JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében."

Átírás

1 I-1/27/2009. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester Novák Imre alpolgármester dr. Ágoston Sándor képviselő Horváth László képviselő Földi Imre képviselő Kondacs György képviselő Dékány József képviselő Csatári Lajos képviselő Nyuzó Marietta képviselő Kiss Károly képviselő Pihurik Katalin képviselő Kanó József képviselő Földesi Zoltán képviselő Balogh Csilla jegyző Távolmaradt: Kiss Gábor képviselő Valánszki Róbert aljegyző Jegyzőkönyvvezető: Fülemenné Nagy Katalin Meghívottak: Badics Józsefné a Békés Megyei Vízművek Zrt. közgazdasági vezérigazgató helyettese, Mező János a Békés Megyei Vízművek Zrt. Szeghalmi Üzemmérnökségének vezetője, Kohán Gábor a Békés Megyei Vízművek Zrt. Rekonstrukciós Osztályának képviseletében, Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető, Szarka Andrea igazgatási irodavezető, Feke László műszaki irodavezető, Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója, Tóth Erika a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény koordinátora, Kállai Anikó a Strandfürdő megbízott vezetője, Erdeiné Mucsi Márta az ÁMK József Attila Művelődési Ház intézményegység vezetője, Burainé Murányi Magdolna a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény vezetője, Somogyi Erzsébet az ÁMK Ladányi Mihály Könyvtár intézményegység vezetője, Boda Ferencné iskola védőnő, Dr. Kulcsár László ügyvéd, a lakosság részéről 4 fő. A polgármester üdvözli képviselő-testületi ülésen megjelenteket, a lakosság képviselőit, a vendégként meghívottakat. Külön köszönti a Békés Megyei Vízművek Zrt. részéről megjelenteket, a közmeghallgatás napirend kapcsán érkezett lakossági képviselőket. A polgármester elmondja, hogy Kiss Gábor jelezte, hogy a mai ülésen nem tud jelen lenni, mivel Békéscsabán továbbképzésen vesz részt.

2 2 A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 13 fő. A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. Napirendi javaslat: 1. KÖZMEGHALLGATÁS a lakosság közérdekű javaslatainak, felvetéseinek meghallgatása és megvitatása. 2. Az ÁMK Ladányi Mihály Könyvtár Intézményegységének beszámolója a könyvtári szakmai tevékenységről. Előadó: Somogyi Erzsébet intézményegység-vezető 3. A évi költségvetés ¾ éves teljesítésről szóló tájékoztató megvitatása. A évi költségvetés előzetes koncepciójának megtárgyalása. Előadó: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 4. A évi városi ünnepség- és rendezvényterv megvitatása Előadó: Erdeiné Mucsi Márta az Általános Művelődési Központ József Atilla Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményegység vezetője 5. Bejelentések Pap Tibor polgármester elmondja, hogy a bejelentések kapcsán egyik megtárgyalandó téma a évi vízdíjak megállapítása. A polgármester javasolja, mivel a bejelentéshez kapcsolódóan a Békés Megyei Vízművek Zrt. részéről vidéki vendégek érkeztek, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés megtárgyalását követően ezzel a témával foglalkozzanak. A polgármester kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb önálló napirendi pont megtárgyalását? Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb önálló napirendet. A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. Aki egyetért a napirendi javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Határozat: 465/2009.(XI.26.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a november 26-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Bejelentés A évi vízdíjak megállapítása, a települési közmű vagyon vagyonkezelésbe adásával kapcsolatos döntéshozatal.

3 3 2. KÖZMEGHALLGATÁS a lakosság közérdekű javaslatainak, felvetéseinek meghallgatása és megvitatása. 3. Az ÁMK Ladányi Mihály Könyvtár Intézményegységének beszámolója a könyvtári szakmai tevékenységről. Előadó: Somogyi Erzsébet intézményegység-vezető 4. A évi költségvetés ¾ éves teljesítésről szóló tájékoztató megvitatása. A évi költségvetés előzetes koncepciójának megtárgyalása. Előadó: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 5. A évi városi ünnepség- és rendezvényterv megvitatása Előadó: Erdeiné Mucsi Márta az Általános Művelődési Központ József Atilla Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményegység vezetője 6. Bejelentések Pap Tibor polgármester a fő napirend tárgyalását megelőzően a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés és a két testületi ülés között történt fontosabb események megvitatására tér át. A polgármester az írásos jelentéshez szóbeli kiegészítést nem kíván fűzni. Elmondja, hogy a jelentéshez csatolta azon dokumentumokat, amelyeket a vasúti szárnyvonalak személyszállítási forgalmának szüneteltetésével kapcsolatban íródtak. A polgármester elmondja, hogy ez ügyben kezdeményező levelet írt a Megyei Önkormányzat Gazdasági Területfejlesztési Osztály vezetőjének, hogy összefogván a Megyei Területfejlesztési Tanáccsal és a térség érintett településeivel, amiről már több alkalommal is volt szó Gyomaendrőd-Nagyvárad vasúti összeköttetés ügyében kezdjenek lépéseket. A levélben is olvasható, hogy a román kormány álláspontja az, hogy a magyar-román határon üzemelő öt vasúti határátkelőhely kapacitása hosszú távon is elegendő. A két ülés között történtekről röviden szól a polgármester október 30-án a helyi Polgárőr Egyesület tartott évzáró rendezvényt, amelyen részt vett Gyarmati Sándor az Országos Polgárőr Szövetség Elnökségének tagja, a Békés Megyei Szövetség elnöke, aki kezdeményezte, hogy Dévaványán is vizsgálják meg a településőrség felállításának a lehetőségét, melyhez együttműködési szándékát fejezte ki november 3-án rendkívüli képviselő-testületi ülés megtartására került sor az Önkormányzati Minisztérium Varázskapu elnevezésű sport és multifunkcionális közösségi tér kialakítását célzó meghívásos pályázati lehetőséggel kapcsolatosan. Ezen az ülésen elfogadták a megbízott szakértői cég az EDUCATIO Bene Kft. által készített: o Dévaványa Város Sportszférája helyzetelemzésének dokumentációját, o Sportfejlesztési tervet egyes létesítmények vonatkozásában, meghatározva a szükségesnek ítélt fejlesztéseket és döntés született arról, hogy a tervezett tornacsarnok megvalósításának esélyt teremtve részt kívánnak venni az Önkormányzati Minisztérium Sport Szakállamtitkársága által kezelt Varázskapu program előkészítő fázisában és ehhez a minisztériumtól vissza nem térítendő támogatás igénybevétele be lett jelentve a minisztérium felé.

4 4 Október 2-án a projektgazda látogatást tesz Dévaványára, megtekinti a fejlesztési területet. o Az október 8-án végrehajtott termőföld bérbeadására vonatkozó árverések tekintetében négy terület esetében utólag megállapította a testület, hogy az ezekre történt kiírás és az eljárás érvénytelen. A területekre a jelenleg érvényes bérleti szerződések nem jártak le és bérlőik sem mondtak le az előzetes szándékuk szóbeli közlése ellenére. o Döntés született a mezőgazdasági vállalkozási tevékenység fejlesztése érdekében további gépbeszerzésekről IH 6210 típusú vetőgép, KNT típusú nehéztárcsa. Továbbá a mezőgazdasági termelést, a közfoglalkoztatás szervezését és az építéshatósági, műszaki iroda területi munkáját szolgáló terepjáró tehergépjármű beszerzéséről, valamint a területmérések elvégzéséhez szükséges GPS berendezés és működtető programok beszerzéséről november 5-én Budakalászon a Gyógyszerkutató Kft. és a Pannom-Pharme Gyógyszergyártó és Forgalmazó Zrt. vezetői meghívására a Szociális Földprogramhoz és a közfoglalkoztatáshoz egyaránt kapcsolható gyógynövény-termesztési tájékoztató fórumon vett részt a polgármester Földi Imrével, és egy helyi fiatal agrárgazdálkodóval november 11-én a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás elnökségi ülésén vett részt a polgármester, ahol áttekintésre került a beadott pályázatok elbírálásának, a végzett előkészítő, tervező munkák állásának helyzete. Döntés született a bezárt hulladéklerakók rekultivációját célzó pályázat második fordulójára készítendő kiviteli terveket, egyéb műszaki dokumentációkat és a költséghaszonelemzést végző szervezet kiválasztására a kiírt közbeszerzési eljárás keretében. Javaslat született a taggyűlés előkészítése érdekében a jövő évi működési hozzájárulásról, ami a lakosonként eddigi évi 35,- Ft-ról évben 40,- Ft lenne. A beadandó KEOP kódszámú a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című pályázati felhíváshoz kapcsolódó fejlesztési koncepcióhoz a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulást képviselve elmondta a polgármester és a munkaszervezethez írásban is leadta, hogy a térség települései közül egyedül csak Vésztő ért egyet a tervezetnek azzal a formájával, ami szerint Vésztőn közel 850 millió forintos beruházással hulladékátrakó, hulladékudvar, komposztáló telep épülne és a térség többi városa csak beszállító lenne minden helyi előkészítés nélkül vegyes hulladékával. A polgármester felvetette még, hogy a beruházási költségek önerejénél ne lakosságarányos, hanem beruházás arányos költségviselést alkalmazzanak hasonlóan, mint az ivóvíz minőségjavító program esetén november 12-én a Szociális Munka Napja alkalmából tartott rendezvény keretében a polgármester átadta Gyányiné Wárner Juditnak a képviselő-testület által adományozott elismerést november 18-án Szentesen volt a Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium taggyűlése, ahol a taggyűlést követően a Közép-Békési Regionális Rendszer 40 településének többségét képviselők aláírták a közös nyilatkozatot, melyre a testület a polgármestert is felhatalmazta. Az észak békési tervezett új ág eddig a nyilatkozatot támadó települések közül egyedül Körösladány fejtette ki a megbeszélésen ellenvéleményét. Amennyiben ezen nem változtatnak december 15-ig a program veszélybe kerül. A tegnapi napon Körösladány polgármestere a testület tagjaitól megkapta a felhatalmazást a nyilatkozat aláírására.

5 november 20-án ünnepélyes körülmények között átadásra került két nagy uniós támogatással megvalósult fejlesztési projekt: o az autóbusz közlekedési létesítmények felújítása a központi autóbusz állomás és a 8 db buszváró beruházás, o a városi örökség megóvása és fejlesztése program keretében megvalósult városközpont revitalizációs terv részeként újjáépített Hősök tere. A polgármester ezúton köszöni meg a képviselőknek, a hivatal munkatársainak az ünnepélyes programon való részvételt. A polgármester elmondja, hogy az átadásról készült TV-felvétel a Sárréti TV december 4-i adásában és annak 7-i ismétlésében lesz látható. A polgármester röviden szól a pályázatokról. - Elmondja, hogy sajnos nem nyert a Vass-telepi iskola akadálymentesítésére beadott pályázat. A pályázatot akkor támogatták volna, ha az összes telephelyet a teljes körűség érdekében eddig akadálymentesítettek volna ezen az egyen kívül, vagy ezzel együtt vállalták volna az összes többi akadálymentesítését. - A polgármester elmondja, hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz beadott pályázatot pozitíven bírálták el, amely a téglagyár mellett kialakult illegális hulladéklerakó felszámolását célozza meg. 3,7 millió forint összköltséghez 2,9 millió forintot ítéltek meg. - Az ÁMK intézményegységei szakmai információs fejlesztésére beadott pályázaton 3,3 millió forintot nyertek. - A polgármester elmondja, hogy szóbeli információ szerint az EU önerő alapból az önkormányzati miniszter a Vörösmarty úti iskolaépület felújítás önerejéhez 6,8 millió forintot, a Hősök tere felújítása önerejéhez 1,6 millió forintot adott. A polgármester röviden ennyiben kívánt szólni a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről. A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? A polgármester megadja a szót Földi Imre részére. Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondja, a polgármester említette azt, hogy október 8-án végrehajtott termőföld bérbeadására vonatkozó árverések tekintetében négy terület esetében utólag megállapította a testület, hogy az ezekre történt kiírás és az eljárás érvénytelen. A területekre a jelenleg érvényes bérleti szerződések nem jártak le és bérlőik sem mondtak le írásban a bérleti jogukról az előzetes szándékuk szóbeli közlése ellenére. A bizottság elnöke úgy gondolja, hogy a testület a gazdálkodók érdekeit figyelembe vette, annak érdekében, hogy tudjanak pályázni. Elmondja, hogy a licitálók közül volt az elmondottakkal szemben egy ellenvélemény. A bizottság elnöke felolvassa azt a levelet, amelyet a jegyző írt a gazdálkodó részére. (A levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Pap Tibor polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? Mivel több hozzászólás nem hangzott el, szavazásra kéri a testületi tagokat. Aki elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről kéri, az kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést, valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről a következő határozattal:

6 6 Határozat: 466/2009.(XI.26.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 352/2009.(IX.2.); 411/2009.(X.8.); 412/2009.(X.8.); 413/2009.(X.8.); 414/2009.(X.8.); 415/2009.(X.8.); 417/2009.(X.8.); 419/2009.(X.8.); 422/2009.(X.8.); 459/2009.(XI.3.); Kt. határozatok végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi, valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről. 1. Napirendi pont Pap Tibor polgármester rátér az első bejelentés megtárgyalására, amely a évi vízdíjak megállapítása, a települési közmű vagyon vagyonkezelésbe adásával kapcsolatos döntéshozatal. A polgármester megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére, ha az írásos előterjesztéshez van szóbeli kiegészítése, akkor azt tegye meg. Feke László műszaki irodavezető elmondja, hogy az árak megállapítására vonatkozó többször módosított évi LXXXVII. törvény alapján a víz- és csatornadíjak árának megállapítása a települési önkormányzat képviselő-testületének feladata. A korábbi évekhez hasonlóan erre minden évben a novemberi testületi ülésen került sor. Az ehhez szükséges díjelőterjesztést az önkormányzat tulajdonát képező víziközműveket működtető Békés Megyei Vízművek Zrt. a 2010-es évre vonatkozóan ez évben is megtette, eleget téve a közgyűlés által szeptemberében elfogadott új működési és elszámolási elveket rögzítő szerződés- és szabályzatrendszernek megfelelően. A megküldött anyagot áttanulmányozva megállapítható, hogy az rendkívül részletes és jól áttekinthető. Az irodavezető elmondja, hogy a képviselő-testület az elmúlt évben sem fogadott el a vízdíjak megállapításánál rekonstrukciós munkák elvégzésének fedezetét biztosító önkormányzati bérleti díjat. A tavalyi évben a díjak számításánál ez nulla forint volt. Amennyiben a jövő évre vonatkozóan sem kerül többlet bérleti díj meghatározásra és a rekonstrukciós munkák elvégzésének költségét más forrásból biztosítja az önkormányzat úgy elmondható, hogy a vízdíj a lakossági szegmensben 129,80,- Ft helyett 123,40,- Ft-ra csökken nettó összegben. Ugyanilyen arányú csökkenést tartalmaz a hatósági és önkormányzati szegmens is. Az irodavezető elmondja, hogy a szennyvíz díjak megállapítása a települési önköltségek alapján kerül meghatározásra, így itt a helyzet már nem ilyen jó. A tavalyi évben m 3 tervezett szennyvíz mennyiséggel és ,- Ft árbevétel alakulásával ajánlottak meg 276,70.- Ft/m 3 díjat, amelyet aztán az önkormányzat a három szegmens között eltérített úgy, hogy a települési árbevétel összességében nem változott. Ennek megfelelően a lakosság 251,41 Ft + Áfa, a hatósági szegmens 453,80 Ft + Áfa szennyvízdíjat fizetett. Ezzel szemben az idei évben megküldött díjjavaslatból az tűnik ki, hogy a 2010-es évre már csak m 3 szennyvíz tisztításával számolnak ,- Ft árbevétel kalkulálása mellett. Ebből látható, hogy nagyságrendileg m 3 -rel kevesebb szennyvíz megtisztítása prognosztizálható, azonban ennek ellenére ez több mint ,- Ft-tal fog többe kerülni az elmúlt évhez képest. Amennyiben követni szeretnék a tavalyi évben elfogadott elveket, úgy a tavalyi évnek megfelelő eltérítést - amely nem mást, mint az önkormányzati szegmens díjának a hatósági szegmens díjának 80 %-át, míg a lakossági szegmens díja %-át jelenti kellene alkalmazni. Ezekkel az arányokkal számolva a lakossági szegmens csatornadíja így 251,40 Ft-

7 7 ról 309,50 Ft-ra nőne, a hatósági szegmens díja 453,80 Ft-ról 553,53 Ft-ra nőne, míg az önkormányzati szegmens díja 361,90 Ft-ról 442,82 Ft-ra nőne. Az irodavezető elmondja, hogy az idei évben megjelent a nagyfogyasztóknak is egy díjkedvezmény. A nagyfogyasztói díjkedvezmény január 1-től egyrészt önkormányzati, másrészt társasági hatáskörben érvényesíthető. A díjképzés szempontjából az a nagyfogyasztó, amelynek víz kontingens lekötése eléri, illetve meghaladja a havi m 3 -t és részére a szolgáltatás számlázása hatósági díjkategória alapján történik. Megjegyzi, hogy a településen nem tudnak nagyfogyasztóról. Az irodavezető elmondja, hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt. a évre szóló díjelőterjesztés megküldése mellett tájékoztatást küldött arra vonatkozóan, hogy a Társaság október 15-i rendkívüli közgyűlésén történt döntés alapján lehetőség nyílt az önkormányzati tulajdonban lévő közművagyon elemek Társaság részére történő vagyonkezelésbe adásának lehetőségére. A vagyonkezelési konstrukció alkalmazásának lehetősége elsődlegesen azon önkormányzatok körében lehet releváns, amelyek az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok. Ezen önkormányzatok tekintetében ugyanis az üzemeltetési szerződés révén alkalmazott rekonstrukciós együttműködés problémás, mivel az ÖNHIKI pályázaton való részvételt a rekonstrukciós együttműködés kizárhatja. Az irodavezető elmondja, tekintettel arra, hogy a vagyonkezelési jogviszony az önkormányzatnál alkalmazott évi víz- és csatornadíj elemeit is érinti, illetve befolyásolja, ezért a vagyonkezelés tekintetében a évi díjrendelet elfogadását megelőzően kell dönteni. Röviden ennyiben kívánt hozzászólni. Pap Tibor polgármester megköszöni Feke László irodavezetőnek az elmondottakat. A polgármester elmondja, hogy az előterjesztést megvitatta és véleményezte a Pénzügyi Bizottság. A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére, hogy ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat. Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondja, hogy a hétfői bizottsági ülésen vita alakult ki a díjak tekintetében. A bizottság az ivóvízdíj változatlanul hagyásával egyetértett, a szennyvízdíj 25 %-os emelését nagyon magasnak tartották a bizottsági tagok. Keresték, hogy mi lehet az oka az ilyen magas mértékű emelésnek (villamos energia árának emelése, különböző szolgáltatások emelése stb.). A bizottság javaslata, hogy az ivóvízdíjat az előző évhez képest ne változtassák meg, annak mértéke maradjon, a szennyvízdíjat pedig kénytelenek elfogadni. A bizottság elnöke elmondja, hogy az előző évben szó volt a rekonstrukciós díjhányadról, amely 50,- Ft/m 3 -ben volt megajánlva az ivóvíz, illetve a szennyvíz tekintetében évben a Békés Megyei Vízművek és az Önkormányzat között erre vonatkozóan nem jött létre megállapodás. A bizottság a 2010-es évben sem javasolja a rekonstrukciós díjhányad beépítését. A bizottság a díjak elfogadását 3 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a testület felé. Pap Tibor polgármester megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. A bizottság elnöke is elmondta, hogy az idei évben sem javasolják a rekonstrukciós díjhányad beépítését egyik ágazatnál sem. A rekonstrukciós költségek előteremtését biztosítani kell, a évi költségvetésbe forrást kell beépíteni erre vonatkozóan. A fejlesztésre fordítható rész mindössze az ivóvíz megmaradó díja és a megajánlott díj különbözete. A polgármester megadja a szót Badics Józsefné a Békés Megyei Vízművek Zrt. közgazdasági vezérigazgató helyettese részére. Badics Józsefné a Békés Megyei Vízművek Zrt. közgazdasági vezérigazgató helyettese köszönti a testületi ülésen megjelenteket.

8 8 A díjkiajánlással kapcsolatban szól röviden. Elmondja, a díjkiajánlást a szeptemberében elfogadott új működési és elszámolási elveket rögzítő szerződés- és szabályzatrendszernek megfelelően tették meg. Elmondja, hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt. Közgyűlése a 68/2008.(IX.26.) számú határozatával elfogadta a víz- és csatornadíjak évtől érvényes Díjképzési Szabályzatát. A Díjképzési Szabályzat a Zrt-ben tulajdonos önkormányzatok között létrejött Együttműködési Szerződésben részes települések területén érvényes szolgáltatási díjak képzésének szabályait rögzíti. Ezen szabályzat, valamint az Együttműködési Szerződés és az Üzemeltetési Szerződés ide vonatkozó pontjai alapján készítették el a évi víz- és csatornadíjak kalkulációit. Hangsúlyozza, hogy a Díjképzési Szabályzat alapján a víz és szennyvíz ágazatra vonatkozóan nem azonos elvek alapján történik a díjképzés. A vízdíjaknál az előző évi díjakból indul ki a díjképzés, a szennyvízdíjaknál pedig az önköltségből. Fontosnak tartja elmondani, hogy a vízdíjak kialakításánál továbbra is megmaradt a kéttényezős és háromkategóriás vízdíjrendszer. A vízdíjak díjszerkezeti felépítésüket tekintve alapdíjból és fogyasztástól függő díjból állnak. Az alapdíjak mértéke évben a évihez képest nem változik. Elmondja, hogy Társaságuk a csatornadíjak kialakításánál a Díjképzési Szabályzat értelmében a települési tényleges önköltséghez igazodó egytényezős azaz fogyasztástól függő díjrendszert alkalmaz. A évi csatornaszolgáltatási díjak meghatározásánál a évi korrigált szennyvízágazati, illetve települési költségekből indulnak ki. Röviden szól a víz-, illetve a csatornadíjak felépítéséről, amelyet az általuk készített anyag tartalmaz. (A Békés Megyei Vízművek Zrt. által készített anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Elmondja, hogy a díjszabályzat átmeneti rendelkezései között került szabályozásra a keresztfinanszírozás leépítése a vízágazat és a szennyvízágazat között. Ennek értelmében a víz- és szennyvízdíjakat az átmeneti időszakban a keresztfinanszírozás fokozatos megszüntetése okán úgy kell érteni, hogy a díjmérséklés összege év december 31-ig fokozatosan, arányosan csökkenjen és évre szűnjön meg. Elmondja, hogy mindkét ágazati díjban szerepel a nyereség, amelynek mértéke 5 %. Megjegyzi, hogy évben a nyereség 3 %. A nyereségszint mértékének növekedését az előző évhez képest indokolttá teszi többek között az eszközállomány pótlásának nyereségági forrásképzése, az állandósuló szolgáltatási mennyiség csökkenés kompenzálása, a minimum bérleti díjból minden évben megvalósuló tőkeemelés megszűnése, a vagyonkiadás miatt elmaradó amortizáció kiesés pótlása. Nagyon fontos lenne az önkormányzati bérleti díjat beépíteni a díjba, amely a megfelelő rekonstrukciók elvégzésének a forrását jelenti. Kéri a testületet, döntsenek arról, hogy a kiajánlott díjat január 1-től elfogadják-e, vagy sem, valamint vagyonkezelésbe adásról. Elmondja, hogy a vagyonkezelésbe adás hosszas folyamat, amely január 1-től nem tud megvalósulni. Köszöni a figyelmet. Várja a felmerülő kérdéseket, amelyekre szívesen választ ad. Pap Tibor polgármester megköszöni Badics Józsefnének az elmondottakat. A rendszer független eszközök vagyonkezelésbe adásának folyamatáról, annak tervezett időpontjáról kérne egy rövid tájékoztatást. Badics Józsefné a Békés Megyei Vízművek Zrt. közgazdasági vezérigazgató helyettese elmondja, hogy évben létrejöttek a vagyonátadó bizottságok, akkor a vízmű vagyonát is nevesítették. A vagyonátadó bizottság javaslata alapján született egy határozat, hogy a vízműben lévő közmű vagyont ki kell adni az önkormányzatoknak. Született egy olyan döntés is a vállalatvezetés és az önkormányzatok együttműködésével, hogy a vagyonkiadás megtörténik, ami számvitelileg meg is történt, január 1-el részvénytársaság alakul,

9 9 amelybe az önkormányzatok apportálják a kiadott közművagyont. A folyamat lebonyolításra került. A megfelelő iratok a cégbíróságra be lettek nyújtva. A részvénytársaság több éven keresztül működött. A cégbíró különböző hiánypótlásra szólította fel a részvénytársaságot, végső döntésre július 31-el jutott, visszautasította a részvénytársaság bejegyzését többek között azzal az indokkal, hogy a közművagyon nem lehet a Vízművek Rt. könyveiben. A részvénytársaság visszaalakult vállalattá július 31-el ez a vagyon el lett különítve (5,5 milliárd forint összegű közművagyon). Időközben a vállalat ismét részvénytársasággá alakult. A kiadott eszközökön értéknövelő felújítások történtek 1,6 milliárd forintos értékben év folyamán megfogalmazódott a tulajdonosok részéről az az igény, hogy az így keletkezett közművagyont, amit a Vízművek Zrt. tartott nyilván a könyveiben és számolt el, ezeket az eszközöket is ki kell adni az önkormányzatok részére októberében döntés született a társaság közgyűlése részéről, hogy a vagyont december 31-ig ki kell adni. Mind azon közművagyonok között, amelyek korábban ki lettek adva mind pedig, amelyek a Vízművek Zrt. könyveiben szerepelnek vannak olyan eszközök (szivattyúk, villanymotorok, irányítástechnikai eszközök, stb.), amelyek a közművagyon működtetését, a víz-, illetve a szennyvíz szolgáltatást szolgálják. Bizonyos eszközcsoportok a rendszerekről könnyen leválaszthatók, ezek ha meghibásodnak a kijavításáról, cseréjéről sürgősen gondoskodni kell annak érdekében, hogy a működés biztosítva legyen. Az eszközök cseréjénél nem biztos, hogy ugyanaz a gyári számú eszköz kerül felszerelésre, amit leszereltek, ezért a Vízművek Zrt. létrehozta a rendszer független eszközök kategóriát. Célszerű lenne, ha ezeket az eszközöket az önkormányzatok a Vízművek Zrt. tulajdonába adnák. Költséget jelent az eszköz leszerelése, ha a meghibásodott eszközt kijavították, - ami az önkormányzat tulajdona -, annak visszaszerelése, ez a költség az önkormányzatokat terheli. Annak érdekében, hogy az önkormányzatnak ne kelljen dupla költséget fizetni, különböző tartalék eszközökről gondoskodni, valamint a működés biztonsága miatt javasolják, hogy az önkormányzatok a vízi közmű vagyon elemeit adják át a Vízművek Zrt. tulajdonába. Amennyiben nem adják át az eszközöket a Vízművek Zrt. részére, akkor a Zrt. fogja átadni a tulajdonában lévő eszközöket az önkormányzatok részére. Az utóbbi esetben az önkormányzatoknak kell gondoskodni a hibák kijavításáról, az eszközök cseréjéről. Ha a testület úgy dönt, hogy a rendszer független eszközöket a Vízművek Zrt. tulajdonába adja, akkor a Zrt-nek van egy olyan feladata, hogy azokat az eszközöket is figyelnie kell, amelyek az önkormányzat tulajdonában vannak, ezeket az eszközöket a Zrt. a nullás számlaosztályban nyilvántartja, az eszköz amikor eléri a bruttó értékének a 10 %-át, akkor a bruttó érték 10 %-án megvásárolja a Zrt. Tehát azok az eszközök, amelyek korábban kiadásra kerültek nem ingyenesen kerülnének a Zrt. tulajdonába, hanem a bruttó érték szerinti 10 %-os értéken. Fontos, hogy december 31-ig nyilatkozzanak a vagyon átadásáról is. Röviden ennyit kívánt elmondani a polgármester úr felvetésére. Pap Tibor polgármester megköszöni Badics Józsefnének a kielégítő választ. A Zrt. javaslata a testület felé, hogy ezt a lépést tegyék meg, annak érdekében, hogy a rekonstrukciós költségek ne az önkormányzatot terheljék. A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére. dr. Ágoston Sándor képviselő kérdése, ha a vagyont korábban kihozzák, az mennyiben befolyásolná a díjakat, vagy a későbbiekben mennyiben befolyásolja? Badics Józsefné a Békés Megyei Vízművek Zrt. közgazdasági vezérigazgató helyettese elmondja, hogy a korábban kiadott eszközök amortizációját a Vízművek Zrt. nem számolja el, az az önkormányzat könyveiben szerepel évtől évig megvalósult eszközök amortizációja szerepel a díjban. A Vízművek által üzemeltetett közművagyon kis részének amortizációja szerepel a díjban.

10 10 Pap Tibor polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselő részére. Kiss Károly képviselő a 25 %-os emelést nagyon magasnak tartja, amit nem fog megszavazni. A képviselő szintén magasnak tartja az 5 %-os nyereséget is. Röviden szól arról, hogy a villamos energia árának emelése mennyire lehet kihatással a víz- és szennyvíz díjának az emelésére. Ezúton köszöni meg a dévaványai vízmű dolgozóinak, hogy a tűzcsapokat lefestették. Pap Tibor polgármester megadja a szót Mező János a Békés Megyei Vízművek Zrt. Szeghalmi Üzemmérnökségének vezetője részére. Mező János a Békés Megyei Vízművek Zrt. Szeghalmi Üzemmérnökségének vezetője a Pénzügyi Bizottság ülésén is elmondta, hogy a díjak megállapításánál a évi költségeket veszik figyelembe. Ebben az évben volt legmagasabb az energia költség. Jelenleg piaci áron, olcsóbban vásárolják a villamos energiát, amely reményeik szerint a jövő évben érvényesülni fog. Tudomása szerint 20 %-al nőtt évben a villamos energia ára. Már elmondta, hogy a költségek szempontjából a 2008-as évet vizsgálják. A 2008-as évben nagy mennyiségű szennyvíziszapot kellett elszállítani a dévaványai szennyvíz telepről, ami lényegesen megemelte a költségeket. A bizottsági ülést követően megnézte, hogy a fogyasztás csökkent m 3 -el, ami nagyon lényeges. A mai ülése már volt szó a keresztfinanszírozás hatásáról, valamint a szolidaritási elvről. Elmondja, hogy a szennyvíztisztító telep teljes műszaki és energetikai felülvizsgálatra szorul, ezért is lenne jó, ha a testület rekonstrukciós díjhányadot szavazna meg. Röviden ennyit kívánt hozzászólni. Pap Tibor polgármester megköszöni Mező Jánosnak az elmondottakat. Megadja a szót Badics Józsefné részére. Badics Józsefné a Békés Megyei Vízművek Zrt. közgazdasági vezérigazgató helyettese hangsúlyozza, hogy a díjak megállapításánál a szabályok szerint a mérleggel lezárt év adataiból kell kiindulni, ez esetben év adataiból. Elmondja, hogy a szolidaritási elvnél három éves időszakot kell figyelembe venni, ki kellett számolni, hogy ezen időszakra vonatkozóan mennyi az 1 m 3 szennyvízre eső költség, amelyet meg kellett szorozni 1,25-el a díjkiajánlásban évben a tényleges költségeket 1,5-el, 2011-ben pedig 1,75-el kell beszorozni a szabályok szerint. Ilyen módon fog három év alatt a szolidaritási elv megszűnni. A szabályokat, amelyeket alkalmaznak az önkormányzatok elfogadták. Röviden szól az 5 %-os nyereséghányadról. Elmondja, a fejlesztések forrását is a nyereségből kell, hogy finanszírozzák. Elmondja, hogy az idei évben jelentős szervezetfejlesztést hajtottak végre, üzemmérnökség összevonások történtek. Próbálnak tenni annak érdekében, hogy a költségeket csökkentsék és hatékonyan működjenek. Pap Tibor polgármester megköszöni Badics Józsefnének az elmondottakat. A polgármester megadja a szót Dékány József képviselő részére. Dékány József képviselő véleménye szerint is magas a 25 %-os szennyvízdíj emelés mértéke, amit tudomásul kell venni az elmondottak alapján. A képviselő észrevétele, hogy az előterjesztéshez csatolt információs lapon évre m 3 -el több ivóvíz került tervezésre, mint az idei évben várható fogyasztás, a szennyvíz tekintetében pedig m 3 -el kevesebb. Az állapítható meg, hogy kevesebb vízfogyasztásból több szennyvíz fog keletkezni. Kérdése, mi alapján lett ez így tervezve? Pap Tibor polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére. dr. Ágoston Sándor képviselő a 25 %-os mértékű szennyvízdíj emelést szintén magasnak tartja, amit nem fog megszavazni. Meglátása szerint az oxidációs folyamat rekonstrukciós megvalósítását minél hamarabb célszerű lenne elvégezni, ha ezt nem teszik meg a következő évben szintén ilyen magas díjemelésre számíthatnak.

11 11 Pap Tibor polgármester megadja a szót Csatári Lajos képviselő részére. Csatári Lajos képviselő tudomása szerint a szennyvíziszapot a komposztálótelepre szállítják, amellyel szemben található a szennyvíztelep. Véleménye, hogy a szállítási költség nem magas. Kérdését Mező János üzemmérnökség vezetőhöz intézi, amely a következő: ha Mező úr a képviselő helyén ülne megszavazná-e a vagyonátadást és a díjemelést? Mező János a Békés Megyei Vízművek Zrt. Szeghalmi Üzemmérnökségének vezetője a képviselő kérdésére elmondja, hogy a szennyvíziszapnak nem a szállítási költsége a magas, hanem a rakodási és az ártalmatlanítási díja. A díjemeléssel kapcsolatban elmondja, hogy Köröstarcsán tagja a Pénzügyi Bizottságnak, ahol a dévaványaitól magasabb szennyvízdíjat megszavazta. A rekonstrukcióval kapcsolatban elmondja, hogy a levegőbevitel módját, légfúvók teljesítményét, milyenségét felül kell vizsgálni. Az energia felhasználás csökkenésre lehet számolni a rekonstrukciót követően. Tudomása szerint pályázati lehetőségek is vannak szennyvíztelepek korszerűsítésére. A kérdésekre röviden ennyiben kívánt reagálni. Pap Tibor polgármester megköszöni Mező Jánosnak az elmondottakat. A polgármester megadja a szót Badics Józsefné részére. Badics Józsefné a Békés Megyei Vízművek Zrt. közgazdasági vezérigazgató helyettese Dékány képviselő felvetésére elmondja, hogy a köbméter adatokat az Értékesítési Osztály szolgáltatja a tényleges fogyasztás alapján, természetesen kalkulációt is tartalmaz. Az eddigi tapasztalatok azt mutatták, hogy sokat nem tévedtek. A felvetésre nem tud bővebb indoklást adni, természetesen, ha kérik meg fogják mutatni, hogyan jött ki az információs lapot szereplő adat. Pap Tibor polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselő részére. Kiss Károly képviselő szeretné, ha átdolgozásra kerülne a beterjesztett anyag és csak azt követően hozna döntést a testület. Gondol itt arra pl. legyen feltüntetve, hogy mennyibe kerül egy tonna szennyvíz iszap, szállítása, felrakása, ártalmatlanítása. Badics Józsefné a Békés Megyei Vízművek Zrt. közgazdasági vezérigazgató helyettese az ülésen már több alkalommal is hangsúlyozta, hogy a kollegái a számításokat a szabályzatok alapján végezték el. Az igényeknek megfelelően a számításokat bármikor megnézhetik a képviselők. Arra nem tud ígéretet tenni, hogy a számításokat újból elvégzik, a beterjesztett javaslatot a Felügyelő Bizottság jóváhagyta, megismerte a cég könyvvizsgálója. Az adatokban nem találtak kivetni valót. Pap Tibor polgármester megadja a szót Novák Imre alpolgármester részére. Novák Imre alpolgármester tudomásul kell venni, hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt. az egyetlen szolgáltató a megyében és monopol helyzetben van. Azzal csak az időt húzzák, ha most nem fogadják el a díjakat. Az alpolgármester elmondja, ha versenyhelyzet alakul ki, (pl. biológiai házi víztisztító berendezések elterjedése) akkor lesz könnyebb helyzetben a képviselő-testület a döntés meghozatalakor. A leírtakon nincs módjukban változtatni. Pap Tibor polgármester megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére. Feke László műszaki irodavezető a mai ülésen is már több alkalommal elhangzott, hogy a díjkiajánlás a évi adatokon alapszik, azon már változtatni nem lehet. Előrelépés akkor lesz a következő években, ha olyan fejlesztéseket hajtanak végre, amelyeknek kihatásai lesznek. Az irodavezető elmondja, ha évben fejlesztenek az a díjak tekintetében évben fog jelentkezni. Pap Tibor polgármester megadja a szót Mező Jánosnak. Mező János a Békés Megyei Vízművek Zrt. Szeghalmi Üzemmérnökségének vezetője az alpolgármester felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy a házi szennyvíztisztítás sem lesz

12 12 olcsóbb. A cégüknél bebizonyosodott, hogy minél kisebb egy szennyvíztisztító-telep, minél kevesebb fogyasztó van rácsatlakozva annál magasabbak a költségek. Pap Tibor polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? A polgármester elmondja, több olyan dolog merült fel az ülésen, amely tisztázást igényel, pl. magasabb vízértékesítés mellett kevesebb szennyvizet prognosztizálnak. A évi költségek tekintetében pedig a szennyvíziszap nem a komposztálótelepre lett szállítva, nem kellett ártalmatlanítási díjat fizetni, hanem az önkormányzat területein került elhelyezésre. A polgármester javasolja, hogy az elmondottak kivizsgálása érdekében egy munkacsoportot hozzanak létre, amelybe javasolja tagoknak Kiss Károly képviselőt, dr. Ágoston Sándor képviselőt, Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetőt és Feke László műszaki irodavezetőt. Úgy gondolja, hogy a decemberi testületi ülésen a rendelet megalkotásra kerülhet, valamint a szükséges egyéb döntéseket is meg tudják hozni. A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra kéri a képviselőket. Aki egyetért azzal, hogy egy munkacsoportot hozzanak létre, amely folytasson tárgyalásokat a Békés Megyei Vízművek Zrt-vel a víz-, illetve a szennyvízdíjak csökkentése érdekében, amelynek tagjai Kiss Károly képviselő, dr. Ágoston Sándor képviselő, Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető és Feke László műszaki irodavezető kéri, az kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Határozat: 467/2009.(XI.26.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egy 4 tagú egyeztető munkacsoportot hoz létre annak érdekében, hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt-vel folytasson tárgyalásokat a évi víz-, illetve csatornadíjak csökkentése érdekében. A munkacsoport tagjai az alábbi személyekből áll: - Kiss Károly képviselő, - Dr. Ágoston Sándor képviselő, - Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető, - Feke László műszaki irodavezető. A képviselő-testület megbízza Kiss Károly képviselőt, hogy a tárgyalás eredményéről a testületet tájékoztassa. Felelős: Kiss Károly képviselő Határidő: folyamatos 2. Napirendi pont Pap Tibor polgármester rátér a második napirendi pontra, amely a lakosság közérdekű javaslatainak, felvetéseinek meghallgatása.

13 13 A polgármester köszönti azokat a dévaványai lakosokat, akik megjelentek a közmeghallgatáson. A polgármester bízik abban, hogy a napirend kapcsán lesznek olyan javaslatok, felvetések, elképzelések, amelyek célja az önkormányzati munka, a település fejlesztésének, fejlődésének a javítása, vagy olyan kritikák amiből építkezhetnek és munkájukat jobbá tehetik. A polgármester elmondja, több lakos jelezte, hogy az ülésre nem tud eljönni, de észrevételüket elmondták a polgármesternek. A polgármester megnyitja az első napirend tárgyalását. A polgármester elsőként megadja a szót Boda Ferencné iskolavédőnő részére, aki a H1N1 vírus elleni védőoltásról kíván röviden szólni. Boda Ferencné iskolavédőnő köszönti az ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy november elején kapták azt a felhívást, amely szerint fel kell mérni a védőoltásra vonatkozó igényt, valamint minél több gyermeket oltsanak be. A védőoltások beadása november 23-ig megtörténtek. Elmondja, hogy az általános iskolában 266 főt oltottak be, ez a teljes tanulói létszám 41 %-a. Az orvosoknál is oltatták be magukat gyermekek, így 45 %-a van beoltva az általános iskolás gyermekeknek. Elmondja, hogy 108 óvodás gyermeket oltottak be a 215 főből, amely százalékosan 50 % + 1 fő. Az ÁMK dolgozói létszáma 140 fő, és 51 fő kapta meg a védőoltást, amely 38 %, a mai napon 3 fő még jelezte, hogy szeretné megkapni az oltást. Elmondja, hogy a Szügyi Dániel Református Általános Iskolában a 111 főből 42 főt oltottak be, ezt követően pótoltás is történt, így közel 50 % a beoltottak aránya. Az iskolavédőnő elmondja, hogy a középiskolában nem mondható jónak az oltottsági arány (20 %), a 300 főből 60 fő oltatta be magát, 27 fő még jelezte, hogy mégis szeretné felvenni az oltást. Dévaványán az általános iskolában és az óvodában tekinthető jónak a beoltottság, közel 50 %- os. Az iskolavédőnő tájékozódott az ÁNTSZ-nél a településen a háziorvosoknál 410 fő kapta meg ingyenesen a védőoltást, a gyógyszertárban közel 700 adag oltóanyagot adtak el, ami azt jelenti, hogy a település felnőtt lakosainak kb. 10 %-a oltatta be magát. Reményeik szerint az arány még nőni fog. Az iskolavédőnő megkéri azokat a lakosokat, akik még nem oltatták be magukat, hogy tegyék meg. Megjegyzi, hogy a kockázati csoportba tartozó lakosok ingyenesen megkaphatják az oltást. Röviden szól arról, milyen érvek hangzanak el a lakosok részéről arra vonatkozóan, hogy miért nem oltatják be magukat pl. higanyt tartalmaz az oltóanyag, oltási reakció (félnek), a vírust mégis elkaphatja stb. Röviden ennyit kívánt szólni köszöni, hogy meghallgatták. Pap Tibor polgármester megköszöni Boda Ferencné iskolavédőnőnek a tájékoztatót. A polgármester megkérdezi a jelenlévő lakosokat, hogy a közmeghallgatás kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? A polgármester megadja a szót Elek Imre részére. Elek Imre lakossági képviselő köszönti az ülésen megjelenteket. Röviden kíván szólni a vízfogyasztással kapcsolatban, amely valamelyest kapcsolódik az előző napirendhez. Korábbi években képviselőként kezdeményezte a műszaki irodánál, vizsgálják felül, hogy a településen mennyire indokolt a közkifolyók működtetése. A műszaki iroda a vizsgálatot elvégezte, néhány közkifolyó működtetését megszüntették, de még mindig jelentős számban van működő közkifolyó. A gazdálkodási irodánál tájékozódott, mely szerint szeptember

14 14 hónapban a Békés Megyei Vízművek Zrt. 77 db közkifolyó után számlázott átalányt, amely 6 millió forint/év költséget jelent. A lakossági képviselő véleménye, hogy a 77 db közkifolyó egy részének a működtetése felesleges, több lakos a közkifolyóról locsol, építkezéshez használják a vizet stb. A lakossági képviselő költség kímélés miatt javasolja, hogy a műszaki iroda ismételten végezzen vizsgálatot a közkifolyók ügyében, az eddiginél szigorúbb feltételek mellett döntsék el, hogy melyekre van szükség. Megoldásnak látná azt is, ha pl. egy családnál nincs bekötve a víz, a közelben nincs közkifolyó, hogy az önkormányzat a bekötési költséget felvállalná annak érdekében, hogy hátrányos helyzetbe ne kerüljön a lakos. A lakossági képviselő elmondja, hogy a Dévaványai Hírlap május 5-i számában megjelent, hogy a képviselő-testület az elmúlt évi zárszámadást eft bevétellel, eft kiadással és eft pénzmaradvánnyal fogadta el. A pénzmaradvány az eredeti költségvetés 35 %-a, a kiadási oldalnak 39,9 %-a, valamint 24,8 %-a a bevételi oldalnak. A hírlapban magyarázat nem volt fűzve a pénzmaradványhoz, így nem tudja, hogy miből adódik ez a nagy összeg, illetve nincs utalás a felhasználási irányra sem pl. feladattal terhelt, szabad felhasználású. Megjegyzi, hogy a hírlapban a testületi ülésen történtekről szóló cikk sablonos, a lényeges részeket nem igazán tartalmazzák. A lakossági képviselő elmondja, hogy átadásra került a szép kivitelezésben elkészült buszváró. Észrevétele, hogy az új létesítményhez nagyon távol esik a Kösöladányi úti buszváró. Azon a településrészen lakók felvették, hogy célszerű lenne egy buszvárót létesíteni a Körösladányi úton a Pékbolt környékén amiatt, hogy ne kelljen olyan nagy távolságot megtenniük azoknak a lakosoknak, akik busszal szeretnének utazni. Köszöni a figyelmet, röviden ennyiben kívánt hozzászólni. Pap Tibor polgármester elmondja, hogy az egyik lakossági képviselő, aki nem tudott eljönni az ülésre ő is felvetette, hogy a Körösladányi út elején (sütőüzem környéke) szükséges lenne egy megálló létesítése. A polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület évi programjának összeállításánál ezt a javaslatot figyelembe lehet venni. Elmondja, hogy egy buszváró létesítésének meg vannak a feltételei. Látni kell azt is, hogy vannak olyan távolsági járatok, amelyek az említett helyen nem fognak megállni. A polgármester megadja a szót Burainé Murányi Magdolna részére. Burainé Murányi Magdolna a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény vezetője elmondja, hogy a képviselő-testületi ülésen történtekről szóló cikket a jegyző, illetve az aljegyző készíti el. Elmondja, ha a testület megbízza a cikk megírásával, szívesen megteszi. Pap Tibor polgármester elmondja, hogy a hivatali munkát segítené a cikk megírása, de azt kontrolálni kell mielőtt az megjelenik. Burainé Murányi Magdolna a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény vezetője elmondja, hogy készíthet ő is cikket, ez esetben két anyag jelenne meg az ülésen történtekről. Pap Tibor polgármester akadályát nem látja a felvetésnek. A pénzmaradvánnyal kapcsolatos felvetésre a polgármester elmondja, hogy a évi pénzmaradvány felhasználásáról már döntött a testület, amelyet elhelyezett a évi költségvetésbe. A polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület döntése értelmében 300 millió forint értékben kötvény kibocsátásra került sor. A kötvényt próbálják úgy forgatni, hogy hozadék keletkezzen, aminek van pénzmaradványt növelő hatása. A hozadék a 2009-es évben fejlesztésekhez lett rendelve, megjegyzi, hogy a 2009-es évet is nagy összegű pénzmaradvánnyal fogják zárni, mivel a tervezett beruházások elhúzódnak. A polgármester elmondja, hogy az önkormányzat mezőgazdasági vállalkozási tevékenységéből is jelentős pénzmaradvány keletkezett (kb. 52 millió forint összegű bevételi többlet, amelyből maradvány lett), amelyet a évi zárszámadás elfogadását követően lehetett visszaforgatni alaptevékenységekre. A polgármester elmondja, hogy az Önkormányzati Minisztérium támogatást nyújtott a belterületi csapadékelvezető rendszer fejlesztésére, amelyre előre utaltak

15 15 le egy jelentős összeget. A polgármester elmondja, hogy az elhangzottakból tevődött össze a jelentős pénzmaradvány. Voltak olyan nyertes pályázatok, amelyeket előfinanszíroztak és utólag kellett elszámolni a támogató felé pl. oktatási intézményeknél az eszközbeszerzésekhez nyújtott támogatások. Az iparűzési adó esetében is volt egy többlet utalás a Magyar Horizont Kft. részéről, amely nem biztos, hogy teljes mértékben megilleti az önkormányzatot. Elmondja, hogy egy zárszámadási rendeletről a későbbiekben lehet részletesebb cikket is írni. A pénzmaradvánnyal kapcsolatban ennyit kívánt elmondani. A polgármester megadja a szót Feke László műszaki irodavezető részére. Feke László műszaki irodavezető elmondja, hogy a testület döntése értelmében az elmúlt év elején megrendelték a közkifolyók leszerelését. Elmondja, hogy a településen közel 100 db közkifolyó volt, jelenleg 26 db-nak kellene üzemelni. A számlázás részével a gazdálkodási iroda foglalkozik, ők a műszaki részét intézik. A közkifolyók leszerelése folyamatosan történik a településen, 5 db közkifolyónak kell megmaradni, amelynek helyét meghatározták. A leszerelést lassítja, hogy nem fizetés miatt egyre több helyen történik kikötés, amit figyelembe kell venni, hiszen víz nélkül nem maradhatnak a lakosok. Pap Tibor polgármester elmondja, lehetőség van arra, hogy a rászoruló állampolgár lakásfenntartási támogatást kapjon, amelynek összegét a Szociális Bizottság állapítja meg, és a megállapításánál a közműszámlákat is figyelembe veszik. A támogatások célja, hogy ne történjenek kikapcsolások. A polgármester elmondja, hogy a szolgáltatóknak is vannak ilyen jellegű tevékenységeik, valamint vannak olyan karitatív szervezetek, amelyek tudnak ilyen célból támogatást adni. A lakosokat folyamatosan tájékoztatják a lehetőségekről. A polgármester megadja a szót Elek Imre részére. Elek Imre lakossági képviselő kérdése, hogy a leszámlázott költség átalány és a tényleges összeg közötti különbözetet vissza fogják igényelni? Pap Tibor polgármester elmondja, hogy az előző napirend kapcsán létrehozott munkacsoportnak az elhangzottakból eredően már is van egy feladata. Az Elek Imre által elmondottakat is meg kell, hogy vizsgálják. A polgármester elmondja, jelezték felé, hogy a központi autóbusz állomásnál lévő óra éjszaki zenélését jó lenne megszüntetni (este 22 órától reggel 6 óráig). Feke László műszaki irodavezető elmondja, hogy a kivitelezővel felvették a kapcsolatot, néhány napon belül az órát át fogja programozni a gyártó cég képviselője. Elmondja, hogy az intézkedés a már korábban beérkezett panaszokra tekintettel megtörtént. Pap Tibor polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére. dr. Ágoston Sándor képviselő kérdése, hogy a központi autóbuszvárónál mikor kezdődik el a közlekedés, az épület belső üzemeltetésére lesz-e pályázat kiírva? Pap Tibor polgármester a képviselő kérdésére elmondja, hogy a hatósági engedélyek megszerzését követően indulhat meg az autóbusz közlekedés. Az engedélyezési eljárás a műszaki átadást követően kezdődhetett el, a kérelmek be lettek adva, bízik benne, minél hamarabb döntenek a szakhatóságok. Az épület még nincs berendezve, a berendezéseket is biztosítani kell. A Körös Volán Zrt. képviselőivel a jövő hét folyam fognak tárgyalni annak érdekében, hogy mit vállalnak fel. Az üzemeltetéssel kapcsolatban elmondja, hogy pályázatot fognak kiírni, annak függvényében, hogy milyen költséget vállal magára az üzemeltetésből a Körös Volán Zrt., milyen feladatot kíván átengedni az üzemeltetőnek, amelyből bevételeket szerezhet pl. bérlet értékesítés. A polgármester elmondja, hogy a központi buszváró üzemelésének megkezdése előtt a lakosok tájékoztatva lesznek az időpontról. dr. Ágoston Sándor képviselő megköszöni a polgármesternek a tájékoztatást. A képviselő elmondja, hogy nagyon sokat költöttek a komposztáló telepre, úgy gondolták az minta telep lesz. A tapasztalat azt mutatja, hogy ott szemétdomb keletkezett. Elmondja, ha a térséget szeretnék megnyerni, hogy ide szállítsák a zöldhulladékot, akkor példát kell mutatni

16 16 pl. a tárolás területén. Véleménye szerint a műszaki iroda dolgozóinak kellene eljárni, hogy a telepen a komposztálható anyag megfelelően legyen kezelve. Pap Tibor polgármester elmondja, hogy korábbi testületi ülésen, amikor az üzemeltető beszámolt téma volt a képviselő felvetése is. Felvetődött, hogy a lakosok kiviszik a telepre a hulladékot üzemidőn túl is és azt ott lepakolják. Elmondja, hogy nyitva tartási időben lehet kiszállítani a komposztálható hulladékot. A polgármester elmondja, hogy a zöldhulladékot ki sem kell szállítani, hiszen az önkormányzat, azt elszállítja minden hónap első keddjén. A polgármester elmondja, hogy a zsákok kibontásában is segítséget nyújtanak. A lakosoknak meg kell érteni, hogy a telepen kívül nem szabad hulladékot lerakni. Felvetődött annak lehetősége is, hogy az említett területet bekamerázzák, ami szintén nem jó megoldás, hiszen akkor máshol helyezik el a hulladékot a lakosok. A lakosság hozzáállásán kellene változtatni. dr. Ágoston Sándor képviselő kérdése, hogy az önkormányzati tulajdonú ÁFÉSZ használatában lévő ingatlanok visszaigénylésének ügye hogyan áll? Pap Tibor polgármester elmondja, hogy az ÁFÉSZ nem engedett át üzletet, kezdeményezés van egy átengedési együttműködési megállapodásra, ennek a vagyon sorsának a rendezésre, amely megállapodási szándék még nem érett meg. A kezdeményezés a Hősök terén lévő ingatlanra vonatkozik. A Vadkacsa, valamint az áruház épülete, abban az esetben kerülne visszaadásra, ha már a tevékenységet nem tudják benne folytatni. Kötelezettséget vállalnak arra, hogy az ingatlanokat nem terhelik le, és nem idegenítik el. A polgármester elmondja, hogy a Hősök tere rekonstrukciójának részeként próbálnak pályázati pénzekkel felújítást végezni. dr. Ágoston Sándor képviselő kérdése, hogy a testület a április 30-i ülésén egy 5 tagú munkacsoportot hoztak létre annak érdekében, hogy vizsgálják meg a településen a bevásárlóközpont létesítésének az ügyét. A képviselő egy rövid tájékoztatást szeretne kérni arra vonatkozóan, hogyan áll a bevásárlóközpont létesítésének az ügye. Pap Tibor polgármester megadja a szót Novák Imre alpolgármester részére, aki a munkacsoport vezetője, hogy tájékoztassa a jelenlévőket a munkacsoport tevékenységéről. Novák Imre alpolgármester röviden elmondja, hogy a munkacsoport nem tudott eredményt elérni, emiatt kéri, hogy a munkacsoportot szüntessék meg, mivel nem tölti be a funkcióját. Pap Tibor polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta képviselő részére. Nyuzó Marietta képviselő elmondja, hogy a településen aláírásgyűjtés történt, az aláírásgyűjtő íveket egy levél kíséretében továbbították a TESCO központja fel, az átvételről a tértivevény visszaérkezett, de választ a levelükre nem kaptak. Dékány József képviselő véleménye, hogy a munkacsoportnak a munkát végezni kell, hiszen lakossági igényről van szó. Novák Imre alpolgármester a munkát továbbra is folytatják, igyekszenek sikerre vinni az ügyet. Pap Tibor polgármester megadja a szót Csatári Lajos képviselő részére. Csatári Lajos képviselő elmondja, hogy felhívás jelent meg a helyi tévében arra vonatkozóan, hogy az új buszváróknak az oldalára ne ragasszanak hirdetéseket a lakosok. A képviselő javasolja, hogy a megállóknál, valamint a központi autóbuszvárónál is helyezzenek el hirdetőoszlopokat. Pap Tibor polgármester a felvetést meg fogják vizsgálni. Elmondja, hogy több városban lehet látni, hogy a buszvárók oldalán esztétikus hirdetők vannak elhelyezve. A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselő részére. Kiss Károly képviselő korábbi ülésen már felvetette, hogy a régi buszvárók közül egy jobb állapotban lévőt helyezzenek el Kéthalmon, amit továbbra is szorgalmaz. Továbbá elmondja, hogy a Kölcsey út azon részén, amely a piachoz vezet nem megoldott a csapadékvíz elvezetés, erre megoldást kell keresni. A képviselő elmondja azt is, hogy a

17 17 Madách u. 19., 20., és 20/1. számú ingatlanok előtt a szennyvízvezeték kilátszik a folyásfenékből, amivel szintén kezdeni kell valamit. Pap Tibor polgármester megadja a szót Kónya István lakossági képviselő részére. Kónya István lakossági képviselő röviden szól a városi rendezvényekről. Nem tartja szerencsésnek, hogy a városnapi rendezvény azonos időpontra esik a szomszéd település városi rendezvényével. Véleménye szerencsésebb lenne egy héttel későbbi időpontban megtartani Dévaványán a rendezvényt. Pap Tibor polgármester elmondja, hogy a mai ülésen kerül megtárgyalásra a város ünnepség- és rendezvényterve, akkor a felvetésre vissza fognak térni. A polgármester megadja a szót Dékány József képviselő részére. Dékány József képviselő örömmel látja, hogy a Kossuth úti óvoda előtt készül a parkoló. Kezdeményezi, hogy az óvodától az iskoláig építsék ki a parkolót a későbbiekben, valamint a másik oldalban is az óvodától a Hunyadi út kereszteződéséig. Pap Tibor polgármester az idei évben már több parkolót nem tudnak kiépíteni, a jövő évben visszatérhetnek a felvetésre. A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselő részére. Kiss Károly képviselő elmondja, hogy a piac bejáratánál is kellene valamilyen megoldást találni arra vonatkozóan, hogy esős időben az útra ne hordják fel a sarat. Véleménye szerint megoldás lenne az említett részt gyephézagos téglával kirakni. Pap Tibor polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére. dr. Ágoston Sándor képviselő elmondja, hogy lehetőség szerint pályázni kellene a Kossuth úton zárt csatornarendszer kiépítésére, sikeres pályázat esetén a csapadékvíz elvezető árkok parkolóként is funkcionálhatnak. Pap Tibor polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? Megállapítja, hogy több hozzászólás nincs. A polgármester elmondja, hogy egy levél érkezett Szilágyi Lászlóné (Túri Magdolna) Szeghalmi u szám alatti lakostól, aki megköszöni Dékány József képviselő segítségét, aki segített helyreállítani a vihar által okozott kárt a lakóépületében. A polgármester megkérdezi, hogy a közmeghallgatás napirend kapcsán kíván-e még valaki hozzászólni? Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester megköszöni az érdeklődő lakosoknak, hogy az ülésre eljöttek és elmondták véleményüket, javaslatukat. A közmeghallgatás napirendet lezárja. 3. Napirendi pont Pap Tibor polgármester rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely az ÁMK Ladányi Mihály Könyvtár Intézményegységének beszámolója a könyvtári szakmai tevékenységről. A polgármester megkérdezi Somogyi Erzsébet intézményegység-vezetőt, hogy az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést kíván-e tenni? Somogyi Erzsébet intézményegység-vezető az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. Úgy gondolja, hogy az írásos anyag részletesen kiterjed a könyvtárban folyó tevékenységekre, a leírtakkal egy átfogó képet próbált mutatni. Pap Tibor polgármester megköszöni Somogyi Erzsébetnek az elmondottakat. A polgármester megkérdezi Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK igazgatót, hogy a beszámolóhoz kíván-e hozzászólni?

18 18 Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK igazgató az írásos beszámolóhoz nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Pap Tibor polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor bizottsági elnök részére. dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő a bizottság a beszámolót egyhangúlag, 8 igen szavazattal elfogadásra javasolja a testület felé. Megállapították, hogy az intézményben színvonalas munka folyik, a bizottság tagjai ezúton köszönik meg az intézményegység dolgozóinak a munkavégzést. Pap Tibor polgármester megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. A polgármester megkérdezi a jelenlévőket, hogy kíván-e valaki hozzászólni? Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra kéri a képviselőket. Aki elfogadja a ÁMK Ladányi Mihály Könyvtár Intézményegységének beszámolóját a könyvtári szakmai tevékenységről, valamint köszönjék meg az intézményben dolgozók színvonalas munkáját kéri, az kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Határozat: 468/2009.(XI.26.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁMK Ladányi Mihály Könyvtár Intézményegységének beszámolóját a könyvtári szakmai tevékenységről jóváhagyólag elfogadja. A képviselő-testület megköszöni az intézményben dolgozók színvonalas munkáját. Felelős: - Határidő: - 4. Napirendi pont Pap Tibor polgármester rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására, amely a évi költségvetés ¾ éves teljesítésről szóló tájékoztató megvitatása, valamint a évi költségvetés előzetes koncepciójának megtárgyalása. A polgármester elmondja, hogy az írásos anyagot a képviselő-testület összes bizottsága megtárgyalta. A polgármester megkérdezi Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetőt, hogy az írásos anyaghoz kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető elmondja, hogy az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítése nincs. Pap Tibor polgármester megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság véleményét. Földi Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondja, hogy a bizottság az önkormányzat évi költségvetésének ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadásra javasolja a testület félé. A bizottság úgy ítélte meg, hogy a 68 %-os teljesítés az elvártaknak megfelel.

19 19 A bizottság elnöke a évi költségvetés előzetes koncepciójával kapcsolatban elmondja, hogy a bizottság, azt jónak tartja és elfogadásra javasolja a testület felé. Javasolják, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a költségvetés elfogadása előtt történjenek egyeztetések az intézményvezetőkkel, valamint intézményegység vezetőkkel, az igényeket mérjék fel, lehetőség szerint, azt a költségvetés összeállításakor vegyék figyelembe. Pap Tibor polgármester megköszöni Földi Imrének a bizottsági vélemény ismertetését. A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta részére. Nyuzó Marietta a Jogi-, Igazgatási-, Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő elmondja, hogy a bizottság az önkormányzat évi költségvetésének ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztatót, valamint a évi költségvetés előzetes koncepcióját elfogadásra javasolja a testület félé. Pap Tibor polgármester megköszöni Nyuzó Mariettának a bizottsági vélemény ismertetését. A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, képviselő elmondja, hogy a bizottság szintén elfogadásra javasolja a testület felé az önkormányzat évi költségvetésének ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztatót, valamint a évi költségvetés előzetes koncepcióját. A bizottság elnöke elmondja, hogy a évi költségvetés összeállításakor vizsgálni kell a hatékonyabb működési lehetőségeket, meg kell vizsgálni az önként vállalt feladatokat és hogyan lehetne azokat hatékonyabban működtetni, valamint gazdaságossá tenni. Egyetért azzal, hogy a költségvetési egyeztető munkacsoport az elmúlt évekhez hasonlóan működjön. Röviden ennyit kívánt elmondatni. Pap Tibor polgármester megköszöni dr. Ágoston Sándor bizottsági elnöknek az elmondottakat. A polgármester megadja a szót Kondacs György részére. Kondacs György a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondja, hogy a bizottság ülésén szintén megtárgyalta az anyagot. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé az önkormányzat évi költségvetésének ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztatót, valamint a évi költségvetés előzetes koncepcióját. Pap Tibor polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra kéri a képviselőket. Aki elfogadja a évi költségvetés ¾ éves helyzetéről készített tájékozatót eft bevétellel, eft kiadással kéri, az kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Határozat: 469/2009.(XI.26.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés ¾ éves helyzetéről készített tájékozatót eft bevétellel, eft kiadással jóváhagyólag elfogadja. Felelős: - Határidő: -

20 20 Pap Tibor polgármester elmondja, hogy a évi költségvetés állami vitáját figyelemmel kísérik a képviselő-testület tagjai, a lakosok. Látják, hogy az önkormányzatokat milyen megszorítások érik. A gazdálkodási iroda dolgozói a legjobb tudásuk szerint állították össze a koncepciót. A polgármester javasolja, hogy a koncepciót fogadják el. A polgármester ismételten szavazásra kéri a képviselőket. Aki elfogadja a évi költségvetési koncepciót azzal, hogy képviselő-testület bízza meg a hivatal gazdálkodási irodáját a költségvetési koncepció átdolgozásával, annak érdekében, hogy a januári testületi ülésen a évi költségvetés tervezete első olvasatban megtárgyalásra kerülhessen, valamint a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében elrendeli, hogy a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság kezdje meg az önként vállalt feladatok áttekintését, az intézményi szerkezet és feladatellátás vizsgálatát, illetve az intézményi egyeztetéseket a kialakított ütemterv szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Határozat: 470/2009.(XI.26.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetési koncepciót jóváhagyólag elfogadja. A Képviselő testület megbízza a hivatal gazdálkodási irodáját a költségvetési koncepció átdolgozásával, annak érdekében, hogy a januári testületi ülésen a évi költségvetés tervezete első olvasatban megtárgyalásra kerülhessen. A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében elrendeli, hogy a Pénzügyi Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság kezdje meg vizsgálatát, illetve egyeztetéseket a kialakított ütemterv szerint és az alábbi feladatokat végezze: - A bevétel növelése illetve megalapozása érdekében át kell nézni az összes bevételnövelés lehetőségeit, így a helyi adórendeleteket, a hatályos térítési díjakat, belépő díjakat. - A vagyongazdálkodás körében a vagyonhasznosítás lehetőségeit is át kell nézni. Újra meg kell hirdetni azokat az ingatlanokat, amelyekre nincs szükség (telkeket). - A nem lakáscéljára szolgáló ingatlanok bérleti díját felülvizsgálni. - A működési kiadások tervezését feladatonként átnézni, ezzel egyidejűleg az intézményvezetőkkel egyeztetni. - A jóléti kiadások meghatározása. - A kiadási főösszeghez viszonyítva az általános tartalék jelenleg 1,1 %-kal került kimunkálásra, maradhat-e ezzel a mértékkel, összeggel. - A fejlesztési céltartalék maradhat-e ezekkel a célokkal terhelten, vagy további célokhoz rendelt saját forrás kerüljön még kimunkálásra. - A Képviselő-testület a folyamatban lévő és a benyújtott pályázatokon túlmenően a benyújtandó pályázatok között rangsorol-e, és ha igen annak elvét határozza meg. - Az önként vállalt feladatok további felvállalását esetleg más formában való átalakítását tervezi e.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-18/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz. I-1/4-9/2011. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. június 25.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-6/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-6/2014. ikt.sz. I-1/9-6/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv

I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. május 23.-án megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

I-1/5-15/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-15/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-15/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. október 11.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora I-1/11-2/2013. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2013. február 20-án megtartott Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, képviselő Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket.

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, képviselő Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket. I-1/7-10/2014. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottságának 2014. június 23-án megtartott nyílt ülésén

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a Képviselő-testület létszáma: 9 fő.

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a Képviselő-testület létszáma: 9 fő. I-1/4-25/2013. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyílt ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-36/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 184-15/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: polgármester Raff János alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Várospolitikai Fórumról hangfelvétel és jegyzőkönyv készül, melynek vezetését Fülemenné Nagy Katalin hivatali dolgozó végzi.

JEGYZŐKÖNYV. A Várospolitikai Fórumról hangfelvétel és jegyzőkönyv készül, melynek vezetését Fülemenné Nagy Katalin hivatali dolgozó végzi. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 8-án az Általános Művelődési Központ József Attila Művelődési Ház Intézményegység nagytermében megtartott Várospolitikai Fórumon. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

II-2/455-7/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV

II-2/455-7/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV II-2/455-7/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2011. szeptember

Részletesebben

Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 3-án (hétfőn ) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 3-án (hétfőn ) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 129-3/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 3-án (hétfőn ) 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora

Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora I-1/5-6/2013. ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2013. március 14-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2005. február 23-án 16 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth Tibor alpolgármester

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 22- én megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén.

Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 22- én megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén. I-1/9-5/2009. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 22- én megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén. Jelen vannak: Pap

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről Jelen vannak: Tokár István, a bizottság elnöke Bordás Imre, Barcza Gábor,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 51 2513-2/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. március 4-én megtartott üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás

Részletesebben

Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl.

Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Varga Kálmán a Bizottság elnöke Bors Miklósné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.110-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. február 20-án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/5-14/2009. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/5-14/2009. ikt.sz. I-1/5-14/2009. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 3-án megtartott rendkívüli testületi ülésén, a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény könyvtárában.

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 759 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 24-én - pénteken - de. 8.00 órakor megtartott ülésérıl. A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 494 PH-18232/2012 J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 10-én (hétfő) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 26-án, du. 14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 7-105/2012. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés KEOP

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30. napján 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 13. napján 13:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság rendkívüli NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Tájékoztató az elsőfokú építéshatósági munkáról. Előadó: Feke László műszaki irodavezető

Jegyzőkönyv. 2. Tájékoztató az elsőfokú építéshatósági munkáról. Előadó: Feke László műszaki irodavezető I-1/9-4/2009. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. június 23-án megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén. Jelen vannak: Pap Tibor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362- /2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Határozatok: 317/2014. (VIII. 18.) Napirendi pontok és jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. október 1. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. október 1. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testülete 3596 Szakáld Aradi út 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. október 1. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/3/8/2012 Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2012. április 26. Az ülésen hozott rendeletek, határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag.

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag. 1 Jegyzıkönyv a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 2010. szeptember 20-án, 18 óra 30 perckor megkezdett, 19 óra 45 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. április 30-án, Újtikoson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Újtikosi Kirendeltségének hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. Szám: 1402-7/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. július 30.-án (csütörtökön)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 28-án 16.30 órakor tartott nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Igazoltan távol: Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 12- án tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Dávid Lajosné, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i munkaterv

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Pécel Város Önkormányzata Képviselı-testülete Iktatószám: SZ/22/6/2010. Pécel Város Önkormányzata Képviselı-testülete JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 7-én (16.00-16.10) megtartott nyílt rendkívüli képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak: dr. Benkovics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2013. október 31. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2013. október 31. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2013. október 31. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester I-1/3-9/2009.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. május 25-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1999. június 24-i ülésérıl a Városháza Dísztermében.

JEGYZİKÖNYV. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1999. június 24-i ülésérıl a Városháza Dísztermében. Gyomaendrıd 16/1999. JEGYZİKÖNYV Készült 1999. június 24-i ülésérıl a Városháza Dísztermében. Jelen vannak: Dr. Dávid Imre polgármester, Gellai Imre, Dezsı Zoltán alpolgármesterek; Babos László, Bátori

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 1006-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről.

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. 11-19/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. Határozat száma: Tárgy: 273/2009.(XII.14.) Pénzügyi átcsoportosításról 274/2009.(XII.14.)

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 20. napján tartott munkaterv szerinti nyílt üléséről

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 20. napján tartott munkaterv szerinti nyílt üléséről Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 20. napján tartott munkaterv szerinti nyílt üléséről Határozat/ rendelet száma Tárgya Oldalszám 222/2012.(XII.20.) kt. h 223/2012.(XII.20.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 19-én 17 órakor, - közmeghallgatással egybekötött ülésén Bánhalmán. - Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 10-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 10-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám:.-2/2015. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 10-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tanakajd Község Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-én megtartott üléséről Hozott döntések: 7/2014. (VIII.31.) önkormányzati rendelet az önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 15/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Határozatok száma: 77-90. Rendelet száma: 16. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2013. április 22-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-12/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről 12.

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 15-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. PB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol vannak: Meghívottak: A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Polgármesteri

Részletesebben