A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján a évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja: 1.. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 4. számú mellékletnek megfelelően ezer forint bevétellel, ezer forint kiadással, ezen belül jóváhagyja ezer forint személyi jellegű kiadással, ezer forint munkaadókat terhelő járulékkal, ezer forint dologi kiadással, ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival, ezer forint speciális célú támogatással, ezer forint felújítási kiadással, ezer forint beruházási kiadással, ezer forint egyéb kiadással (2) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala, valamint az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei bevételi és kiemelt kiadási ainak teljesítését a 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. (3) A Közgyűlés az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését ezer forint főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 14. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (4) A Közgyűlés az önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését ezer forint főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 15. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 2. (1) A Közgyűlés a normatív állami hozzájárulás igénybevételét a 10/a. és 10/b. számú melléklet alapján jóváhagyja. (2) A Közgyűlés elrendeli, a feladatmutatós normatív állami támogatások elszámolási különbözete ezer forint, a normatívan átengedett megosztott személyi jövedelemadó elszámolási különbözete ezer forint, a kötött felhasználású normatív állami támogatások tényleges mutatók szerint történő elszámolása alapján ezer forint, a központosított támogatások elszámolási különbözete 400 ezer forint központi költségvetés részére történő megfizetését a költségvetési beszámoló Magyar Államkincstárhoz történő leadását követő 15 napon belül. 3. A Közgyűlés az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát amely az intézményi mérlegek vagyonleltárral alátámasztott összessége - az 1. számú mellékletben foglalt adatok alapján ezer forintban állapítja meg. 4. (1) A Közgyűlés önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei felülvizsgált pénzmaradványát ezer forint összegben, a személyi juttatások maradványát figyelembe véve a

2 meglévő pénzügyi fedezetet ezer forint összegben a 11. számú mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően jóváhagyja. (2) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala évi pénzmaradványát e- zer forintban állapítja meg, melyet a 11/a. számú mellékletben felsorolt ezer forint, és a 11/b. számú mellékletben felsorolt ezer forint összegű kötelezettségek terhelik. (3) A Közgyűlés elrendeli, hogy a 11. számú melléklet 2., 5., és 8. oszlopában kimutatott befizetési kötelezettségeket az intézmények a zárszámadási rendelet elfogadását követő 15 napon belül teljesítsék a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Költségvetési Elszámolási számlájára. 5. A Közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat december 31-én, az Országos Takarékpénztár és Bank Rt-nél meglévő fejlesztési célú hitelállománya ezer forint, melyből ezer forint április 15-i, ezer forint május 31-i, ezer forint december 27-i, ezer forint március 20-i lejáratú. 6. A Közgyűlés az önkormányzat évi beszámolóját (egyszerűsített mérleg; egyszerűsített eredmény kimutatás, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés; egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás) a 16., 17., 18., 19. számú mellékleteknek megfelelően elfogadja, és elrendeli annak június 30- ig történő közzétételét a Belügyi- és Cégközlönyben. 7. (1) A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, április 22. dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. közgyűlés elnöke megyei főjegyző

3 INDOKOLÁS 1. -hoz A évi költségvetés bevételi és kiemelt kiadási ainak teljesítéséről rendelkezik e javaslat, továbbá a rendelet 14. számú és a 15. számú mellékletében részletezi a felújítási és beruházási kiadásokat. 2. -hoz A Közgyűlés megállapítja a normatív állami hozzájárulás jogcímenkénti, valamint a központosított támogatások elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettséget és ezek Magyar Államkincstár félé történő megfizetésének határidejét. 3. -hoz A javaslat a rendelet 1. számú mellékletében foglalt adatoknak megfelelően megállapítja a Baranya Megyei Önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát. 4. -hoz A javaslat tartalmazza a hivatali és intézményi pénzmaradványokat, valamint az azokat terhelő kötelezettségeket. 5. -hoz Az önkormányzat december 31-i fejlesztési célú hitelállományát és annak lejáratok szerinti öszszegét tartalmazza e javaslat hoz E szakasz rendelkezik a évi beszámoló Belügy- és Cégközlönyben történő közzétételi kötelezettségéről, valamint a rendelet hatályba lépéséről és kihirdetéséről.

4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 4 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának és intézményeinek összevont könyvviteli mérlege évben ezer forint E S Z K Ö Z Ö K Előző év Tárgyév Eltérés Eltérés % F O R R Á S O K Előző év Tárgyév Eltérés Eltérés % 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111, 1121) 1. Induló tőke (411) ,9 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) ,5 2. Tőkeváltozások (412) ,5 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123) ,4 3. Értékelési tartalék (417) Szellemi termékek (1114,1124) ,1 D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ,4 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) ,9 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) ,5 I. Immateriális javak ,3 - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) ,1 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122) ,7 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212) Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312) ,3 3. Kiadási megtakarítás (425) 3. Járművek (1321,1322) , 4. Bevételi lemaradás (426) 4. Tenyészállatok (141,142) ,8 5. Előirányzat-maradvány (424) 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,132227,132237,1327,14227,14237,147,1591,1592) ,3 I. Költségvetési tartalékok összesen ,8 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) ,3 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) ,5 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) ,0 Ebből: II. Tárgyi eszközök összesen ,4 - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) ,5 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751) ,0 - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( ,1752) ,8 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) Tartósan adott kölcsön ( ből,1981-ből) ,0 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195,1982) II. Vállalkozási tartalékok összesen ,5 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN ,6 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ,6 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351,4361) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonezelésbe vett eszközök ( ) ,2 2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból (4341) IV/a Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169) Beruházási és fejlesztési hitelek (4311,4321,4331) ,2 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,2 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438) ,6 1. Anyagok (21,241) ,1 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ,3 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 1. Rövid lejáratú kölcsönök ( ) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) ,0 2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) Késztermékek (251,261) ,3 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ( ) ,3 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22,231,232,234,242,243,244) ,4 ebből: - tárgyi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek ,6 5/b. Követelések fejében átvett eszközök, készletek (233,245) - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek ,1 I. Készletek összesen ,5 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4551,449,43-ból) ,5 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282,283,284,2882,2883,2884) ,9 ebből: - tartozás működési célú értékpapír-kibocsátásból (4551) 2. Adósok (281,2881) ,0 - beruh., fejl. hitelek köv.évet terhelő törl. részletei (43-ból) Rövid lejáratú kölcsönök (27,278) ,5 - egyéb hosszú lej. köt. köv. évet terhelő törl. részletei (43-ból) 4. Egyéb követelések ( , ,19-ből) ,8 - tárgyévi költségvetést terh. egyéb rövid lejáratú köt. (449-ből) ,5 Ebből: tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ,1 éven belül esedékes részlet ( ből,1981-ből) ,9 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481) ,3 II. Követelések összesen ,7 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,486,487) ,2 1. Egyéb részesedés (2951,298-ból) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások ( ) ,4 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ból) Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások ( ből) ,3 III. Értékpapírok összesen Ebből: 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) ,3 - Költségvetésen kívüli letéti eszámolások (488-ból) 2. Költségvetési bankszámlák (34) ,1 - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 3. Elszámolási számlák (35) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ,0 4. Idegen pénzeszközök (36) ,3 F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ,4 IV. Pénzeszközök összesen ,3 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391) ,7 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,397) ,3 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások ( ) ,1 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások ( ) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ,5 B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,7 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,9 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,9

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 Vagyoni helyzet elemzése a mérleg alapján 1/a. számú melléklet Vagyoni helyzet elemzése Előző év Tárgyév Befektetett eszközök aránya az összes eszközökön belül 69,7% 74,5% Befektetett eszközök összetétele: - Immateriális javak 0,5% 0,5% - Tárgyi eszközök 58,6% 68,9% - Befektetett pénzügyi eszközök 3,7% 4,3% - Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök 6,9% 26,3% Immateriális javak eszközök összetétele: - Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0,7% 0,8% - Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 43,4% 39,3% - Vagyoni értékű jogok 55,9% 59,9% - Szellemi termékek - Immateriális javakra adott előlegek - Immateriális javak értékhelyesbítése Tárgyi eszközök összetétele: - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 88,9% 83,9% - Gépek, berendezések és felszerelések 9,6% 9,0% - Járművek 0,8% 0,9% - Tenyészállatok - Beruházások, felújítások 0,6% 0,7% - Beruházásra adott előlegek 0,0% 0,1% - Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 5,4% Befektetett pénzügyi eszközök összetétele: - Egyéb tartós részesedés 94,3% 95,4% - Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0,3% 0,2% - Tartósan adott kölcsön 5,5% 4,4% - Hosszú lejáratú bankbetétek - Egyéb hosszú lejáratú követelések - Bfektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Forgóeszközök aránya az összes eszközökön belül 30,3% 25,5% Forgóeszközök összetétele: - Készletek 3,6% 4,2% - Követelések 42,6% 46,4% - Értékpapírok 0,2% - Pénzeszközök 35,3% 30,1% - Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 18,5% 19,1% Készletek összetétele: - Anyagok 76,8% 66,6% - Befejezetlen termelés és félkész termékek - Növendék-, hízó és egyéb állatok 2,6% 2,4% - Késztermékek 0,5% 0,4% - Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások 20,1% 30,6% - Követelés fejében átvett eszközök, készletek Követelések összetétele: - Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) 17,4% 3,1% - Adósok 81,4% 93,5% - Rövid lejáratú kölcsönök 0,3% 0,1% - Egyéb követelések 1,0% 3,3% Értékpapírok összetétele: - Egyéb részesedés - Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 100,0% Pénzeszközök összetétele: - Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 0,3% 0,4% - Költségvetési bankszámlák 72,5% 91,9% - Elszámolási számlák - Idegen pénzeszközök 27,2% 7,7% Aktív elszámolások összetétele: - Költségvetési aktív függő elszámolások 31,4% 35,5% - Költségvetési aktív átfutó elszámolások 59,1% 42,8% - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 9,4% 21,7% - Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások 0,0% 0,0%

6 2. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi vagyonkimutatása ezer forint Sor- Eszközök Saját tőke Tartalékok Intézmény neve szám összesen összesen összesen 1. Baranya Megyei Kórház Pécs Baranya Megyei Kerpel-Frónius Ödön Gyermekkórház Pécs Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 4. Mecsekjánosi-puszta Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek 5. Otthona Bóly Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7. Szederkény Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek 9. Otthona Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, 11. Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, 12. Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, 13. Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, 15. Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Középiskolája és Szakiskolája Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Baranya Megyei Levéltár Pécs Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Művészetek Háza Pécs Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Pécs ÖSSZESEN

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 MK= műemléki környezet T=természetvédelem alatt M= műemlék Forgalomképtelen vagyon 3/1. számú melléklet Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ham2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs, Papnövelde u Múzeum 4536 M 50903/ Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Orfű 1118 Közterület / Pécs, Széchenyi tér Községháza / Siklós 1063 Közterület / Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Abaliget 352 Közpark / Forgalomképtelen vagyon összesen:

8 MK= műemléki környezet T=természetvédelem alatt M= műemlék Korlátozottan forgalomképes vagyon 3/2. számú melléklet Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Kórház Pécs 4135 Kórház M 49617/ Pécs 4144 Beépítetlen terület / Pécs Szanatórium / Pécs, Dischka Gy. u Kórház / Pécs, Papnövelde u Lakóház,udvar / Pécs, Rákóczi F. u /1 Kórház 3540 M 51341/ Baranya Megyei "Kerpel-Fronius Ödön" Gyermekkórház Pécs 4956 Kórház / Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 2458 Kórház / Harkány 2462 Kórház / Harkány, Zalka M. u Lakóház,udvar, gazd.ép / Harkány, Zalka M. u Nővérszálló / Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi Komló 0174/2 Lakóház, udvar,gazd.ép / Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Bóly, Eötvös u /20 nevelőotthon / Bóly, Hősök tere Gyermekotthon TM 30891/ Bóly, István u. 2/a. 598/9 nevelőotthon

9 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Görcsöny 0122/1 Szántó / Görcsöny 0113 Szántó / Görcsöny, Hársfa u /5 Szociális otthon T 50943/ Görcsöny 67 Árok / Görcsöny 088/2 Szántó / Görcsöny 088/4 Szociális otthon / Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény Szederkény 048/1 Erdő, szántó / Szederkény, Pécsi u /11 Szociális otthon / Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Helesfa 077/2 Szántó / Helesfa 083 Szociális otthon / Helesfa 084/1 Saját használatú út 700 T 31381/ Helesfa 084/2 Saját használatú út / Helesfa 085/1 Szociális otthon 4251 T 31381/ Helesfa 085/2 Gazd.ép., udvar, szántó, út / Helesfa 087/1 Szociális otthon / Helesfa 087/2 Szociális otthon 9304 T 31381/ Helesfa 088 Szociális otthon 5431 T 31381/ Helesfa 089/1 Saját használatú út 748 T 31381/ Helesfa 089/2 Saját használatú út / Helesfa 090 Szociális otthon T 34392/ Helesfa 091/2 Szántó T 34392/ Helesfa 092 Szociális otthon 2737 T 31381/ Helesfa 093 Saját használatú út 848 T 31381/ Helesfa 094/1 Szociális otthon / Királyegyháza 0168 Szociális otthon és műhelyek T 31060/ Királyegyháza 0169/1 Szántó / Királyegyháza 0169/2 Saját használatú út 4406 T 31060/

10 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Királyegyháza 0169/3 Gyümölcsös / Szentlőrinc 0208/24 Szántó / Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Mozsgó 018 Szántó / Mozsgó 0227/1 Gyep / Mozsgó, Mátyás király u /1 Szociális otthon T 30604/ Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Szigetvár 3914 Gyümölcsös, szőlő / Szigetvár 0277 Szántó / Szigetvár 0275/2 Szoc.otthon, gazd.ép / Szigetvár, Szent I. ltp. 25. IV/ /17/A/25 Lakás / Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Mohács, Kórház u Általános iskola / Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Pécsvárad, Kossuth L. u Lakóház, udvar,gaz. ép Pécsvárad, Kossuth L. u. 6. I/1. 316/23/A/8 lakás / Pécsvárad, Kossuth L. u. 6. I/2. 316/23/A/9 lakás / Pécsvárad, November 29. u lakóház, udvar / Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Old 60/4 kollégium, iskola, udvar / Old 60/3 lakóház, udvar Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló Komló, Tompa M. u /8 Általános iskola /

11 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Középiskolája és Szakiskolája Mohács Mohács 89/7 gazdasági épület, udvar / Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 35547/5 Garázs / Pécs 23912/247/A/8 Garázs / Pécs, Egyetem u /1 általános iskola Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Bogád, Rákóczi u /2 Lakóház, udvar / Komló 0172/11 Gyermekotthon / Komló 0134/1 Gazdasági épület, udvar / Komló, Damjanich u /3 Lakóház, udvar / Komló, Damjanich u /7 Lakóház, udvar, keresk.egys / Komló, Damjanich u /9 Söröző / Komló, Kodály Z. u. 16/B 1853 Lakóház, udvar,gaz. ép / Komló, Majális tér Lakóház, udvar / Komló, Munkácsy u. 108./b 1773 Lakóház, udvar,gaz. ép / Komló, Munkácsy u Lakóház, udvar / Komló, Nagyszántó u. 7. III/ /41/A/12 Lakás / Majs, Ady E. u Nevelőotthon / Pécs, Bocskai I. u. 7. I/ /4/A/7 Lakás / Pécs, Ércbányász u. 32. III/5. 973/30/A/5 Lakás /2/ Pécs, Frankel L. u. 14. manzard /3/A/15 Lakás / Pécs, Illyés Gy.u. 30. I/ /13/A/5 Lakás / Pécs, Mohácsi u Lakóház, udvar, gazd.ép / Pécs, Szathmáry Gy. u Lakóház, udvar / Pécs, Szikla u lakóház, udvar, gazd.ép /

12 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Sellye, Korongi u Nevelőotthon / Szentlőrinc, József A. u /11 Lakóház, udvar / Szentlőrinc, Munkácsy u Lakóház, udvar, gazd.ép / Szigetvár, Batthyány u /1 Lakóház, udvar, gazd.ép / Szigetvár, Gábor Áron u /62 Lakóház, udvar, gazd.ép / Szigetvár, Kolozsvári u /2 Lakóház, udvar, gazd.ép / Szigetvár, Miklós u Lakóház, udvar, gazd.ép / Szigetvár, Miklós u Lakóház, udvar, gazd.ép / Szigetvár, Szent I. ltp. 16. I/ /22/A/11 lakás / Szigetvár, Vörösmarty u Lakóház, udvar, gazd.ép / Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs, Apáca u Lakóház,udvar 650 M 50903/ Pécs, Apáca u Könyvtár (kultúrház) 1230 M 50903/ Pécs, Vörösmarty u Lakóház,udvar / Baranya Megyei Levéltár Pécs 19346/3 Transzformátorház, udvar / Pécs, Király u /A/ Telek Pécs, Király u /A/1 üzlet és raktár 86 M 31909/ Pécs, Király u /A/2 üzlet 26 M 31909/ Pécs, Király u /A/3 üzlet 35 M 31909/ Pécs, Király u /A/5 raktár 61 M 31909/ Pécs, Király u /A/6 gépkocsitároló 45 M 31909/ Pécs, Király u /A/7 lakás 53 M 31909/ Pécs, Király u /A/8 raktár 31 M 31909/

13 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Pécs, Király u /A/9 lakás 119 M 31909/ Pécs, Király u /A/10 lakás 91 M 31909/ Pécs, Király u /A/11 iroda 1098 M 31909/ Pécs, Király u /A/12 iroda, raktár 162 M 31909/ Pécs, Király u /A/13 raktár 235 M 31909/ Pécs, Király u /A/14 raktár 268 M 31909/ Pécs, Király u /A/15 pince 153 M 31909/ Pécs, Király u /A/16 pince 82 M 31909/ Pécs, Rét u Levéltár, udvar, gazd.ép / Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Mohács, Kossuth L. u. 5A. 142/3 Épület / Mohács, Kossuth L. u. 5B. 142/5 Gazd.ép.,udvar / Mohács, Szerb u Múzeum / Mohács, Városház u /3 Múzeum / Pécs, Felsőmalom u /2 Lakóház, udvar 1985 M 50903/ Pécs, Káptalan u Múzeum 3121 M Pécs, Káptalan u Múzeum 1340 M Pécs, Káptalan u Múzeum 3556 M Pécs, Káptalan u Múzeum 542 M Pécs, Káptalan u Múzeum 1983 M Pécs, Rákóczi u Áruház 904 M 50903/ Pécs, Széchenyi tér Múzeum 1540 M 50903/ Pécs 18706/1 Képtár / Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs, József A. u /1/A/1 Iroda (bíróság) Pécs, József A. u. 10. udvari /1/A/8 Garázs Pécs, József A. u. 10. udvari /1/A/9 Garázs Pécs, József A. u. 10. udvari /1/A/10 Garázs

14 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Pécs, József A. u. 10. udvari /1/A/12 Raktár Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Bükkösd, Kossuth L. u Általános iskola Komló 0129 Tűzoltóság / Komló, Berek u Tűzoltóság / Mohács 3399 Nevelőintézet / Pécs 35317/1 Tűzoltóság / Pécs (Közl.Felügy.) 41629/4 Irodaház / Pécs (Tűzoltóság) 35324/1 Beépítetlen terület / Pécs (Tűzoltóság) 35293/1 Transzformátorház / Pécs, Lázár V. u. 1. (Illetékhivatal) 357 Lakóház, udvar / Pécs, Megye u Lakóház,udvar / Pécs, Szigeti u. 33/A (TÁKISZ) 336/2 Irodaház, egyéb épület / Pécs, Szigeti u. 39. (Illetékhivatal) 356 Lakóház, udvar / Siklós 2107/215 Tűzoltóság / Szigetvár 970/6 Tűzoltóság / Siklós 1103/3 alkotóház 965 M 35179/ Siklós 1103/6 Művésztelep 2548 M 35179/ Siklós 1090 Gazdasági épület, udvar 718 M 36712/ Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Bakóca 43 Gyermekotthon M 30935/ Pécs, Szendrey J. u Lakóház, udvar, gazd.ép / Pécsvárad 0192/2 Lakóház, udvar, gazd.épület / Szigetvár, Vár u /1 Szálloda 363 M 30976/ Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:

15 MK= műemléki környezet T=természetvédelem alatt M= műemlék Forgalomképes vagyon 3/3. számú melléklet Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Kórház Balatonfenyves, Bethlen u. 6.III/ /C/50 Üdülőegység / Balatonlelle, Szent I. u. 26/1 II/ /B/15 Üdülőegység / Balatonlelle, Zengő u. B III/ /B/34 Üdülőegység / Baranya Megyei "Kerpel Frónius Ödön" Gyermekkórház Orfű 1554 Hétvégi ház, udvar / Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Görcsöny 68/1 Beépítetlen terület / Regenye 100/2 Beépítetlen terület / Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény Töttös 218 Beépítetlen terület / Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Molvány 339 Lakóház,udvar, gazd.ép / Molvány, Fő u Lakóház,udvar, gazd.ép / Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Berkesd, Petőfi u Lakóház, udvar, gazd.ép /

16 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 18359/1 Beépítetlen terület / Pécs (Vasas) Raktár (filmszínház) / Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Orfű 969 Üdülőépület, udvar / Orfű 777/1 Táborhely (sporttábor) / Pécs 19346/1 Gazdasági épület, udvar / Pécs (ÁNTSZ) Lakóház, udvar, gazd.ép / Pécs (ÁNTSZ) Garázs, udvar / Pécs (ÁNTSZ) Irodaépület (bölcsőde) / Pécs, Király u. 33. fsz /6/A/8 Iroda / Pécs, Sport u. 6. (ÁNTSZ) 19348/2 Lakóház, udvar / Pécs, Rákóczi u. 30. alagsor 18797/A/13 Garázs / Pécs, Rákóczi u. 30. I/ /A/3 Iroda / Pécs,Szabadság u. 7. (ÁNTSZ) 18815/3 Irodaház / Nagyharsány 2284 Művésztelep / Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Abaliget 186 Árok / Abaliget 187 Táborhely / Abaliget 236 Épület / Abaliget 237 Saját használatú út / Abaliget 240 Épület / Abaliget 354 Halastó / Abaliget 185 Beépítetlen terület / Bakóca 42 Kert és épület / Balatonberény 40 Üdülő épület, udvar / Csertő 204 Gyermekjátszótér 5991 MK 31060/ Csertő 205 Általános iskola 4834 MK 31060/ Harkány 2438 mocsár /

17 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Komló 0174/3 Udvar / Komló 0303/4 Legelő / Orfű 797/8 Strandfürdő / Orfű 963 Halastó / Orfű 799 Halastó / Orfű 1309/2 Halastó / Orfű 1359 Beépítetlen terület / Orfű 1353/3 Beépítetlen terület / Orfű 788 Árok / Orfű 1355 Árok / Orfű 1356 Árok / Orfű 1357 Árok / Orfű 1358 Árok / Orfű 0246 Árok / Orfű 1310 Töltés / Orfű 1364/1 Halastó / Orfű 1309/1 Halastó / Orfű 1353/1 Töltés / Orfű 1353/2 Beépítetlen terület / Orfű 795/2 Töltés / Orfű 1364/2 Repülőtér / Orfű 1365 Beépítetlen terület / Pécs 0466 Turistaház / Pécs, Hunyadi u /2 Lakóház, udvar / Pécs, János u Lakóház, udvar / Pécs, Líceum u /A/2 Öröklakás Pécs, Komlói u. 1. II/ /1/A/6 Öröklakás / Pécs 41629/3 Épület / Pécs Kórház / Pécs, Somogy-Vasas B. u Orvosi rendelő / Révfülöp 629 Üdülő épület, udvar /

18 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Forgalomképes vagyon összesen: Forgalomképtelen vagyon összesen: Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen: Forgalomképes vagyon összesen: Intézményi vagyon (Görcsöny) Idegen tulajdonon lévő építmények (Szederkény) Idegen tulajdonon beruházás (Radnóti) Üzemeltetésre átadott eszközök (Nagy László) Idegen tulajdonon felőújítás (Kulturlási Kp) Idegen tulajdonon lévő ingatlanok (GESZ) Üzemeltetésre átadott eszközök (Társulás) Üzemeltetésre átadatott eszközök (GESZ) Használati jog (Hivatal) Mánfa, Görcsöny ingatlan (Hivatal) Mérleg: ebből 12. szlacsoport ebből 16. szlacsoport

19 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Baranya Megyei Önkormányzat részesedései december 31. nappal 3/4. számú melléklet Részesedések megnevezése Névérték ezer forint Részesedés aránya %-ban Baranyai Alkotótelepek Kht ,0 Déli Autópálya Rt.* 500 Drávaszabolcsi Kisáruház Kft ,4 Dunántúl Autópálya Kft.* 500 Harkányi Gyógyfürdő Rt ,0 Innovációs és Technológia Fejlesztési Központ Kht ,04 Munka-Pécs Baranyáért Tranzit Foglalkoztatási Kht ,0 Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht ,7 Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft ,0 EUNet Regionális Informatikai Kht ,7 Regionális Európai Információs és Oktatás Központ Kht ,0 Összesen *A részesedés aránya 1% alatti

20 Baranya Megyei Önkormányzat évi pénzügyi mérlegének teljesítése 4. számú melléklet ezer forint Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a módosított %-ában BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei ,5 Egyéb különféle bevételek ,3 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat sajátos bevételei ,4 Illetékek ,4 Átengedett központi adók ,0 Egyéb sajátos bevételek ,4 2. Támogatások Normatív támogatások ,0 Normatív kötött felhasználású támogatások ,0 Címzett támogatás ,5 Címzett támogatás évi maradványa ,0 Központosított támogatás ,0 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás ,0 Céljellegű decentralizált támogatás ,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,4 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel , ,4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,8 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése ,5 6. Hitelek Működési célú hitel ,0 Fejlesztési célú hitel ,9 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,6 8. Kamat ,8 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen (1-9): ,5 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: ,2 - személyi juttatások ,9 - munkaadókat terhelő járulékok ,2 - dologi kiadások ,9 - ellátottak pénzbeli juttatásai ,3 - speciális célú támogatások ,8 - felújítási kiadások ,1 - beruházások ,7 - egyéb kiadások ,0 - kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: ,4 - személyi juttatások ,7 - munkaadókat terhelő járulékok ,0 - dologi kiadások ,3 - speciális célú támogatások ,8 - felújítási kiadások ,4 - beruházások ,4 - egyéb kiadás: - céltartalék ,0 - általános tartalék ,0 - hitel visszafizetés ,0 - kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (1-2): ,1

21 5. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi működési bevételeinek és kiadásainak teljesítése ezer forint Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a módosított %-ában BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei ,5 Egyéb különféle bevételek ,3 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat sajátos bevételei ,4 Illetékek ,4 Átengedett központi adók ,0 Egyéb sajátos bevételek ,0 2. Támogatások Normatív támogatások ,0 Normatív kötött felhasználású támogatások ,0 Központosított támogatás ,0 3. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel , ,4 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése ,5 5. Hitelek Működési célú hitel ,0 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,6 7. Kamat ,8 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Felhalmozási hitellel fedezett hiány Bevételek összesen (1-9): ,4 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: ,3 - személyi juttatások ,9 - munkaadókat terhelő járulékok ,2 - dologi kiadások ,9 - ellátottak pénzbeli juttatásai ,3 - speciális célú támogatások ,7 - egyéb kiadások ,0 - kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: ,9 - személyi juttatások ,7 - munkaadókat terhelő járulékok ,0 - dologi kiadások ,6 - speciális célú támogatások ,6 - egyéb kiadás: - céltartalék ,0 - általános tartalék ,0 - hitel visszafizetés - kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Felhalmozási hiányt finanszírozó többlet ,0 Kiadások összesen (1-3): ,7

22 Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítése Megnevezés Eredeti Módosított 6. számú melléklet Teljesítés ezer forint Teljesítés a módosított %-ában BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók ,0 Egyéb sajátos bevételek ,1 2. Támogatások Címzett támogatás ,5 Címzett támogatás évi maradványa ,0 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás ,0 Céljellegű decentralizált támogatás ,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,4 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,8 5. Hitelek Fejlesztési célú hitel ,9 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,6 7. Működési hitellel fedezett hiány ,0 Bevételek összesen (1-7): ,8 KIADÁSOK 1. Önkormányzat felújítási kiadásai ,4 2. Intézmények felújítási kiadásai ,1 3. Önkormányzat beruházási kiadásai ,4 4. Intézmények beruházási kiadásai ,7 5. Felhalmozási célú dologi kiadások - felhalmozási célú hitel kamata ,0 - eü-i gép-műszer lízingbeszerzés kamata ,3 - vagyongazdálkodási feladatok finanszírozása ,7 - ingatlan értékesítés után fizetendő áfa ,8 6. Felhalmozási célú speciális támogatások - Települések településrendezési terveire, vízkárelhárítására ,0 - BMÖ Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány félutas ház vásárlása, kialakítása ,0 - Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. fejlesztési célú támogatása ,0 - Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány táborok, üdülők fejlesztése ,0 - "Kincses-Virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny ,7 - Településfejlesztés minőségi jegyeit erősítő pályázat ,5 - Turizmusfejlesztési Alap pályázati támogatás ,0 - Térségfejlesztési Alap pályázati támogatás ,9 - Pécs-Pogány repülőtérfejlesztés támogatása ,0 - Abaliget község önkormányzata - gyógyszálló megvalósíthatósági tanulmány ,0 - Szörény község önkorm. - négyes ikrek lakhatási támogatása ,0 - Illegális hulladéklerakó helyek felszámolásának pályázati támogatása ,0 - Dél-Dunántúli Fejlesztési Ügynökség - Dráva vízgyűjtő medencéjére vonatkozó fejl.-i program támogatása 978 0,0 - Alternatív enegiaforrások felhasználására vonatkozó fejl.pr.támog ,0 - Intézményi költségvetésekben Felhalmozási célú céltartalék ,0 8. Fejlesztési célú hitel visszafizetés ,0 9. Működési hiányt finanszírozó többlet Kiadások összesen (1-9): ,3

23 Cím száma 7. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetése teljesítésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként ezer forint Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított évi teljesítés Teljesítés a módosított %-ában 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei ,8 Egyéb különféle bevételek ,2 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás ,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel , ,2 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,9 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,1 1. Személyi juttatások ,3 2. Munkadókat terhelő járulékok ,8 3. Dologi kiadások ,0 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások ,0 6. Felújítási kiadások ,5 7. Beruházások ,6 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,4 2. Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei ,0 Egyéb különféle bevételek ,8 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás ,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel , ,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,8 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,4 1. Személyi juttatások ,1 2. Munkadókat terhelő járulékok ,3 3. Dologi kiadások ,5 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások ,0 7. Beruházások ,7 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,9

24 Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított évi teljesítés Teljesítés a módosított %-ában 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei ,5 Egyéb különféle bevételek ,4 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás ,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel , ,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,9 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,0 1. Személyi juttatások ,0 2. Munkadókat terhelő járulékok ,5 3. Dologi kiadások ,8 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások ,5 7. Beruházások ,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,8 4. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei ,1 Egyéb különféle bevételek ,3 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás ,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -298 Bevételek összesen: ,0 1. Személyi juttatások ,3 2. Munkadókat terhelő járulékok ,0 3. Dologi kiadások ,4 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,0 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások ,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: ,6

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési zárszámadásáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési zárszámadásáról 2005. április 29. 5. szám A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési zárszámadásáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2001. április hó 6. 5. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 34/2001. (III.27.) Kgy. Döntés fegyelmi eljárás folytatásáról 3 RENDELET

Részletesebben

2007. december 17. 13. szám. Tartalomjegyzék

2007. december 17. 13. szám. Tartalomjegyzék 2007. december 17. 13. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 110/2007. (XII. 5.) Kgy. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 6 (Pécs) igazgatói állására beérkezett pályázatok

Részletesebben

2008. június 27. 9. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2008. június 27. 9. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2008. június 27. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 10/2008. (VI. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 2 HATÁROZAT

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2004. (II. 25) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2004. (II. 25) Kgy. rendelete 2004. február 25. 2. szám Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2004. (II. 25) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 3/2003. (II. 28).

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2009. (II. 27.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2009. (II. 27.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2009. (II. 27.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

2006. december 8. 18. szám. Tartalomjegyzék

2006. december 8. 18. szám. Tartalomjegyzék 2006. december 8. 18. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 147/2006. (XII. 7.) Kgy A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói állására beérkezett

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete A Baranya egyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a Baranya egyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 6/2011.(II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 11/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 11/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 27.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2004. február 27. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 2/2004. (II. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Levéltár (Pécs) igazgatóhelyettese

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 171-1/2010.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 171-1/2010. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 171-1/2010. MELLÉKLETEK: 12+2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

2005. február 24. 2. szám. Tartalomjegyzék. 5/2005. (II. 17.) Kgy. A bizottsági elnökök, tanácsnokok, bizottsági tagok megválasztása

2005. február 24. 2. szám. Tartalomjegyzék. 5/2005. (II. 17.) Kgy. A bizottsági elnökök, tanácsnokok, bizottsági tagok megválasztása 2005. február 24. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 5/2005. (II. 17.) Kgy. A bizottsági elnökök, tanácsnokok, bizottsági tagok megválasztása 24/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2001. január hó 30. 1. szám A BARANYA EGYEI ÖNKORÁNYZA A KÖZGYŰLÉS HIVAALOS LAPJA artalomjegyzék Szám árgy Oldal RENDELE 5/2001. (I.30.) Kgy. A Baranya egyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. február hó 28. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2003. (II. 28.) Kgy. A megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete. a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete. a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2005. február 25. 3. szám Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1700 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

2008. szeptember 25. 12. szám. Tartalomjegyzék

2008. szeptember 25. 12. szám. Tartalomjegyzék 2008. szeptember 25. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2008. (IX. 18.) Kgy. Bizottsági tagok választása 4 102/2008. (IX. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint 73OME MÉRLEG-Eszközök Mód c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 906 174-21 906 174 23 749 693 0 23 749 693 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 13 765 859-13 765 859 15 547 422 0 15 547

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. vagyoni értékű jogok 4.

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE. Kulturális Bizottság. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE. Kulturális Bizottság. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 175-5/2011. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) 823.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása 1. melléklet B e v é t e l e k Működési bevételek Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Polg.Hiv. és szakfel. bev.: Polg.Hiv.

Részletesebben

2005. szeptember 20. 10. szám. Tartalomjegyzék. 104/2005. (IX. 15.) Kgy. Külső bizottsági tag megválasztása 4 RENDELET

2005. szeptember 20. 10. szám. Tartalomjegyzék. 104/2005. (IX. 15.) Kgy. Külső bizottsági tag megválasztása 4 RENDELET 2005. szeptember 20. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 104/2005. (IX. 15.) Kgy. Külső bizottsági tag megválasztása 4 RENDELET 11/2005. (IX. 20.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ ÉS ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ CSATOLANDÓ MÉRLEGEK, KIMUTATÁSOK TARTALMI KÖVETELMÉNYEIR L A módosításokkal:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 293/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

2005. március 31. I. évfolyam 3. szám TARTALOM

2005. március 31. I. évfolyam 3. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2005. március 31. I. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...1. oldal 17/2005.(III.31.) rendelet az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 11/2005.(III.1.)

Részletesebben

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2006. (V.02) SZÁMÚ RENDELETE

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2006. (V.02) SZÁMÚ RENDELETE MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2006. (V.02) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL, A VAGYON FELETTI TULAJDONJOG GYAKORLÁSÁNAK, ÉS A VAGYON KEZELÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL, amelyet

Részletesebben

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján Számviteli képeskönyv I. melléklet A mérleg előírt tagolása a Számviteli törvény alapján Mérleg A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

JAVASLAT egyes vagyoni kérdések rendezésére, valamint kapcsolódó rendeletek módosítására

JAVASLAT egyes vagyoni kérdések rendezésére, valamint kapcsolódó rendeletek módosítására 1. számú napirendi pont Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Ikt. szám: 53-88/2011. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT egyes vagyoni kérdések rendezésére, valamint kapcsolódó

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

J E L E N T É S. I. Bevezetés

J E L E N T É S. I. Bevezetés Szentistván nagyközség Polgármesterétıl J E L E N T É S Szentistván nagyközségi Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl, és a 2006. október 13-án megalakult képviselı-testület megalakulását követıen

Részletesebben

2007. június 29. 9. szám. Tartalomjegyzék

2007. június 29. 9. szám. Tartalomjegyzék 2007. június 29. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 54/2007. (VI. 27.) Kgy A Baranyai Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad)

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA 2004. december 31-i állapotnak megfelelően

Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA 2004. december 31-i állapotnak megfelelően 9. sz. melléklet Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA 2004. december 31-i állapotnak megfelelően -1- Sorsz. Intézmény, vagyontárgy megnevezése Nyilvántartási érték (e Ft) 1. VÁROSI MŰVELŐDÉSI

Részletesebben

73OME Mérleg - Eszközök

73OME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OME Mérleg - Eszközök Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

Számjel. Megye. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY.

Számjel. Megye. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY. A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 678113 1251 01 0003 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HATÁROZAT MELLÉKLETEK

HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2010. december 10. 13. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZAT 113/2010. (XII. 2.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények gazdálkodásának központosítása 4 MELLÉKLETEK

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 16/2006.(VIII.24.) Alap Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-15/2007. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

2005. június hó 24. 8. szám. Tartalomjegyzék. 66/2005. (VI. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája,

2005. június hó 24. 8. szám. Tartalomjegyzék. 66/2005. (VI. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, 2005. június hó 24. 8. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 65/2005. (VI. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona

Részletesebben

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014.

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. R E N D E L E T Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 13/2014. (IV. 25.) sz. rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Vác Város

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Az Önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv., a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA (részletezés) 2006. december 31-i állapotnak megfelelően

Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA (részletezés) 2006. december 31-i állapotnak megfelelően 9/a. sz. melléklet Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA (részletezés) 2006. december 31-i állapotnak megfelelően 2 Sorsz. Intézmény, vagyontárgy megnevezése Nyilvántartási érték (e Ft) 1. VÁROSI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2005. április 29. 5. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 7/2005. (IV. 29.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési zárdásáról 8/2005. (IV. 29.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat

15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat 15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelettel összefüggő intézkedések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-11/2007. MELLÉKLETEK:6 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2008. (VI. 30.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2008. (VI. 30.) Kgy. rendelete A Baranya egyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2008. (VI. 30.) Kgy. rendelete a Baranya egyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendelet módosításáról 1. A rendeletnek

Részletesebben

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése 1 4 3 5 8 5 4 0 4 1 1 0 1 1 4 1 3 Statisztikai számjel 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 2013 Éves beszámoló A

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...4. oldal 15/2006.(V.1.) rendelet az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...4. oldal

Részletesebben

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei:

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Városi Művelődési Központ és Könyvtár

I. Városi Művelődési Központ és Könyvtár 9./a. sz. melléklet / 1.oldal Sorsz. Intézmény, vagyontárgy megnevezése Nyilvántartási érték (e Ft) I. Városi Művelődési Központ és Könyvtár B/ Korlátozottan forgalomképes vagyona Immateriális javak Alaptevékenység

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2002. július hó 10. 7. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 63/2002. (VI. 28.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája,

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014.

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014 (E Ft) Megnevezés Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény Civil szervezetek működési támogatása 0 Közvetlen támogatások összesen 0 0 Közvetett

Részletesebben

2006. március 22. 6. szám. Tartalomjegyzék. 24/2006. (III. 16.) Kgy. Bizottsági tag megválasztása 4 HATÁROZATOK

2006. március 22. 6. szám. Tartalomjegyzék. 24/2006. (III. 16.) Kgy. Bizottsági tag megválasztása 4 HATÁROZATOK 2006. március 22. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 24/2006. (III. 16.) Kgy. Bizottsági tag megválasztása 4 HATÁROZATOK 25/2006. (III. 16.) Kgy. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 2003. december 31.-i vagyonleltára

A Tolna Megyei Önkormányzat 2003. december 31.-i vagyonleltára 1 27. számú melléklet A Tolna Megyei Önkormányzat 2003. december 31.-i vagyonleltára Forgalomképtelen vagyon 1 Szekszárd 18/21 "Hétszínvilág" Otthon 2 5813 "Hétszínvilág" Otthon 366536 24751 341785 2 Szekszárd

Részletesebben

XVIII. évfolyam 5. szám Kaposvár, 2008. október 21.

XVIII. évfolyam 5. szám Kaposvár, 2008. október 21. XVIII. évfolyam 5. szám Kaposvár, 2008. október 21. SOMOGYI KÖZLÖNY A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA I. R É S Z SZEMÉLYI ÜGYEK Szám T á r g y Oldalszám 104/2008. (IX. 26.) KH

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete 1 1 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetésről az 5/2009. (IV.1.) 1, a 8/2009. (IV.24.) 2, a 12/2009. (V.27.) 3, a 13/2009. (VI.3.) 4, a 14/2009.

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Gyöngyöstarján, 2013. augusztus 12.

Gyöngyöstarján, 2013. augusztus 12. GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (VIII. 12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 9/2011. (III. 25.) RENDELET

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 3. szám 2005. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 26/2005. (IV. 21.) MÖK határozat: Hanich Ferenc megbízásáról a dákai Batthyány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. április 24-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez . melléklet a../205. (......) önkormányzati rendelethez ". melléklet a 3/205. (II. 27.) önkormányzati rendelethez BAJA VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE EZER FT-BAN 205. KIADÁSOK 2 I. Működési kiadások 4 290

Részletesebben

1.. Engedélyezett létszámkeret. A Képviselő-testület a pénzeszközátadás összegét 8.642 e Ft-ban állapítja meg a 6. sz. melléklet részletezése szerint.

1.. Engedélyezett létszámkeret. A Képviselő-testület a pénzeszközátadás összegét 8.642 e Ft-ban állapítja meg a 6. sz. melléklet részletezése szerint. Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(IV.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.14.) rendeletének módosításáról Gecse Község Önkormányzatának

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal

2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal 24/2008. (V. 7.) rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a 2010. évi zárszámadásról (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 725-2/2007. MELLÉKLETEK: DB TÁRGY: A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5

Részletesebben

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 22/2007. (V. 24.), a 27/2007. (VII. 24.), a 3/2008. (I. 24.), a 7/2008. (II. 11.), a 14/2008. (II. 14.), a 29/2008. (X. 16.), a 38/2008. (XI. 24.), a

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. AZ ÖNKORMÁNYZAT 27. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 26. évi 26. évi várható 27. évi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalm. és tőkejell.

Részletesebben

Hunalpa Nyugdíjpénztár

Hunalpa Nyugdíjpénztár Hunalpa Nyugdíjpénztár 2013. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Hunalpa (Magyar Közforgalmi Pilóták) Önkéntes Nyugdíjpénztára

Részletesebben

HATÁROZAT MELLÉKLETEK

HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2009. október 2. KÜLÖNSZÁM Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZAT 101/2009. (IX. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei alapító okiratainak (technikai) módosítása és a Dél-dunántúli Önkormányzati

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/214. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 213. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelete. a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelete. a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési zárdásáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben