J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 25-én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza Nagyvázsony Jelen voltak: Meghívottak: Vigh-Krupla Orsolya polgármester Husvéth László képviselő Magasi József képviselő Stefanovitsné Sipos Mária képviselő Wágenhoffer Károlyné képviselő Zékány Zsolt képviselő Henn Ferencné jegyző Török Ádám aljegyző Egyed Klára pénzügyi előadó Henn Zsolt műszaki vezető Molnárné Mátyás Annamária jegyzőkönyvvezető Szabóné Bogdán Judit HVB elnök Stáhl Györgyné óvodavezető Szautner Antalné iskola igazgató 1 fő a lakosság köréből I. Napirend előtt: Vigh-Krupla Orsolya polgármester: köszöntötte a megjelenteket, megállapította a testület határozat képességét, mivel a képviselő-testület 7 tagja közül 4 fő jelen volt. Előterjesztette az ülés napirendjét. Az első napirendi és a hatodik napirendi pont felcserélését javasolta, mivel Zékány Zsolt jelezte, hogy 18,45-re ér ide. Egyéb ügyek napirendnél a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tulajdonában lévő Ford Transit gépjármű értékesítését, a Völgy-parkhoz kapcsolódó belterületi ingatlanok megvásárlásáról szóló előterjesztés és a KEOP /F pályázat szakmai előkészítéséről szóló előterjesztés megtárgyalását javasolta. /E két napirend írásos előterjesztései az ülés előtt kerültek kiosztásra./ Zárt ülés keretében szociális ügyek megtárgyalását javasolta. Felkérte jegyzőkönyv hitelesítőnek Stefanovitsné Sipos Mária és Magasi József képviselőket. Az ismertetett napirenddel és a jegyzőkönyv hitelesítőkkel a képviselő-testület - külön számozott határozat hozatala nélkül - egyhangúlag egyetértett. Szautner Antalné iskola igazgató: megköszönte a képviselő-testületnek az iskola részére nyújtott egész éves támogatását, az iskola felújításhoz a falkenbergi utazáshoz és az udvari játékok beszerzéséhez nyújtott támogatást, és nem utolsó sorban a különböző versenyekre, 1

2 rendezvényekre történő szállításban nyújtott segítséget. A jövőben is számítanak a testület segítségére. Vigh-Krupla Orsolya polgármester: szívesen nyújtottak segítséget, reméli, hogy a további években is legalább ennyi támogatást tud az önkormányzat nyújtani az iskola részére. Elfogadott napirend: 1. Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása 2. A Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása 3. A Mesevár Óvoda és Bölcsőde évi költségvetése módosítása 4. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata hulladékgazdálkodással összefüggő rendelet felülvizsgálata Előterjesztő: Henn Ferencné jegyző 5. Tájékoztató Nagyvázsony Polgári Védelmi Szervezetének Megalakítási Tervéről Előterjesztő: Török Ádám aljegyző 6. Zékány Zsolt képviselő eskü tétele 7. Egyéb aktuális ügyek - Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tulajdonában lévő Ford Transit gépjármű értékesítése - Völgy-parkhoz kapcsolódó belterületi ingatlanok megvásárlása - KEOP /F pályázat szakmai előkészítése 8. Szociális ügyek /zárt ülés/ 2

