Sásd Város Önkormányzatának 3/2014.(V.12.) számú önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata évi zárszámadásáról.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sásd Város Önkormányzatának 3/2014.(V.12.) számú önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról."

Átírás

1 Sásd Város Önkormányzatának /0.(V..) ú önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata 0. évi záradásáról. Sásd Város Önkormányzata az Alaptörvény. cikk () bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény. cikk () bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:. () A képviselő-testület az önkormányzat 0. évi költségvetésének végrehajtását 80.9 ezer forint költségvetési kiadással és. ezer forint finanszírozási kiadással, mindösszesen 8.9 ezer forint együttes kiadással, ezen belül a személyi juttatás előirányzatának felhasználását 80. ezer forint a munkaadót terhelő járulék előirányzat felhasználását 9.98 ezer forint a dologi kiadások előirányzatának felhasználását.8 ezer forint a működési célú támogatások felhasználását 8. ezer forint a működési célú peszk.előirányzatának felhasználását 0.09 ezer forint ebből az int.finanszírozás előirányzatának felhasználását 9. ezer forint a szociálpolitikai juttatások előirányzatának felhasználását. ezer forint a beruházási kiadás előirányzatának felhasználását.9 ezer forint a felújítási kiadás előirányzatának felhasználását. ezer forint a kölcsönök nyújtása előirányzatok felhasználását. ezer forint a fejlesztési hitel törlesztése felhasználását. ezer forint a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások fellhasználását.80 ezer forint összegben jóváhagyja.. Az önkormányzati költségvetés. szerinti kiadási előirányzatainak teljesítését az.ú mellékletben részletezett címek szerint a. ú melléklet, a forrásonkénti bontását a.ú melléklet tartalmazza.. () A képviselő-testület az önkormányzat 0. évi bevételi előirányzatainak teljesítését mindösszesen 99.9 ezer forintban állapítja meg. () A képviselő-testület a teljesített bevételek és kiadások által kimutatott.90 ezer forintos bevételi különbözetet az áthúzódó fejlesztési és működési feladatokra fordítja.. A. szerinti bevételek címenkénti részletezését a. ú melléklet, a forrásonkénti bontását a.ú melléklet tartalmazza.

2 . () A képviselő-testület az önkormányzat 0. évi záró pénzügyi mérlegét a. ú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. () Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegének teljesülését a. sz. melléklet alapján fogadja el az önkormányzat.. A képviselő-testület a kiadási főösszegből - a felhalmozási és felújítási előirányzatok célonkénti teljesítését az. ú melléklet szerinti részletezéssel, - a pénzeszközátadás és egyéb támogatás előirányzatainak célonkénti teljesítését a. ú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.. A képviselő-testület a bevételi főösszeg forrásai közül - a népességhoz kötött állami támogatás, a feladatmutatóhoz kötött normatív állami támogatás, a kötött célú állami támogatás és a megosztott bevételek teljesülését a. ú melléklet szerinti részletezéssel, - az önkormányzat sajátos működési bevételeinek teljesítését a 8. ú melléklet szerinti részletezéssel, - a felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesítését a 9. ú melléklet szerinti részletezéssel, - a támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök bevételeinek teljesítését a 0. ú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja. 8. (l) Az önkormányzat az önkormányzat összevont módosított pénzmaradványát 0.0 ezer forintban állapítja meg. () Az önkormányzat tudomásul veszi az () bekezdés szerinti pénzmaradványt módosító tételeket a 8.ú melléklet alapján. () Az önkormányzat megállapítja, hogy a 8. ú melléklet II. pontjában közöltek alapján szabad felhasználású pénzmaradványt nem tervez a 0.évi költségvetésében, a működési pénzmaradványként betervezett összeget teljes egészében a 0. évi költségvetésben jelentkező működési és fejlesztési forráshiány mérséklésére fordítja, a betervezett fejlesztési pénzmaradványát az áthúzódó feladatok ellátására fordítja, egyben a testület kijelenti, hogy a 0-ban képződő felhalmozási bevételeit felhalmozási célra fordítja, mely tartalmazza a magánszemélyek kommunális adójának 00 %-át is. A 0.évben teljesített magánszemélyek kommunális adójának és a lakóingatlaok és nem lakóingatlanok bérleti bevételét teljes egészében fejlesztési célra fordította a testület. 9. Képviselő-testület az önkormányzat 0. évi záró vagyonmérlegét a. ú melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. - -

3 0. () A rendelet. sz. melléklete tartalmazza az Általános Művelődési Központ 0. évi pénzügyi mérlegét intézményekre bontottan. () A rendelet.sz.melléklete tartalmazza az önkormányzat tartalékainak részletezését. () A rendelet.ú mellékletével az önkormányzat elfogadja a tervezett gördülő tervezés 0.évi teljesülését. () Az előző évről áthúzódó feladatok 0.évi teljesülését a.ú melléklet szerint, a betöltött álláshelyek címenkénti részletezettségét a.ú melléklettel hagyja jóvá az önkormányzat. () A 0-ben nyújtott kölcsönöket és megtérüléseit, a kapott hiteleket, kölcsönöket és törlesztésüket a.ú melléklettel fogadja el az önkormányzat. () A rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat törzsvagyonába tartozó ingatlanok jegyzékét.. () Az önkormányzat a rendelet 0.ú melléklete alapján alkotja meg az ÁVR alapján előírt kiegészítő mellékletet.. Sásd Város Önkormányzata 0.évi költségvetéséről szóló /0.(III.9.) ú Önkormányzati rendeletének 8.. az alábbi () bekezdéssel egészül ki: () A képviselőtestület napjától ítva egy évre, 0.0..napjáig valamennyi felsőfokú végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, amelynek mértéke a köztisztviselői alapilletmények 0%-a.. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.. Sásd, 0. május. Rabb Győzőné Alpolgármester Dr. Kajdon Béla jegyző A rendelet kihirdetve. 0. május. Dr. Kajdon Béla jegyző - -

4 Időszak: 0.év KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁS.ú melléklet Cím a Sásd Város Képviselőtestületének címrendje 0 évre Cím neve Szakfeladat neve Tev.kör azonosító Szerv. kód ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Általános Művelődési Központ Közös Hivatal Néplálás Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal választások (-) választások (00-) Egészségügyi ellátás fogorvosi ellátás rendszeres szociális átmeneti szociális szociális étkeztetés időskoruak járadéka rendszere lakásfenntart ápolási díj alanyi ápolási díj méltányosság óvodáztatási tám Szociális tevékenység temetési segély rendkívüli gyerekvédelmi egyéb önk.eseti pénzbeli közgyógy köztemetés gyerm.szoc.étk (Ámk) otthonteremtési gyerm.tartási díj megelőlegezés Üdültetés, Fonyódliget Üdültetés, Fonyódliget saját v. bérelt ing. haszn Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése lakóingatlan bérbeadása Magyarhertelend ingatlan utak,hidak Településüzemeltetés vízkárelhárítás közvilágítás temető fenntartás Megbízással ellátott te.üz.feladat 8 köztisztasági tev közhasznu foglalkoztatás Közfoglalkoztatás 9 Start munka piac és vásár Városgazdálkodás egyéb városgazd Közösségi busz működtetése Vízellátás és vízminőségvédelem település vízell. és vízminőség véd Működési célú hitelszükséglet Hitelszükséglet, kölcsönök kölcsönök nyújtása, visszatérülése sportint., sportlétesítmény műk Helyi egyesületek támogatása egyéb egyesületek önkorm. igazg. tevékenysége átfutó Igazgatási tevékenység techniki árvízi védekezés II. 8 Karbantartók máshova nem sorolható szev (karbantartók) önkormányzatok elolás Önk.támogatásai, átvett p.eszk. technikai önk. feladatra nem tervezett el DDOP-../C Forgalmi Csomópont EU pályázatok DDOP FORG.CSOMÓPONT DDOP JÁTSZÓTÁRS EU pályázatok DDOP JÁTSZÓTÁRS KEOP-..0 Ivóvízminőségjavítás EU pályázatok KEOP KEOP /A Napelemes p EU pályázatok KEOP Önkormányzat összesen

5 Időszak:0.év. ú melléklet Megjegyzés: KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁS Városi Önkormányzat 0.évi költségvetési jelentése E ft-ban Ssz. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Ssz. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Bevételek Kiadások Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Sajátos működési bevételek Munkaadót terhelő jár helyi adók Dologi kiadások megosztott, átengedett bev Működési célú támogatások Támogatásokból Működési célú pénzeszköz átadás Kiegészítések, visszatérülések Szociálpolitikai juttatások Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 0 Működési kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházási kiadások Sajátos felhalmozási bevételek Felújítási kiadások 0 0 Nyújtott kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú támogatások Saját bevételek 9 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatások Kölcsönök nyújtása 00 00,,-ből Intézmények finanszírozása Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások Költségvetési bev.és kiad. egyenlege - Költségvetési bev.és kiad. egyenlege Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási kiadások 9 9 Finanszírozási bevételek Fejlesztési hitel törlesztése Fejlesztési célú hitelek Működési hitel törlesztése Működési célú hitelek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen Finanszírozás egyenlege Kiadások összesen Finanszírozás egyenlege - - -

6 0 cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir. Megnevezés. ú melléklet Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek ,8% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 0 0 0,% Egyéb saját bevételek 8 8,% ÁFA bevételek visszatérülések ,% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0,00% Működési célú pénzeszköz átvétele ,00% Sajátos működési bevételek ,00% Támogatások ,% Önkormányzatok költségvetési támogatása ,00% Kiegészítések, visszatérülések ,00% Támogatásértékű működési bevétel 0,% Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,00% Felügyeleti szervtől kapott működési 0 00,0% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási ,00% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel ,00% Sajátos felhalmozási bevételek ,00% Pénzforgalmi bevételek ,% Pénzforgalom nélküli bevételek ,% Előző évi pénzmaradvány ,% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00% Költségvetési bevételek ,8% 8 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) ,00% Fejlesztési célú hitel ,00% Működési célú hitel ,00% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése ,00% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése ,00% Bevételek összesen ,8% Személyi juttatások ,9% Munkaadót terhelő járulékok ,9% Dologi kiadások ,98% Működési célú támogatás ,00% Felhalmozási célú támogatás ,00% Működési célú pénzeszköz átadás ,00% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ,00% Szociálpolitikai juttatások ,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% Beruházási kiadások 0 99,99% Felújítási kiadások ,00% Pénzforgalmi kiadások ,% 9 Pénzforgalom nélküli kiadások ,00% Tartalékok ,00% Céltartalékok ,00% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,00% Költségvetési kiadások ,% 0 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) ,00% Fejlesztési hitel törlesztése ,00% Működési hitel törlesztése ,00% Fejlesztési kölcsön nyújtása ,00% Működési kölcsön nyújtása ,00% Kiadások összesen ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege ,% ,00% ,00% ,00%

7 0 cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir. Megnevezés. ú melléklet Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek ,0% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 0 0 0,00% Egyéb saját bevételek 0 900,% ÁFA bevételek visszatérülések ,% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0,00% Működési célú pénzeszköz átvétele ,00% Sajátos működési bevételek ,00% Támogatások 80 98,% Önkormányzatok költségvetési támogatása ,00% Kiegészítések, visszatérülések ,00% Támogatásértékű működési bevétel ,0% Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,00% Felügyeleti szervtől kapott működési ,00% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási 0 00,00% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel ,00% Sajátos felhalmozási bevételek ,00% Pénzforgalmi bevételek 8 9,98% Pénzforgalom nélküli bevételek 0 9,% Előző évi pénzmaradvány 0 9,% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00% Költségvetési bevételek 8 8 9,% 8 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) ,00% Fejlesztési célú hitel ,00% Működési célú hitel ,00% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése ,00% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése ,00% Bevételek összesen 8 8 9,% Személyi juttatások ,9% Munkaadót terhelő járulékok ,% Dologi kiadások ,% Működési célú támogatás ,00% Felhalmozási célú támogatás ,00% Működési célú pénzeszköz átadás ,00% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ,00% Szociálpolitikai juttatások ,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% Beruházási kiadások 0 99,% Felújítási kiadások ,00% Pénzforgalmi kiadások ,% 9 Pénzforgalom nélküli kiadások ,00% Tartalékok ,00% Céltartalékok ,00% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,00% Költségvetési kiadások ,% 0 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) ,00% Fejlesztési hitel törlesztése ,00% Működési hitel törlesztése ,00% Fejlesztési kölcsön nyújtása ,00% Működési kölcsön nyújtása ,00% Kiadások összesen Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege ,% 0 0 0,00% ,00% 0 0 0,00%

8 0 cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir. Megnevezés. ú melléklet Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek ,00% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel ,00% Egyéb saját bevételek ,00% ÁFA bevételek visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Működési célú pénzeszköz átvétele ,00% Sajátos működési bevételek ,00% Támogatások ,0% Önkormányzatok költségvetési támogatása ,00% Kiegészítések, visszatérülések ,00% Támogatásértékű működési bevétel ,0% Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,00% Felügyeleti szervtől kapott működési ,00% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási ,00% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel ,00% Sajátos felhalmozási bevételek ,00% Pénzforgalmi bevételek ,0% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% Előző évi pénzmaradvány ,00% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00% Költségvetési bevételek ,0% 8 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) ,00% Fejlesztési célú hitel ,00% Működési célú hitel ,00% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése ,00% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése ,00% Bevételek összesen ,0% Személyi juttatások ,00% Munkaadót terhelő járulékok ,00% Dologi kiadások 0 0 0,% Működési célú támogatás ,00% Felhalmozási célú támogatás ,00% Működési célú pénzeszköz átadás ,00% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ,00% Szociálpolitikai juttatások ,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% Beruházási kiadások ,00% Felújítási kiadások ,00% Pénzforgalmi kiadások 0 0 0,% 9 Pénzforgalom nélküli kiadások ,00% Tartalékok ,00% Céltartalékok ,00% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,00% Költségvetési kiadások 0 0 0,% 0 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) ,00% Fejlesztési hitel törlesztése ,00% Működési hitel törlesztése ,00% Fejlesztési kölcsön nyújtása ,00% Működési kölcsön nyújtása ,00% Kiadások összesen Egészségügyi ellátás Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0,% ,9% ,00% ,9%

9 0 cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir. Megnevezés. ú melléklet Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek ,0% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel ,8% Egyéb saját bevételek ,% ÁFA bevételek visszatérülések 0 0 0,8% Hozam- és kamatbevételek ,00% Működési célú pénzeszköz átvétele ,00% Sajátos működési bevételek ,00% Támogatások 0 0 0,00% Önkormányzatok költségvetési támogatása ,00% Kiegészítések, visszatérülések ,00% Támogatásértékű működési bevétel 0 0 0,00% Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,00% Felügyeleti szervtől kapott működési ,00% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási ,00% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel ,00% Sajátos felhalmozási bevételek ,00% Pénzforgalmi bevételek ,% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% Előző évi pénzmaradvány ,00% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00% Költségvetési bevételek ,% 8 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) ,00% Fejlesztési célú hitel ,00% Működési célú hitel ,00% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése ,00% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése ,00% Bevételek összesen ,% Személyi juttatások 0 8 9,% Munkaadót terhelő járulékok ,8% Dologi kiadások ,% Működési célú támogatás ,00% Felhalmozási célú támogatás ,00% Működési célú pénzeszköz átadás ,00% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ,00% Szociálpolitikai juttatások ,8% Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% Beruházási kiadások ,00% Felújítási kiadások ,00% Pénzforgalmi kiadások 9 9 0,% 9 Pénzforgalom nélküli kiadások ,00% Tartalékok ,00% Céltartalékok ,00% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,00% Költségvetési kiadások 9 9 0,% 0 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) ,00% Fejlesztési hitel törlesztése ,00% Működési hitel törlesztése ,00% Fejlesztési kölcsön nyújtása ,00% Működési kölcsön nyújtása ,00% Kiadások összesen Szociális tevékenység Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege 9 9 0,% ,% ,00% ,%

10 0 cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir. Megnevezés. ú melléklet Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek ,% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel ,% Egyéb saját bevételek ,0% ÁFA bevételek visszatérülések ,% Hozam- és kamatbevételek ,00% Működési célú pénzeszköz átvétele ,00% Sajátos működési bevételek ,00% Támogatások ,00% Önkormányzatok költségvetési támogatása ,00% Kiegészítések, visszatérülések ,00% Támogatásértékű működési bevétel ,00% Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,00% Felügyeleti szervtől kapott működési ,00% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási ,00% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel ,00% Sajátos felhalmozási bevételek ,00% Pénzforgalmi bevételek ,% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% Előző évi pénzmaradvány ,00% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00% Költségvetési bevételek ,% 8 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) ,00% Fejlesztési célú hitel ,00% Működési célú hitel ,00% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése ,00% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése ,00% Bevételek összesen ,% Személyi juttatások ,8% Munkaadót terhelő járulékok 9 9 8,0% Dologi kiadások ,0% Működési célú támogatás ,00% Felhalmozási célú támogatás ,00% Működési célú pénzeszköz átadás ,00% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ,00% Szociálpolitikai juttatások ,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% Beruházási kiadások ,00% Felújítási kiadások ,00% Pénzforgalmi kiadások ,% 9 Pénzforgalom nélküli kiadások ,00% Tartalékok ,00% Céltartalékok ,00% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,00% Költségvetési kiadások ,% 0 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) ,00% Fejlesztési hitel törlesztése ,00% Működési hitel törlesztése ,00% Fejlesztési kölcsön nyújtása ,00% Működési kölcsön nyújtása ,00% Kiadások összesen Üdültetés, Fonyódliget Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege ,% ,% ,00% ,%

11 0 cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir. Megnevezés. ú melléklet Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek 00 00,88% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 0 0 0,00% Egyéb saját bevételek 00 00,08% ÁFA bevételek visszatérülések ,8% Hozam- és kamatbevételek ,00% Működési célú pénzeszköz átvétele ,00% Sajátos működési bevételek ,00% Támogatások ,00% Önkormányzatok költségvetési támogatása ,00% Kiegészítések, visszatérülések ,00% Támogatásértékű működési bevétel ,00% Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,00% Felügyeleti szervtől kapott működési ,00% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási ,00% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel ,00% Sajátos felhalmozási bevételek ,00% Pénzforgalmi bevételek 00 00,88% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% Előző évi pénzmaradvány ,00% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00% Költségvetési bevételek 00 00,88% 8 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) ,00% Fejlesztési célú hitel ,00% Működési célú hitel ,00% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése ,00% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése ,00% Bevételek összesen 00 00,88% Személyi juttatások ,00% Munkaadót terhelő járulékok ,00% Dologi kiadások ,% Működési célú támogatás ,00% Felhalmozási célú támogatás ,00% Működési célú pénzeszköz átadás ,00% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ,00% Szociálpolitikai juttatások ,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% Beruházási kiadások ,00% Felújítási kiadások ,00% Pénzforgalmi kiadások ,% 9 Pénzforgalom nélküli kiadások ,00% Tartalékok ,00% Céltartalékok ,00% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,00% Költségvetési kiadások ,% 0 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) ,00% Fejlesztési hitel törlesztése ,00% Működési hitel törlesztése ,00% Fejlesztési kölcsön nyújtása ,00% Működési kölcsön nyújtása ,00% Kiadások összesen Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege ,% ,8% ,00% ,8%

12 0 cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir. Megnevezés. ú melléklet Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek ,00% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel ,00% Egyéb saját bevételek ,00% ÁFA bevételek visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Működési célú pénzeszköz átvétele ,00% Sajátos működési bevételek ,00% Támogatások ,00% Önkormányzatok költségvetési támogatása ,00% Kiegészítések, visszatérülések ,00% Támogatásértékű működési bevétel ,00% Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,00% Felügyeleti szervtől kapott működési ,00% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási ,00% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel ,00% Sajátos felhalmozási bevételek ,00% Pénzforgalmi bevételek ,00% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% Előző évi pénzmaradvány ,00% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00% Költségvetési bevételek ,00% 8 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) ,00% Fejlesztési célú hitel ,00% Működési célú hitel ,00% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése ,00% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése ,00% Bevételek összesen ,00% Személyi juttatások ,00% Munkaadót terhelő járulékok ,00% Dologi kiadások ,% Működési célú támogatás ,00% Felhalmozási célú támogatás ,00% Működési célú pénzeszköz átadás ,00% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ,00% Szociálpolitikai juttatások ,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% Beruházási kiadások ,00% Felújítási kiadások ,00% Pénzforgalmi kiadások ,% 9 Pénzforgalom nélküli kiadások ,00% Tartalékok ,00% Céltartalékok ,00% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,00% Költségvetési kiadások ,% 0 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) ,00% Fejlesztési hitel törlesztése ,00% Működési hitel törlesztése ,00% Fejlesztési kölcsön nyújtása ,00% Működési kölcsön nyújtása ,00% Kiadások összesen Településüzemeltetés Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege ,% ,% ,00% ,%

13 0 cím a 8 Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Megnevezés. ú melléklet 8 Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek ,% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel ,9% Egyéb saját bevételek 0 0,0% ÁFA bevételek visszatérülések 00 00,% Hozam- és kamatbevételek ,00% Működési célú pénzeszköz átvétele ,00% Sajátos működési bevételek ,00% Támogatások ,00% Önkormányzatok költségvetési támogatása ,00% Kiegészítések, visszatérülések ,00% Támogatásértékű működési bevétel ,00% Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,00% Felügyeleti szervtől kapott működési ,00% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási ,00% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel ,00% Sajátos felhalmozási bevételek ,00% Pénzforgalmi bevételek ,% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% Előző évi pénzmaradvány ,00% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00% Költségvetési bevételek ,% 8 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) ,00% Fejlesztési célú hitel ,00% Működési célú hitel ,00% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése ,00% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése ,00% Bevételek összesen ,% Személyi juttatások,08% Munkaadót terhelő járulékok 0 9,% Dologi kiadások ,% Működési célú támogatás ,00% Felhalmozási célú támogatás ,00% Működési célú pénzeszköz átadás 000 0,% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ,00% Szociálpolitikai juttatások ,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% Beruházási kiadások ,00% Felújítási kiadások ,00% Pénzforgalmi kiadások 9 0 8,0% 9 Pénzforgalom nélküli kiadások ,00% Tartalékok ,00% Céltartalékok ,00% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,00% Költségvetési kiadások 9 0 8,0% 0 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) ,00% Fejlesztési hitel törlesztése ,00% Működési hitel törlesztése ,00% Fejlesztési kölcsön nyújtása ,00% Működési kölcsön nyújtása ,00% Kiadások összesen Megbízással ellátott te.üz.feladat Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege 9 0 8,0% ,% ,00% ,%

14 0 cím a 9 Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Megnevezés. ú melléklet 9 Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek 0 0 0,00% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel ,00% Egyéb saját bevételek ,00% ÁFA bevételek visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0,00% Működési célú pénzeszköz átvétele ,00% Sajátos működési bevételek ,00% Támogatások 0 88,% Önkormányzatok költségvetési támogatása ,00% Kiegészítések, visszatérülések ,00% Támogatásértékű működési bevétel 0 88,% Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,00% Felügyeleti szervtől kapott működési ,00% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási ,00% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel ,00% Sajátos felhalmozási bevételek ,00% Pénzforgalmi bevételek 0 89,% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% Előző évi pénzmaradvány ,00% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00% Költségvetési bevételek 0 89,% 8 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) ,00% Fejlesztési célú hitel ,00% Működési célú hitel ,00% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése ,00% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése ,00% Bevételek összesen 0 89,% Személyi juttatások ,% Munkaadót terhelő járulékok ,% Dologi kiadások 0 0,8% Működési célú támogatás ,00% Felhalmozási célú támogatás ,00% Működési célú pénzeszköz átadás ,00% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ,00% Szociálpolitikai juttatások ,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% Beruházási kiadások ,98% Felújítási kiadások ,00% Pénzforgalmi kiadások ,99% 9 Pénzforgalom nélküli kiadások ,00% Tartalékok ,00% Céltartalékok ,00% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,00% Költségvetési kiadások ,99% 0 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) ,00% Fejlesztési hitel törlesztése ,00% Működési hitel törlesztése ,00% Fejlesztési kölcsön nyújtása ,00% Működési kölcsön nyújtása ,00% Kiadások összesen Közfoglalkoztatás Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege ,99% 0-00 ######## ,00% 0-00 ########

15 0 cím a 0 Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Megnevezés. ú melléklet 0 Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek 0 0 0,% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel ,8% Egyéb saját bevételek ,00% ÁFA bevételek visszatérülések 0 0 0,9% Hozam- és kamatbevételek ,00% Működési célú pénzeszköz átvétele ,00% Sajátos működési bevételek ,00% Támogatások ,00% Önkormányzatok költségvetési támogatása ,00% Kiegészítések, visszatérülések ,00% Támogatásértékű működési bevétel ,00% Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,00% Felügyeleti szervtől kapott működési ,00% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási ,00% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel ,00% Sajátos felhalmozási bevételek ,00% Pénzforgalmi bevételek 0 0 0,% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% Előző évi pénzmaradvány ,00% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00% Költségvetési bevételek 0 0 0,% 8 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) ,00% Fejlesztési célú hitel ,00% Működési célú hitel ,00% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése ,00% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése ,00% Bevételek összesen 0 0 0,% Személyi juttatások ,8% Munkaadót terhelő járulékok 0 0 8,% Dologi kiadások ,% Működési célú támogatás ,00% Felhalmozási célú támogatás ,00% Működési célú pénzeszköz átadás ,00% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ,00% Szociálpolitikai juttatások ,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% Beruházási kiadások ,00% Felújítási kiadások ,00% Pénzforgalmi kiadások ,9% 9 Pénzforgalom nélküli kiadások ,00% Tartalékok ,00% Céltartalékok ,00% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,00% Költségvetési kiadások ,9% 0 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) ,00% Fejlesztési hitel törlesztése ,00% Működési hitel törlesztése ,00% Fejlesztési kölcsön nyújtása ,00% Működési kölcsön nyújtása ,00% Kiadások összesen Városgazdálkodás Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege ,9% ,% ,00% ,%

16 0 cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Megnevezés. ú melléklet Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek ,0% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel ,00% Egyéb saját bevételek ,00% ÁFA bevételek visszatérülések ,0% Hozam- és kamatbevételek ,00% Működési célú pénzeszköz átvétele ,00% Sajátos működési bevételek ,00% Támogatások ,00% Önkormányzatok költségvetési támogatása ,00% Kiegészítések, visszatérülések ,00% Támogatásértékű működési bevétel ,00% Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,00% Felügyeleti szervtől kapott működési ,00% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási ,00% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel ,00% Sajátos felhalmozási bevételek ,00% Pénzforgalmi bevételek ,0% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% Előző évi pénzmaradvány ,00% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00% Költségvetési bevételek ,0% 8 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) ,00% Fejlesztési célú hitel ,00% Működési célú hitel ,00% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése ,00% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése ,00% Bevételek összesen ,0% Személyi juttatások ,00% Munkaadót terhelő járulékok ,00% Dologi kiadások ,00% Működési célú támogatás ,00% Felhalmozási célú támogatás ,00% Működési célú pénzeszköz átadás ,00% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ,00% Szociálpolitikai juttatások ,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% Beruházási kiadások ,00% Felújítási kiadások ,00% Pénzforgalmi kiadások ,00% 9 Pénzforgalom nélküli kiadások ,00% Tartalékok ,00% Céltartalékok ,00% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,00% Költségvetési kiadások ,00% 0 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) ,00% Fejlesztési hitel törlesztése ,00% Működési hitel törlesztése ,00% Fejlesztési kölcsön nyújtása ,00% Működési kölcsön nyújtása ,00% Kiadások összesen Vízellátás és vízminőségvédelem Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege ,00% ,% ,00% ,%

17 0 cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir. Megnevezés. ú melléklet Eredeti Módosítot t Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek ,00% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel ,00% Egyéb saját bevételek ,00% ÁFA bevételek visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Működési célú pénzeszköz átvétele ,00% Sajátos működési bevételek ,00% Támogatások ,00% Önkormányzatok költségvetési támogatása ,00% Kiegészítések, visszatérülések ,00% Támogatásértékű működési bevétel ,00% Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,00% Felügyeleti szervtől kapott működési ,00% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási ,00% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel ,00% Sajátos felhalmozási bevételek ,00% Pénzforgalmi bevételek ,00% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% Előző évi pénzmaradvány ,00% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00% Költségvetési bevételek ,00% 8 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) ,9% Fejlesztési célú hitel ,00% Működési célú hitel ,00% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése ,00% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése ,9% Bevételek összesen ,9% Személyi juttatások ,00% Munkaadót terhelő járulékok ,00% Dologi kiadások ,00% Működési célú támogatás ,00% Felhalmozási célú támogatás ,00% Működési célú pénzeszköz átadás ,00% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ,00% Szociálpolitikai juttatások ,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% Beruházási kiadások ,00% Felújítási kiadások ,00% Pénzforgalmi kiadások ,00% 9 Pénzforgalom nélküli kiadások ,00% Tartalékok ,00% Céltartalékok ,00% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,00% Költségvetési kiadások ,00% 0 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) 00 00,% Fejlesztési hitel törlesztése ,00% Működési hitel törlesztése ,00% Fejlesztési kölcsön nyújtása ,00% Működési kölcsön nyújtása 00 00,% Kiadások összesen Hitelszükséglet, kölcsönök Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege 00 00,% ,00% ,00% ,00%

18 0 cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir. Megnevezés. ú melléklet Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek ,00% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel ,00% Egyéb saját bevételek ,00% ÁFA bevételek visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Működési célú pénzeszköz átvétele ,00% Sajátos működési bevételek ,00% Támogatások ,00% Önkormányzatok költségvetési támogatása ,00% Kiegészítések, visszatérülések ,00% Támogatásértékű működési bevétel ,00% Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,00% Felügyeleti szervtől kapott működési ,00% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási ,00% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel ,00% Sajátos felhalmozási bevételek ,00% Pénzforgalmi bevételek ,00% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% Előző évi pénzmaradvány ,00% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00% Költségvetési bevételek ,00% 8 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) ,00% Fejlesztési célú hitel ,00% Működési célú hitel ,00% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése ,00% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése ,00% Bevételek összesen ,00% Személyi juttatások ,00% Munkaadót terhelő járulékok ,00% Dologi kiadások ,00% Működési célú támogatás ,00% Felhalmozási célú támogatás ,00% Működési célú pénzeszköz átadás ,% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ,00% Szociálpolitikai juttatások ,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% Beruházási kiadások ,00% Felújítási kiadások ,00% Pénzforgalmi kiadások ,% 9 Pénzforgalom nélküli kiadások ,00% Tartalékok ,00% Céltartalékok ,00% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,00% Költségvetési kiadások ,% 0 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) ,00% Fejlesztési hitel törlesztése ,00% Működési hitel törlesztése ,00% Fejlesztési kölcsön nyújtása ,00% Működési kölcsön nyújtása ,00% Kiadások összesen Helyi egyesületek támogatása Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege ,% ,% ,00% ,%

19 0 cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir. Megnevezés. ú melléklet Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek ,9% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel ,% Egyéb saját bevételek 0 0 ######## ÁFA bevételek visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek 0 0 9,% Működési célú pénzeszköz átvétele ,00% Sajátos működési bevételek ,00% Támogatások ,00% Önkormányzatok költségvetési támogatása ,00% Kiegészítések, visszatérülések ,00% Támogatásértékű működési bevétel ,00% Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,00% Felügyeleti szervtől kapott működési ,00% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási ,00% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel ,00% Sajátos felhalmozási bevételek ,00% Pénzforgalmi bevételek ,8% Pénzforgalom nélküli bevételek ,8% Előző évi pénzmaradvány ,00% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00% Költségvetési bevételek ,8% 8 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) 0 0 9,9% Fejlesztési célú hitel ,00% Működési célú hitel ,00% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése 0 0 9,9% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése ,00% Bevételek összesen ,% Személyi juttatások ,8% Munkaadót terhelő járulékok ,% Dologi kiadások ,% Működési célú támogatás ,00% Felhalmozási célú támogatás ,00% Működési célú pénzeszköz átadás ,00% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ,00% Szociálpolitikai juttatások ,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% Beruházási kiadások 0 0 0,0% Felújítási kiadások 0 0 0,% Pénzforgalmi kiadások ,% 9 Pénzforgalom nélküli kiadások ,% Tartalékok ,00% Céltartalékok ,00% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,00% Költségvetési kiadások ,8% 0 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) ,00% Fejlesztési hitel törlesztése ,00% Működési hitel törlesztése ,00% Fejlesztési kölcsön nyújtása ,00% Működési kölcsön nyújtása ,00% Kiadások összesen Igazgatási tevékenység Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege ,8% ,8% 0 0 9,9% ,%

20 0 cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Megnevezés. ú melléklet Eredeti Módosítot t Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek 0 0,% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 0 0,8% Egyéb saját bevételek 0 0 0,00% ÁFA bevételek visszatérülések ,% Hozam- és kamatbevételek ,00% Működési célú pénzeszköz átvétele ,00% Sajátos működési bevételek ,00% Támogatások ,00% Önkormányzatok költségvetési támogatása ,00% Kiegészítések, visszatérülések ,00% Támogatásértékű működési bevétel ,00% Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,00% Felügyeleti szervtől kapott működési ,00% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási ,00% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel ,00% Sajátos felhalmozási bevételek ,00% 0 0,% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% Előző évi pénzmaradvány ,00% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00% Költségvetési bevételek 0 0,% 8 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) ,00% Fejlesztési célú hitel ,00% Működési célú hitel ,00% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése ,00% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése ,00% Bevételek összesen 0 0,% Személyi juttatások 0 8 0,% Munkaadót terhelő járulékok ,% Dologi kiadások ,% Működési célú támogatás ,00% Felhalmozási célú támogatás ,00% Működési célú pénzeszköz átadás ,00% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ,00% Szociálpolitikai juttatások ,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% Beruházási kiadások ,00% Felújítási kiadások ,00% Pénzforgalmi kiadások 80 80,% 9 Pénzforgalom nélküli kiadások ,00% Tartalékok ,00% Céltartalékok ,00% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,00% Költségvetési kiadások 80 80,% 0 Karbantartók Pénzforgalmi bevételek Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) ,00% Fejlesztési hitel törlesztése ,00% Működési hitel törlesztése ,00% Fejlesztési kölcsön nyújtása ,00% Működési kölcsön nyújtása ,00% Kiadások összesen Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege 80 80,% ,% ,00% ,%

21 0 cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir. Megnevezés. ú melléklet Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek ,00% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel ,00% Egyéb saját bevételek ,00% ÁFA bevételek visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Működési célú pénzeszköz átvétele ,00% Sajátos működési bevételek ,% Támogatások ,8% Önkormányzatok költségvetési támogatása ,00% Kiegészítések, visszatérülések ,00% Támogatásértékű működési bevétel ,% Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,00% Felügyeleti szervtől kapott működési ,00% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási ,00% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel ,00% Sajátos felhalmozási bevételek ,% Pénzforgalmi bevételek ,8% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% Előző évi pénzmaradvány ,00% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00% Költségvetési bevételek ,8% 8 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) ,00% Fejlesztési célú hitel ,00% Működési célú hitel ,00% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése ,00% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése ,00% Bevételek összesen ,8% Személyi juttatások ,00% Munkaadót terhelő járulékok ,% Dologi kiadások ,00% Működési célú támogatás 0 00,00% Felhalmozási célú támogatás ,00% Működési célú pénzeszköz átadás ,8% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ,00% Szociálpolitikai juttatások ,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% Beruházási kiadások ,00% Felújítási kiadások ,00% Pénzforgalmi kiadások ,% 9 Pénzforgalom nélküli kiadások ,00% Tartalékok ,00% Céltartalékok ,00% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,00% Költségvetési kiadások ,% 0 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) ,00% Fejlesztési hitel törlesztése ,00% Működési hitel törlesztése ,00% Fejlesztési kölcsön nyújtása ,00% Működési kölcsön nyújtása ,00% Kiadások összesen Önk.támogatásai, átvett p.eszk. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege ,% ,0% ,00% ,0%

22 0 cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir. Megnevezés. ú melléklet Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek ,00% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel ,00% Egyéb saját bevételek ,00% ÁFA bevételek visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Működési célú pénzeszköz átvétele ,00% Sajátos működési bevételek ,00% Támogatások 0 00,00% Önkormányzatok költségvetési támogatása ,00% Kiegészítések, visszatérülések ,00% Támogatásértékű működési bevétel ,00% Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 00,00% Felügyeleti szervtől kapott működési ,00% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási ,00% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel ,00% Sajátos felhalmozási bevételek ,00% Pénzforgalmi bevételek 9 00,00% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% Előző évi pénzmaradvány ,00% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00% Költségvetési bevételek 9 00,00% 8 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) ,00% Fejlesztési célú hitel ,00% Működési célú hitel ,00% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése ,00% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése ,00% Bevételek összesen 9 00,00% Személyi juttatások ,00% Munkaadót terhelő járulékok ,00% Dologi kiadások ,00% Működési célú támogatás ,00% Felhalmozási célú támogatás ,00% Működési célú pénzeszköz átadás ,00% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ,00% Szociálpolitikai juttatások ,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% Beruházási kiadások ,00% Felújítási kiadások ,00% Pénzforgalmi kiadások ,00% 9 Pénzforgalom nélküli kiadások ,00% Tartalékok ,00% Céltartalékok ,00% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,00% Költségvetési kiadások ,00% 0 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) 00,00% Fejlesztési hitel törlesztése 00,00% Működési hitel törlesztése ,00% Fejlesztési kölcsön nyújtása ,00% Működési kölcsön nyújtása ,00% Kiadások összesen DDOP-../C Forgalmi Csomópont Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege 00,00% 9 00,00% ,00% ,99%

23 0 cím a 8 Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem.e lőir. Megnevezés. ú melléklet 8 Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Intézményi működési bevételek ,00% Hatósági jogkörhöz köthető bevétel ,00% Egyéb saját bevételek ,00% ÁFA bevételek visszatérülések ,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% Működési célú pénzeszköz átvétele ,00% Sajátos működési bevételek ,00% Támogatások ,8% Önkormányzatok költségvetési támogatása ,00% Kiegészítések, visszatérülések ,00% Támogatásértékű működési bevétel ,00% Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,8% Felügyeleti szervtől kapott működési ,00% Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási ,00% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel ,00% Sajátos felhalmozási bevételek ,00% Pénzforgalmi bevételek 0 8 9,8% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% Előző évi pénzmaradvány ,00% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00% Költségvetési bevételek 0 8 9,8% 8 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) ,00% Fejlesztési célú hitel ,00% Működési célú hitel ,00% Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése ,00% Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése ,00% Bevételek összesen 0 8 9,8% Személyi juttatások ,00% Munkaadót terhelő járulékok ,00% Dologi kiadások 0 8,% Működési célú támogatás ,00% Felhalmozási célú támogatás ,00% Működési célú pénzeszköz átadás ,00% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ,00% Szociálpolitikai juttatások ,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% Beruházási kiadások ,00% Felújítási kiadások ,00% Pénzforgalmi kiadások 0 8 8,% 9 Pénzforgalom nélküli kiadások ,00% Tartalékok ,00% Céltartalékok ,00% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,00% Költségvetési kiadások 0 8 8,% 0 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) ,00% Fejlesztési hitel törlesztése ,00% Működési hitel törlesztése ,00% Fejlesztési kölcsön nyújtása ,00% Működési kölcsön nyújtása ,00% Kiadások összesen DDOP JÁTSZÓTÁRS Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege 0 8 0,8% 0 0 0,00% ,00% 0 0-0,00%

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről Mellékletek 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről 2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2010. évi

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő testületének. 14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet

Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő testületének. 14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő testületének 14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.14.) önkormányzati

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi irodavezetőjétől Üisz.: / Tárgy: 0.évi 0.havi beoló Előterjesztés Sásd Város Képviselőtestülete 0.augusztus -én tartandó ülésre Tisztelt Képviselőtestület! Az

Részletesebben

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. K I V O N A T Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. augusztus 30-án (csütörtök) 13 00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv 7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás 9 181 960 9 092 130 Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat 3 600 000 3 800 000 Közösségi

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Nagymányok Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VI. 15.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Tahitótfalu Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 5 /2012.(II.10.)

Szatymaz község Képviselő-testületének 5 /2012.(II.10.) Szatymaz község Képviselőtestületének 5 /2012.(II.10.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2012. évi vitelének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat és Közös Hivatal összesen

1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat és Közös Hivatal összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen Eredeti előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 52 463 52 463 2.Intézményi

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Répcevis község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete Vámosszabadi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának rendjéről szóló 2/2013.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Ügyiratszám: 496-7/2014 E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

1.. Engedélyezett létszámkeret. A Képviselő-testület a pénzeszközátadás összegét 8.642 e Ft-ban állapítja meg a 6. sz. melléklet részletezése szerint.

1.. Engedélyezett létszámkeret. A Képviselő-testület a pénzeszközátadás összegét 8.642 e Ft-ban állapítja meg a 6. sz. melléklet részletezése szerint. Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(IV.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.14.) rendeletének módosításáról Gecse Község Önkormányzatának

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2010. (II. 16.) önkormányzati

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1 Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2014. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. március 31-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében az 1. napirend

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/214. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 213. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2009. (IV.14.) Ök. számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásáról A Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

2. A költségvetési rendelet 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A költségvetési rendelet 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Mezőfalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról Mezőfalva

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K 1. melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1.

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához.

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Tisztelt Képviselőtestület! A 249/200.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei részére beszámolási

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

Sásd Város Önkormányzatának. 2/2013.(III.14.) Önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

Sásd Város Önkormányzatának. 2/2013.(III.14.) Önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Sásd Város Önkormányzatának /0.(III..) Önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata 0. évi költségvetéséről Sásd Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, 0. évi CXCV. törvény, valamint

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu Szöveges beszámoló Körösladány Város Önkormányzat

Részletesebben

Tápiószele Nagyközségi önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2006. (II. 24.) rendelete. az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről

Tápiószele Nagyközségi önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2006. (II. 24.) rendelete. az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről Tápiószele Nagyközségi önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1)

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1) 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (II. 19.) K t r. s z. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről I. Fejezet Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/ 2011. (V.3.) önkormányzati rendelete Albertirsa Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Albertirsa Város Önkormányzatának

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a 2010. évi zárszámadásról (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

a) ebből: felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevételét b) ebből működési célú előző évek

a) ebből: felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevételét b) ebből működési célú előző évek A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2012. (II.17.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 20-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 20-i ülésére Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü.csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Mellékletek: rendelettervezet

Részletesebben

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30.

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30. 421100 1 Út autópálya építése 552001 4 Üdülői szálláshely szolgáltatás 1. számú melléklet 581400 4 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása Személyi juttatások 1 004 1 004 0 Munkaadókat terhelő járulékok 147

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

BEVÉTELEK 2015 2015.09.24 2015.09.24 KIADÁSOK 2015 2015.09.24 2015.09.24. Módosított előirányzat

BEVÉTELEK 2015 2015.09.24 2015.09.24 KIADÁSOK 2015 2015.09.24 2015.09.24. Módosított előirányzat - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2015 2015.09.24 2015.09.24 KIADÁSOK 2015 2015.09.24 2015.09.24 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés előirányzat Adatok e Ft-ban módos.ei tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 55247 56522 56522 Központi

Részletesebben

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014.

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014 (E Ft) Megnevezés Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény Civil szervezetek működési támogatása 0 Közvetlen támogatások összesen 0 0 Közvetett

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (III. 06.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (III. 06.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (III. 06.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól Újfehértó Város Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

Felsőegerszeg Község Önkormányzatának 1/2014.(III.3.) önkormányzati rendelete Felsőegerszeg Község Önkormányzata évi költségvetéséről

Felsőegerszeg Község Önkormányzatának 1/2014.(III.3.) önkormányzati rendelete Felsőegerszeg Község Önkormányzata évi költségvetéséről Felsőegerszeg Község Önkormányzatának /204.(III.3.) önkormányzati rendelete Felsőegerszeg Község Önkormányzata 204. évi költségvetéséről Felsőegerszeg Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és pénzmaradványának elfogadásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64%

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64% Önkormányzati bevételi ok teljesülése 2008. év (eft) 1.sz. melléklet M E G N E V E Z É S PM. Hivatal Cigány Kisebbségi Önk. Lengyel Kisebbségi Önk. Német Kisebbségi Önk. Városgondnokság Ebből: GYÓMI Összesen

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

I./1. sz. melléklet. 100 Monor Város Önkormányzata. ... évi költségvetés

I./1. sz. melléklet. 100 Monor Város Önkormányzata. ... évi költségvetés ... évi költségvetés Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 100 Monor Város Önkormányzata... év I-III. név... évi terv I./1. sz. melléklet Eltérés

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012.

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. ÖR. száma Tárgya Módosítás Hatályon kívül helyezve 1/2012. (II. 20.) 2012. évi költségvetési rendelet 2/2012. (III. 08.) 2/2012. (III. 08.) 2012. évi költségvetési rendelet

Részletesebben