BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS"

Átírás

1 Ikt. SZ.: V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ügyintéző: dr. Urbán-Zsilák K., Tarné dr. Malatyinszki A. t Nagy Árpád Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: Egyes közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása Előkészítő: Véleményező: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének október 21-én tartandó nyilvános üiésére Tisztelt Közgyűlés! 1. A Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneiskola alapdokumentumairól készitett szakértői vélemény észrevételei alapján pontosítani szükséges - az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998 (VI. 10.) MKM rendelet módosításáról szóló 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet szerint - Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a 344/2011. (VI. 24.) közgy. határozatával elfogadott intézményi alapító okiratot. A módosítás az alapfokú művészetoktatási tanszakok elnevezésének pontosítására, jogszabály szerinti kíegészítésére vonatkozik, amely nem jelenti új tanszak indítását, így többletköltségetsem von maga után. A Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneiskola az alapdokumentumait a szakértői véleményben foglaltaknak megfelelően már módosította. 2. A szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendeletet módosító 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelet alapján a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium alapító okíratát aktualizálni szükséges. A módosítás a szakképesítések OKJ számának jogszabályváltozásnak megfelelő meghatározására vonatkozik.

2 2 A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Osztály. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozatijavaslat alapján hozza meg döntését. HATÁROZATI JAVASLAT: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneiskola alapító okiratának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá: ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOsíTÁSA Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú MűvészetoktatásiIntézmény, Zeneiskola (székhelye: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 4. sz.) alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: I. Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló (VI. 10.) MKM rendelet módosításáról szóló 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendeletnek megfelelően az alapító okirat 9. pontjában az Összetett iskola alcím alatti második alpont - első bekezdésben az alapfokú művészetoktatásban megjelölt tanszakok közül töriésre kerülnek az "ének, blockflöte, népzene, ütő" tanszakok, egyebekben a tanszakok felsorolása kiegészül az alábbiakkal: "magánének, tenorkürt, baritonkürt, szaxofon, népí hegedű, népí brácsa, népi furulya, népi bőgő (cselló, ütőgardon, dob), népi ének, zenekar, csembaló, basszusgitár, ütőhangszerek"; - második bekezdés kiegészül az alábbi tanszakkal: "Jazz-zene - fafűvós, rézfűvós, billentyűs, vonós, pengetős, ütő, vokális." 2. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. Ezen alapítóokirat-módosítás a közgyűlés egyben egységes szerkezetbe foglalva. /2011. (X. 21.) közgy. határozatával elfogadva, Békéscsaba, október 21. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyző ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben

3 3 Az Alapító okirat kelte: XII. 18. Egységes szerkezetbe foglalva: 20ll. X. 21. Az Alapító okirat sorszáma: 28/1992. l. Intézmény neve: Bartók Béla Művészeti Intézmény, Zeneiskola Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási 2. Székhelye (pontos címe): Telephelye: Békéscsaba, Szabadság tér 4. (elméleti és gyakorlati oktatás) Békéscsaba, József Attila utca I. (elméleti és gyakorlati oktatás) 3. Törzsszáma: Szakágazati besorolás száma: Alapító szerv neve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve jogelődje Békéscsaba, Szent István tér 7. A fenntartó, irányító szerv és felügyeleti szervneve, címe: 5. Jogállása: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér 7. Önálló jogi személy 6. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyokmegjelölése: Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. szerint, megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. szerint, munkajogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. tv. szerint és a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló évi CXXII. tv. hatálya alá tartozó prémiumévek programban részt vevők foglalkoztatására irányuló jogviszony, valamint a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermekek gondozását, illetve családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásáról szóló évi CXXIII. tv. hatálya alá tartozó ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony.

4 4 7. A költségvetési szerv feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerinti besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 8. Illetékességi és működési köre: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (5) bekezdés szerint a működési (felvételi) körzete: Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területe és a Dél-alfóldi Régió. 9. Típusa: Szakképzési évfolyam nélkül működő szakközépiskola. Tagja a Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium, a Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium valamint a Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium intézményekkel együtt a szakképzésről szóló évi LXXVI. tv. 2. (2) bekezdés b) pontja alapján létrehozott Békéscsabai II. Számú Térségi Integrált SzakképzőKözpontnak. Tanulóit a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 67. (5) bekezdés szerint fogadó intézményként működő Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium a szakképzési évfolyamán készíti fel egészben - a tanulmányok szakképzésbe történő beszámításával a szakképzési évfolyam követelményeire. Összetett iskola művészeti szakközépiskola: 9-12., illetve 9-13., évfolyamok alapfokú művészetoktatásiintézmény (12 évfolyamos) - tanszakok, amelyekben a megkezdett képzések felmenő rendszerben folytathatók, oly módon, hogy a 2010/11-es tanévben tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt legkésőbba 2026/2027. tanévig be tudják fejezni: szolfézs, magánének, zongora, hegedű, gordonka, bőgő, gitár, basszusgitár, furulya, fuvola, oboa, fagott, klarinét, trombita, harsona, kürt, tenorkürt, baritonkürt, tuba, szaxofon, népi hegedű, népi brácsa, népi furulya, népi bőgő (cselló, ütőgardon, dob), népi ének, zenekar, csembaló, kamarazene, orgona, ütőhangszerek; - tanszakok, amelyeket első alkalommal a 2011/2012. tanévben megkezdett képzésekre kell felmenő rendszerben alkalmazni: Klasszikus zene - fafúvós, rézfúvós, akkordikus, billentyűs, vonós, vokális, zeneismeret, kamarazene; Népzene - vonós és tekerő, fúvós, pengetős, akkordikus, ütős, vokális, zeneismereti, kamarazene; Jazz-zene - fafúvós, rézfúvós, billentyűs, vonós, pengetős, ütő, vokális. tagozata: nincs

5 5 10. Felvehető maximális tanulólétszám: szakközépiskola: alapfokú művészetoktatás: 120 fő 550 fő 11. Jogszabályban meghatározott kőzfeladata: A közoktatásról szóló evi LXXIX. tv. szerinti szakközépiskolai oktatás, alapfokú művészetoktatás 12. Alaptevékenység TEÁOR száma: Szakmai középfokú oktatás Alaptevékenység: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv., a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv., a szakképzésről szóló évi LXXVI. tv., valamint a sportról szóló évi I. tv alapján: Alapfokú művészetoktatás zeneművészetiágban Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) (Szakmai orientáció és szakmacsoportos alapozó oktatás az alábbi szakmacsoportban: művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport) Kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások keretében felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, egyéni foglalkozás szervezése Érettségi vizsga szervezése Oktatási, nevelési módszertani feladatok végzése Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenység: képesség- kibontakoztató és integrációs felkészítés Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése, oktatása (Fogyatékosság típusai: mozgás-, érzékszervi- és beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, valamint súlyos rendellenességével küzdő gyermekek /általános tanulási zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyos figyelemzavar, hiperaktivitás, súlyos magatartási zavar, mutizmus/, autista gyermekek integrált szakközépiskolai nevelése, oktatása) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon (Zene és táncművészeti oktatás párhuzamos képzésben) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon (Zene és táncművészeti oktatás párhuzamos képzésben) A ' es a szakfld e a atokboz tartozo'okj-s k' epzese, k~l e sorol' asa: OKJ szám Szakma megnevezése Szakmacsoportszáma Zenész Népzenész 4

6 ElNházzenész Énekes Táncos 4 Szakképzés OKJ szám Rész szakképesítés, Szakmaelágazás, ráépülés csoport száma E2Yházzenész Kántor-énekvezető 4 E2Yházzenész Kántor-kórusvezető 4 E2Yházzenész Kántor-orgonista 4 Klasszikus zenész Hangkultúra szak 4 Klasszikus zenész Klasszikus zenész 4 (tenorkürt, hegedű, fagott, trombita, zongora, klarinét, fuvola, bőgő, orgona) Klasszikus zenész Magánénekes 4 Klasszikus zenész Zeneelmélet-szolfézs 4 szak Népzenész Népi énekes 4 Népzenész Népzenész (népi 4 hegedű, cimbalom, népi brácsa, népi bőgő) Táncos Néptáncos Iskolai intézményi étkeztetés (feltételeinek biztosítása) Munkahelyi étkeztetés Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Egyéb oktatást kíegészítőtevékenység Szakképzési és felnőttképzési támogatások 13. Vál1alkozási tevékenysége: nincs 14. Alaptevékenység érdekeltségi rendszere: Maradvány-érdekeltségű költségvetési szerv 15. Intézmény vezetőjének megbízására vonatkozó szabályok: Az intézmény igazgatóját a közgyűlés bízza meg pályázat útján 5 év határozott időtartamra.felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 16. Feladat ellátására szolgáló vagyon:

7 7 Az önkormányzat által ingyenes használatba adott korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból: a hrsz.-ú, 1858 m 2 Békéscsaba, József Attila n. 1. sz. alatti ingatlan, a hrsz.-ú, 1110 m 2 Békéscsaba, Szabadság tér 4. sz. alatti ingatlan. Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlását a 16/2009. (N. 6.) önkormányzati rendelet szabályozza. A közgyűlés 478/1992. (XII. 18.) határozatával elfogadva, módosítva a 95/1994. (ll. 24.), a 218/1995. (VI. 1.), a (III. 19.), a 718/2000.(XII. 14.), a 373/2001. (VII. 12.), a 137/2003. (II. 27.), a 240/2004. (N. 29.), a (II. 24.), a 377/2005. (VII. 14.), a 456/2007. (lx. 20.), a (I. 24.), a 277/2008. (N. 24.), a 398/2008. (VI. 19.), az 534/2008. (X. 16.), a 108/2009. (II. 19.), a 268/2009. (V. 14.), az 545/2009. (IX. 24.), a 143/2011. (III. 25.), a 344/2011. (VI. 24.), valamint a.../2011. (X. 21.) közgy. határozattal. Békéscsaba, október 21. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyző 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá: ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOsíTÁSA Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium (székhelye: 5600 Békéscsaba, Gyulai út sz.) alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: I. A szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendeletet módosító 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelet alapján az alapító okiratot aktualizálni szükséges. Az alapító okirat 13. A.) pontjában: a és szakfeladatoknál táblázatba foglalt OKJ-s szakképesítések közül törlésre kerülnek az alábbiak Szakképesítés OKJ szám Rész szakképesítés, Szakmacsoport elágazás, ráépülés száma Fényképész és Eseményrögzítő 17 fotótermék-kereskedő Fényképész és Ol Filrnlaboráns 17 fotótermék-kereskedő

8 8 a és szakfe1adatokná1 táblázatba foglalt OKJ-s szakképesítések kiegészülnek az alábbiakkal' Szakképesítés OKJ szám Rész szakképesítés, Szakmacsoport e1ágazás,ráépü1és száma Lakberendező Epületgépészeti Hütő- és légtechnikai 5 endszerszerelő Epületgépészeti Központifíítés- és 5 gázhálózat-rendszerszere1ő Epü1etgépészeti Víz-, csatoma- és közmű- 5 endszerszerelő Epü1etgépészeti Gáz- és hőtermelő 5 berendezés-szerelő Epü1etgépészeti Hűtő-, klíma- és 5 hőszivattyú berendezészerelő Epü1etgépészeti Vízgépészeti és 5 echno1ógiai berendezésszerelő Gépi forgácsoló Esztergályos 5 Gépi forgácsoló KÖSZÖIŰS 5 Gépi forgácsoló Marós 5 Elektronikai műszerész Automatikai teclrníkus Bádogos Epü1et- és építmény 9 bádogos Bádogos Ipari szigetelő-bádogos 9 Szárazépítő Festő, díszítő, mázoló és tapétázó Cipész, cipőkészítő, cipőjavító Gépjármükarosszéria Karosszérialakatos 13 készítő, javító Gépjármükarosszéria Járműfényező 13 készítő, javító Vállalkozási ügyintéző Logisztikai ügyintéző Vendéglős Vendéglátó eladó Fényképész és Ol fotótermék-kereskedő

9 9 a és szakfeladatoknál táblázatba foglalt OKJ-s szakképesítések ki 'zül k I'Wakk l eges ne az a a 1 a : Szakképesítés OKJ szám Rész szakképesítés, Szakmacsoport elágazás, ráépülés száma Épületgépészeti Épületgépész 5 Épületgépészeti Hűtő-klíma 5 Az alapító okirat 13. C.) pontjában: a és szakfeladatoknál táblázatba foglalt OKJ-s szakképesítések ki. "l k al 'bb' l egeszu ne az a lva: Szakképesítés OKJ szám Rész szakképesítés, Szakmacsoport elágazás,ráépülés száma Épületgépészeti Ol Épületgépész teclmikus 5 teclmikus Épületgépészeti Hűtő-klíma 5 2. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. Ezen alapítóokirat-módosítás a közgyűlés egyben egységes szerkezetbe foglalva..../2011. (X. 21.) közgy. határozatával elfogadva, Békéscsaba, október 21. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyző ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Az Alapító okirat kelte: III. 29. Egységes szerkezetbe foglalva: X.2l. Az Alapító okirat sorszáma: l. Intézmény neve: Békéscsabai Központi SzakképzőIskola és Kollégium

10 10 2. Székhelye (pontos címe): Békéscsaba, Gyulai út sz. (elméleti és gyakorlati oktatás) Telephelyc: Békéscsaba, Puskiu tér 1. sz. Békéscsaba, Gábor köz 1. sz. Békéscsaba, Kazinczy utca 7. sz. Békéscsaba, Gyulai út 32. sz. Békéscsaba, Baross u 1-3. sz. Békéscsaba, Ipari út 5. sz. Békéscsaba, Pásztor u. 17. sz. Gyomaendrőd,Kis Lajos üdülőtelep (elméleti és gyakorlati oktatás) (elméleti és gyakorlati oktatás) (elméleti és gyakorlati oktatás) (elméleti és gyakorlati oktatás) (elméleti és gyakorlati oktatás) (elméleti és gyakorlati oktatás) (elméleti és gyakorlati oktatás) (üdülő) 3. Törzsszáma: Szakágazati besorolás száma: Alapító szerv neve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér 7. A fenntartó, irányitó szerv és felügyeleti szerv neve, címe: 5. Jogállása: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér 7. Önálló jogi személy, a Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Szakképző Iskola (Békéscsaba, Baross u. 1-3.), a Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari Szakképző Iskola és Kollégium (Békéscsaba, Puskin tér 1.), a Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola (Békéscsaba, Gyulai út 32.), valamint a Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ Központi Intézménye (Békéscsaba, Gyulai út 3211.) általános jogutódja. 6. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. szerint, megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. szerint, munkajogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. tv. szerint és a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló évi CXXII. tv. hatálya alá tartozó prémiumévek programban részt vevők foglalkoztatására irányuló jogviszony, valamint a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermekek gondozását, illetve

11 II családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásáról szóló évi CXXIII. tv. hatálya alá tartozó ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony. 7. A költségvetési szerv feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerinti besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 8. Illetékességi és működési köre: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (5) bekezdés szerint a működési (felvételi) körzete: Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területe és a Dél-alföldi Régió. Kötelező felvételt biztosító iskola békéscsabai lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 8. osztályt végzett tanulók számára. 9. Típusa: Közös igazgatású közoktatási intézmény Tagja a Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola, valamint a Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola intézményekkel együtt a szakképzésről szóló évi LXXVI. tv 2. (2) bekezdés b) pontja alapján létrehozott Békéscsabai I. Számú Térségi Integrált SzakképzőKözpontnak. A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 67. (5) bekezdés szerint működő fogadó intézményként a szakképzési évfolyamán készíti fel egészben a szakképzési évfolyam követelményeire a Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola valamint a Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola, mint küldő intézmények tanulóit. Szakképzési évfolyamára - az átvételre vonatkozó rendelkezések szerint kötelező felvételt biztosít a Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola, valamint a Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola tanulói számára a küldő iskolában folytatott tanulmányok szakképzésbe történő beszámításávai. Székhelyen ellátott feladatok: Felnőttoktatási tagozat Nappali munkarend szerint évfolyam Esti munkarend szerint évfolyam maximális létszám: 550 fő Központi Képzőhely működtetése (a Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ Központi Intézménye általános jogutódjaként) maximális létszám: 410 fő

12 A közös igazgatású közoktatási intézmény tagintézményei: Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Trefort Ágoston Műszaki Tagiskolája Feladatellátási helye: Békéscsaba, Puskin tér l. maximális létszám: 1300 fő Feladatellátási helyen ellátott feladatok: szakiskola általános műveltséget megalapozó oktatás évfolyam szakképzés évfolyam előrehozott szakképzés évfolyam szakközépiskola általános műveltséget megalapozó 9-12., illetve évfolyam szakképző évfolyam Felnőttoktatás Szakképző 13., illetve évfolyam Feladatellátási helye: Békéscsaba, Gábor köz l. maximális létszám: 220 fő. Feladatellátási helyen ellátott feladatok: szakiskola szakképzés évfolyam szakközépiskola szakképző évfolyam Feladatellátási helye: Békéscsaba, Kazinczy u. 7. maximális létszám: 150 fó Feladatellátási helyen ellátott feladatok: szakiskola szakképzés évfolyam szakközépiskola szakképző évfolyam Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium József Attila Kollégiumi Tagintézménye

13 13 Feladatellátási helye: Békéscsaba, Puskin tér l. maximális létszám: 155 fő Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagiskolája Feladatellátási helye: Békéscsaba, Gyulai út 32. maximális létszám: 950 fő Feladatellátási helyen ellátott feladatok: szakiskola általános műveltségetmegalapozó oktatás évfolyam szakképzés évfolyam előrehozott szakképzés évfolyam szakközépiskola általános műveltségetmegalapozó oktatás 9-12., illetve évfolyam szakképző évfolyam Feladatellátási helye: Békéscsaba, Pásztor u. 17. maximális létszám: 190 fó Feladatellátási helyen ellátott feladatok: szakiskola szakképzés évfolyam előrehozott szakképzés évfolyam szakközépiskola szakképző évfolyam Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskolája Feladatellátási helye: Békéscsaba, Baross u maximális létszám: 510 fó Fe1adatellátási helyen ellátott feladatok: szakiskola általános műveltségetmegalapozó oktatás évfolyam szakképzés évfolyam

14 14 fe1zárkóztató oktatás évfolyam előrehozott szakképzés évfolyam szakközépiskola szakképző évfolyam Feladatellátási helye: Békéscsaba, Ipari út S. maximális létszám: 140 fő Feladatellátási helyen ellátott feladatok: 11. Felvehető maximális létszám: szakiskola általános műveltségetmegalapozó oktatás évfolyam szakképzés évfolyam fe1zárkóztató oktatás évfolyam előrehozott szakképzés évfolyam. szakközépiskola, szakiskola: 3460 fő felnőttoktatás: 550 fő kollégium: 155 fő 12. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. szerinti szakközépiskolai, szakiskolai oktatás, kollégiumi feladatellátás 13. Alaptevékenység TEÁüRszáma: Szakmai középfokú oktatás Alaptevékenység: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv., a gyermekek védelmérőlés a gyámügyi igazgatásrólszóló évi XXXI. tv., a szakképzésről szóló évi LXXVI. tv., valamiut a sportról szóló évi. I. tv. alapján: A) Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) (szakmai orientáció és szakmacsoportos alapozó képzések az alábbi szakmacsoportokban: vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport, gépészet szakmacsoport, informatika szakmacsoport, elektrotechnika-elektronika szakmacsoport, faipar szakmacsoport, könnyűipar szakmacsoport, építészet szakmacsoport, közlekedés szakmacsoport, egyéb szolgáltatások szakmacsoport, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport, környezetvédelemvízgazdálkodás szakmacsoport, ügyvitel szakmacsoport)

15 15 Kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások keretében fe!zárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, egyéni foglalkozás szervezése Érettségi vizsga szervezése Oktatási, nevelési módszertani feladatok végzése Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások szervezése (szakkör, érdeklődésikör stb.) Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenység: képesség-kibontakoztató és integrációs felkészités Nyelvi előkészítő oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) (Fogyatékosság típusai: mozgás-, érzékszervi- /hallássérült/ és beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, valamint súlyos rendellenességével küzdő gyermekek /általános tanulási zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyos figyelemzavar, hiperaktivitás, súlyos magatartási zavar, mutizmus/, autista gyermekek integrált szakközépiskolai nevelése, oktatása) Nappali rendszerűszakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Szakmai vizsga szervezése Tanulók külső gyakorlati helyen történő foglalkoztatása Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenység: képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés Nappali rendszerű szakiskolai fe!zárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9 10. évfolyam) (Fogyatékosság típusai: mozgás-, érzékszervi- /hallássérült/ és beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, valamint súlyos rendellenességével küzdő gyermekek /általános tanulási zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyos figyelemzavar, hiperaktivitás, súlyos magatartási zavar, mutizmus/, autista gyermekek integrált szakiskolai nevelése, oktatása) Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam) Gimnáziumi felnőttoktatás(9-12/13. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon A és a szakfeladatokhoz tartozó OKJ-s képzések felsorolása az alábbi szakmákban: OKJ szám Szakma megnevezése Pincér Szakács Vendéglátó Szakmacsoport sz Szakképesítés OKJ szám Rész szakképesítés, Szakma eláe:azás, ráéoülés -csooort

16 16 ~zerelő Epületgépészeti csőhálózat Központifűtés- és 5 és berendezés-szerelő ~sőhálózat-szerelő Épületgépészeti csőhálózat Vízvezeték- és 5 és berendezés-szerelő ~ízkészülék-szerelő Épületgépészeti Hűtő- és 5 égtechnikai "endszerszerelő Épületgépészeti Központifűtés- és 5 "endszerszerelő Epületgépészeti Víz-, csatorna- és 5 száma Lakberendező Épületgépészeti csőhálózat Energiahasznosító 5 és berendezés-szerelő iberendezés szerelő.ie Epületgépészeti csőhálózat Gázfogyasztóberen- 5 és berendezés-szerelő ~ezés- és csőhálózat- ~ázhálózat-!közmű- "endszerszerelő Epületgépészeti Gáz- és hőtermelő 5 berendezés-szerelő Épületgépészeti Hűtő-, k1íma- és 5 hőszivattyú berendezés-szerelő Epületgépészeti Vízgépészeti és 5 echnológiai berendezésszerelő Gépi forl!:ácsoló Gépi forl!:ácsoló Eszterl!:álvos 5 Gépi forl!:ácsoló Köszörűs 5 Gépi forl!:ácsoló Marós 5 Géplakatos Szerkezetiakatos Hel!:esztő Hűtő- és k1ímaberendezés szerelő, karbantartó Szerszámkészítő Kéménvvízsl!:áló Energiatermelő és Megújulóenergia- 5 hasznosító ~azdálkodási echnikus Energiatermelőés ~ső-távvezeték 5 hasznosító ijzemeltető (olai, l!:áz) Energiatermelő és ~Iuidumkitermelő 5 hasznosító Energiatermelő és ~Iuidumkitermelő 5 hasznosító ~echnikus

17 17 Elektromos gép- és készülékszerelő Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő Kötő- és varrógép műszerész Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész Villanyszerelő Automatikai műszerész Automatikai Elektronikai Erősáramú elektro Számítógép-szerelő, karbantartó Informatikai Informatikai 7 rendszergazda hálózattelepítőés - üzemeltető Informatikai Informatikai 7 rendszergazda műszerész Informatikai IT biztonság 7 rendszer!!:azda Informatikai IT kereskedő 7 rendszergazda Informatikai Számítógéprendszer 7 rendszer!!:azda -karbantartó Informatikai Szórakoztatótechnik 7 rendszergazda ai műszerész Informatikai Webmester 7 rendszer!!:azda Épület- és építménybádogos Bádogos Épület- és építmény 9 ljádo!!:os Bádogos Ipari szigetelő- 9 bádogos Kályhás Kőfaragó, műköves és édületszobrász Kőműves Tetőfedő SzárazéDítő Acs, állványozó Burkoló Belsőépítési szerkezet- és burkolatszerelő Festő, mázoló és tapétázó

18 18 Festő, díszítő, mázoló és tapétázó Bőrdíszműves Cipész, cipőkészítő, cipőiavító Épületasztalos Bútorasztalos Kárpitos Karosszérialakatos Járműfényező "asútijárműszerelő "asúti villamos 13.ármű szerelőie "asútijárműszerelő Dízelmotoros vasúti 13.ármű szerelő.ie Autóelektronikai műszerész "íz- és Szennyvíztechnoló- 14 szennvvíztechnolól!:us l!:us "íz- és "íztechnológus 14 szennyvíztechnoló2us Gépjárműkarosszéria Karosszérialakatos 13 készítő, iavító Gépjárműkarosszéria Járműfényező 13 készítő,iavító "álialkozási ü2yintéző Irodai asszisztens Bolti eladó Bútor- és 17 akástextil-eladó Bolti eladó Élelmiszer- és 17 ~e2yiáru-eladó Bolti eladó Műszakicikkeladó 17 Bolti eladó Porcelán- és 17 ~dénváru-eladó Bolti eladó Ruházati eladó 17 Bolti eladó Zöldség-gyümölcs 17 ~Iadó Kereskedelmi ü2yintéző Kereskedő Marketing- és rekiámü2yintéző Műszakicikk-kereskedő Kultúrcikk-kereskedő Külkereskedelmi üzletkötő L02isztikai ü2yintéző Cukrász Pincér Szakács

19 19 Vendé!!lős Vendé!!lős Vendé!!látó eladó Fodrász Kozmetikus Szabó Férfiszabó 10 Szabó Női szabó 10 Biztonságtechnikai szerelő, kezelő Protokoll és Protokollügyintéző 18 utazásügyintéző Protokoll és Utazásügyintéző 18 utazásü!!vintéző Fényképész és fotótermék kereskedő Fényképész és fotótermék kereskedő Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Felsőfokú szakképzés (nappali rendszerű és felnőttoktatás a felsorolt szakmákban): OKJ szám Szakma megnevezése Villamosmérnök-asszisztens Kereskedelmi szakmenedzser Szakmacsoport sz Szakképesítés OKJ szám Rész szakképesítés, Szakma elágazás, ráépülés -csoport száma Mérnökasszisztens Villamosmérnök- 6 asszisztens Kereskedelmi menedzser Kereskedelmi 17 szakmenedzser Vendéglátó- és Idegenforgalmi 18 idegenforgalmi szakmenedzser szakmenedzser Vendéglátó- és Vendéglátó 18 idegenforgalmi szakmenedzser szakmenedzser Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzesere felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon

20 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon A , , szakfeladatoknál a Fogyatékosság típusai: mozgás-, érzékszervi- /hallássérült! és beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, valamint súlyos rendellenességével küzdő gyermekek!általános tanulási zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyos figyelemzavar, hiperaktivitás, súlyos magatartási zavar, mutizmus!, autista gyermekek integrált szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatása, a felsorolt szakokban Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás A , szakfeladatoknál felnőttoktatása felsorolt szakmákban: OKJ szám Szakma megnevezése Szakmacsoport sz Kéményseprő és tüzeléstechnikai karbantartó 9 Szakképesítés OKJ szám Rész szakképesítés, Szakma elágazás, ráépülés csoport Kéményvizsgáló Épületgépész Épületgépészeti Épületgépész 5 Épületgépészeti Erősáramú Hűtő-klíma elektro Elektronikai Karosszérialakatos Autóelektronikai műszerész Autószerelő Autószerelő Autó 13 Vizműkezelő Csatornamű-kezelő Energiatermelő és Gázipari 5 -hasznosító Energiatermelő és Megújulóenergia- 5 -hasznosító ~azdálkodásiechnikus Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Felkészítő (felzárkóztató, tehetséggondozó, speciális ismereteket adó) foglalkozások tartása kollégiumban 5

21 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése (Fogyatékosság tipusai: mozgás-, érzékszervi- /hallássérült! és beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejiődésének tartós és súlyos, valamint súlyos rendellenességével küzdő gyermekek!általános tanulási zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyos figyelemzavar, hiperaktivitás, súlyos magatartási zavar, mutizmus!, autista gyermekek integrált kollégiumi nevelése) Üdülői szálláshely-szolgáltatás Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Iskolai intézményi étkeztetés (feltételeinek biztosítása) Tanulók kollégiumi étkeztetése Munkahelyi étkeztetés Egyéb oktatást kiegészítőtevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Szakképzési és felnőttképzési támogatások Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (a Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ Központi Intézménye általános jogutódaként végzendő feladat) utazó gyógypedagógiai hálózat működése feltételeinek biztosítása, pályaválasztás Pedagógiai szakmai szolgáltatások (a Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ Központi Intézménye általános jogutódaként végzendő feladat) tanácsadó szolgáltatás tanulók, érdeklődők számára: karrier-tanácsadás, pályaorientáció, munkaerőpiacon való eredményes részvétel leszakadással fenyegettek, hátrányos helyzetűek szakképzésbe történő beléptetése, elhelyezkedésűk, beilleszkedésük elősegítése családpedagógiai szolgáltatás pedagógus továbbképzés, továbbképzés a külső gyakorlóhelyeken dolgozó oktatók számára tanácsadó szolgáltatás pedagógusok számára. B) A közoktatási intézmény a szakképzési évfolyamán egészben felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire a Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola tanulóit az alábbi szakmákban: Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon A és a szakfeladatokhoz tartozó OKJ-s képzések felsorolása az alábbi szakmákban: OKJ szám Szakma megnevezése Szakmacsoport sz Közlekedésüzem-viteli, szállítmányozási 13

22 22 Szakképesítés OKJ szám Rész Szakmaszakképesítés, csoport eláeazás, ráépülés száma Közlekedés üzemvitel Szállítmányozási 13 ellátó ülnintéző Autószerelő Autószerelő Autó Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Felsőfokú szakképzés (a felsorolt szakmákban): OKJ szám Szakma megnevezése Szakmacsoport sz. Logisztikai műszaki menedzserasszisztens 17 Szakképesítés OKJ szám Rész szakképesítés, Szakmaelágazás, ráépülés csoport száma lkereskedelmi Logisztikai műszaki 17 Imenedzserasszisztens menedzserasszisztens cl A közoktatási intézmény a szakképzési évfolyamán egészben felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire a Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola tanulóit az alábbi szakmákban: Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon A és a szakfeladatokhoz tartozó OKJ-s képzések felsorolása az alábbi szakmákban: OKJ szám Szakma megnevezése Informatikus (oktatás) Multimédia-fejlesztő Szakmacsoport sz. 7 7 Rész Szakma- Szakképesítés OKJ szám szakképesítés, csoport eláeazás, ráépülés száma Épületeépész Épületgépészeti Épületgépész

23 23 Épületgépészeti Gépgyártástechnológiai Informatikai rendszergazda Informatikai rendszergazda CAD-CAM informatikus Hűtő-klima Informatikai hálózattelepítő és 7 -üzemeltető Webmester Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon D) Szabad kapacitás kihasználása céljából végzett tevékenység: Iskolarendszeren kivüli szakmai oktatás Szakmai továbbképzések Kötelező felkészítő képzések M.n.s. egyéb felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés Iskolarendszeren kivüli nem szakmai oktatás Foglalkoztatást elősegítő képzések Megváltozott munkaképességűekrehabilitációs képzése Fémfeldolgozási termék gyártása Bútorgyártás Lakó- és nem lakó épület építése Vakolás Épületasztalos-szerkezet szerelése Padló-, falburkolás Festés, üvegezés Tetőfedés, tetőszerkezet-építés Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem Éttermi, mozgó vendéglátás Rendezvényi étkeztetés 14. Vállalkozási tevékenység: nincs 15. Alaptevékenység érdekeltségi rendszere: Maradvány-érdekeltségű költségvetési szerv 16. Intézmény vezetőjére vonatkozó szabályok Az intézmény főigazgatóját a közgyűlés bízza meg pályázat útján 5 év határozott időtartamra.felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

24 Feladat ellátására szolgáló vagyon: Az önkormányzat által ingyenes használatba adott korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból: - a békéscsabai hrsz.-ú, 2223 m 2 Békéscsaba, Baross u sz., - a békéscsabai 6144/6. hrsz.-ú, 1876 m 2 Békéscsaba, Ipari u. S-7. sz., - a békéscsabai 6144/9. hrsz.-ú, 4711 m 2 Békéscsaba, Ipari u. S-7. sz., - a békéscsabai 692. hrsz.-ú, m 2 Békéscsaba, Puskin tér 1., Gyulai út 32., Gyulai út 32/1. sz. alatti ingatlanok, - a békéscsabai 1772/11. hrsz.-ú, 1 ha 1345 m 2, Békéscsaba, Pásztor u. 17. szám alatti ingatlan osztott használata, - a békéscsabai 3262/1. hrsz.-ú, Békéscsaba, Gábor köz 1. sz. alatti ingatlan osztott használata, - a békéscsabai hrsz.-ú, Békéscsaba, Kazinczy u. 7. sz. alatti ingatlan osztott használata, - a gyomaendrődi 1300/17. hrsz.-ú, 617 m 2 Gyomaendrőd, Kis Lajosüdülőtelepiingatlan. Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési Jog gyakorlását a 16/2009. (IV. 6.) önkormányzati rendelet szabályozza. A közgyűlés 158/2007. (III. 29.) határozatával elfogadva, módosítva a 457/2007. (XI. 20.), a 49/2008. (I. 24.), a 276/2008. (IV. 24.), a 394/2008. (VI. 19.), a 449/2008. (VII. 10.), az 528/2008. (X. 16.), a 113/2009. (II. 19.), a 269/2009. (V. 14.), az 546/2009. (IX. 24.), a (II. 18.), a 154/2010. (III. 18.), a 133/2011. (III. 25.), valamint a.../20ll. (X. 21.) közgy. határozattal. Békéscsaba, 20ll. október 21. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyző Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: október 21. Békéscsaba, október 5. Ellenjegyzés: ~./ P enzugyl:.... ' JOffl'-.L..

25 KIVONAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési,Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága október ll-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Egyes közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása - A bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 111/2011. (X. ll.) sz. KIOS bizottsági HATÁROZAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága az alábbiak elfogadásátjavasoljaa közgyűlés számára: l. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneiskola alapító okiratának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá: ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneiskola (székhelye: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 4. sz.) alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998 (VI. 10.) MKM rendelet módosításáról szóló 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendeletnek megfelelően az alapító okirat 9. pontjában az Összetett iskola alcím alatti második alpont - első bekezdésben az alapfokú művészetoktatásban megjelölt tanszakok közül törlésre kerülnek az "ének, blockflöte, népzene, ütő" tanszakok, egyebekben a tanszakok felsorolása kiegészül az alábbiakkal: "magánének, tenorkürt, baritonkürt, szaxofon, népi hegedű, népi brácsa, népi furulya, népi bőgő (cselló, ütőgardon, dob), népi ének, zenekar, csembaló, basszusgitár, ütőhangszerek"; - második bekezdés kiegészül az alábbi tanszakkal: "Jazz-zene - fafúvós, rézfúvós, billentyűs, vonós, pengetős, ütő, vokális." 2. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. Ezen alapítóokirat-módosítás a közgyűlés egyben egységes szerkezetbe foglalva (X. 21.) közgy. határozatával elfogadva, Békéscsaba, október 21.

26 Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyző ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Az Alapító okirat kelte: XII. 18. Egységes szerkezetbe foglalva: 20 ll. X. 21. Az Alapító okirat sorszáma: 28/1992. l. Intézmény neve: Bartók Béla Művészeti Intézmény, Zeneiskola Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási 2. Székhelye (pontos címe): Telephelye: Békéscsaba, Szabadság tér 4. (elméleti és gyakorlati oktatás) Békéscsaba, József Attila utca l. (elméleti és gyakorlati oktatás) 3. Törzsszáma: Szakágazati besorolás száma: Alapító szerv neve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve jogelődje Békéscsaba, Szent István tér 7. A fenntartó, irányító szerv és felügyeleti szerv neve, címe: 5. Jogállása: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér 7. Önálló jogi személy 6. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. szerint, megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. szerint, munkajogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. tv. szerint és a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló évi CXXII. tv. hatálya alá tartozó prémiumévek programban részt vevők foglalkoztatására irányuló jogviszony, valamint a pályakezdő fiatalok, az

27 ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermekek gondozását, illetve családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásáról szóló évi CXXIII. tv. hatálya alá tartozó ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony. 7. A költségvetési szerv feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerinti besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 8. Illetékességi és működési köre: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (5) bekezdés szerint a működési (felvételi) körzete: Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területe és a Dél-alfóldi Régió. 9. Típusa: Szakképzési évfolyam nélkül működő szakközépiskola. Tagja a Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium, a Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium valamint a Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium intézményekkel együtt a szakképzésről szóló évi LXXVI. tv. 2. (2) bekezdés b) pontja alapján létrehozott Békéscsabai II. Számú Térségi Integrált SzakképzőKözpontnak. Tanulóit a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 67. (5) bekezdés szerint fogadó intézményként működő Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium a szakképzési évfolyamán készítí fel egészben - a tanulmányok szakképzésbe történő beszámításával a szakképzési évfolyam követelményeire. Összetett iskola művészeti szakközépiskola: 9-12., illetve 9-13., évfolyamok alapfokú művészetoktatásiintézmény (12 évfolyamos) - tanszakok, amelyekben a megkezdett képzések felmenő rendszerben folytathatók, oly módon, hogy a 2010/11-es tanévben tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt legkésőbba 2026/2027. tanévig be tudják fejezni: szolfézs, magánének, zongora, hegedű, gordonka, bőgő, gitár, basszusgitár, furulya, fuvola, oboa, fagott, klarinét, trombita, harsona, kürt, tenorkürt, baritonkürt, tuba, szaxofon, népi hegedű, népi brácsa, népi furulya, népi bőgő (cselló, ütőgardon, dob), népi ének, zenekar, csembaló, kamarazene, orgona,ütőhangszerek; - tanszakok, amelyeket első alkalommal a 2011/2012. tanévben megkezdett képzésekre kell felmenő rendszerben alkalmazni: Klasszikus zene - fafúvós, rézfúvós, akkordikus, billentyűs, vonós, vokális, zeneismeret, kamarazene; Népzene - vonós és tekerő, fúvós, pengetős, akkordikus, ütős, vokális, zeneismereti, kamarazene;

28 Jazz-zene - fafúvós, rézfúvós, billentyűs, vonós, pengetős, ütő, vokális. tagozata: nincs 10. Felvehető maximális tanulólétszám: szakközépiskola: alapfokú művészetoktatás: 120 fő 550 fő ll. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló evi LXXIX. tv. szerinti szakközépiskolai oktatás, alapfokú művészetoktatás 12. Alaptevékenység TEÁüR száma: Szakmai középfokú oktatás Alaptevékenység: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv., a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv., a szakképzésről szóló évi LXXVI. tv., valamint a sportról szóló évi I. tv alapján: Alapfokú művészetoktatászeneművészetiágban Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) (Szakmai orientáció és szakmacsoportos alapozó oktatás az alábbi szakmacsoportban: művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport) Kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások keretében felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, egyéni foglalkozás szervezése Érettségi vizsga szervezése Oktatási, nevelési módszertani feladatok végzése Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenység: képesség- kibontakoztató és integrációs felkészítés Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése, oktatása (Fogyatékosság típusai: mozgás-, érzékszervi- és beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, valamint súlyos rendellenességével küzdő gyermekek /általános tanulási zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyos figyelemzavar, hiperaktivitás, súlyos magatartási zavar, mutizmus/, autista gyermekek integrált szakközépiskolai nevelése, oktatása) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon (Zene és táncművészeti oktatás párhuzamos képzésben) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon (Zene és táncművészeti oktatás párhuzamos képzésben) A és a szakfeladatokhoz tartozó OKJ-s ké zések felsorolása: OKJ szám Szakma me nevezése Szakmacso ort száma

29 Zenész Népzenész Egyházzenész Énekes Táncos 4 Szakképzés OKJ szám Rész szakképesítés, Szakmaelágazás, ráépülés csoport száma Egyházzenész Kántor-énekvezető 4 Egyházzenész Kántor-kórusvezető 4 Egyházzenész Kántor-orgonista 4 Klasszikus zenész Hangkultúra szak 4 Klasszikus zenész Klasszikus zenész 4 (tenorkürt, hegedű, fagott, trombita, zongora, klarinét, fuvola, bőgő, orgona) Klasszikus zenész Magánénekes 4 Klasszikus zenész Zeneelmélet-szolfézs 4 szak Névzenész Népi énekes 4 Népzenész Népzenész (népi 4 hegedű, cimbalom, népi brácsa, népi bőgő) Táncos Néptáncos Iskolai intézményi étkeztetés (feltételeinek biztosítása) Munkahelyi étkeztetés Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Egyéb oktatást kiegészítőtevékenység Szakképzési és felnőttképzési támogatások 13. Vállalkozási tevékenysége: nincs 14. Alaptevékenység érdekeltségi rendszere: Maradvány-érdekeltségű költségvetési szerv 15. Intézmény vezetőjének megbízására vonatkozó szabályok: Az intézmény igazgatóját a közgyűlés bízza meg pályázat útján 5 év határozott időtartamra.felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 16. Feladat ellátására szolgáló vagyon:

Határidő: 2011. június 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Határidő: 2011. június 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 84/2011. (V. 31.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pápai Türr István Gimnázium és Kollégium, valamint a pápai Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium kollégiumi feladatait

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 71/2011. Melléklet: 1 db.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VIÍROS JEGYZŐjÉTŐL Békéscsaba, Szent /siván tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VIÍROS JEGYZŐjÉTŐL Békéscsaba, Szent /siván tér 7. / BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VIÍROS JEGYZŐjÉTŐL Békéscsaba, Szent /siván tér 7. lk,. sz.: V.210/20OB. Elóadó: dr. Urbán-Zsilák Klára Nagy Arpád Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 560J Pf J12. TelefoIl: (66) 523-802

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 906-4- /2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Ikt. sz.: V.510/2007. Előadó: dr. Komán Ágnes Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-802 E-mail: benedek.maria@bekescsaba.hu

Részletesebben

152/2011. (VIII. 16.) MÖK

152/2011. (VIII. 16.) MÖK 152/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 192/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Alapító Okiratok módosítása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 3/2012. (I. 26.) Többcélú Társ. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 8/2011. (II. 11.) Többcélú Társ. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

Határozat-tervezet. Normatív Határozat

Határozat-tervezet. Normatív Határozat Határozat-tervezet /2012. (XII. 12.) sz. NORMATÍV Kth. Általános Iskola alapító okiratának módosítása Normatív Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 5/2010. (II. 15.) Többcélú Társ. határozat 3. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T 1./ A költségvetési szerv neve: Földi János Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 14. Telephelye: 4242

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat Az 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről, továbbá a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet megfelelő bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján a Vásárhelyi Pál Szakközépiskola

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2009. évi 2. különszám 2009. május KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratai A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 10. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező 39/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás mellékletében, a Magyar Közlöny

Részletesebben

TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA

TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA 2014 ARSIS Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma 4400 Nyíregyháza, Ifjúság út 9 Alapító Okirat 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésrõl,

Részletesebben

Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentuma

Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentuma XIX.8.8. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Veszprém megye Tankerület megnevezése: KLIK Várpalotai Tankerülete OM azonosító: 037935 Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai

Részletesebben

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 460-2/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner Pál,

Részletesebben

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Eger, 2012 I Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. Az SZMSZ általános

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. IIá. sz.: V547/2007 Előadó:NagyÁrpád Mell.:l Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-806 Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Iktatószám:1973-7/2009. Alapító Okirat A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság Nyilvános ülés anyaga Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS a középfokú köznevelési intézmények és a Közintézmények Szolgáltató

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) 20. sz. melléklet Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi

Részletesebben

Pedagógiai Program kiegészítése

Pedagógiai Program kiegészítése Az Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot Ellátó Intézmény Pedagógiai Program kiegészítése 2011 2011. 08. (módosításokkal egységes szerkezet) Tartalomjegyzék

Részletesebben

Középfokú oktatási intézmények 2008/2009. évi beiskolázási terve 1. sz. melléklet

Középfokú oktatási intézmények 2008/2009. évi beiskolázási terve 1. sz. melléklet Középfokú oktatási intézmények 008/009. évi beiskolázási terve. sz. melléklet 9. évfolyam Szakképző évfolyam Intézmény neve kilépő osztály belépő osztály ialitás, szakmai orientáció képzés típusa képzési

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-3/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-3/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 460-3/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı:, a közgyőlés

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. A SZMSZ célja, tartalma... 6 2. Jogszabályi háttér... 6 Az SZMSZ

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat nyírbátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat nyírbátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2008. június 26. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 70/2008. (VI. 26.) Kgy. számú határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Javaslat a közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Előadó: Dr. Puskás Imre,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata az Püspökladányi Általános

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 628-10/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. május 22-én megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. szeptember 23 -i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. szeptember 23 -i ülésére Ikt.sz: V-537/2004. Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sportiroda Véleményező: Oktatási Bizottság NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA A döntés egyszerű többséget igényel Tárgy: a Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III. 84812011. Előadó: Rita Mell.: 2 db Hiv. sz.: Liptákné Szarvas Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax:

Részletesebben

Tömör István polgármester

Tömör István polgármester BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme.

Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme. TARTALO M M U TAT Ó Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme. 3. III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiumának

Részletesebben

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1 Az alkalmazottakkal szembeni alapvető

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5219-2/2011. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - közoktatási intézmények

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Általános

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK OKTATÁSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V.301/2005. Előadó:Túriné Kovács Márta Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 37628/2008. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer...

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer... HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE, JOGÁLLÁSA

Részletesebben

KIVONAT. A Megyei Közgyűlés

KIVONAT. A Megyei Közgyűlés KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2008. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül.

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül. 2. számú melléklet A Barcsi Bölcsıde, Óvoda, Általános, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát módosító okirat Barcs

Részletesebben

Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Somogy megye Tankerület megnevezése: KLIK Kaposvári Tankerülete OM azonosító: 01178 Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Részletesebben

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVFOLYAM 5.sz. 2012. MÁJUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVOLYAM 5.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 7-29. oldal II.

Részletesebben

KIVONAT ALAPÍTÓ OKIRATA. I. rész. Neve: Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

KIVONAT ALAPÍTÓ OKIRATA. I. rész. Neve: Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

18/2009. (IX. 10.) SZMM rendelet

18/2009. (IX. 10.) SZMM rendelet 18/2009. (IX. 10.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdésének g.) pontjában, és 38. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. július 7-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Pedagógiai Program Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Orosháza 2011. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezető...10 2. Az iskola adatai...11

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: VI-209/3096/2012. sz. határozat Tárgy : Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése IV-118/2774/2012.sz.határozatának

Részletesebben

Az intézmény jogállása és a bankszámlarend 2008. január elsejétől, a többi módosítás 2007. november 10.-étől hatályos.

Az intézmény jogállása és a bankszámlarend 2008. január elsejétől, a többi módosítás 2007. november 10.-étől hatályos. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés /2007. (XI. 9.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratáról A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 32-3/2011. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2011. február 27-ei ülésének J

Részletesebben

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet. a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet. a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. a) pontjában kapott

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 118/2011. (VI. 30.) határozata

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 31-én megtartott soros üléséről J e

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás forgatásának eredményérıl (2009. január

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben 1 ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Bács-Kiskun Ügyiratszám: 00017/13-MFKK MFKB Ügyintéző: Gaál Bernadett Ügyintéző telefonszáma: 76/ 501-519, 70/ 933-4792 A Bács-Kiskun Megyei fejlesztési

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t 1.1. Az intézmény neve: Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium 1.2. Az intézmény rövidített neve: 2. OM azonosító: 031209 KİRÖSI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. BAZ.M.Ö. Surányi Gim. Sz. I.

ALAPÍTÓ OKIRAT. BAZ.M.Ö. Surányi Gim. Sz. I. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: 1.2 A költségvetési szerv rövid neve: 1.3 A költségvetési szerv rövidített neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium,

Részletesebben

Békéscsaba, Szent István tér 7.

Békéscsaba, Szent István tér 7. Bf!KÉSCSABA MEGl'EJJOGU VAROS ÖNKORMlíNYZAT KÖZGl'ULtStNEK KÖZMŰVELŐDÉSI,IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V. 57612008. Előadó: Edit Mell.: lcd HI'v S"7' "

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS Széchenyi István Szakképző Iskola Az 5.10. pontja szerint a támogatás kedvezményezettje; illetve az ott oktatott szakmák az 1. sz. mellékletben az iskolánál felsoroltak.

Részletesebben

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. e), f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes ek, valamint a Miniszterelnökséget

Részletesebben

Társulás társulási Megállapodásának és Alapító okiratának módosítása

Társulás társulási Megállapodásának és Alapító okiratának módosítása Kivonat a Megyei Közgyűlés 2008. október 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 123/2008. (X. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás és a Sajó-menti

Részletesebben

Tárgy: A Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: A Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-118/2774/2012. sz. határozat Tárgy: A Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

HEVES VÁROSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZET BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. Szervezeti és Működési Szabályzata

HEVES VÁROSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZET BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. Szervezeti és Működési Szabályzata HEVES VÁROSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZET BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Rózsa Sándor igazgató 2009. 11.18. Jóváhagyta:

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium, Művészeti

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tájékoztató a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. tv. módosítási

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megyei összesítés

Győr-Moson-Sopron megyei összesítés Szándékfelmérés 2013. december Győr-Moson-Sopron megyei összesítés GIMNÁZIUMOK GYŐR I Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Kollégium 4 évfolyamos

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 13. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Reguly Antal Szakképző

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BALMAZÚJVÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító szám: 039609 BALMAZÚJVÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Tel/fax: 06/52/580-518

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 106/2007. (XI.22.)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 106/2007. (XI.22.) KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2007. november 22-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2008 (XI.06.) h a

Részletesebben

A KISKUN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKÍRAT MÓDOSÍTÁS

A KISKUN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKÍRAT MÓDOSÍTÁS A KISKUN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKÍRAT MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE (a módosítások vastagon szedve) Eredeti: 2000. 02. 24. Módosítások: 2000. 08. 22. 2001. 08. 15.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12813/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Farkas Ferenc

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter rendelete. a digitális írástudás elsajátítására irányuló képzési részek alóli mentesség szabályairól

A szociális és munkaügyi miniszter rendelete. a digitális írástudás elsajátítására irányuló képzési részek alóli mentesség szabályairól MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám:2991-0/2010. A szociális és munkaügyi miniszter rendelete a digitális írástudás elsajátítására irányuló képzési

Részletesebben

Tájékoztató Vas megye középfokú intézményei által a 2013/2014. tanévre meghirdetett és elindított osztályokról

Tájékoztató Vas megye középfokú intézményei által a 2013/2014. tanévre meghirdetett és elindított osztályokról Tájékoztató Vas megye középfokú intézményei által a 2013/2014. tanévre meghirdetett és elindított osztályokról GIMNÁZIUMOK 2013/2014 tanévre meghirdetett osztályok, szakok CELLDÖMÖLK osztályok / Berzseny

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. 1. I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 15. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Faller Jenő Szakképző

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító

Részletesebben

WEINER NYILT NAPOK- WEINER SZÓLAMAI: 2014. NOVEMBER 10-11. Helyszín: Neszmélyi út 30. (a részletes program már letölthető a honlapunkról)

WEINER NYILT NAPOK- WEINER SZÓLAMAI: 2014. NOVEMBER 10-11. Helyszín: Neszmélyi út 30. (a részletes program már letölthető a honlapunkról) Szakközépiskolai felvételi tájékoztató a 2015/2016-ös tanévre A WEINER LEÓ ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ORSZÁG EGYETLEN PRÍMA PRIMISSIMA DÍJAS ISKOLÁJA! 2011. december

Részletesebben

AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1 Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat (Alapdokumentuma) szerint... 5 1.2 Az

Részletesebben

1.1. Hivatalos neve: Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

1.1. Hivatalos neve: Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Zala megye Tankerület megnevezése: KLIK Zalaszentgróti Tankerülete OM azonosító: 200407 Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

Pályaválasztási Kiállítás 2009. - Győr

Pályaválasztási Kiállítás 2009. - Győr Pályaválasztási Kiállítás 2009. - Győr Helyszín: Krúdy Gyula Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Cím: 9024 Győr, Örkény I. út 8-10. Időpont:

Részletesebben

25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet A rendelet egyes részei eltérő időpontban lépnek hatályba. Jelölésük: fekete színnel: a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba (2016.03.04.). piros színnel: Az 1. (2) bekezdése, az 5. (4) bekezdése,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői pályázatának kiírásáról. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői pályázatának kiírásáról. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Pászti Miklós Alapfokú

Részletesebben

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 5 2. PEDAGÓGIAI PROGRAM HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGE...

Részletesebben

Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció

Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció Zalaegerszeg, 2013. július 25. A Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési koncepciót készítette: Nagy Zoltán MFKB elnök Mérksz Andor szakértő Gombos Béla program

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Az elfogadás dátuma 2013.március 14.

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Az elfogadás dátuma 2013.március 14. BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2013. március 14-én a 2012-es pedagógiai program átdolgozásával Jóváhagyta: Szollár Gyula igazgató

Részletesebben