TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2.1 és 2.2 mellékletekben foglaltaknak megfelelően: a) ezer Ft költségvetési bevétellel b) ezer Ft költségvetési kiadással c) 0 ezer Ft költségvetési hiánnyal d) ezer Ft költségvetési maradvánnyal e) ezer Ft felhalmozási célú költségvetési maradvánnyal f) ezer Ft működési célú költségvetési maradvánnyal g) ezer Ft finanszírozási célú bevétellel h) ezer Ft finanszírozási célú kiadással i) ezer Ft bevételi főösszeggel j) ezer Ft kiadási főösszeggel fogadja el. (2) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét összevontan önkormányzati szinten - az 1.1 és 1.2 mellékletek szerint fogadja el. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott pénzforgalmi bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten összevontan a 2.1 és a 2.2 mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát eft összegben, felhasználását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelő bontásban engedélyezi. (5) A jegyző a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését köteles biztosítani és figyelemmel kísérni. (6) A jegyző a költségvetési maradványnak a évi okon történő átvezetéséről gondoskodni köteles. 2. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait jogcímenként a 3.1 mellékletekben foglaltak szerint, az intézményekét a mellékletek szerint fogadja el. (2) A Képviselő-testület a céljelleggel nyújtott támogatások teljesítését ezer Ft összegben a 4. melléklet szerinti részletezésben elfogadja. (3) A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését az 5. melléklet szerint elfogadja.

2 (4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadások teljesítését ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja. 3. (1) Az Önkormányzat polgármesteri keretének felhasználását a 7. melléklet tartalmazza. (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 8. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzat működési feladatait részletesen a 9. melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek részletes kimutatását a 10. melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat részesedéseinek mértékét és összegét a 11. melléklet tartalmazza. (6) Az Önkormányzat hitelének december 31-i állományát lejárat szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza. (7) Az Önkormányzat többéves kötelezettségeit évenkénti megbontásban a 13. melléklet tartalmazza. (8) Az Önkormányzat közvetett támogatásait adónemenként megbontva a 14. melléklet tartalmazza. (9) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 16. melléklet tartalmazza. (10) Az Önkormányzat a december 31-i állapot szerinti vagyonát a 17. és 18. mellékletekben részletezett mérlegadatok alapján ezer Ft-ban állapítja meg. 4. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a Tapolca Város évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról szóló 12/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelet. (3) Hatályát veszti a Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet. Tapolca, április 29. Dobó Zoltán sk. polgármester Ughy Jenőné sk. jegyző Kihirdetve: május 2. Ughy Jenőné sk. jegyző

3 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE 1.1.melléklet a 8/2016.(V.2.) Ezer forintban! Sorszá m Megnevezés Működési Bevételek Rovat teljesítés Megnevezés Rovat teljesítés 1. Működési célú állami támogatások áh-on belül B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Működési költségvetési bevételek összesen: Működési költségvetési kiadások összesen: Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B Működési Kiadások 8. Államháztaráson belüli megelőlegezés Állami támogatások előlegének visszafiz Irányító szervi támogatás bevétele B Irányító szervi támogatások folyósítása K Működési célú fiananszírozási bevételek B Működési célú, finanszírozási célú kiadások MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási Bevételek Felhalmozási Kiadások 13. Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül B Beruházások K Felhalmozási bevételek B Felújítások K Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli) B Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

4 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE 1.2.melléklet a 8/2016.(V.2.) Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Működési Bevételek Rovat teljesítés Megnevezés Rovat teljesítés 1. Működési célú állami támogatások áh-on belül B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Működési költségvetési bevételek összesen: Működési költségvetési kiadások összesen: Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B Működési Kiadások Áh-n belüli megelőlegezés Állami támogatások előlegének visszafiz Működési célú fiananszírozási bevételek B Működési célú, finanszírozási célú kiadások MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási Bevételek Felhalmozási Kiadások 10. Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül B Beruházások K Felhalmozási bevételek B Felújítások K Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli) B Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

5 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet a 8/2016.(V.2.) Kiemelt Jogcímek Rovat eredeti módosított december 31- ig %-a Kötelező Állami (áll.ig.) B E V É T E L E K Önként vállalt 1. I. Működési célú támogatások államh. belülről B , I/1. Önkormányzat működési támogatásai B , Helyi önkormányzat működésének általános támogatása B , Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása B , Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása B , Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása B , Működési célú központosított ok B , Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása B , Egyéb működési célú támogatások áh-on belül B , II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B , Ebből EU-s támogatások bevétele III. Közhatalmi bevételek B , Vagyoni típusú adók B , Ebből: - Építményadó , Magánszemélyek kommunális adója , Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) B , Gépjárműadó B , Idegenforgalmi adó, talajterhelési díj B , Egyéb közhatalmi bevételek B , IV. Működési bevételek B , Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B , Közvetített szolgáltatások értéke B , Tulajdonosi bevételek B , Ellátási díjak B , oldal

