BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE"

Átírás

1 BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet 7/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet Bojt Község Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról Az önkormányzat költségvetési zárszámadásról Az önkormányzat szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról B1 B4 L1 Határozatok: 37/2013.(IV.29.) számú BKt. határozat 38/2013.(IV.29.) számú BKt. határozat 39/2013.(IV.29.) számú BKt. határozat 40/2013.(IV.29.) számú BKt. határozat Bojt és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás költségvetésének módosításáról Bojt és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás költségvetésének zárszámadásáról pénzügyi beszámoló és zárszámadási rendelet-tervezet könyvvizsgálatáról szóló független könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról A polgármester jelentése a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti időszak legfontosabb települést érintő eseményekről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről E16 E16 D4 C5 41/2013.(IV.29.) számú BKt. határozat 42/2013.(IV.29.) számú BKt. határozat 43/2013.(IV.29.) számú BKt. határozat 44/2013.(IV.29.) számú BKt. határozat A község pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról A község egészségügyi helyzetéről, a védőnői szolgálat és a központi ügyelet tapasztalatairól szóló tájékoztató elfogadásáról Pályázat benyújtása a 8/2013. (III.1.) BM rendeletben meghirdetett közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása felhívásra Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a községben lévő közkifolyók megtartásáról, illetve leszereléséről C8 C8 A15 K9

2 Jegyzőkönyv Készült: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete április 29-én - hétfő órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Bojti Irodájában megtartott soron következő nyilvános üléséről. Jelen vannak: Vass Mária polgármester Reikli Ferencné alpolgármester Pető Miklós Bazsó Sándor Dr. Köstner Dávid Németh Vince Sándorné képviselő képviselő aljegyző jegyzőkönyvvezető Igazoltan távol: Rácz Emil Zsigmond képviselő Meghívottak, vendégek: Farkas Lajos könyvvizsgáló Tiszóné Sándorné pénzügyi irodavezető Hodosi Lászlóné pénzügyi előadó Darócziné Pető Mónika szociális előadó Dr. Pólya Imre háziorvos Szarvas Brigitta védőnő Vass Mária polgármester ülésvezető elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az 5 megválasztott képviselőből 4 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendet sorrendi változtatással tárgyalja meg a képviselő-testület az alábbiak szerint: JAVASOLT NAPIREND: 1. Előterjesztés Bojt és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulásának költségvetésének módosítására 2. Előterjesztés Bojt és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulásának költségvetésének zárszámadásáról 3. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására 4. Előterjesztés Bojt község önkormányzata és intézményei költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz 5. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb települést érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről 6. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről

3 7. Előterjesztés az önkormányzat szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására 8. Előterjesztés Bojt Község egészségügyi helyzetéről, a háziorvosi, védőnői szolgálat a központi ügyelet tapasztalatairól 9. Különfélék 4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. ELFOGADOTT NAPIRENDI PONTOK: 1. Előterjesztés Bojt és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulásának költségvetésének módosítására 2. Előterjesztés Bojt és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulásának költségvetésének zárszámadásáról 3. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására 4. Előterjesztés Bojt község önkormányzata és intézményei költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz 5. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb települést érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről 6. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről 7. Előterjesztés az önkormányzat szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására 8. Előterjesztés Bojt Község egészségügyi helyzetéről, a háziorvosi, védőnői szolgálat a központi ügyelet tapasztalatairól 9. Különfélék

4 TÁRGYALT NAPIRENDI PONTOK: 1. Előterjesztés Bojt és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulásának költségvetésének módosítására Vass Mária polgármester: Az Ivóvízminőség-javító Társulás költségvetésének módosítását kell végrehajtani az előterjesztésben foglaltak miatt. Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kéri, mondják el véleményüket. Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot: Bojt és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás társulási tanácsa az alábbi határozatot hozza: 1. Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási okat érintő módosítások (1) A saját bevételek ának növelése, a társulás bevételi okat érintő határozatainak átvezetése miatt Költségvetési kiadási főösszegét Költségvetési bevételi főösszegét E Ft-tal E Ft-tal módosítja a táraulás módosított költségvetési bevételét módosított költségvetési kiadását E Ft-ban E Ft-ban állapítja meg. (2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt okat E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai...e Ft Személyi juttatások...e Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 350 E Ft Dologi kiadások...e Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai...e Ft Egyéb működési célú kiadások...e Ft Lakosságnak juttatott támogatások...e Ft Szociális, rászorultság jellegű ellátások...e Ft Működési célú pénzmaradvány átadás...e Ft Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre...e Ft Működési célú támogatásértékű kiadás...e Ft Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés...e Ft Kamatkiadások...E Ft Pénzforgalom nélküli kiadások...e Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai E Intézményi beruházási kiadások Ft...E Ft Felújítások...E Ft Lakástámogatás...E Ft Lakásépítés...E Ft EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai...e Ft EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai...e Ft Egyéb felhalmozási célú kiadások...e Ft Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás...e Ft Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

5 ...E Ft Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás...e Ft Pénzügyi befektetések kiadásai...e Ft Kölcsön...E Ft Tartalék...E Ft Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradvány átvétele...e Ft Finanszírozási célú pénzügyi kiadások jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 2. A társulást érintő módosítások (1)A Bojt és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás az intézményi beruházás kiadások át E Ft-tal felemeli, melynek fedezete a Társulás támogatásértékű bevétele,valamint az előző évi pénzmaradványa 40 E Ft, így annak összege E Ft-tal növelésre kerül. 3. A költségvetési határozat módosításának részletezése A társulás módosítás utáni át a 1, 1.1., 2. mellékletek tartalmazzák. Felelős: Vass Mária elnök Határidő: április jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 37/2013. (IV. 29.) számú BKt. határozat Bojt és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás társulási tanácsa az alábbi határozatot hozza: 1. Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási okat érintő módosítások (1) A saját bevételek ának növelése, a társulás bevételi okat érintő határozatainak átvezetése miatt Költségvetési kiadási főösszegét Költségvetési bevételi főösszegét módosítja a táraulás módosított költségvetési bevételét módosított költségvetési kiadását E Ft-tal E Ft-tal E Ft-ban E Ft-ban állapítja meg. (2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt okat

6 35 686E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai...e Ft Személyi juttatások...e Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 350 E Ft Dologi kiadások...e Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai...e Ft Egyéb működési célú kiadások...e Ft Lakosságnak juttatott támogatások...e Ft Szociális, rászorultság jellegű ellátások...e Ft Működési célú pénzmaradvány átadás...e Ft Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre...e Ft Működési célú támogatásértékű kiadás...e Ft Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés...e Ft Kamatkiadások...E Ft Pénzforgalom nélküli kiadások...e Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai E Intézményi beruházási kiadások Ft...E Ft Felújítások...E Ft Lakástámogatás...E Ft Lakásépítés...E Ft EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai...e Ft EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai...e Ft Egyéb felhalmozási célú kiadások...e Ft Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás...e Ft Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre...e Ft Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás...e Ft Pénzügyi befektetések kiadásai...e Ft Kölcsön...E Ft Tartalék...E Ft Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradvány átvétele...e Ft Finanszírozási célú pénzügyi kiadások jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 2. A társulást érintő módosítások (1)A Bojt és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás az intézményi beruházás kiadások át E Ft-tal felemeli, melynek fedezete a Társulás támogatásértékű bevétele, valamint az előző évi pénzmaradványa 40 E Ft, így annak összege E Ft-tal növelésre kerül. 3. A költségvetési határozat módosításának részletezése A társulás módosítás utáni át a 1, 1.1., 2. mellékletek tartalmazzák. Felelős: Vass Mária elnök Határidő: április 29.

7 Bojt és Térsége Ivóvízmínőség - javító Társulás ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím eredeti módosított Változás % I. Önkormányzat működési bevételei II. Támogatások, kiegészítések ( ) 2.1. Állami támogatás, hozzájárulás 2.2. Helyi önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele ( ) 5.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 6. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) 7. VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 8. VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei 9. VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) K I A D Á S O K Sorszám Kiadási jogcímek eredeti módosított V áltozűs % I. Működési célú kiadások ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások 1.5. Támogatásértékű működési kiadás 1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) Felújítás (áfával) 2.2. Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

8 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7)

9 Bevételek Kiadások Megnevezés eredeti módosított Változás % Megnevezés eredeti módosított Változás % Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Támogatások, kiegészítések Munkaadókat terhelő járulék Helyi önkormányzati támogatás Dologi kiadások Állami támogatás, hozzájárulás Egyéb működési célú kiadások Támogatásértékű bevételek Működési célú pénzmaradvány átadás Véglegesen átvett pénzeszközök Egyéb kiadások Működési célú kölcsön visszatér., igényb. Tartalékok stb. Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ÖSSZES BEVÉTEL: ÖSSZES KIADÁS: Költségvetés hiány: Költségvetési többlet:

10 I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Bevételek Kiadások Megnevezés eredeti módosított Változás % Megnevezés eredeti módosított Változás % Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felújítás Helyi önkormányzati támogatás Intézményi beruházás Állami támogatás, hozzájárulás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések bevételei Tartalékok Támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Egyéb kiadások Egyéb bevételek Stb. Felhalmozási célú pénzeszköz átvát áh.kívülről Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú kiadadások Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: Költségvetési hiány: Költségvetési többlet:

11 2. Előterjesztés Bojt és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulásának költségvetésének zárszámadásáról Vass Mária polgármester: A jogi személyiségű társulás zárszámadásának megalkotására a települési önkormányzatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy zárszámadási rendeleten zárszámadási határozatot kell érteni, a képviselő-testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja, a polgármester részére meghatározott feladatokat a társulási tanács elnöke látja el. A képviselők megkapták a zárszámadásról az előterjesztést, kéri, hogy mondják el véleményüket ezzel kapcsolatosan. Mivel hozzászólás nem érkezett, kéri, a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot: A Bojt és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulása az államháztartásról szóló évi. CXCV. törvény 91. meghatározott jogkörében eljárva a költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza. 1. A Társulás a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát hagyja jóvá E Ft Költségvetési bevétellel E Ft Költségvetési kiadással E Ft költségvetési maradvánnyal 2. A Társulás költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) A Társulás kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2/1. és 2/2. melléklet szerint fogadja el. (3) A Társulás felújítási és beruházási kiadásokat beruházásokat nem hagyja jóvá. (4) A Társulás EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást nem fogadott el. Felelős: Vass Mária elnök Határidő: április jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.

12 38/2013. (IV.29.) számú BKt. határozat A Bojt és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulása az államháztartásról szóló évi. CXCV. törvény 91. meghatározott jogkörében eljárva a költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza. 1. A Társulás a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát hagyja jóvá E Ft Költségvetési bevétellel E Ft Költségvetési kiadással E Ft költségvetési maradvánnyal 2. A Társulás költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) A Társulás kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2/1. és 2/2. melléklet szerint fogadja el. (3) A Társulás felújítási és beruházási kiadásokat beruházásokat nem hagyja jóvá. (4) A Társulás EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást nem fogadott el. Felelős: Vass Mária elnök Határidő: április 29.

13 Biharkeresztes és Ártánd Önkormányzatok Infarstruktúra-Fejlesztési Társulása ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím eredeti módosított XII.31. teljesítés I. Önkormányzat működési bevételei II. Támogatások, kiegészítések ( ) 2.1. Állami támogatás, hozzájárulás 2.2. Helyi önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele ( ) 5.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 6. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) 7. VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 8. VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei 9. VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) K I A D Á S O K Sorszám Kiadási jogcímek eredeti módosított VI. 30. teljesítés I. Működési célú kiadások ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások 1.5. Támogatásértékű működési kiadás 1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) 2.1. Felújítás (áfával) 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

14 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7)

15 I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások Ezer forintban! Megnevezés eredeti módosított XII.31. teljesítés Megnevezés eredeti módosított XII.31. teljesítés Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Támogatások, kiegészítések Munkaadókat terhelő járulék Helyi önkormányzati támogatás Dologi kiadások Állami támogatás, hozzájárulás Egyéb működési célú kiadások Támogatásértékű bevételek Működési célú pénzmaradvány átadás Véglegesen átvett pénzeszközök Egyéb kiadások Működési célú kölcsön visszatér., igényb. Tartalékok stb. Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ÖSSZES BEVÉTEL: ÖSSZES KIADÁS: Költségvetés hiány: Költségvetési többlet:

16 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Bevételek Kiadások Megnevezés eredeti módosított VI. 30. teljesítés Megnevezés eredeti módosított VI. 30. teljesítés Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felújítás Helyi önkormányzati támogatás Intézményi beruházás Állami támogatás, hozzájárulás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések bevételei Tartalékok Támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Egyéb kiadások Egyéb bevételek Stb. Stb. Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú kiadadások Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: Költségvetési hiány: Költségvetési többlet:

17 3. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására Vass Mária polgármester: A képviselő-testület megkapta az Önkormányzat költségvetés módosításáról szóló előterjesztést. Az ügyrendi bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket. Bazsó Sándor Ügyrendi bizottság elnök: Bizottságuk megtárgyalta az előterjesztést. Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadásra javasolják a képviselő-testület számára. Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: Az ok módosítását érintő változásokat az előterjesztés tartalmazza. Vass Mária polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait szavazzanak, elfogadják-e a évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet. 4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. bekezdésében, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvényben rögzített szabályozók figyelembevételével Bojt Község Önkormányzata a 4/2012. (II. 13.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 1. A R. 2. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését: Költségvetési bevételét Költségvetési kiadását E Ft-tal E Ft-tal módosítja és az önkormányzat módosított költségvetési bevételét módosított költségvetési kiadását a költségvetési hiány összegét -ebből működési E Ft-ban E Ft-ban 454 E Ft-ban 0 E Ft

18 felhalmozási 454 E Ft állapítja meg. A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt okat E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai E Ft Személyi juttatások E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó E Ft Dologi kiadások...e Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai E Ft Egyéb működési célú kiadások...e Ft - Lakosságnak juttatott támogatások E - Szociális, rászorultság jellegű ellátások Ft...E Ft - Működési célú pénzmaradvány átadás...e Ft - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre...e Ft - Működési célú támogatásértékű kiadás...e Ft - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés E - Kamatkiadások Ft...E Ft - Pénzforgalom nélküli kiadások E Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai Intézményi beruházási kiadások E Ft E Ft Felújítások...E Ft Lakástámogatás...E Ft Lakásépítés...E Ft EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai... E Ft EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 880 E Ft Egyéb felhalmozási célú kiadások...e Ft - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás...e Ft - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre...e Ft - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás... E Ft - Pénzügyi befektetések kiadásai...e Ft Kölcsön E Ft Tartalék... E Ft Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradvány átvétele... E Ft Finanszírozási célú pénzügyi kiadások jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. A R.2. (2)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. 2. (2) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. (3) A R. 2.1., 2.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.1., 2.2. számú melléklete lép. 2. A R.3. (7)-(11) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. 3. (1) A R. 7 számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. (2) A R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép. (3) A R. 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép.

19 (4) A R. 11. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép. 3. (1) Ez a rendelet április 30. napján 8:00 órakor lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő bevételi és kiadási ok teljesítésére is alkalmazni kell. Vass Mária sk. polgármester Dr. Juhász Marica sk. jegyző Záradék: A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve április 30. napján. Dr. Juhász Marica jegyző

20 4. Előterjesztés Bojt község önkormányzata és intézményei költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz Vass Mária polgármester: A napirenddel kapcsolatos előterjesztést a képviselők megkapták. Az ügyrendi bizottság tárgyalta. Bazsó Sándor Ügyrendi bizottság elnök: Bizottságuk megtárgyalta az előterjesztést. A évi zárszámadást elfogadására javasolják a képviselő-testület számára. Vass Mária polgármester: A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően zárszámadást kell készíteni. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni. Az előterjesztésben látható, hogy takarékosan gazdálkodott az önkormányzat. A évi működési kiadás eft volt, ezzel szemben a teljesítés eft, ami azt jelenti, hogy eft megtakarítás volt a tavalyi évben. Úgy gondolja, hogy a számok önmagukért beszélnek, ugyanakkor a feladatokat ugyanúgy ellátták, mint előző évben. Farkas Lajos könyvvizsgáló: Jelentését írásban megtette, a zárszámadást megvizsgálta és kijavította. Amire felhívta a figyelmet az a pénzmaradvány, ami 15 mft. Egy ilyen önkormányzatnál ez hatalmas összeg. A bevétel oldalról egy önkormányzat nem sokat tehet, de a kiadási oldalon annál többet. Nagyon sok önkormányzatnak a működésre sincs elég pénze, hitelt kell felvennie, eladósodik. Az infláció növekedése mellett is tulajdonképpen 15 %-os költségcsökkentést hajtott végre a bojti önkormányzat úgy, hogy a feladatait ugyanolyan színvonalon ellátta, mint az előző évben. Vizsgálatokat végezett a zárszámadással kapcsolatban, a kijavításokat elvégezték, ezért a bevételi és kiadási főösszeget, a pénzmaradványt és a mérleget hitelesnek tartja, megfelelnek az előírásoknak, ezért a zárszámadási rendeletet elfogadásra javasolja. Vass Mária polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait szavazzanak, elfogadják-e a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást. 4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény ) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva valamint a Magyarország központi költségvetéséről szóló évi. CLXXXVIII. törvény előírásai alapján, továbbá figyelembe véve a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

21 1. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást E Ft Költségvetési bevétellel E Ft Költségvetési kiadással E Ft helyesbített pénzmaradvánnyal hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint fogadja el. (4) Az önkormányzat költségvetési létszámát 7 főben állapítja meg. 2. A képviselő-testület az Önkormányzat zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat bevételi és kiadási ainak teljesítését a 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (3) A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 11/1., 11/2., 11/3. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (4) Az önkormányzat a költségvetési mérlegét a 1. számú tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá. (5) Az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 2. számú tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá. (6) Az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti vagyonát 7.1., 7.2 számú tájékoztató tábla szerint E Ft-ban állapítja meg. (7) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 9. számú tájékoztató táblán szereplő adatok alapján hagyja jóvá. (8) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem adott. (9) Az önkormányzat céljelleggel támogatásokat nem nyújtott. (10) Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségekről nem döntött. (11) Az önkormányzat nem nyújtott hiteleket és kölcsönöket.

22 3. A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 4. (1) Ez a rendelet május 1. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti Bojt Község Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 13.) önkormányzati rendelete és azok módosításai. Vass Mária sk. polgármester Dr. Juhász Marica sk. jegyző Záradék: A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve április 30. napján Dr. Juhász Marica jegyző

23 Vass Mária polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak elfogadják-e az Önkormányzat pénzügyi beszámoló és zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáról szóló Független Könyvvizsgálói Jelentést. 4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 39/2013. (IV. 29.) számú BKt. határozat Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzügyi beszámoló és zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáról szóló Független Könyvvizsgálói Jelentést elfogadja. Felelős: Vass Mária polgármester Határidő: április Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb települést érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről Vass Mária polgármester: A képviselők megkapták az előterjesztést, kéri, mondják el véleményüket, illetve tegyék fel kérdéseiket. Kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért, kéri a képviselőket szavazzanak elfogadják-e a polgármesteri jelentést, egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, illetve a polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb települést érintő eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: Vass Mária polgármester Határidő: április jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 40/2013. (IV. 29.) számú BKt. határozat Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, illetve a polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb települést érintő eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: Vass Mária polgármester Határidő: április 29.

24 6. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről Vass Mária polgármester: A költségvetési elszámolási számla egyenlege április 26-án Ft. Az állami támogatás összege április hónapban Ft. A rendszeres szociális ellátás április hónapban kb: Ft, április 26-án fennálló szállítói tartozás Ft. Tájékoztatásként elmondja, hogy a társulási hozzájárulások időarányosan teljesítve lettek. Kéri a képviselőket, hogy tegyék meg hozzászólásaikat. Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: Vass Mária polgármester Határidő: árpilis jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 41/2013. (IV. 29.) számú BKt. határozat Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: Vass Mária polgármester Határidő: árpilis Előterjesztés az önkormányzat szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására Darócziné Pető Mónika: Az önkormányzati rendelet megalkotását az Alaptörvény, a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény utóbbi években történt változásai, valamint a közigazgatási struktúra átszervezésének következtében a helyi szociális ellátások és szolgáltatások rendszerének átalakulása indokolja. Tulajdonképpen pontosításokról van szó, mint például bérpótló juttatás elnevezés helyett foglalkoztatást helyettesítő támogatás, vagy az Egyesített Szociális Intézmények (ESZI) neve helyesen Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények. Bazsó Sándor ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, az egységes szerkezetű rendelet-tervezetet elfogadásra javasolják. Vass Mária polgármester: A rendelet-tervezetben szereplő temetési módok közül szerinte a hamvasztásos olcsóbb és nem a földbe temetés. Véleménye szerint ne tegyenek különbséget a temetési módok között, csak Ft-ban állapítsák meg a helyben szokásos temetési költséget ÁFA nélkül. Javasolja, hogy a 10. 5/bekezdés a./ pontja az alábbiak szerint módosuljon:

25 Temetési segély nem állapítható meg annak: akinek családjában az egy főre jutó jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét. Közgyógyellátással kapcsolatban kedvezőbb feltételeket biztosítana annak, aki méltányosságból kér közgyógyellátást. Az a szociálisan rászoruló személy részesüljön benne, akinek a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 18%-át eléri és családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át, egyedül élő esetén 220%-át. A szociális földprogrammal kapcsolatban javasolja, hogy helyrajzi számok ne szerepeljenek a rendelet-tervezetben, mivel az önkormányzat a saját földterületeit a közfoglalkoztatottakkal művelik. A szociális földprogramban résztvevők a saját házukhoz tartozó kertet, udvart tartsák rendben. Az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki foglalkoztatást helyettesítő támogatásra válik jogosulttá, az Szt ában foglaltakon felül a jogosultság egyéb feltételeként köteles a lakókörnyezetének: házának, kertjének rendben tartására. Szabályozzák azokat a feltételeket, amelyeknek meg kell felelnie a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személynek. Javasolja a testületnek, hogy ezen szabályozás ellenőrzésével bízza meg az alpolgármestert, aki félévente legalább 1 alkalommal felkeresi az ilyen ellátásban részesülőket és feljegyzést készít az ott tapasztaltakról. Ahol szabálytalanságot tapasztal, oda több alkalommal, akár kéthetente is köteles visszatérni és feljegyzést készíteni. Kéri a képviselőket, hogy tegyék meg hozzászólásaikat. Mivel hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló egységes szerkezetű rendeletet az általa ismertetett módosításokkal. 4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szolgáltatások helyi szabályozásáról Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló - módosított évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. (1) bekezdésében, 26. -ában, 38. (9) bekezdésében, 50. (2) bekezdésében és az 58/B. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelembe véve az Európai Unió vonatkozó jogforrásait is, az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról és szolgáltatásokról a következő rendeletet (a továbbiakban: R) alkotja:

26 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy az önkormányzat a közigazgatási határain belül a hivatkozott törvénnyel és az ahhoz kapcsolódó kormányrendelettel összhangban megállapítsa az önkormányzat által pénzben és természetben biztosított szociális ellátások és szolgáltatások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, illetve igénybevételüknek módjait, feltételeit, valamint érvényesítési garanciáit. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kiterjed a Bojt Község közigazgatási területén élő a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és letelepedettekre, c) hontalanokra, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. (2) A rendelet hatálya az Szt. 7. (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is. (3) A rendelet hatálya kiterjed továbbá az Szt. 3. (3)-(4) bekezdésében meghatározott valamint az Szt ában meghatározott személyekre. Eljárási rendelkezések 3. (1) A szociális ellátások megállapítására irányuló kérelmeket (a továbbiakban kérelem) a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatalnál (4114 Bojt, Ady E. u. 5.) az arra rendszeresített Szt. és R. által előírt formanyomtatványon kell írásban előterjeszteni. (2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles családja vagyoni és jövedelmi viszonyairól - külön jogszabályban meghatározott tartalmú - nyilatkozatot tenni, illetve azokat igazolni. (3) A jövedelemszámításhoz, a kérelemhez csatolni kell: a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó átlagáról kiadott munkáltatói igazolást, b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani, c) álláskeresési ellátás esetén az azt megállapító határozatot, d) vállalkozó esetében az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolását, a kérelem benyújtását megelőző év személyi jövedelemadó-alapjáról,

27 e) egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozatát a havi átlagos nettó jövedelméről. (4) Ha a kérelem az e rendelet szerint adható ellátások méltányosságból való megállapítására irányul, a kérelmezőnek csatolnia kell a méltányosság gyakorlására lehetőséget adó körülmény fennállásának hitelt érdemlő igazolását, amely 5 napnál nem lehet régebbi (pl. az egészségi állapotra vonatkozó orvosi igazolás). (5) Ha az eljáró hatóság hivatalos tudomása, vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a (2) bekezdés szerinti jövedelem nyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelem nyilatkozatban szereplő jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembe vételével vélelmezhető. (6) A jogosultság elbírálásához bizonyítékként felhasználható más közigazgatási szerv, hatóság, illetőleg szociális feladatokat ellátó más szerv által tartott helyszíni szemlén készített jegyzőkönyv, továbbá az általa más ügy eldöntéséhez készített környezettanulmány, feltéve, ha annak elkészítése óta három hónap nem telt el, és a jegyzőkönyv az ügy elbírálásához szükséges adatokat tartalmazza. (7) A rendszeres szociális segélyre való jogosultságot a Jegyző kétévente legalább egyszer felülvizsgálja. (8) Az Önkormányzat e rendelet hatálya alá tartozó tárgykörben az elektronikus ügyintézést nem vezeti be. (9) Ha az öregségi nyugdíj legkisebb összege változik, a rendszeres szociális segélyt a változás időpontjától számított 90 napon belül az Szt. 25. (5) bekezdése alapján felül kell vizsgálni. PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK Az ellátások formái 4. (1) Bojt Község Önkormányzata megállapítja az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltételeit. (2) Bojt Község Önkormányzata szociális rászorultság esetén a jogosult számára pénzbeli ellátásként a) átmeneti segélyt, b) temetési segélyt állapít meg. (3) Szociális rászorultság estén a jogosult számára természetbeni ellátásként a rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén a) a Jegyző méltányossági közgyógyellátást állapít meg, b) a Polgármester a köztemetés költségeinek megfizetése alóli mentességet állapíthat meg.

28 (4) Bojt Község Önkormányzata szociális rászorultságtól függetlenül, egyéb pénzbeli szociális támogatásként a) születési, b) születésnapi támogatást állapít meg. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályai 5. (1) A szociális ellátásokat ha e rendelet másképpen nem rendelkezik az ellátást megállapító határozat jogerőre emelkedését követően a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodája (4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.) vagy házipénztárból, vagy postai úton fizeti ki a jogosultnak. (2) Az átmeneti segély, illetve a temetési segély a polgármester engedélyével indokolt esetben a Közös Önkormányzati Hivatal házipénztárából azonnal kifizethető. (3) A rendszeres szociális ellátásra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig. Aktív korúak ellátása 6. (1) Az Szt. 37/B. (1) bekezdés b) d.) pontjai alapján rendszeres szociális segélyre jogosult személy (továbbiakban: jogosult) együttműködésére kijelölt szerve Biharkeresztes Város Egyesített Szociális Intézménye (4110 Biharkeresztes, Damjanich u. 9. továbbiakban: BESZI) 4114 Bojt, Ady Endre u. 7. szám. (2) A jegyző a 37/B. (1) bekezdés b) d) pontjai alapján rendszeres szociális segélyt megállapító határozatot a jogerőre emelkedését követő 5 napon belül megküldi a BESZI vezetőjének. (3) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a) a BESZI egy munkanapon belül írásban új határidő kitűzésével, felhívja a jogosultat, hogy tegyen eleget a jogerős határozatban, illetve az együttműködési megállapodásban foglaltaknak. b) a BESZI egyidejűleg tájékoztatja a jogosultat arról, hogy az együttműködési kötelezettség másodszori felróható megszegése esetén az Szt. 37/B. (2) bekezdés alapján az aktív korú ellátásra való jogosultsága megszüntetésre kerül. (4) A jogosult köteles:

29 a) a határozat jogerőre emelkedését kézhezvételét követő 15 napon belül jelentkezni a BESZI Bojt telephelyén, és nyilvántartásba vetetni magát, b) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedését segítő program kidolgozásában közreműködni, c) a beilleszkedési programon alapuló részvételre írásbeli együttműködési megállapodást megkötni a BESZI Bojt telephelyével, d) az együttműködési megállapodásban foglaltakat betartani, e) folyamatosan kapcsolatot tartani a BESZI Bojt telephelyével, f) legalább kéthavonta eleget tenni a BESZI Bojt telephelye által megjelölt kötelezettségének. g) a felajánlott és az iskolai végezettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésében együttműködni. (5) A BESZI Bojt telephelye a jogosult részére szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva beilleszkedésének elősegítése érdekében az alábbiakban felsorolt beilleszkedést segítő programokat szervezi: a) egyéni képességeket fejlesztő, b) életmódot formáló, c) egyéni életvezetési, d) mentálhigiénés, e) rehabilitációs, f) álláskeresésre irányuló, g) munkára és pályára állítási, h) pályakorrekciós, csoportfoglalkozások, tanácsadások. (6) Az együttműködési kötelezettség felróható megszegésének minősül, ha a jogosult: a) nem jelenik meg határidőben a BESZI Bojt telephelynél, és nem veteti magát nyilvántartásba, b) nem működik közre a beilleszkedést segítő program kidolgozásában, c) nem köti meg az együttműködési megállapodást a BESZI Bojt telephelyével, d) megszegi az együttműködési megállapodásban foglaltakat, különösen, ha nem tesz eleget együttműködési, vagy megjelenési kötelezettségének. (7) Nem minősül felróhatónak az együttműködési kötelezettség megszegése, ha azt a jogosult a BESZI Bojt telephelyéhez benyújtott okiratokkal, különösen orvosi igazolás, zárójelentés, hatósági bizonyítvány kimenti. (8) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén: a) a BESZI Bojt telephely egy munkanapon belül írásban új határidő kitűzésével, felhívja a jogosultat, hogy tegyen eleget a jogerős határozatban, illetve az együttműködési megállapodásban foglaltaknak. b) a BESZI Bojt telephely egyidejűleg tájékoztatja a jogosultat arról, hogy az együttműködési kötelezettség másodszori felróható megszegése esetén az Szt. 37/F. (1) bekezdés c) pontja alapján az aktív korú ellátásra való jogosultsága megszüntetésre kerül.

30 (9) A BESZI a köteles a hatóságot írásban, a kötelezettségszegésről, esetlegesen annak kimentéséről tájékoztatni, továbbá a másodszori felróható kötelezettségszegés esetén a rendelkezésre álló valamennyi okiratot megküldeni. (10) Az aktív korúak ellátására irányuló kérelmet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. (11) Bojt Község Önkormányzata az aktív korúak ellátására jogosult személyt az Szt. 36. (1) bekezdés e) pontjában előírt kötelezettség teljesítése alól mentesíti az alábbi mentesítési feltételek teljesülése esetén: a) a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (továbbiakban NRSZH), valamint jogelődjei (az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet, Országos Orvosszakértői Intézet) által megállapított 40-49%-ig terjedő egészségkárosodottság, mely az NRSZH és jogelődjei által kiadott orvosi szakvéleménnyel igazolható; vagy b) pszichiátriai kezelés alatt álló mentális és pszichés állapot miatti tartós (6 hónapot meghaladó) betegség, melyet a Pszichiátriai osztály szakorvosa, vagy a háziorvos igazolhat; vagy c) egészségi állapot miatt- a foglalkozás-egészségügyi orvosi alkalmassági véleménye alapján- munkavégzésében való tartós akadályoztatás; vagy d) igazolt terhesség, mely állapot igazolására a terhes-gondozási kiskönyv, annak hiányában szülész-nőgyógyász szakorvos által kiadott kezelőlap, vagy igazolás bemutatása szükséges; e) három, vagy több gyermekét nevelő egyedül nevelő személy, amennyiben a mentesítést kérelmezi. (12) A mentesített személy részére megállapított rendszeres szociális segély összegére az Szt. 37. (4) bekezdése az irányadó. A rendszeres szociális segély legmagasabb összegére a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 17/B. (2) (3) bekezdései az irányadóak. 7. A Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság egyéb feltételei: (1) Az az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki foglalkoztatást helyettesítő támogatásra válik jogosulttá, az Szt ában foglaltakon felül a jogosultság egyéb feltételeként köteles a lakókörnyezetének: házának, kertjének rendben tartására az alábbiak szerint: a) az általa lakott ingatlan udvarán valamint a lakásban egy-egy db szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata; b) a házhoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott található szemét és lom eltávolítására; c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése;

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (VI. 13.) önkormányzati rendelet Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 9/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMER 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMER 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMER 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 17/2012. (XII. 11.) önkormányzati rendelet Határozatok: 113/2012. (XII.10.) számú

Részletesebben

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Határozatok: Biharkeresztes. Ártánd. Bojt

Határozatok: Biharkeresztes. Ártánd. Bojt Határozatok: Biharkeresztes BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, valamint ÁRTÁND, BOJT, NAGYKEREKI és TOLD KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI 2016. MÁJUS 26-i EGYÜTTES NYILVÁNOS

Részletesebben

31/2013. (V. 30.) TKt határozat A munkanélküliség alakulása 2012-ben cím tájékoztató C8. elfogadásáról

31/2013. (V. 30.) TKt határozat A munkanélküliség alakulása 2012-ben cím tájékoztató C8. elfogadásáról BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE, valamint ÁRTÁND, BOJT, NAGYKEREKI és TOLD KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETEI 2013. MÁJUS 30-I EGYÜTTES NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZ KÖNYVE Határozatok:

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. AUGUSZTUS 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. AUGUSZTUS 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. AUGUSZTUS 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 59/2012. (VIII. 31.) 60/2012. (VIII. 31.) 61/2012. (VIII. 31.) Költségvetés módosításához

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 7/2012. (IV. 27.) számú önkormányzati rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 7/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 8/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 9/2013. (IV.30.)

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülést hangfelvétel rögzíti

JEGYZŐKÖNYV. Az ülést hangfelvétel rögzíti JEGYZŐKÖNYV Az ülést hangfelvétel rögzíti Készült: Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-te stületének 2016. április 28. napján 18,00 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. április 30-án 14,30 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 9/2012. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme.

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. 67 J e g y z ő k ö n y v A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. Készült: Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én délután

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 11 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 11 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 11 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18 /2014. (III. 11.) számú BKt. határozat 19/2014. (III. 11.) számú Bkt. határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 13 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 13 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 13 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2013. (VI. 14.) önkormányzati rendelet A közterület használat szabályairól és díjáról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6./2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.április 30.-án (kedd) 15 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/18/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

4. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i soros ülésére

4. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i soros ülésére 4. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2016. március 31-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2016. március 31-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. március 31-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2016. (IV. 01.) önk. rendelet Nagykereki Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2016. február 9-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2016. február 9-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén. 03-3/28-2/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2016. február 9-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén. Jelen vannak: dr. Juhászné dr. Müllner Marianna a bizottság

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. november 26-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESREMPEHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 30-án megtartott rendes nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.5.) Önkormányzati Rendelet 2013. évi költségvetési

Részletesebben

módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról

módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, valamint ÁRTÁND, BOJT, NAGYKEREKI és TOLD KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI 2011. AUGUSZTUS 31-I EGYÜTTES NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

10/2008. (IV. 22.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról 1

10/2008. (IV. 22.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 10/2008. (IV. 22.) Orosházi Önkormányi rendelet az Önkormány költségvetésének végrehajtásáról 1 Orosháza Város Önkormány Képvistestülete az önkormányokról szóló, többször 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete ------------------------------------ J E G Y Z Ő K Ö N Y V a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Szigethalom Város Önkormányzat

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 1006-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

1. (1) Az 1/2015.(II.124) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2015.(II.124) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(09.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-i rendkívüli ülésére 11. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012.

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. ÖR. száma Tárgya Módosítás Hatályon kívül helyezve 1/2012. (II. 20.) 2012. évi költségvetési rendelet 2/2012. (III. 08.) 2/2012. (III. 08.) 2012. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. március 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Ügyiratszám: 369/2015 Ügyintéző: Bauer Georgina Tárgy: Balatonfenyves Község Önkormányzatának

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. MÁJUS 5-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. MÁJUS 5-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. MÁJUS 5-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 94/2016. (V. 5.) BVKt 95/2016. (V. 5.) BVKt 96/2016. (V. 5.) BVKt 97/2016.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29.-én megtartott ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Veres Istvánné alpolgármester Nagyné Jobbágy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. december 16-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. december 16-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. december 16-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 16/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet 17/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet 18/2015.(XII.17.)

Részletesebben

Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat.../2014. (...) határozata a 2014. évi költségvetéséről A Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az Alaptörvény 32. (1)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 11-én -kor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak: (csatolt

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és pénzmaradványának elfogadásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 20-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 1/2012. (I. 21.) 2012. évi költségvetési rendelet Az ülésen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 29-én du: 14 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXIII. (LI.) évfolyam 6. szám 2013. november 19. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. DECEMBER 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. DECEMBER 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. DECEMBER 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 17/2014. (XII. 05.) önkormányzati rendelet 18/2014. (XII. 05.) önkormányzati

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Részletesebben

Bojt 85/2011. (IX. 19.) BKt határozat Biharkeresztes Város Önkormányzata által készített

Bojt 85/2011. (IX. 19.) BKt határozat Biharkeresztes Város Önkormányzata által készített BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, valamint ÁRTÁND, BOJT, NAGYKEREKI és TOLD KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI 2011. SZEPTEMBER 19-I RENDKÍVÜLI EGYÜTTES NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2013. április 22-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 10. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Rendelet száma Megnevezése 9/2013. (IX.11.) A,z önkormányzat 2013.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-29/2015. Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet II. változatának

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 25-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 25-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 25-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 123/2015. (VI. 25.) BVKt 124/2015. (VI. 25.) BVKt 125/2015. (VI. 25.) BVKt

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 30-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÁPRILIS 15-I ÜNNEPI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÁPRILIS 15-I ÜNNEPI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 15-I ÜNNEPI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozat: --- JEGYZŐKÖNYV Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. szeptember 23-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. szeptember 23-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt.szám: 172.../2011. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. szeptember 23-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2 Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. DECEMBER 11-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. DECEMBER 11-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. DECEMBER 11-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozat: 114/2013. (XII. 11.) számú BKt. határozat A közrend-közbiztonság helyzetéről, a polgárőrség

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. szeptember 29-én de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. szeptember 29-én de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. szeptember 29-én de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta.

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta. Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 23. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy:

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. február 24ei testületi üléséről M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: 10/2015.(II.24.) határozat Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 23/2011. (II. 10.) ÁKt. határozat A körjegyzőségi feladatok ellátásáról szóló megállapodás

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 36-47 /2012. (IV. 26.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben