J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága szeptember 9-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Jánosné bizottsági tag Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei Zsolt bizottsági tag Majernik László bizottsági tag Varga Mihály bizottsági tag Miklós Attila bizottsági tag Távollétét előzetesen jelezte: Andó Tamás bizottsági tag Napirendi pontja tárgyalásánál jelen volt: Csernus István Stratégiai-Fejlesztési Osztály munkatársa Csiaki Tamás Városüzemeltetési Osztály vezetője Bornné dr. Stefkovics Valéria Stratégiai-Fejlesztési Osztály vezetője Hirka Tamás képviselő Sztankó Ilona PIU vezető Bánfi Ádám PIU szakértő Kozma János VAK Rt. vezetője Csák Gyula Vízművek Zrt. vezérigazgatója Nagy László Vízművek Zrt. műszaki vezetője Dr. Tőgye Ildikó Szociálpolitikai Osztály vezetője Hricsovinyi Tamás képviselő Fodor Lajos képviselő Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök üdvözölte a bizottsági ülésen megjelenteket, megállapította, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes. A Bizottság az alábbi napirendi pontot fogadta el: 1. Beszámoló a Békéscsaba Megyei Jogú Város csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése tárgyú, EU támogatásra számot tartó projekt előkészítéséhez létrejött NFH-ENV-4/2005 azonosítási számú Támogatási Szerződés teljesítéséről 2. Habitat for Humanity otthonteremtési pályázata 3. Békés Megyei Vízművek Zrt. szerződéseinek véleményezése 4. Árpád Fürdő vagyon-átvétele 5. A évi kommunális előirányzatok átcsoportosítása 6. Járdalapos járdaépítési feladatok meghatározása 7. A hulladék gyűjtőedények zárt térben történő elhelyezésére kiírt pályázat 8. A hulladék gyűjtőedények zárt térben történő elhelyezésére beérkezett pályázatok elbírálása

2 2 9. Almáskerti Ipari Park közmű és út átvétele 10. Telekgerendás szennyvíz elhelyezési kérelme 11. Javaslat a vállalkozás fejlesztési célelőirányzat felosztására 12. Javaslat beruházási kiadvány elkészítésére, szakmai fórum rendezésére 13. Földterület bérbeadása a T-Mobile Nyrt. részére (volt Városgazdálkodási Vállalat telephelye) 14. A Gerlai Kastély értékesítése 15. A MÁV Zrt. tulajdonában lévő sporttelep megvásárlása 16. A Pósteleki Kastély értékesítése 17. A Békés Megyei Temetkezési Vállalat igazgatójának megválasztása 18. Békéscsaba Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2006. (I.26.) rendelet módosítása 19. A 3208/3 hrsz-ú garázs értékesítése 20. A közgyűlés egyes hatáskörei gyakorlásának a polgármesterre történő átruházásáról szóló 12/2007. (IV.2.) önk. rendelet módosítása 1. Beszámoló a Békéscsaba Megyei Jogú Város csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése tárgyú, EU-támogatásra számot tartó projekt előkészítéséhez létrejött NFH-ENV-4/2005. azonosítási számú Támogatási Szerződés teljesítéséről Dr. Ferenczi Attila: A projekt benyújtásra került, melyet támogatást kapott. Sztankó Ilona: Augusztus 22-én az előírt dokumentumok összeállításra és megküldésre kerültek a Közreműködő Szervezet részére. A Támogatási Szerződés és mellékleteinek összeállítása jelenleg folyamatban van. 178/2008. (IX.9.) VKMB határozata Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elfogadja a Békéscsaba Megyei Jogú Város csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése tárgyú, EU-támogatásra számot tartó projekt előkészítéséhez létrejött NFH-ENV-4/2005 azonosítási számú Támogatási Szerződés teljesítéséről szóló tájékoztatót. Felelős: Hanó Miklós apolgármester, Sztankó Ilona PIU vezető Határidő: folyamatos 2. Habitat for Humanity otthonteremtési pályázata Dr. Tőgye Ildikó: A Habitat for Humanity egy non-profit szervezet, mely azon dolgozik, hogy megszűnjenek a méltatlan lakáskörülmények. Célja fiatalok lakásépítésének a támogatása, itt az önkormányzat feladata az ingyenes telek biztosítása, a habitat kalákában, ill. önkéntes segítőkkel felépíti a házat, előfinanszírozza, amikor a ház felépül, akkor kerül a fiatalok

3 3 tulajdonába. Minden évben egy önkormányzatot választanak ki. Mindenki részt vesz a saját házának az építésében. 179/2008. (IX.9.) VKMB határozata 1. Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek pályázat benyújtását a Habitat for Humanity által meghirdetett pályázati felhívásra. Határidő: szeptember 30. Felelős: Herczeg Tamás tanácsnok 2. Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek, hogy a pályázat sikeressége és a partneri szerződés megkötése esetén 15, egyenként m2 alapterületű, és értékű közművesített telket biztosít Békéscsaba város Fényes városrészén. Határidő: december 31. Felelős: Vantara Gyula polgármester 3. Békés Megyei Vízművek Zrt. szerződéseinek véleményezése. Csák Gyula Vízművek Zrt. vezérigazgatója tájékoztatta a bizottságot a Vízművek Zrt. együttműködési, üzemeltetési és önköltség-számítási szabályzatában foglaltakról. Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a Békés Megyei Vízművek Zrt. szerződéseinek véleményezése tárgyú előterjesztést megtárgyalta, arról 3 igen 3 nem szavazati arány miatt határozatot nem hozott. 4. Árpád Fürdő vagyon-átvétele Csák Gyula Vízművek Zrt. vezérigazgatója tájékoztatta a bizottságot az Árpád Fürdő vagyon átvételével kapcsolatos megállapodás-tervezetéről. Csiaki Tamás osztályvezető elmondta, hogy a közgyűlésig a vízművektől megérkezik az új megállapodás-tervezet, mely tartalmazni fog 500 m Ft+ÁFA összeget amit az igazgatóság kér a Fürdőért. Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága az Árpád fürdő vagyon-átvétele tárgyú előterjesztést megtárgyalta, arról 3 tartózkodó 3 nem szavazati arány miatt határozatot nem hozott. 5. A évi kommunális előirányzatok átcsoportosítása Dr. Ferenczi Attila: Felkérem az illetékes irodát, hogy mérje fel, a városban hol van szükség nyilvános wc építésére.

4 4 520 ezer Ft-ot javaslok bevenni a listába, a Mag u. villanyvilágítás tervezésére. A tervezési feladatokat ha kivesszük a listából, marad a c, d, j, k, l.pontok, valamint a Mag u. villamoshálózat tervezése. A tervezési feladatokat pedig az októberben elfogadandó rendelet módosítás kapcsán a tervezési feladatok maradványához rendelnénk. 180/2008. (IX.9.) VKMB határozata Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II.19.) rendelet 39. -a értelmében, a 7. számú mellékletben biztosított döntési hatáskörében eljárva dönt a évi önkormányzati költségvetésben kommunális beruházásokra és felújításokra jóváhagyott alábbi előirányzat átcsoportosításokról: A 2007-ről áthúzódott útépítések előirányzatából (4. sz. melléklet előirányzatból Ft-ot) az alábbi feladatok megvalósítását hagyja jóvá: - Trefort utca (Illésházi u. - Szarvasi út) csapadékvíz elvezetés felújítására ,-Ft - Kandelábereken elhelyezett virágok locsolására ,-Ft - Fürjesi út kátyúzására ,-Ft - Október 23. tér építésére buszmegállóval együtt ,-Ft - Kereki utca (Nagy Sándor u. - Honvéd u. között) járdalapos járda átépítésére ,-Ft - Mag u. villamoshálózat tervezésére ,-Ft Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: október Járdalapos járdaépítési feladatok meghatározása Csiaki Tamás: A bizottság által jóváhagyott 4 millió ft járdalap vásárlásból javaslom, hogy 2 millió ft legyen osztályunk által felhasználva, ugyanis a járda átépítéseknél, felújításoknál kikerülő járdalapot újra ki tudjuk adni a lakosság részére. Dr. Ferenczi Attila: Az alábbiakat javaslom elfogadni a mellékelt táblázatból: - Omaszta u. vége (Mogyoró u. - elkerülő út) 68 fm, 54m2 2 soros szegély nélkül, ,-Ft - Körgát sor és Nádas sor összekötése 210 fm, 168 m2 2 soros szegély nélkül ,-Ft - Török I. u. a buszfordulónál 64 fm, 51m2 2 soros szegély nélkül ,-Ft sz. (szarvasi) úttól a Filiáig 927 fm, 256 m2, 1 soros szegély nélkül, 230 fm 2 soros szegély nélkül ,-Ft - Kígyósi út külterületi szakasz 120 fm, 96 m2 2 soros szegély nélkül ,-Ft hrsz. Utca a Kossuth u. - Hold u. között 112 fm, 90 m2 2 soros szegély nélkül ,-Ft - Nógrád u előtt 60 fm, 48 m2 2 soros szegély nélkül ,-Ft - Lencsési tömb

5 5 58 m ,-Ft hrsz dűlő 590 fm, 1 soros szegély nélkül ,-Ft 181/2008. (IX.9.) VKMB határozata Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a járdalapos járdaépítési igényeket megtárgyalta és az alábbi járdaépítési feladatok további előkészítését jóváhagyja. Felkéri az előkészítőket, hogy a közbeszerzési eljárás során beérkező ajánlatok ismeretében készítsenek előterjesztést a bizottság következő ülésére, a rendelkezésre álló Ft előirányzatból megvalósítható járdaépítési feladatokról. - Omaszta u. vége (Mogyoró u. - elkerülő út) 68 fm, 54m2 2 soros szegély nélkül, ,-Ft - Körgát sor és Nádas sor összekötése 210 fm, 168 m2 2 soros szegély nélkül ,-Ft - Török I. u. a buszfordulónál 64 fm, 51m2 2 soros szegély nélkül ,-Ft sz. (szarvasi) úttól a Filiáig 927 fm, 256 m2, 1 soros szegély nélkül, 230 fm 2 soros szegély nélkül ,-Ft - Kígyósi út külterületi szakasz 120 fm, 96 m2 2 soros szegély nélkül ,-Ft hrsz. Utca a Kossuth u. - Hold u. között 112 fm, 90 m2 2 soros szegély nélkül ,-Ft - Nógrád u előtt 60 fm, 48 m2 2 soros szegély nélkül ,-Ft - Lencsési tömb 58 m ,-Ft hrsz dűlő 590 fm, 1 soros szegély nélkül ,-Ft A Bizottság a 137/2008. (IX.2.) határozatának 2. pontjának 2. bekezdését az alábbiak szerint módosítja: ,-Ft önkormányzat által lakosság részére biztosított és lakosság által lerakott járdalap és homok biztosítására. Felelős: Bornné dr. Stefkovics Valéria osztályvezető Csiaki Tamás osztályvezető Határidő: október A hulladék gyűjtőedények zárt térben történő elhelyezésére kiírt pályázat Dr. Ferenczi Attila: Az 1. pontba javaslom módosítani: - A lakosok december 31-ig nyilatkozzanak arról, hogy meddig kívánják megépíteni a hulladék tárolót június 30. vagy június 30-ig, és kint, vagy bent. Aki nem

6 6 nyilatkozik december 31-ig, az kizárható a pályázati lehetőségből. Ezt a pénzt tervezni kell, hiszen egy 3-as kukatároló 1,5 millió Ft. Pályázati határidő szeptember 5-e volt, 11-en adták be pályázatukat. Mivel 18-án dönt a közgyűlés, a mostani határozatunkat terjesszük ki a pályázatukat már benyújtókra is. Miklós Attila: Legyen 10 milliós keret, december 31-ig beérkeznek az igények és lehet kalkulálni a továbbiakra. 182/2008. (IX.9.) VKMB határozata I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek a hulladék gyűjtőedények zárható térben történő elhelyezését támogató pályázat módosítását. A mellékelt pályázati kiírásban az alábbiakat módosítja a bizottság: 1. ponthoz: A lakóközösségeknek december 31-ig nyilatkozniuk kell arról, hogy meddig kívánják megépíteni a hulladék tárolót: június 30-ig vagy június 30-ig, kinti vagy benti elhelyezéssel. Azon lakóközösségek, amelyek nem nyilatkoznak december 31-ig, azok kizárhatóak a pályázati lehetőségből. 1.B.b) január 1. - október 1. között benyújtott pályázatokra a támogatás a bekerülési költség 30%-a. A megvalósítás határideje: június C.a) december 31-ig benyújtott pályázatok esetében a támogatás mértéke 25%. A megvalósítás határideje: június C.b) január 1. - október 1. között benyújtott pályázatokra a támogatás a bekerülési költségé 15.%-a. A megvalósítás határideje: június 30. II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja, hogy amennyiben a pályázati kiírás úgy módosul, hogy ezzel kedvezőbb feltételekkel nyújtható támogatást, akkor a szeptember 5-ig benyújtott pályázatok esetében is ezen szempontok szerint történjen az elbírálás. III. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága kezdeményezi a közterület használat rendjéről szóló 39/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítását az előírt december 31. határidő későbbi időpontban történő meghatározását a szilárd hulladék szállítási közszolgáltatáshoz használt gyűjtőedényzet közterületen történő tartós tárolására és a zárható konténertároló közterületen történő elhelyezésére vonatkozóan. IV. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja, hogy a hulladék gyűjtőedények zárható térben történő elhelyezésének támogatására a évi költségvetés készítésénél 10 m Ft legyen figyelembe véve a pénzügyi előirányzat növelésének lehetőségével. 8. A hulladék gyűjtőedények zárt térben történő elhelyezésére beérkezett pályázatok elbírálása

7 7 183/2008. (IX.9.) VKMB határozata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a hulladék gyűjtőedények zárt térben történő elhelyezésének támogatására szeptember 5-ig beérkezett pályázatok elbírálását elhalasztja a Közgyűlés hulladék gyűjtőedények zárt térben történő elhelyezését támogató pályázati kiírás módosításával kapcsolatos döntésig. A Közgyűlés döntését követően soron kívüli bizottsági ülésen dönt a pályázatok támogatásáról. Felelős: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Határidő: szeptember Almáskerti Ipari park közmű és út átvétele 184/2008. (IX.9.) VKMB határozata Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága az Almáskerti Ipari park közmű és út átvétele tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a közgyűlésnek: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Almáskerti Ipari Park 20528/15 hrsz-ú területén a Békéscsabai Vállalkozási Centrum Kft. beruházásában megvalósult közműveket ( ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz, közvilágítás), valamint utat térítésés tehermentesen bruttó ,- Ft értékben átveszi. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a vagyonátadásról szóló szerződés aláírására. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri Dr. Benedek Mária jegyzőt, hogy a vagyonátadással kapcsolatban a vagyonrendelet módosítását, illetve az üzemeltetéshez szükséges megállapodásokat készítse elő. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: október Telekgerendás szennyvíz elhelyezési kérelme 185/2008. (IX.9.) VKMB határozata Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a Telekgerendás szennyvíz elhelyezési

8 8 kérelme tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a közgyűlésnek: 1, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Telekgerendás nagyközség szennyvíz elhelyezési kérelme ügyében hozzájárulását adja Telekgerendás nagyközség területén keletkező kommunális szennyvíz békéscsabai szennyvíztisztító telepen kialakított műtárgyban történő elhelyezéséhez. 2, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az elhelyezés díját Az ivóvízellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 30/2002. (XII.19.) önkormányzati rendeletben meghatározott szippantott szennyvíz fogadási díjával megegyezően határozza meg. Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő: szeptember Javaslat a vállalkozás fejlesztési célelőirányzat felosztására Dr. Ferenczi Attila: Módosító javaslatom Mezei Zsolt előterjesztéséhez: 1. sz. melléklet: +1 munkahelyteremtés támogatása: A tervezett támogatási keretösszeg: 20 M Ft legyen. Az Önkormányzat által biztosított támogatás azon esetben vehető igénybe, amennyiben a kérelmező vállalkozás az új álláshelyet, a munkajogi szabályokat betartva, munkaszerződés keretében teljes munkaidőben, legalább 16 hónapon keresztül folyamatosan fenntartja, A támogatás formája, összege, mértéke:..a +1 fő új alkalmazott munkabére után fizetendő közterhek min. 6 havi egyösszegű előfinanszírozása.. 2. sz. melléklet: technológiai fejlesztés: A forrás 15 millió Ft legyen, a támogatási összeg 500 ezer - 1 millió Ft közötti legyen. A január 1. utáni dátumot hagyjuk ki. Az eszközbeszerzés személygépkocsi kivételével gépjármű beszerzésre is felhasználható legyen. 3. sz. melléklet: pályázat írásának és előkészítésének tervezésének támogatása: energetikai pályázatokra adható 186/2008. (IX.9.) VKMB határozata Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a közgyűlésnek: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a vállalkozási célelőirányzat felosztásának önkormányzati pályázati rendszerben történő meghirdetését az előterjesztésben meghatározott programok szerint támogatja. A célelőirányzat egyes programjai közötti forrásátcsoportosítást a beérkező igényeknek megfelelően Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságára átruházza.

9 9 Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő: október Javaslat beruházási kiadvány elkészítésére, szakmai fórum rendezésére Dr. Ferenczi Attila: Polgármester úr kérése, hogy a 2009-es évi kolbászfesztiválra készüljön el a kiadvány. Miklós Attila: Véleményem szerint éppen ideje lenne a kiadványt elkészíteni, melynek vázlatát már 2 éve elkészítettük. Azért az októberi dátumot javasoltam, mert látszik, hogy folyamatosan lemaradunk a beruházó cégek iránti versenyből, mely ellen mielőbb lépni kell. Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a Javaslat beruházási kiadvány elkészítésére, szakmai fórum rendezésére tárgyú előterjesztést megtárgyalta, 3 igen 3 nem szavazati arány miatt abban határozatot nem hozott. 13. Földterület bérbeadása a T-Mobile Nyrt. részére (volt Városgazdálkodási Vállalat telephelye) 187/2008. (IX.9.) VKMB határozata Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a közgyűlés szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007. (II. 19.) számú önkormányzati rendelet 7. sz. mellékletében biztosított hatásköre alapján az alábbi döntést hozza: 1. A bizottság az általa hozott 114/2008. (VI. 10.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 2. A bizottság támogatja, hogy a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság bérbe adja az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező békéscsabai 6679/49 hrsz-ú, telephely művelési ágú, 150 m 2 alapterületű ingatlant a T-Mobile Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) számára az alábbi feltételekkel: A bérleti szerződés célja, hogy az önkormányzat a tulajdonában lévő 6679/49 hrsz-ú ingatlanon keresztül a 6679/36 hrsz-ú földrészlet megközelítését biztosítsa. A bérleti szerződést határozatlan időre kell megkötni, 90 napos felmondási idővel. Amennyiben a T-Mobile Nyrt. által a 6679/36 hrsz-ú földrészleten használt adótorony tulajdonjogában, használati viszonyaiban változás következik be, a bérleti szerződést újra kell tárgyalni.

10 10 A bérleti díj összege bruttó ,- Ft/év, melyet január 1-től a KSH által közölt fogyasztói árindexnek megfelelően korrigálni kell. A bérleti díj előre, legkésőbb minden év március 1-ig esedékes. A bérbe adott ingatlan tisztántartása a bérlő feladata és költsége. Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő: december A Gerlai Kastély értékesítése Márton László: A helyszínen kiosztott módosítással javaslom elfogadni a határozati javaslatot. A Gazdasági Bizottság az árverési licitlépcsőt ,-Ft-ban állapította meg. 188/2008. (IX.9.) VKMB határozata Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága az alábbi javaslatot terjeszti döntéshozatalra a Közgyűlés elé: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése nyilvános árverésen értékesíti az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő békéscsabai 18003/2 hrsz-ú ingatlant. A nyilvános árverés feltételei az alábbiak: 1. A nyilvános árverést azt követően lehet megtartani amikor az önkormányzat tulajdonjoga a 18003/2 hrsz-ú ingatlanra visszajegyzésre kerül. 2. Az ingatlan kikiáltási ára ,- Ft + Áfa, amelyet az adásvételi előszerződés aláírásától számított 8 napon belül kell megfizetni. Az árverésen történő részvétel feltétele ,-Ft bánatpénz megfizetése. A bánatpénz az árverési vevő nyertesével kötendő szerződésben foglalóvá válik. Az árverési licitlépcső: ,-Ft. 3. A műemléki védelem alatt álló Gerlai Kastélyra a Magyar Állam elővásárlási joggal rendelkezik. Erről a nyilvános árverésen tájékoztatni kell az érdeklődőket. 4. A vevőnek vállalnia kell, hogy a kastélyt a műemléki előírásoknak megfelelően üzemelteti és újítja fel. 5. A vevőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az általa megvásárolt ingatlant az eredeti állapotot idéző stílusjegyek szerint felújítja és új munkahelyeket hoz létre a létesítményben. A felújítás ütemezését az eladó önkormányzat az alábbiak szerint határozza meg: a. a felújítani kívánt létesítmény jogerős építési engedélyét az adásvételi szerződés aláírásának napjától számított 1 éven belül be kell szerezni. b. a teljes felújítás befejezési határideje az adásvételi szerződés aláírásának napjától számított 4 év.

11 11 c. a vevőnek vállalnia kell, hogy az általa jogerős építési engedély alapján megvalósítani kívánt létesítmény műszaki készültsége az adásvételi szerződés aláírásának napjától számított 2 éven belül a 30 %-os készültséget eléri. d. Az 5. pontban írtak biztosítékául az egész ingatlanra vonatkozóan visszavásárlási jogot kell kikötni és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni. Az eladó önkormányzat az eredeti vételáron történő visszavásárlási jogával akkor fog élni, ha a vevő akár az építési engedélyre, akár a felújítás rész, vagy teljes határidejére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti. Az előzőekben írt esetekben az eladó az adásvételi szerződéstől eláll. Az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy abban az esetben ha a vevő által megvalósítani kívánt létesítmény műszaki készültsége az 50 %-ot eléri, akkor az ingatlannyilvántartásban bejegyzett visszavásárlási jogát törölteti. A műszaki készültség felmérését a Békés Megyei Mérnökkamara által javasolt szakértővel kell elkészíttetni. A jogerős építési engedély megszerzéséig a vevő az ingatlanon semmilyen beruházást, átalakítást, bontást nem hajthat végre. 6. A felújítás további biztosítékául az eladó önkormányzat ,- Ft + Áfa óvadék letételét kéri a vevőtől. Az óvadék formája lehet készpénzletét, bankgarancia vagy az eladó által is jóváhagyott értékbecslés alapján a vevő kizárólagos tulajdonában lévő per -, teher-, és igénymentes ingatlanra bejegyzett jelzálogjog. Az óvadékot a nemteljesítési kötbér forrására, valamint a felújítási munkálatok befejezésére kell felhasználni. Az önkormányzatot ,-Ft kötbér illeti meg, ha a vevő a jogerős építési engedélyt nem szerzi meg a végleges adásvételi szerződés aláírásától számított egy éven belül, vagy két éven belül nem éri el a felújítás a 30%-os készültségi szintet, ill. ha a felújítás nem fejeződik be négy éven belül. Az önkormányzat az óvadékot az 50%-os készültségi szint elérésekor ,-Ft-ra mérsékli 7. Az érdeklődőket tájékoztatni kell arról, hogy a kastély épületén belül önálló helyrajzi számmal rendelkező (18004) ingatlanrész található, amely a Leonardo CAD Bt. tulajdonában és a Római Katolikus Egyház kezelésében van. A vevőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az ingatlanrész hitélet gyakorlásához szükséges működését a megközelítési lehetőség megadásával biztosítja. 8. Az eladó önkormányzat a nyilvános árverés nyertesével három hónapos határidőre szóló adásvételi előszerződést köthet, amely célja, hogy a vevő ezen a határidőn belül a végleges adásvételi szerződés óvadékra vonatkozó feltételeit biztosítani tudja. Amennyiben a vevő ezeket a feltételeket a három hónapos határidőn belül nem tudja teljesíteni, úgy az önkormányzat a végleges adásvételi szerződés megkötésétől eláll. Felelős: Dr. Ferenczi Attila a bizottság elnöke Határidő: szeptember A MÁV Zrt. tulajdonában lévő sporttelep megvásárlása 189/2008. (IX.9.) VKMB határozata

12 12 Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a közgyűlés elé: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése vételi ajánlatot tesz a MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. (1062 Budapest, Andrássy út ) számára a békéscsabai 2302/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan, az alábbi feltételekkel: 1. A 2302/2 hrsz-ú ingatlan felajánlott vételára bruttó 19,5 millió forint. 2. Az önkormányzat az adásvételi szerződés aláírásának napjától számított öt éven belüli funkciómegtartási kötelezettséget vállalja. 3. A vásárlás pénzügyi fedezetéül a költségvetés fejlesztési céltartalék előirányzata szolgál. Felelős: Dr. Ferenczi Attila a bizottság elnöke Határidő: szeptember A Pósteleki kastély értékesítése Márton László: A helyszínen kiosztott módosítással javaslom elfogadni a határozati javaslatot. A bérleti jogot 30 évre javaslom megállapítani. 190/2008. (IX.9.) VKMB határozata 4 igen 1 tartózkodó 1 nem szavazattal Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága az alábbi javaslatot terjeszti döntéshozatalra a Közgyűlés elé: A közgyűlés nyilvános árverésen értékesíti a kizárólagos tulajdonát képező 01305/1 hrsz-ú, 7569 m 2 területű, udvar és út művelési ágú ingatlant, az alábbi feltételekkel: I. Az ingatlan kikiáltási ára ,- Ft + ÁFA, a kastély eredeti állapotának megfelelő újjáépítésének határideje öt év. Az árverési előleg 1 millió forint + áfa, mely bánatpénznek minősül. A bánatpénz a nyertes árverési vevő esetében foglalóvá változik. II. III. Az ingatlan közműcsatlakozásainak kiépítése a vevő feladata és költsége. Az önkormányzat az árverés nyertesével kötendő végleges adásvételi szerződés feltételeit az alábbiak szerint határozza meg: A kastély teljes megépítésének és jogerős használatbavételi engedélyének megszerzéséig az önkormányzatot megillető visszavásárlási jogot kell kikötni, melyet az ingatlan tulajdoni lapjára be kell jegyeztetni, és amellyel akkor kell élni, ha a vevő a beépítés részhatáridőit vagy befejezési határidejét nem teljesíti. A visszavásárlási ár a vevő által az árverésen kialkudott és kifizetett licitár.

13 13 Az eladó önkormányzat érvényesíti a visszavásárlási jogát abban az esetben, ha a vevő a szerződés aláírásának napjától számított egy éven belül a létesítmény jogerős építési engedélyét nem szerzi meg vagy ha a szerződés aláírásának napjától számított két éven belül a létesítmény műszaki készültsége a 10 %-ot, három éven belül az 50 %-ot nem éri el. A műszaki készültség felmérését a Békés Megyei Mérnökkamara által javasolt szakértővel kell elkészíttetni. A jogerős építési engedély megszerzéséig a vevő az ingatlanon semmilyen beruházást, átalakítást, bontást nem hajthat végre. Az önkormányzat a beépítés feltételeinek biztosítása érdekében a vevőtől bruttó 50 millió forint óvadék letételét kéri, amely formája lehet bankgarancia, ügyvédi készpénzletét vagy a vevő kizárólagos tulajdonában lévő per-, teher-, és igénymentes ingatlanra bejegyzett jelzálogjog. Az óvadék abban az esetben illeti meg az önkormányzatot, ha a vevő az építési engedélyre, műszaki részteljesítésre vagy a teljes felújításra vonatkozó határidőnek nem tesz eleget. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy abban az esetben ha a vevő által a 01305/1 hrsz-ú ingatlanon megépíteni kívánt létesítmény műszaki készültsége az 50 %-ot eléri, bérleti szerződést fog vele kötni a 01305/2 hrsz alatt felvett parkerdőre, 30 éves időtartamra azzal a feltétellel, hogy az eladó 01305/1 hrsz-ú ingatlanon történő visszavásárlási jogának alkalmazása esetén a bérleti szerződés is azonnali hatállyal megszűnik. A bérlőnek a parkerdő használatáért bérleti díjat nem kell fizetnie viszont őt terhelik a parkerdő teljes karbantartásának és kezelésének költsége. A vevő park használatából a város lakosságát nem zárhatja ki. A parkerdő kezelését üzemeltetési terv alapján lehet ellátni, a tervet 5 évre vonatkozóan a bérlőnek kell elkészíteni és engedélyeztetni. IV. V. VI. Az eladó önkormányzat a nyilvános árverés nyertesével három hónapos határidőre szóló adásvételi előszerződést köt, amely célja, hogy a vevő ezen a határidőn belül a végleges adásvételi szerződés óvadékra vonatkozó feltételeit biztosítani tudja. Amennyiben a vevő ezeket a feltételeket a három hónapos határidőn belül nem tudja teljesíteni, úgy az önkormányzat a végleges adásvételi szerződés megkötésétől eláll. Az előszerződésben a vevő által befizetett 1 millió Ft + ÁFA árverési előleg foglalóként kerül meghatározásra, melyet a végleges adásvételi szerződés meghiúsulása esetén az önkormányzat nem fizet vissza. Az eladó önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy abban az esetben, ha a vevő a kastélyrom helyreállítási munkáit a szerződésben leírt módon és határideig teljesíti, végleges szerződést fog vele kötni a 01304/2 hrsz alatt felvett pósteleki kempingre bruttó 2,1 millió forint vételáron, és a hrsz alatt felvett pósteleki erdészházra bruttó 2,2 millió forint vételáron. Felelős: Dr. Ferenczi Attila a bizottság elnöke Határidő: 2008, szeptember A Békés Megyei Temetkezési Vállalat igazgatójának megválasztása, valamint tájékoztatás a vállalat átalakulásáról

14 14 191/2008. (IX.9.) VKMB határozata 4 igen 1 tartózkodó 1 nem szavazattal Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága az előterjesztésben foglaltakat megismerte és javasolja a Közgyűlésnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békés Megyei Temetkezési Vállalat igazgatójának október 1-től a vállalat gazdasági társasággá történő átalakulásáig, de legfeljebb szeptember 30-ig Unyatyinszkiné Fazekas Borbálát (lakcíme: 5600 Békéscsaba, Lázár utca 26.) választja meg, a munkakör betöltéséhez bruttó 250e Ft/hó összeg havi illetményt állapít meg. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Békés Megye Képviselőtestületének megegyező döntése esetén - felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy a megválasztott igazgatóval a munkaszerződést megkösse. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Békés Megyei Temetkezési Vállalat átalakításának jelenlegi helyzetével kapcsolatos tájékoztatót. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: szeptember Békéscsaba Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2006. (I.26.) rendelet módosítása 192/2008. (IX.9.) VKMB határozata Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága támogatja, hogy a Békéscsaba Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2006. (I.26.) önk. rendelet 5.. a) pontja a rendeletből törlésre kerüljön. Felelős: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Határidő: október A 3208/3 hrsz-ú garázs értékesítése

15 15 193/2008. (IX.9.) VKMB határozata Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II.19.) rendelete 7. számú mellékletében biztosított jogkörében eljárva az alábbi döntést hozza: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság egyetért azzal, hogy a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága adásvételi szerződéssel, ,-Ft, azaz egyszázkilencvenezer forint vételár ellenében értékesítse a békéscsabai ingatlan-nyilvántartásban 3208/3 hrsz. Alatt felvett, természetben a békéscsabai Szabolcs utcában található, kivett garázs és udvar megnevezésű ingatlan 2/20 tulajdoni hányadás Albiciuk Józsefné Békéscsaba, Kazinczy ltp. 7/C. IV.11. szám alatti lakos részére. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: október A közgyűlés egyes hatáskörei gyakorlásának a polgármesterre történő átruházásáról szóló 12/2007. (IV.2.) önk. rendelet módosítása Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a Közgyűlés egyes hatáskörei gyakorlásának a polgármesterre történő átruházásáról szóló 12/2007. (IV.2.) önk. rendelet módosítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta, arról 3 tartózkodó 3 nem szavazat miatt határozatot nem hozott. A Bizottság elnökhelyettese megköszönte a megjelenést, az ülést befejezettnek nyilvánította. Kmf. Bondárné Viczián Anikó bizottsági titkár Dr. Ferenczi Attila a bizottság elnöke

BÖd",sCSABA MEGYEJ JOGÚ VÁROS KOZGYŰLf,sÉNEK. GAZfJASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGY' BIZOTTSÁGA Békéscsaba, SzentIstván tér 7.

BÖd,sCSABA MEGYEJ JOGÚ VÁROS KOZGYŰLf,sÉNEK. GAZfJASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGY' BIZOTTSÁGA Békéscsaba, SzentIstván tér 7. BÖd"sCSABA MEGYEJ JOGÚ VÁROS KOZGYŰLfsÉNEK GAZfJASÁGI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGY' BIZOTTSÁGA Békéscsaba SzentIstván tér 7. Ikt. sz.: IV 377/2008. Előadó: Múrlon László Mell: J db NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2009. november 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2009. március 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2010. március 9-én tartott üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. június 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. szeptember 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. május 11-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. május 21-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007 március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Aljegyzői pályázat kiírása A közgyűlés 17 igen szavazattal, 9 tartózkodással

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat a közalkalmazottak és köztisztviselők tizenharmadik havi illetményének

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-12/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 200. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Javaslat a 200. évi költségvetési rendelet módosítására I. A közgyőlés

Részletesebben

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. február hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A HUNGAROTEL Rt. koncessziós ügye - Takács Péter képviselő kérdést tett

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Önkormányzati tulajdonú pincék értékesítéséről szóló határozat módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. november 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv. 393-2/2005. Előadó: Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2014. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej Pál

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-4/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

Véleményező: Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Városgazdálkodási, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Véleményező: Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Városgazdálkodási, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és jj f Pénzügyi Bizottsága Postacím: 5601 Pf. 112. Telefon: (66) 452-252/1211 Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. február 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 15306-2/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. szeptember hó 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. szeptember hó 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. szeptember hó 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Innovációs Központ Üzemeltetési szerződéseinek

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-7/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. április 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/ 244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvár Város Polgárőr Egyesülete 2013. évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Egyúttal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékműve A közgyűlés a határozat 1./ pontját

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. október 31-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. október 31-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. október 31-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita, Takács

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjog rendezésérıl Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a vállalkozói vagyon hasznosításával kapcsolatos tevékenységről a 45/2005.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. június 2-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Márkus László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról a 13/2015.

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Az árverés időpontja: 2015. november 18. 10.00 óra (regisztrációt követően)

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Az árverés időpontja: 2015. november 18. 10.00 óra (regisztrációt követően) Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd, Velence telep 9/1. szám alatti (hrsz: 1239/A/1) magántulajdonú ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára

J a v a s l a t az Ózd, Velence telep 9/1. szám alatti (hrsz: 1239/A/1) magántulajdonú ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára J a v a s l a t az Ózd, Velence telep 9/1. szám alatti (hrsz: 1239/A/1) magántulajdonú ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. január 28-án tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. január 28-án tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTŐL 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmesterihivatal@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016.

Részletesebben

VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS

VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS 1. A kiíró megnevezése, székhelye: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete (székhely: 5630 Békés, Petőfi u. 2.) 2. A pályázat célja, jellege: ingatlan értékesítése 3. A

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-9/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. szeptember 23-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kertész Attila főépítész, Bényei Gyula köztisztviselő, Boros Csaba NTG-Nonprofit Kft. főkönyvelő

JEGYZŐKÖNYV. Kertész Attila főépítész, Bényei Gyula köztisztviselő, Boros Csaba NTG-Nonprofit Kft. főkönyvelő JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. december 03-án du. 14,00 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. július 7-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Szilvásváradtól 5 km-re lévő Dédestapolcsány -Nagyvisnyó közötti országút mentén a Bánvölgyében található Dédestapolcsányi Erdei Tábor bérbeadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. szeptember 02. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám Megnevezése 154/2015.(IX.02.) Napirendi pont

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. május 22. napján megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. május 22. napján megtartott rendkívüli üléséről. 228 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. május 22. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Hercegfalvi Frida Héri Viktor Palsics

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat bérlakás építési városi program előkészítésére A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. október hó 26-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. október hó 26-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. október hó 26-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Zárt ülés elrendelése A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-21/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI.926/2008. E LİT E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 2/2008

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. november 22. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának n DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 19. szám 2009. november 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 217/2009. (IX. 24.) Ö.h. Csokonai-,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 13-án (szerdán) 15.30 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Heves Megyei Kormányhivatal 3300 Eger, Szövetkezet út 6. Fsz. Tanácsterem

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Heves Megyei Kormányhivatal 3300 Eger, Szövetkezet út 6. Fsz. Tanácsterem Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfüred Város Önkormányzata B a l a t o n f ü r e d Szám: 1/570-286/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. november 13-án megtartott képviselő-testületi nyílt üléséről, Balatonfüred,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2014. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2/43/2007. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 25-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Az óvodai körzetek, a felvétel rendje

Az óvodai körzetek, a felvétel rendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1994. április 14-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Költségvetési koncepciót előkészítő irányelvek kidolgozása - A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Vízpart krt. 32.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Vízpart krt. 32. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt. 1/2016. számú. Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató

HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt. 1/2016. számú. Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt 1/2016. számú Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató Tartalomjegyzék 1. NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS... 3 2.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekszületési támogatás költségeinek fedezésére 7,5 mft-ot különít el, az önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének K I V O N A T 2014. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II. 01.) önkormányzati

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-15/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. július 9-én megtartott rendkívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

K I V O N A T. 254/2015. számú Képviselő-testületi határozat:

K I V O N A T. 254/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 503-254/2015. szám 254/2015. számú Képviselő-testületi határozat: Város Önkormányzatának képviselő-testülete zárt ülésen kívánja tárgyalni a A i Eszközkezelő- és Településfejlesztő Kft és a i Ipari Park

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Iktatószám: 5701-15 /2015.

Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzat Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2014. május hó 27. napján tartandó ülésére Tárgy: 12074/4

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a sürgősségi indítványt napirendre venni szíveskedjék.

POLGÁRMESTERE. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a sürgősségi indítványt napirendre venni szíveskedjék. 8 1 l l O \ G BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú jegyzőkönyve. 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú jegyzőkönyve. 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú jegyzőkönyve 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 153/2012./X.24./ kt.határozat: 154/2012./X.24./ kt. határozat: 155/2012./X.24./ kt. határozat:

Részletesebben

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.

Részletesebben

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

2013. március 6. rendkívüli nyílt ülés

2013. március 6. rendkívüli nyílt ülés 588-5 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 6. rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 47/2013.(III.6.) A jegyzőkönyvvezető személyéről 48/2013.( III.6.) A tervezett

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-7/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Eplény, Veszprémi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 26-án, 11,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott ülésen. Határozat száma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGlEl JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent Istvim tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGlEl JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent Istvim tér 7. BÉKÉSCSABA MEGlEl JOGÚ VAROS POLcARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent Istvim tér 7. lk!. sz.: l 21512010. Előadó: dr. László Jenő Mell.: J db megállapodás, 2 db véleli (ljánlal Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és annak mellékleteit szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot meghozni:

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és annak mellékleteit szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot meghozni: Ásotthalom Község Önkormányzata Polgármesterétől 9/2008 Tf.: Bodor Krisztina Ikt. Szám: Véleményező Bizottság:TVMB, PTB Tárgy: A volt Őzike Presszó épületének bérbeadására pályázat kiírása Melléklet: 2

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VII., Damjanich u. 16. szám alatti, 33514/0/A/3

Részletesebben