2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül."

Átírás

1 2. számú melléklet A Barcsi Bölcsıde, Óvoda, Általános, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát módosító okirat Barcs város és Bélavár, Heresznye, Komlósd, Péterhida, Rinyaújlak, Szulok, Vízvár községek Képviselı-testületei a Barcsi Bölcsıde, Óvoda, Általános, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát az alábbiak szerint módosítják: 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül. 2. Az alapító okirat 1. oldala Az intézmény megnevezése kezdető szövegrésztıl az 5. oldal akit határozatlan idıre nevez ki szövegrésszel záruló rész helyébe az alábbi 1. és 2. pontok lépnek: 1. A költségvetési szerv: Neve: Barcsi Bölcsıde, Óvoda, Általános, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Rövid neve: /Használható az intézmény által kiadott, a mőködése, ügyintézése során keletkezett iratokon, kivéve a tanuló képesítését, végzettségét bizonyító okiratokat, valamint az ezek kiállításának alapjául szolgáló dokumentumokat./ Rövidített neve: BNI Székhelye: 7570 Barcs, Tavasz u. 3. OM azonosítója: Típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény 2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény alapján bölcsıdei ellátás, óvodai nevelés, általános iskolai oktatás és nevelés, középfokú oktatás, szakképzés, alapfokú mővészetoktatás, pedagógiai szakszolgálat. 3. Az alapító okirat 5. oldala Az intézmény alaptevékenysége kezdető szövegrésztıl a 10. oldal : pedagógiai szakszolgálat szövegrésszel záruló rész helyébe az alábbi 3. pont lép:

2 2 3. Alaptevékenysége: Szakágazati besorolása: Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézményeket ellátó, kisegítı szolgálatai Szakfeladatok: december 31-ig: - Bölcsıde: bölcsıdei ellátás - Városi Óvodák: Óvodai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Óvodai nevelés Oktatási célok és egyéb feladatok Pedagógiai szakmai szolgáltatás Sajátos nevelési igényő gyerekek óvodai nevelése - Arany János Általános Iskola: Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás - ének-zene, matematika tantárgyból emelt szintő képzés - nemzeti-etnikai kisebbségi feladatok ellátása (német nemzetiségi oktatás) - integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés - sajátos nevelési igényő tanulók integrált oktatása Napközi otthoni és tanulószobai ellátás egész napos (iskolaotthonos) oktatás Oktatási célok és egyéb feladatok Általános mőveltséget megalapozó iskolarendszerő felnıtt oktatás Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása - Deák Ferenc Általános Iskola: Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás - Angol és matematika tantárgyakból emelt szintő képzés - Testnevelés, német, számítástechnika tantárgyakból emelt szintő képzés - Nemzeti-etnikai kisebbségi feladatok ellátása - Képességkibontakoztató és integrációs felkészítés - Sajátos nevelési igényő tanulók integrált oktatása - Két tanítási nyelvő (német) képzés Általános iskolai felnıttoktatás Napköziotthoni és tanulószobai ellátás, egész napos (iskolaotthonos) oktatás Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás

3 Oktatási célok és egyéb feladatok Pedagógiai szakmai szolgáltatás Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása - Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium: - Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégiuma, Barcs, Tavasz u. 3: Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás Nappali rendszerő gimnáziumi nevelés, oktatás - gimnáziumi oktatás, - speciális tantervő képzés, - 8 évfolyamos gimnáziumi képzés, - két tanítási nyelvő /német/ képzés, - két tanítási nyelvő /angol/ képzés, - szakközépiskolai oktatás - nyelvi elıkészítı osztály Nappali rendszerő szakközépiskolai nevelés, oktatás Általános iskolai felnıttoktatás Nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatás - szakközépiskolai oktatás - akkreditált jellegő felsıfokú szakképzés Diákotthoni kollégiumi szálláshelynyújtás ( Nappali rendszerő, iskolai oktatásban résztvevı, nem fogyatékos tanulók kollégiumi ellátása) Iskolai intézményi közétkeztetés Kollégiumi intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás általános iskolás korúaknak fızés Pedagógiai szakmai szolgáltatás Oktatási célok és egyéb feladatok Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő gimnáziumi nevelése, Oktatása Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai nevelése, oktatása - Telephelyén- Barcs, Barátság u : Nappali rendszerő szakiskolai nevelés, oktatás (9-12. évfolyam), Felzárkóztató oktatás Nappali rendszerő szakközépiskolai nevelés, oktatás Nappali rendszerő szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Pedagógiai szakmai szolgáltatás

4 Oktatási célok és egyéb feladatok Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai nevelése, oktatása Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai nevelése, oktatása - Vikár Béla Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény: Mővészeti ágak: Zenemővészet, Képzı-és iparmővészet, Táncmővészet, Színházmővészet Zeneoktatás: Oktatási célok és egyéb feladatok Alapfokú mővészetoktatás: A mővészeti képességek kifejlesztését szolgáló, az alapfokú oktatást kiegészítı, az Országos Képzési Jegyzékben felsorolt (az MKM vizsgakövetelménye alapján teljesíthetı) iskolarendszerő oktatási mővészeti tagozatok. - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat: Pedagógiai szakszolgálat - nevelési tanácsadás, - pályaválasztási tanácsadás, - utazószakember-hálózat mőködtetése - iskolapszichológiai szolgálat január 1-tıl: - Bölcsıde: Bölcsıdei ellátás Munkahelyi étkeztetés - Városi Óvodák: Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényő gyerekeket nevelése, ellátása Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Pedagógiai szakmai szolgáltatások - Arany János Általános Iskola: Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

5 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai felnıttoktatás 1-4. évfolyamon. - ének-zene, matematika tantárgyból emelt szintő képzés, - nemzeti-etnikai, kisebbségi feladatok ellátása (német nemzetiségi oktatás), - integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) - ének-zene, matematika tantárgyból emelt szintő képzés, - nemzeti-etnikai, kisebbségi feladatok ellátása (német nemzetiségi oktatás), - integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés Általános iskolai felnıttoktatás (5-8. évfolyam) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés, egész napos (iskolaotthonos) ellátás Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése, egész napos (iskolaotthonos) ellátás Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése, egész napos (iskolaotthonos) ellátás Pedagógiai szakmai szolgáltatások Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb étkeztetés - Deák Ferenc Általános Iskola: Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai felnıttoktatás 1-4. évfolyamon. - angol, matematika, testnevelés, német, számítástechnika tantárgyakból emelt szintő képzés, - nemzeti-etnikai, kisebbségi feladatok ellátása ( német két tanítási nyelvő képzés), - integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

6 6 - angol, matematika, testnevelés, német, számítástechnika tantárgyakból emelt szintő képzés, - nemzeti-etnikai, kisebbségi feladatok ellátása (német két tanítási nyelvő képzés), - integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés Általános iskolai felnıttoktatás 5-8. évfolyamon Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés, egész napos (iskolaotthonos) ellátás Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése, egész napos (iskolaotthonos) ellátás Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése, egész napos (iskolaotthonos) ellátás Pedagógiai szakmai szolgáltatások Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb étkeztetés - Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium: - Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégiuma, Barcs, Tavasz u. 3: Nappali rendszerő gimnáziumi oktatás (9-12/13. évf.) - Gimnáziumi oktatás, - Speciális tantervő képzés, - 8 évfolyamos képzés, - Két tanítási nyelvő (német) képzés - Két tanítási nyelvő (angol) képzés - Nyelvi elıkészítı osztály Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő gimnáziumi oktatása (9-12/13. évf.) Gimnáziumi felnıttoktatás (9-12/13. évfolyam) Szakközépiskolai felnıttoktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerő szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évf.) Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai oktatása. (9-12/13. évf.) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő gimnáziumi oktatása (9-12/13. évf.) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évf.) Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatási a szakképzési évfolyamokon (Akkreditált jellegő felsıfokú szakképzés) Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése

7 Munkahelyi étkeztetés Pedagógiai szakmai szolgáltatások Egyéb étkeztetés Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás - Telephelyén- Barcs, Barátság u : Nappali rendszerő szakközépiskolai oktatás (9-12. évf.) Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai oktatása. (9-12. évf.) Nemzeti és etnikai tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai oktatása. (9-12. évf.) Nappali rendszerő szakiskolai oktatás (9-10. évf.) Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai oktatása. (9-10. évf.) Nemzeti és etnikai tanulók nappali rendszerő szakiskolai oktatása. (9-10. évf.) Nappali rendszerő szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évf.) Szakiskolai felnıttoktatás (9-10. évf.) Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai, elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai elméleti felnıttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai, gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai gyakorlati felnıttoktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Pedagógiai szakmai szolgáltatások Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb étkeztetés - Vikár Béla Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény: Mővészeti ágak: Zenemővészet, Képzı-és iparmővészet, Táncmővészet, Színházmővészet Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ágban Alapfokú mővészetoktatás képzı- és iparmővészeti, táncmővészeti, szín- és bábmővészeti ágban

8 8 Alapfeladata: - alapfokú zeneoktatás óvodás kortól felnıtt korig - a zenei ismeretek megszerzésének elısegítése - a zenei mőveltség megalapozása - a tanulók felkészítése az amatır hangszeres zenélésre öntevékeny mővészeti együttesekben, zenekarokban, kórusokban való mőködésre - a zenei pályára alkalmas tanulók elıkészítése a szakirányú továbbtanulásra - társmővészetekkel való kapcsolódás, komplex mővészeti nevelés (mozdulatmővészet, néptánc, reneszánsz tánc, barokk tánc, balett stb.) - nyitás az egyházi zene, a templomi közremőködés felé. Mővészetoktatás: A mővészeti képességek kifejlesztését szolgáló, az alapfokú oktatást kiegészítı, Országos Képzési Jegyzékben felsorolt, az MKM vizsgakövetelménye alapján teljesíthetı iskolarendszerő oktatási mővészeti tagozatok. - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat: Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység. - nevelési tanácsadás, - pályaválasztási tanácsadás, - utazó szakszolgálat, - iskolapszichológiai szolgálat. 4. Az alapító okirat 10. oldala b.) Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítı tevékenység kezdető szövegrésztıl a 12. oldal Utazó szakember-hálózat mőködtetése szövegrésszel záruló rész helyébe az alábbi 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 11. pontok lépnek: 4. Kiegészítı tevékenység: december 31-ig: - Bölcsıde: Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek (mosás külsı szervek részére, ételhulladék értékesítés) - Városi Óvodák: Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek: - ingatlan bérbeadás - ismeretterjesztı elıadások tartása - Arany János Általános Iskola: Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek: - ingatlan bérbeadás Intézményi étkeztetés kiegészítı tevékenységként - Deák Ferenc Általános Iskola:

9 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek: - ingatlan bérbeadás - fénymásolás külsı szerveknek - testnevelés, német, számítástechnika emelt szintő képzés Intézményi étkeztetés kiegészítı tevékenységként - Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium: - Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégiuma Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek: - az intézmény helyiségeinek bérbeadása, kollégiumi szállásként történı hasznosítása, - eszközök bérbeadása Intézményi étkeztetés kiegészítı tevékenységként Egyéb szálláshely szolgáltatás - Telephelyén- Barcs, Barátság u : Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek - az intézmény helyiségeinek bérbeadása, - eszközök bérbeadása - tanfolyamok szervezése Intézményi étkeztetés kiegészítı tevékenységként január 1-tıl: - Arany János Általános Iskola: Egyéb étkeztetés - Deák Ferenc Általános Iskola: Egyéb étkeztetés - Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium: - Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégiuma Egyéb étkeztetés Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás - Telephelyén- Barcs, Barátság u : Egyéb étkeztetés Kisegítı tevékenység: január 1-tıl:

10 10 Bölcsıde: Egyéb kiegészítı gazdasági tevékenység (mosás) Városi Óvodák: Nem lakóingatlan bérbeadása BNI Arany János Általános Iskola: Nem lakóingatlan bérbeadása BNI Deák Ferenc Általános Iskola Nem lakóingatlan bérbeadása BNI Széchényi Ferenc Gimnázium Szakképzı Iskola és Kollégium Nem lakóingatlan bérbe adása Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás A kisegítı tevékenységek felsı határa a szerv kiadásaiban: 33 % 5. Mőködési köre: Barcs, Bélavár, Heresznye, Komlósd, Péterhida, Rinyaújlak, Szulok, Vízvár. 6. Irányító szerv: Neve: Barcs Város Önkormányzata Képviselı-testülete Székhelye: 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Alapítói jogokkal felruházott irányító szervek: Barcs Város Önkormányzata 7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 46. Bélavár Község Önkormányzata 7589 Bélavár, Szabadság tér 12. Heresznye Község Önkormányzata 7587 Heresznye, Petıfi u. 66. Komlósd Község Önkormányzata 7582 Komlósd, Fı u. 97. Péterhida Község Önkormányzata 7582 Péterhida, Fı u. 50. Rinyaújlak Község Önkormányzata 7556 Rinyaújlak, Kossuth u Szulok Község Önkormányzata 7539 Szulok, Szabadság tér 1. Vízvár Község Önkormányzata 7588 Vízvár, Szent István u Típus szerinti besorolása: A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény

11 11 Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan mőködı és gazdálkodó Ellátja a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági és adminisztrációs feladatait. 8. Vezetı megbízási rendje: Barcs Város Önkormányzata Képviselı-testülete nyilvános pályázat útján a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelı igazgatót bíz meg határozott idıre a társulási megállapodás, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X.8.) Korm.rendelet alapján Bélavár, Heresznye, Komlósd, Péterhida, Rinyaújlak Szulok és Vízvár községek képviselı-testületeinek elızetes véleménynyilvánítása mellett. Az intézményegységek vezetıinek megbízási rendje: Az intézményegységek élén intézményegység-vezetı áll, akit az igazgatótanács bíz meg pályázati eljárás lefolytatásával határozott idıre. A Bölcsıde élén vezetı áll, aki határozatlan idıre kerül megbízásra. 9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. évi törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre a Munka Törvénykönyvérıl szóló évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény az irányadó. 10. Alapításának ideje: július Alapítók: Barcs Város Önkormányzata 7570 Barcs, Bajcsy - Zs. u. 46. Bélavár Község Önkormányzata 7589 Bélavár, Szabadság tér 12. Heresznye Község Önkormányzata 7587 Heresznye, Petıfi u. 66. Komlósd Község Önkormányzata 7582 Komlósd, Fı u. 97. Péterhida Község Önkormányzata 7582 Péterhida, Fı u. 50. Rinyaújlak Község Önkormányzata 7556 Rinyaújlak, Kossuth u Szulok Község Önkormányzata 7539 Szulok, Szabadság tér 1. Vízvár Község Önkormányzata 7588 Vízvár, Szent István u. 8. Fenntartók: Barcs Város Önkormányzata 7570 Barcs, Bajcsy - Zs. u. 46. Bélavár Község Önkormányzata 7589 Bélavár, Szabadság tér 12. Heresznye Község Önkormányzata 7587 Heresznye, Petıfi u. 66.

12 12 Komlósd Község Önkormányzata 7582 Komlósd, Fı u. 97. Péterhida Község Önkormányzata 7582 Péterhida, Fı u. 50. Rinyaújlak Község Önkormányzata 7556 Rinyaújlak, Kossuth u Szulok Község Önkormányzata 7539 Szulok, Szabadság tér 1. Vízvár Község Önkormányzata 7588 Vízvár, Szent István u. 8. A fenntartói jogosítványokat az intézményfenntartó társulási megállapodásban meghatározottak szerint Barcs Város Önkormányzata Képviselı-testülete gyakorolja. Az alapítói, fenntartói felügyeletet a Bélavár Község Önkormányzatával, Heresznye Község Önkormányzatával, Komlósd Község Önkormányzatával, Péterhida Község Önkormányzatával, Rinyaújlak Község Önkormányzatával, Szulok Község Önkormányzatával, Vízvár Község Önkormányzatával kötött intézményfenntartó társulási megállapodás Barcs Város Önkormányzata Képviselı-testülete hatáskörébe utalta. A törvényességi felügyeletet Barcs Város Önkormányzatának Jegyzıje gyakorolja. A szakfelügyeletet a különbözı jogszabályokban megjelölt ágazati minisztériumok és ágazati szervek látják el. 5. Az alapító okirat 12. oldala Az intézménybe felvehetı maximális gyermek- és tanulólétszám kezdető szövegrésztıl a 15. oldal.részletezettek szerint végzi. szövegrésszel záruló rész helyébe az alábbi 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. és 19. pontok lépnek: 12. Intézményegységek, tagintézmények: - Bölcsıde 7570 Barcs, Tavasz u Városi Óvodák 7570 Barcs, Hársfa u Városi Óvodák Vízvári Tagóvodája 7588 Vízvár, Szent István u Városi Óvodák Rinyaújlaki Tagóvodája 7556 Rinyaújlak, Kossuth u Arany János Általános Iskola 7570 Barcs, Hısök tere 6. - Arany János Általános Iskola Szuloki Tagintézménye 7539 Szulok, Sallai u Deák Ferenc Általános Iskola 7570 Barcs, Kossuth u Deák Ferenc Általános Iskola Szent István Tagintézménye 7588 Vízvár, Szent István u. 7.

13 13 - Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium 7570 Barcs, Tavasz u Vikár Béla Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Zeneoktatás: 7570 Barcs, Dózsa Gy. u. 2. Mővészetoktatás 7570 Barcs, Bajcsy Zs. u Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u Az intézményegységek, tagintézmények rövid neve: /Használhatók: - az adott intézményegységben tanuló képesítését, végzettségét bizonyító okiratokban, valamint az ezek kiállításának alapjául szolgáló dokumentumokban. - az adott intézményegység által kiadott és az adott intézményegység mőködése, ügyintézése során keletkezett iratokon./ Bölcsıde Városi Óvodák Városi Óvodák Vízvári Tagóvodája Városi Óvodák Rinyaújlaki Tagóvodája Arany János Általános Iskola Arany János Általános Iskola Szuloki Tagintézménye Deák Ferenc Általános Iskola Deák Ferenc Általános Iskola Szent István Tagintézménye Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium

14 14 Vikár Béla Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 13. Telephelyek: Városi Óvodák: I. sz. Tagóvoda Barcs, Damjanich u. 2. III. sz. Tagóvoda Barcs, Széchenyi köz 6. IV. sz. Tagóvoda Barcs, Hársfa u. 21. V. sz. Tagóvoda Barcs-Somogytarnóca, Károlyi M. u. 19. VI. sz. Tagóvoda Barcs, Deák Ferenc u. 49. VII. sz. Tagóvoda Barcs, Felszabadulás u. 2. Városi Óvodák Vízvári Tagóvodája 7588 Vízvár, Szent István u. 7. Városi Óvodák Rinyaújlaki Tagóvodája 7556 Rinyaújlak, Kossuth u Arany János Általános Iskola: Arany János Általános Iskola Szuloki Tagintézménye 7539 Szulok, Sallai u. 27. Deák Ferenc Általános Iskola: Barcs, Bajcsy-Zs. u. 5. (B épület) Barcs, Széchenyi u. 38. (napközi otthon) Deák Ferenc Általános Iskola Szent István Tagintézménye 7588 Vízvár, Szent István u. 7. Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium: 7570 Barcs, Hısök tere 6. Arany János Általános Iskola 7570 Barcs, Kossuth Lajos u. 2. Deák Ferenc Általános Iskola 7570 Barcs, Barátság u Barcsi Ipari és Kereskedelmi Szakképzı Iskola 7570 Barcs, Béke u. 35. Barcsi Ipari és Kereskedelmi Szakképzı Iskola Vikár Béla Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény: Zeneoktatás: 7570 Barcs, Széchenyi u. 15. ( B épület) 7570 Barcs, Arany János Általános Iskola, Hısök tere Darány, Általános Iskola, Rákóczi u Bolhó, Általános Iskola, Kossuth L. u Szulok, Általános Iskola, Sallai u Vízvár, Általános Iskola, Szent István u. 11.

15 Babócsa, Gábor Andor Általános Iskola, Rákóczi u. 3. Mővészetoktatás: 7555 Xantus János Általános Iskola Csokonyavisonta, Xantus J. u Arany János Általános Iskola Szuloki Tagintézménye Szulok, Sallai u I. István Általános Iskola Homokszentgyörgy, Táncsics u. 2/ Általános Iskola Darány, Rákóczi u A feladatellátást szolgáló vagyon: Vagyonleltár szerint Barcs Város Önkormányzata tulajdonát képezı, a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás által és az Intézményfenntartó Társulás által használatra átadott ingatlan és ingó vagyon. - Bölcsıde: Barcs Város Önkormányzata tulajdonát képezı: Barcs, Tavasz u.1. szám alatti ingatlan (1819/4 hrsz.) 5777 m 2 alapterülető ingatlan a rajta található épületekkel. - Városi Óvodák: Barcs Város Önkormányzata tulajdonát képezı: Barcs, Hársfa u. 21. sz. alatti (915 hrsz.) 3899 m 2 alapterülető ingatlan a rajta található épületekkel, Barcs, Damjanich u. 2. sz. alatti (46 hrsz.) 1003 m 2, Barcs, Széchenyi köz 6. sz. alatti (348 hrsz.) 2113 m 2, Somogytarnóca Károlyi M. u. 19. sz. alatti (4264 hrsz.) 4218 m 2, Barcs, Deák Ferenc u. 49. sz. alatti (1135 hrsz.) 2972 m 2, Barcs, Felszabadulás u. 2. sz. alatti (2116 hrsz.) 2792 m 2. Bélavár, Vízvár, Heresznye Községek Önkormányzatainak tulajdonát képezı: Vízvár, Szent István u. 7. sz. alatti (299 hrsz.) 2303 m 2 területő ingatlan a rajta található épületekkel. Rinyaújlak Község Önkormányzata tulajdonát képezı: Rinyaújlak, Kossuth u sz. alatti (214 hrsz.) 2234 m 2 területő ingatlan a rajta található 87 m 2 -es épülettel. - Arany János Általános Iskola: A Barcs Város Önkormányzata tulajdonát képezı: Barcs, Hısök tere 6. sz. alatti (2647 hrsz.) m 2 alapterülető ingatlan a rajta található épületekkel, tornateremmel. Szulok Község Önkormányzata tulajdonát képezı (259 hrsz.) 2161 m 2 alapterülető ingatlan a rajta található épületekkel, tornaszobával. - Deák Ferenc Általános Iskola: Barcs Város Önkormányzata tulajdonát képezı: Barcs, Kossuth L. u. 2. sz. alatti (674 hrsz.) m 2 alapterülető ingatlan a rajta található épületekkel, tornateremmel.

16 16 Barcs Bajcsy-Zs. u. 5. sz. alatti (882 hrsz.) 2363 m 2 alapterülető ingatlan a rajta található épületekkel, Barcs, Széchenyi u. 38. sz. alatti (160 hrsz.) 2218 m 2 alapterülető ingatlan a rajta található épületekkel. Bélavár, Vízvár, Heresznye Községek Önkormányzatainak tulajdonát képezı: Vízvár, Szent István u. 7. sz. alatti (296/2 hrsz.) m 2 területő ingatlan a rajta található épületekkel. - Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium: - Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégiuma: Barcs Város Önkormányzata tulajdonát képezı: Barcs, Tavasz u.3. sz. alatti (1819/26 hrsz.) m 2 alapterülető ingatlan a rajta található épületekkel, -Telephelye- Barcs, Barátság u : Barcs Város Önkormányzata tulajdonát képezı: Barcs, Barátság u sz. alatti (912 hrsz.) 6477 m 2 alapterülető ingatlan a rajta található épületekkel, Barcs, Béke u.35. sz. alatti (1422 hrsz.) 1654 m 2 alapterülető ingatlan a rajta található épületekkel, - Vikár Béla Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény: Barcs Város Önkormányzata tulajdonát képezı: Barcs, Dózsa Gy.u.2.. sz. alatti (184 hrsz.) 1835 m 2 alapterülető ingatlan a rajta található épületekkel Barcs, Széchenyi u.15.. sz. alatti (656 hrsz.) 1153 m 2 alapterülető ingatlan a rajta található épületekkel 15. A vagyon feletti rendelkezés joga: Az intézmény a vagyon ingatlan(rész) hasznosítási jogát az alapfeladat ellátásának sérelme nélkül gyakorolhatja Barcs Város Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjérıl szóló mindenkor hatályos rendeletében meghatározott módon, valamint az Intézményfenntartó Társulási megállapodás rendelkezései szerint. 16. Az intézménybe felvehetı maximális gyermek- és tanulólétszám: - Bölcsıde: 50 férıhellyel mőködı nappali ellátás - Városi Óvodák: Székhely intézmény maximális gyermeklétszám: 400 fı I. sz. Tagóvoda: 75 fı/3 csoport III. sz. Tagóvoda: 75 fı/3 csoport IV. sz. Tagóvoda: 75 fı/4 csoport V. sz. Tagóvoda: 25 fı/1 csoport

17 17 VI. sz. Tagóvoda: 50 fı/2 csoport VII. sz. Tagóvoda: 75 fı/3 csoport Rinyaújlaki Tagóvoda: 25 fı/1 csoport Vízvári Tagóvoda: 50 fı/2 csoport - Arany János Általános Iskola: Központi Intézmény: 586 fı Szuloki Tagintézmény: 80 fı - Deák Ferenc Általános Iskola: Székhely intézmény: 600 fı Vízvári Tagintézmény: 250 fı - Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium: Széchényi Ferenc Gimnázium: 650 fı Kollégium: 177 fı - Telephelyén- Barcs, Barátság u : 440 fı - Vikár Béla Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény: Zeneoktaktás: 380 fı Mővészetoktatás: 250 fı 17. Tagozatok megnevezése: megnevezés: OKJ szám: gimnázium számviteli szakügyintézı idegenforgalmi szakmenedzser idegenforgalmi ügyintézı banki ügyintézı számviteli szakügyintézı pénzügyi szakügyintézı pénzügyi-számviteli ügyintézı banki szakügyintézı gazdálkodási menedzserasszisztens költségvetés-gazdálkodási szakügyintézı Telephelyén- Barcs, Barátság u : - alapfokú iskolai végzettséghez kötött szakképzı évfolyam 1/9 OKJ szerinti képzési idıvel - tizedik évfolyam elvégzéséhez kötött szakképzı évfolyam 1/11 OKJ szerinti képzési idıvel - középiskolai végzettséghez kötött szakképzı évfolyam 1/13 OKJ szakmák megnevezése: élelmiszer- és vegyiáru kereskedı

18 ruházati kereskedı szakács pincér asztalos karosszéria lakatos villamosgép- és készülékszerelı növénytermesztı gépész szobafestı-mázoló és tapétázó szerkezetlakatos kımőves varrómunkás állatgondozó kereskedelmi technikus vendéglátó technikus élelmiszer- és vegyiáru eladó ruházati eladó szakács bútorasztalos épületasztalos karosszéria lakatos villanyszerelı agrárgazdasági gépszerelı, gépjavító festı, mázoló és tapétázó szerkezetlakatos kımőves szabó állatgondozó kereskedelmi ügyintézı vendéglátós - Vikár Béla Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény: Zeneoktatás: - zeneóvoda - 2 évfolyam (elıképzı) - 4 évfolyam (továbbképzı) - 6 évfolyam (hangszeres képzés) Tagozatok, tanszakok: A és B tagozat ( B tagozat pályára készülık számára) Tanszakok: zongora,- szintetizátor keyboard, harmonika fafúvós = furulya fuvola klarinét szaxofon rézfúvós = trombita tenor tuba -bariton -kürt - harsona ütı dob vonós = hegedő gitár cselló-brácsa szolfézs = zenetörténet, zeneirodalom zeneóvoda -elıképzı népi ének magán ének

19 19 társaszene = zenekar kamarazene modern tánc Mővészetoktatás: Évfolyamainak száma: elıképzı - 2 évfolyam alapfokú képzı - 6 évfolyam továbbképzı - 4 évfolyam Tagozatok: - Táncmővészeti tagozat (néptánc tanszak) - Képzımővészeti tagozat (grafika tanszak) - Színházmővészeti tagozat (színjáték tanszak) 18. Évfolyamok száma: - Városi Óvodák: I. sz. Tagóvoda: 3 csoport III. sz. Tagóvoda: 3 csoport IV. sz. Tagóvoda: 4 csoport V. sz. Tagóvoda: 1 csoport VI. sz. Tagóvoda: 3 csoport VII. sz. Tagóvoda: 3 csoport Rinyaújlaki Tagóvoda: 1 csoport Vízvári Tagóvoda: 2 csoport - Arany János Általános Iskola: - 8 évfolyam - ének-zene emelt szintő oktatás - matematika emelt szintő oktatás - Deák Ferenc Általános Iskola: - 8 évfolyam - angol nyelv, matematika, testnevelés, német nyelv, számítástechnika tantárgyak emelt szintő Oktatásában - Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium: - Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégiuma, Barcs, Tavasz. u. 3. Évfolyamok: 4 évfolyam: gimnáziumi képzés szakközépiskolai képzés 5 évfolyam: kéttannyelvő oktatás nyelvi elıkészítı osztály + spec. képzés 4+1 évfolyam: szakközépiskolai képzés 4+2 évfolyam: szakközépiskolai képzés 1/9-1/14-ig 8 évfolyam: 8 évfolyamos gimnázium

20 Sajátos nevelési igényő tanulók oktatása, nevelése A Városi Óvodák, az Arany János Általános Iskola, a Deák Ferenc Általános Iskola, a Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium (Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégiuma Barcs, Tavasz u. 3., telephelyén Barcs, Barátság u ) a következı fogyatékossággal rendelkezı sajátos nevelési igényő tanulók oktatását, nevelését végzi: Szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd. 6. Az alapító okirat záradékában az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek: A *-gal jelölt szövegrészeket A **-gal jelölt szövegrészeket A ***-gal jelölt szövegrészeket A ***-gal jelölt szövegrészek hatálybalépésének idıpontja: augusztus 1. A ****-gal jelölt szövegrészeket Z á r a d é k : A Módosító Okiratot jóváhagyó képviselı-testületi határozatok száma: Barcs Város Önkormányzata Képviselı-testülete /2009.(VII.27.) sz. határozata Bélavár Város Önkormányzata Képviselı-testülete /2009.( ) sz. határozata Heresznye Város Önkormányzata Képviselı-testülete /2009.( ) sz. határozata Komlósd Város Önkormányzata Képviselı-testülete 57/2009.(VII.8.) sz. határozata 3. pontja Péterhida Város Önkormányzata Képviselı-testülete 57/2009.(VII.8.) sz. határozata 3. pontja Rinyaújlak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 18/2009.(VI.24.) sz. határozata Szulok Város Önkormányzata Képviselı-testülete /2009.( ) sz. határozata Vízvár Város Önkormányzata Képviselı-testülete /2009.( ) sz. határozata

21 21 Barcs, július 27. Feigli Ferenc P.H. Balázsné dr. Vástyán Krisztina polgármester címzetes fıjegyzı Újfalvi Jánosné P.H. Kálmán László polgármester jegyzı Kolics Gábor P.H. Mózes Józsefné polgármester körjegyzı Kiss Pál P.H. Tulok Mónika polgármester körjegyzı Buzási Tamás P.H. Tulok Mónika polgármester körjegyzı Peti Csaba P.H. Balla Róbert polgármester körjegyzı Virth József P.H. Dr. Kálmán László polgármester körjegyzı Kozma László P.H. Szarvas Zsolt polgármester körjegyzı

厨房小知识(四)

厨房小知识(四) I...1...2...3...4...4...5...6...6...7...9...10... 11...12...12...13...14...15...16...17...18...18...19...22...22 II...23...24...25...26...27...27...28...29...29...30...31...31?...32...32...33?...33...34...34...35...36...36...37...37...38...38...40

Részletesebben

妇女更年期保健.doc

妇女更年期保健.doc ...1...2...3...5...6...7 40...8... 11...13...14...16...17...19...20...21...26...29...30...32 I ...34...35...37...41...46...50...51...52...53...54...55...58...64...65 X...67...68...70...70...74...76...78...79

Részletesebben

小儿传染病防治(上)

小儿传染病防治(上) ...1...2...3...5...7...7...9... 11...13...14...15...16...32...34...34...36...37...39 I ...39...40...41...42...43...48...50...54...56...57...59...59...60...61...63...65...66...66...68...68...70...70 II

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63> 聘 僱 人 員 管 理 作 業 參 考 手 冊 行 政 院 人 事 行 政 總 處 編 印 中 華 民 國 104 年 3 月 序 人 事 是 政 通 人 和 的 關 鍵 是 百 事 俱 興 的 基 礎, 也 是 追 求 卓 越 的 張 本 唯 有 人 事 健 全, 業 務 才 能 順 利 推 動, 政 府 施 政 自 然 績 效 斐 然 本 總 處 做 為 行 政 院 人 事 政 策 幕 僚 機

Részletesebben

女性青春期保健(下).doc

女性青春期保健(下).doc ...1...4...10... 11...13...14...15...17...18...19...20...21...22...23...24...26...27...30...31 I ...32...33...36...37...38...40...41...43...44...45...46...47...50...51...51...53...54...55...56...58...59

Részletesebben

避孕知识(下).doc

避孕知识(下).doc ...1...3...6...13...13...14...15...16...17...17...18...19...19...20...20...23...24...24...25 I ...25...26...26...27...28...28...29...30...30...31...32...34...35 11...36...37...38...40...42...43...44...44...46

Részletesebben

孕妇饮食调养(下).doc

孕妇饮食调养(下).doc ...1...2...5...9 7...9...14...15...16...18...22...23...24...25...27...29...31...32...34 I ...35...36...37...39...40...40...42...44...46...48...51...52...53...53...54...55...56...56...58...61...64 II ...65...66...67...68...69...70...71...72...73...74...75...76...77...80...83...85...87...88

Részletesebben

禽畜饲料配制技术(一).doc

禽畜饲料配制技术(一).doc ( ) ...1...1...4...5...6...7...8...9...10... 11...13...14...17...18...21...23...24...26 I ...28 70...30...33...35...36...37...39...40...41...49...50...52...53...54...56...58...59...60...67...68...70...71

Részletesebben

中老年保健必读(十一).doc

中老年保健必读(十一).doc ...1...2...4...6...8...9...10...12...14...15...17...18...20...22...23...25...27...29 I ...30...32...35...38...40...42...43...45...46...48...52...55...56...59...62...63...66...67...69...71...74 II ...76...78...79...81...84...86...87...88...89...90...91...93...96...99...

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi 1 2 3 4 5 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 6 7 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 2 456 329 13% 12 120 7.1 0.06% 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) (b) (c) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 =

Részletesebben

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc ...1...2...2...4...5 7 8...6...7...9 1 3... 11...12...14...15...16...17...18...19...20...21...22 I II...23...24...26 1 3...27...29...31...31...33...33...35...35...37...39...41...43...44...45 3 4...47...48...49...51...52

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi 1 g j 2 3 4 ==== ==== ==== 5 ==== ======= 6 ==== ======= 7 ==== ==== ==== 8 [(d) = (a) (b)] [(e) = (c) (b)] 9 ===== ===== ===== ===== ===== ===== 10 11 12 13 14 15 16 17 ===== [ ] 18 19

Részletesebben

Practical Guide For Employment Of Foreign Domestic Helpers

Practical Guide For Employment Of Foreign Domestic Helpers 僱 用 外 籍 家 庭 傭 工 實 用 指 南 外 籍 家 庭 傭 工 及 其 僱 主 須 知 目 錄 前 言 第 1 章 開 始 僱 傭 關 係 時 須 注 意 的 事 項 第 2 章 發 還 傭 工 申 請 證 件 的 費 用 第 3 章 支 付 及 扣 除 工 資 第 4 章 休 息 日 法 定 假 日 及 有 薪 年 假 第 5 章 醫 療 和 疾 病 津 貼 第 6 章 生 育 保 障 第

Részletesebben

马太亨利完整圣经注释—雅歌

马太亨利完整圣经注释—雅歌 第 1 页 目 录 雅 歌 简 介... 2 雅 歌 第 一 章... 2 雅 歌 第 二 章... 10 雅 歌 第 三 章... 16 雅 歌 第 四 章... 20 雅 歌 第 五 章... 25 雅 歌 第 六 章... 32 雅 歌 第 七 章... 36 雅 歌 第 八 章... 39 第 2 页 雅 歌 简 介 我 们 坚 信 圣 经 都 是 神 所 默 示 的 ( 提 摩 太 后 书

Részletesebben

二零零六年一月二十三日會議

二零零六年一月二十三日會議 附 件 B 有 关 政 策 局 推 行 或 正 在 策 划 的 纾 缓 及 预 防 贫 穷 措 施 下 文 载 述 有 关 政 策 局 / 部 门 为 加 强 纾 缓 及 预 防 贫 穷 的 工 作, 以 及 为 配 合 委 员 会 工 作, 在 过 去 十 一 个 月 公 布 及 正 在 策 划 的 新 政 策 和 措 施 生 福 利 及 食 物 局 (i) 综 合 儿 童 发 展 服 务 2.

Részletesebben

(i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] , , % % % 5.5% 6.5%

(i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] , , % % % 5.5% 6.5% [] [] [] [] [] [] [] 1961 40 2,000 1990 [] (i) (ii) 38 (i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] 201017,763 201422,457 20152020 7.1% 2010 2020 2010 2015 6.2% 20152020 2010 2015 20152020 7.1% 5.5% 6.5% 2010 2011

Részletesebben

目 錄 校 徽 圖 解 1 校 訓 釋 義 2 中 華 人 民 共 和 國 國 歌 3 順 德 聯 誼 總 會 屬 校 校 歌 4 辦 學 宗 旨 及 目 標 5 校 規 8 獎 懲 制 度 14 其 他 規 定 23 注 意 事 項 29 附 錄 33

目 錄 校 徽 圖 解 1 校 訓 釋 義 2 中 華 人 民 共 和 國 國 歌 3 順 德 聯 誼 總 會 屬 校 校 歌 4 辦 學 宗 旨 及 目 標 5 校 規 8 獎 懲 制 度 14 其 他 規 定 23 注 意 事 項 29 附 錄 33 學 生 須 知 網 頁 版 (14/15 年 度 ) 目 錄 校 徽 圖 解 1 校 訓 釋 義 2 中 華 人 民 共 和 國 國 歌 3 順 德 聯 誼 總 會 屬 校 校 歌 4 辦 學 宗 旨 及 目 標 5 校 規 8 獎 懲 制 度 14 其 他 規 定 23 注 意 事 項 29 附 錄 33 校 徽 圖 解 不 規 則 圖 形 是 順 德 市 的 輪 廓, 輪 廓 內 四 小 圖 代

Részletesebben

(iii) ,

(iii) , 279 20 20 88 12 12 250,000 2 89 (iii) 1 6 50,000 1 90 45 50,000 1 279F 2004 7 1 (a) (b) 91 (c) (iii) (iv) (v) (vi) (d) (a) 5 E E (b) 92 (c) (d) (e) (iii) (f) (g) 47 52 (g) (f) 200 XII 579 (iii) 10,000

Részletesebben

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv CÉLNYELVI MÉRÉS 2014. június 4. Cimke 8. évfolyam KÍNAI nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet idegen nyelvi feladatokat tartalmaz. Három feladatsort kell megoldanod: először a hallott szöveg

Részletesebben

未命名-2

未命名-2 2 3 4 5 18 6 7 8 1,430 28 15 24 9 1 0 1 1 1 2 85% 260 1 3 1 4 1 5 15 29 1 6 1 7 200 6 1 8 75% 21 1 9 2006 2 0 2 1 2020 2 2 360 2 3 360 2006 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 2 3 6 3 7 3

Részletesebben

Policy Agenda

Policy Agenda ( ) 2 3 4 5 6 7 8 16 9 1 0 6 8% 7 0% 260 1 1 1 2 1 3 1 4 3 6 0 2 0 0 6 1 5 1 5 1 9 1 6 1 7 75% 1 8 2 1 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 00 1 0 00 15 24 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 2 3 2 3 3 3 3 4 3

Részletesebben

银河银联系列证券投资基金

银河银联系列证券投资基金 2-1 ...3...7...8...9...15...23...25...26...27...28...35...35...38...39...39...40...45...45...46...48...50...52...53...56...58...59...59...60...61...61 2-2 1998 12 29 2004 6 8 2004 7 1 2004 6 29 2004 7

Részletesebben

(Chi)_.indb

(Chi)_.indb 1,000,000 4,000,000 1,000,000 10,000,000 30,000,000 V-1 1,000,000 2,000,000 20,000,00010,000,0005,000,000 3,000,000 30 20% 35% 20%30% V-2 1) 2)3) 171 10,000,00050% 35% 171 V-3 30 V-4 50,000100,000 1) 2)

Részletesebben

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 2389 30 1 14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 (a) (b) (c) (d) (e) 3 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 4 (1) (2) (3) (4) (5) 400,000 (a) 400,000300,000 100,000 5 (b) 30% (i)(ii) 200,000 400,000 400,000 30,000,000

Részletesebben

女性减肥健身(四).doc

女性减肥健身(四).doc ...1...2...3...4...6...7...8...10... 11...14...16...17...23...25...26...28...30...30 I ...31 10...33...36...39...40...42...44...47...49...53...53 TOP10...55...58...61...64...65...66...68...69...72...73

Részletesebben

穨_2_.PDF

穨_2_.PDF 6 7.... 9.. 11.. 12... 14.. 15.... 3 .. 17 18.. 20... 25... 27... 29 30.. 4 31 32 34-35 36-38 39 40 5 6 : 1. 2. 1. 55 (2) 2. : 2.1 2.2 2.3 3. 4. ( ) 5. 6. ( ) 7. ( ) 8. ( ) 9. ( ) 10. 7 ( ) 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

<4D F736F F D20D6D0B9FABBB7BEB3CFD6D7B4D3EBD5FEB2DFC6C0C2DB2E646F63>

<4D F736F F D20D6D0B9FABBB7BEB3CFD6D7B4D3EBD5FEB2DFC6C0C2DB2E646F63> 中 国 环 境 现 状 与 政 策 评 论 第 一 章 水 污 染 中 国 当 前 的 总 体 水 污 染 状 况 是 相 当 严 重 的, 尽 管 城 市 工 业 水 污 染 的 发 展 势 头 得 到 了 一 定 的 控 制, 但 以 生 活 污 水 和 农 村 化 学 品 流 失 为 主 要 内 容 的 面 源 污 染 又 呈 现 迅 速 上 升 的 欠 势, 而 且 更 加 难 以 控 制

Részletesebben

榫 卯 是 什 麼? 何 時 開 始 應 用 於 建 築 中? 38 中 國 傳 統 建 築 的 屋 頂 有 哪 幾 種 形 式? 40 大 內 高 手 的 大 內 指 什 麼? 42 街 坊 四 鄰 的 坊 和 街 分 別 指 什 麼? 44 北 京 四 合 院 的 典 型 格 局 是 怎 樣 的

榫 卯 是 什 麼? 何 時 開 始 應 用 於 建 築 中? 38 中 國 傳 統 建 築 的 屋 頂 有 哪 幾 種 形 式? 40 大 內 高 手 的 大 內 指 什 麼? 42 街 坊 四 鄰 的 坊 和 街 分 別 指 什 麼? 44 北 京 四 合 院 的 典 型 格 局 是 怎 樣 的 目 錄 中 華 醫 藥 以 醫 術 救 人 為 何 被 稱 為 懸 壺 濟 世? 2 什 麼 樣 的 醫 生 才 能 被 稱 為 華 佗 再 世? 4 中 醫 如 何 從 臉 色 看 人 的 特 質? 6 中 醫 怎 樣 從 五 官 看 病? 8 中 醫 看 舌 頭 能 看 出 些 什 麼 來? 10 中 醫 真 的 能 靠 一 個 枕 頭, 三 根 指 頭 診 病 嗎? 12 切 脈 能 判 斷

Részletesebben

(i) (4)0.10 (1) 0.40 (ii) (iii) (i) (ii) ,000,000125,000,000 1,250,000, (iv) 3,750,000, ,000,000 1,250,000,00

(i) (4)0.10 (1) 0.40 (ii) (iii) (i) (ii) ,000,000125,000,000 1,250,000, (iv) 3,750,000, ,000,000 1,250,000,00 362 1 (i) (4)0.10 (1) 0.40 (ii) (iii) (i) 0.30 0.40 0.10 (ii) 0.40 0.10 500,000,000125,000,000 1,250,000,0000.10 (iv) 3,750,000,000 125,000,000 1,250,000,000 500,000,000 5,000,000,000 (v) (vi) 2 1,837,370,000

Részletesebben

奥运档案(三).doc

奥运档案(三).doc I...1...2...2...3...5...9...10...10...12...14...15...16...16...17...18...20...21...24...25 II...25...27...28...29...31...32...33...33...34...34...36...37...38...39...40...41...42...43...44...45...45 2008...46

Részletesebben

( ) 2

( ) 2 : 1 ( ) 2 ( ) 3 4 2002 28 3 36 6 21 5 6 ( ) 7 8 9 1958 6 14 / / / 10 1997 1999 7 1999 8 28 11 12 14 13 11 3 14 2 2 3 ( ) 15 5 6 ( ) 30 16 17 18 19 80 7 ( ) 20 21 1993 22 3 20 23 24 T 40 25 50 26 6 27 41

Részletesebben

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2015 年 11 月 4 日 總 目 158- 政 府 總 部 : 運 輸 及 房 屋 局 ( 運 輸 科 ) 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員 會 提 出 下 述 建 議, 即 由 財 務 委 員 會 批 准 當 日 起, 在 運 輸 及 房 屋 局 運 輸 科 機 場 擴 建 工 程 統

Részletesebben

锦州港年度报告全文.PDF

锦州港年度报告全文.PDF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 26,802 28,706 21,603 4,891 6,085 2002 9 30 5,000 4,287 97,374 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Részletesebben

南華大學數位論文

南華大學數位論文 1 Key word I II III IV V VI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Részletesebben

商业采购条款和条件

商业采购条款和条件 商 业 采 购 条 款 和 条 件 1. 接 受 及 修 正 : 本 采 购 订 单 的 构 成 是 由 派 克 汉 尼 汾 流 体 传 动 产 品 ( 上 海 ) 有 限 公 司 ( 买 方 ) 从 卖 方 完 全 根 据 本 条 款 和 条 件 买 入 本 采 购 订 单 中 指 定 的 货 物 或 服 务 此 采 购 订 单 的 验 收 仅 限 用 于 这 些 条 款 和 条 件 除 非 经

Részletesebben

39898.indb

39898.indb 1988 4 1998 12 1990 5 40 70.................................................. 40.............................................................. 70..............................................................

Részletesebben

cgn

cgn 3654 ( 571 ) 88(4) 2014 3 31 10766 10778 2014 3 31 ( ) 2 21 ( ) 2014 3 31 10768 10778 6 9 1. ( ) 2. 3. 4. 5. 2014 6 3 ( ) 10768 10778 ( ) 2014 3 31 ( 622 ) 11 80 2014 3 31 2014 6 3 10 8 2014 3 31 ( ) 2014

Részletesebben

II

II I II 前 言 就 业 质 量 不 仅 是 高 校 人 才 培 养 质 量 的 重 要 体 现, 同 时 也 是 社 会 需 求 的 真 实 反 映 编 制 就 业 质 量 报 告, 一 方 面 有 助 于 向 社 会 反 馈 真 实 的 就 业 状 况, 积 极 回 应 对 于 大 学 生 就 业 问 题 的 关 注, 另 一 方 面 也 有 助 于 高 校 获 取 和 分 析 社 会 需 求

Részletesebben

经典案例

经典案例 ( 105 133002) 787 1092 32 287.50 2004 6 1 2004 6 1 1 1 000 736.00 ( 16.00 ) ...1 19...5 10...6...7...11 59...13...14...15...19...20...24...25 I ...27...28...31...33...34 60...36...44...46 19 13...47 16

Részletesebben

穨ecr2_c.PDF

穨ecr2_c.PDF i ii iii iv v vi vii viii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 26 27 2 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 3 4 41 42 43 5 44 45 46 6 47 48 49 50 51 52 1 53 2 54 55 3 56

Részletesebben

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書 - ii - - iii - - iv - - v - - vi - - vii - - viii - (1) 2.1 (2) (3) 13.6 (4) 1.6 (5) 21 (6) (7) 210 (8) (9) (10) (11) ( ) ( 12) 20 60 16 (13) ( ) (

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi vii viii ===== 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ==== 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ==== ==== 20 .. ===== ===== ===== ===== ===== ======.. 21 22 ===== ===== ===== ===== 23 24 25 26 27 28 29 ==== ====

Részletesebben

发展党员工作手册

发展党员工作手册 发 展 党 员 工 作 问 答 目 录 一 总 论...9 1. 发 展 党 员 工 作 的 方 针 是 什 么? 如 何 正 确 理 解 这 个 方 针?... 9 2. 为 什 么 强 调 发 展 党 员 必 须 保 证 质 量?... 9 3. 如 何 做 到 慎 重 发 展?... 10 4. 如 何 处 理 好 发 展 党 员 工 作 中 的 重 点 与 一 般 的 关 系?...11 5.

Részletesebben

i

i 9 1 2 3 4 i 5 6 ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 3 4 2 5 6 2 3 2.10 ( 2.11 ) ( 2.11 ) ( 2.9 ) 7 8 9 3 10 5% 2% 4 11 93% (2001 02 2003 04 ) ( ) 2,490 (100%) 5 12 25% (2.57% 25%) 6 (2001 02 2003 04 ) 13 100%

Részletesebben

香 港 舞 蹈 總 會    北 京 舞 蹈 學 院

香 港 舞 蹈 總 會    北 京 舞 蹈 學 院 報 名 規 則 : I. 保 送 教 師 資 格 : 香 港 舞 蹈 總 會 主 辦 二 零 一 六 年 秋 季 趣 學 堂 幼 兒 舞 蹈 課 程 評 核 報 名 及 規 則 ( 請 於 報 名 前 詳 細 閱 讀 整 份 文 件 ) 學 生 必 須 由 認 可 教 師 保 送 參 加 評 核, 而 以 下 為 認 可 教 師 的 資 格 : i. 持 有 由 香 港 舞 蹈 總 會 頒 發 之

Részletesebben

中医疗法(上).doc

中医疗法(上).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...1...1...2...4...5...7...13...15...17...18...19...21...23...24...24...26...26...27 I ...28...29...30...30...31...32...33...34...35...36...37...39...40...41...42...43...43...45...46...47...47...48

Részletesebben

untitled

untitled 行 年 Ü 度 數 不 零 路 說 零 料 錄 行 2 行 年 3 年 行 年 說 零 見 零 列 零 零 零 零 見 零 零 零 行 度 零 不 零 不 連 零 不 不 不 不 流 路 流 連 路 連 零 類 不 不 流 類 不 流 見 不 不 類 不 4 行 年 說 率 見 流 不 率 率 流 不 流 見 見 類 類 不 不 說 說 見 說 切 離 類 不 流 類 不 類 不 不 不 不 連 不

Részletesebben

考 招 分 離 制 度 v 考 試 與 入 學 招 生 分 開 辦 理 考 試 後 取 得 成 績, 需 向 對 應 之 招 生 委 員 會 報 名, 才 可 取 得 選 填 志 願 及 入 學 資 格

考 招 分 離 制 度 v 考 試 與 入 學 招 生 分 開 辦 理 考 試 後 取 得 成 績, 需 向 對 應 之 招 生 委 員 會 報 名, 才 可 取 得 選 填 志 願 及 入 學 資 格 104 學 年 度 多 元 入 學 說 明 會 報 告 單 人: 位 : 林 副 校 輔 長 導 昭 處 億 考 招 分 離 制 度 v 考 試 與 入 學 招 生 分 開 辦 理 考 試 後 取 得 成 績, 需 向 對 應 之 招 生 委 員 會 報 名, 才 可 取 得 選 填 志 願 及 入 學 資 格 考 試 與 招 生 管 道 考 試 招 生 管 道 大 學 技 專 校 院 大 學 技

Részletesebben

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Részletesebben

1 2 3 ü 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Részletesebben

1736 34 35 1323 1371 48 1487 1537 50 1538 1556 18 1556 1575 19 1595 1616 26 1736 1740 1736 1739 40 1751 561 1 1 2 2 1980

Részletesebben

宗 天台宗等其他东亚佛教宗派的研究还多 早期的的西方学者之所以对禅有所向往 一部份是缘于如铃木大拙 7? 之流的日本僧人或学者对禅的推广 其中有 些人本身也学习坐禅 西方学术界的禅学研究原本是跟着如柳田圣山等日本学者的研究 轨迹走的 甚至可以说是源自日本的禅学研究 之后 这些早期的西方禅学研究学者进

宗 天台宗等其他东亚佛教宗派的研究还多 早期的的西方学者之所以对禅有所向往 一部份是缘于如铃木大拙 7? 之流的日本僧人或学者对禅的推广 其中有 些人本身也学习坐禅 西方学术界的禅学研究原本是跟着如柳田圣山等日本学者的研究 轨迹走的 甚至可以说是源自日本的禅学研究 之后 这些早期的西方禅学研究学者进 D G w 内容提要 本文旨在介绍并评析有关禅宗及 东山法脉 研究的英文学术论著 首先概述近来禅宗研究的趋势 然后 重点评述 D C J J 与 J M R 对于流行的所谓禅宗法脉及东山法脉疑问及研究 以及相关研究议题的异同之 处 之后再以英语学界近来对中国佛教 世系 师承 法脉 宗派 观念的 研究为背景 对于东山法脉的特色与历史定位略作议论 关键词 西方学术 禅宗研究 东山法脉 G w 美国普林斯顿大学博士研究生

Részletesebben

Microsoft Word - EDB Panel Paper 2016 (Chi)_finalr

Microsoft Word - EDB Panel Paper 2016 (Chi)_finalr 2016 年 1 月 15 日 會 議 討 論 文 件 立 法 會 教 育 事 務 委 員 會 2016 年 施 政 報 告 教 育 局 的 政 策 措 施 行 政 長 官 在 2016 年 1 月 13 日 發 表 其 2016 年 施 政 報 告 本 文 件 旨 在 闡 述 施 政 報 告 中 有 關 教 育 事 務 的 主 要 措 施 2. 培 育 人 才 始 於 教 育 在 教 育 政 策

Részletesebben

扬州大学(上)

扬州大学(上) ...1...1...10...21 2004...28 2003...30...32...33...35...36...37...38...38...39...39...39...40...40...41 I ...42...42...43...44...45...47...48...49...50...50...51...51...52...52...53...62...67...75...83...90...95

Részletesebben

村 地 区 的 老 年 人 口 抚 养 比 会 达 到 34.4%, 而 城 镇 地 区 则 为 21.1% 随 着 人 口 年 龄 结 构 的 转 型 以 及 农 村 年 轻 人 口 不 断 往 城 市 迁 移, 农 村 家 庭 未 来 为 老 年 人 提 供 养 老 保 障 的 压 力 会 越

村 地 区 的 老 年 人 口 抚 养 比 会 达 到 34.4%, 而 城 镇 地 区 则 为 21.1% 随 着 人 口 年 龄 结 构 的 转 型 以 及 农 村 年 轻 人 口 不 断 往 城 市 迁 移, 农 村 家 庭 未 来 为 老 年 人 提 供 养 老 保 障 的 压 力 会 越 中 国 农 村 老 年 人 口 及 其 养 老 保 障 : 挑 战 与 前 景 概 要 虽 然 自 从 上 世 纪 80 年 代 以 来, 中 国 的 人 均 收 入 一 路 飙 升, 人 们 越 来 越 关 注 的 一 个 问 题 是, 农 村 老 年 人 从 收 入 上 涨 所 获 得 的 好 处 远 远 不 及 年 轻 人 及 城 镇 老 人 对 于 农 村 老 人 福 利 状 况 的 关 注

Részletesebben

1. 走 入 科 学 世 界 Ⅳ 考 试 内 容 内 容 主 题 知 识 内 容 认 知 要 求 1.1 科 学 探 究 1.1.1 科 学 探 究 的 过 程 和 步 骤 分 析 1.2 科 学 实 验 室 1.2.1 实 验 室 的 安 全 守 则 1.2.2 危 险 化 学 药 品 的 安 全

1. 走 入 科 学 世 界 Ⅳ 考 试 内 容 内 容 主 题 知 识 内 容 认 知 要 求 1.1 科 学 探 究 1.1.1 科 学 探 究 的 过 程 和 步 骤 分 析 1.2 科 学 实 验 室 1.2.1 实 验 室 的 安 全 守 则 1.2.2 危 险 化 学 药 品 的 安 全 (JC05 JE05) 马 来 西 亚 华 文 独 立 中 学 初 中 统 一 考 试 科 学 考 试 纲 要 Ⅰ 考 试 性 质 初 中 统 考 科 学 的 考 试 是 要 评 定 华 文 独 立 中 学 初 中 生 完 成 三 年 初 中 科 学 课 程 之 后 的 知 识 及 能 力 水 平 Ⅱ 考 试 目 标 1. 基 础 知 识 1.1 知 道 科 学 的 基 本 事 实 1.2 知 道

Részletesebben

Microsoft Word - 中三選科指南 2014 subject

Microsoft Word - 中三選科指南 2014 subject 必 修 科 目 簡 介 < < < 1. 中 文 > > > 本 科 的 公 開 評 核 以 課 程 發 展 議 會 與 香 港 考 試 及 評 核 局 聯 合 編 訂 的 中 國 語 文 科 課 程 及 評 估 指 引 ( 中 四 至 中 六 ) 為 根 據 目 標 本 科 主 要 評 核 考 生 : (1) 讀 寫 聽 說 能 力 思 維 能 力 審 美 能 力 和 自 學 能 力 ; (2)

Részletesebben

新时期共青团工作实务全书(三十九)

新时期共青团工作实务全书(三十九) ........................... I II....................... 1990... .................. 1991......... III ,, 3 3 6 30 1990 19 19 ,, 30%, 1986 12 19 1989 12 25 1990 11 10 1989 10 30 1990 830 19 40

Részletesebben

绿化养殖

绿化养殖 ...1...13...15...20...23...38...62...64...67...68...70...72...74...76...77...78...80...82... 101... 107... 108 II ... 109... 113... 116... 119... 123... 130... 132... 136... 137... 139... 144... 148...

Részletesebben

第三节 防 疫

第三节  防  疫 192 1978 3353 34 3 1979 30 24 30 1980 10 1980-1981 1 2 2734 13 65 2 0 n 55 1 5-1 0 73 71 1 0 14 74 1981 3 13 5696 2342 167 69 1 1146 665 58 03 1983 4 2 510 100 1984 7 7n 3421 2200 1985 12 2636 30 1941

Részletesebben

中國文化大學中國文學研究所

中國文化大學中國文學研究所 中 國 文 化 大 學 中 國 文 學 研 究 所 碩 士 論 文 莊 子 與 禪 宗 遊 之 研 究 指 導 教 授 : 許 端 容 研 究 生 : 林 蘭 育 中 華 民 國 98 年 6 月 謝 辭 這 本 初 啼 之 作, 終 於 碩 士 論 文 完 成, 始 於 另 一 階 段 的 開 始, 正 如 莊 書 中 之 始 卒 若 環 絕 對 是 第 一 次, 做 了 跨 領 域 的 結 合,

Részletesebben

桐乡生态市建设规划.doc

桐乡生态市建设规划.doc i ii iii iv v vi i 2004 7 15 ii 3 4 5 6 1 2 3 7 4 5 1 1 2 3 4 21 5 8 6 7 8 9 ( ) () 2 3 1 2 3 4 () () 9 10 143 65 74 30 28'30 47' 120 18'120 40' 36 34 723 320 5.3 3 16.97 27.91 4 1212.3 1983.4 2.4 / 11

Részletesebben

Microsoft Word - edu-re~1.doc

Microsoft Word - edu-re~1.doc 前 言 學 習, 可 以 為 個 創 造 未 來 ; 教 育, 能 夠 為 社 會 開 拓 明 對 個 而 言, 教 育 可 以 幫 助 每 個 發 展 潛 能 建 構 知 識 及 提 升 個 素 質 ; 它 賦 予 每 個 掌 握 前 途 和 開 拓 未 來 的 能 力 對 社 會 而 言, 教 育 不 單 可 以 培 育 才, 而 且 具 有 ㆒ 個 更 深 層 的 意 義, 它 給 予 社 會

Részletesebben

1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之

1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之 1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之異 3. 太醫以王命聚之 中的 以 字與下列哪一項的 以 意思相同 A. 以齧人 B. 而吾以捕蛇獨存

Részletesebben

兽药使用常识(六).doc

兽药使用常识(六).doc ( ) ...1 ( )...1...4...7...8...9... 11...13...13...15...17...18...19...20 50%...21...22...23...27 I II...28...29 ( )...29...30 A D...31 E...32 B...34 C...37...39...40...41...42...43...44...46...47...48...50...54...58...60...63

Részletesebben

nb.PDF

nb.PDF 3 4 5 7 8 9..10..15..16..19..52 -3,402,247-699,783-1,611,620 1,790,627 : - - -7,493 - -1,687 2,863 1,176 2,863 - -148,617 - - 12,131 51,325 - -12,131-2,165 14-2,157 8-3,393,968-794,198-1,620,094 1,781,367

Részletesebben

第三章

第三章 第 三 章 :2017 年 行 政 長 官 產 生 辦 法 - 可 考 慮 的 議 題 行 政 長 官 的 憲 制 及 法 律 地 位 3.01 基 本 法 第 四 十 三 條 規 定 : 香 港 特 別 行 政 區 行 政 長 官 是 香 港 特 別 行 政 區 的 首 長, 代 表 香 港 特 別 行 政 區 香 港 特 別 行 政 區 行 政 長 官 依 照 本 法 的 規 定 對 中 央 人

Részletesebben

Microsoft Word - 發布版---規範_全文_.doc

Microsoft Word - 發布版---規範_全文_.doc 建 築 物 無 障 礙 設 施 設 計 規 範 內 政 部 97 年 4 年 10 日 台 內 營 字 第 0970802190 號 令 訂 定, 自 97 年 7 月 1 日 生 效 內 政 部 97 年 12 年 19 日 台 內 營 字 第 0970809360 號 令 修 正 內 政 部 101 年 11 年 16 日 台 內 營 字 第 1010810415 號 令 修 正 目 錄 第 一

Részletesebben

概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招

概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招 I 概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招 生 和 专 业 结 构 改 进 人 才 培 养 模 式 及 时 回 应 社 会 关 切 的 一 项

Részletesebben

鱼类丰产养殖技术(二).doc

鱼类丰产养殖技术(二).doc ...1...1...4...15...18...19...24...26...31...35...39...48...57...60...62...66...68...72 I ...73...88...91...92... 100... 104... 144... 146... 146... 147... 148... 148... 148... 149... 149... 150... 151...

Részletesebben

疾病诊治实务(一)

疾病诊治实务(一) ...1...4...5...8...13...14...15...18...18...19...22...25...26...27...29...30...32...35 I ...38...42...43...45...48...51...53...56...59...60...60...61...63...65...67...69...72...74...77...80...82...84 II

Részletesebben

名人养生.doc

名人养生.doc I...1...3...4...6... 11...14...18...22...26...29...31...38...45...49...56...57...59...61...67 ...72...73...75...77...80...83...85...91...92...93...95...96...97... 103... 107... 109... 110... 112... 118...

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D2040B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8735FA7F5ABD8BFB3B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8732E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2040B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8735FA7F5ABD8BFB3B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8732E646F63> 嘉 義 地 區 客 家 禮 俗 研 究 第 一 章 前 言 嘉 義 地 區 的 客 家 族 群 約 略 可 分 為 福 佬 客 詔 安 客 與 北 部 客 等 三 種 類 別, 其 分 佈 區 域 以 海 線 地 區 平 原 地 形 沿 山 地 區 為 主 有 相 當 多 的 北 部 客 家 人, 是 二 次 大 戰 末 期 和 戰 後 初 期 才 移 民 嘉 義, 是 什 麼 因 素 令 許 多

Részletesebben

05301930

05301930 國 立 中 正 大 學 法 學 系 碩 士 論 文 河 川 砂 石 法 規 範 之 探 討 - 以 採 取 土 石 及 挖 掘 河 川 認 定 基 準 為 主 指 導 教 授 : 盧 映 潔 博 士 研 究 生 : 王 瑞 德 中 華 民 國 一 百 零 一 年 五 月 目 錄 第 一 章 緒 論... 1 第 一 節 研 究 動 機... 1 第 二 節 研 究 目 的... 3 第 三 節 研

Részletesebben

中老年保健必读(十).doc

中老年保健必读(十).doc ...1...2...3...4...5...6...8...9... 11 - -...13...15...17...18...20...22...23...25...26...28 I II...30...32...34...35...38...40...42...44...46...47...48...50...52...53 X...55...56...57...58...60...61...63...65

Részletesebben

23 29 15.6% 23 29 26.2% 3 25 2 15 1 5 1,542 12,336 14,53 16,165 18,934 22,698 25,125 25 2 15 1 5 5,557 7,48 8,877 11, 13,732 17,283 22,485 23 24 25 26

23 29 15.6% 23 29 26.2% 3 25 2 15 1 5 1,542 12,336 14,53 16,165 18,934 22,698 25,125 25 2 15 1 5 5,557 7,48 8,877 11, 13,732 17,283 22,485 23 24 25 26 4, 197823 2916.3%29 335, 23 29.5% 23 29 16.3% 14 35 33,535 14 135 13 125 1,292 1,3 1,38 1,314 1,321 1,328 1,335 3 25 2 15 1 5 1. 1.1 13,582 15,988 1.4 18,322 11.6 11.9 21,192 24,953 3,67 9. 8.7 12 1 8

Részletesebben

海淀区、房山区(四)

海淀区、房山区(四) ...1...1...2...7...8...9... 11... 15... 17... 17... 18... 19... 20... 21... 23... 25... 28... 31... 32 I ... 35... 36... 37... 39... 42... 43... 48... 53... 54... 58... 63... 64... 65... 66... 68... 71...

Részletesebben

穨ecr1_c.PDF

穨ecr1_c.PDF i ii iii iv 1 2 3 4 5 5555522 6664422 77722 6 7 8 9 10 11 22266 12833 1894 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 8.14 2.15 2.18 26 27 28 29 30 31 2.16 2.18 5.23 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Részletesebben

穨2005_-c.PDF

穨2005_-c.PDF 2005 10 1 1 1 2 2 3 5 4 6 2 7 3 11 4 1 13 2 13 3 14 4 14 5 15 6 16 7 16 8 17 9 18 10 18 2005 10 1 1. 1.1 2 1.2 / / 1.3 69(2) 70(2) 1.4 1.5 1.6 2005 10 1 2. 2.1 2.2 485 20(8) (a) (i) (ii) (iii) (iv) 571

Részletesebben

北京理工大学.doc

北京理工大学.doc ( )...1...6...8...10...20...22...24...28...30...32...40 I ...53...55...61 ( )...62...71...74 ( )...77...81...84...86...88...89...91...92...96...99... 110...111... 112 II ... 113... 114... 115... 116...

Részletesebben

尲㐵.⸮⸮⸮⸮⸮

尲㐵.⸮⸮⸮⸮⸮ I...1...2...3...4...5...6...8...9...10... 11...12...13...14...15...16...17...18...19...20...21...22...23...24...26 II...27...28...28...29...30...31...32...34...35...36...37...38...39...39...40...41...43...43...44...45...46...47...48...48...49...50

Részletesebben

东城区(下)

东城区(下) ...1...1...2...3...9...9... 12... 12... 17... 17... 18... 19... 20... 29... 31... 37... 41... 70... 73 I ... 74... 78... 78... 79... 80... 85... 86... 88... 90... 90... 90... 92... 93... 95... 95... 96...

Részletesebben

果树高产栽培技术(一).doc

果树高产栽培技术(一).doc ( ) ...1...1...3...10... 11...12...15...17...18...19...20...22...23...24...26...27...28...30...31...32 I ...36...38...40...41...42...44...45...47...48...49...50...51...52...53...55...58...59...60...61...62...66...67

Részletesebben

物质结构_二_.doc

物质结构_二_.doc I...1...3...6...8 --... 11 --...12 --...13 --...15 --...16 --...18 --...19 --...20 --...22 --...24 --...25 --...26 --...28 --...30 --...32 --...34 --...35 --...37 --...38...40 II...41...44...46...47...48...49...51...52...55...58

Részletesebben

第一節 研究動機與目的

第一節 研究動機與目的 中 國 文 化 大 學 中 國 文 學 研 究 所 碩 士 論 文 華 嚴 一 真 法 界 思 想 研 究 指 導 教 授 : 王 俊 彥 研 究 生 : 許 瑞 菁 中 華 民 國 98 年 12 月 自 序 在 佛 教 經 典 中 最 初 接 觸 的 是 佛 說 無 量 壽 經, 此 經 乃 大 方 廣 佛 華 嚴 經 的 精 華 版 綱 要 版 為 了 瞭 解 經 義, 深 知 宇 宙 運

Részletesebben

水力发电(九)

水力发电(九) ...1...17...20...26...27...30...33...34...36...37...44...47...49...58...77...79...90...96...107 I ...114...115...132...134...137...138...139...140...142...142...144...146...146...146...148...148...149...149...150...151...151...152

Részletesebben

中国古代文学家(八).doc

中国古代文学家(八).doc ...1...5...26...27...43...44...48...50...52...54...55...57...60...61...62...63...65...67...68 I ...69...70...71...75...77...78...82...84...95...98...99... 101... 103... 107... 108... 109... 110...111...

Részletesebben

景观植物(一)

景观植物(一) ...1...5...6...8... 11...13...15...18...21...23...26...29...43...51 5...53...58...62...63...65 I ...67...70...72...74...76...77...78...80...81...84...85...87...88...90...92...94...97... 109... 113... 115...

Részletesebben

Microsoft Word - 目录.doc

Microsoft Word - 目录.doc 教 学 管 理 文 件 汇 编 目 录 教 育 法 规 和 指 导 性 文 件 1. 中 华 人 民 共 和 国 高 等 教 育 法 1 2. 中 华 人 民 共 和 国 教 师 法 8 3. 普 通 高 等 学 校 学 生 管 理 规 定 12 4. 高 等 学 校 学 生 行 为 准 则 18 5. 中 华 人 民 共 和 国 学 位 条 例 19 6. 高 等 学 校 教 学 管 理 要 点

Részletesebben

园林植物卷(三).doc

园林植物卷(三).doc I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 84k 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Részletesebben

厨房小知识_一_

厨房小知识_一_ ... 1... 1... 2... 3... 3... 5... 6... 7... 7... 8... 10...11... 12... 13... 15... 17... 18... 19... 19... 20... 23... 24... 24 ... 26... 26... 29... 30... 31... 32... 33... 34... 37... 38... 40... 41...

Részletesebben