2.) Az Önkormányzat IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető"

Átírás

1 BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 29-én (csütörtök) h kezdettel tartandó nyilvános ülésére. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) Javasolt napirendek: 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló a két ülés között végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről. Előadó: Horváth László polgármester 2.) Az Önkormányzat IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető 3.) Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciója Előadó: Horváth László polgármester 4.) A hulladékkezelési közszolgáltatás évi díjmegállapításának előkészítése Előadó: Schenk István jegyző 5.) Helyi adókról szóló rendelet módosítása Előadó: Schenk István jegyző 6.) Folyékony hulladékkezelés 2013.évi díjaira a DRV Zrt. díjajánlata Előadó: Schenk István jegyző 7.) Tájékoztató az üdülési szezonban elvégzett munkáról, a Községi Strand működéséről Előadó: Osvald János településüzemeltetési csoportvezető 8.) Belső ellenőrzés évi feladatai Előadó: Schenk István jegyző 9.) A tiltott kirívóan közösségellenes magatartásokról, valamint azok szankcionálásáról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése Előadó: Schenk István jegyző 10.) évi költségvetést érintő rendeletek felülvizsgálata Előadó: Schenk István jegyző 11.) B.berény, Kossuth téri játszótér építése pályázat Előadó: Horváth László polgármester 13.) Egyebek. A napirendek fontosságára való tekintettel kérem az ülésen megjelenni szíveskedjék. Esetleges távolmaradását előre kérem jelezze. Balatonberény, október 24. Horváth László polgármester sk

2 Községi Önkormányzat 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1 Szöveges előterjesztés az önkormányzat IV. félévi előirányzat módosításához ( testületi ülésre) Tisztelt Képviselő-Testület! Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló, módosított 3/2012.(II.29.) rendeletének 15..(1), (2) bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzat IV. félévi előirányzat módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő. I.Központi pótelőirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások eft normatív támogatást az 1. sz. mellékletben felsorolt szociális célú kifizetésekre nyújtottak. Nem a teljes bevételi összeggel emeltük meg kiadási előirányzatainkat, mert az eredeti költségvetésben átvett pénzeszközként terveztük meg bevételeink között szociális kiadásaink állami támogatás fedezetét, ezért most 995 eft pótelőirányzattal a bevételi oldalunkat csökkentettük eft foglalkozást helyettesítő támogatással azonban már a szociális kifizetések előirányzatát, mert a tervezett összeget már most meghaladják a tényleges kifizetések. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás céljára második félévben 348 eft-ot biztosítottak. Egyéb központi támogatások A költségvetési szervek dolgozóinak kereset-kiegészítéséhez eddig 979 eft pótelőirányzatot kaptunk, amire szintén előirányzatot terveztünk, ebből még 806 eft állt rendelkezésre a költségvetésünkben, így csak 173 eft-al módosítjuk kiadási előirányzatunkat. Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás A védőnő részéről érkezett átcsoportosítási kérelemben számítógép és védőnői program vásárlásához kért fedezetet. Az eredeti dologi kiadási előirányzatok erre fedezetet nyújtanak, és a költségvetés főösszegében az átcsoportosítás nem jelent változást, ezért a polgármester a kérelemben leírtakat jóváhagyta. A babakocsi tároló építése házilagos kivitelezésben készült, az orvosi rendelő épületének felújításával. Ennek kialakítása 283 eft-ba került, ez eredetileg nem szerepelt a költségvetésbe, de a védőnői szolgálat dologi kiadásainak átcsoportosításával a fedezet biztosítható a költségvetés főösszegének módosítása nélkül. Költségvetésünk főösszege eft-tal nő, a jelenlegi módosítás után eft lesz. Balatonberény, november 15. Darvasné S.J. pénzügyi vezető

3 Községi Önkormányzat Balatonberény, Kossuth tér 1. 1 Előterjesztés a 2012.IV. félévben engedélyezett pótelőirányzatokról, a testületi ülésre I. Központi pótelőirányzatok, önkormányzatnál ezer Ft Megnevezés Bevétel Kiadás Növekedés Csökkenés Növekedés Csökkenés Norm. Kötött felhaszn.tám.ei Társadalom pol.juttatások ei Lakásfenntartási támogatás ei. 442 Rendszeres szoc.segély ei 130 Ápolási díj 243 Időskorúak járuléka 180 Foglalkoztatást hely. Tám. Ei Rendkív. Gyermekvéd.tám. Ei. 348 Műk.c.pénzeszk.átvétel ei. 995 Társadalom pol.juttatások ei. Foglalk.hely.tám Társadalom pol.juttatások ei. Rendkív.GYVT. 348 Egyéb központi támogatások Közszféra dolg. Bérkompenzációja 979 Személyi juttatások ei. 173 Működési c.pénzeszköz átvétel ei. 806 Központi ei mód. Összesen : II./1. Saját hatáskörű előirányzat módosítás, átcsoportosítás önkormányzatnál ezer Ft Megnevezés Bevétel Kiadás Növekedés Csökkenés Növekedés Csökkenés Laptop és védőnői szoftver vásárlás, dologi kiad. terhére ( átcsoportosítás) Felhalmozási kiadás ei. (Laptop, szoftver) 118 Felújítási kiadások ei. (babakocsi tároló) 229 Felhalmozási kiadás ei. (ÁFA) 86 Dologi kiadások ei. 433 Saját hatáskörű előirányzatmód.összesen: Saját + Központi előirányzatmód. Összesen: Önkorm. Költségvetésének változása, növekedés Irányító szerv alá tart. Ktvetési szervek támogatás ei. Nettósított önkormányzati költségvetés főösszegének növekedése Balatonberény, november 15. Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető

4 Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló a 13/2012. (VII.05.) rendelettel módosított, 3/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. 2. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön címet alkotnak. I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke 3. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes évi költségvetését ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. Ezen belül: aa) a működési célú bevételt ebből: e Ft-ban

5 - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket e Ft-ban - előző évi pénzmaradványt e Ft-ban ba) a működési célú kiadásokat ebből: e Ft-ban - a személyi juttatások kiadásait e Ft-ban - a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót e Ft-ban - a dologi kiadásokat e Ft-ban - az ellátottak pénzbeli juttatásait e Ft-ban - egyéb működési célú kiadásokat e Ft-ban - az általános tartalékot e Ft-ban - a céltartalékot 100 e Ft-ban - finanszírozási pénzügyi műveletek eft-ban ab) a felhalmozási célú bevételt e Ft-ban ebből: - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket e Ft-ban - előző évi pénzmaradványt e Ft-ban bb) a felhalmozási célú kiadást e Ft-ban ebből: - intézményi beruházások összegét e Ft-ban - felújítások összegét e Ft-ban - egyéb felhalmozási kiadások összegét e Ft-ban - fejlesztési tartalék összegét e Ft-ban - felhalmozási finanszírozási pénzügyi műveletek e Ft-ban állapítja meg. A költségvetési hiány/többlet c) költségvetési hiányát E Ft-ban, ca) működési költségvetési hiányát cb) felhalmozási költségvetési hiányát E Ft-ban, E Ft-ban, d) előző évi elfogadott pénzmaradványát E. Ft-ban, da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradványát E Ft-ban, db) d. ) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradványát E Ft-ban, 2

6 e) finanszírozási célú műveletek bevételét E Ft-ban, ea) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét E Ft-ban, eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét E Ft-ban, f) finanszírozási célú műveletek kiadását E Ft-ban, fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását E Ft-ban, E Ft-ban, állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 3. (1) bekezdés d) pontja alapján hagyja jóvá. (3) A képviselő-testület az (1) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. (1) bekezdés e), f) pontja alapján hagyja jóvá. Az önkormányzat bevételei és kiadásai (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza. (2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza. 4. (3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. (4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza. (5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 6. melléklete tartalmazza. (6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza. (7) A képviselő-testület a polgármesteri hivatal (ÖMG) költségvetését e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá. (8) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szerveinek (GAMESZ, Művelődési Ház) bevételeit és kiadásait e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá. (9) A képviselő-testület a Balatonberény Község Önkormányzata költségvetésében szereplő nem intézményi bevételeket és kiadásokat e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá. 3

7 (10) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát, továbbá az önkormányzat költségvetésében engedélyezett létszámot, külön kiemelve a közfoglalkoztatottak létszámát, e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg. (11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 12. melléklete tartalmazza. (12) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök 5. (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel összege eft, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitel összege e Ft. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére. A bevételi többlet kezelése 6. (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását eft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt. Általános és céltartalék 7. (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 100 ezer Ft összegben e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg. (2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát Ebből működési célú: Fejlesztési célú: ezer Ft összegben állapítja meg eft, eft. (3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt. 4

8 Több éves kihatással járó feladatok 8. A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. Előirányzat-felhasználási ütemterv 9. A évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 16. melléklet tartalmazza. Közvetetett támogatások 10. (1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza. II. A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 11. (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2011. (V.27.) önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre és bizottságra nem ruházza át. (2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak. (3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz. (4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. (2) bekezdésben foglalt módon dönt. 12. (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. (2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. (3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be nem teljesíthetők. 5

9 (4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan. (5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. (6) Az intézmények használatába adott önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási, beruházási, felújítási, hasznosítási szabályokat az önkormányzat Vagyongazdálkodásáról szóló módosított 8/2007.(IV.26.) számú rendelete tartalmazza. (7) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak. 13. A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá. 14. (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal. A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a polgármesteri hivatal gondoskodik, az e tekintetben hozzárendelt költségvetési szervekkel kötött Munkamegosztási Megállapodásban foglaltak szerint. 15. (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. (2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e törvény rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai 16. (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt. (2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiemelt kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett. 6

10 (3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36.. (2) bekezdésében foglalt eseteket. (4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során a Képviselő-testület által kötelezően előírt bevételei összegen ( módosított intézményi összesen bevételi előirányzat) felüli bevételével szabadon rendelkezik az alapfeladatainak sérelme nélkül felhasználhatja dologi kiadásokra. (5) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyigazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor. (6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget. (7) A Képviselő-testület által jóváhagyott kötelező előirányzatok között átcsoportosítani nem lehet, kivéve a helyi önkormányzati feladatok ellátása érdekében a polgármester kezdeményezésére, a Képviselőtestület engedélyével. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások 17. (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) csak a költségvetésben e jogcímen tervezett, a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzat használható fel. (2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. (3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl. (4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését. Támogatási szerződés 18. (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. (2) A támogatási szerződésben meg kell határozni: a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását, b) a támogatás összegét, c) a támogatás felhasználásának célját, d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét, e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését, f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat, g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét, h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét, i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket, 7

11 j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét, k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait, l) a támogatott tevékenység megvalósítása során a költségvetésből nyújtott támogatás terhére a 100 ezer Ft értékhatárt meghaladó értékű, árú beszerzésre vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a támogatott kizárólag írásban köthet. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértése a szerződés érvényességét nem érinti, azonban az annak teljesítése érdekében történt kifizetés a támogatott tevékenység költségei között nem vehetők figyelembe. (3) A céljelleggel juttatott támogatások elbírálása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. (4) A támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) minden év január 31. napjáig nyújtható be. (5) A Képviselő-testület a Pénzügyi,-Településfejlesztési,- Környezetvédelmi és idegenforgalmi Bizottságot ( továbbiakban Pénzügyi Bizottság ) bízta meg a kérelmek elbírálásával kapcsolatos előkészítő munkával, ennek keretében a bizottság hiánypótlásra szólíthatja fel a kérelmezőt, majd véleményezi a benyújtott kérelmeket és írásban javaslatot tesz a testület felé a támogatási összeg megjelölésével, a támogatási igény benyújtási határidejét követő első bizottsági ülésen, de legkésőbb a testület soron következő ülése előtt. A Képviselő-testület a döntést követő 15 (munka)napon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról. (6) A támogatás folyósításának, a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül nyílik meg a lehetősége. A támogatások kiutalása a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra. (7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást odaítélő testület felé. (8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év március 31. napjáig köteles eleget tenni. A Pénzügyi Bizottság az előző évi elszámolásokat felülvizsgálja,az erről készített beszámolót írásban a testület részére megküldi, a Képviselő-testület legkésőbb a zárszámadás tárgyalásakor ennek elfogadásáról dönt. (9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb, következő évi támogatás nem ítélhető meg. (10) A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal költségvetésében a működési pénzeszközátadás nonprofit szervezeteknek című kiadáson belül Ft támogatás felhasználására a polgármestert felhatalmazza. E keretből alapítványi támogatás nem teljesíthető az Ötv. 10..(1) bekezdés d.) pontja alapján. (11) Társulási Megállapodás alapján átadott pénzeszközök elszámolása a megállapodásban rögzítettek szerint történik, a zárszámadás elfogadása előtt a gesztor önkormányzat által megküldött elszámolást a Képviselő-testület tárgyalja és dönt az elfogadásáról. (12) A Képviselő-testület 2 évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését. (13) Az önkormányzat által nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési célra nyújtott támogatások közül azokat, melyek - adott költségvetési évben egybeszámított összege a kettőszázezer forintot nem haladja meg,a honlapon nem kell közzétenni. 8

12 19. A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül. 20. (1) A Környezetvédelmi Alap bevételeit a Képviselő-testület 15/2004.(X.1.) számú, az önkormányzat környezetvédelmi alapjáról szóló rendeletében előírt célok megvalósítására kell felhasználni, a jóváhagyott éves költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat mértékéig. (2) A felhasználásról átruházott hatáskörben a polgármester rendelkezik, és erről a tevékenységéről az éves költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet tárgyalásakor beszámol a Képviselő-testületnek. Szolgáltatási szerződés 21. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai: (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e -ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe. (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni. (3) A szerződéskötés feltétele, hogy a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre. (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető. (5) A feladat ellátásának a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg. (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen: a.) az ellátandó feladatot, b.) a díjazás mértékét, c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn, d.) a szerződés időtartamát, 9

13 e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint, f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését. Önkormányzati biztos kirendelése 22. (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki. (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi. (3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága, b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül, c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló, d) a költségvetési szerv vezetője. (4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé. Záró és egyéb rendelkezések 23. (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek. (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Balatonberény, november 29. polgármester jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet november 29.-én kihirdetésre került. 10

14 Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének évi költségvetési koncepciója Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról szóló évi CXCV. Tv. 24. (1) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített, következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester tárgyév november 30-ig, a helyi önkormányzati választás évében legkésőbb december 15-ig benyújtja a Képviselő-testületnek. A költségvetési koncepciót az Önkormányzat évi helyben képződő bevételeinek, kötelezettségeinek, feladatainak figyelembevételével kell összeállítani. A költségvetési koncepció elkészítésének alapja Magyarország évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat. A korábbi évek tervezési gyakorlatának megfelelően a évi költségvetési koncepció is egy rendkívül bizonytalan nemzetközi és hazai gazdasági, pénzügyi és jogi környezetben fogalmazható meg. Bizonytalansági tényezőként kell számolnunk a jogi, szabályozási környezet változásaival, a stagnáló gazdasági fejlődés miatt a helyi adók várható nagyságrendjével, valamint az állami támogatások jelentősen átalakuló rendszerével. A koncepció benyújtásával egyidejűleg a Kormány döntést hozott az Önkormányzatok hiteleinek átvállalásáról, önkormányzatunkhoz az előzetes értesítés szerint december 7-én érkeznek ez ügyben egyeztetésre. A évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változik meg. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül. Ehhez igazodóan a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások tekintetében is megteremtésre kerül a feladatok és források telepítésének egységessége. Új finanszírozási struktúra kerül kialakításra, mely elszakad az eddigi jellemzően normatív támogatási rendszertől. E szempontból kiemelkedő szerepe van az ágazati feladatok meghatározásának, a kötelező önkormányzati feladatok és helyi közügyek szétválasztásának. Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását egy az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő általános jellegű támogatás szolgálja 2013-tól. A helyi önkormányzatokat megillető, helyben maradó személyi jövedelemadó részesedés tól megszűnik, azzal, hogy a helyben maradó személyi jövedelemadó feladat átcsoportosítással nem érintett összege ezen általános jellegű támogatásba épül be. Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataikhoz kapcsolódó elismerhető kiadás csökkentésre kerül a helyi bevételekkel, és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást. Szintén ide csoportosul át a jelenlegi formájában megszűnő, a települési önkormányzatok közötti jövedelemkülönbség mérséklésére fordított forrás is. A helyi adók rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti, csupán a gépjármű adó helyben maradó része csökken 40%-ra. A helyi önkormányzatok által ellátandó feladatok megvalósításának egyik legfontosabb alapdokumentuma az éves költségvetés, amelyben a település képviselői egész évre 11

15 meghatározzák a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, azok kereteit, az egyes ellátási formákban a szükséglet-kielégítés mértékét. Jelen koncepció elsősorban egyfajta értékeléssel és a következő év feladatai fő irányának meghatározásával foglalkozik. A következő hónapok munkája lesz az önkormányzat lehetőségek által behatárolt, de a lehetőségekhez képest a legújabb költségvetési rendelet megalkotása. Mivel a költségvetési koncepció készítésének időpontjában nem állnak rendelkezésre a tervezéshez szükséges központi részletes információk számszaki adatokkal nem számoltunk. Először fordul elő az önálló hivatal fennállása óta, hogy egy időpontban jelentős szerkezetátalakítás és személyi változás is történik. A kötelező önkormányzati és egyéb (strand, erdei iskola ) feladatellátása től a Településüzemeltetési Kft-hez került, illetve a polgármesteri hivatal megszűnését követően közös hivatal fogja ellátni az államigazgatási, valamint az ehhez kapcsolódó pénzügyi és még az önkormányzatnál maradó kötelező feladatokat. Természetesen az átadott feladatokra is az önkormányzat fogja kapni a feladatfinanszírozási támogatást, amelyből vagy ezt kiegészítve működteti a Kft-t. A normatívák végleges számszaki adatai ismeretében lehet majd a költségvetést összeállítani és a működési kereteket megállapítani. Decemberben a Kft működéséhez szükséges eszközök átadását, a dolgozókkal kapcsolatos munkaügyi intézkedéseket határidőben végre kell hajtani. Mint alapító a testületnek a Kft működésében az alapító okiratban meghatározott jogosultságaira tekintettel kell a döntéseket meghozni, ami újdonság az eddigi gyakorlattal szemben, ezért a testületnek erre is fel kell készülnie. Közben a hivatal átszervezését és a dolgozók feladatellátásához kapcsolódó iratok, szerződések, és sok más egyéb ügyek zökkenőmentes átadását is biztosítani kell. A költségvetés részletes tervezését már az új felállásban, a közös hivatallal kell elvégezni. Fentiek figyelemfelkeltésként szolgálnak a költségvetési rendelet összeállításához. Kérek minden képviselőt, külsős bizottsági tagot, gyakorlati tapasztalataikat is felhasználva ötleteikkel, véleményükkel segítsék a jövő évi gazdálkodás tervszámait kialakítani. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett koncepciót vitassa meg, döntéseivel, javaslataival egészítse ki, majd megvitatása után fogadja el. Balatonberény, november 22. Horváth László polgármester 12

