2008. február szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2008. február 5. 1. szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK"

Átírás

1 2008. február szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK 1/2008. (I. 31.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről 2/2008. (I. 31.) Kgy. Az Európa Kulturális Fővárosa Program kulcsprojektje (Dél- Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont) megvalósításához kapcsolódó döntések 3/2008. (I. 31.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat csatlakozása a Komló Város Önkormányzata által kezdeményezett Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése pályázathoz 4/2008. (I. 31.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) alapító okiratának módosítása 5/2008. (I. 31.) Kgy. A Sellyei Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ létrehozásáról vélemény MELLÉKLETEK 2/2008. (I. 31.) Kgy. határozat 1. számú melléklete Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3/2008. (I. 31.) Kgy. határozat 1. számú melléklete Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma (Komló) Alapító Okirata

2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 4/2008. (I. 31.) Kgy. határozat melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) Alapító Okirata 19 TÁJÉKOZTATÓK Közlemény a Baranya megyei területi választási szervekről 21 A Magyar Közlönyben december 18. és február 5. között kihirdetett egyes jogszabályokról 21

3 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 HATÁROZATOK 1/2008. (I. 31.) Kgy. határozat Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót a kiegészítéssel és a mellékletekkel elfogadja; 2. a Rónai Mihály Andrásné, született Gábor Marianne által felajánlott ingó és ingatlan vagyon ajándékozás jogcímén történő elfogadásáról szóló 96/2007. (IX. 20.) Kgy. határozatát hatályon kívül helyezi; 3. a Baranya Megyei Kórház alapító okiratának módosításáról, valamint a gyerekszakellátás átadásához kapcsolódó szerződések jóváhagyásáról szóló 116/2007. (XII. 5.) Kgy. határozat 1/a pontjával jóváhagyott alapító okirat hatálybalépésének napját március 31-re, az 1/c pontja határidejét április 15-re módosítja. 2/2008. (I. 31.) Kgy. határozat Az Európa Kulturális Fővárosa Program kulcsprojektje (Dél- Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont) megvalósításához kapcsolódó döntések 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy Pécs Megyei Jogú Város Polgármesterével, valamint a Pécsi Tudományegyetem Rektorával közösen kezdeményezzék az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnál az Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása igénybevétele jogszabályi feltételeinek megteremtését az Európa Kulturális Fővárosa projektekben támogatásban részesülő kedvezményezettek számára. Határidő: február 8. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont kulcsprojekt megvalósíthatósági tanulmányáról készített vezetői összefoglalót elfogadja. 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1. számú melléklet szerinti, a Dél- Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont projekt megvalósítására vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodásban foglaltakkal egyetért. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét a megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, kezdje meg Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával a Csorba Győző Megyei Könyvtár és a Pécsi Városi Könyvtár integrációs programjának kidolgozását. Határidő: azonnal, tájékoztatásra február 21. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2. számú melléklet szerinti tervezői szerződés-tervezetet a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont projekt tekintetében jóváhagyja. 3/2008. (I. 31.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat csatlakozása a Komló Város Önkormányzata által kezdeményezett Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése pályázathoz 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a megyei önkor-

4 4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye mányzat konzorciumi tagként csatlakozzon a DDOP /2F jelölésű, az Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése című pályázathoz, és felhatalmazza a közgyűlés elnökét az 1. számú melléklet szerinti Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására. Határidő a megállapodás aláírására: február 4. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a DDOP /2F jelölésű, az Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges önerőt ezer forintot a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésében céltartalékként biztosítja. Határidő: a megyei önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a DDOP /2F jelölésű, az Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése című pályázat elbírálásáig a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépés Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma (Komló) átszervezéséről szóló 68/ (VI. 27.) Kgy. határozat végrehajtását felfüggeszti. Határidő: azonnal Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma (Komló) alapító okiratában az intézménybe felvehető maximális tanulólétszámot a tényleges tanulólétszámhoz igazítja és a székhelyen működő szakközépiskolában (Komló, Alkotmány u. 2.) 710 fő helyett 370 főben; a gimnázium intézményegységben (Komló, Gorkij u. 2.) 790 fő helyett 410 főben; a szakiskolai intézményegységben (Komló, Ságvári E. u. 1.) 955 fő helyett 720 főben, a kollégium maximális férőhelyét 180 fő helyett 65 főben állapítja meg; a Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása elnevezésű szakfeladat alatt feltünteti, hogy a tanulásban akadályozott tanulók integrált oktatását a 2008/2009. tanévtől kezdődően felmenő rendszerben engedélyezi. Az intézmény egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata a határozat 2. számú melléklete. 5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a 4. pontban megjelölt intézmény alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságának küldje meg. Határidő: február 8. Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző 4/2008. (I. 31.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) intézmény alapító okiratát a Mohács, Perényi u. 13. szám alatti telephellyel bővíti, a kollégiumi férőhelyet 84 főre, a gyermekotthoni férőhelyet 20 főre módosítja, és a Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás szakfeladatból az akiknek az iskolai képzését biztosítja megjelölést törli. Az intézmény egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata a határozat melléklete. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságának küldje meg. Határidő: február 8. Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 5/2008. (I. 31.) Kgy. határozat A Sellyei Kistérségi Járóbetegszakellátó Központ létrehozásáról vélemény A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Sellyei Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ kialakítására vonatkozó pályázatot támogatja, úgy ítéli meg, hogy annak megvalósítása a nem feltétlenül kórházi ellátást igénylő hátrányos helyzetű kistérség lakossága egészségügyi ellátásának minőségi javítását, az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést, valamint a területi és a társadalmi esélykülönbségek csökkentését eredményezi. Határidő: azonnal (a közlésre) Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

6 6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye MELLÉKLETEK A 2/2008. (I. 31.) Kgy. határozat 1. számú melléklete KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS az Európa Kulturális Fővárosa-Pécs 2010 program, Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont beruházásának megvalósításáról 1. Preambulum 1. Szerződő felek rögzítik, hogy hivatalos, tagállami szinten zajló pályázati eljárást követően a Magyar Köztársaság Kormánya Pécs városát jelölte az Európa Kulturális Fővárosa 2010 címre. 2. Szerződő felek rögzítik, hogy az Európai Unió 2010-es Kulturális Fővárosok jelölési, majd döntéshozatali folyamata november 13-án az EU Miniszterek Tanácsának döntésével lezárult, Pécs hivatalosan is megkapta Brüsszeltől az Európa Kulturális Fővárosa címet. 3. Szerződő felek közös célnak és érdeknek tekintik az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) program megvalósítását, melynek megfelelően minden szakmai és politikai fórumon és egyeztetésen az EKF program megvalósítását saját céljukként és feladatukként azonosítják és annak megfelelően reprezentálják. 4. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Kiíró az Európa Kulturális Fővárosa-Pécs, 2010 program Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont beruházásának megvalósítása érdekében tervpályázati eljárást folytatott le. 5. Az érvényes és eredményes tervpályázaton a budapesti Török és Balázs Építész Kft. (Tervezők: Balázs Mihály (1023 Budapest, Gerlóczy u. 11.), Tatár Balázs (1031 Budapest, Sylvanus sétány 1.), Török Dávid (1014 Budapest, Országház u. 5.), Már Miklós (1016 Budapest, Derék u. 21.) pályaműve részesült I. díjban. A Kiíró kötelezettséget vállalt arra, hogy hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatását követően szerződést köt a nyertes pályamű szerzőjével, a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont engedélyezési és kiviteli szintű tenderterveinek elkészítésére. 6. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont projekt a Dél-Dunántúli Akcióterv (DDAT) as számú Pécs EKF 2010 program kiemelt projektjeinek megvalósítása prioritás keretében kerül megvalósításra. 7. Szerződő felek rögzítik, hogy az NFÜ-URB-01/2006 számú támogatási szerződés keretében folyósított támogatás Irányító Hatósága a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Kiemelt Programok és Projektek Főosztálya, Közreműködő Szervezetei az Oktatási és Kulturális Minisztérium valamint a Dél- Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség. 8. Szerződő felek rögzítik, hogy a DDAT as számú prioritásból megvalósuló támogatás Irányító Hatósága a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága, Közreműködő Szervezete a Dél- Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség. A projektben Támogatóként részt vesz az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium.

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 9. Szerződő felek rögzítik, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által lefolytatott két szakaszból álló tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyertese, a Pécs 2010 Konzorcium készíti a Dél- Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont projekt megvalósíthatósági tanulmányát és az Európai Uniós pályázati dokumentációját. 10. Szerződő felek rögzítik, hogy a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont indikatív költségvetése nettó 4,605 millió Ft. 11. Szerződő felek rögzítik, hogy a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont megvalósítása céljából beadandó pályázat kedvezményezettje a Baranya Megyei Önkormányzat, támogatásban részesülő partnere, egyúttal a létrejövő új létesítmény társtulajdonosa és társfenntartója pedig Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Pécsi Tudományegyetem lesz. A Pécs2010 Menedzsment Központ Kht., mint a Konzorcium menedzsment szervezete is támogatásban részesülő partner. 12. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodással létrehozott Konzorcium menedzsment szervezete a Pécs2010 Menedzsment Központ Kht. 13. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az NFÜ-URB-01/2006. sz. Támogatási szerződés lebonyolítását a Pécs2010 Menedzsment Központ Kht. végzi. 14. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 577/2007 ( ) sz. határozatában úgy döntött, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának menedzsment szervezete a Pécs2010 Menedzsment Központ Kht. A Projekt előkészítésére a támogatási szerződés megkötéséig szerződő felek az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik: A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok: Baranya Megyei Önkormányzat Postacím: 7601 Pécs, Pf. 121 Székhely: Pécs, Széchenyi tér 9. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):... Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Hargitai János elnök Számlavezető pénzintézet neve: Számlaszám: Pécsi Tudományegyetem Postacím:... Székhely: Pécs, Szántó Kovács János utca 1/B. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):... Adószám:... Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Gábriel Róbert rektor Számlavezető pénzintézet neve: Számlaszám: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Postacím:... Székhely: Pécs, Széchenyi tér 1. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):... Adószám:... Aláírásra jogosult képviselője: Tasnádi Péter polgármester Számlavezető pénzintézet neve: Számlaszám:

8 8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Pécs2010 Menedzsment Központ Kht. Postacím: 7621 Pécs, Mária u. 9. Székhely: 7621 Pécs, Mária u. 9. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):... Adószám:... Aláírásra jogosult képviselője: Mészáros András ügyvezető igazgató Számlavezető pénzintézet neve: Számlaszám: A Konzorcium Tagjai maguk közül a Baranya Megyei Önkormányzat Tagot választják a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban: Vezető), melyet jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítenek. 3. A Tagok jogai és kötelezettségei, vállalásai 3.1. A Tagok a Projekt előkészítése során kötelesek együttműködni, a jelen Megállapodásban, illetve a Projektben vállalt kötelezettségeinek teljesítését kölcsönösen elősegíteni, a teljesítéshez szükséges minden információt megadni. A Tagok haladéktalanul kötelesek tájékoztatni egymást, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja. Amennyiben az Irányító Hatóság, a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Pécs2010 Kht-tól, a Pécs2010 Kht. felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Pécs2010 Kht. az Irányító Hatóság, a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa A Projekt előkészítése érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását vállalják: Feladat megnevezése Előkészítés felelőse A vállalt feladat határideje A vállalt feladat felelőse Teljesítés módja 1. Csorba Győző Megyei Könyvtár és Pécsi Városi Könyvtár integrációs programjának megindítása 2. MNV Zrt. (mint telektulajdonos) hozzájáruló határozatának megszerzése 3. Integrációban nem érintett fiókkönyvtárak helyzetének rendezése 4. Az integráció könyvtárszakmai irányítójának kinevezése 5. Az integrációs program kidolgozásának megkezdése BMÖ, PMJVÖ február PTE február PMJVÖ február BMÖ, PMJVÖ, PTE BMÖ, PMJVÖ, PTE február február BMÖ, PMJVÖ PTE PMJVÖ BMÖ, PMJVÖ, PTE PTE, BMÖ, PMJVÖ Közgyűlési határozat kérelem benyújtása Közgyűlési határozat Közgyűlési határozat, Szenátusi döntés Közgyűlési határozat, Szenátusi döntés

9 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 6. Együttműködési kötelezettség rögzítése re vonatkozóan 7. Üzemeltetési struktúra kialakítása a 2010 utáni viszonyokra vonatkozóan 8. Irányító Testület felállítása 9. Tervezési szerződéskötés 10. Örökségvédelmi hatástanulmány és próbafeltárás megrendelése 11. A Sport utca végleges nyomvonala és a végleges telekhatár kialakítása 12. Engedélyezési tervdokumentáció beadása az építési hatósághoz 13. Pályázati dokumentáció elfogadása és beadása 14. Támogatási szerződés megkötése 15. Konzorciumi szerződés módosítása BMÖ, PMJVÖ, PTE BMÖ, PMJVÖ, PTE Pécs2010 Kht. BMÖ, PMJVÖ, PTE Pécs2010 Kht február március február február PMJVÖ február PMJVÖ február Pécs2010 Kht. Pécs2010 Kht. Pécs2010 Kht. Pécs2010 Kht március március PTE, BMÖ, PMJVÖ PTE, BMÖ, PMJVÖ PTE, BMÖ, PMJVÖ PTE, BMÖ, PMJVÖ, Pécs2010 MK Kht. PMJVÖ PMJVÖ PTE, BMÖ, PMJVÖ PTE, BMÖ, PMJVÖ Közgyűlési határozat, Szenátusi döntés Közgyűlési határozat, Szenátusi döntés Közgyűlési határozat, Szenátusi döntés Közgyűlési határozat, Szenátusi döntés Közgyűlési határozat, Szenátusi döntés kérelem benyújtása Közgyűlési határozat, Szenátusi döntés Közgyűlési határozat, Szenátusi döntés május PTE, BMÖ, PMJVÖ Közgyűlési határozat, Szenátusi döntés május PTE, BMÖ, PMJVÖ Közgyűlési határozat, Szenátusi döntés 3.3. A Baranya Megyei Önkormányzat, a Pécsi Tudományegyetem és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint projektpartnerek a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont projektbe, a felek közötti egyeztetés alapján létrejött konszenzus szerint beépítik az alábbi funkciókat: Tag neve Jóváhagyott funkció A funkció m 2 igénye A teljes tervezési rész %- ban 1. PTE Tudásközpont PTE PTE Központi Könyvtár 3. PTE PTE ÁJK-KTK Kari Könyvtárak 4. BMÖ, PMJVÖ Integrált Megyei - Városi Könyvtár 5. BMÖ, PTE, PMJVÖ Közös használatú terek (Fogadótér, igazgatási terek, stb.)

10 10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3.4. A Tagok tudomásul veszik, hogy a Projekt megvalósításához az alábbi saját pénzbeli hozzájárulásuk (önrész) szükséges a projekt megvalósításához, amely összesen a Projekt elszámolható költségének előreláthatólag 15 %-kát képezi, az alábbi megoszlásban, azzal, hogy az adatok az EU-s pályázat benyújtása előtt módosított, végső együttműködési megállapodásban kerülnek véglegesítésre: Tag neve Hozzájárulás formája Hozzájárulás összege (nettó) Részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%) 1. BMÖ pénzbeli ,34 igen 2. PTE pénzbeli ,33 3. PMJV pénzbeli ,33 igen ÁFA alany (igen/nem) 3.5. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonában álló pécsi hrsz.-ú sporttelep megjelölésű ún. MATÁV - sportpályát a Pécsi Tudományegyetem számára 99 évre használatba adja és ezt külön szerződésben rögzítik legkésőbb március 31-ig, mely szerződés jelen megállapodás 1. számú mellékletévé válik A Pécsi Tudományegyetem vállalja, hogy a Magyar Állam tulajdonában álló pécsi hrsz.-ú sporttelep megjelölésű ún. PEAC sportpályára (mely a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont megvalósításának tervezett helyszíne) megszerzi a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hozzájáruló határozatát a ráépítéshez. A Felek rögzítik, hogy ennek költsége a Pécsi Tudományegyetemet terheli az Európai Uniós pályázat benyújtásáig és hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a költség elszámolható költségként szerepelhessen az Európai Uniós pályázatban Jelen megállapodás a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközponthoz kapcsolódó integrációs program könyvtárszakmai vezetőjévé Dr. Fischerné Dr. Dárdai Ágnest nevezi ki. A könyvtárszakmai vezető díjazásáról az érintett Tag (Pécsi Tudományegyetem) gondoskodik az Európai Uniós pályázat benyújtásáig. A Tagok jelen megállapodással felállítják a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközponthoz kapcsolódó Könyvtárszakmai Irányító Testületet, melynek tagjai a következők: Dr. Fischerné Dr. Dárdai Ágnes (PTE Egyetemi Könyvtár), Kalányos Katalin (Csorba Győző Megyei Könyvtár), Kereszturi József (Pécsi Városi Könyvtár), A Könyvtárszakmai Irányító Testület feladata az integráció részletes programjának kidolgozása, melynek végleges határideje az Európai Uniós pályázat benyújtásának időpontja, de legkésőbb április Tagok rögzítik, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel kötött, NFÜ URB -01/2006. számú támogatási szerződés keretében támogatást kap a beruházás építési engedélyezési tervdokumentációjának elkészíttetésére. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kijelenti, hogy e dokumentáció feletti rendelkezés jogát a tervezési szerződésben foglaltak szerint átadja a Baranya Megyei Önkormányzatnak Tagok rögzítik, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata rendeli meg a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont kiviteli szintű tenderterveit, ennek költsége Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát terheli az Európai Uniós pályázat benyújtásáig. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kijelenti, hogy e dokumentáció feletti rendelkezés jogát a tervezési szerződésben foglaltak szerint átadja a Baranya Megyei Önkormányzatnak. A Tagok hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a költség elszámolható költségként szerepelhessen az Európai Uniós pályázatban Tagok rögzítik, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata rendeli meg a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont tervezett helyszínének örökségvédelmi hatástanulmányát és régészeti próbafeltárását, ennek költsége Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát terheli az Európai Uniós pályázat benyújtásáig. A Tagok hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a költség elszámolható költségként szerepelhessen az Európai Uniós pályázatban.

11 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Tagok rögzítik, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának feladata a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont tervezett helyszínéhez kapcsolódó telekalakítás elvégzése. Ennek költsége Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát terheli az Európai Uniós pályázat benyújtásáig. A Tagok hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a költség elszámolható költségként szerepelhessen az Európai Uniós pályázatban A Konzorcium kötelezettséget vállal arra, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által, a projekt előkészítésére fordított, így megelőlegezett összeget a projekt végelszámolását követően megtéríti Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának. A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatok maradéktalan teljesítéséért. 4. A Konzorcium működése 4.1. A Konzorcium heti rendszerességgel, előre meghatározott módon ülésezik Az ülésen a Tagok által delegált, döntéshozatali jogkörrel rendelkező személyek vehetnek részt. A személyek nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Pécs2010 Khtt. A Pécs2010 Kht. a delegáltak nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat A Konzorcium működésének operatív és adminisztratív vezetését valamint folyamatos egyeztetést a Közreműködő Szervezettel, az Irányító Hatósággal és a kormányzat szakmailag illetékes szerveivel a Pécs2010 Menedzsment Központ Kht. látja el A heti szóbeli egyeztetés összehívása, a napirendi pontokat tartalmazó meghívó kiküldése, a jegyzőkönyvezés a Pécs2010 Menedzsment Központ Kht. feladata. A jegyzőkönyvet valamennyi jelen lévőnek aláírásával hitelesítenie kell. Az egyeztetésekről készült jegyzőkönyvek jelen Megállapodás mellékleteivé válnak. A szóbeli egyeztetések helyszíne minden esetben a Pécs2010 Menedzsment Központ Kht. székhelye (Pécs, Mária u. 9.) A Pécs2010 Menedzsment Központ Kht. heti rendszerességgel köteles a Vezetőnek beszámolni az addig elért eredményekről A Pécs2010 Menedzsment Központ Kht. köteles szakmai tudásával támogatni a Konzorcium működését és minden szakmai segítséget megadni a Tagoknak. 5. A Konzorcium képviselete 5.1. A Konzorciumot az Irányító Hatóság, a Közreműködő Szervezet és a Támogató felé a Pécs2010 Kht., más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Pécs2010 Kht. képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Pécs2010 Kht.-t értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíti a Pécs2010 Kht.-t. 6. Közbeszerzési eljárások lefolytatása 6.1. A projekt megvalósítása érdekében az alábbi közbeszerzési eljárások kerülnek lefolytatásra: Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatása a nyertes tervezővel, tervezői szerződés megkötése. FIDIC mérnök kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindítása.

12 12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindítása A közbeszerzési eljárásokat a Pécs2010 Menedzsment Központ Kht. bonyolítja le A Tagok megállapodnak, hogy a Bíráló Bizottságba a tulajdoni hányaduk arányában jogosultak Bíráló Bizottsági tagot delegálni. 7. A tagság megszűnése 7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes A Vezető nem jogosult a konzorciumból kilépni. A Tagok azonban megállapodhatnak, hogy a konzorcium vezetését az erre irányuló szerződésmódosításban meghatározott időponttól más Tag lássa el Valamely Tag kilépése vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a pályázati kiírásban foglalt követelményeknek A Tag, kilépési szándéka esetén köteles haladéktalanul egyeztetést kezdeményezni a Vezetővel a Projekt céljának elérése érdekében, a Vezető erről a tagokat tájékoztatja. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorcium Vezetőjének a kiválás időpontjától számított 10 napon belül a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a a Megállapodás keretében esetlegesen használatába kapott vagyontárgyat a Vezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. A feladat átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Vezető, a kilépő tag és a feladat-átvétellel érintett Tag ír alá. A kilépő tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terhelik a jelen Megállapodás alapján a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás. 8. A tagok egyéb megállapodásai 8.1. Tagok rögzítik, hogy az Európa Uniós pályázatot közösen nyújtják be, és tudomásul veszik, hogy a Konzorciumi Tagok társpályázók, támogatásban részesülő partnerek is egyben Tagok vállalják, hogy az Európai Uniós pályázat benyújtása előtt a pályázati útmutatónak megfelelően jelen megállapodást módosítják Tagok vállalják, hogy március 31. napjáig kidolgozzák és szerződéses formában rögzítik a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont projekt megvalósításához szükséges szervezeti, működési, működtetési és finanszírozási kérdéseket, továbbá az ingatlanokra vonatkozó bérleti és hasznosítási szerződéseket.

13 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Tagok vállalják, hogy a projekt megvalósításához szükséges testületi hozzájárulásokat, a megállapodásban rögzített határidőig beszerzik. 9. Záró rendelkezések 9.1. Jelen megállapodás oldalon és. db eredeti példányban készült 9.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók Szerződő felek rögzítik, hogy a Tagok által vállalt feladatok teljesítése körében születő közgyűlési határozatok, jelen Megállapodás elválaszthatatlan mellékletévé válnak A Megállapodás a Szerződő felek közös akaratával, írásban módosítható. A pályázat benyújtása előtt a Megállapodás módosításával - a Tagok vállalásait aktualizálni szükséges A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Pécsi Városi Bíróság illetékességét kötik ki. A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. Konzorcium vezetője... Név... Szervezet Konzorciumi tag... Név... Szervezet Konzorciumi tag... Név... Szervezet P.H. P.H. P.H. Aláírás dátuma: Aláírás dátuma: Aláírás dátuma: Konzorciumi tag... Név... Szervezet P.H. Aláírás dátuma:

14 14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A 3/2008. (I. 31.) Kgy. határozat 1. számú melléklete KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Pályázat benyújtására 1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 2.) pontban meghatározott szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Regionális Operatív Program keretében DDOP /2F Integrált kis- mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése pályázati kiírása VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság közreműködő szervezethez pályázatot nyújtsanak be, és a pályázat támogatása esetén az abban foglalt pályázati célt közös együttműködéssel megvalósítsák. A pályázat címe: Kökönyösi Oktatási Központ kialakítása (a továbbiakban Pályázat). 2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és személyek, akik az 1.) pontban megjelölt pályázatban meghatározott cél(ok) megvalósításában, a Pályázatban foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervnek, valamint költségvetésnek megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak: Komló Város Önkormányzata Postacím: 7300 Komló Városháza tér 3. Székhely: Komló Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: Páva Zoltán Magyarszék Község Önkormányzata Postacím: 7396 Magyarszék Kossuth L. u. 33. Székhely: Magyarszék Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: Kárpáti Jenő Mánfa Község Önkormányzata Postacím: 7304 Mánfa Fábián Béla u. 58. Székhely: Mánfa Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: Hohn Krisztina Liget Község Önkormányzata Postacím: 7331 Liget, József A. Út 9. Székhely: Liget Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: Vargáné Szabó Gabriella Magyarhertelend Község Önkormányzata Postacím: 7394 Magyarhertelend, Kossuth L. u. 46. Székhely: Magyarhertelend Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: Kovács Gyula

15 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 Baranya Megyei Önkormányzat Postacím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Székhely: Pécs Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Hargitai János A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Komló Város Önkormányzatát (a továbbiakban Vezető) választják. 3. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény a és a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a Pályázatot aláírja, a közreműködő szervezethez benyújtsa és a Pályázat elbírálása során a közreműködő szervezettel szemben a konzorciumot képviselje. A Tagok kijelentik, hogy a Pályázatban foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 4. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Pályázat támogatása esetén a projektet a Pályázatban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek érdekében együttműködnek. 5. Tagok kijelentik, hogy a pályázati kiírás részét képező Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásában részesített projekt megvalósítására című dokumentumot ismerik, és a Pályázat Támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a Pályázatban és a Pályázatról döntés hozó szerv döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek. 6. Jelen Megállapodás Pályázat mellékletét képezi. 7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Pályázat nem részesül támogatásban, illetve ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek. A Tagok a megállapodást átolvasták és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírtak. Konzorcium vezetője Konzorciumi tag Konzorciumi tag Páva Zoltán (polgármester) Kárpáti Jenő (polgármester) Vargáné Szabó Gabriella (alpolgármester) Komló Város Önkormányzata Magyarszék Község Önkormányzata Liget Község Önkormányzata P.H. P.H. P.H. Aláírás dátuma: Aláírás dátuma: Aláírás dátuma: Konzorciumi tag Konzorciumi tag Konzorciumi tag Kovács Gyula (polgármester) Hohn Krisztina (polgármester) Dr. Hargitai János (a közgyűlés elnöke) Magyarhertelend Község Önkormányzata Mánfa Község Önkormányzata Baranya Megyei Önkormányzat P.H. P.H. P.H. Aláírás dátuma: Aláírás dátuma: Aláírás dátuma:

16 16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye ALAPÍTÓ OKIRAT A 3/2008. (I. 31.) Kgy. határozat 2. számú melléklete Az intézmény neve: Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Az intézmény székhelye: 7300 Komló, Alkotmány u. 2. Az intézmény telephelyei: Komló, Gorkij u. 2. Komló, Ságvári E. u. 1. OM azonosító: Az intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény; - gimnázium; - szakközépiskola; - szakiskola; - speciális szakiskola; - kollégium Működési területe: Baranya, Somogy, Tolna megye Az intézmény alapítója: Komló Városi Tanács VB. Az alapítás kelte: Az intézmény fenntartója: Baranya Megyei Önkormányzat A fenntartó székhelye: Pécs, Széchenyi tér 9. Felügyeleti szerve: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy Gazdálkodása: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Az intézményvezető kinevezési rendje: Pályázat útján határozott időre a Baranya Megyei Önkormányzat közgyűlése nevezi ki, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint. Az intézmény képzési szakirányai, az évfolyamok száma, és a maximális tanulólétszám intézményegységenként: Székhelyen működő szakközépiskolában: Maximális tanulólétszám: 370 fő; szakközépiskolai évfolyamok (9-12. évf.) szakképzési évfolyamok (1/13.; 2/14. évf.) szakmacsoportok: kereskedelem-, marketing, üzleti adminisztráció; ügyviteli; közgazdasági; szociális szolgáltatások. akkreditált felsőfokú szakképzés ( évf.) Komló, Gorkij u. 2. szám alatti telephelyen működő gimnáziumban: Maximális tanulólétszám: 410 fő; Komló, Ságvári E. u. 1. szám alatti telephelyen működő összetett iskolában: szakmacsoportok: művészet, közművelődés, kommunikáció. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja (9. évf. előkészítő és évf.) gimnáziumi évfolyamok (5-12. évf.), (9-12. évf.) felnőttoktatási tagozaton (9-12. évf.) nemzeti, etnikai, kisebbségi oktatás (9-12. évf.) nyelvi előkészítő (9. évf.) a) érettségire felkészítő szakközépiskolai évfolyamok (9-12. évf.) szakképzési évfolyamok (1/13; 2/14. évf.)

17 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Maximális tanulólétszám: 720 fő; Maximális kollégiumi férőhely: 65 fő szakmacsoportok: faipar; könnyűipar; környezetvédelemvízgazdálkodás felnőttoktatási tagozaton (9-12. évf.) szakmacsoport: informatika (nappali és esti oktatás munkarendje szerint) b) általános műveltséget megalapozó szakiskolai oktatás (9-10. évf.) nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás (9-12. évf.) felzárkóztató oktatás szakképzési évfolyamok az OKJ-ban meghatározottak szerint (1/11.; 2/12. évf.) szakmacsoportok: gépészet; elektrotechnika-elektronika; vegyipar; építészet; könnyűipar; faipar; közlekedés; környezetvédelem-vízgazdálkodás; kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció. c) általános műveltséget megalapozó speciális szakiskolai évfolyamok (9-10. évf.) szakképzési évfolyamok (1/9., 2/10. évf.), (1/11.; 2/12. évf.) szakmacsoportok: építészet faipar; könnyűipar; élelmiszeripar, kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció, egyéb szolgáltatások. d) általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű felnőttoktatás (7-8. évf.) Szakágazat megnevezése: Alaptevékenysége (szakfeladatai) Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára Iskolai intézményi közétkeztetés Kollégiumi intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás Általános iskolai felnőttoktatás Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás - nyelvi előkészítő 9. évfolyam - nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás Gimnáziumi felnőttoktatás Szakközépiskolai felnőttoktatás Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás - nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás - felzárkóztató oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása - tanulásban akadályozott tanulók integrált oktatása, felmenő rendszerben a 2008/2009. tanévtől Szakiskolai felnőttoktatás Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás - akkreditált felsőfokú szakképzés Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatása Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás

18 18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Oktatási célok és egyéb feladatok - Könyvtári szolgáltatás Diáksport Az intézmény vállalkozásként végezhető tevékenysége: - A vállalkozási tevékenység mértéke: - A feladatellátást szolgáló vagyon: a 99/2003. (VI. 26.) Kgy. határozattal elfogadott intézmény átadás-átvételi megállapodás szerint a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonába adott ingó és használatába adott ingatlan vagyon. Az ingó vagyont az intézményegységenkénti leltár tartalmazza. A vagyon felett rendelkező: a 99/2003. (VI. 26.) Kgy. határozat mellékletét képező megállapodásban foglalt korlátozásokkal a Baranya Megyei Önkormányzat. Pécs, január 31. Dr. Hargitai János s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az intézmény módosított alapító okiratát a 3/2008. (I. 31.) Kgy. határozatával jóváhagyta. Az alapító okirat január 31. napjától hatályos.

19 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 ALAPÍTÓ OKIRAT A 4/2008. (I. 31.) Kgy. határozat melléklete Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: Az Intézmény telephelye: Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona 7700 Mohács, Kórház u Mohács, Perényi u. 13. OM azonosító: Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású intézmény gyógypedagógiai nevelési- oktatási intézmény; - szakiskola; - kollégium; - egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, - egységes konduktív pedagógiai intézmény; - nevelési tanácsadó; - nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás; - oktatási célok és egyéb feladatok. Működési területe: Baranya megye Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, egységes konduktív pedagógiai intézmény és nevelési tanácsadó esetében: Mohács és kistérsége Az intézmény alapító neve: Baranya Megyei Tanács Az alapítás éve: Az intézmény fenntartója: Baranya Megyei Önkormányzat Felügyeleti szerve: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése A fenntartó székhelye: Pécs, Széchenyi tér 9. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy Gazdálkodása: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Az intézményvezető kinevezésének rendje: Óvodai csoportok, iskolai évfolyamok száma: Szakmacsoportok: Maximális tanulólétszámok: Óvoda Általános iskola: Szakiskola: Kollégiumi férõhely: Gyermekotthon (gyermekvédelmi szakellátás): Pályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozott időre nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint 1 gyógypedagógiai óvodai csoport, 1-8. évfolyam + 4 szakiskolai évfolyam mezőgazdaság; egészségügy. 8 fő 160 fő 80 fő 84 fő 20 fő Szakágazat: Alaptevékenysége (szakfeladatai) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók integrált oktatása Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése

20 20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása (9-10. évfolyamon) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatása (szakképzési évfolyamokon) Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás (9-10. évfolyam) Nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás Napközi otthoni és tanuló szobai foglalkozás (szorgalmi időben) Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás Gyermekvédelmi szakellátás keretében, otthont nyújtó ellátás körében különleges ellátást biztosít: - az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermekeknek - utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtteknek Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás Diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára Pedagógiai szakszolgálat Nevelési Tanácsadó Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, egységes konduktív pedagógiai intézmény - Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás - Fejlesztő felkészítés - Logopédiai ellátás - Gyógytestnevelés - Konduktív pedagógiai feladatok - Utazó szakember hálózat működtetése - Szaktanácsadás, gyógypedagógiai módszerek ismertetése, pedagógusok képzése, továbbképzésének, önképzésnek segítése - Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat Oktatási célok és egyéb feladatok - egészségügyi intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatása Diáksport Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Kollégiumi intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Anya-, gyermek- és csecsemővédelem (Iskola egészségügyi ellátás) Könyvtári szolgáltatás Az intézmény vállalkozásként végezhető tevékenysége: - A vállalkozási tevékenység mértéke: - A feladatellátást szolgáló vagyon: a Baranya Megye Önkormányzat Közgyűlésének a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendeletében foglaltak alapján az intézmény használatába adott vagyon, amellyel önállóan gazdálkodik. A vagyon felett rendelkező: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendeletében foglalt eltérésekkel a Baranya Megyei Önkormányzat. Pécs, január 31. Dr. Hargitai János s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az intézmény módosított alapító okiratát a 4/2008. (I. 31.) Kgy. határozatával jóváhagyta. Az alapító okirat február 1. napjától hatályos.

21 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 21 TÁJÉKOZTATÓ Közlemény a Baranya megyei területi választási szervekről BARANYA MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Elnöke: Dr. Ádám Antal professzor emeritus Elnökhelyettese: Dr. Berke Gyula dékán, munkajogász Tagja: Dr. Monori Gábor ügyvéd, egyetemi oktató Póttagjai: Magdáné Törő Katalin rendszerprogramozó Dr. Ostyánszky Péter ügyvéd Székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Telefon: 72/ Fax: 72/ BARANYA MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA Vezetője: Székhelye: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Telefon: 72/ Fax: 72/ A Magyar Közlönyben december 18. és február 5. között kihirdetett egyes jogszabályokról 2007: CLX. tv. A szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény módosításáról 2007: CLXI. tv. A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény módosításáról 2007: CLXII. tv. Az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról 2007: CLXVI. tv. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló évi LXVII. törvény, valamint a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló évi LXVI. törvény módosításáról 2007: CLXVII. tv. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény módosításáról 2007: CLXVIII. tv. Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról szóló lisszaboni szerződés kihirdetéséről 2007: CLXXI. tv. A Rendőrségről szóló1994. évi XXXIV. törvény módosításáról

22 22 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2007: CLXXII. tv. A választási eljárásról szóló évi C. törvény, valamint az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló évi III. törvény módosításáról 2007: CLXXXI. tv. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 2007: CLXXXII. tv. Az egyes önkormányzatokat érintő törvények módosításáról 2007: CLXXXIII. tv. A büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény és más törvények módosításáról 344/2007. (XII. 19.) Korm. r. A Kistérségi Koordinációs Hálózatról 346/2007. (XII. 20.) Korm. r. A programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 347/2007. (XII. 20.) Korm. r. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról 349/2007. (XII. 21.) Korm. r. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról 351/2007. (XII. 23.) Korm. r. A nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről 352/2007. (XII. 23.) Korm. r. A nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről 353/2007. (XII. 23.) Korm. r. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról 365/2007. (XII. 23.) Korm. r. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról 366/2007. (XII. 23.) Korm. r. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról 375/2007. (XII. 23.) Korm r. A kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről 376/2007. (XII. 23.) Korm. r. A kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásáról 388/2007. (XII. 23.) Korm. r. A közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történő közzétételére vonatkozó részletes szabályokról 393/2007. (XII. 27.) Korm. r. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm rendelet módosításáról 394/2007. (XII. 27.) Korm. r. A családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról rendelkező 223/1998. (XII. 30.) Korm rendelet módosításáról 401/2007. (XII. 27.) Korm. r. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 29. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 114-82/29. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: Az Európa Kulturális Fővárosa Program kulcsprojektje, a Nagy Kiállítótér

Részletesebben

2009. március 26. 4. szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK

2009. március 26. 4. szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK 2009. március 26. 4. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK 17/2009. (III. 19.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Részletesebben

2006. december 8. 18. szám. Tartalomjegyzék

2006. december 8. 18. szám. Tartalomjegyzék 2006. december 8. 18. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 147/2006. (XII. 7.) Kgy A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói állására beérkezett

Részletesebben

Készítette: Dr. Bonnyai Réka jegyző. Tisztelt Képviselő-testület!

Készítette: Dr. Bonnyai Réka jegyző. Tisztelt Képviselő-testület! 1. számú előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. október 25-én tartandó ülésére Tárgy: Új konzorciumi együttműködési megállapodás elfogadása a Bátaszéki integrált mikrotérségi

Részletesebben

2006. március 22. 6. szám. Tartalomjegyzék. 24/2006. (III. 16.) Kgy. Bizottsági tag megválasztása 4 HATÁROZATOK

2006. március 22. 6. szám. Tartalomjegyzék. 24/2006. (III. 16.) Kgy. Bizottsági tag megválasztása 4 HATÁROZATOK 2006. március 22. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 24/2006. (III. 16.) Kgy. Bizottsági tag megválasztása 4 HATÁROZATOK 25/2006. (III. 16.) Kgy. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

2007. december 17. 13. szám. Tartalomjegyzék

2007. december 17. 13. szám. Tartalomjegyzék 2007. december 17. 13. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 110/2007. (XII. 5.) Kgy. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 6 (Pécs) igazgatói állására beérkezett pályázatok

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-15/2007. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat:

1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat: 1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat: A Taggyűlés felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét a DAOP-4.1.2/B-11 jelű, a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-Alföldi régióban című pályázat dokumentációjának

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS TERVEZET A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 251-11/2010. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Baranya megye gyógypedagógiai intézményrendszerének komplex

Részletesebben

2007. június 29. 9. szám. Tartalomjegyzék

2007. június 29. 9. szám. Tartalomjegyzék 2007. június 29. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 54/2007. (VI. 27.) Kgy A Baranyai Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad)

Részletesebben

2010. május 7. 6. szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK

2010. május 7. 6. szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK 2010. május 7. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK 30/2010. (IV. 29.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 145-21/2008. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

2008. június 27. 9. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2008. június 27. 9. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2008. június 27. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 10/2008. (VI. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 2 HATÁROZAT

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. DECEMBER 29-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. DECEMBER 29-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. DECEMBER 29-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 14/2010. (XII. 30.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat

15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat 15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelettel összefüggő intézkedések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

2008. szeptember 25. 12. szám. Tartalomjegyzék

2008. szeptember 25. 12. szám. Tartalomjegyzék 2008. szeptember 25. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2008. (IX. 18.) Kgy. Bizottsági tagok választása 4 102/2008. (IX. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző

Részletesebben

2005. február 24. 2. szám. Tartalomjegyzék. 5/2005. (II. 17.) Kgy. A bizottsági elnökök, tanácsnokok, bizottsági tagok megválasztása

2005. február 24. 2. szám. Tartalomjegyzék. 5/2005. (II. 17.) Kgy. A bizottsági elnökök, tanácsnokok, bizottsági tagok megválasztása 2005. február 24. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 5/2005. (II. 17.) Kgy. A bizottsági elnökök, tanácsnokok, bizottsági tagok megválasztása 24/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-11/2007. MELLÉKLETEK:6 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 6-i ülésének 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 6-i ülésének 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 6-i ülésének 2. számú napirendi pontja Javaslat a TISZK rendszer továbbfejlesztését, illetve infrastrukturális fejlesztését célzó

Részletesebben

2/2008. (I. 31.) Kgy. határozat

2/2008. (I. 31.) Kgy. határozat 2/ (I. 31.) Kgy. határozat Az Európa Kulturális Fővárosa Program kulcsprojektje (Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont) megvalósításához kapcsolódó ek 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 28-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 28-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 28-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet A panelprogramban résztvevő társasházakkal kötendő támogatási és együttműködési

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/239-1/2011/I. Üi.: Gila Gyöngyi Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: "A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló,

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS Zsolnay Kulturális Negyed projekt megvalósítása érdekében Oldal: 1 / 5 MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Postacím: 7621 Pécs, Széchenyi

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013. április 15-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés A Várkerület

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A Összefogás a Hegyháton Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: KÖZOP- KÖZOP-.. Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 171-1/2010.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 171-1/2010. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 171-1/2010. MELLÉKLETEK: 12+2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

HATÁROZAT MELLÉKLETEK

HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2010. december 10. 13. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZAT 113/2010. (XII. 2.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények gazdálkodásának központosítása 4 MELLÉKLETEK

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18. -I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18. -I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18. -I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 36-115/2009. MELLÉKLET: 3 DB TÁRGY: A Baranyai Élménykörút projekt támogatási szerződésének elfogadása

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1137-44/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Az egészségügyi integrációhoz kapcsolódó Feladatátadási Szerződés

Részletesebben

13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása

13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása 1. elfogadja a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. a) számú mellékletbe

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2009. (II. 27.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2009. (II. 27.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2009. (II. 27.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Javaslat ingatlan részterületének kisajátítást helyettesítő adásvétel útján történő értékesítésére

Részletesebben

JAVASLAT. I. A 112/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja. II. a 113/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja és a 125/2011. (XI. 22.) Kgy.

JAVASLAT. I. A 112/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja. II. a 113/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja és a 125/2011. (XI. 22.) Kgy. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 5. sz. napirendi pont 53-110/2011. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: JAVASLAT I. A 112/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja II. a 113/2011. (X. 14.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága és Költségvetési Bizottsága 2010. április 29-i együttes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága és Költségvetési Bizottsága 2010. április 29-i együttes ülésére Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága elnöke Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága elnöke 29-105/2010 ELŐTERJESZTÉS Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága és Költségvetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS konzorciumi szerződés megkötéséről a Terület és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalósuló projekteknél

ELŐTERJESZTÉS konzorciumi szerződés megkötéséről a Terület és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalósuló projekteknél SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: biro.norbert@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/363/2016. ELŐTERJESZTÉS konzorciumi szerződés megkötéséről

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 27.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. NOVEMBER 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. NOVEMBER 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. NOVEMBER 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 145-25/2008. MELLÉKLETEK: 8 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2011. április 29-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács Sándor, Leel-Őssy György, Molnár Imre, Piroska

Részletesebben

2005. június hó 24. 8. szám. Tartalomjegyzék. 66/2005. (VI. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája,

2005. június hó 24. 8. szám. Tartalomjegyzék. 66/2005. (VI. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, 2005. június hó 24. 8. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 65/2005. (VI. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága és Költségvetési Bizottsága 2010. április 14-i együttes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága és Költségvetési Bizottsága 2010. április 14-i együttes ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága elnöke 29-89/2010 ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 26-án, 11,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott ülésen. Határozat száma

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 11/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 11/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K

2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K 2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K 22/2007. (V.25.) sz.. rendelet Az Eger, Cifrakapu Malom utcák sarkán lévő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Önkormányzati intézmények alapító okirata módosítása Iktatószám:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. szeptember 23 -i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. szeptember 23 -i ülésére Ikt.sz: V-537/2004. Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sportiroda Véleményező: Oktatási Bizottság NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA A döntés egyszerű többséget igényel Tárgy: a Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. június 5-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. június 5-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. június 5-i ülésének jegyzőkönyvéből 119/2008. (VI. 5.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Hoffmann-né Hetesi Noémit

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet

Támogatási Szerződés tervezet Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közreműködő

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2.-52/08 Üi.: Antal János Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete bmj MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Tanösvények és ügyességi pályák építése

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. február 17-én 14:00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. február 17-én 14:00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JANUÁR 29.-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JANUÁR 29.-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JANUÁR 29.-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:114-16 /2009. MELLÉKLETEK: - TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat uniós projektjeihez kapcsolódó közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa programhoz kapcsolódó ügyvédi tevékenységek ellátása Ajánlatkérő neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7621, Pécs,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: PANNON Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 988/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2007. évi

Részletesebben

Kiegészítő előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. szeptember 16-ai ülésére

Kiegészítő előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. szeptember 16-ai ülésére A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Szám: 105-16/2010. Kiegészítő előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. szeptember 16-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008.JANUÁR 31-EI SORON KÍVÜLI ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008.JANUÁR 31-EI SORON KÍVÜLI ÜLÉSÉRE TERVEZET! E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008.JANUÁR 31-EI SORON KÍVÜLI ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 261/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat csatlakozása a

Részletesebben

K I V O N A T. a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 98/2013. (VI. 20.) határozata Adósságátvállalás A képviselő-testület a polgármester

Részletesebben

117/2008.(VI.30.)HÖ. sz. határozat

117/2008.(VI.30.)HÖ. sz. határozat 117/2008.(VI.30.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az Észak-alföldi régió Ivóvízminőség-javító Program II. üteméhez való csatlakozást és felhatalmazta a

Részletesebben

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L ALAPÍTÓ OKIRATA

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L ALAPÍTÓ OKIRATA A K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. JANUÁR 1. A KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Harc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

2005. szeptember 20. 10. szám. Tartalomjegyzék. 104/2005. (IX. 15.) Kgy. Külső bizottsági tag megválasztása 4 RENDELET

2005. szeptember 20. 10. szám. Tartalomjegyzék. 104/2005. (IX. 15.) Kgy. Külső bizottsági tag megválasztása 4 RENDELET 2005. szeptember 20. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 104/2005. (IX. 15.) Kgy. Külső bizottsági tag megválasztása 4 RENDELET 11/2005. (IX. 20.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Pf.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 4 2 524-500; fax: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@N YIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 2249-11j2013.VIII.

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2001. április hó 6. 5. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 34/2001. (III.27.) Kgy. Döntés fegyelmi eljárás folytatásáról 3 RENDELET

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 210-19/2009. MELLÉKLETEK: 12 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. március 19-i együttes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. március 19-i együttes ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága elnöke 114-46/2009 ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 7-8. SZÁM 2002. JÚLIUS-AUGUSZTUS HÓ TARTALOM JEGYZÉK

K Ő Z L Ö N Y 7-8. SZÁM 2002. JÚLIUS-AUGUSZTUS HÓ TARTALOM JEGYZÉK 1 K Ő Z L Ö N Y 7-8. SZÁM 2002. JÚLIUS-AUGUSZTUS HÓ TARTALOM JEGYZÉK Bizottság a 316/2002. (06.20.) sz. határozatban kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntései 86 / 2002.(07.23.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai

A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai HATÁROZATOK: 1.) 507/1998.(IX.03.) Kt. határozat 1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az építésügy

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/521-8/2011 TÁRGY: ZSOLNAY KULTURÁLIS NE- GYED PROJEKT MEGVALÓ- SÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ DÖN- TÉSEK MEGHOZATALA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB

IKTATÓSZÁM: 08-8/521-8/2011 TÁRGY: ZSOLNAY KULTURÁLIS NE- GYED PROJEKT MEGVALÓ- SÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ DÖN- TÉSEK MEGHOZATALA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB IKTATÓSZÁM: 08-8/521-8/2011 TÁRGY: ZSOLNAY KULTURÁLIS NE- GYED PROJEKT MEGVALÓ- SÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ DÖN- TÉSEK MEGHOZATALA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 22-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Zirci Városüzemeltetés Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről A Baranya Megyei

Részletesebben

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága és Költségvetési Bizottsága 2008. november 12-i együttes ülésére

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága és Költségvetési Bizottsága 2008. november 12-i együttes ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága elnöke 1333-4/2008 ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 58/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: Bőcs Község Önkormányzatának a Zempléni

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, 3170/49

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28.-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28.-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28.-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 105/2010. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. AUGUSZTUS 29-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. AUGUSZTUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 03-3/19-18/2008. TÁRGY: BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNY- ZATI BIZOTTSÁG ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖN- TÉSEIRŐL MELLÉKLET: ELEKRTONIKUS FORMÁBAN E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

122/2013. (04. 11.) Kgy.h. Tájékozató az 1000 Mester Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. Által működtetett TISZK további működéséről

122/2013. (04. 11.) Kgy.h. Tájékozató az 1000 Mester Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. Által működtetett TISZK további működéséről 122/2013. (04. 11.) Kgy.h. Tájékozató az 1000 Mester Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. Által működtetett TISZK további működéséről H A T Á R O Z A T 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2004. február 27. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 2/2004. (II. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Levéltár (Pécs) igazgatóhelyettese

Részletesebben

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 143/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 143/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 143/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 70/2011. (IV. 28.) számú határozatának visszavonásáról, a Nyírségi Többcélú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben 1 ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban Megállapodás, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010 Meghívó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. DECEMBER 27-én CSÜTÖRTÖKÖN-14 ÓRAKOR RENDKÍVÜLI ÜLÉST

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 71/2011. Melléklet: 1 db.

Részletesebben

Tárgy: A megyei alapfokú sportszakember-képzésről szóló 2005. évi együttműködési megállapodás módosítása

Tárgy: A megyei alapfokú sportszakember-képzésről szóló 2005. évi együttműködési megállapodás módosítása Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke Szám: 360-28/2007. Melléklet: 1 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési,

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

HATÁROZAT MELLÉKLETEK

HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2009. október 2. KÜLÖNSZÁM Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZAT 101/2009. (IX. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei alapító okiratainak (technikai) módosítása és a Dél-dunántúli Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29- én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29- én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29- én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Polgármesteri Hivatal munkájáról féléves beszámoló Iktatószám:

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0078 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 906-4- /2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. október 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 6-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy:

Részletesebben

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban Megállapodás, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2013. március 12-i rendes üléséről Ikt. szám: 1-3/2013. határozatai: 27-35/2013. TÁRGYSOROZAT 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 294-2/2006. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: A Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház közhasznú

Részletesebben