Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-5/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: április 22. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Petőfi Sándor Közösségi Ház Halmaj Jelen vannak: Tóth József polgármester Halmaj Béres Sándor alpolgármester Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő Frankó Zoltán képviselő később érkezik Dr. Lipusz Lóránt képviselő később érkezik Makranczi Zoltán képviselő Palásti László képviselő Szobota Jánosné képviselő Varga Vince képviselő Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Kovács Pál alpolgármester Ignác Barna képviselő Ríz Attila képviselő Szántó Lászlóné Dr. Szunyogh János Zsírosné Becse Gizella Frankó Zoltánné Tóthné Pekár Ágnes Polgáriné Csordás Judit Lukácsné Juhász Mária Tóth Zsuzsanna Szilágyi Sándor Kiss Zoltánné körjegyző igazgató óvodavezető gazdálkodási előadó Közösségi Ház vezető főtanácsos B-A-Z. megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatója Miskolci Gyermekvédelmi Központ szakmai vezető Miskolci Gyermekvédelmi Központ nevelőszülői tanácsadó jegyzőkönyvvezető Távol van: Erdős Sándor képviselő Halmaj Tarnócziné Tóth Melinda képviselő Kiskinizs Svak Dezső képviselő Tóth József polgármester tisztelettel köszönti az együttes testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a halmaji és kiskinizsi képviselő-testület egyaránt határozatképes. Az ülést megnyitja, javasolja, hogy a jegyzőkönyv vezetésével Kiss Zoltánnét bízzák meg. Halmaj község Képviselő-testülete egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadja a javaslatot. Orosz Miklósné polgármester javasolja, hogy a kiskinizsi jegyzőkönyv hitelesítésével Kovács Pál alpolgármestert, a jegyzőkönyv vezetésével Kiss Zoltánnét bízzák meg. Kiskinizs község Képviselő-testülete egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatot.

2 2 Tóth József polgármester javasolja, hogy a kiküldött meghívó szerint tárgyalják meg a napirendeket, azzal az eltéréssel, hogy az együttes ülés 3. napirendjeként tárgyaljanak egyéb indítványokról, bejelentésekről. Halmaj község Képviselő-testülete egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadja a javaslatot, Kiskinizs község Képviselő-testülete egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatot, és a következő napirend szerint üléseznek: NAPIREND 1.) Iskolabusz normatívával kapcsolatos megállapodás jóváhagyása Előadó: polgármesterek 2.) Közös intézmények évi költségvetési beszámolójának elfogadása Előadó: intézményvezetők 3.) Egyéb indítványok, bejelentések Ezt követően Halmaj Község Önkormányzata önállóan folytatja ülését. Halmaj község Képviselő-testülete egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatot, és a következő napirend szerint folytatja majd önállóan tovább ülését: 4.) Az önkormányzat évi költségvetési beszámolójának elfogadása Előadó: Tóth József polgármester, Polgáriné Csordás Judit pénzügyi főtanácsos 5.) Közfoglalkoztatási Terv teljesítésének értékelése Előadó: Tóth József polgármester 6.) Egyéb indítványok, bejelentések I. NAPIREND Iskolabusz normatívával kapcsolatos megállapodás jóváhagyása Előadó: polgármesterek (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester elmondja, hogy a közösen fenntartott intézmények finanszírozási kérdéseivel összefüggésben az elmúlt évben konszenzusra jutott a két testület az iskolabusz fenntartásával kapcsolatban is. A decemberben kialakult kompromisszum rövid távra rendezte ezeket a problémákat december 31-ig terjedő időszakra készült egy írásbeli megállapodás tervezet, amelyet Kiskinizs község Képviselő-testülete az április 21-i ülésen meg is tárgyalt, de döntést nem hozott. Az mindenki előtt ismeretes, hogy a Kiskinizs községből bejáró óvodás és iskolás gyermekeket az iskolabusz és a kiskinizsi falugondnoki gépjármű szállítja. Nem képezi vita tárgyát, hogy az óvodás gyerekeket a falugondnoki gépjármű szállítja reggel és délután. Az elmúlt évben 990 eft., ebben az évben 980 eft. normatívát utalt át 14 bejáró óvodás gyermekre tekintettel a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás. A közös intézmények költségeinek felosztásánál ez az összeg Kiskinizs község Önkormányzatának bevételeként került beszámításra. Nem egyértelmű azonban a bejáró iskolás gyermekek szállítása és a normatíva felosztása. Az iskolabusz és a falugondnoki gépjármű is ellátja a gyermekek egy részének szállítását. Reggel a halmaji busz hozza be az iskolás gyermekeket. A délutáni órákban a Mercedes Sprinter csak néhány gyermeket szállít, mert a kiskinizsi falugondnoki busz több alkalommal is hazaszállít gyermekeket annak függvényében, hogy hány órájuk van. Kérdés, hogy a két gépjármű vonatkozásában hogyan történjen a normatíva felosztása. Véleménye szerint jobban ki lenne használva az iskolabusz, ha kizárólag ez a gépjármű szállítaná haza is az iskolás gyermekeket. Azt javasolja rögzíteni, hogy az óvodásokat a falugondnoki gépjármű, az iskolásokat az iskolabusz szállítsa. A megállapodás tervezetet annyiban javasolja módosítani, hogy a jelenlegi mutatószámok alapján 2010-ben 14 fő óvodást a falugondnoki gépjármű szállítja, az azután járó normatív támogatás Kiskinizs község Önkormányzata részére kerüljön elszámolásra. Az iskoláskorú gyermekek be- és hazaszállításáról a Mercedes Sprinter gondoskodjon. Nem tartja jó megoldásnak, hogy reggel az iskolabusz szállítja be, délután a falugondnoki gépjármű viszi haza a gyermekek

3 3 egy részét, mert ezt az elszámolás során nem lehet megfelelően kezelni. Információi szerint nem az ebédszállítással egy időben szállítja a falugondnoki gépjármű a gyerekeket, mert a tanítási óráknak később van vége. Orosz Miklósné polgármester elmondja, hogy az április 21-én megtartott képviselő-testületi ülésen megtárgyalták a megállapodás tervezet melyet a jegyző asszony készített az ő javaslatukra. Ezt korrektnek tartják. Halmaj és Kiskinizs község Képviselő-testülete decemberében tartott egy megbeszélést a közös intézmények finanszírozásával kapcsolatban, ahol olyan döntés született, hogy a falugondnoki gépjármű szállítja haza a gyerekeket. Ez nem a kiskinizsi Képviselő-testület kérése volt. Az egyeztetés alkalmával arról volt szó, hogy felesleges az iskolabusszal szállítani délután néhány bejáró tanulót, inkább azt a falugondnoki gépjárművel oldják meg. Jelenleg 8 tanulót az iskolabusz, 3 tanulót a falugondnoki gépjármű szállít haza délután. A három tanuló nem ebédel. Így százalékos arányban a gyermekek 36 %-át a falugondnoki gépjármű, 64 %-át az iskolabusz szállítja. Véleménye szerint az Ft. normatívát is ennek arányában kellene felosztani Ft. Kiskinizst, Ft. Halmajt illeti. Véleménye szerint ha egyszer megállapodtak ebben a kérdésben, mindkét testületnek be kellene azt tartani. Sajnos hogy akkor ezt a megállapodást nem foglalták írásba. Tóth József polgármester hozzáfűzi, hogy évben várhatóan a bejáró tanulókra járó állami normatíva eft. lesz. Orosz Miklósné polgármester kéri, hogy a normatíva elszámolása évre vonatkozóan a korábbi megállapodás alapján történjen. A évre vonatkozó elszámolásról döntsenek a jelenlegi ülésen. Polgáriné Csordás Judit pénzügyi főtanácsos véleménye szerint elvekről kell megállapodni, az a kérdés, hogy a megállapodásban rögzített 11 tanuló szállítását ténylegesen a falugondnoki gépjármű végezte-e? Tóth József polgármester megjegyzi, hogy nem lenne korrekt megoldás, ha a falugondnoki gépjármű bejön Halmajra az ebédért, visszafelé hazaszállítja az iskolásokat, ezért cserébe kérnék az iskolabuszos normatívát is. Ebben az esetben Halmajon nem fogja fedezni az iskolabusz működtetését a megmaradó normatíva. Halmaj Képviselő-testülete mindenben partner a korrektség és a kölcsönös előnyök határain belül. Orosz Miklósné polgármester továbbra is hangsúlyozza, hogy erről állapodott meg a két Képviselő-testület a decemberi megbeszélés alkalmával, aminek megfelelően a Jegyző Asszony elkészítette a megállapodás tervezetet. A falugondnoki gépjármű nem az ebédszállítással egyidőben szállítja a gyermekeket haza, hanem külön, mert az ebédszállításkor még tartanak a tanórák. A korábbi megállapodásnak megfelelően teljesítette a feladatot a falugondnoki gépjármű, ezért az elszámolást ennek megfelelően kérik. A kialakult gyakorlatot esetleg az év második felétől lehet megváltoztatni. Tóth József polgármester véleménye szerint olyan megállapodás született, hogy ahány gyermeket ténylegesen szállít a falugondnoki gépjármű, azután a normatíva Kiskinizst illeti meg. Ha a tanulókat az iskolabusz hozza be, a falugondnoki gépjármű viszi haza, az érintett tanulók esetében a normatíva 50 %-a illeti meg Kiskinizst. Halmaj község Képviselő-testülete azt szeretné, ha az iskolabusz működtetését fedezné a normatíva. Orosz Miklósné polgármester úgy gondolja, hogy a bejáró tanulók után járó normatíva Halmaj község Önkormányzatának talált pénz. Kiskinizs község Képviselő-testülete minden beruházáshoz, fejlesztéshez hozzájárul, többek között ezért tudta megvásárolni Halmaj község az iskolabuszt is. Azt nem érti, hogy amit egyszer már megbeszéltek, azon miért kell változtatni, újból tárgyalni. Polgáriné Csordás Judit pénzügyi főtanácsos elmondja, hogy az összes támogatásból a kistérségi önkormányzat 20 % kifizetését visszatartja, ezért Kiskinizs Önkormányzata sem kérheti 100 %-os mértékben a táblázatban szereplő normatívát. Tóth József polgármester fontosnak tartja, hogy az iskolabusz működési költségeit fedezze a normatíva. Amennyiben a normatíva mértékénél kisebb kiadás keletkezik, azt Halmaj község Önkormányzata a közös intézmények fenntartási költségei között számolná el, nem a halmaji forráshiányt csökkentené. Ezért Halmaj ebből semmit sem profitál. Halmaj kizárólag azért kezdeményezte az iskolabusz beszerzését, hogy a bejáró tanulók a lehető legkényelmesebben utazhassanak, valamint kisebb létszámú osztályok kirándulását, a tanulók iskolai rendezvényekkel összefüggő szállítását is meg tudják oldani. Véleménye szerint ez Halmajnak és Kiskinizsnek egyformán előnyt jelent.

4 4 Halmaj község Önkormányzata abban is partnert volt, hogy a fejlesztési forrásokhoz nem kért támogatást Kiskinizstől. Véleménye szerint a bejáró tanulók normatívája inkább Kiskinizsnek talált pénz, tekintve, hogy Kiskinizsnek jár a Falugondnoki Szolgálat fenntartásához állami normatíva, ami mellé a bejáró tanulók után járó normatívából is részesedik. Szántó Lászlóné körjegyző hozzáteszi, hogy amikor a tanulók szállítása átkerült Halmaj községhez, a két önkormányzat által aláírt szerződésben rögzítésre került a szállított gyermeklétszám, valamint a szállítási feltételek. A korábbi megállapodásban foglaltak módosítása a decemberi ülést követően vált szükségessé, tekintve, hogy Kiskinizs a teljes normatíva biztosítását kérte. Akkor olyan megállapodás született, hogy eltekint a teljes támogatástól, csak a ténylegesen szállított gyermekek után járó normatívát igényli, a többi képezze az oktatási intézmény bevételét. Ez a tétel a megállapodás tervezet 6. pontjában került megfogalmazásra. Polgáriné Csordás Judit pénzügyi főtanácsos elmondja, hogy kigyűjtötte az iskolabusz bejáró tanulók szállításával kapcsolatban megtett kilométereit. Kiszámította, hogy mennyibe került Halmajnak az iskolabusz fenntartása, a gyermekszállítással megtett kilométer hogyan alakul az összes kilométerhez viszonyítva. Ennek alapján az iskolába szállítás költsége 1,8 millió Ft eft. oktatási normatívát utalt le a Társulás, ebből az összegből levonásra került az 1,8 millió Ft., amelybe ténylegesen belekerült az iskolabusz fenntartása, valamint a kiskinizsi gépkocsival szállított gyermekek után járó támogatás. A fennmaradó rész az iskolai költségvetésben kerül elszámolásra. Orosz Miklósné polgármester azt is jó megoldásnak tartaná, ha az iskolabusz az iskola fenntartásába kerülne, az azzal kapcsolatos bevételek és kiadások a közös intézményeknél kerülnének elszámolásra, kivédve ezzel a további vitákat. Az óvodásokat továbbra is szállítaná a falugondnoki gépjármű, a tanulókat pedig az iskolabusz. Tóth József polgármester véleménye szerint a Polgármester Asszony által elmondottak is azt támasztják alá, hogy van egyfajta bizalmatlanság Halmaj Önkormányzatával szemben. Kiskinizs község Képviselő-testülete úgy gondolja, hogy Halmaj a normatívák felosztásánál pénzügyi előnyt szerez magának. Támogatja a Polgármester Asszony javaslatát, miszerint az iskolabusz kerüljön át az iskola fenntartásába. Ebben az esetben a munkáltatói jogkör átkerül az Igazgató Úrhoz. Orosz Miklósné polgármester a normatíva elszámolását a tavalyi évre vonatkozóan a korábbi megállapodásnak megfelelően javasolja. Az idei év esetében a II. félévtől lehet arról beszélni, hogy az összes tanulót az iskolabusz szállítsa, az óvodás gyermekeket pedig továbbra is a falugondnoki gépjármű. A bejáró tanulók után járó normatívából Kiskinizs nem kér, ha az iskolabusz átkerül az iskola fenntartásába. Dr. Lipusz Lóránt képviselő az ülésre megérkezett. Tóth József polgármester örülne annak, ha a bizalmatlanság légköre eloszlana. Halmaj legalább olyan nehéz pénzügyi helyzetben van, mint Kiskinizs. Nem ért egyet azzal, hogy a 11 tanuló után járó normatíva teljes összegét adják át Kiskinizs részére akkor, amikor a tanulókat a falugondnoki gépjármű csak délben szállítja haza, azaz a felét teljesíti a szállítási feladatnak. Kérdése, hogy ez felmerülhet-e indokoltan és jogosan? A 2008 január 2-án aláírt szerződésben a felosztás alapját a rezsiköltség 1 km-re eső összege képezi. Ha ezt az elvet követnék, akkor a 11 gyermeket is be kell vonni a szállításba. Véleménye szerint az óvodáskorú gyermekek teljes iskolabuszos normatívája Kiskinizst illeti meg, 8 tanuló esetén a normatíva fele, mert ezeket a gyermekeket csak délután szállítja haza a falugondnoki autó. Szántó Lászlóné körjegyző véleménye szerint ez sem lenne korrekt megoldás, mert ebben az esetben a falugondnoki autó részére másfélszer lesz biztosítva az egyéb rezsiköltség, az iskolabusz rezsiköltségére viszont nem marad. Halmaj község esetében a rezsiköltség casco, kötelező felelősségbiztosítás, szerviz ugyanannyiba kerül, ezért nem korrekt a felét Kiskinizs részére kifizetni, mert miből fizeti Halmaj a busz teljes rezsiköltségét, ugyanakkor pedig Kiskinizs egy járműre másféleszeres normatívát igényel, mert megigényli a falugondnoki normatívára és igényt tar a bejáró tanulók normatívájára is. Tóth József polgármester megegyezésre próbál törekedni a kérdésben. Javasolja, hogy május 1-től kezdve kizárólag az iskolabusz szállítsa a tanulókat, ezáltal a kihasználtsága is javítható. Az addig eltelt időszakra az elszámolásnál 8 tanuló után járó normatíva felét számítsák be Kiskinizs Önkormányzata részére, és ennyivel kevesebbet adjon át a közös intézmények fenntartásához. Palásti László képviselő véleménye szerint nem bizalmatlanságról van szó, inkább arról, hogy Kiskinizs Önkormányzata is pénzügyi nehézségekkel küzd. Egyetért a Polgármester Úr által javasolt megoldással.

5 5 Orosz Miklósné polgármester elmondja, hogy az óvodás gyermekek szállítása személyesebb kapcsolatot igényel, ezért az óvodások szállításához mindenképpen ragaszkodnak. Egyetért azzal, hogy az iskolásokat teljes egészében az iskolabusz szállítsa. Az óvodások szállítása után járó normatívát továbbra is kérik. Az iskolabusz maradjon Halmaj községi Önkormányzat fenntartásában azzal, hogy minden feladatot lásson el amilyen szállítási igény csak jelentkezik az iskolánál. Ne kérje többet az iskola a kiskinizsi autót. Említette, hogy esetleg kerüljön át az iskolához, de Kiskinizsnek az előbbi megoldás is megfelel. Tóth József polgármester a megállapodás tervezettel kapcsolatban javasolja, hogy a tervezet 1-es pontjába ne szerepeljen létszám tekintve, hogy az folyamatosan változhat. A létszámnak a normatíva igénylésénél van jelentősége, amit jogszabály ír elő, hogy milyen létszámmal kell számolni évre a évi októberi statisztikai létszám 8 /12-ed részével kell számolni és a 2009 évi októberi statisztika 4/12-ed részével. A kiskinizsről bejáró óvodás gyermek beszállításáról, illetve a 8 fő iskolás gyermek hazaszállításáról gondoskodjon kiskinízs önkormányzata 2010 április 30-ig. Május 1-től az óvodásokat továbbra is a falugondnoki autó szállítja az iskolásokat pedig a halmaji iskolabusz. Az óvodások normatívája kiskinizs önkormányzatát illeti, míg az iskolásoké Halmajt. A tervezet 2. pontja helyett a következőt javasolja: A 8 fő tanuló után járó normatíva felét Kiskinizs részére adják át. A 4-es pont vonatkozásában javasolja, hogy ne negyedévente utalja át Halmaj Önkormányzata Kiskinizs Önkormányzata számlájára a normatívát, hanem az intézmény közös költségei között kerüljön elszámolásra. Ezáltal Kiskinizs község hozzájárulása csökken. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzott javaslatokkal egyhangúlag egyetért, és 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Kiskinizs község Képviselő-testülete az elhangzott javaslatokkal egyhangúlag egyetért, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Szám: Tárgy: 32/2010. (IV. 22.) Kt. határozat Iskolabuszos normatívával kapcsolatos megállapodás jóváhagyása MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Halmaj Község Önkormányzata (cím: 3842 Halmaj, Kossuth út 1.), mint megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről Kiskinizs Község Önkormányzata (cím: 3843 Kiskinizs, Rákóczi út 58.), mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint. (1) Megbízó megbízza Megbízottat, hogy Kiskinizsről a halmaji óvodába járó gyermekeket valamint az iskolába járó gyermekek közül 8 fő gyermek óvodába és iskolába szállításáról, valamint visszaszállításáról gondoskodjon a 2. számú pontban meghatározott időtartam alatt, illetve a 3. számú pontban meghatározott gépjárművel. (2) Megbízott a rábízott feladatot az iskoláskorú gyermekek vonatkozásában január 1-től április 31-ig az óvodáskorú gyermekek vonatkozásában pedig december 31-ig köteles ellátni. (3) Megbízott a megbízást Kiskinizs Község Önkormányzat tulajdonában lévő LLX-711 forgalmi rendszámú 9 személyes Ford Transit 1,3 SWB combi típusú gépjárművel köteles ellátni. (4) A megbízási díj összege a mindenkor érvényes bejáró tanulókra biztosított normatíva összege melyet a Szikszói Kistérség utal át a Halmaji Önkormányzat számlájára, tekintettel arra, hogy az oktatási intézmény Halmaj Önkormányzat közigazgatási területén található. Kiskinizs Önkormányzatot megillető rész az intézmény közös költségei között kerüljön elszámolásra. Ezáltal Kiskinizs község hozzájárulása csökken. (5) Megbízott a megbízást egy sofőrrel és egy felnőtt kísérővel köteles teljesíteni. Megbízott az utóbbi személyét a menetlevélben köteles dokumentálni.

6 6 (6) A többi bejáró gyermeket Halmaj Község Önkormányzata szállítja melyért a bejáró tanulók normatívája Halmaj Önkormányzatát illeti meg, olyan formában, hogy a normatívából fedezi az iskolabusz rezsiköltségét, és a fennmaradó részt köteles az oktatási intézmény bevételeként szerepeltetni csökkentve ezzel a kiadásokhoz való egy tanulóra jutó költséget. (7) A 6 pontban szereplő megosztásban azért kötött egyezséget a két önkormányzat, mert Kiskinizs Község tagja az oktatási társulásnak és ezért a halmaji önkormányzat minden óvodás és iskolás gyermek után éppen a bejáró tanulók normatívája miatt több normatívában részesül, mintha Kiskinizs Önkormányzat nem társult volna Halmaj Önkormányzatával az oktatási feladatok ellátására. (8) Jelen szerződésben nem vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a Ptk. illetve az egyéb jogszabályok ide vonatkozó rendelkezései az irányadók. Jelen szerződés három, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyet a szerződő felek elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. Halmaj, április 22. Felelős: polgármester Határidő: azonnal illetve december 31. Tóthné Pekár Ágnes az ülésről eltávozott. II. NAPIREND Közös intézmények évi költségvetési beszámolójának elfogadása Előadó: polgármester, körjegyző, intézményvezetők (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester a napirenddel kapcsolatban kéri a jelenlévőket, mondják el véleményüket, észrevételeiket. Javasolja, hogy elsőként tekintsék át a közösen fenntartott intézmények évi költségvetési beszámolóját. Megjegyzi, hogy a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, mint komplex intézmény múlt évi teljesítése az elfogadott költségvetési előirányzat 99 %-a. A közösen fenntartott intézmények kiadásainak felosztása elnevezésű táblázat tételesen tartalmazza, hogy a közös intézmények tekintetében milyen bevételek realizálódtak az elmúlt évben. A felosztandó költségek között szerepel, hogy milyen mértékben és arányban kell a két önkormányzatnak a költségeket viselnie. Polgáriné Csordás Judit pénzügyi főtanácsos felhívja a jelenlévők figyelmét, hogy a Közösen fenntartott intézmények kiadásainak felosztása táblában az iskola összes kiadása eft. Ez a szám nem egyezik meg az iskola költségvetésével. Ennek oka az, hogy a beruházással összefüggő kiadás levonásra került 590 eft. összegben, és megemelésre került eft-al a Pedagógiai Szakszolgálat díjának összegével - tekintve, hogy ez az összeg Halmaj község Önkormányzatánál került kifizetésre, de az iskolával összefüggő kiadásként kell szerepeltetni. Tételesen kigyűjtötte a évben érkezett összes állami támogatást, valamint pótelőirányzatot. A felosztandó költség eft., melyből Kiskinizs község Önkormányzatát eft. megfizetése terheli. Kiskinizs község Önkormányzata által utalandó összeget eft-al a bejáró gyermekek után járó normatívával csökkenteni kell, így Kiskinizs tartozik még e Ft-al 2009 évre vonatkozóan. Béres Sándor alpolgármester érdeklődik, hogy Kiskinizs község Önkormányzata mikor utalja át a közösen fenntartott intézmények működéséhez szükséges elmaradt hozzájárulás összegét. Orosz Miklósné polgármester nem tud pontos választ adni a kérdésre, mert pénzügyi gondokkal küzd Kiskinizs község Önkormányzata. Reméli, hogy rövid idő múlva tudják rendezni a tartozást.

7 7 Tóth József polgármester hozzáteszi, hogy Halmaj is pénzügyi nehézségekkel küzd, ezért tőkejellegű bevételt kellett fordítani az oktatási intézmények működésére, ami csökkenti a évi forráshiányos pályázati lehetőséget. Halmaj község Önkormányzata jelentős mértékben csökkentette az önként vállalt feladatokra fordítható kiadásokat, ezért az őszi bajnokságban nem fog indulni a helyi futballcsapat, mert az Önkormányzat nem fogja tudni finanszírozni. Hangsúlyozza, hogy Kiskinizs községi Önkormányzatnak a közös költségek viselésén túl, egyéb gondja nincs az oktatási intézmények fenntartásával. Kizárólag Halmaj község Önkormányzatának feladata a működés finanszírozása. A Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda komplex intézmény és a Körjegyzőség, évi zárszámadásával kapcsolatban több, mindkét önkormányzatot érintő bejelentés, hozzászólás nem hangzott el. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja. A rendeletet egységes szerkezetben a közös intézmények zárszámadásával a jegyzőkönyv később tartalmazza. Kiskinizs Község Képviselő-testülete egyhangú igen szavazattal a közösen fenntartott intézmények beszámolóját elfogadja, azonban a saját ülésén fogadja el a zárszámadási rendeletét, így a közösen fenntartott intézményekét is, mely rendelet tartalmazza majd a közös intézmények bevételeit, kiadásait és a hozzájárulás végleges mértékét. A rendeletet Kiskinizs községi Önkormányzat Képviselő-testületének jegyzőkönyve tartalmazza. SZIKSZÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGE (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Szántó Lászlóné körjegyző tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Kistérségi Többcélú Társulás belső ellenőrzési tevékenységét minden évben értékelni kell, az önkormányzatnál és a közös intézményeknél végzett ellenőrzések tapasztalatait meg kell tárgyalni. Az idevonatkozó szabályok értelmében a belső ellenőrzésről szóló jelentést a zárszámadással együtt jóvá kell hagyni. A Szikszói Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja évben a normatíva igénylést ellenőrizte az Általános Iskolánál, valamint az Önkormányzatnál. Az írásos anyag a két településre vonatkozóan tartalmazza a belső ellenőrzés tapasztalatait, megállapításait. Az ellenőrzés során apróbb adminisztrációs hiányosságokat állapítottak meg, amit azóta már korrigáltak. A jelentés rögzítette azt is, hogy az ellenőrzés során mindkét intézmény együttműködést tanúsított. Megjegyzi, hogy a jelenlegi rendszerben nagy mennyiségű adminisztrációs teher hárul az intézményekre. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő elmondja, hogy az étkezési normatíva igénylésnél szerepel az írásos anyagban, hogy akkor is megigénylik az étkezési normatívát, ha a kedvezményben részesülő gyermek hiányzik. Ezt úgy kell értelmezni, hogy akkor is jogosult az ellátásra, ha hiányzás miatt nem veszi azt igénybe? Dr. Szunyogh János iskolaigazgató válaszában elmondja, hogy az intézményben nagyon sok gyermek hátrányos helyzetű, ezért óvodás gyermek, valamint 1-7 évfolyamos tanuló esetében nem kell térítési díjat fizetnie. A három és többgyermekes családból jövő gyermek 50 %-os támogatásra jogosult. A hiányzás első napjára még nem tudják kihúzni a névsorból, ezért aznap elviheti az ebédet. A hiányzás többi napján már nem veheti igénybe az étkezést. Tóth József polgármester javasolja, hogy a képviselő-testületek fogadják el a évi belső ellenőrzés tapasztalatairól szóló jelentést. Felhívja az intézményvezetők figyelmét, hogy az abban leírtakat tartsák be. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Kiskinizs község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

8 8 Szám: Tárgy: 33/2010. (IV. 22.) Kt. határozat Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás belső ellenőrzési jelentésének elfogadása Halmaj község Képviselő-testülete megtárgyalta a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, valamint az Önkormányzat tekintetében a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja által az állami normatíva igényléssel kapcsolatban készített vizsgálati anyagot. A jelentést kiértékelve felhívja az intézményvezetők figyelmét, hogy a vizsgálati anyag összegzésében és értékelésében felsorolt javaslatokat a mindennapi munkafolyamatba építsék be. Az adminisztrációs hiányosságokat pótolják be. Határidő: azonnal illetve folyamatos Felelős: iskolaigazgató, körjegyző III NAPIREND Egyéb indítványok, bejelentések KOMPLEX OKTATÁSI INTÉZMÉNY FEJLESZTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS Tóth József polgármester elmondja, hogy az óvoda, iskola rekonstrukciójával kapcsolatos 230 milliós projekt vonatkozásában a hiánypótlások teljesítését követően megérkezett a befogadó nyilatkozat. Amennyiben az Önkormányzat pozitív döntést kap, a beruházás elkezdhető. Az iskola fűtés korszerűsítése érdekében másik hazai forrásra benyújtott pályázaton 10,5 millió Ft-ot nyert el az Önkormányzat 80 %-os támogatással. A fejlesztés során a régi radiátorok cseréje, valamint nagyobb hatásfokú kazánok beszerzése valósulna meg. A fűtéskorszerűsítést célszerű lenne a nyári időszakban megvalósítani. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzott tájékoztatást egyhangúlag elfogadja. Kiskinizs község Képviselő-testülete az elhangzott tájékoztatást egyhangúlag elfogadja. FÉNYMÁSOLÓ BESZERZÉSE Szántó Lászlóné körjegyző tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Körjegyzőség kiskinizsi hivatalában elromlott a fénymásoló, annak javítása közel 300 eft-ba kerülne. A javítási költség a dologi kiadásokból kigazdálkodható, azonban nem látja értelmét a javításnak, tekintettel arra, hogy annak költségén új fénymásoló vásárlására is lehetőség van. A Kistérségi Többcélú Társulástól az új iktatási program bevezetésével összefüggésben kapott A/3-as nyomtató kizárólag nyomtatási funkcióval rendelkezik. A probléma az, hogy a Körjegyzőségnek nincs fedezete beruházásra. Tóth József polgármester véleménye szerint erre a tőkejellegű forrásokból kell fedezetet biztosítani, javasolja, hogy vizsgálják meg a lehetőségeket a beszerzésre vonatkozóan, és majd térjenek vissza a kérdésre következő együttes ülésen. Mindkét önkormányzatot érintő más bejelentés, egyéb hozzászólás az ülésen nem hangzott el, ezért Tóth József polgármester megköszöni a kiskinizsi képviselők munkáját, és az együttes ülést bezárja. Kiskinizs Község Képviselő-testülete, valamint Frankó Zoltánné az üléstermet elhagyja. Frankó Zoltán képviselő az ülésre megérkezett. Halmaj község Képviselő-testülete ülését tovább folytatja. IV. NAPIREND Az Önkormányzat évi költségvetési beszámolójának elfogadása. Előadó: Tóth József polgármester, Polgáriné Csordás Judit pénzügyi főtanácsos

9 9 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester kéri, hogy a képviselők az előterjesztéssel kapcsolatban a saját fenntartású intézmények vonatkozásában mondják el észrevételeiket, véleményüket. A napirend tárgyában bejelentés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. Tóth József polgármester kéri, hogy miután az Önkormányzat évi költségvetési gazdálkodásával kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, aki az előterjesztett költségvetési beszámolót, pénzügyi mérleget, vagyonkimutatást és a rendelettervezetet elfogadja, szavazzon. Halmaj község Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetési beszámolóját egyhangúlag elfogadja, és 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja. Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2010. (IV. 23.) rendelete az önkormányzat évi költségvetési gazdálkodásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a évi költségvetési gazdálkodásáról a következő rendeletet alkotja. 1. Az önkormányzat képviselőtestülete az évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a Z/1- Z/11. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően: jóváhagyja e Ft bevétellel e Ft kiadással e Ft záró egyenleggel e Ft pénzmaradvánnyal 2. Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként a Z/1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 3. Az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti mérleg fő összeget Z/2. számú melléklet - a mérlegben szereplő adatok alapján e Ft-ban állapítja meg. 4. A kisebbségi önkormányzat évi gazdálkodását-bevételeit és kiadásait, valamint pénzmaradványáta Z/3. sz. melléklet szerint fogadja el. 5. A működési bevételek és kiadások mérlegét a Z/4a. sz. melléklet, a valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a Z/4b. számú melléklet szerint fogadja el. 6. A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait Z/5. számú melléklet felújítási kiadásait a Z/6. sz. melléklet, szerint hagyja jóvá.

10 10 7. Az önkormányzat az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kiadási előirányzatait szakfeladatonként kimutatva a Z/7. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 8. Az önkormányzat hitelállományát a Z/8. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat december 31.-én hitel állománnyal nem rendelkezett. 9. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) alakulását a Z/9. sz. melléklet mutatja be. 10. Az intézmények elismert tartozásállományának alakulását a Z/10. sz. melléklet tartalmazza. 11. A képviselőtestület az önkormányzat évi pénzeszközök változásának levezetését a Z/11. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 12. A képviselő-testület a évi pénzmaradványt e Ft összegben hagyja jóvá. Működési pénzmaradványa e Ft. Felhalmozási szabad pénzmaradvány e Ft. A részletes indoklást a Z/12 sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatok önállóan gazdálkodó intézményei saját pénzmaradvánnyal nem rendelkeznek A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 15.

11 11 Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K 2009.évi terv Ezer forintban! 2009.évi 2009.évi mód teljesítés I. Működési bevételek (2+3) ,20% Intézményi működési bevételek ,29% Önkormányzat sajátos műk. bevételei (4+ +7) ,15% 4. Illetékek 5. Helyi adók ,71% 6. Átengedett központi adók ,86% Ebből: gépjármű adó ,76% 7. Bírságok, egyéb bevételek ,69% 8. II. Támogatások (9+ +15)) ,64% 9. Normatív hozzájárulások ,68% 10. Központosított előirányzatok ,00% 11. Normatív kötött felhasználású támogatás ,00% ebből: közcélú foglalkoztatás ,49% 12. Kiegészítő támogatás 13. Működésképtelen önkormányzatok támogatása ,00% 14. Egyéb támogatás 15. Fejlesztési célú támogatások ,00% 16. Mük.képtelen önk. egyéb tám ,00% 17. Egyéb központi tám III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( ) ,63% 19. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,00% 20. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei ,05% 21. Pénzügyi befektetések bevételei 22. IV. Támogatásértékű bevétel (21+23) ,67% Támogatásértékű működési bevételek ( ) ,75% 24. Ebből :OEP-től átvett pénzeszköz ,95% Ebből: bérfejlesztés támogatása Támogatásértékű felhalmozási bevételek ( ) ,28% 26. Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Előző évi kp-i ktg. Visszatérítés V. Véglegesen átvett pénzeszközök (26+27) ,27% Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ,00% Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről ,47% 31. VI. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (29+30) 32. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 33. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 34. VII. Hitelek (32+33) Működési célú hitelek felvétele ( Forráshiány) Felhalmozási célú hitel felvétele FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+.+ VII) ,44% 38. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek ( ) Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 42. Átfutó -634 %

12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (34+35) ,34% K I A D Á S O K Ezer forintban! Sorszám Kiadási jogcímek 2009.évi terv 2009.évi mód 2009.évi teljesítés % I. Folyó (működési) kiadások (2+ +13) ,82% 2. Személyi juttatások ,78% 3. Munkaadókat terhelő járulékok ,39% 4. Dologi kiadások ,25% 5. Egyéb folyó kiadások Pénzmaradvány átadás 7. Támogatásértékű működési kiadás ,00% 8. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ,45% 9. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 10. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások ,59% 11. Ellátottak pénzbeli juttatása 12. Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) ,88% 15. Felújítás ,17% 16. Intézményi beruházási kiadások ,24% 17. Támogatásértékű felhalmozási kiadás ,00% 18. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ,00% 19. Pénzügyi befektetések kiadásai 20. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 21. III. Tartalékok ( ) 22. Általános tartalék 23. Céltartalék 24. Államháztartási céltartalék évi CLIII. tv. 52. (1)bek. 25. IV. Hitelek kamatai 26. V. Egyéb kiadások 27. VI. Finanszírozási kiadások 28+29) Hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai 30. Átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+ + VI) ,55%

13 13 MÉRLEG 2009.év ESZKÖZÖK Sorszám Előző év Tárgyév Változás állományi érték %-a Vagyoni értékű jogok ,53% 2. Szellemi termékek ,37% 3. Egyéb immateriális javak 3 4. Immateriális javakra adott előlegek 4 I. Immateriális javak összesen ( ) ,29% 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok ,02% 2. Gépek, berendezések és felszerelések ,55% 3. Járművek ,25% 4. Tenyészállatok 9 5. Beruházások, felújítások ,63% 6. Beruházásra adott előlegek 11 II. Tárgyi eszközök összesen ( ) ,96% 1. Egyéb tartós részesedés ,00% 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Egyéb tartósan adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek 16 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) ,00% IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök ,43% ,58% A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok ,67% 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó és egyéb állatok Késztermékek 23 2/a Áruk, közvetített szolgáltatások 24 2/b Követelés fejében átvett eszközök és készletek 25 I. Készletek összesen ( ) ,67% 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) ,30% 2. Adósok ,34% 3. Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések 30 ebből:-köv. egy évben esedékes kölcsön 31 - különféle egyéb követelések 32 II. Követelések összesen ( ) ,32% 1. Egyéb részesedés Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 35 III. Értékpapírok összesen (34+35) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek ,59% 2. Költségvetési bankszámlák ,03% 3. Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök számlái 40 IV. Pénzeszközök összesen ( ) ,23% 1/a. Költségvetési aktív függő elszámolások ,34% 2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások ,20% 3/a. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások /b. Költségvetési kívüli aktív függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások 45 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) ,52% B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,79% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (19+47) ,73%

14 14 Mérleg 2009.év FORRÁSOK Előző év Sorszám (nyitó) Tárgyév Változás állományi érték %-a Induló tőke (411.) ,00% 2. Tőkeváltozások (412.) ,28% ,30% D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (49+60) Költségvetési tartalék elszámolása ,92% Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elsz ,92% - előző év(ek) költségvetési tartalékainak elszámolása Költségvetési pénzmaradvány Kiadási megtakarítás Bevételi lemaradás Előirányzat-maradvány 58 I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) ,92% 1. Vállalkozási tartalék elszámolása 60 Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása 61 - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása Vállalkozási tevékenység eredménye Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása 65 II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) 66 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+60) ,92% 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 71 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ,66% Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek ,65% - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek ,27% 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,32% Ebből: -munkavállalókkal szembeni köt. 79 -iparűzési adó feltöltése miatti köt. következő évet terhelő törlesztő részletei ,04% - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség ,72% - tárgyévi egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 82 - különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,67% II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) ,21% 1/a Költségvetési passzív függő elszámolások ,00% 2/a Költségvetési passzív átfutó elszámolások ,86% 3/a Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások /b Ktg.vet kívüli passzív függő,átfutó,kiegy Passzív letéti elszámolások Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása 90 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) ,98% F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) ,82%

15 15 FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) Kisebbségi önkormányzat ,73% Megnevezés évi terv évi mód.ei évi teljesítés % 54 Készletbeszerzések ,33% 55 Szolgáltatások ,16% 56 Különféle dologi kiadás ,44% Dologi kiadások összesen: ,30% Függő kiadás Összes kiadás: ,30% Nyitó egyenlege: 46 Normatív támogatás ,25% Föld értékesítés ,00% Egyéb bevétel ,70% Bevétel: ,83% Záró egyenleg december

16 Bevételek Megnevezés I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) évi terv évi mód évi telj. Megnevezés Ezer forintban! Kiadások évi terv évi mód évi telj. Int. működési bevételek Személyi juttatások Önk. sajátos műk. Bev Munkaadókat terhelő járulék Támogatások Dologi és folyó kiadások Támogatás ért. bev Támogatás ért. kiadás Véglegesen átvett pe. /kivülről/ Pénzeszköz átadás / kivülre/ Pénzmardvány Pénzeszköz átadás egyéb Társ. és szoc.politikai juttatás kölcsön, hitel Tartalék Előző évi kp-i kieg. Hitel átfutó -634 átfutó ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet:

17 17 II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Bevételek Kiadások Megnevezés évi terv évi mód évi telj. Megnevezés évi terv évi mód évi telj. Tárgyi eszk. értékesítése Beruházási kiadások Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átadás / kivülre/ Pénzügyi befektetések bevételei Felújítások Állami támogatásból fejl Pénzügyi befektetések Egyéb központi támogatásból hitel Támogatásértékű bevételek Áfa befizetés Véglegesen átvett pe. / kivülrő/ Egyéb bevételek Előző évi várható pénzm hitel Ért. tárgyi eszköz áfája ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet:

18 18 Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi előirányzat Ezer forintban! év utáni szükséglet ( ) Falugondnoki autó Mercédesz busz Körjegyzőség - bútor, számítógép Hangosítás iskola- kerítés, páraelszívó földterület Ház vásárlás Kamera József A. u. vízelvezető járda, buszmegálló adagoló szivattyú Gépek beszerzése E.Mo. számítógép beszerzés IKTSZ Közösségi Ház bőv Iskola Tervek Összesen:

19 19 Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi előirányzat év utáni szükséglet ( ) Iskola-ifj.ház tetőfelújítása Egészségház felújítás Konyha-páraelszívó felújítás Összesen:

20 Cím Alcím Megnevezés Bér Járulékok Dologi 1 Önkormányzat Beruházás fejlesztési pe. átadás Segély, átadott pénzeszk. Összesen 01 Utak fenntartása Ingatlanok hasznosítása Igazgatási tevékenység Átadott pénzeszköz Gépkocsi üzemeltetése Községgazdálkodás Közvilágítás Vízellátás Egészségügyi ellátás Védőnői szolgálat Szociális étkeztetés Könyvtári tevékenység Köztisztasági tevékenység Sportfeladat Kisebbségi Önkormányzat Rendszeres szoc. pénzbeli Rendszeres 17 gyermekvédelmi Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli ellátások Eseti pénzbeli 20 gyermekvéd Iskola Összesen: Gárdonyi Géza Általános Iskola 01 Általános Iskola Óvoda Napközi Konyha Összesen: Körjegyzőség Halmaj 01 Igazgatási tevékenység ÖSSZES KIADÁS

21 Z/8.sz. melléklet Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban Sor- Felvétel Lejárat Hitel állomány január 1-jén szám Hitel jellege éve éve Ezer forintban! Működési célú Felhalmozási célú Összesen (1+6) után

22 Ezer forintban! Soszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege Szemétszállítás Összesen:

23 23 Költségvetési szerv neve: Költségvetési szerv számlaszáma: Sorszám Tartozásállomány megnevezése Állammal szembeni tartozások Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás TB alapokkal szembeni tartozás Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Egyéb tartozásállomány 7. Összesen: nap közötti állomány nap közötti állomány 60 napon túli állomány Összesen:..., hó... nap költségvetési szerv vezetője

24 24 Z/11. számú melléklet PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE Sorszám 1. Megnevezés Pénzkészlet 2009 január 1-jén Ebből: Összeg (E Ft) Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Bevételek (+) Kiadások (-) Záró pénzkészlet egyenlege 2007 december 31- én Ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 1136

25 25 Z/12.sz. melléklet Pénzmaradvány kimutatás Záró pénzkészlet Aktív és passzív pü. elszámolások egyenlege Helyesbített pénzmatadvány Költségvetési befizetés Költségvetési kiutalás 3703 Módosított pénzmaradvány Pénzmaradvány felhasználása testületi döntés alapján Felhalmozási pénzmaradvány 6000 Működési pénzmaradvány 6220 Felhalmozási pénzmaradvány felhasználása évi költségvetés beruházási kiadásaként 6000 Működési pénzmaradvány Esélyegyenlőség, felzárkoztatást segítő tám. (G.G. Ált.Iskola) 1313 Támop fel nem használt támogatása 1154 Szállítói tartozás 3753 Polgáriné Csordás Judit pénzügyi főtanácsos az ülésről eltávozott.

26 V. NAPIREND Közfoglalkoztatási Terv teljesítésének értékelése Előadó: Tóth József polgármester, (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester a évi közfoglalkoztatási terv végrehajtásával összefüggésben elmondja, hogy jelenleg több mint 70 munkanélküli van foglalkoztatva különböző programokban. Május 3-tól további személyek alkalmazására nyílik még lehetőség. Szükséges rosszként fogalmazható meg a közfoglalkoztatási tevékenység. Végrehajtása nem könnyű feladat. A hatékony munkavégzés egyik alapvető feltétele kellene hogy legyen az anyagköltségre történő fedezet biztosítása. Dr. Szunyogh János iskolaigazgató megdicséri az Alpolgármester Úrnak a közmunkaprogram irányításában végzett tevékenységét. Azt tapasztalta, hogy ebben az évben nagyon sokat tettek a közmunkások az iskola esztétikus külsőjének megvalósítása érdekében. A parkolót megépítették, elbontották a faszerkezetű kerítést. Fontosnak tartja az iskola előtti kerítés építésének folytatását a most megvásárolt területen is. Köszönetét fejezi ki az elvégzett munkáért. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő véleménye szerint szemmel láthatóan szépül a település környezete a közmunka programban résztvevők tevékenysége által. Arra kell törekedni, hogy munkaidőben ne álljanak egy helyben. Azt gyakran lehet látni, hogy egy ember dolgozik, a többi pedig nézi, ez rossz fényben tünteti fel a tevékenységet, rossz példa az emberek számára. Béres Sándor alpolgármester, a közmunka program irányítója megjegyzi, hogy valóban törekedni kell a hatékonyabb munkavégzésre. Az alkalmazottak között van olyan is, aki megbecsüli ezt a lehetőséget, de nagy számban vannak olyanok, akik nem. Az írásbeli előterjesztésben is szerepel, hogy a munkanélküliek harmada végezte megbízhatóan a feladatát, a másik harmad munkavégzése közepesnek minősíthető, a harmadik harmad fegyelmezetlenül dolgozott. Minden munkavállaló mellett azonban nem lehet ott állni. A napirenddel kapcsolatban egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Szám: Tárgy: 34/2010. (IV. 22.) Kt. határozat Halmaj községi Önkormányzat évi közfoglalkoztatási tervének végrehajtása Halmaj község Képviselő-testülete megtárgyalta a évi közfoglalkoztatás tervének végrehajtásáról készült előterjesztést és azt elfogadja. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Közfoglalkoztatási Tervben előirányzott feladatok döntő többsége megvalósításra került. Elmaradás a vízelvezető árkok karbantartása körében mutatkozott. A közfoglalkoztatás során az elkövetkezendőkben törekedni kell a teljesítményorientált munkavégzésre, valamint a feladatok elvégzésének számonkérésére. Felelős: Béres Sándor alpolgármester Határidő: folyamatos VI. NAPIREND Egyéb indítványok, bejelentések NEVELŐSZÜLŐI HÁLÓZAT BŐVÍTÉSÉNEK MEGTÁRGYALÁSA Tóth József polgármester köszönti Lukácsné Juhász Máriát, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatóját, valamint Tóth Zsuzsannát, a Miskolci Gyermekvédelmi Központ szakmai vezetőjét és Szilágyi Sándort a Miskolci Gyermekvédelmi Központ nevelőszülői tanácsadóját. A szakértők az intézeti nevelt gyermekek kihelyezésével kapcsolatban felmerült problémák tisztázása érdekében kerültek meghívásra. Szeretné, ha a jövőben a Képviselő-testület az intézményvezetőkkel együtt közös álláspontot alakítana ki arra vonatkozóan, hogy bővíthetőe-e tovább a településen az intézeti nevelt gyermekek nevelőszülőkhöz történő kihelyezése.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-13/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. szeptember 16. napján, Halmaj, Kiskinizs községi Önkormányzatok Képviselőtestületének együttes üléséről. Ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2011. január 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2012. június 6. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli, együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2012. március 9. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. K I V O N A T Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. augusztus 30-án (csütörtök) 13 00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

Tápiószele Nagyközségi önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2006. (II. 24.) rendelete. az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről

Tápiószele Nagyközségi önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2006. (II. 24.) rendelete. az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről Tápiószele Nagyközségi önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs. Zsirosné Molnár Ildikó képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs. Zsirosné Molnár Ildikó képviselő Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2012. február 9. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Testület 3 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét.

JEGYZŐKÖNYV. A Testület 3 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét. Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata JK: 271.024-12/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27. napján

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. november 25-én megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. március 05. napján 09.00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T PAPOS KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2002. április 30-án tartott nyilvános képviselőtestületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatai: 99-108 Rendelete: 6-7 Készült: 2. példányban Kapják: 2. sz. példányát

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 20-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 1/2012. (I. 21.) 2012. évi költségvetési rendelet Az ülésen

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 5-én a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 14 /2009 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László, Dr.

Részletesebben

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VI. 15.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-i együttes üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-29/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. október 29-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. október 29-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETE 19/2015. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. október 29-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 9-én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál u. 37.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i üléséről, mely 16.00 órakor kezdődik. Helye: Tardos Község Polgármesteri Hivatala (Községháza) tanácsterme.

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása:

Napirendi pontok tárgyalása: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. március 4-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről Zalavár Község Roma a Iktatószám: 564/2. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Roma a 2. április 3. napján megtartott nyílt testületi üléséről Határozat: 1/2.(IV.3.) 11/2.(IV.3.) Kód G8 G2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

Előterjesztés a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2015. évi elszámolásáról

Előterjesztés a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2015. évi elszámolásáról Előterjesztés a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2015. évi elszámolásáról 1. előterjesztés száma: 76/2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 3. előterjesztést készítésében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. február 28-i ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. február 28-i ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében JEGYZŐKÖNYV Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. február 28-i ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében Jelen vannak: jelenléti ív szerint Tárgy: a képviselő-testület munkaterv

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 27. napján a Baki Körjegyzőség épületében (8945

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 7/2012. (IV. 27.) számú önkormányzati rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 2/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. február 12.-én (kedd) napján 19 00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 14-én 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 14-én 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ügyszám: 11/1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 14-én 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv 1 Jegyzőkönyv Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről Mutató: Rendelet: 2/2011.(II.15.) ÖR. sz. rendelet: Veresegyház Város

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről Határozat/ rendelet száma Tárgya Oldalszám 122/2012. (VIII.06.) kt. h. Tompa város intézményeinek

Részletesebben

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban.

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Macsári József polgármester,

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 15-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. február 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Gyói Gábor Harmatos

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Mezősas Községi Önkormányzat Tanácsterme (Mezősas, Nagy S. u. 49.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. 11/2007. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Gombkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 11/1-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. október 28-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor Csonka

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 25. napján megtartott n y i l v á n o s üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-68 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7943/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékműve A közgyűlés a határozat 1./ pontját

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 14-én, 16:30 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y 1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 12- én (szerdán) 15

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2014. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. március 31-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében az 1. napirend

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. április 30. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. április 30. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. április 30. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-5/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2015.(II.24.) számú határozata

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat.../2014. (...) határozata a 2014. évi költségvetéséről A Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az Alaptörvény 32. (1)

Részletesebben

Ikt.sz: 35-12/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 22-től 27-ig. Határozat száma. 3-tól 4-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-12/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 22-től 27-ig. Határozat száma. 3-tól 4-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-12/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 22.-én megtartott testületi üléséről. Határozatok: 22-től 27-ig Határozat száma 22/2011.(III.22.)Öh.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 24. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16. számú jegyzőkönyv 2011. december 1. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16. számú jegyzőkönyv 2011. december 1. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16. számú jegyzőkönyv 2011. december 1. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 272/2011./XII.12/kt.határozat: 273/2011./XII.12./kt.határozat: - 2011. december 12-ei nyilvános ülés napirendjének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 15-én tartott munkaterv szerinti nyílt üléséről.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 15-én tartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 15-én tartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: Dr. Homoki-Szabó Róbert

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/18/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 13-án megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 166-10/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve Készült: 2009. november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. június 2-án megtartott üléséről Hozott döntések: 37/2014. számú határozat telekegyesítés újratárgyalásáról 38/2014. számú határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV HAJMÁSKÉR TELEPÜLÉSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 2013. április 18. napján megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV HAJMÁSKÉR TELEPÜLÉSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 2013. április 18. napján megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV HAJMÁSKÉR TELEPÜLÉSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2013. április 18. napján megtartott üléséről Határozatok száma: 10-1312013. (IV. 18.) határozat JELENLÉTI ív Hajmáskér

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben