Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS"

Átírás

1 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság Nyilvános ülés anyaga Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS a középfokú köznevelési intézmények és a Közintézmények Szolgáltató Irodája alapító okiratainak módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 97. (4) bekezdése értelmében a fenntartónak e törvény hatálybalépését követő négy hónapon belül felül kell vizsgálnia a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény augusztus 31-én hatályos szövege szerinti közoktatási intézmény alapító okiratát, annak érdekében, hogy megfeleljen az e törvényben foglaltaknak. A köznevelési törvény 21. (3) bekezdés i) pontja szerint az alapító okiratnak tartalmaznia kell szakképzés esetén a szakmacsoportokat és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint a szakképesítés megnevezését és azonosító számát, szakközépiskola esetén az ágazatokat. A fent említett jogszabályok illetve a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény és az Országos Képzési Jegyzékről szóló 150/2012. (VII.6.) Kormányrendelet értelmében szükséges Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenntartásában működő két középfokú oktatási intézmény alapító okiratának felülvizsgálata. Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a december 11-én megtartott rendkívüli ülésén döntött az alap- és középfokú köznevelési intézmények gazdálkodási, pénzügyi feladatainak átszervezéséről. Tekintettel arra, hogy az átszervezéssel érintet négy köznevelési intézmény kikerült a Közintézmények Szolgáltató Irodája (továbbiakban KÖSZI) gazdálkodási köréből, ezért szükséges a KÖSZI alapító okiratába a december 11-ei képviselő-testületi ülésen hozott döntések átvezetése. 1

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztéshez az alábbi határozati javaslatok tartoznak: 1. számú határozati javaslat: az Arany János Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Egészségügyi Szakképző módosító okiratának elfogadására tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság; előterjesztés 3. oldala) 2. számú határozati javaslat: az Arany János Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Egészségügyi Szakképző alapító okiratának elfogadására tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság; előterjesztés 4. oldala) 3. számú határozati javaslat: a Bessenyei György Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Arany János Kollégium módosító okiratának elfogadására tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság; előterjesztés 9. oldala) 4. számú határozati javaslat: a Bessenyei György Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Arany János Kollégium alapító okiratának elfogadására tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság; előterjesztés 12. oldala) 5.számú határozati javaslat: a Közintézmények Szolgáltató Irodája módosító okiratának elfogadására tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság; előterjesztés 21. oldala) 6. számú határozati javaslat: a Közintézmények Szolgáltató Irodája alapító okiratának elfogadására tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság; előterjesztés 22. oldala) Kérem, hogy az előterjesztésben és a határozati javaslatokban foglaltakat elfogadni szíveskedjenek. Berettyóújfalu, december 14. Muraközi István polgármester 2

3 1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT: Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete.../2012. (XII...) önkormányzati határozatával az Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskola 288/2012. (XII.11.) önkormányzati határozattal jóváhagyott, december 11-én kelt, 69-38/2012. iktatószámú alapító okiratának hatályos szövegét, december 20-ai hatállyal a következők szerint módosítja: MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1.) Az intézmény alapító okiratában, az alaptevékenységi körben ellátott számú, nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) elnevezésű szakfeladat kiegészül a Közgazdasági ágazati szakközépiskolai évfolyamos tanulók nappali rendszerű oktatása szövegrésszel. 2.) Az intézmény alapító okiratából az alábbi OKJ-s képzések kerülnek törlésre. Szakma megnevezése: OKJ szám: Egészségügyi szakmacsoport: Ápolási asszisztens Informatika szakmacsoport: Gazdasági informatikus Közgazdaság szakmacsoport: Munkaerőpiaci szervező, elemző Pénzügyi-számviteli ügyintéző Vállalkozási ügyintéző Ügyvitel szakmacsoport: Irodai asszisztens Ügyintéző titkár ) Bevezetésre kerülnek az alábbi OKJ-s képzések: Egészségügyi ágazat: Gyakorló ápoló Ápoló Közgazdasági ágazat: Pénzügyi-számviteli ügyintéző Vállalkozási és bérügyintéző Ügyviteli ágazat: Irodai asszisztens Ügyviteli titkár

4 Határidő: Felelős: azonnal Muraközi István polgármester 2. sz. HATÁROZATI JAVASLAT: Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskola Alapító okiratának hatályos szövegét a.../2012. (XII....) önkormányzati határozatával a következők szerint határozza meg: ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Az intézmény rövidített neve: Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskola Arany János Gimnázium és Szakközépiskola OM azonosító: Alapításának időpontja: Alapító szerv: Fenntartó és irányító szerv: Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: Vallási és Közoktatási Minisztérium Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselőtestülete 4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskola 4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 35. Az intézmény székhelye: 4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 35. Az intézmény telephelyei: 4173 Nagyrábé, Rétszentmiklósi út 2/c Esztár, Petőfi u. 4/b. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Középfokú oktatás Működési köre: Hajdú-Bihar megye közigazgatási területe Az intézmény típusa: Többcélú intézmény Közös igazgatású közoktatási intézmény: (gimnázium, szakképző iskola, szakközépiskola, 4

5 szakiskola) Intézmény tagozatának neve: Szabó Ferenc Ügyviteli Tagozat Az intézmény tevékenységi köre: Szakágazat: Általános középfokú oktatás Az intézmény alaptevékenysége(i): Szakfeladat: Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) -Gimnázium évfolyam oktatása humán-reál rendszerű képzés általános tanterv szerint -Gimnázium évfolyam oktatása, nyelvi előkészítő évfolyammal humán rendszerű képzés Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) A sajátos nevelési igényű tanulók esetén a fogyatékosság típusát a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv pontja határozza meg az alábbiak szerint. Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Felnőttoktatás keretében tanulók esti és levelező munkarend szerinti gimnáziumi oktatása Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) -Közgazdasági szakközépiskolai évfolyamos tanulók nappali rendszerű oktatása, - Közgazdasági ágazati szakközépiskolai évfolyamos tanulók nappali rendszerű oktatása Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) A sajátos nevelési igényű tanulók esetén a fogyatékosság típusát a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv pontja határozza meg az alábbiak szerint. Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 5

6 fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon -Érettségire alapozott egészségügyi, szociális szolgáltatások, informatikai, közgazdasági és ügyviteli képzések -10. évfolyamra alapozott egészségügyi, szociális szolgáltatások és ügyviteli képzések Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon A sajátos nevelési igényű tanulók esetén a fogyatékosság típusát a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv pontja határozza meg az alábbiak szerint. Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás -Felnőttoktatás keretében tanulók esti munkarend szerinti egészségügyi szakképzése Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon -Érettségire alapozott egészségügyi, szociális szolgáltatások, informatikai, közgazdasági és ügyviteli képzések -10. évfolyamra alapozott egészségügyi, szociális szolgáltatások és ügyviteli képzések Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon A sajátos nevelési igényű tanulók esetén a fogyatékosság típusát a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv pontja határozza meg az alábbiak szerint. Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 6

7 zavarral) küzd Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás -Felnőttoktatás keretében tanulók esti munkarend szerinti egészségügyi szakképzése Felsőfokú szakképzés - Informatikai, gazdasági és pénzügyi ismeretek felsőfokú oktatása Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Iskolai intézményi étkeztetés Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása A sajátos nevelési igényű tanulók esetén a fogyatékosság típusát a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv pontja határozza meg az alábbiak szerint. Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. Vállalkozási tevékenységet nem folytat. Szakma megnevezése: OKJ szám: Egészségügyi szakmacsoport: Ápoló Egészségügyi ágazat: Gyakorló ápoló Ápoló Szociális szolgáltatások szakmacsoport: Szociális gondozó, szervező Szociális gondozó és ápoló Informatika szakmacsoport: Informatikai statisztikus és gazdasági tervező Közgazdasági ágazat: Pénzügyi-számviteli ügyintéző

8 Vállalkozási és bérügyintéző Ügyviteli szakmacsoport: Titkárságvezető Ügyviteli ágazat: Irodai asszisztens Ügyviteli titkár Mezőgazdasági szakmacsoport: Agrár-közgazdasági és áruforgalmazó technikus Az intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma: Engedélyezett férőhelyek száma, a maximális befogadó képesség: Iskolai évfolyamok száma: Gimnázium: Gimnázium: (felnőtt oktatás körében szervezett) Szakközépiskola: Szakképző: Szakiskola: 1050 fő 4 évfolyam 1+4 évfolyam (humán képzés nyelvielőkészítéssel évfolyamon) 4 évfolyam 4+1 évfolyam; 4+2 évfolyam 3 évfolyam; 2 évfolyam 1 évfolyam; 2 évfolyam Az intézmény gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv Az intézmény gazdálkodási jogköre: Gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel önállóan működő, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Gazdálkodási feladatait a József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (4100 Berettyóújfalu, József Attila utca 11.) végzi. A feladat ellátását szolgáló vagyon: Berettyóújfalu Város Önkormányzat tulajdonában levő ingatlan, ingó és egyéb vagyon kezelése és hasznosítása. Ingatlan: 979/1 hrsz. (8573 m 2 ) 4100 Berettyóújfalu, Kossuth u /2 hrsz. (6528 m 2 ) 4100 Berettyóújfalu, Kossuth u

9 A vagyoni állapotot az intézmény mindenkori leltára tartalmazza. A vagyon feletti rendelkezési jogosultság: Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezés jogára a városi önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet az irányadó. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. Az intézményvezetőt a képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított évi XXXIII. tv a és a 138/1992. (X.08.) Korm. rendelet 5. -a alapján 5 év határozott időre bízza meg. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: Az intézmény foglalkoztatottjai a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított évi XXXIII. törvény hatálya alá tartoznak. Záradék: Az alapító okirat december...-án lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 288/2012. (XII.11.) önkormányzati határozattal jóváhagyott alapító okirat hatályát veszti. Határidő: Felelős: azonnal Muraközi István polgármester 3. sz. HATÁROZATI JAVASLAT: Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete.../2012. (XII....) önkormányzati határozatával a Bessenyei György Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Arany János Kollégium 290/2012. (XII. 11.) önkormányzati határozattal jóváhagyott, december 11-én kelt, 69-40/2012. iktatószámú alapító okiratának hatályos szövegét, december 20-ai hatállyal a következők szerint módosítja: MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1.) Az intézmény alapító okiratában az alábbi OKJ-s képzések kerülnek bevezetésre: Szakma megnevezése: OKJ szám: Ágazat: 9

10 Oktatás szakmacsoport: Pedagógiai és családsegítő pedagógia Óvodai dajka pedagógia Gyógypedagógiai segítő munkatárs pedagógia Szociális szolgáltatások szakmacsoport: Kisgyermek- gondozó, nevelő szociális Gyermek- és ifjúsági felügyelő szociális Gyermekotthoni asszisztens szociális Közszolgálat szakmacsoport: Biztonságszervező Informatika szakmacsoport: Informatikai rendszergazda informatika Gépészet szakmacsoport: CNC gépkezelő gépészet Épület- és szerkezetlakatos gépészet Gépi forgácsoló gépészet Hegesztő gépészet Mechatronikai technikus gépészet Szerszámkészítő gépészet Egyéb szolgáltatások szakmacsoport: Mechanikus vagyonvédelmi szerelő gépészet Elektrotechnika elektronika szakmacsoport: Elektronikai műszerész villamosipar és elektronika Villanyszerelő villamosipar és elektronika Vegyipar szakmacsoport: Műanyagfeldolgozó vegyipar Építészet szakmacsoport: Ács építőipar Festő, mázoló, tapétázó építőipar Kőműves és hidegburkoló építőipar Könnyűipar szakmacsoport: Férfiszabó könnyűipar Női szabó könnyűipar Ruhaipari technikus könnyűipar 10

11 Faipar szakmacsoport: Asztalos faipar Kárpitos faipar Közlekedés szakmacsoport: Autószerelő közlekedésgépész Motorkerékpár-szerelő közlekedésgépész Környezetvédelem- vízgazdálkodás szakmacsoport: Hulladékfelvásárló és - telepkezelő környezetvédelem vízgazdálkodás Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport: Boltvezető kereskedelem Eladó kereskedelem Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó kereskedelem Kereskedő kereskedelem Műszaki cikk eladó kereskedelem Vendéglátás-turisztika szakmacsoport: Cukrász vendéglátóipar Pincér vendéglátóipar Szakács vendéglátóipar Vendéglátásszervező-vendéglős vendéglátóipar Mezőgazdaság szakmacsoport: Állattartó szakmunkás mezőgazdaság Erdészeti szakmunkás erdészet- és vadgazdálkodás Gazda mezőgazdaság Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó mezőgazdaság Mezőgazdasági technikus mezőgazdaság Mezőgazdasági gépész mezőgazdasági gépész Mezőgazdasági gépésztechnikus mezőgazdasági gépész Mezőgazdasági gépjavító mezőgazdasági gépész Élelmiszeripar szakmacsoport: Húsipari termékgyártó élelmiszeripar Molnár élelmiszeripar Pék élelmiszeripar Határidő: Felelős: azonnal Muraközi István polgármester 11

12 4. sz. HATÁROZATI JAVASLAT: Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bessenyei György Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Arany János Kollégium alapító okiratának hatályos szövegét a../2012. (XII....) önkormányzati határozatával a következők szerint határozza meg: ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Az intézmény rövidített neve: Bessenyei György Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Arany János Kollégium Bessenyei György Szakközépiskola OM azonosító száma: Alapításának időpontja: Alapító szerv: Fenntartó és irányító szerv: Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: Művelődési Minisztérium Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u Bessenyei György Szakközépiskola 4100 Berettyóújfalu, Honvéd utca 11. Az intézmény székhelye: 4100 Berettyóújfalu, Honvéd u. 11. Az intézmény tagintézménye: Eötvös József Szakképző Tagintézmény 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 1. Az intézmény kollégiumának Arany János Kollégium neve: 4100 Berettyóújfalu, Honvéd u. 10. Az intézmény telephelyei: 4100 Berettyóújfalu, Mátyás u. 7. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Működési köre: Az intézmény típusa: Szakközépiskolai és szakiskolai oktatás Hajdú-Bihar megye közigazgatási területe Többcélú intézmény 12

13 Közös igazgatású közoktatási intézmény (Szakközépiskola, Szakképző Iskola, Szakiskola, Speciális szakiskola, Kollégium) Az intézmény tevékenységi köre: Szakágazat: Szakmai középfokú oktatás Az intézmény alaptevékenysége(i): Szakfeladat: Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) A sajátos nevelési igényű tanulók esetén a fogyatékosság típusát a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv pontja határozza meg az alábbiak szerint. Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) A sajátos nevelési igényű tanulók esetén a fogyatékosság típusát a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv pontja határozza meg az alábbiak szerint. Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 13

14 A sajátos nevelési igényű tanulók esetén a fogyatékosság típusát a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv pontja határozza meg az alábbiak szerint. Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon. A sajátos nevelési igényű tanulók esetén a fogyatékosság típusát a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv pontja határozza meg az alábbiak szerint. Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése A sajátos nevelési igényű tanulók esetén a fogyatékosság típusát a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv pontja határozza meg az alábbiak szerint. Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás (átképző tanfolyamok) Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése 14

15 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása A sajátos nevelési igényű tanulók esetén a fogyatékosság típusát a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv pontja határozza meg az alábbiak szerint. Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. Vállalkozási tevékenységet nem folytat. Szakközépiskolai rendszerű szakmacsoportos képzés: Szakma megnevezése: OKJ szám: Ágazat: Oktatás szakmacsoport: Pedagógiai asszisztens Óvodai dajka Gyógypedagógiai asszisztens Pedagógiai és családsegítő pedagógia Óvodai dajka pedagógia Gyógypedagógiai segítő munkatárs pedagógia Szociális szolgáltatások szakmacsoport: Gyermekgondozó-nevelő Gyermek- és ifjúsági felügyelő Gyermekotthoni asszisztens Kisgyermekgondozó,-nevelő Kisgyermek- gondozó, nevelő szociális Gyermek- és ifjúsági felügyelő szociális Gyermekotthoni asszisztens szociális Egyéb szolgáltatások szakmacsoport: Rendészeti pályákra előkészítő képzés Biztonságtechnikai szerelő, kezelő Biztonságszervező I Közszolgálat szakmacsoport: Biztonságszervező Informatika szakmacsoport: Informatikai rendszergazda

16 Informatikai alkalmazásfejlesztő Informatikai rendszergazda informatika Gépészet szakmacsoport: CNC-forgácsoló Épületlakatos Gépi forgácsoló Géplakatos Hegesztő Szerkezetlakatos Szerszámkészítő Mechatronikai mérnökasszisztens CNC gépkezelő gépészet Épület- és szerkezetlakatos gépészet Gépi forgácsoló gépészet Hegesztő gépészet Mechatronikai technikus gépészet Szerszámkészítő gépészet Egyéb szolgáltatások szakmacsoport: Mechanikus vagyonvédelmi szerelő gépészet Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport: Elektronikai műszerész Villanyszerelő Energetikai mérnökasszisztens Elektronikai műszerész villamosipar és elektronika Villanyszerelő villamosipar és elektronika Vegyipar szakmacsoport: Műanyagfeldolgozó Műanyagfeldolgozó vegyipar Építészet szakmacsoport: Ács, állványozó Burkoló Festő, mázoló és tapétázó Kőműves Ács építőipar Festő, mázoló, tapétázó építőipar Kőműves és hidegburkoló építőipar Könnyűipar szakmacsoport: Könnyűipari technikus Ruhaipari technikus

17 Szabó Textiltermék-összeállító (SNI) Csecsemő-és gyermekruha-készítő Férfi szabó Női szabó Férfiszabó könnyűipar Női szabó könnyűipar Ruhaipari technikus könnyűipar Faipar szakmacsoport: Bútorasztalos Épületasztalos Kárpitos Asztalos faipar Kárpitos faipar Közlekedés szakmacsoport: Autószerelő Motor- és kerékpárszerelő Kerékpárszerelő Motorkerékpár-szerelő Autószerelő közlekedésgépész Motorkerékpár-szerelő közlekedésgépész Környezetvédelem- vízgazdálkodás szakmacsoport: Csatornamű-kezelő Hulladéktelep-kezelő Természet- és környezetvédelmi technikus Hulladékfelvásárló és - telepkezelő környezetvédelem vízgazdálkodás Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport: Bolti eladó Élelmiszer-és vegyi áru-eladó Műszakicikk eladó Ruházati eladó Kereskedő Kereskedő, boltvezető Könyvesbolti eladó Kultúrcikk kereskedő Marketing- és reklámügyintéző Műszakicikk-kereskedő Logisztikai műszaki menedzserasszisztens Boltvezető kereskedelem 17

18 Eladó kereskedelem Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó kereskedelem Kereskedő kereskedelem Műszaki cikk eladó kereskedelem Vendéglátás- idegenforgalom szakmacsoport: Cukrász Élelmezésvezető Panziós, falusi vendéglátó Pincér Szakács Vendéglős Cukrász vendéglátóipar Pincér vendéglátóipar Szakács vendéglátóipar Vendéglátásszervező-vendéglős vendéglátóipar Mezőgazdaság szakmacsoport: Mezőgazdasági gépésztechnikus Agrárgazdasági gépszerelő, gépjavító Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító Agrártechnikus Mezőgazdasági technikus Állattenyésztő Állattenyésztő (baromfi és kisállat) Állattenyésztő (juh és kecske) Állattenyésztő (sertés) Állattenyésztő (szarvasmarha) Erdészeti szakmunkás Gazda Mezőgazdasági gépkezelő Fejő- és tejkezelőgép kezelője Keltetőgép kezelő Kertészeti gép kezelő Meliorációs, kert- és parképítőgép kezelő Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő Mezőgazdasági rakodógép kezelő Növényvédelmi gépkezelő Önjáró betakarítógép kezelője Mezőgazdasági kovács Mezőgazdasági munkagépjavító kovács Állattartó szakmunkás mezőgazdaság 18

19 Erdészeti szakmunkás erdészet- és vadgazdálkodás Gazda mezőgazdaság Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó mezőgazdaság Mezőgazdasági technikus mezőgazdaság Mezőgazdasági gépész mezőgazdasági gépész Mezőgazdasági gépésztechnikus mezőgazdasági gépész Mezőgazdasági gépjavító mezőgazdasági gépész Élelmiszeripar szakmacsoport: Húsipari termékgyártó Molnár Pék Pék-cukrász Húsipari termékgyártó élelmiszeripar Molnár élelmiszeripar Pék élelmiszeripar Előrehozott szakképesítés az évi LXXIX. törvény 27. (4) bekezdése szerint: Kőműves Gépi forgácsoló Állattenyésztő Állattenyésztő (baromfi és kisállat) Állattenyésztő (juh és kecske) Állattenyésztő (sertés) Állattenyésztő (szarvasmarha) Szerkezetlakatos Panziós, falusi vendéglátó Pincér Egyéb oktatási tevékenység: Átképzés és továbbképzés Felnőttoktatás körében szervezett szakközépiskola nappali tagozat Az intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma: Engedélyezett férőhelyek száma, a maximális befogadó képesség: 1915 fő Kollégiumi férőhelyek száma: 110 fő Iskolai évfolyamok száma: Szakközépiskolai rendszerű szakmacsoportos képzés 4 évfolyam 1+4 évfolyam 19

20 Szakmacsoportra épülő szakmai vizsgára való felkészítés Alapműveltségi vizsgára való felkészítés Szakiskolai képzés Előrehozott szakképesítés az évi LXXIX. törvény 27. (4) bekezdése szerint: Felnőttoktatás körében szervezett szakközépiskola: Technikusképzés: Az intézmény gazdálkodási besorolása: (nyelvi előkészítés) évfolyam 2 évfolyam 2 évfolyam 3 évfolyam 2 évfolyam 4+2 évfolyam Önállóan működő költségvetési szerv Az intézmény gazdálkodási jogköre: Gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel önállóan működő, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Gazdálkodási feladatait a József Attila általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (4100 Berettyóújfalu, József Attila u. 11.) végzi. A feladat ellátását szolgáló vagyon: Berettyóújfalu Város Önkormányzat tulajdonában levő ingatlan, ingó és egyéb vagyon kezelése és hasznosítása. Ingatlan: 2/10 hrsz. (2 ha 8035 m 2 ) 4100 Berettyóújfalu, Honvéd u /20 hrsz. (9563 m 2 ) 4100 Berettyóújfalu, Honvéd u /2 hrsz. (8765 m 2 ) Berettyóújfalu, Eötvös u hrsz. (1 ha m 2 ) Berettyóújfalu, Mátyás u. 7. Darvas földhasználati jog. 016 hrsz. (15 ha m 2 erdő) 016 hrsz. ( 1 ha m 2 gyep) 016 hrsz. (37 ha m 2 szántó) 017 hrsz. (3050 m 2 csatorna.) A vagyoni állapotot az intézmény mindenkori leltára tartalmazza. A vagyon feletti rendelkezési jogosultság: Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezés jogára a városi önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet az irányadó. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. Az intézményvezetőt a 20

21 képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított évi XXXIII.tv.23. -a és a 138/1992.(X.08.) Korm. rendelet 5. -a alapján 5 év határozott időre bízza meg. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: Az intézmény foglalkoztatottjai a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított évi XXXIII. törvény hatálya alá tartoznak. Záradék: Az alapító okirat december.-án lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 290/2012. (XII.11.) önkormányzati határozattal jóváhagyott alapító okirat hatályát veszti. Határidő: Felelős: azonnal Muraközi István polgármester 5. sz. HATÁROZATI JAVASLAT: Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete../2012. (...) önkormányzati határozatával a Közintézmények Szolgáltató Irodája 60/2012. (III.29.) önkormányzati határozattal jóváhagyott, április 1-én kelt, 69-6/2012. iktatószámú alapító okiratának hatályos szövegét, december 20-ai hatállyal a következők szerint módosítja: MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1.) Az intézmény gazdálkodási jogköre címszó alatt szereplő Az intézmény az alábbi önállóan működő költségvetési szervek pénzügyi gazdálkodási feladatait végzi a következő intézmények kerülnek törlésre: József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4100 Berettyóújfalu, József Attila u. 11. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4100 Berettyóújfalu, Rákóczi u. 1. Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskola 4100 Berettyóújfalu, Kossuth u Bessenyei György Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Arany János Kollégium 4100 Berettyóújfalu, Honvéd u Határidő: azonnal 21

22 Felelős: Muraközi István polgármester 6. sz. HATÁROZATI JAVASLAT: Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Közintézmények Szolgáltató Irodája alapító okiratának hatályos szövegét a.../2012. (.) önkormányzati határozatával a következők szerint határozza meg: ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Az intézmény rövid neve: Közintézmények Szolgáltató Irodája KÖSZI Székhelye: 4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 6. Alapításának időpontja: Alapító szerv: Irányító szerv: Telephelyek: Berettyóújfalu Városi Tanács Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca Kabos Endre Városi Sportcsarnok Berettyóújfalu, Lehel u. 1. Főzőkonyhák: Berettyóújfalu, Rákóczi u. 1. Berettyóújfalu, Puskin u Tálalókonyhák: Berettyóújfalu, Vass Jenő u. 6. Berettyóújfalu, Rákóczi u. 25. Berettyóújfalu, Radnóti u. 2. Berettyóújfalu, Széchenyi u Berettyóújfalu, József Attila u. 25. Berettyóújfalu, József Attila u. 17. Berettyóújfalu, Ady E. u. 1. Berettyóújfalu, Puskin u. 48. Berettyóújfalu, Honvéd u. 10. Berettyóújfalu, Kossuth u. 35. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Általános gazdasági tevékenységek helyi szinten. A helyi önkormányzati önállóan működő intézmények pénzügyi-gazdasági feladatainak 22

23 ellátása. Az intézmény tevékenységi köre: - alaptevékenység: Szakágazat: Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatai A Közintézmények Szolgáltató Irodájának szakfeladatai: Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi szinteken Munkahelyi étkeztetés Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Az önkormányzati önállóan működő intézmények pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátása. A Közintézmények Szolgáltató Irodája által, az önállóan működő intézményekre vonatkozóan használt szakfeladatok: Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam) Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) 23

24 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) Szakközép-iskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Felsőfokú szakképzés Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (nevelési tanácsadás és logopédiai ellátás; gyógytestnevelési ellátás, továbbtanulási pályaválasztási tanácsadás) Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Bölcsődei ellátás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Iskolai, diáksport-tevékenység és -támogatása Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása A Közintézmények Szolgáltató Irodája által, az önállóan működő intézményekre vonatkozóan használt, szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek szakfeladatai: 24

25 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása - Vállalkozási tevékenység: nincs Az intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma: Működési köre: Az intézmény gazdálkodási besorolása: Az intézmény gazdálkodási jogköre: Berettyóújfalu közigazgatási területe önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Az önállóan működő költségvetési szervek előirányzatai feletti teljes jogkörrel az önállóan működő költségvetési szerv rendelkezik. Az intézmény az alábbi önállóan működő költségvetési szervek pénzügyi gazdálkodási feladatait végzi: Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde 4100 Berettyóújfalu, Radnóti u. 2. Sinka István Városi Könyvtár 4100 Berettyóújfalu, Kálvin tér 1. Az intézmény az alábbi jogi személyiségű társulás pénzügyi gazdálkodási feladatit végzi: Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György u A feladat ellátását szolgáló vagyon: Berettyóújfalu Város Önkormányzat tulajdonában levő ingatlan, ingó és egyéb vagyon kezelése és hasznosítása. Az alaptevékenység ellátását szolgáló vagyon: Kabos Endre Városi Sportcsarnok Berettyóújfalu, Lehel u. 1. (hrsz.: 3411) A vagyoni állapotot az intézmény mindenkori leltára tartalmazza. A vagyon feletti rendelkezési jogosultság: Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezés jogára a városi önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet az irányadó. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 25

26 Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. Az intézményvezetőt a képviselő-testület a Közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított évi XXXIII. tv a alapján öt év határozott időre bízza meg. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. alapján. Záradék: Az alapító okirat december..-án lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 60/2012. (III.29.) önkormányzati határozattal jóváhagyott alapító okirat hatályát veszti. Határidő: Felelős: azonnal Muraközi István polgármester 26

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 19. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Acsády Ignác Szakképző

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 15. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Faller Jenő Szakképző

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t 1.1. Az intézmény neve: Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium 1.2. Az intézmény rövidített neve: 2. OM azonosító: 031209 KİRÖSI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 138/2010. (VI. 17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 460-2/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner Pál,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdésének g.) pontjában, és 38. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. BAZ.M.Ö. Surányi Gim. Sz. I.

ALAPÍTÓ OKIRAT. BAZ.M.Ö. Surányi Gim. Sz. I. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: 1.2 A költségvetési szerv rövid neve: 1.3 A költségvetési szerv rövidített neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium,

Részletesebben

Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Somogy megye Tankerület megnevezése: KLIK Kaposvári Tankerülete OM azonosító: 01178 Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Részletesebben

KGF/1414/2/2011. A költségvetési szerv rövidített neve: VM ASzK. 2. Székhelye: 6440 Jánoshalma, Béke tér 13.

KGF/1414/2/2011. A költségvetési szerv rövidített neve: VM ASzK. 2. Székhelye: 6440 Jánoshalma, Béke tér 13. VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Jánoshalma módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KGF/1414/2/2011. Az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - Az önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratainak módosításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - Az önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratainak módosításáról MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-358, Fax: (44) 501-360 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 76-23/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 106/2007. (XI.22.)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 106/2007. (XI.22.) KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2007. november 22-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat fehérgyarmati Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat fehérgyarmati Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2007. július 16.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2007. július 16. ALAPÍTÓ OKIRAT a Terplán Zénó Mőszaki és Közgazdasági Szakképzı Iskola mőködésérıl, alapításról és az azóta bekövetkezett módosításokkal egységes szerkezetben 2007. július 16. 2 Alapító Okirat a Terplán

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Keszthely, 2009. május 15. Szemes Péter igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 I/1. Az intézmény adatai,

Részletesebben

A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BALASSAGYARMAT 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI... 3 I.1. Az intézmény adatai... 3 I.2. Az iskola

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai: 425-439, 446/2012. d./ rendelete: --- TÁRGYSOROZAT Megnyitó

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 19. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Széchényi Ferenc

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 8. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospata.hu 9402/2010. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - A Vay Miklós Szakképzı

Részletesebben

Az intézmény jogállása és a bankszámlarend 2008. január elsejétől, a többi módosítás 2007. november 10.-étől hatályos.

Az intézmény jogállása és a bankszámlarend 2008. január elsejétől, a többi módosítás 2007. november 10.-étől hatályos. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés /2007. (XI. 9.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratáról A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére

MEGÁLLAPODÁS. a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére MEGÁLLAPODÁS a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-18. -a, a közoktatásról

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására 1. sz. melléklet 1. / 5

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására 1. sz. melléklet 1. / 5 MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására 1. sz. melléklet 1. / 5 Szakmacsoport megnevezése A gyakorlati képzés helyszíne A képzés időtartama (év) 9. évf. 10. évf. 11.évf. 12.évf. 13.évf. Szegedi Szolgáltatási

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév A szakképzésről szóló, 2011. évi CLXXXVII. törvény változását követően 2015. július 1-én megalakultak a Szakképzési Centrumok. A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum

Részletesebben

KIVONAT ALAPÍTÓ OKIRATA. I. rész. Neve: Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

KIVONAT ALAPÍTÓ OKIRATA. I. rész. Neve: Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Határidő: 2011. június 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Határidő: 2011. június 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 84/2011. (V. 31.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pápai Türr István Gimnázium és Kollégium, valamint a pápai Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium kollégiumi feladatait

Részletesebben

Elágazás (egyes esetekben részszakképesítés, ráépülés)

Elágazás (egyes esetekben részszakképesítés, ráépülés) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság "irány-arány" döntése 11. szeptember 23. szakmacsoport Szakma megnevezése OKJ szám Azonosító szám Elágazás (egyes esetekben részszakképesítés,

Részletesebben

3.sz. melléklet A 2009. évi felmérésben szereplı középfokú végzettségő pályakezdık szakképzettsége

3.sz. melléklet A 2009. évi felmérésben szereplı középfokú végzettségő pályakezdık szakképzettsége Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedı 58 1 0 59 Szakács 48 3 0 51 Asztalos 47 0 0 47 Pincér 34 0 1 35 Karosszérialakatos 29 0 0 29 Kımőves 28 0 0 28 Számítástechnikai szoftver üzemeltetı 13 9 4 26 Szobafestı-mázoló

Részletesebben

Tájékoztató a 2014. évben, Vas megye középfokú oktatási intézményeiben végző fiatalok továbbtanulási és elhelyezkedési szándékáról

Tájékoztató a 2014. évben, Vas megye középfokú oktatási intézményeiben végző fiatalok továbbtanulási és elhelyezkedési szándékáról Tájékoztató a 2014. évben, Vas megye középfokú oktatási intézményeiben végző fiatalok továbbtanulási és elhelyezkedési szándékáról Bevezető A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának megbízásából,

Részletesebben

Észak- magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011. évi általános döntéstábla - Kiemelten támogatott kategória

Észak- magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011. évi általános döntéstábla - Kiemelten támogatott kategória - Kiemelten támogatott kategória Szakma megnevezése OKJ szám Azonosító szám (egyes_esetekben_részszakképesítés, ráépülés) Ács, állványozó 33 582 01 1 0 0 0 KT* Általános ápoló 54 723 01 0 0 1 0 54 01 Ápoló

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 1225-3/2007. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 1225-3/2007. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 1225-3/2007. Elıterjesztés 2007. november 29-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor

Részletesebben

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-i nyílt ülésen felvett jegyzőkönyv alapján. 126/2014.(VI.26.) KT számú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 3/2012. (I. 26.) Többcélú Társ. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

Tájékoztató Vas megye középfokú intézményei által a 2014/2015. tanévre meghirdetett és elindított osztályokról

Tájékoztató Vas megye középfokú intézményei által a 2014/2015. tanévre meghirdetett és elindított osztályokról Tájékoztató Vas megye középfokú intézményei által a 2014/2015. tanévre meghirdetett és elindított ról GIMNÁZIUMOK 2014/2015. tanévre meghirdetett, szakok CELLDÖMÖLK / Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Részletesebben

KIVONAT. A Megyei Közgyűlés

KIVONAT. A Megyei Közgyűlés KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2008. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 5/2010. (II. 15.) Többcélú Társ. határozat 3. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer...

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer... HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE, JOGÁLLÁSA

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Jász-Nagykun-Szolnok megye

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Jász-Nagykun-Szolnok megye OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Jász-Nagykun-Szolnok megye A jegyzék szerkesztése 2015. december 1-jén zárult le. Az ezen időpont után

Részletesebben

Alapító Okirat. módosítással egybeszerkesztett formában. 1212 Budapest, Táncsics Mihály utca 27-29.

Alapító Okirat. módosítással egybeszerkesztett formában. 1212 Budapest, Táncsics Mihály utca 27-29. Burattino Általános, Közép- és Szakképző Iskola, Gyermekotthon Alapító Okirat A Burattino Szociális és Kulturális Egyesület (1212 Budapest, Táncsics Mihály u. 27-29.) által fenntartott Burattino Iskola

Részletesebben

Tanulható nyelvek. Megjegyzések

Tanulható nyelvek. Megjegyzések Farkas Gyula Szakképző Iskola, Gimnázium, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium 5630 Békés, Hőzső u. 39. Tel/Fax: (66)411-577 E-mail: bekes@fgyki.hu Honlap:

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Veszprém megye

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Veszprém megye OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Veszprém megye A jegyzék szerkesztése 2015. december 1-jén zárult le. Az ezen időpont után bekövetkező

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére

1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére 1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartásának visszavétele a Veszprém

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 8/2011. (II. 11.) Többcélú Társ. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat nyírbátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat nyírbátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2009. évi 2. különszám 2009. május KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratai A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola

Erkel Ferenc Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Erkel Ferenc Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZÉPISKOLÁK VÉGZŐS TANULÓINAK ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKFELMÉRÉSE 2014/2015. TANÉV

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZÉPISKOLÁK VÉGZŐS TANULÓINAK ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKFELMÉRÉSE 2014/2015. TANÉV GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZÉPISKOLÁK VÉGZŐS TANULÓINAK ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKFELMÉRÉSE 2014/2015. TANÉV 2015. április Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályán 9021

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Heves megye

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Heves megye OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Heves megye A jegyzék szerkesztése 2015. december 1-jén zárult le. Az ezen időpont után bekövetkező

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2010. június 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2010. június 24-i ülésének jegyzőkönyvéből 1 SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-232-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2010. június 24-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 138/2010. /VI.24./ számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Vörösmarty Mihály Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalom Tartalom I. Rész Általános rendelkezések... 8 1.1 A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül.

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül. 2. számú melléklet A Barcsi Bölcsıde, Óvoda, Általános, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát módosító okirat Barcs

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ikt. SZ.: V. 346-4612011. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ügyintéző: dr. Urbán-Zsilák K., Tarné dr. Malatyinszki A. t Nagy Árpád Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601

Részletesebben

Egri-TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Egri-TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Szakma megnevezése OKJ szám Egri-TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Azonosító szám Elágazás (egyes esetekben részszakképesítés, ráépülés) Beiskolázási létszám mértéke 2012/2013 Általános ápoló

Részletesebben

HARMADFOKÚ OKTATÁS VAGY FİISKOLAI KAR BERETTYÓÚJFALUBAN?

HARMADFOKÚ OKTATÁS VAGY FİISKOLAI KAR BERETTYÓÚJFALUBAN? 1 HARMADFOKÚ OKTATÁS VAGY FİISKOLAI KAR BERETTYÓÚJFALUBAN? BEVEZETÉS Berettyóújfalunak, mint a Bihari kistérség, központjának kötelessége a tudásátadás minden formájának létrehozása, életbenntartása és

Részletesebben

Korlátozás nélkül támogatott szakképesítések

Korlátozás nélkül támogatott szakképesítések Korlátozás nélkül támogatott szakképesítések Szint Tanulmányi terület Sorszám Megnevezés 34 582 01 Ács 54 344 04 Államháztartási ügyintéző 55 723 01 Ápoló 34 543 02 Asztalos 54 525 02 Autószerelő 35 521

Részletesebben

PERFEKT Szakközép- és Szakiskola ALAPÍTÓ OKIRATA

PERFEKT Szakközép- és Szakiskola ALAPÍTÓ OKIRATA PERFEKT Szakközép- és Szakiskola ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egybeszerkesztett változatban) amelyben a Perfekt Akadémia Oktatási és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-3/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-3/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 460-3/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı:, a közgyőlés

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Csongrád megye

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Csongrád megye OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Csongrád megye A jegyzék szerkesztése 2015. december 1-jén zárult le. Az ezen időpont után bekövetkező

Részletesebben

2. sz. határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. /2012. ( ) Kgy. sz.

2. sz. határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. /2012. ( ) Kgy. sz. 2. sz. határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. ( ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Ikt. sz.: V.510/2007. Előadó: dr. Komán Ágnes Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-802 E-mail: benedek.maria@bekescsaba.hu

Részletesebben

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2008. június 26. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 70/2008. (VI. 26.) Kgy. számú határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alapítás dátuma: 1991. január 30. (1990. december 15.)

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alapítás dátuma: 1991. január 30. (1990. december 15.) 96/2009. (VI. 25.) MÖK határozat mellékletei 1. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Borsod-Abaúj-Zemplén megye

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Borsod-Abaúj-Zemplén megye OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Borsod-Abaúj-Zemplén megye A jegyzék szerkesztése 2015. december 1-jén zárult le. Az ezen időpont után

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A VOCATIONAL ACADEMY ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉTTANNYELVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉTTANNYELVŐ SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON A L A P Í T Ó O K I R A T A I. Általános rendelkezések A közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum. Tájékoztató Vas megye szakképzésének helyzetéről, fejlesztési szükségleteiről

Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum. Tájékoztató Vas megye szakképzésének helyzetéről, fejlesztési szükségleteiről Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Tájékoztató Vas megye szakképzésének helyzetéről, fejlesztési szükségleteiről A Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Megalakítása A szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VIÍROS JEGYZŐjÉTŐL Békéscsaba, Szent /siván tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VIÍROS JEGYZŐjÉTŐL Békéscsaba, Szent /siván tér 7. / BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VIÍROS JEGYZŐjÉTŐL Békéscsaba, Szent /siván tér 7. lk,. sz.: V.210/20OB. Elóadó: dr. Urbán-Zsilák Klára Nagy Arpád Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 560J Pf J12. TelefoIl: (66) 523-802

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okiratok módosítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okiratok módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-39 /2012. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Intézményi alapító

Részletesebben

a 25/26-os tanévre 1968 Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 2500 Esztergom, Szent István tér 7-9. 008 Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 2500 Esztergom, Szent István

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartandó ülésének 5. számú A 2010. évi Közfoglalkoztatási Terv elfogadása - tárgyú napirendi pontjához.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 10. ú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT ZALAEGERSZEGI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT ZALAEGERSZEGI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT ZALAEGERSZEGI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ZALA MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2010/2011. TANÉVBEN Iskola

Részletesebben

Beszámoló a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum munkájáról Tájékoztató a Vas Megyei Közgyűlés számára

Beszámoló a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum munkájáról Tájékoztató a Vas Megyei Közgyűlés számára Beszámoló a i Szolgáltatási Szakképzési Centrum munkájáról Tájékoztató a Vas Megyei Közgyűlés számára A i Szolgáltatási Szakképzési Centrum mint új intézmény Alapadatok: Az intézmény megnevezése: i Szolgáltatási

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Eger, 2012 I Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. Az SZMSZ általános

Részletesebben

6. Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. 7. Az OKJ 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

6. Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. 7. Az OKJ 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul. 89951 A Kormány 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 13. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Reguly Antal Szakképző

Részletesebben

Pályaválasztási Kiállítások 2009. - Balatonboglár

Pályaválasztási Kiállítások 2009. - Balatonboglár Pályaválasztási Kiállítások 2009. - Balatonboglár Helyszín: Varga Béla Városi Kulturális Központ Cím: 8630 Balatonboglár, Árpád u.17. Időpont: 2009. november 12. regisztráció a Foglalkoztatási és Szociális

Részletesebben

https://w3.kir.hu/kifir_tagkod/print_taglista.asp?master=0

https://w3.kir.hu/kifir_tagkod/print_taglista.asp?master=0 1. oldal, összesen: 8 oldal Középfokú Iskolák Felvételi Információs Rendszere (KIFIR) Tanulmányi területek listája Ez a dokumentum a feladatellátási hely tanulmányi területeit tartalmazza, melyet NEM kell

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011.

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Elıkészítı: Pékné dr. Csefkó Judit aljegyzı Szabó Lajos osztályvezetı E L İ T E R J E SZ T É S A

Részletesebben

A DANKÓ PISTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DANKÓ PISTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 A DANKÓ PISTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE,

Részletesebben

Település. Kecskemét 21-6207-05 parkgondozó 5 4 0 1 Kecskeméti Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 201177 Speciális Szakiskolája

Település. Kecskemét 21-6207-05 parkgondozó 5 4 0 1 Kecskeméti Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 201177 Speciális Szakiskolája 1/31 I. Speciális szakiskolai képzés összesen A végzős létszámból a várható munkaerőpiaci megjelenésre vonatkozó adatok a megkérdezés időpontjában az iskolák által történt becslés alapján kerültek feldolgozásra,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2013. Szervezeti és működési szabályzat Az Esterházy Miklós Szakképző Iskola,Speciális Szakiskola és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

Részletesebben

Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság .. napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Iktatószám: 01/1093-2/2008. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés alelnökének előterjesztése a Porpáczy Aladár Általános Művelődési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 27. sz. melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT. 27. sz. melléklet 27. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Egységes

Részletesebben

FEOR'08 [KSH elnökének 7/2010. sz. közleménye]

FEOR'08 [KSH elnökének 7/2010. sz. közleménye] 0110 Fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai 0210 Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai 0310 Fegyveres szervek középfokú képesítést nem igénylő foglalkozásai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. )

a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. ) a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. ) ALAPÍTÓ OKIRATA Érvényes: 2013. év szeptember hó 01. napjától 1. Intézmény neve: MIOK József Nádor Gimnázium és

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vác, 2015. szeptember Készítette: Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT /2010. (VI. 17.) Kgy. sz. határozat

HATÁROZATI JAVASLAT /2010. (VI. 17.) Kgy. sz. határozat HATÁROZATI JAVASLAT /2010. (VI. 17.) Kgy. sz. határozat A Közgyűlés az Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: A 14. pontjából törlésre

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

PÉTER RÓZSA. Gimnázium és Szakközépiskola. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

PÉTER RÓZSA. Gimnázium és Szakközépiskola. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PÉTER RÓZSA Gimnázium és Szakközépiskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Székesfehérvár, Budapest, Pécs, 2016. február 22. 1 A emzeti Köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 2.. (3) kimondja, hogy Köznevelési

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztatója

Pályaválasztási tájékoztatója A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pályaválasztási tájékoztatója a megye középfokú intézményeiről, általános iskolai tanulók részére 2016/2017. tanév Bevezető Kedves Pályaválasztó Tanulók!

Részletesebben

2. (1) Az R. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

2. (1) Az R. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki. A Kormány 240/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelete a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történõ elszámolásánál figyelembe vehetõ gyakorlati képzési normatívák mértékérõl és

Részletesebben

TÁRGY: A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 45. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben