Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve"

Átírás

1 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata Nagyrév Község Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 2/2014. (II.4.) önkormányzati rendeletének módosításáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 57/2014. (IX.29.) önkormányzati határozata belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 58/2014. (IX.29.) önkormányzati határozata az Önkormányzat Belső ellenőrzési kézikönyvének jóváhagyásáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 59/2014. (IX.29.) önkormányzati határozata a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolójának elfogadásáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 60/2014. (IX.29.) önkormányzati határozata Ádámné Pápai Éva Nagyrév, Kossuth út 31. sz. alatti lakos Helyi Választási Bizottság póttagjának történő megválasztása. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 61/2014. (IX.29.) önkormányzati határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj rendszerhez való csatlakozásról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 62/2014. (IX.29.) önkormányzati határozata Tiszakürt Község Önkormányzat ISUZU gyártmányú autóbusz tulajdonjogának megszerzésére irányuló kérelmének elfogadásáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 63/2014. (IX.29.) önkormányzati határozata Szociális tűzifa programban való részvételről döntés nem született

2 J e g y z ő k ö n y v mely készült Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 29én 17,00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Sej János polgármester Kátai Mihály, Őze István képviselők Valamennyi napirendi pont tárgyalásán jelen volt: Keresztes Anita jegyző Erdélyi Zoltánné köztisztviselő Szijártó Zoltánné köztisztviselő Váradi Zoltánné jkv. Sej János polgármester :Tisztelettel köszönti Képviselőtestületünk mai ülésén megjelent képviselőket és a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület 5 tagjából 3 fő képviselő jelen van, a Képviselőtestület határozatképes és azt megnyitja. A meghívóban kiadott napirendeket tárgyaljuk. VIII. napirendben lesz még egy határozati javaslatom. Megkérdezi vane más javaslat a napirenddel kapcsolatosan? Kéri a napirendek elfogadását. A Képviselőtestület 3 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendeket megtárgyalásra. I. Napirend: Nagyrév Község Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató Előadó: Sej János polgármester Sej János: Megkérdezem Erdélyi Zoltánné vezetőfőtanácsost, vane kiegészítése az előterjesztéshez? Erdélyi Zoltánné : Nem kívánom kiegészíteni, ha kérdés van, akkor arra válaszolok. Sej János: Az anyagot mindenki megkapta a teljesítés időarányos a bevételeknél és a kiadásoknál is. Takarékos ésszerű munkával teljesítettük a költségvetést. Az önkormányzatnak a számlapénze 10,3 millió forint, ami a számlánkon van, 9,5 millió forint pénzeszközzel tudjuk átadni a következő Képviselőtestületnek.

3 ÖNHIKI támogatás 10,5 millió forint lett igényelve, ha megkapjuk, akkor közel 20 millió forinttal tudjuk átadni a következő Polgármesternek, Képviselőtestületnek a további gazdálkodást. Négy év alatt rengeteg népszerűtlen dolgot kellett felvállalnom ahhoz, hogy idáig eljussunk. Segély helyett inkább munkát kell adnunk az embereknek. Az elmúl években a közmunka közel 100 millió forint volt. Belvízvédekezést megoldottuk a közmunkásokkal az árkokat kitakarítottuk, az esővíz mindenhol lefolyik, egy esetben sem kellet vizet szivattyúzni. Az iskolánál megoldottuk az esővíz elvezetést, már nem folyik a szennyvíztárolóba. A földes utakat kővel beborítottuk, most kerül apró murvával leterítésre, elmondhatjuk, hogy Nagyréven minden utca járható autóval, a mentő, kukás kocsi is be tud menni mindenhová. A START munkaprogrammal értékteremtő munkát tudtunk végezni. Vannak azért szépséghibák is pl. az ÁNTSZ Ftre megbüntetett bennünket az óvodánál. Az Önkormányzatnak számlatartozása, egyéb tartozása nincs. Előleget nem igényeltünk, mindent utólagosan igényeltünk meg. Őze István: 55 millió forintot teremtettél 4 év alatt! Sej János: A könyvtárat, óvodát az iskolába telepítettük egy helyen vannak, az öregek napközi otthonát átraktuk egy kisebb helyre, így a külön intézményenként fizetett villany,víz,gáz számlákat megspóroltuk. Az autókat ésszerűen használjuk, nincs plusz út, ellenőrzöm, hogy merre mennek az autók. A polgármester költségtérítést kap, ezt jogszabály írja elő, de saját kocsimmal járok, ezzel is spórolok az Önkormányzatnak. Kátai Mihály: ig is sok pénzt hoztunk ide, ezt is el kell ismerni, ne csak mocskolódjunk. Nincs olyan utca Nagyréven, ahová nem tud benni a mentő. A Sugár út vége rossz még. Sej János: Sugár út vége is meg lesz borítva kővel, csak az a baj, hogy maga az út alacsonyabban van mint a környező szántók. Vane még kérdés, vélemény? Nincs. Felteszem szavazásra, hogy aki a kiadott határozati javaslatot változatlan formában elfogadja, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselőtestület 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata Nagyrév Község Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről A Képviselőtestület megtárgyalva az előterjesztést úgy dönt, hogy Nagyrév Község Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. A Képviselőtestület ezen határozatáról értesíteni rendeli:

4 1. Sej János polgármestert 2. Keresztes Anita jegyzőt, 3. Képviselőtestület tagjait helyben, 4. JászNagykunSzolnok Megyei Kormányhivatalt Szolnok 5. Könyvtárat 6. Irattárat Értesítésért felelős: Sej János polgármester Határidő: azonnal

5 1. melléklet Nagyrév Község Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatóhoz Megnevezés Nagyrév Község Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosításai 1 Ezer forintban! Száma Előirányzatcsoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1. Önkormányzat működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EUs támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EUs támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) 4.1. Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek ( ) 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek ( ) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

6 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) 7.1. Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁHn kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHn kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EUs támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 8.1. Felhalm. célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁHn kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHn kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EUs támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele ( ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei ( ) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 1 773

7 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5ből: Elvonások és befizetések Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁHn belülre 1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHn belülre 1.9. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHn belülre Egyéb működési célú támogatások ÁHn belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁHn kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHn kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások ből EUs forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások ból EUs forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások ből Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁHn belülre 2.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHn belülre 2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHn belülre 2.9. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHn belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁHn kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHn kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

8 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 0,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 2. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor költségvetési kiadások 4. sor) (+/) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor finanszírozási kiadások 9. sor) (+/) 0 0

9 2. melléklet Nagyrév Község Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatóhoz Nagyrév Község Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulása első félévben Kiadások ezer forint Jogcímek Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés pü.i teljesítés %a Személyi juttatások ,60 Járulékok ,86 Dologi, egyéb folyó kiadások ,23 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,01 Egyéb működési célú kiadások ,49 elvonások és befizetések ,00 egyéb műk.c.tám.áht.belülre ,01 egyéb műk.c.tám.áht.kívülre ,70 Működési költségvetés kiadásai ,97 Beruházások ,91 Felújítások ,21 Egyéb felhalmozási kiadások egyéb felh.c.tám.áht.belülre egyéb felh.c.tám.áht.kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai ,88 Finanszírozási kiadás ,82 Irányító szervi támogatás ,82 Költségvetési kiadások összesen ,76 Bevételek Önkormányzat működési támogatásai ,33 Helyi önk.műk.általános tám ,00 Önk.köznev. feladatainak tám ,75 Szoc.és gyermekjóléti fea tám ,48 Kulturális feladatok tám ,01 Műk.célú közp.tám ,00 Helyi önk.kiegészítő tám Műk.célú tám.áht.belülről ,53 Elvonások és befiz.bevételei Egyéb műk.célú tám.bevételei ,53 Felh.célú tám.áht.belülről Felh.célú önki támogatás Egyéb felh.célú tám.bevételei Közhatalmi bevételek ,37 Helyi adók ,53 Vagyoni típusú adók ,71 Term.és szolg.adói ,45 Gépjárműadó ,10 Egyéb közhatalmi bevétel ,00 Működési bevételek ,84 Készletértékesítés ellenértéke 440 Szolgáltatások ellenértéke ,50 Tulajdonosi bevételek 386 Ellátási díjak ,51 Kiszámlázott áfa ,25 Áfa visszatérítés Kamatbevételek 69 Egyéb működési bevételek ,63 Felhalmozási bevételek ,43 Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök ért. 4 Költségvetési bevételek összesen ,90 Finanszírozási bevétel Költségvetési maradvány Bevételek összesen ,21

10 3. melléklet Nagyrév Község Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatóhoz Költségvetési szerv megnevezése Nagyrévi Óvoda 01 Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosításai 01 Száma Előirányzatcsoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Működési bevételek ( ) 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHn belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.4. ebből EU támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHn belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. ebből EUs támogatás 5. Felhalmozási bevételek ( ) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen ( ) 9. Finanszírozási bevételek ( ) 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) Ezer forintban! 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) 1.1. Személyi juttatások Kiadások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. ebből EUs forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 0 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0

11 4. melléklet Nagyrév Község Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatóhoz A Nagyrévi Óvoda kiadásainak és bevételeinek alakulása első félévben Kiadások ezer forint Jogcímek Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés pü.i teljesítés %a Személyi juttatások ,12 Járulékok ,10 Dologi, egyéb folyó kiadások ,78 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások elvonások és befizetések egyéb műk.c.tám.áht.belülre egyéb műk.c.tám.áht.kívülre Működési költségvetés kiadásai ,87 Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások egyéb felh.c.tám.áht.belülre egyéb felh.c.tám.áht.kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai Költségvetési kiadások összesen ,87 Bevételek Önkormányzat működési támogatásai Helyi önk.műk.általános tám. Önk.köznev. feladatainak tám. Szoc.és gyermekjóléti fea tám Kulturális feladatok tám. Műk.célú közp.tám. Helyi önk.kiegészítő tám. Műk.célú tám.áht.belülről Elvonások és befiz.bevételei Egyéb műk.célú tám.bevételei Felh.célú tám.áht.belülről Felh.célú önki támogatás Egyéb felh.célú tám.bevételei Közhatalmi bevételek Helyi adók Vagyoni típusú adók Term.és szolg.adói Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevétel Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott áfa Áfa visszatérítés Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök ért. Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek ,91 Költségvetési maradvány Irányító szervi támogatás ,82 Bevételek összesen ,91

12 II. Napirend: évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: Sej János polgármester Sej János: Azok kerülnek most módosításra, amiket nem lehetett előre tervezni. A teljesítés nem léphette túl az előirányzatot. Az előterjesztést mindenki megkapta, vane kérdés vélemény ezzel kapcsolatosan? Kátai Mihály: Előterjesztésben van 36 millió forint hiány az miből adódik? Sej János: Előző évi pénzmaradvány. Vane még kérdés, vélemény? Nincs. Felteszem szavazásra, hogy aki a kiadott rendelet tervezetet változatlan formában elfogadja, az kérem kézelnyújtással szavazzon. A Képviselőtestület 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 2/2014. (II.4.) önkormányzati rendeletének módosításáról Nagyrév Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény 23. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A évi költségvetésről szóló 2/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét ezer forintban, b.) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. c.) a költségvetési egyenlege ezer forint. (2) A Képviselőtestület a költségvetési hiány belső finanszírozására ezer forint költségvetési maradvány igénybevételét határozza meg, melyből a.) ezer forint működési célú, b.) ezer forint felhalmozási célú. (3) A Képviselőtestület a ezer forint működési célú költségvetési hiány külső finanszírozására egyedi igénylés alapján kiegészítő központi támogatással, szükség esetén

13 működési célú finanszírozási pénzügyi művelet igénybevételével biztosít fedezetet költségvetési rendelet módosításával egyidejűleg. (4) A Képviselőtestület a Nagyrévi Óvoda, mint az Önkormányzat irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervének évi költségvetésének a) kiadási főösszegét ezer forintban, b) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. c) a költségvetési egyenlege: 0 forint. 2. (1) A Rendelet 4. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. (1) Az Önkormányzat működési kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők szerint határozza meg: Működési kiadási előirányzata összesen ezer forint melyből, a.) személyi juttatások ezer forint, b.) munkaadókat terhelő járulékok ezer forint, c.) dologi kiadások ezer forint, d.) támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások ezer forint, e.) szociálpolitikai ellátások ezer forint, f.) irányító szervi támogatás ezer forint. (2) A Rendelet 4. (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép 4. (2) A Nagyrévi Óvoda működési kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők szerint határozza meg: Működési kiadási előirányzata összesen ezer forint melyből, a.) személyi juttatások ezer forint, b.) munkaadókat terhelő járulékok ezer forint, c.) dologi kiadások 900 ezer forint. 3. (1) A Rendelet 5. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 5. (1)Az Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai összesen ezer forint, melyből ezer forint utak felújítása, ezer forint egyéb önkormányzati vagyon felújítása, ezer forint informatikai gépek, eszközök beszerzése, 230 ezer forint buszmegálló létesítése, 180 ezer forint fűkasza beszerzése. (2) A Rendelet 5. (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 5. (2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen ezer forint, melyből ezer forint felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, 133 ezer forint vagyon értékesítésből származó bevétel és ezer forint felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétel. 4. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

14 (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 5. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit január 1től kell alkalmazni. (2)A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Nagyrév, szeptember 29. Sej János polgármester Keresztes Anita jegyző Kihirdetve: szeptember 30. Keresztes Anita jegyző

15 III. Napirend: Beszámoló a évi belső ellenőrzési tevékenység eredményéről Előadó: Keresztes Anita jegyző Sej János: A belső ellenőrzést az előző évekhez hasonlóan a Hexaker kft. végezte el. Egy javaslatot tett a készpénzkezelést szeretné külön szabályzatba ez benne van már a szabályzatunkban, én nem vagyok híve a túlszabályozásnak. Az előterjesztést mindenki megkapta, vane ezzel kapcsolatosan kérdés, vélemény? Nincs. Felteszem szavazásra, hogy aki a kiadott határozati javaslatot változatlan formában elfogadja, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselőtestület 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 57/2014. (IX.29.) önkormányzati határozata belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Hexaker Kft. által készített belső ellenőrzési jelentést és azt elfogadja. Nagyrév, szeptember 29. A határozatról értesülnek: 1) Képviselőtestület tagjai helyben, 2) Sej János polgármester 3) Keresztes Anita jegyző 4) JászNagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok 5) Könyvtár helyben 6) Irattár

16 IV. Napirend: Belső ellenőrzési kézikönyv elfogadásáról Előadó: Keresztes Anita jegyző Sej János: A Belső ellenőrzési kézikönyvet mindenki megkapta, vane ezzel kapcsolatosan, kérdés, vélemény? Nincs. Felteszem szavazásra, hogy aki a kiadott Belső ellenőrzési kézikönyvet elfogadja, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselőtestület 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 58/2014. (IX.29.) önkormányzati határozata az Önkormányzat Belső ellenőrzési kézikönyvének jóváhagyásáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta az Önkormányzat Belső ellenőrzési kézikönyvének tartalmát és azt jóváhagyja. Nagyrév, szeptember 29. A határozatról értesülnek: 1) Képviselőtestület tagjai helyben, 2) Sej János polgármester 3) Keresztes Anita jegyző 4) JászNagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok 5) Könyvtár helyben 6) Irattár V. Napirend: Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság éves beszámolója Előadó: Sej János polgármester

17 Sej János: Kunszentmártoni Tűzoltóparancsnokság megküldte az éves beszámolóját, és kérik, hogy a Képviselőtestület hagyja jóvá. A beszámolót mindenki megkapta, vane ezzel kapcsolatosan kérdés, vélemény? Nincs. Felteszem szavazásra, hogy aki a beszámolót elfogadja, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselőtestület 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 59/2014. (IX.29.) önkormányzati határozata a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolójának elfogadásáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évi és a első félévi tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadja. Nagyrév, szeptember 29. A határozatról értesülnek: 1) Képviselőtestület tagjai helyben, 2) Sej János polgármester 3) Keresztes Anita jegyző 4) JászNagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok 5) Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Kunszentmárton 6) Könyvtár helyben 7) Irattár VI. Napirend: HVB póttag megválasztása Előadó: Keresztes Anita jegyző Sej János: Átadom a szót, Keresztes Anita jegyzőnek. Keresztes Anita: Kruzslicz Szilvia HVB póttag személyes érintettség miatt lemondott tisztségéről, ezért szükségessé vált új póttag megválasztása. HVB póttagjának javaslom Ádámné Pápai Évát, aki vállalja a feladatot és nem összeférhetetlen. Sej János: Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért Ádámné Pápai Éva HVB póttagságával, az kérem kézfelnyújtással szavazzon.

18 A Képviselőtestület 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 60/2014. (IX.29.) önkormányzati határozata Ádámné Pápai Éva Nagyrév, Kossuth út 31. sz. alatti lakos Helyi Választási Bizottság póttagjának történő megválasztása. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalva az előterjesztést, úgy határozott, hogy Ádámné Pápai Éva Nagyrév, Kossuth út 31. sz. alatti lakost Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztja. Határidő: Azonnal Felelős: Keresztes Anita jegyző Erről: Képviselőtestület tagjai helyben Keresztes Anita jegyző Ádámné Pápai Éva Nagyrév, Kossuth út 31. sz. alatti lakos értesülnek. VII. Napirend: Bursa csatlakozási szándék Előadó: Sej János polgármester Sej János: Képviselőtestületnek minden évben határozatot kell hozni arról, hogy az Önkormányzat csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatához. Javaslom a csatlakozást, kevés fiatal van a faluban, aki felsőoktatásban vesz részt, támogassuk őket. Az előterjesztést mindenki megkapta, vane ezzel kapcsolatosan kérdés, vélemény? Nincs. Felteszem szavazásra, hogy aki az előterjesztést változatlan formában elfogadja, az kérem kézfelnyújtással szavazzon.

19 A Képviselőtestület 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 61/2014. (IX.29.) önkormányzati határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj rendszerhez való csatlakozásról 1. Nagyrév Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszer koncepcióját megismerte, kifejezett és visszavonhatatlan, döntését meghozza arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatási hallgatók, illetőleg tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott, Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi pályázati, fordulójához. 2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók, illetőleg tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az abban foglaltak szerint jár el. 3. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására. 4. A képviselőtestület megbízza a polgármestert a pályázat kiírására az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak figyelembe vételével. 5. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati ösztöndíjrész összegét a pénzügyi lehetőségeitől függően költségvetésében biztosítja. 6. Nagyrév Község biztosítja a koordinációs feladatok ellátásához szükséges informatikai eszközöket, személyi feltételeket. Felelős: Sej János polgármester Határidő: október 01. Erről értesülnek: Képviselőtestület tagjai helyben Sej János polgármester helyben Keresztes Anita jegyző helyben Pénzügyi csoport helyben Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) pályázat útján

20 VIII. Napirend: Egyéb kérdések megtárgyalása Előadó: Sej János polgármester Sej János. Tiszakürt község kérelemmel a Kistérségi Többcélú Társuláshoz, hogy a Tiszakürt által üzemeltetett ISUZU kisbuszt engedje át pályázat útján Tiszakürtnek. Egyetértek azzal, hogy a Kistérség adja át a buszt Tiszakürtnek. Tiszakürt 7,5 millió forint teljes önerőt átutalta a Kistérségnek. Erről a pénzforgalmi bankszámlakivonatot Tiszakürt megküldte részünkre, mindenki megkapta. Javaslom, hogy foglaljunk úgy állást, hogy mivel Tiszakürt fizette a teljes önerőt a Kistérség adja át a buszt részükre. Vane ezzel kapcsolatosan kérdés, vélemény? Nincs. Felteszem szavazásra, hogy aki a kiadott határozattal egyetért, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselőtestület 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 62/2014. (IX.29.) önkormányzati határozata Tiszakürt Község Önkormányzat ISUZU gyártmányú autóbusz tulajdonjogának megszerzésére irányuló kérelmének elfogadásáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta Tiszakürt Község Önkormányzatnak az LNK165 forgalmi rendszámú, ISUZU gyártmányú 31 személyes autóbusz tulajdonjogának megszerzésére irányuló, Tiszazugi Önkormányzati Társulás részére írt kérelmét és úgy határozott, hogy a Társulás térítésmentesen adja át Tiszakürt Község Önkormányzat részére az autóbusz tulajdonjogát. A határozatról értesülnek: 1) Képviselőtestület tagjai helyben, 2) Sej János polgármester 3) Keresztes Anita jegyző 4) JászNagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok 5) Tiszazugi Önkormányzati Társulás Öcsöd 6) Tiszakürt Község Önkormányzat Tiszakürt 7) Könyvtár helyben 8) Irattár

21 Sej János: Megkérdezem Keresztes Anita jegyzőt vane még hozzászólása az üléshez? Keresztes Anita: Szociális tüzelőanyag vásárlásra nyílik lehetőség a 240/2006. kormányrendeletbe szereplő településeknek nem kell önerő, mivel Nagyrév halmozottan hátrányos helyzetű település. A pályázatot október 6ig kell benyújtani az EBR rendszeren keresztül. Sej János: Az előző években annyi adminisztrációval és ráfordítással járt, hogy nem érte meg. Saját szállítóeszközzel kell elszállítania tüzelőt a kijelölt erdőgazdaságtól. Előző években Nagyrév és más önkormányzat sem igényelt ilyet, talán ha a feltételek csökkennek. Azt tudni kell, hogy ez a szociális tüzelőanyag az Önkormányzatnak pénzbe kerül. Keresztes Anita: A szállítás az Önkormányzat költsége. Adminisztrációs és szállítási költség van. Sej János: A pályázat mennyi munkával jár? Keresztes Anita: A végrehajtással sok, rendeletet kell alkotni, kérelmezni kell. Sorrendet állapít meg a Képviselőtestület. Mindenkinek ki kell szállítani, egyedi határozatot kell hozni mindenkiről. Sej János: Előző évben volt olyan család, hogy az Önkormányzat által felajánlott fát visszautasította. Őze István: Jegyző mit mond? Keresztes Anita: Komoly szabályok vannak, az elszámolás még keményebb, de mérlegelnie kell a testületnek, mert a média péntek óta folyamatosan hirdeti a szociális tüzelőanyagot a lakosságnak. Érzékeny téma. Sej János: Javaslom, hogy ne menjünk bele a szociális tűzifa pályázatba. Szavazzunk.

22 1 fő képviselő nem szavaz, a Képviselőtestület 1 fő képviselő igen, 1 fő képviselő nem szavazattal meghozta a következő határozatot. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 63/2014. (IX.29.) önkormányzati határozata Szociális tűzifa programban való részvételről döntés nem született Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a szociális tűzifa programhoz való csatlakozást, szavazáskor 1 fő képviselő nem szavazott, 1 fő képviselő igennel szavazott, 1 fő képviselő nemmel szavazott így döntés nem született A határozatról értesülnek: 1) Képviselőtestület tagjai helyben, 2) Sej János polgármester 3) Keresztes Anita jegyző 4) Könyvtár helyben 5) Irattár Keresztes Anita: Tájékoztatom a Képviselőtestületet, hogy a Nagyrév, 879 hrsz. terület megvásárlására jött egy levél, hogy magasabb árért vásárolná meg a területet. Sej János: Korrigálom, az Önkormányzat eladta a területet, kifüggesztés megtörtént. Ez a terület el lett adva. Kátai Mihály: Jogszabályoknak megfelelően lett értékesítve. Őze István: A Jegyző Asszony csak tájékoztatást adott. Sej János: Vane még kérdés, vélemény? Nincs. Mivel több napirend és hozzászólás nincs, Sej János polgármester megköszöni a részvételt és az ülését bezárja.

23 Kmf. Sej János polgármester Keresztes Anita jegyző

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-5/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2015.(II.24.) számú határozata

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének.

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének. 387-6/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 22/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat a 2014. évi

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. január 7-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. január 7-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-1/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. január 7-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének _1./2014.( I.8. ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. augusztus 21-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. augusztus 21-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-10 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. augusztus 21-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 40/2014.(VIII.21.) határozata rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. november 25-én megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 7/2012. (IV. 27.) számú önkormányzati rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-8/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008. augusztus 19-én /kedden/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2012. január 31-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2012. január 31-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 248 / 1 /2012 Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2012. január 31-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 1/2012.(I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat Vagyonnyilatkozatokat kezelő ad-hoc

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/6/5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 27-én 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Eplény Közösségi Ház

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. október 10-én 17,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. október 10-én 17,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. október 10-én 17,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester,

Részletesebben

Radó Tibor polgármester A kiküldött napirendi pontokat olvastátok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon.

Radó Tibor polgármester A kiküldött napirendi pontokat olvastátok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. szeptember hó 30. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Pitvaros Községi Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. október 29-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. október 29-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETE 19/2015. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. október 29-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van.

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17. napján 09.00 órakor megtartott

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/15/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének _46_/2011.(V.09.) képviselő-testületi

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-6/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 33-40/2014./ IV.29./ RENDELETEI 4-6/2014./ V.6./ N

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2009. szeptember 30-án megtartott, nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2009. szeptember 30-án megtartott, nyílt ülésének 105/25/2009. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. szeptember 30-án megtartott, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 72/2009.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat Név szerinti szavazásról

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 13-án megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve Készült: 2009. november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tartalmazza: 51/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi határozat Elvégzett munkákról 52/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-33 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál

Részletesebben

Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat.../2014. (...) határozata a 2014. évi költségvetéséről A Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az Alaptörvény 32. (1)

Részletesebben

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 213. évi előirányzat

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú jegyzőkönyv. 2012. április 2. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú jegyzőkönyv. 2012. április 2. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2. számú jegyzőkönyv 2012. április 2. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 50/2012./ IV.2./kt.határozat: - 2012. április 2-i nyilvános ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú jegyzőkönyve. 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú jegyzőkönyve. 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú jegyzőkönyve 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 153/2012./X.24./ kt.határozat: 154/2012./X.24./ kt. határozat: 155/2012./X.24./ kt. határozat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. szeptember 02. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám Megnevezése 154/2015.(IX.02.) Napirendi pont

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2014. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. március 31-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében az 1. napirend

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. október 28-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 26/2012. (III.29.) kt. határozat: A 2012. március 29-ei ülés napirendjének elfogadása 27/2012. (III.29.)

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme.

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. 67 J e g y z ő k ö n y v A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. Készült: Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én délután

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/1/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30. napján 11.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 1/2015.(I.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-21/2012/JT. 327-328/2012. sz. határozat 334-369/2012. sz. határozat 33-38 rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 9/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 9 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. augusztus 31-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. augusztus 31-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-24/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. augusztus 31-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 234/2015.(VIII.31.) számú határozata Napirend elfogadásáról 235/2015.(VIII.31.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Méhkerék Község Önkormányzatának képviselőtestülete. 2010. október 15-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Méhkerék Község Önkormányzatának képviselőtestülete. 2010. október 15-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Méhkerék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 15-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Meghívott: Tát Margit polgármester Netye Bertold alpolgármester

Részletesebben

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: CS-0095- /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-15/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének 2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Attila- Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Attila- Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat V á r o s K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t E g é s z s é g ü g y i és S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/260, Fax: 06 23 310-135 E-mail:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-12 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. október 10-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. október 10-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. október 10-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez 140/2012.(X.10.) sz. önk.hat. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és a

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 105-108 / 2011. (VII. 26.) számú határozatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 27. napján a Baki Körjegyzőség épületében (8945

Részletesebben

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Szám: 175-6/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-6/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-6/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült könyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth u. 14.

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

2013. évi. 18. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült

2013. évi. 18. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült 2013. évi 18. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Fercsák András képviselő Gál István képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2009. szeptember 14-én a Polgármesteri Hivatal A épületi tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2007. november 20-án tartott rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2007. november 20-án tartott rendes üléséről. Ügyiratszám: 40187-21/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2007. november 20-án tartott rendes üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-5/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2010. április 22. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. november 14-én. megtartott. ülésének JEGYZŐKÖNYVE

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. november 14-én. megtartott. ülésének JEGYZŐKÖNYVE TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. november 14-én megtartott ülésének JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: 9/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete A szociális célú tüzelőanyag támogatás

Részletesebben

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2015. április 28-án 10 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2009. szeptember 9-én tartott rendkívüli képviselőtestületi üléséről. Jelen vannak: Faragó József, Dakos László, Ballér József Lajosné, Locker

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2008. július 22-én tartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2008. július 22-én tartott rendkívüli üléséről. Ügyiratszám: 40187-10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2008. július 22-én tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2014. október 2-án 16.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Faluház tárgyalóterme, 2657

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2011. október 13 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2011. október 13 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről. Képviselőtestület Aszaló Szám: 1-12/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2011. október 13 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (VI. 13.) önkormányzati rendelet Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról-

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról- Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám: 101/.. -../2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én, 15:00 órai

Részletesebben

Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Csontos Máté Zöldág János al Deli Jánosné képviselő

Részletesebben

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 17. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről.

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. 73-12/2012. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. Határozat száma: 91/2012.(IV.26.) 92/2012.(IV.26.) 93/2012.(IV.26.)

Részletesebben