3 II. Napirend tárgyalása 1. Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása Vigh-Krupla Orsolya polgármester: röviden ismertette a rendelet módosítás indoklását. Henn Ferencné jegyző: az előirányzat módosítás legnagyobb részét az előző évi pénzmaradvány korrekciója ill. a zárszámadás elfogadását követő helyesbítése teszi ki. A évi költségvetési rendeletet e Ft előző évi pénzmaradvánnyal fogadta el a képviselő-testület, A tényleges pénzmaradvány E Ft. Jelentős még a közfoglalkoztatásra kapott mintegy 6000 E Ft-os támogatás, a kisebb összegeket egyrészt az egyéb állami támogatások, a bérkompenzációból ill. a szociális és egészségügyi ágazat kereset kiegészítéséből származó állami támogatások teszik ki. Képviselő-testületi döntés alapján hozzájárult a képviselő-testület a Kinizsi vár lakótorony helyreállításának költségéhez E Ft-al. Elmondta, hogy a módosítás tartalmazza a Közös Önkormányzati Hivatal és a Mesevár Óvoda költségvetésének módosítását is. Wágenhoffer Károlyné képviselő órakor megérkezett, így a jelen lévő képviselők száma 5 főre bővült. Kérdés, hozzászólás nem volt. Vigh-Krupla Orsolya polgármester: szavazásra bocsátotta Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló előterjesztés szerinti rendelet tervezetét. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(VII.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról (a rendelet szövege mellékelve) 2. A Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása Vigh-Krupla Orsolya polgármester: ismertette az írásos előterjesztés alapján a módosítás indoklását. Az ismertetett előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 3

4 Vigh-Krupla Orsolya polgármester: szavazásra bocsátotta a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosításáról szóló határozati javaslatát az írásos előterjesztés szerinti tartalommal. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 121/2014. (VI.25.) határozat Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosításáról Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja. Bevételek: eredeti módosított Intézményfinanszírozás: e Ft e Ft Előző évi pénzmaradvány e Ft Államháztartáson belüli támogatás e Ft Bevételek összesen e Ft e Ft Kiadások: Személyi juttatások: e Ft e Ft Munkaadót terhelő járulék: e Ft e Ft Dologi kiadások: e Ft e Ft Felhalmozási kiadások: 667 e Ft 667 e Ft Kiadások összesen: e Ft e Ft Létszámkeret: 10,5 fő 10,5 fő Felelős: jegyző Határidő: azonnal 3. A Mesevár Óvoda és Bölcsőde évi költségvetése módosítása Vigh-Krupla Orsolya polgármester: ismertette az írásos előterjesztés alapján a módosítás indoklását. Wágenhoffer Károlyné képviselő: a kért átcsoportosítás lehetséges? Vigh-Krupla Orsolya polgármester: igen, lehetséges az átcsoportosítás. Stefanovitsné Sipos Mária képviselő: a pénzmaradvány elegendő lesz a felújítás költségeire? Kértek árajánlatot a munkálatokra, nem fordul az elő, hogy nem lesz elég ez a pénzmaradvány? 4

5 Stáhl Györgyné óvoda vezető: biztos, hogy nem fordul elő. Volt egy kész költségvetésük egy korábban beadott pályázatban, az alapján tervezett. Úgy számolta, hogy elegendő lesz, ill. annyit fognak megcsináltatni amennyire fedezet van. Magasi József képviselő: a nem rendszeres személyi juttatás 650 e Ft, ez mit takar? Stáhl Györgyné óvoda vezető: a tavalyi év végén kifizetett juttatás volt. Vigh-Krupla Orsolya polgármester: szavazásra bocsátotta a Mesevár Óvoda és Bölcsőde évi költségvetésének módosításáról szóló határozati javaslatot az írásos előterjesztés szerinti tartalommal. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 122/2014. (VI.25.) határozat Mesevár Óvoda és Bölcsőde évi költségvetésének módosításáról Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Mesevár Óvoda és Bölcsőde évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja. Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel évi pénzmaradvány felhasználás Intézményfinanszírozás Bevételek összesen Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási kiadások Kiadások összesen Felelős: intézményvezető Határidő: azonnal 5

6 4. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata - hulladékgazdálkodással összefüggő rendelet felülvizsgálata Előterjesztő: Henn Ferencné jegyző Vigh-Krupla Orsolya polgármester: átadta a szót Henn Ferencné jegyzőnek. Henn Ferencné jegyző: ismertette a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet felülvizsgálatára vonatkozó kötelezettséget. Ismertette a jelenleg hatályos rendelet és az új rendelet tervezet közötti eltéréseket. Az ismertetett előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Vigh-Krupla Orsolya polgármester: szavazásra bocsátotta Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet tervezetét az előterjesztés szerinti tartalommal. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014.(VI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (a rendelet szövege mellékelve) 5. Tájékoztató Nagyvázsony Polgári Védelmi Szervezetének Megalakítási Tervéről Előterjesztő: Török Ádám aljegyző Török Ádám aljegyző: elmondta, hogy a megalakítási terv korábban mozgósítás terv néven szerepelt. Ez a terv a veszély elhárítási terv része. A tervek elkészítésében a katasztrófavédelmi igazgatóság nyújtott segítséget. A megalakítási terv arról szól, hogy veszély helyzet esetén a polgári védelmi szervezet parancsnoka mely személyeket vonja be a településen. Ezeket a személyeket abban az esetben kell bevonni, ha a tűzoltóság és egyéb rendvédelmi szerek által kivezényelt erők nem elégségesek, ill. abban az esetben kell helyi segítség amennyiben olyan speciális ismeretre van szükség, ami helyismeretet igényel. Jogszabályi kötelezettség miatt, három évente felül kell vizsgálni a tervet. Jogszabály alapján 2000 fő alatti település esetén 50 főt kellene a parancsnok asszonynak kijelölni, mivel Nagyvázsony nem tartozik a különösen veszélyeztetett települések közé, ezért ebben az esetben a jogszabály 25 fő elrendelését írja elő. A kijelölés polgármesteri hatáskör. A tájékoztatást a képviselő-testülete - külön számozott határozat hozatala nélkül tudomásul vette. Vigh-Krupla Orsolya polgármester: mivel Zékány Zsolt nem érkezett meg javasolta, hogy az egyéb aktuális ügyek tárgyalásával folytassa a munkáját a Képviselő-testület. 6

7 6. Egyéb aktuális ügy 6.1. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tulajdonában lévő Ford Transit gépjármű értékesítése Vigh-Krupla Orsolya polgármester: a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tulajdonában lévő Ford Transit gépjármű értékesítésre kerül. A Társulási Tanács kéri a tagönkormányzatok nyilatkozatát arról, hogy meg kívánják- e vásárolni a gépjárművet. Kérdés, hozzászólás nem volt. Vigh-Krupla Orsolya polgármester: szavazásra bocsátotta határozati javaslatát: Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tulajdonában lévő Ford Transit gépjármű értékesítéséhez hozzájárul. A gépjárműre nem tart igényt, azt nem kívánja megvásárolni. Megbízza a polgármestert, hogy a határozatot a VKTT Társulási Tanács elnöke részére megküldje. Felelős: Vigh-Krupla Orsolya polgármester Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 123/2014.(VI.25.) határozat Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tulajdonában lévő Ford Transit gépjármű értékesítéséről Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tulajdonában lévő Ford Transit gépjármű értékesítéséhez hozzájárul. A gépjárműre nem tart igényt, azt nem kívánja megvásárolni. Megbízza a polgármestert, hogy a határozatot a VKTT Társulási Tanács elnöke részére megküldje. Felelős: Vigh-Krupla Orsolya polgármester 6.2. Völgy-parkhoz kapcsolódó belterületi ingatlanok megvásárlása Vigh-Krupla Orsolya polgármester: ismertette, hogy az április 30-i ülésen elhangzottak szerint a jelenlegi parkoló és a Rákóczi utca közötti ingatlanok ismert tulajdonosainak megküldésre került a vételi ajánlat. Három ingatlan esetében érkezett visszajelzés. Az hrsz. ingatlan résztulajdonosa, az hrsz. résztulajdonosai a 150._Ft/m2 ajánlatot elfogadta, az hrsz. és az hrsz. ingatlan résztulajdonosai tulajdonrészüket az önkormányzat részére elajándékoznák. Henn Zsolt műszaki vezető: még nem jelzett vissza az összes tulajdonos. Hosszadalmas eljárás lesz, mivel a most kötendő szerződések kapcsán meg kell keresni a társtulajdonosokat, mivel elővételi joguk van. A megbízott ügyvéd megkeresi a tulajdonos társakat. Wágenhoffer Károlyné képviselő: hányan vannak azok a tulajdonosok, akik nem jeleztek vissza? Ez a terület a bejárati kaputól jobbra eső terület, 7

