J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága június 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági tag Baji Lajos bizottsági tag Molnár Viktor külső bizottsági tag Kovács Sándor külső bizottsági tag Labos Tibor külső bizottsági tag Dr. Becsei Zsolt Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet főigazgató főorvosa Dr. Kovács Mihály Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet gazdasági vezető Kozma János ügyvezető Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető Csiaki Tamás osztályvezető Bornné dr. Stefkovics Valéria osztályvezető Csernus István osztályvezető-helyettes Uhrin Nándor osztályvezető Tarné Stuber Éva osztályvezető-helyettes Soczóné Dömény Edit csoportvezető Márton László ügyintéző Kibédi-Varga Lajos ügyintéző Bartók Viktória ügyintéző Lestyánné Hricsovinyi Julianna ügyintéző Nagy Árpád ügyintéző Távolmaradását előzetesen jelezte: Pap János bizottsági tag Fodor Lajos a bizottság elnöke üdvözölte a bizottsági ülésen megjelenteket, megállapította az ülés határozatképességét: jelen van 6 fő bizottsági tag. Javasolta a meghívóban jelzett napirendi pontok megtárgyalását, sorrend-módosítással, egy téma tárgyalását zárt ülés keretében. A Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendeket fogadta el: Zárt ülés: 1./A Békés Megyei Temetkezési Vállalat átalakítása és igazgatói pályázatának kiírása Nyilványos ülés: 1. Beszámoló a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Körös Volán Zrt. között december 20-án aláírt közszolgáltatási szerződés évi teljesítéséről 2. Helyi közforgalmú közlekedéshez nyújtott működési támogatás 3. Alapítói döntés: hitelszerződés módosítása (VAK Zrt.) 4. Önkormányzati lakások felújítása (VAK Zrt.) évi céltámogatás fel nem használt részéről történő lemondás /2. hrsz-ú, Mezőmegyer, Hadnagy u. 2. szám alatti volt iskola hasznosítása 7. Csaba Életfa Kht. korrigált nyitómérlegének elfogadása 8. Kerékpárút tervezési pályázat benyújtása a GKM pályázati felhívásra 9. Kerépkpárút építési pályázat benyújtása a GKM pályázati felhívásra 10. A 2593/2. hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítése (Kereki sikátor) 11. Tulajdoni rész értékesítése a Dessewffy utcában 12. Területek vásárlása sportpálya kialakításához 13. Kisajátításokról rendelkező közgyűlési határozatok módosítása 14. A vagyonrendelet mellékletének módosítása

2 2 15. Szolgalmi jog biztosítása a T-Mobile Nyrt. részére (volt Városgazdálkodási Vállalat telephelye) 16. A Jókai út 38. szám alatti ingatlan értékesítése 17. A Dózsa György út 9. szám alatti ingatlan értékesítése 18. Javaslat hibaelhárítási tartalék felhasználására 19. Vagyonkezelői jog létesítése 20. A Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet gépjárműveinek cseréje 21. Átszervezés, létszám-racionalizálás a Réthy Pál Kórház-Rendelőintézetben 22. Gerincvédelmi csomag támogatása 23. Közoktatási feladatellátási megállapodás megkötése Telekgerendás Község Önkormányzatával 24. Közalkalmazotti álláshelyek módosításának engedélyezése a 2008/2009-es tanévben 25. A szakképzési intézményrendszer átszervezése a 268/2008. (IV. 24.) közgy. határozat végrehajtása (CD-n megküldve, képviselők a közgyűlési előterjesztések között találják) 26. Középfokú beiskolázás 27. Felzárkóztató osztály indítása a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégiumban 28. Javaslat intézmények saját kivitelezésű felújításait szolgáló építőanyag-biztosítási előirányzatának felosztására 29. Javaslat az intézményi céltartalékból pótelőirányzatok biztosítására 30. Javaslat a tisztségviselők jutalmazására 31. A prémium évek program költségvetési megtérítéséhez kapcsolódó fenntartói döntés 32. Intézményi felhalmozási kiadások engedélyezése 1. napirendi pont Tárgy: Beszámoló a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Körös Volán Zrt. között december 20-án aláírt közszolgáltatási szerződés évi teljesítéséről (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Körös Volán Zrt. között december 20-án aláírt közszolgáltatási szerződés évi teljesítéséről szóló beszámoló. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 175/2008. (VI.16.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága az előterjesztésben foglaltakat megismerte és javasolja a Közgyűlésnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Körös Volán Zrt. között december 20-án létrejött, a menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési hálózat működtetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés évi teljesítéséről szóló, Körös Volán Zrt. által készített beszámolót elfogadja. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: június napirendi pont Tárgy: Helyi közforgalmú közlekedéshez nyújtott működési támogatás (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került az a tájékoztató, mely szerint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi közforgalmú közlekedés működéséhez vissza nem térítendő támogatásként saját

3 3 forrásból a évi költségvetésről szóló 6/2007. (II.15.) rendelet 3. számú melléklet 20-as cím, 5/4- es alcímében elfogadottan évben ,- Ft-ot biztosított a KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési Zrt. részére. Az előterjesztésben foglaltak áttekintésekor Baji Lajos észrevételezte, hogy a Volán Zrt-nek az önkormányzat által biztosított közlekedési támogatás bruttó összegben értendő. A Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 176/2008. (VI.16.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága az előterjesztésben foglaltakat megismerte és javasolja a Közgyűlésnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a helyi közforgalmú közlekedés működéséhez vissza nem térítendő támogatásként saját forrásból a évi költségvetésről szóló 6/2007. (II.15.) rendelet 3. számú melléklet 20-as cím, 5/4-es alcímében elfogadottan évben bruttó ,- Ft-ot biztosított a KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési Zrt. részére. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: június napirendi pont Tárgy: Alapítói döntés: hitelszerződés módosítása A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága a társaság hitelszerződés módosítására tett javaslatot. Kérte, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az egyszemélyes Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. alapítója járuljon hozzá, hogy a augusztus 14-én megkötött Ft összegű beruházási hitelszerződés Ft összegű módosítására kerüljön sor, változatlan hitelfeltételek mellett. Baji Lajos bizottsági tag: Sportlétesítmény-felújítási program keretében a lelátó megépítése megvalósult, mi az oka a birtokbavétel elhúzódásának? Kozma János cégvezető: A tervező és a kivitelező között vita folyt a lépcsők alatti rész beázása miatt, az újraszigetelés megtörtént, így a birtokbaadás lehetséges. A Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 177/2008. (VI.16.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az egyszemélyes Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. alapítója hozzájárul a augusztus 14-én megkötött Ft összegű beruházási hitelszerződés Ft összegű módosításához, változatlan hitelfeltételek mellett. Felelős: Vantara Gyula polgármester a határozat közléséért és a szerződés módosítás aláírásáért Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának Elnöke a határozat végrehajtásáért Határidő: június 19. a határozat közlésére június 30. a határozat végrehajtására 4. napirendi pont

4 4 Tárgy: Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási költségének jóváhagyása Előterjesztésre került hat önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújításával és karbantartásával kapcsolatos előterjesztés. Molnár Viktor bizottsági tag: Az Irányi u A. I.11. szám alatti lakás több mint 1 millió forint összegű felújítását mi indokolja? Kozma János cégvezető: Az Irányi u szám alatti, átmeneti lakások teljes felújítása 20 évvel ezelőtt történt meg, a Vagyonkezelő Zrt célkitűzése minden évben 3-4 lakás teljes felújítása. Az érintett lakásból kiköltözött bérlő tisztasági festésre kötelezett, az újbóli bérbeadás érdekében a lakás komplett felújítása indokolt. Fodor Lajos bizottsági elnök javasolta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok elfogadását, melyeket szavazásra bocsátott. A Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 178/2008. (VI.16) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II.19.) önkormányzati rendelet 39. -a alapján, átruházott hatáskörében eljárva az alábbi feladatok végrehajtását hagyja jóvá: 1. / A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság jóváhagyja a Békéscsaba, Mikszáth u. 21/2. szám alatt található lakás szerkezeti hibájából eredő javítási munkáinak elvégzését, felhatalmazza a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt cégvezetőjét a vállalkozási szerződés megkötésére Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával. A javításhoz szükséges anyagok ,-Ft + ÁFA költségét a Vagyonkezelő Zrt számlázza le a évi lakásfelújítások terhére. Felelős: Kozma János a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. cégvezetője Stratégiai -Fejlesztési Osztály Pénzügyi és Gazdasági Osztály Határidő: június / A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság jóváhagyja a Békéscsaba, Lencsési út I.5. szám alatt található lakás két szobája melegburkolatának kicserélését, felhatalmazza a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt cégvezetőjét a vállalkozási szerződés megkötésére Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával. A javításhoz szükséges anyagok ,- Ft + ÁFA költségét a Vagyonkezelő Zrt számlázza le a évi lakásfelújítások terhére. Felelős: Kozma János a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. cégvezetője Stratégiai -Fejlesztési Osztály Pénzügyi és Gazdasági Osztály Határidő: június / A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság jóváhagyja a Békéscsaba, Teleki u. 3/1. szám alatt található lakás szerkezeti hibájából eredő javítási munkáinak elvégzését, felhatalmazza a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt cégvezetőjét a vállalkozási szerződés megkötésére Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával. A javításhoz szükséges legfeljebb ,- Ft + ÁFA költségét a Vagyonkezelő Zrt számlázza le a évi lakásfelújítások terhére. Felelős: Kozma János a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. cégvezetője Stratégiai -Fejlesztési Osztály Pénzügyi és Gazdasági Osztály Határidő: július 31.

5 5 4./ A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság jóváhagyja a Békéscsaba, Kazinczy ltp. 16/B. fszt.2. szám alatti bérlakás használati víz elleni szigetelésének kijavítását. Felhatalmazza a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt cégvezetőjét a vállalkozási szerződés megkötésére Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával. Az elkészült munkálatok ,- Ft + ÁFA költségét a Vagyonkezelő Zrt számlázza le a évi lakásfelújítások terhére. Felelős: Kozma János a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. cégvezetője Stratégiai -Fejlesztési Osztály Pénzügyi és Gazdasági Osztály Határidő: július / A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság jóváhagyja a Békéscsaba, Irányi u B. I.2. szám alatti lakás felújítási munkáinak elvégzését. Felhatalmazza a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt cégvezetőjét a vállalkozási szerződés megkötésére Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával. Az elkészült munkálatok ,- Ft + ÁFA költségét a Vagyonkezelő Zrt számlázza le a évi lakásfelújítások terhére. Felelős: Kozma János a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. cégvezetője Stratégiai -Fejlesztési Osztály Pénzügyi és Gazdasági Osztály Határidő: július / A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság jóváhagyja a Békéscsaba, Irányi u A. I.11. szám alatti lakás felújítási munkáinak elvégzését. Felhatalmazza a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt cégvezetőjét a vállalkozási szerződés megkötésére Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával. Az elkészült munkálatok ,- Ft + ÁFA költségét a Vagyonkezelő Zrt számlázza le a évi lakásfelújítások terhére. Felelős: Kozma János a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. cégvezetője Stratégiai -Fejlesztési Osztály Pénzügyi és Gazdasági Osztály Határidő: július napirendi pont Tárgy: évi céltámogatás fel nem használt részéről történő lemondás (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) A Réthy Pál Kórház Rendelőintézet évi céltámogatott gép- műszer beszerzéssel kapcsolatos fel nem használt, illetve le nem hívott ,- Ft céltámogatás lemondására tett javaslatot az előterjesztő. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 179/2008. (VI.16.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága az előterjesztésben foglaltakat megismerte és javasolja a Közgyűlésnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Békéscsabai Réthy Pál Kórház Rendelőintézet évi céltámogatott gép- műszer beszerzéssel kapcsolatos fel nem használt, illetve le nem hívott ,- Ft céltámogatásról lemond. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: június 19.

6 6. napirendi pont 6 Tárgy: 11303/2. hrsz-ú, Mezőmegyer, Hadnagy u. 2. szám alatti volt iskola hasznosítása (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) A Mezőmegyer, Hadnagy u. 2. szám alatti korlátozottan forgalomképes ingatlan a volt iskola a kötelező önkormányzati feladat ellátásához feleslegessé vált. Egy mezőmegyeri vállalkozó hosszú távú bérleti szándékát fejezte ki az ingatlanon található épületrésszel kapcsolatosan. Az előterjesztő javasolja, hogy a Közgyűlés a forgalomképessé minősített ingatlan hasznosítási jogát az üzleti célú hasznosítás érdekében adja át a Vagyonkezelő Zrt-nek. Bornné Dr. Stefkovics Valéria osztályvezető: A Hadnagy utca 2. szám alatti, volt általános iskola ingatlan épületrészei üresen, kihasználatlanul állnak. A településrészen élelmiszerboltot üzemeltető vállalkozó hosszabb időre kíván ingatlanrészt bérbe venni, hasznosítás érdekében célszerű a teljes ingatlan átadása a Vagyonkezelő Zrt-nek. Baji Lajos bizottsági tag: Az ingatlan hasznosításra való átadását a Vagyonkezelő Zrt-nek támogatja, de a vállalkozóval megkötendő bérleti szerződés a vállalkozáshoz szükséges legkisebb telekméret figyelembevételével kerüljön megkötésre. Fodor Lajos bizottsági elnök: a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a fenti javaslattal történő kiegészítéssel. A Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 180/2008. (VI.16.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága az előterjesztésben foglaltakat megismerte és javasolja a Közgyűlésnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elrendeli a kötelező önkormányzati feladat ellátásához feleslegessé vált, korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe tartozó, a békéscsabai ingatlan-nyilvántartásban 11303/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben Békéscsaba (Mezőmegyer), Hadnagy utca 2. szám alatti, 3109 m 2 területű, kivett általános iskola megnevezésű ingatlan egyéb forgalomképes vagyoni körbe átsorolását. Ennek megfelelően szükséges Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2007. (V.2.) rendelet (vagyonrendelet) mellékletének módosítása. A közgyűlés felkéri Dr. Benedek Mária jegyzőt arra, hogy a vagyonrendelet mellékletének módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet terjessze a közgyűlés elé. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a békéscsabai ingatlannyilvántartásban 11303/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben Békéscsaba (Mezőmegyer), Hadnagy utca 2. szám alatti, 3109 m 2 területű, kivett általános iskola megnevezésű ingatlant üzleti célú hasznosítás érdekében június 30. napjával átadja a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt-nek. Ezzel egyidőben a 404/2002. (IX.12.) közgyűlési határozattal jóváhagyott Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt között létrejött megbízási szerződés 2. számú melléklete kiegészül a 11303/2 hrsz-ú ingatlannal. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt-t, hogy a 11303/2 hrsz-ú ingatlan üzleti célú hasznosítására kötendő bérleti szerződésben vegye figyelembe a szabályozási tervben foglaltakat. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: június napirendi pont

7 7 Tárgy: Csaba Életfa Kht. korrigált nyitómérlegének elfogadása (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került a Csabai Életfa Nyugdíjasházat Működtető Közhasznú Társaság korrigált nyitómérlege és annak mellékletei. Fodor Lajos a bizottság elnöke: A Csabai Életfa Kht végelszámolásának korrekciós tételeit tartalmazza az előterjesztés 2. számú melléklete, mely szerint a normatív állami hozzájárulás túligénylése miatt több mint 1 millió forint kamatfizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot, ugyanakkor a volt ügyvezető igazgató prémium kifizetésben részesült a Felügyelő Bizottság javaslata alapján. Tarné Stuber Éva osztályvezető-helyettes: A gazdasági társaság ügyvezető igazgatója számára a prémium célkitűzéseket a polgármester úr határozta meg. A Felügyelő Bizottság értékelése szerint a kiírt feladatok részben teljesítettek voltak, ezért az 50 %-os kifizetést javasolta. Fodor Lajos a bizottság elnöke javasolta az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását, melyeket szavazásra bocsátott. A Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 181/2008. (VI.16.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága az előterjesztésben foglaltakat megismerte és javasolja a Közgyűlésnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Csabai Életfa Nyugdíjasházat Működtető Közhasznú Társaság alapítója, a társaság korrigált nyitómérlegét annak mellékleteivel együtt elfogadja. Felelős: Vantara Gyula polgármester Dr. Kovács László végelszámoló Határidő: június napirendi pont Tárgy: Kerékpárút tervezési pályázat benyújtása a GKM pályázati felhívásra (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Javaslat került beterjesztésre, mely szerint a 445-ös jelű közlekedési út (Szarvasi út) mentén a Kápolna utcától indulva végig a Szarvasi úti vasúti felüljárón át a Szarvasi úton a 44-es számú főközlekedési út Békéscsabát elkerülő szakasz és a 445-ös számú közlekedési út keresztezésénél létesült körforgalomig, majd ettől a 44-es számú főközlekedési út mentén a Pepin utca torkolatáig kerékpárút létesüljön, valamint arra, hogy a kerékpárút engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésére, valamint az építési engedély beszerzésére a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által, a kerékpárutak fejlesztésének évi támogatására kiírt pályázati felhívásra az önkormányzat pályázatot nyújtson be. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 182/2008. (VI.16.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

8 8 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága egyetért azzal, hogy a 445-ös jelű közlekedési út (Szarvasi út) mentén a Kápolna utcától indulva végig a Szarvasi úti vasúti felüljárón át a Szarvasi úton a 44-es számú főközlekedési út Békéscsabát elkerülő szakasz és a 445-ös számú közlekedési út keresztezésénél létesült körforgalomig, majd ettől a 44-es számú főközlekedési út mentén a Pepin utca torkolatáig kerékpárút létesüljön. 2. A Bizottság támogatja, hogy a fenti kerékpárút engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésére, valamint az építési engedély beszerzésére a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által, a kerékpárutak fejlesztésének évi támogatására kiírt pályázati felhívásra az önkormányzat pályázatot nyújtson be. 3. A Bizottság egyetért azzal, hogy a Közgyűlés a pályázathoz szükséges saját forrást, legfeljebb ,- Ft-ot a évi költségvetésben biztosítsa. 4. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hatalmazza fel Vantara Gyula polgármestert a pályázat aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: június napirendi pont Tárgy: Kerépkpárút építési pályázat benyújtása a GKM pályázati felhívásra (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Javaslat került beterjesztésre, mely szerint az önkormányzat pályázatot nyújtson be a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által, a kerékpárutak fejlesztésének évi támogatására kiírt pályázati felhívásra, mely pályázaton a Békési úti Szarvasi úti kerékpárút építésére igényeljen támogatást az Önkormányzat. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 5 igen, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 183/2008. (VI.16.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága egyetért azzal, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által, a kerékpárutak fejlesztésének évi támogatására kiírt pályázati felhívásra. 2. A pályázaton Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Békési úti Szarvasi úti kerékpárút építésére igényeljen támogatást. 3. A Bizottság egyetért azzal, hogy a Közgyűlés a pályázathoz szükséges saját forrást, legfeljebb ,- Ft-ot a és évi költségvetésben biztosítsa. 4. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hatalmazza fel Vantara Gyula polgármestert a pályázat aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: június napirendi pont Tárgy: A 2593/2. hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítése (Kereki sikátor) Beterjesztésre került a 2593/2. hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítésére tett javaslat. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 184/2008. (VI.16.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

9 9 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II.19.) önkormányzati rendelet 7. számú mellékletében biztosított hatásköre alapján az alábbi döntést hozza: A Bizottság értékesíti a békéscsabai 2593/2 hrsz-ú ingatlanból leválasztott 1090 m 2 területet a 2593/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa számára, az alábbi feltételekkel: 1. A 4-es Honvéd utca lakói által használt terület kiürítéséről 30 napon belül intézkedni kell. 2. A vevő a területen található árkot semmilyen formában nem szüntetheti meg, annak fenntartásáról folyamatosan köteles gondoskodni. Az árok funkciójában történő megtartásának biztosítására a vevőnek vízelvezetési szolgalmi jogot kell biztosítani az általa megvásárolt területen. 3. A területrész vételára bruttó ,- Ft, amely meghatározásánál figyelembe lett véve, hogy a csatorna nem szüntethető meg. 4. A vevő a területet megtekintett állapotnak megfelelően kell, hogy megvásárolja, azt az önkormányzat nem takarítja le. 5. A vevő a kialakuló új birtokhatáron köteles zárt kerítést kiépíteni. Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő: december napirendi pont Tárgy: Tulajdoni rész értékesítése a Dessewffy utcában Beterjesztésre került az a javaslat, mely szerint kerüljön értékesítésre a békéscsabai 4904 hrsz-ú ingatlan 20/2880-ad tulajdoni része, Ft bruttó vételi áron. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 185/2008. (VI.16.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II.19.) önkormányzati rendelet 7. számú mellékletében biztosított hatásköre alapján az alábbi döntést hozza: A Bizottság értékesíti a békéscsabai 4904 hrsz-ú ingatlan 20/2880-ad tulajdoni részét a többségi tulajdonos számra, az alábbi feltételekkel: Az ingatlanrész vételára bruttó ,- Ft. A tulajdoni rész megvásárlásával és ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével kapcsolatos valamennyi tennivaló a vevő feladata és költsége. Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő: december napirendi pont Tárgy: Területek vásárlása sportpálya kialakításához A Gerlai Általános Művelődési Központ sportpálya-építéséhez nem rendelkezik megfelelő nagyságú területtel, ezért a szomszédos magántulajdonú ingatlanokból szükséges vásárolni. A területigény a két ingatlanból m2. Az egyeztetések lefolytatása megtörtént az ingatlantulajdonosakkal, mely eredményeként eladási ajánlatot tettek. A hrsz-ú ingatlan tulajdonosa 2 millió forint áron, a hrsz-ú ingatlan tulajdonosa 1,5 millió forint értéken adná el az ingatlanrészét.

10 10 Bokros Mátyás önkormányzati képviselő: A gerlai általános iskola sportpályájának megvalósítása érdekében az iskolával szomszédos két magántulajdonú területrész megvásárlása indokolt. A településrészen az önkormányzat által Ft/m 2 áron értékesített telkekhez utat, járdát, csatornát kell a vevőknek építeni, a tervezett beruházás és a területbővítés a település központjában valósulna meg, így a tulajdonosok eladási árajánlata elfogadható. Márton László ügyintéző: Az előterjesztést a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság tárgyalta, a Bizottság árajánlata az érintett telekrészekre Ft/m 2. Bokros Mátyás önkormányzati képviselő: A sportpálya kialakítása a hrsz-ú ingatlan egy részének igénybevételével is megvalósítható. Ha a és hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai az önkormányzat által felajánlott vételárat nem fogadják el, akkor a hrsz-ú ingatlan tulajdonosának kell vételi ajánlatot tenni. Fodor Lajos a bizottság elnöke: Az önkormányzat a és hrsz-ú ingatlanok tulajdonosainak tegyen Ft/m 2 vételár ajánlatot, a hrsz-ú ingatlan tulajdonosától pedig kérjen eladási ajánlatot. A Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 186/2008. (VI.16.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II.19.) önkormányzati rendelet 7. számú mellékletében biztosított hatásköre alapján az alábbi döntést hozza: 1. Az önkormányzat vételi ajánlatot tesz a hrsz-ú ingatlanból leválasztott kb. 705 m 2 területre az ingatlan tulajdonosainak. A felajánlott vételár: Ft/m Az önkormányzat vételi ajánlatot tesz a hrsz-ú ingatlanból leválasztott kb. 705 m 2 területre az ingatlan tulajdonosainak. A felajánlott vételár: Ft/m A változási vázrajz elkészíttetésével és az adásvételi szerződés elkészítésével kapcsolatban felmerült költségek az önkormányzatot terhelik. 4. A vásárlás fedezete a költségvetésben a sportpálya megépítésére elkülönített összeg. 5. A Bizottság felkéri a Stratégiai- Fejlesztési Osztályt a hrsz-ú ingatlan tulajdonosai szándéknyilatkozatának beszerzésére a sportpálya megépítéséhez szükséges terület megvásárlása érdekében. Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő: december napirendi pont Tárgy: A Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet gépjárműveinek cseréje (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) A Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet azzal a kéréssel fordult Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűléséhez, hogy 3 db gépjármű beszerzéséhez Ft összeggel járuljon hozzá Békéscsaba Megyei Város Önkormányzata. Forrás: a évi költségvetésből a Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet műszerpótlásához elkülönített keret. Dr.Becsei László főigazgató főorvos: Az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság előterjesztésében foglaltakkal egyetért, a határozati javaslat támogatását kérte a Bizottságtól. A Kórház jelenleg 6 gépkocsit üzemeltet, melyből két gépkocsit az intézmény vezetése használ. A betegellátás területén használt 4 gépkocsi helyett 3 jó állapotú jármű elegendő lenne, melyek beszerzése legalább három ajánlatkérés alapján, közbeszerzés keretében történne. A Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

11 11 187/2008. (VI. 16.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet 3 db gépjármű beszerzéséhez - 1 db személygépkocsi, 1 db kishaszon-gépjármű, 1 db transporter ,- Ft-tal hozzájárul Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 2008.évi költségvetéséből a Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet műszerpótlásához elkülönített keret terhére. Felelős: Dr. Kerekes Attila az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság Elnöke Határidő: szeptember napirendi pont Tárgy: Átszervezés, létszám-racionalizálás a Réthy Pál Kórház-Rendelőintézetben (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) A Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet vezetése az egyre nehezebbé váló gazdálkodási feltételek miatt szükségesnek tartotta az intézményben folyó valamennyi tevékenység felülvizsgálatát. A háttértevékenységek vizsgálatának eredményeként állapította meg az intézmény vezetése, hogy a gazdasági területen szükség van egy átfogóbb változtatásra és az üzemeltetés racionalizálására. A javaslat szerint a jelenlegi 29 fő helyett 22 fő látná el az üzemeltetés területén a feladatokat, a műszaki területen 1 fő státuszának megszüntetésére kerülne sor. Baji Lajos bizottsági tag: Van-e lehetőség a leépített létszám pl. segédápolói munkakörben történő továbbfoglalkoztatására? Dr.Becsei László főigazgató főorvos szóban is ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiemelve a létszám racionalizálásban érintett 8 közalkalmazotti létszám fenntartása évente 12 millió forint kiadást jelent az intézménynek, mely létszámból 3 fő nyugdíj mellett foglalkoztatott dolgozó. A felszabaduló státuszok más munkakörben való foglalkoztatásának lehetőségét vizsgálja a kórház vezetése. Kovács Sándor bizottsági tag: A mai gazdasági helyzetben emberi sorsokról való döntés hálatlan feladat, nehéz döntési helyzet, hiszen a létszámleépítésben érintett emberek mögött családok vannak. A Bizottság 5 igen, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 188/2008. (VI. 16.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Réthy Pál Kórház - Rendelőintézetben 8 fővel véglegesen csökkenti a közalkalmazotti álláshelyek számát. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet közalkalmazotti létszámát 904 főben határozza meg. Felelős Vantara Gyula polgármester Határidő: október napirendi pont Tárgy: Kisajátításokról rendelkező közgyűlési határozatok módosítása (Közgyűlési előterjesztés véleményezése)

12 évben 9 db ingatlan kisajátításáról döntött a Közgyűlés. Időközben hatályba lépett a kisajátításokról szóló évi CXXIII. törvény, melyben újraszabályozásra kerültek a kisajátítási közérdekű jogcímek, valamint a Helyi Építési Szabályzat is módosításra került, mely az új jogi szabályozás miatt a megalapozó hátterét képezi a közérdekű célnak. Ezen módosítások, valamint az újraszabályozások miatt váltak szükségessé a kisajátításokról rendelkező közgyűlési határozatok módosítása. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 189/2008. (VI.16.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága támogatja és javasolja a Közgyűlésnek a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésével kapcsolatos, kisajátításokról rendelkező: - 521/2007. (X.18.) közgy /2007. (X.18.) közgy /2007. (X.18.) közgy /2007. (X.18.) közgy /2007. (X.18.) közgy /2007. (X.18.) közgy /2007. (X.18.) közgy /2007. (X.18.) közgy /2007. (X.18.) közgy /2007. (XII.13.) közgy /2007. (XII.13.) közgy. határozatok 2. pontjának kiegészítését az alábbiakkal: A kisajátítás közérdekű célja a kisajátításról szóló évi CXXIII. törvény 2. c), 4. c) és k) pontjai szerinti terület- és településrendezések szerinti, Békéscsaba Megyei Jogú Város 5/2006. (I.26.) önkormányzati rendelettel elfogadott helyi építési szabályzat pontjában szereplő vízgazdálkodási feladatok ellátása, ezen belül közműves vízellátó és szennyvízelvezető létesítmények megvalósítása, az ahhoz szükséges közterületek biztosítása (utcanyitás), valamint egyes, a helyi építési szabályzatban elfogadott terület és településrendezés biztosítása. A fenti határozatok módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak. Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő: június napirendi pont Tárgy: A vagyonrendelet mellékletének módosítása (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került a az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2007. (V.2.) rendelet módosítására tett javaslat. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 190/2008. (VI.16.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2007. (V.2.) rendelet módosításával egyetért.

13 Felelős: Dr. Benedek Mária jegyző Határidő: június RENDELET-TERVEZET Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének /2008. (VI. 23.) rendelete az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2007. (V. 2.) rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2007.(V. 2.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: (1) A békéscsabai 0876/6 hrsz-ú, 1436 m 2 területű, kivett sajáthasználatú út művelési ágú ingatlanból 515 m 2 területet a Törzsvagyon-forgalomképtelen vagyonkörből átteszi az Egyéb vagyon forgalomképes vagyonkörbe. (2) A változás követően kialakított békéscsabai 0876/65 hrsz-ú, 921 m 2 területű, kivett sajáthasználatú út művelési ágú ingatlant felveszi a Törzsvagyon-forgalomképtelen vagyonkörbe. 2. A békéscsabai 764 hrsz-ú, 7892 m 2 területű, kivett közterület művelési ágú ingatlanból 1706 m 2 területet, 795/6 hrsz alatt, kivett kórház művelési ággal a Törzsvagyon forgalomképtelen vagyonkörből átteszi a Törzsvagyon - korlátozottan forgalomképes vagyonkörbe. 3. A békéscsabai 11303/2 hrsz-ú, 3109 m 2 területű, kivett általános iskola művelési ágú ingatlant a Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes vagyonkörből átteszi az Egyéb vagyon forgalomképes vagyonkörbe. 4. Ez a rendelet július 1-én lép hatályba. Vantara Gyula sk. Dr. Benedek Mária sk. polgármester jegyző 15. napirendi pont 1. Tárgy: Szolgalmi jog biztosítása a T-Mobile Nyrt. részére (volt Városgazdálkodási Vállalat telephelye) A volt Városgazdálkodási Vállalat telephelyén kialakított 6679/36 hrsz-ú földrészlet a T-Mobil Nyrt. tulajdona, ahol adótornyot működtet. A földrészlet nem rendelkezik közterületi kapcsolattal, ezért a társaság kérte átjárási szolgalmi jog alapítását az önkormányzat tulajdonában lévő 6679/35, 6679/49 hrsz-ú földrészletekre. - Baji Lajos bizottsági tag az üléstermet elhagyta. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 191/2008. (VI.16.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II.19.) önkormányzati rendelet 7. számú mellékletében biztosított hatásköre alapján az alábbi döntést hozza:

14 14 Az önkormányzat a T-Mobile Nyrt. békéscsabai 6679/35 vagy 6679/49 hrsz-ú földrészletekre előterjesztett szolgalmi jog alapítási kérelmét megismerte, a szolgalmi jog alapításához nem járul hozzá. Az önkormányzat felajánlja megvételre a kizárólagos tulajdonában lévő 6679/49 hrsz-ú, telephely művelési ágú, 150 m 2 alapterületű ingatlant a T-Mobile Nyrt. számára. A vételár ,- Ft/m 2 + ÁFA. Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő: december Baji Lajos a Bizottság munkájába bekapcsolódott. 16. napirendi pont Tárgy: A Jókai út 38. szám alatti ingatlan értékesítése (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került az a javaslat, mely szerint a Jókai út 38. szám alatti ingatlan kerüljön értékesítésre. Az ingatlan jelenleg bérlakásként funkcionál, 3 db lakás és 11 db garázs található itt. A lakásoknak bérlői vannak, a bérleti szerződések közül 2 elhelyezési kötelezettség nélkül felmondható, 1 bérlőnek csereingatlant kell felajánlani. Az ingatlan megvásárlására egy békéscsabai gazdasági társaság vételi ajánlatot nyújtott be. Az ingatlan értékbecslése elkészült, mely szerint a forgalmi értéke 40 millió forint. Márton László ügyintéző: szóban is ismertette az előterjesztésben foglaltakat azzal a kiegészítéssel, hogy a Jókai utca 38. szám alatti ingatlanban lévő három önkormányzati lakás bérlőjének elhelyezését a Szociálpolitikai Osztály meg tudja oldani, várhatóan az önkormányzat 16 db lakást kap vissza a HMtől a bérlőkijelölési jogának lemondásával. Baji Lajos bizottsági tag: A határozati javaslat I. pontjának utolsó mondata és II. pont 4. franciabekezdésében foglaltak ellentmondásos, ezért javasolta a II. pont utolsó mondatának elhagyását. Fodor Lajos a bizottság elnöke a fenti javaslatot szavazásra bocsátotta. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 3 igen, 3 nem szavazattal a javaslatban döntést nem hozott. Fodor Lajos a bizottság elnöke az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 3 igen, 2 nem, 1 tartózkodás szavazattal döntést nem hozott. 17. napirendi pont Tárgy: A Dózsa György út 9. szám alatti ingatlan értékesítése (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került az a javaslat, mely szerint a Dózsa György út 9. szám alatti ingatlan kerüljön értékesítésre. Egy békéscsabai magánszemély vételi ajánlatot nyújtott be az ingatlanra. Az értékbecslés elkészült, mely szerint az ingatlan forgalmi értéke bruttó 25 millió forint. Az ingatlan hasznosítására több megoldás is lehetséges. Az egyik az értékesítés, a másik: a szomszédos ingatlanon található garzonház kibővítése történhetne meg. Baji Lajos bizottsági tag: A Dózsa György út 9. szám alatti ingatlan értékesítésének témája az áprilisi ülésen már szerepelt, az ismételt előterjesztéstől az ingatlanon 100 %-ban önkormányzati önerőből felépítendő lakás-beruházás bemutatását várta. Az ingatlan értékesítésével nem ért egyet, ezért a határozati javaslat B alternatíváját támogatja.

15 15 Molnár Viktor bizottsági tag: A Dózsa György út 9. szám alatti ingatlan a város frekventált, értékes területén helyezkedik el, az ingatlanforgalmi értékbecslő által megállapított 25 millió forint forgalmi érték - ami értékesítés esetén a kikiáltási ár lenne rendkívül alacsony. Átgondolást igényel az önkormányzati lakásépítés fedezetének biztosítása. Fedezetet jelenthet a több mint 10 éve kihasználatlanul álló Szabadság téri kollégium ingatlan értékesítése a megállapított bruttó 130 millió forint eladási ár kb. 30 %-kal való csökkentésével. Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető: Az igény a fecskeházba minimális, az igények rövid időn belül kielégíthetők. A szociális lakásra várók száma több, mint 200, ezért a szociális bérlakások számának növelése lenne indokolt. Fodor Lajos a bizottság elnöke: A városban a szociális bérlakások iránti igény igen magas, ezért indokolt a Dózsa György utca 9. sz. ingatlan értékesítése és az ebből befolyó vételár felhasználása bérlakás építésére. Az előterjesztés határozati javaslataiban kérte a Bizottság szavazását. A Bizottság 4 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 192/2008. (VI.16.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága az előterjesztésben foglaltakat megismerte és javasolja a Közgyűlésnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése értékesíteni kívánja az önkormányzat tulajdonában lévő békéscsabai 2088 hrsz-ú ingatlant. A nyilvános árverés feltételei az alábbiak: 1. A kikiáltási ár bruttó 25 millió forint, az árverési előleg a kikiáltási ár 10 %-a. 2. Az önkormányzat az ingatlant megtekintett állapotban értékesíti. 3. A teljes vételárat az adásvételi szerződés aláírását követő nyolc napon belül kell megfizetni. Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő: június napirendi pont Tárgy: Javaslat hibaelhárítási tartalék felhasználására Beterjesztésre került a hibaelhárítási tartalék felhasználására tett javaslat. Fodor Lajos bizottsági elnök: Átnézettem Ferencz Jánossal aki a felújításokkal, karbantartásokkal foglalkozik - az intézményi felújítási kérelmeket. Három kérdés merült fel: a 3. és 4. pontnál nem tudott a támogatási kérelmekről. Ferencz Jánosnak kell az intézményekkel a kapcsolatot tartani erről levelet küldtem az intézmények számára - ő tájékoztat a felmerülő igényekről. Erről a két igénybejelentésről nem tudok. Ha nem tudok róla nem írom alá, azaz nem javaslom a hibaelhárítási tartalékból történő finanszírozását. A harmadik kérdés: a Kertvárosi Óvodában a Szegfű utcai telephelyen 2 vizesblokk felújítására van igény. A két vizesblokk közül az egyik abszolút nem használható, a másik részben használható. Mivel elég nagy összegbe kerülne a felújítás ( Ft), javaslatunk az, hogy a évi felújítások közé tegyük át. Meg kellene vizsgálni, hogy talán az egyiket fel lehetne újítani. A 15. pontnál is az a javaslatunk, hogy a évi felújítások között kell szerepeltetni a kérelmet. A 17. pont alatt szereplő Kölcsey Utcai Óvoda kérelme: a kerítés átépítésének I. üteme elkészült. A óvodavezető keresett meg azzal, hogy a II. ütemre is kerüljön sor. A Kölcsey Utcai Óvoda kerítése elég hosszú, ennek átépítése a II. ütemben Ft-ba kerülne. Javaslatom az, hogy csak az a rész kerüljön felújításra most, amelyik a játszórész felől helyezkedik el. Javaslom, hogy erre az átépítésre Ft kerüljön támogatásként biztosításra.

16 16 Csernus István osztályvezető-helyettes: Beérkezett egy újabb kérelem a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégiumtól, amelyben az iskolaépület alatti szennyvízcsatorna meghibásodásáról adott tájékoztatást az intézmény vezetője. A meghibásodás kijavítására a legkedvezőbb ajánlat alapján Ft az intézmény a költségvetéséből Ft önrészt tud vállalni. A különbözetet Ft-ot - támogatásként kérte a bizottságtól a munka elvégzéséhez. A hiba elhárításához javaslom a bekerülési költség 70 %-át Ft támogatás biztosítását. Fodor Lajos bizottsági elnök: Javaslom a kiegészítésekkel az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. A Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 193/2008. (VI.16.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II. 19.) önk. rendelet 39. -a értelmében, a 7. számú melléklete alapján átruházott hatáskörében eljárva a évi hibaelhárítási tartalék előirányzatából az alábbi feladatok végrehajtását jóváhagyja: Sorszám 1. Intézmény megnevezése Hibaelhárítási feladat megnevezése Készültség Rózsa Ferenc Gimnázium és Kollégium 2. Lencsési Lakótelepi Óvoda Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthon Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthon Gerlai Általános Művelődési Központ 6. Kertvárosi Óvoda 7. Kertvárosi Óvoda 8. Kertvárosi Óvoda 9. Kertvárosi Óvoda 11. Egészségügyi Alapellátási Intézmény Ebédlő homlokzati vakolatának javításához támogatás (javítás költsége ajánlat alapján: Ft) Lencsési út 15. fa mászóka elbontása ajánlat: Ft P. Jilemniczky u. 1/1. szám alatti telephelyen lakószobák festéséhez támogatás (becsült költség: Ft) P. Jilemniczky u. 1/1. szám alatti telephelyen fűtési rendszer javításához támogatás (ajánlati ár: Ft) 3 db tanterem padlóburkolat cseréjéhez támogatás (becsült költség: Ft) Fő u. 8. szám alatti telephelyen homlokzat felújításához támogatás (becsült költség: Ft). Fő u. 8. szám alatti telephelyen öltöző burkolatának cseréjéhez támogatás (becsült költség: Ft). Tompa utcai telephelyen mosdó és öltöző felújításához támogatás (becsült költség: Ft) Szegfű utcai telephelyen 2db vizesblokk felújításához támogatás (becsült költség: Ft) Kazán részleges felújítása + csapadékvíz elvezető csatorna javítása (ajánlati ár: Ft) Előkészítés alatt Előkészítés alatt Előkészítés alatt Előkészítés alatt Előkészítés alatt Előkészítés alatt Előkészítés alatt Előkészítés alatt Előkészítés alatt Előirányzat felosztás eft A kérelmet - felülvizsgálat után - a bizottság a júliusi ülésén tárgyalja A kérelmet - felülvizsgálat után - a bizottság a júliusi ülésén tárgyalja 326

17 Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium 17 Fiú kollégium kazán karbantartása + fűtési ág átmosatása, iszapolós szűrő beépítés (ajánlati ár: Ft) Uszoda klórgáz érzékelő központ létesítése + kazántelep karbantartása (ajánlati ár: Ft) 14. Penza Lakótelepi Óvoda Gázkazán cseréje (ajánlati ár: Ft) 15. Mackó-kuckó Óvoda Szent-Györgyi Albert Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium Kölcsey Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Orosházi út szám alatti telephelyen nyílászárók cseréjéhez támogatás (ajánlati ár: Ft) Földszinti WC helyiségben vízvezeték javításához támogatás (ajánlati ár: Ft) Kölcsey utcai telephelyen balesetveszélyes kerítés átépítés II. üteméhez (játszórész felőli oldal) támogatás (ajánlati ár: Ft) Szennyvíz alapvezeték kiváltásához támogatás (ajánlati ár: Ft) Előkészítés alatt Előkészítés alatt Előkészítés alatt Előkészítés alatt Előkészítés alatt Előkészítés alatt felújítási 2009 évi igényhez Összesen: A támogatásként kapott előirányzatok felhasználását az érintett intézmények a közbeszerzési szabályzat szerint kötelesek végrehajtani. Felelős: - a költségvetési átcsoportosításokért: Dr. Benedek Mária jegyző - a feladatok végrehajtásáért az adott intézmény vezetője. Határidő: augusztus 19. napirendi pont Tárgy: Vagyonkezelői jog létesítése Előterjesztés került beterjesztésre vagyonkezelői jog létesítésére vonatkozóan. Az előterjesztő javasolja vagyonkezelői jog létesítését a békéscsabai 2141 helyrajzi számú, Békéscsaba, Kölcsey u. 27. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan vonatkozásában. A vagyonkezelői jogot vagyonkezelési szerződéssel határozatlan időre, ingyenesen ruházná át a közgyűlés a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületére. A Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 194/2008. (VI.16.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülése vagyonkezelöi jogot lélesít a békéscsabai 214] helyrajziszámú, természetben az 5600 Békéscsaba, Kölcsey u. 27. szám a alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan vonatkozásában. 2. A vagyonkezelési jogot a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény SO/A ai alapján - figyelemmel az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény I05/A-1051D. - aira július hó 1. napjától a jelen előterjesztés mellékletét képező vagyonkezejési szerződéssel - az abban meghatározott tartalommal - határozatlan időre ingyenesen átruházza a tárgyban lefolytalon vagyonkezelési pályázat kedvezményezettjére. a Mozgáskorlátozonak Békés Megyei Egyesületére (5600 Békéscsaba, Orosházi út 71., képviseli: Czeglédiné Kovács Ágnes. bírósági nyilvántartási szám: Békés Megye; Biróság Pk , \. sz.)

18 18 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vamara Gyula polgármestert a 2. pontban meghatározott vagyonkezelési szerződés aláírására. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: július hó l. 22. napirendi pont Tárgy: Gerincvédelmi csomag támogatása Beterjesztésre került az a javaslat, mely szerint a békéscsabai közoktatási intézményekbe a 2008/2009. tanévre beíratott első osztályos tanulók részére kerüljenek biztosításra egészséges tartást segítő ülőpárnák. Az előterjesztő javasolja, hogy erre a célra Ft kerüljön elkülönítésre az általános tartalék terhére. Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető: Tudjuk azt, hogy elég sok rossz tartású fiatal felnőtt van. Már általános iskolás kortól egészségfejlesztési szempontból is szükség van a párnák használatára. A másik pedig, hogy 2004-ben a közgyűlés elfogadta a Város Egészségfejlesztési Tervet, amelyben konkrétan meghatározásra került, kötelezettségként vállalta a közgyűlés a párnák beszerzését évig. A párnák ára gyorsan emelkedik, már most Ft, de sikerült Ft-ért beszerezni a szükséges mennyiséget az első osztályosok részére. A párnák az iskolában maradnak a tanév végén, és a következő évek első osztályosai használják majd. A Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 195/2008. (VI.16.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a békéscsabai közoktatási intézményekbe a 2008/2009. tanévre beíratott első osztályos tanulók részére biztosítja az egészséges tartást segítő ülőpárnákat. A Közgyűlés erre a célra Ft-ot különít el a évi költségvetésében az általános tartalék terhére. Felelős: Dr. Kerekes Attila az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke Határidő: szeptember napirendi pont Tárgy: Közoktatási feladatellátási megállapodás megkötése Telekgerendás Község Önkormányzatával Javaslat került beterjesztésre, mely szerint a Telekgerendás Község Önkormányzatával együttműködési megállapodás kerülne megkötésre a község által kötelezően ellátandó közoktatási feladatok ellátására. Tímár Ella bizottsági tag: Ismert-e, hogy hány gyereket hoznak majd át Telekgerendásról? Lestyánné Hricsovinyi Zsuzsanna ügyintéző: A pontos számokat még nem lehet tudni, mert nem tudjuk, hogy hány szülő kívánja Telekgerendás községben egyházi iskolába íratni a gyermekét. A mostani hetedik évfolyamban 6 gyermek tanul, tömeges átvándorlásra nem lehet számítani. A Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 196/2008. (VI.16.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

19 19 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Telekgerendás Község Önkormányzatával kötendő közoktatási feladatellátási megállapodást az alábbiak szerint: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Általános iskolai nevelés és oktatás feladatainak ellátására, amely létrejött egyrészről Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., képviselője Vantara Gyula polgármester) továbbiakban: Város másrészről Telekgerendás Község Önkormányzata (5675 Telekgerendás, Dózsa György u. 13. képviselője: Medvegy Mihályné, polgármester) továbbiakban: Község között 1. A megállapodás előzménye: Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2008. (V. 14.) határozatával közoktatási feladatellátási megállapodás megkötését kezdeményezte Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatával, általános iskolai feladatellátási kötelezettségre vonatkozóan. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 340/2008. (V. 22.) határozatával szándékát fejezte ki a kezdeményezett feladatellátási megállapodás megkötésére Telekgerendás Község Önkormányzatával. A feladat ellátására a 10. Sz. Általános Iskolát kívánta kijelölni. 2. A megállapodás célja: A Város vegyen részt a Község által kötelezően ellátandó közoktatási feladatok ellátásában. 3. A jelen megállapodást a felek a 2008/2009-es tanév kezdetétől határozatlan időtartamra kötik. 4. A Város kötelezettséget vállal arra, hogy ellátja a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (4) bekezdésében meghatározott általános iskolai nevelés és oktatás kötelező feladatait azon gyermekek tekintetében, akiknek lakóhelye Telekgerendás községben található, és tankötelezettségüket nem kívánják egyházi intézményben teljesíteni. A Város a feladat ellátására a 10. Sz. Általános Iskolát jelöli ki kötelező felvételt biztosító intézményként. 5. A Város saját fenntartású intézménye által szakszolgálati ellátást biztosít a telekgerendási lakóhellyel, és a 10. Sz. Általános Iskolában tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekek számára. 6. A közoktatásban résztvevők számára az alanyi jogon járó támogatásokon felüli szociális és egyéb juttatásokat továbbra is a Község köteles biztosítani, különösen a szociális alapon nyújtott étkezési- és tankönyvtámogatásokat. 7. A Községtől átvett gyermekek iskolavédőnői ellátása a továbbiakban abban a városi oktatási intézményben történik, amelyikbe a gyermek jár. 8. A felek kijelentik, hogy együttműködésük során mindvégig szem előtt tartják a gyermekek általános iskolai nevelésének és oktatásának folyamatos, színvonalas biztosítását. 9. Ezen együttműködési megállapodást bármelyik fél indoklás nélkül, írásban mondhatja fel, melyet a másik félhez legkésőbb december 31-éig köteles megküldeni. Az ily módon közölt felmondás alapján a felek együttműködése az adott tanév végével ér véget. A jelen megállapodás rendkívüli felmondását a gyermekek mindenek felett álló érdeke miatt a felek kizárják. 10. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény és a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény rendelkezései az irányadóak. 11. A jelen 2 számozott oldalból álló megállapodást a felek elolvasást követően jóváhagyólag aláírásukkal látják el, mert az akaratukkal mindenben megegyezik. A szerződés 4 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyekből 2 db a Városnál, 1 db a Községnél, 1 db Békés Megye Főjegyzőjénél marad. Békéscsaba, július 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Vantara Gyula polgármester Telekgerendás Község Önkormányzata Medvegy Mihályné polgármester II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy a jóváhagyott megállapodást aláírja. III. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése módosítja a 10. Sz. Általános Iskola alapító okiratát az alábbiak szerint: 9. pontjában az Illetékességi és működési köre kiegészül a következőkkel:

20 20 Kötelező felvételt biztosító iskola a telekgerendási lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező tanköteles tanulók számára. Felelős: Köles István alpolgármester Határidő: június napirendi pont Tárgy: Közalkalmazotti álláshelyek módosításának engedélyezése a 2008/2009-es tanévben Javaslat került beterjesztésre a közalkalmazotti álláshelyek 2008/2009. tanévben történő módosításának engedélyezésére vonatkozóan. Tarné Stuber Éva osztályvezető-helyettes: A határozati javaslatban nem szerepel, de tájékoztatom a bizottságot, hogy a határozati javaslatban szereplő döntések pénzügyi vonzatának rendezésére leghamarabb szeptemberben kerül majd sor. Itt szerepelnek bővítések és leépítések. A bővítések pénzügyi vonzata szeptemberben, a leépítéseknek pedig attól függően, hogy a végleges álláshely megszüntetésekre vonatkozó pályázatba hogyan tudjuk beépíteni. Október 1-jéig kell benyújtani a pályázatot. Amennyiben a pályázat befogadásra kerül, akkor tudjuk rendezni az intézmények felé a költségeket. El kell mondjam, amit az anyag tartalmaz, egyeztettük az Oktatási, Közművelődési és Sportosztállyal az intézmények részéről ennél nagyobb igény jelentkezett és valószínűleg a maguk szempontjából jogos az igény az álláshely-bővítésre, de az önkormányzat nem függetlenítheti magát a korábbi évek kötelezettségvállalásaitól, még pedig attól, hogy 5 éven belül, ha pályázatot nyújtottunk be és nyertünk is létszám-leépítési költségek részbeni megtérítését, azzal mi azt a kötelezettséget vállaltuk, hogy 5 évig nem növeljük a státuszok számát, kivéve ha bizonyíthatóan új feladat jelentkezik. Több volt az intézményi létszámbővítési igény, de az előzőekre tekintettel egyeztetve az oktatási kollégákkal - már nem szerepeltetünk minden felmerült igényt a határozati javaslatban. A Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 197/2008. (VI.16.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a szakképzési rendszer átszervezése miatt a következő álláshely-változásokat: 1.1. Az alábbiakban határozza meg a véglegesen megszűnő közalkalmazotti álláshelyeket: Álláshely Álláshelyek Intézmény Munkakör típusa száma Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium pedagógus 11,5 11 tanár, 0,5 vezető (igazgatóhelyettes) technikai 1 karbantartó pedagógus 5, Jóváhagyja az alábbi álláshely növekedéseket: Álláshely Álláshelyek Intézmény típusa száma Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium 4 tanár, 1 gyakorlatioktatás-vezető 0,5 vezető (igazgatóhelyettes) technikai 1 adminisztrátor pedagógus 17 Munkakör 15 tanár, 1 gyakorlatioktatás-vezető, 1 vezető (igazgatóhelyettes)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. május 11-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. szeptember 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. május 21-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2009. november 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. november 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-12/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. szeptember 9-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Jánosné bizottsági tag Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. február hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A HUNGAROTEL Rt. koncessziós ügye - Takács Péter képviselő kérdést tett

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2014. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej Pál

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-7/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. április 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2010. március 9-én tartott üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. október hó 26-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. október hó 26-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. október hó 26-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Zárt ülés elrendelése A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző,

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző, Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-4/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007 március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Aljegyzői pályázat kiírása A közgyűlés 17 igen szavazattal, 9 tartózkodással

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. február 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság nyilvános ülésén, 2006. november 13-án. Helye: Polgármesteri Hivatal I. számú tárgyalója

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. április 13-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. április 13-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. április 13-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő napirend előtti bejelentése - A képviselő jelezte,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat a közalkalmazottak és köztisztviselők tizenharmadik havi illetményének

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-8/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. május 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 2011. július 7-én

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 265-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. április 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. április 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. április 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2015. évi költségvetés teljesítéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. március 26-án tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. március 26-án tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2013. március 26-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal Mokos-terem Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2014. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 13/2016. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 26-án (kedd) a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-21/2012/JT. 327-328/2012. sz. határozat 334-369/2012. sz. határozat 33-38 rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A meghívóban jelzett napirendeken kívül a következő előterjesztés napirendre vételét javasolta:

A meghívóban jelzett napirendeken kívül a következő előterjesztés napirendre vételét javasolta: Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-5/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. március 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. július 7-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE i J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. július 22-én (kedden) megtartott

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől

Tata Város Polgármesterétől 1 Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Szám: I- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-15/2013/JT. 148-151/2013. sz. határozat 159-174/2013. sz. határozat 19-21/2013. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat

Részletesebben

"11/1991. (X.10.) sz. önkormányzati rendelet a közgyűlés egyes hatáskörei gyakorlásának átruházásáról

11/1991. (X.10.) sz. önkormányzati rendelet a közgyűlés egyes hatáskörei gyakorlásának átruházásáról Tárgy: ASKO Német Áruház RT. és az Önkormányzat közötti szerződés módosításának jóváhagyása - A közgyűlés 24 szavazattal - ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 218/1991.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25 - i ülésére 1523-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25 - i ülésére Tárgy: Kerekegyháza 471 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdonba vétel

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. II. emeleti tárgyaló. Igazoltan volt távol: Szilvásy Ferenc és Bokros Mátyás bizottsági tag.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. II. emeleti tárgyaló. Igazoltan volt távol: Szilvásy Ferenc és Bokros Mátyás bizottsági tag. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-10/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. október 20-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. február 7-i ülésére. Tárgy: A Balatonfüred, Csárda utca melletti ingatlanok (5. tömb) belterületbe vonása

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. február 7-i ülésére. Tárgy: A Balatonfüred, Csárda utca melletti ingatlanok (5. tömb) belterületbe vonása BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: Előkészítő: Melléklet: Geiszler Éva Vázrajzok ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság nyilvános ülésén, 2006. október 24-én. Helye: Polgármesteri Hivatal I. számú tárgyalója

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v I/1-14/2015. J e g y z ő k ö n y v 2015. július 27-én 18:00 órakor a Községházán tartott rendes, nyilvános üléséről. Jelen vannak: Babos Attila polgármester Nagy Károly alpolgármester Bartha Gusztáv képviselő

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U-1742/2016. Témafelelős: Szigeti Miklós, Czirok Jánosné

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U-1742/2016. Témafelelős: Szigeti Miklós, Czirok Jánosné Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U-1742/2016. Témafelelős: Szigeti Miklós, Czirok Jánosné Tárgy: Javaslat a szarvasi úti kerékpárút tulajdonviszonyainak rendezésére

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. október 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. október 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. október 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Hanó Miklós tanácsnok interpellációja - a belterületi földértéket érintő egyezség

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2009. március 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. 1 Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-13/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. december 15-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 168/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 35/2013.(XII.16.) önk.rendelet Napirendek elfogadásáról Fegyvernek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-9/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. június 28-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i rendes ülésére Tárgy: Sütész Kft. területvásárlási igénye Előterjesztő: Tigelmann

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. május 21-én tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. május 21-én tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. május 21-én tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Zárt ülés napirendje A közgyűlés 16 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló Békéscsaba város 1999. évi közrend, közbiztonságának helyzetéről A közgyűlés

Részletesebben

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2011. szeptember 28-án 14.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2011. szeptember 28-án 14.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 637-226/2011. szám 226/2011. számú Képviselő-testületi határozat: Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - felveszi a napirendek közé a,,bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2012., a,,gépkocsi lízing

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLET Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság J E G Y ZŐKÖNYV

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLET Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság J E G Y ZŐKÖNYV Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLET Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság J E G Y ZŐKÖNYV Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2011. február

Részletesebben

Véleményező: Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Városgazdálkodási, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Véleményező: Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Városgazdálkodási, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és jj f Pénzügyi Bizottsága Postacím: 5601 Pf. 112. Telefon: (66) 452-252/1211 Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Javaslat ingatlan részterületének kisajátítást helyettesítő adásvétel útján történő értékesítésére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 10. 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester, Borbély Gyula, Csávás Antalné,

Részletesebben

Igazoltan volt távol: Szilvásy Ferenc és Bokros Mátyás a bizottság képviselő tagjai.

Igazoltan volt távol: Szilvásy Ferenc és Bokros Mátyás a bizottság képviselő tagjai. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

19. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről.

19. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről. Iktatószám:116-./2015. 19. számú jegyzőkönyv Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közgyűlési határozatok végrehajtásáról tájékoztató - A közgyűlés 18 igen szavazattal az

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat bérlakás építési városi program előkészítésére A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 30. napján 16 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosítása Írásos előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati ingatlanrészek értékesítése Előterjesztő:

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 13-án megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Etyek Község 17/2008. (XI. 14.) rendelete 316/2008. (X. 29.) Képviselő-testületi határozata 317/2008. (X. 29.) Képviselő-testületi határozata

Etyek Község 17/2008. (XI. 14.) rendelete 316/2008. (X. 29.) Képviselő-testületi határozata 317/2008. (X. 29.) Képviselő-testületi határozata Etyek Község 17/2008. (XI. 14.) rendelete 316/2008. (X. 29.) Képviselő-testületi határozata 317/2008. (X. 29.) Képviselő-testületi határozata 318/2008. (X. 29.) Képviselő-testületi határozata 319/2008.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt, a bizottság elnöke Gila Ferenc,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/9/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 2011. január 21-i ülésén a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében Jelen vannak: Tárgy:

Részletesebben

CSEVAK Zrt. vezérigazgató JAVASLAT. a Budapest XXI. kerület Csőgyár utca 48. című, 210180 hrsz-ú ingatlan megvásárlására

CSEVAK Zrt. vezérigazgató JAVASLAT. a Budapest XXI. kerület Csőgyár utca 48. című, 210180 hrsz-ú ingatlan megvásárlására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA CSEVAK Zrt. vezérigazgató JAVASLAT a Budapest XXI. kerület Csőgyár utca 48. című, 210180 hrsz-ú ingatlan megvásárlására Készítette: Szenteczky János vezérigazgató

Részletesebben