Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk"

Átírás

1 Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2012.(IV.25.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: i költségvetés teljesítése Módosított rendelet azonosítója: 4/2011.(II.16.) (hatályon kívüli), 8/2011.(III.30.) (hatályon kívüli), 15/2011.(VII.27.) (hatályon kívüli), 20/2011.(IX.14.) (hatályon kívüli), 22/2011.(XI.30.) (hatályon kívüli), 8/2012.(III.02.) (hatályon kívüli), 12/2012.(III.28.) (hatályon kívüli) Rendelet tárgykódja: B4 Tárgykód megnevezése: Zárszámadás Kihirdetés dátuma: április 25. Hatályba lépés dátuma: április 26. Dokumentum készült: április 24.

2 Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete a i költségvetés teljesítéséről Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az államháztartásról szóló i CXCV. törvény 91. -ában foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. -ában meghatározott hatáskörében eljárva a i költségvetésének teljesítéséről a következő rendeletet alkotja: 1. (1) Kunhegyes Város i költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a képviselőtestület jelen rendelet számú mellékleteiben foglalt részletezésnek megfelelően eft bevétellel, amelyből = eft intézményi működési bevétel, = eft önkormányzatok sajátos működési bevételei, = eft önkormányzatok költségvetési támogatása, = eft előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések, = eft felhalmozási és tőkejellegű bevételek, = eft támogatásértékű bevételek, = eft véglegesen átvett pénzeszközök, = eft előző évi pénzmaradvány igénybe vétele, = eft kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, és eft kiadással, amelyből = eft személyi juttatás, = eft munkaadót terhelő járulékok, = eft dologi kiadás, = eft önkormányzat által folyósított ellátások, = eft pénzeszköz átadások, = eft támogatásértékű kiadások, = eft ellátottak pénzbeli juttatása, = eft nyújtott kölcsönök, = eft felújítási kiadás, = eft beruházási kiadás, = eft hitel tőketörlesztések, = eft függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások elfogadja. 2 / 2

3 Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet 2. (1) Kunhegyes Város Önkormányzata i működési és felhalmozási bevételei és kiadásai előirányzatait és teljesítésüket mérlegszerűen az 1. számú melléklet foglalja magában. (2) Kunhegyes Város Önkormányzata i bevételeit gazdálkodói szinten a 2. számú melléklet tartalmazza. A 2/a. számú melléklet a Polgármesteri Hivatal, a 2/b. számú melléklet Kunhegyes Város Óvodai Intézménye, a 2/c. számú melléklet a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola, és a 2/d. számú melléklet a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételi előirányzatait és teljesítését mutatja be. (3) A 3. számú melléklet az önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételeit mutatja be jogcímenként. A 3/a. számú melléklet a normatív állami hozzájárulások alakulását láttatja jogcímenként és intézményenként. A 3/b. számú melléklet a normatív, kötött felhasználású támogatásokat tartalmazza jogcímenként és intézményenként. (4) Kunhegyes Város Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatait és teljesítését címenként és alcímenként a 4. számú melléklet szemlélteti. A 4/a. számú melléklet a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola, a 4/b. számú melléklet a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye, a 4/c. számú melléklet a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételi és kiadási előirányzatait és teljesítését láttatja jogcímenként és tagintézményenként ill. telephelyenként. (5) A Polgármesteri Hivatal saját bevételeinek és működési kiadásainak i előirányzatát és teljesítését szakfeladatonkénti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza. Az 5/a. melléklet az egyéb szervek támogatásainak alakulását mutatja be feladatonként. Az 5/b. számú melléklet a támogatási kölcsönök nyújtásának alakulását szemlélteti. Az 5/c. számú melléklet a felhalmozási célú pénzeszközátadásokat és felhalmozási célú támogatásértékű kiadásokat tartalmazza. Az 5/d. számú melléklet az általános tartalék, az 5/e. számú melléklet a céltartalék alakulását láttatja. Az 5/f. számú melléklet az előző évek pénzmaradványának igénybevételét szemlélteti működési és felhalmozási cél szerint intézményenként. Az 5/g. számú melléklet a finanszírozási célú műveletek kiadásait tartalmazza kamatokkal együtt. Az 5/h. számú melléklet a finanszírozási célú műveletek bevételeit mutatja be. (6) A 6. számú melléklet a felhalmozási kiadások előirányzatait és teljesítését foglalja magában feladatonkénti bontásban. (7) A 7. számú melléklet a felújítási kiadások alakulását szemlélteti. (8) Az intézményi és polgármesteri hivatali létszámkeret alakulásáról a 8. számú melléklet ad tájékoztatást. A 8/a. számú melléklet a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú 3 / 3

4 Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola létszámkeretét, a 8/b. számú melléklet a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye létszámkeretét, a 8/c. számú melléklet a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény létszámkeretét láttatja jogcímenként és tagintézményenként ill. telephelyenként. (9) A több éves elkötelezettséggel járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban a 9. számú melléklet szemlélteti. (10) Kunhegyes Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak évi alakulását bemutató mérleget a 10. számú melléklet foglalja magában. (11) A Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat i működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 11/a. számú melléklet tartalmazza. A Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit a 11/b. számú melléklet mutatja be. (12) A 12. számú melléklet az előirányzat-felhasználási ütemtervet tartalmazza. (13) A 13. számú melléklet a közvetett támogatásokat szemlélteti. (14) A 14. számú melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak bemutatására szolgál. 3. (1) A Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás i működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 15/a. számú melléklet tartalmazza. A Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás bevételeit a 15/b. számú melléklet, i létszámkeretének alakulását a 15/c. számú melléklet mutatja be. A Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak bemutatását a 15/d. számú melléklet tartalmazza. A Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás i pénzmaradványát a 15/e. számú melléklet szemlélteti. (2) A 16. számú melléklet Kunhegyes Város könyvviteli vagyonmérlegét mutatja. (3) A 17. számú melléklet a 0-ra leírt eszközök állományát tartalmazza. (4) A 18. számú melléklet az önkormányzati vagyont mutatja be a vagyonkataszter adatai alapján. (5) A 19. számú melléklet az adósságállomány alakulását szemlélteti. (6) A 20. számú melléklet a felvállalt készfizető kezességi hitelek visszafizetési ütemét mutatja be. 4 / 4

5 Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet (7) A 21. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata i pénzmaradványát tartalmazza. A 22/a. számú melléklet az általános iskolai közoktatási intézményi társulás, a 22/b. számú melléklet az óvodai közoktatási intézményi társulás, a 22/c. számú melléklet a közművelődési intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmát mutatja. (8) A Közép-Tiszavidéki Települések Kistérségi Társulása i működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 23/a. számú melléklet tartalmazza. A Közép-Tiszavidéki Települések Kistérségi Társulása bevételeit a 23/b. számú melléklet mutatja be. A Közép-Tiszavidéki Települések Kistérségi Társulása i pénzmaradványát a 23/c. számú melléklet szemlélteti. 4. (1) A Közép-Tiszavidéki Települések Kistérségi Társulása december 31-én megszűnt, pénzmaradvánnyal nem rendelkezik. (2) A Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás i pénzmaradványa 111 ezer Ft. (2) A Polgármesteri Hivatal ezer Ft tényleges pénzmaradvánnyal rendelkezik, mely a következők szerint kerül felosztásra célok szerint: - Működési célú felhasználásként 24 ezer Ft-ot az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott feladatokra, ezer Ft-ot az előző év negatív működési pénzmaradványára kell fordítani. - Felhalmozási célú felhasználásként a fel nem használt talajterhelési díjból környezetvédelmi beruházás megvalósítására ezer Ft-ot, a bérlakások értékesítése számlára befolyt összegből lakásfelújításra ezer Ft-ot kell elszámolni. (3) Az intézményi társulások vidéki tagintézményei ezer Ft működési pénzmaradvánnyal rendelkeznek. A közművelődési társulás tiszaroffi telephelye miatt 701 ezer Ft, nagyiváni telephelye miatt 372 ezer Ft negatív pénzmaradvány keletkezett, melyet a tagintézmény, illetve telephely szerinti önkormányzat megfizet. A társulások a pozitív pénzmaradványukat a következők szerint használják fel: a. 143 ezer Ft-ot az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására, mely a tomajmonostorai óvoda esetén: 143 ezer Ft, b. 223 ezer Ft-ot az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására, mely a tomajmonostorai óvoda esetén: 223 ezer Ft, c ezer Ft-ot az önkormányzati kiegészítések csökkentésére, mely csökkentés: a tiszaroffi általános iskola esetén: ezer Ft, a tomajmonostorai óvoda esetén: ezer Ft, a tiszaroffi óvoda esetén: ezer Ft, a tiszaszentimrei óvoda esetén: ezer Ft, 5 / 5

6 Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet a közművelődési feladatok tiszagyendai telephelye esetén: 314 ezer Ft, a közművelődési feladatok tomajmonostorai telephelye esetén: 215 ezer Ft, a közművelődési feladatok tiszaszentimrei telephelye esetén: 599 ezer Ft, a közművelődési feladatok tiszaigari telephelye esetén: 890 ezer Ft, d ezer Ft-ot az előző évek negatív pénzmaradványának rendezésére, mely rendezés: a tiszagyendai iskola esetén: ezer Ft, a tiszaszentimrei óvoda esetén: ezer Ft, a közművelődési feladatok tiszagyendai telephelye esetén: 381 ezer Ft, a közművelődési feladatok tomajmonostorai telephelye esetén: ezer Ft, a közművelődési feladatok tiszaszentimrei telephelye esetén: ezer Ft, a közművelődési feladatok tiszaigari telephelye esetén: 38 ezer Ft, e ezer Ft-ot önkormányzati kiegészítés visszautalására, mely: a tiszagyendai óvoda esetén: ezer Ft. 5. Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül a Kunhegyes Város Önkormányzata i költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 16.) rendelet, az azt módosító 8/2011. (III.30.), a 15/2011. (VII. 27.), a 20/2011. (IX.14.), a 22/2011. (XI. 30.), a 8/2012. (III.02.), és a 12/2012. (III. 28.) rendeletek. Kunhegyes, április 24. Szabó András polgármester Dr. Pénzes Tímea jegyző ZÁRADÉK: Kihirdetve: Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2011. (IV.13.) önkormányzati rendelet 22. (1)-(2) bekezdése alapján: április hó 25. napján Dr.Pénzes Tímea jegyző 6 / 6

7 Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet 2011.évi beszámoló mellékletei (16).xls 7 / 7

8 Kunhegyes Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen 1. sz. melléklet ezer Ft Sorszá m Bevétel megnevezése Eredeti elői. Módosított előir. Telj. Telj. %-a Sorszám Kiadások megnevezése Eredeti elői. Módosított elői. 1. Intézményi működési bevételek ,20 1. Személyi juttatások ,67 2. Önkormányzatok sajátos működési ,89 bevételei Munkaadót terhelő járulékok ,48 3. Önkormányzatok költségvetési 3. Dologi és egyéb folyó kiadások ,00 támogatása (műk.hitel kamata) ,26 4. Előző évi központi költségvetési ,00 kiegészítések, visszatérülések Ellátottak pénzbeli juttatásai ,87 5. Előző évi egyéb költségvetési 5. Önkormányzat által folyósított kiegészítések, visszatérülések ellátások, juttatások ,00 6. Működési célú, támogatásértékű 6. Működési célú, támogatásértékű ,54 bevételek kiadások ,94 7. Működési célú pénzeszközátvétel ,17 7. Működési célú pénzeszközátadások ,00 8. Működési célú támogatási 8. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése kölcsönök nyújtása ,00 9. Céltartalék (működési célú) 10. Általános tartalék ,00 A. Működési célú költségvetési G. Működési célú költségvetési , bevételek összesen (1+ +8) kiadások összesen ( ) 92,66 a. Működési hiány (ha A-G<0) ,00 g. Működési többlet (ha A-G>0) ,00 1. Felhalmozási és tőkejellegű ,11 bevételek 1. Beruházási kiadások ,37 2. Fejlesztési célú támogatások ,00 2. Felújítási kiadások ,79 3. Magánszemélyek kommunális Felhalmozási célú, támogatásértékű adója 3. kiadások ,00 4. Felhalmozási célú, támogatásértékű Felhalmozási célú ,97 bevételek 4. pénzeszközátadások ,71 5. Felhalmozási célú Felhalmozási célú támogatási ,00 pénzeszközátvétel 5. kölcsönök nyújtása 6. Felhalmozási célú támogatási Felhalmozási célú hitel, kibocsátott ,00 kölcsönök visszatérülése 6. kötvény kamata ,00 Telj. Telj. %-a 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/1. sz. melléklet 1/156

9 Kunhegyes Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen 1. sz. melléklet ezer Ft Sorszá m Bevétel megnevezése Eredeti elői. Módosított előir. Telj. Telj. %-a Sorszám Kiadások megnevezése Eredeti elői. Módosított elői. 7. Felhalmozási célú hitel felvétel 7. Céltartalék (felhalmozási célú) ,00 8. Felhalmozási célú ÁFAvisszatérülés 8. immateriális javak áfa-befizetése Értékesített tárgyi eszközök, 9. Értékesített tárgyi eszközök, Fejlesztési célú követeléselengedés, immateriális javak áfája tartozásátvállalás kiadásai Fejlesztési célú követeléselengedés, tartozásátvállalás bevételei B. Felhalmozási célú költségvetési H. Felhalmozási célú költségvetési , ,40 bevételek összesen (1+ +10) kiadások összesen (1+..+9) b. Felhalmozási hiány (ha B-H<0) ,27 h. Felhalmozási többlet (ha B-H>0) 0,00 I. Költségvetési bevételek ,32 IV. Költségvetési kiadások ,12 Hiány összesen (a+b) ,95 Többlet összesen (g+h) ,00 C. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele ,26 D. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele ,59 II. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (C+D) ,03 1. Működési hitelfelvétel ,00 1. Működési hiteltörlesztés ,00 2. Egyéb finanszírozás bevételei ,00 2. Egyéb finanszírozás kiadásai ,00 E. Működési célú finanszírozási Működési célú finanszírozási , ,00 bevételek (1+2) I. kiadások (1+2) 1. Fejlesztési célú hitelfelvétel 1. Fejlesztési célú hiteltörlesztés, fejlesztési célra kibocsátott ,40 kötvénybeváltás 2. Forgatási célú értékpapírok 2. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése bevételei vásárlása (fejlesztési bevételből (fejlesztési bevételből lekötött) lekötött) Telj. Telj. %-a 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/1. sz. melléklet 2/156

10 Kunhegyes Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen 1. sz. melléklet ezer Ft Sorszá m Bevétel megnevezése F. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1+2) Finanszírozási bevételek III. összesen (E+F) Bevételek (I+II+III) összesen Eredeti elői. Módosított előir. Telj. Telj. %-a ,45 V. Sorszám Kiadások megnevezése Eredeti elői. J. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1+2) Finanszírozási kiadások összesen (I+J) Módosított elői. Telj. Telj. %-a , , ,51 Kiadások összesen (IV+V) , évi beszámoló mellékletei (16)/1. sz. melléklet 3/156

11 Önkormányzati bevételek 2. sz. melléklet ezer Ft Sorszám elői. tt elői. a Bevétel megnevezése Eredeti Módosíto Telj. Telj. %- I. Működési bevételek ,69 1. Működési bevételek ,20 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,89 A. Illetékek B. Helyi adók ,39 ba. Magánszemélyek kommunális adója ,72 bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után ,86 bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után ,32 bd. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után ,33 be. Pótlékok, bírságok ,30 C. Átengedett központi adók ,74 ca. Személyi jövedelemadó átengedett része ,00 cb. Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt ,00 cc. Gépjárműadó ,19 cd. Föld bérbeadásának forrásadója ,14 D. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,73 da. Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság db. Talajterhelési díj ,76 dc. Egyéb sajátos bevételek ,78 3. Működési támogatások ,00 A. Normatív hozzájárulások ,00 aa. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött ,00 ab. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött ,00 B. Központosított előirányzat ,00 C. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása ,00 D. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása E. Normatív, kötött felhasználású támogatások ,00 4. Egyéb működési bevételek ,16 A. Támogatásértékű működési bevételek ,56 B. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ,17 C. Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel D. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések ,00 II. Felhalmozási bevételek ,48 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,11 A. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,45 B. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei ,22 C. Pénzügyi befektetések bevételei ,00 2. Felhalmozási támogatások , évi beszámoló mellékletei (16)/2. sz. melléklet 4/156

12 Önkormányzati bevételek 2. sz. melléklet ezer Ft Sorszám Bevétel megnevezése Eredeti elői. Módosíto tt elői. Telj. Telj. %- a A. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak ,00 B. Fejlesztési célú támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek ,97 A. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,97 B. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ,00 C. Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérülése ,00 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Szociális kölcsön visszatérülése (éven túli) Szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli) 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése ,00 Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli) Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli) ,00 Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli) IV. Pénzforgalom nélküli bevételek, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Költségvetési bevételek (I+ +IV.) ,32 V. Előző évek pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybe vétele ,03 1. Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele ,03 A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele ,59 B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele ,80 2. Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei ,00 1. Működési célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátás működési célra ,00 A Működési célú hitelfelvétel ,00 B Kötvénykibocsátás működési célra 0 0 0,00 2. Felhalmozási célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátásfelhalmozási célra A Felhalmozási célú hitelfelvétel 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/2. sz. melléklet 5/156

13 Önkormányzati bevételek 2. sz. melléklet ezer Ft Sorszám elői. tt elői. a Bevétel megnevezése Eredeti Módosíto Telj. Telj. %- B Kötvénykibocsátás felhalmozási célra VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00 Finanszírozási bevételek összesen (V.+..+VIII.) ,04 Települési önkormányzat bevételei összesen ,51 XII. Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei ,00 XIII. Közép-Tiszavidéki Települések Kistérségi Társulása ,00 XIV. Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás ,33 Önkormányzati bevételek mindösszesen: , évi beszámoló mellékletei (16)/2. sz. melléklet 6/156

14 Polgármesteri Hivatal bevételei 2/a. sz. melléklet ezer Ft Sorszám Bevétel megnevezése Eredeti elői. Módosított elői. Telj. Telj. %-a I. Működési bevételek ,90 1. Működési bevételek ,41 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,89 A. Illetékek B. Helyi adók ,39 ba. Magánszemélyek kommunális adója ,72 bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után ,86 bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után ,32 bd. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után ,33 be. Pótlékok, bírságok ,30 C. Átengedett központi adók ,74 ca. Személyi jövedelemadó átengedett része ,00 cb. Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt ,00 cc. Gépjárműadó ,19 cd. Föld bérbeadásának forrásadója ,14 D. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,73 da. Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság db. Talajterhelési díj ,76 dc. Egyéb sajátos bevételek ,78 3. Működési támogatások ,00 A. Normatív hozzájárulások ,00 aa. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött ,00 ab. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött ,00 B. Központosított előirányzat ,00 Nyári gyermekétkeztetés támogatása ,00 Prémium éves foglalkoztatás támogatása ,00 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat ,00 Létszámcsökkentés támogatása ,00 Könyvtári támogatás ,00 Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása ,00 Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása ,00 Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi ,00 támogatása C. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása ,00 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő helyi önkormányzatok támogatása ,00 Vis maior tartalékból kapott támogatás ,00 Egyéb központi támogatás ,00 D. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/2.a. sz. melléklet 7/156

15 Polgármesteri Hivatal bevételei 2/a. sz. melléklet ezer Ft Sorszám Bevétel megnevezése Eredeti elői. Módosított elői. Telj. Telj. %-a E. Normatív, kötött felhasználású támogatások ,00 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz ,00 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ,00 4. Egyéb működési bevételek ,13 A. Támogatásértékű működési bevételek ,46 Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől - Rendszeres ,00 gyermekvédelmi támogatáshoz Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához ,88 Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől - Iskolatej program támogatása Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől - i népszámlálás előlege Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől - Parlagfűmentesítési Alapból támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől - Roma fiatalok tanulmányi támogatása Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől - Ifjúságbarát önkormányzatok támogatása Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra - Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása - TÁMOP Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra - " A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Kunhegyesen " TIOP Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra - " Mihály Napi rendezvény" Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra - " ZOUNOK I. " projekt , , , , , , , , , évi beszámoló mellékletei (16)/2.a. sz. melléklet 8/156

16 Polgármesteri Hivatal bevételei 2/a. sz. melléklet ezer Ft Sorszám Bevétel megnevezése Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra - " ZOUNOK II. " projekt Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból egyéb programokra -A kistelepülési iskolák támogatása (Tiszagyenda Általános Iskola) Működési célú támogatásértékű bevétel TB alapoktól Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Tornaterem önerő- Tiszagyenda Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Tornaterem önerő- Tiszaroff Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Óvodai Intézményi társuláshoz- Tiszagyenda Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Óvodai Intézményi társuláshoz- Tiszaroff Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Óvodai Intézményi társuláshoz- Tiszaszentimre Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Óvodai Intézményi társuláshoz- Tomajmonostora Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Általános Iskolai Intézményi társuláshoz- Tiszagyenda Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Általános Iskolai Intézményi társuláshoz- Tiszaroff Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Tiszagyenda Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Tiszaroff Önkormányzata Eredeti elői. Módosított elői. Telj. Telj. %-a , , , , , , , , , , , , , évi beszámoló mellékletei (16)/2.a. sz. melléklet 9/156

17 Polgármesteri Hivatal bevételei 2/a. sz. melléklet ezer Ft Sorszám Bevétel megnevezése Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Tiszaszentimre Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Tomajmonostora Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Nagyiván Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Tiszaigar Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz (érdekeltségnövelő támogatás önereje)- Tiszaroff Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz (érdekeltségnövelő támogatás önereje)- Tiszagyenda Önkormányzata Eredeti elői. Módosított elői. Telj. Telj. %-a , , , , , ,00 Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közép-tiszavidéki Települések ,00 Kistérségi Társulása számlamegszűntetés Működési célú támogatási értékű bevétel (Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat megszűnése) ,00 Működési célú támogatásértékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulattól Óvodai Intézményi Társuláshoz Működési célú támogatásértékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulattól Általános Iskolai Intézményi Társuláshoz Működési célú támogatásértékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz B. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről C. Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel , , , , évi beszámoló mellékletei (16)/2.a. sz. melléklet 10/156

18 Polgármesteri Hivatal bevételei 2/a. sz. melléklet ezer Ft Bevétel megnevezése Eredeti elői. Módosított elői. Telj. Telj. %-a D. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések ,00 II. Felhalmozási bevételek ,48 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,11 A. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,45 Sorszám B. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei ,22 C. Pénzügyi befektetések bevételei ,00 2. Felhalmozási támogatások ,00 A. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak ,00 B. Fejlesztési célú támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek ,97 A. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,97 Beruházási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől ,94 Otthonteremtési támogatás Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra ,00 "Árpád körút, Gyepszél utca építése" Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra ,00 "Funkcióbővítő településfejlesztés" LHH Kistérségben Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra ,00 "Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység " Támogatási előleg Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "Alapfokú oktatás intézményeinek, ,12 programjainak komplex támogatása" Tornaterem beruházás évi beszámoló mellékletei (16)/2.a. sz. melléklet 11/156

19 Polgármesteri Hivatal bevételei 2/a. sz. melléklet ezer Ft Sorszám Bevétel megnevezése Eredeti elői. Módosított elői. Telj. Telj. %-a Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "A pedagógiai módszertani reformot támogató ,00 informatikai infrastruktúra fejlesztése Kunhegyesen" TIOP Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "Akadálymentesítés - Tiszaroff Általános ,00 Iskola (2009. évről húzódó elszámolás) Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra ,00 "ZOUNOK I." projekt Beruházási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól "Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex ,04 támogatása" Tornaterem beruházás Felújítási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra ,00 "Szabadság tér Revitalizáció II." Beruházási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból - START ,00 közmunkaprogram B. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ,00 C. Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérülése ,00 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 0,00 Szociális kölcsön visszatérülése (éven túli) Szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli) 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök ,00 visszatérülése Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli) ,00 Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli) , évi beszámoló mellékletei (16)/2.a. sz. melléklet 12/156

20 Polgármesteri Hivatal bevételei 2/a. sz. melléklet ezer Ft Sorszám Bevétel megnevezése Eredeti elői. Módosított elői. Telj. Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli) Telj. %-a IV. Pénzforgalom nélküli bevételek, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Költségvetési bevételek (I+ +IV.) ,45 V. Előző évek pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybe vétele ,13 1. Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele ,13 A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele ,59 B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele ,07 2. Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei ,00 1. Működési célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátás működési célra 0,00 A Működési célú hitelfelvétel ,00 B Kötvénykibocsátás működési célra 2. Felhalmozási célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátásfelhalmozási célra 0,00 A Felhalmozási célú hitelfelvétel B Kötvénykibocsátás felhalmozási célra VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00 Finanszírozási bevételek összesen (V.+..+VIII.) ,25 Polgármesteri Hivatal bevételei összesen ,56 0, évi beszámoló mellékletei (16)/2.a. sz. melléklet 13/156

21 Kunhegyes Város Óvodai Intézménye bevételei 2/b. sz. melléklet ezer Ft Bevétel megnevezése Eredeti elői. Sorszám Módosított elői. Telj. Telj. %- a I. Működési bevételek ,03 1. Működési bevételek ,03 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei A. Illetékek B. Helyi adók ba. Magánszemélyek kommunális adója bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után ,00 bd. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után ,00 be. Pótlékok, bírságok C. Átengedett központi adók ca. Személyi jövedelemadó átengedett része cb. Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt ,00 cc. Gépjárműadó cd. Föld bérbeadásának forrásadója D. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek da. Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság db. Talajterhelési díj dc. Egyéb sajátos bevételek 3. Működési támogatások A. Normatív hozzájárulások aa. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött ab. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött B. Központosított előirányzat C. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása D. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 0,00 E. Normatív, kötött felhasználású támogatások 4. Egyéb működési bevételek A. Támogatásértékű működési bevételek B. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ,00 C. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0,00 D. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek A. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése B. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei ,00 C. Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások A. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak B. Fejlesztési célú támogatások 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/2b. sz. melléklet 14/156

22 Kunhegyes Város Óvodai Intézménye bevételei 2/b. sz. melléklet ezer Ft Bevétel megnevezése Eredeti elői. Sorszám Módosított elői. Telj. Telj. %- a 3. Egyéb felhalmozási bevételek A. Támogatásértékű felhalmozási bevételek B. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0,00 C. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0,00 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Szociális kölcsön visszatérülése (éven túli) Szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli) 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli) Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli) Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli) IV. Pénzforgalom nélküli bevételek, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Költségvetési bevételek (I+ +IV.) ,03 V. Előző évek pénzmaradványának és vállalkozási ,00 maradványának igénybe vétele 1. Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele ,00 A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele ,00 2. Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1. Működési célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátás működési célra 0,00 A Működési célú hitelfelvétel B Kötvénykibocsátás működési célra 2. Felhalmozási célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátásfelhalmozási célra 0,00 A Felhalmozási célú hitelfelvétel B Kötvénykibocsátás felhalmozási célra VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00 Finanszírozási bevételek összesen (V.+..+VIII.) ,59 Kunhegyes Város Óvodai Intézménye bevételei ,51 összesen intézményfinanszírozás évi beszámoló mellékletei (16)/2b. sz. melléklet 15/156

23 Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola bevételei Bevétel megnevezése Eredeti elői. Sorszám Módosított elői. Telj. 2/c. sz. melléklet ezer Ft Telj. %- a I. Működési bevételek ,01 1. Működési bevételek ,02 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei A. Illetékek B. Helyi adók ba. Magánszemélyek kommunális adója bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bd. után Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési be. tevékenység Pótlékok, bírságok után C. Átengedett központi adók ca. Személyi jövedelemadó átengedett része cb. Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás mérséklése cc. Gépjárműadó cd. Föld bérbeadásának forrásadója D. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek da. Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság db. Talajterhelési díj dc. Egyéb sajátos bevételek 3. Működési támogatások A. Normatív hozzájárulások aa. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött ab. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött B. Központosított előirányzat C. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása D. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 0,00 E. Normatív, kötött felhasználású támogatások 4. Egyéb működési bevételek ,00 A. Támogatásértékű működési bevételek ,00 Iskolagyümölcs program Kunhegyesi Tagintézmény ,00 Útravaló ösztöndíjak UK-2707 Kunhegyesi Tagintézmény 100,00 Útravaló ösztöndíjak UK-0259 Kunhegyesi Tagintézmény 100,00 Nemzeti Sportintézet tanórai foglalkozáson kivüli iskolai labdarugás feladataira Kunhegyesi Tagintézmény 100,00 NSZFI szakiskolai tanulók ösztöndíja Kunhegyesi Tagintézmény Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Kossuth est támogatása Útravaló ösztöndíjak UK-2707 Tiszagyendai Tagintézmény Útravaló ösztöndíjak UK-0259 Tiszagyendai Tagintézmény ,00 100,00 100,00 100, évi beszámoló mellékletei (16)/2.c. sz. melléklet 16/156

