TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE"

Átírás

1 TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény ( a továbbiakban: Áht.) 28. -ában foglalt felhatalmazás alapján, valamint a Magyar Köztársaság évi CXXX. törvényben foglaltaknak megfelelően, az Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2003. (VI.25) önkormányzati rendelet 55..(3) bek. a), b) pontjában megjelölt Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Tiszaug Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II. 16.) önkormányzati rendeletét ( a továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az Ör. 1. -a az alábbiak szerint módosul: 1. Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét Ft-ban kiadási főösszegét Ft-ban tervezett hitel összeg: Ft-ban állapítja meg. 2. Az Ör. 2. -át az alábbiak szerint módosítja: 2. (1) A Községi Önkormányzat és intézményei címrendjét az 1.számú melléklet tartalmazza. (2) Az éves létszámkeretet önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként a 2.számú melléklet tartalmazza. (3) A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 2010.évben jogcímenkénti részletezését a 3.számú melléklet tartalmazza. (4) Települési önkormányzatok feladatai részletes bemutatását a 4.számú melléklet tartalmazza. (5) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai részletes bemutatását az 5.számú melléklet tartalmazza. (6) A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása bemutatását a 6.számú melléklet tartalmazza. (7) A Községi Önkormányzat normatív hozzájárulásait a 7.számú melléklet tartalmazza. (8) Berecz Skolasztika Szociális Intézmény részben önálló intézmény állami támogatásait a 9.számú melléklet tartalmazza. (9) Működési célú pénzeszközátadás társadalmi szervezeteknek bemutatását a 9.számú melléklet tartalmazza. A helyi civil szervezetek, kulturális egyesületek támogatására meghatározott keret felosztását az Ügyrendi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület határozza meg.

2 (10) Polgármesteri Hivatal /igazgatási tevékenység/ 2010.évi költségvetési kiadási főösszegeit a 10.számú melléklet tartalmazza. (11) Berecz Skolasztika Szociális Intézmény 2010.évi költségvetési kiadási főösszegeit a 11.számú melléklet tartalmazza. (12) Kimutatást a 2010.évi várható adóelengedésekről és adókedvezményekről a 12.számú melléklet tartalmazza. (13) Felhalmozási célú pénzeszközátvételt a 13.számú melléklet tartalmazza. (14) Felhalmozási és tőke jellegű bevételeket a 14.számú melléklet tartalmazza. (15) Felhalmozási célú pénzeszközátadásról a 15.számú melléklet tartalmazza. (16) Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltását és vásárlását a 16.számú melléklet tartalmazza. (17) Intézményi beruházásokat a 17.számú melléklet tartalmazza. (18) Felújítást a 18.számú melléklet tartalmazza. (19) Előző évekről áthúzódó kiadásokat 2010.évre a 19.számú melléklet tartalmazza. (20) Céltartalékot a 20.számú melléklet tartalmazza. (21) 2009.évi BEVÉTELEK alakulását a 21.számú melléklet tartalmazza. (22) Tiszaug Község Önkormányzat költségvetés kiadásait a 22.számú melléklet tartalmazza. (23) Tiszaug Község Önkormányzata 2010.évi költségvetési bevételeit a 23.számú melléklet tartalmazza. (24) Tiszaug Község Önkormányzata 2010.évi költségvetési kiadásait a 24.számú melléklet tartalmazza. (25) Önkormányzati összevont mérleget 2010.évre a 25.számú melléklet tartalmazza. (26) Önkormányzati összevont mérleget 2010.évre (normatíva szakfeladatra bontásával) a 26.számú melléklet tartalmazza. (27) Előirányzat felhasználási ütemtervet 2010.évre a 27.számú melléklet tartalmazza. 3. Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Sinka Ferenc s.k. polgármester Dr. Lipka Klaudia s.k. mb. jegyző 2

3 1. melléklet a 15/2010. (XI.25.)önkormányzati rendelethez 1.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. TISZAUG ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi c í m r e n d j e Cím, szám Neve Alcím, szám Neve I TISZAUG ÖNKORMÁNYZAT 1. Polgármesteri Hivatal - önálló intézmény 1. Zöldterület-kezelés 2. Út, autópálya építés 3. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenység 4. Város-és községgazdálkodási szolgáltatás 5. Köztemető fenntartási feladatok 6. Közvilágítási feladatok 7. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások feladatra nem nem tervezhető elszámolása 8. Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 9. Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 10. Adó, illetékek, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 11. Közcélú foglalkoztatás 12. Háziorvosi alapellátás 13. Fogorvosi ellátás 11. Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 12. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 13. Időskorúak járadéka 14. Eseti pénzbeli szociális ellátások 15. Ápolási díj 16. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 17. Átmeneti segély 18. Temetési segély 19. Közgyógyellátás 20. Köztemetés 21. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 22. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 23. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 24. Rendszeres gyermekvédelmi ellátás 25. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 26.. Közművelődési intézmények, közösségi színterek műk. 27. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 28. Üdülői szálláshely szolgáltatás 2. Berecz Skolasztika Szociális Intézmény - részben önálló intézmény 1. Időskorúak tartős bentlakásos ellátása 2. Házi segítségnyújtás 3. Nappali szociális ellátás 4. Családsegítés 5. Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 3

4 6. Szociális étkeztetés 7. Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 8. Demens betegek bentlakásos ellátása 2. melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 2.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. LÉTSZÁMKERET 2010.évben 2.számú melléklet I TISZAUG ÖNKORMÁNYZAT engedélyezett létszámkeret 33fő 1. Polgármesteri Hivatal - önálló intézmény 13,5 fő 1. Zöldterület-kezelés 1 fő 3. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazg.tev. 6 fő 4. Város és községgazdálkodás szolgáltatás 3 fő 9. Háziorvosi szolgálat 0 fő 10. Adó, illetékek, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 1 fő 11. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 0,5 fő 17.Közművelődési intézmények, közösségi színterek műk. 1 fő 18. Üdülői szálláshely szolgáltatás 1 fő 2. Berecz Skolasztika Szociális Intézmény - részben önálló intézmény 19,5 fő 1. Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátás 9 fő 2. Házi segítségnyújtás 3 fő 3. Nappali szociális ellátás 2 fő 4. Családsegítés 0,25 fő 5. Gyermekjóléti szolgáltatás 0,25fő 7. Szociális étkeztetés 1 fő 8. Demens betegek bentlakásos ellátása 4 fő 3 melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 3.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 2010.évben jogcímenkénti részletezés támogatási jogcím összege Települési önkormányzatok feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentalkásos és átmeneti elhely Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 3.számú melléklet összesen: Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

5 Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 8.számú melléklet összesen: személyi jövedelemadó összesen: Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen: melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 4.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. Települési önkormányzatok feladatai részletes bemutatása támogatási jogcím összege Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladati - lakosságszám alapján kiegészítés Ft-ra Közösségi közlekedési feladatok Települési önkormányzatok feladatai összesen: melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 5.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai részletes bemutatása Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Szociális és gyermekjóléti alapszolg. felad. összesen: melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 6.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása részletes bemutatása A telep. önkorm. megillető, a településre kimutatott jövedelemadó 8 %-a A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Személyi jövedelemadó összesen: melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 5

6 7.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 2010.évben Községi Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal önálló intézmény (részben önálló intézmény nélküli ) állami bevételei támogatási jogcím összege Települési önkormányzatok feladatai Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladati 990 fő x 1947Ft/fő = de településenként legalább Ft (kiegészítés) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 37 fő x 2 612Ft/fő = Pénzbeli szociális juttatások Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó - a települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott SZJA 8 %-a - a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Önkormányzat mindösszesen: melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 8.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. Berecz Skolasztika Szociális Intézmény részben önálló intézmény állami támogatásai 2/1 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés > átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás - átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 7 fő x Ft/fő = /2 Demens betegek bentlakásos ellátása > fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás demens betegek bentlakásos intézményi ellátása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 3 fő x Ft/fő = /3 Házi segítségnyújtás Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Általános feladatok Házi segítségnyújtás Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

7 2/4 Nappali szociális ellátás Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Általános feladatok Időskorúak nappali szociális intézményi ellátása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása /5 Családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Általános feladatok családsegítés /6 Szociális étkeztetés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Általános feladatok szociális étkeztetés /7 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Általános feladatok Gyermekjóléti szolgálat Mindösszesen a normatív hozzájárulások: melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 9.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. Működési célú pénzeszközátadás társadalmi szervezeteknek Ez elmúlt év gyakorlatának megfelelően külön-külön nem állapítunk meg támogatást a szervezeteknek, hanem pályázati kiírás útján juthatnak támogatási összeghez Ft összeghatárig. Támogatások összesen: melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 10.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. Polgármesteri Hivatal (igazgatási tevékenység) 2009.évi költségvetés kiadási főösszege Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok összesen: Készletbeszerzések összesen:

8 Szolgáltatások összesen: Különféle dologi kiadások összesen: Egyéb folyó kiadások összesen: Ügyviteli eszközök beszerzése Kiadások összesen: melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 11.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. 2. Berecz Skolasztika Szociális Intézmény 2010.évi költségvetés kiadási főösszegei 2/1 időskorúak tartós benlakásos szociális ellátása személyi juttatások összesen munkaadókat terhelő járulékok készletbeszerzések szolgáltatások felújítás beruházás különféle dologi kiadások egyéb folyó kiadások kiadások összesen: /2 demens betegek bentlakásos ellátása személyi juttatások összesen munkaadókat terhelő járulékok készletbeszerzések szolgáltatások felújítás különféle dologi kiadások egyéb folyó kiadások kiadások összesen: /3 házi segítségnyújtás személyi juttatások összesen munkaadókat terhelő járulékok készletbeszerzések szolgáltatások különféle dologi kiadások egyéb folyó kiadások kiadások összesen: /4 nappali szociális ellátás személyi juttatások összesen munkaadókat terhelő járulékok készletbeszerzések szolgáltatások különféle dologi kiadások egyéb folyó kiadások kiadások összesen:

9 2/4 családsegítés személyi juttatások összesen munkaadókat terhelő járulékok készletbeszerzések szolgáltatások különféle dologi kiadások egyéb folyó kiadások kiadások összesen: /5 szociális étkeztetés személyi juttatások összesen munkaadókat terhelő járulékok szolgáltatások különféle dologi kiadások egyéb folyó kiadások kiadások összesen: /6 egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás személyi juttatások összesen munkaadókat terhelő járulékok készletbeszerzések szolgáltatások különféle dologi kiadások kiadások összesen: /7 intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenysége személyi juttatások összesen 0 munkaadókat terhelő járulékok 0 készletbeszerzések szolgáltatások különféle dologi kiadások kiadások összesen: Kiadási főösszegek az intézménynél összesen: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok készletbeszerzések szolgáltatások különféle dologi kiadások egyéb folyó kiadások beruházás kiadások összesen melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 12.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. KIMUTATÁS A 2010.évi várható adóelengedésekről és adókedvezményekről 9

10 Adókedvezmény a gépjárműadó vonatkozásában fordul elő, a súlyos mozgáskorlátozottak esetében. Az e körbe tartozó gépjármű tulajdonosok már élvezik e kedvezményt, s nem kell további kedvezményt adni. 13. melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 13.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól - lakossági hitel visszafizetés 2010.évre áthúzódó törlesztőrészlete nincs. 14. melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 14.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Ilyen jellegű bevételt 2010.évben tervezünk Ft összegben. 15. melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 15.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel évben nem tervezhető. 16. melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 16.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása 2010.évi költségvetés elkészítését követően az Önkormányzat működési hitele: Ft. I. módosítás után: Ft II. módosítás után: Ft III. módosítás után ,- Ft A hitel fedezetét az önkormányzat külső forrásból oldja meg. Pénzügyi vállalkozástól történő hitel felvétellel. 17. melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 17.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. Intézményi beruházás 2010.évi költségvetés keretében intézményi beruházás előirányzatot tervezünk Ft értékben. 18. melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 18.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. 10

11 Felújítás 2010.évi költségvetés keretében felújítási előirányzatot tervezünk Ft értékben 19. melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 19.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. Előző évekről áthúzódó kiadások 2010.évre A 15 millió forint hitel és a 20 millió forint hitel utáni törlesztő részlet A 15 millió forint hitel Ft, 20 millió forint hitel Ft, kamatterhe: 15 millió forint hitel Ft. 20 millió forint hitel Ft 20. melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 20.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. CÉLTARTALÉK 2010.évben céltartalék képzése törvény alapján nem kötelező, így nem is élünk ilyen címen összeg elkülönítésével. 21. melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 21.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez évi BEVÉTELEK alakulása Bevételek megnevezése éves előirányzat működési bevételek alaptevékenység bevételei vállalkozási bevételek kamatbevételek önkormányzatok sajátos működési bevételei helyi adóbevételek építményadó bevételek telekadó helyi iparűzési adó bevétel

12 késedelmi pótlék bevétel földbérbeadásból származó bevétel helyszíni bírság bevétele Átengedett központi adók SZJA helyben maradó rész SZJA kiegészítés jövedelemkülönbség alapján SZJA egyéb szempontok szerint Gépjárműadó bevétel Egyéb sajátos bevétel lakások bérleti díja egyéb helyiségek bérleti díja központi költségvetésből kapott támogatás normatív állami támogatás havi illetmény kötött célú támogatás közcélú foglalkoztatás támogatása normatív kötött felhaszn. tám. (szoc. tám.) központosított előirányzat (lakossági közműfejlesztés,árvíz) CÉDE támogatás működési célú pénzeszközátvétel TB-től működési célú pénzeszközátvétel egyéb forrásból működési bevételek összesen: felhalmozási és tőke jellegű bevétel: felhalmozási bevételek összesen: működési és felhalmozási bevételek: hitelek, működési hitelek hitelek, fejlesztési hitelek pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 22.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. Tiszaug Község Önkormányzata 2010.évi költségvetési bevételei saját bevétel normatíva össz: összes bevétel zölterület-kezelés út, autópálya építés óvodai intézményi étkeztetés fogorvosi alapellátás önkormányzati igazgatási tevékenység Ár- és belvízvédelemmel összefügg. tev ökormányzati képviiselő-választáshoz kapcsolódó tev Országos,telep. és területi kisebbségi önk. vál. tev város- és közsséggazdálkodási szolgáltatás köztemető fenntartási kiadások közvilágítási feladatok önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolások lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése

13 Nem lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése Adó, illetékek, kiszabása,beszedése, adóellenőrzés közcélú foglalkoztatás közhasznú foglalkoztatás közmunka háziorvosi alapellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás gyermekjóléti szolgáltatás időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása demens betegek bentlakásos ellátása házi segítségnyújtás családsegítés szociális étkeztetés nappali szociális ellátás időskorúak járadáka ápolási díj lakásfenntartási támogatás normatív alapon rendszeres szociális segély átmeneti segély temetési segély közgyógyellátás köztemetés egyéb önkormányzatai eseti pénzbeli ellátás mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása rendkívüli gyermekvédelmi támogatás rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás óvodáztatási támogatás közművelődési intézmények, közösségi színterek műk sportlétesítmények működtetése és fejlesztése országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tev folyóirat, időszaki kiadvány kiadása üdülői szálláshely szolgáltatás Összesen: melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 23.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. Tiszaug Község Önkormányzata 2010.évi költségvetési kiadásai Szakfeladat megnevezése bérjellegű kiad. járulékok egyéb kiad. összesen zölterület-kezelés út, autópálya építés óvodai intézményi étkeztetés fogorvosi alapellátás önkormányzati igazgatási tevékenység

14 Ár- és belvízvédelemmel összefügg. tev Országos,telep. és területi kisebbségi önk. vál. tev ökormányzati képviiselő-választáshoz kapcsolódó tev város- és közsséggazdálkodási szolgáltatás köztemető fenntartási kiadások közvilágítási feladatok önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolások lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése Nem lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése Adó, illetékek, kiszabása,beszedése, adóellenőrzés közcélú foglalkoztatás közhasznú foglalkoztatás közmunka háziorvosi alapellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás gyermekjóléti szolgáltatás időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása demens betegek bentlakásos ellátása házi segítségnyújtás családsegítés szociális étkeztetés nappali szociális ellátás időskorúak járadáka ápolási díj lakásfenntartási támogatás normatív alapon rendszeres szociális segély átmeneti segély temetési segély közgyógyellátás köztemetés egyéb önkormányzatai eseti pénzbeli ellátás mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása rendkívüli gyermekvédelmi támogatás rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás óvodáztatási támogatás közművelődési intézmények, közösségi színterek műk sportlétesítmények működtetése és fejlesztése országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tev folyóirat, időszaki kiadvány kiadása üdülői szálláshely szolgáltatás Összesen: melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 24.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. Tiszaug Község Önkormányzat 2010.évi kiadásai 14

15 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Kamatkiadások Működési célú pénzeszközátadás Társadalmi és szociálpolitikai juttatások Egyéb folyó kiadás működési kiadások: Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi, felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 felhalmozási kiadások: vállalkozási tevékenység kiadásai: KIADÁSOK ÖSSZESEN: melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 25.melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. Önkormányzati összevont mérleg 2010.évre szakfeladat megnevezése kiadási főösszeg bevételi főösszeg zölterület-kezelés út, autópálya építés óvodai intézményi étkeztetés fogorvosi alapellátás önkormányzati igazgatási tevékenység Ár- és belvízvédelemmel összefügg. tev Országos,telep. és területi kisebbségi önk. vál. tev ökormányzati képviiselő-választáshoz kapcsolódó tev város- és közsséggazdálkodási szolgáltatás köztemető fenntartási kiadások közvilágítási feladatok önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolások lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése Nem lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése Adó, illetékek, kiszabása,beszedése, adóellenőrzés közcélú foglalkoztatás közhasznú foglalkoztatás

16 közmunka háziorvosi alapellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás gyermekjóléti szolgáltatás időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása demens betegek bentlakásos ellátása házi segítségnyújtás családsegítés szociális étkeztetés nappali szociális ellátás időskorúak járadáka ápolási díj lakásfenntartási támogatás normatív alapon rendszeres szociális segély átmeneti segély temetési segély közgyógyellátás köztemetés egyéb önkormányzatai eseti pénzbeli ellátás mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása rendkívüli gyermekvédelmi támogatás rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás óvodáztatási támogatás közművelődési intézmények, közösségi színterek műk sportlétesítmények működtetése és fejlesztése országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tev folyóirat, időszaki kiadvány kiadása üdülői szálláshely szolgáltatás Összesen: melléklet a 15/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 26..melléklet a 6/2010. (II.16.) önkormányzati rendelethez. önkormányzati összevont mérlege normatíva szakfeladatra bontásával szakfeladat megnevezése bevételek összesen kiadások összesen zölterület-kezelés út, autópálya építés óvodai intézményi étkeztetés fogorvosi alapellátás önkormányzati igazgatási tevékenység Ár- és belvízvédelemmel összefügg. tev ökormányzati képviiselő-választáshoz kapcsolódó tev város- és közsséggazdálkodási szolgáltatás köztemető fenntartási kiadások közvilágítási feladatok

17 önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolások lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése Nem lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése Adó, illetékek, kiszabása,beszedése, adóellenőrzés közcélú foglalkoztatás közhasznú foglalkoztatás közmunka háziorvosi alapellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás gyermekjóléti szolgáltatás időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása demens betegek bentlakásos ellátása házi segítségnyújtás családsegítés szociális étkeztetés nappali szociális ellátás időskorúak járadáka ápolási díj lakásfenntartási támogatás normatív alapon rendszeres szociális segély átmeneti segély temetési segély közgyógyellátás köztemetés egyéb önkormányzatai eseti pénzbeli ellátás mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása rendkívüli gyermekvédelmi támogatás rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás óvodáztatási támogatás közművelődési intézmények, közösségi színterek műk sportlétesítmények működtetése és fejlesztése országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tev folyóirat, időszaki kiadvány kiadása üdülői szálláshely szolgáltatás Összesen:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 3/2009.(II.27.)

Részletesebben

1. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület!

1. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület! 1. napirendi pont Tárgy: Tiszaug Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet II. módosításának jóváhagyásáról Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Ikt. szám: 167-65/2013. Előterjesztés

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2009. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30.

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30. 421100 1 Út autópálya építése 552001 4 Üdülői szálláshely szolgáltatás 1. számú melléklet 581400 4 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása Személyi juttatások 1 004 1 004 0 Munkaadókat terhelő járulékok 147

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei:

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Tahitótfalu Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

ő Ö ő ó ő ó ő ő ó ő ő ő ó ő ú ó ő ú ő ú ő ő ú ó ő ő ú ő ő ő ú ú ű ú ő ó ő ű ó ő ő ú ő ő ő ú ú ő ó ű ő ő Ö úú ő ó ú Ö ó ó ő ő Ö ó ú ő ő ő ú ő ó ő ó Ö ó ú Ű ő ő ó ő ő ó ő ú Ö ú Ö ő ő ú ú ő ő ú ú ó ó ő ó

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

Í ű ű ő ő Á Ü Ü Ü Ü Í ü Í Í ő ü ü Ü ő ő Ü ő Ü ő ű ö ő Ü ő ö ő ő ú ö ő ű ö ű ü ű ö ö ő ő ö ő ú ő ö ö ő Ü ő ö ö ő Á Ü Ú Ü Ü ÍÍ Ü ú ú ü Ü ü ő Ü ő Ü ö ő ö ő ü ö ő ő ú ö ő ő ű ö ö ű ö ü ű ö ö ő ő ö ő ú ő Í

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Á ö ö ö ö ö ű ö ű ö ö ú ö ö ö ö ö ö ö ú ü ö ö ü ü ö ü ö ú ö ö ú ű Á Ú ű Á ö ö ú ű Á ú ű Á ö ö ú ü ö ú ö ú ú ú ú ú ú ú ö ö ö ú Á Á Á Á ú Á ö ö Á ö Á ö Á ú Á Á ö Á ű Á ú Á Á ö Á Á ú ö ü ö ö ö ö ű ö ü Í ö

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette :Vargáné Fodor Rita pü.cs.v. előterjeszti:

Részletesebben

Sásd Város Önkormányzatának 3/2014.(V.12.) számú önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról.

Sásd Város Önkormányzatának 3/2014.(V.12.) számú önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról. Sásd Város Önkormányzatának /0.(V..) ú önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata 0. évi záradásáról. Sásd Város Önkormányzata az Alaptörvény. cikk () bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

[ A Képviselı-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének] a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét. bb) felhalmozási költségvetést

[ A Képviselı-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének] a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét. bb) felhalmozási költségvetést Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2014. (II. 06) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsılajos Község

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének könyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (VIII.29.) KT. sz.

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Répcevis község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv 7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás 9 181 960 9 092 130 Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat 3 600 000 3 800 000 Közösségi

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

Dokumentumazonosító információk

Dokumentumazonosító információk Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2008.(VIII.22.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat költségvetéséről Módosított rendelet azonosítója: 2/2008.(II.29.) Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

É É ú í ö É É í ú É Á Á Á ö í ö í ú í Ö ö ö í í Á ö ö ö í í ö í É í ö ö í í í ö í í í í ö í í ö ö í ö ö í ö í ű í ö ú ű í í ö Ö ö ö í ö ö í ö ö í í í ö É ö ö ú ö ö ö í ö ű í ú ö ú Í É ú ö ö ö É ö ö í Íí

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2010. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés

Részletesebben

1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat és Közös Hivatal összesen

1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat és Közös Hivatal összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen Eredeti előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 52 463 52 463 2.Intézményi

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a 2009. évi költségvetés zárszámadásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő- testülete az államháztartásról

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-28/2010. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

Ö Ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ú ö ö ö ű ö Í Í ö ö ö Í ú ú ö ú ö ö ú ö Í ú ú ú ö ú ö ú ö ö Í ö Ü ú Ö ö Ü ú Á ú ú ö ú ú ö ú ú ú ö ö ö ű ű ö ö ö ú ö ö ö ö ú ú ú ú ú ú ö ű ö ö ö ú ö ú ú ö ö ú ú ö ú ö ú ö ú ö ú ú

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

Ö ü ö ü ö Ö ü ö ö Ö í í ö ú ö ö í ö ö ö í ö ü ö ö ö í í í í ü ö í í ö ö ö Ö ö í ú Ü ö Ö ö Ü ü ü í ö í í ö í ö Ö ű ö ü í í í ö Ö ö ü ö ö í ö í ú ö Ő ö ö ü í ö ö í ö ö ü ö ö ö ö í í ü í ö ü ü ö Ő ö ö í ü

Részletesebben

Í ú Ú Í Í Á Ú Á Á Ü Á ő Ö Á Ö ő ú ú ú ü ú ő ő ő ő Á Ü ő Ö ő Á Ő Ú Á Ú Á Ú ő Á Ö ű ű ú ú ú Í ú ú ű ő ő ő ő Ó ú Ü ú ú ű Í ő ú ú ő ü ő ú Í ú ű ü ű ü ú Í ű Í Í ü ű ü úí Í ő Í Í ú Á Í ű ő ű ú ú Ü ő ő Á Á Á

Részletesebben

ő Ö Ú Ó Ö Á Á ö ő ő ű ő ö ő ő í Í ő ő ő ő í ö ö Á ő Í ö ü ö ő ő í ű Í ü ö ő í í Ö Á ö ö ű ö ő Ö Á ő ö ö ö í í ű ö ű í í ö Í ö ö í ö ü ő ö ö ő í í ü ö ö í ö í ü ö ö í í ö ö í ö í í í ö ö í ö ő ő ö ő ú í

Részletesebben

Á ü ö ű ü Ő Ó ú ü ö ö ö í ö ú ű í í í í öú í í ű í í ü í ú ö ö Á Á Á í ö ö ű í Ű í ű ö í ö ü ö Ő ü í ö ö ö í í ü ö ö í ü Á ö ú í ű Á ü í í ö Á í ö ű ö ö Á ű ö ü Á ö í í ö ö í ú Ú ö ö í í í í í í í í í

Részletesebben

ú í ö ü í íí ő ö ö ö ü ö ö ö ú ű ű Í Í í ő í ű í ő ü Í ő íú í ö ö ö ő í í í Í Í í í ö ö í í ö ö ö ő Í Í ÍÍ ö ö ő ö ö í ő ő ö í ö ö ú í ő ö ő í ö ő ö ö ö í ö ú Í ő í ű ö ő ú ö ő ö í í ő ö ö ő ö ö ú ö ű

Részletesebben

ú í ú ö í ö í ö í í ö í ű ű ö ü ü í ö ű ű ö ö ö ü ü ö ö í ú ö í ö ö ö í ü í ű ö ö í ű ö í ü ö ö ö ö ü í Í í ö ö í ö ű ö ö ü í ű ö í ö ú ű ö ű ű í ű ö ö ú ö ö ü ö ü ö ű ö ö ö ö ö ö í ö ö í ö ö í ö ö í ü

Részletesebben

Á Á Í Ő Í Ó Í Á Í Á Á ű ú Ő Ő Í ű Á Ó Ó ú ű ű Í ű ú Ú ú Á Á ú Í ű ú ű Á ú Ü Í ú Í ú ű ú Ú ú ű ú ú ú ú Á Á Á Ü Ö Á Á ú ú Á ú Á ú Á ú ű ú ú ű Á ú Í ú ú ű Ö Á Á Í ú ú ú Ú ú ú Í Á Á Í ú Á ú úí Á Á ú ú ú ú

Részletesebben

Á Á Á ö Á ű Á Á ű ő ö ö í É ő í ő ő í ő ö ö ö ü ö ő É Ö ő í ü ü ö ö ő ö ő ő í ő ö ú ü ö ő Á ő ö ö í ö ö ö ö ú ő ú ú ő Í ü ő ő ű ő í ö ú ú ő ő ö ü ő É ö ő ö ö ő ü ö ú ő í ű ö ű ü ö ő í ö ő ő ő ö ő í í ö

Részletesebben

Ö ö ö í ö í ű ö ő ú ü í ú ő ő ő ú ő ú ő í ő í Á Ö ő ő í ö ö Ö í É Á Á ú Ú í í í í í ű ö í í í ő ö ü ü ö í í ú í í ö ő ü ú ő ö ö ő ú ú ö ű ú í ő Á ú ú ő ú ű ü í ú ü ü ü ö ő í ő Ö ú ö ö ö ő ü ü ö őí ö ö

Részletesebben

í ö ö ü ü í ü ö ü ö í ú ú Ö ö ö ü ü ö ö ű í ö ö ü ű ö í ű ö ö ü Á ö í ö í í í í ö ö ű ű í í í í í í ö í Ú í ü ü ö ű ö ö í ú ö ö ö ö ö ö Á í ö ú í ü í ú í ú Á í ú í ú ú Á ü ü í í í ö í í Á ú í ö ö í í ú

Részletesebben

ő ű ü ü ű í í ú ő Í ő ö ő ő ő í ö ő ő ő í ő ő ö ö ő ő í ő ö Í ő í ü ú ő ő ű ö ő ő ü É í ú ő ö ü ő ü ü ú ü ő í í ő ü í É í ú ő í ú í ő í í ú í ő ö Ú ő ú ő í Á Ú ő Ú Ú ú ú ü ő ő ü Ú í ú ő ő Á í í ű ő Ú ö

Részletesebben

ú ű Í Í Í Ö Ő Ö Ú Ű Á Ó Á ő ő Í Í Á Á Í Í Ú Ö Á Á Í Á Á Ö Ö ÍÁ Ó Ö Ú Ó Á Á Á Ú Á Ú Á Ú Á Á Ö ő ő Í Ö Ü Ó Á Ö Ú Í ú Ü Í Í Í Ú ú Í Ö Í ú Ú ú Í úí ű Í Í ÍÓ Í ú Í Í ú Í Í Í Í Á Ű Á Ó Á Ú Ó Í Í Á Ü Í Í Ö Á

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Í Ú ü Í ö ö ü É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ú ü ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö Í Í ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ú ö ö ü ü ú Í ö ü ű ö Í ü Í ü ö ö Í ö ö ö ö ü ü ű ö Í ö ö Ö ú Í ú Í ö ö ö ö ö ö ú ú Á ö ö

Részletesebben

Á É ú Ö ü ö É ü ő Á í ő ú ű ő ü ű ö ö ö Ö Ö ü í ü ű ö ő ö Ö ü ö í ü ő ő ő ö í ő ö ű í ü í ú í í í í í ő ő ö ő í ü ű í í ő í ő í ő ű í ű Ő í ú ű ü ö ö ő ő ő ü ö ö ő Ú ű ő í ü ő ö í ö ü ö ö ö ü ö ü ő í í

Részletesebben

Ü Á Á ü É ü ü Í ú Í ú É ű ü ű ü ö ö Í ü ö ü ü ö Í ü ö ö ö ú Í ü ö ö ü ű ö ú ö ö ö ú ú ö ű ö ű ü ü Í ü ú ü ú ö ú ú ú ú Ő É É Ü É Á ü ü Í ü ü ö ö ú ö Á Á Ő ü ü ú ú Ö ü ö ö ö ö ú Í ö ú ö Í ö ö Í ú Í Í ü ú

Részletesebben

ű ű ű Í Í ű ű Í ű Í ű Ö Í Í Í Í Í Í ű Í Í Í ű Á Ü ű ű ű Í Ü Í ű Ú ű Í Ü Ü Í Í Á ű ű ű Ó Í Í Í Í ű Í Ü Á Ü Ú ű Ü Ü Á Ü Í Ü Á ű Í Í Í Í Ü Í ű ű Ü ű ű ű Í Ú ű Ü Í Ü Í ű Í Í Í Í Á Ü Ü Á ű Í Í Í Í ű Í Ú Á Ű

Részletesebben

É Á í Ú É í ö í ő ú ö Í ö ü Ö ö ü ö Ö ö Á É őí ö ú ő í ő í ú ö í ő ő ö ú Ú ű ő ő Ú ü ö ú ü ö ö ü í Í ú ő í ü ü ő ö ö Ú ú Í Ú ü Ú ö ő ú ö ű ü í Ö Ö ö í ö ő ö ú ő Ú ú Ö í Ú ü í Á í É ő ö ő ö Á ű Ü í ü í

Részletesebben

ú ű ú ú ü í Ü í Ü ü ö ö ű í ö ű ü ö ö ö ö ö ú ú ü í í ű í ú ű ú ű ú ü ú ö ö ö ö ú ú í ű í ú ö ú ú ú ú ü ü ö ü ü ö ö ö ö ú í ü ö ü ú ö ü ü í ü í ö ü ü í ö í í ö í ú ü ö í í ú ü ö ü Á ü ú ü ö Á ö ö ü ö ü

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Á É ü Ö Á ö ö ö ö ü ö ö ö ü ö ű ö Í Ü ü ö ö ö Ü ö ö ö ö ü ö ö ú ö ö Í ű ö ű ü ö ú ü ü ű ö ö ö Ü ú ú ö ö ö ö ü ü ö ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ű Á ü ü ü ö ü ö ö ü ü Í ö ü ü É ű ű ö ö ö ö ö ö Á ö ö ö ü ö ö ö ö ü

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25 i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.23.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Ö í í ű í ü í ú í ü í ü í ü í ű í íí ü ü ű í í ú ü í ü ü ü ü ü ü ü í ü í ű ü í ü í ü ü ü í ü ű ü ü ű Í ü í ü ü í í ű ű ű í ü ű ű ü ü ü Í ü ú ú ü ű ü í É ü í í ü ü í í ü í Ú í í ü ü í ű í í í ü ű Á Ú í

Részletesebben

Ü É Á í í Á ü ű í ú í ű ü ü Ö í Ü É Í í ü ü ü ü í ú ü í ü ű í í ü ü í í ü Í ú ú ú ű ü É ü í ü í Í í í ű ú í ú Á í í Ü É í í ú ú ű í í í ü í ú Ö ü ü ü ú ű ü í í í ü ü ü ű ü ü ű í ű Ö í í í ü ú Ü É í ú ú

Részletesebben

É ü É É ü Á Á Á ö É ú ő í á é ő á á á é é ü é é é é é ú é é ő ü ü é é í á é é é ő ő á é ü é é ü á é ú úá íő ű á ő é ü á á é é é é í üé á ő é é é ü Í é ő á í á é ú á á á é á ö ü Á á ő é é ü á é á á ö í

Részletesebben

Í É ő ű Á ő ő ú ű ő ő ű ú ü ő ú ű ő ú ú ü ő ú ü ú ü ü ü ő ő őü Í ú ű ő É ű Í ű ű ű ü ő ő ű ő ű ű Á Á ú ú ú ú ú Í ő Í ő ü ú ü Ü ő Á ő ő ő Á ő ő ő ű Ü ú ü Á ő ű É ü ú ő ú ü Ö Í É Ü É Ü ú Ü ő ő Ő Á ű ü ő

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

ű É Í É Ö ű ü Ö É Ö Í É Ö Ö

ű É Í É Ö ű ü Ö É Ö Í É Ö Ö ú Ú Í Ú Ú ű É Í É Ö ű ü Ö É Ö Í É Ö Ö ü É Í ü Á É Ö Ő ú Ö ű Ő Ő Ő Í Ö ü Í Á Ö Ö Í ű Ő Í É É ü ü Í ü Í Í ű Í Ö É Ö ü É ű ű Ö ü Í Í ü Ö Í ű Ö É Ö ű Ö ü Ő Ő Á Í Í Í Ö Í É É Í ű ü ü ű É ü ű Ö Ö Ö ü Ö Í ü ű

Részletesebben

Í Í í ő Í Ö Ú Á ó Á Á ő ó Á ü Ó ő ő ő Ö ú ő í ö ú ü Í í Ó ó Ó ú Í ó Ó Í Ú Ó Ő Ó ö Ó Őí ö ö í í ó Á őí ő ó ő í ú Í ó ó ó Í ö ő Ő í Ó ő Ó í Ó Ó ö ú ö ú ö ú ő Í í ó Ó Ó Úú ö Ő ö Ó ú ó ó ó Á í ó ó ö ú ö Ó

Részletesebben

ű Ö ű ú ű ü ú Á ű Á ű Á ú ű ü ú ú Í ü Á ú Ö ú ú ú ű ú ü ú Ö ú ű ű É ü ű ü ű ű É ü ű Ö ú É ú ú ú Á Á Á Á Á Á ú Ö Á Á Á Á ú ú Á Í Ü Á Á ú ú ú ú Á Á Á ű ü ü ü Ö ű ú Á Á Á É ú Á Á ű ú Ö ű ú ű Ö ű ű Ö ű ű Ö

Részletesebben

Ü Ö ó ó Í Ő Ü Í Á ó Á Ü Ü ó Ö Ű Á Í Ö ó ö ó Í Í Í ó ó ó ó Ő Ü Ö Ö Ü ó ó Ú Í Í Á Í Í Í Í Ö ó ó Í Ü Ü ó Í ó Ú Í Í ó Ú ó Ú Í Á Ü Ú Á ó Ö ö ó ó ó Í ü Á ó Ü ö ó Ö Ú Ö Í ó Í Ü ó Ú Í Í ö ó Ú Í Í ó ö Í ó Í ó

Részletesebben

Á ö Ó ű ö Ő Ö ö ű í í í ö Ó ó ó ú í ö Ó ú ö ó ö í ö Ó í ö ó í í í ö Ó ó ó ó ö í í ö Ó ó í í í í ó Ó í í í ó ó í í ü í ü ö ó ó ö ó ó ö í ö ö ó ó ó í í ó í í ö í ú ö ö ó ú ű í í ú ó ö Ó ú ö ó ú ú ö ö ó í

Részletesebben

ő ö ő ő ó ő ö ő ő ó ő ő ő Ü ő ő Ü ő ő ö ü ő ó í ó ő ő í ő Ü ó ö ő ő ö ö ó ö ü í ő ő ö ó ö ó ó ó ó ö Ü Ü ő ö ó ö ö ö ű ó ő ő ő ú ő ö ö ő ö ö ő ö Ü í í ó Ü ű ő ő í ó ö í ó ó Ü ö ö í ö ó ö ő ó ö ö í ö ú ö

Részletesebben

í ő ú ó ü ő Á í ó ö ű ó ő Í ő ó ó í ó í ó í ó ó ó í ó ó ü ő í ü ó ó ő ő ü í ü ö ö í ó í ó ő ö ő ó ó ö ÁÍ Í ö ö ó ö ó ó ö ő ü ő ö Ő ó Í Í ő ö í ö ö í ó ő ö ö í ú í í ó ő ü ö ö í í ó í ő ó ü ő í ö ó í í

Részletesebben

á Ó Ó Í Ő Ő Ő Ő Ű Ő ö Ő Ő Ő Ő Ú Ú Ő Ő Ű ó Í Ú Ő Í Ő Ú Í á ö á á á ó á ö ű Í á ó ő ö ü ő ő ő ó ó ó ű ó őá á á ő á ó ő ő ó ü ő Í ú ő á ö ő ő ő á ó Ú ó Í ó á Í ó ü ó á ö ü ó ö ö ó á ó á á Í á ü ó Ó Ü á ó

Részletesebben

ö ÍÍ ö Ü Í ó ö ú ö ú Á ö ő ö Ú ö Ú ó ő ö ó ő ö ú ó ó ö ű ö ű ő ő ö ú ö Ú ú ű ő ö ö ú ö ú Á ó Ö Ú Ő ó ó ö ő ö ú ű ö Í ő ó ó ó ű ó ü ö ó ó ö ú ó ő ü Ü Ü Ü ü ő ó Ö Á ó ó Ü ő ü ő ó ö Ü Ö ó ü ő ó ü ó ő ó ó

Részletesebben

ó í ő ő Á ő ó í ő ű ő ó ö í ő ő ő ó í ő ó ü ö ü ö ü ő ü ö ű ő ó ö ö ö ő ü ü ő ö ü í ő ú í í ó ó í ö í ü ö ü ő ő ó ő ő ü ó ö ö ó ő ü ű ö ú Ó ő ő ü ü ő

ó í ő ő Á ő ó í ő ű ő ó ö í ő ő ő ó í ő ó ü ö ü ö ü ő ü ö ű ő ó ö ö ö ő ü ü ő ö ü í ő ú í í ó ó í ö í ü ö ü ő ő ó ő ő ü ó ö ö ó ő ü ű ö ú Ó ő ő ü ü ő í í ú í í Ö Ű Ö Ő Ó ö ő ü ü ö ú ú ő ő ő ő ő ő ö ö ú í ö ö ú ő Á ő ö ő ő ó ö ö í ő ü ő ő ő ő ü ű ö ő ó ő ő ő ü ü ö ő ü ö ő ő í ó í ő ő Á ő ó í ő ű ő ó ö í ő ő ő ó í ő ó ü ö ü ö ü ő ü ö ű ő ó ö ö ö ő ü ü

Részletesebben

ó Ü Ú Á ó ú ó ú ó ó ú ó ő ó ó ó ó ő ő ú ó ó ú ő ü ő Ö ó ó Ó Á Ö Ü ó ő ó ó Ö Ö Ü Ö Ö Ö ő Ö Ö Á Í Ö Á Ö ő ő Ö Ú Ú ÁÍ Ó Á Á Ü Ó ő ú ú ű ó ó ó ó ő ú ú ő ó ó ó Ú Ö ú ű ü ű ü ú ú ű ü ű ü ó ő ó ú ó ű Í Í ó óí

Részletesebben

ö Ö ü ö Ü Ö Ö í ó ü ü ö ö ö ö í ó Ö ö ö ö í í í ó Ő ü Ö í ö ü í í ó Ö Ö ü í ó í ü í ó ó ó ü ó ö ü óű ű ö ü ö ű ö ü ó Ü ö ö ú ü ö í ó ó ö ö í Ü ú Ú ü í í í ü ó ö ö í ú ó ó í ó ü ö Ö ö í Ő í ö ö ü ó ó í

Részletesebben

ü ö Ö ü ó ü ö ö Ö ü ü ö Ö ü ö ó ü ö ó í ó ö ö ó í ű ü ü í ó ö ü ö í ü ö ó ö ü ü ó ö í ö í ü Ő ö ű ü ö Ö ü ó ü ö

ü ö Ö ü ó ü ö ö Ö ü ü ö Ö ü ö ó ü ö ó í ó ö ö ó í ű ü ü í ó ö ü ö í ü ö ó ö ü ü ó ö í ö í ü Ő ö ű ü ö Ö ü ó ü ö ö ü ü ö ü ó ü ü í ü ó ó ö ó ó ö ö ü ö ö ü í ü ü ü ö ó ü ö ü ú ö ö ö Ö ü ó ó ü ü ó ó ó ü ö Ö ü ó ü ö ö Ö ü ü ö Ö ü ö ó ü ö ó í ó ö ö ó í ű ü ü í ó ö ü ö í ü ö ó ö ü ü ó ö í ö í ü Ő ö ű ü ö Ö ü ó ü ö ö Ö

Részletesebben

ö ö ö ó ö ó ó ó ő ö ó ü ü ö ő ö í ő ü ü í Í ö ó Í ó ö ö ö ő ő í ó ö ü ő ő ó ú ü ó ö ú ú ü ó ü ó ó ó ö ü ü ó ö ő ó ö ó ő ő ö ü ó ó ü ú ő ó ú ö ö ú ö ö í ü ö ő í í ö ó ű ő ó ö ö ü ő ü ö ő ö ő ú ő ö ö ő ő

Részletesebben

ő ő ü ú ó ü ő ü ó ó Ö ő ő ó ő ő ó ó ó ő Á ó ü ó ő ő ő ó ó ó ő ó ó í ó ő ő í ő í ő ó í í ú ó ó ó í ó ó ü í ú ő í ü ü í í ó ű ű ó ü ü í ő í ü í ó ő ő ü ű ű ű ó ü ő í ó ó ő í ú ü ő ú í ő í ő ő ó ó Ö Ö í ú

Részletesebben

Á ú Ö Ú Á Á ú ú ú ú ü ü ú É ő ú ű ú ü Á É Á Í Á ú ú ú ű ú Ö ú ü ú ú ü ú ú ü ú ü ü ú ü ü ú ú ú ü ű ü ü ü ü ú ü ú ő ő ú ü ű ü ő ú ő ú ü ú ü ő ű ő ő ő ő ő ü ú ú ü ő ü ü ú ő ü ü ü ü ő ü Á ú ő ú ú ú ő Á ú ü

Részletesebben