6 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet a 8/2016.(V.2.) Kiemelt Jogcímek Rovat eredeti módosított december 31- ig %-a Kötelező Állami (áll.ig.) Önként vállalt 25. Kiszámlázott általános forgalmi adó B , Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B , Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési célú bevétel B , V. Felhalmozási bevételek B , Ingatlanok értékesítése B , Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről) B , VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről) B , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B , VIII. Finanszírozási bevételek B , Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány , Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány , Államháztartáson belüli megelőlegezések , Költségvetési szervek finanszírozási bevétele , Lekötött bankbetétek megszhűntetése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B , K I A D Á S O K 1. I. Működési költségvetés kiadásai K1-K , Személyi juttatások K , Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K , Dologi kiadások K , Ellátottak pénzbeli juttatásai K , Egyéb működési célú kiadások K , II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K , Beruházások K , Felújítások K , Egyéb felhalmozási célú kiadások K , KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , oldal

7 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet a 8/2016.(V.2.) Kiemelt Jogcímek Rovat eredeti módosított december 31- ig %-a Kötelező Állami (áll.ig.) Önként vállalt 15. IV. Finanszírozási kiadások K , Működési célú finanszírozási kiadások , Likviditási hitelek törlesztése 18. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 19. Állami támogatások megelőlegezett összege , Betét elhelyezése0 21. Költségvetési szervek finanszírozása , Felhalmozási célú finanszírozási kiadások , Hosszú lejáratú hitelek törlesztése ,0 24. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön, rövid lejáratú hitel visszaf Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 26. Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 28. KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 30. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-) , Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege , Finanszírozási bevételek , Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek , Felhalmozási célú finanszírozási bevételek , Költségvetési szervek finanszírozása , Lekötött betétek megszűntetése Finanszírozási kiadások , Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások , Felhalmozási célú finanszírozási kiadások , oldal

8 TAPOLCA VÁROSÖNKORMÁNYZATA ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. mell. a 8/2016.(V.2.) önk. rendelethez Kiemelt Jogcímek Rovat eredeti módosított december 31- ig %-a Kötelező Állami (áll.ig.) B E V É T E L E K Önként vállalt 1. I. Működési célú támogatások államh. belülről B , I/1. Önkormányzat működési támogatásai B , Helyi önkormányzat működésének általános támogatása B , Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása B , Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása B , Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása B , Működési célú központosított ok B , Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása B , Egyéb működési célú támogatások áh-on belül B , II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B , III. Közhatalmi bevételek B , Vagyoni típusú adók B , Ebből: - Építményadó , Magánszemélyek kommunális adója , Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) B , Gépjárműadó B , Idegenforgalmi adó, talajterhelési díj B , Egyéb közhatalmi bevételek B , IV. Működési bevételek B , Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B , Közvetített szolgáltatások értéke B , Tulajdonosi bevételek B , Ellátási díjak B , oldal

9 TAPOLCA VÁROSÖNKORMÁNYZATA ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. mell. a 8/2016.(V.2.) önk. rendelethez Kiemelt Jogcímek Rovat eredeti módosított december 31- ig %-a Kötelező Állami (áll.ig.) Önként vállalt 25. Kiszámlázott általános forgalmi adó B , Általános forgalmi adó visszatérítése B , Kamatbevételek B , Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési célú bevétel B , V. Felhalmozási bevételek B , Ingatlanok értékesítése B , Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről) B , VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről) B , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B , VIII. Finanszírozási bevételek B , Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány , Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány , Államháztartáson belüli megelőlegezés , Lekötött bankbetétek megszhűntetése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B , oldal

10 TAPOLCA VÁROSÖNKORMÁNYZATA ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. mell. a 8/2016.(V.2.) önk. rendelethez Kiemelt Jogcímek Rovat eredeti módosított december 31- ig %-a Kötelező Állami (áll.ig.) K I A D Á S O K Önként vállalt 1. I. Működési költségvetés kiadásai K1-K , Személyi juttatások K , Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K , Dologi kiadások K , Ellátottak pénzbeli juttatásai K , Egyéb működési célú kiadások K , II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K , Beruházások K , Felújítások K , Egyéb felhalmozási célú kiadások K , KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , IV. Finanszírozási kiadások K , Működési célú finanszírozási kiadások Likviditási hitelek törlesztése 18. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 19. Állami támogatások megelőlegezett összege Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások , Hosszú lejáratú hitelek törlesztése ,0 23. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön, rövid lej. Hitel visszafiz Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 25. Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 27. KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K , oldal

11 TAPOLCA VÁROSÖNKORMÁNYZATA ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. mell. a 8/2016.(V.2.) önk. rendelethez Kiemelt Jogcímek Rovat eredeti módosított december 31- ig %-a Kötelező Állami (áll.ig.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Önként vállalt 28. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege , Finanszírozási bevételek , Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek , Felhalmozási célú finanszírozási bevételek , Finanszírozási kiadások , Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások , oldal

12 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.1. melléklet a 8/2016.(V.2.) B E V É T E L E K Cím Alcím Kiemelt Cím Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT Rovat eredeti módosított december 31-ig I. Működési célú támogatások államházt.belülről B , I/1. Önkormányzat működési támogatásai B , %-a Kötelező Állami (áll.ig.) Önként vállalt Helyi önkormányzat működésének általános támogatása B , Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása B , B , Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása B , Működési célú központosított ok B , Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása B , Egyéb működési célú támogatások áh-on belül B , II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B , III. Közhatalmi bevételek B , Vagyoni típusú adók B , Ebből: - Építményadó , Magánszemélyek kommunális adója , Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) B , Gépjárműadó B , Idegenforgalmi adó, talajterhelési díj B , Egyéb közhatalmi bevételek B , IV. Működési bevételek B , Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B , oldal

13 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.1. melléklet a 8/2016.(V.2.) Cím Alcím Kiemelt Cím Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Rovat eredeti módosított december 31-ig %-a Kötelező Állami (áll.ig.) Önként vállalt 01 ÖNKORMÁNYZAT Közvetített szolgáltatások értéke B , Tulajdonosi bevételek B , Ellátási díjak B , Kiszámlázott általános forgalmi adó B , Általános forgalmi adó visszatérítése B , Kamatbevételek B , Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési célú bevétel B , V. Felhalmozási bevételek B , Ingatlanok értékesítése B , Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 6 VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B , VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.) B , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B , VIII. Finanszírozási bevételek B , Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány , Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány , Államháztartáson belüli megelőlegezések , Lekötött bankbetétek megszűntetése B BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B , oldal

14 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.1. melléklet a 8/2016.(V.2.) Cím Alcím Kiemelt Cím Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Rovat eredeti módosított december 31-ig %-a Kötelező Állami (áll.ig.) Önként vállalt 01 ÖNKORMÁNYZAT K I A D Á S O K I. Működési költségvetés kiadásai K1-K , Személyi juttatások K , Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K , Dologi kiadások K , Ellátottak pénzbeli juttatásai K , Egyéb működési célú kiadások K , Ebből: Támogatások (4. melléklet) K506, , Általános tartalék K ,0 Céltartalék K ,0 Elvonások és állami befizetési köt. K , II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K , Beruházások K , Felújítások K , Egyéb felhalmozási célú kiadások (munkáltatói kölcsönnel együtt) K , Ebből: Támogatások (4. melléklet) K84, , Általános tartalék Céltartalék ,0 Munkáltatói kölcsön kifizetése K ,2 500 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , IV. Finanszírozási kiadások K , Működési célú finanszírozási kiadások , Likviditási hitelek törlesztése Költségvetési szervek finanszírozása K , Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése K , Betét elhelyezése 12. oldal

15 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.1. melléklet a 8/2016.(V.2.) Cím Alcím Kiemelt Cím Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Rovat eredeti módosított december 31-ig %-a Kötelező Állami (áll.ig.) Önként vállalt 01 ÖNKORMÁNYZAT Felhalmozási célú finanszírozási kiadások , Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön, rövid lejáratú hitel K Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése K Egyéb hitel, kölcsön kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K , Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak lét (fő) oldal

16 TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.2. melléklet a 8/2016.(V.2.) Cím Alcím Kiemelt Cím Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Rovat eredeti módosított %- december 31-ig a Kötelező Állami (áll.ig.) Önként vállalt B E V É T E L E K 1 I. Működési célú támogatások államházt.belülről B , II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B2 3 III. Közhatalmi bevételek B3 4 IV. Működési bevételek B ,0 282 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 Szolgáltatások ellenértéke B402 Közvetített szolgáltatások értéke B ,4 207 Tulajdonosi bevételek B404 Ellátási díjak B405 Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B407 Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 Egyéb működési célú bevétel B V. Felhalmozási bevételek B5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 6 VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B6 7 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B , VIII. Finanszírozási bevételek B , Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány , Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány Irányító szerv költségvetési támogatása , BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B , oldal

17 TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.2. melléklet a 8/2016.(V.2.) Cím Alcím Kiemelt Cím Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Rovat eredeti módosított %- december 31-ig a Kötelező Állami (áll.ig.) Önként vállalt K I A D Á S O K I. Működési költségvetés kiadásai K1-K , Személyi juttatások K , Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K , Dologi kiadások K , Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 5 Egyéb működési célú kiadások K II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K , Beruházások K , Felújítások K7 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 III. Tartalékok 9 Általános tartalék 10 Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , IV. Finanszírozási kiadások K9 Működési célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K , Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak lét (fő) 15. oldal

18 TAPOLCAI ÓVODA ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.3. melléklet a 8/2016.(V.2.) Cím Alcím Kiemelt Cím Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI ÓVODA Rovat eredeti módosított december 31-ig %- a Kötelező Állami (áll.ig.) Önként vállalt B E V É T E L E K 1 I. Működési célú támogatások államházt.belülről B II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B III. Közhatalmi bevételek B3 4 IV. Működési bevételek B ,0 197 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 Szolgáltatások ellenértéke B ,0 60 Közvetített szolgáltatások értéke B ,5 128 Tulajdonosi bevételek B404 Ellátási díjak B405 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 Egyéb működési célú bevétel B410 5 V. Felhalmozási bevételek B5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 6 VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B6 7 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B ,4 377 VIII. Finanszírozási bevételek B , Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány , Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány Irányító szerv költségvetési támogatása , BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B , oldal

19 TAPOLCAI ÓVODA ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.3. melléklet a 8/2016.(V.2.) Cím Alcím Kiemelt Cím Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI ÓVODA Rovat eredeti módosított december 31-ig %- a Kötelező Állami (áll.ig.) Önként vállalt K I A D Á S O K I. Működési költségvetés kiadásai K1-K , Személyi juttatások K , Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K , Dologi kiadások K , Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 5 Egyéb működési célú kiadások K II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K , Beruházások K , Felújítások K7 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 III. Tartalékok 9 Általános tartalék 10 Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , IV. Finanszírozási kiadások K9 Működési célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K , Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak lét (fő) 17. oldal

20 WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.4. melléklet a 8 /2016.(V.2.) Cím Alcím Kiemelt Cím Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM Rovat eredeti módosított %- december 31-ig a Kötelező Állami (áll.ig.) Önként vállalt B E V É T E L E K 1 I. Működési célú támogatások államházt.belülről B , II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B2 3 III. Közhatalmi bevételek B3 4 IV. Működési bevételek B , Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 Szolgáltatások ellenértéke B , Közvetített szolgáltatások értéke B ,0 168 Tulajdonosi bevételek B404 Ellátási díjak B405 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 Egyéb működési célú bevétel B410 5 V. Felhalmozási bevételek B5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 6 VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B6 7 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B , VIII. Finanszírozási bevételek B , Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány , Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány Irányító szerv költségvetési támogatása , BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B , oldal

21 WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.4. melléklet a 8 /2016.(V.2.) Cím Alcím Kiemelt Cím Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Rovat eredeti módosított %- december 31-ig a Kötelező Állami (áll.ig.) Önként vállalt WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM K I A D Á S O K I. Működési költségvetés kiadásai K1-K , Személyi juttatások K , Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K , Dologi kiadások K , Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 5 Egyéb működési célú kiadások K5 II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K Felújítások K7 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 III. Tartalékok 9 Általános tartalék 10 Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , IV. Finanszírozási kiadások K9 Működési célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K , Éves engedélyezett eredeti létszám (fő) Közfoglalkoztatottak lét (fő) Engedélyezett létszám október 10-től (fő) oldal

22 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. melléklet a 8/2016. (V.2.) ezer Ft-ban Jogcím Megnevezés 2015.évi eredeti módosított december 31- ig %-a Működési célú támogatások államháztartáson belülre ,9 1 Háziorvosi ügyeleti támogatására (58 Ft/lakosságszám) ,0 2 Tapolca Környéki Önkorányzati Társulás részére (épületüzemeltetés költsége) ,1 3 Tapolcai Szoc.Alapszolg. Intézm. Társulás részésre átadott pénzeszközök ,5 4 Polgármesteri keretből áh-n belülre tám. (Wass Albert Könyvtár, Csermák József Rendezvénycsarnok,Német Nemzetiségi Önkormányzat) ,0 5 Bejáró tanulók után fizetett étkezési hozzájárulás ,8 6 Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Gyermeknap rendezvényei 50 7 Klebelsberg/Tapolcai Általános Iskola Batsányi J. Tagint. Batsányi-hét programsor.tám Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Óvoda Tagintézménye Óvoda születésnapja 80 9 Klebelsberg/Tapolcai Bárdos Lajos Ált.Isk. Tapolcai diákok tanulm. kiránd. Felvidéken 100 Egyéb működési célú támogatások ,9 1 Tapolca Kft általános működési célú támogatása ,0 2 Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat ,0 3 Városi tömeg- és versenysport támogatása ,0 - Balaton Vívóklub Tapolca ,0 - Diszeli Sportegyesület ,0 - TIAC VSE ,0 - Tapolcai Honvéd SE ,0 - Tapolcai Diáksport Bizottság ,0 - Tapolca Városi Sportegyesület ,0 - HE-PA Fallabda Sportegyesület ,0 - Tapolcai Sportakadémia (atlétika) ,0 4 Közművelődési támogatása ,7 - Zenés Színházért Alapítvány Gálaműsor ,0 - Zeneoktatást Támogató Alapítvány XIV. Veszprém Megyei Négykezes Találkozó ,0 - Zeneoktatást Támogató Alapítvány XXIV. Baranyai kurzus ,0 - Boldog Özséb Szerzetesrendek bemutatása ,0 - Bölcsődéért Alapítvány Gyermeknapra urgálóvár, lufibohóc ,0 - Zenés Színházért Alapítvány Zenei alapok készíttetése ,0 - Zeneoktatást Támogató Alapítvány Fúvós- és Vonószenekar működési feltételeinek javítása ,0 - Ovisokért Alapítvány Állatok hete programjainak támogatása (Szivárvány) ,0 - Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Gyermeknap rendezvényei ,0 - Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Óvoda születésnapja ,0 - Gyermek-kert Alapítvány Kirándulás, Veszprém ZOO ,0 - Tapolai Könyvtárpártoló Alapítvány Várostörténeti füzet kiadása ,0 - Zeneoktatást Támogató Alapítvány Iskolatörténeti anyag archiválása ,0 - Tapolca és Körny. Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.Érdekképv.Egyesülete Idősek Világn ,0 - Tapolca és Körny.Kistérségi Nyugd.Érdekvéd.Érdekképv.Egyesülete Nagysz.és unokák nap ,0 - Klebelsberg/Tapolcai Általános Iskola Batsányi J. Tagint. Batsányi-hét programsor.tám ,0 - TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel "TIED ez a nap" ,0 - TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel Adventtől Karácsonyig ,0 20. oldal

23 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. melléklet a 8/2016. (V.2.) ezer Ft-ban Jogcím Megnevezés 2015.évi eredeti módosított december 31- ig %-a - TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel Vacsora fehérben ,0 - Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Óvoda Tagintézménye Óvoda születésnapja ,0 - VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Közp. Néptáncegyüttesek baráti találkozója ,0 - VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Közp. Adventi kórustalálkozó ,0 - Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Tapolcai harckocsizók találkozója ,0 - Összefogás Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete Családi nap ,0 - Tapolca és Körny. Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.Érdekképv.Egyesülete Műk.kiadások ,0 - Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület Szünidei rendezvények támogatása ,0 - Vakok és Gyengénlátók Vp. Megyei Egyesülete Tapolcai Kistérs. Csop. rend. tám ,0 - Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagint. Gyermekhét ,0 - Klebelsberg/Tapolcai Bárdos Lajos Ált.Isk. Tapolcai diákok tanulm. kiránd. Felvidéken ,0 - VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Vasutas nyugdíjasklubok majálisa ,0 - VOKE Batsányi János Művelődési és Okt. Közp. Batsányi Táncegyüttes viselet megújítása ,0 - VOKE Batsányi János Művelődési és Okt. Közp. Rock-inger együttes technikai fejlesztés ,0 - Tapolcai Városszépítő Egyesület Működési kiadások ,0 - Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület működési kiadások ,0 - Tapolcai Finn Barátok Köre Finn egyesület és énekkar köszöntése, megvendégelése ,0 Fel nem osztott támogatás 50 0,0 - Rozsdamarók Egyesület támogatása ,0 5 Tapolcai Média Közalapítvány támogatása ,0 6 Tapolcai Média Kft. Támogatása ,0 7 Szent Anna Óvoda támogatása (Aknaszlatina) ,0 8 Polgármesteri keretből támogatás (7. melléklet szerint) ,3 Működési célú támogatások összesen ,4 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ,0 9 Dr. Deák Jenő Kórház pályázathoz tám.nyújtása (178/2015. XI.06. Kt. Határozat alapján) ,0 10 Dr. Deák Jenő Kórház részére Video-kolonoszkóp beszerzéséhez tám.nyújtása(179/2015. XI.06.Kt. Határozat alapján) ,0 11 Tapolcai Kertvárosi Óvoda nyomtató vásárlásra támogatás (polgármesteri keretből) ,0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ,1 12 Strandfelújítás céljából Városgazdálkodási Kft. részére átadott ázsió ,0 13 Tapolcai Média Közalapítvány támogatása eszközbeszerzés céljára ,0 14 Csermák József Rendezvénycsarnok parketta felújítás pályázati önrésze ,0 15 TIAC VSE pályázati önrész átadása felújítási céljra ,0 Felhalmozási célú támogatások összesen ,3 Támogatások mindösszesen ,9 21. oldal

24 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA felújítási kiadásai 5. melléklet a 8/2016. (V.2.) ezer Ft Jogcím Megnevezés eredeti módosított december 31-ig %-a K7 FELÚJÍTÁSOK TIAC VSE labdarúgó létesítmény felújítása-önrész (18/2014. (II.14.) Kt. Hat.) ,0 Tapolca, Deák F. u. 10. és 13. szám alatti orvosi rendelők, Alkotmány u. 5. gyermek fogászati rendelő, valamint a Batsányi u. 7. szám alatti gyermekorvosi rendelő felúj ,0 Közös Hivatal "A" és "B" épület folyosói iránylámpáinak cseréje ,0 "Tapolca és térsége utánpótlás sport infrastrukt. fejlesztése, felújítása" című pályázat ,0 Tapolca, Batsányi u. 7. sz. alatti rendelő felúj. (befolyt adományok terhére) ,0 Tapolca, Batsányi u. 7. sz. alatti gyermekorvosi rendelő felújítása, energetikai korszerűsítése és akadálymentesítése ,0 Tapolca Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagint. radiátorok cseréje ,0 8. Piac lapostető szigetelése ,0 9. Alkotmány u. 16. helyiség lakássá alakításának felújítási munkálatai ,0 10. Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézményében tornaszoba kialakítása ,8 11. Bárdos Lajos Általános Iskolában nyílászárók cseréje (Bárdos L. Tagint. Tornaterem, Batsányi J. Tagint. Étkező) ,0 12. Széchenyi István Szakképző Iskola nyílászáró cseréje ,0 22. oldal

25 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA felújítási kiadásai 5. melléklet a 8/2016. (V.2.) ezer Ft Jogcím Megnevezés eredeti módosított december 31-ig %-a Tapolca, Fő tér 12. sz. alatti épület homlokzat és tetőfelújítása ,0 Új temető ravatalozó műanyag nyílászárók beépítése ,0 Villanymotor rekonstrukció szennyvíztelepre ,9 Udvari épület irodahelyiségek felújítása ,0 Önkormányzati bérlemények felújítása (bérbeszámítással) ,0 Kiskirálylány szobor felújítás ,0 Kazinczy tér 5. háziorvosi rendelő nyílászáró csere ,0 20. Akácfa utca felőjítása járdalappal 128 0,0 Tapolca, HM szennyvízátemelő tervezési és kivitelezési 21. munkái ,0 K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN ,9 23. oldal

26 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA beruházásai 6. melléklet a 8/2016.(V.2.) önkormányzati rendelethez ezer Ft Jogcím Megnevezés eredeti módosított december 31- ig K6 Beruházások %-a "A tapolcai Szennyvíztisztító Telep technológiai korszerűsítése" című KEOP-7.1.0/ /0055 kódszámú projekt támogatási szerződés alapján ,3 KDOP Tapolcai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése önerő felhasználása a 153/N/2011. (VII.22.) Kt. Határozat alapján ,4 3. "Tapolca közösségi területek-városközponti pihenőpark II. ütem és a Malom tó zöldterületeinek fejlesztése" című Balaton Fejlesztési Tanács SZ-60-/2014. Kódszámú projekt támogatási szerződése alapján ,0 "Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság" című HU A kódszámú Norvág Alap pályázat 4. (önerő) ,0 5. KEOP-5.5.0/A/ Tapolca, Barackvirág Óvoda, Kertvárosi Óvoda és Városháza energetikai korszerűsítése (önrész) ,8 6. "Napelem rendszer kiépítése a Tapolca Bárdos Lajos Általános Iskola épületén" című KEOP /N/ kódsz. Projekt Támogatói Okirata alapján ,4 7. Napelem-erőmű létesítése pályázat előkészítése, tervezés (196/2013. XII. 20.) ,0 8. Volt laktanyák területén villamos tervezés előkészítés ( XII. 20.) ,6 9. Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése (194/2013. XII. 20.) ,0 10. Rendezési terv müdosítása (Cellkomp Kft. Kezdeményezésére 156/2014. (XI.28.) határozat alapján ,0 11. ComunusGimnázium világítástechnikai eszközök vásárlása (173/2014.IX.28.) ,0 12. Laktanya területén út-, és csapadékcsatorna tervezése ,3 13. Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal szellemi termékek beszerzése ,3 14. Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal ügyviteli, számtech. eszközök beszerzése ,4 15. Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal irattári helyiségéekben világításkorszerűsítés ,0 16. Személygépkocsi vásárlás (Önkormányzat) ,0 17. Kórház mentő be-, és kijáratának kialakítása, forgalomtechnikai megoldása ,3 18. Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (városüzemeltetés igénye) Kötelezettségvállalások miatti beruházási ei. Mérlegből: -Tp., Sümegi út-liszt F. utcától dobó ltp.-ig kerékpárút megvilágítási munkái ,0 20. Óvodák, városháza enrgetikai korszerűsítés (nyilvánosság biztosítása) ,0 21. Tapolca, Alkotmány u. 16. lévő helyiség munkálatai ,0 22. Tapolca, nyugati városrész kerékpárút növények gallyazása (pályázat miatt) ,0 23. Sírhelyek kialakítása temetőben ,0 24. Hulladékgyűjtő edényzet temetőbe ,0 25. Esélyegyenlőségi pályázat informatikai eszközök. szofver beszerzése ,8 26. Fő téri nyilvános illemhely felújítása ,9 27. Belvárosi irodaház kazán korszerűsítés ,0 28. Teleszkópos szárú magassági vágó közcélú munkavégzéshez , /2 járda térkövezés bérbeszámítással ,0 30. Fő tér 6. támfalhoz kerítés építés ,0 31. Ford személygépkocsira 4 db kerék vásárlása ,0 32. Gyógyhelyfejlesztési stratégia elkészítése ,0 33. Kis értékű tárgyi eszközök vásárlása ,6 34. Wass Albert Könyvtár és Múzeum "Új állandó kiállítás létrehozása I. ütem" ,0 35. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból Csobánc Műv. Házba mikrofonok vásárlása ,0 36. Nyárfa u hrsz-ú út területén védőkorlát elhelyezése ,0 37. Önkormányzati ingatlanok bérbeszámítása beruházás miatt ,0 38. Teherautó vásárlás közcélú munkavégzéshez ,0 39. DRV. Szivattyú beszerzés ,0 40. Biztonságtechnikai eszközök beszerzése és térfigyelő kamerarendszer bővítése ,0 41. Városi strand vízelvezetés tervezési munkái ,0 42. Piaci melegedőbe kémény építése ,0 43. Videokamerás megfigyelőrenszer telepítése Hajléktalan Szállóba 540 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN ,4 44. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 45. Tapolcai Városgazdálkodási Kft. Részére ázsió megfizetése strandfejlesztés céljából (I. részlet) Eurocell Tapolca Kft. Alapítói befizetésének II. részlete Tapolcai Városfejlesztési Kft. Törzstőke emelés ,0 K6 BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN ,5 48. Intézményi beruházások 1690 K6 ÖNORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN ,1 Beruházásokból EU-s fejlesztések kiadásai: 24.oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2014. (II. 17.) önkormányzati

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és pénzmaradványának elfogadásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2013. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. Dobó Zoltán polgármester

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. Dobó Zoltán polgármester 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca Város

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. március 25-i nyilvános ülésére. Döntés az alapítványok 2016. évi közművelődési támogatásáról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. március 25-i nyilvános ülésére. Döntés az alapítványok 2016. évi közművelődési támogatásáról 16. NAPIREND Ügyiratszám: 1/192-53/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. március 25-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Döntés az alapítványok 2016. évi közművelődési áról

Részletesebben

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2007. ( IX. 28.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2007. ( IX. 28.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2007. ( IX. 28.) Kt. rendelete a 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 14.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosított címrendje

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosított címrendje 1. melléklet az 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosított címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága

Részletesebben

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. K I V O N A T Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. augusztus 30-án (csütörtök) 13 00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hatályos:.27.- MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének / (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. november 25-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/214. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 213. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Sásd Város Önkormányzatának 3/2014.(V.12.) számú önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról.

Sásd Város Önkormányzatának 3/2014.(V.12.) számú önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról. Sásd Város Önkormányzatának /0.(V..) ú önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata 0. évi záradásáról. Sásd Város Önkormányzata az Alaptörvény. cikk () bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 4. sz. melléklet Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 5 448 462 2. I/1. Önkormányzat

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

(1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi módosított költségvetésének

(1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi módosított költségvetésének Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat.../2014. (...) határozata a 2014. évi költségvetéséről A Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az Alaptörvény 32. (1)

Részletesebben

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.sz.melléklet ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli 2008. évi bevétel 1 Működési bevételek 2 490 255 0 2 490 255 int. működési bevétel 314 456 314

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 20.127 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (III. 06.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (III. 06.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (III. 06.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól Újfehértó Város Önkormányzat

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 213. évi előirányzat

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Nagymányok Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 5/2014.(II.21) sz. rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Képviselő-testület az Alaptörvény

Részletesebben

Teljesítés %-a. Kiadások

Teljesítés %-a. Kiadások Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 2014 Módosított IV. 2014.12.31. %-a Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 2014 Módosított

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18.202/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2006. október 27-i ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18.202/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2006. október 27-i ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18.202/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. október 27-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: 2006. évi költségvetésről

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez 1. mell. 1. melléklet az 2/215. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésének egységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei Rovatrend

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXII. (L.) évfolyam 8. szám 2012. december 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 25/2012. (XII. 20.) önkormányzati

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 22/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 22/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 22/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S _NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város középtávú

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 215 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 215 Költségvetési bevételek

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Bizottság 2016. március 22-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Bizottság 2016. március 22-i nyilvános ülésére 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/192-52/2016. ELŐTERJESZTÉS a Humán Bizottság 2016. március 22-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: A 2016. évi közművelődési pályázatok elbírálása Marton József

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a kötvény terhére vállalt kötelezettségekről szóló beszámolóra

Tárgy: Javaslat a kötvény terhére vállalt kötelezettségekről szóló beszámolóra 1 Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Feledi Jánosné osztályvezető Tárgy: Javaslat szóló beszámolóra Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata a 275/2007. (IX.28.)

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.)

Részletesebben

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VI. 15.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről 6/2012 (II.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012.

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. ÖR. száma Tárgya Módosítás Hatályon kívül helyezve 1/2012. (II. 20.) 2012. évi költségvetési rendelet 2/2012. (III. 08.) 2/2012. (III. 08.) 2012. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 11/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 11/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Képviselő-testületének 11/213.(IV.26.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata 212. évi költségvetésének végrehajtásáról Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

pénzmaradványának igénybevételét

pénzmaradványának igénybevételét A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2012.(IV.25.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: i költségvetés teljesítése Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014.

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. R E N D E L E T Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 13/2014. (IV. 25.) sz. rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Vác Város

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/146/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/146/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/146/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a és az alek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt

Részletesebben

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről 1 Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról 1 Város Képviselőtestületének 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Város a az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE AZ ÖNKORMÁNYZAT 213. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. 213. évi I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 1 662 685 2239358 1 245 98 II. Közhatalmi

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64%

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64% Önkormányzati bevételi ok teljesülése 2008. év (eft) 1.sz. melléklet M E G N E V E Z É S PM. Hivatal Cigány Kisebbségi Önk. Lengyel Kisebbségi Önk. Német Kisebbségi Önk. Városgondnokság Ebből: GYÓMI Összesen

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 9/2012. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésének 1. számú - Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról - tárgyú napirendi pontjához. Előadó:

Részletesebben

XXV. évfolyam 8. szám 2015. december 18. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XXV. évfolyam 8. szám 2015. december 18. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XXV. évfolyam 8. szám 2015. december 18. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal 7/2015. (XII.18.) ÖR rendelet

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről szóló 5/215. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/215. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. december 11-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. december 11-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. december 11-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2008. évi költségvetési rendelet áról Tisztelt Képviselő-testület! A Város

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-7/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-7/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-7/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás)

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) 1. Feladatellátás A helyi önkormányzatok által a 2011. évben ellátandó feladatok

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Testület 3 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét.

JEGYZŐKÖNYV. A Testület 3 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét. Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata JK: 271.024-12/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27. napján

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. június 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. június 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. június 26-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete 1 Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. november 26-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület 2012. szeptember 20.-i ülésére 9. napirend. Tóth Antal pénzügyi Bizottság elnöke

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület 2012. szeptember 20.-i ülésére 9. napirend. Tóth Antal pénzügyi Bizottság elnöke E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület 2012. szeptember 20.-i ülésére 9. napirend TÁRGY: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

2006. december 8. 18. szám. Tartalomjegyzék

2006. december 8. 18. szám. Tartalomjegyzék 2006. december 8. 18. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 147/2006. (XII. 7.) Kgy A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói állására beérkezett

Részletesebben