A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 6-i ülésének 2. számú napirendi pontja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 6-i ülésének 2. számú napirendi pontja"

Átírás

1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 6-i ülésének 2. számú napirendi pontja Javaslat a TISZK rendszer továbbfejlesztését, illetve infrastrukturális fejlesztését célzó pályázatok benyújtására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Művelődési és Kisebbségi, a Jogi és Ügyrendi, a Gazdasági és Mezőgazdasági, valamint a Pénzügyi Bizottság. Tisztelt Közgyűlés! A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 140/2007.(XII. 21.) közgyűlési határozatában támogatta a térségi integrált szakképző központ létrehozásáról szóló javaslatot, illetve a TISZK rendszer továbbfejlesztése című TÁMOP-2.2.3/07/2 pályázati kiírás alapján jóváhagyta, hogy pályázatot nyújtson be az önkormányzat. A pályázat kétfordulós. Az első szakasz lezárult, a Bíráló Bizottság a Tolna Megyei Önkormányzat pályázatát továbbfejlesztésre, illetve a második fordulóba jutásra érdemesnek ítélte. A pályázat jelen szakaszában a támogatott pályázók vehetnek részt. A pályázat előkészítése azóta is tart, a 2. forduló beadási határideje június 10. A Közgyűlés jelen előterjesztést megelőzően tárgyalja a TISZK létrehozásával kapcsolatos szervezeti, intézmény átszervezési kérdéseket, valamint városi közoktatási feladatok átvételéről szóló előterjesztést. A szervezeti keretek megteremtése, a TISZK létrehozásáról szóló döntés meghozatala a pályázat benyújtásának feltétele volt. A TISZK rendszer továbbfejlesztése (TÁMOP-2.2.3/07/2 kódszámú) című projekt keretében a pályázat céljának megfelelően, a regionálisan a regionális fejlesztési és képzési bizottságok által meghatározott képzési irányok és arányok alapján szervezett szakképzést, továbbá az országos beiskolázást vállaló TISZK keretei között működő szakképző intézmények fejlesztése támogatható. Nyertes projekt esetén millió forintos, vissza nem térítendő támogatási összeg nyerhető el. A pályázat által támogatható tevékenységek köre: moduláris képzési gyakorlathoz szükséges felkészítés, továbbképzés; hátrányos helyzetű, iskolából kimaradók szakképzésbe bevonása, munkavállalói kompetenciáik fejlesztése; szakképző iskolák integrációjával, koncentrációjával kapcsolatos szervezetfejlesztés. Ezekhez kapcsolódva támogatják még közösségi funkciók ellátását hátrányos helyzetű fiatalok és családjaik számára; fejlesztési tevékenységet modul rendszerű szakképzéshez; tanácsadási tevékenységet gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati képzést folytatók számára; az eredmények széles körű terjesztését és a program

2 2 eredményeinek nyomon követési tevékenységét. A projekt megvalósítására maximum 24 hónap áll rendelkezésre. A TISZK a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) és a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény szerint hozató létre. A Tolna Megyei Önkormányzat az egy fenntartós modell létrehozása mellett foglalt állást, azaz az Sztv. 2. (5) bekezdés c) pontjában foglalt a szakképzésben résztvevő intézmények egy intézmény keretében történő fenntartásával működő - Térségi Integrált Szakképző Központot hoz létre. A Térségi Integrált Szakképző Központ a Szent László Egységes Középiskola bázisán, illetve városi önkormányzatok által átadott feladatok integrációjával jön létre. A székhely intézmény - új elnevezése szerint - a Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) lesz, míg a már meglevő, illetve az átvételre kerülő intézmények jelentős önállósággal bíró tagintézmények lesznek. A tagintézmények nevükben is őrzik majd a jogelőd intézmények nevét. Az összevont intézményben a tanulólétszám a 2008/2009. tanévben terv szerint a következők szerint alakul: Megnevezés Szent László Egységes Középiskola és meglevő tagintézményei együtt Jókai Szakképző Iskolai Tagintézmény Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézmény Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény Adatok: fő Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény Összesen Általános iskola évfolyamok Szakképzési évfolyamok Összes tanuló Kollégium Az intézmény fenntartásáról a Tolna Megyei Önkormányzat gondoskodik. A feladatellátáshoz szükséges ingatlanokat és ingó vagyont az átadó önkormányzatok biztosítják az intézmény számára. A pályázat keretében Ft támogatás elnyerésére pályázunk, önrészt nem kell biztosítani. A projektmenedzseri feladatokat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alkalmazásába kerülő személy, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévők látják majd el. A projektvezető teljes munkaidőben, munkaviszonyban, míg a szakmai vezetői-, a pénzügyi vezetői és asszisztensi feladatokat megbízási szerződéssel szeretnénk végrehajtatni, olyan szakmai, képesítési követelményeknek megfelelő személyekkel, akik a pályázati feltételeknek megfelelnek. A

3 3 létszámbővülés a projekt megvalósítás időszakára szól, a felmerülő kiadások a projekt terhére elszámolhatóak lesznek. A projektvezetésben megfelelő szakértelemmel rendelkező - tanácsadó szervezet igénybevételét is tervezzük, annak érdekében, hogy a megvalósítás és a támogatás igénybevétele biztosított legyen. A projekthez kapcsolódó pályázati felhívást, és a Támogatási szerződés tervezetet az előterjesztéshez mellékeltük. Ezekből a dokumentumokból a pályázóval szemben támasztott követelmények megismerhetőek. A Támogatási szerződés tervezete tartalmazza azokat a kötelezettségeket, nyilatkozatokat, biztosítékokat, finanszírozási kérdéseket, amelyek a projekt megvalósításakor, vagy meghiúsulása esetén, a támogatás szabálytalan felhasználása miatt stb. az önkormányzatot, mint pályázót terhelik. A projekt megvalósítása során az előleg igénylésének lehetősége ellenére is - indokolt lehet a támogatás megelőlegezése, ami az utófinanszírozás miatt az önkormányzat forrásainak időleges felhasználását jelenti. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (a továbbiakban: TIOP) A szakképzés és felnőttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések című (TIOP-3.1.1/08/1) kódszámú pályázati felhívásra pályázatot nyújthat be az Sztv. 2. (5) bekezdésben meghatározott térségi integrált szakképző központ (TISZK) modellek valamelyikét megvalósító szakképző iskola, iskolák fenntartója, ha az Sztv.- ben meghatározott modellek valamelyike a pályázat benyújtásáig létrehozásra kerül. Pályázatot kizárólag azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek a TÁMOP-2.2.3/07/2 kódszámú pályázat második fordulójára benyújtották pályázatukat. A pályázat a hatékony és a munkaerőpiac igényeihez rugalmasan alkalmazkodó szakképzési rendszer kialakításához szükséges intézményi struktúra infrastrukturális feltételeinek megteremtését szolgálja a szakképző intézmények koncentrációjának ösztönzésével. A pályázat keretében támogatható tevékenységek köre az alábbi: - gyakorlati képzőhelyek korszerű eszközökkel történő fejlesztése; - kötelezően választandó továbbá az alábbiak közül egy : - az intézmények szakképzési feladatellátásához használt infrastruktúra fejlesztése és/vagy; - a pályázó beruházási igényt megalapozó képzési struktúrájához szükséges eszközök beszerzése és/vagy; - a meglevő épületek helyett új épületek építése az integrált szakképző iskola feltételeinek megteremtése érdekében. A pályázatra vonatkozó költségvetési specifikáció meghatározza az eszközbeszerzésre, az épületek átalakítására, felújítására fordítandó összeget, ezen belül előírás, hogy amennyiben a hasznos alapterület nem növekszik az átalakításra, felújításra kapott támogatásnak legalább az 50%-át a TISZK székhelyén kell felhasználni. Ugyanezt az arányt érvényesíteni kell az eszközbeszerzés esetében is

4 4 A projekt keretében E Ft támogatás elnyerésére pályázunk, melyhez E Ft önerő felajánlása szükséges. A tagintézményekben megvalósuló fejlesztési irányokat az igazgatókkal egyeztetve határoztuk meg, melyek a következők: Szent László Szakképző Iskola (székhely): elektronika, informatika, gépészet, építészet, közlekedés, egyéb szolgáltatás. Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézmény: közgazdaság, ügyvitel Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény: Kereskedelmi-marketing, üzleti adminisztráció Vendéglátó Szakképző Tagintézmény: vendéglátás-idegenforgalom Egészségügyi-Szociális Szakképző Tagintézmény: egészségügy, szociális szolgáltatás Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézmény: könnyűipar, gépészet, informatika Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény: gépészet, építészet, mezőgazdaság, informatika, művészet, faipar. A támogatás tervezett felhasználásakor a kijelölt szakképzési fejlesztési célnak megfelelő eszközfejlesztést valósítunk meg. Fentiek figyelembevételével pályázatunk keretében a kiadásokat az alábbi szempontok szerint tervezzük meghatározni: - a támogatás legalább 60 %-át eszközfejlesztésre kívánjuk felhasználni, és mintegy E Ft-ot épületek átalakítására, felújítására különítünk el. A kedvezményezettnek a pályázati feltételek szerint - projektszervezetet kell létrehoznia. A projektmenedzsment feladatokat az Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak bevonásával és megbízási jogviszony keretében kívánjuk ellátni. A projektszervezet létrehozása létszámfejlesztési igénnyel járhat. A pályázati felhívást, a pályázatra vonatkozó költségvetési specifikációt és a Támogatási szerződés tervezetet az előterjesztéshez mellékeljük. A 281/2006. (XII. 23) Korm.rendelet ai tartalmazzák a projektekkel kapcsolatban nyújtandó biztosítékok körét, illetve a biztosíték nyújtás feltételeit. A helyi önkormányzatok a hivatkozott kormányrendelet 60. d) pontjában foglaltak értelmében nem kötelesek az ban meghatározott biztosítékokat nyújtani, amennyiben a támogatás teljes egészében önként vállalt helyi közügy megoldását vagy önkormányzati kötelező feladat ellátását szolgálja.

5 5 Az 57. (1) bekezdésében meghatározott biztosítékokat, az azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazás, valamint a projekt keretében beszerzett ingatlan vagyontárgyra elidegenítési és terhelési tilalom alapítása részünkre is kötelezettség. Kérem a Közgyűlést, hogy a határozati javaslatban foglaltakat támogassa. Határozati javaslat: I. A Tolna Megyei Közgyűlés /2008. (VI. 6.) közgyűlési határozata pályázat benyújtásáról a TÁMOP-2.2.3/07/2 keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhívás 2. fordulójára 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szakképzési rendszer fejlesztése érdekében, a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 2. (5) bekezdés c) pontjában foglalt a szakképzésben résztvevő intézmények egy intézmény keretében történő fenntartásával működő (úgynevezett egy fenntartós modell ) - Térségi Integrált Szakképző Központot hoz létre. 2. A Térségi Integrált Szakképző Központ a Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Egységes Középiskolája (OM azonosító: ) átszervezésével, illetve négy megszűnő városi intézmény Bonyhád Város Önkormányzata Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma (OM azonosító: ), Bonyhád Város Önkormányzata Jókai Mór Szakképző Iskolája (OM azonosító: ), Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskolája, Kereskedelmi Szakiskolája (OM azonosító:036408), valamint Tamási Város Önkormányzata Vályi Péter Szakképző Iskolája és Kollégiuma (OM azonosító: ) összevonásával, feladataik integrációjával jön létre.

6 6 3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a TÁMOP-2.2.3/07/2 a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhívás 2. fordulójára pályázat benyújtását rendeli el. 4. A Közgyűlés a TÁMOP-2.2.3/07/2 pályázaton a TISZK létrehozására és fejlesztésére 400 millió Ft. támogatást igényel. Egyben tudomásul veszi, hogy a pályázathoz önrész nem szükséges. 5. A Közgyűlés elfogadja a pályázati felhívásban foglalt biztosítékok nyújtásának kötelezettségét. Felhatalmazza elnökét, hogy az azonnali beszedési megbízással kapcsolatos felhatalmazást kiadja és aláírja. 6. A Közgyűlés felhatalmazza az Elnökét, hogy a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat, nyilatkozatokat aláírja. Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: június 10. II. A Tolna Megyei Közgyűlés /2008. (VI. 6.) közgyűlési határozata pályázat benyújtásáról a TIOP-3.1.1/08/1 keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések című pályázati felhívásra 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a TIOP-3.1.1/08/1 a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések című pályázati felhívásra pályázat benyújtását rendeli el, melynek keretében Ft támogatást igényel 2. A Közgyűlés a projekt megvalósításához évi költségvetése terhére Ft önrészt biztosít, melynek fedezetét a Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.15.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott felhalmozási céltartalék képezi.

7 7 3. A Közgyűlés elfogadja a pályázati felhívásban foglalt biztosítékok nyújtásának kötelezettségét. Felhatalmazza elnökét, hogy az azonnali beszedési megbízással kapcsolatos felhatalmazást kiadja és aláírja. 4. A Közgyűlés felhatalmazza az Elnökét, hogy a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat, nyilatkozatokat aláírja. Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: június 16. Szekszárd, június 2. dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

8 Azonosító szám: Támogatási Szerzıdés tervezet amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közremőködı szervezet neve], mint közremőködı szervezet (a továbbiakban Közremőködı Szervezet) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselıje:.... Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):. Adószám/adóazonosító jel:.. másrészrıl Név/Cégnév: mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett), Postacím:. Székhely/Lakcím:.. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):. /ill. vállalkozói igazolvány száma/ ıstermelıi igazolványszáma / nyilvántartást kezelı szervezet által adott lajstromszám:. 1 Adószám/adóazonosító jel:.. Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: Aláírásra jogosult képviselıje:. (Közremőködı Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerzıdı Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1. Elızmények A Támogató. Operatív Program (továbbiakban: OP) keretén belül... 2 tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett.. azonosító számon regisztrált,... 3 napon befogadott projekt javaslatot nyújtott be, a jelen Támogatási Szerzıdés mellékletét képezı felhívás és útmutató szerint (melyek akkor is a jelen Támogatási Szerzıdés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerzıdı Felekre kötelezı érvényőek, ha azok fizikai értelemben a jelen Támogatási Szerzıdéshez nem kerülnek csatolásra), 4 melyet Támogató.kelt támogató levél szerint 5 támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendı támogatásban részesül. 6 melynek támogatását a Támogató, valamint a szakmai területért felelıs miniszter elıterjesztése alapján a Magyar Köztársaság Kormánya jóváhagyta. A Magyar Köztársaság 1 Csak a projektgazda esetében releváns adatot kell benne hagyni, a többit törölni kell. 2 Pályázati kiírás neve 3 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 6. (7) bekezdése szerinti befogadás napja. Ha az adott projekt szempontjából nem releváns a befogadás napja, azaz semmilyen joghatás nem főzıdik hozzá, akkor törölni lehet. 4 Pályázati felhívással induló konstrukciók esetében. 5 Csak automatikus pályázat esetében kell beírni a támogató levél keltét, és egyben törölni a befogadás napját. Ha nem automatikus, akkor a támogató levél keltére hivatkozást törölni lehet.

9 Kormányának döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendı támogatásban részesül. 7 A Kormány kérelmezi az Európai Bizottság jóváhagyását a finanszírozáshoz. A jelen Támogatási Szerzıdés mellékletét képezi, és a Szerzıdı Felekre kötelezı érvényő minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, mőszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a projekt javaslat mellékleteként benyújtott, nagyprojekt esetében az Európai Bizottsághoz benyújtott támogatási kérelem 8 és az Európai Bizottság határozata 9, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a jelen Támogatási Szerzıdéshez Szerzıdés tárgya 2.1. Az Elızményekben meghatározottak szerint Szerzıdı Felek az alábbi Támogatási Szerzıdést (a továbbiakban Szerzıdés) kötik: A Szerzıdés tárgya a címő, a projekt adatlap és annak mellékleteiben, illetve amennyiben irányadó, az eltérések listájában 11 rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek a Alapból és hazai központi költségvetési elıirányzatból vissza nem térítendı támogatás formájában történı finanszírozása A Kedvezményezett a jelen Szerzıdés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Projektet az Európai Bizottság határozatában foglaltak szerint valósítja meg. 12 Kedvezményezett kötelezi magát arra a jelen Szerzıdés aláírásával, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelıen, kellı alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja, illetve a 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM együttes rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén az ott elıírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Közremőködı Szervezetet, az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egységet (a továbbiakban EKKE), és a Támogatót bevonja A Kedvezményezett haladéktalanul köteles jelenteni a Közremőködı Szervezetnek minden olyan körülményt, amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését veszélyezteti, ha a Projekt megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a pályázatban, illetve a jelen Szerzıdésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget A Kedvezményezett köteles biztosítani, hogy Projekt megvalósításával összefüggésben keletkezı tervek, tanulmányok, stb. tekintetében jogosulttá váljon az érintett szerzıi és iparjogvédelmi jogoknak a Projekt érdekében, illetve a jelen Szerzıdés teljesítésének keretén belül történı korlátlan felhasználására A jelen Szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi az Általános Szerzıdési Feltételek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendı támogatási szerzıdésekhez (továbbiakban ÁSZF) amelyet a Közremőködı Szervezet a jelen Szerzıdéssel egyidejőleg egy példányban bocsát a Kedvezményezett rendelkezésére. 6 Nagyprojekt (16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM rendelet 13. (8)), kiemelt projekt esetében, és olyan projektek esetében, ahol a Kormány jóváhagyása szükséges a döntéshez (ilyenkor a szakmai miniszterre utalást törölni kell.) 7 Kizárólag nagyprojekt esetén (16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM rendelet 16. (1)) 8 Kizárólag nagyprojekt esetében 9 Kizárólag nagyprojekt esetében 10 Amennyiben a felsorolt dokumentumok nem relevánsak, a bekezdést ki lehet húzni. Ha részben relevánsak, a nem szükséges dokumentumokra utalásokat kell kihúzni. Jogi személyiséggel rendelkezı társulást vagy többcélú kistérségi társulást akkor kell létrehozni, ha a támogatás összege az 1 mrd forintot meghaladja, és a projekt kedvezményezettje egynél több önkormányzat. A társulási megállapodást már a projekt javaslat mellékleteként be kell nyújtani. (16/2006. (XII. 28.) e. r. 11. (1) e) 11 Amennyiben a pályázathoz képest eltérésekkel vagy módosításokkal kell megvalósítani a projektet. 12 Csak nagyprojekt esetében. 13 Ha a konkrét projekt esetében nem releváns, törölni kell (pl. nem beruházási projektek)

10 3. A Projekt megvalósításának idıbeli ütemezése és helyszíne 3.1. A Projekt kezdete A Projekt megvalósítási idıszakának tervezett kezdı idıpontja:... év hó. nap. 14 Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdı idıpontja a tervezett idıponttól eltér, azt a Kedvezményezett köteles haladéktalanul bejelenteni. A Projekt megvalósításának kezdı idıpontja azonban nem lehet késıbbi, mint a tervezett idıponttól számított három hónap Költségek elszámolhatóságának kezdete 15 A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdı idıpontját a felhívás határozza meg. 16 A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdı idıpontja:... év hó. nap 17. A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdı idıpontja a projekt javaslat befogadásának napja. A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdı idıpontja a támogatásról hozott döntés napja. 18 A Projekt keretében az ezt követıen felmerült és kifizetett kiadásokat lehet elszámolni A Projekt megvalósítása, befejezése és lezárása A Projekt megvalósításának határideje:... év hó. nap 19, illetve a mindenkor hatályos Európai Bizottsági Határozatban rögzített határidı 20. A Projekt megvalósításának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban meghatározott feladat, cél szerzıdésszerően teljesült és a teljesülésekhez kapcsolódó ráfordítások pénzügyi rendezése megtörtént. A támogatás terhére a Projekt megvalósításának határidejéig felmerült és kifizetett költségek számolhatók el. A befejezési idıpontot követıen keletkezett illetve kifizetett költségre támogatás nem folyósítható Az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határideje közvetlen szállítónak teljesítendı kifizetési módnál a Projekt megvalósításának határidejét megelızı 60 (hatvan) naptári nap, a Kedvezményezett részére utólag történı kifizetési módozatoknál a Projekt megvalósításának határidejét követı egy hónap. A zárójelentés benyújtásának határideje: a Projekt megvalósításának határidejét követı egy hónap. A Projekt akkor tekinthetı befejezettnek, ha a Közremőködı Szervezet a Kedvezményezett zárójelentését elfogadta és az utolsó kifizetési kérelem alapján a támogatást átutalta A Projekt akkor tekinthetı lezártnak, ha a jelen Szerzıdésben vállalt valamennyi kötelezettség - hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelıen 21 - teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeirıl szóló beszámolója (utolsó projekt fenntartási jelentés) benyújtását követıen annak Közremőködıs Szervezet általi jóváhagyása megtörtént, és/vagy a zárójegyzıkönyv elkészült. 14 Projekt adatlap szerinti kezdı idıpont, vagy amennyiben a szerzıdéskötésig ez módosul (mert pl. a kedvezményezett a projektet az elbírálásig nem kezdi meg) a módosított kezdı idıpont. 15 A megadott szövegváltozatok közül kell választani, az adott kiírás sajátosságainak megfelelıen, a többi alternatívát ki kell húzni. 16 Pályázatos konstrukciók esetében, és ahol az elszámolhatóság kezdetét egyértelmően szabályozza a kiírás. 17 Abban az esetben, ha az elszámolhatóság kezdetét más dokumentum (pl. felhívás) nem szabályozza. Pl. nagyprojektek esetén. Az elszámolhatóság kezdı idıpontja leghamarabb december 20 lehet, az operatív programoknak az Európai Bizottsághoz történı benyújtásának napja. 18 Automatikus pályázat esetén. 19 Projekt adatlap szerinti befejezési idıpont, illetve a következı bekezdésre tekintettel meghatározott idıpont. 20 Kizárólag nagyprojekt esetében. 21 Ha a hatósági engedély nem releváns (pl. ESZA foglalkoztatási projektek), a hatósági engedélyekre való hivatkozást törölni kell.

11 3.4. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet. (település, utca, házszám, helyrajzi szám) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt a fenntartási idıszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja/üzemelteti A Projekt költsége, a támogatás forrása és összege 4.1. A Projekt összköltsége A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított összköltsége. Ft, azaz.. forint. Ha a Projekt összköltsége (kiadása) a tervezetthez képest csökken, a tervezett célok megvalósítása mellett, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell. A Projekt megvalósítását célzó, utolsó közbeszerzési eljárás befejezését követıen, vagy amennyiben az egyes beszerzésekre jutó támogatást a projekt adatlapban meghatározták, bármely közbeszerzési eljárás lefolytatását követıen a Közremőködı Szervezet kezdeményezheti a megítélt támogatás csökkentését a szállítói szerzıdéssel le nem fedett támogatás összegével. Nem kerül sor a szállítói szerzıdéssel le nem fedett támogatás elvonására, ha a Közremőködı Szervezet erre irányuló felszólításában megjelölt határidıben és módon a Kedvezményezett indokolja, hogy a szállítói szerzıdéssel le nem fedett támogatás felhasználása a Projekt céljainak elérése érdekében szükséges és az indoklást a Közremőködı Szervezet elfogadja. Amennyiben a Projekt megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a Kedvezményezett ebben az esetben is kizárólag a jelen Szerzıdésben foglalt támogatási összegre jogosult, 23 ha a költségnövekedés oka a mőszaki tartalom Kedvezményezett általi változtatása vagy a Projektnek a tervezettnél lassabb megvalósulása. Amennyiben a költségnövekedés a Kedvezményezett által nem befolyásolható körülmény miatt növekedett meg, a Kedvezményezett kérelmezheti a jelen Szerzıdés módosítását. A módosításra irányuló kérelemben a Kedvezményezett köteles részletesen bemutatni és számszerősíteni a költségnövekmény okait. Kedvezményezett a jelen Szerzıdés aláírásával tudomásul veszi, hogy a támogatás növelésérıl a Kormány jogosult dönteni. Egyben tudomásul veszi, hogy az általa biztosított saját forrás aránya a Projekt támogatásának növelése esetén sem csökkenhet A Projekt elszámolható költségei A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható költsége. Ft, azaz.. forint. A Projekt elszámolható költségeit az 1. számú melléklet tartalmazza. Csak az Európai Bizottság határozatában elfogadott költségek számolhatóak el. Egyéb költség elszámolására a Kedvezményezett akkor sem jogosult, ha az a Projekt megvalósítása érdekében merült fel. 25 Építési beruházás esetén a Kedvezményezett a projekt tartalék terhére köteles a beruházás becsült értékének maximum 8%-át kitevı szerzıdéses tartalékot kikötni. A jóváhagyott projekt tartalék fennmaradó részét a Közremőködı Szervezet elızetes jóváhagyásával használhatja fel a Projekt érdekében felmerülı többletkiadásokra. 26 Az elszámolható költségek részletezését a jelen Szerzıdés 2. sz. 27 melléklete tartalmazza. 22 Kizárólag gépbeszerzésre irányuló projektek esetén. Egyéb esetben a bekezdést törölni kell. 23 Innentıl kizárólag nagyprojekt esetében alkalmazandó. 24 A bekezdést kizárólag nagyprojekt esetén kell alkalmazni. 25 Kizárólag nagyprojekt esetén 26 Építési beruházások esetén, amennyiben van projekt tartalék. 27 A melléklet tartalmazza, hogy adott projekt keretében milyen típusú költségek számolhatók el. Ilyen pl. a létesítmény és gépjegyzék.

12 4.3. A Projekthez felhasználásra kerülı források A Projekthez felhasználására kerülı források részletes bontását a jelen Szerzıdés 3. sz. melléklete tartalmazza A támogatás összege és mértéke A támogatás mértéke a Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható költségének. %-a, de legfeljebb.. Ft, azaz.. forint. Amennyiben a jelen Szerzıdés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen Szerzıdés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen Szerzıdés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerzıdı Felek minden külön nyilatkozata, szerzıdés-módosítása nélkül módosítja. Amennyiben az ÁFA mértéke csökken, a támogatás összege is csökken, amennyiben az ÁFA mértéke nı, a támogatás összege nem növelhetı. Amennyiben a Kedvezményezettet a jelen Szerzıdés szerint megilletı támogatás az ÁFA összegét nem foglalja magában, a Projekthez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség a Kedvezményezettet terheli. Támogatás intenzitása: % 28. Amennyiben az igénybe vehetı, bármely forrásból származó támogatás mértéke változik, a Kedvezményezett errıl a Közremőködı Szervezetet haladéktalanul értesíteni köteles. Ha a támogatás kifizetése az ÁSZF a) pontja alapján történik, 1 milliárd forintot meghaladó támogatás esetén kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha abban az igényelt támogatás összege meghaladja a összeget, de legalább a megítélt támogatás 2 %-át. A kifizetés igénylésének szabályait az ÁSZF tartalmazza. 5. A Projekt megvalósításának számszerősíthetı eredményei évek szerint A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. sz. mellékletben meghatározott számszerősíthetı eredmények/mutatók/indikátorok 30 elérése érdekében jogosult és egyben köteles felhasználni. Kedvezményezett a számszerősíthetı eredményeket teljesíteni köteles. 6. Biztosítékadási kötelezettség: Kedvezményezett a jelen Szerzıdés 5 sz. 31 mellékletében meghatározott biztosítéko(ka)t nyújtja. A 5 sz. melléklet az ÁSZF, a felhívás, valamint a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti szabályszerő benyújtásától válik a jelen Szerzıdés részévé. 7. Záró rendelkezések 28 A Projekthez nyújtott összes támogatás %-os aránya. 29 A 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. (6) bekezdése szerint 1 milliárd forintot meghaladó támogatással megvalósuló projekt esetében a támogatási szerzıdésben kell meghatározni azt az összeget, amelynél kevesebb összegrıl kifizetési kérelem nem nyújtható be. Olyan projekt(ek) esetében, amely az 1 milliárd forintot nem haladja meg, a mondatot ki lehet húzni. 30 Választható 31 A 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint a kedvezményezettek különbözı biztosítékokat nyújthatnak be a kötelezı biztosítékok mellett. A melléklet fogja meghatározni, hogy a kedvezményezett milyen biztosítékot nyújt. Amennyiben adott kedvezményezetti csoport nem köteles biztosíték semmilyen biztosíték nyújtására, a biztosítékokra vonatkozó rendelkezést el lehet hagyni a támogatási szerzıdésbıl.

13 7.1. Jelen Szerzıdés oldalon és. db eredeti példányban készült. A jelen Szerzıdéshez csatolt 6/7 32 db melléklet, és a jelen Szerzıdéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerzıdésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek a Szerzıdés elválaszthatatlan részeit képezik. Ha a Projektet több kedvezményezett valósítja meg (konzorcium), a kedvezményezettek egymás közti, valamint a Közremőködı Szervezet, illetve a Támogató és a kedvezményezettek közti viszonyokat a Szerzıdés elválaszthatatlan mellékletét képezı konzorciumi együttmőködési megállapodás tartalmazza A Kedvezményezett a jelen Szerzıdés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerzıdés tartalmát, az ÁSZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat ismeri és magára nézve kötelezınek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerzıdés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak Amennyiben a Támogató vagy a Közremőködı Szervezet bármely, a jelen Szerzıdés alapján keletkezı bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség teljesítéséhez formanyomtatvány használatát írja elı (így különösen a 3.1 pont szerinti bejelentés, elılegigénylés, stb.) a Kedvezményezett a bejelentést, jelentéstételt, tájékoztatást kizárólag a formanyomtatvány kitöltésével teljesítheti A Szerzıdı Felek és a Támogató 34 a jelen Szerzıdés idıtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevérıl, postacímérıl, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcímérıl a jelen Szerzıdés aláírásával egyidejőleg, változás esetén pedig a változást követıen haladéktalanul tájékoztatják egymást Kedvezményezett a jelen Szerzıdésben rögzített azonosító adataiban, illetve a jelen Szerzıdés teljesítésével összefüggı adataiban bekövetkezett minden változást haladéktalanul köteles bejelenteni a Közremőködı Szervezet részére. A fenti adatokban bekövetkezı változások a jogszabályokban, illetve a jelen Szerzıdésben foglalt kivételektıl eltekintve nem igénylik a jelen Szerzıdés módosítását. A projekt adatlaphoz benyújtott bármely dokumentumban, annak adataiban, illetve az abban közölt tényekben bekövetkezı valamennyi változást a Kedvezményezett annak bekövetkeztét követıen haladéktalanul köteles bejelenteni, és a bejelentéshez köteles a módosított dokumentumot csatolni. A bejelentési kötelezettség fentiek szerinti teljesítésének elmulasztása szerzıdésszegésnek minısül A Kedvezményezett és a Közremőködı Szervezet hivatalos kommunikációja szerzıdéstıl való elállás esetében személyes dokumentum átadás/átvétellel vagy tértivevényes levelekkel valósulhat meg A jelen Szerzıdés hatályba lépésének napja megegyezik a szerzıdést kötı felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával Kedvezményezett kijelenti, hogy a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény elıírásainak megfelelıen a projekt adatlapon feltüntetett projektfelelıs, illetve a Projekt megvalósításában résztvevı személyek, személyes adataiknak a Támogató és a Közremőködı Szervezet által történı kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelı kezelése az érintettek hozzájárulásával történik Jelen Szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései és az Európai Bizottságnak a Projektre vonatkozó határozata 35 az irányadók. 32 Konzorcium esetén 7 melléklet, egyébként Ha nem konzorciális a pályázat, ezt a bekezdést törölni kell. 34 Ha az IH is szeretne kapcsolattartót kijelölni, pl. nagyberuházások esetén 35 Kizárólag nagyprojekt esetén kell az Európai Bizottság határozatára utalni.

14 7.10. Kedvezményezett jelen Szerzıdés aláírásával visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a projekt adatlaphoz becsatolt valamennyi nyilatkozata a jelen Szerzıdés hatálya alatt változatlan formában hatályban marad és az abban foglaltak a jelen Szerzıdés hatálya alatt rá nézve kötelezı érvényőek. Kedvezményezett jelen nyilatkozatára tekintettel kijelenti, hogy a projekt adatlap és annak mellékletét képezı valamennyi nyilatkozat, dokumentum egyben a jelen Szerzıdés mellékletét is képezi, függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerzıdéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik/alapító okiratuk alapján, a jelen Szerzıdés bevezetı részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerzıdés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselı(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részérıl a jelen Szerzıdés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemő olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részérıl megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerzıdés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését Jelen Szerzıdéshez kapcsolódó jogviták esetére Szerzıdı Felek a.. 36 Bíróság, illetve értékhatártól függıen a Bíróság illetékességét kötik ki Jelen Szerzıdés hatályát veszti, ha az arra vonatkozó Támogatási Kérelmet az Európai Bizottság elutasítja. 37 Szerzıdı Felek a jelen Szerzıdést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezıt aláírták. Kedvezményezett P.H. Kelt, 200 év hónap napján.. Közremőködı Szervezet P.H. Kelt, 200 év hónap napján. Ellenjegyzem 38 :. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség P.H. Kelt, 200 év hónap napján. Kötelezıen csatolandó mellékletek: 1. sz. melléklet A Projekt elszámolható költségei 2. sz. melléklet Elszámolható költségek részletezése 3. sz. melléklet Források 36 Itt célszerő a közremőködı szervezet székhelye szerinti helyi, illetve megyei bíróság illetékességét kikötni, de nagyobb volumenő infrastrukturális beruházás esetén indokolt lehet az ingatlan fekvése szerinti bíróságok illetékességét kikötni. Ez utóbbi hátránya, hogy jogvita esetén a budapesti székhelyő közremőködı szervezet, illetve irányító hatóság munkatársának és/vagy jogi képviselıjének adott esetben távoli megyébe kell utazni. 37 Kizárólag nagyprojekt esetén 38 Kizárólag nagyprojekt esetén (16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM rendelet 15. (1)

15 4. sz. melléklet A Projekt számszerősíthetı eredményei 5. sz. melléklet Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerzıdések, megállapodások 6. sz. melléklet eltérések listája

16 1. sz. melléklet Elszámolható költségek 39 Év Összesen: Költség Összes 39 Az 1. sz. melléklet formája indikatív, a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet mellékletének 4.1 táblázatával egyezik meg. A szerzıdés elkészítésekor a ténylegesen alkalmazott projekt adatlap vonatkozó táblázatát kell mellékletként beilleszteni.

17 4. sz. melléklet Elszámolható költségek részletezése

18 3. sz. melléklet Források 40 Forrás Ft % I. saját forrás 1/1. a Kedvezményezett hozzájárulása 1/2. partnerek hozzájárulása 1/3. bankhitel II. egyéb támogatás:... III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás Összesen 100% 40 A 3. sz. melléklet formája indikatív, a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet mellékletének 4.2 táblázatával egyezik meg. A szerzıdés elkészítésekor a ténylegesen alkalmazott projekt adatlap vonatkozó táblázatát kell mellékletként beilleszteni.

19 4. sz. melléklet A Projekt számszerősíthetı eredményei 41 Mutató Kiinduló érték A 4. sz. melléklet formája indikatív, a szerzıdés elkészítésekor a ténylegesen alkalmazott projekt adatlap számszerősíthetı eredményekre (indikátorokra) vonatkozó táblázatát kell mellékletként beilleszteni.

20 Általános Szerzıdési Feltételek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendı támogatási szerzıdésekhez 1.1. Általános rendelkezések 1.2. Jelen Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) hatálya a II. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel megkötött valamennyi támogatási szerzıdésre (a továbbiakban Szerzıdés) kiterjed Az ÁSZF szerzıdési feltételnek minısülnek, amelyeket a Kedvezményezett az adott támogatás igénybevételére vonatkozó Szerzıdés aláírásakor fogad el Amennyiben az ÁSZF és a Szerzıdés azonos tárgyú elıírásai között bármilyen eltérés van, ez utóbbi rendelkezései lesznek irányadók Jelen Általános Szerzıdési Feltételekben használt fogalmak a Szerzıdésben foglaltak szerint értelmezendık. 2. Projekt Végrehajtási Egység 2.1. Amennyiben a Támogató a felhívásban elıírta 42, a Kedvezményezett a Projekt lebonyolításáért felelıs projekt végrehajtási egységet (a továbbiakban PVE) köteles létrehozni. A Kedvezményezett a Szerzıdés hatályba lépésétıl számított legkésıbb egy hónapon belül köteles értesítést küldeni a Közremőködı Szervezet részére, amelyben beszámol a PVE felállításáról, szervezeti elhelyezkedésérıl és struktúrájáról, az egységet alkotó munkatársak munkajogi státuszáról és szakmai hátterérıl (önéletrajz), valamint a mőködtetés feltételeinek biztosításának módjáról A Kedvezményezett köteles a PVE mőködésének biztosítására a Projekt teljes megvalósítása alatt, mely kötelezettség teljesítésérıl a helyszíni ellenırzések során a Közremőködı Szervezet jogosult meggyızıdni. A PVE munkatársainak változásáról a Kedvezményezett a változást követı 5 munkanapon belül tájékoztatja a Közremőködı Szervezetet. 3. Projekt megvalósításhoz kapcsolódó beszámolási/ jelentéstételi kötelezettségek 3.1. A Kedvezményezett a Szerzıdés megkötésétıl hat havonta legalább egy alkalommal köteles elektronikusan elırehaladási jelentést benyújtani a Közremőködı Szervezet részére. Az elırehaladási jelentés formanyomtatványa a Támogató honlapjáról letölthetı ( Amennyiben az elırehaladási jelentés elektronikus aláírással nem hitelesíthetı, az elırehaladási jelentést a Kedvezményezett papír alapon is benyújtja. 43 Amennyiben a támogatás nem éri el a 10 millió forintot, vagy a Projekt megvalósításának idıtartama nem éri el az egy évet, a Kedvezményezett egyetlen elırehaladási jelentést (záró jelentés) nyújt be a Közremőködı Szervezethez Az elırehaladási jelentéshez csatolni kell: - az elırehaladást igazoló dokumentumokat (pl. beruházásról készített fényképek 44, kiadvány egy példánya, tanfolyam jelenléti ívének másolata, stb.), - a lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívását, az ajánlatok elbírálásának befejezésekor készített összegezést, jogorvoslat esetén a Közbeszerzési Döntıbizottság határozatát, valamint, amennyiben a Kbt. azt elıírta, a hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolását. - a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését igazoló dokumentumokat (pl. plakátról vagy tábláról, rendezvényrıl készített fénykép, kiadvány egy példánya, sajtóhirdetések, rádió vagy TV megjelenés esetén szpot elektronikus 42 Általában nagyberuházások esetén. 43 Amennyiben a mondat nem releváns a konkrét projekt esetében, a mondat törlendı. 44 Nem beruházási projektek esetén törölni kell.

21 formátumban, valamint minden egyéb tájékoztatással és nyilvánossággal összefüggı dokumentum stb.) A Közremőködı Szervezet és a Támogató ezen kívül bármikor jogosult a Kedvezményezettıl a Projektre vonatkozóan bármilyen információt kérni, a Kedvezményezett pedig köteles azt megadni A Kedvezményezett a Szerzıdésben megjelölt idıpontban zárójelentést nyújt be a Közremőködı Szervezethez (a zárójelentés formanyomtatványa letölthetı a Támogató honlapjáról) A beruházás fizikai megvalósításának befejezésétıl számított 5 évig, kis- és középvállalkozások esetében 3 évig 46, a Kedvezményezettnek projekt fenntartási jelentésben kell beszámolnia a szerzıdés teljesülésérıl, a projekt mőködtetése során tervezett és az elért számszerősíthetı eredményekrıl. Kedvezményezett fenntartási jelentés beadására a Szerzıdés hatálya alatt évente egyszer, a mérleg benyújtási határidejétıl számított 15 napon belül kötelezett. A fenntartási idıszak kezdı napja a beruházás fizikai megvalósítását követı naptári év elsı napja./ Amennyiben a Kedvezményezettnek továbbfoglalkoztatási kötelezettsége áll fenn, akkor a Projekt befejezetését követıen az útmutatóban meghatározott idıpontban a kötelezettség teljesítésérıl be kell számolnia a Közremőködı Szervezetnek. A létrehozott humán fejlesztésrıl a Projekt befejezését követıen a Kedvezményezett évente köteles jelentést készíteni és benyújtani a Közremőködı Szervezet részére. 4. Biztosítékok A Kedvezményezett a Szerzıdés aláírásával nyilatkozik, hogy nem áll az ÁSZF Kizárás a pályázati lehetıségekbıl 9.7. pontban meghatározott kizárás hatálya alatt A Kedvezményezett a Szerzıdés aláírásával nyilatkozik, hogy nem áll fenn olyan harmadik személy irányában fennálló kötelezettség, amely a támogatással létrejött Projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja, illetve amely a Kedvezményezett biztosítékadását korlátozza A Kedvezményezett köteles a fejlesztés tárgyára elidegenítési és terhelési tilalmat alapítani A Kedvezményezett bármelyik bankszámlája megszüntetésérıl vagy új bankszámla megnyitásáról a megszüntetéstıl, illetve a megnyitástól számított nyolc napon belül köteles a Közremőködı Szervezetet tájékoztatni, és ezzel egyidejőleg az új bankszámlára vonatkozó, a számlavezetı hitelintézet által visszaigazolt azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazó levelet a Közremőködı Szervezet részére átadni, kivéve, ha a Kedvezményezett bankgaranciát ajánlott fel biztosítékként. Amennyiben a Kedvezményezett bankgaranciát ajánlott fel biztosítékként, és azt jogszabályban meghatározott módon cserélni kívánja, köteles valamennyi, Magyarországon vezetett bankszámlája tekintetében azonnali beszedési megbízás érvényesítésének jogára felhatalmazást adni az új biztosíték benyújtásával egyidejőleg. 49 A Kedvezményezett jelen Szerzıdés aláírásával kijelenti, hogy amennyiben a Projekt részben vagy egészben meghiúsul, illetve ha a támogatást szabálytalanul használja fel, a támogatást visszafizeti. / 50 A Kedvezményezett jelen Szerzıdés aláírásával kijelenti, hogy 45 Beruházási projektek esetén a második verziót törölni kell, nem beruházási projekt esetén az elsı verziót kell törölni. A 2. verziót akkor kell használni, ha a kedvezményezettnek a kiírás értelmében továbbfoglalkoztatási kötelezettsége áll fenn. 46 Ha a kedvezményezett nem kkv, az erre vonatkozó utalást törölni lehet. 47 Ha a kedvezményezett nem köteles biztosítékot nyújtani, akkor a pont törölhetı, kivéve azokat a pontokat, amelyeket minden kedvezményezettnek teljesíteni kell ( ) 48 Ha a kedvezményezett a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 57. (3) pontja szerint mentesül az inkasszó nyújtása alól, a mondatot törölni kell /2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 57. (1) ca) pontja szerinti kedvezményezett esetében /2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 57. (1) cb) pontja szerinti kedvezményezett esetében

22 amennyiben a Projekt részben vagy egészben meghiúsul, illetve ha a támogatást szabálytalanul használja fel, a támogatást visszafizeti. A kedvezményezett a jelen Szerzıdés aláírásával tudomásul veszi, hogy amennyiben visszafizetési kötelezettségét elmulasztja, a visszafizetendı támogatás a számára a központi költségvetésbıl biztosított támogatásból levonásra kerül A támogatás (beleértve az elıleget) folyósítására mindaddig nem kerülhet sor, amíg a biztosítékok a Szerzıdésben meghatározottak és a jogszabályokban foglaltak szerint rendelkezésre nem állnak. Amennyiben a Kedvezményezett a Szerzıdés megkötésétıl számított legkésıbb egy éven belül nem igazolja, hogy a biztosítékok rendelkezésre állnak, a Közremőködı Szervezet a Szerzıdéstıl elállhat A biztosítéki értéknek fedeznie kell legalább a támogatás összegét, a pályázati útmutatóban meghatározottak szerint Amennyiben a Szerzıdés módosításra kerül, a biztosítékokra vonatkozó dokumentumokat is szükség esetén módosítani, kiegészíteni kell. 5. Támogatás kifizetése 5.1. Elıleg 51 Amennyiben a felhívásban elıleg igénybevételét lehetıvé tették, elıleget a Szerzıdés hatályba lépésének napjától számított három hónapon belül a Projekt elindításához az elsı kifizetési kérelem benyújtását megelızıen lehet igényelni a Közremőködı Szervezetnél. A Közremőködı Szervezet az elıleg összegét az igénylés elfogadását követıen haladéktalanul, de legkésıbb 60 napon belül átutalja a Kedvezményezett Szerzıdésben megjelölt bankszámlájára. Az elıleg igénylés elfogadásának feltétele, hogy a Szerzıdésben meghatározott biztosítékok rendelkezésre álljanak. Amennyiben a Kedvezményezett igénybe vett elıleget, azonban az elıleg kifizetését követı 6 hónapon belül nem nyújtotta be az elsı kifizetési kérelmet, illetve a benyújtott kifizetési kérelem a támogatás nem rendeltetésének megfelelı használatát bizonyítja, a Kedvezményezet köteles a korábban kifizetett elıleget visszafizetni. A visszafizetés teljesítéséig közbensı kifizetésre a Kedvezményezett nem jogosult A támogatás folyósítása A Kedvezményezett a kifizetés-igénylést (továbbiakban: kifizetési kérelem) a Szerzıdés hatályba lépését követıen - a Közremőködı Szervezethez nyújtja be. Utólagos elszámolás céljából közbensı kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10 %-át, és legalább Ft-ot A támogatások folyósítása az alábbi formában történhet 53 : a) A támogatás folyósítása közvetlenül a Kedvezményezettnek a Szerzıdésben megjelölt bankszámlájára történı utalással történik, a közlemény rovatban az azonosító szám feltőntetésével; 51 Ha elıleg igénylésére nincs lehetıség a felhívásban, akkor a bekezdés törölhetı milliárd forint támogatási összeg alatt ezt a mondatot ki kell húzni, tekintettel a szerzıdés különös részének 4.2. pontjára 53 Ha valamely folyósítási forma nem megengedett az adott kiírás keretében, azt ki kell húzni.

23 b) A támogatás folyósítása közvetlenül a szállító részére történı kifizetéssel történik a Kedvezményezettet terhelı, a számla támogatáson felüli összege kifizetésének igazolása mellett; c) A támogatás folyósítása közvetlenül a támogatást megelılegezı intézmény bankszámlájára történik (ehhez az erre vonatkozó engedményezési szerzıdést be kell mutatni; az engedményezési szerzıdésnek tartalmaznia kell, hogy az engedményes tudomásul veszi, hogy a támogatási összeg kifizetésének feltétele, hogy a Szerzıdésben meghatározott Projekt a Szerzıdés szerint és maradéktalanul megvalósuljon.) A kifizetési kérelemhez a Kedvezményezettnek csatolnia kell: - olyan számlák, vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok (továbbiakban: számla), amely alapján igényelhetı támogatás Ft-nál nagyobb, a számlák hiteles másolatát, - olyan számlák, amely alapján igényelhetı támogatás Ft-nál kisebb, a Kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy a benyújtott kifizetési kérelemhez kapcsolódó elszámolások alapbizonylatai valós költségeken alapulnak és a támogatott Projekt kapcsán merültek fel, - a számlák csoportosítását szolgáló számlaösszesítıt (az összesítı letölthetı a Támogató honlapjáról), - az a) pont szerinti fizetési forma esetén a számlák kifizetését igazoló dokumentumok Kedvezményezett által hitelesített másolatát, - az b) pont szerinti fizetési forma esetén a számlához kapcsolódó teljesítésigazolást, valamint a számla támogatáson felüli összegének kifizetését igazoló dokumentumot, millió forintot meghaladó támogatással megvalósuló Projektek esetén kivéve az építési beruházásra irányuló Projekteket - a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 11. (1) bekezdésében meghatározott végzettséggel rendelkezı személy az államháztartásért felelıs miniszter által kiadott útmutató szerinti nyilatkozatát csatolni arról, hogy a kifizetések megtörténtek, millió forintot meghaladó támogatással megvalósuló építési beruházás esetén független mérnök (FIDIC szerinti vagy azzal egyenértékő) nyilatkozatát, amely igazolja, hogy az építés a terveknek megfelelıen halad, és tartalmazza a munka készültségi fokát A számlák azonosíthatósága érdekében a Kedvezményezett köteles: - a számlán aláírásával igazolni a vásárolt termék megvételét, használatát vagy a szolgáltatás igénybevételét. A számlamásolatnak ezen információkat már tartalmaznia kell. A számlamásolaton a Kedvezményezettnek cégszerő aláírásával kell igazolni, hogy ez mindenben megegyezik az eredeti számlával. A kettıs finanszírozás elkerülése érdekében az eredeti számlán, és a másolati példányon is fel kell tünteti a Projekt regisztrációs számát, és a támogatás elszámolására benyújtásra került szöveget; - a számlaösszesítıt egymást követı, megszakítás mentes folyó sorszámozással ellátni, egyértelmően feltüntetve az abban szereplı számlák által lefedett elszámolási idıszakot (kezdete és vége), valamint a Projekt címét és számát; - idegen nyelvő számla esetén a Kedvezményezett cégszerő aláírásával ellátott, a fıbb megnevezések magyar nyelvő fordítását tartalmazó másolatot is mellékelni kell A Közremőködı Szervezet a beérkezéstıl számított 30 szállító részére történı közvetlen kifizetés esetén 15 naptári napon belül legfeljebb 30 naptári napos határidıvel jogosult a Kedvezményezetett felhívni a hiányok pótlására, illetve a hibák kijavítására. Amennyiben a Kedvezményezett ennek a kötelezettségének a határidı lejártát követı 8 nap 54 Ha a megítélt támogatás a 250 millió forintot nem éri el, akkor ezt a bekezdést törölni kell 55 Ha a projekt nem építési beruházás megvalósítására irányul, vagy az építési beruházáshoz nyújtott támogatás a 250 millió forintot nem haladja meg, a bekezdést törölni kell.

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére Tárgy: Belvízrendezés az élhetıbb településért projekttel kapcsolatos új konzorciumi együttmőködési megállapodás és a támogatási szerzıdés elfogadása Elıkészítette: K. Szabóné Kocsor Anna Véleményezı bizottság:

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés minta

Támogatási Szerzıdés minta Azonosító szám: Támogatási Szerzıdés minta amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet

Támogatási Szerződés tervezet Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közreműködő

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18. -I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18. -I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18. -I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 36-115/2009. MELLÉKLET: 3 DB TÁRGY: A Baranyai Élménykörút projekt támogatási szerződésének elfogadása

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0078 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A Összefogás a Hegyháton Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: KÖZOP- KÖZOP-.. Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0001 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban Támogató)

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

GOP-1.1.1-11-2012-0137

GOP-1.1.1-11-2012-0137 Tisztelt Kedvezményezett! Hivatkozással a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága vezetőjének támogató döntésére, ezúton tájékoztatjuk, hogy a GOP-2011-1.1.1 jelű kiírásra benyújtott pályázata

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint.

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint. Szerződés száma: NKFIH 3623-1/2015 T Á M O G A T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Székhely: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. Törzskönyvi

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és a Voice over IP (VoIP) beszédátviteli szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 264 MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: A Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévı könyvtár és múzeum átadás-átvételével kapcsolatos döntések meghozatala E L İ T E R J

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mőködési Kézikönyv közvetett támogatások lebonyolításához a Keszthely történelmi belvárosának rehabilitációja a gyalogos térrendszer kiterjesztésével II. ütem (NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001)

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 1. szám 2008. január KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. január 31-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK érvényes: 2012. július 1-jétıl A 2012. szeptember 1-jétıl érvényes Hirdetménnyel Kölcsönszerzıdéshez LEADER Helyi Akciócsoportok (a továbbiakban: Akciócsoportok)

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2.

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2. TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében a Ket. képzés című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: ÁROP-2009/2.2.7 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása

Részletesebben

936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám

936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám 936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám 205/2007. (VI. 29.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, mint az átvevı HAHUSZO Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Közhasznú Társaság, valamint

Részletesebben

Preambulum. Ügyfélmenedzser: Fábos Rudolf

Preambulum. Ügyfélmenedzser: Fábos Rudolf Vállalati és Ingatlanfinanszírozási Üzletág Nagyvállalati és Intézményi Ügyfélkezelés szerzıdésszám: 101/2007 Cím: 1138 Budapest, Népfürdı u. 24-26. Ügyfélmenedzser: Fábos Rudolf HITELSZERZİDÉS éven belüli

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

2008. február 5. 1. szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK

2008. február 5. 1. szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK 2008. február 5. 1. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK 1/2008. (I. 31.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA 2015. december 8-i alkalom kiemelt témái 1 2015. november 17-én elfogadott törvényi változások áttekintése bérügyviteli szempontból 1 oldal 1.1 2016. január 1-jétıl hatályos kiemelt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.13.0/15 konstrukció Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése Érvényes: 2015.

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

Minta Közvetlen Támogatási Szerződés. a Külső Határok Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról

Minta Közvetlen Támogatási Szerződés. a Külső Határok Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról Azonosító szám: Minta Közvetlen Támogatási Szerződés a Külső Határok Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról amely létrejött egyrészről a Belügyminisztérium (rövidítve BM, székhelye:

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati útmutató Budapest, 2009. augusztus 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata Postai cím: Hısök tere 1. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130

Részletesebben

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására N-Telekom KFT 1 IT ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi

Részletesebben

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE 2009. július 14.

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 41.381/5/2007 ELİTERJESZTÉS a Kormány részére a földrendezı és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény

Részletesebben

Készítette: Dr. Bonnyai Réka jegyző. Tisztelt Képviselő-testület!

Készítette: Dr. Bonnyai Réka jegyző. Tisztelt Képviselő-testület! 1. számú előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. október 25-én tartandó ülésére Tárgy: Új konzorciumi együttműködési megállapodás elfogadása a Bátaszéki integrált mikrotérségi

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.:1039V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) Ingó vagyontárgy és ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog ajándékozás során történt megszerzésére vonatkozóan Az adatlapot a vagyonszerzınek

Részletesebben

1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat:

1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat: 1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat: A Taggyűlés felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét a DAOP-4.1.2/B-11 jelű, a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-Alföldi régióban című pályázat dokumentációjának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ ÉS ÚTMUTATÓ

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ ÉS ÚTMUTATÓ 2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ ÉS ÚTMUTATÓ A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében PROJEKTTERVEZETEK fogadása céljából meghirdetett magyar pályázati felhíváshoz Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı szerzıdéses

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthetı a www.wekerle.gov.hu oldalról.

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthetı a www.wekerle.gov.hu oldalról. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztı és Információs Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek kapacitásfejlesztésének, képzésének támogatására (Pályázat kódja: NCA-CIV 11-D) Az NCA

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 29. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 114-82/29. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: Az Európa Kulturális Fővárosa Program kulcsprojektje, a Nagy Kiállítótér

Részletesebben

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!!

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!! Társadalmi Megújulás Operatív Program KIVONAT Munkahelymegırzı támogatás munkaidı-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívás a konvergencia régiók mikro-, kis- és középvállalkozásai részére

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23 K.É.SZ. I. A Szakszervezet mőködési körének meghatározása és célja I. 1. Szakszervezet neve 3 I. 2. A Szakszervezet székhelye 3 I. 3. A Szakszervezet emblémája és bélyegzıje 3 I. 4. A Szakszervezet mőködési

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS Hortobágy Község Polgármesteri Hivatalának 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. AZONOSÍTÓ ADATOK HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévrıl a Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatásokhoz való hozzáférést támogató fejlesztésekre című pályázati

Részletesebben

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu. - a Képviselı-testületnek -

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - a települési szilárdhulladékokkal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS konzorciumi szerződés megkötéséről a Terület és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalósuló projekteknél

ELŐTERJESZTÉS konzorciumi szerződés megkötéséről a Terület és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalósuló projekteknél SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: biro.norbert@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/363/2016. ELŐTERJESZTÉS konzorciumi szerződés megkötéséről

Részletesebben

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

BÉRLETI - ÜZEMELTETÉSI SZERZİDÉS. tervezet

BÉRLETI - ÜZEMELTETÉSI SZERZİDÉS. tervezet BÉRLETI - ÜZEMELTETÉSI SZERZİDÉS tervezet 1 1. Preambulum --------------------------------------------------------------------------------------------------6 1.1. Jelen szerződés célja------------------------------------------------------------------------------------------6

Részletesebben

Vállalkozási Szerzıdés

Vállalkozási Szerzıdés Vállalkozási Szerzıdés mely létrejött egyrészrıl Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (7621 Pécs, Bercsényi u. 3., Adószám:.., Bankszámlaszám:... Képviseli: ), mint megrendelı a továbbiakban:

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában.

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában. ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA KözOP 1-5. prioritások általános és speciális elszámolhatósági elvek 2007-2013 programozási időszak Érvényes: 2015. április 2-ától TARTALOMJEGYZÉK 1.AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404. Tisztelt Képviselı-testület! J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Arany János út

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 55 MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Nagyvállalkozások OKJ-s és akkreditált képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhívásához

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010 Meghívó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. DECEMBER 27-én CSÜTÖRTÖKÖN-14 ÓRAKOR RENDKÍVÜLI ÜLÉST

Részletesebben

külterületi ingatlan/ok/ra. Az ingatlan/ok/ra a haszonbérleti díj ajánlatom:... A kifizetés módja:... A haszonbérlet idıtartama:...

külterületi ingatlan/ok/ra. Az ingatlan/ok/ra a haszonbérleti díj ajánlatom:... A kifizetés módja:... A haszonbérlet idıtartama:... HASZONBÉRLETI AJÁNLAT TERMİFÖLDRE a termıföldrıl szóló 1994. évi LV. törvény, valamint a termıföldre vonatkozó elıvásárlási és elıhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló mód. 16/2002.

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI

SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 35/2008. (III. 14.) Kgy. h. A Salgótarján belterület 6088 hrsz-ú, Csokonai út 3. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó pályázat kiírása 36/2008. (III.

Részletesebben

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet amely a Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:02-10-060289, székhelye:7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., továbbiakban: Szétváló Társaság

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd -

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelılap

Részletesebben