16 Előterjesztés Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 29-i ülésére Tárgy: A hulladékkezelési közszolgáltatás évi díjmegállapítás előkészítése Tisztelt Képviselő-testület! A várhatóan január 01-től érvényes ÚJ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÖRVÉNY ez ideig nem került kihirdetésre a Magyar Közlönyben, mivel a Köztársaság Elnöke megfontolásra visszaküldte az országgyűlésnek. Az új Törvény várhatóan január 1-vel központi hatósági árszabályozást vezet be, a Magyar Energia Hivatal fogja javasolni a megállapításra kerülő lakossági szemétdíjat. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatást csak állami, illetve önkormányzati többségi tulajdonú nonprofit gazdálkodó szervezet végezhet. A törvény várhatóan 2013-tól hulladéklerakási járulékot vezet be, ezt a hulladéklerakók üzemeltetőinek kell megfizetniük. A háztartási hulladék elkülönített gyűjtéséről szóló rendelkezések csak 2015-től lépnének életbe. Tisztelt Képviselő-testület! Balatonberény Község Önkormányzatával kötött hulladékkezelési közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv a alapján az előírt november 15-i határidőre az AVE Zöldfok Zrt. megküldte a évi díjajánlatát és ehhez kapcsolódó költségkalkulációját, mely állandó ingatlanok esetén 2 %, üdülőingatlanok esetén 3 % díjemelkedést tartalmaz. Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az AVE-ZÖLDFOK Zrt évi díjajánlatát vitassa meg. Önkormányzati rendeletünknek a megváltoztatása a díj megállapításon túl nem indokolt. Az új HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÖRVÉNY-hez és annak végrehajtási rendeleteihez elején az önkormányzati rendelet átfogó szabályozásra kerül. Balatonberény, november 21. Schenk István jegyző 13

17 14

18 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 12/2006./XII.27./ rendelet módosítása /Ügyintéző: Darvas Elemér/ Tisztelt Képviselő-testület! A helyi adókról szóló évi C. törvény(htv.) módosítása től szükségessé teszi a helyi adó rendeletünk módosítását. A Javaslat a telekadó-szabályozás fogalmi rendszerének a termő1földre szóló törvény fogalmi rendszerével, valamint az ingatlan-nyilvántartási szabályokkal való összhang megteremtése miatt korrigálja az adókötelezettség keletkezésére vonatkozó szabály megfogalmazását a belterületi, mű velési ágban nyilvántartott telek és a (külterületen lévő1) termő1föld vonatkozásában. A hatályos Htv. szerinti építő1ipari tevékenység-végzés esetén az ideiglenes jelleg ű iparű zési tevékenység utáni adókötelezettség id1őtartamának számítása több esetben vita forrása az adóhatóság és az adózó között. E vitát küszöböli ki a Javaslat azzal, hogy a felek közti szerz1ődésben foglaltakat alapul véve egyértelművé teszi az ideiglenes jellegű építő1ipari tevékenységvégzés kapcsán az iparű zési adókötelezettség idő1tartamának kezdő1- és végnapját, azaz az adóköteles tevékenység keletkezésének és befejezésének idő1pontját. A hatályos Htv. lehető1vé teszi, hogy az iparű zési adóalany a foglalkoztatás-növelésre tekintettel az ipar űzési adóalapját csökkentse, mégpedig minden egy f1ő létszámnövekmény után 1 millió forinttal. A létszám alatt a korrigált statisztikai állományi létszámot kell érteni, melynek kiszámítása során a hatályos szabályok szerint az január 1-jén hatályos, a KSH által kiadott Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz c. kiadvány kell használni. A Javaslat az Útmutató változtatására figyelemmel a Központi Statisztikai Hivatal aktuális Útmutató január 1. napján érvényes állapotát rögzít1 kiadványára való hivatkozással egészíti ki a Htv-t. Balatonberény, november 23. Schenk István jegyző 15

19 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő testületének (XI.29.) Rendelete A helyi adókról szóló 12/2006./XII.27./ rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról és kiegészítéséről. 1. Az adórendelet ( a továbbiakban Ör ) 15. (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Az adókötelezettség) a) mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földnek minősülő telek esetében a telek tényleges mezőgazdasági művelésének a megszüntetését vagy a telek művelés alól kivett területként való ingatlan-nyilvántartási átvezetését követ év első napján, b) termőföld esetén a művelés alól kivett területté történő ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő év első napján (keletkezik.) 2. Az Ör 15. (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Az adókötelezettség) a) belterületi telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése vagy mezőgazdasági művelésének megkezdése évének utolsó napján szűnik meg, 3. Az Ör 38. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg. (2) A 35. (2) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység-végzés esetén az adókötelezettség időtartama a tevékenység megkezdésének napjától a felek közti szerződés alapján a megrendelő teljesítés-elfogadásának napjáig terjedő időszak valamennyi naptári napja. 4. Az Ör 39/C. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) Az átlagos statisztikai állományi létszámot a Központi Statisztikai Hivatal Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz c. kiadvány január 1. napján érvényes szabályai szerint kell két tizedesjegy pontossággal számítani. Az adóévi átlagos statisztikai állományi létszám számítása során figyelmen kívül kell hagyni azt, aki egyébként a statisztikai állományi 16

20 létszámba tartozik, ám állományba kerülését közvetlenül megelőzően a vállalkozóval a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozásnál tartozott az átlagos statisztikai állományi létszámba. 5.. Az Ör és 12/A. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 12.telek: az épülettel be nem épített földterület, ide nem értve a) a halastó kivételével a termőföldről szóló törvény szerint mező-, erdőgazdálkodási művelés alatt álló belterületi földnek minősülő földterületet, feltéve, ha az ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt áll, b) a termőföldet, c) a tanyát, d) a közút területét, e) a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet, f) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény temető fogalma alá tartozó földterületet; 12/A.termföld: a halastó kivételével a termőföldről szóló törvény szerinti termőföldnek minősülő földterület; Záró rendelkezések: 6. (1) Ez a rendelet január 1-én lép hatályba. (2) Hatályát veszti az Ör 39/A. (1) bekezdés b) pontjában az az adóévet megelőző szövegrészek, és az illetve a tevékenységét adóévben kezdő vállalkozó esetén az adóévben időarányosan a 8 millió forintot várhatóan nem haladja meg, szövegrész, (3) Hatályát veszti az Ör 39/A. (4) bekezdésében a, vagy az (1) bekezdés b) pontjában említett vállalkozó az adóévben időarányosan 8 millió forintot meghaladó nettó árbevételt ért el szövegrész, (4) E rendeletet a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján 15 napig közzé kell tenni. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Záradék: E rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló szerződés kihirdetéséről szóló évi XXX. törvénnyel összhangban az Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. Balatonberény,

21 Horváth László Polgármester Schenk István Jegyző A rendelet kihirdetve: Balatonberény, Schenk István jegyző 18

22 Előterjesztés Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 29-i ülésére Tájékoztató az üdülési szezonban elvégzett munkáról, a Községi Strand működéséről Tisztelt Képviselő-testület! A Balatonberény Község Önkormányzata Településüzemeltetési Csoport évi idegenforgalmi szezonra való felkészüléséről készült júniusi beszámolómban részletesen ismertettem az előző évekhez viszonyított személyi és dologi kiadások alakulását. Az ez évi esztendőben lényegesen kevesebb létszámmal és dologi kiadásokra fordítható összeggel kellett megoldanunk a nyári szezonban adódó működtetési feladatokat úgy, hogy a évi Startmunka-program pályázat öt nyertes projektjét is maradéktalanul teljesíteni kellett. A szezon elején különböző munka- és munkaerő átcsoportosításokkal, szervezéssel arra kellett törekednünk, hogy a község és a strandok alkalmasak legyenek a vendégek fogadására. Az Önkormányzat ez évben nagyobb beruházási és felújítási munkát nem tervezett. Elmaradt a Vasút tisztasági idegenforgalmi célprogram ami miatt a parkok, zöldterületek fenntartására nem volt elegendő kapacitásunk, létszámunk. A nyári szárazság miatt ritkábban kellett kaszálnunk, ez költségmegtakarítással járt, de a virágok öntözésére több időt kellett fordítanunk. Az utak, járdák, közterületek, parkok takarítását, szemétgyűjtést folyamatosan szükség szerint végeztük. Az Önkormányzat kezelésében és tulajdonában lévő bel- és külterületi utak karbantartását többkevesebb sikerrel tudtuk elvégezni. A belterületi utak egyes szakaszainak állapota annyira rossz minőségű, hogy a kátyúzásokkal nem lehet megfelelő megoldást elérni, mert folyamatosan újak keletkeznek. A KRESZ utca és tájékoztató táblákat felújítottuk vagy cseréltük. Az Önkormányzat tulajdonában lévő épületek és gépek karbantartását saját dolgozóinkkal végeztük, ehhez a megfelelő állománnyal rendelkeztünk. A Községi Strand szezonra való felkészítését ebben az évben semmilyen beruházás, felújítás nem előzte meg. A Képviselő-testület fejlesztési elképzelései döntéshiány és anyagi okokból nem valósultak meg. Az általam betervezett eredeti költségvetésből törölni kellett az óriás csúszda és a medencék felújítását is. Az ÁNTSZ helyszíni szemléjén jegyzőkönyvben hívta fel az üzemeltető figyelmét a két létesítmény egyes szerkezeteinek haladéktalan felújítására. Ezeket a vendégek is kifogásolták. Konkrétan a medencék repedezett, megsüllyedt járólapját és a csúszda csúszó felületének állapotát. Az alacsony vízállás nem volt igazán vendégcsalogató, de ez miatt kevés vendég élt kifogással. Az idei szezonban ez évben három változást vezetett be a Tisztelt Képviselő-testület! Ezek a következők voltak: 1.) Belépő és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások áremelése. Kritikát emiatt keveset kaptunk, mert a délutáni félnapos belépőnek nagy sikere volt, ezt sokan vették igénybe. 19

23 2.) A második változtatás az ásványvíz ajándékozás volt. A külföldi vendégek szívesen fogadták, a hazai vendégek esetében fordult elő kritika. A belépőjegyek árának emelésével hozták összefüggésbe, illetve hiányolták a buborékmentes vizet is. 3.) A harmadik változtatás a Széchenyi kártya fizetőeszközként való elfogadása volt. Ennek a tranzakciónak a bonyolítására telefonon keresztül került sor. Volt példa, hogy ez a művelet percet is igénybe vett, néhányszor sorban állás alakult ki. Az igénybe vevő vendégek ebből okulva olyan időpontot választottak, - hogy ne tartsák fel a sort mikor a pénztárnál minimális volt a forgalom. Az ez évi tervezett bruttó bevétel ,- Ft volt, a tényleges ,- Ft. Ha a 25 %- os áremelést beszámítjuk akkor a évhez viszonyítva mintegy 6 %-kal volt több a bevétel. Tájékoztatásul mellékelem a strandi szolgáltatások számszaki kimutatásának összesítőjét. Napi, heti, havi, idény belépő db Napi, heti, havi, idény belépő csúszda használattal db Félnapos belépő db Félnapos belépő csúszda használattal 263 db Strand igazolvánnyal és VIP vendég belépő db - - csúszda használattal 694 db Kabin napi jegy 109 db Kabin heti jegy 23 db Napozóágy bérlés 133 db A nyári szezonban az itt pihenő vendégek részéről sem a stranddal, sem a Településüzemeltetési Csoport feladatainak ellátásával kapcsolatban komolyabb probléma nem volt. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szóban tett kiegészítésekkel beszámolómat vitassa meg és fogadja el. Balatonberény, november 21. Osvald János településüzemeltetési csoportvezető 20

24 Előterjesztés Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásához Tisztelt Képviselő-testület! A közpénzek felhasználásában részt vevő helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni. Előterjesztésem a jogszabályi előírásokat és az ebből eredő feladatokat tartalmazza. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 92..(8) bekezdése alapján a helyi önkormányzatnál a Képviselő-testület döntése alapján a belső ellenőrzést elláthatja a) a Képviselő-testület hivatala, b) az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló személy, vagy szervezet, c) a helyi önkormányzatok társulása. Balatonberény Község Önkormányzata január 1. napjától a Marcali Kistérség Többcélú Társulásának tagja. A Társulási Megállapodás alapján a Belső ellenőrzés feladatait a Társulás látja el önkormányzatunk és intézményei tekintetében. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92.. (3), (4), (5), és (6) bekezdése írja elő a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer működtetését. Ennek keretében a jegyző feladata a belső ellenőrzés működetése, a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről való gondoskodás. A belső pénzügyi ellenőrzés a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést és a belső ellenőrzési tevékenységet jelenti. Ez utóbbi tevékenységet a Marcali Kistérség Többcélú Társulása évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai tervben foglaltak szerint végezte. A társulás által ellátott feladatkör a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény alapján a társulásban részt vevő önkormányzatoknál és az általuk felügyelt költségvetési szerveknél a belső ellenőrzés ellátása. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 22.. (1) bekezdés b) pontja alapján a belső ellenőrzési vezető összhangban a stratégiai tervvel összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési ütemtervet. A Többcélú Kistérségi Társulás 53/2010.(XI.16.) számú határozatával fogadta el a Társulás belső ellenőrzési stratégiáját, középtávú tervét mely 2014-ig tartalmazza az ellenőrzések kiemelt feladatait. A július augusztus hónapban lefolytatott kockázatelemzések, fenntartói vélemények elemzését követően évben az ellenőrzött költségvetési szerveknél a melléklet szerinti folyamatok belső ellenőrzési stratégiában szereplő kerülnek vizsgálatra. 21

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Gölle Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.)

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke Községi Önkormányzat 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010.(I.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló a 18/2009.(X.28.)

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2010. (IX. 03.) rendeletével módosított. 1/2010. (III. 01.) rendelete

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2010. (IX. 03.) rendeletével módosított. 1/2010. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (IX. 03.) rendeletével módosított 1/2010. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről (a módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E az Önkormányzat

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (II..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész 482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről

Részletesebben

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Ügyiratszám: 369/2015 Ügyintéző: Bauer Georgina Tárgy: Balatonfenyves Község Önkormányzatának

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2014. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat.../2014. (...) határozata a 2014. évi költségvetéséről A Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az Alaptörvény 32. (1)

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzatának..../2013. (...)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzatának..../2013. (...)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának.../2013. (...)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-Testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól 1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból:

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból: NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3/2008. (II. 14) számú R E N D E L E T E Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/201 (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 201 évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012.

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. ÖR. száma Tárgya Módosítás Hatályon kívül helyezve 1/2012. (II. 20.) 2012. évi költségvetési rendelet 2/2012. (III. 08.) 2/2012. (III. 08.) 2012. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

1. számú melléklet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /215. (II. 27.) önkormányzati rendelete Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 215. évi költségvetéséről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /.(III..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (előterjesztés)

Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (előterjesztés) Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (előterjesztés) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

I. RÉSZ. 1.. *3 *5*6 (1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

I. RÉSZ. 1.. *3 *5*6 (1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2014.(II.03.) önkormányzati rendelet Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről *1 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez (Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása) Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztést

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 25-i üléséről a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont)

ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont) ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont) Készült: Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.07.25-i ülésére Tárgy: a települési önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt fontosabb

Részletesebben

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről 6/2012 (II.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2011. (III. 12.) önkormányzati rendelete a Város 2011. évi költségvetéséről (A 27/2011.(VI.27.), a 40/2011.(IX.27.) és a../2011.(xii ) módosító önkormányzati

Részletesebben

. NAPIREND Ügyiratszám: /2012.

. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. . NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. szeptemberi 12-i nyilvános ülésére Tárgy:Monoszló Község Önkormányzatának 2012 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő:

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1 Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterétől 4181. Nádudvar, Fő út 119. Tel.: 54/529-010 Fax.: 54/480-256, e-mail: nadudvar@nadudvar.hu Iktató szám: 16-21/2016. ELŐTERJESZTÉS Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

a) bevételi főösszegét 397.168 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 397.168 ezer forintban

a) bevételi főösszegét 397.168 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 397.168 ezer forintban Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról Somlóvásárhely

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(III.01.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(III.01.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(III.01.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete a költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet áról Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz.

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült: Szentes Város Önkormányzata Közgazdasági Osztályán 2010. január-február TARTALOMJJEGYZÉK SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2010.

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2009./III.02/ önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2009./III.02/ önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2009./III.02/ önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009 évi költségvetéséről

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10 Érdi VI. évfolyam. 3. 201. Február 19. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 5/201. (II.19.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 201. évi költségvetéséről...2

Részletesebben

1. A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének előkészítése és elfogadása

1. A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének előkészítése és elfogadása 2010. január 21. 60-1/2010. 1. A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének előkészítése és elfogadása 1. Az önkormányzati gazdálkodás általános alapjai 1.1. A költségvetés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Horváth László képviselő,

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 20-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 1/2012. (I. 21.) 2012. évi költségvetési rendelet Az ülésen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/462/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával és Tapolca Város Német Nemzetiségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról-

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról- Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám: 101/.. -../2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én, 15:00 órai

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete Vámosszabadi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának rendjéről szóló 2/2013.

Részletesebben

A rendelet 3. sz. mellékletének I. pontja az alábbiak szerint módosul:

A rendelet 3. sz. mellékletének I. pontja az alábbiak szerint módosul: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(I.29.) számú rendelet-tervezete SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 1/2015.(I.29.)

Részletesebben

2-1/2016. ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József

2-1/2016. ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 5. sz. napirendi pont 2-1/2016. ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád

Részletesebben

TÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. ( I.25. ) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

TÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. ( I.25. ) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL TÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. ( I.25. ) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 756/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. február

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-30/2016. Tárgy: A 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása Mell.:

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri i Hivatal lapja 2005. évi 5. szám 2005. február 15. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETE

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza házasságkötő terme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. február hó 28. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2003. (II. 28.) Kgy. A megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete A MUNKAHELYEK MEGTARTÁSA ÉRDEKÉBEN NYÚJTHATÓ BÉRLETI DÍJKEDVEZMÉNYEKRŐL (a 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 4. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármesterétől H-2740 Abony, Kossuth tér 1. Városi Önkormányzat Telefon: (53) 562-120 Fax: (53) 360-010 Előterjesztés készítésében részt vett: Gazdasági Osztály Az előterjesztést véleményezi: Oktatási,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgy 4/2012. (III. 06.) Adósságot keletkeztető ügyletek

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 1522/2010. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Javaslat. Mátraszele Község Önkormányzatának. 2013. évi költségvetési koncepciójára

Javaslat. Mátraszele Község Önkormányzatának. 2013. évi költségvetési koncepciójára Mátraszele Község Polgármesterétől Javaslat Mátraszele Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciójára Készült: a Képviselő-testület 2012. novemberi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető. Dékányné Szalai Katalin nemzetiségi ügyek koordinátora

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető. Dékányné Szalai Katalin nemzetiségi ügyek koordinátora 0I-1/5-6/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a Városháza 4-es

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testület 1/2013.(II.12) Kt. számú rendelete. Kistelek Város Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről

Kistelek Város Képviselő-testület 1/2013.(II.12) Kt. számú rendelete. Kistelek Város Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről Kistelek Város Képviselő-testület 1/2013.(II.12) Kt. számú rendelete Kistelek Város Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mivel más javaslat nem hangzott el indítványozta, hogy a testület döntsön az ülés napirendjének elfogadásáról.

JEGYZŐKÖNYV. Mivel más javaslat nem hangzott el indítványozta, hogy a testület döntsön az ülés napirendjének elfogadásáról. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2013. február 22-én 15 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

1/2014. (I. 23.) számú határozat. A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

1/2014. (I. 23.) számú határozat. A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 23-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2014. (I. 23.) számú határozat A i Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1. pályázatot nyújt be a Német Szövetségi Belügyminisztérium

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Fercsák András képviselő Gál István képviselő

Részletesebben

R E N D E L E T E K T A R T A L O M. Rendeletek... 1 Határozatok... 8. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

R E N D E L E T E K T A R T A L O M. Rendeletek... 1 Határozatok... 8. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének R E N D E L E T E K 2012. június Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete Egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2015. ÉV

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2015. ÉV SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 215. ÉV Salgótarján, 216. április 18. Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-5/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2015.(II.24.) számú határozata

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének /01. (II.0.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 01. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 5/2014.(II.21) sz. rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Képviselő-testület az Alaptörvény

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete 1 1 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetésről az 5/2009. (IV.1.) 1, a 8/2009. (IV.24.) 2, a 12/2009. (V.27.) 3, a 13/2009. (VI.3.) 4, a 14/2009.

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2010. ( II. 11. ) számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2010. ( II. 11. ) számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2010. ( II. 11. ) számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a

Részletesebben