Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T"

Átírás

1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékműve A közgyűlés a határozat 1./ pontját 23 igen, egyhangú szavazattal, 2./ pontját 16 igen, 1 nem szavazattal, 6 tartózkodással fogadta el, és a következő határozatot hozta: 176/2002. (V.2.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a kommunista diktatúrák áldozatai emlékműve helyszínének a Szabadság teret tartja megfelelőnek. A végleges helyszín kijelölése előtt ki kell kérni a Képző-és Iparművészeti Lektorátus szakértői véleményét, valamint a főépítész véleményét is. 2./ A közgyűlés az emlékmű végleges helyszínéről szóló döntést követően pályázatot ír ki az emlékmű megalkotására. Szilvásy Ferenc alpolgármester júliusi közgyűlés Tárgy: A Jókai Színház támogatási kérelme - A közgyűlés a támogatási kérelemre vonatkozó javaslatot nem fogadta el. Tárgy: Emléktábla elhelyezése a Kölcsey Utcai Óvodában A közgyűlés 22 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 177/2002. (V.2.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Kölcsey Utcai Óvoda fél évszázados működésének emlékére emléktáblát helyezzenek el május 27-én az óvoda főépületének udvari homlokzatán. Az emléktábla: Mérete:40cm x 50 cm Anyaga: fehér márvány Felirata: aranyozott betűkkel Szövege: " Vad villámok, jó hangyák, kis csigák, vigyázz reájuk, hatalmas világ."

2 2 Szabó Lőrinc: Ima a gyermekekért Az óvoda 50. éves évfordulójának emlékére állította: Szilvásy Ferenc alpolgármester május 31. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Óvoda közössége Tárgy: Békés megyei olimpikonok felkészítésének támogatása A közgyűlés 16 igen szavazattal, 7 tartózkodással a következő határozatot hozta: 178/2002. (V.2.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a város olimpikonjainak felkészítésére 1 millió forintot különít el a évtől kezdődően a városi költségvetés külön során, mely évente halmozódik és az olimpiai kiküldetés elnyerése után fizethető ki az egyesületeknek külön szerződés alapján. Forrása: a városi költségvetés általános tartalékalapja Szilvásy Ferenc alpolgármester értelem szerint Tárgy: Javaslat a médiakapcsolatok keretösszeg felosztására A közgyűlés 21 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 179/2002. (V.2.) közgy. 1/ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a médiakapcsolatokra elkülönített 4 millió Ft-ot az alábbiak szerint osztja fel: Csaba TV (A közgyűlések élő közvetítése tól ig, további napirendekről összefoglaló készítése, közgyűlés utáni vitaműsor a stúdióban) Békés Megyei Hírlap (közgyűlési oldalaira) Békés Megyei Napló (közgyűlési oldalaira) ,- Ft ,- Ft ,- Ft

3 3 2./ További 1 millió Ft-ot biztosít a Csaba TV számára az őszi választásokra való tekintettel a Városmarketing keretből. 3./ A közgyűlés a szolgáltatási szerződések aláírására felhatalmazza Pap János polgármestert. Tárgy: Pap János polgármester azonnal Javaslat a hrsz-ú Békéscsaba, VII. Kossuth u. 3. sz. alatti ingatlan értékesítésére A közgyűlés 22 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 180/2002. (V.2.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a hrsz-ú Békéscsaba, VII. ker. Kossuth u. 3. sz. alatti 798 m 2 összterületű, lakóház udvar megjelölésű, per- teher- és igénymentes ingatlanának árverésen történő értékesítéséhez. Az ingatlan kikiáltási alapára: Ft. (A kikiáltási alapártól lefelé eltérni nem lehet!) Az árverésen kialakult vételárat szerződéskötéskor (a szerződés aláírását megelőzően) egy összegben, készpénzben kell kifizetni. A szerződéskötésre nyitva álló idő: az árverést követő 30 nap. Az árverési hirdetményt a kialakult gyakorlatnak megfelelően a Csabai Mérlegben kell közzétenni. Pap János polgármester július 31. Tárgy: A LIDL Áruházak ajánlata A közgyűlés 22 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 181/2002. (V.2.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a LIDL Élelmiszer üzletlánc 3095/3. hrsz-ú területre benyújtott vételi ajánlatát megismerte, a területet a felajánlott vételáron nem értékesíti az ajánlattevő számára.

4 4 A közgyűlés a 3095/3. hrsz-ú terület korábban meghatározott Ft/m 2 -es árát tekinti továbbra is irányadónak. Végh László alpolgármester július 31. Tárgy: A Sportcsarnok melletti terület hasznosítása A közgyűlés 24 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 182/2002. (V.2.) közgy. I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Vagyonkezelő Rt. Igazgatóságát, hogy a Városi Sportcsarnok üzemeltetési feltételeit az alábbiak szerint módosítsa: 1./ A Városi Sportcsarnok üzemeltetésével kapcsolatos feladatok csak a főépületben végezhetők, a volt autókereskedés telephelyét az üzemeltetés köréből ki kell vonni. 2./ A Sportcsarnok főépületén kívüli egyéb épületek hasznosítását a jövőben csak a Vagyonkezelő Rt. hasznosíthatja, de csak olyan szerződések köthetők, melyek egy esetleges értékesítés esetén 30 napon belül felmondhatók. 3./ A közgyűlés felkéri a Vagyonkezelő Rt. Igazgatóságát, hogy a megtett intézkedések eredményéről legkésőbb a júliusi közgyűlésen adjon tájékoztatást. II. A közgyűlés a terület hasznosításának ügyére a szeptemberi ülésén visszatér. Vagyonkezelő Rt. Igazgatóságának Elnöke a I. pontért Hanó Miklós alpolgármester a II. pontért szeptember 20. Tárgy: A fényesi hrsz-ú telek értékesítése A közgyűlés 24 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 183/2002. (V.2.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése értékesíti a békéscsabai hrsz-ú építési telket Szászné Szilaj Nárcisz Békéscsaba, Ludvigh u. 32. sz. alatti lakos számára az alábbi feltételekkel:! A telek vételára: 450 Ft/m 2.! A beépítési kötelezettség: 4 év.! A birtokbaadás időpontja: augusztus 30.

5 5 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése árverésen értékesíti a békéscsabai hrsz-ú építési telkeit az alábbi feltételekkel:! A kikiáltási ár 450 Ft/m 2 /telek.! A beépítési kötelezettség: 4 év.! A birtokbaadás időpontja: augusztus 30. Hanó Miklós alpolgármester augusztus 30. Tárgy: Szabadság tér 8. sz. alatti garázsok alatti földterület tulajdonjogának rendezése A közgyűlés 21 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 184/2002. (V.2.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Békéscsaba, Szabadság tér 8. sz. alatt található garázsok tulajdonjogával kapcsolatban kialakult helyzetet megismerte és az alábbi határozatot hozta: 1./ Azoknak a garázsoknak az esetében, ahol a felépítmény magánszemélyek tulajdonában van, a felépítmény alatti földterületet a tulajdonosoknak meg kell vásárolni. A földterület vételára: Ft/m 2. 2./ Azoknak a garázsoknak az esetében, ahol a felépítmény is az önkormányzat tulajdonában van, az építményt az alatta lévő földterülettel együtt vásárolhatják meg a bérlők, egyedi értékbecslés alapján meghatározott vételáron. Ezekben az esetben a közgyűlés egyedi döntést fog hozni, az értékesítés ügyét önállóan kell előterjeszteni. Hanó Miklós alpolgármester július 31. Tárgy: Garázsok alatti földterület értékesítése a Vécsey utcában (3096/B/6. hrsz.) A közgyűlés 20 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 185/2002. (V.2.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése értékesíti a békéscsabai 3096/B/6. hrsz-ú társasházi albetét alatti földterületet, valamint az ehhez tartozó osztatlan közös társasházi tulajdoni hányadot Szabó Andrásné Békéscsaba, Tolnai u. 6. C. IV. 14. sz. alatti lakosnak Ft/m 2 vételárért. Hanó Miklós alpolgármester július 31.

6 6 Tárgy: A Gerlai Buszváró megvásárlása (18182 hrsz.) A közgyűlés 19 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következő határozatot hozta: 186/2002. (V.2.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megvásárolja a békéscsabai 18182/2. hrsz-ú ingatlant az alábbi feltételekkel: 1./ Az ingatlan vételára bruttó Ft, melyen belül az épület alatti földterület értéke Ft. 2./ Amennyiben az ingatlan teljes körű elbontását az eladó vállalja, akkor erre a szerződés aláírásától számított 2 hónapon belül lehetőséget biztosít az önkormányzat. A bontási munkák elvégzéséig a vételárból Ft-ot vissza kell tartani. Hanó Miklós alpolgármester július 31. Tárgy: A 0516/52 hrsz-ú telek megvásárlása A közgyűlés 20 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 187/2002. (V.2.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése kisajátítást pótló adásvétel útján megvásárolja a békéscsabai 0516/52. hrsz-ú ingatlant. A felajánlott vételár: Ft. 2./ Amennyiben az 1.) pontban foglaltakat a 0516/52. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa nem fogadja el, úgy az önkormányzat az ingatlant kisajátítja. A kisajátítási eljárást az ügyfél álláspontjának ismeretében meg kell indítani. Hanó Miklós alpolgármester július 31. Tárgy: A Veszely Csárda melletti emlékpark értékesítése (hrsz.: 0256/2.) A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

7 188/2002. (V.2.) közgy. 7 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Veszely Csárda melletti emlékmű további sorsának rendezése érdekében szükségesnek látja az esetleges elbontás lehetőségeinek tisztázását. Ennek érdekében meg kell keresni Békés és Gyula város önkormányzatát is. 2./ Amennyiben az emlékmű megszűntetése megvalósítható, a 0265/2. hrsz-ú területet elsősorban pihenő parkoló létesítése céljára a Közútkezelő Kht-nek kell felajánlani. Erről a Kht. állásfoglalását be kell szerezni. 3./ Amennyiben az 1. és 2. pontban foglaltak szerint az egyeztetések megtörténnek a 0265/2. hrsz-ú terület hasznosításának ügyét ismételten közgyűlés elé kell terjeszteni. Pap János polgármester július 31. Tárgy: A 6067 hrsz-ú közterületen épült BÜFÉ ügye A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 189/2002. (V.2.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Békési út - Leiningen utca sarkán lévő büfé és kerthelyiség alatti földterületre benyújtott ajánlatot megismerte, ezzel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza meg: 1./ A közgyűlés nem értékesíti a büfé és kerthelyiség alatti földterületet, a megállapodáson alapuló tartós földhasználat bejegyzéséhez sem járul hozzá. 2./ Meg kell vizsgálni, hogy az eredeti bérleti szerződésben foglaltakhoz képest történt e engedély nélkül épületbővítés, vagy kerthelyiség létesítése. Ha igen, akkor ezek elbontásáról haladéktalanul intézkedni kell. 3./ Az épület használata a jövőben is csak ideiglenes jelleggel engedélyezhető. dr. Simon Mihály jegyző július 31. Tárgy: A 3809/A/5. hrsz-ú üzlet kezelésbe adása A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

8 190/2002. (V.2.) közgy. 8 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 645/1997. (XII. 18.) számú közgyűlési határozattal elfogadott Megbízási Szerződés 1./ számú mellékletét kiegészíti a 3809/A/5. hrsz-ú, 158,11 m 2 területű, üzlet művelési ágú ingatlannal. A közgyűlés az épületrész további kezelésével a Békéscsaba Vagyonkezelő Részvénytársaságot bízza meg. Hanó Miklós alpolgármester A Vagyonkezelő Rt. Igazgatóságának elnöke július 31. Tárgy: Beszámoló a várost elkerülő út területének biztosításáról A közgyűlés 20 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 191/2002. (V.2.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Békéscsabát elkerülő főút területének kiváltásáról szóló beszámolót elfogadja. A közgyűlés az 549/1998. (XI. 19.) sz. határozatával elfogadott 40 méter széles nyomvonal biztosításán túlmenően nem vállal kötelezettséget. Az I. ütemben épülő út területének kiváltását sürgősen be kell fejezni. Végh László alpolgármester június 30. Tárgy: A várost elkerülő út nyomvonalába lévő földek kiváltása I. A közgyűlés 19 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 192/2002. (V.2.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a várost elkerülő főút nyomvonalának biztosítása céljából megvásárolja az alábbi földingatlanokat: 1. bcs-i 0543/77. hrsz-ú, 1002 m 2 tanyához tartozó szántót Ft. 2. bcs-i 0543/69. hrsz-ú, 154 m 2 nagyságú szántót Ft. 3. bcs-i 0543/71. hrsz-ú, 208 m 2 nagyságú szántót Ft. 4. bcs-i 0543/73. hrsz-ú, 605 m 2 nagyságú szántót Ft.

9 9 5. bcs-i 0543/75. hrsz-ú, 155 m 2 nagyságú gyüm. és szántót Ft. vételáron. A vételárak fedezete a költségvetésben az Elkerülő út kiadásai között biztosítva van. Amennyiben az adásvétel az itt megjelölt vételáron nem jön létre, úgy haladéktalanul meg kell indítani a kisajátítási eljárást. Végh László alpolgármester június 30. Tárgy: A várost elkerülő út nyomvonalába lévő földek kiváltása II. A közgyűlés 21 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 193/2002. (V.2.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a várost elkerülő főút építési területének biztosítása céljából vételi és csereajánlatot tesz az alábbi ingatlanok tulajdonosainak: 1./ A békéscsabai 0522/4. hrsz-ú tanyához tartozó udvarból és szántóból megvásárol 55 m 2 -t Ft. vételáron. Amennyiben a telekalakítás során kisebb területváltozás következik be, úgy a vételárat 346 Ft/m 2 fajlagos értékkel kell meghatározni. 2./ A békéscsabai 0518/7. hrsz-ú tanyához tartozó szántóból megvásárol 59 m 2 -t Ft. vételáron. Az ingatlanrész a 0518/54. hrsz-ú szántó útépítéshez nem szükséges területének terhére melynek forgalmi értéke 300 Ft/m 2 értékazonos cserével is kiváltható. Amennyiben a telekalakítás során a terület kismértékben megváltozik, úgy a vételárat Ft/m 2 -ben, a csereterület nagyságát pedig a két ingatlanra megállapított fajlagos értékek alapján kell meghatározni. 3./ A békéscsabai 0402/24. hrsz-ú szántóból megvásárol 67 m 2 -t Ft. vételáron. Az ingatlanrész a 0402/25. hrsz-ú szántó útépítéshez nem szükséges területének terhére melynek forgalmi értéke 250 Ft/m 2 értékazonos cserével is kiváltható. Amennyiben a telekalakítás során a terület kismértékben megváltozik, úgy a vételárat 254 Ft/m 2 -ben, a csereterület nagyságát pedig a két ingatlanra megállapított fajlagos értékek alapján kell meghatározni. A vételár fedezete a költségvetésben az Elkerülő út kiadásai között biztosítva van. Amennyiben a megegyezés az itt leírt feltételekkel nem jön létre, úgy haladéktalanul meg kell indítani a kisajátítási eljárást. Végh László alpolgármester a közgyűlés döntését követő 30 napon belül Tárgy: Nyilatkozat kérés elővásárlási jogról A közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

10 194/2002. (V.2.) közgy. 10 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a békéscsabai 0622/22. hrsz-ú termőföldből a 6635 m 2 nagyságú területet az ajánlatban szereplő irreálisan magas vételáron nem vásárolja meg. Végh László alpolgármester a közgyűlés döntése után azonnal Tárgy: Önkormányzati rendeletalkotás a évi költségvetés végrehajtásáról A közgyűlés 20 igen szavazattal, 5 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2002. (V. 2.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv a alapján a évi költségvetés végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja. 1. /1/ Az önkormányzat költségvetésének évi összes teljesített bevétele E Ft. /2/ Az /1/ bekezdésben foglalt bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. 2. /1/ Az önkormányzat költségvetésének évi összes teljesített kiadása E Ft. /2/ Az /1/ bekezdésben foglalt kiadási főösszeg felhasználási feladatonkénti részletezését az. sz. melléklet tartalmazza. /1/ Az önkormányzati intézmények kiadási főösszege E Ft. 3. /2/ Az /1/ bekezdés szerinti főösszeg intézményenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. /1/ Az önkormányzati intézmények teljesített bevételeinek főösszege E Ft. 4.

11 11 /2/ Az /1/ bekezdés szerinti bevételi főösszeg intézményenkénti és bevételenkénti részletezését a 2/a. sz. melléklet tartalmazza. 5. /1/ A polgármesteri hivatalhoz tartozó feladatok ellátásának kiadási teljesített főösszege E Ft. /2/ Az /1/ bekezdésben megállapított kiadási főösszeg feladatonkénti részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. /1/ Az önkormányzat felhalmozási kiadásai E Ft-ban teljesültek. /2/ Az /1/ bekezdés szerinti kiadási összeg részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza. 6. /3/ Az intézményi kiadásokból felhalmozási kiadásra fordított összeg E Ft, melyet a 2. sz. melléklet tartalmaz. 7. /1/ Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok felújítására fordított összeg E Ft. /2/ Az /1/ bekezdés szerinti felújítási kiadások célonkénti részletezését az 5. sz. melléklet tartalmazza. /3/ Az intézményi kiadásokból felújításra fordított összeg E Ft, melyet a 2. sz. melléklet tartalmaz. 8. A más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatásának összege E Ft, melyet a 3.sz. melléklet 23.cím 1.alcíme részletez. Az év során fennálló fejlesztési hitelek és kamatok törlesztése E Ft-ban teljesült A közgyűlés az általános tartalék összegét 195 E Ft-ban, a céltartalék összegét E Ftban állapítja meg. 11. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok és teljesítések mérlegszerű bemutatását a 7. sz. melléklet tartalmazza.

12 /1/ A közgyűlés az önálló és részben önálló intézmények évi pénzmaradványának összegét a 8/d. sz. melléklet szerint hagyja jóvá, és egyben felhatalmazást ad az ezzel összefüggő előirányzat módosítások átvezetésére. /2/ A polgármesteri hivatal évi pénzmaradványát a 8. sz. melléklet szerint a 8/a., 8/b., 8/c táblák tartalmazzák. A közgyűlés felhatalmazást ad a kapcsolódó előirányzat módosítások megtételére. 13. Az önkormányzati vagyon bemutatását a könyvviteli mérleg tartalmazza a 6., 6/a. sz. melléklet szerinti részletezésben. 14. A 9. sz. melléklet tartalmazza a hitelek állományát lejárat szerint. 15. A 10. és 10/a. sz. melléklet mutatja be a normatív és kötött állami támogatások elszámolását. 16. A 11. sz melléklet az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat foglalja magába. 17. /1/ Ezen rendelet május 02-án lép hatályba. /2/ Ezzel egyidejűleg hatályukat vesztik a következő önkormányzati rendeletek: 4/2001.(II.22.) önkormányzati rendelet a évi költségvetésről. 20/2001.(VII.12.) önkormányzati rendelet a évi költségvetés módosításáról. 23/2001.(X.18.) önkormányzati rendelet a évi költségvetés módosításáról. 29/2001.(XII.13.) önkormányzati rendelet a évi költségvetés módosításáról. 4/2002.(I.31.) önkormányzati rendelet a évi költségvetés módosításáról. Békéscsaba, május 2. Pap János sk. polgármester dr. Simon Mihály sk. jegyző Tárgy: évi költségvetési beszámoló könyvvizsgálói jelentésének elfogadása A közgyűlés 23 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta:

13 13 195/2002. (V.2.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a évi költségvetési beszámoló könyvvizsgálói jelentését, valamint az - összevont egyszerűsített mérlegét - összevont egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését - összevont egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását - összevont egyszerűsített eredmény-kimutatását. Tárgy: Pap János polgármester értelem szerint Beszámoló a pénzügyi, költségvetési bizottság átadott hatáskörben hozott döntéseiről A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 196/2002. (V.2.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a pénzügyi, költségvetési bizottság beszámolóját a hibaelhárítási tartalék felosztásáról, valamint az intézmények saját kivitelezésű felújításaihoz építőanyag biztosítására jóváhagyott előirányzat megosztásáról, mint átruházott hatáskör gyakorlásáról. Pap János polgármester azonnal Tárgy: A Békéscsabai Református Egyházközség támogatása A közgyűlés 16 igen, 2 nem szavazattal, 7 tartózkodással a következő határozatot hozta: 197/2002. (V.2.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Békéscsabai Református Egyházközség számára a református templom felújításának költségeihez 6 millió forint vissza nem térítendő önkormányzati támogatást biztosít. A támogatás felhasználásáról december 31-ig el kell számolni. Az erre vonatkozó megállapodást a polgármester köti meg.

14 A támogatás forrása: a tartalékalap 14 Pap János polgármester az összeg folyósítására azonnal az elszámolásra december 31. Tárgy: Lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 21/1999. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítása A közgyűlés 19 igen szavazattal, 2 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2002. (V.2.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 21/1999. (IX. 30.) rendeletének módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 15/2000. (III. 16.), 18/2000. (IV. 13.), 31/2000. (VII. 6.), 17/2001 (IV. 26.), 26/2001 (X. 18.) 7/2002. (III. 7.), 8/2002. (III. 7.) rendeletekkel módosított 21/1999. (IX. 30.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: A rendelet az alábbi II/1. fejezettel egészül ki: 1. II/1. FEJEZET Erzsébet Lakópark I-II. ütem Ör. 38/A E rendelet szabályait kell alkalmazni az önkormányzati tulajdonú, költségalapon meghatározott lakbérű (költségelvű) Erzsébet Lakópark I-II. ütem lakásainak bérbeadására, az e fejezetben foglalt eltérésekkel. Ör. 38/B (1) Az Erzsébet Lakópark I-II. ütem lakásainak bérbeadási feltételei: a) az Erzsébet Lakópark I-II. ütem lakásai nem tartoznak a szociális rászorultság alapján bérbe adható önkormányzati tulajdonú lakások körébe. A lakások bérbeadása pályázat útján történik; b) a pályázat kiírása, és az elbírálás előkészítése a Lakásügyi Bizottság hatáskörébe tartozik. A bérleti jog megszerzésére irányuló szándékot formanyomtatványon lehet bejelenteni; c) a pályázatokról (a bérlők kiválasztásáról) - a Lakásügyi Bizottság javaslata alapján - Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt. Ör. 38/C

15 15 (1) A lakásokban azok helyezhetők el, akik: a) legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek, vagy a házaspár (élettárs) egyik tagja legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkezik, és ténylegesen a bejelentett lakásban laknak; b) akik közjegyző előtt tett nyilatkozatban vállalják, hogy a bérleti jog megszűnésekor a lakást önként elhagyják, és szülőktől, vagy közeli hozzátartozótól származó befogadó nyilatkozattal rendelkeznek. Ör. 38/D (1) Nem jogosult Erzsébet Lakópark lakásában történő elhelyezésre az, aki: a) a pályázat benyújtásának időpontjában, illetve azt megelőző 5 éven belül saját tulajdonú lakással rendelkezett, kivéve az 1/4-ed tulajdoni részt meg nem haladó, haszonélvezettel terhelt résztulajdont; b) főbérlőként önkormányzati tulajdonú lakásban lakik, kivéve a Békéscsaba, Irányi u szám alatti átmeneti lakás bérlője, valamint a Békéscsaba, Dózsa György út 7. szám alatti Ifjúsági garzonház bérlője; c) a korábban önkormányzati tulajdonú lakást bérlőként megvásároló személy, vagy aki pénzbeli térítés ellenében lemondott bérlakásáról az önkormányzat javára. Ör. 38/E (1) A pályázat elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a pályázókat, akik: a) nyilvántartásba vett önkormányzati bérlakás-igénnyel rendelkeznek; b) valamely pénzintézetnél családonként minimum Ft/hó összegű lakáselőtakarékossági, vagy egyéb erre feljogosított szervezetnél lakáscélú hitel felvételét lehetővé tevő szerződést kötöttek; c.) Békéscsaba, Irányi u szám alatti önkormányzati tulajdonú átmeneti lakás bérlői, valamint a Békéscsaba, Dózsa György út 7. szám alatti Ifjúsági garzonház bérlői. (2) Az Erzsébet Lakóparkban lévő lakásokban azok helyezhetők el, akik a) vállalják valamely pénzintézetnél egy teljes értékű (legalább Ft/hó megtakarítási összegű) rövid futamidejű (maximum 4 év) lakás-előtakarékossági, vagy egyéb erre feljogosított szervezetnél lakáscélú hitel felvételét lehetővé tevő, családonként minimum Ft/hó befizetendő összegű szerződés megkötését, és azt a szerződésben foglaltak szerint folyamatosan fizetik. E feltétel elbírálásánál azonos értékűnek kell tekinteni az olyan lakás-előtakarékossági, vagy egyéb erre feljogosított

16 16 szervezetnél lakáscélú hitel felvételét lehetővé tevő szerződést, amelynek kedvezményezettje a pályázók egyike; b) vállalják továbbá, hogy a lakás-előtakarékossági szerződés teljesítését igazoló okmányokat negyedévenként, a bérleti szerződésben foglaltak szerint bemutatják, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a bérbeadó a pénzintézettől a szerződés teljesítésére vonatkozóan felvilágosítást kérhet, illetve adhat. Ör. 38/F (1) Az Erzsébet Lakóparkban lévő lakás pályázat útján kiválasztott bérlőjével kötött bérleti szerződés határozott időre - 1 évre - szólhat, amelynek megújítását a határozott idő lejártát megelőző 30 napon belül kérheti a bérlő. A szerződés meghosszabbításánál figyelembe kell venni azt a tényt, hogy bérlő a beköltözéstől számított 5 évig lakhat az ingatlanban. (2) A bérleti időtartam 5 év, amely - indokolt esetben - egy alkalommal maximum 3 év időtartamra meghosszabbítható. A lakásra kötött bérleti szerződés 8 év után semmilyen indokból nem hosszabbítható meg. (3) A lakásra bérlőtársi szerződés nem köthető, több bérlő együttesen nem bérelheti; kivéve a házaspárral, élettárssal kötött szerződés, amely bérlőtársi szerződésnek minősül. (4) A lakásba a bérlő a szerződés megkötése után született gyermeke kivételével más személyt nem fogadhat be. (5) A lakás használatát részben, vagy egészben másnak átengedni, illetve a bérleti jogot átadni, elcserélni, vagy a bérleti jogviszonyt folytatni nem lehet. Ör. 38/G (1) A bérleti jogviszony időtartama alatt a bérlő lakbért köteles fizetni. A költségalapon meghatározott lakbérű (költségelvű) bérlakások bérleti díja a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001 (I. 31.) számú Kormányrendelet szerint kerül megállapításra. (2) A lakbér mértéke 270 Ft/m 2 /hó. (3) A bérleti díj összegét - az infláció szerinti automatizmus alapján - minden év április 1-i hatállyal a Közgyűlés módosítja oly módon, hogy annak értékállósága biztosított legyen. (4) A lakbér a lakás üzemeltetésének, fenntartásának, felújításának ellenértékét tartalmazza: a) a lakás és az épület üzemeltetése: - a bérleti jogviszony keletkezésével, szüneteltetésével és megszűnésével kapcsolatos bérbeadói feladatok ellátása, kivéve a lakások bérlőinek kijelölése; - a lakbérek beszedése, nyilvántartása, a késedelmesen fizető bérlők bérleti díjhátralékának behajtása;

17 17 - a bérlemények rendeltetésszerű használatához szükséges berendezések állandó üzemképes állapotban tartása; - a bérlemények rendeltetésszerű és gondos használatának ellenőrzése; - az ingatlan közös használatú területeinek tisztántartása, szükség szerinti megvilágítása, és az ehhez kapcsolódó közműellátás biztosítása; - a háztartási hulladék összegyűjtése és elszállíttatása; b) a lakás és az épület fenntartása, felújítása: - életveszély elhárítása; - az életveszélyt okozó, továbbá az épület állagát veszélyeztető, vagy a bérlemény rendeltetésszerű használatát lényegesen gátoló, azonnali beavatkozást igénylő hibák haladéktalan, eseti megszüntetése; - az ingatlan rendeltetésszerű állapotát lényegesen nem befolyásoló, azonnali beavatkozást nem igénylő hibák kijavítása, amelyekre az épületen elvégzendő egyéb javítási munkákkal együtt, az észleleléstől számított 6 hónapon belül kerül sor; - az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használatának érdekében végzett, előre tervezett, folyamatos állagmegóvási munkák; - a bérbeadót terhelő javítási munkák elvégzése, egyes lakás-felszerelési tárgyak, vagy szerelvények szükség szerinti cseréje; - a fenti feladatok lebonyolítása, elvégzése során felmerült költségek. (5) A bérlő a lakásbérleti jogviszony keretében a lakáshoz tartozó területet térítés nélkül jogosult használni. (6) A bérlő részére nyújtott külön szolgáltatásért az üzemeltetőt külön díjazás illeti meg. Minden, nem a bérbeadót terhelő üzemeltetési és egyéb kötelezettség teljesítésére a lakásbérleti szerződés és az üzemeltető szervezet közötti külön megállapodás az irányadó. Ör. 38/H (1) A bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a bérlő köteles - külön felszólítás nélkül - a lakást 15 napon belül kiüríteni, és tisztán - a lakásberendezésekkel és felszerelésekkel együtt - rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az üzemeltetőnek (Békéscsaba Vagyonkezelő RT) átadni. (2) A bérleti szerződés megszűnésekor felmerülő költségek a lakás rendeltetésszerű állapotba hozatalának költségei, bérleti díj-, közüzemi díjtartozás - fedezetére a bérleti szerződés megkötése előtt óvadékot kell fizetni, amelynek összege Ft/lakás. (3) Az óvadék mértékét a tulajdonos önkormányzat évente felülvizsgálja, és szükség szerint állapítja meg. (3) Az óvadékot a tulajdonos által meghatározott számlára kell befizetni. (4) Ha a bérlő az Erzsébet Lakóparkban lévő lakást a bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnésekor tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadó megbízásából eljáró üzemeltetőnek átadta, továbbá bérleti díj, közüzemi díj tartozása nincs,

18 18 részére az óvadékot hozadékával együtt vissza kell fizetni. Az állampapírban tartott óvadék hozamából az üzemeltető jogosult levonni azt az összeget, amely az óvadék elhelyezésével, kezelésével kapcsolatban felmerült. (5) Ha a bérlő a lakás rendeltetésszerű állapotba hozatalának, illetve bérleti díj-, közüzemi díjfizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, a bérbeadónak az óvadékot a lakás rendbetételére, tartozásainak kiegyenlítésére kell fordítani: a) amennyiben az óvadék összege meghaladja a lakás rendeltetésszerű állapotba hozatalához, illetve a bérlő bérleti díj, és közüzemi díj tartozásának kiegyenlítéséhez szükséges ellenértéket, úgy a fennmaradó összeget a bérlő részére a bérleti jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni; b) amennyiben a bérlő helyett elvégzett, a lakás rendeltetésszerű állapotba hozatalának költségei, illetve a bérleti díj, közüzemi díj tartozás meghaladja a bérlő által befizetett óvadék összegét, úgy a bérbeadónak gondoskodnia kell a különbözet beszedéséről. Ör. 38/I (1) Az önkormányzat a költségelvű bérlakásokhoz kapcsolódó bevételeit és kiadásait elkülönítetten, külön számlán tartja nyilván legalább 20 évig. (2) Az önkormányzat a Gazdasági Minisztérium felé a támogatással létrehozott költségalapú bérlakásokra vonatkozóan beszámolási kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget: a) minden év szeptember 30-ig beszámolót készít: - lakbérszintjének, támogatási- és bérbeadási rendszerének működéséről; - az épületekhez kapcsolódó bevételek és kiadások elszámolásáról; b) 3 évente tájékoztatást ad a lakások - értékbecslő által megállapított - forgalmi értékéről. (3) A lakbért az önkormányzat csak a költségalapon meghatározott lakbérű épület és lakás működtetésére, karbantartására, valamint a lakóház felújítására használhatja fel. (4) Amennyiben a megállapított lakbér mértéke meghaladja a költségelvű bérlakások üzemeltetési, fenntartási és felújítási költségeit, úgy ezt a többletbevételt az önkormányzat kizárólag a településen lévő lakóépület létesítésére, fenntartására és felújítására fordíthatja. 2. A rendelet II. Fejezet Ifjúsági garzonház kiegészül az alábbi 38/1. -sal: Ör. 38/1. Felkelő Nap Háza garzonház (1)A Felkelő Nap Háza garzonház lakóegységeinek bérbeadására e rendelet Ifjúsági garzonházra vonatkozó szabályait kell alkalmazni, a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel:

19 19 (2)A bérleti jogviszony feltétele a kereső tevékenység. A kereső tevékenység 90 napnál hosszabb időre történő megszűnése esetén bérlőnek a lakóegységet - a kereső tevékenység megszűnésétől számított - 6 hónapon belül el kell hagyni. A bérleti jogviszony megszűnik abban az esetben is, ha a bérlő a lakáscélú előtakarékosságot nem megfelelően teljesíti. (3) Az önkormányzat a Felkelő Nap Háza garzonházhoz kapcsolódó bevételeit és kiadásait elkülönítetten, külön számlán tartja nyilván legalább 20 évig. A rendelet kiegészül az alábbi III/1. fejezettel: 3. III/1. FEJEZET Gólyavár főiskolai garzonház Ör. 39/A Az önkormányzati tulajdonú Gólyavár főiskolai garzonház lakóegységeinek bérbeadására e rendelet szabályait kell alkalmazni az e fejezetben foglalt eltérésekkel: Ör. 39/B (1) A Gólyavár főiskolai garzonház lakóegységei bérbeadásának feltételei: a) A Gólyavár főiskolai garzonházban lévő lakóegységek nem tartoznak a szociális rászorultság alapján bérbe adható önkormányzati tulajdonú lakások körébe. A lakóegységek bérbeadása pályázat útján történik. b) A Gólyavár főiskolai garzonház a Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskolai Kar felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói és 35 év alatti oktatói közül házastársi vagy élettársi kapcsolatban élők átmeneti elhelyezését szolgálja. c) A pályázat kiírása és az elbírálás elsősorban jövedelmi helyzet és tanulmányi eredmény alapján - a Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskolai Kar hatáskörébe tartozik. d) A pályázók a szülőktől vagy közeli hozzátartozóktól származó befogadó nyilatkozattal rendelkeznek (kivéve a tartós nevelésből kikerült fiatalokat). e) Vállalják a főiskola nappali tagozatos hallgatóit kivéve - valamely Magyarországon bejegyzett pénzügyi intézménnyel minimum havi Ft/fő megtakarítási összegű lakás-előtakarékossági szerződés megkötését legalább a bentlakás időtartamára, és azt a szerződésben foglaltak szerint folyamatosan fizetik. f) Vállalják továbbá, hogy a lakás-előtakarékossági szerződés teljesítését igazoló okmányokat negyedévenként, a bérleti szerződésben foglaltak szerint bemutatják. Hozzájárulnak ahhoz, hogy a bérbeadó a pénzintézettől a szerződés teljesítésére vonatkozóan felvilágosítást kérhet, illetve a pénzintézet felvilágosítást adhat. g) Nem jogosultak a Gólyavár főiskolai garzonház lakóegységében történő elhelyezésre azok a személyek, akik a pályázat elbírálásának időpontjában önálló ingatlantulajdonnal rendelkeznek.

20 20 Ör. 39/C (1) A Gólyavár főiskolai garzonházban lévő lakóegység pályázat alapján kiválasztott bérlőjével kötött bérleti szerződés határozott időre 1 tanulmányi évre szólhat, amelynek megújítását a határozott idő lejártát megelőző 30 napon belül kérheti a bérlő. A szerződés meghosszabbításánál figyelembe kell venni azt a kikötést, hogy a bérlő a beköltözéstől számítva maximum 5 évig - a nappali tagozatos hallgatók esetében a képzés időtartamát követő 6 hónapig - lakhat az ingatlanban. A lakóegységre kötött bérleti szerződés 5 év után semmilyen indokkal nem hosszabbítható meg. (2) A lakóegységre bérlőtársi szerződés nem köthető, több bérlő együttesen nem bérelheti, kivéve a házaspárral, vagy élettárssal kötött szerződés, amely bérlőtársi szerződésnek minősül. (3) A lakóegység használatát részben vagy egészben másnak átengedni, illetve a bérleti jogot átadni, elcserélni, vagy a bérleti jogviszonyt folytatni nem lehet. (4) A lakóegységbe a bérlő a szerződés megkötése után született gyermeke kivételével más személyt nem fogadhat be. Ör. 39/D (1) A Gólyavár főiskolai garzonházban lévő lakóegységre vonatkozó bérleti jogviszony fennállása esetén a bérlő lakbért nem fizet, de az üzemeltetőt terhelő üzemeltetési, kezelési kötelezettségek teljesítéséből adódó költségek fedezetéhez havi 3.000,-Ft/lakóegység hozzájárulást (Szj ) köteles fizetni. A hozzájárulás összegét a közgyűlés évenként április 1-ig felülvizsgálja. (2) A lakóegységek rendeltetésszerű állapotban történő visszaadásának tekintettel a bérlők személyének változására a Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskolai Kar folyamatosan eleget tesz. (3) Abban az esetben, ha a feltételeknek megfelelő kellő számú fiatal házaspár (élettárs) igénylőként nem jelentkezik, az önkormányzat a lakást költségelvű lakbér felszámításával másoknak is bérbe adhatja. A költségelvű lakbér mértéke 270 Ft/m 2 /hó. Ör. 39/E (2) A bérleti jogviszony feltétele: a) főiskolai hallgatók esetében a hallgatói jogviszony. A hallgatói jogviszony megszűnésétől számított 6 hónapon belül bérlőnek a lakóegységet el kell hagynia. b) főiskolai oktatók esetében a kereső tevékenység, továbbá a lakáscélú előtakarékosság. A kereső tevékenység 90 napnál hosszabb időre történő megszűnése esetén bérlőnek a lakóegységet - a kereső tevékenység megszűnésétől számított - 6 hónapon belül el kell hagyni. A bérleti jogviszony megszűnik abban az esetben is, ha a bérlő a lakáscélú előtakarékosságot nem megfelelően teljesíti.

21 21 Ör. 39/F Az önkormányzat a Gólyavár főiskolai garzonházhoz kapcsolódó bevételeit és kiadásait elkülönítetten, külön számlán tartja nyilván legalább 20 évig. 4. A rendelet III. Fejezet az Életfa nyugdíjasházra vonatkozó különleges rendelkezések 40. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A nyugdíjasházba beköltözők a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv. felhatalmazása alapján kiadott, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1999. (II. 17.) számú kormányrendelet szerinti a közgyűlés által meghatározott havi személyi térítési díjat kötelesek fizetni. A havi személyi térítési díj nem haladhatja meg az idősek otthonában élő háztartás egyhavi jövedelmének 80 %-át. 5. A rendelet 40. -a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: Az idősek otthonába csak olyan idős személyek, vagy házaspárok kerülhetnek elhelyezésre, akik a beköltözés időpontjában sem önkormányzati lakásra vonatkozó határozatlan idejű bérleti jogviszonnyal, sem lakásra vonatkozó tulajdonjoggal nem rendelkeznek. 6. A rendelet 41. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A használati jog megszerzésére irányuló szándékot formanyomtatványon lehet bejelenteni. A jelentkezés elfogadásáról - a Csabai Életfa Kht.. ügyvezető igazgatójának javaslata alapján - Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Lakásügyi Bizottsága dönt. 7. A rendelet 43. -a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: Az önkormányzat az Életfa nyugdíjasház bővítése - 12 lakóegység - létesítésének és működésének költségeit elkülönítetten kezeli, és a keletkező többletet az idősek ellátási rendszere tárgyi, személyi feltételeinek javítására fordítja. 8. A rendelet átmeneti lakásnak minősülő lakások (Békéscsaba, Irányi u. 4-6.) bérbe adása szabályainak 55. -a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

22 22 A bérleti szerződés megszűnésekor felmerülő költségek a lakás rendeltetésszerű állapotba hozatalának költségei, bérleti díj-, közüzemi díjtartozás - fedezetére a bérleti szerződés megkötése előtt óvadékot kell fizetni, amelynek összege 1 szobás lakás esetén Ft, 2 vagy 3 szobás lakás esetén Ft. 9. A rendelet 55. -a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: Az óvadék mértékét a tulajdonos önkormányzat évente felülvizsgálja, és szükség szerint állapítja meg. 10. A rendelet 55. -a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: Az óvadékot a tulajdonos által meghatározott számlára kell befizetni. 11. A rendelet 55. -a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: Ha a bérlő a lakást a bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnésekor tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadó megbízásából eljáró üzemeltetőnek átadta, továbbá bérleti díj, közüzemi díj tartozása nincs, részére az óvadékot hozadékával együtt vissza kell fizetni. Az állampapírban tartott óvadék hozamából az üzemeltető jogosult levonni azt az összeget, amely az óvadék elhelyezésével, kezelésével kapcsolatban felmerült. 12. A rendelet 55. -a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki: Ha a bérlő a lakás rendeltetésszerű állapotba hozatalának, illetve bérleti díj-, közüzemi díjfizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, a bérbeadónak az óvadékot a lakás rendbetételére, tartozásainak kiegyenlítésére kell fordítani: a) amennyiben az óvadék összege meghaladja a lakás rendeltetésszerű állapotba hozatalához, illetve a bérlő bérleti díj, és közüzemi díj tartozásának kiegyenlítéséhez szükséges ellenértéket, úgy a fennmaradó összeget a bérlő részére a bérleti jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni; b) amennyiben a bérlő helyett elvégzett, a lakás rendeltetésszerű állapotba hozatalának költségei, illetve a bérleti díj, közüzemi díj tartozás meghaladja a bérlő által befizetett óvadék összegét, úgy a bérbeadónak gondoskodnia kell a különbözet beszedéséről. 13. A rendelet 55. -a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki: Különösen indokolt esetben, rendkívüli élethelyzet esetén (természeti katasztrófa, elemi kár, stb.) a Lakásügyi Bizottság az óvadék fizetése alól mentesítheti a bérlőt.

23 Ez a rendelet év május hó 2. napján lép hatályba. Békéscsaba, április 25. Pap János polgármester dr. Simon Mihály jegyző Tárgy: Kórház részére nyomtató beszerzés A közgyűlés 20 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 198/2002. (V.2.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Réthy Pál Kórház- Rendelőintézetben működő urogynekológiai centrum részére 1 db nyomtató beszerzéséhez ,-Ft értékben. Forrás: az egészségügyi felújításra jóváhagyott e forintból gép-műszer beszerzésre átcsoportosított ,- Ft. Tárgy: Pap János polgármester értelem szerint Alapfokú táncművészeti oktatás indítása a József Attila Általános Iskolában A közgyűlés 21 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 199/2002. (V.2.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az alapfokú művészetoktatás iskolarendszerű megszervezése és működtetése támogatásának céljából a véleményalkotásra jogosult testületek egyetértéséről megbizonyosodva 1./ augusztus 1-től a József Attila Általános Iskola feladatkörét bővíti: általános iskolai és alapfokú művészetoktatási feladatok ellátását végző többcélú intézménnyé minősíti. Az alapfokú művészetoktatási intézmény táncművészeti ágában balett, valamint modern-kortárs tánc tanszak indítását engedélyezi felmenő rendszerben, 2002/03 tanévben előképző és 1. évfolyamon, a továbbiakban előkészítő és hat évfolyamon. 2./ Az intézmény neve: József Attila Általános Iskola és

24 24 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az intézmény pedagógiai programjának és szabályzatainak módosítását június 15-ig írja elő. Az intézményi pedagógiai program módosításában meg kell jeleníteni fakultatív rendszerben egy osztály felmenő rendszerű táncoktatásának kidolgozását, illetve a városi igények kielégítésére szolgáló csoportok szervezését és feltételeinek biztosítását. 4./ A feladatbővüléshez szükséges személyi-tárgyi feltételeket a - kötelező eszköz- és felszerelés jegyzék előírásainak megfelelően - felmenő rendszerben, a mindenkori állami normatív támogatás mértékéig lehetséges tervezni és teljesíteni. Az indításhoz szükséges feltételeket az intézmény a évi költségvetéséből oldja meg. 5./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlés az intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 1./ Intézmény neve: 2./ Székhelye (pontos címe): Telephelye: 3./ Törzsszáma: ALAPÍTÓ OKIRAT JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Békéscsaba, Pásztor utca 17. Békéscsaba, Pásztor utca / Alapító szerv neve: 5./ Az intézmény felügyeleti szerve: 6./ Jogállása Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése, illetve jogelődje Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése Békéscsaba, Szent István tér 7. önálló jogi személy

25 25 7./ Gazdálkodási jogköre: Önálló költségvetési szerv 8./ Típusa: Többcélú intézmény: összetett iskola általános iskola (8 évfolyamos) alapfokú művészetoktatási intézmény (2 előképző + 6 évfolyam) 9./ Alaptevékenysége: Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás (1-8 évfolyamig ) nappali rendszerű általános iskolai oktatás, alapvizsgára, továbbá középiskolai illetve szakiskolai továbbtanulásra, pályaválasztásra való felkészítés emelt szintű testnevelés oktatás kifutó rendszerben a NAT folyamatos belépéséig kötelező illetve nem kötelező tanórai foglalkozások keretében felzárkóztatás, tehetséggondozás, fejlesztés, egyéni foglalkozások szervezése iskolai könyvtári feladatok ellátása oktatási, nevelési módszertani feladatok végzése alapfokú művészetoktatás alapfokú táncművészeti ág balett tanszak modern kortárs tánc tanszak napközi otthoni, tanulószobai ellátás iskolai intézményi étkeztetés (feltételeinek biztosítása) egyéb korlátozottan igénybe vehető munkahelyi étkeztetés diáksport szabadidősport, biztosítása intézményi vagyon működtetése saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás (tanfolyam) 10./ Vállalkozási tevékenysége: Nincs 11./ Alaptevékenység érdekeltségi rendszere: Maradvány-érdekeltségű költségvetési szerv 12./ Intézmény vezetőjének megbízására vonatkozó szabályok: Az intézmény igazgatóját a közgyűlés bízza meg pályázat útján, határozott időtartamra. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 13./ Feladat ellátására szolgáló vagyon:

26 26 Az önkormányzat által ingyenes használatba adott korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból: az 1772/11 hrsz.-ú 1 ha 1345 m 2 Pásztor u.l7.sz. alatti ingatlan. Az intézmény használatában lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok felett az intézmény vezetője nem rendelkezhet, kivéve- amennyiben az alapfeladat ellátását nem sérti - az 1 év alatti bérbeadást. Az ingóságok feletti rendelkezési jog gyakorlásának módját az önkormányzat vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet szabályozza. A közgyűlés 478/1992. (XII.18.) határozatával elfogadva, módosítva a 95/1994. (II.24.) határozattal, a 218/1995. (VI.1.) határozattal, a 82/1998.(III.19.) határozattal, valamint a 199/2002. (V.2.) határozattal. Békéscsaba, május 2. Pap János polgármester dr. Simon Mihály jegyző Szilvásy Ferenc alpolgármester május 15. Tárgy: Tájékoztató az általános iskolai beiskolázásról A közgyűlés 20 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 200/2002. (V.2.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a 2002/03. tanév általános iskolai beiskolázásának végrehajtásáról szóló beszámolót. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2002/03-as tanévre jóváhagyja a 9. sz. Általános Iskolában a tornászosztály 11 fővel történő indítását. Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a következő évi sikeres beiskolázás érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 3./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2002/03. tanévben a Madách Utcai Általános Iskolában a 22 többletórát biztosítja az 1. évfolyam csoportbontása és felzárkóztatás céljaira. 4./ Az általános iskolai ágazatban a gyermeklétszám csökkenéséből egyenesen következik az osztályok számának csökkenése. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2002/2003-as tanévben az általános iskolai ágazatban bekövetkező osztályszám csökkenés következtében az alábbi közalkalmazotti álláshelyeket szünteti meg végleges jelleggel első körben. Kötelezi az

27 27 intézményvezetőket, hogy segítsék a megszűnő álláshelyen állományban lévő aktív korú pedagógusok áthelyezéssel történő elhelyezését. Petőfi Utcai Általános Iskola 2 fő pedagógus álláshely Szent László Utcai Általános Iskola 1 fő pedagógus álláshely Madách Utcai Általános Iskola 2 fő pedagógus álláshely (tanító) 10. sz. Általános Iskola 3 fő pedagógus álláshely 11. sz. Általános Iskola 1 fő pedagógus álláshely József Attila Általános Iskola 2 fő pedagógus álláshely Szilvásy Ferenc alpolgármester június 1. Tárgy: Iskolaszék megszűnését követő fenntartói intézkedések A közgyűlés 19 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 201/2002. (V.2.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskolában működő iskolaszék megszűnését, és visszavonja az intézménybe a 99/1994. (II. 24.) közgyűlési határozattal delegált Ungor Béláné (Békéscsaba, Kőris u. 5.) valamint Máté András (Békéscsaba, Kazinczy ltp. 23/A.) megbízását. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése tisztelettel megköszöni a delegált iskolaszéki tagok munkáját. Szilvásy Ferenc alpolgármester; intézményvezető azonnal Tárgy: Pedagógiai szakszolgálatokra fordítható keretösszeg felosztása A közgyűlés 20 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 202/2002. (V.2.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a pedagógiai szakszolgálatok támogatására biztosított központi előirányzat alábbi módon történő felosztását: 1./ Nevelési Tanácsadás: a./ A Nevelési Tanácsadó pszichológusi státusza a 249/2000. (IV.13.) Közgyűlési határozat értelmében: ,- Ft b./ Fejlesztő pedagógiai feladatellátás a beérkezett

28 pályázati igények alapján: 28 Petőfi Utcai Általános Iskola ,- Ft Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium ,- Ft Gerlai Általános Iskola ,- Ft Szent László Utcai Általános Iskola ,- Ft 2. sz. Általános Iskola ,- Ft József Attila Általános Iskola ,- Ft 9. sz. Általános Iskola ,- Ft Összesen: ,- Ft Mindösszesen: ,- Ft 2./ Logopédiai ellátás: A városi logopédia Madách utcai telephelyének kialakítása a 746/1999. (X.20.) sz. Közgy. határozat értelmében ,- Ft Vandháti Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola logopédiai telephelyeinek eszközpótlására ,- Ft Szabó Pál Téri Általános Iskola logopédiai foglalkozások szervezésére ,- Ft Összesen: ,- Ft 3./ Gyógytestnevelés: 9. sz. Általános Iskola eszközbeszerzésre, eszközpótlásra ,- Ft Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium ,- Ft Összesen: ,- Ft 4./ Konduktív pedagógiai ellátás: Eszközbeszerzésre a Pásztor Utcai Óvodában Eszközbeszerzésre a Szabó Pál Téri Általános Iskolában Összesen: Mindösszesen: ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Szilvásy Ferenc alpolgármester május 15. Tárgy: Pályázati támogatás a Csabai tanya és Gabonatörténeti kiállítóhely épületeinek helyreállításához A közgyűlés 17 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 203/2002. (V.2.) közgy.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő állami tartalékföldek hasznosítására

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2/2007.(II. 01.) RENDELETÉNEK a 14/2007.(IX. 27.) rendelettel, a 19/2007.(XI.

Részletesebben

"11/1991. (X.10.) sz. önkormányzati rendelet a közgyűlés egyes hatáskörei gyakorlásának átruházásáról

11/1991. (X.10.) sz. önkormányzati rendelet a közgyűlés egyes hatáskörei gyakorlásának átruházásáról Tárgy: ASKO Német Áruház RT. és az Önkormányzat közötti szerződés módosításának jóváhagyása - A közgyűlés 24 szavazattal - ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 218/1991.

Részletesebben

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006.(XII.18.) R E N D E L E T E. Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006.(XII.18.) R E N D E L E T E. Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006.(XII.8.) R E N D E L E T E Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről - egységes szerkezetben - Dombrád Város Képviselőtestülete a lakások

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Önkormányzati tulajdonú pincék értékesítéséről szóló határozat módosítása

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet a lakások bérletéről szóló 10/2001. (VII. 4.) ÖR. rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló Békéscsaba város 1999. évi közrend, közbiztonságának helyzetéről A közgyűlés

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről,

Részletesebben

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL, VALAMINT ELIDEGENÍTÉSÜKRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL Mezőcsát

Részletesebben

1. E rendelet hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő valamennyi lakásra.

1. E rendelet hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő valamennyi lakásra. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 44/2012.(IX.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, elidegenítéséről és használatáról Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók.

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének./2011. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 2001. januári közgyűlés előkészítése A közgyűlés 23 igen, 1 nem szavazattal,

Részletesebben

17/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

17/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 17/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről * A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. szeptember hó 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. szeptember hó 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. szeptember hó 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Innovációs Központ Üzemeltetési szerződéseinek

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére egységes szerkezetben a 19/2006. (VI. 28.), 5/2004. (II.

Részletesebben

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének a 13/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelettel, és a 12/2015.(X.28.)önkormányzati rendelettel módosított 1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. február hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A HUNGAROTEL Rt. koncessziós ügye - Takács Péter képviselő kérdést tett

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Vágvölgyi Gábor képviselő napirend előtti felszólalása - Vágvölgyi Gábor képviselő

Részletesebben

"BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 18/1991. (XII.19.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 18/1991. (XII.19.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL Tárgy: Centrum Áruház által alapított korlátolt felelősségű társaságban való részvétel - A közgyűlés a határozat 1./ pontját 25 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, míg a 2./ pontját 14 igen szavazattal,

Részletesebben

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre.

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 756/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv. 393-2/2005. Előadó: Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. április 18-án tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. április 18-án tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. április 18-án tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közgyűlési határozatok végrehajtásáról tájékoztató - A közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazattal

Részletesebben

Az ER 1. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

Az ER 1. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő bérlővel terhelt nem lakás céljára szolgáló

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. április 13-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. április 13-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. április 13-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő napirend előtti bejelentése - A képviselő jelezte,

Részletesebben

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K 56/2009. (XI.27.) sz. önk. rendelet A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról szóló 37/2004. (XII.17.)

Részletesebben

(2) A Bérbeadó a rendelkezése alá kerülő lakásokat, pályázat útján jogosult bérbe adni.

(2) A Bérbeadó a rendelkezése alá kerülő lakásokat, pályázat útján jogosult bérbe adni. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások bérletéről, elidegenítéséről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. február hó 28. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2003. (II. 28.) Kgy. A megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

[Az 5/2008. (II. 19.) Kgy., és a 40/2008. (XII. 22.) Kgy. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]

[Az 5/2008. (II. 19.) Kgy., és a 40/2008. (XII. 22.) Kgy. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2006. (II. 24.) Kgy. rendelete A megyei önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 225. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2015. (.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 31/2012. (XI.30.), az 1/2013. (I.31.) és a 14/2013. (VI.27.) számú önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben a 31/2012. (XI.30.), az 1/2013. (I.31.) és a 14/2013. (VI.27.) számú önkormányzati rendelettel) Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012. (VII.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon a tehergépjárművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA BUDAPEST 2016. (Hatályos: 2016. március 18. napjától) Bevezetés A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban: Egyetem) a Magyarország 2016. évi központi

Részletesebben

Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete

Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete 1 Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyon kezeléséről Váraszó Község Önkormányzat

Részletesebben

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II.

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II. A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) ÖKT rendeletének módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Módosította: 15/2002. (III. 28.) ÖKT. rendelet, 33/2005. (XII.1.) a 11/2006. (II. 24.),

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. október 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. október 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. október 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Hanó Miklós tanácsnok interpellációja - a belterületi földértéket érintő egyezség

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésének helyi szabályozásáról szóló 7/1994. (XI. 28.) KT. számú önkormányzati rendeletével

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2015. (VII.28.) számú határozata

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2015. (VII.28.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2015. (VII.28.) számú határozata Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 5. alatti lakás és a hozzátartozó garázs bérbeadásáról

Részletesebben

(hatályos: 2016.02.01-től) TERMÉKISMERTETŐ

(hatályos: 2016.02.01-től) TERMÉKISMERTETŐ ERSTE BANK HUNGARY ZRT. OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT LAKÁSHITEL (hatályos: 2016.02.01-től) 3 vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott lakáshitele A hitelt igényelheti minden 18.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására A közgyőlés

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1995. (VI. 19.)önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről (Módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselőtestület

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007 március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Aljegyzői pályázat kiírása A közgyűlés 17 igen szavazattal, 9 tartózkodással

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/1991. (IV.4.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A közterület használatának engedélyezéséről

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/1991. (IV.4.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A közterület használatának engedélyezéséről Tárgy: Közterület használatának engedélyezéséről szóló rendelet megalkotása - A közgyűlés 23 szavazattal az alábbi határozatot hozta: 056/1991.(IV.4.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1.

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1. Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 9/2010. (II.22.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Budapest

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/1999. (VII.10.) KT. számú * r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/1999. (VII.10.) KT. számú * r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/1999. (VII.10.) KT. számú * r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Módosította: 33/2000./XII.31./KT, 41/2001./XII.31./KT,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Módosítva: 16/2014. (VII.15.), Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK a 41/2010. (XII.17.) Ör., a 7/2012. (II.24.) Ör., a 32/2012. (V.31.) Ör., az 58/2012. (XI.30.) Ör., 6/2014. (II.27.), 16/2014.(VI.30.) a 28/2015.(IX.24.)

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról Rakamaz

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

10.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

10.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 10.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI. oldal II. III. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

Módosítások: /2010. V. 1-

Módosítások: /2010. V. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2000. (XII. 12.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja DMJV Önkormányzat 2004. évi 6. számú Közlönye file://g:\kozl\6szkoz~1\6szkzl~1\6szkzl~1.htm 1. oldal, összesen: 47 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2006.(II.01.) önkormányzati rendelete A közműfejlesztési célú lakossági pályázatokról *3*9 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza.

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza. KIVONAT a Klapka Lakásszövetkezet hírközlési szolgáltató 2016.01.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

1. Vagyontárgyak meghatározása

1. Vagyontárgyak meghatározása Epöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete Epöl község Önkormányzata vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat. Képviselő- testületének. 23/2009. (X. 26.) rendelete az

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat. Képviselő- testületének. 23/2009. (X. 26.) rendelete az Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének 23/2009. (X. 26.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek meghatározásáról Záradék: E rendelet a Polgármesteri

Részletesebben

Város Jegyzője ELŐTERJESZTÉS. a helyi adótárgyú rendeletek módosításának tárgyában

Város Jegyzője ELŐTERJESZTÉS. a helyi adótárgyú rendeletek módosításának tárgyában Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/121, 134, 122 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: ado@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS a helyi adótárgyú rendeletek

Részletesebben

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE* 22/2001.(XII.18.) Önk.számú rendelete

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE* 22/2001.(XII.18.) Önk.számú rendelete KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE* 22/2001.(XII.18.) Önk.számú rendelete A lakások és helyiségek bérletének és elidegenítésének helyi szabályairól Kötegyán község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 200. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Javaslat a 200. évi költségvetési rendelet módosítására I. A közgyőlés

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjeszti: dr. Varga

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról a 13/2015.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. szeptember 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IX.07.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségekbérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az 1995. évi költségvetés módosítására - A közgyűlés

Részletesebben

Tárgy: Pap János polgármester napirend előtti felszólalása

Tárgy: Pap János polgármester napirend előtti felszólalása Tárgy: Pap János polgármester napirend előtti felszólalása - A polgármester ismertette a Köztársasági Megbízott Területi Hivatalának vezetőjétől érkezett átiratot, mely az 500/1992. (XII.18.) számú közgyűlési

Részletesebben

15/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

15/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 15/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről * 2 A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (IV.17.) KT. HATÁROZATA

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (IV.17.) KT. HATÁROZATA /2015. (IV.17.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság Városi Rendőrkaptányság 2014. évi tevékenységéről készített beszámolót. A Képviselő-testület a beszámolót

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő napirend előtti felszólalása - Dr.Vécsei László

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI A rendelet hatálya 1. Értelmező rendelkezés 2. Kezelői feladatok ellátása 3. Lakások hasznosításának jogcímei 4.

ELSŐ RÉSZ A LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI A rendelet hatálya 1. Értelmező rendelkezés 2. Kezelői feladatok ellátása 3. Lakások hasznosításának jogcímei 4. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2009.(XI. 25.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 20/2004. (XII.15.) rendelete a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2004.

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 1522/2010. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

I. RÉSZ Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. b.) Nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére terjed ki.

I. RÉSZ Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. b.) Nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére terjed ki. Balmazújváros Város Önkormányzatának 3/2009. (I. 21.) B. újv. Ör. sz. r e n d e l e t e Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások, és helyiségek elidegenítéséről Balmazújváros Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komlói hulladéklerakó melletti erdőterület termelésből való kivonása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. szeptember 9-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Jánosné bizottsági tag Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete. a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete. a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2005. február 25. 3. szám Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! A település hatályos 30/2005.(XII.12.) számú rendelettel módosított

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 30/2002. (XII.20.) r e n d e l e t e A HELYI ADÓK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS A HELYI ADÓKKAL KAPCSOLATOS MÉLTÁNYOSSÁGI ELJÁRÁSRÓL (A 41/2003. (XII.1.), a 30/2004.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (egységes

Részletesebben

A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai

A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai HATÁROZATOK: 1.) 507/1998.(IX.03.) Kt. határozat 1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az építésügy

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1 az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének megállapításáról a 38/2010. (VII. 12.) 2, a 43/2011. (VII.27.) 3,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 25-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Hatályos: 2015. november 10-től

Hatályos: 2015. november 10-től Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2015. november 10-től

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-7/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Eplény, Veszprémi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az OTP Lakástakarék Zrt. kamat, díj és költség tételeiről Érvényes: 2016. június 1-től

HIRDETMÉNY. az OTP Lakástakarék Zrt. kamat, díj és költség tételeiről Érvényes: 2016. június 1-től HIRDETMÉNY az OTP Lakástakarék Zrt. kamat, díj és költség tételeiről Érvényes: 2016. június 1-től A Hirdetményben történt módosítások dőlt betűvel kerültek feltüntetésre! I. LAKÁSTAKARÉK MEGTAKARÍTÁSI

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben