M E G H Í V Ó július 03. (péntek) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom."

Átírás

1 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület rendkívüli ülését július 03. (péntek) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme Napirendi pont 1.) Elıterjesztés az önkormányzat fenntartásában mőködı költségvetési szervek alapító okiratának átsorolásáról szóló 193/2009.(V.27.) számú határozat módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 2.) Elıterjesztés a Kastélykert utcai strandfürdı területén létesült pavilonok bérbeadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 3.) Elıterjesztés a szennyvízközmő üzemeltetése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, június 30. Dr. Tiba István sk. polgármester

2 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének július 3-án tartandó ülésére az önkormányzat fenntartásában mőködı költségvetési szervek alapító okiratának átsorolásáról szóló 193/2009.(V.27.) számú határozat módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 193/2009. (V.27.) számú határozatával döntött a fenntartásában mőködı költségvetési szervek alapító okiratának átsorolásáról, mely döntéssel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvénybıl eredı kötelezettségének tett eleget. Az alapító okiratokat megküldtük a Magyar Államkincstárnak, mely június 26-án érkezett levelében javasolt néhány módosítást, és kérte, hogy levelük kézhezvételétıl számított 20 napon belül a kiegészített alapító okiratokat, a módosított képviselı-testületi határozatokat és a kitöltött formanyomtatványokat a kézhezvételtıl számított 20 napon belül küldjük meg. A Polgármesteri Hivatal ügyintézıi a javasolt módosításokat megvizsgálták, és ez alapján készült az elıterjesztés. Kérem a tisztelt Képviselı-testületet, szíveskedjen az elıterjesztést megtárgyalni. Határozati javaslat az önkormányzat fenntartásában mőködı költségvetési szervek alapító okiratának átsorolásáról szóló 193/2009.(V.27.) számú határozat módosítása tárgyában I. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. -ában biztosított jogkörében eljárva a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 12. pontjának A szakfeladat száma és megnevezése december 31- ig részébıl törli a évi szakfeladatok között szereplı Munkahelyi vendéglátás szakfeladatot, és azt kiegészítı tevékenységként sorolja be. Továbbá a 12. pont A szakfeladat száma és megnevezése január 1-tıl részben a évi szakfeladatok közül az alábbi szakfeladatokat törli, és azokat az alapító okirat 13., illetve 14. pontjához sorolja. 13.) Kiegészítı tevékenység: Munkahelyi étkeztetés M.n.s egyéb kiegészítı szolgáltatások 14.) Kisegítı tevékenység: Tankönyforgalmazás költségvetési szervnél

3 Folyóirat, idıszakos kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlanügynöki tevékenység A kisegítı tevékenység aránya az intézmény kiadási elıirányzatának évi 1%-os mértékét nem haladhatja meg. A képviselı-testület az 1. számú melléklet szerint a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát egységes szerkezetben elfogadja. A képviselı-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal Jegyzıjét, hogy a Magyar Államkincstár felé a szükséges intézkedéseket július 15. napjáig tegye meg. II. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. -ában, valamint a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény 68. b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár alapító okiratának 6. pontját az alábbiak szerint módosítja: 6.) Jogszabályban meghatározott közfeladata: nyilvános könyvtár Alaptevékenysége: közmővelıdési könyvtár TEAOR száma: 9101 könyvtári, levéltári tevékenység Szakágazati szám: A képviselı-testület a 2. számú melléklet szerint a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár alapító okiratát egységes szerkezetben elfogadja. A képviselı-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal Jegyzıjét, hogy a Magyar Államkincstár felé a szükséges intézkedéseket július 15. napjáig tegye meg. III. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. -ában, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (2) bekezdés a) pontjában, valamint a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény 78. (5) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító okiratának m.) pontja 3. mondatát az alábbiak szerint módosítja: A kisegítı tevékenység aránya az intézmény kiadási elıirányzatának évi 15%-os mértékét nem haladhatja meg. A képviselı-testület a 3. számú melléklet szerint a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító okiratát egységes szerkezetben elfogadja. A képviselı-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal Jegyzıjét, hogy a Magyar Államkincstár felé a szükséges intézkedéseket július 15. napjáig tegye meg. IV. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. -ában, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény

4 (2) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola alapító okiratának 6. pont Ellátandó kisegítı és vállalkozási tevékenysége, mértéke részét az alábbiak szerint módosítja: Ellátandó kisegítı és vállalkozási tevékenysége, mértéke: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. Helyiségeit költségvetési szervek vagy magánszemélyek részére bérbe adhatja. A kisegítı tevékenység aránya az intézmény kiadási elıirányzatának évi 10%-os mértékét nem haladhatja meg Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése A képviselı-testület a 4. számú melléklet szerint a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola alapító okiratát egységes szerkezetben elfogadja. A képviselı-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal Jegyzıjét, hogy a Magyar Államkincstár felé a szükséges intézkedéseket július 15. napjáig tegye meg. V. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. -ában, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (2) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı alapító okirata 12. pontjának 2. mondatát az alábbiak szerint módosítja: A kisegítı tevékenység aránya az intézmény kiadási elıirányzatának évi 10%-os mértékét nem haladhatja meg. A képviselı-testület az 5. számú melléklet szerint a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı alapító okiratát egységes szerkezetben elfogadja. A képviselı-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal Jegyzıjét, hogy a Magyar Államkincstár felé a szükséges intézkedéseket július 15. napjáig tegye meg. Balmazújváros, június 30. Dr. Tiba István polgármester

5 1. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 38. -ában biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 66. -a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 1. alapján az alábbi alapító okiratot adja ki. 1.) Az intézmény neve: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala 2.) Az intézmény székhelye: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér ) Illetékessége: Balmazújváros közigazgatási területe 4.) Az alapító szerv neve: Balmazújváros Város Önkormányzata székhelye: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér ) Irányító szerv neve: Balmazújváros Város Képviselı-testülete székhelye: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér ) Az alapítás ideje: Az alapító határozat száma: 17/1991.(XII.20.) Ör.sz. rendelet 7.) Tevékenységi jellege: közhatalmi költségvetési szerv 8.) Jogszabályban meghatározott közfeladata: 9.) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: 10.) Az intézményvezetı kinevezési rendje: az önkormányzat mőködésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása (Ötv.38. (1) bek.) önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv a képviselı-testület pályázat alapján- a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelı jegyzıt nevez ki. A kinevezés határozatlan idıre szól. 11.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: köztisztviselık jogállásáról szóló évi XXIII. törvény szerinti közszolgálati jogviszony; közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti jogviszony; Munka Törvénykönyvérıl szóló évi XXII. törvény szerinti munkavállalói jogviszony; Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény szerinti egyéb foglalkoztatási jogviszony

6 12.) Alaptevékenység: TEAOR száma:8411 Általános közigazgatás Alaptevékenységi szakágazat száma: A szakfeladat száma és megnevezése december 31-ig: Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Máshova nem sorolt gazdasági tevékenységet segítı szolgáltatás Területi igazgatási szervek tevékenysége Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési és területi kisebbségi önkormányzatok tevékenysége Város és községgazdálkodási szolgáltatás Köztemetı fenntartási feladatok Közvilágítási feladatok Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolása Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhetı elszámolása Finanszírozási mőveletek elszámolása Egészségügyi ellátás feladatai Állategészségügyi tevékenység Bölcsıdei ellátás Háziorvosi szolgálat Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítı tevékenysége: Munkahelyi vendéglátás A szakfeladat száma és megnevezése január 1-tıl: Lakó- és nem lakóépület építése Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmő építése Egyéb m.n.s. építés Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

7 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértıi tevékenység Mérnöki tevékenység, mőszaki tanácsadás Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett mőszaki vizsgálat, elemzés Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Önkormányzati jogalkotás Országgyőlési képviselı-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatiképviselı-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés Az államháztartás kiadási oldalának központi igazgatása, szabályozása A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenırzése területi szinten Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Oktatás területi igazgatása és szabályozása Kultúra területi igazgatása és szabályozása Sport, rekreáció területi igazgatása és szabályozása Lakáspolitika területi igazgatása és szabályozása Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása Foglalkoztatás-, munkaügy területi igazgatása és szabályozása Munkavédelmi, munkaügyi ellenırzés területi igazgatása és szabályozása Területpolitikai támogatások és tevékenységek Közlekedés fejlesztésének támogatása Információs társadalom fejlesztésének támogatása Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggı szolgáltatások

8 Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Központi költségvetési befizetések Nemzetközi ifjúsági együttmőködés Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Közterület rendjének fenntartása Tőz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Bölcsıdei ellátás Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Az idıskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó idıskor megteremtését célzó programok Civil szervezetek mőködési támogatása Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Hátrányos helyzető kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai Komplex térségi integrációt segítı programok Telepszerő lakókörnyezetek felszámolását célzó programok Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Környezetvédelmi csoportok tevékenységének támogatása Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása Speciális csoportok jogainak és érdekeinek védelme Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi

9 tevékenységek támogatása Köztemetı-fenntartás és mőködtetés 13.) Kiegészítı tevékenység: Munkahelyi étkeztetés M.n.s. egyéb kiegészítı szolgáltatások 14.) Kisegítı tevékenység: Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlanügynöki tevékenység Kisegítı tevékenysége aránya az intézmény kiadási elıirányzatának 1%-át nem haladhatja meg. 15.) Vállalkozási tevékenysége, arányának felsı határa a szerv kiadásaiban: nincs 16.) A feladatellátást szolgáló vagyon: Az intézmény leltára, vagyonnyilvántartás szerinti vagyon 17.) Vagyon feletti rendelkezés joga: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V.24.) sz. rendelet Záradék: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratát Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a.../2009. (.) számú határozatával jóváhagyta. Balmazújváros, Dr. Veres Margit jegyzı Dr. Tiba István polgármester

10 2. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. -ában biztosított jogkörében eljárva a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 37., a módosított Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88., az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10., valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 2. alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1.) Az intézmény neve: Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2.) Székhelye: 4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 1.sz Telephelye: TELEHÁZ 4060 Balmazújváros, Bimbó köz 1/A. 3.) Az intézmény alapítója, címe: Balmazújváros Községi Tanács 4060 Balmazújváros, Kossuth tér ) Az alapítás ideje: 1954 Az alapító határozat száma, kelte: --- / ) A fenntartó és irányító szerv neve, címe: Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testülete 4060 Balmazújváros, Kossuth tér ) Jogszabályban meghatározott közfeladata: nyilvános könyvtár Alaptevékenysége: közmővelıdési könyvtár TEAOR száma: 9101 könyvtári, levéltári tevékenység Szakágazati szám: ) Könyvtár feladatai: -általános győjtıkörő nyilvános könyvtári szolgáltatás biztosítása Balmazújváros területén; -könyvtári dokumentumok győjtése, ırzése, feltárása; -dokumentumok, információcserék biztosítása; -rendezvények szervezése; -máshova nem sorolható egyéb szolgáltatások biztosítása; -iskolarendszeren kívüli szakmai, és nem szakmai oktatás; -az emagyarország Pont és az Európai Információs Alpont, Teleház mőködtetése;

11 Ellátandó alaptevékenysége: A szakfeladat száma és megnevezése december 31-ig Könyvtári tevékenység Máshova nem sorolható egyéb szolgáltatások A szakfeladat száma és megnevezése január 1-tıl Általános épülettakarítás Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szervezése Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése 8.) Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítı tevékenysége: Foglalkoztatást elısegítı képzések A könyvtár az önkormányzat költségvetési intézményei részére, külsı szerv részére, lakosság részére szabad kapacitása erejéig bevételeinek növelése érdekében szolgáltatást végezhet. Könyvtári dokumentumokról térítés ellenében másolatot készíthet. A lakosság részére térítés ellenében internet hozzáférési lehetıséget biztosít. 9.) Az intézmény jogállása: önálló jogi személy 10.) Az intézmény típusa: közmővelıdési könyvtár 11.) Típus szerinti besorolása: - A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv - Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény - A feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint: önállóan mőködı költségvetési szerv 12.) Ellátandó kisegítı és vállalkozási tevékenysége, mértéke: Az intézmény kisegítı és vállalkozási tevékenységet nem végez. 13.) A feladat ellátását szolgáló vagyon, és vagyon feletti rendelkezési jog: Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezési jogra a városi önkormányzat

12 vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet az irányadó. 14.) Gazdálkodással összefüggı jogosítványok: Részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv, amely valamennyi elıirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír. A pénzügyigazdasági feladatait Balmazújváros város Polgármesteri Hivatala, mint önálló költségvetési szerv látja el. 15.) A vezetı kinevezésének rendje: Az intézmény élén vezetı áll. Az intézmény vezetıjét nyilvános pályázat útján a Képviselı-testület, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott idıre bízza meg a vezetıi feladatok ellátásával (1997. évi CXL. törvény, évi XXXIII. törvény valamint 150/1992 (XI. 20) Korm. rendelet alapján.) Az intézményvezetı felett a munkáltatói jogkört, vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében az irányító szerv, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 16.) Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok : a fenntartó által engedélyezett állományi létszámkeret alapján az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetıje gyakorolja: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, s az ennek végrehajtására kiadott 150/1992. (XI. 20.))Korm. rendelet, a 2/1993. (I.30.) MKM rendelet, valamint az évi XXII. Munka Törvénykönyve alapján. 17.) Az intézmény képviseletére jogosultak: Az igazgató, akadályoztatása esetén a vezetı által megnevezett személy. Záradék: A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a.../2009. ( ) számú határozatával hagyta jóvá. Balmazújváros, Dr. Veres Margit Dr. Tiba István

13 jegyzı polgármester

14 3. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. -ában biztosított jogkörében eljárva a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 37. -a módosított Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. -a az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. -a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 2. alapján az alábbi alapító okiratot adja ki. a.) Az intézmény neve: Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM azonosító: Rövid neve: VPÁMK és AMI b.) Székhelye: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telephelyei: 4060 Balmazújváros, Kadarcs u Nagyhegyes, Kossuth u c.) Az intézmény alapítója, címe: Balmazújváros Város Önkormányzata 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. d.) Az alapítás ideje: július 1. Az alapító határozat száma, kelte: 32/1998. (III.25.) e.) A fenntartó és irányító szerv neve, címe: Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testülete 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. f.) Jogszabályban meghatározott közfeladata: egyéb szórakoztatás, szabadidıs tevékenység, alapfokú oktatás g.) Alaptevékenysége: TEAOR száma: 9329 Alaptevékenységi szakágazat: Az alapfokú mővészetoktatási intézményben mővészeti nevelés és oktatás folyik. Az alapfokú mővészeti oktatás megalapozza a mővészi kifejezı készségeket, ill. elıkészít, felkészít a szakirányú továbbtanulásra. A szakfeladat száma és megnevezése december 31-ig Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Alapfokú mővészetoktatás Mővelıdési központok, házak tevékenysége Múzeumi tevékenység

15 - pedagógus szakvizsga és továbbképzés biztosítása (277/1997. XII.22. Korm. rendelet) - pedagógusok szakkönyvvásárlásának támogatása (20/1997. II.13. Korm. rendelet 4. ) - szakmai fejlesztési feladatok támogatása A szakfeladat száma és megnevezése január 1-tıl Általános épülettakarítás Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ágban Alapfokú mővészetoktatás képzı- és iparmővészeti, táncmővészeti, szín- és bábmővészeti ágban Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Foglalkoztatást elısegítı képzések Megváltozott munkaképességőek rehabilitációs képzése Szakmai továbbképzések Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Befogadó színházak tevékenysége M.n.s. színházak tevékenysége Múzeumi győjteményi tevékenység Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcsolati tevékenység Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítı tevékenysége: Az intézmény az Önkormányzat költségvetési intézményei részére, külsı szerv részére, lakosság részére szabad kapacitása erejéig bevételeinek növelése érdekében szolgáltatást végezhet. Mővészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezése: Zenemővészeti ág: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, trombita, kürt, tenorkürt, harsona, tuba, ütı, népzene, zongora, hegedő, cselló, gitár, szintetizátor, ének, kamarazene Táncmővészeti ág: modern tánc, néptánc h.) Az intézmény mőködési köre: Balmazújváros közigazgatási területe i.) Az intézmény jogállása: Az intézmény a közoktatási törvényben foglaltak alapján önálló jogi személy. j.) Az intézmény típusa: többcélú intézmény, általános mővelıdési központ

16 k.) A felvehetı maximális gyermeklétszám: Évfolyamok száma: zenemővészeti ágban 300 fı táncmővészeti ágban 200 fı 1-12 évfolyam l.) Típus szerinti besorolása: - A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv - Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény - A feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint: önállóan mőködı költségvetési szerv m.) Ellátandó kisegítı és vállalkozási tevékenysége, mértéke: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. Helyiségeit költségvetési szervek vagy magánszemélyek részére bérbe adhatja. A kisegítı tevékenység aránya az intézmény kiadási elıirányzatának évi 15%-os mértékét nem haladhatja meg Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése n.) A feladat ellátását szolgáló vagyon és vagyon feletti rendelkezési jog: Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezési jogára a városi önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet az irányadó. o.) Gazdálkodással összefüggı jogosítványok: Részben önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv, amely valamennyi elıirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír. A pénzügyi-gazdasági feladatait Balmazújváros város Polgármesteri Hivatala, mint önálló költségvetési szerv látja el. p.) A vezetı kinevezésének rendje: Az intézmény élén igazgató áll. Az intézmény vezetıjét nyilvános pályázat útján a Képviselı-testület, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott idıre bízza meg a vezetıi feladatok ellátásával (1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról, a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet alapján). Az intézmény vezetı felett a munkáltatói jogkört, vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében az irányító szerv, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. q.) Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok : Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetıje gyakorolja a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, ennek végrehajtására kiadott 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet, 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet valamint az évi XXII. Munka Törvénykönyve alapján. r.) Az intézmény képviseletére jogosultak: Az igazgató, akadályoztatása esetén az általános helyettes, illetve a vezetı által megnevezett személy.

17 Záradék: A Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító okiratát Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testülete a /2009. (.) számú határozatával hagyta jóvá. Balmazújváros, Dr. Veres Margit jegyzı Dr. Tiba István polgármester

18 4. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. -ában biztosított jogkörében eljárva a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 37. -a módosított Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. -a az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. -a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 2. alapján az alábbi alapító okiratot adja ki. 1.) Az intézmény neve: Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola OM azonosító: ) Székhelye: 4060 Balmazújváros, Móricz Zs. u Telephelyei: 4060 Balmazújváros, Hortobágyi u Balmazújváros, Vörösmarty u ) Az intézmény alapítója, címe: Balmazújváros Város Önkormányzata 4060 Balmazújváros, Kossuth tér ) Az alapítás ideje: július 1. Az alapító határozat száma, kelte: 178/2007. (V.23.) 5.) A fenntartó és irányító szerv neve, címe: Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testülete 4060 Balmazújváros, Kossuth tér ) Jogszabályban meghatározott közfeladata: oktatás Alaptevékenysége: alapfokú oktatás TEAOR száma: 8520 Alaptevékenységi szakágazat: Az általános iskola feladatai: Az intézmény helyi pedagógiai programja alapján a tankötelezettséghez kapcsolódó feladatok ellátása. Nyolc évfolyamos általános iskolai nevelés-oktatás, amely a tankötelezettség teljesítésére, az általános mőveltség megalapozására, az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére irányul. Napköziotthon, menza mőködtetése. A Szakértıi Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhetı sajátos nevelési igényő tanulók nevelése, oktatása. A halmozottan hátrányos helyzető tanulók esélyegyenlıségét szolgáló integráció biztosítása.

19 A szakfeladat száma és megnevezése december 31-ig Iskolai intézményi közétkeztetés kedvezményes intézményi étkeztetés ( Gyvt (5) bek. a)-d) pontja ) Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás -nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás- értékközvetítı és képességfejlesztı programmal -emelt szintő testnevelés, matematika és informatikai oktatás -etnikai kisebbség nevelése, oktatása -képességkibontakoztató és integrációs felkészítés Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása az alábbi fogyatékossági típusokban: -beszédfogyatékos -testi-, érzékszervi fogyatékos -a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okokra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenessége Általános iskolai felnıttoktatás Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás Diáksport -pedagógus szakvizsga és továbbképzés biztosítása ( 277/1997. XII.22. Korm. rendelet) -pedagógusok szakkönyvvásárlásának támogatása ( 20/1997. II.13. Korm. rendelet 4. ) -tanulók tankönyvvásárlásának általános és kiegészítı támogatása ( évi XXXVII. tv.) -szakmai fejlesztési feladatok támogatása A szakfeladat száma és megnevezése január 1-tıl Tankönyv forgalmazás költségvetési szervnél Általános épülettakarítás Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) integrált keretek között az alábbi fogyatékossági típusokban: -beszédfogyatékos -testi-, érzékszervi fogyatékos -a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okokra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenessége

20 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása (1-4.évf.) Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évf.) integrált keretek között az alábbi fogyatékossági típusokban: -beszédfogyatékos -testi-, érzékszervi fogyatékos -a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okokra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenessége Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása ( 5-8. évfolyam ) Általános iskolai felnıttoktatás (5-8. évfolyam ) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése A hátrányos helyzető gyermekek, fiatalok és családok életminıségét javító programok Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzető gyermekek, fiatalok részére Romák társadalmi integrációját elısegítı egyéb tevékenységek, programok Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Könyvtári állomány gyarapítása Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítı tevékenysége: Az intézmény az Önkormányzat költségvetési intézményei részére, külsı szerv részére, lakosság részére szabad kapacitása erejéig bevételeinek növelése érdekében szolgáltatást végezhet. Ellátandó kisegítı és vállalkozási tevékenysége, mértéke: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. Helyiségeit költségvetési szervek vagy magánszemélyek részére bérbe adhatja. A kisegítı tevékenység aránya az intézmény kiadási elıirányzatának évi 10%-os mértékét nem haladhatja meg Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7.) Az intézmény mőködési köre: Balmazújváros közigazgatási területe 8.) Az intézmény jogállása: Az intézmény a közoktatási törvényben foglaltak alapján

21 önálló jogi személy. 9.) Az intézmény típusa: általános iskola 10.) A felvehetı maximális gyermeklétszám: 1120 fı Évfolyamok száma: 1-8 évfolyam 11.) Típus szerinti besorolása: - A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv - Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény - A feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint: önállóan mőködı költségvetési szerv 12.) A feladat ellátását szolgáló vagyon és vagyon feletti rendelkezési jog: Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezési jogára a városi önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet az irányadó. 13.) Gazdálkodással összefüggı jogosítványok: Részben önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv, amely valamennyi elıirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír. A pénzügyi-gazdasági feladatait Balmazújváros város Polgármesteri Hivatala, mint önálló költségvetési szerv látja el. 14.) A vezetı kinevezésének rendje: Az intézmény élén igazgató áll. Az intézmény vezetıjét nyilvános pályázat útján a Képviselıtestület, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott idıre bízza meg a vezetıi feladatok ellátásával (1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról, a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet alapján). Az intézmény vezetı felett a munkáltatói jogkört, vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében az irányító szerv, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 15.) Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok : Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetıje gyakorolja a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, ennek végrehajtására kiadott 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet valamint az évi XXII. Munka Törvénykönyve alapján. 16.) Az intézmény képviseletére jogosultak:

22 Az igazgató, akadályoztatása esetén az általános helyettes, illetve a vezetı által megnevezett személy. 17.) Az intézmény közvetlen jogelıdjének neve, székhelye: - Kalmár Zoltán Általános Iskola Balmazújváros, Móricz Zs. u Bocskai István Általános Iskola Balmazújváros, Hortobágyi u. 12. Záradék: A Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola alapító okiratát Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testülete a /2009. (.) számú határozatával hagyta jóvá. Balmazújváros, Dr. Veres Margit jegyzı Dr. Tiba István polgármester

23 5.számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. -ában biztosított jogkörében eljárva a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 37. -a módosított Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. -a az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. -a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 2 alapján az alábbi alapító okiratot adja ki. 1.) Az intézmény neve: Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı OM azonosító: ) Székhelye: 4060 Balmazújváros, Batthyány u Telephelyei: gimnáziumi épületrész Balmazújváros, Kossuth tér 15. tankonyha Balmazújváros, Batthyány u. 18. nıi ruhakészítı tanmőhely Balmazújváros, Böszörményi u.98. fémipari tanmőhely Balmazújváros, Bólyai u. 2. ( Hexa-Metal Kft tulajdona ) 3.) Az intézmény alapítója, címe: Balmazújváros Város Önkormányzata 4060 Balmazújváros, Kossuth tér ) Az alapítás ideje: július 1. Az alapító határozat száma, kelte: 134/1999. (VI.07.) 5.) A fenntartó és irányító szerv neve, címe: Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testülete 4060 Balmazújváros, Kossuth tér ) Jogszabályban meghatározott közfeladata: oktatás Alaptevékenysége: középfokú oktatás TEAOR száma: 8531 Alaptevékenységi szakágazat: A gimnázium feladatai: A gimnáziumban általános mőveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsıfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítı nevelés és oktatás folyik. Ezen túlmenıen a nyelvi elıkészítı évfolyammal induló gimnáziumi osztályban angol/német idegen nyelvbıl a 9. évfolyamon nyelvi elıkészítés történik. A szakközépiskola feladatai: A szakközépiskolának érettségire felkészítı, általános mőveltséget megalapozó négy középiskolai évfolyama van. A 9. évfolyamtól kezdıdıen szakmai orientáció, a 11. évfolyamtól kezdıdıen elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás is folyik.

24 A szakiskola feladatai: A szakközép-iskolában a tanuló a középiskolai évfolyamon felkészül az érettségi vizsgára, valamint felsıfokú iskolai továbbtanulásra, ill. munkába állásra, és elıkészül a szakképzésbe való bekapcsolódásra. A szakközépiskolában oktatott szakmacsoportok: gépészet, informatika, közlekedés, kereskedelem-marketing, vendéglátás-idegenforgalom. A szakiskola 9. évfolyamán általános mőveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, 10. évfolyamon szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás folyik. A szakképzési évfolyamokon szakmai vizsgára való felkészítés folyik. A szakiskolában oktatott szakmacsoportok: gépészet, elektrotechnika-elektronika, építészet, könnyőipar, kereskedelem-marketing, vendéglátás-idegenforgalom. A szakfeladat száma és megnevezése december 31-ig Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Nappali rendszerő gimnáziumi nevelés, oktatás Gimnáziumi felnıttoktatás Nappali rendszerő szakközépiskolai nevelés, oktatás Nappali rendszerő szakiskolai nevelés, oktatás Nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatás -etnikai kisebbségi nevelés és oktatás -képességkibontakoztató és integrációs felkészítés -kedvezményes intézményi étkeztetés -pedagógus szakvizsga és továbbképzés biztosítása -pedagógusok szakkönyvvásárlásának biztosítása -tanulók tankönyvvásárlásának általános és kiegészítı támogatása -szakmai fejlesztési feladatok támogatása Alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítı és kiegészítı tevékenysége: Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás és vizsgáztatás A szakfeladat száma és megnevezése január 1-tıl Tankönyv forgalmazás költségvetési szervnél Általános épülettakarítás Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Nappali rendszerő gimnáziumi oktatás (9-12/13. évf.) Gimnáziumi felnıttoktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerő szakközépiskolai oktatás (9-12/13.évf.) Szakközépiskolai felnıttoktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerő szakiskolai oktatás (9-10. évf.) Nappali rendszerő szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon

25 Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon A hátrányos helyzető gyermekek, fiatalok és családok életminıségét javító programok Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzető gyermekek, fiatalok részére Romák társadalmi integrációját elısegítı egyéb tevékenységek, programok Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Könyvtári állomány gyarapítása Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítı tevékenysége: Az intézmény az Önkormányzat költségvetési intézményei részére, külsı szerv részére, lakosság részére szabad kapacitása erejéig bevételeinek növelése érdekében szolgáltatást végezhet Vakolás Festés, üvegezés Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Foglalkoztatást elısegítı képzések 7.) Szakmai oktatás keretében az intézményben oktatott szakmák megnevezése: Szakmacsoport Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosító száma Gépészet Gépi forgácsoló CNC-forgácsoló Géplakatos Hegesztı Szerkezetlakatos Gépgyártástechnológiai technikus Elektrotechnika-elektronika Villanyszerelı Informatika Gazdasági informatikus Építészet Burkoló Festı, mázoló és tapétázó Ács, állványozó Kımőves Könnyőipar Nıi szabó Csecsemı- és gyermekruha

26 készítı Közlekedés Autószerelı Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Vendéglátás-idegenforgalom Bútor- és lakástextil-eladó Élelmiszer- és vegyiáru-eladó Mőszakicikk eladó Porcelán- és edényáru-eladó Ruházati eladó Zöldség-gyümölcs eladó Kereskedı Cukrász Pincér Szakács Vendéglıs Kereskedelmi ügyintézı ) Az intézmény mőködési köre: Balmazújváros és igény szerint a környezı települések 9. évfolyamos tanulóit fogadja az intézmény. 9) Az intézmény jogállása: Az intézmény a közoktatási törvényben foglaltak alapján önálló jogi személy. 10) Az intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény A felvehetı maximális gyermeklétszám: Kossuth tér 15. sz. alatti telephelyen: Batthyány u. 1-7.sz. alatti telephelyen: Évfolyamok száma: 845 fı 315 fı 530 fı évfolyam 11.) Típus szerinti besorolása: - A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv - Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény - A feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint: önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv 12.) Ellátandó kisegítı és vállalkozási tevékenysége, mértéke: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. A kisegítı tevékenység aránya az intézmény kiadási elıirányzatának évi 10%-os mértékét nem haladhatja meg. A kisegítı tevékenységek körébe tartozik a helyiségek bérbeadása, és az intézmény tulajdonát képezı mikrobusz bérbeadása költségvetési szervek vagy magánszemélyek részére Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Személygépjármő kölcsönzése

27 13.) A feladat ellátását szolgáló vagyon és vagyon feletti rendelkezési jog: Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezési jogára a városi önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet az irányadó 14.) Gazdálkodással összefüggı jogosítványok: Önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. 15.) A vezetı kinevezésének rendje: Az intézmény élén igazgató áll. Az intézmény vezetıjét nyilvános pályázat útján a Képviselıtestület, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott idıre bízza meg a vezetıi feladatok ellátásával (1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról, a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet alapján). Az intézményvezetı felett a munkáltatói jogkört, vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében az irányító szerv, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 16.) Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok : Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetıje gyakorolja a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, ennek végrehajtására kiadott 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet valamint az évi XXII. Munka Törvénykönyve alapján. 17.) Az intézmény képviseletére jogosultak: Az igazgató, akadályoztatása esetén az általános helyettes, illetve a vezetı által megnevezett személy. 18.) Az intézmény közvetlen jogelıdjének neve, székhelye: - Széchenyi István Szakmunkásképzı és Szakközépiskola Balmazújváros, Batthyány u Veres Péter Gimnázium Balmazújváros, Kossuth tér 15. Záradék: A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı alapító okiratát Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testülete a /2009. ( ) számú határozatával hagyta jóvá. Balmazújváros, Dr. Veres Margit jegyzı Dr. Tiba István polgármester

28 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének július 3-án tartandó ülésére a Kastélykert utcai strandfürdı területén létesült pavilonok bérbeadása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület 102/2009. (III. 25.) sz. határozata alapján meghirdetett hosszú távú üzemeltetési joggal bérbeadható strandfürdı szolgáltató pavilonokra érvényes pályázatot nem nyújtottak be. Annak érdekében, hogy az elkészült pavilonok mielıbb hasznosíthatók legyenek, javasoljuk a Képviselı-testületnek, hogy 5 éves tartamú bérbeadással biztosítsuk és segítsük elı a hiányos szolgáltatást a fürdı létesítményeknél. Az összesen 4 pavilonegységbıl 2 db pavilonra, illetve a pavilonok bérbevételére Jónás Tamás a BEST OF TOM Kft. ügyvezetıje és Tar László balmazújvárosi vállalkozó nyújtottak be kérelmet. Mivel a pavilon hasznosítása már pályázat útján lebonyolításra került és piacképes pályázat nem érkezett, javasoljuk a Képviselı-testületnek, hogy fenti számú határozatát a 20 éves üzemeltetési jogra vonatkozóan helyezze hatályon kívül és a pavilonegységek 5 éves idıtartamra bérbeadás útján legyenek hasznosítva. A hatályos vagyonrendeletünk szerint a bérleti díj megállapítása a PVV Bizottság hatáskörébe van utalva. Javasoljuk továbbá, hogy a további pavilonok bérbeadásáról és bérlı kiválasztásáról is a PVV Bizottság döntsön, amennyiben a további 2 üzlethelyiségre bérbevételi szándékot nyújtanak be. Határozati javaslat A Kastélykert utcai strandfürdı területén létesült pavilonok bérbeadása tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 80. (1) bekezdésre a Balmazújváros, Kastélykert utcai fürdı területén létesült pavilonok hasznosításáról az alábbiakban határoz: A 102/2009. (III. 25.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi. A 4 db (1 db nettó 25 m 2, 2 db nettó 15 m 2 alapterülető) szolgáltató pavilont 5 éves idıtartamra bérbeadás útján hasznosítja. A pavilonegységek bérbevételére benyújtott kérelmek alapján felkéri a Képviselı-testület a PVV Bizottságot, hogy az évenkénti bérleti díjat állapítsa meg, s a további még üresen álló pavilonok esetében vállalkozói kérelem alapján a bérlıket válassza ki. A bérleti szerzıdések a PVV Bizottság ármegállapítása után a mőszaki átadás-átvételi eljárás

29 2 lefolytatásával köthetık meg. Felkéri a Képviselı-testület a Városgazdálkodási Kht-t, hogy haladéktalanul intézkedjen a mőszaki átadás-átvételhez és használatbavételi engedélyezéshez szükséges feltételek és dokumentumok átadásáról. A mőködési engedélyeket a vonatkozó jogszabályok szerinti feltételekkel a kiválasztott bérlıknek kell beszereznie a tervezett tevékenységhez. Felhatalmazza a Képviselı-testület Dr. Tiba István polgármestert a bérleti szerzıdések megkötésére, továbbá a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidı: július 03. és folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Kalmár Zoltán ügyvezetı Balmazújváros, június 30. Dr. Tiba István polgármester

30

31

32 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének július 3-án tartandó ülésére a szennyvízközmő üzemeltetése tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a június 24-én tartott testületi ülésen döntött arról, hogy Balmazújváros polgármestere és jegyzıje folytasson tárgyalásokat a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt-vel arról, hogy a szennyvízhálózat üzemeltetésére kiírt koncessziós eljárás befejezéséig milyen feltételekkel hajlandó a Vízmő Zrt tovább üzemeltetni a szennyvízhálózatot. Megkeresésünkre Dr. Kovács László vezérigazgató úr a mellékelt levelet és szennyvízszámítási táblázatot bocsájtotta a rendelkezésünkre. A mellékelt levél szerint a Vízmő Zrt. július 6. napját követıen is hajlandó tovább üzemeltetni a szennyvízcsatorna-hálózatot az alábbi feltételekkel. A szennyvízdíj számítás mellékelt táblázata szerint a szennyvízdíj 310,-Ft/m 3 + ÁFA összegbe kerülne és 220,-Ft/hó/fogyasztási hely + ÁFA összegért vállalják a további üzemeltetést. Ajánlatuk szerint az is elfogadható számukra, ha változatlan jelenlegi díj mellett arányosan csökkentett használati díjat fizetne a Vízmő Zrt az önkormányzat számára. Jelenleg ,-Ft + ÁFA díjat fizet az önkormányzat részére a Vízmő Zrt, ajánlata szerint az üzemeltetési idıszakra m 2 -ként 35,-Fttal csökkenne az üzemeltetési díj. Amennyiben a Tisztelt Képviselı-testület a Vízmő Zrt. ajánlatát fogadja el, úgy szükségessé válhat a településen fizetendı szennyvízcsatorna szolgáltatási díjak megállapításáról szóló 2/2008 (I. 24.) számú rendelet módosítása is. Amennyiben a Vízmő Zrt-t választja ki a Képviselı-testület a koncessziós eljárás lezárásáig további üzemeltetınek, úgy lehetıség van a szennyvízdíjak változatlanul hagyása mellett a fizetendı használati díj csökkentésére. Határozati javaslat Szennyvízközmő üzemeltetése tárgyában. I. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló év LXV. törvény 80. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a szennyvízhálózat üzemeltetésével a koncessziós eljárás lezárásáig, de legkésıbb szeptember 30. napjáig a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt-t bízza meg: a.) alternatíva: azzal a feltétellel, hogy az üzemeltetési idıszakra változatlan jelenlegi szennyvízdíj alkalmazása mellett m 3 -ként 35,-Ft-tal csökkentett mértékő használati díjat fizessen meg a Vízmő Zrt. b.) alternatíva: azzal a feltétellel, hogy a Vízmő Zrt-nek változatlan összegő marad a használati díj fizetési kötelezettsége és a Képviselı-testület a szennyvízdíj alkalmazását a mellékelt rendelet szerint fogadja el.

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata az Püspökladányi Általános

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül.

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül. 2. számú melléklet A Barcsi Bölcsıde, Óvoda, Általános, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát módosító okirat Barcs

Részletesebben

ELTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testülete 2010. április 29. napján tartandó soron következ ülésére

ELTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testülete 2010. április 29. napján tartandó soron következ ülésére ELTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testülete 2010. április 29. napján tartandó soron következ ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények átszervezésével kapcsolatos dokumentumok módosítása

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola

Erkel Ferenc Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Erkel Ferenc Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Vörösmarty Mihály Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai: 425-439, 446/2012. d./ rendelete: --- TÁRGYSOROZAT Megnyitó

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 37628/2008. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okiratok módosítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okiratok módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-39 /2012. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Intézményi alapító

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Önkormányzati intézmények alapító okirata módosítása Iktatószám:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. január 15. (péntek) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. január 15. (péntek) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Iktatószám:1973-7/2009. Alapító Okirat A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalom Tartalom I. Rész Általános rendelkezések... 8 1.1 A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12813/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Farkas Ferenc

Részletesebben

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ülésére

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E l n ö k e Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Tömör István polgármester

Tömör István polgármester BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-i nyílt ülésen felvett jegyzőkönyv alapján. 126/2014.(VI.26.) KT számú

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. augusztus 18-án (hétfő) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. augusztus 18-án (hétfő) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

3. A költségvetési szervbe felvehetı maximális gyermeklétszám 2010. július 1. napjától: 400 fı

3. A költségvetési szervbe felvehetı maximális gyermeklétszám 2010. július 1. napjától: 400 fı Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testületének /2010.(IV.22.) KT határozata a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról Sajószentpéter Városi Önkormányzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 71/2011. Melléklet: 1 db.

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

Határozat-tervezet. Normatív Határozat

Határozat-tervezet. Normatív Határozat Határozat-tervezet /2012. (XII. 12.) sz. NORMATÍV Kth. Általános Iskola alapító okiratának módosítása Normatív Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 A személyes gondoskodást

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alapítás dátuma: 1991. január 30. (1990. december 15.)

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alapítás dátuma: 1991. január 30. (1990. december 15.) 96/2009. (VI. 25.) MÖK határozat mellékletei 1. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospata.hu 9402/2010. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - A Vay Miklós Szakképzı

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 32-3/2011. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2011. február 27-ei ülésének J

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 27. sz. melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT. 27. sz. melléklet 27. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Egységes

Részletesebben

Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat. Németh László Városi Könyvtár 354985

Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat. Németh László Városi Könyvtár 354985 1. számú melléklet: 1.A költségvetési szerv neve: Rövid neve: Törzsszáma: Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár Németh László Városi Könyvtár

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 10. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 906-4- /2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdésének g.) pontjában, és 38. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 192/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Alapító Okiratok módosítása

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadva: 133/2009.(VI. 18.)KT. határozattal Székelyné Drahos Mária óvodavezetı A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I- III negyedéves teljesítéséről 2. Pályázat a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény magasabb

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5219-2/2011. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - közoktatási intézmények

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. május 26. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. május 26. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 0. május 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 0. május 6-i ülésére. napirendi pont Tárgy: Az Intézményi

Részletesebben

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata Előterjesztés Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-Testület! A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító

Részletesebben

A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BALASSAGYARMAT 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI... 3 I.1. Az intézmény adatai... 3 I.2. Az iskola

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 156/2011.(IV.28.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Tájékoztató Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben 1 ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról Az Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011.

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Elıkészítı: Pékné dr. Csefkó Judit aljegyzı Szabó Lajos osztályvezetı E L İ T E R J E SZ T É S A

Részletesebben

13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása

13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása 1. elfogadja a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. a) számú mellékletbe

Részletesebben

TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA

TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA 2014 ARSIS Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma 4400 Nyíregyháza, Ifjúság út 9 Alapító Okirat 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésrõl,

Részletesebben

152/2011. (VIII. 16.) MÖK

152/2011. (VIII. 16.) MÖK 152/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 50-14/2012.ikt.sz. 3. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala alapító

Részletesebben

VI-136/4976/2013. sz. határozat 6. sz. melléklete A HERMAN OTTÓ MÚZEUM Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

VI-136/4976/2013. sz. határozat 6. sz. melléklete A HERMAN OTTÓ MÚZEUM Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) VI-136/4976/2013. sz. határozat 6. sz. melléklete A HERMAN OTTÓ MÚZEUM Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

A KISKUN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKÍRAT MÓDOSÍTÁS

A KISKUN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKÍRAT MÓDOSÍTÁS A KISKUN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKÍRAT MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE (a módosítások vastagon szedve) Eredeti: 2000. 02. 24. Módosítások: 2000. 08. 22. 2001. 08. 15.

Részletesebben

HEVES VÁROSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZET BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. Szervezeti és Működési Szabályzata

HEVES VÁROSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZET BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. Szervezeti és Működési Szabályzata HEVES VÁROSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZET BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Rózsa Sándor igazgató 2009. 11.18. Jóváhagyta:

Részletesebben

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné Igazgató 2010. 1 TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Összeállította: Fejér Zsolt ig.h. Készítette: Fejér Zsolt ig.h. Tóth Jánosné gazd.vez. Lenkey Csaba igazgató beterjesztése alapján,

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 12. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása.

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása. TAR TALO M M UTAT Ó SZOI alapdokumentumainak módosítása. 2. Költségvetési szervek Alapító Okiratainak felülvizsgálata. 3. Játékvár Óvoda alapdokumentumainak módosítása. 4. Együttműködési megállapodások.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2009. május 14-én 17 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Bányász Kultúrotthon Jelen vannak: Petrik

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2014. 1 Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16. Intézményvezető:

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008.január 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Barna Zoltán, Hubainé Szabó Margit,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 2. A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI... 2 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 628-10/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. május 22-én megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

Határidő: 2011. június 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Határidő: 2011. június 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 84/2011. (V. 31.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pápai Türr István Gimnázium és Kollégium, valamint a pápai Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium kollégiumi feladatait

Részletesebben

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság Nyilvános ülés anyaga Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS a középfokú köznevelési intézmények és a Közintézmények Szolgáltató

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2008 (XI.06.) h a

Részletesebben

ALAPÍTÓ O K I R A T. Intézmény neve: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 583374. Törzsszáma:

ALAPÍTÓ O K I R A T. Intézmény neve: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 583374. Törzsszáma: ALAPÍTÓ O K I R A T Intézmény neve: Törzsszáma: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 583374 2. Székhelye: Békéscsaba, Szabadság tér 9. 3. Telephelyei: Békéscsaba, Gyár u. 16. Békéscsaba,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit Jegyzőkönyv Készült: 2014. február 27-én 13 00 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

TÁRGY: A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 45. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 26/2013. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2013. január 17-i ülésének J E G

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 4. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kozmutza Flóra Óvoda,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 25. E L Ő T E R J

Részletesebben

6. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 03. 13-án összehívott rendkívüli üléséről.

6. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 03. 13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 104/6/2014. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 0. 1-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. BAZ.M.Ö. Surányi Gim. Sz. I.

ALAPÍTÓ OKIRAT. BAZ.M.Ö. Surányi Gim. Sz. I. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: 1.2 A költségvetési szerv rövid neve: 1.3 A költségvetési szerv rövidített neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium,

Részletesebben

Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság .. napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Iktatószám: 01/1093-2/2008. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés alelnökének előterjesztése a Porpáczy Aladár Általános Művelődési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58 Tel.: 510-384

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58 Tel.: 510-384 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58 Tel.: 510-384 Ikt. sz.: 02-1666/2005. Témafelelős: Hering Ferenc Tárgy: A Pedagógiai Szakszolgálat Alapító

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11.

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. I. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. belső

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t 1.1. Az intézmény neve: Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium 1.2. Az intézmény rövidített neve: 2. OM azonosító: 031209 KİRÖSI

Részletesebben

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1)

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1) Az alapító okirat száma: 7/2000. KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1) Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselőtestülete a 184/1999. sz.

Részletesebben

190/2009. (V. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat

190/2009. (V. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 28-án csütörtökön du. 17,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 190/2009. (V.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Tárgy: Az Általános Művelődési Központ Alapító okiratának módosítása. Tisztelt

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 19. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Széchényi Ferenc

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! & 5 j i c 1 0 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola a 11/1994. MKM r. 51. (6) bek. értelmében

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJa A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

Szeremle-Dunafalva Önkormányzati Társulás megállapodásának felülvizsgálata

Szeremle-Dunafalva Önkormányzati Társulás megállapodásának felülvizsgálata Előterjesztés Tárgy: Szeremle-Dunafalva Önkormányzati Társulás megállapodásának felülvizsgálata Készült: a Szeremle és Dunafalva Községi Önkormányzatok 2013.05.30-i együttes ülésére Készítette: Gálné Jogszabályi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 12/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 42-55. Rendelet száma: 12. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben