M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó N A P I R E N D:"

Átírás

1 M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete február 14-én /csütörtökön/ órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre meghívom. Napirend előtt: A polgármester beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt jelentősebb eseményekről, tett intézkedésekről. N A P I R E N D: 1. Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról. /Az előterjesztés megtalálható a képviselőtestület előterjesztéseinél./ Előadó: Kondora István polgármester 2. Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat évi költségvetéséről. /Az előterjesztés megtalálható a képviselő-testület előterjesztéseinél. Előadó: Kondora István polgármester 3. Sárvár város Önkormányzata évi középtávú tervének jóváhagyása. Előadó: Kondora István polgármester 4. Az önkormányzat adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalásának igénybevétele. Előadó: Kondora István polgármester 5. Az önkormányzat vagyongazdálkodásával összefüggő döntések: a/ Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról. /Az előterjesztés később kerül fel a honlapra./ b/ Az önkormányzat közép és hosszútávú vagyongazdálkodási tervének megállapítása. /Az előterjesztés később kerül fel a honlapra./ Előadó: dr.szijártó Valéria jegyző 6. Sárvár Város Önkormányzata évi Közbeszerzési Tervének megállapítása. Előadó: dr.szijártó Valéria jegyző 7. Az önkormányzat Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatának módosítása. Előadó: dr.szijártó Valéria jegyző 1

2 8. A Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár évi munkatervének jóváhagyása. Előadó: Máhr Tivadar alpolgármester 9. A Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása: a/ Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról. b/ A Polgármesteri Hivatal Sárvár Megszüntető Okiratának kiadása. c/ A Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának kiadása. d/ Önkormányzati rendeletalkotás az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról. e/ A Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása. Előadó: dr.szijártó Valéria jegyző 10. Üzemeltetési megállapodás a Járási Hivatallal. /Az előterjesztés később kerül fel a honlapra./ Előadó: dr.szijártó Valéria jegyző 11. A csapadékvíz-elvezető csatorna közművesítési hozzájárulás: a/ Önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése. b/ Feltételeinek megállapítása. Előadó: dr.bankits László irodavezető 12. Önkormányzati rendeletalkotás a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének helyi szabályairól, valamint ezen családi eseményekhez kötődő többletszolgáltatás ellentételezéséért, és az anyakönyvvezetői közreműködésért fizetendő díj mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: Kondora István polgármester 13. Területi ellátási szerződés kötése a Sárvár V. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására. Előadó: Erdős Katalin irodavezető 2

3 14. Előszerződés kötése iskolafogászati ellátás biztosítására. Előadó: Erdős Katalin irodavezető 15. Képviselő-testületi határozat módosítása (bagolyréti ingatlanok értékesítése). Előadó: Kondora István polgármester 16. Megállapodás a Rákóczi u. 4. sz. alatti lakókkal az épület homlokzata felújításáról. Előadó: dr.szijártó Valéria jegyző 17. Használatba adási szerződés kötése Sárvár Város Önkormányzata tulajdonát képező sportelep és öltöző használatára. Előadó: Máhr Tivadar alpolgármester 18. A Sárvári Hírlap felelős szerkesztői tevékenységének ellátására kötött megbízási szerződés módosítása. Előadó: Máhr Tivadar alpolgármester 19. Sárvár Város Önkormányzatának a Sárvár és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás évi feladatellátásban történő részvétele. Előadó: Máhr Tivadar alpolgármester 20. Sárvár és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában a település képviseletére meghatalmazás. Előadó: Kondora István polgármester 21. Pályázat kiírása a Vármelléki Óvoda óvodavezetői álláshelyére. Előadó: Kondora István polgármester 22. Pályázat kiírása a Nádasdy Ferenc Múzeum igazgatói álláshelyére. Előadó: Kondora István polgármester 23. A március 15-i Nemzeti ünnep városi rendezvénye szónokának felkérése. Előadó: Kondora István polgármester 24. Egyebek. Napirend után: Kérdések, bejelentések 3

4 Zárt ülésen kerül tárgyalásra: 1. Szociális alapon bérbeadott önkormányzati bérlakás bérleti szerződésének meghosszabbitása. Előadó: dr.szabó Gyula bizottsági elnök Sárvár, február 9. Kondora István s.k. polgármester 4

5 TARTALOMJEGYZÉK JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról... 7 Beszámoló a képviselő-testület január 24-ei ülése óta történt jelentősebb eseményekről / Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról / Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat évi költségvetéséről / Napirendi pont Sárvár város Önkormányzata évi középtávú tervének jóváhagyása / Napirendi pont Az önkormányzat adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalásának igénybevétele /Napirendi pont Az önkormányzat vagyongazdálkodásával összefüggő döntések: a/ Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról b/ Az önkormányzat közép és hosszútávú vagyongazdálkodási tervének megállapítása /Napirendi pont Sárvár Város Önkormányzata évi Közbeszerzési Tervének megállapítása / Napirendi pont Az önkormányzat Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatának módosítása Napirendi pont A Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár évi munkatervének jóváhagyása Napirendi pont A Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása: a/ Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról b/ A Polgármesteri Hivatal Sárvár Megszüntető Okiratának kiadása c/ A Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának kiadása d/ Önkormányzati rendeletalkotás az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról e/ A Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Napirendi pont Üzemeltetési megállapodás a Járási Hivatallal Napirendi pont A csapadékvíz-elvezető csatorna közművesítési hozzájárulás: a/ Önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése b/ Feltételeinek megállapítása Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének helyi szabályairól, valamint ezen családi eseményekhez kötődő többletszolgáltatás ellentételezéséért, és az anyakönyvvezetői közreműködésért fizetendő díj mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról Napirendi pont Területi ellátási szerződés kötése a Sárvár V. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására Napirendi pont Előszerződés kötése iskolafogászati ellátás biztosítására Napirendi pont Képviselő-testületi határozat módosítása (bagolyréti ingatlanok értékesítése) Napirendi pont Megállapodás a Rákóczi u. 4. sz. alatti lakókkal az épület homlokzata felújításáról Napőirendi pont Használatba adási szerződés kötése Sárvár Város Önkormányzata tulajdonát képező sportelep és öltöző használatára

6 18.Napirendi pont A Sárvári Hírlap felelős szerkesztői tevékenységének ellátására kötött megbízási szerződés módosítása Napirendi pont Sárvár Város Önkormányzatának a Sárvár és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás évi feladatellátásban történő részvétele Napirendi pont Sárvár és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában a település képviseletére meghatalmazás Napirendi pont Pályázat kiírása a Vármelléki Óvoda óvodavezetői álláshelyére Napirendi pont Pályázat kiírása a Nádasdy Ferenc Múzeum igazgatói álláshelyére Napirendi pont A március 15-i Nemzeti ünnep városi rendezvénye szónokának felkérése Napirendi pont Egyebek

7 SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 83/2012. /IV.26./ számú határozatában a képviselő-testület felajánlotta megvásárlásra a kizárólagos önkormányzati tulajdonú, Sárvár 4536 hrsz-ú, 325 m2-es ingatlant Komutzky Richárd Sárvár, Sótonyi út 7. szám alatti lakos részére ,- Ft-os vételáron. A vételár elfogadása esetén a Képviselőtestület felhatalmazta a polgármestert a művelési ág megváltoztatására vonatkozó eljárás lefolytatására Az ingatlan átminősítése novemberében megtörtént, az adásvételi szerződés január 17-én aláírásra került, a vételár január 18-án hiánytalanul megérkezett az önkormányzat számlájára. A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási átvezetése folyamatban van. 159/2012. /VI.28./ számú határozatában a képviselő-testület elhatározta a Sárvár 3586 hrsz-ú ingatlan (Rábasömjéni u. 56.) ingatlan árverésen történő megvásárlását. Felhatalmazta a polgármestert, hogy személyesen vagy képviselő útján az ingatlanra vételi ajánlatot tegyen. Az ingatlan árverése január 26. napján lezárult. Sárvár város Önkormányzata az árverésen nem tett vételi ajánlatot. Ennek oka, hogy egy magánszemély képviselője útján vételi ajánlatot tett az ingatlanra. 163/2012. /VI.28./ számú határozatában a képviselő-testület felajánlotta megvásárlásra a Sárvár, 0225 hrsz-ú kizárólagos önkormányzati tulajdonú, legelő művelési ágú 7800 m2-es, 6,79 aranykoronás mezőgazdasági ingatlant Németh Gyula Sárvár, Rákóczi u. 13. szám alatti lakos részére ,- Ftos vételáron (adómentes értékesítés). Az értékesítés feltétele volt, hogy az értékesítést megelőzően az ingatlan nyilvántartásba fel kell jegyeztetni, hogy az ingatlan vízbázis védőterületbe tartozik. A szerződés október 19-én aláírásra került, a vételár megfizetése január 24. napján hiánytalanul megtörtént. A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási átvezetése folyamatban van. 186/2012. /IX.27./ számú határozatában a képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a Sárvári Gyógyfürdő Kft. az Egészségügyi turizmus szolgáltatásainak fejlesztési a konvergencia régiókban című, NYDOP-2.1.1/H-12 kódjelű pályázati konstrukció keretében pályázatot nyújtson be egy 2200 m-es kút fúrására és a sós vízre alapozott gyógyászati kezelések kialakítására az előterjesztéshez csatolt költség-terv alapján. Az Új Széchenyi Terv NyDOP támogatási rendszeréhez benyújtott "Sárvár Fürdő egészségügyi turisztikai projekt" című, NYDOP-2.1.1/H jelű pályázat elbírálása decemberében megtörtént. A pályázat szakmailag megfelelt a támogatáshoz szükséges követelményeknek, azonban forráshiány miatt nem részesülhetett támogatásban. A pályázat tartaléklistára került. 210/2012. /X.25./ számú határozatában a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az új köztemető építészeti terveit megrendelje a Zala Art építész tervező irodától (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u ). A Zala Art építész tervező iroda a testületi határozat szerint megkötött vállalkozási szerződésben foglaltaknak eleget téve az engedélyes terveket december 6. napjával leszállította, az engedélyezési eljárás december 10. napján megindult. A vállalkozói díj január hónap elején kifizetésre került. Sárvár, február 5. dr. Szijártó Valéria sk. 7

8 Beszámoló a képviselő-testület január 24-ei ülése óta történt jelentősebb eseményekről Január 26-án került megrendezésre a Jótékonysági Bál 2013, a Sárvári Környezetvédő és Természetbarát Egyesület, a Sárvár és Vidéke Méhészegyesület és a Stop and Go Táncklub szervezésében. Ugyancsak január 26 án került sor a hagyományos Evangélikus farsangi bálra a Nádasdy várban a Luther rózsa Alapítvány rendezésében. Január 27-én a Szent Miklós templomban a 10 órás nagymisén Tinódi Sebestyénre emlékeztek az egyházközség hívei és a Tinódi Gimnázium tanulói, tanárai. A szentmisén közreműködött a Tinódi Gimnázium énekkara. A misét követően a templom külső falán elhelyezett emléktáblát megkoszorúzta Sárvár Város Önkormányzata, a Szent Miklós Egyházközség, valamint a Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola. Január 31-én, Tinódi Sebestyén halálának 457. évfordulóján a Tinódi Gimnáziumban, a diákok ünnepi műsorával kezdődött a megemlékezés. Az ünnepség keretében került sor az intézmény által meghirdetett Tinódi-Szeibert helytörténeti pályázat eredményhirdetésére. Délután a várparkban lévő Tinódi-emlékműnél megrendezett műsorral emlékeztünk Tinódi Lantos Sebestyénre. Ünnepi beszédet mondott Szentgyörgyi László református lelkész. Este a Nádasdy Ferenc Múzeum dísztermében az emléknap alkalmából Tóth László zongoraművész hangversenyét hallhatta a közönség. Új turisztikai térkép készült Sárvárról, mely magyar, német, angol és cseh nyelven tartalmaz információkat a turisták számára. Január végén elindult a város új turisztikai weboldala, a Az oldalt a város TDM szervezete működteti, a tourinform iroda dolgozói kezelik. Az oldal a város hivatalos weboldaláról, a Turizmus menüpont alól is elérhető. Február 1-jén a Nádasdy vár Művelődési Központ és Könyvtárban megnyílt Mészáros Ágnes Mágnes a vasnyugaton című kiállítása. Február 2-án évértékelő-évkezdő találkozó helyszíne volt a Nádasdy-vár díszterme. A találkozón sárvári intézmények, egyházak és cégek vezetői vettek részt, akik a 2012-es év legfontosabb eredményeiről, eseményeiről, kiemelkedő teljesítményeiről hallhattak Sárvár Város Polgármesterétől. A találkozó háziasszonya dr. Szijártó Valéria jegyző volt. Február 2-án került megrendezésre a Református Bál a Nádasdy Étteremben, valamint az Iparosbál a Matróz Vendéglőben. Február 3-án tartották Sárváron az agrárkamarai választást. Február 5-én Carta Hungarica. Gróf László térképgyűjteménye címmel állandó kiállítás nyílt a Nádasdy Múzeumban. A kiállítást Sárvár város polgármestere nyitotta meg. Február 9-én a Nádasdy Iskola tornacsarnokában kerül megrendezésre a Keresztény Jótékonysági Bál. 8

9 Március 26. és 29-e között Sárváron rendezi meg az Írók Szakszervezete, az Írók Alapítványa, a Tinódi Gimnázium és Sárvár város Önkormányzata a magyar nyelvű Kárpát-medencei diákírók és diákköltők 36. irodalmi pályázatának táborát. Megjelent az ezzel kapcsolatos pályázati kiírás. Sárvár, február 5. Kondora István sk. polgármester 9

10 1/ Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról. /Az előterjesztés megtalálható a képviselő-testület előterjesztéseinél./ 10

11 2/ Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat évi költségvetéséről. /Az előterjesztés megtalálható a képviselő-testület előterjesztéseinél./ 11

12 3/ Napirendi pont Sárvár város Önkormányzata évi középtávú tervének jóváhagyása. ELŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzata évi középtávú tervének jóváhagyásához Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29.. (3) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzatnak évente, legkésőbb a költségvetési rendeletének elfogadásáig meg kell állapítania a Stabilitási tv. végrehajtására kiadott 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. 1) bekezdése szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. A kormányrendelet meghatározásában az önkormányzat saját bevételének minősül a helyi adóból származó bevétel, az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. A Stabilitási törvényben meghatározott adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeink években fejlesztési célú hiteleink aktuális tőketartozásaiból, valamint a kibocsátott kötvények adott évekre esedékes beváltási összegeiből keletkeznek. Az önkormányzat évekre vonatkozó saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegeit (a évre vonatkozó középtávú tervét) a határozati javaslat melléklete tartalmazza. Fentiek alapján javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatnak és mellékletének elfogadását. HATÁROZATI JAVASLAT: Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 29. (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a város saját bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek évi középtávú tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős : Kondora István polgármester Sárvár, január 23. Kondora István s.k. polgármester 12

13 sor- 1. melléklet a../2013. (II. 14) önkormányzati határozathoz Sárvár város Önkormányzata saját bevételei, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei évekre megnevezés Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei (e Ft-ban) Összesen szám év 1. helyi adók önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel - 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel kezességvállalással kapcsolatos megtérülések 7. önkormányzat saját bevételei: saját bevételek 50 %-a felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala váltó kibocsátása 12. pénzügyi lízing megkötése 13. visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés 14. háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés 15. fizetési kötelezettség összesen

14 16. Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összege

15 TÁJÉKOZTATÁS Sárvár város Önkormányzata évi középtávú tervének jóváhagyásáról szóló előterjesztéssel kapcsolatos bizottsági döntés(ek)ről A Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság nyílt szavazással, egyhangúlag, 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 24/2013. /I.31./ számú bizottsági határozat Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága javasolja, hogy a város saját bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek évi középtávú tervét az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 29. (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a határozat melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá. Sárvár, február 4. /: Dr. Bankits László :/ irodavezető 15

16 4/ Napirendi pont Az önkormányzat adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalásának igénybevétele. ELŐTERJESZTÉS az 5000 fő feletti önkormányzatok adósságának részben történő átvállalásához Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 72. (1) bekezdése rendelkezik az 5000 fő lakosságszámot meghaladó települési önkormányzatok a törvényben meghatározott adósságelemek nélkül számított december 31-én fennálló adósságállományának részbeni átvállalásáról, az átvállalás vonatkozó szabályokat e törvény ai tartalmazzák. Az átvállalásra vonatkozó megállapodás megkötéséhez a képviselő-testületnek döntenie kell a törvényben meghatározott feltételekkel az átvállalást igénybe vételéről, a megállapodás megkötéséről, és a kapcsolódó eljárási szabályokról. Fentiek alapján javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását. HATÁROZATI JAVASLAT: 1. Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. 2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál. 3. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 332. alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról. 4. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, hogy: a) megtegye a költségvetési törvény ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket; b) az átvállalással érintett adósság részét képező, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat szükség estén a költségvetési törvény 72. (6) bekezdésére figyelemmel - az adott értékpapírban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel - kölcsönjogviszonnyá átalakíthassa; 16

17 c) a költségvetési törvény 74. (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat kösse meg. 5. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet. Felelős: Kondora István polgármester Határidő:2013. június 28. Sárvár, január 22. Kondora István s.k. polgármester 17

18 TÁJÉKOZTATÁS Az 5000 fő feletti önkormányzatok részleges adósság-átvállalásának igénybevételéről szóló határozathozatallal kapcsolatos bizottsági döntés(ek)ről A Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság nyílt szavazással, egyhangúlag, 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 23/2013. /I.31./ számú bizottsági határozat Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága javasolja, hogy a Képviselő-testület nyilvánítsa ki az 5000 fő feletti önkormányzatok részleges adósság-átvállalásának igénybevételével kapcsolatos szándékát az alábbiak szerint: 6. Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. 7. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál. 8. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 332. alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról. 9. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, hogy: d) megtegye a költségvetési törvény ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket; e) az átvállalással érintett adósság részét képező, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat szükség estén a költségvetési törvény 72. (6) bekezdésére figyelemmel - az adott értékpapírban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel - kölcsönjogviszonnyá átalakíthassa; f) a költségvetési törvény 74. (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat kösse meg. 10. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet. Sárvár, február 4. /: Dr. Bankits László :/ irodavezető 18

19 5/Napirendi pont Az önkormányzat vagyongazdálkodásával összefüggő döntések: a/ Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról. /Az előterjesztés később kerül fel a honlapra./ 19

20 b/ Az önkormányzat közép és hosszútávú vagyongazdálkodási tervének megállapítása. /Az előterjesztés később kerül fel a honlapra./ 20

21 6/Napirendi pont Sárvár Város Önkormányzata évi Közbeszerzési Tervének megállapítása. E L Ő T E R J E S Z T É S Sárvár Város Önkormányzata évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyásáról A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) 33. (1) bekezdése alapján az ajánlatkérők a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét, valamint a tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárás is lefolytatható, ha előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel. HATÁROZATI JAVASLAT: A Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek Sárvár Város Önkormányzata évi Közbeszerzési Tervének az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal való jóváhagyását. Határidő: azonnal Felelős: dr. Papp Zsuzsanna közbeszerzési referens Sárvár, január 31. /: Kondora István :/ polgármester 21

22 melléklet Sárvár Város Önkormányzata évi közbeszerzési terve A közbeszerzés tárgya és mennyisége CPV kód Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási típus az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja Időbeli ütemezés szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére? I. Árubeszerzés II. Építési beruházás Nádasdy-Vár híd felújítása Tinódi Gimnázium előtti parkoló felújítása Sárvár-Hegyközségben új köztemető kialakítása út építése Petőfi úti Óvoda energetikai célú felújítása kivitelezési munkák nemzeti nemzeti nemzeti Kbt (7) bek. a) pont nemzeti Kbt (7) bek. a) pont Kbt (7) bek. a) pont Kbt (7) bek. a) pont 2013/06/ /10/15 nem 2013/05/ /08/31 nem 2013/03/ /08/15 nem 2013/01/ /05/30 nem 22

23 2013. évi útfelújítási munkák Gárdonyi utca belső út kialakítása kivitelezési munkák III. Szolgáltatásmegrendelés Virágágyások, cserjék, rózsaágyások gondozása (kivéve a Rákóczi utca a Koncz János Zene és Művészeti Iskolától a Sárvári Gyógy- és Wellness fürdőig terjedő szakaszon) Virágágyások, cserjék, rózsaágyások gondozása (A Rákóczi utca a Koncz János Zene és Művészeti Iskolától a Sárvári Gyógyés Wellness fürdőig terjedő szakaszon) nemzeti nemzeti nemzeti nemzeti Kbt (7) bek. a) pont Kbt (7) bek. a) pont Kbt (7) bek. a) pont Kbt (7) bek. a) pont 2013/03/ /09/15 nem 2013/03/ /09/15 nem 2013/02/ /12/31 nem 2013/02/ /12/31 nem Fűnyírás, kaszálás nemzeti Kbt (7) bek. a) pont 2013/02/ /12/31 nem Köztisztasági szolgáltatások Települési szilárd hulladék gyűjtése és elszállítása közösségi nyílt 2013/04/ /07/31 nem közösségi nyílt 2013/02/ /04/01 nem 23

24 IV. Építési koncesszió V. Szolgáltatási koncesszió A Közbeszerzési Tervet Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete./2013. /II.14./ számú határozatával jóváhagyta. Sárvár, február 15. /: Dr. Szijártó Valéria :/ sk. jegyző 24

25 TÁJÉKOZTATÁS Sárvár város Önkormányzata évi közbeszerzési tervének megállapításáról szóló előterjesztéssel kapcsolatos bizottsági döntés(ek)ről A Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság nyílt szavazással, egyhangúlag, 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 27/2013. /I.31./ számú bizottsági határozat Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Sárvár Város Önkormányzata évi Közbeszerzési Tervét az előterjesztés szerinti tartalommal hagyja jóvá. Sárvár, február 4. /: Dr. Bankits László :/ irodavezető 25

26 7/ Napirendi pont Az önkormányzat Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatának módosítása. E L Ő T E R J E S Z T É S Sárvár Város Önkormányzata Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatának módosítása Sárvár Város Önkormányzatának Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatát (Szabályzat) Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2011. (II. 17.) sz. határozatával hagyta jóvá, majd 113/2011. /V.26./ sz. és 11/2012. /I.26./ sz. határozataival módosította. Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2007. /III.22./ önkormányzati rendelet január 1-jétől hatályos módosítása (Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2012. /XI.26./ önkormányzati rendelete) alapján a Szabályzat további módosítása vált szükségessé a határozati javaslat melléklete szerinti tartalommal. Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 13/2013. (I.31.) számú határozatában javasolta az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról szóló előterjesztés képviselő-testület elé terjesztését és a szabályzat módosítását az előterjesztéssel megegyező tartalommal. Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága 28/2013. /I.31./ számú bizottsági határozatában javasolta, hogy Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sárvár Város Önkormányzata Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatának módosítását a melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá azzal a kiegészítéssel, hogy a Szabályzat 7. -ának (1) bekezdése akként módosuljon, hogy a Bizottság elnökének akadályoztatása esetén az elnök-helyettes képviseli a Bizottságot az ajánlatok felbontásánál, az eredményhirdetésnél, valamint tárgyalásos eljárás és versenypárbeszéd alkalmazása esetén a tárgyaláson, illetőleg a párbeszéden. Javasolta továbbá, hogy a folyamatban levő olyan beszerzési és közbeszerzési ügyeket, melyeket a módosítások hatálybalépésekor nem a közbeszerzési referens kezel, az ügy megkezdésekor az ügyvitelért kijelölt felelős személy kezelje tovább annak befejezéséig. A GVK Bizottságnak az elnök helyettesítésére vonatkozó javaslata a szabályzat módosításába beépítésre került. A folyamatban levő ügyek kezelésére vonatkozó javaslatot a polgármesteri hivatal munkaszervezési intézkedéssel kezeli. HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sárvár Város Önkormányzata Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatának módosítását a melléklettel megegyező tartalommal jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: Kondora István polgármester Dr. Szijártó Valéria jegyző S á r v á r, február 5. Kondora István polgármester 26

27 ../2013. (II.14.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSA 1. A Szabályzat 3. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) Gazdasági és Városfejlesztési Irodája közbeszerzési referensi képzettséggel rendelkező és közbeszerzési feladatokkal megbízott köztisztviselője (a továbbiakban: Közbeszerzési Referens) köteles az adott költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig az Önkormányzat tárgyévre tervezett közbeszerzéseiről éves összesített közbeszerzési tervet készíteni az éves költségvetési rendelet előirányzatainak figyelembevételével. 2. A Szabályzat 3. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (5) A közbeszerzési terv Sárvár Város Önkormányzatának hivatalos honlapján való közzétételéért és aktualizálásáért a Közbeszerzési Referens felel. 3. A Szabályzat 3. (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (6) Az elkészült közbeszerzési tervet az érintett évet követő öt évig meg kell őrizni. A közbeszerzési terv megőrzéséért, valamint a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szervek kérésére történő megküldéséért a Közbeszerzési Referens felel. 4. A Szabályzat 4. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (2) Az éves statisztikai összegezés elkészítéséért a Közbeszerzési Referens felelős. Az éves statisztikai összegezést a Képviselő-testület hagyja jóvá. Jóváhagyás után az elfogadott statisztikai összegezést a tárgyévet követő év május 31. napjáig meg kell küldeni a Közbeszerzési Hatóságnak. 5. A Szabályzat 4. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (3) Az éves statisztikai összegezés elkészítéséért, megküldéséért és Sárvár Város Önkormányzatának hivatalos honlapján való közzétételéért a Közbeszerzési Referens felelős. 6. A Szabályzat 6. (2) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) Ezen tisztségében: a) a hirdetmény adatlapját a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében (ellenőrzési díj) aláírásával ellátja. 27

28 7. A Szabályzat 7. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A Bizottság elnöke, akadályoztatása esetén az elnök-helyettes képviseli a Bizottságot az ajánlatok felbontásánál, az eredményhirdetésnél, valamint tárgyalásos eljárás és versenypárbeszéd alkalmazása esetén a tárgyaláson, illetőleg a párbeszéden. 8. A Szabályzat 7. (2) bekezdés az alábbiak szerint módosul: (2) A Bizottság beszerzéseket és közbeszerzéseket tárgyaló ülésein tanácskozási joggal részt vehet a Polgármester, az Alpolgármester, a Jegyző, az Aljegyző, a Hivatal Irodáinak irodavezetői, akadályoztatásuk esetén irodavezető-helyettesei, az irodavezetők által kijelölt irodai köztisztviselő, amennyiben a közbeszerzés saját tulajdonú gazdasági társaságot érint, úgy annak vezetője, akadályoztatása esetén az általa kijelölt személy, valamint a Közbeszerzési Referens és az eljárásba bevont külső szakértő személy/szerv képviselője. 9. A Szabályzat 7. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (4) A Bizottság a Kbt-ben előírt, a Közbeszerzési Hatóság részére megküldendő tájékoztató hirdetmények megküldéséről külön döntéseket nem hoz, tekintettel arra, hogy ezen hirdetmények közzétételének célja a meghozott döntésekről történő széleskörű tájékoztatás. A tájékoztató hirdetmények elkészítéséért és megküldéséért a Közbeszerzési Referens felel. A tájékoztató hirdetmények ellenőrzési díjának megfizetéséért a Polgármester vállal kötelezettséget. 10. A Szabályzat 8. -ának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 8. A Közbeszerzési Referens feladatai (1) A közbeszerzési eljárás előkészítését, az adott közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzését, így különösen az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetőleg piacfelmérést, a közbeszerzés becsült értékének felmérését, az eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás és a dokumentáció előkészítését, az ajánlatok értékelésének előkészítését, így különösen a Kbt alkalmazását, valamint a közbeszerzés dokumentálását a Közbeszerzési Referens végzi. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátása során biztosítani kell a Kbt. 22. (3) bekezdésében előírt szakértelmet. (3) A Közbeszerzési Referens feladatai: a) az éves közbeszerzési terv előkészítése, aktualizálása, honlapon való közzététele, kérelemre megküldése, valamint az éves statisztikai összegezés előkészítése, megküldése, és honlapon való közzététele, b) a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően ellenőrzi, hogy az eljárás megindításához szükséges engedélyek, tervek, műszaki leírások, valamint a pénzügyi fedezet rendelkezésre állnak-e, illetőleg a Kbt. 40. (3) bekezdésében foglaltak fennállnak-e, c) elvégzi az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetőleg piacfelmérést, a közbeszerzés becsült értékének felmérését, 28

29 d) elkészíti az eljárást megindító (meghirdető) hirdetményt, felhívást és a dokumentációt, e) az eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás és a dokumentáció jóváhagyását követően gondoskodik annak közzétételről, illetve közvetlen megküldéséről, valamint a dokumentáció rendelkezésre állásáról, f) gondoskodik a Kbt a szerinti kiegészítő tájékoztatás megadásáról, adott esetben jegyzőkönyvet készít és felel annak határidőben történő megküldéséért, g) gondoskodik az ajánlatok felbontásáról, melyre meghívja a Bizottság elnökét, elkészíti a bontási jegyzőkönyvet és felel annak határidőben történő megküldéséért, h) előkészíti az ajánlatok értékelését, ennek körében alkalmazza a Kbt okat, i) gondoskodik a Bírálóbizottság összehívásáról, részt vesz az ajánlatok bírálatán és az ajánlatok értékelésén, elkészíti a Bírálóbizottság munkájáról a jegyzőkönyvet, j) versenypárbeszéd és tárgyalásos eljárás esetén adott esetben elkészíti a jegyzőkönyvet, k) előkészíti a Képviselő-testület, illetőleg a Bizottság hatáskörébe tartozó döntéseket, l) gondoskodik az eredményhirdetés lefolytatásáról, melyre meghívja a Bizottság elnökét, adott esetben jegyzőkönyvet készít és felel annak határidőben történő megküldéséért, m) gondoskodik a Kbt. 58. (2) bekezdésében foglaltak ellenőrzéséről, n) adott esetben gondoskodik a szerződés módosításáról és a tájékoztató hirdetmény megküldéséről, o) a teljesítések felügyelete, p) az eljárás dokumentálása, q) a külső szakértő személy/szerv részére rendelkezésre bocsátja a szükséges adatokat, dokumentációkat és gondoskodik a kapcsolattartásról, r) gondoskodik a közbeszerzési eljárások nyilvánosságáról a Kbt ában foglaltak szerint, s) ellátja a IV. Fejezet szerint hatáskörébe utalt feladatokat. 11. A Szabályzat 9. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A Bírálóbizottság állandó tagjai: a) a Jegyző, távollétében az általa kijelölt jogi szakértelemmel rendelkező hivatali köztisztviselő, b) a Gazdasági és Városfejlesztési Iroda irodavezetője, távollétében az általa kijelölt jogi szakértelemmel rendelkező hivatali köztisztviselő, c) a Gazdasági vezető, távollétében a Gazdasági és Városfejlesztési Iroda irodavezetője által kijelölt pénzügyi szakértelemmel rendelkező hivatali köztisztviselő, d) a Közbeszerzési Referens, e) a Jegyző által kijelölt, a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező hivatali köztisztviselő. 29

30 12. A Szabályzat 9. (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (6) A Bírálóbizottság munkájáról jegyzőkönyv készül, melynek elkészítéséért a Közbeszerzési Referens felel. 13. A Szabályzat 11. (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (7) A Képviselő-testület tagja a Polgármesternek, a Polgármester a Képviselő-testületnek, a Bizottság tagja a Bizottság elnökének, a Bizottság elnöke a Polgármesternek, a Közbeszerzési Referens és a Bírálóbizottság tagja a Jegyzőnek, a Jegyző a Polgármesternek haladéktalanul köteles bejelenteni, ha személyére nézve az (1) vagy (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenségi ok fennáll, vagy az, az eljárás során keletkezik. Egyúttal köteles a folyamatban lévő eljárásban való részvételét azonnal megszüntetni. 14. A Szabályzat 12. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Tárgyalásos eljárás esetén a tárgyaláson, valamint a versenypárbeszéden tárgyalási joggal a külső szakértő személy/szerv képviselője, a Polgármester, a Jegyző, az Alpolgármester, a Bizottság elnöke, amennyiben a közbeszerzés saját tulajdonú gazdasági társaságot érint, úgy annak vezetője, akadályoztatása esetén az általa kijelölt személy, valamint adott esetben a Polgármester által felkért hivatali köztisztviselő rendelkezik. A tárgyaláson, illetőleg a párbeszéden a Közbeszerzési Referens a jelen szabályzat 8. (4) bekezdés j) pontjában foglalt feladat ellátása érdekében részvételi joggal rendelkezik. 15. A Szabályzat 12. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (2) A tárgyalásokról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv elkészítéséért külső szakértő személy/szerv megbízása esetén a külső szakértő személy/szerv képviselője, egyéb esetekben a Közbeszerzési Referens a felel. 16. A Szabályzat 16. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 16. Eljárási szabályok (1) A 14. hatálya alá tartozó beruházások esetében legalább három ajánlatkérőtől kell ajánlatot kérni. (2) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdést, ha a szerződés műszaki-technikai sajátosságok, művészeti szempontok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezettel, személlyel köthető meg. (3) Az eljárás lefolytatására e szabályzat II. fejezetében foglaltak alkalmazandók azzal, hogy az ajánlatok értékelése és döntési javaslat készítése a Közbeszerzési Referens feladata. 30

31 8.Napirendi pont A Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár évi munkatervének jóváhagyása. HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár évi munkatervét a tervezettel megegyező tartalommal jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: Kondora István polgármester, Kondor János igazgató Sárvár, január 18. Kondora István s.k. polgármester 31

32 Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár Munkaterv Készítették: Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár munkatársai 32

33 Személyi, technikai feltételek A 2012-es intézményi beszámoló átfogó elemzést tartalmazott az első ciklus ( ) feladatairól, a végzett munkáról. Az új 2013-as évet stabil szakalkalmazotti gárdával és technikai csoporttal kezdhettük júliusával új kőműves karbantartó munkatársunk kezdte meg tevékenységét. A nyugdíjazott karbantartónk pótlása, szakfeladatainak ellátása zökkenőmentesen zajlott. A Városgazdálkodás korábbi tapasztalt munkatársa szakmai garanciát jelent a karbantartói feladatok ellátására. A tavalyi év közepétől gépkocsivezetőnk tartós betegsége nehezíti napi tevékenységünket. Ideiglenes helyettesítését sikerült megnyugtatóan megoldani január elsejétől eddig az intézményünkhöz tartozó Tourinform Iroda új szervezeti formában folytatta munkáját. Így az intézményi dolgozói létszám két fővel csökkent. Intézményünk kiemelt feladata a Nádasdy- vár épületének üzemeltetése, napi karbantartása. A két főre olvadt karbantartói csoport példaértékűen látja el feladatát, szakmai sokoldalúságuk nagy előny a munkavégzés területén. Az évente rendelkezésünkre álló felújítási keretből (ami a es évben felére csökkent) tovább folytattuk az intézményi felújítási munkákat és a vár épületének karbantartását ben befejeződött az un. Központi WC igényes, teljes felújítása. November végéig a felügyeletét és takarítását a Közmunka programban nálunk dolgozó munkatárs látta el, közmegelégedésre. Állandó nyitva tartása továbbra is megoldandó feladatunk. Elvégeztük a hátsó Gazdasági épület teljes homlokzatának festését, az udvari átjáró és a toronyalja vizes vakolatának javítását. Turisztikai szempontból is igen jelentős esemény volt az 5-ös bástya felújítása, kiállítási célra való hasznosítása júniusában megnyílt Németh Mihály sárvári szobrász állandó szoborkiállítása a bástyában. A szakmunkák jelentős részét saját munkatársaink végezték, magas színvonalon. További tervek: Megoldandó feladat a leamortizálódott várhíd teljes felújítása, a vár hátsó bejárati útjának aszfaltozása, vízelvezető csatorna építése. Elodázhatatlan a palotaépület külső homlokzatának és lábazatának felújítása. Sajnos elavult a teljes gépészeti berendezés, korszerűtlen a fűtési rendszer. A nyári, szabadtéri rendezvények technikai hátterének biztosítása évről évre javul. Végleges megoldást a tervezett fedett színpad és a korszerű mobil nézőtér kialakítása jelent. Hasznos lenne az építészetileg igényesen felújított bástyák további hosszú távú hasznosításának megoldása, kulturális, turisztikai célokra való kialakítása. Közművelődési tevékenységünkről: Az elmúlt években már közvetlenül jelentkező gazdasági, pénzügyi nehézségek ellenére nem engedtünk kitűzött céljainkból, a minőségi kultúra közvetítésére továbbra is kiemelt figyelmet 33

34 fordítottunk. A sokszínű, folyamatos programkínálat, a közönség igényes kiszolgálása és a magasra tett minőségi mérce jellemezte intézményünk tevékenységét. A gazdasági válság hatása, a fizetőképes kereslet csökkenése negatívan befolyásolta belépődíjas rendezvényeink látogatottságát. Sajnos, az egyébként népszerű Nádasdy Történelmi Fesztivál fizetős programjain is igen jelentős visszaesés tapasztalható a nézőszámban. Sokrétű szolgáltatásainkkal sem tudjuk a bevételek csökkenését ellensúlyozni. Az ésszerűség határain belül mindent megteszünk a bevételek növelése és a kiadásaink csökkentése érdekében. Egész évben egyenletes elosztású programkínálatra törekszünk, ennek ellenére adottságaink miatt a nyári szabadtéri szezon kiemelkedik a számos nagyrendezvény miatt az éves kínálatból. A Sárvári Nyár című programsorozatunk változatlanul népszerű. Szerkezeti és tartalmi változásokra törekszünk, újszerű, friss programokkal jelentkezünk. ( Napközis művészeti gyermektábor, Lehetőségek Napja, Magyar Dal pályázat stb.) A hatodik éve futó Főtéri nyár beváltotta a hozzá fűzött reményeket, ma már preztízst jelent a főtéri szereplés a művészeti csoportok részéről. Ugyancsak sikeres volt a 2012-es adventi rendezvénysorozat, vasárnaponként rendre megtelt a tér. Az utóbbi időben érezhetően megnövekedett a szállodák és panziók vendégeinek érdeklődése rendezvényeink iránt. Ez elsősorban a nyári műsorainkra igaz, a köztes időszakban erőfeszítéseink ellenére is gyérebb a látogatottság. Ezért továbbra is fontos a napi kapcsolat a fürdő, a szállodák és a panziók vezetőivel, közönségszervezőivel. Természetesen a helyi érintettségű rendezvényeken ( pl. amatőr színházi előadások ) továbbra is a sárvári közönség nagyszámú jelenléte a meghatározó. Az ingyenesség mellett sokat jelent az érzelmi kötődés. Szívesen támogatjuk a civil kezdeményezéseket, de az örvendetesen megszaporodó civil rendezvények jelentős rezsiterheket is rónak a befogadó intézményre, ami érezhetően megnöveli kiadásainkat. Együttműködésünk a helyi civil szervezetekkel és intézményekkel továbbra is kiváló, mely számos rendezvényünk sikerének záloga. ( Főtéri nyár, Kórustalálkozó, Gyermeknap, Szent- Iván nap, Majális, Sárvári Advent...) Tartalmas színházi estek, igényes könnyűzenei programok, neves jazz zenészek, komolyzenei előadók,együttesek szereztek maradandó élményt a közönségnek. Változatlanul fontos feladat a közönség igényes, naprakész és sokoldalú tájékoztatása. A hagyományos és digitális tájékoztatási formák széles skáláját használjuk az igényekhez igazodva. A továbbiakban az egyes szakterületek rövid értékelését és részletes programtervét tartalmazza munkatervünk. Külön fejezet ismeretei a könyvtár tevékenységét és feladatait. 34

35 Az elmúlt év rövid értékelése: Felnőtt művelődés A szűkös pénzügyi keret miatt nagy kreativitásra volt szükség az intézményünk által kialakított, és a lakósság által elvárt kulturális színvonal fenntartásához. Ehhez járult, hogy a művészeti, művelődési rendezvények iránti igény növekedett, hiszen a szálloda- és panziófejlesztések hatására érezhetően megnőtt a Nádasdy-várba látogatók száma. Célunk az volt más nem igen lehetett -, hogy legalább negyedévenként egy színvonalas klasszikusvagy kortárs komolyzenei ill. dzsessz koncertet ajánljunk az érdeklődőknek. A hangversenyek közül kiemelkedett a Dieter Glawischnig Hamburg Ensemble (D), a Chris Jarrett (USA), a Trio Generations (USA) és a Michael Musillami s Pulse Ensemble (USA) koncert, Európa számos helyén örömmel fogadott előadókkal. Nem tűnik túlzásnak a megállapítás, hogy Sárvár felkerült a nemzetközi zenei világ térképére. A város hírnevét olyan dzsesszzenészek erősítették, akik rendszeresen fellépnek az USA és Európa legnevesebb klubjaiban és hangversenytermeiben. Tinódi Sebestyén halálának évfordulójára - az emlékbeszéd és koszorúzás mellett Bognár Szilvia együttesének koncertjével emlékeztünk. Kudarcként éltük meg a NobilArt művészeti egyesület március 14-i ünnepi hangversenyét a kisszámú érdeklődő miatt. A Szigeti István Erkel-díjas zeneszerző által összeállított műsor nem keltette fel eléggé az ünneplő város érdeklődését. A 32. Nemzetközi Folklórnapok rendezvénysorozata az évtizedes tapasztalatnak megfelelően nagy sikerrel zajlott. A fesztivál partnereként két éttermet sikerült bevonni a programba (az ilyen irányú igényeket nem tudtuk maradéktalanul kielégíteni). A rendezvények naponta Sárváron is legalább három helyszínen zajlottak: a fürdőben, a Fő téren és a Nádasdy-várban. A Költészet Napját Kemény István József Attila-díjas költő meghívásával ünnepeltük. Tervezett programok 2013-ben: A pénzügyi keret nagyon megfontoltan összeállított program megvalósítására ad lehetőséget. Elképzelésünk az, hogy a koncerteket, színházi előadásokat, irodalmi és egyéb műsorokat úgy állítjuk össze, hogy havi rendszerességgel legyen legalább egy jelentős rendezvény. A rendezvények szervezésénél figyelembe kell venni azt, hogy ezek között vannak olyanok, amelyek a város és a kistérség lakosságának szólnak, és lesznek olyanok, amelyek a város jelentős számú üdülővendégét veszik célba. Utóbbiaknál számítunk a turizmusban érintett vállalkozók támogatására is. A működő felnőtt szakkörök, egyesületek támogatásánál mindenekelőtt a szakmai segítségnyújtást és a zavartalan működési feltételek biztosítását tekintjük feladatunknak. Nagyrendezvényeink sorát a Magyar Kultúra Napja tiszteletére szervezett Váczi Dániel Kvintett koncertjével nyitjuk. Kiemelkedik a januári műsorok közül Tinódi Sebestyén halálának 457. évfordulója, amelyre méltó módon koszorúzással valamint Tóth László zongoraművész koncertjével emlékezünk. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezést hangversennyel és gyermekek számára szervezett programokkal egészítjük ki. Az ünnepséget lehetőség szerint kibővítjük az elmúlt évben sikeresen megújított Históriás Napok rendezvényeivel. Hagyományainknak megfelelően a Költészet Napi műsort a magyar költészet valamelyik kiemelkedő képviselőjével szervezzük. Dzsesszkoncertek megrendezését 2-3 alkalommal tervezzük, amelyek közül kiemelkedő jelentőségű az East-West Boundary, amerikai és magyar zenészek együttműködéséből 35

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Az előterjesztés száma: 4/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A helyi nemzetiségi

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az államháztartási

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 1. A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására alapítandó gazdasági társaság társasági szerződésének jóváhagyása.

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 1. A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására alapítandó gazdasági társaság társasági szerződésének jóváhagyása. M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. június 28-án /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek.

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 6/ Napirendi pont A Sárvári Járási Hivatal üzemeltetésére vonatkozó megállapodás módosítása. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 27-ei rendes közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 25. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej határozatokról Melléklet: E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE EL TERJESZT : AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: VÉLEMÉNYEZÉSRE

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. január 14.-ei ülése napirendi pontjaira tett javaslat elfogadásáról

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. január 14.-ei ülése napirendi pontjaira tett javaslat elfogadásáról Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. március 6-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. 1.) Napirendi pont

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. március 6-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. 1.) Napirendi pont Tárgy: Harkány Város Önkormányzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, új közbeszerzési szabályzatának megtárgyalása és elfogadása E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 119-1/2007.(VI. 11.) számú h a t á r o z a t a a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és a 169/2006.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Ügyiratszám: 369/2015 Ügyintéző: Bauer Georgina Tárgy: Balatonfenyves Község Önkormányzatának

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. december 5. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Lőkösháza Község Önkormányzata közbeszerzéseinek lebonyolítására

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A 224/2015.(XII.15.) határozat melléklete Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 27. (1)

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-29/2015. Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet II. változatának

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály

Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítására

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Fegyvernek Nagyközség Pol gár mester e Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Részletesebben

9. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

9. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítási szerződés a Dombóvári Művelődési Ház

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Tárgy: A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap létrehozása

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/4/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Döntés az Eplény 502/20 helyrajzi

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-9/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. szeptember 23-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Makón belterületi csapadékvíz csatorna rekonstrukció és építés (2011.) tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap támogatási tervezetének és pályázati felhívásának elfogadása Előkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyző, mb. oszt. vez. Csikós Józsefné Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

K I V O N A T. A Képviselı-testület 2012. október 26-i nyílt ülésének jegyzıkönyvébıl. 265/2012. (IX.26.) számú h a t á r o z a t:

K I V O N A T. A Képviselı-testület 2012. október 26-i nyílt ülésének jegyzıkönyvébıl. 265/2012. (IX.26.) számú h a t á r o z a t: K I V O N A T A Képviselı-testület 2012. október 26-i nyílt ülésének jegyzıkönyvébıl 265/2012. (IX.26.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselı-testülete havi 50 eft támogatást

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 759 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 24-én - pénteken - de. 8.00 órakor megtartott ülésérıl. A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete L a k i t e l e k K I V O N A T Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13.

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13. A 2012. szeptember 13-i rendes képviselő-testületi ülés előterjesztései M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7/2010.(X. 28.) számú rendelete (SZMSZ) 8. (1) bekezdésére figyelemmel

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2015. évi 2. szám 2015. február KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyűlés 2015. február 26 -ai ülése RENDELETEK

Részletesebben

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2013. szeptember 19- i, illetve a Képviselő-testület 2013. szeptember 24. napján tartandó

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testületi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

2011. évi CLIV. törvény

2011. évi CLIV. törvény 2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl 1 hatályos: 2011.12.28 -

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 31-i ülésére A 91/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 31-i ülésére A 91/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI. 2014. évi 2. szám 2014. január 15.

TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI. 2014. évi 2. szám 2014. január 15. 2014. évi 2. szám 2014. január 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014. (I. 15.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében.

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Gyomaendrőd 14/2007. JEGYZŐKÖNYV Készült 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester Babos László, Béres János, Czibulka György,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 1006-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a 1 Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft. a 2014. április 1-t követően elindított közbeszerzés EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató

Részletesebben

2016. március 23-án (szerda) 16.00 órakor

2016. március 23-án (szerda) 16.00 órakor Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. Szám: 6960/2016. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu Ikt. sz.: 13515-1/2013. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (. ) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzatának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: - Gulyás Attiláné pénzügyi csoportvezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: - Gulyás Attiláné pénzügyi csoportvezetı Elıterjesztés 10. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse belterületi 259. hrsz.-ú ingatlan értékesítése Az elıterjesztést készítette: - Gulyás

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2014. június

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől 454/2006.(XI.16.) esztergomi öh. 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tiltakozását és felháborodását fejezi ki az országos

Részletesebben

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1, 2, 3, 4, 5 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.:u-12736/2009 Témafelelős: dr. Tabajdi Ágnes Tárgy: A nem lakás céljára

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére. Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére. Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/82-8/ 2007. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 19213/2013. Javaslat Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására A nemzetiségek

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE XXII. évfolyam 4. szám 2012. június 11. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. SZEMÉLYI RÉSZ Z-1/2012. (VI.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/480-1/2014/I Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása a Béke utca 9. szám

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Állami Számvevőszék

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat bérlakás építési városi program előkészítésére A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 E L İ T E R J E S Z T É S A Képviselı-testület 2012. szeptember 18. ülésére az önkormányzat

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én (szerda) 15:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 22. Határozat:

Részletesebben