Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz."

Átírás

1 Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I /2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: április 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének nyilvános ülésén. Jelen volt: Vantara Gyula polgármester, Köles István alpolgármester, Hanó Miklós alpolgármester, Szente Béla, Dr. Kerekes Attila, Tímár Ella, Dr. Ferenczi Attila, Vrbovszki Viktor, Fodor Lajos, Kiss Tibor, Fodor Jánosné, Hirka Tamás, Dr. Fábián Ágnes tanácsnok, Kutyej Pál, Hricsovinyi Tamás, Baji Lajos, Tóth Károly országgyűlési képviselő, Hrabovszki György, Szilvásy Ferenc, Benkóné Dudás Piroska, Mezei Zsolt, Pap János, Velkey Gábor, Takács Péter, Bálint Jánosné, Bokros Mátyás, Kiss Tibor képviselő. Igazoltan távol: Herczeg Tamás tanácsnok, Miklós Attila képviselő. Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző. Meghívottként volt jelen: Dr. Szvercsák Szilvia megbízott aljegyző, Dr. Kiss Gyula, Jogi és Önkormányzati Csoport vezetője, Tuskáné Papp Erzsébet, a Közművelődési, Oktatási és Sportosztály vezetője, Uhrin Nándor, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője, Tarné Stuber Éva, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály helyettes vezetője, Bánfi Ádám, a Városüzemeltetési Osztály vezetője, Opauszki Zoltán kabinetfőnök, Botyánszky Mária sajtóreferens, Boros László, a Stratégiai és Fejlesztési Osztály megbízott vezetője, Márton László vagyonkezelő, Dr. Kovács Zoltán az Egészségügyi Osztály vezetője, a Vagyonkezelő Zrt. részéről: Kozma János ügyvezető igazgató, Borbíró Zoltán igazgatósági elnök, a Vállalkozói Centrum Kft. részéről: Sztankó János ügyvezető igazgató Vantara Gyula polgármester: Megállapította, hogy 26 fő képviselő van jelen, az ülést megnyitotta. A meghívóban jelzetteken kívül van-e egyéb napirendi javaslat? (Kazetta 1/ ) Tóth Károly országgyűlési képviselő: A délutáni nyilvános ülésen szeretne kérdést intézni a polgármesterhez és a jegyzőhöz. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselő: A testület decemberi ülésén elfogadta a közgyűlés első féléves munkatervét, és az áprilisi ülésen tárgyalta a Tájékoztató a piacüzemeltetésére az Agóra Csaba Rt-vel kötött szerződés felbontásának jogi és egyéb feltételeiről szóló határozat végrehajtását, mely a mai napirendek között nem szerepel. Korábban javasolta tájékoztatás kérését a Jamina Innovációs Ingatlanhasznosító Kft évi működéséről, mely szintén nem szerepel napirenden. Mi ennek az oka? Nyilvános ülésen kérdést szeretne feltenni Hanó Miklós alpolgármesternek és Vantara Gyula polgármesternek. (Kazetta 1/ )

2 2 Hanó Miklós alpolgármester: Jogosak Takács Péter képviselő felvetései. A tárgyalások folyamatban vannak, a piac gazdasági átvilágítása befejeződött, melyről a képviselők a következő közgyűlésen kapnak tájékoztatást. A Jamina Innovációs Kft-vel kapcsolatban szintén folynak a tárgyalások, könyvvizsgálói átvilágításra bekérték a szükséges anyagokat, mert bizonyos elemek nem egyeznek, melyről szintén tájékoztatják a képviselőket. (Kazetta 1/ ) Dr. Ferenczi Attila képviselő, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke: Kérte, hogy a közgyűlés a 8/4. számú előterjesztést vegye le napirendjei közül a felmerült új szempontok és igények miatt, és a következő ülésen tárgyalja a testület. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Előterjesztőként kérte, hogy a közgyűlés a zárt ülésen az Egyebek napirendhez egy munkahelyteremtő támogatás tárgyú előterjesztést vegyen fel a pontok közé. A zárt ülés 4. számmal jelzett Javaslat a Kórház Felügyelő Bizottság létszámának bővítésére valamint a zárt ülés 5. pontban a Réthy Pál Kórház- Rendelőintézet főigazgatójának megbízása tárgyú napirendekről az önkormányzati törvény 12. -ának (4) bekezdése alapján zárt ülésen történő döntéshozatal szükséges. A zárt ülés 2. és 3. számú napirendeket a jogszabálynak megfelelően zárt ülésen tárgyalja a testület. Szavazásra bocsátotta a felsorolt napirendek zárt ülésen való tárgyalását. Tárgy: Zárt ülés elrendelése A közgyűlés 24 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 188/2007. (IV.26.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Z/1., illetve Z/6. jelű előterjesztések tárgyalására zárt ülés tartását rendeli el. Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta a napirendet a kiegészítésekkel együtt. - Megállapította, hogy a közgyűlés 24 igen, egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta. NAPIRENDI PONTOK: Zárt ülés: 1./ Vagyoni ügyek 1. Gázközmű vagyon feltárása Előterjesztő: Hanó Miklós alpolgármester Előkészítő: Stratégiai Fejlesztési Osztály 2./ Fellebbezések elbírálása, méltányossági ügyek Előterjesztő: Dr. Tóth Kálmán osztályvezető Előkészítő: Szociális Osztály, Egészségügyi Osztály

3 3 3./ Békéscsaba Egészségügyéért kitüntetés adományozása Előterjesztő: Dr. Fábián Ágnes tanácsnok Előkészítő: Egészségügyi Osztály 4./ Javaslat a Kórház Felügyelő Bizottság létszámának bővítésére Előterjesztő: Dr. Kerekes Attila, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke Előkészítő: Egészségügyi Osztály 5./ A Réthy Pál Kórház- Rendelőintézet főigazgatójának megbízása Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Előkészítő: Titkárság Személyzeti Csoport 6./ Egyéb zárt: Munkahelyteremtés támogatása és az Árpád sor 12. szám alatti ingatlan hasznosítása Nyilvános ülés: óra Alapítói döntéshozatalok 1./ Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt-vel kapcsolatos alapítói döntéshozatal 1. Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt évi éves (mérleg) beszámolója, (kiegészítő melléklet, üzleti jelentés, Felügyelő Bizottság jelentése, könyvvizsgálói jelenté) 2. Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt évi üzleti terve 3. Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóság Ügyrendje Előterjesztő: Borbíró Zoltán, az Igazgatóság elnöke Előkészítő: Stratégiai Fejlesztési Osztály 4. Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt könyvvizsgálójának megválasztása valamint díjazásának megállapítása 5. Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt Igazgatóságának, és Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapítása Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 2./ Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft-vel kapcsolatos alapítói döntéshozatal 1. Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft évi egyszerűsített éves (mérleg) beszámolója (kiegészítő melléklet, könyvvizsgáló jelentése, Felügyelő Bizottság jelentése) 2. Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft évi üzleti terve Előterjesztő: Sztankó János ügyvezető igazgató Előkészítő: Stratégiai Fejlesztési Osztály 3. Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. könyvvizsgáló megválasztása, valamint díjazásának megállapítása

4 4 4. Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapítása Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 3./ A Csabai Életfa Kht-val kapcsolatos alapítói döntéshozatal 1. Csabai Életfa Kht évi egyszerűsített éves (mérleg) beszámolója (kiegészítő melléklet, Felügyelő Bizottság jelentése, könyvvizsgáló jelentése) 2. Csabai Életfa Kht évi közhasznú beszámolója 3. A Csabai Életfa Kht évi üzleti terve Előterjesztő: Dr.Kiss Éva ügyvezető igazgató Előkészítő: Stratégiai Fejlesztési Osztály 4. Csabai Életfa Kht. könyvvizsgálójának megválasztása, valamint díjazásának megállapítása 5. Csabai Életfa Kht. Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapítása Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 4./ Vagyoni ügyek, pályázatok, fejlesztések 1. Beruházási Szabályzat jóváhagyása Előterjesztő: Dr. Benedek Mária jegyző Előkészítő: Stratégiai Fejlesztési Osztály 2. Keretmegállapodás a Magyar Államvasutak Zrt., Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Békés Megyei Önkormányzat között Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Előkészítő: Stratégiai Fejlesztési Osztály, Városüzemeltetési Osztály 3. Az önkormányzat 12/2005. (V.19.) vagyonrendeletének módosítása és egységes szerkezetbe foglalása Előterjesztő: Dr. Benedek Mária jegyző Előkészítő: Stratégiai Fejlesztési Osztály 4. Útépítési és felújítási pályázatokhoz tervek készítése Előterjesztő: Dr. Ferenczi Attila, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke Előkészítő: Stratégiai Fejlesztési Osztály 5. Orosházi úti körforgalom mellett létesítendő üzemanyagtöltő állomás ügye Előterjesztő: Dr. Ferenczi Attila, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke Előkészítő: Stratégiai Fejlesztési Osztály 6. A 0526/1 hrsz-ú ingatlan utcaszélesítési ügye Előterjesztő: Fodor Lajos, a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke Előkészítő: Stratégiai Fejlesztési Osztály

5 5 7. Tessedik Sámuel Főiskola, Kollégium felújítása és bővítése Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Előkészítő: Stratégiai Fejlesztési Osztály 8. Réthy Pál Kórház- Rendelőintézet belgyógyászati tömb rekonstrukció kivitelező közbeszerzési eljárás nyertesének kiválasztása (későbbi kiküldéssel) Előterjesztő: Bíráló Bizottság elnöke Előkészítő: Stratégiai Fejlesztési Osztály 9. Pályázatok benyújtása kerékpárutak építésére Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Előkészítő: Stratégiai Fejlesztési Osztály 5./ Pénzügyi ügyek: 1. A évi könyvvizsgálói jelentés és könyvvizsgálói költségvetési beszámoló Előterjesztő: könyvvizsgáló 2. A évi költségvetés végrehajtásáról - rendeletalkotás Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály 3. A évi költségvetésről szóló 6/2007. (II.15.) rendelet módosítása - rendeletalkotás Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály 4. Beszámoló a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság átadott hatáskörben hozott döntéseiről Előterjesztő: Fodor Lajos, a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály 6./ Beszámoló a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) évi működéséről Előterjesztő: Dr. Benedek Mária jegyző Előkészítő: belső ellenőr 7./ Szociális és egészségügyi területet érintő ügyek: 1. Idősbarát Önkormányzat Díj -jal járó pénzjutalom felhasználása Előterjesztő: Herczeg Tamás tanácsnok Előkészítő: Szociális Osztály 2. Orvosi rendelők eszközpótlás szabályzata Előterjesztő: Dr. Kerekes Attila, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke Előkészítő: Egészségügyi Osztály

6 6 3. Háziorvosi rendelő székhelyének megváltoztatása iránti kérelem elbírálása Előterjesztő: Dr. Kerekes Attila, a Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke Előkészítő: Egészségügyi Osztály 8./ Városüzemeltetést érintő ügyek: 1. A közterületek rovására történt elbirtoklások ügyintézése Előterjesztő: Dr. Benedek Mária jegyző Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály 2. Tájékoztatás a tavaszi városi általános nagytakarítás végrehajtásáról Előterjesztő: Hanó Miklós alpolgármester Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály 3. Murony község szennyvíz-befogadási kérelme Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály 9./ Oktatási, közművelődési és sportügyek: 1. A 32/2007. (I.25.) közgyűlési határozat végrehajtása: Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium képzési szerkezetének megváltoztatása Előterjesztő: Köles István alpolgármester Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sportosztály 2. A 25/2007. (I.25.) közgy. határozat 3. pontjának végrehajtása, a Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium integrációjának eredményei Előterjesztő: Köles István alpolgármester Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sportosztály 3. A 25/2007. (I.25.) közgyűlési határozat 2. pontjának végrehajtása: az intézményi integrációk eredményei Előterjesztő: Köles István alpolgármester Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sportosztály 4. Helytörténeti kollégium létrehozása Előterjesztő: Kiss Tibor, az Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sportosztály 5. A Fiatal Színházművészeti Szakközépiskola támogatási kérelme Előterjesztő: Kiss Tibor, az Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sportosztály 6. Ifjúsági Ház és Általános Társaskör homlokzat felújítási terve Előterjesztő: Kiss Tibor, az Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sportosztály

7 7 10./ BEJELENTÉSEK A közgyűlés a munkáját 9 óra 15 perckor zárt ülésen folytatja. Vantara Gyula polgármester: Napirend előtti felszólalásra kért lehetőséget Takács Péter és Tóth Károly képviselő. (Kazetta 2/ ) Tóth Károly országgyűlési képviselő: Ebéd szünet utáni nyilvános ülésen szeretne kérdést feltenni. (Kazetta 2/ ) Takács Péter képviselő: A februári közgyűlésen képviselői kérdést intézett a polgármesterhez az ügyben, hogy milyen stádiumban van a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának, illetve a Hungarotel Rt-nek a peres ügye. A polgármestertől 30 napon belül megkapta a választ, melyben szerepelt néhány információ, többek között az is, hogy milyen ügyvédi irodákat bízott meg az önkormányzat, továbbá, hogy a megbízás milyen nagyságú volt és mennyi volt az előre kifizetett összeg. A válaszban szerepelt egy április 4-i dátum, mely a tárgyalás várható időpontja volt. Amennyiben a tárgyalás lezajlott, milyen eredmény született? Hanó Miklós alpolgármesterhez kérdése, hogyan zajlik a Barnevál felszámolása? Az újságcikkekből és más forrásokból olyan információhoz jutott, mely szerint a vízi vágó sor elkerül Békéscsabáról és így megpecsételődik a gyár sorsa. Az alpolgármester próbál ez ügyben lépéseket tenni, felveszi a kapcsolatot az illetékes miniszterrel az ügyben, hogy próbálja menteni a Barnevál helyzetét. Történtek-e lépések, és ha igen, melyek azok? Tudja, hogy az önkormányzatnak korlátozottak a lehetőségei, de egy fontos ügyről van szó. Kérdése dr. Benedek Mária jegyzőhöz: Folyik a hivatal átalakítása, mely elsősorban személyi változásokat indukált a legutóbbi időszakban. Meddig tart, és mikor fejeződik be? Mindenképpen hasznos lenne, ha a képviselő-testület tagjai tájékoztatást kapnának az átszervezéssel kapcsolatban, mi történt, miért történt és milyen a jelenlegi állapot? (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: A Hungarotel ügyével kapcsolatban elmondta, hogy a április 4-i tárgyaláson nem történt ítélethirdetés, további kiegészítések és meghallgatások zajlottak. A következő tárgyalási nap a nyár folyamára van kitűzve. A Barnevál ügyében felkérte Hanó Miklós alpolgármestert, tájékoztassa a képviselőket. (Kazetta 2/ ) Hanó Miklós alpolgármester: Az újságcikkben valós dolgok szerepeltek, júniusában az akkori Bábolna Rt. értékesített egy gépsort a MERIAN Szerviznek 34 millió forint összegben, melyet a mezőkovácsházi tulajdonossal történt egyezség alapján a felszámoló beemelte az árverésre meghirdetett össztulajdonba. Mezőkovácsházán tulajdonváltás történt, és az új tulajdonosok gazdasági érdekből megszüntetnék a gépsort, melynek az egyeztetése folyik. Megkereste a felszámolóval közösen Gráf József minisztert annak érdekében, hogy nem indokolja semmilyen érv, hogy a gépsor kiemelésre kerüljön, hiszen annakidején három területen, Orosházán, Békéscsabán és Mezőkovácsházán is volt kövér kacsa, liba sor vágó, de a felszámolás következtében nincs annyi árualap. Amennyiben feltöltésre kerülne a termék

8 8 eladható lenne. A szerződésben szereplő értékesített gépek 1997-es évjáratúak, a jelenlegi szerződésben pedig és évbeliek is beépítésre kerültek. Nem teljes gépsor érintett Mezőkovácsházán. A felszámoló is megpróbálja megakadályozni az elvitelt. Folyamatosan zajlanak a tárgyalások, és a város vezetése is azért dolgozik, hogy a Barnevál Békéscsabán újra termeljen, munkahelyeket teremtsen és a helyi árualapot termelőknek is újra munkahelyet biztosítson. (Kazetta 2/ ) Dr. Benedek Mária jegyző: Tájékoztatásként elmondta, hogy február 15-én hozott közgyűlési határozat értelmében a hivatal átszervezésének generális határideje május 1. Május 1-jét követően lesz az alakuló apparátusi értekezlet, és ezután tudja a képviselőket írásban, illetve szóban tájékoztatni a következő közgyűlés alkalmával. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Napirendi módosításként javasolta, hogy a nyilvános ülés első napirendjeként a vagyoni ügyek 8. a Dr. Réthy Pál Kórház belgyógyászati tömb rekonstrukció tárgyú előterjesztést tárgyalja a közgyűlés, tekintettel arra, hogy a meghívottak Budapestről érkeztek. Napirend tárgya: Vagyoni ügyek, pályázatok, fejlesztések Tárgy: Dr. Réthy Pál kórház belgyógyászati tömb rekonstrukció nyílt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztása Vantara Gyula polgármester: Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A közgyűlés 22 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következő határozatot hozta: 207/2007. (IV.26.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Dr Réthy Pál kórház és rendelőintézet belgyógyászati tömb rekonstrukciója tárgyban indított nyílt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjét és a második legjobb ajánlattevőjét az alábbiak szerint rendeli el kihirdetni: I. helyezett: INTEGRÁL Építő Zrt. bruttó ,- Ft ajánlati árral. II. helyezett: GEN-ÉP Kft. bruttó ,- Ft ajánlati árral. A nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést május 7-én kell megkötni. Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő: május 7. Vantara Gyula polgármester: Megköszönte a szakértők megjelenését. (Kazetta 2/ )

9 9 Hricsovinyi Tamás képviselő: A szavazásnál tartózkodott. (Kazetta 2/ ) Napirend tárgya: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt-vel kapcsolatos alapítói döntéshozatal Vantara Gyula polgármester: A gazdasági társaságokról szóló évi IV. tv. 19. /5/ bekezdése szerint: Az egyszemélyes korlátolt felelősségi társaságoknál, illetve részvénytársaságnál taggyűlés (közgyűlés) nem működik, a gazdasági társaság legfőbb szervének e törvényben, illetve a társasági szerződésben meghatározott hatáskörében az egyedüli tag (részvényes) írásban határoz. A határozathozatalról jegyzőkönyvet kell készíteni, és az alapítói döntéssel együtt továbbítani kell a gazdasági társaság ügyvezető igazgatójához a határozat nyilvántartásba vétele, valamint a cégbírósági eljárás lefolytatása érdekében. Tárgy: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt-vel kapcsolatos alapítói döntések Vantara Gyula polgármester: Javaslatot tett Tímár Ella és Szilvásy Ferenc képviselőkre, mint jegyzőkönyv hitelesítőkre, és a jegyzőkönyvvezetőre Janyikné Kovács Mónik személyében.. Szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítőkre és jegyzőkönyvvezetőre tett javaslatát. A közgyűlés 24 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 208/2007. (IV.26.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.- t érintő alapítói döntésekhez jegyzőkönyv hitelesítőknek megválasztja Tímár Ella és Szilvásy Ferenc képviselőket, jegyzőkönyvvezetőnek megválasztja Janyikné Kovács Mónika köztisztviselőt. Tárgy: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt évi éves beszámolója Vantara Gyula polgármester: A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a beszámoló elfogadását javasolja a közgyűlésnek azzal a módosítással, hogy a határozat végrehajtási határideje április 27. legyen. A határozati javaslattal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Nincs. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a bizottsági kiegészítéssel együtt. A közgyűlés 24 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 209/2007. (IV.26.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az egyszemélyes Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. alapítója a társaság évi éves beszámolóját ezer forint

10 10 mérleg főösszeggel, ezer forint saját tőkével, ezer Ft adózás előtti eredménnyel és ezer forint mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. A mérleg szerinti eredmény összegét eredménytartalékba kell helyezni. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az egyszemélyes Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. alapítója a Felügyelő Bizottságnak a társaság évi éves beszámolójával kapcsolatos jelentését elfogadja. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az egyszemélyes Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. alapítója a Könyvvizsgálónak a társaság évi éves beszámolója felülvizsgálatával kapcsolatos jelentését elfogadja. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az egyszemélyes Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. alapítója a társaság évi üzleti tervének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja, egyben a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 283/2006. (VI.8.) közgyűlési határozatát teljesítettnek tekinti. Felelős: a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának Elnöke Határidő: április 27. Tárgy: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt évi üzleti terve Vantara Gyula polgármester: A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a évi üzleti terv elfogadását javasolja a közgyűlésnek azzal a módosítással, hogy a határozati javaslat 1./ pontjának végrehajtási határideje április 27. legyen. Van-e kérdés, észrevétel? (Kazetta 2/ ) Baji Lajos képviselő: Áttekintette az üzleti tervet, és tudomása szerint az önkormányzat rendelkezik olyan tulajdonjoggal, melyet a Vagyonkezelő Rt. kezel. Az érintett ingatlan a Kinizsi-Csaba utca sarkán található. Javasolta és kérte, hogy a befejezetlen és kedvező helyen elhelyezkedő ingatlant az üzleti tervbe építsék be, az épületet újítsák fel, majd bérletként hasznosítsák. (Kazetta 2/ ) Kozma János a Vagyonkezelő Zrt. ügyvezető igazgatója: Egy nem régen épült ingatlanról van szó, mely tulajdonilag nem teljesen tisztázott épületben helyezkedik el. Az épületben a civil szervezetek nyertek volna elhelyezést, de a magas beruházási költségek miatt az önkormányzat elvetette. A zrt. minden egyes hirdetésében szerepel az ingatlan, de a magas beruházási költségek miatt nem kívánták helyrehozni az épületet, hanem olyan konstrukciót keresnek a bérbeadásra, melyben egy lényegesen kedvezőbb bérleti díj fejében a bérlő alakítaná ki saját céljaira. Amennyiben a közgyűléstől utasítást kap az átalakításra, elvégzik a szükséges munkálatokat, de minimum 4-5 millió forintos beruházást von maga után. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta a Vagyonkezelő Zrt évi üzleti tervét. (Kazetta 2/ ) A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

11 11 210/2007. (IV.26.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az egyszemélyes Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. alapítója a társaság évre vonatkozó üzleti tervét ezer forint nettó árbevétellel, ezer forint adózás előtti eredménnyel és e Ft nettó karbantartási összeggel jóváhagyja. A társaság részére átengedett ingatlanok hasznosításának ellenértékét ezer forint + áfa, a közterület használati díj értékét pedig ezer Ft + áfa összegben határozza meg, amely összeget a társaság az önkormányzat által kibocsátott számla alapján negyedévente, utólag 4 egyenlő részletben köteles megfizetni. Felelős: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának Elnöke Határidő: április Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az egyszemélyes Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. alapítója a 2007-ben rendelkezésre álló lakásfelújításra jóváhagyott keret terhére elvégzendő felújítási munkákat továbbra is a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. közreműködésével kívánja megvalósítani. A lakóingatlanok felújítási munkáinak előzetes költségterve ismeretében a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság hoz egyedi ügyekben döntést. Forrás: lakásfelújításra jóváhagyott keret Felelős: Hanó Miklós alpolgármester (Vállalkozási szerződés aláírása) Fodor Lajos a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának Elnöke Határidő: december Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az egyszemélyes Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. alapítója felhatalmazza a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságát, hogy évben az évi LXXVIII. tv (1) bekezdés a.) pontja figyelembevételével a Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Stratégiai Fejlesztési Osztály Vagyonkezelési Csoporttal történt előzetes egyeztetést követően az azonnali beavatkozást igénylő hibák esetében forint + áfa kereten belül a 2007-ben a lakásfelújításra jóváhagyott keret terhére lakásfelújításokat a 2. pontban rögzített felújítási munkákon felül, utólagos beszámolási kötelezettség mellett elvégeztessen. Felelős: a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának Elnöke Határidő: december Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az egyszemélyes Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. alapítója felhatalmazza a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságát, hogy a évi üzleti tervben a karbantartásokra jóváhagyott ezer forint + áfa keretösszeg felhasználásáról utólagos beszámolási kötelezettség mellett rendelkezzen. Felelős: a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának Elnöke Határidő: december 31.

12 12 Tárgy: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóság Ügyrendje Vantara Gyula polgármester: A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság az ügyrend elfogadását módosítással javasolta. (Kazetta 2/ ) Fodor Lajos képviselő, a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság módosító javaslata: Az öt bizottsági tagból négy tag legyen jelen a bizottsági ülésen. A döntéshozatalhoz három egybehangzó szavazat szükséges. (Kazetta 2/ ) Tóth Károly országgyűlési képviselő: Abban a reményben, hogy a bizottság álláspontját a közgyűlés elfogadja, eltekint a véleménynyilvánítástól. Amennyiben a bizottsági módosítás nem kerül elfogadásra, a frakció nevében szót kér. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Felkérte Borbíró Zoltánt a Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága elnökét, mondja el a véleményét az előterjesztésben és a határozati javaslatban szereplő indokokkal kapcsolatban. (Kazetta 2/ ) Borbíró Zoltán a Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának elnöke: Formai átszövegezésről van szó. Azt szerették volna, hogy az igazgatóság ügyrendjében a döntéshozatalnál három egybehangzó szavazat szerepeljen. Korábban is ez volt a kitétel, csak másként került megfogalmazásra. Elfogadja a bizottság véleményét, bár nem ért vele egyet, hiszen a három tag együttes szavazata biztosítja a minősített többségű szavazást. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát, mely szerint a VII/3. pont első bekezdése a következő legyen: az ülés határozatképes, ha azon legalább 4 tag jelen van. - Megállapította, hogy a közgyűlés 10 igen, 10 nem szavazattal, 5 tartózkodással a módosító javaslatot elvetette. A VII/4. pontjának b) bekezdés második mondata a következő legyen: a szavazás során létszámtól függetlenül a döntéshozatalhoz három egybehangzó szavazat szükséges. (Kazetta 2/ ) Hirka Tamás képviselő: Öt fős bizottságról van szó, melynek értelmében három főnek a bizottsági ülésen jelen kell lennie. Értelmetlennek tartja a bizottsági módosítást. (Kazetta 2/ ) Kozma János a Vagyonkezelő Zrt. ügyvezető igazgatója: Az igazgatóság ügyrendjében eddig is így szerepelt, a szavazás során létszámtól függetlenül három egybehangzó szavazat minősül érvényes szavazatnak. mely biztosította a szavazás helyességét. A jelenlegi szövegezés a döntéshozatalhoz három egybehangzó szavazat szükséges. Az ügyrend kimondja, hogy három szavazat esetén érvényes a szavazás, a gyakorlat is ez volt. Semmilyen lényeges változás nem történik, csak egy még korrektebb megfogalmazás történik. (Kazetta 2/ )

13 13 Köles István alpolgármester: Öt tagú bizottságról van szó, melyből három tag jelenléte szükséges ahhoz, hogy határozatképes legyen. A három tag csak konszenzussal dönthet? (Kazetta 2/ ) Pap János képviselő: A megfogalmazás azért érdekes, mert érvényes a szavazás akkor is ha nem születik döntés. Jogtechnikai probléma merült fel az igazgatóság által előterjesztett anyagban. A bizottság tagjai a szakemberek segítségével egyeztetéseket folytattak annak érdekében, hogy a szövegezés jogilag és nyelvtanilag egyaránt pontos legyen. Egy öt fős testületben három fő részvétele elegendő, ez egy kisebbségeket védő, támogató kitétel volt a Vagyonkezelő Rt. működésében. Rugalmasan meg tudták oldani, és a későbbiekben is megoldják, de álláspontja szerint nem elegáns. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: A cégvezető kiegészítése úgy értelmezhető, hogy az eredeti javaslat, mely mellékelve van a határozathoz, támogatandó. Szavazásra bocsátotta a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát, mely szerint a VII/4. pontjának b) bekezdés második mondata a következő legyen: a szavazás során létszámtól függetlenül a döntéshozatalhoz három egybehangzó szavazat szükséges. - Megállapította, hogy a közgyűlés 11 igen, 5 nem szavazattal, 9 tartózkodással a módosító javaslatot elvetette. Szavazásra bocsátotta az eredeti határozati javaslatot és az ügyrendi módosításokat. A közgyűlés 17 igen, 4 nem szavazattal, 4 tartózkodással a következő határozatot hozta: 211/2007. (IV.26.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az egyszemélyes Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. alapítója a részvénytársaság igazgatóságának ügyrendjét a beterjesztett formában a következő módosítással elfogadja. A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága Ügyrendjének módosítása 1. Az ügyrend III/2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Az Igazgatóság tagjai a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal és ha a Gt. kivételt nem tesz, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Az Igazgatóság tagjai a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a társasággal szemben a jogszabályok, az Alapító Okirat, illetve a társaság legfőbb szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért. Ha a kárt az Igazgatóság határozata okozta, mentesül a felelősség alól az a tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott.

14 14 A társaság fizetésképtelenségével fenyegető helyzetét követően, az Igazgatóság tagjai ügyvezetési feladataikat a társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. 2. Az ügyrend V/1/n. pontjának harmadik francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: - a részvénytársaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona a tartozásait nem fedezi. 3. Az ügyrend VII/2/a. pontjának utolsó francia bekezdése törlésre kerül. 4. Az ügyrend VII/3. pontjának első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: - Az ülés határozatképes, ha azon legalább 3 tag jelen van. Az Igazgatóság Ügyrendjének módosítását az igazgatóság 12/2007. számú határozatával elfogadta. Felelős: Vantara Gyula polgármester Borbíró Zoltán a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának elnöke Határidő: április 27. Tárgy: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása, valamint díjazásának megállapítása Vantara Gyula polgármester: A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolta a közgyűlésnek. (Kazetta 2/ ) Tóth Károly országgyűlési képviselő: Az előző hozzászólásában jelezte, hogy amennyiben a bizottság javaslatát a közgyűlés nem fogadja el, indokolja a döntést. Törvényes a döntés, de az önkormányzat olyan támadásnak teszi ki a Vagyonkezelő Zrt., melytől sikerült az elmúlt öt, hat évben megvédeni. A közgyűlés felszámolta a minimális bizalmat. Borbíró Zoltánnak elmondta, hogy a vagyonkezelés területén nem a törvény miatt van szükség a négy fős jelenlétre, hanem a bizalom és a politikai támadások elkerülése végett. Ezért mindig jelen kellett lennie négy tagnak. A kisebbség is tudja, hogy miről döntenek. A bizottság kiválaszt egy időpontot, mely biztosan nem felel meg két bizottsági tagnak, így megteremtették annak a lehetőségét, hogy folyamatos céltábla legyen. Ha ez volt a cél, gratulál, eddig azt gondolta, hogy nagyon hatékonyan működött, megfelelő vezetéssel, ellenzéki igazgatósági elnökkel. Nem volt egyetlen olyan ügy, amikor nyilvánosság előtt, politikai vita zajlott volna a vagyongazdálkodás több százmilliós tételeiről. Sajnálja, hogy a közgyűlés ezt másképp gondolja. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Felhívta a képviselők figyelmét, hogy leszavazott napirendről tárgyalnak. (Kazetta 2/ ) Köles István alpolgármester: A döntéssel a működést stabilizálják, megakadályoznak egy létező veszélyt, hogyha az ellenzék két tagja nem szeretne valamit megoldani, nem megy el az ülésre, és nincs igazgató tanács. A tagok időben megkapják a meghívót, tiszteletdíjat kapnak, ezért vegyenek részt az üléseken. (Kazetta 2/ )

15 15 Velkey Gábor képviselő: Tóth Károly képviselőnek igazat ad abban, hogy a konstrukció bizalomra épült és semmilyen tartalmi indoka nem volt annak, hogy bárki is ezzel a technikával az elmúlt időszakban meg szerette volna akadályozni a Vagyonkezelő Zrt. működését. Egy korábbi rendszerben a kisebbségben lévők jogait szűkítették, ez egyfajta bizalmatlanság, melyre senki nem szolgált rá. A három egybehangzó igen szavazat és az egyéb ügyrendi szabályok, mely az összehívásra vonatkoznak megfelelőek lehetnek. Minden képviselőnek kötelessége, hogy folyamatosan figyelje, hogy a testületi üléseket úgy hívnák-e össze akár jogszerűen, akár informálisan, hogy valaki tényszerűen távol van. Jelen pillanatban nem feltételez ilyesmit, de ha bekövetkezik, akkor a képviselőknek kell kezdeményezniük a szabályozás megváltoztatását. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Felhívta a képviselők figyelmét, hogy feltételezésekbe ne bocsátkozzanak. Egy működő rendszer fogja bebizonyítani, hogy működőképes-e. (Kazetta 2/ ) Dr. Ferenczi Attila képviselő, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke: Visszautasítja a bizalmatlanságot. Maga az előterjesztés, a módosító javaslat a bizalmatlanság, hiszen azt feltételezik, hogy egy fideszes többség nem tudja azt végrehajtani, amit egy MSZP-SZDSZ-es többség végrehajtott, vagyis nem avatják be kellőképpen a munkába óta működik a Vagyonkezelő Zrt.. Előfordult-e az elmúlt 12 évben, hogy négy fővel legyen határozatképes, továbbá, hogy két fő szavazata is elégséges volt egy döntéshozatalhoz? A mostani állapothoz képest volt-e korábban a bizalom jeléül a most ellenzékben lévő pártok részéről volt-e javaslat arra, hogy az ülés négy fővel legyen határozatképes? (Kazetta 2/ ) Baji Lajos képviselő: Rosszul érintette, hogy a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottságban végigtárgyalt és többséget kapott javaslatot a közgyűlés nem vette tudomásul, mely a szakmai előkészítésnek egy igen komoly arculcsapása. Véleménye szerint, ha ez a későbbiek folyamán gyakorlattá válik, hogy a közgyűlés a bizottságok döntését nem veszi figyelembe, ellentmond a polgármester azon kívánságának, mely szerint a bizottságok sokkal nagyobb tekintélyt kapjanak. (Kazetta 2/ ) Kozma János a Vagyonkezelő Zrt. ügyvezető igazgatója: Nem teljesen értette a képviselő kérdését. Az ülésen négy testületi tag jelenléte volt szükséges, továbbá három egybehangzó szavazatára. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Felkérte a képviselőket, hogy ebédszünetben folytassák a napirenden túli vitát. Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

16 16 212/2007. (IV.26.) közgy. H A T Á R O Z A T 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény a figyelembe vételével, június 1. napjától május 31. napjáig terjedő időtartamra a gazdasági társaság könyvvizsgálói feladatát ellátó KRIZSÁN ÉS TÁRSAI Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft-t (5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. szám, Cégjegyzék száma: , Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági száma: ) mint könyvvizsgálót újraválasztja. A könyvvizsgálatért személyében felelős: Krizsán Miklós ügyvezető, bejegyzett könyvvizsgáló (5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. szám alatti lakos, Magyar Könyvvizsgálói Kamara igazolványának a száma: ) Az alapító a könyvvizsgálói feladatok ellátásáért a könyvvizsgáló részére június 1. napjától havi ,- Ft. + áfa díjazást állapít meg. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát az 1. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg. Az l. számú melléklet a határozat elválaszthatatlan részét képezi. 3./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. alapítója és egyszemélyes tulajdonosa felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert arra, hogy a jelen közgyűlési határozat (alapítói döntés) 1./ pontjában foglaltaknak megfelelően elkészített alapító okirat módosítást (2. számú melléklet), valamint a gazdasági társaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát aláírja. Felelős: Vantara Gyula polgármester Borbíró Zoltán, Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóság elnöke Kozma János cégvezető Határidő: május számú melléklet A gazdasági társaság könyvvizsgálójával kötendő megbízási szerződés lényeges elemeinek tartalmi meghatározása (A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 41. (1) bekezdése alapján) 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító és a gazdasági társaság egyszemélyes tulajdonosa a közgyűlés 212/2007.(IV.26.) határozatával a KRIZSÁN ÉS TÁRSAI Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft-t (5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. szám, Magyar Könyvvizsgálói Kamara ig. száma: ) bízta meg a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. könyvvizsgálói feladatainak ellátásával. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős: Krizsán Miklós ügyvezető, bejegyzett könyvvizsgáló (5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. szám, Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: ).

17 17 Megbízott szavatol azért, hogy könyvvizsgálati tevékenység végzésére jogosult. 2. A könyvvizsgálat célja és tartalma annak rögzítése, hogy a könyvvizsgáló a tulajdonos (alapító) önkormányzat részére a könyvvizsgálói feladatai ellátása során, megfelelő szakvéleményt alkosson a számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló (mérleg és eredmény-kimutatás, valamint a kiegészítő melléklet) megbízhatóságáról, valódiságáról és annak a törvényes előírásokkal való összhangjáról. A könyvvizsgáló köteles megvizsgálni az alapító (közgyűlés) elé kerülő minden olyan ügyet, vagy az Igazgatóság által készített előterjesztést, amely a gazdasági társaság vagyoni és pénzügyi helyzetét, működésének eredményességét érinti. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy olyan tényt észlel, amely a cégvezető, az igazgatóság, vagy a felügyelő bizottság tagjainak a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító közgyűlésének összehívását kezdeményezni. Ha az alapító közgyűlésének összehívására nem kerül sor, illetve az alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a cégbíróságot értesíti. 3. A gazdasági társaság vonatkozásában a megbízott köteles a számvitelről szóló évi C. törvény, a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi XV. törvény, a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló évi LV. törvény és más hatályos jogszabály alapján eljárni. 4. A könyvvizsgálat tartalmazza: a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának hitelesítését, a gazdasági társaság belső szabályzataiban foglaltak végrehajtásának, betartásának ellenőrzését, a gazdasági társaság vagyoni, pénzügyi, gazdasági helyzetének elemzését és értékelését. 5. A megbízási időtartama: június 1. napjától május 31. napjáig terjed. 6. A megbízó jogai és kötelezettsége: biztosítja, hogy a könyvvizsgálat részére folyamatosan és kellő időben a szükséges adatok rendelkezésre álljanak, biztosítja, hogy a megbízott a gazdasági társaság Igazgatóságának, valamint a Felügyelő Bizottságának ülésein részt vegyen, az ülések jegyzőkönyveit és határozatait tanulmányozás céljából a megbízott rendelkezésére bocsátja, a könyvvizsgálót - véleményének kialakítása céljából - minden gazdálkodással kapcsolatos döntésről, azok előkészítéséről időben informálja, nem korlátozza a könyvvizsgáló függetlenségét, és nem tanúsít olyan magatartást, amely a könyvvizsgálót a megbízási szerződésben foglaltak teljesítésében korlátozza, illetve korlátozhatja,

18 18 tudomásul veszi, hogy az éves beszámoló adatait a könyvvizsgáló hozzájárulása nélkül nem módosíthatja, illetve nem változtathatja meg, a könyvvizsgáló részére a feladatai ellátásához megfelelő munka-körülményeket biztosít, elfogadó nyilatkozatot ír alá abban az esetben is, ha a könyvvizsgáló hitelesítési záradék helyett korlátozó, függő, vagy elutasító záradékkal látja el az éves beszámolót, a megbízó Teljességi nyilatkozat kiadásával tesz tanúbizonyságot arról, hogy adat és információ-szolgáltatási kötelezettségének teljes körűen eleget tett. 7. A megbízott kötelezettségei, jogai, az együttműködés módja: a megbízott köteles arról nyilatkozni, hogy a szerződés megkötésének nincs akadálya, a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatosan üzleti titoktartási kötelezettség terheli, nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást, amely a közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és független módon történő ellátását veszélyeztetheti, köteles a megbízót folyamatosan tájékoztatni azokról a megállapításairól, amelyek a jelentés elkészítéséig, illetve a beszámoló hitelesítéséig kijavíthatók, módosíthatók, a vizsgálat eredményéről harmadik személynek csak a megbízó és/vagy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata írásos engedélyével adhat írásos, vagy szóbeli tájékoztatást, a megbízott a szerződés teljesítése érdekében szükség esetén szakértőt is alkalmazhat, akivel a megállapodás megkötése a könyvvizsgáló feladata, ez azonban nem lehet hatással a megbízott és megbízó által kölcsönösen elfogadott megbízási díjra, megbízott felelőssége az általa okozott kárért a Ptk. általános szabályai szerint áll fenn, megbízott köteles utóvizsgálatot kezdeményezni, amennyiben a jelentés elkészítése, illetve a beszámoló hitelesítése után olyan információk jutnak a tudomására, amelyek ellentétesek a jelentéssel, vagy a záradékkal. Az utóvizsgálat eredményétől függően a szükséges intézkedést meg kell tennie (pl. új záradék készítése, a régi visszavonása stb.), tanácskozási joggal részt vesz a gazdasági társaság Igazgatóságának, és a Felügyelő Bizottságának ülésein, valamint az alapítónak Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának - a gazdasági társaság éves beszámolóját és üzleti tervét tárgyaló közgyűlésén, a szerződés aláírásával egy időben elfogadó nyilatkozatot köteles adni a könyvvizsgálói megbízás elfogadásáról. 8./ A megbízási díj Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 212/2007. (IV.26.) közgyűlési határozata alapján ,- Ft + áfa /hó. 9./ A megbízási díj fizetésének módja: a könyvvizsgáló által kibocsátott számla alapján átutalással történik. 10./ A szerződés felmondásának szabályai: a szerződést a megbízó felmondhatja a határozott idő lejárta előtt, amennyiben a megbízott a vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget vagy súlyosan megszegi azt,

19 19 a megbízott a szerződés ideje alatt felmondhatja a szerződést, ha a megbízó a szerződéses kötelezettségeit tartósan nem teljesíti, a szerződés felmondását mind két fél köteles írásban indokolni, megjelölve azokat az okokat, amelyek a szerződés felmondásához vezettek, a felmondási idő mindkét fél részéről 3 hónap. A felmondási idő alatt mind két fél jogosult a szerződésből eredő jogait gyakorolni, illetve köteles a szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget tenni. A szerződés felmondására, illetve a könyvvizsgáló visszahívására nem adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésbe tett megállapítások, vagy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának az elutasítása. 11./ A megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, valamint a könyvvizsgálat rendjére vonatkozó jogszabályok és szakmai szabályok rendelkezései az irányadók. 12./ Jogvitás esetekben a felek hatáskörtől függően a Békéscsabai Városi Bíróság, vagy a Békés Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. (A megbízási szerződés egyéb elemeinek tartalmában a megbízó és megbízott - a hatályos jogszabályok figyelembe vételével - szabadon állapodik meg.) ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 2. számú melléklet amely a Békés Megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon cégjegyzékszám alatt bejegyzett Békéscsaba Vagyonkezelő Zártkörű Részvénytársaság (5600 Békéscsaba, Irányi u.4-6.) szeptember 15-én kelt Alapító Okiratának módosításáról jött létre Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 212/2007.(IV.26.) határozata alapján az alábbiak szerint: 1./ Az alapító okirat 11.1 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 11.1 Az alapító által kijelölt könyvvizsgáló május 31. napjáig: KRIZSÁN ÉS TÁRSAI Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. szám, Cégjegyzék száma: , Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági száma: ) A könyvvizsgálói feladatokat Krizsán Miklós, (5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. szám, Magyar Könyvvizsgálói Kamara igazolványának a száma: ) bejegyzett könyvvizsgáló látja el. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az igazgatóság a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot az alapítónak. 2./ Az alapító okirat egyéb rendelkezései nem változnak.

20 20 3./ Az alapító okirat módosítást Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlése a 212/2007. (IV.26.) határozatával fogadta el. Békéscsaba, április 26. Az Alapító Okirat módosítást ellenjegyzem:. ügyvéd Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése Képviseli: Vantara Gyula polgármester Tárgy: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának és Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapítása Vantara Gyula polgármester: A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta a közgyűlésnek. Van-e kiegészítés, észrevétel? (Kazetta 2/ ) Fodor Lajos képviselő, a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság javasolja, hogy az igazgatósági elnök díjazását Ft/hó, tagjainak Ft/hó, a Felügyelő Bizottság elnökének Ft/hó, tagjainak Ft/hó összegben állapítsa meg a közgyűlés. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Van-e a módosító javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel? (Kazetta 2/ ) Bokros Mátyás képviselő: Mi indokolja a díjazás összegének emelését? (Kazetta 2/ ) Fodor Lajos képviselő, a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke: Az infláció 7 %-os, ez a tagok díjazásának 3,7 %-os emelését indokolja. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - Megállapította, hogy a közgyűlés 16 igen, 2 nem szavazattal, 5 tartózkodással a módosító javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot az elfogadott módosításokkal együtt. A közgyűlés 18 igen, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta:

21 21 213/2007. (IV.26.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az egyszemélyes Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. alapítója és tulajdonosa a gazdasági társaság Alapító Okiratának 8.2 d/ pontja alapján az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását május l. napjától az alábbi összegben állapítja meg: - Igazgatóság elnöke: ,- Ft/hó tagjai: ,- Ft/hó - Felügyelő Bizottság elnöke: ,- Ft/hó tagjai: ,- Ft/hó Felelős: Határidő: Vantara Gyula polgármester a határozat közléséért Borbíró Zoltán, az Igazgatóság elnöke és Kozma János cégvezető a határozat végrehajtásáért május hótól folyamatos Vantara Gyula polgármester: Megköszönte a Vagyonkezelő Zrt. cégvezetőjének és Igazgató Tanácsa részvételét. A napirendi pontok szerint a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft-vel kapcsolatos alapítói döntéshozatal című előterjesztés következne, de tekintettel arra, hogy a kft-hez francia vendégek érkeztek, ezért kéri az ügyvezető igazgató, hogy a közgyűlés ebédszünet után tárgyalja a napirendet. Napirend tárgya: A Csabai Életfa Kht-val kapcsolatos alapítói döntéshozatal Vantara Gyula polgármester: Javaslatot tett Tímár Ella és Szilvásy Ferenc képviselőkre, mint a jegyzőkönyv hitelesítőkre, valamint Illés Réka jegyzőkönyvvezető személyére. Elvállalják-e a feladatot? Igen. Szavazásra bocsátotta a javaslatot. A közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 214/2007. (IV.26.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Csabai Életfa Kht-t érintő alapítói döntésekhez jegyzőkönyv hitelesítőknek megválasztja Tímár Ella és Szilvásy Ferenc képviselőket, jegyzőkönyvvezetőnek megválasztja Illés Réka köztisztviselőt. Tárgy: Csabai Életfa Kht évi mérlegbeszámolója

22 22 Vantara Gyula polgármester: A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság, valamint az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság a évi beszámolót elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Van-e észrevétel a évi beszámolóval kapcsolatban? (Kazetta 2/ ) Takács Péter képviselő: Amikor a közgyűlés létrehozta a Csabai Életfa Kht-t és meghatározta a meglévő működési formát, az az érv vezérelte, hogy a működési forma jól szolgálja azt a lehetőséget, mely szerint vállalkozói feladatot is ellát. Az alap konstrukció az volt, hogy a fejkvótás támogatásból, a lakók által befizetett hozzájárulási költségből, valamint az üzleti tevékenységből származó bevételből fenntartja magát az intézmény. Sajnálattal meg kell állapítani, hogy ez nem következett be, részben az állami normatíva csökkentése miatt, másrészt az a vállalkozói tevékenység, melyet az induláskor terveztek, kis részben valósult meg bevétel szempontjából is. A beszámolóval kapcsolatban lenne néhány kérdése, melyre az intézmény igazgatójától kér választ. Bevételek sorában számára nem ismert a konyha bérleti díja. A ráfordításoknál az élelmiszer alapanyag mit tartalmaz, továbbá az élelmiszerszolgáltatásnál a Ft-os tétel mit jelent? Amennyiben jól értelmezte a könyvvizsgálói jelentésben a 10 %-os számla egy időre felszámolásra került, annak ellenére, hogy törvényi kitétel egyrészről a külön kezelés, másrészről pedig a kht. és az önkormányzat között kötött megállapodás 13. pontja is tartalmazza, hogy a 10 %-ot semmivel összevonni nem lehet. Mi a magyarázata a tett intézkedéseknek? (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Felkérte dr. Kiss Éva igazgatót, a Csabai Életfa Kht. ügyvezető igazgatóját válaszoljon a képviselő által feltett kérdésekre. (Kazetta 2/ ) Dr. Kiss Éva a Csabai Életfa Kht. ügyvezető igazgatója: A képviselő első kérdésére válaszolva elmondta, hogy a konyha bérleti díja teszi ki az össz bérleti díj bevételük 80 %-át, mely összegszerűen a jelzett összeg 80 %-ának felel meg évben az élelmiszer alapanyagot a Csabai Életfa Kht. vásárolta meg a konyhai tevékenységhez, míg az élelmiszer szolgáltatás keretében a humán erőforrás biztosítása zajlott. A tavalyi évben ketté lett választva a konyha működése, saját maguk szerezték be a nyersanyagot, de a humánerőforrást, mely az eddigi élelmezési tevékenységükben a legnagyobb problémát jelentette, vállalkozásba került, a munkaerőt a vállalkozó biztosította a tevékenységhez. A könyvvizsgáló jelentésében jelzi, hogy az elkövetkezendő időben olyan befektetést kell találni a pénzeszközök lekötésére, mely a könyvvizsgáló kívánalmainak is megfelel. Az ellátási szerződésből kitűnik, hogy elkülönítetten kell kezelni a 10 %-át az egyszeri használatbavételi díjnak, de abban az esetben, ha folyószámlán kötnek le pénzösszeget, rendkívül alacsony kamattal jár, ezért kamatozó betétben helyezték el. Ugyan úgy követhető és az év végén visszarendezve, elkülönítetten rendelkezésre állt, és tízszeres nyereséget eredményezett a folyószámla lekötéshez képest. (Kazetta 2/ )

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-12/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző,

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző, Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-4/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

A meghívóban jelzett napirendeken kívül a következő előterjesztés napirendre vételét javasolta:

A meghívóban jelzett napirendeken kívül a következő előterjesztés napirendre vételét javasolta: Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-5/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. március 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat a közalkalmazottak és köztisztviselők tizenharmadik havi illetményének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. június 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. február hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A HUNGAROTEL Rt. koncessziós ügye - Takács Péter képviselő kérdést tett

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-9/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. június 28-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-8/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. május 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. február 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. szeptember 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 265-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-12/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. december 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Igazoltan volt távol: Szilvásy Ferenc és Bokros Mátyás a bizottság képviselő tagjai.

Igazoltan volt távol: Szilvásy Ferenc és Bokros Mátyás a bizottság képviselő tagjai. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. május 11-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. május 21-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-7/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. május 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. október 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. szeptember 9-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Jánosné bizottsági tag Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2014. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej Pál

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. április 13-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. április 13-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. április 13-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő napirend előtti bejelentése - A képviselő jelezte,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. december 11-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:i. 220-6/2005 Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail: papj@bekescsaba.hu M E G

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2010. március 9-én tartott üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-9/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. szeptember 23-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök

Részletesebben

Tanácskozási joggal részt vett: Fodorné dr. Szabó Zsuzsanna aljegyzı.

Tanácskozási joggal részt vett: Fodorné dr. Szabó Zsuzsanna aljegyzı. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-6/2001. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2001. július 12-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. 1 Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-13/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. december 15-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság nyilvános ülésén, 2006. november 13-án. Helye: Polgármesteri Hivatal I. számú tárgyalója

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

1. s z á m ú. Készült a 2011. január 13-án megtartott Jobbágyi Község Önkormányzata képviselőtestülete rendkívüli üléséről.

1. s z á m ú. Készült a 2011. január 13-án megtartott Jobbágyi Község Önkormányzata képviselőtestülete rendkívüli üléséről. 1. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. január 13-án megtartott Jobbágyi Község Önkormányzata képviselőtestülete rendkívüli üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Jobbágyi Művelődési Ház

Részletesebben

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık.

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 202-2/2002. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2002. január 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-2/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. február 27-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-10/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. november 17-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. november 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-10/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. október 20-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bossányi László,, Dr. Gondos István,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2009. november 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 17-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 2.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 451 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. szeptember 2-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. január 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Részletesebben

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/38-52/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2006. január 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László, Dr.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-6/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. április 21-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 138. sz. iroda, 2010. május 11-én 14 30 perc

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 138. sz. iroda, 2010. május 11-én 14 30 perc J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 138. sz. iroda, 2010. május 11-én 14 30 perc Jelen vannak: Hirka Tamás, a bizottság elnöke Dr. Ferenczi Attila, a bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő állami tartalékföldek hasznosítására

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. január 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet

366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2-55/2010/JT 366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közgyűlési határozatok végrehajtásáról tájékoztató - A közgyűlés 18 igen szavazattal az

Részletesebben

2015. március 16-án (hétfő) du. 15.00 órára

2015. március 16-án (hétfő) du. 15.00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2008. április 28-án 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2008. április 28-án 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 8 / 2008. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 28-án 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 2011. július 7-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-20/2013/JT. 238-260/2013. sz. határozat 24/2013. (X.01). sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-7/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. július 10-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 6- ai rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 6- ai rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 6- ai rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak:

Részletesebben

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 30-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 22. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke, Kozma Péter, a közgyűlés alelnöke, Balla

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester Távolmaradását bejelentette: Csendes Ferenc,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestület a napirendekre tett ajánlást 14 igen szavazattal elfogadta. Napirend:

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestület a napirendekre tett ajánlást 14 igen szavazattal elfogadta. Napirend: 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. december 17-én 16 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Bán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. március 27-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. október 30-án (szerdán) 15.00 órakor

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan.

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. J E GYZŐ KÖNYV Készült Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 26-án 14.00 órakor, a hivatalban tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Fekete Csaba alpolgármester Havanecz

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 40 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/3/2015. 3. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben