J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-i üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről"

Átírás

1 Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér /2012/JT /2012. sz. határozat /2012. sz. határozat rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-i üléséről

2 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-i üléséről. Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Parti Mihály alpolgármester, Dr. Abonyi Viktor, Dr. Egedy Zsolt, Fekete Tibor, Habony István, Kelemen Tibor János, Kocsiné Tóth Valéria, Kovács László, Dr. Magyar Gábor Sándor, Murvainé Kovács Rita Képviselőtestület tagjai 11 fő. Napirend tárgyalása közben érkezett: Gulykáné Gál Erzsébet. i Hivatal részéről jelen voltak: Dr. Balogh Pál jegyző, Dr. Vörös Mária aljegyző, Bendáné Dr. Gáspár Anita Jegyzői Titkárság részéről, Kókai-Dudinszky Mónika Gazdasági Osztályvezető, Bankó Gábor Mikro-Voks kezelő, Hegedűs Andrea jegyzőkönyvvezető. Meghívottként jelen volt: Korbély Csabáné intézményvezető Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely, Jánosi László ügyvezető Abonyi Városfejlesztő Kft., Tóth Róbert közbeszerzési szakértő. Bizottsági tagként jelen volt: Temesközy Tamás. Állampolgári megjelenés: 4 fő Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte a Képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testületi ülés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) számú rendelet értelmében került összehívásra. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 fővel határozatképes. Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat. Napirend: Zárt ülés: Előadó: 1. Város Közösségi Háza Komplex Kulturális Oktatási Romhányiné dr. Balogh Edit Művészeti Központ eszközbeszerzésére ajánlattételi felhívás elfogadása 2. A KEOP /C Épületenergetikai fejlesztések című Romhányiné dr. Balogh Edit pályázaton való részvételhez szükséges intézkedések megtétele 3. Abony Közművelődéséért díj adományozása Romhányiné dr. Balogh Edit 4. Az Abony, Kossuth tér 4. I/5. szám alatti 54 m 2 alapterületű Romhányiné dr. Balogh Edit önkormányzati bérlakás önkormányzati érdekből történő ismételt bérbeadása

3 3 5. Az Abony 3 és 6 helyrajzi számú ingatlanok Romhányiné dr. Balogh Edit társasházasításához alaprajz elkészítéséhez vállalkozói megbízása 6. Az Abony Városi Termálfürdő jövőbeni üzemeltetési Romhányiné dr. Balogh Edit módjának meghatározása Nyílt ülés: Előadó: 1. Abony Város Önkormányzat évi Közbeszerzési Romhányiné dr. Balogh Edit Tervének módosítása 2. Beszámoló az Abonyi Városfejlesztő Kft évi Romhányiné dr. Balogh Edit III. negyedévéről 3. Abony Város Településfejlesztési Program Romhányiné dr. Balogh Edit Fejlesztési Koncepció (Településfejlesztési Koncepció) felülvizsgálata és módosítása 4. Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése Romhányiné dr. Balogh Edit című, KEOP-7.1.0/ pályázati azonosító jelű projekthez kötődő 2. fordulós pályázaton való részvételre 5. Abony Város Önkormányzat III. negyedévi pénzügyi Romhányiné dr. Balogh Edit beszámolójának megtárgyalása 6. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló Romhányiné dr. Balogh Edit 9/2012.(III.12.) önkormányzati rendeletének módosítása 7. Tájékoztató a járási rendszer kialakítása következtében a Dr. Balogh Pál polgármesteri hivatalt, a helyi közigazgatást és a közoktatás jegyző rendszerét érintő változásokról 8. Abony Város Önkormányzat évi költségvetési Romhányiné dr. Balogh Edit koncepciójának megtárgyalása 9. Abony Város Önkormányzat magánszemélyek kommunális Romhányiné dr. Balogh Edit adójáról szóló 21/1999.(XII.29.) számú rendeletének módosítására 10. Abony Város Önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló Romhányiné dr. Balogh Edit 22/1997. (XII. 09.) számú rendeletének módosítására 11. Abony Város Önkormányzat építményadójáról szóló Romhányiné dr. Balogh Edit 20/1998.(XII.19) sz. rendeletének módosítására 12. Abony Város Intézményei által használt korlátozottan Romhányiné dr. Balogh Edit forgalomképes vagyontárgyak bérleti díjának jóváhagyására

4 4 13. Városházában lévő díszterem bérleti díjának jóváhagyására Romhányiné dr. Balogh Edit 14. A Városi Sportcsarnok és Sportpálya bérleti díjtételeinek Romhányiné dr. Balogh Edit jóváhagyása 15. A közterületek eltérő használatáról szóló 27/2003. (XII.17.) Romhányiné dr. Balogh Edit számú rendelet módosítása 16. Az Abokom Nonprofit Kft. gépjárművei, munkagépei Romhányiné dr. Balogh Edit évi díjtételeinek és óradíjainak megállapítása 17. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, Romhányiné dr. Balogh Edit valamint elidegenítéséről szóló 17/2007. (IV.26.) számú rendelet módosítása 18. Nem lakáscélú helyiségek évi bérleti díjának Romhányiné dr. Balogh Edit megállapítása 19. Abony Városi Termálfürdő évi díjainak megállapítása Romhányiné dr. Balogh Edit 20. Mezőgazdasági haszonbérleti valamint a Piac-terület bérleti, Romhányiné dr. Balogh Edit valamint a vásártér bérleti díjak megállapításáról 21. Intézmények Alapító Okiratainak módosítása Romhányiné dr. Balogh Edit 22. Pingvines Óvoda és Bölcsőde megüresedő álláshely Romhányiné dr. Balogh Edit betöltésére irányuló kérelmének elbírálása 23. Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és Romhányiné dr. Balogh Edit szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) számú rendeletének módosítása 24. Képviselő-testület évi munkatervének elfogadása Romhányiné dr. Balogh Edit 25. A Kostyán kúria és a Márton kúria veszélyelhárítási Romhányiné dr. Balogh Edit munkálataira tervezési megbízás adása 26. Közbeszerzési tevékenységhez kapcsolódó általános Romhányiné dr. Balogh Edit feladatok folyamatos ellátására cég megbízása 27. Értékbecslői feladatok ellátására cég megbízása Romhányiné dr. Balogh Edit 28. Földmérési feladatok ellátására cég megbízása Romhányiné dr. Balogh Edit

5 5 29. A Képviselő-testületi ülések kábeltelevíziós közvetítésére Romhányiné dr. Balogh Edit és a hírmagazin készítésére kötött támogatási szerződés megkötése 30. A városban felmerülő közvilágítási problémákkal Romhányiné dr. Balogh Edit kapcsolatos intézkedések megtétele 31. Az Abony Városi Polgárőrség kérelmének elbírálása az Romhányiné dr. Balogh Edit Abony, Vasút út 2. sz. alatti 23 m 2 alapterületű helyiség használatára 32. Az Innoven Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme a Romhányiné dr. Balogh Edit KEOP /C épületenergetikai fejlesztések című pályázati kiíráson való részvételre 33. Energia tanúsítvány elkészítéshez kapcsolódó általános Romhányiné dr. Balogh Edit feladatok ellátására cég megbízása 34. Abony Város közigazgatási területén mezei őrszolgálat Romhányiné dr. Balogh Edit létesítésével kapcsolatban megtett intézkedésekről és mezei őrszolgálat létesítéséről 35. A Közép-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Romhányiné dr. Balogh Edit Felügyelőség által kiadott Abony, Szivárvány Óvoda és Bölcsőde olajtartályainak tisztításával kapcsolatos kötelezés megtárgyalása 36. Az Abony, Vasút úti vágásérett túlméretes nyárfák kivágása Romhányiné dr. Balogh Edit 37. Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások Romhányiné dr. Balogh Edit hasznosítása 38. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a tiltott Romhányiné dr. Balogh Edit közösségellenes magatartásokról szóló 23/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 39. Lejárt határidejű határozatok Romhányiné dr. Balogh Edit Javasolta, hogy a KEOP /C Épületenergetikai fejlesztések című pályázaton való részvételhez szükséges intézkedések megtétele című napirendi pontot nyílt ülés 21. napirendi pontjaként tárgyalja meg. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pont cseréjéről. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi pont cseréjét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:

6 6 327/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat Napirendi pont cseréje / A KEOP /C Épületenergetikai fejlesztések című pályázaton való részvételhez szükséges intézkedések megtétele Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, a meghívóban zárt ülés 2. napirendi pontjaként szereplő A KEOP /C Épületenergetikai fejlesztések című pályázaton való részvételhez szükséges intézkedések megtétele című napirendi pontot nyílt ülés 21. napirendi pontjaként tárgyalja meg. Felvételre javasolta nyílt ülés 1. napirendi pontjaként Az Origo-plusz Közösségszervező és Formáló Egyesület A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása Tanoda típusú programok támogatása című TÁMOP A-12/1 kódjelű pályázaton való részvételének támogatása című napirendi pontot. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pont felvételéről. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi pont felvételét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 328/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat Az Origo-plusz Közösségszervező és Formáló Egyesület A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támgoatása Tanoda típusú programok támogatása című TÁMOP A-12/1 kódjelű pályázaton való részvételének támogatása című napirendi pont felvételéről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) számú rendelet 16. (7) bekezdésében foglaltakat, a meghívóban nem szereplő Az Origo-plusz Közösségszervező és Formáló Egyesület A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása Tanoda típusú programok támogatása című TÁMOP A-12/1 kódjelű pályázaton való részvételének támogatása című napirendi pontot a képviselő-testületi nyílt ülés 1. napirendi pontjaként napirendre tűzi. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pont Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. Napirend: Zárt ülés: Előadó: 1. Abony Város Közösségi Háza Komplex Kulturális Romhányiné dr. Balogh Edit Oktatási - Művészeti Központ eszközbeszerzésére ajánlattételi felhívás elfogadása

7 7 2. Abony Közművelődéséért díj adományozása Romhányiné dr. Balogh Edit 3. Az Abony, Kossuth tér 4. I/5. szám alatti 54 m 2 alapterületű Romhányiné dr. Balogh Edit önkormányzati bérlakás önkormányzati érdekből történő ismételt bérbeadása 4. Az Abony 3 és 6 helyrajzi számú ingatlanok Romhányiné dr. Balogh Edit társasházasításához alaprajz elkészítéséhez vállalkozó megbízása 5. Az Abony Városi Termálfürdő jövőbeni üzemeltetési Romhányiné dr. Balogh Edit módjának meghatározása Nyílt ülés: Előadó: 1. Az Origó-plusz Közösségszervező és Formáló Egyesület Romhányiné dr. Balogh Edit A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása - Tanoda típusú programok támogatása című TÁMOP A-12/1- kódjelű pályázaton való részvételének támogatása 2. Abony Város Önkormányzat évi Közbeszerzési Romhányiné dr. Balogh Edit Tervének módosítása 3. Beszámoló az Abonyi Városfejlesztő Kft III. Romhányiné dr. Balogh Edit negyedéves munkájáról 4. Abony Város Településfejlesztési Program Fejlesztési Romhányiné dr. Balogh Edit Koncepció (Településfejlesztési Koncepció) felülvizsgálata és módosítása 5. Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése Romhányiné dr. Balogh Edit című, KEOP-7.1.0/ pályázati azonosító jelű projekthez kötődő 2. fordulós pályázaton való részvétel 6. Tájékoztató Abony Város Önkormányzat gazdálkodásának Romhányiné dr. Balogh Edit III. negyedévi pénzügyi helyzetéről 7. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 9/2012. Romhányiné dr. Balogh Edit (III. 12.) számú rendeletének módosítása 8. Tájékoztató a járási rendszer kialakítása következtében a Dr. Balogh Pál polgármesteri hivatalt, a helyi közigazgatást és a közoktatás jegyző rendszerét érintő változásokról 9. Abony Város Önkormányzat évi költségvetési Romhányiné dr. Balogh Edit koncepciója

8 8 10. Abony Város Önkormányzat magánszemélyek Romhányiné dr. Balogh Edit kommunális adójáról szóló 21/1999. (XII.29.) számú rendeletének módosítása 11. Abony Város Önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló Romhányiné dr. Balogh Edit 22/1997. (XII.09.) számú rendeletének módosítása 12. Abony Város Önkormányzat építményadójáról szóló Romhányiné dr. Balogh Edit 20/1998. (XII.19.) sz. rendeletének módosítása 13. Abony Város Intézményei által használt korlátozottan Romhányiné dr. Balogh Edit forgalomképes vagyontárgyak bérleti díjának jóváhagyása 14. Városházában lévő díszterem bérleti díjának jóváhagyása Romhányiné dr. Balogh Edit 15. A Városi Sportcsarnok és Sportpálya bérleti díjtételinek Romhányiné dr. Balogh Edit jóváhagyása 16. A közterületek eltérő használatáról szóló 27/2003. (XII.17.) Romhányiné dr. Balogh Edit számú rendelet módosítása 17. Az Abokom Nonprofit Kft. gépjárművei, munkagépei Romhányiné dr. Balogh Edit évi díjtételeinek és óradíjainak meghatározása 18. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Romhányiné dr. Balogh Edit önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 17/2007. (IV.26.) számú önkormányzati rendelet módosítása 19. Nem lakás célú helyiségek évi bérleti díjának Romhányiné dr. Balogh Edit megállapítása 20. Az Abony Városi Termálfürdő évi díjainak Romhányiné dr. Balogh Edit megállapítása 21. Mezőgazdasági haszonbérleti valamint a Piac-terület Romhányiné dr. Balogh Edit bérleti, valamint a vásártér bérleti díjak megállapítása 22. A KEOP /C Épületenergetikai fejlesztések Romhányiné dr. Balogh Edit című pályázaton való részvételhez szükséges intézkedések megtétele 23. Intézmények Alapító Okiratainak módosítása Romhányiné dr. Balogh Edit 24. A Pingvines Óvoda és Bölcsőde megüresedő álláshely Romhányiné dr. Balogh Edit betöltésére irányuló kérelmének elbírálása

9 9 25. Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és Romhányiné dr. Balogh Edit szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) számú rendeletének módosítása 26. A Képviselő-testületi ülések kábeltelevíziós közvetítésére Romhányiné dr. Balogh Edit és hírmagazin készítésére kötött támogatási szerződés megkötése 27. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének Romhányiné dr. Balogh Edit évi munkatervének elfogadása 28. Tájékoztató a volt Kostyán kúria (Abony, Vasút út 15.) Romhányiné dr. Balogh Edit tervezett részleges tető felújítási és veszély elhárítási munkáira és a Márton kúria (Abony, Kálvin u. 9.) veszély elhárítási és részleges állagmegóvási munkákra vonatkozó építési engedélyezési terv elkészítésére tervező megbízása 29. Közbeszerzési tevékenységhez kapcsolódó általános Romhányiné dr. Balogh Edit feladatok folyamatos ellátására cég megbízása 30. Értékbecslői feladatok ellátására cég megbízása Romhányiné dr. Balogh Edit 31. Földmérési feladatok ellátására cég megbízása Romhányiné dr. Balogh Edit 32. A városban felmerülő közvilágítási problémákkal Romhányiné dr. Balogh Edit kapcsolatos intézkedések megtétele 33. Az Abony Városi Polgárőrség kérelmének elbírálása Romhányiné dr. Balogh Edit az Abony, Vasút út 2. sz. alatti 23 m 2 alapterületű helyiség használatára 34. Az Innoven Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme a Romhányiné dr. Balogh Edit KEOP /C épületenergetikai fejlesztések című pályázati kiíráson való részvételre 35. Energia tanúsítvány elkészítéséhez kapcsolódó általános Romhányiné dr. Balogh Edit feladatok ellátására cég megbízása 36. Abony Város közigazgatási területén mezei őrszolgálat Romhányiné dr. Balogh Edit létesítésével kapcsolatban megtett intézkedésekről és mezei őrszolgálat létesítése 37. A Közép-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Romhányiné dr. Balogh Edit Felügyelőség által kiadott Abony, Szivárvány Óvoda és Bölcsőde olajtartályainak tisztításával kapcsolatos kötelezés megtárgyalása

10 Az Abony, Vasút úti vágásérett túlméretes nyárfák Romhányiné dr. Balogh Edit kivágása 39. Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások Romhányiné dr. Balogh Edit hasznosítása 40. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének Romhányiné dr. Balogh Edit a tiltott közösségellenes magatartásokról szóló 23/2012. (VI.29.) önk. rendelet hatályon kívül helyezése 41. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról Romhányiné dr. Balogh Edit A Képviselő-testület munkáját zárt üléssel folytatta. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 1./ Napirendi pont tárgya: Az Origó-plusz Közösségszervező és Formáló Egyesület A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolását csökkentő intézkedések támogatása Tanoda típusú programok támogatása című TÁMOP A-12/1. kódjelű pályázaton való részvételének támogatása Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 334/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat Az Origó-plusz Közösségszervező és Formáló Egyesület A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása Tanoda típusú programok támogatása című TÁMOP A-12/1. kódjelű pályázaton való részvételének támogatásáról Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Origo-plusz Közösségszervező és Formáló Egyesület A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása Tanoda típusú programok támogatása című TÁMOP A-12/1. kódjelű pályázaton való részvételét elviekben támogatja

11 11 Határidő: november 30. Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester Végrehajtásban közreműködik: Jegyzői Titkárság A határozatról értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester Parti Mihály alpolgármester dr. Balogh Pál jegyző dr. Vörös Mária aljegyző Valamennyi Osztályvezető Origo-plusz Közösségszervező és Formáló Egyesület 2./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat évi Közbeszerzési Tervének módosítása Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 335/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat Abony Város Önkormányzat évi közbeszerzési tervének módosításáról Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 33. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 1. A Képviselő-testülete az önkormányzat évre vonatkozó Közbeszerzési tervét módosítja, és a Közbeszerzési terv jelen határozat mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét jóváhagyja. 2. A Képviselő-testület felkéri a t, hogy a Közbeszerzési terv közzétételével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit, polgármester Végrehajtásban közreműködik: Jegyzői Titkárság Településfejlesztési Osztály KÁR-MENTOR Bt. A határozatról értesül:

12 12 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Parti Mihály alpolgármester Dr. Vörös Mária aljegyző Valamennyi Osztályvezető KÁR-MENTOR Bt. Kelemen Tibor János képviselő az ülésterembe bejött, így a jelenlévő képviselők száma 10 fő. 3./ Napirendi pont tárgya: Beszámoló az Abonyi Városfejlesztő Kft III. negyedéves munkájáról Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a beszámoló és a határozati javaslat Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a beszámolót és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 336/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat Az Abonyi Városfejlesztő Kft III. negyedéves tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ban biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Abonyi Városfejlesztő Kft III. negyedéves tevékenységéről szóló beszámolót megismerte és elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit, polgármester Végrehajtásban közreműködik: Abonyi Városfejlesztő Kft. A határozatról értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Parti Mihály alpolgármester Dr. Balogh Pál Dr. Vörös Mária aljegyző Valamennyi Osztályvezető Abonyi Városfejlesztő Kft.

13 13 Habony István képviselő az ülésterembe bejött, így a jelenlévő képviselők száma 11 fő. 4./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Településfejlesztési Program Fejlesztési Koncepció (Településfejlesztési Koncepció) felülvizsgálata és módosítása Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 337/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat Abony Város Településrendezési eszközei felülvizsgálata kapcsán Városfejlesztési Koncepció jóváhagyásáról Abony Város Önkormányzat Képviselő - testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 8. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény pontját át az alábbi határozatot hozza: 1. A Képviselő-testülete a 143/2007. (IV. 25.) számú határozatával jóváhagyott Településfejlesztési Program Fejlesztési Koncepció című településfejlesztési koncepció felülvizsgálatát a jelen határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. 2. A Képviselő-testület felkéri a főépítészt, hogy a településfejlesztési koncepció egységes szerkezetbe foglalását március 31-ig végezze el. Határidő: március 31. Felelős: Farkas Zsolt főépítész 3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a településfejlesztési koncepció közzétételéről gondoskodjék. Határidő: március 31. Felelős: Farkas Zsolt főépítész A végrehajtásban közreműködik: Jegyzői Titkárság A határoztról értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester

14 14 Parti Mihály alplgármester dr. Balogh Pál jegyző dr. Vörös Mária aljegyző Jegyzői Titkárság Farkas Zsolt főépítész Településfejlesztési Osztály Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. A határozat mellékletei ezen jegyzőkönyv mellékleteit képezik! 5./ Napirendi pont tárgya: Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című, KEOP-7.1.0/ pályázati azonosító jelű projekthez kötődő 2. fordulós pályázaton való részvétel Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 338/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című, KEOP-7.1.0/ pályázati azonosító jelű projekthez kötődő 2. fordulós pályázaton való részvételről Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 1. Abony Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című, KEOP-7.1.0/ pályázati azonosító jelű projekthez kötődő 2. fordulós pályázatra KEOP-1.2.0/09-11, a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft-hez. 2. Abony Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önerőt ,- Ft összegben állapítja meg, melynek fedezetét az Abony Város Önkormányzata által kibocsátott Két Torony Kötvény terhére biztosítja. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására.

15 15 Határidő: azonnal Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester A végrehajtásában közreműködik: Településfejlesztési Osztály Gazdasági Osztály Határozatról értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Parti Mihály alpolgármester dr. Balogh Pál jegyző dr. Vörös Mária aljegyző Valamennyi Osztályvezető Németh Zoltán projektmenedzser Hundert Wasser Kft. Gáspár Csaba Abokom Nonprofit Kft. 6./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató Abony Város Önkormányzat gazdálkodásának III. negyedévi pénzügyi helyzetéről Romhányiné dr. Balogh Edit: előterjesztőnek felkérte Kókai-Dudinszky Mónika Gazdasági osztályvezetőt. Kókai-Dudinszky Mónika: ismertette a tájékoztatóban foglaltakat. Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a tájékoztató és a határozati javaslat Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a tájékoztatót és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 339/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat Abony Város Önkormányzat gazdálkodásának III. negyedévi pénzügyi helyzetéről Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: A Képviselő-testület a gazdálkodás III. negyedévi pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót megismerte, a benne foglaltakkal egyetért és elfogadja. A Képviselő-testület kéri, hogy kerüljön fel a város hivatalos honlapjára egy nyilatkozat, melyben köszönetet nyilvánítanak azon adózóknak, akik határidőre teljesítették adófizetési kötelezettségüket, továbbá kérik akiknek adótartozásuk van, tegyék meg a befizetést.

16 16 Határozatról értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Parti Mihály alpolgármester dr. Balogh Pál jegyző dr. Vörös Mária aljegyző Valamennyi Osztályvezető Valamennyi intézményvezető 7./ Napirendi pont tárgya: Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.12.) számú rendeletének módosítása Romhányiné dr. Balogh Edit: előterjesztőnek felkérte Kókai-Dudinszky Mónika Gazdasági osztályvezetőt. Kókai-Dudinszky Mónika: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a rendelet módosítás Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az előterjesztés és a rendeletmódosítást egyhangúlag elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2012. (XII.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 9/2012. ( III.12.) számú rendeletének módosításáról Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el: 1. (1) Az önkormányzat a évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.12.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Bevételi főösszegét Kiadási főösszegét e Ft-ban e Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezéssel. Tárgyévi pénzforgalmi költségvetési bevételek:

17 17 Intézményi működési bevételek: e Ft Önkormányzat sajátos működési bevételei: e Ft Önkormányzat költségvetési támogatása: e Ft Támogatásértékű bevételek, kiegészítések: e Ft Végleges pénzeszközátvétel államh.kiv.: e Ft Felhalmozási c.támogatás ért.bev.: e Ft Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: e Ft Átvett pe. áht-n kívülről: e Ft Támogatási kölcsönök visszatérülése: 0 e Ft e Ft Tárgyévi költségvetési kiadások: Személyi juttatások: e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: e Ft Dologi és egyéb folyó kiadások: e Ft Támogatásértékű kiadások: e Ft Végleges pénzeszközátadás műk.c e Ft Végleges pénzeszközátadás áh-kivülre: e Ft Társadalom- és szociálpolitikai jutt.: e Ft Ellátottak pénzbeli juttatása: e Ft Felújítási kiadások: e Ft Beruházási kiadások: e Ft Kölcsönnyújtás: e Ft Tartalékok: e Ft e Ft Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Finanszírozási műveletek bevétele: Finanszírozási műveletek kiadása: Finanszírozási hiány: Finanszírozási többlet: A hiány belső finanszírozása: A hiány külső finanszírozása: e Ft 0 e Ft 0 e Ft e Ft e Ft 0 e Ft e Ft 0 e Ft (2)A Rendelet 1./a. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (3)A Rendelet 1./b. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (4)A Rendelet 2/a. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (5)A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (6)A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 2. (1)A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (2)A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (3)A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. (4)A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

18 18 (5)A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. (6)A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. 3. (1)A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép Záró rendelkezés 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. Abony, november 29. Romhányiné Dr. Balogh Edit Dr. Balogh Pál Jegyző Kihirdetve: Abony, Dr. Balogh Pál Jegyző A rendelet mellékletei ezen jegyzőkönyv mellékletét tartalmazza! Gulykáné Gál Erzsébet képviselő az ülésterembe bejött, így a jelenlévő képviselők száma 12 fő. 8./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a járási rendszer kialakítása következtében a polgármesteri hivatalt, a helyi közigazgatást és a közoktatás rendszerét érintő változásokról Romhányiné dr. Balogh Edit: előterjesztőnek felkérte Dr. Balogh Pál jegyzőt. Dr. Balogh Pál: ismertette a tájékoztatóban foglaltakat. Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a módosító javaslatokat. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a polgármesteri hivatalt, hogy készítsen kimutatást a járási hivatalnak ténylegesen átadásra kerülő vagyonról.

19 19 Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri, hogy kerüljön megszervezésre egy találkozó a polgármesteri hivatal alkalmazásában maradó dolgozók és a képviselő-testület tagjai között. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az elhangzott módosító javaslatokat egyhangúlag elfogadta. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a tájékoztató és a határozati javaslat elfogadásáról, az elhangzott módosító javaslatokkal együtt. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a tájékoztatót és a határozati javaslatot, az elhangzott módosító javaslatokkal együtt egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 340/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat A járási rendszer kialakítása következtében a polgármesteri hivatalt, a helyi közigazgatást és a közoktatás rendszerét érintő változásokról Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló vi CLXXXIX, törvény ában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló XCIII. törvényben valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm. rendeletben foglaltakra az alábbi határozatot hozza: 1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a járási rendszer kialakítása következtében a polgármesteri hivatalt, a helyei közigazgatást és a közoktatás rendszerét érintő változásokról szóló tájékoztatót megtárgyalta és tudomásul vette. 2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a polgármesteri hivatalt, hogy készítsen kimutatást a járási hivatalnak ténylegesen átadásra kerülő vagyonról. 3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri, hogy kerüljön megszervezésre egy találkozó a polgármesteri hivatal alkalmazásában maradó dolgozók és a képviselő-testület tagjai között. Határidő: január 30. Végrehajtásban közreműködik: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Határozatról értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Parti Mihály alpolgármester dr. Balogh Pál jegyző dr. Vörös Mária aljegyző

20 20 Valamennyi Osztályvezető 9./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat évi költségvetési koncepciója Habony István képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők száma 11 fő. Magyar Gábor Sándor képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők száma 10 fő. Ismertette a módosító javaslatokat. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi koncepcióban szereplő forráshiányt tudomásul vette. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a Gazdasági Osztályt, hogy januárban a költségvetési rendelet megalkotásához szükséges iránymutatást az állami költségvetés számainak ismeretében, illetve a jogszabályváltozások figyelembe vételével - újra fogalmazza meg. Kelemen Tibor János képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők száma 9 fő. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslatok Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az elhangzott módosító javaslatokat egyhangúlag elfogadta. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és az elhangzott módosító javaslatok Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az előterjesztést az elhangzott módosító javaslatokkal együtt egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 341/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat Abony Város Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi határozatot hozza:

21 21 1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi koncepcióban szereplő forráshiányt tudomásul vette. 2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a Gazdasági Osztályt, hogy januárban a költségvetési rendelet megalkotásához szükséges iránymutatást az állami költségvetés számainak ismeretében, illetve a jogszabályváltozások figyelembe vételével - újra fogalmazza meg. Határidő: január 30. Végrehajtásban közreműködik: Gazdasági Osztály Határozatról értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Parti Mihály alpolgármester dr. Balogh Pál jegyző dr. Vörös Mária aljegyző Valamennyi Osztályvezető Dr. Abonyi Viktor képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők száma 8 fő. 10./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat magánszemélyek kommunális adójáról szóló 21/1999. (XII.29.) számú rendeletének módosítása Ismertette a módosító javaslatot. a) Lakás célú építmények esetén: Ft/év b) Beépítetlen belterületi ingatlan esetén: Ft/év c) Lakásbérleti jogviszony esetén: Ft/év d) Üzlet, műhely, garázs, zártkerti építmény esetén: Ft/év Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az elhangzott módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a rendelet módosítás elfogadásáról, az elhangzott módosító javaslattal együtt.

22 22 Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az előterjesztést és a rendeletmódosítást, az elhangzott módosító javaslattal együtt egyhangúlag elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: Abony Város Önkormányzat 34/2012. (XII....) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 21/1999. (XII. 29.) rendeletének módosításáról Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1), valamint a helyi adókról szóló évi C. törvény 1.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a magánszemélyek kommunális adójának bevezetéséről a következő rendeletet alkotja: 1. Az ÖR. 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az adó mértéke 5. A magánszemélyek kommunális adójának mértéke: e) Lakás célú építmények esetén: Ft/év f) Beépítetlen belterületi ingatlan esetén: Ft/év g) Lakásbérleti jogviszony esetén: Ft/év h) Üzlet, műhely, garázs, zártkerti építmény esetén: Ft/év E rendelet január 01-jén lép hatályba. Záró rendelkezések 2. Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-én megtartott ülésén Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester dr. Balogh Pál jegyző Kihirdetve: Abony, november 30. dr. Balogh Pál jegyző

23 23 11./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló 22/1997. (XII.09.) számú rendeletének módosítása Kelemen Tibor János képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők száma 9 fő. Habony István képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők száma 10 fő. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 342/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat Abony Város Önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló 22/1997. (XII.09.) számú rendeletének módosításáról Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évre vonatkozóan nem módosítja a helyi iparűzési adójának mértékét. Határidő: december 31. Végrehajtásban közreműködik: Gazdasági Osztály Határozatról értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Parti Mihály alpolgármester dr. Balogh Pál jegyző dr. Vörös Mária aljegyző Valamennyi Osztályvezető 12./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat építményadójáról szóló 20/1998. (XII.19.) sz. rendeletének módosítása

24 24 Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 343/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat Abony Város Önkormányzat építményadójáról szóló 20/1998. (XII.19.) számú rendeletének módosításáról Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évre vonatkozóan nem módosítja az építményadó mértékét. Határidő: december 31. Végrehajtásban közreműködik: Gazdasági Osztály Határozatról értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Parti Mihály alpolgármester dr. Balogh Pál jegyző dr. Vörös Mária aljegyző Valamennyi Osztályvezető 13/ Napirendi pont tárgya: Abony Város Intézményei által használt korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak bérleti díjának jóváhagyása Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:

25 25 344/2012. (XI. 29) számú képviselő-testületi határozat Abony Város Intézményei által használt korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak bérleti díjának jóváhagyásáról 1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény ban biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2007. (IV.12.) számú rendelet 8. -ban foglaltakat Abony Város Intézményeinek díjtételeit január 01-től kezdődően alábbiak szerint hagyja jóvá: Somogyi Imre Általános Iskola Megnevezés Időszak tól Időszak ig Összeg egység Tanterem Ft/óra Ft/óra Tornaterem Ft/óra Ft/óra Konditerem Ft/óra Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola Ft/óra Megnevezés Időszak -tól Időszak ig Összeg Tanterem január 01. december Ft/óra Abonyi Lajos Művelődési Ház Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely Megnevezés 2013 évi bérleti díjak Báthory út 2. kis terem Ft/ óra Báthory út 2. nagy terem Ft/ óra Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény megnevezés Aula időszaktól időszak-ig mennyiségi egység térítési díj megjegyzés óra alkalom órán túl óra alkalom órán túl téli szünet alkalom Tanterem óra 1 560

26 óra Tornaterem óra óra Kastély alkalom max. 80 fő alkalom max. 80 fő A bérleti díjak tekintetében az árak az Áfá-t tartalmazzák. 2. A bérleti szerződést a Képviselő-testület által meghatározott díjak alkalmazásával az ingatlan használatára feljogosított szerv vezetője köti meg. 3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 367/2011.(XI.24) számú határozatát december 31 napjával. Határidő: folyamatos Felelős: intézméynyvezetők Abokom KFT A határozat végrehajtásban közreműködik: Intézményvezetők Abokom KFT Gazdasági Osztály A határozatról értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester Dr Balogh Pál jegyző Dr. Vörös Mária aljegyző Intézményvezetők Valamennyi osztályvezető 14./ Napirendi pont tárgya: Városházásban lévő díszterem bérleti díjának jóváhagyása Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:

27 27 345/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat Városházán lévő díszterem bérleti díjának jóváhagyásáról Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ában biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város vagyonáról és vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2007. (IV.12.) számú rendelet 8 -ban foglaltakat az alábbi határozatot hozza: 1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városházában lévő díszterem bérleti díját január 1-től kezdődően: Ft. + áfa összegben állapítja meg. 2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 364/2011. (XI.24.) számú határozatát hatályon kívül helyezi december 31. napjával. Határidő: folyamatos Végrehajtásban közreműködik: Gazdasági Osztály Határozatról értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Parti Mihály alpolgármester dr. Balogh Pál jegyző dr. Vörös Mária aljegyző Valamennyi Osztályvezető 15./ Napirendi pont tárgya: A Városi Sportcsarnok és Sportpálya bérleti díjtételeinek jóváhagyása Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 346/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat A Városi Sportcsarnok és Sportpálya bérleti díjtételeinek jóváhagyásáról Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ában biztosított jogkörében

28 28 eljárva, figyelembe véve Abony Város vagyonáról és vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2007. (IV.12.) számú rendelet 8 -ban foglaltakat az alábbi határozatot hozza: 3. A Sportcsarnok és Sportpálya bérleti díjtételeit január 01. napjától az alábbiakban határozza meg: Az árak az Áfa-t tartalmazzák! Ft/óra Sportrendezvények teremdíja: Egyéb (nem sport) rendezvények: Műfüves pálya: Sportpálya Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyez a 366/2011. (XI.24.) számú határozatát december 31. napjával. Határidő: folyamatos Végrehajtásban közreműködik: Városi Sportcsarnok Gazdasági Osztály Határozatról értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Parti Mihály alpolgármester dr. Balogh Pál jegyző dr. Vörös Mária aljegyző Valamennyi Osztályvezető 16./ Napirendi pont tárgya: A közterületek eltérő használatáról szóló 27/2003. (XII.17.) számú rendelet módosítása Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a rendeletmódosítás Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az előterjesztést és a rendeletmódosítást egyhangúlag elfogadta, és a következő rendeletet alkotta:

29 29 Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2012. (XII..) önkormányzati rendelete a közterületek eltérő használatáról szóló 27/2003.(XII.17.) számú rendeletének módosításáról Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek eltérő használatáról szóló 27/2003. (XII.17.) önkormányzati rendeletének 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet január 1. napján lép hatályba. 2. Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-i ülésén.... Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester..... dr. Balogh Pál jegyző Kihirdetve: Abony, december.. dr. Balogh Pál jegyző A rendelet melléklete ezen jegyzőkönyv mellékletét képezi!

30 30 17./ Napirendi pont tárgya: Az Abokom Nonprofit Kft. gépjárművei, munkagépei évi díjtételeinek és óradíjainak meghatározása Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 347/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat Az Abokom Nonprofit Kft. gépjárművei, munkagépei évi díjtételeinek és óradíjainak meghatározásáról Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az ABOKOM Nonprofit Kft. használatában lévő gépjárművek, munkagépek óradíjai, szolgáltatási díjai január 01-től a következőek: Megnevezés IOB-712 Kia HEH-329 gépkocsi vidékre IOB-712 Kia HEH-329 gépkocsi helyben CLZ-359 billenő platós IFA helyben MTZ + pótkocsi MTZ + szárzúzó Homlokrakodó gép Szakmunkások óradíja Segédmunkások óradíja Színpad állítás és bontás Hangos hirdetés WOMA évre javasolt díjak 150,- Ft/km 2.400,- Ft/üzemóra 4.400,- Ft/üzemóra 4.200,- Ft/üzemóra 5.200,- Ft/üzemóra 8.000,- Ft/üzemóra 2.000,- Ft/óra 1.000,- Ft/óra ,- Ft/óra 2.600,- Ft/óra ,- Ft/óra A szolgáltatási díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. Határidő: december 31. Végrehajtásban közreműködik: Abokom Nonprofit Kft.

31 31 Határozatról értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Parti Mihály alpolgármester dr. Balogh Pál jegyző dr. Vörös Mária aljegyző Valamennyi Osztályvezető Abokom Nonprofit Kft. 18./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 17/2007. (IV.26.) számú önkormányzati rendeletének módosítása Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a rendeletmódosítás Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az előterjesztést és a rendeletmódosítást egyhangúlag elfogadta, és a következő rendelet alkotta: Abony Város Önkormányzat 36/2012. (XII....) önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 17/2007. (IV. 26.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1), Magyarország helyi önkormányzatairól évi CLXXXIX. törvény 107., valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról rendelkező évi LXXVIII. törvény 3. bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el 3. Az ÖR. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. E rendelet január 01-jén lép hatályba. 4.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 05-i rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 05-i rendkívüli nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-15/2014/JT 170-171/2014. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 05-i rendkívüli

Részletesebben

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-13/2012/JT. 147-158/2012. sz. határozat 17-20 /2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-22/2013/JT. 238-318/2013. sz. határozat 27-35.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-12/2013/JT. 108/2013. (V.30.) sz. határozat 112-122/2013. (V.30.) sz. határozat 123-125/2013. (VI.4.) sz. határozat 130-141/2013. (VI.4.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-15/2013/JT. 148-151/2013. sz. határozat 159-174/2013. sz. határozat 19-21/2013. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendkívüli nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-5/2012/JT. 36-48/2012. sz. határozat 4-7/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet

366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2-55/2010/JT 366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-13/2011/JT. 252-267/2011. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 14-i rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-20/2013/JT. 238-260/2013. sz. határozat 24/2013. (X.01). sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

130, 131, 136-147/2012. sz. határozat 15-16/2012. sz. rendelet

130, 131, 136-147/2012. sz. határozat 15-16/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-10/2012/JT. 130, 131, 136-147/2012. sz. határozat 15-16/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

001/1-29/2009. 284/2008. sz. határozat

001/1-29/2009. 284/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-29/2009. 284/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 14-i rendkívüli

Részletesebben

Ferkovics Tibor Polgármester

Ferkovics Tibor Polgármester Iktatószám: 616/19/2015. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 17.-énmegtartott ülésének a.) jegyzőkönyve, b.) tárgysorozata, c.) határozata: 57-58. számig. Határozatok tárgykódjai:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

88-89, 91-109/2010. sz. határozat 9-12/2010. sz. rendelet

88-89, 91-109/2010. sz. határozat 9-12/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-10/2010/JT 88-89, 91-109/2010. sz. határozat 9-12/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10064/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

293-298, 304-314 /2010. sz. határozat 22, 23/2010. sz. rendelet

293-298, 304-314 /2010. sz. határozat 22, 23/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-47/2010/JT 293-298, 304-314 /2010. sz. határozat 22, 23/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester.

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. augusztus 7én 10 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-7/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 7521-2/2008 15502-3/2008 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. június 18-ai rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. június 18-ai rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. június 18-ai rendkívüli ülésén Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2011. november 9-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2013. december 17-i ülésén, Kazincbarcika Fő tér 4. szám alatt. Jelen vannak:, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Bizottsága 2015. május 12-i ülésén az alábbi határozatokat hozta: Tárgy:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 451 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. szeptember 2-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről.

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Cselényi

Részletesebben

001/1-7/2009. 51-60/2008. sz. határozat

001/1-7/2009. 51-60/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-7/2009. 51-60/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 09-i rendkívüli

Részletesebben

001/1-42/2009. 389, 392-401/2009. sz. határozat 30-31/2009. sz. rendelet

001/1-42/2009. 389, 392-401/2009. sz. határozat 30-31/2009. sz. rendelet Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-42/2009. 389, 392-401/2009. sz. határozat 30-31/2009. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. május 08-án 13 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 14. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

Jegyzőkönyv. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője PH. Hatósági és Szociális Osztály vezetője. vezetője

Jegyzőkönyv. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője PH. Hatósági és Szociális Osztály vezetője. vezetője Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Fürjes Pál, Dr. Bélteczki

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 14-16, d./ határozata:80-99; Száma: 123-8/2013.

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2010. július 23-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2010. július 23-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. július 23-i rendkívüli üléséről 80-82/2010. (07. 23.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat 2010.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 27. napján a Baki Körjegyzőség épületében (8945

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 17/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 14 00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. Szenvedélybetegek gyermek és felnőtt rehabilitációs centruma Előadó:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-39/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

001/1-3/2009. 22-29/2009. sz. határozat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12-i üléséről

001/1-3/2009. 22-29/2009. sz. határozat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12-i üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-3/2009. 22-29/2009. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12-i üléséről

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. 2012. évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: dr. Kormányos

Részletesebben

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5535-2/2011. 19/2011. számú 2011. július 27-ei rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 131-134/2011. (VII.27.sz.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Fercsák András képviselő Gál István képviselő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. november 25-i ülésére a lejárt határidejű határozatokról

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. november 25-i ülésére a lejárt határidejű határozatokról Városi Önkormányzat Polgármesterétől, Jegyzőjétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. 1-26/2010/JT Telefon/fax: (53) 360-010 Előterjesztés készítésében részt vett: Jegyzői Titkárság Településfejlesztési Osztály

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 25-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. június 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2008. január 29.-i ülésére. Pedagógus álláshelyek számának meghatározására a közoktatási intézményekben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2008. január 29.-i ülésére. Pedagógus álláshelyek számának meghatározására a közoktatási intézményekben Városi Önkormányzat Oktatási, Sport és Kulturális Bizottságától H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. december 28-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Krizsán József polgármester, Bíró Tiborné, Csomán István,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 21-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. március 5-i üléséről 9-21/2009. (03. 05.) ÖK. sz. határozat 3-6/2009. (III. 18.) ÖK. sz. rendelet 1 Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

28/2012. (X.11.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

28/2012. (X.11.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT 28/2012. (X.11.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT Balatonfőkajár Község Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan csatlakozni kíván a hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-i együttes üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-24/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 24. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. december 18-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Készült: 2012. december 18-án

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 337 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. augusztus 31. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 2) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásáról. /szóbeli előterjesztés/

TÁRGYSOROZAT. 2) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásáról. /szóbeli előterjesztés/ Bököny Község Képviselő-testülete 2011. április 28-i rendkívüli üléséről 644-6/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai ( 73-75/2011.; 9/2011 R.) TÁRGYSOROZAT 1) Az Önkormányzat 2010. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6456 Madaras, Báthori u. 1. Tel: 79/458-144 Fax: 79/458-084 phmadaras@enternet.hu 13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Madaras község Önkormányzatának

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. április 6-ai, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén.

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. április 6-ai, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén. 03-3/15-6/2016. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. április 6-ai, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén. Jelen vannak: dr. Csizmadia Péter a Bizottság

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 30. napján 16 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám: 201/ 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. február 13-án 17:00 órakor megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Sebők Lajos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-27/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról Az Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén Hozott határozatok: 26/2011. (III.08.) - tól 37/2011. (III. 08.) - ig Hozott rendelet: - 1 J E G Y Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. március 20-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésének alkalmából. Jelen vannak: Beke

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. október 29-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. október 29-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 29-én megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október

Részletesebben

12. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

12. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-12/2014. iktatószám 12. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: M. /2013. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben