Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról"

Átírás

1 Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/214. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 213. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. (1) Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 213. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1., a költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban 1/a számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja ezer Ft bevétellel, ezer Ft kiadással 2. (1) A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások teljesítését ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 16. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (2) A felújítási kiadások teljesítését ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését az 17. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 3. Az önkormányzat a 213. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 12. számú melléklet a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján állapítja meg. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 15. sz. melléklet szerint fogadja el. 4. Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a 11. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja. 5. Az önkormányzat 213. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, 12., 13., 14., számú mellékleteknek megfelelően fogadja el. 6. Az felhasználási ütemtervet a 5-1. számú mellékleteknek megfelelően fogadja el.

2 2 7. Gyömrő Város Önkormányzatának 213. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás számviteléről szóló 4/213. (I. 11.) Kormányrendelet 6. (1) bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 211. évi CLXXXIX. törvény nak megfelelően kell közzétenni. 8. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Gyömrő, 214. április 28. Gyenes Levente polgármester Varga Ernő jegyző Z á r a d é k : A rendelet kihirdetve: 214. április 29. Varga Ernő jegyző

3 1. sz. melléklet A 7/214. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat összesített 213. évi bevételei és kiadásai Sorsz évi eredeti 213. évi módosított 213. évi teljesítés telj/mód (%) BEVÉTELEK I. Működési bevételek ,6% 1. Intézményi működési bevételek ,84% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,% 2.1. Igazgatás szolgáltatási díj ,% 2.2. Helyi adók ,% Építmény adó ,% Iparűzési adó ,% 2.3. Átengedett központi adók ,% Személyi jövedelemadó Gépjármű adó ,% 2.4. Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok ,% 3. Önkormányzatokműködési költségvetési támogatása ,78% 3.1. Tel-i önk. egyes köznev-i és gyermekétk-i fel. támogatása ,% 3.2. Központosított ok ,4% 3.3. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása ,% 3.4. Tel-i önk. működőkép. megőrzését szolgáló kieg. tám ,% 3.5. Települési önk. működési feladatainak támogatása ,% 3.6. Egyes jövedelempótlót ámogatások kiegészítése ,% 3.7. Szerkezetátalakítási tartalék ,% 3.8. Egyéb működési célú központi támogatás ,71% 4. Egyéb működési bevételek ,92% 4.1 Támogatásértékű működési bevételek ,61% ebből OEP ,47% ,82% 4.2 Függő, átfutó, kiegyenlítő Előző évi műk.célú pm. átvétel 4.4 Előző évi költségvetési kieg., visszatértülések II. Felhalmozási bevételek ,44% 1. Felhalmozási és tőke bevételek ,6% 1.1 Tárgyi eszközök, immat. Javak ért ,6% 1.2 Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételek 1.3 Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások ,65% 2.1 Önkormányzatok felhalmozási ktgvetési támogatása ,91% 2.2 Fejlesztési célú támogatások ,57% 3. Egyéb felhalmozási bevételek ,% 3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3.2 Felhalmozási célú pénzeszk átvét áht-n kívül ,% 3.3 Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérül., igénybevét. IV. Pénzforgalom nélküli bevételek AT-VT B Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.) ,88% C V. Előző évek pm.igénybevétele ,% Müködési célra ,1% Fejl. Célra pénzforgalom nélküli bevétel ,% úthitel- kötvény óvadék ,19% talajterhelési díj ,39% VI. Értékpapír értékesítés bevétele ,54% VII. Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás 1. Hitel felvétel müködési célú 2. fejlesztési célú D Finanszírozási bevételek (V.+VI.+VII) ,54% Mindösszesen: ,26% 1. sz. melléklet folytatása

4 Sorsz. KIADÁSOK I. Működési célú kiadások ,36% 1. Személyi juttatások ,57% kötelező feladat ,83% ,% ,% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,52% kötelező feladat ,14% ,% ,% 3. Dologi és egyéb folyó kiadások ,96% kötelező feladat ,95% ,% 4. Egyéb működési kiadások ,88% 4.1 Támogatásértékű működési kiadások ,98% kötelező feladat ,98% 4.2 Működési célú pénzeszk. átadás áht.kivülre(kötelező f.) ,42% kötelező feladat ,42% 4.3 Társadalom és szoc.pol.kiadások kötelező feladat 4.4 Előző évi mük.célú pm. Átadás 2 36 kötelező feladat Ellátottak pénzbeli juttatása ,29% kötelező feladat ,% ,31% II. Felhalmozási célú kiadások ,28% 1. Beruházások ,2% kötelező feladat ,95% ,% 2. Felújítások ,% kötelező feladat ,% 3. Egyéb felhalmozási kiadások ,86% 3.1 Támogatás értékű felhalmozási kiadások ,% 3.2 Felhalmozási célú pe.átadásáht-n kivűlre ,96% kötelező feladat ,96% 3.3 Előző évi felh. Célú pénzeszk. Átadás 4 A Működési és felhalm. kiadások összesen ,25% III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 213. évi eredeti 213. évi módosított IV. Tartalékok Általános tartalék évi teljesítés telj/mód (%) 2. Céltartalék úthitel-kötvény környezetvédelmi alap Kiadások összesen ,9% V. Hitelek törlesztése ,3% 1. Működési clú hitel törlesztése Út,szennyvíz,int.felúj.,autó törlesztés ,3% 3. Úthitel óvadéki letét E Finanszírozási Kiadások összesen ,3% Kiadások mindösszesen ,49%

5 2. sz. melléklet A 7/214 sz. (IV. 29.) zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat összesített 213. évi mérlege Sorsz. Összeg Sorsz. Összeg I. Intézményi működési bevételek I. Működési célú kiadások II. Önkormányzatok sajátos működési bevétele II. Felhalmozási célú kiadások III. Önkormányzatok költségvetési támogatása III. Adott kölcsönök IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 41 IV. Finanszírozási kiadások V. Támogatásértékű bevételek V. Tartalékok VI. Államháztartáson kivülről átvett pénzeszközök Általános tartalék VII. Adott kölcsönök visszatérülése Céltartalék VIII. Finanszírozási bevételek Államháztartási tartalék IX. Pénzforgalom nélküli bevételek VI. Tervezett pénzmaradvány Bevételek összesen Kiadások összesen

6 A 7/214. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez 3. sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzatának 213. évi összesített működési célú bevételei és kiadásai Sor-sz. BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek ,84% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,% 2.1. Igazgatás szolgáltatási díj ,% 2.2. Helyi adók ,% 2.3. Átengedett központi adók ,% 2.4. Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok ,% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,78% 3.1. Tel-i önk. egyes köznev-i és gyermekétk-i fel. támogatása ,% 3.2. Központosított ok ,4% 3.3. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása ,% 3.4. Tel-i önk. működőkép. megőrzését szolgáló kieg. tám ,% 3.5. Települési önk. működési feladatainak támogatása ,% 3.6. Egyes jövedelempótlót ámogatások kiegészítése ,% 3.7. Szerkezetátalakítási tartalék ,% 3.8 Egyéb működési célú központi támogatás ,71% 4. Támogatásértékű bevételek ,92% 4.1. Működési célú ,92% - ebből OEP ,% 5. Államháztartás kivülről átvett pénzeszközök 5.1. Működési célú 6. Adott kölcsönök visszatérülése 7. Finanszírozási bevételek 8. Pénzforgalom nélküli bevételek ,1% 8.1. Pénzmaradvány igénybevétele ,1% 8.2. Vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen 213. évi eredeti 213. évi módosított 213. évi teljesítés telj/mód (%) ,4% Sor-sz. KIADÁSOK 1. Személyi juttatások ,57% kötelező feladat ,83% ,% ,% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,52% kötelező feladat 213. évi eredeti 213. évi módosított III évi teljesítés telj/mód (%) ,14%

7 ,% ,% 3. Dologi és egyéb folyó kiadások ,96% kötelező feladat ,95% ,% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,29% 5. Speciális célú támogatások kötelező feladat 6. Támogatás értékű mük.célú pe.átadás ,98% kötelező feladat ,98% 6. Működési célú pénzeszköz átadás ,42% kötelező feladat ,42% 7. Finanszírozási kiadások Általános tartalék ,% Céltartalék Államháztartási tartalék Tervezett pénzmaradvány Kiadások összesen ,41%

8 A 7/214. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez 4 sz. melléklet Gyömrő Önkormányzat 213.évi összesített felhalmozási célú bevételei és kiadásai Sor-sz ,% 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,% 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (áfa visszaig.) 3. BEVÉTELEK Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási bevételek ,77% 4. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ,49% 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ,98% 6. Finanszírozási bevételek Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány, vállalkozási eredmény ,69% Bevételek összesen KIADÁSOK ,2% 1. Beruházási kiadások ,59% kötelező feladat ,3% ,% 2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások ,69% kötelező feladat ,% 3. Finanszírozási kiadások ,43% kötelező feladat ,43% 4. Felhalmozási célú tartalék ,21% kötelező feladat Kiadások összesen 213. évi eredeti 213. évi módosított 213. évi teljesítés telj/mód (%) ,21% ,54%

9 5. sz. melléklet A 7/214. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Bóbita Óvoda 213. évi -felhasználási ütemterve Sor-sz. Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen 1. Bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi működési bevételek Költségvetési támogatás Költségvetési támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Támogatás értékű bevétel 5. Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz Adott kölcsönök visszatérülése 7. Finanszírozási bevételek 8. Előző évi pénzkészlet záróállománya Előző évi pénzkészlet záróállománya Bevételek összesen (1-9) Bevételek összesen (1-9) Kiadások Működési kiadások Működési kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások Adott kölcsönök 13. Függő, átfutó kiadások Függő, átfutó kiadások Tartalék felhasználása 15. Kiadások összesen (11-15) Kiadások összesen (11-15) Egyenleg (havi záró pénzállomány )

10 6. sz. melléklet A 7/214. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Mesevár Óvoda 213. évi -felhasználási ütemterve Sor-sz. Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen 1. Bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi működési bevételek Költségvetési támogatás Költségvetési támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 4. Támogatás értékű bevétel 5. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 6. Adott kölcsönök visszatérülése 7. Finanszírozási bevételek 8. Előző évi pénzkészlet záróállománya Előző évi pénzkészlet záróállománya Bevételek összesen (1-9) Bevételek összesen (1-9) Kiadások Működési kiadások Működési kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások Adott kölcsönök 13. Finanszírozási kiadások 14. Tartalék felhasználása 15. Kiadások összesen (11-15) Kiadások összesen (11-15) Egyenleg (havi záró pénzállomány )

11 7. sz. melléklet A 7/214. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Bölcsőde és Gyermekközpont 213. évi -felhasználási ütemterve Sor-sz. Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Bevételek 1. Intézményi működési bevételek Intézményi működési bevételek Költségvetési támogatás Költségvetési támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 4. Támogatás értékű bevétel 5. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 6. Adott kölcsönök visszatérülése 7. Finanszírozási bevételek 8. Előző évi pénzkészlet záróállománya Előző évi pénzkészlet záróállománya Bevételek összesen (1-9) Bevételek összesen (1-9) Kiadások 1. Működési kiadások Működési kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások Adott kölcsönök 13. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Tartalék felhasználása 15. Kiadások összesen (11-15) Kiadások összesen (11-15) Egyenleg (havi záró pénzállomány )

12 8. sz. melléklet A 7/214. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Hankó István Művészeti Központ 213. évi -felhasználási ütemterve Sor-sz. Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Bevételek 1. Intézményi működési bevételek Intézményi működési bevételek Költségvetési támogatás Költségvetési támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 4. Támogatás értékű bevétel 7 7 Támogatás értékű bevétel Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 6. Adott kölcsönök visszatérülése 7. Finanszírozási bevételek 8. Előző évi pénzkészlet záróállománya Előző évi pénzkészlet záróállománya Bevételek összesen (1-9) Bevételek összesen (1-9) Kiadások 1. Működési kiadások Működési kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások Adott kölcsönök 13. Finanszírozási kiadások 14. Függő, átfutó kiadások Függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (11-15) Kiadások összesen (11-15) Egyenleg (havi záró pénzállomány )

13 9.sz. melléklet Sorsz. Bevételek Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen 1. Intézményi működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos működési bevételei Intézmény finanszírozás Intézmény finanszírozás Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 3. Támogatás Államháztartáson értékű kívülről bevétel átvett 6. pénzeszköz 7. Adott kölcsönök visszatérülése 8. Függő átfutó bevételek Függő átfutó bevételek Előző évi pénzkészlet záróállománya Előző évi pénzkészlet záróállománya Bevételek összesen (1-9) Bevételek összesen (1-9) Kiadások Működési kiadások Működési kiadások Felhalmozási kiadások 13. Adott kölcsönök 14. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Tartalék felhasználása 16. Kiadások összesen (11-15) Kiadások összesen (11-15) Egyenleg (havi záró pénzállomány és 27 különbsége) A 7/214. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 213. évi -felhasználási ütemterve

14 A 7/214. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat 213. évi -felhasználási ütemterve ezer forintban Sor-sz. Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen 1. Intézményi működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos működési bevételei Költségvetési támogatás Költségvetési támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Támogatás értékű bevétel Támogatás értékű bevétel Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz Előző évi kiegészítések Előző évi kiegészítések Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel Bevételek összesen (1-9) Működési kiadások Működési kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások Intézmény finanszírozás 14. Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Bevételek Bevételek összesen (1-9) Kiadások Függő, átfutó kiadások Függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (11-15) Kiadások összesen (11-15) Egyenleg (havi záró pénzállomány )

15 11. sz. melléklet az 7/214. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat pénzmaradványa 213. évben Sorsz. Állomány A B C. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 182 Záró pénzkészlet (1+2) Forgatási célú értékpapírok állománya Rövid lejáratú likvidhitelek záróállománya Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív elsámolások záróegyenlege Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív kiegy. elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszám. összesen (6-7) (+ -) D. E. F G. H. I J Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi váll. maradv. (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) -5 2 Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+ -) Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -) Finanszírozásból származó korrekciók ( ) (+ -) Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H) Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -) Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből - Működ. Célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből - Felhalm célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány Ebből - Müköd. Célú szabad pénzmaradvány Ebből - Felhalm.célú szabad pénzmaradvány 66

16 12. sz. melléklet az 7/214.(IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat egyszerűsített mérlege 213. évben Előző év Tárgy év ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncessz. a. eszk. B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK D) SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

17 13. sz. melléklet az 7/214. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi kimutatása 213. év Sor-sz. Eredeti Módosított Teljesítés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Befektetéssel kapcsolatos kiadások Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+ +12) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Központi, irányítószervi támogatás Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18. Finanszírozási kiadások összesen ( ) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 22. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Közhatalmi bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Különböző finanszírozási bevételek Függő, átfutó bevételek Működési célú átvett pénzeszköz Előző évi költségvetési kiegészítések Támogatások, kiegészítések Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Pénzforgalom nélküli kiadások 28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 32-ból: Önkormányzatok költségvetési támogatása 34. Előző évi ktgvet.kiegészítések, visszatérülések Előző évi pénzmaradvány átvétel Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ( )

18 13. sz. melléklet folytatása az 7/214. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi kimutatása 213. év Sor-sz. Eredeti Módosított Teljesítés 37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41. Finanszírozási bevételek összesen (37+ +4) 42. Pénzforgalmi bevételek (36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek 44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 45. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen ( ) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) [költségvetési hiány ( ), költségvetési többlet (+)] 48. Finanszírozási műveletek eredménye (41 18) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44 21) 5. Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45 22) 3 416

19 14. sz. melléklet az 7/214. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása 213. év Előző év Audit elt. Tavalyi audit T.év ibesz Audit eltér. Tárgy év 1. Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( ) 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( ) 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2 3 4) Finanszírozásból származó korrekciók (±) Pénzmaradványt terhelő elvonások (±) 8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) 1. Módosított pénzmaradvány (5±6±7±8±9) A 1. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány Kötelezettségel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

20

21 15. sz. melléklet az 7/214.(IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzatának 213.évi vagyonkimutatása A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak Korlátozottan forgalomképes immateriális javak Forgalomképes immateriális javak II. Tárgyi eszközök Terek, parkok Köztemetők 2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Közművek védőterületek Védett természeti területek A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai Műemlék ingatlanok Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények) 1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Lakások Nem lakás céljára szolgáló helyiségek Telkek, földterületek Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések 3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek 3.2. Forgalomképes járművek 4. Tenyészállatok (forgalomképes) 5. Beruházások, felújítások 5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 5.2. Korlátozttan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jgok 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Helyi közutak és műtárgyaik Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok 5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások Bruttó 213.záró érték dec.31-én Nettó

22 15. sz. melléklet folytatása 6. Beruházásra adott előlegek 6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedés 1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés 1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes) 3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes) 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök 2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök 3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök Bruttó 213.záró érték dec.31-én Nettó B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek (forgalomképes) 16 II. Követelések (forgalomképes) III. Értékpapírok 1. Egyéb részesedés (forgalomképes) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes) IV. Pénzeszközök (forgalomképes) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes) FORRÁSOK F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)

23 15. sz. melléklet folytatása Bruttó 213.záró érték dec.31-én Nettó KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK ""-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya használaton kívüli eszközök állománya - az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya képzőművészeti alkotások régészeti leletek kép- és hangarchívumok gyűjtemények egyéb kulturális javak KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK - kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek - váltókezesi függő kötelezettségek - le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek - opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek - nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

24 A 7/214. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzata beruházásainak alakulása 213. december 31-én 16. sz. melléklet Sorsz. Teljesítés Eredeti Módosított teljesítés/mód. összege előir. %-a 1. Műv. Ház-Tájház - kemence építés 4 2. Önk. - Bajcsy u. lakás szerelvényezés 8 3. Önk. - Szennyvíztelep Gyömrő-Maglód-Ecser - Szennyvíztelep Önk. - temető kerítés építés ,% 6. Önk. - út, járda ,% 7. Önk. - Fekete I. Ált. Iskola vízvezeték csere ,9% 9. Önk. - Inkubátorház építés ,73% 1. Önk. - Védőnők épület bővítés ,58% 11. Önk. - Kastélydomb Óv. építés (KMOP) ,3% 12. Sportcsarnok - villanyszerelés ,% 13. Sportcsarnok - biztonságtechn.kamerarendszer ,% 14. Víz-, szennyvízhálózat építési munkák ,% 15. Erzsébet u. P+R parkoló megvilágítás kiviteli terv ,% 16. Önk hrsz. út csapadékvíz elvez ,% 17. Védőnők, rendőrség - épületenergetikai fejl. (Keop) Önk. - Weörws S. Ált. Iskola gázérzékelő Önk. - Weörws S. Ált. Iskola kazántag Önk. - Weörws S. Ált. Iskola kazántag csere Önk. - Védőnők hallásvizsgáló ,% 22. Önk. - Védőnők digitális személymérleg ,% 23. Bóbita Óv. - notebook (Comenius pály.) ,% 24. Mesevár-Varázskert Óv. - udvari játékok ,% 25. Önk. - Inkubátorház hálózati eszk Bölcsőde - kombinált gáztűzhely ,% 27. Műv. Ház - függönymozgató motor ,12% 28. Műv. Ház - URH mikrofonszett ,% 29. Műv. Ház - spot ledes mozgófejes lámpa ,% 3. Műv. Ház - Rainbow Laser lámpa ,% 31. Önk. - magassági ágnyeső (téli közmunka) ,% 32. Önk. - kapálógép (téli közmunka) ,% 33. Önk. - Ipad személyi számítógép ,% Város összesen: ,2%

25

26 A 7/214. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzata felújításainak alakulása 213. december 31-én 17.sz. melléklet Sorsz. összege Teljesítés teljesítés/mód. előir. %-a 1. Vízhál.,szennyvízhál.-szivattyú felújítás % 2. Szennyvízhál.-szivattyú felújítás % Összesen Eredeti Módosított %

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K 1. melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1.

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ ÉS ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ CSATOLANDÓ MÉRLEGEK, KIMUTATÁSOK TARTALMI KÖVETELMÉNYEIR L A módosításokkal:

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014.

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014 (E Ft) Megnevezés Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény Civil szervezetek működési támogatása 0 Közvetlen támogatások összesen 0 0 Közvetett

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről 1 Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. K I V O N A T Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. augusztus 30-án (csütörtök) 13 00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Sásd Város Önkormányzatának 3/2014.(V.12.) számú önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról.

Sásd Város Önkormányzatának 3/2014.(V.12.) számú önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról. Sásd Város Önkormányzatának /0.(V..) ú önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata 0. évi záradásáról. Sásd Város Önkormányzata az Alaptörvény. cikk () bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 13/2016. (V.6.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 13/2016. (V.6.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (V..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetését megállapító, /. (II..) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város

Részletesebben

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás)

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) 1. Feladatellátás A helyi önkormányzatok által a 2011. évben ellátandó feladatok

Részletesebben

Kulsovat Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletnek 3/2014.(V.12.) onkormanyzati rendelete Kulsovat Kozseg 6nkormanyzata 2013. evi zarszamadasarol

Kulsovat Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletnek 3/2014.(V.12.) onkormanyzati rendelete Kulsovat Kozseg 6nkormanyzata 2013. evi zarszamadasarol Kulsovat Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletnek 3/2014.(V.12.) onkormanyzati rendelete Kulsovat Kozseg 6nkormanyzata 2013. evi zarszamadasarol Elfogadva: A Kepviselo-testiilet 2014. aprilis 28-i ulesen.

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE Kisszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE Az önkormányzat költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kisszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege BEVÉTELEK I. Költségvetési pénzforgalmi bevételek 1. Intézményi működési bevételek 10 415 10 955 8 642 12 762 2. Közhatalmi bevételek 28 528

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. ben

Részletesebben

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a./2014. (..) önkormányzati rendelethez

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a./2014. (..) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a./2014. (..) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM CÍM ÉS ALCÍMREND MEGNEVEZÉS 1 Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1 Családsegítés 2 Gyermekjóléti szolgáltatás 3 Szociális

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és pénzmaradványának elfogadásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülést hangfelvétel rögzíti

JEGYZŐKÖNYV. Az ülést hangfelvétel rögzíti JEGYZŐKÖNYV Az ülést hangfelvétel rögzíti Készült: Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-te stületének 2016. április 28. napján 18,00 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (II..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

Tarnaméra Községi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014.(VII.23.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Községi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014.(VII.23.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Községi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014.(VII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Tarnaméra Község Önkormányzat

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2015. (V.19.) önkormányzati rendelete

Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2015. (V.19.) önkormányzati rendelete Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) Kolontár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2012. (X.17.) önkormányzati rendelete

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2012. (X.17.) önkormányzati rendelete Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2012. (X.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012(III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő Város

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. december 11-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. december 11-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. december 11-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2008. évi költségvetési rendelet áról Tisztelt Képviselő-testület! A Város

Részletesebben

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke 29.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke Táblázat száma Táblázat címe Oldalak száma 1.sz.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 29.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 2 2.sz.melléklet

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.)

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2007. ( IX. 28.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2007. ( IX. 28.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2007. ( IX. 28.) Kt. rendelete a 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 14.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete 1. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított M É R L E G E B C

Részletesebben

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei:

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

57.091 eft személyi juttatással,

57.091 eft személyi juttatással, Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 18/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról Pitvaros

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 JELENTÉS Az Államháztartásról szóló többször módosított - 1992.

Részletesebben

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről Mellékletek 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről 2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2010. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Testület 3 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét.

JEGYZŐKÖNYV. A Testület 3 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét. Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata JK: 271.024-12/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27. napján

Részletesebben

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához.

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Tisztelt Képviselőtestület! A 249/200.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei részére beszámolási

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.sz.melléklet ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli 2008. évi bevétel 1 Működési bevételek 2 490 255 0 2 490 255 int. működési bevétel 314 456 314

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzat 2010.évi Költségvetési egyenlege EGYENLEG: 0

Albertirsa Város Önkormányzat 2010.évi Költségvetési egyenlege EGYENLEG: 0 Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi Költségvetési egyenlege Bevételek összesen: Kiadások összesen: 1 785 456 1 785 456 EGYENLEG: 1. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi költségvetésének

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014.

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. R E N D E L E T Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 13/2014. (IV. 25.) sz. rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Vác Város

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. Dobó Zoltán polgármester

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. Dobó Zoltán polgármester 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása 1. melléklet B e v é t e l e k Működési bevételek Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Polg.Hiv. és szakfel. bev.: Polg.Hiv.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 42-44. Rendeletek száma: 5-7. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. április 24-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a 2010. évi zárszámadásról (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 215 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 215 Költségvetési bevételek

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ac) dologi jellegű kiadások:

e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ac) dologi jellegű kiadások: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (V. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő Város Önkormányzat

Részletesebben

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése 1 4 3 5 8 5 4 0 4 1 1 0 1 1 4 1 3 Statisztikai számjel 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 2013 Éves beszámoló A

Részletesebben

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. vagyoni értékű jogok 4.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól Békás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (IV. 29.) sz. önkormányzati rendelete a közterület-felügyeleti térfigyelő rendszerről

Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (IV. 29.) sz. önkormányzati rendelete a közterület-felügyeleti térfigyelő rendszerről Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (IV. 29.) sz. önkormányzati rendelete a közterület-felügyeleti térfigyelő rendszerről Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben