Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sárospatak Város Jegyzıjétıl"

Átírás

1 Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/ /2011. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselı-testület! A 3/2011. (I.26.) NEFMI rendelet módosítja az alapfokú mővészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetésérıl és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendeletet, amely szerint az alapfokú mővészetoktatási intézményekben szeptember 1-vel új követelményrendszer és tantervi program kerül bevezetésre. Ennek értelmében a zenemővészeti ág valamennyi szakirányát érintıen pontosításra kerültek a tanszakok elnevezései, továbbá változott a néptánc, valamint a képzı- és iparmővészeti ág tantárgystruktúrája is, amelyek a Farkas Ferenc Mővészeti Iskola Alapító Okiratába átvezetésre kerültek. A megkezdett képzések természetesen felmenı rendszerben tovább folytathatók a jogszabályban meghatározott idıpontig. Képviselı-testületünk májusi ülésén döntött a Carolina Óvoda és Bölcsıde József Attila úti Tagintézményének a görög katolikus egyház részére történı átadásáról, ezért a Carolina Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratában törlésre kerül az említett tagintézmény. Sárospatak Város Önkormányzata a tulajdonában lévı 496/A/5. helyrajzi számú, 3950 Sárospatak, Kossuth u. 59. sz. alatti üzlethelyiséget június 1-tıl üzemeltetésre átadta a Vay Miklós Szakképzı Iskola részére, amelyet telephelyként szükséges az intézmény alapító okiratában feltüntetni. A fent leírtak alapján a Carolina Óvoda és Bölcsıde, a Vay Miklós Szakképzı Iskola, valamint a Farkas Ferenc Mővészeti Iskola alapító okirata kerül módosításra. Az elıterjesztés mellékletei a módosításokat tartalmazó határozati javaslatok, valamint az egységes szerkezetben foglalt alapító okiratok. Tisztelt Képviselı-testület! Kérem, hogy a fentiek alapján az önkormányzat által fenntartott intézmények módosított alapító okiratát elfogadni szíveskedjenek. Sárospatak, június 13. Dr. Komáromi Éva

2 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK./2011. (VI.24.) KT. határozata alapító okiratok módosításáról A Képviselı-testület megtárgyalta az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 1.) A Farkas Ferenc Mővészeti Iskola Alapító Okiratának módosítását e határozat 1/A. számú melléklete, a módosítással egységes szerkezetben az 1/B. számú melléklete szerint hagyja jóvá. 2.) A Vay Miklós Szakképzı Iskola Alapító Okiratának módosítását e határozat 2/A számú melléklete, a módosítással egységes szerkezetben a 2/B. számú melléklete szerint hagyja jóvá. 3.) A Carolina Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratának módosítását e határozat 3/A. számú melléklete, a módosítással egységes szerkezetben a 3/B. számú melléklete szerint hagyja jóvá. Felkéri a jegyzıt és az önkormányzati intézmények vezetıjét, hogy az alapító okiratban foglaltaknak megfelelıen a szükséges módosításokat vezessék át a szervezeti és mőködési szabályzatban. Felelıs: jegyzı, érintett intézmények vezetıi Határidı: azonnal Dr. Komáromi Éva jegyzı A kivonat hiteléül: Aros János polgármester

3 A./2011. (VI.24.) KT. számú határozat 1/A számú melléklete A Farkas Ferenc Mővészeti Iskola Alapító Okiratának módosítása A Képviselı-testület a Farkas Ferenc Mővészeti Iskola 5300/87/2011. (III.25.) KT. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: A 2. pont az alábbiak szerint változik: 1. Székhelye: 3950 Sárospatak, Szent E. u. 30. A székhelyen mőködı zenemővészeti ág tanszakai: Fafúvós tanszak: klarinét, furulya, fuvola, szaxofon Rézfúvós tanszak: kürt, trombita, harsona-tenorkürt-baritonkürt, tuba Vonós tanszak: gordonka, hegedő, brácsa Akkordikus tanszak: gitár, ütı Billentyős tanszak: zongora Vokális tanszak: magánének Zeneismeret tanszak: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom Kamarazene tanszak: kamarazene, zenekar, kórus, (korrepetíció) Telephelyei: Sárospatak, Szent E. u. 12. A telephelyen mőködı táncmővészeti ág tanszakai: Néptánc NÉPTÁNC TANSZAK 27/1998.(VI.10) MKM rendelettel kiadott dokumentum szerint 3/2011. (I.26.) NEFMI rendelettel beiktatott (T/7-8) (T/9-10) Kötelezıen választható tantárgyak: Kötelezıen választható tantárgyak az (A/1-2; T/9-10) Népi ének A tanszak bármely tantárgya (E/1-T/10) összevont osztályokban: Népzenei alapismeretek (A/1-T/10) Táncjel írás-olvasás (T/9-10)

4 A telephelyen mőködı képzı és iparmővészeti ág tanszakai: 27/1998. (VI.10.) MKM rendelettel kiadott dokumentum szerint Kötelezı tantárgyak Vizuális alapismeretek (E/1-2) Rajz-festés-mintázás (A/1-T/10) Mőhelyelıkészítı (A/1-2) Kötelezıen választható tanszakok, mőhelyek: Mőhelygyakorlat (A/3-T/10) Képzımővészet: Grafika Festészet Mővészettörténet (A/1-T/10) 3/2011. (I.26.) NEFMI rendelettel beiktatott Képzımővészeti tanszak (E/1-A/3) Vizuális alapozó gyakorlatok (E/1-2) Grafika és festészet alapjai (A/1-3) Kötelezı tantárgy: Vizuális alkotó gyakorlat (A/1-T/10) Választható tantárgy: Vizuális alapozó gyakorlatok (E/1-2) Mővészettörténet (A/3-T/10) Tanszakok és fıtárgyaik (A/4-T/10) Grafika és festészet tanszak Grafika és festészet mőhelygyakorlat Kötelezı tantárgy: Vizuális alkotó gyakorlat (A/1-10) Mővészettörténet (A/3-T/10) A telephelyen mőködı színmővészet- bábmővészet ág tanszakai: Színjáték (drámajáték, vers és próza, beszédgyakorlat, mozgásgyakorlat) Sárospatak, Arany J. u. 7. A telephelyen mőködı zenemővészeti ág tanszakai: Zeneismeret tanszak: szolfézs Kamarazene tanszak: kórus A telephelyen mőködı táncmővészeti ág tanszaka: Társastánc Hercegkút, Kossuth u. 2. A telephelyen mőködı zenemővészeti ág tanszakai: Fafúvós tanszak: furulya, klarinét Rézfúvós tanszak: trombita, harsona, tuba, baritonkürt, tenorkürt Billentyős tanszak: zongora, Vonóstanszak: hegedő Zeneismeret tanszak: szolfézs Kamarazene tanszak: kamarazene A telephelyen mőködı táncmővészeti ág tanszaka: Néptánc 27/1998.(VI.10) MKM rendelettel kiadott dokumentum szerint NÉPTÁNC TANSZAK 3/2011. (I.26.) NEFMI rendelettel beiktatott

5 (T/7-8) Kötelezıen választható tantárgyak: (A/1-2; T/9-10) Népi ének A tanszak bármely tantárgya (E/1-T/10) (T/9-10) Kötelezıen választható tantárgyak az összevont osztályokban: Népzenei alapismeretek (A/1-T/10) Táncjel írás-olvasás (T/9-10) Vajdácska, Fı út 2. A telephelyen mőködı táncmővészeti ág tanszaka: Néptánc NÉPTÁNC TANSZAK 27/1998.(VI.10) MKM rendelettel kiadott dokumentum szerint 3/2011. (I.26.) NEFMI rendelettel beiktatott (T/7-8) (T/9-10) Kötelezıen választható tantárgyak: Kötelezıen választható tantárgyak az (A/1-2; T/9-10) Népi ének A tanszak bármely tantárgya (E/1-T/10) összevont osztályokban: Népzenei alapismeretek (A/1-T/10) Táncjel írás-olvasás (T/9-10) - Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium, 3950 Sárospatak, Nagy L. u. 10. A telephelyen mőködı táncmővészeti ág tanszaka: Néptánc NÉPTÁNC TANSZAK 27/1998.(VI.10) MKM rendelettel kiadott 3/2011. (I.26.) NEFMI rendelettel beiktatott dokumentum szerint

6 (T/7-8) Kötelezıen választható tantárgyak: (A/1-2; T/9-10) Népi ének A tanszak bármely tantárgya (E/1-T/10) (T/9-10) Kötelezıen választható tantárgyak az összevont osztályokban: Népzenei alapismeretek (A/1-T/10) Táncjel írás-olvasás (T/9-10) A 8. pontban a és a szakfeladatszámhoz tartozó meghatározások az alábbiak szerint változnak: Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ágban (Térítési díjköteles tanulók oktatása) Fafúvós tanszak: klarinét, furulya, fuvola, szaxofon Rézfúvós tanszak: kürt, trombita, harsona-tenorkürt-baritonkürt, tuba Vonós tanszak: gordonka, hegedő, brácsa Akkordikus tanszak: gitár, ütı Billentyős tanszak: zongora Vokális tanszak: magánének Zeneismeret tanszak: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom Kamarazene tanszak: kamarazene, zenekar, kórus (korrepetíció) Alapfokú mővészetoktatás képzı- és iparmővészeti, táncmővészeti, szín- és bábmővészeti ágban (Térítési díjköteles tanulók oktatása) Táncmővészeti ág: néptánc, társastánc 27/1998.(VI.10) MKM rendelettel kiadott dokumentum szerint (T/7-8) Kötelezıen választható tantárgyak: (A/1-2; T/9-10) NÉPTÁNC TANSZAK 3/2011. (I.26.) NEFMI rendelettel beiktatott (T/9-10) Kötelezıen választható tantárgyak az összevont osztályokban:

7 Népi ének A tanszak bármely tantárgya (E/1-T/10) Népzenei alapismeretek (A/1- T/10) Táncjel írás-olvasás (T/9-10) Képzı- és iparmővészeti ág: 27/1998. (VI.10.) MKM rendelettel kiadott dokumentum szerint Kötelezı tantárgyak Vizuális alapismeretek (E/1-2) Rajz-festés-mintázás (A/1- T/10) Mőhelyelıkészítı (A/1-2) Kötelezıen választható tanszakok, mőhelyek: Mőhelygyakorlat (A/3-T/10) Képzımővészet: Grafika Festészet Mővészettörténet (A/1-T/10) 3/2011. (I.26.) NEFMI rendelettel beiktatott Képzımővészeti tanszak (E/1-A/3) Vizuális alapozó gyakorlatok (E/1-2) Grafika és festészet alapjai (A/1-3) Kötelezı tantárgy: Vizuális alkotó gyakorlat (A/1-T/10) Választható tantárgy: Vizuális alapozó gyakorlatok (E/1-2) Mővészettörténet (A/3-T/10) Tanszakok és fıtárgyaik (A/4-T/10) Grafika és festészet tanszak Grafika és festészet mőhelygyakorlat Kötelezı tantárgy: Vizuális alkotó gyakorlat (A/1-10) Mővészettörténet (A/3-T/10) Színmővészet-bábmővészeti ág: színjáték (drámajáték, vers és próza, beszédgyakorlat, mozgásgyakorlat) Záradék: A Farkas Ferenc Mővészeti Iskola Alapító Okiratát Sárospatak Város Képviselıtestülete../2011. (VI.24.) KT. számú határozatával szeptember 1. hatállyal hagyta jóvá. Felelıs: jegyzı, az intézmény vezetıje Határidı: azonnal Sárospatak, június 24. Dr. Komáromi Éva s.k. jegyzı A kivonat hiteléül: K.m.f. Aros János s.k. polgármester

8 A /2011. (VI.24.) KT. számú 1/B számú határozat melléklete a Farkas Ferenc Mővészeti Iskola Alapító Okirata (egységes szerkezetbe foglalt) Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv aiban, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Korm.rendelet aiban, továbbá a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 37. (5) bekezdésében foglaltak alapján Sárospatak Város Önkormányzata az alábbi alapító okiratot adja ki. 1. A költségvetési szerv neve: Farkas Ferenc Mővészeti Iskola OM azonosítója: Törzskönyvi száma: Székhelye: 3950 Sárospatak, Szent E. u. 30. A székhelyen mőködı zenemővészeti ág tanszakai: Fafúvós tanszak: klarinét, furulya, fuvola, szaxofon Rézfúvós tanszak: kürt, trombita, harsona-tenorkürt-baritonkürt, tuba Vonós tanszak: gordonka, hegedő, brácsa Akkordikus tanszak: gitár, ütı Billentyős tanszak: zongora Vokális tanszak: magánének Zeneismeret tanszak: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom Kamarazene tanszak: kamarazene, zenekar, kórus (korrepetíció) Telephelyei: Sárospatak, Szent E. u. 12. A telephelyen mőködı táncmővészeti ág tanszakai: Néptánc NÉPTÁNC TANSZAK 27/1998.(VI.10) MKM rendelettel kiadott dokumentum szerint 3/2011. (I.26.) NEFMI rendelettel beiktatott (T/7-8) (T/9-10) Kötelezıen választható tantárgyak: Kötelezıen választható tantárgyak az (A/1-2; T/9-10) Népi ének összevont osztályokban:

9 A tanszak bármely tantárgya (E/1-T/10) Népzenei alapismeretek (A/1-T/10) Táncjel írás-olvasás (T/9-10) A telephelyen mőködı képzı- és iparmővészeti ág tanszakai: 27/1998. (VI.10.) MKM rendelettel kiadott dokumentum szerint Kötelezı tantárgyak Vizuális alapismeretek (E/1-2) Rajz-festés-mintázás (A/1-T/10) Mőhelyelıkészítı (A/1-2) Kötelezıen választható tanszakok, mőhelyek: Mőhelygyakorlat (A/3-T/10) Képzımővészet: Grafika Festészet Mővészettörténet (A/1-T/10) 3/2011. (I.26.) NEFMI rendelettel beiktatott Képzımővészeti tanszak (E/1-A/3) Vizuális alapozó gyakorlatok (E/1-2) Grafika és festészet alapjai (A/1-3) Kötelezı tantárgy: Vizuális alkotó gyakorlat (A/1-T/10) Választható tantárgy: Vizuális alapozó gyakorlatok (E/1-2) Mővészettörténet (A/3-T/10) Tanszakok és fıtárgyaik (A/4-T/10) Grafika és festészet tanszak Grafika és festészet mőhelygyakorlat Kötelezı tantárgy: Vizuális alkotó gyakorlat (A/1-10) Mővészettörténet (A/3-T/10) A telephelyen mőködı színmővészet- bábmővészet ág tanszakai: Színjáték (drámajáték, vers és próza, beszédgyakorlat, mozgásgyakorlat) Sárospatak, Arany J. u. 7. A telephelyen mőködı zenemővészeti ág tanszakai: Zeneismeret tanszak: szolfézs Kamarazene tanszak: kórus A telephelyen mőködı táncmővészeti ág tanszaka: Társastánc Hercegkút, Kossuth u. 2. A telephelyen mőködı zenemővészeti ág tanszakai: Fafúvós tanszak: furulya, klarinét Rézfúvós tanszak: trombita, harsona, tuba, baritonkürt, tenorkürt Billentyős tanszak: zongora, Vonóstanszak: hegedő Zeneismeret tanszak: szolfézs Kamarazene tanszak: kamarazene

10 A telephelyen mőködı táncmővészeti ág tanszaka: Néptánc NÉPTÁNC TANSZAK 27/1998.(VI.10) MKM rendelettel kiadott dokumentum szerint 3/2011. (I.26.) NEFMI rendelettel beiktatott (T/7-8) (T/9-10) Kötelezıen választható tantárgyak: Kötelezıen választható tantárgyak az (A/1-2; T/9-10) Népi ének A tanszak bármely tantárgya (E/1-T/10) összevont osztályokban: Népzenei alapismeretek (A/1-T/10) Táncjel írás-olvasás (T/9-10) Vajdácska, Fı út 2. A telephelyen mőködı táncmővészeti ág tanszaka: Néptánc NÉPTÁNC TANSZAK 27/1998.(VI.10) MKM rendelettel kiadott dokumentum szerint 3/2011. (I.26.) NEFMI rendelettel beiktatott (T/7-8) (T/9-10) Kötelezıen választható tantárgyak: Kötelezıen választható tantárgyak az (A/1-2; T/9-10) Népi ének A tanszak bármely tantárgya (E/1-T/10) összevont osztályokban: Népzenei alapismeretek (A/1-T/10) Táncjel írás-olvasás (T/9-10)

11 - Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium, 3950 Sárospatak, Nagy L. u. 10. A telephelyen mőködı táncmővészeti ág tanszaka: Néptánc NÉPTÁNC TANSZAK 27/1998.(VI.10) MKM rendelettel kiadott dokumentum szerint 3/2011. (I.26.) NEFMI rendelettel beiktatott (T/7-8) (T/9-10) Kötelezıen választható tantárgyak: Kötelezıen választható tantárgyak az (A/1-2; T/9-10) Népi ének A tanszak bármely tantárgya (E/1-T/10) összevont osztályokban: Népzenei alapismeretek (A/1-T/10) Táncjel írás-olvasás (T/9-10) 3. Irányító és fenntartó szervének neve, címe: Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u Az intézmény mőködési területe: Sárospatak város és körzete 5. Az intézmény jogállása: az intézmény a közoktatási törvényben foglaltak alapján önálló jogi személy. 6. Az intézmény típusa: Alapfokú mővészet-oktatási intézmény - Évfolyamok száma: 1-2. elıképzı 1-6. alapfok 4 továbbképzı 7. Felvehetı maximális létszám: 900 tanuló 8. Az intézmény tevékenységei: Szakágazat száma: Alapfokú mővészetoktatás Ellátandó alaptevékenysége: Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ágban (Térítési díjköteles tanulók oktatása)

12 Fafúvós tanszak: klarinét, furulya, fuvola, szaxofon Rézfúvós tanszak: kürt, trombita, harsona-tenorkürt-baritonkürt, tuba Vonós tanszak: gordonka, hegedő, brácsa Akkordikus tanszak: gitár, ütı Billentyős tanszak: zongora Vokális tanszak: magánének Zeneismeret tanszak: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom Kamarazene tanszak: kamarazene, zenekar, kórus (korrepetíció) Alapfokú mővészetoktatás képzı- és iparmővészeti, táncmővészeti, szín- és bábmővészeti ágban (Térítési díjköteles tanulók oktatása) Táncmővészeti ág: néptánc, társastánc 27/1998.(VI.10) MKM rendelettel kiadott dokumentum szerint (T/7-8) Kötelezıen választható tantárgyak: (A/1-2; T/9-10) Népi ének A tanszak bármely tantárgya (E/1-T/10) Képzı- és iparmővészeti ág: NÉPTÁNC TANSZAK 3/2011. (I.26.) NEFMI rendelettel beiktatott (T/9-10) Kötelezıen választható tantárgyak az összevont osztályokban: Népzenei alapismeretek (A/1- T/10) Táncjel írás-olvasás (T/9-10) 27/1998. (VI.10.) MKM rendelettel kiadott dokumentum szerint Kötelezı tantárgyak Vizuális alapismeretek (E/1-2) Rajz-festés-mintázás (A/1- T/10) Mőhelyelıkészítı (A/1-2) Kötelezıen választható tanszakok, mőhelyek: Mőhelygyakorlat (A/3-T/10) Képzımővészet: 3/2011. (I.26.) NEMFI rendelettel beiktatott Képzımővészeti tanszak (E/1-A/3) Vizuális alapozó gyakorlatok (E/1-2) Grafika és festészet alapjai (A/1-3) Kötelezı tantárgy: Vizuális alkotó gyakorlat (A/1-T/10) Választható tantárgy: Vizuális alapozó gyakorlatok (E/1-

13 Grafika Festészet Mővészettörténet (A/1-T/10) 2) Mővészettörténet (A/3-T/10) Tanszakok és fıtárgyaik (A/4-T/10) Grafika és festészet tanszak Grafika és festészet mőhelygyakorlat Kötelezı tantárgy: Vizuális alkotó gyakorlat (A/1-10) Mővészettörténet (A/3-T/10) Színmővészet-bábmővészeti ág: színjáték (drámajáték, vers és próza, beszédgyakorlat, mozgásgyakorlat) Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (A rendelkezésre álló helyiségeket egy naptári évnél nem hosszabb idıtartamban bérletbe adhatja, ha az nem akadályozza a nevelı-oktató munkát.) Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás 9. A feladat ellátását szolgáló vagyon: A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésre áll a Magyar Államkincstár tulajdonában a Magyar Nemzeti Múzeum kezelésében lévı a valóságban Sárospatak, Szent E. u. 30. sz. alatt található ingatlan a rajta található oktatási épülettel és berendezésekkel, valamint Sárospatak Város Önkormányzata tulajdonában lévı Sárospatak, Szent E. u. 12. sz. alatt található ingatlan a rajta található oktatási épülettel és berendezésekkel. A nevelı-oktató munkához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott és a különbözı mővészeti ágak oktatásához szükséges taneszközök. A mővészeti iskola a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 10. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: Az iskola a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetıleg biztosítékként felhasználni. 11. Gazdálkodási jogkör: - Önállóan mőködı költségvetési szerv, a gazdálkodással összefüggı tevékenységet külön megállapodás alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola gazdasági irodája végzi. - Pénzügyi kötelezettséget az önkormányzat által jóváhagyott költségvetési elıirányzatokon belül az intézményvezetı, a vonatkozó jogszabályi elıírásoknak megfelelıen vállalhat.

14 12. Az intézmény vezetıjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, az annak végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) Korm.rendelet, továbbá a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján, az igazgatót nyilvános pályázat alapján Sárospatak város képviselı-testülete nevezi ki. Az egyéb munkáltatói jogokat Sárospatak város polgármestere gyakorolja. 13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Az intézménynél dolgozók esetében az intézmény igazgatója önállóan gyakorolja a munkáltatói jogokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a Munka Törvénykönyve alapján. 14. Az intézmény képviseletére jogosultak. A fenntartó által kinevezett igazgató képviseli az intézményt és gyakorolja a kiadmányozási jogkört, melyekért teljes felelısséggel tartozik. 15. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Alapfokú mővészeti nevelés-oktatás Záradék: A Farkas Ferenc Mővészeti Iskola Alapító Okiratát Sárospatak Város Képviselıtestülete./2011. (VI.24.) KT. számú határozatával szeptember 1. hatállyal hagyta jóvá. Sárospatak, június 24. K.m.f. Dr. Komáromi Éva s.k. jegyzı A kivonat hiteléül: Aros János s.k. polgármester

15 A./2011. (VI.24.) KT. számú határozat 2/A. számú melléklete A Vay Miklós Szakképzı Iskola Alapító Okiratának módosítása A Képviselı-testület a Vay Miklós Szakképzı Iskola 5300/87/2011. (III.25.) KT. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1. A 2. pontban a telephelyek kiegészítésre kerülnek a következıvel: 3950 Sárospatak, Kossuth u. 59. A 10. pontban a feladat ellátását szolgáló vagyon kiegészítésre kerül a következıvel: 2. - Sárospatak Város Önkormányzata tulajdonában álló Sárospatak, Kossuth u. 59. sz. alatti 496/A/5. helyrajzi számú ingatlan a rajta található épülettel. Záradék: A Vay Miklós Szakképzı Iskola Alapító Okiratát Sárospatak Város Képviselıtestülete../2011. (VI.24.) KT. számú határozatával szeptember 1. hatállyal hagyta jóvá. Felelıs: jegyzı, az intézmény vezetıje Határidı: azonnal Sárospatak, június 24. K.m.f. Dr. Komáromi Éva s.k. Aros János s.k. jegyzı polgármester A kivonat hiteléül:

16 A /2011. (VI.24.) KT. számú 2/B számú határozat melléklete A Vay Miklós Szakképzı Iskola Alapító Okirata (egységes szerkezetbe foglalt) Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv aiban, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Korm.rendelet aiban, továbbá a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 37. (5) bekezdésében foglaltak alapján Sárospatak Város Önkormányzata az alábbi alapító okiratot adja ki. 1. Az intézmény neve: Vay Miklós Szakképzı Iskola OM azonosítója: Törzsszám: Az alapítás éve: Székhely: 3950 Sárospatak, Arany J. u. 5. -Telephelye: 3950 Sárospatak, Árpád u Sárospatak, Zrínyi u Sárospatak, Kossuth u Irányító és fenntartó szervének neve, címe: Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u Az intézmény mőködési területe: Sárospatak város és körzete 5. Az intézmény jogállása: Az intézmény a közoktatási törvényben foglaltak alapján önálló jogi személy 6. Az intézmény típusa: Többcélú, középfokú oktatási intézmény, amely szakiskolai és szakközépiskolai nevelést-oktatást és szakképzést lát el. 7. Felvehetı maximális létszám: 650 tanuló 8. Évfolyamok száma: Szakközépiskola Szakiskola Szakképzés elırehozott szakiskolai szakképzés szakiskolai felzárkóztató oktatás 4 évfolyam 2 évfolyam képzési idıtartamtól függıen 2-3 év 3 évfolyam 2 évfolyam 9. Az intézmény tevékenységei: Szakágazat megnevezése: 8531 általános középfokú oktatás

17 8532 szakmai középfokú oktatás Ellátandó alaptevékenységek: Nappali rendszerő szakközépiskolai oktatás (9 12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai oktatása (9 12/13. évfolyam) (autista, aktivitás és figyelemzavar, kevert specifikus fejlıdési zuavar, tanulási zavarra vszélyeztetett, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, az iskolai képességek kevert zavara) a) A megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenessége: a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenessége b) A megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenessége: amegismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenessége Nappali rendszerő szakiskolai oktatás (9 10. évfolyam) Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai oktatása (9 10. évfolyam) (autista, aktivitás és figyelemzavar, kevert specifikus fejlıdési zuavar, tanulási zavarra vszélyeztetett, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, az iskolai képességek kevert zavara) a) A megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenessége: a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenessége b) A megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenessége: amegismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenessége Nappali rendszerő szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évf.) Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon, elırehozott szakiskolai szakképzés Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatása a szakképzési és az elırehozott szakiskolai szakképzési évfolyamokon (autista, aktivitás és figyelemzavar, kevert specifikus fejlıdési zuavar, tanulási zavarra vszélyeztetett, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, az iskolai képességek kevert zavara) a) A megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenessége: a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenessége b) A megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenessége: amegismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenessége Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési és az elırehozott szakiskolai szakképzési évfolyamokon

18 Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési és az elırehozott szakiskolai szakképzési évfolyamokon (autista, aktivitás és figyelemzavar, kevert specifikus fejlıdési zuavar, tanulási zavarra vszélyeztetett, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, az iskolai képességek kevert zavara) a) A megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenessége: a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenessége b) A megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenessége: amegismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenessége szobafestı- mázoló és tapétázó kımőves burkoló épületburkoló ács-állványozó asztalos faipari gépmunkás fémforgácsoló szerkezetlakatos NC, CNC gépkezelı (technológia feltüntetésével) nıiruha-készítı kerámiakészítı szakács pincér karosszérialakatos autószerelı épületgépész technikus vízvezeték- és központifőtés-szerelı Új OKJ azonosítószám Új OKJ szakma megnevezése épületgépész-technikus magasépítı technikus autószerelı karosszérialakatos gépi forgácsoló szerkezetlakatos épületasztalos kımőves festı- mázoló és tapétázó burkoló ács-állványozó fazekas

19 nıi szabó pincér szakács hegesztı épület és építménybádogos Famőves Népi játék és kismesterségek oktatója Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai elméleti felnıttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai gyakorlati felnıttoktatás szobafestı- mázoló és tapétázó kımőves burkoló épületburkoló ács-állványozó asztalos faipari gépmunkás szerkezetlakatos NC, CNC gépkezelı (technológia feltüntetésével) nıiruha-készítı kerámiakészítı szakács pincér karosszérialakatos autószerelı épületgépész technikus vízvezeték- és központifőtés-szerelı Új OKJ azonosítószám Új OKJ szakma megnevezése épületfalazó kımőves szobafestı hidegburkoló állványozó kerámiakészítı textiltermék-összeállító CNC-forgácsoló főrészipari gépkezelı autókarbantartó és -ápoló konyhai kisegítı hegesztı épület és építménybádogos Famőves Népi játék és kismesterségek oktatója

20 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szakképzési és felnıttképzési támogatások Oktatást kiegészítı tevékenységek komplex támogatása (továbbképzések, tanfolyamok, önköltséges tanórán kívüli foglalkozások szervezése) Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartmú közfoglalkoztatása Tevékenységek bérmunkában: TEÁOR számok: 4391 Tetıfedés, tetıszerkezetépítés 1623 Épületasztalos, ipari termékek gyártása 4520 Gépjármőjavítás, karbantartás 3312 Ipari gép, berendezés javítása 4322 Víz, gáz, főtés-, légkondícionáló szerelés 5629 Egyéb vendéglátás 2341 Háztartási kerámia gyártása 2573 Szerszámkészítés részmőveleteinek végzése 2562 Fémmegmunkálás 4532 Gépjármőalkatrész kiskereskedelem szerkezetlakatos fémforgácsoló könnyőgépkezelı varrómunkás kerámiakészítı fazekas NC, CNC-gépkezelı (a technológia feltüntetésével) ács-állványozó nıiruha-készítı szobafestı- mázoló és tapétázó épületgépész-technikus Új OKJ azonosítószám Új OKJ szakma megnevezése épületfalazó kımőves szobafestı hidegburkoló állványozó kerámiakészítı textiltermék-összeállító

21 CNC-forgácsoló főrészipari gépkezelı autókarbantartó és -ápoló 10. A feladat ellátását szolgáló vagyon: A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésére áll - a székhelyén lévı Sárospatak Város Önkormányzata tulajdonában álló 5 hrsz.-ú ingatlan, a rajta található oktatási épületekkel, tornateremmel, berendezésekkel és udvarral, - a 3647 hrsz.-ú Sárospatak, Árpád u. 5. sz. alatt található ingatlan a rajta található épülettel és berendezésekkel. - Sárospatak, Árpád u sz. alatti 3649 hrsz.-ú, 3650/A/2 hrsz.-ú és 3650/A/3 hrsz.-ú bérelt ingatlanok. - Sárospatak Város Önkormányzata tulajdonában álló Sárospatak, Zrínyi u. 12. sz. alatti 2724 hrsz-ú ingatlan a rajta található sportpályával, épületekkel és berendezésekkel. - Sárospatak Város Önkormányzata tulajdonában álló Sárospatak, Kossuth u. 59. sz. alatti 496/A/5. helyrajzi számú ingatlan a rajta található épülettel. A nevelı-oktató munkához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott állóeszközök, szemléltetıeszközök. Az iskola a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon felhasználhatja. A rendelkezésre álló helyiségeket egy naptári évnél nem hosszabb idıtartamban bérletbe adhatja, ha az nem akadályozza a nevelı-oktató munkát, a mindennapos testedzést, a diáksportkör munkáját. Veszteséges vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Bevételeinek fedezni kell a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos összes kiadást. 11. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: Az iskola a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetıleg biztosítékként felhasználni. 12. Gazdálkodási jogkör: - Önállóan mőködı költségvetési szerv, a gazdálkodással összefüggı tevékenységet külön megállapodás alapján az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium gazdasági irodája végzi, pénzügyi kötelezettséget az intézményvezetı az önkormányzat által jóváhagyott költségvetési elıirányzatokon belül, a vonatkozó jogszabályi elıírásoknak megfelelıen vállalhat. 13. Az intézmény vezetıjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, az annak végrehajtásáról szóló 138/1992. (X8.) Korm. rendelet, továbbá a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján, az igazgatót nyilvános pályázat alapján Sárospatak város képviselı-testülete nevezi ki.

22 Az egyéb munkáltatói jogokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a kollektív szerzıdés alapján Sárospatak város polgármestere gyakorolja. 14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Az intézménynél dolgozók esetében az intézmény igazgatója önállóan gyakorolja a munkáltatói jogokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a Munka Törvénykönyve alapján. 15. Az intézmény képviseletére jogosultak: A fenntartó által kinevezett igazgató képviseli az intézményt és gyakorolja a kiadmányozási jogkört, melyekért teljes felelısséggel tartozik. 16. Jogszabályban meghatározott közfeladata: szakiskolai és szakközépiskolai nevelés-oktatás és szakképzés Záradék: A Vay Miklós Szakképzı Iskola egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát Sárospatak Város Képviselı-testülete./2011. (VI.24.) KT sz. határozatával szeptember 1. hatállyal hagyta jóvá. Sárospatak, június 24. K.m.f. Dr. Komáromi Éva s.k. jegyzı A kivonat hiteléül: Aros János s.k. polgármester

23 A./2011. (VI.24.) KT. számú határozat 3/A számú melléklete A Carolina Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratának módosítása A Képviselı-testület a Carolina Óvoda és Bölcsıde 5300/87/2011. (III.25.) KT. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1. A 7. pontban a következı meghatározás törlésre kerül: Telephely tagintézmény: Carolina Óvoda és Bölcsıde József Attila úti Tagintézménye: 125 fı 2. A 9. pontban a következı meghatározás törlésre kerül: Telephely tagintézmény: 287. hrsz-ú ingatlan a rajta található nevelési célú épülettel, berendezésekkel, tornaszobával, melegítıkonyhával és udvarral. A 15. pont törlésre kerül. A 16. pont 15. pontra módosul. A 17. pont 16. pontra módosul Záradék: A Carolina Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratát Sárospatak Város Képviselıtestülete./2011. (VI.24.) KT. számú határozatával szeptember 1. hatállyal hagyta jóvá. Felelıs: jegyzı, az intézmény vezetıje. Határidı: azonnal Sárospatak, június 24. K.m.f. Dr. Komáromi Éva s.k. jegyzı A kivonat hiteléül: Aros János s.k. polgármester

24 A /2011. (VI.24.) KT. számú határozat 3/B számú melléklete A Carolina Óvoda és Bölcsıde Alapító Okirata (egységes szerkezetbe foglalt) Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv aiban, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Korm.rendelet aiban, továbbá a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 37. (5) bekezdésében foglaltak alapján Sárospatak Város Önkormányzata az alábbi alapító okiratot adja ki. 1. A költségvetési szerv neve: Carolina Óvoda és Bölcsıde OM azonosítója: Törzsszám: Az alapítás idıpontja: Székhelye: 3950 Sárospatak, Zrínyi u Irányító és fenntartó szervének neve, címe: Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u Mőködési köre: Sárospatak város közigazgatási területe 5. Az intézmény jogállása: az intézmény a közoktatási törvényben foglaltak alapján önálló jogi személy 6. Az intézmény típusa: Többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény, amely óvodai nevelést és csatolt feladatként bölcsıdei ellátást biztosít. 7. Maximális gyermeklétszám: Székhelyintézmény: Carolina Óvoda és Bölcsıde 300 fı Bölcsıdei intézményegység: 22 fı 8. Az intézmény tevékenységei: Szakágazat száma: 8510 Iskolai elıkészítı oktatás (fı tevékenység) 8891 Gyermekek napközbeni ellátása Ellátandó alaptevékenysége: Óvodai nevelés ellátás - Az óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti óvodai nevelımunkát, valmint az erre épülı Óvodai Integrációs Program szerinti foglalkozást biztosítja - Igény alapján az alaptevékenységhez kapcsolódóan önköltséges foglalkozást szervez Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése ellátása (Ellátja az enyhe és középsúlyos fogyatékos gyermekeket, az autistákat, a hiperaktívakat, a magatartási és beilleszkedési zavarral küzdıket.)

25 Bölcsıdei ellátás Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (A rendelkezésre álló helyiségeket egy naptári évnél nem hosszabb idıtartamban bérletbe adhatja, ha az nem akadályozza a nevelı-oktató munkát, a mindennapos testedzést) Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 9. A feladatellátást szolgáló vagyon: A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésre áll a székhelyén lévı hrszú ingatlan a rajta található nevelési célú épülettel, berendezésekkel, tornaszobával, melegítıkonyhával és udvarral. Intézményegység: Bölcsıde, amely szintén a hrsz-ú ingatlanban került elhelyezésre a Zrínyi u. 40. sz. alatt. A nevelımunkához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott állóeszközök, szemléltetıeszközök. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 10. A használatba adott vagyon feletti rendelkezés joga: Az óvoda és a bölcsıde a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetıleg biztosítékként felhasználni. 11. Gazdálkodási jogkör: - Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, önálló számlával rendelkezik. Gazdálkodását az intézmény gazdasági irodája látja el, amelynek élén gazdasági vezetı áll. - Pénzügyi kötelezettséget az intézményvezetı az önkormányzat által jóváhagyott költségvetési elıirányzatokon belül, a vonatkozó jogszabályi elıírásoknak megfelelıen vállalhat. 12. Az intézmény vezetıjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, az annak végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) Korm.rendelet, továbbá a nvelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján, az intézményvezetıt nyilvános pályázat alapján Sárospatak Város Képviselı-testülete nevezi ki. Az egyéb munkáltatói jogokat Sárospatak város polgármestere gyakorolja.

26 13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Az intézmény vezetıje önállóan gyakorolja a munkáltatói jogokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a Munka Törvénykönyve alapján. 14. Az intézmény képviseletére jogosultak: A fenntartó által kinevezett vezetı képviseli az intézményt és gyakorolja a kiadmányozási jogkört, melyekért teljes felelısséggel tartozik. 15. Intézményegysége: Bölcsıde, 1950 Sárospatak, Zrínyi u Jogszabályban meghatározott közfeladata: Óvodai nevelést, iskolai életmódra felkészítést, bölcsıdei ellátást biztosító többcélú közös igazgatású intézmény. Záradék: A Carolina Óvoda és Bölcsıde egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát Sárospatak Város Képviselı-testülete /2011. (VI.24.) KT. számú határozatával szeptember 1. hatállyal hagyta jóvá. Sárospatak, június 24. K.m.f. Dr. Komáromi Éva s.k. jegyzı Aros János s.k. polgármester A kivonat hiteléül:

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10915/2012. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - közoktatási intézmények

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12813/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Farkas Ferenc

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospata.hu 9402/2010. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - A Vay Miklós Szakképzı

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata az Püspökladányi Általános

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

152/2011. (VIII. 16.) MÖK

152/2011. (VIII. 16.) MÖK 152/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Határozat-tervezet. Normatív Határozat

Határozat-tervezet. Normatív Határozat Határozat-tervezet /2012. (XII. 12.) sz. NORMATÍV Kth. Általános Iskola alapító okiratának módosítása Normatív Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet VIII. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A L A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 71/2011. Melléklet: 1 db.

Részletesebben

Határidő: 2011. június 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Határidő: 2011. június 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 84/2011. (V. 31.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pápai Türr István Gimnázium és Kollégium, valamint a pápai Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium kollégiumi feladatait

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-3/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-3/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 460-3/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı:, a közgyőlés

Részletesebben

TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA

TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA 2014 ARSIS Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma 4400 Nyíregyháza, Ifjúság út 9 Alapító Okirat 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésrõl,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 906-4- /2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195-7/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195-7/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 195-7/2008. Elıterjesztés 2008. augusztus 28-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2009. évi 2. különszám 2009. május KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratai A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül.

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül. 2. számú melléklet A Barcsi Bölcsıde, Óvoda, Általános, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát módosító okirat Barcs

Részletesebben

Tömör István polgármester

Tömör István polgármester BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tájékoztató a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. tv. módosítási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 192/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Alapító Okiratok módosítása

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. VII. 16.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. VII. 16.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI XXI. évfolyam 5. szám 2011. július 16. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. VII. 16.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 10. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentuma

Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentuma XIX.8.8. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Veszprém megye Tankerület megnevezése: KLIK Várpalotai Tankerülete OM azonosító: 037935 Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011.

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Elıkészítı: Pékné dr. Csefkó Judit aljegyzı Szabó Lajos osztályvezetı E L İ T E R J E SZ T É S A

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10545/2011. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 9. szám 2008. augusztus KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. augusztus 28-ai rendkívüli

Részletesebben

Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező 39/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás mellékletében, a Magyar Közlöny

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 628-10/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. május 22-én megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Vörösmarty Mihály Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás forgatásának eredményérıl (2009. január

Részletesebben

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Iktatószám:1973-7/2009. Alapító Okirat A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) 20. sz. melléklet Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 32-3/2011. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2011. február 27-ei ülésének J

Részletesebben

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

ELTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testülete 2010. április 29. napján tartandó soron következ ülésére

ELTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testülete 2010. április 29. napján tartandó soron következ ülésére ELTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testülete 2010. április 29. napján tartandó soron következ ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények átszervezésével kapcsolatos dokumentumok módosítása

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. VI. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. VI. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI XXI. évfolyam 4. szám 2011. június 29. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. VI. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12184/2009. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Vay Miklós Szakképzı

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2008 (XI.06.) h a

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ikt. SZ.: V. 346-4612011. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ügyintéző: dr. Urbán-Zsilák K., Tarné dr. Malatyinszki A. t Nagy Árpád Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 37628/2008. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétől. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétől Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselő-testületnek - a Carolina Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Részletesebben

190/2009. (V. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat

190/2009. (V. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 28-án csütörtökön du. 17,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 190/2009. (V.

Részletesebben

31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. április 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2012. december 13.-i ülésére Az

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme.

Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme. TARTALO M M U TAT Ó Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme. 3. III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiumának

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVFOLYAM 5.sz. 2012. MÁJUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVOLYAM 5.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 7-29. oldal II.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BALMAZÚJVÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító szám: 039609 BALMAZÚJVÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Tel/fax: 06/52/580-518

Részletesebben

A KISKUN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKÍRAT MÓDOSÍTÁS

A KISKUN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKÍRAT MÓDOSÍTÁS A KISKUN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKÍRAT MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE (a módosítások vastagon szedve) Eredeti: 2000. 02. 24. Módosítások: 2000. 08. 22. 2001. 08. 15.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné Igazgató 2010. 1 TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 19. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Széchényi Ferenc

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 30-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 30-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-i ülésére Tárgy: Egyetértés a Bakfark Bálint Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 10-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 10-i ülésére Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 10-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola Alapító Okiratának elfogadásához elızetes

Részletesebben

HEVES VÁROSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZET BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. Szervezeti és Működési Szabályzata

HEVES VÁROSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZET BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. Szervezeti és Működési Szabályzata HEVES VÁROSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZET BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Rózsa Sándor igazgató 2009. 11.18. Jóváhagyta:

Részletesebben

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: VI-209/3096/2012. sz. határozat Tárgy : Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése IV-118/2774/2012.sz.határozatának

Részletesebben

Tárgy: A Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: A Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-118/2774/2012. sz. határozat Tárgy: A Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út 14. /Fax: +36-2313141, +36-1-2313151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. június

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselı-testületnek - a lejárt határidejő határozatok

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T 1./ A költségvetési szerv neve: Földi János Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 14. Telephelye: 4242

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 156/2011.(IV.28.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Tájékoztató Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2010. évi 6. szám 2010. június KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2010. június 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület 2011. május 26-i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület 2011. május 26-i ülésére BALATO FÜRED VÁROS Ö KORMÁ YZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Előkészítő: Pékné dr. Csefkó Judit aljegyző Szabó Lajos osztályvezető E L Ő T E R J E SZ T É S A

Részletesebben

Alapító okirat. /a Kt.4 (1), Közoktatási törvény 37. (5) / Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Vámosszabadi Tagiskola

Alapító okirat. /a Kt.4 (1), Közoktatási törvény 37. (5) / Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Vámosszabadi Tagiskola Alapító okirat /a Kt.4 (1), Közoktatási törvény 37. (5) / A költségvetési szerv neve: Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Rövid neve: VMÁAMI Székhelye: 9062 Kisbajcs, Arany

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium, Művészeti

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 5. napirendi pont: Sürgősségi előterjesztés a SOPRONTISZK

Részletesebben

Pedagógiai Program kiegészítése

Pedagógiai Program kiegészítése Az Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot Ellátó Intézmény Pedagógiai Program kiegészítése 2011 2011. 08. (módosításokkal egységes szerkezet) Tartalomjegyzék

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 31-én megtartott soros üléséről J e

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola

Erkel Ferenc Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Erkel Ferenc Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői pályázatának kiírásáról. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői pályázatának kiírásáról. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Pászti Miklós Alapfokú

Részletesebben

1.1. Hivatalos neve: Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

1.1. Hivatalos neve: Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Zala megye Tankerület megnevezése: KLIK Zalaszentgróti Tankerülete OM azonosító: 200407 Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 13. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Reguly Antal Szakképző

Részletesebben

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Pedagógiai Program Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Orosháza 2011. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezető...10 2. Az iskola adatai...11

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 1 1. A SZMSZ célja, tartalma... 1 2. Jogszabályi háttér... 1 3. A SZMSZ hatálya...

Részletesebben

Maximális létszám - székhelyen. szaxofon, kürt, harsona. Tangóharmonika. - Népzene hangszeres tanszakai. Citera 5 fő

Maximális létszám - székhelyen. szaxofon, kürt, harsona. Tangóharmonika. - Népzene hangszeres tanszakai. Citera 5 fő 1 VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Törzsszám: 634410 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 290/1999.(X. 28.) KT. Számú határozata Gyomaendrőd Város

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 32/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 19. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Acsády Ignác Szakképző

Részletesebben

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 5 2. PEDAGÓGIAI PROGRAM HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGE...

Részletesebben

KGF/1414/2/2011. A költségvetési szerv rövidített neve: VM ASzK. 2. Székhelye: 6440 Jánoshalma, Béke tér 13.

KGF/1414/2/2011. A költségvetési szerv rövidített neve: VM ASzK. 2. Székhelye: 6440 Jánoshalma, Béke tér 13. VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Jánoshalma módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KGF/1414/2/2011. Az államháztartásról

Részletesebben

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata H O N E S TA S Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata 1. A költségvetési szerv neve: HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 1. szám 2008. január KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. január 31-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása

Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-1/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Református Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium * 3360 Heves, Dobó u. 29. (/ Fax: 36/346-118, 36/346-897

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-55/2010/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai: 425-439, 446/2012. d./ rendelete: --- TÁRGYSOROZAT Megnyitó

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 20. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Thuri György

Részletesebben

72/2010. (V.20.) P.T.

72/2010. (V.20.) P.T. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül határozott, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában mőködı Szegedi Kistérség

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 5/2010. (II. 15.) Többcélú Társ. határozat 3. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl 2008. január 3-i ülése könyvébıl 1/2008. (I. 3.) Kt. határozata KEOP pályázat benyújtásáról: 1. Tolna Város Önkormányzata Fadd Nagyközség és Bogyiszló Község Önkormányzataival együttmőködve, Tolna város

Részletesebben