Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T"

Átírás

1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 211/2004. (IV.29.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése értékesíti a Békéscsaba Almáskerti Ipari Parkban levő 20528/4 hrsz-ú m 2 területű telket a Meszlényi Autó Kft-nek. (5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 1-3.), új és használt személy, és kis haszonjárművek kereskedelme tevékenységet szolgáló telephely létesítésére. A terület vételára m 2 -re vonatkozóan Ft/m % áfa és a fennmaradó, a tavat is magában foglaló földterület m 2 területre vonatkozóan Ft/m 2 +áfa, összesen Ft + 25 % áfa. A szerződéskor megfizetendő vételárrészből Ft-ot, azaz Hatmillió Ft-ot foglalóként kell megfizessen a vevő. Fizetési határidő: 30 % szerződéskötéskor, 70 % a szerződéskötést követő 90 napon belül Beépítési kötelezettség: I. ütem: beépített hasznos alapterület = m 2, beépítési határidő május 31. II. ütem: beépített hasznos alapterület = 750 m 2, beépítési határidő december 31. A kötbér összege a fenti beépített hasznos alapterület mértékétől elmaradó beépítés esetén a hiányzó négyzetméterenként Ft + áfa. A kötbér megfizetésére akkor kerül sor, ha a Vevő a fent meghatározott határidőn belül a fent megjelölt mértékben nem építi be. A kötbér esedékessége a fenti határidő leteltét követő 30 nap. Foglalkoztatás: I. ütem: foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma évre vonatkozóan: 35 fő II. ütem: foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma évre vonatkozóan: 40 fő A kötbér összege a fenti foglalkoztatotti létszámtól való elmaradás esetén a hiányzó foglalkoztatottanként az akkor érvényes minimálbér járulékaival növelt éves értéke + áfa. A kötbér esedékessége ütemenként a fenti gazdasági éveket követő 30 nap.

2 2 A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az ipari parki telek értékesítésénél alkalmazott, a fentiekkel kiegészített szerződés aláírására. Pap János polgármester Sztankó János ügyvezető igazgató május 31. Tárgy: A Gerlai Kastély hasznosítása A közgyűlés 16 igen, 4 nem szavazattal, 4 tartózkodással a következő határozatot hozta: 212/2004. (IV.29.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az általa hozott 133/2004. (III. 25.) határozatot hatályában továbbra is fenntartja. A közgyűlés szükségesnek tartja az összes pályázati lehetőség feltárását, a hivatal valamennyi érintett dolgozójának bevonásával. Dr. Simon Mihály c. főjegyző december 31. Tárgy: Építési telek kialakítása a Franklin utca mögött A közgyűlés 26 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 213/2004. (IV.29.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyulése a Franklin és Báthori utcák mögötti területen kialakítható építési telkekre vonatkozó tájékoztatást megismerte. A közgyulés a telkek kialakításához az alábbi feltételekkel járul hozzá: 1. Az előterjesztés mellékletét képező vázrajz szerinti II. ütemben szereplő 27 darab telek kialakítása és közművesítése valósítható meg. A közművesítés során a villany és közvilágítás, a gáz, a víz és szennyvíz, valamint a csapadékvíz közművek építendők ki. 2. A kivitelezési munkákat az önkormányzat versenyszabályzatának megfelelően kell vállalkozásba adni. A évben közművesítésre 14 millió forint használható fel. Az II. ütem további részét március 31.-ig el kell végeztetni. A közgyűlés az II. ütem közműveinek teljes kiépítése érdekében a évi költségvetésben 14 millió forintot elkülönít. A fenti összeget a évi költségvetésben a városfejlesztési kiadások között szerepeltetni kell. 3. A közgyűlés felkéri a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottságot, hogy a októberi ülésre készítsen előterjesztést a telkek értékesítésével kapcsolatban.

3 3 4. A telkek értékesítéséig az alábbi tájékoztatás adható az érdeklődők részére. - A telkek közművesítése várhatóan március végéig fejeződik be. - Az értékesítésre várhatóan november, decemberében kerül sor. - A várható minimális vételár: bruttó 1,8 millió Ft. 5. Az előterjesztés mellékletét képező vázrajz szerinti I. ütem pénzügyi és műszaki megvalósítása érdekében külön előterjesztést kell készíteni az II. ütemben található telkek 90 %-ának értékesítését követően. Dr. Simon Mihály c. főjegyző március 31. Tárgy: Földterület értékesítése az Andrássy-Jókai u. sarkán A közgyűlés 26 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 214/2004. (IV.29.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Spaten sörsátor tulajdonosának ajánlatát megismerte, és ezzel kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 1. A közgyűlés lehetőséget biztosít a Spaten sörsátor tulajdonosa számára, hogy az ajánlatának kiegészítéseként látványtervet és költségbecslést nyújtson be az önkormányzathoz, amelyben közterület kialakítást szemlélteti A látványterven a tervezett saját tulajdonú építmény kialakítását is ábrázolni kell. A látványterv kialakításakor a felépítmény tulajdonosának a Békéscsaba Közterületeiért alapítvány képviselőivel is konzultálni kell. 2. A közgyűlés a 3. pontban leírtak benyújtását követően fog végleges döntést hozni arról, hogy a 3428/14 hrsz-ú közterületből beépíthető 300 m 2 területet milyen feltételekkel fogja értékesíteni a jövőben. 3. A közgyűlés felkéri Dr. Simon Mihály c. főjegyzőt, hogy adjon tájékoztatást a sörsátor megépítésének körülményeiről és előzményeiről. Dr. Simon Mihály c. főjegyző június 30. Tárgy: Közterületeken létesült építmények alatti földterületek hasznosítása A közgyűlés 24 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 215/2004, (IV.29.) közgy.

4 4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a közterületeken létesült idegen tulajdonú felépítmények alatti földterületek hasznosítási koncepcióját az alábbiak szerint határozza meg: 1. Az olyan ingatlanok esetében, ahol a magántulajdonú garázs felépítmények és az azok alatti földterületek is már többségükben magán tulajdonban vannak, az önkormányzat tulajdonában még meglévő felépítmények alatti földterületet értékesíteni kell az elővételi jog jogosultjai számára. Az ilyen ügyekben a benyújtott vételi ajánlatok alapján egyedi döntést fog hozni a közgyűlés. A felépítmény tulajdonosait a Csabai Mérleg című lapban megjelent felhívás útján a tulajdonjog rendezésének lehetőségéről értesíteni kell. 2. Azoknak a garázssoroknak az esetében, ahol a teljes felépítmény alatti földterület az önkormányzat tulajdonában van, a felépítmény tulajdonosok megkeresése esetén az értékesítés lehetőségét meg kell vizsgálni, és a Városüzemeltetési, és Városépítészeti Irodák javaslata, továbbá a Gazdasági és Mezőgazdasági, valamint a Városgazdálkodási, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságok egyetértése esetén az ügyet a közgyűlés elé kell terjeszteni a szükséges döntés meghozatala céljából. 3. A közgyűlés a meglévő garázssorok további kibővítéséhez nem járul hozzá, és felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, hogy az ilyen célú megkereséseket testületi előterjesztés nélkül utasítsa el. 4. A közterületen létesült kereskedelmi, vendéglátó létesítmények földterület vásárlási igényével kapcsolatban egyedi döntéseket fog hozni a közgyűlés. 5. Az értékesítések május 15. előtt nem történhetnek meg. Dr. Simon Mihály c. főjegyző december 31. Tárgy: Üzlet alatti terület értékesítése a piac mellett A közgyűlés 24 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 216/2004. (IV.29.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Trefort utcai vegyesbolt felépítményi tulajdonosának földterület vásárlási kérelmét megismerte. A közgyűlés az ügyben korábban meghozott 440/2002. (IX. 12.) számú közgyűlési határozat 10. pontjában foglaltakat nem változtatja meg, így a felépítmény alatti földterületet nem értékesíti a pavilon tulajdonosa számára. Dr. Simon Mihály jegyző

5 2004. június Tárgy: Pavilon alatti földterület értékesítése A közgyűlés 23 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 217/2004. (IV.29.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Lencsési út 39. szám alatti lakóház előtti közterületen lévő zöldség elárusító pavilon tulajdonosának földterület vásárlási kérelmét megismerte. A közgyűlés az ügyben korábban meghozott 440/2002. (IX.12.) közgyűlési határozat 6. pontjában foglaltakat nem változtatja meg, így a felépítmény alatti földterületet nem értékesíti a pavilon tulajdonosa számára. Dr. Simon Mihály c. főjegyző június 30. Tárgy: A Gerlai tó értékesítése A közgyűlés 20 igen, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 218/2004. (IV.29.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gerlai tó értékesítése tárgyú előterjesztést jelen ülése napirendjéről leveszi. A közgyűlés felkéri a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottságot, hogy megfelelő előkészítés után terjessze a következő közgyűlésre. Felelős : Dr Futaki Géza, a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság elnöke májusi közgyűlés Tárgy: Zártkerti utcaszélesítések miatti területvásárlások A közgyűlés 21 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következő határozatot hozta: 219/2004. (IV.29.) közgy.

6 6 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zártkerti utcaszélesítések miatti területvásárlások tárgyú előterjesztést jelen ülése napirendjéről leveszi és a júniusi ülésén tárgyalja ismét. Dr. Futaki Géza, a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság elnöke júniusi közgyűlés Tárgy: Új fogorvosi ellátási szerződés megkötése A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 220/2004. (IV.29.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Kocsis Pál fogszakorvos nyugdíjba vonulása után a Dr. Gál és Varga Betéti Társasággal képviseli: Dr. Gál László Zsolt fogszakorvos - kíván ellátási szerződést kötni az adott körzet fogorvosi ellátására. Tárgy: Pap János polgármester értelem szerint. Dr. Kocsis Pál, Békéscsaba, Munkácsy u. 1. sz. alatti rendelőjének értékesítése A közgyűlés 24 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 221/2004. (IV.29.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a dr. Kocsis Pál (5600 Békéscsaba, Csaba u. 11.) sz. alatti lakos, fogorvos részére értékesített: ténylegesen 5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 1. sz. alatti társasházban lévő 2949/1/A/2. hrsz-ú orvosi rendelő, valamint a 2949/1/A/9. hrsz-ú osztatlan közös tulajdonból 1/8-ad tulajdoni rész eladásához az alábbi feltételekkel járul hozzá: - Eladó dr. Kocsis Pál az általa megkötött szerződésben foglalt jogokkal és kötelezettségekkel adhatja tovább az általa kedvezményesen megvásárolt célvagyon ingatlant (eredeti szerződés 7.9. pontja). - A közgyűlés az egészségügyi célvagyon értékesítését funkció-ellátási kötelezettséggel engedélyezi. - A vevő: Dr. Gál és Varga Fogászati Betéti Társaság (5600 Békéscsaba, Erkel u. 16.) funkció ellátási kötelezettsége: az egészségügyi szolgáltatás ellátása és a rendelő fenntartása. - Az önkormányzat nem kíván élni elővásárlási jogával. - Az önkormányzat visszavásárolási jogot a Ptk. szerint meghatározott 5 éves időtartamra- az eredeti adásvételi szerződés aláírásától számítottan július 23-ig fenntartja, ezért azt az új adásvételi szerződésben is rögzíteni kell.

7 Pap János polgármester azonnal 7 Tárgy: Állami tulajdonú, HM kezelésében lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 222/2004. (IV.29.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az előzetesen lefolytatott egyeztetések és az évi XXXVIII. törvény 109/K. /9/ bekezdésében foglaltak alapján az alábbi ingatlanokat megigényli a Magyar Államtól: - a békéscsabai 0955 hrsz. alatt nyilvántartott Dugonics laktanya. 10 ha 7612 m 2 területű kivett művelési ágú ingatlan, - a békéscsabai 0963 hrsz. alatt nyilvántartott 6104 m 2 területű, út művelési ágú ingatlan, - a békéscsabai 0964 hrsz. alatt nyilvántartott 6 ha 1368 m 2 lőszer-raktár művelési ágú ingatlant. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az ingatlanokat, a kötelező és önként vállalt feladatai ellátásának elősegítésére, foglalkoztatási gondjainak enyhítésére, szociális-, sport- és a gazdaság, valamint városfejlesztési céljainak megvalósítására kívánja felhasználni. 3./ Az önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről. 4./ Az önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan tulajdonba-adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról, illetve az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról. 5./ Amennyiben az önkormányzati tulajdonba kerüléstől számított 5 éven belül értékesítésre kerül, az eladási árból befolyó összeg 50 %-át az önkormányzat a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnak átutalja. Dr. Futaki Géza, a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság elnöke értelem szerint Tárgy: Az elkerülő út II. ütemének előkészítéséről tájékoztatás A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 223/2004. (IV.29.) közgy.

8 8 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az elkerülő út II. ütemének előkészítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. Baji Lajos alpolgármester értelem szerint Tárgy: Ingatlan megosztás a bányatavak területén A közgyűlés 26 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 224/2004. (IV.29.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Ingatlan megosztás a bányatavak területén tárgyú előterjesztést júniusi ülésén tárgyalja. Dr. Molnár Zsolt, Városgazdálkodási- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke júniusi közgyűlés Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A közgyűlés 26 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 225/2004. (IV.29.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlési határozatok végrehajtásáról adott tájékoztatót elfogadja, végrehajtottnak tekinti az alábbi határozatokat: 1/2002. (I. 4.) 1/2004. (I. 29.) 2/2004. (I. 29.) 9/2004. (I. 29.) 10/2003. (I.30.) 14/2004. (I. 29.) 16/2003. (I. 30.) 17/2003. (I. 30.) 19/2001. (I.25.) 33/2004. (I. 29.) 35/2004. (I. 29.) 42/2004. (I. 29.) 43/2004. (I. 29.) 47/1991. (III. 13.) 50/2004. (I. 29.) 54/2004. (I. 29.) 60/2004. (II. 26.) 61/2004. (II. 26.) 62/2003. (II. 27.) 81/2004. (II. 26.) 82/2004. (II. 26.) 86/2003. (II. 27.) 86/2004. (II. 26.) 87/2004. (II. 26.) 88/2003. (II. 27.) 90/2004. (II. 26.) 92/2004. (II. 26.) 95/1999. (II. 25.) 99/2004. (II. 26.) 101/2004. (II. 26.) 104/1991. (V. 09.) 106/2002. (III. 7.) 128/1995. (IV.13.) 148/2003. (II. 27.) 163/2003. (III.27.) 168/2000. (IV. 13.)

9 218/1991. (X. 10.) 234/1991. (X. 10.) 225/1998. (VI. 11.) 238/2003. (IV. 24.) 254/2003. (IV. 24.) 263/2003. (IV. 24.) 276/1999. (IV.22.) 292/2003. (V.22.) 300/2003. (V. 22.) 303/2003. (V. 22.) 308/1999. (V. 27.) 312/2002. (VII. 11.) 314/2003. (V. 22.) 324/2002. (VII. 11.) 326/2003. (V. 22.) 328/2003. (V. 22.) 342/2003. (VI. 19.) 343/2002. (VII. 11.) 367/2003. (VI. 19.) 372/2003. (VI. 19.) 420/0999. (VI.17.) 423/2003. (VII. 10.) 433/2003. (VII. 10.) 439/1997. (IX. 11.) 9 446/2003. (VII. 10.) 447/2003. (VII. 10.) 448/2003. (VII. 10.) 449/2003. (VII. 10.) 476/2003. (IX. 18.) 477/2003. (IX. 18.) 482/2002. (XI.14.) 484/2003. (IX. 18.) 487/2003. (IX. 18.) 489/1995. (XI. 9.) 501/2003. (IX. 18.) 508/2000. (IX. 21.) 508/2003. (IX. 18.) 521/2003. (IX. 18.) 522/2003. (IX. 18.) 524/2003. (X. 16.) 536/2003. (X. 16.) 552/2003. (X. 16.) 558/2002. (XII. 19.) 568/2003. (XI. 13.) 585/2003. (XI. 13.) 587/2003. (XI. 13.) 588/2003. (XI. 13.) 592/2003. (XI. 13.) 595/2003. (XI. 13.) 601/2003. (XI. 13.) 602/2003. (XI. 13.) 605/2003. (XI. 13.) 606/2003. (XI. 13.) 609/2003. (XI. 13.) 613/2003. (XII. 11.) 614/2003. (XII. 11.) 615/2003. (XII. 11.) 616/2003. (XII. 11.) 617/2003. (XII. 11.) 622/2003. (XII. 11.) 623/2003. (XII. 11.) 624/2003. (XII. 11.) 625/2003. (XII. 11.) 642/2003. (XII. 11.) 644/2003. (XII. 11.) 645/2003. (XII. 11.) 662/2003. (XII. 11.) 674/2003. (XII. 11.) 676/2003. (XII. 11.) 678/2003. (XII. 11.)

10 dr. Simon Mihály c. főjegyző május 6. Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 21/2000. (VI.11.) önkormányzati rendelet módosítása A közgyűlés 26 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 11/2004. (IV.29.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló többszörösen módosított 21/2000. (V.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az 5/2001. (II.22.), 3/2002. (I.31.), 3/2003.(I.30.), 32/2003. (XII.11.) önk. rendelettel módosított 21/2000. (V.11.) önk. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet 2. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. (1) E rendelet hatálya kiterjed a Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező a) magyar állampolgárokra, b) állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltakra, c) a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, e) a városban életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanokra. (2) E rendelet hatálya az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően az Szt. 7. (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak az évi LXXXVI. törvény szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is. / a) alapellátási formák:/ 2. A rendelet 3. a) pontja az alábbi alpontokkal egészül ki: ad) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

11 ae) támogató szolgálat A rendelet 3. ba) pontja az alábbi francia bekezdéssel egészül ki: / ba) ápolást, gondozást nyújtó intézmények/ - emelt szintű férőhellyel rendelkező idősek otthona 4. A rendelet 4. (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: / (1) Az ellátás iránti kérelmet/ a) étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, idősek klubja, időskorúak gondozóháza, idősek otthona esetében az Egyesített Szociális Intézmény vezetőjénél; / kell benyújtani/ 5. A rendelet 14. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:: (1) Az intézmény vezetője az étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgálat és az idősek klubja igénybevételéért fizetendő térítési díj összegét e rendelet 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően csökkentheti, feltéve, hogy az ellátást igénybe vevő nem rendelkezik a Szt. 4. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal. 6. A rendelet a következő 15/A 15/E. -sal és azt megelőző címmel egészül ki: Emelt szintű férőhellyel rendelkező idősek otthona 15/A. /1/ A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított CSABAI ÉLETFA Nyugdíjasházat Működtető Közhasznú Társaság (továbbiakban: intézmény) emelt szintű férőhellyel rendelkező idősek otthoni ellátást nyújt. /2/ Az egy-, illetve kétszemélyes lakóegységekben az intézmény az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosít. /3/ E szakosított ellátási formára a rendelet szabályait a 15/B - 15/E. -ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

12 12 15/B. /1/ Intézményi elhelyezésre azok az idős személyek, házaspárok, élettársak jogosultak, akiknek a) az elhelyezés időpontjában nincs önkormányzati lakásra vonatkozó határozatlan idejű bérleti jogviszonya, illetve bármely lakásra vonatkozó tulajdonjoga; b) egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. /2/ Kétszemélyes lakóegységbe házas- és élettársak, vagy egyedülálló személy helyezhető el. Két egyedülálló személy együttes kérelmük esetén sem helyezhető el egy lakóegységbe. A már bentlakó egyedülálló személy kétszemélyes lakóegységbe az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött házastársát utólag is befogadhatja. /3/ A lakóegység holtigtartó használata fejében az ellátást igénybe vevő egyszeri hozzájárulást köteles fizetni az intézménynek. /4/ Az egyszeri hozzájárulás mértéke a következő: a) 1 személyes, 19 m -es lakóegység esetében ,-Ft; b) 2 személyes, 22 m -es lakóegység esetében ,-Ft; c) 2 személyes, 30 m -es lakóegység esetében ,-Ft. /5/ Kétszemélyes, 30 illetve 22 m -es lakóegység használat esetén a megözvegyült ellátott jogosult a) egyszemélyes lakóegységbe költözni, ekkor átköltözés esetén Ft (30 m es lakóegység) illetve Ft (22 m -es lakóegység) visszatérítés illeti meg az átköltözőt. b) a kiválasztott lakóegység további használatára, amennyiben a térítési díjon felül a mindenkori havi térítési díj 40 %-ával azonos térítési díjpótlék megfizetését vállalja. /6/ Amennyiben férőhely hiánya miatt szándéka ellenére - nincs módja az ellátottnak kisebb lakóegységbe költözni, változatlan feltételekkel veheti igénybe a kétszemélyes lakóegységet, egyszemélyes üresedéséig. /7/ Az ellátást igénybe vevő az 1. számú melléklet szerinti havi térítési díj fizetésére köteles. 15/C. (1) A használati jog megszerzésére irányuló szándékot (kérelmet) formanyomtatványon kell bejelenteni az ügyvezető igazgatónál. (2) A kérelem bejelentésekor az ellátást igénylő köteles az egyszeri hozzájárulás 1 %-ának megfelelő összeget letétbe helyezni. Az intézmény a letétbe helyezett összeget úgy köteles kezelni, hogy a visszafizetés azonnal teljesíthető legyen.

13 13 (3) Ha az ellátást igénylő a használati jog megszerzésére irányuló kérelmét még a bizottsági döntés előtt visszavonja, vagy a kérelme elbírálása előtt elhalálozik, a letéti összeg kamatok nélkül az igénylőnek vagy törvényes örökösének visszafizetésre kerül. (4) Ha az ellátást igénylő a bizottsági döntést követően visszalép (visszalépnek), az intézménybe nem költözik (költöznek) be, úgy a letéti összeg bánatpénznek minősül, amelyet az intézmény nem köteles visszafizetni. (5) Ha az ellátást igénylő az intézménybe történő elhelyezést elfogadja (elfogadják), úgy a letéti összeg az előszerződési, végleges szerződéskötési díjba vagy az ügyvédi költségbe beszámításra kerül. (6) A kérelemről az ügyvezető igazgató javaslata alapján a Szociális és Lakásügyi Bizottság dönt. (7) A döntést követően az előszerződést azonnal meg kell kötni, ekkor a jelentkezőnek az egyszeri hozzájárulás 10 %-át, mint foglalót meg kell fizetnie. Amennyiben a jelentkező a végleges szerződést nem köti meg, a foglaló nem kerül visszafizetésre, a végleges szerződés megkötése esetén a foglaló az egyszeri hozzájárulás összegébe beszámít. (8) Az igénybejelentőt terheli a lakóegység használati jog megszerzésének költsége, amely tartalmazza az előszerződés, továbbá a végleges szerződés megkötésének díját, beleértve az ügyvédi költségeket is. Ezt az előszerződés megkötésekor kell kifizetni. 15/D. (1) Az egyszeri hozzájárulás megfizetésére az alábbiak szerint kerülhet sor: a) készpénzben, vagy átutalással; b) amennyiben az igénybe vevő önkormányzati lakás határozatlan idejű bérlője, és a lakást az önkormányzat részére kiürítve visszaadja, úgy a visszaadott bérlakás ingatlan-értékbecslő által megállapított forgalmi értékének 45 %-a az egyszeri hozzájárulás díjba beszámításra kerül. Ha az értékbecslő által megállapított forgalmi érték 45 %-a alacsonyabb, mint az egyszeri hozzájárulás, úgy a különbözetet az igénybe vevőnek készpénzben ki kell fizetni; c) amennyiben az igénybe vevő saját tulajdonú ingatlannal rendelkezik, úgy ezen ingatlant is felajánlhatja az önkormányzat részére, azonban az önkormányzat az ingatlant nem köteles elfogadni. Amennyiben az önkormányzat az ingatlant elfogadja, és az ingatlan értékbecslő által megállapított forgalmi értéken az egyszeri hozzájárulás összegét meghaladja, úgy a különbözet az igénybe vevő, vagy az általa megjelölt személy részére kifizetésre kerül. Amennyiben az önkormányzat a felajánlott ingatlant elfogadja, de annak értékbecslő által megállapított forgalmi értéke alacsonyabb, mint az egyszeri hozzájárulás, úgy a különbözetet a jelentkezőnek készpénzben ki kell fizetni. Az önkormányzat által kijelölt értékbecslők munkadíját a jelentkezőnek kell kifizetni.

14 14 d) az egyszeri hozzájárulást, illetve annak egy részét az igénybe vevő korlátozás nélkül átruházható vagyoni értékű jog átruházásával is kiegyenlítheti, amennyiben ezt az önkormányzat elfogadja (- ennek elfogadására az önkormányzat nem köteles). Az esetleges különbözet ebben az esetben is kifizetésre kerül, illetve az igénylőnek készpénzben kell megfizetnie. 15/E. (1) Amennyiben az intézményben lakóegységgel rendelkező ellátott 5 éven belül ki kíván költözni, úgy az egyszeri hozzájárulás időarányosan kamatok nélkül kerül visszafizetésre. (2) A használati jog ellenértékeként befizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-át elkülönítetten kell kezelni, a visszafizetési kötelezettség teljesíthetősége érdekében. (3) Amennyiben a 70 év alatti ellátottak a beköltözést követő egy éven belül elhaláloznak, úgy a törvényes örököseik a befizetett egyszeri hozzájárulás 50 %-ának visszafizetésére tarthatnak igényt. (4) Az önkormányzat az intézmény bővítése - 12 lakóegység - létesítésének és működésének költségeit elkülönítetten kezeli, és a keletkező többletet az idősek ellátási rendszere tárgyi, személyi feltételeinek javítására fordítja. 7. A Térítési díj ellátási formák szerint című 1. sz. melléklete a) a következő 3. és 4. ponttal egészül ki: 3. Házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: térítésmentes 4. Támogató szolgálat személyi segítés 100,-Ft/óra szállítási kilométerdíj 50,-Ft/km b) 3-6. pontjának számozása 5-8. számozásra változik. c) a következő 9. ponttal egészül ki: 9. Emelt szintű férőhellyel rendelkező idősek otthona CSABAI ÉLETFA Nyugdíjasház / Lencsési u. 85./ intézményi térítési díj 1440 Ft/nap Ft/hó

15 15 8. A rendelet 2. sz. melléklete helyébe a következő lép: 2. sz. melléklet Az étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, idősek klubja igénybevételéért fizetendő térítési díj csökkentésére az jogosult, akinek az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének: többszemélyes háztartás egyszemélyes háztartás kedvezmény mértéke esetében esetében 110%-át 130%-át 90% 120%-át 140%-át 70% 130%-át 150%-át 50% 140%-át 160%-át 30% 150%-át 170%-át 10% 9. Ez a rendelet május 1. napján lép hatályba. Békéscsaba, április 29. Pap János sk. polgármester dr. Simon Mihály sk. c. főjegyző Tárgy: A lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 21/1999. (IX.31.) önkormányzati rendelet módosítása A közgyűlés 19 igen szavazattal, 6 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2004. ( IV.29.) önkormányzati rendelete a a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 21/1999. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 15/2000. (III.16.), 18/2000. (IV.13.), 31/2000. (VII.6.), 17/2001. (IV.26.), 26/2001. (X.18.), 8/2002. (III.7.), 10/2002. (V.2.), 14/2002. (VII.11.), 21/2002. (X.11.), 9/2003. (III.27.), 39/2003. (XII.11.) önkormányzati rendeletekkel módosított 21/1999. (IX.30.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: A rendelet ai hatályukat vesztik A rendelet év április hó 29. napján lép hatályba.

16 16 Békéscsaba, április 29. Pap János sk. polgármester Dr. Simon Mihály sk. c. főjegyző Tárgy: Állásfoglalás a Békés Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételéről A közgyűlés 14 igen, 2 nem szavazattal, 8 tartózkodással a következő határozatot hozta: 226/2004. (IV.29.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 21/1999. (IX.30.) önkormányzati rendelettel kapcsolatban a Békés Megyei Közigazgatási Hivatal által tett törvényességi észrevétellel nem ért egyet. Dr. Simon Mihály c. főjegyző azonnal Tárgy: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének közbeszerzési szabályzata A közgyűlés 24 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 227/2004. (IV.29.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a mellékletben foglaltak szerint elfogadja az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályon kívül helyezi a versenyszabályzat elfogadásáról szóló 451/2001.(IX.20.) határozatát valamint az 547/2003.(X.16.) határozatait. 3./ A közbeszerzési szabályzatot valamennyi önkormányzati intézmény részére el kell juttatni. 4./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési törvény később megjelenő végrehajtási rendeletei ismeretében bizottsági véleményekkel -át kívánja tekinteni a hatályosulás tapasztalatait pontért: Pap János polgármester, 3-4. pontért Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyző azonnal, illetve a 4.pontnál 2004.december 31. Melléklet

17 17 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének közbeszerzési szabályzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés és szervei valamint intézményei közbeszerzési eljárásaiban résztvevő személyekről és szervekről, valamint az eljárás felelősségi rendjéről, figyelemmel a közbeszerzési eljárás szabályairól szóló 2003.évi CXXIX. törvény (Kbt) 6. (1) bekezdésében foglaltakra, az alábbi szabályzatot alkotja: I. A szabályzat hatálya 1. A szabályzat hatálya kiterjed: a) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat), b) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: polgármesteri hivatal), c) az önkormányzat, illetve jogelődjei által alapított költségvetési szervek, intézmények beszerzéseire. Beszerzési igények bejelentése 2.1. A szabályzat hatálya alá tartozó szerveknek a beszerzés - forrás hozzárendelésével történő - jóváhagyását követő 15 napon belül meg kell küldeni a beszerzés tárgya szerinti előkészítő munkacsoport részére a közbeszerzési igényüket Az írásban megküldött igénylésen a beszerzendő készletre, szolgáltatásra vonatkozó konkrét azonosító adatokon túl a Kbt aiban meghatározottakat szerepeltetni kell. Az ajánlatkérés 3.1. Ajánlatkérés csak a forrásnak az arra jogosult szerv által történő biztosítását, jóváhagyását követően és az egyéb előírások betartásával történhet Az ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit az e szabályzatban foglalt eltérésekkel a közgyűlés gyakorolja Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal közbeszerzései, valamint az egyéb költségvetési szervek cél, címzett és pályázati úton nyert támogatásból, illetve vegyes finanszírozással megvalósuló, a szabályzat hatálya alá tartozó közbeszerzései vonatkozásában az ajánlatkérő a közgyűlés Az egyéb költségvetési szerv 3.3. pont alá nem tartozó szolgáltatás megrendelése, árubeszerzése vonatkozásában ajánlatkérő az egyéb költségvetési szerv, ajánlatkérő nevében eljáró személy a költségvetési szerv vezetője. Az intézményi építési beruházás vonatkozásában, ha nem a közgyűlés az ajánlatkérő és az eljárást nem a polgármesteri hivatal bonyolítja le, ajánlatkérő az egyéb költségvetési szerv Az ajánlatkérés előkészítése során be kell tartani a mindenkori éves költségvetési rendelet előírásait, azaz a többletbevétel terhére történő 500 ezer Ft egyedi értékhatár feletti felhalmozási kiadás esetén a Pénzügyi Költségvetési Bizottság előzetes jóváhagyását be kell szerezni.

18 18 A közbeszerzési eljárásban résztvevő szervek 4.1 Az ajánlati felhívás, részvételi felhívás valamint a dokumentáció előkészítésére, az ajánlati illetve részvételi felhívás jóváhagyására, közzétételére beszerzés típusonként: a) építési beruházás, árubeszerzés a b) pont kivételével, és egyéb szolgáltatás, b) egészségügyi árubeszerzés és szolgáltatás, c) kommunális szolgáltatás területre állandó előkészítő munkacsoportot kell létrehozni Az előkészítő munkacsoport felelős az ajánlati felhívás, részvételi felhívás, dokumentáció szakszerű előkészítéséért. A közgyűlés az ajánlati illetve részvételi felhívás jóváhagyásának és közzétételének jogát magához vonhatja. Az előkészítő munkacsoport 5.1. Egy-egy munkacsoport legalább 5 tagból áll, a tagok maguk közül egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással elnököt választanak A munkacsoportba a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel a közgyűlés tagjai közül legalább két fő állandó tagot választ, akik közül egy fő jelenléte a munkacsoport döntéshozatalának feltétele A munkacsoport további tagjait a polgármester a polgármesteri hivatal közbeszerzés jellege szerinti irodáinak szakemberei közül jelöli ki Intézményi közbeszerzés esetében a munkacsoport tagja a beruházás, beszerzés kapcsán érdekelt intézményvezető, vagy az általa kijelölt személy A munkacsoport ülése akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint fele jelen van, döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza A munkacsoport üléseiről, a hozott döntésről jegyzőkönyvet kell készíteni A jegyzőkönyvet a bíráló bizottság részére át kell adni Az ajánlatok bontása a munkacsoport feladata A szabályzat pontjában meghatározott beszerzéseknél az előkészítő munkacsoport feladatait a közbeszerzés jellege szerinti iroda szakemberei látják el. Az eljárás során az pontok alkalmazandók. A bíráló bizottság 6.1. A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésére, elbírálásának szakmai előkészítésére szükség szerint szakértők bevonásával, beszerzésenként - bíráló bizottságot kell létrehozni. A bizottság jogi helyzete nem azonos az Ötv szerinti bizottságéval Egy-egy bizottság legalább 7 tagból áll A közgyűlés egyszerű szótöbbséggel 4 fő bizottsági tagot választ, akik közül két fő jelenléte a döntéshozatal feltétele A polgármester az adott közbeszerzés jellege szerinti szakismerettel rendelkező személyek közül 3 fő bizottsági tagot jelöl ki A bizottság létrehozására az ajánlatok felbontása után kerül sor. Ettől a közgyűlés a közbeszerzési törvényben előírt határidők betartása érdekében esetenként eltérhet.

19 A közgyűlés a bizottság létrehozásáról szóló közgyűlési határozattal egyidejűleg dönt arról, hogy a bizottságot megilleti-e az ajánlat elbírálásával kapcsolatos döntési jog, vagy csak javaslatot tehet a közgyűlés részére A bizottság tagjai egyszerű szótöbbséggel a közgyűlés képviselőiből választott tagok közül elnököt és alelnököt választanak. A bizottság elnökét akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti A bizottság üléseit az elnök hívja össze. A bizottság összehívása az ülést megelőző 4 nappal korábban megküldött írásbeli meghívóval történik A bizottság akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint fele jelen van. Döntéseit, javaslatait egyszerű szótöbbséggel hozza A bizottság döntéseit határozat formájában hozza meg. A határozatokat naptári évenként újra kezdődően arab sorszámmal, valamint zárójelben a döntés hónapjának, napjának és a bizottság nevének feltüntetésével kell számozni A bizottság üléseiről az elhangzottak lényegét, valamint a határozatot, javaslatot tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnök, távollétében az alelnök, valamint a jegyzőkönyv hitelesítője írja alá A bizottság az eljárás eredményét annak kihirdetését követően 15 napon belül a Kbt. végrehajtási rendeletében meghatározott minta szerint hirdetményben közzé teszi A bizottság döntéséről a közbeszerzési törvényben meghatározottakon túl az ajánlatokról készült írásbeli összegzéssel tájékoztatja a közgyűlést A nemzeti értékhatár felét elérő és az egyszerű közbeszerzés értékhatára közötti beszerzések esetében döntésre jogosult 5 tagú bíráló bizottság működik, melynek elnöke a polgármester, tagjai pedig az alpolgármesterek, a jegyző és az aljegyző. Az elnök akadályoztatása esetén az alelnöki feladatokat a helyettesítését ellátó alpolgármester látja el. A bizottság az üléseit a vezetői értekezletek időpontjában tartja meg. A bizottság eljárására a pontokat alkalmazni kell. Az döntéshez szükséges előkészítő munkálatok, így az ajánlatok értékelése, elbírálásának szakmai előkészítése, valamint a pontok szerinti feladatok elvégzése az 5.9. pont szerinti iroda kötelezettsége A bíráló bizottság felelős a bírálat, értékelés szakszerű előkészítésért, illetve a döntéshozatalra való feljogosítása esetén a döntés törvényességéért. Egyéb költségvetési szervekre vonatkozó külön szabályok 7.1. Az önkormányzat által alapított költségvetési szervek / intézmények / - ide nem értve a polgármesteri hivatalt közbeszerzési eljárásaikat a szabályzat pontjában foglalt eljárások kivételével maguk folytatják le, a költségvetési szerv vezetőjének felelőssége mellett Az egyéb költségvetési szerv vezetőjének felhívására benyújtandó ajánlatok esetében az ajánlati felhívás, részvételi felhívás, valamint a dokumentáció elkészítésére, az ajánlati illetve részvételi felhívás jóváhagyására, közzétételére a költségvetési szerv vezetője legalább 3 tagú előkészítő munkacsoportot hoz létre.

20 Az egyéb költségvetési szerv vezetőjének felhívására benyújtott ajánlatok elbírálásának szakmai előkészítésére a költségvetési szerv vezetője legalább háromtagú szakmai bizottságot (bíráló bizottságot) hoz létre A pont alapján létrehozott munkacsoport és bizottság működésére az e szabályzatban foglaltakat kell megfelelő eltérésekkel alkalmazni A közgyűlés a pontban foglaltaktól eltérően indokolt esetben elrendelheti az pontok szerinti előkészítő munkacsoport és bíráló bizottság közreműködését. A közbeszerzési eljárás előkészítése 8.1 A közbeszerzési eljárásban az ajánlati illetve részvételi felhívás, valamint a tervdokumentáció elkészítése, az ajánlatok értékelése során az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek megfelelő szakértelemmel kell rendelkezniük Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás teljes egészében vagy egy részében történő lefolytatásával, az eljárás lebonyolításával pályázat útján megfelelő szakértelemmel rendelkező külső szervezetet is megbízhat A megbízott külső szervezet felelős az általa adott javaslat szakszerűségéért, törvényességéért. Kártérítési felelőssége a Ptk. szabályai szerinti. A megbízóval kötött szerződésben rögzíteni kell a felelősségi szabályokat A munkacsoport valamint a bíráló bizottság adminisztrációs, titkári feladatainak ellátása, az ülésről készülő jegyzőkönyv elkészítése, illetve a részvételi és ajánlati felhívás, részletes ajánlati dokumentáció elkészítése, hirdetmények közzététele, a lebonyolításhoz, előkészítéshez kapcsolódó valamennyi tevékenység ellátása, a szerződés előkészítése a szabályzat pontja alá tartozó esetben a polgármesteri hivatal beszerzésért felelős irodájának feladata Lebonyolító közreműködése esetén a 8.4. pontban foglaltakat megfelelően kell alkalmazni, és a lebonyolító feladatait a vele kötött szerződésben pontosan meg kell határozni Az egyéb költségvetési szervek közbeszerzései esetében a 8.4. pontban meghatározott feladatok ellátásáról az egyéb költségvetési szerv vezetője gondoskodik. A szerződés 9.1. A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés aláírására az ajánlatkérő nevében a polgármester, intézményi beszerzés esetén az intézményvezető jogosult A közgyűlés vagy a bizottság döntése alapján megkötött szerződést a felek csak a közbeszerzési törvényben meghatározott feltételek esetén módosíthatják vagy mondhatják fel. A megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

21 21 II. Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések eljárási rendje Az egyszerű közbeszerzési értékhatáron aluli beszerzések esetében a versenyeztetés egyszerűsített formában történik. Az eljárás tárgyától és értékétől függően fő szabályként legalább három ajánlat bekérése szükséges. Ettől árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetén, illetve rendkívüli sürgősség esetén el lehet térni. - az ajánlatkérésről a feladat végrehajtásáért felelős irodavezető, illetve intézményvezető dönt, - a beérkezett ajánlatokat a polgármester, illetve az intézményvezető értékeli és bírálja el. A szabályzatot május 1.napjától kell alkalmazni, a hatálybalépése után megkezdett beszerzésekre. Békéscsaba, április 29. Pap János Polgármester Dr. Simon Mihály c. fő jegyző Tárgy: Feladat megállapítás közbeszerzési szabályzat - A közgyűlés felkéri Dr. Simon Mihály c. főjegyzőt, hogy a közgyűlés közbeszerzési szabályzatának alkalmazása kapcsán gondoskodjon arról, hogy az intézmények részére a szabályzattal kapcsolatban rövid tájékoztató anyag készüljön. Tárgy: A közbeszerzési eljárás egyes kérdéseiről szóló 18/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése A közgyűlés 24 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2004.(IV.29) önkormányzati rendelete a közbeszerzési eljárás egyes kérdéseiről szóló 18/2001.(V.24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közbeszerzési eljárás egyes kérdéseiről szóló 18/2001(V.24.) önkormányzati rendelete május 1. napján hatályát veszti. A rendelet május 1-jén lép hatályba. 2.

22 22 Békéscsaba, április 29. Pap János sk. polgármester Dr. Simon Mihály sk. c. főjegyző Tárgy: Felhívás közzététele a Csabai Mérlegben - A közgyűlés a Csabai Mérleg c. városi lapban lakossági felhívást tesz közzé az 1 m 3 -nyi ingyenesen elhelyezése, valamint a veszélyes hulladék elhelyezése lehetőségéről. Tárgy: A köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 31/1998. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítás tervezete A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 14/2004. (IV.29.) önkormányzati rendelet a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló többször módosított 31/1998. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló, a 38/1999. (XII. 16.), a 20/2000. (V. 11.), a 47/2000. (XII. 14.), a 11/2001. (III.29.), a 33/2001. (XII. 13.), a 20/2002. (V.2.), a 32/2002. (XII.19.) és a 11/2003. (III.27.) önkormányzati rendeletekkel módosított 31/1998. (XII. 17.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: A 6. az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki: 1. (8) A kötelező közszolgáltatással összefüggő ügyekben a Hgt. 23. g) pontjában felsorolt személyes adatok (közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) kezelésére vonatkozóan a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII törvény előírásai szerint kell eljárni. 2. A rendelet 14. (1) bekezdés helyébe e rendelet (1) bekezdése lép: (1) A külön jogszabályban meghatározott köztisztasági, vízszennyezés, állatbetegség elleni védekezés elmulasztása szabálysértésen túl szabálysértést követ el. az, aki a rendelet 3. (2) bekezdésében 4. (1)-(6) bekezdéseiben, 6. (1) bekezdésében, 9. (2); (7) és (8) bekezdéseiben, valamint a 12. (9) és (11) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megszegi. 3.

23 Ez a rendelet május 1-én lép hatályba. 23 Békéscsaba, április 29. Pap János sk. polgármester Dr. Simon Mihály sk. c. főjegyző Tárgy: A belvíz sújtotta személyi tulajdonú lakóingatlanokban okozott károk enyhítése céljából nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 16/1999. (VII.8.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése (jogharmonizációs felülvizsgálat) A közgyűlés 24 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2004.(IV.29) önkormányzati rendelete a belvíz sújtotta személyi tulajdonú lakóingatlanokban okozott károk enyhítése céljából nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 16/1999. (VII.08.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 1. (1) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének a belvíz sújtotta személyi tulajdonú lakóingatlanokban okozott károk enyhítése céljából nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 20/1999.(IX.9.). valamint a 19/2000.(IV.13.) önkormányzati rendelettel módosított 16/1999. (VII.08.) önkormányzati rendelete május 1. napján hatályát veszti. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 16/1999. (VII.08.) önkormányzati rendeletet módosító 20/1999.(IX.9.) valamint a 19/2000.(IV.13.) önkormányzati rendelet. A rendelet május 1-jén lép hatályba. Békéscsaba, április Pap János sk. polgármester Dr. Simon Mihály sk. c. főjegyző Tárgy: A helyi címer és zászló, valamint az egyéb városi jelképek használatának rendjéről szóló rendelet módosítása A közgyűlés 24 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/2004. (IV.29.) önkormányzati rendelete a helyi címer és zászló, valamint az egyéb városi jelképek használatának rendjéről szóló 36/1992. (XII.28.)

24 24 önkormányzati rendelet módosításáról és kiegészítéséről Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi címer és zászló, valamint az egyéb városi jelképek használatának rendjéről szóló, a 20/2000. (V.11.), valamint a 15/2001. (IV.26.) önkormányzati rendeletekkel módosított 36/1992. (XII.28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet preambulumának szövege a következő: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése alapján a helyi címer és zászló, valamint az egyéb városi jelképek használatának rendjéről a következő önkormányzati rendeletet alkotja: 2. A rendelet 17. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A polgármesteri lánc anyaga ezüst, a láncon felfüggesztett ezüst medál kör alakú, amelynek közepén a városi címer hiteles, kicsinyített rajzolata található, körben a Békéscsaba polgármestere felirattal. Ez a rendelet április 29-én lép hatályba. Békéscsaba, április Pap János sk. polgármester Dr. Simon Mihály sk. c. főjegyző Tárgy: Vagyonrendelet mellékletének módosítása A közgyűlés 24 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2004. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló többszörösen módosított 3/1999. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 23/1999. (X.20.), a 26/1999. (X.20.), a 27/1999. (XI.18.), a 32/1999. (XII.16.), a 10/2000. (III.16.), a 42/2000. (X.19.), a 45/2000. (XII.14.), a 10/2001. (III.29.), a 36/2001. (XII.13.), az 1/2002. (I.31.), a 4/2003. (I.31.) valamint a 2/2004. (I.29.) számú rendeletekkel módosított 3/1999. (II.25.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1.

25 25 A békéscsabai 2639 helyrajzi számú, 1 ha 8084 m 2 területű, vásártér művelési ágú ingatlant a Törzsvagyon-korlátozottan forgalomképes vagyoni körből átteszi az Egyéb vagyonforgalomképes vagyoni körbe. 2. Ez a rendelet április 30. napján lép hatályba. Békéscsaba, április 29. Pap János sk. polgármester Dr. Simon Mihály sk. c. főjegyző Tárgy: Alapítói döntéshozatalhoz jegyzőkönyv hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása A közgyűlés 21 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következő határozatot hozta: 228/2004. (IV.29.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Békéscsaba Vagyonkezelő Rt.-vel kapcsolatos alapítói döntéshozatalához jegyzőkönyv hitelesítőknek választja meg Miklós Attila és Kiss Tibor képviselőket, jegyzőkönyvvezetőnek Illés Réka köztisztviselőt. Tárgy: Békéscsaba Vagyonkezelő Rt-vel kapcsolatos alapítói döntéshozatal évi éves beszámoló (mérleg és eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés, könyvvizsgáló jelentése, Felügyelő Bizottság jelentése) elfogadása A közgyűlés 24 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 229/2004. (IV.29.) közgy. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az egyszemélyes Békéscsaba Vagyonkezelő Rt. alapítója a társaság évi éves beszámolóját ezer forint mérleg főösszeggel, ezer forint saját tőkével, 550 ezer Ft adózás előtti eredménnyel és 238 ezer forint mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. A mérleg szerinti eredmény összegét eredménytartalékba kell helyezni. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az egyszemélyes Békéscsaba Vagyonkezelő Rt. alapítója a Felügyelő Bizottságnak a társaság évi éves beszámolójával kapcsolatos jelentését elfogadja.

26 26 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az egyszemélyes Békéscsaba Vagyonkezelő Rt. alapítója a Könyvvizsgálónak a társaság évi éves beszámolója felülvizsgálatával kapcsolatos jelentését elfogadja. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az egyszemélyes Békéscsaba Vagyonkezelő Rt. alapítója a társaság évi üzleti tervének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja, egyben a Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 249/2003. (IV.24.) közgyűlési határozatát teljesítettnek tekinti. a Békéscsaba Vagyonkezelő Rt. Igazgatóságának Elnöke azonnal Tárgy: Békéscsaba Vagyonkezelő Rt évi üzleti terve A közgyűlés 24 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 230/2004. (IV.29.) közgy. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az egyszemélyes Békéscsaba Vagyonkezelő Rt. alapítója a társaság évre vonatkozó üzleti tervét ezer forint nettó árbevétellel, ezer forint adózás előtti eredménnyel és e Ft nettó karbantartási összeggel jóváhagyja. A társaság részére átengedett ingatlanok hasznosításának ellenértékét ezer forint + áfa, a közterület használati díj értékét pedig ezer Ft + áfa összegben határozza meg, amely összeget a társaság az önkormányzat által kibocsátott számla alapján negyedévente, utólag 4 egyenlő részletben köteles megfizetni. Békéscsaba Vagyonkezelő Rt. Igazgatóságának elnöke azonnal 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az egyszemélyes Békéscsaba Vagyonkezelő Rt. alapítója a rendelkezésre álló elkülönített lakásalap terhére elvégzendő felújítási munkákat továbbra is a Békéscsaba Vagyonkezelő Rt. közreműködésével kívánja megvalósítani. A lakóingatlanok felújítási munkáinak előzetes költségterve ismeretében a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság hoz egyedi ügyekben döntést. Forrás: elkülönített lakásalap Baji Lajos alpolgármester (Vállalkozási szerződés aláírása) Dr. Futaki Géza a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság elnöke

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Dr. Klára Géza (Békéscsaba, Wesselényi u.15.sz.) orvosi rendelőjének értékesítése

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat bérlakás építési városi program előkészítésére A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2001. május 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2001. május 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2001. május 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Takács Péter képviselői kérdése a pósteleki fakivágással kapcsolatban - A képviselő dr.

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2007.(IX.24.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról a 10/2008.(IV.21.), a 34/2008.(XII.22.),

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013.(VIII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről Balatonfüred Város Önkormányzatának

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékműve A közgyűlés a határozat 1./ pontját

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2013. október 1-től Egységesítve: 2013. szept. 27. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

A szociális szolgáltatásokról

A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (II.03. ) rendelete A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

Páty Önkormányzat Képviselı-testületének a 17./1997. (IX.17.) Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérletérıl

Páty Önkormányzat Képviselı-testületének a 17./1997. (IX.17.) Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérletérıl Páty Önkormányzat Képviselı-testületének a 17./1997. (IX.17.) Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérletérıl A Képviselı-testület a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 7 23. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 11/2015. (V. 11.), 14/2015. (VII. 30.), 21/2015.

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-9/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. szeptember 23-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása - A közgyűlés 16 igen, egyhangú

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 25-i ülésére TÁRGY: Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása ELŐADÓ: Mestyán Valéria körjegyző 2 Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 215. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére. Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére. Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/82-8/ 2007. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól,

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 28/2006. (XII.27.) KT. számú rendelete. a közbeszerzési szabályzatról 1..

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 28/2006. (XII.27.) KT. számú rendelete. a közbeszerzési szabályzatról 1.. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2006. (XII.27.) KT. számú rendelete a közbeszerzési szabályzatról 1.. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési

Részletesebben

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 21. dr. Xantus Judit jegyző

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 21. dr. Xantus Judit jegyző A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 21. dr. Xantus Judit jegyző * Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 24/2009. (V. 21.) önkormányzati

Részletesebben

14 /1994. / V. 2./MÖK

14 /1994. / V. 2./MÖK 1 Helyi jogtár. Hatályos szöveg. (Módosította a 2/1995.(I.30.)MÖK sz. a 11/1995.(III.27.)MÖK sz., a 16/2000. (VII.20.)MÖK sz., a 3/2001./ II. 19./ MÖK sz. és a 15/2001.(X. 1.) MÖK sz., 11/2003.(IV. 25.)

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2004. (IV.28.) számú rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2004. (IV.28.) számú rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2004. (IV.28.) számú rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakáscélú támogatásokról

Részletesebben

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II. 29. önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II. 29. önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II. 29. önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szociális szolgáltatások

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló szerzıdéssel

Részletesebben

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete a helyi adók bevezetéséről (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2016. évi összevont

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

A rendelet célja. A R az alábbi 1. -al egészül ki:

A rendelet célja. A R az alábbi 1. -al egészül ki: Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV.28.) számú lakáscélú támogatásról szóló rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 23/2004. (IV.28.) számú rendelet módosításáról

Részletesebben

Kivonat. 1. A Kbsz. célja és hatálya

Kivonat. 1. A Kbsz. célja és hatálya Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. Tel: 37/372-025 Fax: 37/ 372-018 e-mail: gytarjanpolghiv@pr.hu Kivonat Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2013. szeptember 19- i, illetve a Képviselő-testület 2013. szeptember 24. napján tartandó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. december 5. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Lőkösháza Község Önkormányzata közbeszerzéseinek lebonyolítására

Részletesebben

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Fegyvernek Nagyközség Pol gár mester e Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Az Önkormányzat fenntartásában mőködı, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szolgáltatásainak igénybevételi rendjérıl és az

Részletesebben

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára Ügymenetleírások melléklete Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára I ADÓÜGYEK... 6 I.1 ÉPÍTMÉNYADÓ ÜGYINTÉZÉS... 6 I.2 TELEKADÓ ÜGYINTÉZÉS... 9 I.3 TARTÓZKODÁS UTÁNI IDEGENFORGALMI ADÓ ÜGYINTÉZÉS...

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. március 1. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MEH 46/2013. számú határozatának kötelezéseivel egységes szerkezetbe foglaltan. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...5

Részletesebben

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről Az előterjesztés száma: 85/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. május 30. napján 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Javaslat

Részletesebben

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. október 19-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. 2009. október 19-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv. 393-2/2005. Előadó: Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete Budapest Józsefváros Önkormányzatának 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Értelmez rendelkezések 2.

Értelmez rendelkezések 2. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a 19/2015.(VI. 19.) számú módosítással a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l Harkány Város Képvisel

Részletesebben

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 9 1.1 Az Üzletszabályzat alapját képezı

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 2350-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló,

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2011. 2 TARTALOMJEGYZÉK Fejezetek I. A Közbeszerzési szabályzat hatálya II. Közbeszerzési eljárás nyilvánossága III. A közbeszerzési terv és egyéb

Részletesebben

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) és 8/2006.(VI.29.) számú rendeletekkel módosított 10/2000.(VI.9.) rendelete (továbbiakban:

Részletesebben

48/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

48/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 48/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakás eladásának feltételeiről 16/2005. (IV. 20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzés 2015. évre TÁRGYÚ RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS KÖTELEZŐ

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 119-1/2007.(VI. 11.) számú h a t á r o z a t a a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és a 169/2006.

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2014-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

M Á S O L A T 3/2012. (I.

M Á S O L A T 3/2012. (I. M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (I. 20.) számú rendelete a korlátozott forgalmú övezetek behajtási rendjének szabályozásáról (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Módosítások: /2015. I. 1-

Módosítások: /2015. I. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 27/1998. (IX. 25.) számú rendelete a gyermekjóléti szolgáltatásról, valamint a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott egyes személyes gondoskodási formákról

Részletesebben

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. II. Határozatok 7 A Közgyűlés 2014. március 20-ai ülésén hozott határozatok 7

ÉRDI TARTALOM. II. Határozatok 7 A Közgyűlés 2014. március 20-ai ülésén hozott határozatok 7 ÉRDI IV. évfolyam. 3. szám 2014. Március 27. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 4/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról (egységes

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának meghatározásáról Egységes

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 19213/2013. Javaslat Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására A nemzetiségek

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.),

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az. Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az. Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Sándorfalva Város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A 224/2015.(XII.15.) határozat melléklete Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 27. (1)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 30-ai ülésére Nyílt

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő állami tartalékföldek hasznosítására

Részletesebben

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Tövishát Lakópark Társasház Tulajdonosainak Közössége 1186. Budapest Csáth Géza utca 1-3 és Visnyovszky Lajos utca 2-4. 2011. A Budapest, XVIII ker., Csáth Géza utca 1-3,

Részletesebben