24 Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola bevételei Bevétel megnevezése Eredeti elői. Sorszám Módosított elői. Telj. 2/c. sz. melléklet ezer Ft Telj. %- a Iskolagyümölcs program Tiszagyendai Tagintézmény ,00 Útravaló ösztöndíjak UK-0259 Tiszaroffi Tagintézmény ,00 Iskolagyümölcs program Tiszaroffi Tagintézmény ,00 Útravaló ösztöndíjak UK-2707 Kunhegyesi Tagintézmény II. félév ,00 Útravaló ösztöndíjak UK-0259 Kunhegyesi Tagintézmény II. félév ,00 Útravaló ösztöndíjak UK-2707 Tiszagyendai Tagintézmény II. félév ,00 Útravaló ösztöndíjak UK-0259 Tiszagyendai Tagintézmény II. félév ,00 Útravaló ösztöndíjak UK-0259 Tiszaroffi Tagintézmény II. félév ,00 NSZFI szakiskolai tanulók ösztöndíja Kunhegyesi Tagintézmény (szeptember-nov hónapokra járó összeg) ,00 Iskolagyümölcs program hó Kunhegyesi Tagintézmény ,00 Iskolagyümölcs program hó Tiszagyendai Tagintézmény ,00 Iskolagyümölcs program hó Tiszaroffi Tagintézmény ,00 B. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 100,00 Reál osztálykassza Kunhegyesi Tagintézmény ,00 Reál osztálykassza Tiszaroffi Tagintézmény ,00 Ökomat Kft - elektromos hulladékgyűjtésből származó támogatás - Kunhegyesi tagintézmény 100,00 C. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, D. Előző pénzmaradvány évi átvétel költségvetési kiegészítések, II. visszatérülések Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek A. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése B. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 0,00 C. Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások A. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak B. Fejlesztési célú támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek A. Támogatásértékű felhalmozási bevételek B. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0, évi beszámoló mellékletei (16)/2.c. sz. melléklet 17/156

25 Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola bevételei Bevétel megnevezése Eredeti elői. Sorszám Módosított elői. Telj. 2/c. sz. melléklet ezer Ft Telj. %- a C. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0,00 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Szociális kölcsön visszatérülése (éven túli) Szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli) 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése ,00 Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli) Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli) Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli) IV. Pénzforgalom nélküli bevételek, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Költségvetési bevételek (I+ +IV.) ,01 V. Előző évek pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybe vétele ,00 1. Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele ,00 A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele ,00 Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele ,00 2. Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele 0,00 VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1. Működési célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátás működési célra 0,00 A Működési célú hitelfelvétel B Kötvénykibocsátás működési célra 2. Felhalmozási célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátásfelhalmozási célra 0,00 A Felhalmozási célú hitelfelvétel B Kötvénykibocsátás felhalmozási célra VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00 Finanszírozási bevételek összesen (V.+..+VIII.) ,25 Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola ,85 bevételei összesen Intézményfinanszírozás évi beszámoló mellékletei (16)/2.c. sz. melléklet 18/156

26 Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételei Eredeti Bevétel megnevezése elői. Sorszám Módosított elői. Telj. 2/d. sz. melléklet ezer Ft Telj. %- a I. Működési bevételek ,47 1. Működési bevételek ,70 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei A. Illetékek B. Helyi adók ba. Magánszemélyek kommunális adója bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után bd. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után be. Pótlékok, bírságok C. Átengedett központi adók ca. Személyi jövedelemadó átengedett része cb. Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt cc. Gépjárműadó cd. Föld bérbeadásának forrásadója D. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek da. Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság db. Talajterhelési díj dc. Egyéb sajátos bevételek 3. Működési támogatások A. Normatív hozzájárulások aa. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött ab. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött B. Központosított előirányzat C. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása D. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása E. Normatív, kötött felhasználású támogatások 4. Egyéb működési bevételek ,00 A. Támogatásértékű működési bevételek ,00 Nemzeti Kulturális Alap - alkotótábor támogatása ,00 Nemzeti Kulturális Alap- amatőr nap támogatása ,00 Nemzeti Kulturális Alap - Kiállítás és néprajzi előadások tartása ,00 Jász-Nagykun-Szolnok megyei Önkormnyzat- Idősek klubja kirándulás támogatása ,00 Jász-Nagykun-Szolnok megyei Önkormnyzat- Karácsonyi csillagok ,00 B. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ,00 Nagykun Hagyományőrző Társulat - hagyományok ápolása , évi beszámoló mellékletei (16)/2.d. sz. melléklet 19/156

27 Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételei Eredeti Bevétel megnevezése elői. Sorszám Módosított elői. Telj. 2/d. sz. melléklet ezer Ft Telj. %- a C. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel D. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek A. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése B. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei C. Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások A. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak B. Fejlesztési célú támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek A. Támogatásértékű felhalmozási bevételek B. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről C. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Szociális kölcsön visszatérülése (éven túli) Szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli) 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli) Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli) Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli) IV. Pénzforgalom nélküli bevételek, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Költségvetési bevételek (I+ +IV.) ,47 V. Előző évek pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybe vétele 1. Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele 0,00 2. Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/2.d. sz. melléklet 20/156

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 20/2011.(IX.14.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A i költségvetés módosítása Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről 6/2012 (II.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről - 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés teljesítéséről Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1992. évi

Részletesebben

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 213. évi előirányzat

Részletesebben

- 1-10/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelete. a évi költségvetés teljesítéséről

- 1-10/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelete. a évi költségvetés teljesítéséről - 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelete a i költségvetés teljesítéséről Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról

a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról 1./2009. (.) MeHVM rendelet a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi

Részletesebben

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/ 2011. (V.3.) önkormányzati rendelete Albertirsa Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Albertirsa Város Önkormányzatának

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 9/2012. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2. A költségvetési rendelet 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A költségvetési rendelet 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Mezőfalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról Mezőfalva

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VI. 15.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

Eredeti elői. Eredeti. Sorszám Kiadások megnevezése. Bevétel megnevezése

Eredeti elői. Eredeti. Sorszám Kiadások megnevezése. Bevétel megnevezése Kunhegyes Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen 1. sz. melléklet ezer Ft Bevétel megnevezése Eredeti elői. Kiadások megnevezése Eredeti elői. 1. Intézményi működési

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. K I V O N A T Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. augusztus 30-án (csütörtök) 13 00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat.../2014. (...) határozata a 2014. évi költségvetéséről A Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az Alaptörvény 32. (1)

Részletesebben

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2015. ÉV

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2015. ÉV SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 215. ÉV Salgótarján, 216. április 18. Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület 2012. szeptember 20.-i ülésére 9. napirend. Tóth Antal pénzügyi Bizottság elnöke

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület 2012. szeptember 20.-i ülésére 9. napirend. Tóth Antal pénzügyi Bizottság elnöke E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület 2012. szeptember 20.-i ülésére 9. napirend TÁRGY: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.)

Részletesebben

TÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. ( I.25. ) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

TÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. ( I.25. ) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL TÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. ( I.25. ) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2010. (IX. 03.) rendeletével módosított. 1/2010. (III. 01.) rendelete

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2010. (IX. 03.) rendeletével módosított. 1/2010. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (IX. 03.) rendeletével módosított 1/2010. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről (a módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Fercsák András képviselő Gál István képviselő

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2013. évi költségvetését

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2013. évi költségvetését PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 22. szám 2007. november 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 49/2007. (XI. 23.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

. NAPIREND Ügyiratszám: /2012.

. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. . NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. szeptemberi 12-i nyilvános ülésére Tárgy:Monoszló Község Önkormányzatának 2012 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő:

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

8/2011. számú. 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.) 5-9/2011. (IV.28.) sz.

8/2011. számú. 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.) 5-9/2011. (IV.28.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 3607-2/2011. 8/2011. számú 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.)

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete 1 Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. Dobó Zoltán polgármester

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. Dobó Zoltán polgármester 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat 1. sz. melléklet Költségvetés mérlege 2010. év Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat I. Működési bevételek 192 875 I. Működési kiadások 817 679 II. Támogatások 461 729 II. Felhalmozási

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 12-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 12-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 12-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015. (III.9.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK 2. függelék az 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK I. Testület működése, képviselők, bizottságok, tisztségviselők Az SZMSZ-ben meghatározott

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/215 (V.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló a 1/214(XII.19.) és a 4/214(V.6.) rendelettel, 8/214(IX.16.) rendelettel

Részletesebben

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének /01. (II.0.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 01. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Nagymányok Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének könyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (VIII.29.) KT. sz.

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015.december 2-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015.december 2-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Beszámoló Békés Város 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, és az 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

(1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi módosított költségvetésének

(1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi módosított költségvetésének Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (. ) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzatának

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 8. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. SZEPTEMBER 27. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 30/2013. (IX.27.) ÖR. ZMJVK 31/2013. (IX.27.) ÖR. ZMJVK 32/2013.

Részletesebben

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.( X.16.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.11.) önkormányzati

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64%

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64% Önkormányzati bevételi ok teljesülése 2008. év (eft) 1.sz. melléklet M E G N E V E Z É S PM. Hivatal Cigány Kisebbségi Önk. Lengyel Kisebbségi Önk. Német Kisebbségi Önk. Városgondnokság Ebből: GYÓMI Összesen

Részletesebben

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012.

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. ÖR. száma Tárgya Módosítás Hatályon kívül helyezve 1/2012. (II. 20.) 2012. évi költségvetési rendelet 2/2012. (III. 08.) 2/2012. (III. 08.) 2012. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1 Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2012. (XII. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2012. (XII. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2012. (XII. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE Kisszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE Az önkormányzat költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kisszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

1.) ponthoz: 2.)ponthoz:

1.) ponthoz: 2.)ponthoz: Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. november 23-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.)

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó 1 T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Beszámoló a városrészi Önkormányzatok 2011. évi tevékenységéről. 2. 6/2011.(II.24) sz. ÖKT. Rendelet módosítása. 3. 2012. évi víz- és szennyvízcsatorna szolgáltatási díjak

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez (Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása) Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztést

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

2013. évi. 18. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült

2013. évi. 18. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült 2013. évi 18. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a 2010. évi zárszámadásról (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Feladat megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 233 991 242 010 103 1. Önkormányzatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 20.127 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése A tétel megnevezése Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. 1. Pénzeszközök 19 798 163 488 2. Állampapírok 411 306 73 476 a) forgatási célú 411 325 73 408 b) befektetési célú

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/377-1/2012/I. Üi.: Simonné Fazekas Erika Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (II..) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének. évi költségvetéséről Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzata

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére. E L Ő T E R J E S Z T É S C S A N Á D P A L O T A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E R É S Z É R E Ügyiratszám: 1431/2015. Tárgy: Csanádpalota Térségi Szociális és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása és Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex

Részletesebben