8 Henn Zsolt műszaki vezető: egyenlőre csak a parkoló és a Rákóczi utca közötti területekről beszélte, e területek tulajdonosai részére küldték ki a vételi ajánlatot. Ha ez lezárul, utána ha a testület úgy dönt, megkereshetik a további területek tulajdonosait is. Wágenhoffer Károlyné képviselő: a horgász tó melletti területen valaki nagyobb mennyiségű földet helyezett el, tud róla az önkormányzat? Henn Zsolt műszaki vezető: a közútkezelő helyezi el az út padka gyalulás során kitermelt termőföldet. Tudnak róla, egyeztettek a föld lerakásáról. Stefanovitsné Sipos Mária képviselő: tájékoztatást kért a Rauch-féle területvita jelenlegi állásáról. Henn Zsolt műszaki vezető: ügyvéd úr tájékoztatta, hogy levélben megkereste Rauch úr ügyvédjét, akitől válasz a mai napig nem érkezett. Vigh-Krupla Orsolya polgármester: szavazásra bocsátotta a Nagyvázsony hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan Csongrádi József Antal 2/6 arányú tulajdoni rész megvásárlásáról szóló előterjesztés szerinti határozati javaslatát. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 124/2014.(VI.26.) határozat a Nagyvázsony hrsz. ingatlan megvásárlásáról 1. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozatott, hogy a Nagyvázsony hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű, 317 m2 összterületű ingatlan Csongrádi József Antal 2/6 arányú tulajdonrészét Ft/m2 vételáron megvásárolja. 2. Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására és arra, hogy az adásvételi szerződés elkészítésével, ellenjegyzésével - a vételi ajánlatnak az elővásárlásra jogosultak való közlésével, a szerződéskötés, valamint a földhivatali ügyintézéssel DR. BARABÁS ÜGYVÉDI IRODÁT (8200 Veszprém, Bajcsy- Zs. u. 15.) bízza meg. Felelős: Vigh-Krupla Orsolya polgármester Határidő: folyamatos Vigh-Krupla Orsolya polgármester: szavazásra bocsátotta a Nagyvázsony hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű 388 m2 összterületű ingatlan Rodenbücher József 42/100 arányú tulajdonrészét a tulajdonos által tett nyilatkozat alapján ajándékozás elfogadásáról szóló előterjesztés szerinti határozati javaslatát. 8

9 Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 125/2014.(VI.26.) határozat a Nagyvázsony hrsz. ingatlan ajándékként történő elfogadásáról 1. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozatott, hogy a Nagyvázsony hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű 388 m2 összterületű ingatlan Rodenbücher József 42/100 arányú tulajdonrészét a tulajdonos által tett nyilatkozat alapján ajándékként elfogadja. 2. Felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására és arra, hogy az ajándékozási szerződés elkészítése, ellenjegyzése valamint a földhivatali ügyintézéssel DR. BARABÁS ÜGYVÉDI IRODÁT (8200 Veszprém, Bajcsy- Zs. u. 15.) bízza meg. Felelős: Vigh-Krupla Orsolya polgármester Határidő: folyamatos Vigh-Krupla Orsolya polgármester: szavazásra bocsátotta a Nagyvázsony hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1129 m2 összterületű ingatlan Papp Tibor Mihály 6/8 arányú tulajdonrészét 150.-Ft/m2 vételáron megvásárlásáról, és Mátis József 1/8 arányú és Mátis Miklós 1/8 arányú tulajdonrészét ajándékként történő elfogadásáról szóló előterjesztés szerinti határozati javaslatát. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 126/2014.(VI.26.) határozat a Nagyvázsony hrsz. ingatlan tulajdonjogának átvételéről és megvásárlásáról 1. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozatott, hogy a Nagyvázsony hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1129 m2 összterületű ingatlan Papp Tibor Mihály 6/8 arányú tulajdonrészét 150.-Ft/m2 vételáron megvásárolja. 2. Mátis József 1/8 arányú és Mátis Miklós 1/8 arányú tulajdonrészét a tulajdonosok által tett nyilatkozat alapján ajándékként elfogadja. 3. Felhatalmazza a polgármestert a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződés aláírására és arra, hogy a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződés elkészítése, ellenjegyzése, valamint a földhivatali ügyintézéssel DR. BARABÁS ÜGYVÉDI IRODÁT (8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 15.) bízza meg. Felelős: Vigh-Krupla Orsolya polgármester Határidő: folyamatos 9

10 6.3. KEOP /F pályázat szakmai előkészítése Vigh-Krupla Orsolya polgármester: ismertette az írásos előterjesztés tartalmát. Több intézmény kerül bele a pályázatba, mert így hatékonyabb az energetikai megtérülés. a pályázat 100 %-os támogatottságú. Az előkészítő munkálatokra a HCSEnergia Kft-től kértek és kaptak ajánlatot, ennek költsége Ft + ÁFA. Ez az a költség, amit akkor is ki kell fizetni, ha nem nyer a pályázat. Szabóné Bogdán Judit HVB elnök órakor megérkezett. Henn Zsolt műszaki vezető: elmondta, hogy a finanszírozás módja még nem ismert, ez a pályázat tényleges kiírásakor lesz ismert. Magasi József képviselő: ebből az ajánlatból nem derül ki számára, hogy ki fogja elkészíteni a pályázatot. Vigh-Krupla Orsolya polgármester: a pályázat beadásához szükséges dokumentumokat a HCSEnergia Kft. fogja elkészíteni. Stefanovitsné Sipos Mária képviselő: Várhatóan mennyi lesz az összköltség? Henn Zsolt műszaki vezető: szerződést kell készíteni és abban ezt is rögzíteni kell. Ez a pályázat egy internetes felületen lesz benyújtható, ahol az adatlapok mellé mellékelni kell a tanulmányokat, számításokat is. Még nincs költségvetés, millió Ft között lesz az összköltség. Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt. Vigh-Krupla Orsolya polgármester: szavazásra bocsátotta a KEOP /F kódszámú kombinált épületenergetikai pályázat szakmai előkészítéséről szóló alábbi határozati javaslatot: Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP /F c. pályázati kiírásra pályázatot kíván benyújtani. A pályázat szakmai előkészítésével a kapott árajánlat 1. pontja szerinti Ft + ÁFA vállalási díjért a HCS Energia Kft-t (2030 Érd, Mecseki u. 76.) bízza meg. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. Felelős: Vigh-Krupla Orsolya polgármester Határidő: azonnal 127/2014.(VI.25.) határozat KEOP /F pályázat szakmai előkészítéséről Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP /F c. pályázati kiírásra pályázatot kíván benyújtani. A pályázat szakmai előkészítésével a kapott árajánlat 1. pontja szerinti Ft + ÁFA vállalási díjért a HCS Energia Kft-t (2030 Érd, Mecseki u. 76.) bízza meg. 10

11 Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. Felelős: Vigh-Krupla Orsolya polgármester Határidő: azonnal Vigh-Krupla Orsolya polgármester: tájékoztatta a jelen lévőket, hogy az I. világháborús emlékmű felújítására benyújtott pályázatuk nyert, a pályázatban megjelölt teljes összeget megkapják. A tájékoztató a képviselő-testület tudomásul vette. 6.4 Tájékoztatók a Zánka-Nagyvázsony összekötő út felújítása műszaki átadásáról és forgalmi rend felülvizsgálatáról Henn Zsolt műszaki vezető: megindításra került a műszaki átadási eljárás. A részt vevő települések mindegyike megadta hozzájárulását. Ő elmondta, hogy Nagyvázsony részéről akkor kerül kiadásra a végleges hozzájárulás, ha a településen minden munkálat elvégzésre került. Wágenhoffer Károlyné képviselő: a templom és a posta közötti járda munkálatai mikor fognak elkezdődni? Henn Zsolt műszaki vezető: a szerződésben augusztus vége a munkálatok befejezésének határideje. Wágenhoffer Károlyné képviselő: a Pálos romok kinek a kezelésében van? Tapasztalta, hogy jelentős mértékben pereg le a kő a falakról. Vigh-Krupla Orsolya polgármester: a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Pálos romok kezelője. Tudnak a problémáról, már jelezték feléjük, voltak kint a helyszínen is. Ígértek forrást a helyreállításra, de nem tudtak konkrét időpontot mondani. Wágenhoffer Károlyné képviselő: a Benigna-kertben a korlát mikor kerül elkészítésre, továbbá a Bástya utcai lámpa mikor kerül kihelyezésre? Henn Zsolt műszaki vezető: a korlát elkészítése ügyében egyeztetett a kivitelezővel, folyamatban van. A közvilágítás lámpát kivitelező cég határidő hosszabbítást kért, mivel a kivitelezési engedélyt még nem sikerült beszerezniük. Henn Ferencné jegyző: elmondta, hogy a Magyar Közút Kezelővel a Tapolca Veszprém út forgalmi rendjének felülvizsgálatára vonatkozóan egyeztettek a mai napon. Jelezte feléjük, hogy a 77. út zánkai kereszteződésében a sárga lassító csíkok kerüljenek újra felfestésre. Kérte továbbá a Kossuth utcában a 40/km/h sebesség korlátozást terjesszék ki egész naposra. Említette a korábban már tervezésre került forgalomlassító sziget kiépítését, melyre az volt a válasz, hogy a közútkezelőnek erre nincs fedezete, de pályázati lehetőségekről tájékoztatást fognak adni órakor Zékány Zsolt képviselő megérkezett. A Képviselő-testület létszáma 6 fő 11

12 7. Zékány Zsolt képviselő eskü tétele Szabóné Bogdán Judit HVB elnök: elmondta, hogy a Helyi Választási Bizottság június 10-én tartott ülésén Felföldi Zoltán Lajos képviselő halála miatt megüresedett önkormányzati képviselői mandátumot Nagyvázsony község egyéni képviselői listáján a következő legtöbb szavazatot elért jelölt Zékány Zsolt (független jelölt) részére kiadta. Zékány Zsolt a képviselői tagságot vállalta. A határozat ellen a törvényes határidőn belül fellebbezést nem nyújtottak be, így az jogerős. Az önkormányzati képviselő a képviselő-testület előtt - a polgármesterre irányadó szöveggel - esküt vagy fogadalmat tesz, és erről okmányt ír alá. Zékány Zsolt részére a megbízólevelet átadta. Felkérte Zékány Zsolt képviselőt a képviselői eskü letételére. Zékány Zsolt képviselő a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló évi XCVI. tv. 1. (2) bekezdése szerinti, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 1. melléklete szerinti esküt letette és az erről szóló esküokmányt aláírta. A képviselő-testület tagjai gratuláltak Zékány Zsolt képviselőnek. Vigh-Krupla Orsolya polgármester: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az idei franciaországi találkozón július között a gyermek néptánc csoport (10 fő) fogja képviselni Nagyvázsonyt. Autóbusszal fognak utazni. Egyéb nyilvános ülésen tárgyalandó ügy nem volt, Vigh-Krupla Orsolya polgármester órakor a nyilvános ülést bezárta és zárt ülést rendelt el a szociális kérelmek elbírálására. k.m.f. Vigh-Krupla Orsolya polgármester Henn Ferencné jegyző Stefanovitsné Sipos Mária képviselő Magasi József képviselő 12

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 21-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 21/2013. J E G Y Z

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. március 22. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 16/2011. (III.22.) Z1 17/2011.

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-13/2011/JT. 252-267/2011. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 14-i rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-21/2012/JT. 327-328/2012. sz. határozat 334-369/2012. sz. határozat 33-38 rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 20/2012. J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-13/2012/JT. 147-158/2012. sz. határozat 17-20 /2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 7. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 18.) Határozatok: 39/2013. 41/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 7. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 18.) Határozatok: 39/2013. 41/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 7. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 18.) Határozatok: 39/2013. 41/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Gál Imre, Vályi Sándor testületi tag.

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Gál Imre, Vályi Sándor testületi tag. JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 11- én, 11.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-15/2013/JT. 148-151/2013. sz. határozat 159-174/2013. sz. határozat 19-21/2013. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A képviselő-testület rendkívüli

Részletesebben

4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 Ikt. szám: 511-4/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA 2013. április 30 megtartott ülésének 4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J e g y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-39/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 05-i rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 05-i rendkívüli nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-15/2014/JT 170-171/2014. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 05-i rendkívüli

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 14/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottsága 2015. augusztus 19-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 10. 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester, Borbély Gyula, Csávás Antalné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 13-án (szerdán) 15.30 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 22- én 8.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én de. 8 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 16-án megtartott nyilvános testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 16-án megtartott nyilvános testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 16-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2014. szeptember 9-én tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Csömödéri Közös Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-én 16 00 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-én 16 00 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-én 16 00 órától megtartott rendkívüli üléséről T a r t a 1 o m: Oldalszám: 38-41 - ig Határozatok és rendeletek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-én, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 23/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 24. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-jén megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Ráckevei Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről 290/1/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. október 30-án (szerdán) 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: - a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív tanúsága szerint

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: - a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív tanúsága szerint Jegyzőkönyv Készült: Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 14. napján 17.00 órakor az Önkormányzat tárgyalótermében megtartott soron következő ülésén Jelen vannak: - a jegyzőkönyv

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:14/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. május 08-án 13 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. szeptember 11. napján megtartott NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 109 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendkívüli nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-5/2012/JT. 36-48/2012. sz. határozat 4-7/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 15-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-22/2013/JT. 238-318/2013. sz. határozat 27-35.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 18-án 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 19-i rendkívüli üléséről.

Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 19-i rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 19-i rendkívüli üléséről. Jelen vannak:, Dr. Koczok Sándorné, Kalmárné Nagy Erzsébet, Postás Imre,

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. szeptember 9-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Jánosné bizottsági tag Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 24/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/132-1/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010.

Részletesebben

Jegyzőkönyve. 2.) A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB Elnöke és Kató Pálné jegyző

Jegyzőkönyve. 2.) A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB Elnöke és Kató Pálné jegyző 1/2014. Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 27.-én (hétfőn) du. 15. 30 órai kezdettel megtartott alakuló nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: 1.) A Helyi Választási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 221 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2011. május 24-én 8,30 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. december 19.-én megtartott ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 9/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 21-én tartott nyilvános üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma: Napirend:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. június 23-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: M. /2013. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 1/2013.(I.31.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január hó 31. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. július 29-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. július 29-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 11/2011. Napirend: Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. július 29-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyz könyve A polgármester beszámolója

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. október 29-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. október 29-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 29-én megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. március 27. 15.00 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én megtartott üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. február 13.-ai ülése

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. május 21-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 16 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 16 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 16 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfüred Város Önkormányzata B a l a t o n f ü r e d Szám: 1/570-247/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről Balatonfüred,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester Távolmaradását bejelentette: Csendes Ferenc,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 5-én a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 11-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. szeptember 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy Miklós Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Kossuth u. 23., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Kossuth u. 23., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Kossuth u. 23., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/38-52/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben