Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs"

Átírás

1 Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-13/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: szeptember 16. napján, Halmaj, Kiskinizs községi Önkormányzatok Képviselőtestületének együttes üléséről. Ülés helye: Petőfi Sándor Közösségi Ház Halmaj Jelen vannak: Tóth József polgármester Halmaj Béres Sándor alpolgármester Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő Erdős Sándor képviselő Frankó Zoltán képviselő Dr. Lipusz Lóránt képviselő Makranczi Zoltán képviselő Palásti László képviselő Szobota Jánosné képviselő Varga Vince képviselő Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Kovács Pál alpolgármester Ignác Barna képviselő Svak Dezső képviselő Riz Attila képviselő Tarnócziné Tóth Melinda képviselő Szántó Lászlóné Polgáriné Csordás Judit Dr. Szunyogh János Zsírosné Becse Gizella Tóthné Pekár Ágnes Gulyás Istvánné Urbánné Pásztor Edina Kiss Zoltánné körjegyző főtanácsos iskolaigazgató óvodavezető Közösségi Ház vezető Őszi Napsugár Szépkorúak Egyesülete SLG Consulting jegyzőkönyvvezető Tóth József polgármester tisztelettel köszönti az együttes testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a halmaji és kiskinizsi Képviselő-testület egyaránt határozatképes. Az ülést megnyitja, ismerteti az ülés napirendjét, javasolja, hogy a jegyzőkönyv vezetésével Kiss Zoltánnét bízzák meg. Orosz Miklósné polgármester szintén köszönti az ülésen megjelenteket. Javasolja, hogy a kiskinizsi jegyzőkönyv hitelesítésével Kovács Pál alpolgármestert bízzák meg. Halmaj község Képviselő-testülete egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadja a javaslatokat és a következő napirend szerint üléseznek. Kiskinizs község Képviselő-testülete egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatokat, és a következő napirend szerint üléseznek. NAPIREND 1.) Közös intézmények I. félévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása, javaslat a kiadások csökkentésére Előadó: Tóth József polgármester, Intézményvezetők

2 2 2.) Egyéb indítványok, bejelentések Ezt követően Halmaj község Önkormányzata önállóan folytatja az ülést. 3.) Az Önkormányzat I. félévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása Előadó: Tóth József polgármester, Polgáriné Csordás Judit pénzügyi főtanácsos 4.) Az Önkormányzati ciklus értékelése Előadó: Tóth József polgármester 5.) Egyéb indítványok, bejelentések NAPIREND TÁRGYALÁSA I. NAPIREND Közös intézmények I. félévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása, javaslat a kiadások csökkentésére Előadó : Tóth József polgármester, intézményvezetők (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az I. félévi költségvetési beszámoló elfogadása határozattal történik. Az írásos előterjesztést Kiskinzs község Képviselő-testülete is megkapta annak érdekében, hogy ismerjék meg a pénzügyi helyzetet, valamint azt, hogy milyen költségelemeknél tettek kiadáscsökkentő javaslatokat. Jogszabály kötelezővé teszi a helyhatósági választások évében költségvetési helyzet hivatalos honlapon történő megjelentetését. A kintlévőségeket is figyelembe véve, hellyel-közzel egyensúlyban van a költségvetés. Jelenleg folyószámla hitelt nem vett igénybe az Önkormányzat, ez a keret 6 millió Ft. összegű hitelt jelent, de most szerencsére nincs szükség az igénybevételére. A féléves beszámolóban a teljesítés alulteljesített, hiszen a költségvetési források nem engedték meg, hogy többet költsön az Önkormányzat és intézményei. Amennyiben a szigorításokat betartja az Önkormányzat, év végéig nem lesz különösebb probléma. Az előző testületi ülésen a szűkös költségvetési források miatt átlagosan 5 %-os költségcsökkentést irányozott elő a Képviselő-testület minden szakfeladaton és intézménynél. Halmaj község Önkormányzatának 500 millió Ft. működési költségvetése van évre, melynek az 5 %-a - 25 millió Ft. - hiányként mutatkozik. A hiány már a költségvetés elfogadásakor is megfogalmazódott. A kiadáscsökkentés kidolgozásánál is láthatóvá vált, hogy minden költséghelyen tarthatatlan lesz az 5 %-os költségcsökkentés, mert a bérekből vagy a gázszámlából nem lehet 5 %-ot levonni. Az iskolában az energiatakarékos kazánok cseréje miatt kevesebb lesz a gázfogyasztás, de az csak jövőre fog realizálódni megtakarításként. A javaslat szerint reálisan 10 millió Ft-al csökkenthető a kiadás az év hátralévő időszakában. 150 eft. került betervezésre a településen működő egyházak támogatására, azonban ez zárolásra kerülne, amiért a településen működő egyházaktól elnézést kér. A civil szervezetek részére is magasabb támogatást határozott meg a Képviselő-testület, azonban ezt is csökkenteni kell. A Sportegyesület részére sem tud támogatást biztosítani az Önkormányzat. A teljesítménnyel nem volt gond, mert bajnokságot nyert a csapat, de a Képviselő-testület elégedetlen volt csapat tevékenységével a morális és egyéb problémák miatt. Fontos, hogy a Sportegyesület vezetése megújuljon, új alapokra helyeződjön a halmaji futball. A kiadások csökkentésére vonatkozó javaslat az intézményvezetőkkel kialakult konszenzuson alapul. Tovább nem javasolja a költségek szűkítését, racionalizálást. Reménykedik abban, hogy a benyújtott pályázatok még eredményeznek többletforrást az évben. Budai László CKÖ elnöke a Sportegyesülettel kapcsolatban megjegyzi elképzelhető, hogy három éves büntetés következik a csapat életében, tekintettel arra, hogy megyei II. osztályba történő feljutást követően a csapat visszalépett a bajnokságból. Legközelebb II. osztály B. csoportban indulhat, ahol nincs utánpótlás. Tóth József polgármester ismeretei szerint Budai László korábban azt nyilatkozta, hogy egyáltalán nem támogatná a foci csapatot. A körzeti bajnokságban egy osztály van, ahol jelenleg 14 csapat játszik. Sajnos nemcsak a halmaji Önkormányzat, hanem más önkormányzatok is arra kényszerültek, hogy megvonják a támogatást a futball csapattól. Az encsi járás területén korábban 50 csapat volt, mára azonban a pénzügyi és egyéb problémák miatt 14 van.

3 3 Nyilván nem érthet mindenki egyet a Képviselő-testület döntésével, de pénzügyi és a már jól ismert okok miatt ezt a döntést kénytelen volt meghozni. Bízik abban, hogy a Sportegyesület új alapokon, újra szerveződik. Kéri, hogy a közösen fenntartott és működtetett intézmények költségvetési gazdálkodásával kapcsolatban mondják el véleményüket, észrevételeiket. A napirenddel kapcsolatban egyéb bejelentés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. Halmaj és Kiskinizs községek Képviselő-testülete megtárgyalta a Közös intézmények I. félévi költségvetési beszámolóját és Halmaj község Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Kiskinizs község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a beszámolót. Halmaj község Képviselő-testületének határozatát a jegyzőkönyv a későbbiekben tartalmazza. Kiskinizs község Képviselő-testületének határozatát a kiskinizsi jegyzőkönyv tartalmazza. II. NAPIREND Egyéb indítványok, bejelentések HALMAJI KÖRZETI ISKOLA ÉS ÓVODA REKONSTRUKCIÓJA, ENERGIARACIONALIZÁLÁSA ( Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az iskola és óvoda rekonstrukciójának megvalósítása érdekében benyújtott ÉMOP / B. jelű konstrukcióra benyújtott pályázatot támogatásra alkalmasnak ítélte a Bíráló Bizottság. A közelmúltban megérkezett az írásbeli értesítés a támogatási döntésről, melynek keretében 215 millió Ft. támogatást nyert el az Önkormányzat a projektre. Aláírásra került a támogatási szerződés. A eft. előleg kiutalásáról szóló értesítés is megérkezett. Jelentős költségelemek esetében szállítói finanszírozást kértek, így a benyújtott számlák alapján a kivitelező részére a támogató fogja utalni a támogatási összeget. Örömteli, hogy 2010 október 1-ig az EU Önerő Alapra is nyújtható be támogatási igény. A projekt megvalósításához 12 millió Ft. önerő szükséges, melynek 75 %-ára lehet pályázni. Szerencsés esetben, ez az óriási beruházás 3 millió Ft. saját erőből megvalósítható lesz. A beruházás megvalósítása nyilvánvalóan nagy feladatot ró az Önkormányzatra. A számlák kifizetéséhez a teljesítés 80 %-ig előleg igénylésére van lehetőség. A fennmaradó 20 %-ot azonban meg kell előlegezni, erre állami támogatást megelőlegező hitel igényelhető, ami szintén jelentős segítség. A beruházás megvalósításához megfelelő szakmai háttér, szakmai segítség szükséges. A közelmúltban már döntés született arról, hogy külsős projektmenedzsment szolgáltatást vesz igénybe az Önkormányzat. A közbeszerzési eljárás lebonyolítását, valamint a kiviteli tervek elkészítését is megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkező cégre kell bízni. A projekt megvalósításához ajánlatot kértek a közbeszerzési szakértői valamint a projektmenedzsment feladatok teljes körű elvégzésére, illetve a kiviteli tervek elkészítésére. Mindkét témában három-három ajánlat érkezett. A közbeszerzési szakértői és projektmenedzsment feladatok elvégzésére ajánlatot tett az SLG Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft., az ELA-CONS Szolgáltató Tanácsadó Kft.,valamint az ECOSTART Kft. A legkedvezőbb ajánlat a közbeszerzés és a projektmenedzsment lebonyolítására az SLG Consulting Tanácsadó- és Szolgáltató Kft-től érkezett. A közbeszerzés lebonyolítására nettó Ft., a projektmenedzsment lebonyolítására nettó Ft. ajánlati árat tettek. Javasolja a közbeszerzés és a projektmenedzsment feladatainak lebonyolítására megbízni a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó céget. Tájékoztatásként elmondja, hogy az SLG Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft. működött közre a felsődobszai iskola bővítésénél is, amely már befejezéséhez közeledik. Kiskinizs község Képviselő-testületének nem kell szavaznia a kérdésben, tekintettel arra, hogy a projekt megvalósításában, mint az intézmény tulajdonosa, konzorciumi partnerként vesz részt, de a fejlesztéshez önerőt nem biztosít. Folyamatosan tájékoztatni fogják Kiskinizs község Önkormányzatát a projekt alakulásáról. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzott javaslattal egyhangúlag egyetért és 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozza: Szám: 56/2010. (IX.16.) Kt. Határozat Tárgy: Közbeszerzési szakértői valamint projektmenedzsmenti feladatok elvégzése tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása

4 4 Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója, energiaracionalizálása (ÉMOP-4.3.1/B.) projekt megvalósítása kapcsán közbeszerzési szakértői, valamint projektmenedzsmenti feladatainak teljes körű elvégzése tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatokkal kapcsolatos előterjesztést. Megállapítja, hogy három ajánlat érkezett, melyből az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, valamint az ajánlati ár a következő: 1.) Az ajánlattevő neve: SLG Consulting Tanácsadó és Szolgáltató KFt. Az ajánlattevő lakóhelye/székhelye: 3519 Miskolc, Enyedi György út 12. Közbeszerzés ajánlati ár: bruttó Ft. Projektmenedzsment ajánlati ár bruttó Ft. 2.) Az ajánlattevő neve: ELA-CONS Szolgáltató, Tanácsadó Kft. Az Ajánlattevő lakóhelye/székhelye: 3518 Miskolc, Csajkovszky út 49. Közbeszerzés ajánlati ár: bruttó Ft. Projektmenedzsment ajánlati ár bruttó Ft. 3.) Az ajánlattevő neve: ECOSTART Kft. Az ajánlattevő lakóhelye/székhelye: 3826 Miskolc, Katowice út 49. 4/4. Közbeszerzés ajánlati ár: bruttó Ft. Projektmenedzsment ajánlati ár bruttó Ft. Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Halmaj Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója energia-racionalizálása projekt megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési szakértői és projektmenedzsmenti feladatainak teljes körű elvégzésére az SLG Consulting Tanácsadó- és Szolgáltató Kft Miskolc, Enyedi György út 12. szám alatti székhelyű vállalkozást bízza meg, a közbeszerzés bonyolítására bruttó Ft., a projektmenedzsment bonyolítására bruttó Ft. költséggel. Amennyiben az SLG Consulting Tanácsadó- és Szolgáltató Kft-vel nem lehet szerződést kötni, akkor a második helyen szereplő ELA-CONS Szolgáltató, Tanácsadó Kft-vel kell szerződést kötni. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Tóth József polgármester elmondja, hogy a pénzügyi elszámolások összeállítását is az SLG Consulting fogja végezni. Kéri, hogy munkaköri leírásban fogalmazzák meg, melyek azok a feladatok, amit helyben kell megoldani a beruházás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében. Urbánné Pásztor Edina az SLG Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft. képviselője elmondja, hogy több alkalommal fog találkozni a Képviselő-testülettel, illetőleg a megújult testület tagjaival. Rendkívül felemelő, hogy a Szikszói Kistérségben ez a 214 millió Ft-os támogatás a településre érkezett. 8 olyan projektben működtek közre amely a leghátrányosabb kistérségek fejlesztését szolgálta. Ezek közül a jelenlegi a legnagyobb fejlesztés. A fejlesztés megvalósítását rendkívül szigorú európai uniós és magyar közreműködő szervezeti elvárás rendszer fogja végig kísérni. Sok esetben az az ember érzése, hogy a bürokrácia és a dokumentáció a valós fejlesztést megelőzi. 6 hasonló közoktatás fejlesztési projekt zár két hónapon belül, amelyben az SLG látta el a projektmenedzsmenti feladatokat. Akár a közbeszerzésben, akár a kivitelezési, építési munkák lebonyolítása, koordinálása során meglehetősen sokféle feladatot kellett megoldani. Ezek a jelenlegi fejlesztés zökkenőmentesebb lebonyolítását hivatottak szolgálni. A pénzügyi feladatok tekintetében minimális közreműködést kérnek az Önkormányzattól. A könyvelésben lévő számlákra ugyanis rá kell vezetni a támogatásnak megfelelő szövegezést. Az összes többi feladat a közreműködő szervezettel, a pályázóval, a kivitelezővel való folyamatos kapcsolattartás a projektmenedzsment feladata. A minden részleteiben pontosan kidolgozott kiviteli terv készítése rendkívül fontos, mert az alapozza meg a közbeszerzést és lebonyolítást is.

5 5 Tapasztalata szerint kardinális a megfelelő és alaposan átgondolt kiviteli terv készítése. Minden olyan tétel, ami kimaradt a dokumentációból, az Önkormányzat többletköltségét jelentheti, ha az korábban megjelent a pályázatban kötelező vállalásként és nem lett a kivitelezői vállalkozás része március 31-ig vállalták a projekt befejezését. Amennyiben a záró ünnepség keretében el tudják majd mondani, hogy sikerült ezt a fejlesztést a tervezethez képest kevés többletköltséggel megvalósítani, akkor nagy eredményt értek el. Óriási fejlődés a térség gyerekeinek, ha ilyen intézményben folytathatják a tanulmányaikat, tölthetik mindennapjaikat. Gratulál az eredményhez. Tóth József polgármester hozzáfűzi, hogy a Képviselő-testületnek van egy hatályos Közbeszerzési Szabályzata. A közbeszerzési törvény szeptember 15-én hatályba lépett módosítása következtében annak aktualizálására van szükség. Kéri az SLG Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t, hogy kezdjék meg az átdolgozást és az aktualizálást a közbeszerzési törvénynek megfelelően azzal, hogy a következő ciklus első testületi ülésére terjesszék be, mert annak alapján lehet kiírni a közbeszerzési tendert. A tendercsomag kiváltásáért korábban nettó 200 eft-ot állapított meg a Képviselő-testület. Ismerteti a Stúdió Észak-magyarországi Tervező Kft., LA-URBE Építész Iroda Kft., HAD Építész Iroda Kft. kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó ajánlatát. A legkedvezőbb ajánlatot a Stúdió Észak-magyarországi Tervező Kft. adta Ft. nettó összegben, mely a projekt költségelemein belül a kiviteli tervdokumentációra beállított összeget nem haladja meg. Javasolja, hogy a Képviselő-testület bízza meg a kiviteli tervek elkészítésére a STÚDIÓ Kft-t. Fel kell gyorsítani a kiviteli tervek elkészítését, tekintettel arra, hogy annak megléte szükséges a tender kiírásához. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzott javaslattal egyhangúlag egyetért és 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozza: Szám: 57/2010. (IX.16.) Kt. Határozat Tárgy: Kiviteli tervdokumentációk elkészítése tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója, energiaracionalizálása (ÉMOP-4.3.1/B.) projekt megvalósítása kapcsán kiviteli tervdokumentációk elkészítése tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatokkal kapcsolatos előterjesztést. Megállapítja, hogy három ajánlat érkezett, melyből az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, valamint az ajánlati ár a következő: 1.) Az ajánlattevő neve: STÚDIÓ Észak-magyarországi Tervező Kft. Az ajánlattevő lakóhelye/székhelye: 3530 Miskolc, Rákóczi út 6. Ajánlati ár: bruttó Ft. 2.) Az ajánlattevő neve: LA-URBE Építész Iroda Kft. Az ajánlattevő lakóhelye/székhelye: 3525 Miskolc, Patak utca 10. Ajánlati ár: bruttó Ft. 3.) Az ajánlattevő neve: HAD Építész Iroda KFt. Az ajánlattevő lakóhelye/székhelye: 3535 Miskolc, Rigó út 20. Ajánlati ár: bruttó Ft. Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Halmaj Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója energia-racionalizálása projekt megvalósításához kapcsolódó kiviteli tervdokumentációk teljes körű elvégzésére a STÚDIÓ Észak-magyarországi Terező Kft Miskolc, Rákóczi út 6. szám alatti székhelyű vállalkozást bízza meg, a kiviteli tervdokumentációk elkészítésére bruttó Ft. költséggel.

6 6 Amennyiben a STÚDIÓ Észak-magyarországi Tervező Kft-vel nem lehet szerződést kötni, akkor a második helyen szereplő LA-URBE Építész Iroda Kft-vel kell szerződést kötni. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Urbánné Pásztor Edina az ülésről eltávozott. GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Dr. Szunyogh János igazgató az anyaghoz hozzáfűzi, hogy időközben írásbeli tájékoztatás érkezett a Magyar Államkincstártól is az Alapító Okirat módosítására vonatkozóan. Az Alapító Okiratból törölni kell a költségvetési tevékenység jellegét. Módosítani kell a típusát és kiegészítő tevékenység helyett alaptevékenységet kell megjelölni, valamint módosítani kell a feladatellátási funkció megnevezését. Meg kell jelölni, hogy az intézmény önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó szerv-e. Szántó Lászlóné körjegyző hozzáfűzi, hogy az Alapító Okirat módosítása szeptember 15-től hatályba lépett új szabályozás miatt szükséges. Kiegészítő tevékenységet, kisegítő tevékenységet törölni kell a dokumentumból. Közszolgáltató szerv megnevezés is megszűnt. Valamint szükséges az Alapító Okirat létrehozását megalapozó jogszabályok aktualizálása is, tekintve a hatályba lépett módosításra. Javasolja, hogy a módosítást visszamenőleges hatállyal szeptember 1-től fogadja el a Képviselő-testület, mert az intézménybe szeptember 1-től felvételre került sajátos nevelési igényű gyermek. Tóth József polgármester tájékoztatásként elmondja, hogy a rekonstrukciós pályázattal összefüggő támogatási szerződés megkötéséhez be kellett csatolni olyan nyilatkozatot, mely szerint az intézmény vállalja a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, oktatását. A pályázat benyújtásakor még nem volt az intézményben ilyen tanuló, időközben azonban megváltozott a helyzet. Javasolja az ismertetett korrekcióknak megfelelően módosítsa a Képviselő-testület a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratát. Halmaj és Kiskinizs községek Képviselő-testülete megtárgyalta a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítására vonatkozó javaslatot, azzal egyhangúlag egyetért. Halmaj község Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Kiskinizs község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Szám: Tárgy: 58/2010. (IX.16.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 18/K -ában meghatározottakra tekintettel, figyelemmel a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényre, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet második fejezetében meghatározottakra tekintettel a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratát felülvizsgálták és a következő módosításokat hajtják végre:

7 7 1) A 4. pont a következők szerint változik: 4./ Költségvetési szerv tevékenysége: csak alaptevékenységet lát el vállalkozási vállalkozási tevékenységet nem folytat Szakágazat száma: alapfokú oktatás Intézmény típusa: 8 évfolyammal működő általános iskola és 4 csoporttal működő napközi otthonos óvodai feladatokat ellátó alapfokú oktatási- nevelési intézmény 2) A 4.1. Költségvetési szerv alaptevékenysége: Szakágazat: 8510 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés, alapfeladatok a következőkkel egészülnek ki: - A beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók. - A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók. 3) Az alapító okiratból törli a december 31-ig érvényes szakfeladat megnevezéseket és számokat. 4) Az alapító okiratból törli a kiegészítő és kisegítő tevékenységet. 5) Az alapító okiratból törli a költségvetési szerv típusa szerinti besorolást, mely A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató szerv Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény. A változások átvezetése után a következő egységes szerkezetű alapító okiratot adják ki: Alapító okirat Halmaj, Kiskinizs Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 18/K -ában meghatározottakra tekintettel, figyelemmel a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényre, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Korm. Rendelet II. fejezetében meghatározottakra tekintettel a Gárdonyi Géza Általános Iskola És Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratát felülvizsgálták és a következő egységes szerkezetű alapító okiratot adják ki: 1./ A költségvetési szerv Neve: Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Székhelye: 3842 Halmaj, Fő út 17. (Telefon: 46/ ) OM azonosító: KSH törzsszáma: / Létrehozásáról rendelkező határozat. Halmaj Községi Önkormányzat 250/1996.(X.17.) Kt. határozata Kiskinizs Községi Önkormányzat 133/1996.(X.17.) Kt. határozata Az intézményt határozatlan időre hozták létre. 3.1./ Az intézmény fenntartója: Községi Önkormányzat, 3842 Halmaj, Kossuth út 1. Községi Önkormányzat, 3843 Kiskinizs, Rákóczi út / Az intézmény alapítója, és alapítói jogokkal felruházott irányító szerve: Halmaj, Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3842 Halmaj, Kossuth út 1 Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3843 Kiskinizs, Rákóczi út 58

8 8 3.3./ Az intézmény felügyeleti szervének neve és címe: Szakmai fenntartói felügyelet: Halmaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3842 Halmaj, Kossuth út 1. Törvényességi felügyelet: Halmaj, Kiskinizs Körjegyzőség körjegyzője 3842 Halmaj, Kossuth út 1. 4./ Költségvetési szerv tevékenysége: csak alaptevékenységet lát el vállalkozási vállalkozási tevékenységet nem folytat Szakágazat száma: alapfokú oktatás Intézmény típusa: 8 évfolyammal működő általános iskola és 4 csoporttal működő napközi otthonos óvodai feladatokat ellátó alapfokú oktatási- nevelési intézmény Költségvetési szerv alaptevékenysége, január 01. napjától Szakágazat: 8510 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés. - Etnikai kisebbségi feladatok ellátása. - Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése, - sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátásokkal akadálymentesítés, - logopédus, gyógytornász, pszichológus gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, - kompetencia alapú nevelés és - korai fejlesztő pedagógia, - beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, - A beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók. - A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók. Szakágazat: 8520 Alapfokú oktatás. - Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, etnikai, kisebbségi feladatok ellátása (roma kisebbségi oktatás), halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítése, integrált oktatásnevelés, művészeti nevelés. - Kompetencia alapú oktatás, szövegértés- szövegalkotás, matematikai logika, idegen nyelv, informatika, szociális és életvitel, életpálya-építés kompetencia területein - Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai nevelése, oktatása (gyógypedagógiai oktatás), aki testi, enyhén értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd - A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, figyelemzavar) - Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás, iskolaotthonos ellátás január 01. napjától szakfeladat megnevezés, száma Alaptevékenység megnevezése Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyamon Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon Szakfeladat száma január 01. napjától

9 9 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 1-4. évfolyamon Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 1-4. évfolyamon Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása évfolyamon Fejlesztő felkészítés Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek programok Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti ágban A hátrányos helyzetű gyermekek, feladatok és családok életminőségét javító programok Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Bölcsődei ellátás Korai fejlesztés, gondozás Általános iskolai napközi (iskola-) otthoni nevelése Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Éttermi, mozgó vendéglátás

10 10 Iskola rendszeren kívüli nem szakmai oktatás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése / Az intézmény működési köre: Halmaj és Kiskinizs Községek közigazgatási területe 6./ Gazdálkodási jogköre alapján: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 7./ Költségvetési szerv vezetőjének választási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét Halmaj, Kiskinizs Községek Önkormányzatának Képviselő-testület határozott időre bízza meg, a közalkalmazott jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben című 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet alapján. Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat Halmaj község polgármestere gyakorolja, Kiskinizs község polgármesterének egyetértésével. 8./ Költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény, valamint Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény az irányadó. 9./ A feladat ellátását szolgáló vagyon: A feladatok ellátásához az általános iskolának rendelkezésre áll székhelyen lévő, belterület 254 hrsz m 2 alapterületű ingatlan, rajta található 1638 m 2 alapterület általános iskolai épülettel, tornateremmel, konyhával, étkezővel, műhellyel, a napközi otthonos óvodának pedig a Halmaj, belterület 70/1 hrsz m 2 területű ingatlan, rajta 470 m 2 épülettel. 10./ A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: A közintézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. 11./ Telephelye: Intézményegység megnevezése T e l e p h e l y Címe Telefonszáma Napközi Otthonos Óvoda 3842 Halmaj, Táncsics út 8. 46/ / Maximális gyermeklétszám: Óvodai nevelés: csoportok szám 4 Maximum felvehető gyermeklétszám 96 fő A beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók.a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók. Maximum felvehető gyermeklétszám 5 fő Iskolai nevelés, oktatás: évfolyamok száma: 8 maximálisan felvehető tanulólétszám: 300 fő Sajátos nevelési igényű tanulók (pszichés fejlődési zavarai) integrált oktatása (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia) képzésre felvehető maximális tanulólétszám: 15 fő Záradék Az alapító okirat módosítását, így az egységes szerkezetű alapító okiratot Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 58/2010(IX.16.) Kt. határozatával Kiskinizs Községi Önkormányzat képviselő-testülete 63/2010(IX.16.) Kt. számú határozatával fogadta el. Kiskinizs Község Képviselő-testülete az üléstermet elhagyja. Halmaj község Képviselő-testülete ülését tovább folytatja.

11 11 III. NAPIREND Az Önkormányzat I. félévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása Előadó: Tóth József polgármester Polgáriné Csordás Judit pénzügyi főtanácsos (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester bevezetőjében elmondja, hogy Halmaj és Kiskinizs község Képviselő-testülete elfogadta az együttes ülésen a közös intézmények költségvetési beszámolóját, valamint a költségcsökkentésre vonatkozó javaslatot. A napirend keretében az Önkormányzat saját szakfeladatait tárgyalja meg. Az előirányzat módosításával kapcsolatban hozzáfűzi, hogy arra az állam által év közben biztosított támogatások és azok felhasználása, valamint egyéb pályázati támogatások elszámolása miatt van szükség. Az írásos anyagban részletesen ki van dolgozva, hogy az eredeti előirányzat milyen tételekkel és összegekkel módosul. Indokolt a kiadások csökkentése és az év hátralévő időszakában a takarékos gazdálkodás. Törekedni kell többletbevétel realizálására. Polgáriné Csordás Judit főtanácsos hozzáfűzi, hogy az utóbbi időben folyamatosan gondot jelentett a sok kifizetetlen számla. Időközben megékezett a vis maior pályázati támogatás, befolyt az iparűzési adó bevétel nagy része, így sikerült kiegyenlíteni a számlákat, naprakész az Önkormányzat. 30 napot meghaladó kifizetetlen számla nincs, valamint jelenleg is van pénz az Önkormányzat számláján. Remélhetőleg október elejére egyenesbe kerül a költségvetés. Tóth József polgármester hozzáfűzi, hogy jelentős mértékben megnehezítette az Önkormányzat helyzetét az árvizek után kialakult körbetartozás, amikor az árvízi védekezés kapcsán a külsős cégek benyújtották a számlákat, de az Önkormányzat kifizetni nem tudta azt. Megjegyzi, hogy átutalásra került 10,5 millió Ft. összegű pályázati támogatás az iskola fűtéskorszerűsítésére. A Körjegyzőség szervezetfejlesztési projektje február végén lezárásra került, azonban a záró pénzügyi kifizetés - közel 8 millió Ft. - még nem történt meg. Vannak még egyéb kintlévőségek is. Megjegyzi, hogy az uniós források utalása kevésbé gördülékeny. Bízik benne, hogy stabilizálódik a pénzügyi helyzet. Palásti László képviselő kérdése az, hogy a csatornahálózat bérleti díját mikor egyenlíti ki a Vasonca Közmű Nonprofit Kft? Tóth József polgármester válaszában elmondja, hogy a 10 település önkormányzata, a lakossági díjak alacsonyabban tartása érdekében, minden évben pályázatot nyújt be szennyvízdíj kompenzációra a központosított célelőirányzatból, amit a lakossági szennyvízfogyasztás arányában lehet igényelni. A 10 településre levetítve, m 3 lakossági szennyvízmennyiség érkezik a befogadóba, aminek a 40 %-a Halmajon realizálódik. Minden évben megállapításra kerül egy támogatási küszöbérték. A küszöb érték alatt az állam nem támogatja a lakossági szennyvízdíjat, felette pedig a fajlagos költség és a támogatási küszöb közötti összeget lehet támogatásként igényelni. Az elmúlt évben 31 millió Ft. ebben az évben 37 millió Ft. támogatást kapott a 10 önkormányzat, amit át kellett utalni a szolgáltató részére. A hatályos üzemeltetési szerződésben rögzítésre került az üzemeltetés összes feltétele, többek között az, hogy a tulajdonos önkormányzatok részére bérleti díjat fizet a szolgáltató. A jövő héten lesz a Vasonca Kft. taggyűlése, amelyen dönteni kell arról, hogy milyen mértékű bérleti díjat lehet fizetni az Önkormányzatok részére. A csatornahálózat átadása óta folyamatosan nyújtanak be szennyvízdíj kompenzációs igényt ben várhatóan még megmarad a korábbi szabályozás, azonban várható annak átdolgozása, szociális alapokra történő helyezése. A tervek szerint a tulajdonos önkormányzatoknak amortizációs költséget kell képezni minden évben a nagy értékű felújítások finanszírozására. A Vasonca Kft. összes várható bevétele 103 millió Ft. lesz, melyből eft. állami támogatás. A lakossági és közületi szennyvízdíj 35 millió Ft. Az Önkormányzat évi I. félévi költségvetési beszámolójával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Halmaj község Képviselő-testülete az Önkormányzat I. félévi költségvetési beszámolóját egyhangúlag elfogadja, és 10 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza.

12 12 Szám: 59/2010. (IX. 16.) Kt. határozat Tárgy Az önkormányzat I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása 1.) A Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat I. félévi költségvetési beszámolóját, és azt jóváhagyja eft. bevétellel eft. kiadással eft. számlaegyenleggel 2.) A Képviselő-testület felhívja az intézményvezetők figyelmét, hogy az év hátralévő részében minél takarékosabban gazdálkodjanak, csak a legszükségesebb működési kiadásokat teljesítsék a hitelfelvétel elkerülése érdekében. Határidő: azonnal, illetve folyamatos december 31-ig. Felelős: polgármester, intézményvezetők Tóth József polgármester kéri a Képviselő-testületet, hogy az előirányzat módosítást az előterjesztésnek megfelelően fogadják el. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzott javaslattal egyhangúlag egyetért, és 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja: Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IX.17.) számú rendelete Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2010. (III.12.) számú rendelet módosításáról Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 91. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, figyelemmel a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény, az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet rendelkezéseire Halmaj Községi Önkormányzat évi költségvetését a következők szerint módosítja. 1. A rendelet 2. (1) bekezdése a következők szerint módosul: 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését e Ft bevétellel és kiadással hagyja jóvá. Ezen belül: e Ft. intézményi működési bevétel e Ft. átengedett megosztott bevétel, sajátos működési bevétel e Ft. felhalmozási és tőkejellegű bevétel e Ft. támogatás értékű bevételek e Ft. átvett pénzeszköz e Ft. támogatások (állami) e Ft. előző évi pénzmaradvány e Ft. működési hitel e Ft. fejlesztési hitel Kiadásainak főösszege: e Ft. működési kiadás e Ft. felhalmozási kiadás 0 e Ft. hitel

13 13 Ezen belül működési kiadás: e Ft személyi jellegű juttatás e Ft munkaadót terhelő járulékok e Ft dologi kiadások e Ft társadalom és szociálpolitikai juttatások e Ft támogatásértékű működési kiadás e Ft tartalék (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti megosztását, és a kiadások nemenkénti megosztását a K/1. sz. melléklet tartalmazza. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. 2.

14 14 Sorszám Bevételi jogcím 2010.évi terv 2010.évi mód.előírányzat 1. I. Működési bevételek (2+3) Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos műk. bevételei (4+ +7) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Ebből: gépjármű adó Bírságok, egyéb bevételek II. Támogatások (8+ +17) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatás ebből: közcélú foglalkoztatás Kiegészítő támogatás 13. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 14. Egyéb támogatás 15. Fejlesztési célú támogatások 16. Mük.képtelen önk. egyéb tám. 17. Vis maior támogatás III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 22. IV. Támogatásértékű bevétel (23+27) Támogatásértékű működési bevételek Ebből :OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevételek 26. Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Előző évi kp-i ktg. Visszatérítés 28. V. Véglegesen átvett pénzeszközök (26+27) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről VI. Tám. kölcs. visszatér. igénybev.,alap él váll. zev, közötti elsz.(31+32) 32. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 33. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 34 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VII Költségv.belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bev.( ) Előző évek előír. maradványának, pénzm.. igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Felhalmozási célra előző évek váll. Pm. Igénybevétele 40 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele(41+42) Működési célú Felhalmozási célú 43 IX: Kötvények kibocsátásának bevétele (44+45) Működési célú Felhalmozási célú 46 IX. Finanszírozási célú műveletek bevétele, Hitelek (47+ 53) Működési célú hitelek felvétele Rövidlejárató hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitelek felvétele Rövidlejárató hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele 53 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 54 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

15 15 Sorszám Kiadási jogcímek 2010.évi terv 2010.évi mód.előírányzat I. Folyó (működési) kiadások (2+ +13) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 6. Pénzmaradvány átadás 7. Támogatásértékű működési kiadás 8. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 10. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása 12. Pénzforgalom nélküli kiadások 13. Kamatkiadások 14. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) Felújítás 16. Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás 18. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 19. Pénzügyi befektetések kiadásai 20. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 21. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék 24. Államháztartási céltartalék évi CLIII. tv. 52. (1)bek. 25. IV. Hitelek kamatai 26. V. Egyéb kiadások 27. VI. Finanszírozási kiadások 28+29) 28. Hitelek, kölcsönök kiadásai 29. Értékpapírok kiadásai 30. Átfutó kiadások 31. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+ + VI)

16 I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 4/a. sz. melléklet Bevételek Kiadások Megnevezés évi terv évi módosított Megnevezés évi terv évi módosított Int. működési bevételek Személyi juttatások Támogatások, kiegészítések Munkaadókat terhelő járulék Támogatásértékű bev Dologi kiadások Véglegesen átvett pénzeszk Egyéb folyó kiadások EU támogatás Pénzmaradvány átadás stb. Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi kiegészítés Garancia- és kezességváll. kiadás Társadalom- és szociálpol. jutt Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Tartalékok Finanszírozási kiadások Egyéb kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi műk. célú pénzm. igénybev Rövid lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek törlesztése Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forg. célú belf. Értékp. bev., vásárlása Forg. célú belf. értékpapírok kib., ért. Bef. célú belf., külf. értékp. Bev., vásárlása Bef. célú belf., külf. értékpap. kib. ért. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások ÖSSZES BEVÉTEL ÖSSZES KIADÁS Költségvetési hiány: Költségvetési többlet:

17 17 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 4.b.sz. melléklet Bevételek Megnevezés évi terv évi módosított Kiadások Megnevezés évi terv évi módosított Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felújítás Önk. sajátos felham. bevételei Intézményi beruházás Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás Egyéb központi támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Tartalékok Felhalm. célú pénzeszközátadás EU-s támogatás EU-s támogatásból megvalósuló projekt Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb bevételek Egyéb kiadások stb stb. Értékesített tárgyi eszközök áfája Ért. Tárgyi eszközök áfa befizetése Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi felh. célú pénzm. igénybev Rövid lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek törlesztése Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok kib., ért. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forg. célú belf. Értékp. bev., vásárlása Bef. célú belf., külf. értékp. Bev., vásárlása Bef. célú belf., külf. értékpap. kib. ért. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finansírozási célú bev Finansírozási célú kiad. ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet:

18 IV. NAPIREND Önkormányzati ciklus értékelése Előadó: Tóth József polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester az írásbeli anyagban a pénzügyi helyzet kapcsán megfogalmazta, hogy az utóbbi két évben már az önkormányzati dolgozók jutalmazására sem jutott forrás, csupán a cafetéria juttatás megőrzésére volt lehetőség. Pontosan nem nézett utána, de úgy emlékszik, hogy év végén a dolgozók részére két heti jutalom került kifizetésre, aminek a munkaadót terhelő járuléka a következő évet terhelte, jelentősen megnehezítve ezáltal a 2008-as költségvetési évet. Az írásos anyagból néhány dolog kimaradt, ezért azt szóban kiegészíti. Sajnálatos tény, hogy megszüntetésre került a 13. havi illetmény. Erről nem az önkormányzatok tehetnek. Bízik benne, hogy ezt az önkormányzati alkalmazottak megértették. Bízik a gazdaság teljesítményének növekedésében, valamint a Kormány ígéretében, mely szerint az önkormányzatok helyzetét stabilizálni szeretnék, feladat- és hatásköreit egyértelműsítik. Nem helyes ha pl. az oktatásra a költségek 60 %-át kapják meg az önkormányzatok normatív finanszírozásként. Az sem megfelelő, hogy a közművelődési, valamint a sport feladatok normatív finanszírozása megszűnt. Az infrastrukturális fejlesztések körében eredményként könyvelheti el az Önkormányzat az iskola fűtéskorszerűsítésére elnyert 10,5 millió Ft. összegű támogatást. 8 db. régi típusú kazán helyett új, korszerű, sokkal jobb hatásfokú kazánok kerülnek beépítésre. Valamint kiépítésre kerül egy olyan automatika, ami a külső hőmérsékletet érzékelve fogja vezérelni az egész rendszert. Azt is megjegyzi, hogy Az Önkormányzat nem élte fel vagyonát, jól gazdálkodott a település értékeivel, jelentősen gyarapította a beruházásokkal, ingatlanok vásárlásával. Példaként említi a Cigány Kisebbségi Önkormányzattól megvásárolt 4,4 ha. szántó művelési ágú földet, valamint az iskola melletti lakóépület és a hozzá tartozó telek, a köztemető melletti terület megvásárlását is. A humánfejlesztés kapcsán megemlíti a Megyei Könyvtárral közös, 100 %-os finanszírozású, könyvtárfejlesztési projekt megvalósítását, amelynek már megtörtént az eszközbeszerzése 3 millió Ft. értékben. Tóthné Pekár Ágnes Közösségi Ház vezető hozzáteszi, hogy jelentős eredmény az is, hogy a teremben vezeték nélkül lehet internetezni. A pályázat szakmai meghívásos alapon történt. A fejlesztés jelentős mértékben emeli az intézmény technikai színvonalát. Tóth József polgármester folytatja a szóbeli kiegészítést. Az intézmény további fejlesztése érdekében TÁMOP keretében 50 millió Ft. értékben, szintén 100 %-os finanszírozás mellett valósul meg. Az iskolában pályázati támogatásból interaktív táblák és kiegészítő eszközök beszerzésére nyílik lehetőség digitális tananyagok oktatása céljából. Nagyon fontos minden olyan fejlesztés, ami az oktatás színvonalának emelését, fejlesztését szolgálja. Testületi munka, lakossági és társadalmi kapcsolatok körében nem tett említést a Cigány Kisebbségi Önkormányzatról és a Sportegyesületről. Sajnálatos tény, hogy - főként az elnök úrral - nem volt mindig harmonikus a kapcsolat, reméli, hogy ez a jövőben javulni fog. Bármilyen kéréssel fordult hozzá a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, úgy gondolja, hogy mindig pozitívan állt hozzá, a programok megvalósítását támogatta. A Hajós Alfréd Sportegyesület munkájáról tájékoztatót hallgatott meg a Képviselő-testület. Tevékenységük az egészség megőrzését, a helyes életmódra nevelést, valamint a szabadidő hasznos eltöltését szolgálta. Kéri, hogy továbbra is hasonlóképpen koordinálja az Egyesület a diáksportot. A községi Sportegyesületről már esett szó az előzőekben. A Képviselő-testület elvárása, hogy lényegesen szervezettebb formában végezzék a munkát, legyen stabil vezetőség, abban az esetben az Egyesület támogatása sem fog elmaradni. Példaértékűnek tartja az Őszi Napsugár Szépkorúak Egyesületének munkáját, az Egyesület elnökének Gulyás Istvánnénak, valamint a vezetőség tagjainak tevékenységét. Az Egyesületet a jól szervezett közösségi munka jellemzi. Hasonló véleménye alakult ki az Öregfiúk Közhasznú Egyesület tevékenységéről. Az Egyesület folyamatosan tevékenykedik, bevételeit tagdíjakkal növeli, önszerveződő módon és aktívan kapcsolódnak be a közösségi feladatok szervezésébe és bonyolításába. A Jóléti Szolgálat Közalapítvány tevékenységéről, minden évben írásbeli beszámolót készít, melyet a Képviselőtestület megtárgyal. A Közalapítvány foglalkoztatásban is jó irányban mozdult el. Reméli, hogy továbbra is gyümölcsöző, eredményes lesz a kapcsolat. Az írásos anyagban sokkal részletesebben is jellemezhető lett volna az Önkormányzat munkája, de a főbb területeket említve, igyekezett összefoglalni az Önkormányzat tevékenységét.

19 19 Úgy gondolja, hogy emelt fővel állhatnak a választók elé, mert eredményes munkát végeztek a négy évben. Nyilván voltak hibák, nem állítja, hogy minden tökéletesen sikerült. A polgárok észrevételeit, ötleteit, javaslatait továbbra is várja. Nem az a cél, hogy minden kérdésben egyetértsenek, hanem vitatkozzanak, de azt kulturáltan, építő jelleggel, előremutatóan tegyék. Az előterjesztésekből általában jó döntések születtek. A demokrácia a többség véleményének az akaratát tükrözi. Tudomásul vette azt is, amikor javaslatával nem értett egyet a Képviselőtestület. Idézi Dr. Ódor Ferenc képviselő úr a Nemzeti Emlékpark átadásán megfogalmazott gondolatát, mely szerint Aki tud jobbat, az csinálja. Megköszöni a képviselő-társainak, intézményvezetőknek, civil szervezetek vezetőinek, minden munkatársának az elmúlt négy évben végzett munkáját. Dr. Szunyogh János igazgató úr köszönetét fejezi ki a Képviselő-testületnek, a Polgármester úrnak a pozitív hozzáállásért. Az intézmény az egyre nehezedő gazdasági helyzetben is zavartalanul működött. Köszöni az elvégzett munkát, a segítséget, a kritikát, az útmutatást. Azok részére, akik a közelgő választáson indulnak, sikeres szereplést kíván. Önmaga és kollégái nevében, erőt, egészséget, további sok sikert. Palásti László képviselő elnézést kér, ha úgy tűnt a négy év alatt túl sok alkalommal szólt hozzá az egyes témákhoz. Megköszöni a közösen végzett munkát mindenkinek. Azok a képviselők, akik csak 2006-tól tagjai a testületnek sokat tanultak ez alatt a négy év alatt. Volt amikor hangot adott a véleményének, volt amikor nem. Elnézést kér, ha élesebb hangnemben összetűzésbe került valakivel. Bizonyára emlékeznek rá, hogy a Körjegyzőséggel kapcsolatban majdnem kesztyűt húztak. Arról, hogyan lesz tovább, még nem érdemes beszélni. A legfontosabb az, hogy a falu működőképes legyen, előre haladjon, az emberi értékeket megőrizzék Szántó Lászlóné körjegyző nem érti Palásti képviselő urat, miért kér elnézést? Sokkal hasznosabb, ha több hozzászólás, véleménye, észrevétel hangzik el, hiszen abból lehet tanulni, kijavítani azt, ami nem jól működik. Értelmesebb és hasznosabb az az ülés, amikor mindenki kulturáltan elmondja a véleményét, még akkor is, ha néha úgy tűnik, vagy úgy érzi valaki hogy az bántó. Palásti úr észrevételét a Körjegyzőséggel kapcsolatban nem rossz, hanem jó szándékú észrevételnek érezte. A Képviselő-testület feladata az, hogy ahol lehet takarékoskodjon az Önkormányzat pénzével, valamint ismerje meg az önkormányzatot érintő ügyeket. Mindenkinek megköszöni a munkáját, akivel a négy év alatt együtt dolgozott. Mindenkinek sok sikert kíván a választásokhoz. Béres Sándor képviselő elmondja, hogy az elmúlt négy évben nem sok hozzászólása volt az üléseken. Ennek az az oka, hogy a közmunkaprogram irányítójaként a Polgármester úrral napi kapcsolatban van, ezért az üléseket megelőzően sokszor egyeztettek különböző témákban. Az elmúlt ciklust jónak értékeli, annak ellenére, hogy a gazdasági válság hatása itt is érezhető. Több olyan beruházás megvalósítása maradt el, amelyre nem nyertek pályázati támogatást, de a négy év alatt szerették volna megvalósítani. Példaként említi a ravatalozó felújítását, ami ugyan tervbe volt véve, de nem sikerült. Bízik benne, hogy az elkövetkezendő ciklusban meg fog valósulni ez a fejlesztés is. Voltak viták és összetűzések a négy év alatt, a bírálat sokszor jogos volt, amit el is fogadott. Bízik benne, hogy az elkövetkezendő időszakban az együttműködést tovább tudják fejleszteni. Megköszöni a képviselő társai segítségét, akik a közmunkaprogramban segítették a munkáját. Amennyiben bizalmat kap, a következőkben még nagyobb energiával fog neki látni a feladatoknak. Gulyás Istvánné az Őszi Napsugár Szépkorúak Egyesületének elnöke az Egyesület nevében mond köszönetet, azért, hogy a Képviselő-testület méltányolja azt, amit tesznek. Az önkormányzati támogatáson kívül sokszor kaptak jó tanácsokat, hogy pályázni tudjanak. Több alkalommal nyújtottak be sikeres pályázatokat így az Egyesület vagyonát gyarapítani tudták. CD lejátszót, fényképezőgépet, egyenruhát, edényeket, asztalterítőket, szintetizátort, tudtak vásárolni, ami rendkívül nagy dolog. Az Egyesület tagjai szívesen vannak együtt, szívesen gyakorolnak, vesznek részt a közösségi életben. Elfogadják egymás másságát, hibáit. Jó az, ha a hétköznapok egyhangúságából kimozdulhatnak. Köszöni a támogatást, a segítséget. Mindenkinek jó egészséget, békességet kíván a klubtársak nevében. Budai László CKÖ elnöke szintén megköszöni a segítséget, a Képviselő-testület, valamint az intézményvezetők hozzáállását. Külön megköszöni, a Jegyző Asszony segítségét, aki nagyon sokat küszködött a Kisebbségi Önkormányzattal, nagyon sokat tett a Kisebbségi Önkormányzatért amiért ismételten köszönetét fejezi ki. A napirenddel kapcsolatban egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. Halmaj község Képviselő-testülete a ig terjedő önkormányzati ciklus értékelését az elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadja.

20 20 V. NAPIREND Egyéb indítványok, bejelentések BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT ÉVI FORDULÓ (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester tájékoztatásként elmondja, hogy a következő évben is lehetőség van a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra. Ismerteti az elkészített határozati javaslatot. A pénzügyi nehézségek ellenére is indítványozza, hogy a csatlakozás mellett foglaljon állást a Képviselő-testület. Halmaj község Képviselő-testülete a javaslattal egyhangúlag egyetért és 10 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Szám: 60/2010. (IX. 16.) Kt. határozat Tárgy: Felsőoktatási ösztöndíj pályázati rendszerben való részvétel. Halmaj község Önkormányzata egyetért a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerre vonatkozó pályázati kiírásban foglaltakkal. Az előzőekre tekintettel csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. A felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozáshoz szükséges nyilatkozatot szeptember 30-ig juttassa el a Felsőoktatási Pályázatok Irodája részére, azt követően pedig a pályázat ütemterve szerint gondoskodjon a pályázat kiírásáról, valamint a további intézkedések megtételéről. Határidő: szeptember 30., illetve folyamatos Felelős: polgármester 028/3 HRSZ-Ú INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE Gráf Béláné kérelme, határozati javaslatban kiküldésre került. Kérte, hogy a vázrajzot másolják rá, a TÜZÉP telepen a háromszög értékesítéséről van szó, hasznosítani nem tudja az önkormányzat ők vásárlási szándékot jelentettek be, a telkeknek a m2. ára 350.-Ft+ÁFA javasolaj, hogy 100Ft/m2+ÁFA összegben értékesítsék a területet kérelmező részére. külterületi ingatlan, belterületi ingatlanhoz nem hasonlítható értékben. Radomszki Jánostól 1300 m2-t vettünk meg 100 eft-ért. Értékarányosan többet nem lehet érte kérni. A piaci értéket figyelembe kell venni. Javasolja, hogy függesszék ki a vételi ajánlatot, a költségek a vevőt terhelik. Halmaj község Képviselő-testülete a javaslattal egyhangúlag egyetért és 10 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Szám: 61/2010. (IX. 16.) Kt. határozat Tárgy: A halmaji 028/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése A Képviselő-testület megtárgyalta a halmaji külterületi 028/3 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó előterjesztést, és a következő határozatot hozza: Halmaj község Önkormányzata értékesíti az 1/1 arányú tulajdonát képező, halmaji külterületi 028/3 hrsz-ú, 1050 m 2 nagyságú, 0,66 AK, legelő művelési ágú ingatlant, Gráf Béláné (szül.: Miskolc I., 1970.

Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása

Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-5/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2010. április 22. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 július 28-án tartott üléséről. 168/2011.(VII.28.)sz. kt. határozat 169/2011.(VII.28.)sz.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2012. március 9. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2012. június 6. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli, együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Alapító okirat. /a Kt.4 (1), Közoktatási törvény 37. (5) / Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Vámosszabadi Tagiskola

Alapító okirat. /a Kt.4 (1), Közoktatási törvény 37. (5) / Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Vámosszabadi Tagiskola Alapító okirat /a Kt.4 (1), Közoktatási törvény 37. (5) / A költségvetési szerv neve: Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Rövid neve: VMÁAMI Székhelye: 9062 Kisbajcs, Arany

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 5./ Nevelési, oktatási intézmények alapító okiratainak módosítása

JEGYZŐKÖNYV. 5./ Nevelési, oktatási intézmények alapító okiratainak módosítása JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. július 11-én de. 8 órakor a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 161/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A 160/2012. (V. 03.) számú és

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2012. december 13.-i ülésére Az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út 14. /Fax: +36-2313141, +36-1-2313151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. június

Részletesebben

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2009. május 14-én 17 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Bányász Kultúrotthon Jelen vannak: Petrik

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2011. január 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Iktatószám:1973-7/2009. Alapító Okirat A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Nemzetőr Általános Iskola Költségvetési törzsszáma: 564803-0-00

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Nemzetőr Általános Iskola Költségvetési törzsszáma: 564803-0-00 ALAPÍTÓ OKIRAT Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Tv. l -a és a 2 -a (2) bekezdése alapján az alábbi módosításokkal

Részletesebben

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú J e g y z ő k ö n y v e Készült: Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 3-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25.

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. JÚLIUS 17.-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL TARTALMA: 6/2012. /VII. 18./ sz. Ökt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Ács Város Képviselő-testületének, 2011. március 24-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti képviselő-testületi

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 29-én megtartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 29-én megtartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 29-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Tömör István polgármester

Tömör István polgármester BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2008 (XI.06.) h a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 25-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2011. április 29-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács Sándor, Leel-Őssy György, Molnár Imre, Piroska

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. július 13., kedd. 4-B. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. július 13., kedd. 4-B. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. július 13., kedd 4-B. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. július 13., kedd 4-B. szám

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 71/2011. Melléklet: 1 db.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2012. június

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2009. május 13-án megtartott rendkívüli testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2009. május 13-án megtartott rendkívüli testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2009. május 13-án megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Chrompota

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS TERVEZET A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 251-11/2010. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Baranya megye gyógypedagógiai intézményrendszerének komplex

Részletesebben

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási és Egyházügyi Bizottsága... számú határozatával jóváhagyta 2009.. hó.- n 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata Előterjesztés Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-Testület! A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Önkormányzati intézmények alapító okirata módosítása Iktatószám:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 22-én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 906-4- /2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Előterjesztés. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása

Előterjesztés. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása Az... napirendi ponthoz Előterjesztés Napirend: Előterjesztő: Előzmények: Határozat tervezet: Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása a polgármester 32/2011.

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 1-13/2011./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 628-10/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. május 22-én megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143 Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842. Halmaj Táncsics út 8. Tel.: 06-46-574-226 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202143 KÉSZÜLT: Halmaj, 2013. március 30.

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület 2011. május 26-i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület 2011. május 26-i ülésére BALATO FÜRED VÁROS Ö KORMÁ YZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Előkészítő: Pékné dr. Csefkó Judit aljegyző Szabó Lajos osztályvezető E L Ő T E R J E SZ T É S A

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 5. napirendi pont: Sürgősségi előterjesztés a SOPRONTISZK

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Vörösmarty Mihály Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról

módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, valamint ÁRTÁND, BOJT, NAGYKEREKI és TOLD KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI 2011. AUGUSZTUS 31-I EGYÜTTES NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A nevelési-oktatási intézmények alapító

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVFOLYAM 5.sz. 2012. MÁJUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVOLYAM 5.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 7-29. oldal II.

Részletesebben

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata 3/1. sz. melléklet Az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztatóban foglaltak, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője PH. Hatósági és Szociális Osztály vezetője. vezetője

Jegyzőkönyv. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője PH. Hatósági és Szociális Osztály vezetője. vezetője Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Fürjes Pál, Dr. Bélteczki

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 58/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: Bőcs Község Önkormányzatának a Zempléni

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly Gyula

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 14-16, d./ határozata:80-99; Száma: 123-8/2013.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4195-3/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 881-20/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 29-én (Kedden) 13:00 órakor

Részletesebben

Tárgy: A Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: A Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-118/2774/2012. sz. határozat Tárgy: A Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai: 425-439, 446/2012. d./ rendelete: --- TÁRGYSOROZAT Megnyitó

Részletesebben

(Ji. szám ú előterjesztés

(Ji. szám ú előterjesztés l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (Ji. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 12- én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál u.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 27-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programja módosításának jóváhagyása

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Javaslat a közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Előadó: Dr. Puskás Imre,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. augusztus 02-án megtartott rendkívüli testületi ülésnek a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása.

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása. TAR TALO M M UTAT Ó SZOI alapdokumentumainak módosítása. 2. Költségvetési szervek Alapító Okiratainak felülvizsgálata. 3. Játékvár Óvoda alapdokumentumainak módosítása. 4. Együttműködési megállapodások.

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 31-én megtartott soros üléséről J e

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. július 10-én az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képvislő-testülete, 2010. december 13-án tartott üléséről.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képvislő-testülete, 2010. december 13-án tartott üléséről. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képvislő-testülete, 2010. december 13-án tartott üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Homoki-Szabó Róbert, Fenyvesi Zoltán, Kiss Anikó,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. június 10.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. június 10. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014. június 10. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. december 21-én 11.30 órától 12.00 óráig a Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében (3671 Borsodnádasd,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-24/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 24. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. december 18-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Készült: 2012. december 18-án

Részletesebben

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1)

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1) Az alapító okirat száma: 7/2000. KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1) Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselőtestülete a 184/1999. sz.

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 32-3/2011. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2011. február 27-ei ülésének J

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 11-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Rumi László Szabó

Részletesebben

~ 273 ~ 73-15/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. július 23.-án 16,30-kor megtartott rendkívüli üléséről.

~ 273 ~ 73-15/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. július 23.-án 16,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. 73-15/2012. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. július 23.-án 16,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: 141/2012.(VII.23.) 142/2012.(VII.23.) 143/2012.(VII.23.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

1-92. számú előterjesztés

1-92. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1-92. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egyesített Bölcsődék, a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10915/2012. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - közoktatási intézmények

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-1/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

HEVES VÁROSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZET BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. Szervezeti és Működési Szabályzata

HEVES VÁROSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZET BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. Szervezeti és Működési Szabályzata HEVES VÁROSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZET BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Rózsa Sándor igazgató 2009. 11.18. Jóváhagyta:

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i üléséről. Tárgykód NAPIRENDEK Határozat száma Lapszám Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (szóbeli). 179 Együttműködési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008.január 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Barna Zoltán, Hubainé Szabó Margit,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I.2-424/2009. Tárgy: Alapító Okiratok módosítása Üi.: Juhászné Kérdő E./dr. Dobó A. Melléklet: 9 módosító okirat, ügyrendi megállapodás

Részletesebben

Ferkovics Tibor Polgármester

Ferkovics Tibor Polgármester Iktatószám: 616/19/2015. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 17.-énmegtartott ülésének a.) jegyzőkönyve, b.) tárgysorozata, c.) határozata: 57-58. számig. Határozatok tárgykódjai:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 23/2011. (II. 10.) ÁKt. határozat A körjegyzőségi feladatok ellátásáról szóló megállapodás

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-14/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. szeptember 17- én (szerdán) 17 órakor a Nádasd,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. /2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március

Részletesebben