MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE"

Átírás

1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 31-én megtartott soros üléséről J e g y z ő k ö n y v

2 Készült: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 31-én megtartott üléséről Az ülés helye: Martonvásár Város Önkormányzat Geróts terme Az ülés kezdési időpontja: óra Jelen vannak: polgármester Képviselők Dr. Szabó Tibor Farkas Erzsébet Gucsek István Dr. Gyulay Gyula Horváth Bálint Kuna Ferenc Nemes József Szigeti Zoltán (3. napirendi pont tárgyalásakor érkezett) Varga Ferenc (2. napirendi pont tárgyalásakor érkezett) Tanácskozási joggal részt vett: Dr. Koltai Gábor jegyző Meghívottak: Nagy Zsófia igazgatási osztályvezető Miklósné Pető Rita szervezési osztályvezető Tóth Zoltán műszaki osztályvezető Bíró László pénzügyi osztályvezető Dohárszky István Martongazda Kft. ügyvezetője Stefkovits Ferencné óvodavezető Dr. Szabó Tibor: köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket, megállapította, hogy a testület határozatképes, 7 fő testületi tag az ülésen megjelent, Varga Ferenc és Szigeti Zoltán képviselők jelezték, hogy később érkeznek az ülésre. Javaslatot tett a napirendi pontokra, valamint a jegyzőkönyvvezető személyére. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a testület egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2011. (V. 31.) határozata Napirendi pontok 1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 1.) Ütemterv önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról 2.) Kistérségi feladatellátás szervezése 3.) Művészeti Iskola alapító okiratának módosítása 4.) Brunszvik Teréz Óvoda férőhelybővítése 5.) Önkormányzati ingatlanvagyon koncepció 6.) Építésügyi feladatok ellátására létrejött társulási megállapodás módosítása

3 7.) Tájékoztató a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás évi tevékenységéről 8.) Beszámoló a évi mezőőri tevékenységről 9.) Tájékoztató nyári rendezvénysorozatról 10.) Katasztrófavédelmi tájékoztató 11.) Egyebek a) Tájékoztató az aktuális pénzügyi helyzetről b) Tájékoztató lejárt határidejű határozatokról, pályázatokról 2.) A képviselő-testület jegyzőkönyvvezetésre Provoda Józsefné személyét fogadta el. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal Dr. Szabó Tibor: a kiküldött meghívó szerint zárt ülés kell tartani a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. tisztségviselőinek megválasztásával kapcsolatban. Kérte, a zárt ülés megtartásáról szavazzon a testület. Megállapított, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 75/2011. (V. 31.) határozata zárt ülés tartása Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülés tart, melynek napirendi pontja: - Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. tisztségviselőinek megválasztása. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 1. napirendi pont Ütemterv önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról Dr. Koltai Gábor: a képviselő-testület soros ülésén döntött arról, hogy felül kell vizsgálni a hatályos önkormányzati rendeleteket. A határozati javaslat melléklete az ütemterv, mely havi lebontásban tartalmazza a rendeletek felülvizsgálatát. A felülvizsgálat előtt minden testületi, ill. bizottsági tag megkapja a felülvizsgálandó rendeleteket véleményezés, javaslattétel céljából. Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 76/2011. (V. 31.) határozata

4 Martonvásár város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a hatályos önkormányzati rendeleteket a határozat melléklete szerinti Ütemtervben foglaltak szerint felülvizsgálja. A határozat végrehajtásáért felelős: jegyző A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos 76/2011. (V. 31.) határozat melléklete: ÜTEMTERV önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára JÚNIUS 20/2010 (XI.2.) rendelet a szociális ellátások térítési díjáról 10/2006 (VI.12.) rendelet a lakások és helyiségek használatáról 15/2004 (VI.15.) rendelet a vagyonról 21/2010 (XI.30.) rendelet a mérlegtartalomról SZEPTEMBER 16/2004 (VI.15.) rendelet a vagyontárgyak értékesítéséről Köz- és magánterületek karbantartása (5 rendeletből 1) 9/2000 (V.31.) rendelet a parlagfű irtásról 17/2004 (VI.15.) rendelet a környezetvédelemről, település rendjéről, környezet tisztántartásáról 33/2005 (XI.30.) rendelet a közterület tisztántartásáról, hulladékkezelési díjról 22/2008 (IX.30.) rendelet a növények ültetési távolságáról 5/2010 (II.3.) rendelet a magánterületek karbantartásáról 39/2005 (XII.21.) rendelet a köztemetőről és temetkezésről 23/2005 (X.26.) rendelet a mezei őrszolgálatról 23/2008 (IX.30.) rendelet a parkolási rendről 2/2011 (II.2.) rendelet a házasságkötés szabályairól OKTÓBER 37/2005 (XII.21.) rendelet a vásárokról, piacokról 21/2008 (IX.30.) rendelet a közterület használatról 7/2010 (II.2.) rendelet a folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 18/2008 (VI.24.) rendelet a házszámozás szabályairól NOVEMBER 8/2004 (IV.15.) rendelet a helyi építészeti örökség védelméről 20/2004 (VI.15.) rendelet az önszerveződő közösségek támogatásáról 28/2005 (X.26.) rendelet a helyi közművelődésről 27/2005 (X.26.) rendelet a címerről, zászlóról 26/2005 (X.26.) rendelet a díszpolgári címről, kitüntető díjról DECEMBER Adórendeletek (5 db) 3/2005 (II.14.) rendelet a helyi adókról 22/2005 (X.26.) rendelet a talajterhelési díjról 8/2006 (III.27.) rendelet a luxusadóról 6/2011 (II.16.) rendelet az érdekeltségi hozzájárulásról 14/2011 (V.11.) rendelet az építmény és telekadóról 25/2005 (X.26.) rendelet a Forum Martini lapról 15/2011 (V.11.) rendelet az élelmezési térítési díjakról 4/2006 (II.13.) rendelet a szennyvízdíjról 12/2008 (VI.30.) rendelet a tömegközlekedés díjáról 35/2005 (XII.21.) rendelet a helyi vízdíjról Egyéb ár-, díjtételek miatti módosítások szükség szerint

5 2012. JANUÁR 20/1998 (IX.1.) rendelet a helyi népszavazásról 2/2005 (II.14.) rendelet a Ktv végrehajtásáról a hivatalban 29/2005 (X.26.) rendelet a hatáskörökről, e-ügyintézésről 21/2010 (XI.2.) rendelet a képviselői tiszteletdíjról 35/2010 (XII.21.) rendelet az érdekeltségi rendszerről FEBRUÁR évi költségvetés 1/2007 (I.30.) rendelet a szervezeti és működési szabályzatról 43/2004 (XII.22.) rendelet a helyi építési szabályzatról 11/2011 (III.9.) rendelet változtatási tilalomról MÁRCIUS 16/2010 (VI.30.) rendelet a szociális ellátásról 6/2006 (II.13.) rendelet a gyermekvédelemről 9/2010 (III.30.) rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteiről ÁPRILIS 2011.évi zárszámadás CIKLUS VÉGÉIG 8/2010 (II.24.) rendelet az állattartásról 17/2005 (VIII.29.) rendelet a hulladékgazdálkodási tervről EGYÉB PROGRAMOK, KONCEPCIÓK Vagyonhasznosítási koncepció 2011 Sportkoncepció 2011 Gazdasági program 2011 Városfejlesztési stratégia 2011 Kulturális és turisztikai koncepció 2012 Környezetvédelmi program napirendi pont Kistérségi feladatellátás szervezése Dr. Szabó Tibor: több alkalommal tárgyalta testület, a kabinetiroda, valamint a kistérségi tanács a kistérségi iroda integrációjának kérdését. Minden társ település egyetértett a iroda integrációjával. A társulási tanács működésével kapcsolatos hivatali teendőket, azaz a munkaszervezeti feladatokat július 1-i hatállyal Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hivatala látja el. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 7 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: (Varga Ferenc képviselő megérkezett a testület ülésére) Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 77/2011. (V. 31.) határozata a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Martonvásár Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntéseket hozza: I.

6 Martonvásár Város Önkormányzata Képviselőtestülete Martonvásár Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1. Az Alapító Okirat 3. pontjának címe kiegészül a működési szövegrésszel, első bekezdése 3.1. pont számozást nyer az alábbiak szerint, továbbá kiegészül az alábbi 3.2. ponttal: 3.1. Illetékességi területe: 3.2. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátása tekintetében működési területe a Társulás tagi Önkormányzatai 1. számú függelékben rögzített közigazgatási területére terjed ki. 2. Az Alapító Okirat 10. pontja kiegészül az alábbi második bekezdéssel: A Polgármesteri Hivatal a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása VI/17. pontja alapján ellátja a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. tv. 10. (1) bekezdése szerinti munkaszervezeti és az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 65. (5) bekezdése szerinti a Társulás költségvetése végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 3. Az Alapító Okirat kiegészül az alábbi 1. sz. függelékkel: 1. sz. függelék I. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatai ellátásának működési területe a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. tv. Tktv. mellékleteiben foglaltak szerint: Baracska Ercsi Gyúró Martonvásár Ráckeresztúr Tordas 4. Az Alapító Okirat Alaptevékenység alpontja az alábbiak szerint módosul: Alaptevékenység: Megnevezés Szakfeladat száma Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Lakó és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Híd, alagút építése Bontás Építési terület előkészítése

7 Tankönyv forgalmazás költségvetési szervnél M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (Forum Martini) Egyéb kiadói tevékenység Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Építményüzemeltetés Zöldterület-kezelés Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tev Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcs. tev Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati vál. kapcs. tev Európa parlamenti képviselőválasztáshoz kapcs. tev Országos és helyi népszavazáshoz kapcs. tev Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Önkormányzati és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Sport, rekreáció központi igazgatása és szabályozása Önkormányzatok, közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Közvilágítás Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Központi költségvetési befizetések Finanszírozási műveletek Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Közterületek rendjének fenntartása Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Óvodai nevelés, ellátás A Szent László Regionális Óvodában a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX

8 Közoktatási törvény bekezdése alapján a) ép értelmű, testi, beszéd érzékszervi problémával küzdő integráltan nevelhető autista, integráltan nevelhető enyhe fokban értelmi fogyatékos, logopédiai ellátásra szoruló gyermekek, a megismerő funkciók vagy a viselkedés organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő, valamint b) a megismerő funkció vagy viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek elláthatóak Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) (Megismerési funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatti sajátos nevelési igényű tanulók ellátása, beszédfogyatékos és logopédiai ellátás) Általános iskolai felnőttoktatás (1-4 évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) Megismerési funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatti sajátos nevelési igényű tanulók ellátása, beszédfogyatékos és logopédiai ellátás Általános iskolai felnőttoktatás (5-8 évfolyam) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthonos nevelése. Megismerési funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatti sajátos nevelési igényű tanulók ellátása, beszédfogyatékos és logopédiai ellátás Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése. Megismerési funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és

9 súlyos rendellenessége miatti sajátos nevelési igényű tanulók ellátása, beszédfogyatékos és logopédiai ellátás Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Foglalkozás-egészségügyi ellátás Egyéb máshova nem sorolt járóbeteg-ellátás /Szemészet, Ügyelet/ Fogorvosi alapellátás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Idősek nappali ellátása Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás (Szent László Völgye Segítő Szolgálat) Családsegítés (Szent László Völgye Segítő Szolgálat) Támogató szolgálat (Szent László Völgye Segítő Szolgálat) Közösségi szolgáltatás Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

10 Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése. /Martonvásári Napok/ Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás Köztemető-fenntartás, működtetés Az Alapító Okirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul: 12. A költségvetési szerv foglalkoztatottjai: Köztisztviselők, akiknek jogviszonyára a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv. és végrehajtási jogszabályai rendelkezéseiben foglaltak az irányadók, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. tv. hatálya alá tartozó munkavállalók. II. A Képviselő-testület Martonvásár Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát az I. pont szerinti módosítással a határozat l. számú mellékletében foglalt tartalommal egységes szerkezetbe foglalja, s felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. III. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Martonvásár Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz. - részére a változások átvezetése érdekében 10 napon belül küldje meg, s kérje a törzskönyvi adatokban a módosítások bejegyzését. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: I. pont - folyamatos, II. pont azonnal, III. pont - döntést követő 10 nap IV. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt vezető jegyzőt, hogy a Szent László Völgye Kistérségi Szolgáltató Iroda július 1.-i hatállyal történő megszűntetéséből és Martonvásár Város Polgármesteri Hivatalának jogutódlásából eredő, a munkáltatói jogutódlással kapcsolatos szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

11 A határozat végrehajtásáért felelős: jegyző A határozat végrehajtásának határideje: május sz. függelék I. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatai ellátásának működési területe a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. tv. Tktv. mellékleteiben foglaltak szerint: Baracska Ercsi Gyúró Martonvásár Ráckeresztúr Tordas Dr. Szabó Tibor: kérte a testületi tagokat, hogy a polgármesteri hivatal státusz számáról, szervezeti felépítéséről szóló határozati javaslatról szavazzanak. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 7 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 78/2011. (V. 31.) határozata a Polgármesteri Hivatal státusz számáról, szervezeti felépítéséről 1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői státuszainak számát 4 fővel növelten, 30 főben, a létszámot (költségvetési rendelet 7. sz. melléklet 3. sor) összesen 31,5 főben állapítja meg július 1. napi hatállyal. 2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy tekintettel a kistérségi feladatok átvételére, a költségvetés módosítását az 1.) pontban foglaltak szerint készítse elő. 3.) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódását a határozat melléklete szerint elfogadja. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző A határozat végrehajtásának határideje: 1.) és 3.) pont folyamatos 2.) pont soros képviselő-testületi ülés

12 78/2011. (V. 31.) határozat melléklete: POLGÁRMESTERI HIVATAL szervezeti felépítése és állománytábla 1. Vezetés Polgármester Jegyző Aljegyző 2. Szervezési Osztály Osztályvezető Szervezési ügyintéző I Szervezési ügyintéző II Civil referens Kistérségi, oktatási és pályázati referens Szervezési ügykezelő I Szervezési ügykezelő II Kézbesítő (Mt.) Kistérségi koordinátor (ov.) 3. Igazgatási Osztály Osztályvezető Igazgatási ügyintéző I Igazgatási ügyintéző II Okmányügyi ügyintéző I Okmányügyi ügyintéző II Okmányügyi ügyintéző III Ügyfélszolgálati asszisztens (Mt.) 4. Pénzügyi Osztály Osztályvezető Önkormányzati referens Számviteli referens Intézményi költségvetési referens I Intézményi költségvetési referens II Pénzügyi előadó Pénztáros, eszköznyilvántartó Kistérségi költségvetési referens Kistérségi pénzügyi ügyintéző Adóügyi ügyintéző I Adóügyi ügyintéző II. 5. Műszaki Osztály Osztályvezető Építéshatósági ügyintéző I Gazdasági ügyintéző Műszaki ügyintéző Műszaki-gazdasági asszisztens Mezőőr (Mt.) Első számjegy: - szervezeti egység Második számjegy: - állománycsoport - 1. választott (külön jogszabály) - 2. köztisztviselő - 3. ügykezelő - 4. Munka Törvénykönyve alá tartozás Harmadik számjegy: - munkakör: - 1. vezető, - 2. ügyintéző, - 3. ügykezelő, - 4. egyéb, - 5. fizikai, Negyedik számjegy: - szervezeti egységen belüli sorszám.

13 1.) napirendi pont Művészeti Iskola alapító okiratának módosítása Nemes József: az intézmény elindította a Tehetségpont -tá válásra való felkészülést. Az akreditációs folyamat elindításának hivatalos feltétele, hogy a tantestület megfelelő szakirányú képzettsége meglegyen, a szükséges képzések megtörténjenek, valamint az iskola alapító okiratába a tehetségpont működtetése rögzítésre kerüljön. Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egyhangúan, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 79/2011. (V. 31.) határozata A Művészeti Iskola alapító okiratának módosításáról 1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művészeti Iskola Alapító Okiratát augusztus 1.-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: a.) Az Alapító Okirat 11.2 alpontja kiegészül az alábbi bekezdéssel: - tehetségpont működtetése b.) Az Alapító Okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul: 13. Oktatott művészeti ágak, tanszakok: Művészeti ágak: Zeneművészet Táncművészet Képző- és iparművészet Tanszakok feladatellátási helyenként: Martonvásár: A tanulmányaikat a 2011/2012-es tanév előtt megkezdők számára: Zeneművészet: zongora, hegedű, népzene, gordonka, furulya, fuvola, klarinét, gitár, rézfúvó, ütő, szolfézs, zeneirodalom, zenetörténet, improvizáció, kamarazene, zenekar, kórus Táncművészet: népi játék, néptánc, folklórismeret, kinetográfia Képző- és iparművészet: grafika, festészet, kerámia, kézműves, tűzzománc készítő, művészettörténet A tanulmányaikat a 2011/2012-es tanévben megkezdők számára Zeneművészet: Klasszikus zene: Fafúvós tanszak, Rézfúvós tanszak, Akkordikus tanszak, Zongora tanszak, Vonós tanszak, Zeneismeret tanszak, Kamarazene tanszak Népzene: Vonós és tekerő tanszak, Pengetős tanszak, Zeneismeret tanszak, Kamarazene tanszak Táncművészet: Néptánc: népi játék, néptánc, folklórismeret, Tánctörténet, Táncjelírás-olvasás Képző- és iparművészet: Vizuális alapozó gyakorlatok, Grafika és festészet alapjai, Művészettörténet, Fém és zománcműves műhelygyakorlat, Grafika és festészet műhelygyakorlat, Vizuális alkotó gyakorlat Ráckeresztúr:

14 A tanulmányaikat a 2011/2012-es tanév előtt megkezdők számára: Táncművészet: népi játék, néptánc, folklórismeret A tanulmányaikat a 2011/2012-es tanévben megkezdők számára Táncművészet: Néptánc: népi játék, néptánc, folklórismeret, Tánctörténet, Táncjelírás-olvasás Vál: A tanulmányaikat a 2011/2012-es tanév előtt megkezdők számára: Zeneművészet: zongora, népzene, szolfézs, gitár, zeneirodalom Táncművészet: népi játék, néptánc, folklórismeret Képző- és iparművészet: festészet, művészettörténet A tanulmányaikat a 2011/2012-es tanévben megkezdők számára Zeneművészet: Klasszikus zene: Akkordikus tanszak, Zongora tanszak, Zeneismeret tanszak, Kamarazene tanszak Népzene: Vonós és tekerő tanszak, Pengetős tanszak, Zeneismeret tanszak, Kamarazene tanszak Táncművészet: Néptánc: népi játék, néptánc, folklórismeret, Tánctörténet, Táncjelírás-olvasás Képző- és iparművészet: Vizuális alapozó gyakorlatok, Grafika és festészet alapjai, Művészettörténet, Grafika és festészet műhelygyakorlat, Vizuális alkotó gyakorlat 2.) A Képviselő-testület a Művészeti Iskola Alapító Okiratát az 1.) pont szerinti módosítással az 1. számú mellékletben foglalt tartalommal egységes szerkezetbe foglalja, s felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Művészeti Iskola Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár Közép-Dunántúli Regionális Igazgatósága Államkincstári Iroda részére a változások átvezetése érdekében 8 napon belül küldje meg, s kérje a törzskönyvi adatokban a módosítások bejegyzését. A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos, illetve a 3.) pont tekintetében a döntést követő 8 nap

15 1. sz. melléklet a 79/2011. (V. 31.) határozathoz: Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Martonvásár Város Önkormányzat Alapító Okirata a augusztus 1.-i hatályú módosítással egységes szerkezetben - melyet a dőlt betűs szedés jelöl - 1. Az Intézmény megnevezése: Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Martonvásár Város Önkormányzat Rövidített neve: Művészeti Iskola 2. Az Intézmény székhelye, címe: 2462 Martonvásár, Beethoven tér 1. Az Intézmény telephelyei: 2465 Ráckeresztúr, Szabadság tér Vál, István tér Martonvásár, Kodály Z. u Az Intézmény alapító szerve: Martonvásár Város Önkormányzata székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út Az Intézmény közös fenntartója: Martonvásár és térsége Művészetoktatási Intézményi Társulás Székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. A közoktatási intézmény közös fenntartásával kapcsolatos feladat és hatáskörök gyakorlását a Társulási Tanács látja el. 5. Az Intézmény irányító szerve: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. 6. Az Intézmény létrehozásáról rendelkező határozat száma: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselőtestülete 22/1993. (II.22.) számú határozata 7. Az Intézmény működési területe: Martonvásár Város, Vál Község, és Ráckeresztúr Község közigazgatási területe. 8. Az Intézmény típusa: alapfokú művészetoktatási intézmény 9. Az Intézmény jogállása: Önálló jogi személy, önállóan működő, önálló bankszámlával nem rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv. 10. Az Intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló évi LV. tv. 8. (1) bekezdésében és a közoktatásról szóló évi LXXXIX tv ában meghatározott alapfokú művészetoktatási feladatok ellátása.

16 Az Intézmény alaptevékenysége: Szakágazati besorolása: Szakfeladat számok: Alapfokú művészetoktatás Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti ágban Építményüzemeltetés Az Intézmény önként vállalt feladatai: (melyek nem veszélyeztethetik a kötelező feladatok ellátását) - tanfolyamok, továbbképzések szervezése, lebonyolítása - oktatási célok és egyéb feladatok - tehetségpont működtetése 12. Az Intézmény évfolyamainak száma: 12 évfolyam - 2 évfolyam - előképző - 6 évfolyam - alapfok - 4 évfolyam - továbbképző 13. Oktatott művészeti ágak, tanszakok: Zeneművészet Táncművészet Képző- és iparművészet Martonvásár: A tanulmányaikat a 2011/2012-es tanév előtt megkezdők számára: Zeneművészet: zongora, hegedű, népzene, gordonka, furulya, fuvola, klarinét, gitár, rézfúvó, ütő, szolfézs, zeneirodalom, zenetörténet, improvizáció, kamarazene, zenekar, kórus Táncművészet: népi játék, néptánc, folklórismeret, kinetográfia Képző- és iparművészet: grafika, festészet, kerámia, kézműves, tűzzománc készítő, művészettörténet. A tanulmányaikat a 2011/2012-es tanévben megkezdők számára Zeneművészet: Klasszikus zene: Fafúvós tanszak, Rézfúvós tanszak, Akkordikus tanszak, Zongora tanszak, Vonós tanszak, Zeneismeret tanszak, Kamarazene tanszak Népzene: Vonós és tekerő tanszak, Pengetős tanszak, Zeneismeret tanszak, Kamarazene tanszak Táncművészet: Néptánc: népi játék, néptánc, folklórismeret, Tánctörténet, Táncjelírás-olvasás Képző- és iparművészet: Vizuális alapozó gyakorlatok, Grafika és festészet alapjai, Művészettörténet, Fém és zománcműves műhelygyakorlat, Grafika és festészet műhelygyakorlat, Vizuális alkotó gyakorlat Ráckeresztúr: A tanulmányaikat a 2011/2012-es tanév előtt megkezdők számára: Táncművészet: népi játék, néptánc, folklórismeret A tanulmányaikat a 2011/2012-es tanévben megkezdők számára Táncművészet:

17 17 Néptánc: népi játék, néptánc, folklórismeret, Tánctörténet, Táncjelírás-olvasás Vál: A tanulmányaikat a 2011/2012-es tanév előtt megkezdők számára: Zeneművészet: zongora, népzene, szolfézs, gitár, zeneirodalom Táncművészet: népi játék, néptánc, folklórismeret Képző- és iparművészet: festészet, művészettörténet A tanulmányaikat a 2011/2012-es tanévben megkezdők számára Zeneművészet: Klasszikus zene: Akkordikus tanszak, Zongora tanszak, Zeneismeret tanszak, Kamarazene tanszak Népzene: Vonós és tekerő tanszak, Pengetős tanszak, Zeneismeret tanszak, Kamarazene tanszak Táncművészet: Néptánc: népi játék, néptánc, folklórismeret, Tánctörténet, Táncjelírás-olvasás Képző- és iparművészet: Vizuális alapozó gyakorlatok, Grafika és festészet alapjai, Művészettörténet, Grafika és festészet műhelygyakorlat, Vizuális alkotó gyakorlat 14. Az Intézménybe maximálisan felvehető tanulók - növendékek - száma: 433 fő Martonvásár 290 fő Ráckeresztúr 43 fő Vál 100 fő 15. A feladat ellátását szolgálja: Martonvásár Város Önkormányzatának tulajdonában álló Martonvásár, Beethoven tér 1. szám alatti iskolaépület, Martonvásár, Kodály Z. u. 2. szám alatt működő Alkotóház funkciójú ingatlan, valamint a Társulásban részt vevő településeken önkormányzati tulajdonban lévő, a feladatellátást biztosító ingatlanok. 16. Az Intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az Intézmény előirányzatok feletti jogosultsága gyakorlásának rendjét, és részletes szabályait Martonvásár Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalával kötött együttműködési megállapodás tartalmazza. A részére rendelkezésre bocsátott ingatlanokat elidegeníteni, megterhelni, vállalkozásba vinni nem jogosult. Az ingatlant bérbe adás útján a következő feltételekkel hasznosíthatja: - az Intézmény önként vállalt feladatainak ellátása a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztetheti, - e tevékenysége körében kötelezettséget vállalhat, szerződést köthet. A jóváhagyott működési kiadási előirányzatok felhasználására az intézményvezető egyeztetve a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályával önállóan kötelezettséget vállalhat, azzal a feltétellel, hogy köteles meggyőződni arról, hogy rendelkezésére áll a megfelelő fedezet. Az Intézmény önálló bankszámlával nem rendelkezik, bevételeit és kiadásait Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete elnevezésű bankszámláján keresztül számolja el. A költségvetés és a zárszámadás elkészítéséhez a Társulási Tanács - a jegyző által közölt jogszabályokban megállapított határidőkkel és tartalommal adatokat szolgáltat és közli a költségvetési év folyamán megvalósítani tervezett feladatokat. Az Intézmény költségvetése Martonvásár Város költségvetési rendeletébe épül be, mely áll; az állami normatívákból, az Intézmény saját bevételeiből, a Társulásban részt vevő települések hozzájárulásaiból. Az intézményvezető köteles a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztállyal együttműködve elkészíteni az Intézmény költségvetése és az éves beszámolója éves tervezetét.

18 18 Az intézményvezető a költségvetésben részére jóváhagyott főelőirányzat módosítására nem jogosult, a főelőirányzat módosítását a polgármesteri hivatal útján kezdeményezheti a Képviselő-testületnél. Az Intézménynél alkalmazott térítési díj és tandíj mértékét, a Társulási Tanács javaslatára Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult külön rendeletben megállapítani és módosítani. 17. Az Intézmény vezetője: az igazgató, akit pályázat alapján 5 évi meghatározott időtartamra a Martonvásár és térsége Művészetoktatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa bíz meg. Az intézményvezető felett a munkáltatói jogkört a magasabb vezetői megbízás, felmentés, megbízás visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a Társulási Tanács, az egyéb munkáltatói jogkört a Társulási Tanács elnöke gyakorolja. Az Intézményt az igazgató képviseli. 18. Az Intézmény foglalkoztatottjai: Közalkalmazottak, akiknek jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv, s végrehajtási jogszabályai. rendelkezéseiben foglaltak az irányadók. 19. Az Intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Záradék: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapító Okiratot a 79/2011. (V. 31.) sz. határozattal, módosításokkal egységes szerkezetben elfogadta. Martonvásár, Dr. Szabó Tibor Martonvásár Város Önkormányzata polgármestere Dr. Koltai Gábor Martonvásár Város Önkormányzata jegyzője 2.) napirendi pont Brunszvik Teréz Óvoda férőhely bővítése Stefkovits Ferencné óvodavezető: elmondta, hogy a 2011/2012-es nevelési év felvételi időszaka májusban lezárt, az 56 szabad férőhelyre 98 gyermek jelentkezett. Az elutasítottak magas számára tekintettel kérte, hogy a meglévő 8 csoport maximális férőhely kihasználása mellett további fél, 13 fős csoportot indíthasson az óvoda. Dr. Szabó Tibor: a mai napon a megyei közgyűlés tárgyalta az ügyet, eleget téve a kérésnek, az óvodai csoportbővítést engedélyezte. A szükséges hatósági, szakértői vélemények rendelkezésre állnak. Horváth Bálint: javasolta, hogy a határozatban szereplő 8,5 csoport helyett 9 óvodai csoport létszámot engedélyezzen a testület.

19 19 Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy több hozzászólás, javaslat nem érkezett, a képviselőtestület egyhangúan, 9 igen szavazattal Horváth Bálint képviselő úr javaslatát elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 80/2011. (V. 31.) határozata képviselői módosító javaslat Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodai férőhelybővítésről szóló határozati javaslat szövegét módosítja, mely szerint a Brunszvik Teréz Óvoda martonvásári székhelyintézményében az óvodai csoportok számát egy csoporttal növelten, 9 csoportban állapítja meg. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal Dr. Szabó Tibor: a képviselő-testület egyhangúan, 9 igen szavazattal elfogadta Horváth Bálint képviselő úr javaslatát, mely szerint az óvoda alapító okiratának módosításáról szóló határozatban a 8,5 csoport helyett 9 óvodai csoport szerepeljen. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 81/2011. (V. 31.) határozata képviselői módosító javaslat Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodai alapító okirat előterjesztés szerinti szövegét módosította, az 1.) a.) pontban a csoportok számát a székhelyintézményben 8,5 csoport helyett 9 csoportra módosította. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal Dr. Szabó Tibor: a képviselő-testület egyhangúan, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 82/2011. (V. 31.) határozata maximális csoportlétszám túllépés engedélyezéséről Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a maximális csoportlétszám átlépését a Brunszvik Teréz Óvodában a határozat melléklete szerint jóváhagyja. A határozat végrehajtásáért felelős: óvodavezető A határozat végrehajtásának határideje: július /2011. (V. 31.) határozat melléklete:

20 20 Ssz. Az intézménybe n működő csoportok Az SNI-s gyermekek száma, szorzószáma BTM-es gyerekek 2-es szorzó Számított létszám Csoportsz oba befogadók épessége m2 Oktatás szervezési indokok neve létszá m (fő) 2-es szorzó 3-as szorzó 1. Csiga mini óvodai nevelésre magas igény 2. Katica minikicsi óvodai nevelésre magas igény, SNI-s gyermek szakértői vélemény figyelembevétele 3. Maci kicsi óvodai nevelésre magas igény Delfin kisközép Mókus középső Süni középsőnagy óvodai nevelésre magas igény, SNI-s gyermek szakértői vélemény figyelembevétele óvodai nevelésre magas igény, SNI-s gyermek szakértői vélemény figyelembevétele óvodai nevelésre magas igény 7. Nyuszi nagy Pillangó nagy Kialakítand ó csop óvodai nevelésre magas igény, SNI-s,BTM-es gyermek szakértői vélemény figyelembevétele óvodai nevelésre magas igény, SNI-s, BTM-es gyermek szakértői vélemény figyelembevétele ,8 óvodai nevelésre magas igény Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúan, 9 igen szavazattal az óvodai férőhelybővítéséről az alábbi határozatot hozta: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 83/2011. (V. 31.) határozata óvodai férőhelybővítésről 1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Brunszvik Teréz Óvoda martonvásári székhelyintézményében az óvoda csoportok számát fél csoporttal növelten, 9 csoportban, a férőhelyek számát 253 főben, az intézményben összesen 296 főben állapítja meg. 2.) A Képviselő-testület az 1.) pontban foglaltakra tekintettel további 1 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka alkalmazását engedélyezi a 2011/2012-es nevelési évtől kezdődően, az intézményben a státuszok számát 2 fővel növelten, 37,5 főben állapítja meg.

21 21 2.) A Képviselő-testület - az 1.) pont szerinti férőhelybővítéshez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök beszerzése céljából - az intézmény dologi kiadásait Ft-tal növelten állapítja meg. 3.) A Képviselő-testület a 2.) és 3.) pont szerinti feladatok forrását évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja és felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetés módosítását a határozatban foglaltaknak megfelelően készítse elő. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, óvodavezető, jegyző A határozat végrehajtásának határideje: július 31. Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúan, 9 igen szavazattal az óvoda alapító okiratának módosításáról szóló határozatot az alábbiak szerint fogadta el: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 84/2011. (V. 31.) határozata óvoda alapító okiratának módosításáról 1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Brunszvik Teréz Óvoda Alapító Okiratát július 1.-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: a.) Az Alapító Okirat 6.1. alpontja az alábbiak szerint módosul: 6.1. Csoportok száma: székhelyintézményben: 9 csoport tagintézményben: 2 csoport b.) Az Alapító Okirat 6.2. alpontja az alábbiak szerint módosul: 6.2. Az intézménybe felvehető legmagasabb gyermeklétszám összesen: 296 fő a székhelyintézménybe: 253 fő a tagintézménybe: 43 fő 2.) A Képviselő-testület a Brunszvik Teréz Alapító Okiratát az 1.) pont szerinti módosítással az 1. számú mellékletben foglalt tartalommal egységes szerkezetbe foglalja, s felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Brunszvik Teréz Óvoda Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár Közép-Dunántúli Regionális Igazgatósága Államkincstári Iroda részére a változások átvezetése érdekében 10 napon belül küldje meg, s kérje a törzskönyvi adatokban a módosítások bejegyzését. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos, illetve a 3.) pont tekintetében a döntést követő 10 nap 84/2011. (V. 31.) határozat 1. számú melléklete: Brunszvik Teréz Óvoda Alapító Okirata a augusztus 1.-i hatályú módosítással egységes szerkezetben - melyet a dőlt betűs szedés jelöl

22 22 Az Alapító Okirat 3. pontjában megjelölt Martonvásár Város Önkormányzata Képviselőtestülete, mint irányító szerv a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 10. (1) bekezdés g.) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 37. (5) bekezdésében foglalt tartalommal augusztus 1-i hatállyal a Brunszvik Teréz Óvoda Alapító Okiratát az alábbiakban állapítja meg jogfolytonos működése rögzítése mellett: 1. Az intézmény neve: Brunszvik Teréz Óvoda 2. Az intézmény székhelye: 2462 Martonvásár, Deák F. u. 3. sz. Az intézmény telephelye: 2472 Kajászó, Rákóczi u. 11. sz. Az intézmény törzsszáma: OM azonosító száma: Létrehozásáról rendelkező határozat száma: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselőtestülete 22/1993.(II.22.) számú határozata 4. Az intézmény alapító, fenntartó szerve, székhelye: Az intézmény alapító szerve: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselőtestülete székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. Az intézmény közös fenntartója: székhelye: Martonvásár Kajászó Közoktatási Intézményi Társulás 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. Az intézmény közös fenntartásával kapcsolatos feladat és hatáskörök gyakorlását: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselőtestülete látja el. 5. Az intézmény irányító szerve: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselőtestülete székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. 6. Az intézmény típusa: Óvoda 6.1. Csoportok száma: székhelyintézményben: 9 csoport tagintézményben: 2 csoport 6.2. Az intézménybe felvehető legmagasabb gyermeklétszám összesen: 296 fő a székhelyintézménybe: 253 fő a tagintézménybe: 43 fő 6.3. Az intézmény tagintézménye: 2472 Kajászó, Rákóczi u. 11. sz. alatti telephelyén a kajászói óvodáskorú gyermekek óvodai nevelését biztosító kajászói Bóbita Tagóvodát működtet. Elnevezése: Brunszvik Teréz Óvoda Bóbita Tagóvodája.

23 23 7. Az intézmény működési területe: Martonvásár Város Önkormányzata és Kajászó Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe. 8. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy. Önállóan gazdálkodó helyi önkormányzati költségvetési szerv. Önálló bankszámlával nem rendelkezik, gazdálkodása Martonvásár Város Önkormányzata számú számláján bonyolódik. Pénzügyi gazdálkodói feladatait Martonvásár Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el. 9. Az intézmény jogszabály által meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló évi LV. tv. 8. (4) bekezdésében és a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv-ben meghatározott óvodai nevelési feladatok ellátása. 10. Az intézmény alaptevékenysége: TEÁOR 08 alapján: Iskolai előkészítő oktatás Szakágazati besorolása: Óvodai nevelés Szakfeladati rend szerinti tevékenységei: Alaptevékenység: Megnevezés Szakfeladat száma Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása (A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő gyermek.) (Az intézmény körzetébe tartozó ép értelmű testi, beszéd, érzékszervi sajátos nevelésű, halmozottan fogyatékos gyermekek, integráltan nevelhető autista, integráltan nevelhető enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelését vállalja az óvoda.) Óvodai, intézményi étkeztetés Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Építményüzemeltetés Munkahelyi étkeztetés Az intézmény vezetője: Az óvodavezető, akit nyilvános pályázat alapján meghatározott időtartamra Martonvásár Város Önkormányzata Képviselőtestülete Kajászó Község Önkormányzata Képviselőtestülete előzetes véleményének ismeretében bíz meg, s gyakorolja tekintetében a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv-ben és a Társulási Megállapodásban foglalt rendelkezések szerint a munkáltatói jogokat. 1 Hatályát vesztette: január 1.

24 24 Az intézményt az óvodavezető képviseli. A Társulás létrehozása a jelenlegi óvodavezető magasabb vezetői megbízatását annak lejárati időtartamáig nem érinti, változatlanul fennáll. 12. Az intézmény foglalkoztatottjai: Közalkalmazottak, akiknek jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. és végrehajtási jogszabályai rendelkezéseiben foglaltak az irányadók. 13. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: a martonvásári 650 hrsz-ú, 2462 Martonvásár, Deák F. u. 3/a. sz. alatt fekvő, a kajászói 626/1 hrsz-ú, 2472 Kajászó, Rákóczi u. 11. sz. alatt fekvő, ingatlanok. A közoktatási intézmény által használt, pont szerinti ingatlan a benne lévő berendezések, ingóságok - felett Martonvásár Város Önkormányzata, a pontban szerinti ingatlan s a benne lévő felszerelések, ingóságok felett Kajászó Község Önkormányzata rendelkezik azzal, hogy augusztus 1-i időpontot követően a társult önkormányzatok általi közös beruházásból, beszerzésből származó vagyonnövekmény a Martonvásár Kajászó Közoktatási Intézményi Társulás tulajdonát képezi, mely tekintetében a rendelkezési jog a Társulás tagjait együttesen illeti meg. 14. Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytat. 15. Az intézmény megszüntetése: Az intézmény megszüntetéséről a fenntartó dönt. Záradék: Martonvásár Város Önkormányzata a 88/2008. (VI.24.) számú határozattal elfogadott Alapító Okiratot 84/2011. (V. 31.) számú határozatával módosította és azzal egységes szerkezetbe foglalta. Martonvásár, Dr. Szabó Tibor Martonvásár Város Önkormányzata polgármestere Dr. Koltai Gábor Martonvásár Város Önkormányzata jegyzője 5. napirendi pont Önkormányzati ingatlanvagyon hasznosítási koncepciója Gucsek István: a vagyonhasznosítási javaslat kidolgozása több lépcsős egyeztetésen ment keresztül, melynek eredménye táblázatos formában a határozati javaslat mellékletében került összefoglalásra. Kérte, hogy a határozat felelősének a testület ne a polgármester urat, hanem személyét, vagyis az alpolgármestert jelölje meg. Varga Ferenc: javasolta, hogy azokon a területeken, mint például a Kinizsi utcai játszótér újraosztása, határidőt kellene szabni a hasznosítási koncepció mielőbbi végrehajtása érdekében.

25 25 Dr. Szabó Tibor: a határozat végrehajtásának a határideje június 30. Varga Ferenc: véleménye szerint nem elég a határidő. Gucsek István: a határozati javaslat a hasznosítási terv elfogadásának határidejét határozza meg, ill. azt, hogy a következő ülésre el kell készíteni a vagyonrendeletet. Véleménye szerint sem lehet a még hasznosítandó területeket a megjelölt határidőig újraosztani. Tóth Zoltán: amennyiben újra kívánják osztani a területeket, nem csak a földmérést kell elvégezni, hanem a rendezési tervet is módosítani kell. Horváth Bálint: javasolta, hogy a határozat határidejét hosszabbítsa meg a testület a helyi építési szabályzat felülvizsgálatáig, ami előreláthatólag a jövő év tavasza lenne. Dr. Szabó Tibor: véleménye szerint sok olyan, távlati feladatot, ill. változtatást helyez kilátásba az előterjesztés, amit záros határidőn belül nehéz végrehajtani. Javasolta, hogy rendszeres időközönként, félévente vizsgálják felül a határozat végrehajtását, amiről az alpolgármester úr készítse el a beszámolót. Módosító javaslata: a határozat-tervezet egészüljön ki 3.) ponttal, mely szerint az alpolgármester úr félévente beszámol a testületnek. Kuna Ferenc: véleménye szerint a testület által megkapott határozati javaslatot nem kell kiegészíteni, hiszen az csak arról szól, hogy a vagyonrendeletet el kell készíteni. Dr. Szabó Tibor: tehát, ha az alpolgármester úr előterjeszti a vagyonrendeletet, annak a végrehajtásáról kell időközönként beszámolnia. Horváth Bálint: a határozati javaslat 1.) pontja pedig arról szól, hogy az I. számú mellékletet a testület elfogadja. Dr. Szabó Tibor megkérdezte Varga Ferenc testületi tagot, hogy a módosító javaslatát fenntartja-e? Varga Ferenc: a módosító javaslatát visszavonta. Dr. Szabó Tibor: kérte a testületi tagokat, hogy szavazzanak az ingatlanvagyon hasznosítási koncepció határozati javaslatának módosításáról, mely szerint a határozat végrehajtásáért felelős az alpolgármester úr. Megállapította, hogy a testület egyhangúan, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2011. (V. 31.) határozata Ingatlanvagyon-hasznosítási koncepció határozati javaslatának módosítása Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlanvagyon hasznosítási koncepcióról szóló határozat végrehajtásának felelőseként Gucsek István alpolgármester urat jelöli. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

26 26 Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egyhangúan, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 86/2011. (V. 31.) határozata Ingatlanvagyon-hasznosítási koncepció 1.) Martonvásár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Martonvásár Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanvagyon hasznosítását és átsorolását az I. számú melléklet szerint elfogadja. 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy az I. számú melléklet szerinti hasznosítási javaslat alapján készítesse el, és terjessze elő az önkormányzat vagyonrendeletét. A határozat végrehajtásáért felelős: alpolgármester A határozat végrehajtásának határideje: június ) napirendi pont Építésügyi feladatok ellátására létrejött társulási megállapodás módosítása Dr. Koltai Gábor: az egyes településekkel folytatott egyeztetések évre vezettek eredményre, mely alapján az építésügyi feladatok ellátására létrejött társulási megállapodás módosítását a társtelepülések is elfogadták. Dr. Szabó Tibor: köszönetét fejezte ki a jegyző úrnak és Horváth Bálint kabinetvezető úrnak a társulási megállapodás elfogadtatásáért. Ennek alapján a visszamenőlegesen is behajtható az építési társulási díj, a jövőben egyszerűbb és egyértelműbb lesz az elszámolás. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 87/2011. (V. 31.) határozata építésügyi feladatok ellátására létrejött társulási megállapodás módosításáról Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Martonvásár Város Önkormányzata, Tordas, Gyúró, Kajászó, Baracska Községek Önkormányzatai között építésügyi feladatok ellátására létrejött társulási megállapodás módosítására vonatkozó javaslatot, melyben foglaltakkal egyetért. I. A Képviselő-testület a Martonvásáron, március 1. napján kelt Társulási Megállapodást az alábbiak szerint módosítja. 1. A Megállapodás 1. pontja második bekezdése hatályát veszti, s kiegészül az alábbi pontokkal:

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 628-10/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. május 22-én megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-24/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 24. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. december 18-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Készült: 2012. december 18-án

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 71/2011. Melléklet: 1 db.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 192/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Alapító Okiratok módosítása

Részletesebben

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Iktatószám:1973-7/2009. Alapító Okirat A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 906-4- /2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVFOLYAM 5.sz. 2012. MÁJUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVOLYAM 5.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 7-29. oldal II.

Részletesebben

Tömör István polgármester

Tömör István polgármester BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-15/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. július 9-én megtartott rendkívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Határozat-tervezet. Normatív Határozat

Határozat-tervezet. Normatív Határozat Határozat-tervezet /2012. (XII. 12.) sz. NORMATÍV Kth. Általános Iskola alapító okiratának módosítása Normatív Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 32-3/2011. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2011. február 27-ei ülésének J

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata az Püspökladányi Általános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2009. május 14-én 17 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Bányász Kultúrotthon Jelen vannak: Petrik

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-11/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. május 29-én megtartott üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA

TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA 2014 ARSIS Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma 4400 Nyíregyháza, Ifjúság út 9 Alapító Okirat 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésrõl,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2008 (XI.06.) h a

Részletesebben

4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 Ikt. szám: 511-4/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA 2013. április 30 megtartott ülésének 4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J e g y

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 161/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A 160/2012. (V. 03.) számú és

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T 1./ A költségvetési szerv neve: Földi János Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 14. Telephelye: 4242

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2011. november 9-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentuma

Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentuma XIX.8.8. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Veszprém megye Tankerület megnevezése: KLIK Várpalotai Tankerülete OM azonosító: 037935 Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai

Részletesebben

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú J e g y z ő k ö n y v e Készült: Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 3-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ikt. SZ.: V. 346-4612011. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ügyintéző: dr. Urbán-Zsilák K., Tarné dr. Malatyinszki A. t Nagy Árpád Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601

Részletesebben

152/2011. (VIII. 16.) MÖK

152/2011. (VIII. 16.) MÖK 152/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

HEVES VÁROSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZET BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. Szervezeti és Működési Szabályzata

HEVES VÁROSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZET BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. Szervezeti és Működési Szabályzata HEVES VÁROSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZET BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Rózsa Sándor igazgató 2009. 11.18. Jóváhagyta:

Részletesebben

Határidő: 2011. június 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Határidő: 2011. június 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 84/2011. (V. 31.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pápai Türr István Gimnázium és Kollégium, valamint a pápai Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium kollégiumi feladatait

Részletesebben

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25.

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. JÚLIUS 17.-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL TARTALMA: 6/2012. /VII. 18./ sz. Ökt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) 20. sz. melléklet Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12813/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Farkas Ferenc

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Önkormányzati intézmények alapító okirata módosítása Iktatószám:

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

A KISKUN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKÍRAT MÓDOSÍTÁS

A KISKUN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKÍRAT MÓDOSÍTÁS A KISKUN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKÍRAT MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE (a módosítások vastagon szedve) Eredeti: 2000. 02. 24. Módosítások: 2000. 08. 22. 2001. 08. 15.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2012. június

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 július 28-án tartott üléséről. 168/2011.(VII.28.)sz. kt. határozat 169/2011.(VII.28.)sz.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 12- én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál u.

Részletesebben

Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező 39/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás mellékletében, a Magyar Közlöny

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5219-2/2011. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - közoktatási intézmények

Részletesebben

A Képviselő-testület a napirendi javaslatról 3 igen szavazattal egyhangúlag - határozathozatal nélkül - a következő napirendet fogadta el.

A Képviselő-testület a napirendi javaslatról 3 igen szavazattal egyhangúlag - határozathozatal nélkül - a következő napirendet fogadta el. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. június 1-jén megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Dr. Fülöp Gyula Szalmási Tamás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. május 25-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. május 25-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25-i üléséről 50-55/2011. (05. 25.) ÖK. sz. határozat Zárt ülés: 56-62/2011. (05. 25.) ÖK. sz. határozat 1 Készült:

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák

Szolnok Városi Óvodák Szolnok Városi Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. január 29. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szolnok Városi Óvodák 5000 Szolnok, Baross u. 1. Készítette: Intézmény OM - azonosítója:.. Ferenczné

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

(Ji. szám ú előterjesztés

(Ji. szám ú előterjesztés l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (Ji. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 22-én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: VI-209/3096/2012. sz. határozat Tárgy : Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése IV-118/2774/2012.sz.határozatának

Részletesebben

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Ikt. sz.: V.510/2007. Előadó: dr. Komán Ágnes Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-802 E-mail: benedek.maria@bekescsaba.hu

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-23/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. december 3-án megtartott üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. december

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2012. december 13.-i ülésére Az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Nemzetőr Általános Iskola Költségvetési törzsszáma: 564803-0-00

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Nemzetőr Általános Iskola Költségvetési törzsszáma: 564803-0-00 ALAPÍTÓ OKIRAT Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Tv. l -a és a 2 -a (2) bekezdése alapján az alábbi módosításokkal

Részletesebben

Alapító okirat. /a Kt.4 (1), Közoktatási törvény 37. (5) / Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Vámosszabadi Tagiskola

Alapító okirat. /a Kt.4 (1), Közoktatási törvény 37. (5) / Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Vámosszabadi Tagiskola Alapító okirat /a Kt.4 (1), Közoktatási törvény 37. (5) / A költségvetési szerv neve: Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Rövid neve: VMÁAMI Székhelye: 9062 Kisbajcs, Arany

Részletesebben

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. 5/2012. számú. j e g y z ő k ö n y v e

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. 5/2012. számú. j e g y z ő k ö n y v e Ikt. szám: Ph/511-5/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2012. március 29-én megtartott ülésének 5/2012. számú j e g y z ő k ö n y

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné Igazgató 2010. 1 TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása.

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása. TAR TALO M M UTAT Ó SZOI alapdokumentumainak módosítása. 2. Költségvetési szervek Alapító Okiratainak felülvizsgálata. 3. Játékvár Óvoda alapdokumentumainak módosítása. 4. Együttműködési megállapodások.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 5. napirendi pont: Sürgősségi előterjesztés a SOPRONTISZK

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I.2-424/2009. Tárgy: Alapító Okiratok módosítása Üi.: Juhászné Kérdő E./dr. Dobó A. Melléklet: 9 módosító okirat, ügyrendi megállapodás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2011. április 29-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács Sándor, Leel-Őssy György, Molnár Imre, Piroska

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2007-2012 közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 5./ Nevelési, oktatási intézmények alapító okiratainak módosítása

JEGYZŐKÖNYV. 5./ Nevelési, oktatási intézmények alapító okiratainak módosítása JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. július 11-én de. 8 órakor a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-13/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. szeptember 16. napján, Halmaj, Kiskinizs községi Önkormányzatok Képviselőtestületének együttes üléséről. Ülés

Részletesebben

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS november 16-án 9:00 órakor a Gárdonyi Kistérségi Iroda Tárgyalótermében (Velence, Balatoni út 65.) megtartott soros

Részletesebben

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata H O N E S TA S Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata 1. A költségvetési szerv neve: HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Tárgy: A Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: A Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-118/2774/2012. sz. határozat Tárgy: A Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme.

Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme. TARTALO M M U TAT Ó Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme. 3. III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiumának

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XX. évfolyam 2. szám 2010. február 22. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2010. II. 18-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. július 13., kedd. 4-B. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. július 13., kedd. 4-B. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. július 13., kedd 4-B. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. július 13., kedd 4-B. szám

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai: 425-439, 446/2012. d./ rendelete: --- TÁRGYSOROZAT Megnyitó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. július 7-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 10. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Ó z d, 2011. július 28. Előterjesztő: Jegyző Előkészítő: Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi Osztály

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben 1 ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-27/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Krizsán József polgármester, Bíró Tiborné, Csomán István,

Részletesebben

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 118/2011. (VI. 30.) határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út 14. /Fax: +36-2313141, +36-1-2313151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. június

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. augusztus 02-án megtartott rendkívüli testületi ülésnek a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása

Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta

Részletesebben

Ferkovics Tibor Polgármester

Ferkovics Tibor Polgármester Iktatószám: 616/19/2015. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 17.-énmegtartott ülésének a.) jegyzőkönyve, b.) tárgysorozata, c.) határozata: 57-58. számig. Határozatok tárgykódjai:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BALMAZÚJVÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító szám: 039609 BALMAZÚJVÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Tel/fax: 06/52/580-518

Részletesebben

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata Előterjesztés Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-Testület! A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító

Részletesebben

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Javaslat a közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Előadó: Dr. Puskás Imre,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben