ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület október 31. napján tartandó rendes üléséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2013. október 31. napján tartandó rendes üléséhez"

Átírás

1

2

3 ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület október 31. napján tartandó rendes üléséhez

4 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról a i ülésre 117/2013. (III. 28.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: évi útkarbantartási terv elfogadása Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: augusztus 31. A évi útkarbantartási terv elfogadásra került, a tervben szereplő útjavítások, a 300 m m2 kátyúzás határidőben megtörtént. 166/2013. (V. 2.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Gázbeszerzés Bíráló Bizottság felállítása Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: május 2. A gázbeszerzés Bíráló Bizottság felállítása megtörtént: műszaki szakértelem: Nagy Sándor energetikus pénzügyi szakértelem: Tóthné Gál Julianna közszolgálati tisztviselő jogi és közbeszerzési szakértelem: Dr. Varga Imre ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó 205/2013. (V. 2.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Beszámoló az oktatási vagyon átadás átvételéről valamint a működtetéséről Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: május 2. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az oktatási vagyon átadás átvételéről, valamint a működtetéséről készített tájékoztatót elfogadta. 206/2013. (V. 2.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Az önkormányzat és a KIK közötti %-os költségviselés nem jóváhagyása Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: május 2.

5 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete nem hagyta jóvá a szakmai feladatok és készletek finanszírozására vonatkozó 50-50%-os költségviselést az Önkormányzat és a KLIK között, ugyanis még az előterjesztés időpontjában is folytak e tárgyban a felmérések és pontosítások. Az irodaszer és toner beszerzések 100 %-ban számlázásra kerülnek a KLIK részére. Az internet szolgáltatást az önkormányzat fizeti meg. A vezetékes és mobil telefon szolgáltatás esetében nem sikerült megállapodni a költségek megosztásáról. 225/2013. (V. 7.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Kner Imre Gimnázium átadása a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásába Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: május 30. A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szeged-Csanádi Egyházmegyének történő fenntartói átadáshoz kpacsolódó megállapodás tervezet a Képviselő - testület május 30-i ülésre beterjesztésre került. Az átadásre kerülő, az intézmény használatában lévő vagyonkimutatást az egyházmegye megkapta.a megállapodás nem került aláírásra. 258/2013. (V. 30.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Lada Niva átadása az Önkéntes Tűzoltó Egyesület számára Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: június 28. A Képviselő-testület a döntési javaslatról többször szavazott. (258/2013.(V.30.) Gye. Kt határozat; 259/2013.(V.30.) Gye.Kt. határozat; 260/2013.(V.30.) Gye. Kt. határozat). A döntéshozatali eljárásban döntés nem született. A gépjármű hasznosítására haszönkölcsön szerződés került megkötésre a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltósággal, december 31-ig. 271/2013. (V. 30.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése c. pályázattal kapcsolatos megállapodás jóváhagyása Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: május 30. A KEOP-1.1.1/2F/ azonosítószámú, Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben c. pályázati projekthez kapcsolódó, a projekt megvalósításához és fenntartására vonatkozó megállapodás jóváhagyásra került. A Képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert a megállapodás aláírására. 277/2013. (V. 30.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Szabadság tér 1. sz. alatti ingatlanon végzendő építési munkákhoz tulajdonosi hozzájárulás megadása Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: május 30.

6 Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi XCIII tv. 2. -ban, valamint Ptk ban foglaltakra figyelemmel, hozzájárult, hogy a tulajdonában álló, a Békés Megyei Kormányhivatal vagyonkezelésében lévő Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz. alatti ingatlanon a Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal vezetője által benyújtott KAB projekt azonosító számú K.O1, valamint a Munkaügyi Kirendeltség, ügyfélterének tervei szerinti építési munkákat elvégezhesse. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Járási Építésügyi Hivatala kiadta az engedélyeket a kormányablak, valamint a munkaügyi kirendeltség ügyfélterének kialakításához. A hivatal által adott tájékoztatás alapján a munkák felmérése megtörtént. Az építési, átalakítási munkák még nem kezdődtek el. 322/2013. (VI. 27.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Oktatási intézmények évben lezárult pályázataihoz kapcsolódó plusz támogatás Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: szeptember 26. Az oktatási intézmények évben lezárult pályázataihoz kapcsolódó Ft összegű támogatást az Önkormányzat évi költségvetésének működési tartaléka (oktatási vagyon működtetésének dologi tartaléka) közé helyezi. A költségvetési rendelet II. számú módosításakor a kapott támogatás összege beépítésre került a évi költségvetési rendeletbe. 330/2013. (VI. 27.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.1-3 havi gazdálkosáról beszámoló Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: szeptember 10. Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete utasítása alapján az ügyvezető elkészítte a szeptemberi ülésre a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft évi vagyonvesztésének megakadályozására tervezett intézkedéseit. 332/2013. (VI. 27.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Liget Fürdő Kft. közszolgáltatás ellentételezésére kapott támogatásának vizsgálata Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: szeptember 30. A Liget Fürdő Kft. közszolgáltatás ellentételezésére kapott támogatás vizsgálatának eredményét a testület szeptember ülésére terjesztette elő, melyet a Képviselőtestület jóváhagyott. 333/2013. (VI. 27.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Gyomaszolg Ipari Park Kft. 1-4 havi gazdálkodásáról szólói beszámoló Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: június 27.

7 Gyomaendrőd Város Képviselő testülete jóváhagyta a Gyomaszolg Ipari Park Kft hónap gazdálkodásáról szóló beszámolót. A Képviselő-testület utasította a Kft ügyvezetőjét, hogy a szeptemberi ülésre mutassa be a Gyomaszolg Ipai Park Kft évi vagyonvesztésének megakadályozására tervezett intézkedéseit. A tervezett intézkedések kidolgazásra kerültek, melyek a T. Képviselő - testület szeptemberi ülésén ismertetve lettek.. Határidő: , felelős: Fekete József, végrehajtva: szeptember 26. Gyomaendrőd Város Képviselő testülete a júniusi ülésén jóváhagyta a Gyomaszolg Ipari Park Kft hónap gazdálkodásáról szóló beszámolót. A Képviselő-testület utasítta a Kft ügyvezetőjét, hogy a szeptemberi ülésre mutassa be a Gyomaszolg Ipai Park Kft évi vagyonvesztésének megakadályozására tervezett intézkedéseit. A szeptemberi ülésén bemutatásra kerültek a vagyonvesztés megakadályozására tett és tervezett intézkedések, melyet a Képviselő - testület elfogadott. 364/2013. (VII. 9.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Konzorciumi megállapodás csípő-szúnyog elleni védekezés Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: október 25. A konzorciumi megállapodás tervezetét Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el. A jogi személyiség nélüli társulás megszünt, mert Szarvas Város Önkormányzata kivételével az önkormányzatok a Körös-völgyi Települések Regionális Szervezete megszüntetéséről döntöttek. A konzorciumi megállapodás aláírására a évi feladatok teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását követően kerül sor. 365/2013. (VII. 9.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás megszüntetése Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: október 25. A jelentés készítésének napjáig nem küldte meg minden önkormányzat a döntését. Amennyiben a képviselő-testületi döntésekről szóló okiratok megérkeznek azt követően lehet a megszüntető okiratot aláírni. 370/2013. (VII. 9.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Kner Imre Gimnázium működtetői jogának átadásával kapcsolatos megállapodás Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: július 15. A megállapodás tervezet a Szeged-Csanádi Egyházmegye részére elektronikus és postai úton megküldésre került. A Zöldpark Nonprofit Kft megküldte 2013 augusztusában a tervezett átadásra-átvételre kerülő dolgozókról szóló dokumentációt. Írásbeli választ nem kapott az Önkormányzat.

8 371/2013. (VII. 9.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: KEOP 1.1.1/C/13 pályázat műszaki tartalmának meghatározása Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: július 9. A KEOP-1.1.1/C/13-as számú Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése című pályázat műszaki tartalmát az alábbiak szerint került meghatároztásra: KEOP-1.1.1/C/13. pályázat előzetes igényei - Gyomaendrőd Tevékenységek Tervezett mennyiség Tervezett nettó összeg Tervezett összesen 2. Szelektív hulladék gyűjtési rendszer fejlesztése, korszerűsítése: - Gyűjtőedényzet beszerzése: l szelektív hulladékgyűjtő edényzet - Kis teher gk. alapgép + emelődarus adapter + utánfutó 1 db ,00 Ft Pótkocsi (5 t) + Erőgép (MTZ) 1 db ,00 Ft Vegyes hulladék gyűjtési rendszer fejlesztése, korszerűsítése: - Gyűjtőedényzet és gyűjtőjármű beszerzése - Gyűjtőjárat optimalizációra irányuló informatikai fejlesztés - Tömegarányos differenciált díjfizetést lehetővé tevő gyűjtési rendszer 1 db ,00 Ft Hulladékgazdálkodási létesítmények fejlesztése, korszerűsítése: - Hulladékgazdálkodási létesítmények (hulladékudvar, átrakó stb.) és berendezések üzemeltetéséhez szükséges, nem beépített eszközök/gépek és járművek beszerzése: - 3 m3 konténer 10 db ,00 Ft m3 konténer 10 db ,00 Ft Konténer szállító jármű 1 db ,00 Ft Villás targonca (6t, Diesel) 1 db ,00 Ft Hulladékok lerakás előtti előkezelését biztosító aprító vagy osztályozó berendezések, mobil változatban: - Mobil üvegtörő kanál + Erőgép (Bobcat) 1 db ,00 Ft Hulladéklerakó üzemeltetéséhez szükséges mobil gépek, járművek beszerzése (kompaktor, dózer, homlokrakodó, stb): - Forgó kotró 1 db ,00 Ft Gumikerekes dózer 1 db ,00 Ft Mindösszesen nettó: Tervezett saját erő: Tervezett nem támogatott költségek 5%: ÁFA 27%: Tervezett saját erő összesen:

9 372/2013. (VII. 9.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Betkó József megbízása a KEOP 1.1.1/C/13 pályázat felelősének Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: július 9. A KEOP-1.1.1/C/13-as számú Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése című pályázat felelősének a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának elnökét, Betkó Józsefet bízták meg. 375/2013. (VII. 30.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: KEOP-1.1.1/C/13 sz. hulladékgazdálkodás fejlesztésével kapcsolatos pályázat benyújtása Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: július 30. A KEOP-1.1.1/C/13 sz. hulladékgazdálkodás fejlesztésével kapcsolatos pályázat - a műszaki tartalom módosításának megfelelően - benyújtásra került. 376/2013. (VII. 30.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Várfi András polgármester felhatalamazása a KEOP-1.1.1/C/13. sz. pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok aláírására Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: július 30. Várfi András polgármester felhatalamazása a KEOP-1.1.1/C/13. sz. pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok aláírására, illetve az aláírás megtörtént. 377/2013. (VII. 30.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Önkormányzat adósságállományának állami átvállalására irányuló kezdeményezés Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: szeptember 30. A pénzintézet részére az - adósság állam általi átvállalásának kezdeményezésére történő - felhatalmazást megküldte. 384/2013. (VIII. 29.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: 46-os főút Gyomaendrődi elkerülő szakaszának nyomvonal kiválasztása Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: szeptember 15. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 46-os főút Gyomaendrődi elkerülő szakaszának nyomvonal kiválasztása tárgyában született döntés alapján a javaslatokat részletes kidolgozásra megküldte a beruházó Békés Megyei Önkormányzat részére.

10 385/2013. (VIII. 29.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: augusztus 29. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendeletével elfogadott évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta. 387/2013. (VIII. 29.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Gyomaendrőd Város Önkormányzata fennálló adósságának átvállalása Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: szeptember szeptember 03-án az önkormányzat a Raiffeisen Bank Zrt. részére a megállapodás tervezetet jóváhagyó, Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 387/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozatát. Továbbá szeptember 18-án írásban megkeresték a Raiffeisen Bank Zrt.-t, arról érdeklődtek, mikor kerülhet sor a megállapodás mindkét fél részéről történő aláírásra. A évi CXLIV. tv. a Magyarország évi központi költségvetésről szóló CCIV. tv. módosításról az alábbiakat tartalmazza: a folyamatban lévő tartozás átvállalási eljárás a törvény erejénél fogva megszűnik. 389/2013. (VIII. 29.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Selyem úti óvodában vízmelegítő tartály cseréjének engedélyezése Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: szeptember 26. A gyomaendrődi Selyem úti óvodában a vízmelegítő tartály cseréje folyamatban van. 393/2013. (VIII. 29.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Helyi járatú üzemeltetési közszolgálati szerződés módosítása Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: szeptember 1. A MOBILBUSZ Közlekedési Kft-vel kötött, Gyomaendrőd közigazgatási területén 15 db járatpár üzemeltetésével történő, helyi autóbusz közlekedés biztosítására vonatkozó üzemeltetési közszolgálati szerződés módosításának aláírása megtörtént. 394/2013. (VIII. 29.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Gyomaközszolg Kft. üzletrész felozstása

11 Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: szeptember 30. Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete úgy döntött, hogy a GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságból illető Ftos üzletrészét felosztja, melynek során egy Ft-os üzletrész, és egy Ft-os üzletrész kialakítására kerül sor. Az üzletrész feolsztásával kapcsolatos okíratok elkészítésével és a bírósághoz való benyútással dr. Juhász István ügyvéd lett megbízva. Az ügyvéd tájékoztatása alapján az okíratok készítése folyamatban van. A felosztáshoz kapcsolódik a Ft-os üzletrész értékesítése Csárdaszállás Község Önkormányzata részére. 398/2013. (VIII. 29.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Többlet kátyúzási munkákra pénzösszeg biztosítása Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: szeptember 30. A évi többlet kátyúzási munkálatok elvégzése határidőben megtörténtek. 399/2013. (VIII. 29.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány részére pályázati támogatás megelőlegezése Határidő: értelem szerint, felelős: Farkas Zoltánné, végrehajtva: szeptember 30. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete vállalta a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány által, játszótér kialakítására elnyert pályázathoz kapcsolódó támogatás megelőlegezésére kölcsön biztosítását, mely összeg beépítése megtörtént a költségvetési rendeletbe soron következő módosítása alkalmával. 402/2013. (VIII. 29.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Bíráló Bizottság létrehozása -ÁROP -1.A Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: augusztus 29. A Bíráló Bizottság létrehozása megtörtént az ÁROP -1.A számú Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára című pályázat hoz. 406/2013. (VIII. 29.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Zöldterület gazdálkodási feladatokról beszámoló Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: augusztus 31. A zöldterület gazdálkodási és parlagfű elleni védekezési feladatokról szóló beszámoló elfogadásra került. 407/2013. (VIII. 29.) Képviselő-testületi határozat

12 Tárgy: Beszámoló a gáz szolgáltatás közbeszerzési eljárásról Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: augusztus 29. A gáz szolgáltatás közbeszerzési eljárásról szóló beszámoló elfogadásra került. 408/2013. (VIII. 29.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Beszámoló a Belvíz III ütem beruházásról Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: augusztus 31. A Belvíz III. tárgyú beruházásról készült beszámoló elfogadásra került. 409/2013. (VIII. 29.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Belvíz III ütem helyzetéről tájékoztatás a rendkívüli ülésen Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: szeptember 15. Várfi András polgármestert a szeptemberi rendkívüli ülésen részletes tájékoztatást adott a Belvíz III. tárgyú beruházás két ülés közötti időszakban kialakult helyzetéről. 411/2013. (VIII. 29.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Hulladékgazdálkodás fejlesztéséhez kapcsolódó pályázatokról tájékoztató Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: augusztus 29. A KEOP-1.1.1/C/13. számú valamint a KEOP-1.1.1/2F/ számú hulladékgazdálkodás fejlesztéséhez kapcsolódó pályázatokról szóló tájékoztató elfogadásra került. 412/2013. (VIII. 29.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: KEOP /C/13 pályázathoz forrás kijelölése Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: augusztus 29. A KEOP-1.1.1/C/13. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése tárgyú pályázat forrásaként a Képviselő-testület kijelölte a Felhalmozási tartalékok között az iparűzési adó túlfizetésre megtervezett keret terhére az alábbi részletezéssel: Gyomaendrőd önrésze (EU önerő alap támogatás nélkül számítva): Ft Várható ÁFA befizetés/visszaigénylés összege: Ft 413/2013. (VIII. 29.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: KEOP /C/ pályázati projekthez kapcsolódó megállapodás jóváhagyása

13 Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: augusztus 29. A KEOP /C/ pályázati projekthez kapcsolódó megállapodás jóváhagyása megtörtént. 415/2013. (VIII. 29.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Sópályával kapcsolatos eljárási díjak megfizetése Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: augusztus 29. A Körös Kajak SE által a Hármas Körösön létesítendő úszómű és sólyapálya előzetes vizsgálati eljárásában elrendelt Ft összegű igazgatási díj a pénzeszköz megállapodás alapján átutalásra került az Körös Kajak SE-nek. 430/2013. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: 46. sz. főút Gyomaendrődi elkerülő szakasz nyomvonal változatra javaslat B-D Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: szeptember 10. A B nyomvonalból induló és D nyomvonalban folytatódó változatú 46. sz. főút Gyomaendrődi elkerülő szakaszának továbbtervezésére és részletes kidolgozására irányuló javaslatok megküldésre kerültek a beruházó Békés Megyei Önkormányzat részére. 431/2013. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: 46-os főút Gyomaendrődi elkerülő szakasza nyomvonal változatra javaslat tétel A-D Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: szeptember 10. Az A nyomvonalból induló és D nyomvonalban folytatódó változatú 46. sz. főút Gyomaendrődi elkerülő szakaszának továbbtervezésére és részletes kidolgozására irányuló javaslatok megküldésre kerültek a beruházó Békés Megyei Önkormányzat részére. 432/2013. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: 46-os főút Gyomaendrődi elkerülő szakasza nyomvonalára javaslat tétel" E" Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: szeptember 10. Az E nyomvonalú változatú 46. sz. főút Gyomaendrődi elkerülő szakaszának továbbtervezésére és részletes kidolgozására irányuló javaslatok megküldésre kerültek a beruházó Békés megyei önkormányzat részére. 435/2013. (IX. 20.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Belvíz III ütem beruházás

14 Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: szeptember 23. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megismerte a DAOP-5.2.1/D kódszámú Gyomaendrőd Belvízrendezés III. ütem beruházásról készült beszámolót. 2./ Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a DAOP-5.2.1/D kódszámú Gyomaendrőd Belvízrendezés III. ütem beruházás nem teljesítése miatti kár mértékének megállapítására, annak megfizetésével kapcsolatos jogi eljárás előkészítésére Dr. Varga Imre ügyvédet kérte fel, továbbá felhatalmazta Várfi András polgármestert a jogi képviselői szerződés megkötésére. 3./ Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a DAOP-5.2.1/D kódszámú Gyomaendrőd Belvízrendezés III. ütem beruházással érintett terület illegális hulladékmentesítése miatt szükségessé váló bruttó 50 millió Ft pótmunka igényhez tartozó 15 %-os önkormányzati saját erőt, 7.5 millió Ft-ot a évi költségvetésben a felhalmozási tartalék között épületek energetikai felújítása céljára elkülönített keret terhére biztosította. 4./ Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhívta a kivitelező figyelmét, hogy a beruházás sikeres megvalósítását igazoló dokumentumokat nyújtsa be Gyomaendrőd Város Önkormányzatának szeptember 23. napjáig és zzel egyidejűleg küldje meg a beruházásért felelős Projekt menedzsernek és a Műszaki ellenőrnek. A kivitelező csak részben nyújtotta be az önkormányzat által kért dokumentumokat. 439/2013. (IX. 26.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Gyomaszolg Ipari Park Kft. évközi gazdáslkodási beszámolója Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: október 26. Gyomaendrőd Város Képviselő testülete elfogadta a Gyomaszolg Ipari Park Kft. előterjesztéshez mellékelt évközi beszámolóját. 450/2013. (IX. 26.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata, módosítása Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: szeptember 26. A Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata, módosítása megtörtént, től hatályba lépett. 452/2013. (IX. 26.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Liget Fürdő Kft. évközi gazdálkodási beszámolója, pénzügyi támogatásról készített jelentése Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: szeptember 26. Gyomaendrőd Város Képviselő testülete elfogadta a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. előterjesztéshez mellékelt évközi beszámolóját, illetve a közszolgáltatás

15 ellentételezésére kapott pénzügyi támogatásról készített jelentést. K. m. f. Várfi András polgármester Dr. Csorba Csaba jegyző A kivonat hiteléül: Jakucs Mária

16 TÁJÉKOZTATÓ A Képviselő-testület október 31-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: Tájékoztató a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évben elvégzett feladatairól Készítette: Bíró Zoltán (Tűzoltó parancsnok) Előterjesztő: Bíró Zoltán (Tűzoltó parancsnok) Véleményező bizottság: Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. tv (5) bekezdésének értelmében a tűzoltóparancsnok, vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről. A tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Gyomaendrőd város tekintetében a tájékoztató, beszámoló anyagot elkészítette, mely anyagot elfogadásra Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elé terjeszti. Döntéshozói vélemények Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a tájékoztató elfogadását. Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a tájékoztató elfogadását. Döntési javaslat "Tájékoztató elfogadása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évben elvégzett feladatairól szóló tájékoztatót. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 2

17 Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5540 Szarvas, Deák F. u. 7. Tel/Fax: 06/ T Á J É K O Z T A T Ó A Békés Megyei Katas ztrófavédelmi Igazgatós ág Szeghalmi Katas ztróf avédelmi Kirendeltség Szarvas i Hivatás os T űzoltóparancs nokság évben elvégzett feladatairól. Előterjesztő: Bíró Zoltán sk. tűzoltó alezredes tűzoltóparancsnok

18 2 I. BEVEZETŐ A katasztrófavédelmi szabályozás változásai Az Országgyűlés szeptember 19-én elfogadta a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvényt, amely fordulópontot jelentett a katasztrófavédelmi szabályozórendszerben. Létrejött egy új, egységes rendvédelmi szerv. Fontos szemponttá vált a megelőzés, a felkészülés szabályrendszerének megújulása, a vészhelyzetek, katasztrófák esetén irányadó rendkívüli intézkedések megteremtése. Az egységes katasztrófavédelmi szervezetrendszer létrehozása magasabb szintre emeli az ország területén élő lakosság életének vagyonának biztonságát. II. A Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség felépítése, feladatai A évi CXXVIII. törvény értelmében katasztrófavédelem megvalósításában részt vevő hivatásos katasztrófavédelmi szerveket három csoportba soroljuk: - országos illetékességgel működő központi szerv, - a megyei, fővárosi illetékességgel működő területi szervek, - helyi szervek, amelyek a katasztrófavédelmi kirendeltségek és a hivatásos tűzoltóságok. A Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség bemutatása Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Gyomaendrőd Katasztrófavédelmi Iroda Önkormányzati Tűzoltóság Gyomaendrőd A hivatásos katasztrófavédelmi szervek helyi szerve a katasztrófavédelmi kirendeltség, amely illetékességi területén ellátja a helyi szintű katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok szakirányítását. Hatásköre a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság alárendeltségében kiterjed az illetékességi területén működő Tűzoltó-parancsnokságokra, Katasztrófavédelmi irodára. A Szeghalmi kirendeltség alárendeltségében a Szeghalom Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és a Szarvas Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, a Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság, valamint a Gyomaendrőd Katasztrófavédelmi Iroda működik. A Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség székhelye Szeghalom, illetékességi területe 20 településre terjed ki. Magába foglalja a teljes Szarvas és Szeghalmi Helyi Védelmi Bizottság (továbbiakban: HVB) teljes területét valamint a Sarkad HVB Zsadány, Biharugra és Körösnagyharsány településeit. (1. számú melléklet) Az újonnan elfogadott törvény leszögezi, hogy a tűzoltás és műszaki mentés állami feladat. Ennek értelmében a hivatásos önkormányzati tűzoltóság megszűnt, helyébe január 1.

19 3 napjával az egységes katasztrófavédelmi szervezetrendszeren belül működő állami tűzoltóság lépett, amely a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve. Ettől az időponttól a hivatásos önkormányzati tűzoltóság működtetését és fenntartását szolgáló, a tűzoltóságok használtában lévő, és a tűzoltósági feladatok elvégzéséhez szükséges önkormányzati vagyon térítésmentesen az állam tulajdonába került. A törvény a tűzvédelem állami kézbe helyezésével számos problémát old meg, elősegíti az egységes rendvédelmi és megfelelő szintű irányítással bíró rendszer létrejöttét. Az állami tűzoltóság a meglévő kapacitások jobb hatásfokú kihasználásával, az erő- és eszközállomány optimális tervezésével és rendszerben tartásával hatékonyabb tűzvédelmet eredményez, és az anyagi források ésszerű felhasználását teszi lehetővé. A Hivatásos Tűzoltóságok korábbi elsőfokú hatósági, szakhatósági feladatai január 01.- től átkerültek a Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez. Ez a szakterület a Hatósági osztály feladata. A Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, mint a Katasztrófavédelem helyi szerve április 01-től a 10 fővel a Szeghalmi Tűzoltóparancsnokság épületében látja el feladatát január 01-től a szarvasi tűzoltóság elnevezése a december 14-én kelt Alapító Okirat alapján: Szarvas Hivatásos Tűzoltóság, majd április 16-tól Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságra módosult. A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a évi CXXVIII. törvény, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság intézkedései, valamint a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság utasításai szerint végezte/végzi feladatait január 01. és március 31. között a tűzoltóság a november hónapban kiadott szervezési állománytábla szerinti szervezeti felállásban hajtotta végre az átmeneti időszakban meghatározott feladatokat április elsejével megváltozott a tűzoltóság szerkezete: megszűnt a személyzeti munka, a gazdasági és hatósági osztály. Ezek a gyökeres változások a törzs személyi állományát alapvetően érintették. A tűzmegelőzési osztály munkatársai a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség állományába, a személyzeti kiemelt főelőadó és a gazdasági osztály munkatársai a megyei igazgatóság állományába kerültek. A több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazott részére új beosztást ajánlottak fel: referens. A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság alárendeltségébe került a Gyomaendrődi Katasztrófavédelmi Iroda - 1 fő irodavezetővel. A Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság szakmai irányítása és felügyelete mellett végezte feladataitegyüttműködési megállapodás került megkötésre. A Kondorosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság szakmai irányítása és felügyelete alatt tevékenykedett-együttműködési megállapodás került megkötésre.

20 4 Katasztrófavédelmi Kirendeltség felépítése: Kirendeltség-vezető Polgári védelmi felügyelő Iparbiztonsági felügyelő Tűzoltósági felügyelő Hatósági osztály Tűzoltósági szakterület A Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltségen a Tűzoltóparancsnokságok (HTP) tűzoltó szakmai felügyeletét a tűzoltósági felügyelő látja el. Ennek keretében végzi: a jogszabályokban részére meghatározott felügyeleti valamint a feladatkörébe tartozó szakmai irányítási és szakmai felügyeleti, valamint tűzvizsgálati feladatokat. A kialakult új szerkezeti struktúra szinte változatlan eleme a mentő tűzvédelem. Vonulási adatok A kirendeltség alárendeltségébe tartozó tűzoltóságok évben 648 esetben kaptak káresetről jelzést. A jelzést 504 esetben vonulás követte. 24 eseményt kiérkezés előtt felszámoltak, 89 téves jelzésnek bizonyult, 4 esetben szándékosan megtévesztő jelzést adtak, 27 esetben utólagosan jelezték a tüzet. Az 504 esetből 295 tűzeset és 209 műszaki mentés volt. A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évben a működési területen 191 tűzeset (15 utólagos) 104 műszaki mentés, 44 téves, 3 szándékosan megtévesztő jelzéshez vonult évben 170 alkalommal I. kiemelt, 6 esetben II. kiemelt, 2 esetben pedig III. kiemelt riasztási fokozat lett elrendelve (2. és 3. számú melléklet). Gyomaendrőd közigazgatási területén évben 52 tűzeset és 53 műszaki mentési esemény történt. Gyomaendrődön kívül Hunya és Csárdaszállás településeken mint elsődleges műveleti körzet összesen 7 alkalommal avatkozott be tűzeseteknél illetve műszaki mentéseknél az önkormányzati tűzoltóság. A Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 52 tűzesetből 32 alkalommal, 53 műszaki mentésből 42 alkalommal önállóan avatkozott be. A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területe évben A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területe január 01-től változott: Gyomaendrőd, Hunya és Csárdaszállás településekkel bővült. (2. számú melléklet) Szarvas Város Békésszentandrás Nagyközség Csabacsűd Község Örménykút Község

21 Kardos Község Kondoros Nagyközség Hunya Község Gyomaendrőd Város Csárdaszállás község 5 településekre terjedt ki. A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területe január 01-től változott: Gyomaendrőd, Hunya és Csárdaszállás településekkel bővült. (2. számú melléklet) Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság kiemelt eseményei: Kondoros, Tessedik S. u lakóház tűz Kondoros, Csabai út melléképület és két porta leégett Kondoros, Csabai út 75. keverő Szarvas, II. K.k szénakazal Gyomaendrőd, Katona József u GYOMAFA KFT. üzemcsarnok A évet megelőző időszakban szintén hasonló számú tűzesethez, műszaki mentéshez kellett riasztani a tűzoltóságot Gyomaendrőd közigazgatási területén: év 36 tűzeset, 31 műszaki mentés év 45 tűzeset, 91 műszaki mentés év 21 tűzeset, 140 műszaki mentés év 64 tűzeset, 69 műszaki mentés Jól látható, hogy a tűzesetek és a műszaki mentési beavatkozások száma szinte azonos, több esetben meghaladja a tűzesetek számát. A 2010-es esztendőben kiugróan sok műszaki mentés volt, de ez főként az akkor kialakuló belvízi helyzet, illetve az azzal kapcsolatos védekezési munkálatok miatt történt. Az utóbbi évek szélsőséges időjárási viszonyai nagy mértékben befolyásolják a tűzesetek és a műszaki mentések számát - aszály, belvíz, rendkívüli meleg, rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék, szélvihar, jégeső. A rendkívüli időjárási viszonyok miatt az utóbbi években a település közigazgatási területén - ez igaz az ország teljes területére - ingadozó eseményszám tapasztalható. Tűzvizsgálati hatósági eljárás megindítása a kirendeltség illetékességi területén keletkezett tűzesettel kapcsolatban 9 alkalommal történt. Gyomaendrődön 1 esetben indult tűzvizsgálat tűzesetet követően. A tűzeseteket követően 4 esetben történt hatósági intézkedés, 3 esetben tűzvédelmi bírság kiszabása történt, egy esetben hatósági felhívást adott ki a kirendeltség. Gyomaendrődön tűzesetet követő hatósági intézkedést nem kellett alkalmazni. A gáz közművek sérüléseinél végzett műszaki mentést követően 6 alkalommal tett feljelentést a kirendeltség az illetékes rendőrkapitányságon. A száraz időszakban megnövekvő szabadtéri tüzek megelőzése érdekében tájékoztatásra kerültek az önkormányzatok az égetés tűzvédelmi szabályairól, majd az aratási munkákat megelőzően újabb felhívás lett közzétéve a falugazdák és jegyzők számára.

22 6 A tűzoltóparancsnokságok készenléti létszáma (a napi vonulós létszám) január 01-től 11-ről 12 főre emelkedett, így riasztás esetén 2 gépjárműfecskendő 6 és 4 fővel, valamint 1 vízszállító 1 fővel vonul a káresethez 2 percen belül. A létszám és a szerállomány a működési területen előforduló, jellemző tűzesetek és műszaki mentések felszámolására alkalmas. A területünkön a mezőgazdaság a jellemző, illetve az ahhoz kapcsolódó feldolgozó ipar. Ebből adódóan nagyszámú területtűzhöz (avar, gaz, legelő, tarló, lábonálló termény, kazlas termény) kell tűzoltóinknak vonulniuk. A tűzoltási feladatok szakszerű és hatékony végzéséhez nélkülözhetetlen a vízszállító, amely több mint 6000 liter vízzel van feltöltve. A működési területen lévő több száz hektárnyi nyílt, természetes álló- és folyóvíz indokolttá teszi mindkét tűzoltóságon mentőcsónak készenlétben tartását. A vízijárművek gyorsan a káreset helyére szállíthatók, felszereltek mentőeszközökkel és kiképzett gyakorlott tűzoltók kezelik. A kirendeltség területén több főút vezet keresztül, évek óta folyamatosan nő a teher és személyforgalom. A forgalom növekedésével párhuzamosan emelkedik a balesetek száma is. A mentési munkákhoz rendelkezésre állnak korszerű feszítő-vágó berendezések, emelő eszközök, roncsvágók, aggregátorok. A viharkárok elhárítása motoros láncfűrészekkel történik. Minden gépjárműfecskendőn kötelezően helyet kapnak ezek a kisgépek. A tűzoltóink a kezeléshez szükséges végzettséggel rendelkeznek, továbbképzési terv alapján frissítik elméleti ismereteiket, gyakorlati jártasságukat. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról1 szóló évi XXXI. törvény változása jelentősen érintette a korábbi önkéntes tűzoltóságokat, önkéntes tűzoltó egyesületeket. Gyomaendrődön, a jogszabályoknak megfelelően, a köztestület alapszabályának módosítását és a Szarvas HTP-val kötött együttműködési megállapodást követően az önkéntes tűzoltóság önkormányzati tűzoltósággá alakult át. A személyi és tárgyi feltételeik megfelelnek a 48/2011. (XII.15.) BM rendeletnek. Az önkormányzati tűzoltóság működését, gazdálkodását, felszereltségét és szolgálatellátását folyamatosan ellenőriztük. A kirendeltség illetékességi területén kettő, tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet vállaló önkéntes tűzoltó egyesület működik. A füzesgyarmati és a kondorosi egyesülettel az adott HTP az együttműködési megállapodást megkötötte, mindkét egyesület sikeresen részt vett a Békéscsabán megtartott rendszerbe állítási gyakorlaton. Az egyesületek szakfelszereléseinek felmérése megtörtént. Megállapítottuk, hogy Füzesgyarmat ÖTE felszereltsége megfelelő, Kondoros ÖTE felszerelése hiányos. Mindkét egyesület a HTP támogatására végez mentési feladatokat, önálló beavatkozásra nem jogosultak. Az önkéntes tűzoltó egyesületek számára kiírt pályázaton sikeresen vettek részt, így új szakfelszerelésekkel gazdagodtak és a támogatás keretében képzéseken vehetnek részt. A hivatásos tűzoltóságok részére Kirendeltségi Tűzoltó Szakmai Versenyt hirdettünk, melynek lebonyolítása november 8-án Szeghalmon megtörtént. A verseny hagyományteremtő, a cél a motiváció és bajtársi magatartás erősítése, a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek fejlesztése. Gyakorlatok: A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a működési területén 60 alkalommal, ebből Gyomaendrődön 14 alkalommal tartott gyakorlatot különböző létesítményekben: helyismereti gyakorlatok, szituációs begyakorló gyakorlatok, ellenőrző gyakorlatok. A gyakorlatok minden esetben a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóparancsnoksággal közösen kerültek végrehajtásra.

23 7 Felügyeleti ellenőrzések: évben Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenysége mind a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mind a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség részéről célellenőrzések, irányító szervi ellenőrzések, témavizsgálatok formájában vizsgálatra került. Az ellenőrzések során azonnali intézkedések megtételére egy alkalommal sem kellett sort keríteni, a feltárt hiányosságot pedig rövid határidőn belül megszüntetésre kerültek, illetve intézkedés történt a megszüntetésére. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 14 alkalommal, a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség pedig 13 alkalommal hajtott végre célellenőrzést a parancsnokságon, különböző szakterületeken. A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 6 alkalommal hajtott végre célellenőrzést Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóságon. Az önkormányzati tűzoltóság helyzete, együttműködés A 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet meghatározza az önkormányzati tűzoltóság szakmai feladatait, a működésére vonatkozó szabályokat, a hivatásos tűzoltósággal megkötendő együttműködési megállapodás tartalmai elemeit, a finanszírozásához szükséges pontérték meghatározását, valamint a vonulási terület meghatározásához szükséges szabályokat. A BM országos katasztrófavédelmi fõigazgató kiadta a 2/2012. (II. 16.) BM OKF utasítását az önkormányzati tûzoltóparancsnokságok szakmai irányításáról és felügyeleti ellenőrzésének rendjéről. A katasztrófavédelmi szakmai irányítást és felügyeleti ellenõrzést az a HTP parancsnok köteles gyakorolni, akinek működési területén belül található az ÖT székhely szerinti települése. A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság felett gyakorolt szakmai irányítást és felügyeleti ellenőrzést. Az ÖT a fentebb említett jogszabályok keretei között végzi a tevékenységét. Az ÖT május 01-i hatállyal megalakult és 30 napon belül együttműködési megállapodást kötött a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksággal. Az együttműködési megállapodás legalább a következő adatokat tartalmazza: - felek neve, székhelye, - kapcsolattartók neve, elérhetősége, - a vonulási terület, - a készenléti létszám, - a riasztható eszközök és felszerelések, - az együttműködési megállapodás megszűnésének esetei. Az önkormányzati tűzoltóság évben 87 alkalommal vonult káreseményhez, ebből 50 esetben önállóan végezték a beavatkozást. A beavatkozó állomány mindegyike rendelkezik a számára előírt képesítéssel. Az önkormányzati tűzoltóság tűzoltó-szakmai feladatait

24 8 főfoglalkozású és önkéntes jogviszonyban álló önkormányzati tűzoltókkal látja el: 11 főállású és 8 önkéntes. A gépjármű-és technikai eszközállomány állapota jó, azonban látszódnak a fejlesztési, fejlődési irányok. Az önkormányzati tűzoltóság parancsnokának kezdeményezésére egy új WEBER típusú hidraulikus feszítő-vágó műszaki mentéseknél használható berendezést szereztek be, mintegy 2,8 millió forint értékben. Beszerzése különösen indokolt volt a településen áthúzódó 46. számú főútvonal miatt. A védőeszközök, felszerelések időszakos felülvizsgálata el van végezve. A személyi állomány szakmai felkészültsége jó. A kiképzés az éves kiképzési terv szerint történt évben a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 6 alkalommal győződött meg az önkormányzati tűzoltóság felkészültségi szintjéről célellenőrzések formájában. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság átfogó ellenőrzést tartott az önkormányzati tűzoltóságon február hónapban, valamint több alkalommal a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség végzett ellenőrzéseket december hónapban az önkormányzati tűzoltóságon átfogó ellenőrzést tartott Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság bevonásával. Az ellenőrzések során azonnali intézkedésre okot adó hiányosság egy esetben sem merült fel. Amennyiben a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság az önkormányzati tűzoltóság elsődleges műveleti körzetén található településen tartott gyakorlatot, minden esetben bevonta az önkormányzati tűzoltóság állományát ben az ÖT elhelyezését biztosító laktanya bővítésre került, amely során egy 26 m2 alapterületű szociális blokk került megvalósításra-mintegy 3 millió forint értékben. Gyomaendrődi Katasztrófavédelmi Iroda Az átszervezést követően, április 01-től a gyomaendrődi volt polgári védelmi iroda katasztrófavédelmi irodává alakult. Az iroda közvetlenül a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság alárendeltségében végezte a tevékenységét. Az iroda személyi és tárgyi feltételei adottak. Az iroda továbbra is a polgári védelmi bázison található-az ingatlan Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdona. A szervezési állománytábla szerint 2 fő hivatásos, ebből 1 fő tiszti beosztás-irodavezető, illetve 1 fő referens tiszthelyettesi beosztású személy. Az irodavezetői beosztást jelenleg közalkalmazotti jogállású személy látta el OKF Főigazgatói engedéllyel, a referensi beosztás nincs betöltve. 1 db DACIA DUSTER terepjáró gépjárművel (frsz. LUP-017) rendelkezik az iroda, amely június 18-án került átadásra az irodavezető részére. Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala a BM OKF-al kötött 10 évre szóló együttműködési megállapodást a gépjármű üzemeltetésére, melyben vállalta a gépjármű fenntartását. Polgári védelmi szakterület A jogszabályi változásokat követően a április 1-én a korábbi polgári védelmi kirendeltségektől és irodáktól a hivatásos tűzoltóságokhoz kerültek a polgári védelmi, lakosságvédelmi feladatok. A Tűzoltóságok polgári védelmi szakmai felügyeletét a Polgári védelmi felügyelő látja el. A törvény végrehajtására kiadott 234/2011. (XI.10.) kormányrendelet előírja a települések katasztrófavédelmi besorolását. Az új katasztrófavédelmi besorolás az alapja a veszély-

25 9 elhárítási tervezésnek, a települési polgári védelmi szervezetek felülvizsgálatának és a közbiztonsági referensek rendszerének. Mindezen jogszabályok és az általuk kialakított új rendszer, új alapokra helyezte a polgári védelmi feladatokat. A polgári védelem működésével, felépítésével, szervezeti struktúrájával kapcsolatos szabályok, a modern kor kihívásaira adandó válaszok tükrében aktualizálásra kerültek. Az új típusú polgári védelem elsősorban a nem háborús veszélyeztetettség szempontjából jelentkező lakosságvédelmi, felkészítési és megelőzési feladatokat látja el. Ennek megfelelően a katasztrófavédelmi törvény szerint a polgári védelem össztársadalmi feladat-, eszköz-és intézkedési rendszer, amelynek célja a lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása és a lakosság felkészítése a katasztrófák hatásainak leküzdése érdekében. Végrehajtott főbb feladatok: A Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok parancsnokai, a helyetteseik, a tűzoltó-parancsnokságok referensei, illetve a közbiztonsági referensek bevonásával az alábbi feladatokat hajtotta végre: 1.,Települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása Új alapokra helyeződött a települések veszélyeztetettségi besorolása, ennek megfelelően másfajta védelmi követelményeket kell érvényesíteni. Első lépésként a besorolást, a települést érintő veszélyeztető hatások komplex elemzése alapján, kockázatbecslés útján kellett megállapítani. A kockázatazonosítás során az adott területen a helyi sajátosságokra és jellemzőkre tekintettel valamennyi ismert veszélyeztető hatás figyelembevételre került. A kockázatazonosítást követően a kockázatelemzés és értékelés során meg kellett határozni a település területére vonatkozó egyes veszélyeztető hatások következményeit, valamint a bekövetkezés gyakoriságát, figyelemmel az egyes veszélyeztető hatások egymásra gyakorolt és együttes hatására is. Az elvégzett komplex kockázatbecslés eredményének megfelelően került megállapításra a települések katasztrófavédelmi besorolási osztálya, mely I-től III-ig terjedhet. A települések katasztrófavédelmi kockázatértékelése helyi szinten a közbiztonsági referensek bevonásával került végrehajtásra, melynek eredményeképpen a polgármesterek megtették a besorolási javaslatukat. Gyomaendrőd I. katasztrófavédelmi osztályba lett sorolva. Polgári védelmi szervezetek: A besorolást követően a polgári védelmi szervezeteket a veszélyeztető hatások figyelembevételével kell átalakítani. Várhatóan a polgári védelmi szervezetbe beosztott állampolgárok száma növekedni fog, ezzel növekszik a települések önvédelmi képessége is. A békeidőszaki (nem fegyveres konfliktus) katasztrófák kezelése érdekében a hivatásos katasztrófavédelmi szervezeten kívül, a polgári védelmi szervezetek látnak el feladatot. A pv. szervezetek állománya a pv. kötelezettség alatt álló köteles és az önkéntesen jelentkező személyekből áll.

26 10 2.,Veszélyelhárítási tervezés; A megváltozott veszélyeztetettség figyelembevételével megújult a veszélyelhárítási tervezés. A veszélyelhárítási tervezés elsődleges célja, hogy a valós élet valós problémáihoz igazítva kell választ adni a jövő kihívásaira, úgy, hogy a különböző hazai veszélyeztető tényezők kockázatainak azonosítása és elemzése útján egységes dokumentumrendszer alakuljon ki, amely a katasztrófavédelemi feladatokat és intézkedéseket a szükséges személyi, anyagi és technikai eszközök hozzárendelésével tartalmazza. A veszélyelhárítási terv katasztrófaveszély, valamint katasztrófa időszakában végrehajtandó katasztrófavédelmi feladatokat tartalmazó központi, területi, települési és munkahelyi okmányrendszer. 3.,A közbiztonsági referensek felkészítésének megszervezése, végrehajtása; A helyi önkormányzatok védelmi igazgatási feladatainak támogatása valósul meg a képzett közbiztonsági referens intézményének bevezetésével. A közbiztonsági referens a polgármester katasztrófák elleni védekezésre való felkészülési, a védekezési, a helyreállítás szakmai feladataiban, valamint a rendvédelmi és honvédelmi feladataiban közreműködő köztisztviselői jogállású személy. A közbiztonsági referenst a katasztrófavédelmi szempontból I. és II. osztályba sorolt településeken, a katasztrófavédelemről szóló törvény és annak végrehajtási rendelete alapján a polgármester jelöli ki. A közbiztonsági referens feladatai: Fő rendeltetése a helyi szintű katasztrófavédelmi feladatok szakszerű ellátásának elősegítése a polgármester közvetlen munkakörnyezetében. A közbiztonsági referens a felkészülési időszakban tervezési és szervezési, a védekezés időszakában döntés-előkészítési és koordinációs, valamint a helyreállítás időszakában kárfelmérési és ellenőrzési feladatokat lát el. 4.,Civil, karitatív és egyéb szervezetek polgári védelmi felkészítése, pv. szervezetek riasztási gyakorlata A Kirendeltség illetékességi területén május 21-e és június 19-e közötti időszakban 20 településen került végrehajtásra a polgári védelmi felkészítés és a telefonon történő riasztási gyakorlat. A felkészítéseken mintegy 454 fő vett részt, a civil és karitatív szervezeteket legnagyobb létszámmal a polgárőrség képviselte 133 fővel, részt vettek a Magyar Vöröskereszt képviselői a nagycsaládosok egyesületének tagjai, mezőőrök, településőrök, közterület-felügyelők és a tanyagondnoki szolgálatok dolgozói is. A telefonos riasztási gyakorlatokon az összes riasztandó létszám a 20 településen mintegy 822 fő volt, ebből sikeres telefonos értesítés 779 személynél történt, ez átlagosan 95%-os kiértesítési arány. Személyes kiértesítésre 37 esetben került sor, ebből 31 kiértesítés sikeres volt. A végrehajtott riasztási gyakorlatok összességében 99.3 %-os sikerességgel történtek. Gyomaendrőd vonatkozásában a felkészítésen 30 fő vett részt és 98 % volt a riasztási gyakorlat eredményessége.

T Á J É K O Z T A T Ó. A Békés Megyei Katas ztrófavédelmi Igazgatós ág. Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság. 2012. évben elvégzett feladatairól.

T Á J É K O Z T A T Ó. A Békés Megyei Katas ztrófavédelmi Igazgatós ág. Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság. 2012. évben elvégzett feladatairól. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5540 Szarvas, Deák F. u. 7. Tel/Fax: 06/66 312-733 e-mail: szarvas.hot@katved.gov.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. január 30-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. január 30-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. március 18-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. március 18-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 23-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. március 23-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. szeptember 18-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. szeptember 18-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. január 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. január 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Előterjesztés a 2008. szeptember 25-én tartandó Képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés a 2008. szeptember 25-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Előterjesztés a 2008. szeptember 25-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája által végzett hatósági és igazgatási munkáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

2013. december 10-én 14.00 órakor

2013. december 10-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítője:

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 126/2005. (V. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2005.09.30) Tárgy: Gellai Józsefné

Részletesebben

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cím: 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Az igazgatóság telefon és fax számai: Tel: (66) 549-470 Fax: (66) 441-628 E-mail cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu JANUÁR

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. január 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. január 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. január 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 300/2003. (XI. 27.) KT számú határozat (Határidő: 2006.12.31) Tárgy: Önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. március 17-én 14:00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. március 17-én 14:00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. május 29-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. május 29-i üléséről az Új Városháza üléstermében. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 14/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. május 29-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

Részletesebben

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. október 19-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. 2009. október 19-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

A NYÍREGYHÁZI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltóság Cím: 4400. Nyíregyháza, Erdő sor 5. Tel: 42/404-444 Fax: 42/509-144 E-mail: nyiregyhaza.hot@katved.gov.hu A

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. június 15-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. június 15-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére. Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére. Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/82-8/ 2007. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól,

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. november 16-án 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. 2009. november 16-án 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 2-2/2012. MELLÉKLET: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2011. évi tevékenységérıl ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cím: 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Az igazgatóság telefon és fax számai: Tel: (66) 549-470 Fax: (66) 441-628 E-mail cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu HÍRLEVÉL

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben

2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. szeptember 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. szeptember 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK

CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK A Nemzeti Művelődési Intézet és a Civil Információs Centrumot működtető ÉLÉSTÁR Egyesülettel partnerségben CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK CIVIL SZAKMAI INFORMÁCIÓS NAP Balatonszentgyörgy, IKSZT, NMI A CIVIL

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-6/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1999. június 24-i ülésérıl a Városháza Dísztermében.

JEGYZİKÖNYV. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1999. június 24-i ülésérıl a Városháza Dísztermében. Gyomaendrıd 16/1999. JEGYZİKÖNYV Készült 1999. június 24-i ülésérıl a Városháza Dísztermében. Jelen vannak: Dr. Dávid Imre polgármester, Gellai Imre, Dezsı Zoltán alpolgármesterek; Babos László, Bátori

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében.

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Gyomaendrőd 14/2007. JEGYZŐKÖNYV Készült 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester Babos László, Béres János, Czibulka György,

Részletesebben

Beszámoló a polgármester Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban végzett tevékenységéről

Beszámoló a polgármester Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban végzett tevékenységéről Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Szitka Péter Polgárester Beszámoló a polgármester Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban végzett tevékenységéről Kazincbarcika,

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A Kormány a katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi munkájáról

ELŐTERJESZTÉS Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi munkájáról Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség ELŐTERJESZTÉS Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi munkájáról Szabó Norbert tűzoltó őrnagy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Kapuvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 2009. évi munkájának értékelése

Kapuvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 2009. évi munkájának értékelése B e s z á m o l ó Kapuvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 2009. évi munkájának értékelése Készítette: Molnár Sándor őrgy tanácsos Tűzoltóparancsnok A TŰZOLTÓSÁG ADOTT ÉVRE VONATKOZÓ KIEMELT CÉLJAI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 1006-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Tárgy: A városi főépítészi státusz létesítése, az állás betöltésére pályázat kiírása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Állami Számvevőszék

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-7/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-7/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-7/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 215. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 215. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeirıl Az államháztartásról szóló

Részletesebben

A Képviselő-testület 2010. évi határozatai

A Képviselő-testület 2010. évi határozatai A Képviselő-testület 2010. évi határozatai Január 13-ai rendkívüli nyílt ülés 1/2009. (I. 13.)Kt.hat.: Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. január 13-ai rendkívüli ülésén az alábbi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. szeptember 19-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. szeptember 19-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző Gyomaendrőd 15/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester Arnóczi István János, Béres János,

Részletesebben

1. sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

1. sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. június 27-én tartott nyilvános üléséről, a Polgármesteri Hivatal nagytermében Jelen vannak: Macsári József polgármester,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Irányadó jogszabályok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 2011. szeptember 29-i ülésére 1. napirendi

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057 E-mail: jegyzo@kunhegyes.hu

KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057 E-mail: jegyzo@kunhegyes.hu KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057 E-mail: jegyzo@kunhegyes.hu TÁJÉKOZTATÓ a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről A Képviselő-testület

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

/2014. Előkészítésben közreműködött: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető. az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

/2014. Előkészítésben közreműködött: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető. az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról /2014. Előkészítésben közreműködött: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. február 17-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Sürgősségi indítvány napirendre vétele A közgyűlés 17 igen, egyhangú

Részletesebben

a Létesítmény-fenntartási Szabályzat elfogadásáról

a Létesítmény-fenntartási Szabályzat elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Szenátusának 108/2015. (IX. 24.) számú határozata a Létesítmény-fenntartási Szabályzat elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és a 22. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Előterjesztő: Juhász Gyula 20. v.k. önkormányzati képviselő Ügyiratszám: 92543/2010 Tárgy: Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Melléklet: határozati

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben