KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY"

Átírás

1 2008. évi 1. szám január KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

2 TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés január 31-ei ülése SZEMÉLYI HÍR 339/2007. (XII. 20.) sz. KH A PRO ARTE Mővészeti Ösztöndíj odaítélése (Schmidtmayer Helga) 2 RENDELETEK 1/2008. (I. 31.) sz. ÖR Az élelmezési nyersanyagnormákról, az egyes intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetés fı szabályairól, valamint a gyermekétkeztetésért fizetendı térítési díjakról szóló 21/2003. (XII. 18.) számú ÖR módosításáról 3 2/2008. (I. 31.) sz. ÖR A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézményekrıl és az ellátás igénybevétele esetén fizetendı térítési díjakról szóló 22/2003. (XII. 18.) számú ÖR módosítása 4 HATÁROZATOK 1/2008. (I. 31.) sz. KH Sürgısségi indítvány napirendre tőzése 5 2/2008. (I. 31.) sz. KH Meghatalmazás a Pedagógiai Szakszolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsban történı képviseletre (Simon Géza) 5 3/2008. (I. 31.) sz. KH Viziközmővek kivitelezésének közös finanszírozása tárgyú KH módosítása 5 4/2008. (I. 31.) sz. KH Alapítványi támogatás elnöki keret terhére 5 5/2008. (I. 31.) sz. KH Törvényességi felhívás tudomásul vétele 5 6/2008. (I. 31.) sz. KH Egyes közgyőlési határozatok végrehajtásáról adott beszámoló elfogadása, átruházott hatáskörök gyakorlásáról és eseményekrıl adott tájékoztató tudomásul vétele. 6 7/2008. (I. 31.) sz. KH A közgyőlés elnöke, alelnöke illetményének (tiszteletdíjának) és költségtérítésének megállapítása 6 8/2008. (I. 31.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezete 6 9/2008. (I. 31.) sz. KH Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007-ben végzett idegenforgalmi feladatairól 7 1. oldal

3 10/2008. (I. 31.) sz. KH Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi nemzetközi kapcsolatairól 7 11/2008. (I. 31.) sz. KH évi munkaterv megállapítása 7 ( évi munka- és ülésterve az önkormányzat hivatalos honlapján vagy tekinthetı meg.) 12/2008. (I. 31.) sz. KH A Kistelepülési Pályázati Alap szabályzatának felülvizsgálata 8 13/2008. (I. 31.) sz. KH Döntés a KDOP /B Régió arculatát meghatározni képes turisztikai vonzerık támogatása tárgyú pályázat keretében megvalósítani tervezett, a Várgesztesi vár turisztikai-mőemléki rekonstrukciójához szükséges önerı biztosításáról 12 14/2008. (I. 31.) sz. KH Döntés a Mőködı lakásotthonok elhelyezési feltételei szinten tartásának, javításának támogatására benyújtott pályázathoz szükséges önrész biztosításáról /2008. (I. 31.) sz. KH Alapító okiratok módosítása 13 19/2008. (I. 31.) sz. KH A Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázat megyei támogatottjainak jóváhagyása 17 20/2008. (I. 31.) sz. KH Az Országos Területrendezési Tervrıl szóló évi XXVI. törvény-módosítási javaslat véleményezése 17 21/2008. (I. 31.) sz. KH Ingatlanhasznosítási ügy 1/2008. Döntés vevı kijelölésérıl a Tatabánya, Népház utcai garázsok és raktárhelyiség értékesítése pályázati eljárásban 18 22/2008. (I. 31.) sz. KH Intézkedési terv az Állami Számvevıszék vizsgálati jelentésben foglaltak végrehajtására 18 23/2008. (I. 31.) sz. KH Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu) alapító okiratának módosításával 20 24/2008. (I. 31.) sz. KH Az egészségbiztosítási törvény újratárgyalásához kapcsolódó felkérés 24 25/2008. (I. 31.) sz. KH A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal törvénysértésrıl szóló tájékoztatása 24 SZEMÉLYI HÍR 339/2007. (XII. 20.) számú közgyőlési határozatával, - a Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottság elıterjesztése alapján - eddigi teljesítményét elismerve Schmidtmayer Helgát "PRO ARTE Komárom-Esztergom Megye" mővészeti ösztöndíjban részesítette. Az ösztöndíjszerzıdés aláírására és az ösztöndíj elnyerését tanúsító dokumentum átadására a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett megyei ünnepségen került sor. A díjat dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke nyújtotta át. 2. oldal

4 RENDELETEK 1/2008. (I. 31.) számú önkormányzati rendelete Az élelmezési nyersanyagnormákról, az egyes intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetés fı szabályairól, valamint a gyermekétkeztetésért fizetendı térítési díjakról szóló 21/2003. (XII. 18.) számú önkormányzati rendelet módosításáról - a 19/2005. (IX. 29.), a 2/2006.(I. 26.), és a 25/2007. (XI. 29.) számú önkormányzati rendelettel módosított - az élelmezési nyersanyagnormákról, az egyes intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetés fı szabályairól, valamint a gyermekétkeztetésért fizetendı térítési díjakról szóló 21/2003. (XII. 18.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: ÖR.) a következık szerint módosítja: 1. (1) Az ÖR. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. (2) E rendelet február 1-jétıl lép hatályba, és egyidejőleg a 25/2007. (XI. 29.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti Tatabánya, január 31. Dr. Péntek Péter sk. megyei fıjegyzı Dr. Völner Pál sk. a közgyőlés elnöke Az 1/2008. (I. 31.) számú önkormányzati rendelet 1. számú melléklete Intézményi nyersanyagnorma korcsoportonként Ft/nap a) Nevelési-oktatási, gyermek és ifjúságvédelmi, szociális intézmények Korcsoport Nyersanyagnorma Ft/nap Gyermekétkeztetés felnıtt-étkeztetés ÁFA 60 felett ÁFA Állami gondoskodásban részesülık tízórai kiegészítése 178 Tejkonyha 349 b) Egészségügyi intézmény Tejkonyha Egyéb Nyersanyagnorma Ft/nap 413+ÁFA 550+ÁFA 3. oldal

5 2/2008. (I. 31.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézményekrıl és az ellátás igénybevétele esetén fizetendı térítési díjakról szóló 22/2003. (XII. 18.) számú önkormányzati rendelet módosítása a 20/2005. (IX. 29.) és a 3/2006. (I. 26.) számú és a 3/2007. (I. 25.) számú önkormányzati rendelettel módosított Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézményekrıl és az ellátás igénybevétele esetén fizetendı térítési díjakról szóló 22/2003. (XII. 18.) számú önkormányzati rendeletet (továbbiakban: ÖR.) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az ÖR. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 2. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) március 1-jén hatályát veszti a 3/2007. (I. 25.) számú önkormányzati rendelet. Tatabánya, január 31. Dr. Péntek Péter sk. megyei fıjegyzı Dr. Völner Pál sk. a közgyőlés elnöke A 2/2008. (I. 31.) számú önkormányzati rendelet melléklete Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái és az ellátásért fizetendı térítési díjak Az intézmény neve, címe Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Szakszolgálata és Gyermekotthonai, Tatabánya, Réti u. 83. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Szakszolgálata és Gyermekotthonai, Tatabánya, Puskin u. 7/b. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona, Tata, Új út 21. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Hegyháti Alajos Általános Iskolája, Készségfejlesztı Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona, Kömlıd, Szabadság u. 23. Ellátás jogcíme 0-3 éves korú gyermekek átmeneti gondozása éves korú fiatal felnıttek utógondozói ellátása 3-18 éves gyermekek és fiatalkorúak átmeneti gondozása éves fiatal felnıttek utógondozói ellátása éves fiatal felnıttek utógondozói ellátása éves fiatal felnıttek utógondozói ellátása Intézményi térítési díj mértéke Ft/hó Ft/nap ,- 992, ,- 992, , , , ,- 4. oldal

6 1/2008. (I. 31.) számú közgyőlési határozat HATÁROZATOK a sürgısségi indítványt elfogadva napirendre tőzi a A közgyőlés elnöke, alelnökei illetményének (tiszteletdíjának) és költségtérítésének megállapítása tárgyú elıterjesztést. Határidı: azonnal 2/2008. (I. 31.) számú közgyőlési határozat meghatalmazza Simon Géza általános alelnököt, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat Intézményfenntartó Társulás (Nyergesújfalu) Társulási Tanácsában a megyei közgyőlés elnökét akadályoztatása esetén helyettesítse. A meghatalmazás állandó jellegő. Határidı: január 31. 3/2008. (I. 31.) számú közgyőlési határozat a 336/2007. (XII. 20.) számú közgyőlési határozat mellékletét képezı Megállapodás 2. és 3. pontjában meghatározott 30 millió forintot 15 millió forintra módosítja. Határidı: azonnal 4/2008. (I. 31.) számú közgyőlési határozat a Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány számára a hagyományos Csángó Bál és Fesztivál megrendezéséhez az elnöki keret terhére Ft támogatást nyújt. Határidı: azonnal 5/2008. (I. 31.) számú közgyőlési határozat a Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Komárom-Esztergom Megyei Kirendeltségének a Komárom-Esztergom megye Területrendezési Szabályzatáról szóló 8/2007. (III. 29.) számú önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívását tudomásul veszi, és megállapítja, hogy az idıközben lefolytatott államigazgatási 5. oldal

7 egyeztetések összességében jóváhagyó eredményének alapján a kifogásolt jogszabálysértés orvoslásra került. Határidı: azonnal 6/2008. (I. 31.) számú közgyőlési határozat 1. Elfogadja a következı közgyőlési határozatok végrehajtásáról adott jelentést: 282/2006. (XII. 21.) 324/2007. (XII. 20.) 71/2007. (III. 29.) 334/2007. (XII. 20.) 231/2007. (IX. 27.) 335/2007. (XII. 20.) 323/2007. (XII. 20.) 336/2007. (XII. 20.) 338/2007. (XII. 20.) 2. Tudomásul veszi az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és az eseményekrıl adott tájékoztatót. 7/2008. (I. 31.) számú közgyőlési határozat január 1-jétıl a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés elnökének havi illetményét Ft, költségtérítését (illetményének 30 %-ában) Ft összegben állapítja meg január 1-jétıl a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés fıállású alelnökének havi illetményét Ft, költségtérítését (illetményének 20 %-ában) Ft összegben állapítja meg január 1-jétıl a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés társadalmi megbízatású alelnökének havi tiszteletdíját Ft, költségtérítését (tiszteletdíjának 20 %-ában) Ft összegben állapítja meg. Határidı: azonnal Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı 8/2008. (I. 31.) számú közgyőlési határozat a február 28-ai ülésére elnapolja a beterjesztett rendelet-tervezet tárgyalását, egyben felkéri a bizottságokat a költségvetési rendelet-tervezet megvitatására. Határidı: értelemszerően, Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı és a bizottságok elnökei 6. oldal

8 9/2008. (I. 31.) számú közgyőlési határozat elfogadja a évben végzett idegenforgalmi feladatokról készült tájékoztatót és ezzel egyidejőleg a 66/2002. (VI. 27.) számú közgyőlési határozattal elfogadott Komárom- Esztergom megyei idegenforgalmi stratégiai program érvényességi idejét az új stratégiai program elfogadásáig, de legkésıbb december 31-éig meghosszabbítja. Határidı: értelemszerően 10/2008. (I. 31.) számú közgyőlési határozat 1. Elfogadja a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatairól szóló tájékoztatót. Határidı: azonnal 2. Továbbfejleszti a partnerekkel egyetértésben meglévı nemzetközi kapcsolatait. Határidı: folyamatos Dr. Hidas János, a közgyőlés alelnöke, Turi Bálint, a Nemzetközi Kapcsolatok és Idegenforgalmi Bizottság elnöke 3. Megtervezi a évi költségvetésében a nemzetközi kapcsolatokat elısegítı pénzügyi fedezetet. Határidı: évi költségvetési rendelet jóváhagyása Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı, Turi Bálint, a Nemzetközi Kapcsolatok és Idegenforgalmi Bizottság elnöke 4. Hatályon kívül helyezi a 157/2006. (IX. 21.) számú közgyőlési határozatot. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı 11//2008. (I. 31.) számú közgyőlési határozat a évi munkatervét - a melléklet szerinti tartalommal - megállapítja. Határidı: értelem szerint ( évi munka- és ülésterve az önkormányzat hivatalos honlapján vagy tekinthetı meg.) 7. oldal

9 12/2008. (I. 31.) számú közgyőlési határozat 1. elfogadja a Kistelepülési Pályázati Alap mőködésérıl szóló Szabályzatot a melléklet szerint. 2. Ezzel egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 214/2007. (VI. 28.) számú közgyőlési határozatot. Határidı: január 31. A 12 /2008.(I. 31.) számú közgyőlési határozat melléklete SZABÁLYZAT A Kistelepülési Pályázati Alap mőködésérıl 1. Az alap létrehozásának célja: Kamatmentes visszatérítendı támogatás nyújtása Komárom-Esztergom megye kistelepülési önkormányzatai számára a megyei, illetve a regionális területfejlesztési tanácshoz, a különbözı központi állami alapokhoz, továbbá az Európai Unió alapjaihoz benyújtásra kerülı fejlesztési célú pályázatok elıkészítéséhez. Támogatásra jogosultak: fı lakónépesség alatti települések önkormányzatai, vagy - települési önkormányzatok, amelyek költségvetési fıösszege leszámítva belıle a pályázott fejlesztési támogatás kiadásait nem haladja meg a 200 millió Ft-ot *, vagy fı lakónépesség alatti, a pályázat benyújtását megelızı évben illetve a tárgyévben ÖNHIKI - támogatásban részesült települések önkormányzatai Támogatható tevékenységek: - elsısorban fejlesztési célú pályázatok terveinek elkészítése, - kivételes esetben saját forrás kiegészítése 2. Az alap induló összege: Ft, amelybıl Ft-ot a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat, Ft-ot a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács biztosít. Az alap összegét bármely Komárom-Esztergom megyei települési önkormányzat önkéntes hozzájárulásával megnövelheti. (* A körjegyzıségek, illetve társulások székhelyeként funkcionáló önkormányzatok esetében a körjegyzıségek, illetve a társulásban mőködtetett intézmények költségvetésébıl csak a pályázatot benyújtó önkormányzatra esı hányad kerül figyelembevételre. Ezt a pályázónak külön kell kimunkálnia.) Az alap pénzeszközeit a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal kezeli, az önkormányzat mindenkori számlavezetı pénzintézeténél elkülönített számlán helyezi el. 3. Az alapból elnyerhetı támogatás összege: pályázatonként legalább Ft, legfeljebb Ft (a visszaigényelhetı áfa tartalom nem támogatható). Egy települési önkormányzat többször is pályázhat, de támogatási igénye évente nem haladhatja meg a Ft-ot. Az alapból kizárólag ezer forinttal osztható támogatási összeg igényelhetı és ítélhetı meg. 4. A támogatás pályázati úton, az 1. sz. melléklet szerinti pályázati adatlap kitöltésével igényelhetı. A pályázati adatlaphoz csatolni kell: - a terv elkészíttetésérıl szóló, továbbá a tervezési költségek saját forrásának vállalásáról szóló képviselı testületi döntés hitelesített kivonatát, - a pályázó önkormányzat adott évre vonatkozó eredeti költségvetési rendeletét, - a kiválasztott tervezı árajánlatát. 8. oldal

10 Kivételes esetben, pályázati saját forrás kiegészítésére benyújtott pályázathoz csatolni kell: - az elnyert támogatásról szóló döntési értesítés hitelesített másolatát vagy a támogatási szerzıdés hitelesített másolatát, - a pályázati cél megvalósításáról és a saját forrás biztosításáról szóló képviselıtestületi határozat hitelesített kivonatát. 5. Pályázni az adott költségvetési évben folyamatosan lehet. 6. A támogatás odaítélésérıl a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Térség- és Gazdaságfejlesztési Bizottsága, a kistelepülési tanácsnok és a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács egy képviselıje együttesen dönt. 7. A támogatási szerzıdés megkötésére és az elnyert támogatás folyósítására a terv megrendelését igazoló megállapodás egy eredetben aláírt példányának benyújtását követıen kerül sor. A folyósítás további feltétele, hogy a támogatást elnyerı önkormányzat a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat - mint kedvezményezett - részére azonnali beszedési megbízásról szóló, a támogatott számlavezetı pénzintézete által elfogadott felhatalmazást csatol (2. sz. melléklet). Pályázati saját forrás kiegészítésére nyújtott támogatás esetén a szerzıdéskötés további feltétele a fı támogatóval kötött támogatási szerzıdés egy hiteles másolatának benyújtása. 8. Az elnyert támogatás összegét a folyósítást követı 12 naptári hónap elteltével, negyedéves gyakorisággal, negyedévente azonos összegben kell visszafizetni: Ft Ft 12 hónap alatt Ft Ft 18 hónap alatt Ft Ft 24 hónap alatt 9. Amennyiben a támogatott visszafizetését nem tudja teljesíteni, és a fizetési határidı elıtt legalább 30 nappal ezt a támogató felé a késedelem okának indoklásával és a visszafizetés megkezdésének vagy folytatásának idıpontját megjelölve - írásban jelzi, a megyei közgyőléstıl a visszafizetési kötelezettség alól átmeneti idıre mentességet kaphat. A mentesség maximum egy év türelmi idıt jelent, amelyet egy pályázó egy visszafizetési ciklusban csak egyszer vehet igénybe. Amennyiben a támogatott nem jelzi, hogy fizetési nehézségei vannak, és az esedékességkor mégsem fizet, a fizetési határidıt követı 30 nap eltelte után a támogató a támogatási szerzıdéshez csatolt felhatalmazó levél alapján inkasszót nyújt be. Ezt megelızıen, a fizetési határidı lejárta után 15 nappal, a hivatal írásbeli felszólítást küld a támogatottnak, amelyben kötelezi, hogy 8 napon belül fizesse meg tartozását. 10. A támogatott köteles a támogatás felhasználásáról a tervezési szerzıdésben foglalt pénzügyi teljesítési határidıt követı 30 nap elteltével a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Fıosztályára hitelesített számlamásolatokkal igazoltan elszámolást benyújtani. Köteles továbbá hitelesített okmányokkal igazolni, hogy az adott tervet - a pályázati alaphoz benyújtott fejlesztési cél megvalósítását segítı támogatás elnyeréséhez - 12 hónapon belül felhasználta. Kivételes esetben, pályázati saját forrás kiegészítésére nyújtott támogatás esetén, építési beruházásoknál, felújításoknál a támogatott köteles a pályázati cél megvalósulását igazoló mőszaki átadás-átvételi jegyzıkönyv hitelesített másolatát, nem építési jellegő projekteknél a pályázati cél megvalósulását igazoló egyéb dokumentumok hitelesített másolatát benyújtani. Pályázati saját forrás kiegészítésére nyújtott támogatás esetén az elszámoláshoz benyújtott számlamásolatok mellé a támogató szervezet kifizetéseit igazoló 9. oldal

11 bankszámlakivonatok hitelesített másolatát is be kell nyújtani. Amennyiben a támogatott részére a támogatási szerzıdésben szereplı támogatási összegnél kisebb összeg került átutalásra, a Kistelepülési Pályázati Alap támogatását is a támogatási szerzıdésben rögzített támogatási mértéknek megfelelıen - arányosan csökkenteni kell. Támogatott a támogatási mértéken felül igénybevett összeget köteles az elszámolással egyidejőleg visszafizetni. Támogató az elszámolás beérkezését követı 30 nap elteltével a támogatási szerzıdést a Kistelepülési Pályázati Alapból ténylegesen igénybevett (a visszafizetett összeggel csökkentett) összegnek megfelelıen módosítja. 11. Az a kistelepülési önkormányzat, amely a visszafizetési kötelezettségének nem, vagy három hónaposnál hosszabb határidıcsúszással tesz eleget, továbbá elszámolási kötelezettségét nem teljesíti, vagy hitelt érdemlıen nem igazolja az elkészült terv pályázati célú felhasználását, a támogatásból 3 évre kizárható. 12. Jelen szabályzat rendelkezéseit a január 31. után benyújtásra kerülı pályázatok esetén kell alkalmazni. Tatabánya, január 31. Dr. Völner Pál Pályázati adatlap a Kistelepülési Pályázati Alap támogatásához 1. sz. melléklet A pályázó önkormányzat megnevezése székhelye államháztartási törzsszáma adószáma számlavezetı bankja költségvetési elszámolási számlaszáma állandó lakosainak száma a pályázat benyújtása évének január 1-jén (fı) költségvetésének fıösszege a pályázat benyújtásának évében (eredeti elıirányzat E Ft-ban): A pályázati cél megnevezése A támogatással megvalósuló terv elkészítésének teljes költsége (árajánlat alapján, Ft-ban) 10. oldal

12 A Kistelepülési Pályázati Alapból igényelt támogatás (Ft-ban) A tervezés megrendelésérıl szóló, illetve a tervezési díj saját forrását vállaló testületi határozat száma A tervezés várható kezdése A tervezés várható befejezése A terv készítıjének megnevezése, címe A pályázati forrás megnevezése, amelyre a Kistelepülési Pályázati Alapból nyújtott támogatással készülı terv benyújtásra kerül A pályázat benyújtásának határideje A terv alapján megvalósításra kerülı / saját forrás kiegészítésbıl megvalósításra kerülı projekt megnevezése A projekt bekerülési költsége (E Ft) A projekt várható kezdése A projekt várható befejezése A projekt megvalósítására vonatkozó testületi határozat száma Az önkormányzat az ÁFA visszaigénylésére nem jogosult/jogosult:... %-ban Kijelentjük, hogy a pályázati adatlapon és annak mellékleteiben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Kelt: 200 Ph. polgármester jegyzı 2. sz. melléklet FELHATALMAZÓ LEVÉL Címzett: Megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett jogosult által benyújtandó azonnali beszedési megbízás teljesítésére a következıkben foglalt feltételekkel: 11. oldal

13 Számlatulajdonos megnevezése: Számlatulajdonos székhelye: Felhatalmazással érintett bankszámla száma: Beszedési megbízás összege, Ft: Jogosult neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jogosult székhelye/címe: Tatabánya, Fı tér 4. Jogosult bankszámla száma: Jogosult számlavezetıjének megnevezése Erste Bank Hungary Nyrt. A felhatalmazás érvényessége: visszavonásig További feltételek: a felhatalmazás csak a jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza. Kelt:... polgármester jegyzı Záradék: A(z) mint a Számlatulajdonos számlavezetı bankja tudomásul vesszük, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat a Számlatulajdonossal szemben fennálló követelését a Számlatulajdonos számla terhére azonnali beszedési megbízás útján érvényesítheti. Kelt:. Számlavezetı pénzintézet 13/2008. (I. 31.) számú közgyőlési határozat 1. Elhatározza, hogy meg kívánja valósítani a tulajdonában lévı Várgesztesi vár turisztikai - mőemléki rekonstrukcióját. 2. A megvalósítás érdekében KDOP /B - Régió arculatát meghatározni képes turisztikai vonzerık támogatása tárgyú pályázatra 810 M Ft összköltségő projektet nyújt be. 3. Vállalja, hogy a pályázathoz/ fejlesztéshez szükséges saját forrást a illetve évi költségvetése terhére biztosítja, ennek összege 170 M Ft. Határidı: február oldal

14 14/2008. (I. 31.) számú közgyőlési határozat az ESZA Kht. Mőködı lakásotthonok elhelyezési feltételei szinten tartásának, javításának támogatására (GYV-LO-07) elnevezéső pályázati felhívásra beadott, a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Szakszolgálata és Gyermekotthonai lakásotthonaira vonatkozó 6 pályázathoz szükséges 10 % önerıt, azaz összesen ,- Ft-ot a évi költségvetés terhére biztosítja. Határidı: január /2008. (I. 31.) számú közgyőlési határozat 1. elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona (Tata); a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskolája (Esztergom); valamint a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Szakszolgálata és Gyermekotthonai (Tatabánya) alapító okiratának módosítását azzal a feltétellel, hogy a két oktatási intézménynél az új szakmák képzésének indítása nem jelenthet többletkiadást a fenntartónak. 2. Hatályon kívül helyezi a következı közgyőlési határozatokat: 300/2007. (XI. 29.) sz. KH 198/2007. (VI. 28.) sz. KH 302/2007. (XI. 29.) sz. KH Határidı: értelemszerően, illetve azonnal Felelıs: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı 16/2008. (I. 31.) számú közgyőlési határozat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona (Tata) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: AZ INTÉZMÉNY Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona Székhelye: 2890 Tata, Új út 21. Alapító szerve: Komárom Megyei Tanács Alapítás éve: Fenntartó neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2800 Tatabánya, Fı tér 4. Irányító (felügyeleti) szerv neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2800 Tatabánya, Fı tér 4. Típusa: többcélú intézmény, közös igazgatású közoktatási intézmény Alaptevékenysége: Sajátos nevelési igényő (tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott és autista) gyermekek óvodai nevelése, iskolai nevelése és oktatása, 13. oldal

15 logopédiai ellátása, napközis és tanulószobai ellátása, diákotthoni elhelyezése, szociális ellátás szállásnyújtással (otthont nyújtó ellátás, különleges ellátás, utógondozói ellátás), iskolai intézményi étkeztetés, diáksportköri tevékenység; szabad kapacitás bérbeadás útján történı hasznosítása Normatív támogatás jogcímei: különleges gondozás keretében nyújtott ellátás, fogyatékos gyermekek, tanulók kollégiumi ellátása, intézményi étkeztetés gyermekvédelmi szakellátás (különleges ellátás, utógondozói ellátás) Az oktatott szakmák neve és OKJ száma: - bırtárgykészítı kerti munkás számítógép kezelı / használó (a 2008/2009-es tanév végéig) - számítógépes adatrögzítı (a 2008/2009-es tanévtıl) Évfolyamok száma: alapiskolai oktatás 1-8. speciális szakiskolai képzés Az intézménybe felvehetı maximális gyermek-, tanulólétszám: Iskolai létszám: 240 fı Diákotthon: 65 fı Gyermekotthon: 40 fı Külsı férıhelyek: 6 fı Az ellátható vállalkozási tevékenység köre, mértéke: az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat Gazdálkodás jogköre: önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. Az intézmény ellátja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottsága és Nevelési Tanácsadója (Tata) gazdasági feladatait. Feladat ellátását szolgáló vagyon: intézményi leltárak szerinti értékben A vagyon feletti rendelkezési jog: az ingó és ingatlan vagyon (Tata, Új út 21.) a megyei önkormányzat tulajdona; a vagyon hasznosításáról a megyei közgyőlés elnökének ellenjegyzése mellett az intézmény vezetıje gondoskodik Vezetıjének kinevezési rendje, a kinevezés idıtartama: pályázati úton a megyei közgyőlés hatásköre, a kinevezés idıtartama 5 év Hatálybalépés idıpontja: szeptember 1. 17/2008. (I. 31.) számú közgyőlési határozat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskolája (Esztergom) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: AZ INTÉZMÉNY Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskolája Rövidített neve: Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskola Székhelye: 2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 38. Alapító szerve: Esztergom Város Tanácsa Alapítás éve: Fenntartó neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2800 Tatabánya, Fı tér 4. Irányító (felügyeleti) szerv neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2800 Tatabánya, Fı tér 4. Típusa: többcélú, egységes iskola (szakközépiskola, szakiskola) Alaptevékenysége: Szakközépiskolai, szakiskolai oktatás-nevelés, OKJ programok szerinti szakképzés, technikus képzés, akkreditált iskolarendszerő felsıfokú szakképzés, 14. oldal

16 sporttevékenység, alap-, érettségi és szakmai vizsgák szervezése, felnıtt munkaerıpiaci szakképzés és vizsgáztatás, mesterképzés, gyógypedagógiai ellátás, máshová nem sorolható egyéb gazdasági tevékenységet segítı szolgáltatás (rendezvények, kiállítások, versenyek szervezése, lebonyolítása), intézményi vagyon mőködtetése, iskolai intézményi étkeztetés. Évfolyamok száma: Szakközépiskola: 9-12, I/13, II/14. Szakiskola: 9-10., I/11., II/12., III/13. Akkreditált iskolarendszerő felsıfokú mérnökasszisztens szakképzés I/13., II/14. Az oktatott szakmák neve és OKJ száma: Kifutó jelleggel: - ács-állványozó asztalos autóelektronikai mőszerész autószerelı fémforgácsoló fodrász karosszérialakatos kımőves közlekedésiüzem-viteli, szállítmányozási technikus nıi ruhakészítı szerszámkészítı szobafestı-mázoló és tapétázó villanyszerelı vízvezeték- és központifőtés-szerelı Akkreditált iskolarendszerő felsıfokú szakképzés: - gépészmérnök asszisztens (kifutó jelleggel) gépipari mérnökasszisztens (a 2008/2009-es tanévtıl) mechatronikai mérnökasszisztens (a 2008/2009-es tanévtıl) A as tanévtıl szakmai kimenetként indul: - automatizálási technikus (gyártósori technikus) A es tanévtıl történı beiskolázással induló szakképzések: - épületgépészeti csıhálózat és berendezés szerelı energiahasznosító berendezés szerelı - gázfogyasztó berendezés szerelı - központifőtés- és csıhálózat-szerelı - vízvezeték- és vízkészülék-szerelı - épületlakatos gépgyártástechnológiai technikus gépgyártású gépkezelı gépszerelı autógyártó - háztartási gépgyártó - gépi forgácsoló géplakatos hegesztı hőtı- és klímaberendezés-szerelı, karbantartó szerkezetlakatos szerszámkészítı automatikai mőszerész elektromechanikai mőszerész villanyszerelı mőanyag-feldolgozó géprendszer üzemeltetıje ács-állványozó burkoló festı-mázoló és tapétázó kályhás kıfaragó, mőköves és épületszobrász oldal

17 - kımőves szabó bútorasztalos épületasztalos autóelektronikai mőszerész autószerelı jármőfényezı karosszérialakatos közlekedésiüzem-viteli ellátó logisztikai ügyintézı fodrász mérnökasszisztens (csak egyetem, illetve fıiskola közremőködésével hallgatói jogviszony alapján) finommechanikai mőszerész finommechanikai gépkarbantartó, gépbeállító gépipari minıségellenır légtechnikai rendszerfigyelı üzemeltetı gépésztechnikus elektronikai mőszerész elektromos gép- és készülékszerelı Az intézménybe felvehetı maximális gyermek-, tanulólétszám: 1200 fı Az ellátható vállalkozási tevékenység köre, mértéke: az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat Gazdálkodás jogköre: önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv Feladat ellátását szolgáló vagyon: intézményi leltárak szerinti értékben A vagyon feletti rendelkezési jog: az ingó vagyon a megyei önkormányzat tulajdona, az intézmény által használt ingatlanokat (Esztergom, Budai Nagy Antal u. 38.) illetıen ingyenes használati jog jogosultja a megyei közgyőlés; a vagyon hasznosításáról a megyei közgyőlés elnökének ellenjegyzése mellett az intézmény vezetıje gondoskodik Vezetıjének kinevezési rendje, a kinevezés idıtartama: pályázati úton a megyei közgyőlés hatásköre, a kinevezés idıtartama 5 év Hatálybalépés idıpontja: szeptember 1. 18/2008. (I. 31.) számú közgyőlési határozat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Szakszolgálata és Gyermekotthonai (Tatabánya) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: AZ INTÉZMÉNY Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Szakszolgálata és Gyermekotthonai Székhelye: 2800 Tatabánya, Puskin u. 7/B férıhely+15 külsı férıhely Telephelyei: 2941 Ács, Ady u férıhely 2900 Komárom, Balassa B. u férıhely 2900 Komárom, Csillag ltp. 62. A, B, C, D egyenként 20 férıhely egyenként 5 külsı férıhely 2900 Komárom, Iskola u férıhely 2900 Komárom, Koppány vezér u férıhely 2900 Komárom, Szúnyogvár út 1. 9 férıhely 2851 Környe, József A. u férıhely 16. oldal

18 2840 Oroszlány, Balassi B. u férıhely 2840 Oroszlány, Kecskédi u férıhely 2800 Tatabánya, Kıszikla u férıhely 2800 Tatabánya, Sárberki u férıhely 2800 Tatabánya, Réti u gyermek + 2 fı anyás férıhely 2837 Vértesszılıs, Múzeum u férıhely Alapító szerve: Komárom Megyei Tanács Alapítás éve: Irányító (felügyeleti) szerv neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés, 2800 Tatabánya, Fı tér 4. Alaptevékenysége: Szociális ellátás elhelyezéssel: otthont nyújtó ellátás, különleges ellátás, speciális (gyermekotthoni) ellátás, ideiglenes befogadás utógondozói ellátás gyermekotthonban és külsı férıhelyen Szociális ellátás elhelyezés nélkül: területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Egyéb személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatás (átmeneti gondozás) Nevelıszülıi hálózat mőködtetése Iskolarendszeren kívüli felnıttképzés (örökbefogadó szülık, nevelıszülık és helyettes szülık képzése), Egyéb korlátozottan igénybe vehetı vendéglátás (munkahelyi vendéglátás) Ellátható vállalkozási tevékenységének köre, mértéke: az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat Gazdálkodás jogköre: önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. Az intézmény ellátja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Hegyháti Alajos Óvodája, Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona (Kömlıd) gazdasági feladatait. Vezetıjének kinevezési rendje, a kinevezés idıtartama: pályázati úton a megyei közgyőlés hatásköre, a kinevezés idıtartama 5 év Hatálybalépés idıpontja: február 1. 19/2008. (I. 31.) számú közgyőlési határozat a Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázat keretében 10 hónapon keresztül ösztöndíj támogatásban részesít a települési önkormányzatok által támogatott pályázók közül - az elıterjesztés melléklete szerint hallgatót, 10 hónapon keresztül. Határidı: január /2008. (I. 31.) számú közgyőlési határozat az Országos Területrendezési Tervrıl szóló évi XXVI. törvény módosításáról készült kormány-elıterjesztést megtárgyalta, és véleményét a közgyőlési elıterjesztéshez mellékelt táblázat szerint adja meg. Határidı: a vélemény megküldésére azonnal 17. oldal

19 21/2008. (I. 31.) számú közgyőlési határozat 1. Értékesíti a Tatabánya, Népház utcában található 2150/6 és 2150/8 helyrajzi számú garázsait, valamint a 2150/7 helyrajzi számú raktárát a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (8002 Székesfehérvár Pf. 241.) részére ,- Ft + ÁFA vételáron. A garázsok vételárát egyenként ,- Ft + ÁFA összegben állapítja meg a teljes vételáron belül. Határidı: az adásvételi szerzıdés megkötésére Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának döntésétıl függıen, de legkésıbb március 9. Felelıs: a szerzıdés megkötéséért Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 2. Vállalja, hogy a 2150/6 helyrajzi számú garázs vételárának 80% át visszafizeti a Középdunántúli Regionális Munkaügyi Központ részére, ha nem tehermentesíti az értékesített garázst, a szerzıdéskötést követı 6 hónapon belül. Határidı: a vételárrész visszafizetésére értelemszerően 3. Megállapítja, hogy Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának az 1. pontban megjelölt ingatlanokra március 4-éig gyakorolható elıvásárlási joga van. Határidı: az elıvásárlási jogról való tájékoztatásra azonnal 22/2008. (I. 31.) számú közgyőlési határozat az Állami Számvevıszék által a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évek és I. féléves gazdálkodásának átfogó ellenırzésérıl készített jelentését megismerte és megtárgyalta. Az Állami Számvevıszék megállapításainak és javaslatainak figyelembe vételével elfogadja a következı intézkedési tervet: tól a költségvetési rendelettervezet az Áht. 8/A. (7) bekezdésben foglaltaknak megfelelıen készüljön el. A finanszírozási célú pénzügyi mőveletek költségvetési hiányt módosító költségvetési kiadásként, illetve költségvetési bevételként ne legyenek figyelembe véve. Határidı: folyamatos tól a költségvetési rendelettervezetben az Ámr. 29. (1) g) pontjának megfelelıen kell tartalmaznia a többéves kihatással járó európai uniós feladatok elıirányzatait éves bontásban. Elkülönítetten kell nyilvántartani az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait az Ámr. a 29. (1) bekezdés k) pontja szerint. Határidı: folyamatos 3. Biztosítani kell a nem normatív, céljelleggel nyújtott mőködési és fejlesztési támogatások esetében a kedvezményezett nevének, a támogatás céljának, összegének, a támogatási program megvalósítási helyének a közzétételét az Áht. 15/A. (1) bekezdésében foglalt elıírásoknak megfelelıen. Határidı: a döntéshozatalt követı 60 nap 18. oldal

20 4. Gondoskodni kell az Ámr. 157/D. (1) bekezdésében hivatkozott 22. számú melléklet pontjában foglaltak alapján az éves költségvetési beszámoló szöveges indoklásának a közzétételérıl. Határidı: minden év május Az önkormányzati hivatal ügyrendjét módosítani kell az Ámr. 17. (5) bekezdésében elıírtak alapján: a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásáért felelıs személyek feladatainak, továbbá a vezetık és más dolgozók feladat, hatás- és jogkörét meg kell határozni. Határidı: március Az eszközök és források leltárkészítési szabályzatában elı kell írni az eszközök évenkénti mennyiségi leltározási kötelezettségét a Vhr. 37. (1) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen. Határidı: március Az önköltségszámítás rendjét módosítani kell a közérdekő adatszolgáltatáshoz kapcsolódó költségtérítés összege megállapításához a Vhr. 8. (4) bekezdésének c) pontjában, illetve a (16) bekezdésében leírtak szerint. Határidı: március A számlarendben szabályozni kell az analitikus nyilvántartások fıkönyvi nyilvántartásokkal történı egyeztetésének és dokumentálásának a rendjét a Vhr. 49. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen. Határidı: március A Közgyőlés határozza meg az Ámr (2) bekezdés a)-c) pontjaiban foglaltak betartása érdekében a költségvetési szervek éves költségvetési beszámolója beküldésének határidejét, felülvizsgálatának idıpontját, a beszámoló szöveges indoklásának részletes tartalmi és formai követelményeit. Az errıl szóló elıterjesztést el kell készíteni, a közgyőlési döntést határozatba kell foglalni. Határidı: minden év február Az operatív gazdálkodás során a mőködésbeli hibák megelızése, illetve kijavítása érdekében be kell tartania az utalvány ellenjegyzıjének az Ámr (3) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi elıírásokat. A fıkönyvi könyvelésben az elıirányzati számlákat a Vhr. 9. számú melléklet 1. pontjában foglalt elıírások szerint kell vezetni. Határidı: folyamatos 11. Az Önkormányzat hivatalának Ügyrendjében bıvítsék ki az Önkormányzat intézményeinek ellenırzését végzı szervezeti egység feladatait. Határidı: március Gondoskodni kell a céljelleggel nyújtott támogatások esetében az Áht. 13/A. (2) bekezdésében elıírtaknak megfelelıen a kedvezményezett szervezeteknél a támogatások rendeltetés szerinti felhasználásának és az arról szóló számadásnak az ellenırzésérıl. Határidı: folyamatos 13. A költségvetési és zárszámadási rendeletek elıterjesztésekor az Áht (2) bekezdés e) pontjában foglaltak szerint el kell készíteni a közvetett támogatásokról szóló kimutatást és annak szöveges indoklását. Határidı: folyamatos 14. Folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézmények gazdálkodását annak érdekében, hogy azok az Áht. 93. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen a jóváhagyott elıirányzatokon belül gazdálkodjanak. A jóváhagyott elıirányzat beleértve a létszámkeretet is túllépése esetén ki kell vizsgálni annak okait, és az intézményvezetı felelısségét. Határidı: folyamatos 19. oldal

21 15. A pénzügyi-számviteli területen dolgozók munkaköri leírásait ki kell egészíteni az egyeztetési, értékelési és ellenırzési feladatokkal, nevesíteni kell a hatás- és jogköröket. Határidı: március Fıjegyzıi utasítás formájában készüljön belsı szabályzat az európai uniós forrásokkal összefüggésben az önkormányzat pályázatfigyelési és pályázatkészítési, pályázatnyilvántartási, információáramlási feladatairól, az európai forrásokkal támogatott fejlesztések lebonyolításának rendjérıl, az európai uniós források igénybevételével és felhasználásával kapcsolatos önkormányzati szintő döntési jogkörökrıl, a közgyőlés elnöke és a fejlesztési feladat lebonyolítója közötti kapcsolattartás rendjérıl. Határidı: szeptember Külsı szervezet megbízása esetén a pályázatfigyelésre és pályázat-készítésre vonatkozó szerzıdésben rögzíteni kell az információ-átadás formáját, módját, tartalmát. Határidı: folyamatos 18. Aktualizálni kell az ellenırzési nyomvonalat a Költségvetési osztály vonatkozásában a belsı szabályzatok, felelısök, ellenırzési pontok, dokumentumok, nyilvántartások megjelölésével. Határidı: április Az informatikai fejlesztések érvényes célkitőzéseit és feltételeit tartalmazó informatikai stratégiát el kell készíteni, meg kell határozni az informatikai eszközökhöz való hozzáférések ellenırzési rendjét, gondoskodni kell az elvégzett ellenırzések, valamint az informatikai rendszer változásainak, hibáinak, és azok kezelésének dokumentálásáról. Határidı: március 31. Felelıs: valamennyi pont vonatkozásában Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı 23/2008. (I. 31.) számú közgyőlési határozat 1. Megtárgyalta a nyergesújfalui Pedagógiai Szakszolgálat módosításra javasolt a határozat mellékletét képezı - intézményi alapító okirat-tervezetét és az alapító okirat tervezett módosításaival egyetért. 2. Kéri a Társulási Megállapodás 4. pontjában rögzítettek értelmében Nyergesújfalu Város Önkormányzatának Képviselı-testületétıl az intézményi alapító okirat módosítását. Határidı: február 29. Felelıs: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı A 23/2008. (I. 31.) számú közgyőlési határozat melléklete PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRAT - tervezet - Az március 1-jén a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozta létre a Nevelési Tanácsadó Intézményirányító Társulást a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, Nyergesújfalu Város Önkormányzata, Lábatlan Nagyközség Önkormányzata, Süttı Község 20. oldal

22 Önkormányzata és Bajót Község Önkormányzata. A Társulás által alapított intézmény elnevezése az alapításkor: Körzeti Nevelési Tanácsadó. Az évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl új jogi alapokra helyezte a társulási formákat. Szükségessé vált a Társulási Megállapodás felülvizsgálata és az alapító okirat megváltoztatása: megalakult a Nevelési Tanácsadó Intézményfenntartó Társulás, valamint Társulási Tanácsa november 26-án az intézmény Pedagógiai Szakszolgálattá alakult január 1-jétıl az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás és a Pedagógiai Szakszolgálat Intézményfenntartó Társulás között létrejött megállapodás értelmében a kistérségi társulás az intézményfenntartó társulással együttmőködik a pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a nevelési tanácsadás és a logopédiai ellátás biztosítása érdekében Nyergesújfalu, Lábatlan, Süttı és Bajót településeken. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. (1) és (3) bekezdésében és a közoktatásról szóló, módosított évi LXXIX. törvény 37. -ának (2) és (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen az alapító okiratot az alábbiak szerint adom ki: 1. Az intézmény neve, székhelye, fontosabb adatai: 1.1 Neve: Pedagógiai Szakszolgálat 1.2 Székhelye: 2536 Nyergesújfalu, Irinyi u Jogállása: önálló jogi személy 1.4. Típusa: pedagógiai szakszolgálat 1.5. OM-azonosító: Az intézmény alapítója: Az alapítás idıpontja: Komárom-Esztergom megyei Önkormányzat, Nyergesújfalu Város Önkormányzata, Lábatlan Nagyközség Önkormányzata, Süttı Község Önkormányzata, és Bajót Község Önkormányzata által mőködtetett Nevelési Tanácsadó Intézményirányító Társulás március Az intézmény fenntartója: PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS Székhelye: 2536 Nyergesújfalu, Irinyi u Mőködési területe: Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás területén Nyergesújfalu város, Lábatlan város, Süttı és Bajót község közigazgatási területe. 5. Felügyeleti szerv: Komárom-Esztergom megyei Közgyőlés; Nyergesújfalu Város Képviselı-testülete; Lábatlan Város Képviselı-testülete; Süttı Község Képviselı-testülete; Bajót Község Képviselı-testülete; a Társulási Megállapodásban meghatározott átruházott hatáskörben az Pedagógiai Szakszolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 21. oldal

23 6. Az intézmény gazdálkodása: Az intézmény gazdálkodási jogköre: 7. Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje: Az intézmény képviseletére jogosult: Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv; valamennyi elıirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír. Alapfeladatait, az intézmény mőködésével kapcsolatos feladatait a Társulási Megállapodásban rögzített hozzájárulásokból képzıdı, Nyergesújfalu Város költségvetési rendeletében szereplı elıirányzatokból látja el, valamint megállapodás alapján január 1-jétıl az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás által igényelt és az intézmény számára átadott normatív támogatás összegébıl. Az államháztartási törvény 17. (1) bekezdése által meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó önállóan gazdálkodó szerve Nyergesújfalu Város Polgármesteri Hivatala. Az intézmény igazgatóját az Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa nyilvános pályázat útján, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. 23. és a 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet 5. -ában foglaltak szerint. A Társulási Tanács elnöke és Az intézmény igazgatója; akadályoztatása esetén az általa megbízott személy (aki a Társulási Tanács tagja, illetve az intézmény dolgozója). 8. Tevékenységi köre szakágazat száma szerinti besorolás 8.1. Alaptevékenysége Szakmai feladatok Nem kötelezıen ellátandó szakmai feladatok 8.2. Kiegészítı tevékenység 8.3. Gazdasági feladatok pedagógiai szakszolgálat Nevelési, pszichológiai tanácsadás, logopédiai szolgáltatás 3-18 éves korú gyermekek és fiatalok mentálhigiénés ellátása a beilleszkedési, tanulási magatartási-, és egyéb pszichés zavarokkal küzdıknél; Ellátja a képzési kötelezett gyermekek fejlesztı felkészítését, pszichés fejlıdési zavar miatt képzési kötelezett gyermekek fejlesztı, ill. rehabilitációs felkészítését. Szervezi az utazó logopédusi szolgáltatást. Segíti a többségi iskolákba járó, integrált nevelésben részesülı SNI tanulók oktatását, képzését, fejlesztését, nevelését. Egyéni és csoportos pszichológiai, pedagógiai diagnosztika és terápia. Szakvélemény készítése, ill. nyomon követés. Intézmény minıségfejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása. Pedagógusok szakvizsgájának, továbbképzésének támogatása Intézmény szakmai és informatikai fejlesztése. Szakmai elıadások, rendezvények, konferenciák szervezése. Gyógypedagógiai, pszichológiai tanulmányaikat végzı hallgatók szakmai gyakorlati képzésével kapcsolatos feladatok. nincs Az intézmény gazdasági szervezetének feladatai: - tervezés, - az elıirányzat-felhasználás, - a hatáskörébe tartozó elıirányzat-módosítás, - az üzemeltetés, fenntartás, mőködtetés, 22. oldal

24 - beruházás, a vagyon használata, hasznosítása, - intézményi vagyon mőködtetése - önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai, - a munkaerı-gazdálkodás, - a készpénzkezelés, - a könyvvezetés és a beszámolási, valamint a FEUVE-i kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és a saját szervezetére kiterjedı feladatok Kisegítı feladatok 8.5. Intézmény vállalkozási tevékenysége nincs Költségvetési szervek vállalkozási tevékenysége Pedagógusok képzése 9. Az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló vagyon 9.1. Ingatlan vagyon 9.2. Az intézményi épület tulajdonjoga: 9.3. Ingó vagyon: 9.4. A vagyon feletti rendelkezés joga: 10. Az intézményi SZMSZ elkészítésének, módosításának felelıse: 2536 Nyergesújfalu, Irinyi u. 1.; hrsz.: 404 Nyergesújfalu Város Önkormányzata Az intézmény leltára szerint nyilvántartott ingó vagyon. Értéke: az intézményi leltár szerinti érték. A feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezési jogot Nyergesújfalu Város Önkormányzata gyakorolja, kezelési jogával megbízza az intézmény igazgatóját. Az intézmény igazgatója. 11. Záró rendelkezések: A mőködés alapját képezı jogszabályok A közoktatásról szóló, módosított évi LXXIX. törvény, a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló, módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a képzési kötelezettségrıl és a pedagógiai szakszolgálatról szóló, módosított 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet, 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésrõl, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevõk juttatásairól és kedvezményeirõl Egyetértési jog gyakorlása, fenntartói határozatok száma Az alapító okirat módosítása tárgyában az alapító önkormányzatok az alábbi határozataikkal gyakorolták egyetértési jogukat: Önkormányzat neve Komárom-Esztergom megye Határozat száma Közgyőlés elnöke, polgármester aláírása Jegyzı aláírása Lábatlan Süttı Bajót 23. oldal

25 11.3. Az alapító okirat módosítását Nyergesújfalu Város Képviselı-testülete /2008. ( ) számú határozatával hagyta jóvá. A jóváhagyással egyidejőleg hatályát veszíti a 218/2007.(X.25.) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott alapító okirat. Nyergesújfalu, Adolf Józsefné jegyzı Miskolczi József polgármester 24/2008. (I. 31.) számú közgyőlési határozat felkéri a megye országgyőlési képviselıit, hogy a köztársasági elnök által az országgyőlésnek megfontolásra visszaküldött egészségbiztosítási pénztárakról és a kötelezı egészségbiztosítás természetbeni ellátási igénybevételének rendjérıl szóló törvény zárószavazásán ne adják igen szavazatukat olyan jogszabály elfogadásához, mely nem élvezi a társadalmi támogatottságot, és az egészségbiztosítás üzleti alapokra helyezéséhez, a profitorientált egészségbiztosítás létrehozásához, valamint a nemzeti kockázatközösség és a szolidaritás felszámolásához vezetne. Határidı: január 31. Felelıs: Dr. Völner Pál, közgyőlés elnöke 25/2008. (I. 31.) számú közgyőlési határozat 1. Megállapítja, hogy a Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal vezetıje túlterjeszkedett a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 98. -ában meghatározott jogosítványokon, és olyan tájékoztató felkérést adott ki, mely ellentétes az Ötv aiban foglalt elıírásokkal. 2. Megállapítja, hogy a közgyőlés elnökének egyéb munkáltatói jogkörében szeptember 20-án kelt intézményvezetıkhöz intézett felkérı levele nem sérti a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 39. (4) bekezdésében, a 102. (2) bekezdésében, a ában, a pontjában, valamint a 122. (12) bekezdésében foglalt elıírásokat. Határidı: január oldal

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195-7/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195-7/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 195-7/2008. Elıterjesztés 2008. augusztus 28-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor

Részletesebben

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 9. szám 2008. augusztus KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. augusztus 28-ai rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2009. évi 2. különszám 2009. május KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratai A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2010. évi 6. szám 2010. június KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2010. június 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-3/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-3/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 460-3/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı:, a közgyőlés

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 42/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2009. évi költségvetése (II. forduló) a) 2009. évi ingatlanhasznosítási

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 1225-3/2007. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 1225-3/2007. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 1225-3/2007. Elıterjesztés 2007. november 29-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-105/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 25-ei ülésérıl KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS 2 VI.1-105/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 32/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik.

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik. Esztergom Város Önkormányzatának 24/2007.(IV.26.) ör. rendelete a nehéz élethelyzetőek támogatásáról Egységes szerkezetben az 56/2007.(VIII.31.)*, 70/2007.(X.31.)**, 38/2008.(V.29.)***,, 50/2009.(XII.17.)****

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés minta

Támogatási Szerzıdés minta Azonosító szám: Támogatási Szerzıdés minta amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl E LİTERJESZT É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat

Részletesebben

K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 6/2009. (II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 6/2009. (II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 6/2009. (II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú önkormányzati

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-ei ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 195/2008. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Tárgy: A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap létrehozása

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tájékoztató a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. tv. módosítási

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje Az Ügyvezetõ Bizottság (a továbbiakban: ÜB) ügyrendje 1. A Magyar Telekom Nyrt. Ügyvezetõ

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 19. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 Ügyiratszám:10-10 /1001/2011 ELİTERJESZTÉS a Népjóléti és Sport Bizottság

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról.

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. A képviselı-testület a lakáscélú támogatásokról szóló, többször módosított 106/1988. (XII.26.)MT. számú rendelet

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére Tárgy: Belvízrendezés az élhetıbb településért projekttel kapcsolatos új konzorciumi együttmőködési megállapodás és a támogatási szerzıdés elfogadása Elıkészítette: K. Szabóné Kocsor Anna Véleményezı bizottság:

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete a beruházási szabályzat közzétételérıl szóló 24/2000./IX.18./ MÖK. sz. rendelete módosítására és egységes szerkezetbe

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés 1 BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS 2010.évi költségvetés BEVÉTEL Szakfeladat megnevezés 2008.évi tényleges teljesítés 2009.évi eredeti ktgvetés 2009.évi módosított ktgvetés 2009.évi tényleges teljesítés

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

2012. november 21. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. november 21. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 6-i ülésének 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 6-i ülésének 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 6-i ülésének 2. számú napirendi pontja Javaslat a TISZK rendszer továbbfejlesztését, illetve infrastrukturális fejlesztését célzó

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1656-2/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG 2009. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG 2009. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG 2009. SZEPTEMBER 6-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 3/2009. (IX. 6.) sz. határozata*

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5219-2/2011. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - közoktatási intézmények

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy Czeglédy Gergı javaslatát, miszerint a meghívó szerinti 37. és 38. napirendi pontok a napirendrıl kerüljenek levételre, nem fogadja el. (Szavazott 23 képviselı:

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 28/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Szentes

Részletesebben

Igénybevételi eljárás rendjérıl

Igénybevételi eljárás rendjérıl Igénybevételi eljárás rendjérıl I. Bevezetés: Az eljárásrend kidolgozásának célja, hogy a 2008. 01.01-tıl érvényes jogszabályi elıírások maradéktalan betartása mellett szabályszerően lehessen a kérelmeket

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2011. február 15-i ülésére TÁRGY:

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2011. február 15-i ülésére TÁRGY: BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. február 15-i ülésére TÁRGY: Pályázati lehetőségekről tájékoztató KEOP-2011-6.2.0/B KEOP-2011.4.9.0 ELŐADÓ: Kovács József polgármester

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!!

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!! Társadalmi Megújulás Operatív Program KIVONAT Munkahelymegırzı támogatás munkaidı-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívás a konvergencia régiók mikro-, kis- és középvállalkozásai részére

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-219-1/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati útmutató Budapest, 2009. augusztus 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens.

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens. 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kormányzati funkciók átvezetése az érintett okiratokon Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara 2006.

Magyar Mérnöki Kamara 2006. Magyar Mérnöki Kamara Építésügyi tervezıi- és szakértıi jogosultságok szabályai 2006. Ideiglenes jelleggel elfogadva a 6/2006. (V.13.) MMK Küldöttgyőlési határozattal. Felhatalmazta a Választmányt az ideiglenes

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012. január 25 - i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2011 évi testületi határozatok áttekintése, feladatok elvégzésének

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 13/2001.(VIII.5.) rendelete a Bakonybél Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl 1 (Módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására A közgyőlés

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- testületének 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról és rendjérıl

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- testületének 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról és rendjérıl Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- testületének 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és rendjérıl Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre

B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre Tárgy: beszámoló Dévaványa Város Gyámhivatalának tevékenységérıl és a gyermekvédelmi feladatainak ellátásról a 2011. év vonatkozásában

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 30-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet VIII. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A L A

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 41.381/5/2007 ELİTERJESZTÉS a Kormány részére a földrendezı és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E Szám: VI. 690/2007. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS Általános kivitelezési keretszerzıdés (építési-szerelési munkák) VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekrıl szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fıvárosi

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város egyszerősített Közfoglalkoztatási Terve 2011.

Pécs Megyei Jogú Város egyszerősített Közfoglalkoztatási Terve 2011. Pécs Megyei Jogú Város egyszerősített Közfoglalkoztatási Terve 2011. 1 Pécs Megyei Jogú Város 2011. évi Közfoglalkoztatási Terve: I. A 2010. évi közfoglalkoztatás adatai II. A 2011. évi közfoglalkoztatás

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 35/2009. (II. 13.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére 9. E L İ T E R J E S Z T É S Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által készített 2009. évi közfoglalkoztatási

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. október 30-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. október 30-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1511/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. október 30-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 6/2008 Döntés a Tatabánya,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás forgatásának eredményérıl (2009. január

Részletesebben

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28:500-666 Fax. 400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu /2009 szám Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI.1237/2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011.

Részletesebben

MUNKAERİ-PIACI KÉPZÉSI JEGYZÉK 2011. év

MUNKAERİ-PIACI KÉPZÉSI JEGYZÉK 2011. év MUNKAERİ-PIACI KÉPZÉSI JEGYZÉK 2011. év ( A 6/1996.(VII.16.) sz. MÜM r. 3.. (2)-ben meghatározott feltételeknek megfelelı képzési programok listája ) 8 általános iskolai végzettséggel nem rendelkezıknek

Részletesebben

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 1 Pomáz Város Önkormányzata 2/2013.ÖTÜ. J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 150/2012.(IX.18.)sz.Ök.határozat Pomáz Város

Részletesebben

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. március 26-ai ülésére

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. március 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 460 /2009. Elıterjesztés 2009. március 26-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskolája (Esztergom) alapító

Részletesebben