EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS"

Átírás

1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA február szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti saját bevételeinek, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegéről, továbbá az Önkormányzat évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről 3. oldal 4/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Városkártyáról 19. oldal 5/2014. (II.15.) önk. rendelet a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló 17/1998. (V.20.) önkormányzati rendelet módosítására 22. oldal H A T Á R O Z A T O K 43/2014. (II.14.) közgyűlési hat. a 9-es napirendi pont zárt ülésen tárgyalásáról 44/2014. (II.14.) közgyűlési hat. az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak megválasztására 45/2014. (II.14.) közgyűlési hat. a 4/2014. (I.31.) BM rendelet alapján kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztésére, felújítására igényelhető támogatásáról 46/2014. (II.14.) közgyűlési hat. Heves Megyei Területfejlesztési Koncepció ( ) dokumentum véleményezése tárgyában 25. oldal 25. oldal 25. oldal 26. oldal

2 2014. február oldal 47/2014. (II.14.) közgyűlési hat. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti saját bevételeinek, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegéről, továbbá az Önkormányzat évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről 48/2014. (II.14.) közgyűlési hat. az Önkormányzat "Eger 2010" néven kibocsátott kötvényének adósságkonszolidációjáról 49/2014. (II.14.) közgyűlési hat. Eger város Integrált Településfejlesztési Stratégiájához kapcsolódó települési adatbázisról és a koncepció fő irányairól 50/2014. (II.14.) közgyűlési hat. ingatlan biztosítására a Waldorf iskola céljából 51/2014. (II.14.) közgyűlési hat. a sportlétesítmények évi használatára 26. oldal 28. oldal 28. oldal 30. oldal 31. oldal 52/2014. (II.14.) közgyűlési hat. - 55/2014. (II.14.) közgyűlési hat. a Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium épületére vonatkozó használati jog közcélú adományozásáról, tulajdonosi hozzájárulásról és működési célú támogatás nyújtásáról 34. oldal 56/2014. (II.14.) közgyűlési hat. Eger Megyei Jogú Város Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008. (VI. 27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról a városon átvezető kerékpárút kapcsán 39. oldal 57/2014. (II.14.) közgyűlési hat. a Patakmeder-rekonstrukcióval kapcsolatos ingatlanszerzésekről Ezen határozatokat a Közgyűlés zárt ülésen hozta, így azokat a Határozatok Tára nem tartalmazza.

3 2014. február oldal Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2014. (II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: (1) A rendelet hatálya kiterjed a) az Önkormányzatra és ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1. b) az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, beleértve a Polgármesteri Hivatalt. MÁSODIK RÉSZ Az Önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai 2. (1) A Közgyűlés az Önkormányzat évi költségvetésének a finanszírozási műveletek bevételével csökkentett bevételi főösszegét ezer Ftban, a finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét ezer forintban ezen belül: a) működési bevételeket E Ft-ban ebből: aa) B4 intézmények és az önkormányzat működési bevételei E Ft-ban (felhalmozási áfa visszatérülés nélkül) ab) B3 közhatalmi bevételek E Ft-ban ac) B1 önkormányzatok költségvetési támogatása E Ft-ban ad) B1 működési célú támogatások államháztartáson belülről E Ft-ban (ebből TB alaptól E Ft)

4 2014. február oldal ae) B6 működési célú átvett pénzeszközök (ebből kölcsön visszatérülés E Ft) E Ft-ban b) a működési kiadásokat E Ft-ban ebből: ba) K1 személyi juttatásokat E Ft-ban bb) K2 munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót E Ft-ban bc) K3 dologi kiadásokat E Ft-ban (felhalmozási hitelkamat nélkül) bd) K4 ellátottak pénzbeli juttatásait E Ft-ban be) K5 egyéb működési célú kiadások E Ft-ban (ebből kölcsön nyújtás E Ft) bf) K5 tartalékok E Ft-ban c) a felhalmozási bevételt E Ft-ban ebből: ca) B4,B5 felhalmozási bevételek E Ft-ban (ebből B4 felhalmozási áfa visszatérülés E Ft) cb) B2 önkormányzatok költségvetési támogatása - E Ft-ban cc) B2 felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről E Ft-ban cd) B7 felhalmozási célú átvett pénzeszközök E Ft-ban (ebből kölcsön visszatérülés E Ft) d) a felhalmozási kiadások E Ft-ban ebből: da) K6 beruházások összegét E Ft-ban db) K7 felújítások összegét E Ft-ban dc) K3, K8 egyéb felhalmozási kiadások E Ft-ban (ebből: K3 felhalmozási hitelkamat E Ft, kölcsön nyújtás E Ft) dd) K5 tartalékok E Ft-ban a létszámkeretet a költségvetési szervekre és önkormányzatra a közfoglalkoztatottakra állapítja meg főben 776 főben (2) A évi költségvetés hiánya E Ft, mely egyrészt a működési kiadások működési bevételt meghaladó összegéből E Ft, másrészt a felhalmozási bevételeket meghaladó felhalmozási kiadások összegéből E Ft tevődik össze. A költségvetés hiányából E Ft belső finanszírozással a évi maradványból, míg E Ft külső finanszírozással kerül biztosításra. A finanszírozási célú bevételek tartalmaznak az előző évi működési maradványból E Ft-ot, másrészt E Ft előző évi felhalmozási maradványt. (3) évre hiteltörlesztés nem került a költségvetésbe.

5 2014. február oldal 3. (1) A Közgyűlés a 2. -ban megállapított E Ft bevételi főösszeget bevételi források (fejezetek) szerint az alábbiak alapján hagyja jóvá: a) Költségvetési szervek bevételei E Ft (I. fejezet) b) Önkormányzati feladatok saját bevételei E Ft (II. fejezet) c) Helyi önkormányzatok támogatásai E Ft (III. fejezet) d) Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről és átvett E Ft pénzeszközök (IV. fejezet) e) Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése E Ft (V. fejezet) f) Finanszírozási bevételek E Ft (VI. fejezet) (1)1. Az egészségügyi feladatokhoz az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye ezer Ft-ot vesz át az Egészségbiztosítási Pénztártól működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételként. (2) A bevételi főösszeg fejezetek, címek, alcímek, előirányzati csoportok, bevételi rovatok és jogcímek szerinti megoszlását az 1. melléklet tartalmazza. (3) A Közgyűlés a 2. -ban megállapított E Ft kiadási főösszeget kiadási előirányzatok (fejezetek, előirányzat-csoportok) szerint az alábbiak alapján hagyja jóvá: a) Költségvetési szervek működési költségvetés (I. fejezet/1 előirányzati csoport) b) Költségvetési szervek felhalmozási kiadásai (I. fejezet/2 előirányzati csoport) c) Önkormányzati feladatok működési költségvetés (II. fejezet/1,2 előirányzati csoport) d) Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos kiadások (II. fejezet/1,2 előirányzati csoport) e) Önkormányzati felújítási kiadások (II. fejezet/1,2 előirányzati csoport) f) Önkormányzati nagyberuházások kiadásai (II. fejezet/1,2 előirányzati csoport): g) Önkormányzati kis- és középberuházások (II. fejezet/1,2 előirányzati csoport) h) Pénzügyi befektetések kiadásai (II. fejezet/2 előirányzati csoport) E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft - E Ft

6 2014. február oldal i) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és átadott pénzeszközök (III. fejezet/2 előirányzati csoport) j) Kölcsönök nyújtása (IV. fejezet) k) Tartalékok (V. fejezet) E Ft E Ft E Ft (4) A kiadási főösszeg fejezetek, címek, alcímek, előirányzati csoportok, kiadási rovatok és jogcímek szerinti megoszlását a 2. melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat költségvetésének mérlegét bevételi források és kiadási tételek szerinti bontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés. A 3/a.- 3/c. mellékletek külön mutatják be az államigazgatási-, a kötelező és az önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait. (6) Az Önkormányzat Közgyűlésének irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzati feladatok létszámkeretét a 4. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés. A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata a 4/a. melléklet alapján kerül elfogadásra. (7) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az 5. melléklet tartalmazza. (8) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait a 6. melléklet keretszámaival fogadja el a Közgyűlés. (9) A kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a kezesség érvényesíthetőségének végéig a 7. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra. (10) A fejlesztési feladatokból az adósságot keletkeztető ügylet megkötését szükségessé tevő célokat a 8. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés. 4. (1) Az önkormányzati költségvetés 3. (3) bekezdés k) pontjában jóváhagyott kiadási összegből az általános tartalék E Ft. (2) Az önkormányzati költségvetés 3. (3) bekezdés k) pontjában jóváhagyott kiadásának összegéből a céltartalék E Ft, az V. fejezet 2-21-es címszám szerinti részletezés alapján.

7 2014. február oldal (3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a közép- és hosszúlejáratú értékpapír kibocsátást, vásárlást, a hitelek, kölcsönök felvételét, az értékpapírok értékesítését kizárólag a Közgyűlés rendelheti el. Az éven belüli forgatási célú értékpapír vásárlást, a hiteltörlesztést, a kötvények törlesztését, a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként történő elhelyezését és visszavonását a Közgyűlés a Polgármester hatáskörébe utalja, melynek határidőben történő végrehajtásáról a Gazdasági Iroda gondoskodik. A hitel- és kötvényállomány év végi értékelése a Gazdasági Iroda feladata. 5. (1) A Közgyűlés felhatalmazza az Önkormányzat Közgyűlésének irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőit és a polgármestert a évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére. HARMADIK RÉSZ A költségvetés végrehajtásával és módosításával összefüggő rendelkezések 6. Általános rendelkezések (1) A tervezés során külön kell választani a költségvetési szervek működési bevételeit és kiadásait a felhalmozási bevételektől és kiadásoktól. A bevételeket és kiadásokat - a feladat jellege alapján államigazgatási, kötelező és önként vállalt bontásban is be kell mutatni a Közgyűlésnek. (2) Az éves költségvetés végrehajtását a) az alapító okiratokban előírt, engedélyezett, valamint az intézményi szervezeti működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett, b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével, c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső kontrollrendszerek működtetésére vonatkozó előírások betartásával kell a költségvetési szerveknek biztosítani. (3) A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása

8 2014. február oldal költségvetésük részét képezi. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a költségvetési rendeletben jóváhagyott valamennyi előirányzatuk felhasználásáról saját hatáskörben döntenek. (4) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát, a központi költségvetési támogatások felhasználását, a követelések és kötelezettségek nyilvántartását, továbbá a vagyon összetételének és a tevékenység eredményének bemutatását foglalja magában. (5) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel vállalható. (6) A költségvetés végrehajtásakor kiemelt figyelmet kell fordítani az előirányzott bevételek beszedésére. A kötelezettségvállalások megtörténte előtt meg kell győződni arról, hogy az időarányos működési és felhalmozási bevételek realizálódtak-e. Amennyiben a kiadások halaszthatók, csak későbbi időpontban a bevételek teljesülése után vállalható kötelezettség. A közüzemi számlák határidőben teljesítendők. A szigorú és takarékos gazdálkodásról minden költségvetési szerv vezetőjének gondoskodnia kell. (7) Megkülönböztetett figyelemmel kell az év folyamán az adóbevételek beszedését biztosítani. Az adóbevételek teljesülését folyamatosan figyelemmel kell kísérni, az esetleges adóbevételi elmaradások miatt szükségessé válhat működési kiadások zárolása, a tervezett előirányzat csökkentése. (8) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség a tárgyévi kiadások eredeti előirányzatának legfeljebb 5%-áig vállalható a költségvetési szerv hatáskörében, kivéve a közüzemi díjakra és a rendszeres személyi juttatásokra kötött szerződéseket. Ettől eltérő tárgyévet követő éveket terhelő fizetési kötelezettségről kizárólag a Közgyűlés dönt. (9) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az adott évi saját bevétel 50%-át. Saját bevétel: a 353/2011. (XII.30.) kormányrendelet 2. (1) bekezdésében rögzített bevételi jogcímek alapján kerül meghatározásra. (10) Az Önkormányzat Közgyűlése - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. törvény 4. -a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert, az esedékességet követő 30 napon túli tartozásállománya eléri az éves eredeti dologi kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 25 millió forintot és ezt a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

9 2014. február oldal (11) A tartozásállomány fennállásáig csak az önkormányzati biztos ellenjegyzése mellett vállalható további kötelezettség, teljesíthető kifizetés. (12) A 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet 22. -a alapján, figyelemmel a Sztv ának előírására Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése háromévenkénti leltározás elvégzését rendeli el az önkormányzatnál és intézményeinél, mivel az eszközökről és az azok állományában történő változásokról folyamatos részletező nyilvántartás készül mennyiségben és értékben. A háromévenkénti leltározás nem alkalmazható átszervezés, jogutód nélküli végleges megszűnés esetén. A soron következő leltározást év végén kell elvégezni. A koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközökről a működtetőnek, vagyonkezelőnek december 31-i fordulónapra vonatkozóan leltározással elkészített, hitelesített leltárt kell összeállítani. 7. (1) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Közgyűlés irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését jelen rendelet módosításával testületi döntéssel megváltoztathatja. (2) A költségvetési előirányzat-módosítások és előirányzat-átcsoportosítások nem érinthetik az Országgyűlés és a Kormány kizárólagos hatáskörébe tartozó előirányzat változtatásokat. (3) Ha év közben az Országgyűlés a Költségvetési törvényben jóváhagyott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (4) A Közgyűlés az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet. (5) A költségvetési szervek és a polgármester saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a polgármester a Közgyűlést 30 napon belül tájékoztatja. (6) Ha év közben az önkormányzat a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Közgyűlést köteles tájékoztatni. (7) 2014-ben a helyi kitüntetések, díjak, elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 63/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet 16. -a alapján a kitüntetési alapdíj összege bruttó Ft.

10 2014. február oldal (8) A helyi előirányzat változtatások tartalmuk szerint az alábbiak lehetnek: a) pótelőirányzatok, előző évi maradványok és elrendelt zárolások esetén a költségvetés főösszegeinek módosítása, b) ténylegesen elért többletbevétel esetén a költségvetés főösszegeinek módosítása a Közgyűlés döntését követően, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén a költségvetési főösszeg csökkentése, c) a jóváhagyott kiadási, bevételi, támogatási főösszeg változatlansága mellett - fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok, bevételi és kiadási rovatok közötti átcsoportosítások. (9) A költségvetési szerveknél az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető. (10) A Közgyűlés elé kerülő rendelet-módosítási kérelmeket előzetesen a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elé kell terjeszteni. Költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezések 8. Előirányzat változtatása a költségvetési szervek hatáskörében (1) A költségvetési szervek saját hatáskörben megemelhetik kiadási és bevételi előirányzatukat a következő esetekben: a) B813. Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett kiadásokat, annak összegéig b) A költségvetési szerv egységes rovatrend K1. Személyi juttatások rovatainak előirányzatait ba) a Közgyűlés által jóváhagyott többletbevételből bb) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével, bc) az eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból

11 2014. február oldal c) az államháztartáson belülről kapott támogatások, a nem alapítványtól származó véglegesen átvett pénzeszközök összegével a támogatási cél szerinti előirányzatokat. (2) Tartós forrásnak minősülő és a következő költségvetési évben eredeti előirányzatként tervezhető előirányzatok béremelésre is felhasználhatók. (3) A működési és felhalmozási előirányzatok közötti átcsoportosításra a költségvetési szerv vezetője a Közgyűlés döntése alapján jogosult. (4) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatok között a Közgyűlés jóváhagyásával hajthat végre átcsoportosítást, szintén közgyűlési jóváhagyás szükséges államháztartáson belüli támogatás és átadott pénzeszköz előirányzat módosításához. (5) A évi maradvány közgyűlési jóváhagyását követően a maradvány személyi juttatásra fordítható részének azt a személyi juttatás megtakarításából származó összeget kell tekinteni, melynek járulék maradványa is rendelkezésre áll. (6) A közalkalmazotti törvény szerint az adható kategóriába tartozó pótlékok megállapítására, illetve a meglévők szintjének emelésére - fedezet hiányában - nincs lehetőség. A munkáltatói döntésen alapuló illetményrészek - az intézményvezetők és gazdaságvezetők kivételével - csak az adott munkavállalóra érvényesek. Átszervezés, munkaviszony megszűnése esetén ez az illetményrész sem az újonnan belépő dolgozóra, sem pedig más - a költségvetési szervnél foglalkoztatottra nem ruházható át. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a központi költségvetésből támogatásban részesülő előadóművészeti költségvetési szervekre, de ez esetben is alkalmazni kell a 8. (7) bekezdésének előírását. (7) A költségvetési szerv vezetője az évközi létszámmozgásokat a költségvetésben jóváhagyott személyi juttatási kereten belül kezelheti. Az illetmény-többlettel járó létszámcseréket előzetesen egyeztetni köteles a Polgármesteri Hivatal Humán Szolgáltatási Irodájával és a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodájával. (8) A költségvetési szervnél a normatív jutalom (K1102) kifizetésére fordítható összeg nem haladhatja meg az eredeti költségvetésben szereplő rendszeres személyi juttatási előirányzat 12%-át. (9) Fenti rendelkezések, valamint a jóváhagyott előirányzaton belüli gazdálkodás be nem tartása fegyelmi felelősségre vonással jár. (10) A polgármester év közben köteles figyelemmel kísérni az önkormányzati költségvetési szervek személyi juttatásokkal és létszámmal való gazdálkodását, figyelemmel a jogszabályi előírásokra és az előző évek létszám-racionalizálási pályázataira.

12 2014. február oldal (11) A költségvetési szerv saját döntésével a Közgyűlés által meghatározott feladat-, illetékességi és működési körét nem változtathatja meg. (12) Az Önkormányzat Közgyűlésének irányítása alá tartozó költségvetési szerv a tartozásállományáról az önkormányzat által meghatározott formában és adattartalommal köteles adatszolgáltatást teljesíteni. Az adatszolgáltatást a költségvetési szerv negyedévenként, - a negyedév utolsó napja állapotának megfelelően - a tárgynegyedévet követő hó 15-éig az általa elismert, lejárt határidejű tartozásállomány tekintetében (tényleges és nemleges adatra) a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodája részére teljesíti. 9. Az előirányzatok felhasználása (1) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre használható fel. (2) Az EKVI köteles a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott közoktatási intézmények működési bevételeit és kiadásait intézményenként elkülönítetten is nyilvántartani. 10. (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv nevében, a költségvetési szerv feladatainak ellátása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott, a kötelezettséget vállaló szerv alkalmazásában álló személy jogosult. A költségvetési év kiadásai terhére történő kötelezettségvállalás esetén a pénzügyi teljesítésnek legkésőbb a költségvetési év december 31-éig meg kell történnie. A költségvetési szerv adott évi kiadási előirányzatai terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az abból származó valamennyi kifizetés a költségvetési évet követő év június 30-áig megtörténik. A költségvetési évet követő év június 30-át követő időpontra is fizetési kötelezettséget tartalmazó határozott idejű fizetési kötelezettség esetén a december 31-ig esedékes fizetési kötelezettségek mértékéig a költségvetési év, a december 31-ét követően esedékes fizetési kötelezettségek esetében az esedékesség szerinti év kiadási előirányzatai terhére vállalható kötelezettség. (2) Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet. (3) A teljesítés igazolása a kiadás érvényesítése és utalványozása előtt történik. Teljesítés igazolására a költségvetési szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt

13 2014. február oldal személy jogosult. A teljesítés igazolására jogosultakat a költségvetési szerv vezetője írásban jelöli ki. (4) Érvényesítést a pénzügyi ellenjegyzésre jogosult végezhet. (5) Az utalványozásra jogosultakra a Rendelet 10. (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. Utalványozásra csak az érvényesítést követően kerülhet sor. 11. (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv pénzeszközeit az Önkormányzat által meghatározott belföldi banknál nyitott bankszámlán köteles kezelni, más banknál bankszámlát nem nyithat. Ez a számlavezető pénzintézet évben a Raiffeisen Bank Zrt. 12. (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a) jogi személyt, jogi személyiséggel rendelkező más szervezetet nem hozhat létre, abban tagsági, részesedési viszonyt nem szerezhet, ahhoz nem csatlakozhat, b) saját nevében adósságot keletkeztető ügyletet nem köthet c) értékpapírt nem bocsáthat ki és nem szerezhet meg, d) faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet, e) garanciát és kezességet nem vállalhat. (2) A költségvetési szerv az alapító okiratának megfelelően vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és az ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését, továbbá vállalkozási bevételei fedezik a vállalkozási tevékenység valamennyi közvetlenés közvetett kiadását és a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó amortizációt. 13. (1) A költségvetési szerv vezetője szakmailag és gazdaságilag is felelős a feladatai ellátásához a vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság, a gazdaságosság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, a belső kontrollok megszervezéséért és működtetéséért.

14 2014. február oldal (2) A évi takarékos gazdálkodásra tekintettel az önkormányzati költségvetési szervek évközben csak rendkívüli helyzetben igényelhetnek pótelőirányzatot az önkormányzati feladatellátás tartaléka terhére. Az önkormányzati feladatellátásra vonatkozó rendelkezések 14. Előirányzat változtatás (1) A polgármester előirányzat-átcsoportosítási jogkörében az alábbi döntéseket hozhatja a személyi juttatások növelése nélkül a jóváhagyott kiadási előirányzatokra vonatkozóan, figyelemmel a 16. -ban foglaltakra: a) a II. fejezet 1 előirányzati csoporton belül címek és alcímek között azonos rovaton belül, továbbá egyes címeken, alcímeken belül és között az 1, 2, 3, 4, 5 rovatok között összeghatár nélkül előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, b) a II. fejezet 2 előirányzati csoporton belül a 6, 7, 8 rovatok között összeghatár nélkül előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, c) a II. fejezet 1, 2 előirányzati csoportok között a tervezett feladatokra esetenként E Ft összeghatárig átcsoportosítást hajthat végre, figyelemmel arra, hogy a változtatás működési hiányt nem okozhat, d) az V fejezet 2, a 6-8-as, es, ös, 17-es, és as címszámokon szereplő céltartalékok terhére előirányzat-módosítást hajthat végre, amellyel a személyi juttatások előirányzatát is módosíthatja, e) a működési költségvetés és a felhalmozási költségvetés kiemelt előirányzatait a fejezetek között átcsoportosíthatja anélkül, hogy a költségvetésben működési hiányt okozna, f) a II. fejezet, a III-IV. fejezet címszámai között előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, figyelemmel arra, hogy a változtatás működési hiányt nem okozhat. (2) A polgármester előirányzat-módosítási hatáskörben megemelheti a) a projektekhez kapcsolódóan keletkezett kamatbevételekből (II/6) összeghatár nélkül a II. fejezet kiadási és bevételi előirányzatait, b) az államháztartáson belülről kapott támogatások, a nem alapítványtól származó véglegesen átvett pénzeszközök összegével a megfelelő fejezetek előirányzatait összeghatár nélkül, c) a 4. (3) bekezdésre tekintettel összeghatár nélkül a VI. fejezet bevételi és kiadási előirányzatait.

15 2014. február oldal (3) Polgármesteri hatáskörben az egyösszegű támogatás kiadásának összeghatára esetenként E Ft, kivételt képeznek a (4) bekezdésben szabályozott esetek. Polgármesteri hatáskörben alapítvány nem támogatható. (4) A Polgármester az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság által - önkormányzati rendeletek alapján pályázati rendszerben - jóváhagyott alábbi támogatásokra összeghatár nélkül kötelezettséget vállalhat, figyelemmel a rendelkezésre álló fedezetre: a) társasházak magánerős felújításához támogatás b) magánerős közműberuházás támogatása c) magánerős külterületi út- és csapadékelvezető rendszer építése. (5) A polgármester az előző évek maradványával összeghatárra tekintet nélkül a megfelelő előirányzatok összegét megemelheti. (6) Rendkívüli helyzetben a polgármester kötelezettséget vállalhat, kifizetést rendelhet el, döntéséről a soron következő Közgyűlésen köteles tájékoztatást adni. 15. (1) Az önkormányzat kiadási előirányzatai terhére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. (2) A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzését a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője, vagy az általa írásban kijelölt, a Polgármesteri Hivatal állományába tartozó köztisztviselő végezheti. (3) A teljesítés igazolására jogosult személyeket az önkormányzati feladatok végrehajtásához a polgármester jelöli ki írásban. (4) Érvényesítésre a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője, vagy az általa írásban kijelölt, a Polgármesteri Hivatal állományába tartozó köztisztviselő jogosult. (5) Utalványozást a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy végezhet. 16. (1) A 4. -ban jóváhagyott tartalék felhasználása az alábbi: a) az általános tartalék felhasználása a féléves beszámoló elfogadását követően történhet. b) az V. fejezet 6 címszámán szereplő Vis maior tartalék felhasználása a vonatkozó önkormányzati rendelet szabályai szerint történhet meg.

16 2014. február oldal c) a jóváhagyott egyéb céltartalékok felhasználása a 14. (1) bekezdés d.) szakaszában megjelölt kivétellel - Közgyűlési határozattal - a Közgyűlés kizárólagos hatáskörében történhet meg. (2) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetése II. fejezetének 42. és 150. címszámára, a választókörzeti feladatok kiadásai felhasználására vonatkozóan a következő szabályozás lép életbe: a) az egyes körzetekre a költségvetésben jóváhagyott összeg egyformán kerül elosztásra. A körzetre jutó választókörzeti kiadások felhasználására bármelyik képviselő javaslatot tehet. A képviselői javaslatokat a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája gyűjti össze. A javaslatokról az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság dönt úgy, hogy ülésére minden, az adott körzetben javaslattételre jogosult képviselőt meg kell hívni. b) A választókörzeti feladatok kiadásainak előirányzatát az adott választókörzetben csak városüzemeltetési és fejlesztési célokra - beleértve az önerős közműépítések támogatását is - valamint a körzeten belüli, vagy a körzet ellátását szolgáló önkormányzati fenntartású intézmények támogatására és körzeti rendezvényekhez lehet felhasználni. Az előirányzat egyesületi, alapítványi támogatásra nem fordítható. 17. (1) Az önkormányzat az állami tulajdonból térítésmentesen önkormányzati tulajdonba került lakások elidegenítéséből származó, a (2) bekezdés szerint csökkentett bevételeit a számláját vezető pénzintézetnél elkülönített számlán köteles elhelyezni. A bevételek felhasználására az alábbi részletes szabályokat kell alkalmazni: (2) A bevételből levonható ténylegesen felmerülő költségek: a) az épület elidegenítésre való előkészítésével; b) a földrészlet megosztásával; c) a társasházzá való átalakítással; d) a forgalmi érték megállapításával; e) az elidegenítés lebonyolításával kapcsolatos költségek; f) az évi XXXIII. tv. 43. alapján a szolgálati lakással, illetve a bérlő kiválasztási joggal rendelkező szervet megillető vételárrész. (3) A bevételből a költségek levonása után fennmaradó részt az alábbi célokra lehet felhasználni: a) új lakások építésére, új vagy használt lakás megvásárlására, b) lakóépület teljes vagy részleges felújítására, korszerűsítésére, c) város-rehabilitációra, d) az EU források felhasználásához szükséges önrész biztosítására, e) önkormányzati helyi támogatás nyújtására, f) lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítására, közművesítésére,

17 2014. február oldal g) a lakáscélú állami támogatásokról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész finanszírozására, ideértve a társasházi tulajdonosoktól és a lakásszövetkezetektől átvállalt önrészt is, h) önkormányzati lakbértámogatás nyújtására, i) kényszerbérlet felszámolására. (4) A bevételből a költségek levonása után fennmaradó rész ideiglenes jelleggel a likviditási problémák megoldására is felhasználható. 18. A kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei az önkormányzatnál (1) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a kiadások készpénzben történő teljesítését az önkormányzatnál a évi CXCV. törvény 109. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő kifizetések esetében engedélyezi: a) dolgozók részére kiadott előlegekre (vásárlás, utazás) b) készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzésekre c) kiküldetési és reprezentációs kiadásokra d) kisösszegű szolgáltatásokra, reklám propaganda célokra e) kisajátítással, ingatlanvásárlással összefüggő kiadásokra f) gépkocsik üzemeltetési, fenntartási kiadásaira g) választókörzeti feladatok kiadásaira h) magánszemélytől kisösszegű vásárlások kifizetéseire i) segélyek kifizetésére j) térítési díjak visszafizetésére k) állományba tartozók személyi kifizetéseire (bérlettérítés, napidíj, megszűnéssel összefüggő kifizetések dolgozói tartozás esetén) l) állományba nem tartozók személyi kifizetéseire m) közfoglalkoztatottak munkabérének kifizetésére 19. A köztisztviselők teljesítményértékelésének évi kiemelt céljai (1) Eger Megyei Jogú város Önkormányzat Közgyűlése a Polgármesteri hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez az alábbi kiemelt célokat határozza meg:

18 2014. február oldal a.) évi Országgyűlési,- Európai Parlamenti- és Önkormányzati képviselői választások szakszerű lebonyolítása. b.) Az önkormányzat gazdálkodását, intézményrendszerét, szervezetét és működését érintő jogszabályok végrehajtása, a szakmai-ágazati jogszabályváltozások folyamatos figyelemmel kísérése c.) A költségvetési bevételek beszedése, a kiadási előirányzatokon belüli gazdálkodás, a feladatok eredményes végrehajtásával d.) Az Európai uniós forrásból finanszírozott projektek szakszerű lebonyolítása és határidőben történő pénzügyi elszámolása, különös tekintettel a Dobó tér Eger patak Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja c. projektre, a Szala városrész szociális rehabilitációja c. projektre, az Egri Vár és erődrendszer turisztikai attrakcióinak fejlesztése c. projektre, továbbá Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő Önkormányzatok számára c. projektre. Az EU programozási időszak pályázati lehetőségeinek szakszerű előkészítése. 20. NEGYEDIK RÉSZ Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése átmeneti gazdálkodásról szóló 41/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete. (3) A költségvetési rendelet tartalmazza az átmeneti gazdálkodás időszakának költségvetési adatait. Habis László sk. polgármester Dr. Kovács Luca sk. jegyző / Az Önkormányzat évi részletes költségvetése, jegyzőkönyv mellékletét képezi. /

19 2014. február oldal Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2014. (II.15.) önkormányzati rendelete az Eger Városkártyáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) a) és (2) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli Általános rendelkezések 1. E rendelet célja, hogy az Önkormányzat az Eger Városkártya bevezetésével Eger város lakóinak, az önkormányzat által fenntartott intézmények alkalmazottainak, az egri székhelyű felsőoktatási intézmények hallgatóinak a rendeletben meghatározottak szerint kedvezményt biztosítson. 2. E rendelet alkalmazásában a) városkártyabirtokos: az a személy, aki a kártyadíj megfizetésével vagy egyéb érvényes jogcímen birtokába került, saját nevére szóló érvényes Városkártyával rendelkezik, b) elfogadóhely: az Önkormányzat által megjelölt, az Eger Városkártyát elfogadni jogosult és köteles hely (kereskedelmi, szolgáltató egység), c) regisztrált kedvezmény: az a vállalt kedvezmény, amit az elfogadóhely a jelen rendelet alapján, az érvényes Városkártyával rendelkező városkártyabirtokosok részére az áru vásárlása vagy a szolgáltatás igénybevétele alkalmával a termék/szolgáltatás árából biztosít. Részletes szabályok 3. (1) A Városkártya Eger Városkártya felirattal és Eger Megyei Jogú Város logójával, azonosító számmal, érvényességi idővel ellátott, az Önkormányzat által kiadott névre szóló kártya. (2) A Városkártya kiváltására jogosult a) az a 6. életévét betöltött, természetes személy, aki Egerben állandó lakóhellyel rendelkezik, vagy b) az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmény dolgozója vagy az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság dolgozója vagy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának dolgozója, vagy c) az egri székhelyű felsőoktatási intézmény, nappali tagozatos hallgatója, vagy

20 2014. február oldal d) Eger Város országgyűlési képviselője, Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése és bizottságai tagjai. (3) A Városkártya a városkártyabirtokos és a vele közös háztartásban élő 6. éven aluli közeli hozzátartozói részére biztosítja a kedvezmény igénybevételét. (4) A helyi kitüntetések, díjak, elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 38/2011 (X.28) önkormányzati rendelet alapján díszpolgári címben, PRO AGRIA életműdíjban részesült magánszemélyek részére az Önkormányzat határozatlan érvényességi idejű Eger Városkártyát biztosít. 4. (1) A Városkártyát személyesen vagy elektronikusan a és az egerkartya.eger.hu oldalon keresztül kártyaigénylő lap kitöltésével lehet igényelni. (2) Az Önkormányzat által az igénylőlap beérkezésétől számított 15 napon belül elkészített Városkártyát a városkártyabirtokos, a kártyadíj megfizetését követően személyesen veheti át. (3) Az átvétel feltétele, hogy a városkártyabirtokos az átvételkor írásban nyilatkozattal hozzájárul, hogy az önkormányzat személyazonosító adatairól nyilvántartást vezessen, és a városkártyát érintő változásokról elektronikus levélben tájékoztatást küldjön számára. A nyilvántartásban vezetett adatok más célra nem használhatók fel. A nyilvántartás tartalmazza: a) jogosult természetes személyazonosító adatait, b) a jogosultságot megalapozó adatokat, úgymint lakóhely, munkahely, felsőoktatási intézmény, továbbá cím és telefonszám, c) a városkártya érvényességének kezdő és befejező időpontját, d) a városkártya sorszámát. (4) Az igénylő az igénylőlap, mint írásbeli jognyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételeket áttanulmányozta, és azok tartalmát kötelezően elfogadja. (5) A városkártya igénylése során az Önkormányzat jogosult ellenőrizni, hogy az igénylő megfelel a jelen rendelet 3. (2) bekezdésében foglalt feltételeknek. 5. (1) A városkártya a kiállítás napjától december 31-ig érvényes, ezt követően az érvényességi idő két naptári év. (2) A városkártyabirtokos az érvényesség lejáratát megelőző legfeljebb 30 napon belül a jogosultság egyidejű igazolásával igényelheti új városkártya kiállítását. 6. (1) A városkártya elvesztését, megsemmisülését írásban, vagy személyesen be kell jelenteni Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál. Az elveszett, megsemmisült városkártya adatait az Önkormányzat törli a nyilvántartásból. Amennyiben a városkártyabirtokos új kártyát igényel, azt a jelen rendelet 4. - ának értelemszerű alkalmazásával kell részére kiadni.

21 2014. február oldal (2) A városkártyabirtokos köteles a városkártya kiállításának alapjául szolgáló jogosultság megszűnését 8 napon belül az Önkormányzatnak bejelenteni. (3) Amennyiben az Önkormányzat a jogosultság megszűnését a (2) bekezdésben foglaltak vagy egyéb ok alapján megállapítja, a városkártyát érvényteleníti. 7. (1) Az igénylő az Önkormányzat által meghatározott kártyadíjat köteles fizetni a kártya érvényességi időtartamára, kivéve a 3. (4) bekezdésben meghatározott esetet. (2) A kártyadíj összege Ft+ Áfa. (3) A kártyadíj 50 %-át kell megfizetniük a kiskorúaknak, a nappali tagozaton folytatott tanulmányokat igazolóknak, valamint a 65. életévét betöltött személyeknek. 8. (1) A városkártyabirtokos a Városkártya egyidejű bemutatásával jogosult az elfogadóhelyeken, a megállapodásban rögzített regisztrált kedvezményre. (2) Az elfogadóhelyek kötelesek a városkártya emblémáját és a kedvezmény mértékét jól látható helyen elhelyezni. (3) Az Eger Városkártyával megváltott jegyek és bérletek a városkártya felmutatásával együtt érvényesek. 9. (1) Az Önkormányzat az elfogadóhelyek listáját és a városkártyával kapcsolatos információkat a 4. (1) bekezdésben meghatározott honlapokon közzéteszi. (2) Az Önkormányzat fenntartja a jogot a kártyarendszer elemeinek és szerződési feltételeinek a megváltoztatására. (3) A kedvezmények változásáról, és a jogosultságot, valamint a kártyahasználatot érintő más változásról kifejezett hozzájárulásuk alapján - az önkormányzat elektronikus levélben is tájékoztatja a városkártyabirtokosokat. Záró rendelkezések 10. E rendelet március 15-én lép hatályba. Habis László polgármester dr. Kovács Luca jegyző

22 2014. február oldal Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2014. (II.15.) önkormányzati rendelete a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló 17/1998.(V.20.) önkormányzati rendelet módosítására Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) a) és (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 48. (5) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el. Módosuló rendelkezések 1. A rendelet 3. (1) bekezdése kiegészül az alábbi f./ ponttal: f./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterület felbontásáról, és a közúton folyó munkákról szóló 15/2009.(III.27.) önkormányzati rendelet 6. (4) bekezdésében meghatározott közút területének nem közlekedési célú igénybevételére. 2. A rendelet 9. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A belváros területén (északon a Csiky Sándor utca, Széchenyi utca, Árva köz, keleten az Eger Patak, Kossuth Lajos utca, Egészségház utca, délen a Klapka György utca, Hatvani kapu tér, Szvorényi utca, Sóház utca, nyugaton az Arany János utca, Trinitárius utca, Törvényház utca, Barkóczy utca által határolt terület) és a Markhot Ferenc úton, a Knézich Károly úton, Tűzoltó téren, Szúnyog közben, Servita úton Szaicz Leó utcában, Petőfi téren és a Csákány utcában a Kossuth Lajos utcának az Eger pataktól keletre eső részén, az Almagyar utcában, a Szálloda utcában, a Stadion utcában, a Bartók B. téren, a Neumayer utcában, a Törvényház utcának a Barkóczy úti kereszteződésétől a Vörösmarty út irányába eső részén, a Dr. Nagy János utcában, a Rózsa Károly utcának a Barkóczy úti kereszteződéstől a Vörösmarty útig terjedő szakaszán, és a Csiky Sándor utcának a Barkóczy úti kereszteződéstől a Vörösmarty útig terjedő szakaszán közvetlen a fizető várakozóhely mellett bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemélyek kedvezményes parkolási engedélyre jogosultak: - ha a gépjármű tulajdonosának bejelentett lakcíme megegyezik a gépjármű forgalmi engedélyében feltüntetett címmel, - és az érintett ingatlanhoz nem tartozik gépjármű tárolására alkalmas épület vagy terület, amit az üzemeltető az engedély kiadása előtt jogosult ellenőrizni. 3.

23 2014. február oldal A rendelet 10. -a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki: (8) Az a magánszemély, vállalkozás vagy intézmény, aki/amely a Korlátozott forgalmú belváros közlekedési rendjéről szóló 12/1991. (VI.12.) önkormányi rendelet 4. (3) bekezdése alapján vagy a VÁR-ZÓNA közlekedéséről szóló 11/1997. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 4. (3) bekezdése alapján behajtási engedélyt kapott és a bejegyzett lakcím, telephely címe a Dobó István tér, a Jókai Mór utca, a Bajcsy Zs. utca, a Gerl Mátyás utca, a Dobó István utca, vagy a Tinódi Sebestyén tér megnevezésű közterületek egyike, évre kedvezményes parkolási engedély megváltására jogosult, mely engedély negyedévente kérelmezhető. A kedvezményes parkolást biztosító, negyedévre szóló engedélyeket kérelemre az alábbi használati díjak megfizetése után állítja ki az üzemeltető: Bruttó 1. magánszemély parkolási engedély/negyedév 1.000,- Ft/gépjármű 2. vállalkozás parkolási engedély/negyedév 2.500,- Ft/gépjármű. 4. A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Záró rendelkezések 5. (1) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterület felbontásáról, és a közúton folyó munkákról szóló 15/2009.(III.27.) önkormányzati rendelet 6. (4) bekezdésének b.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: b) közterület hibaelhárítás miatti igénybevétele esetén, ha annak időtartama a 3 munkanapot nem haladja meg, önkormányzati tulajdonú közműveken végzett hibaelhárítási és közmű rekonstrukciós munkálatok esetén ha annak időtartama a 15 napot nem haladja meg. (2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Dr. Kovács Luca Jegyző Habis László Polgármester

24 2014. február oldal 1. melléklet a 17/2013. (V.20.) önkormányzati rendelethez Egész évben üzemelő várakozóhelyek Kiemelt övezet Bajcsy-Zsilinszky u. - Fellner Jakab u. (kivéve: a közterületnek az Eszterházy Károly Főiskola részére külön biztosított része) Kossuth L. u. Centrum parkoló Egészségház u. (Kertmozi területe is) Markhot Ferenc u. I. övezet Belvárosi ABC udvara Katona István tér Csiky Sándor u. (Gimnáziumnál) II. övezet Szúnyog köz Klapka György u. (kivéve: a közterületnek a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére külön biztosított része) Szálloda u. Almagyar u. Telekessy u. Hatvani kapu tér DOMUS parkoló Petőfi tér, Fürdő u. Bartók tér- Neumayer utca Csákány utca Knézich Károly utca Stadion utca III. övezet Szaicz Leó u. - Servita u. Törvényház utca (a Barkóczy úti kereszteződéstől a Vörösmarty utcáig) (kivéve: a közterületnek a Büntetés Végrehajtási Intézet részére külön biztosított része) Dr. Nagy János utca Rózsa Károly út (Barkóczy utca és Vörösmarty út között) Csiky Sándor út (a Gárdonyi Géza Gimnáziumtól a Vörösmarty útig) Tűzoltó tér Széchenyi utca (a patakpart mellett) 4844 és 4845 hrsz-ú területek Knézich Károly u. (Markhot Ferenc Kórház északi oldala) Bazilika parkoló Idényjellegű parkolók Ady Endre úti buszparkoló Szépasszony-völgyben a fizető várakozóhelyek

25 2014. február oldal 43/2014. (II.14.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadta a 9-es napirendi pont zárt ülésen való tárgyalását. 44/2014. (II.14.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi tagokat választja meg Eger Megyei Jogú Város Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága tagjainak és póttagjainak: Tagok: 1./ Dr. Holtzer Olivér 2./ Dr. Martinecz Gergely 3./ Madák Lászlóné Póttagok: 1./ Dr. Nagy Árpád 2./ Szigeti Lászlóné Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző Határidő: azonnal 45/2014. (II.14.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja a 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján igénybe vehető támogatás kapcsán a Benedek Elek Óvoda (Benedek Elek Óvoda székhely; Eger, Vallon utca 4.) Ft összköltségű fejlesztési pályázatának benyújtását és egyúttal biztosítja a támogatás igénybevételéhez szükséges Ft önerőt. Az önkormányzat évi költségvetésében a pályázati önerőből Ft a II/142/-/2/7/K (Intézmények tervszerű kisfelújítása) címszámon, további Ft a V/16/-/-/5/Ö (Pályázati tartalék) címszámon rendelkezésre áll. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat beadásához szükséges dokumentumok aláírására. Felelős: Habis László polgármester Határidő: február 28.

26 2014. február oldal 46/2014. (II.14.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Heves Megyei Területfejlesztési Koncepció ( ) tartalmával egyetért. Felelős: Habis László polgármester megbízásából Rátkai Attila Főépítész A Főépítészi Csoport vezetője Határidő: február 14. / A Heves Megyei Területfejlesztési Koncepció ( ) jegyzőkönyv mellékletét képezi / 47/2014. (II.14.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbiak szerint jóváhagyja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Juhászné dr. Krecz Erzsébet gazdasági irodavezető Határidő: február 15.

27 2014. február oldal Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek várható alakulása években Megnevezés év év év év 3 Termékek és szolgáltatások adói Tulajdonosi bevételek Felhalmozási bevételek a) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése b) Részesedésekhez kapcsolódó bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Saját bevételek összesen: E Ft Megnevezés év év év év Összesen évi fejlesztési hitel Összesen: Összesen Összesen Rovatszám Tőketörlesztés Kamatfizetés Tőketörlesztés Kamatfizetés Tőketörlesztés Kamatfizetés Tőketörlesztés Kamatfizetés Összesen

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 7 23. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Ügyiratszám: 369/2015 Ügyintéző: Bauer Georgina Tárgy: Balatonfenyves Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről Szentgotthárd Város Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2016. évi összevont

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1, 2, 3, 4, 5 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én (szerda) 15:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 22. Határozat:

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg.) ( Szövege

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az államháztartási

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-29/2015. Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet II. változatának

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete Budapest Józsefváros Önkormányzatának 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE MEGÁLLAPÍTOTTA: ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 11/2014.(III.07.) SZÁMÚ RENDELETE - 1 - Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete 1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 1. oldal 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. (1) bekezdésének

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 1828 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 13. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 3/2014. (I. 31.) BM rendelete a 2007 2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI RENDJE

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI RENDJE BUDAPEST, 2010. március TARTALOMJEGYZÉK I. rész Általános rész... 5 1.... 5 II.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 5.801/2016. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával és Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatával együttműködési megállapodás

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 / 130 2016.04.20. 11:59 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2016.01.01 2016.04.30 44 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés figyelemmel az államháztartás

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 182/2014. (XI. 26.) számú h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 182/2014. (XI. 26.) számú h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2015. évi 2. szám 2015. február KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyűlés 2015. február 26 -ai ülése RENDELETEK

Részletesebben

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés - figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk

Részletesebben

1.A szabályzat célja. 2. A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök tartalma

1.A szabályzat célja. 2. A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök tartalma 6. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola pénzgazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről A kötelezettségvállalás,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítője:

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (. ) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzatának

Részletesebben

2014. évi C. törvény. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről

2014. évi C. törvény. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről a következő törvényt

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete (nyilvántartási száma: 08-02-0000783, a továbbiakban: Egyesület) összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről Változások - 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről 1. oldal 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. ( II. 27.) önkormányzati rendelete Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete Sződ Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Sződ Község Önkormányzata képviselő-testülete 1/2011.(II.24. ) Ökt rendelete az

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

VIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. JANUÁR 29.

VIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. JANUÁR 29. VIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. JANUÁR 29. Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2016. évi 1. számának tartalmából: 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet az oktatást szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról,

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

urataggytőtós Hivatala

urataggytőtós Hivatala urataggytőtós Hivatala irományszáar 1I EC3CI A 9 Az Országgyűlés Érkezett: 2015 NOV 13. Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás 50/2012. (II. 23.) Kt. határozat melléklete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, valamint az önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92 Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott, vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Egyéni vezetékes telefon ÁSZF) Hatálya: 2014.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Somogy Takarék Szövetkezet (székhelye: 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos utca 16., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft.

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft. Általános Szerződési Feltételek a Pick-Up Kft. Internet hozzáférés szolgáltatásának igénybevételéhez. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 2900 Komárom, Táncsics M. u. 3/b Tel./Fax.: 34/222-222, 34/342-888,

Részletesebben

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról [Figyelem! Az itt elérhető módosításokkal

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete Mérk Nagyközség Képviselőtestületének 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete A pénzben és természetben nyújtott egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2008/II.22./ Kt. rendelet módosítása, egységes

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

Első Fejezet. c) hiányát 699 735,6 millió forintban, azaz hatszázkilencvenkilencezerhétszázharmincöt

Első Fejezet. c) hiányát 699 735,6 millió forintban, azaz hatszázkilencvenkilencezerhétszázharmincöt 2004. évi törvény a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről, valamint annak a végrehajtásához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról,

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény célja. 2. Értelmező rendelkezések

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény célja. 2. Értelmező rendelkezések 2012. május 25-én hatályos! 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 19213/2013. Javaslat Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására A nemzetiségek

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1 2.sz. Melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2014. augusztus 21-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 5502

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (VIII. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújváros 2015 3. kiadás 0. módosítás 1(61). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 41-2015/2016. (2015.11.17.) sz. határozatával egységes szerkezetben elfogadva Hatályos:

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek

ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek műsorjelosztási szolgáltatáshoz Előző módosítás: 2012.04.15 Előző módosítás: 2012.07.01, 2013.01.15.,2013.03.15, 2013.11.15., 2014.05.15., 2014.10.01.

Részletesebben

Együttműködési megállapodás minta

Együttműködési megállapodás minta Együttműködési megállapodás minta mely létrejött egyrészről Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: adószáma:.., törzskönyvi nyilvántartási száma, képviseli. polgármester) a továbbiakban helyi önkormányzat

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2013. szeptember 19- i, illetve a Képviselő-testület 2013. szeptember 24. napján tartandó

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület! 2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendeletének módosítása Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2016. március 31-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2016. március 31-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. március 31-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2016. (IV. 01.) önk. rendelet Nagykereki Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

Határidő: 2015. augusztus 31. Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Határidő: 2015. augusztus 31. Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 212/2015. (V.11.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése - figyelembe véve az Emberi Erőforrások Minisztere által kialakított véleményt - elfogadja a Dobó István Vármúzeum

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzatának 2012. évi költségvetésére

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kidolgozta: Szymczak Judit Lap: 1/35 A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A használó neve: Érvényes: 2013. április 1. P.H.... Készítette: Szymczak Judit Jóváhagyta: Kidolgozta:

Részletesebben

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Az előterjesztés száma: 4/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A helyi nemzetiségi

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /.. (.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /.. (.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /.. (.) önkormányzati rendelete a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról A Kormány az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató 1. szám MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 1/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról... 2 2/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004)

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004) A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-) Hatályos: 2015. november 27. napjától 2/46 I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ERZSÉBET OTTHONHÁZA Kelebia, József A. u. 75. 2 Tartalom: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10 Érdi VI. évfolyam. 3. 201. Február 19. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 5/201. (II.19.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 201. évi költségvetéséről...2

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. )

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról

Részletesebben

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról EGYSÉGES SZEKEZETBE

Részletesebben