. NAPIREND Ügyiratszám: /2012.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ". NAPIREND Ügyiratszám: /2012."

Átírás

1 . NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptemberi 12-i nyilvános ülésére Tárgy:Monoszló Község Önkormányzatának 2012 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: Simon György polgármester Előkészítette: Kárpáti Zsolt pénzügyi ügyintéző Lukács Ágnes körjegyző Tisztelt Képviselő-testület! Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati rendszer megalakulásától kezdve nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy a pénzügyi gazdálkodás egyensúlyát biztosítsa. Ennek érdekében 2012 ben is ÖNHIKI pályázat került benyújtásra, ami sikeres volt. A település 2011-ben elkezdte a faluszépítése programját, azon belül a kisbolt felújítását. A pályázati program megvalósult, és 2012 tavaszán a műszaki átadás is megtörtént. A pályázathoz kapcsolódó átmeneti fejlesztési hitelszerződés megkötése a bankkal megtörtént. A hitelszerződés végleges összege eltért az eredetileg tervezettől, ezért előirányzat változtatatás vált szükségessé. A féléves beszámoló beküldése a Magyar Államkincstár felé 2012, augusztus 10-ig megtörtént. Az egyeztetések eredményeként előirányzat átcsoportosításokat kellett végrehajtani. A polgármester a képviselőkkel egyeztetve néhány első félévben felmerült feladattal kapcsolatosan előirányzat-módosítást hajtott végre. Összefoglalva: A sikeres pályázatok, a Magyar Államkincstárnak leadott féléves beszámolóhoz kapcsolódó előirányzat-egyeztetések, a végrehajtott kisbolt felújítás, valamint az első félévben keletkezett előre előirányzatilag nem tervezett feladatok előirányzat-módosításait tartalmazza az alábbi rendelet-tervezet. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot megvitatni és a rendelet-tervezetet jóváhagyni szíveskedjen. Monoszló, szeptember 10. HATÁROZATI JAVASLAT Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a évi költségvetés módosításáról előterjesztett rendelet-tervezetet elfogadja és /2012. ( ) számon rendeletei közé iktatja. Simon György polgármester

2 I. Monoszló Község Önkormányzata Bevételei +55 Kapott állami bérkompenzáció 2. Szennyvízcsat. érdekeltségi hozzájár. pályázati támogatásra jogosultak támogatás +21 Kapott állami támogatás 3. Működési hitelfelvétel előir. kivezetés ÖNHIKI pályázat miatt Hitelfelvétel finansz. bevételek 4. Működési hitelfelvétel előir. kivezetés gázrészesedés -915 Hitelfelvétel finansz. bevételek 5. Működési hitelfelvétel előir. kivezetés helyi adó, pótlék, bírság -60 Hitelfelvétel finansz. bevételek 6. Többletbevétel igazgatási gázrészesedés eladásból +915 Pénzügyi befektetések bevételei Finansz. bevételek 7. Többletbevétel ÖNHIKI pály. támogatásból Kapott állami támogatás 8. Többletbevétel helyi adó, pótlék, +60 Közhatalmi bevételek bírság, szabálysértési díj. 9. Mozgáskorlátozottak támogatásának megtérítése +28 Támogatásértékű bevételek 10. Leigényelt szociális kifizetések +578 Kapott állami támogatás 11. Szoc. kifizetések támogatási részének előirányzat rendezése MÁK egyeztetés alapján -718 Támogatásértékű bevételek 12. Rövidlejáratú fejlesztési hitel előir. rendezése hitelszerződés alapján 13. Kiadási előirányzat módosulás Hitelfelvétel finanszírozási bevétel Monoszló Község Önkormányzata Kiadásai +55 Személyi juttatások bérkompenzáció kiadási oldala 2. Falugondnoki helyettesítésre ei. átcsoportosítás Személyi juttatások Munkaadókat terh. járulékok 3. Közmunkaprogramhoz hozzájárulás megállapodás szerint +400 Működési célú pénzeszközátadások 4. Lakossági közműtámogatás kiadási oldala +21 Felhalmozási célú pénzeszk. átadás 5. Szoc. alapú kamatmentes kölcsön +90 Kölcsönök nyújtása ei. emelés 6. Köveskáli Eü. Társulásnak pénzeszk. átadás -43 Támogatásértékű kiadások 7. Egészségnapra kiadás +12 Dologi kiadások 8. Közbeszerzési szabályzat +15 Dologi kiadások

3 9. Önk épület csatornabekötés +300 Dologi kiadások 10. Kisbolthoz anyag és Dologi kiadások eszközbeszerzés fejlesztési céltartalékból 11. Hitelszerződéshez közjegyzői díj +35 Dologi kiadások 12. Járműjavításra előirányzat +50 Dologi kiadások 13. Könyvtár csatornabekötés +21 Dologi kiadások 14. Rövidlejáratú fejlesztési hitel ei. rendezése hitelszerződés alapján Hiteltörlesztés finanszírozási kiadások 15. Tratalék előirányzat változás Tartalékok 16. Kiadási előirányzat módosulás II. Zánka-Monoszló-Balatonszepezd Községek Körjegyzősége Bevételei bérkompenzáció Zánka gesztor önkormányzattól 2. Bevételi előirányzat módosulás +501 Intézményfinanszírozás +501 Zánka-Monoszló-Balatonszepezd Községek Körjegyzősége Kiadásai +501 Személyi juttatások bérkompenzáció kiadási oldala 2. Kiadási előirányzat módosulás +501 III. Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató Általános Iskola Bevételei bérkompenzáció Zánka gesztor önkormányzattól 2. Balatonakali buszköltségekhez hozzájárulás (32011Ft/hó) 3. Zánka saját forrásból fedezett intézményfinanszírozás 4. Bevételi előirányzati többlet lakossági felajánlásból +576 Intézményfinanszírozás +320 Nem gesztor intézményfinanszírozás -320 Intézményfinanszírozás +3 Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

4 5. Intézményi bevétel diákigazolvány költségmegtérítésből 6. Intézményi bevétel magán-telefondíj megtérítésből 7. Bevételi előirányzat módosulás +25 Intézményi bevételek +3 Intézményi bevételek +607 Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató Általános Iskola Kiadásai 1. Bérkompenzáció kiadási oldala +607 Személyi juttatások 2. Számlás óraadási előirányzat -81 Dologi kiadások csökkentés 3. Megbízási díjas óraadó előirányzat +50 Személyi juttatások emelés 4. Lakossági felajánlás +3 Dologi kiadások eszközbeszerzésre kiadási oldal 5. Diákigazolvány költségek kiadási +25 Dologi kiadások oldala 6. Magán-telefondíj megtérítés +3 Dologi kiadások kiadási oldala 7. Kiadási előirányzat módosulás +607 Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde Bevételei bérkompenzáció Zánka gesztor önkormányzattól 2. Bevételi előirányzat emelés SZÉP kártya használat kiadási többletének fedezetére 3. Bevételi előirányzat módosulás IV: +307 Intézményfinanszírozás +121 Intézményi bevételek +428 Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde Kiadásai +307 Személyi juttatások bérkompenzáció kiadási oldala 2. SZÉP kártya használat kiadási +121 Dologi kiadások oldala (Tranzakciós díj) 3. Kiadási előirányzat módosulás +428

5 V. Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulása Háziorvosi Szolgálat Bevételei bérkompenzáció Zánka gesztor önkormányzattól 2. Többletbevétel előző évi áramdíjmegtérítésből 3. Bevételi előirányzat módosulás +84 Intézményfinanszírozás +276 Intézményi bevételek +360 Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulása Háziorvosi Szolgálat Kiadásai +84 Személyi juttatások bérkompenzáció kiadási oldala 2. I.T. elnöki döntéssel béremelés +143 Személyi juttatások bérkompenzációra éves előirányzat-módosítás többletbevételből 3. I.T. elnöki döntéssel +42 Dologi kiadások eszközbeszerzési előirányzat emelés átcsoportosítással polc beszerzés 4. I.T. elnöki döntéssel -42 Dologi kiadások gázszolgáltatási előirányzat átcsoportosítás polc beszerzésre 5. I.T. elnöki döntéssel laptop +135 Beruházások beszerzés előirányzat-módosítás többletbevételből 6. laptop beszerzésre előirányzat -2 Dologi kiadások átcsoportosítás 7. Kiadási előirányzat módosulás +360 VI. Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulása Védőnői Szolgálat Bevételei bérkompenzáció gesztor önkormányzattól 2. Bevételi előirányzat módosulás +62 Intézményfinanszírozás +62

6 Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulása Védőnői Szolgálat Kiadásai +62 Személyi juttatások bérkompenzáció kiadási oldala 2. Kiadási előirányzat módosulás +62

7 Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2012. (IX ) önkormányzati rendelete (tervezet) a évi költségvetésről Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. törvény 23. (2) bekezdésében valamint a 368/2011 ( XII.3l.) államháztartási törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet 24. -ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya Monoszló Község Önkormányzatára terjed ki. 2. A költségvetés címrendje 2.. (1) Az Államháztartási törvényben foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg. Mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, önálló címet alkot: - Monoszló Község Önkormányzata - Zánka Monoszló Balatonszepezd Községek Körjegyzősége Mint önállóan működő, de nem önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, ( továbbiakban ÖM )ahol Zánka illetve Köveskál gesztor önkormányzatok által működtetett társulásokban részt vesz a község. - Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató Általános Iskola - Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde, mely intézmény az iskolások, óvodások, bölcsődések, szociális étkezők, dolgozók közétkeztetését is ellátja - Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás : Egészségügyi intézmények Fogszakorvos - Köveskál és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás : Egészségügyi intézmények - Háziorvos - Védőnő 3. A költségvetés bevételei és kiadásai összevontan 3.. (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat költségvetési előirányzat változását június 30-i fordulónappal az 1-5. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően az alábbiakban határozza meg : a.,bevételi Főösszegét e/ft aa.)költségvetési Bevételi főösszegét e/ft-ban ab.)finanszírozási bevételi főösszegét e/ft-ban ebből aba.) Hiány belső finanszírozási főösszegét 611e/Ft-ban abb.) Hiány külső finanszírozási főösszegét e/Ft-ban b.)kiadási főösszegét e/ft ba.) Költségvetési kiadási főösszegét e/ft-ban baa.)költségvetési működési célú kiadási főösszegét e/ft-ban bab.)költségvetési felhalmozási célú kiadási főösszegét e/ft-ban bb.)finanszírozási kiadások főösszegét e/ft-ban állapítja meg.

8 c.,)a Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési bevételi előirányzatát 2012 június 30-i fordulónappal e/Ft-ban, költségvetési kiadási előirányzatát e/ft-ban,határozza meg. Költségvetési hiányának tervezett összegét ( finanszírozási bevételekből fedezve ) e/ft-ban határozza meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti a kiadások jogcímenkénti megoszlását az 1-2. számú mellékletek, alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A rendelet a kapott állami hozzájárulásokat és személyi jövedelemadó bevételeket jogcímenként a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően tartalmazza. (4) A főbb bevételi és kiadási jogcímcsoportokat a költségvetési rendelet 2. mellékletek szerinti bontásban- a következők szerint állapítja meg: Monoszló Község Önkormányzatának bevételei: a.) Kapott Támogatások : e/ft aa.) Önkormányzatok kapott támogatásai e/ft b.) Támogatásértékű bevételek e/Ft ba.) Támogatásértékű működési célú bevételek e/ft baa.) ebből Társadalombiztosítási alaptól átvett e/ft bb.) Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek e/ft bba.) uniós forrásból kapott támogatások e/ft bbab.) egyéb pályázati forrásból kapott támogatások LEADER e/ft c.) Közhatalmi bevételek e/ft ca.) működési célú közhatalmi bevételek e/ft cb.) felhalmozási célú közhatalmi bevételek e/ft ( felhalmozási jellegű bevétel) caa.) működési célú helyi adók e/ft cba.) felhalmozási célú helyi adó bevételek e/ft cab.) átengedett központi adók ( SZJA ) e/ft cac.) átengedett központi adók ( gépjárműadó ) 650 e/ft cad.) bírságok pótlékok egyéb sajátos bevételek ( lakbérek) 215 e/ft cae.) közhatalmi igazgatási szolgáltatási díjbevételek 20 e/ft d.) Intézményi működési bevételek: e/ft da.) működési célú intézményi működési bevételek e/ft db.) felhalmozási célú intézményi működési bevételek e/ft ( építési telekeladás ÁFÁ-ja ) e.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 2.800e/Ft ea.) tárgyi-eszközök értékesítése ( építési telek ingatlan ) e/ft f.) Véglegesen átvett pénzeszközök --- e/ft fa.) Működési célú pénzeszközátvétel ---- e/ft fb.) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ----e/ft g.) támogatási kölcsönök igénybevétele visszatérülése 50 e/ft ga.) működési célú 50 e/ft gb.) felhalmozási célú ---- e/ft Költségvetési bevételek összesen: e/Ft h.) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek ha.)pénzforgalom nélküli bevételek 611 e/ft haa.) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 611 e/ft haaa.) Működési célra e/ft haab.) Felhalmozási célra 611 e/ft hb.) Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele ---- Hiány belső finanszírozása összesen: 611 e/ft i.) Értékpapírok értékesítésének bevételei -----e/ft ia.) Működési célra ( működtetés fenntartásához ) e/ft iaa.) Forgatási célú értékpapírok bevételei e/ft

9 iab.)befektetési célú értékpapírok bevételei ---- e/ft ib.)felhalmozási célú ---- e/ft iba.)forgatási célú értékpapírok bevételei ---- e/ft ibb.)befektetési célú értékpapírok bevételei ---- e/ft i. Kötvények kibocsátásának bevételei ---- e/ft j., Pénzügyi befektetések bevételei ( gáz részesedés értékesítése ) 915 e/ft j. Hitelek e/ft ja.) Működési célú hitel felvétele e/ft jb.) Felhalmozási célú likvid hitel felvétele e/ft Hiány külső finanszírozása összesen: e/ft Bevételek összesen: e/ft (5) Monoszló Község Önkormányzatának kiadásai: Kiadási főösszegek: e/ft a.) Költségvetési működési kiadások előirányzata: e/ft aa.) Személyi jellegű kiadások: e / Ft ab.) Munkaadókat terhelő járulékokat: e/ft ac.) Dologi és egyéb folyó kiadásokat: e/ft ad.) Szociális támogatások e/ft ae.) Pénzeszközátadásokat és támogatásértékű kiadások: e/ft af.) kölcsönök nyújtásának kiadásai 140 e/ft b.) Működési célú tartalékok: e/ft c.) Felhalmozási célú kiadásokat: e/ft ca.) Beruházások felújítások kiadásai: e/ft cb.) Felhalmozási célú tartalékokat: e/ft cc.) Felhalmozási célú pénzeszközátadások e/ft cd.) ÁFA fizetési kiadásai, fordított ÁFA e/ft ce.) Felhalmozási célú pénzeszközátadások 21 e/ft d.) Finanszírozási kiadások előirányzatát: e/ft da.) Működési célú hitel törlesztést: e/ft db.) Felhalmozási célú hitel törlesztést: e/ft dc.) Felhalmozási célú hitel kamat előirányzatát: e/ft dd.) Érték papírvásárlás kiadásai: 390 e/ft összegben állapítja meg. ( 2 ) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti feladatonkénti megoszlását a rendelet számú mellékletei alapján határozza meg a képviselőtestület. ( 3 ) A kapott támogatásokként megjelenő normatív állami hozzájárulásokat és SZJA bevételek jogcímenként a 3. számú melléklet tartalmazza. ( 4 ) A kiemelt bevételi és kiadási működési és felhalmozási előirányzatokat mérlegszerűen a 5 számú melléklet szerint állapítjuk meg. 4.. Monoszló község önkormányzatának költségvetési engedélyezett létszámát 2012 június 30-i állapot alapján a következők szerint határozzuk meg. Közalkalmazottak átlagos statisztikai állományi létszáma : 1 fő ( kerekített átlag ) Köztisztviselők átlagos statisztikai állományi létszáma : ---- fő Munka törvénykönyve alá tartozók átlagos statisztikai állományi létszáma : 1 fő (kerekített átlag ) Teljes és részmunkaidősök átlagos statisztikai állományi létszáma összesen: 2 fő Állományba nem tartozók tiszteletdíjasok 1 fő ( társadalmi megbízatású polgármester ) Megbízási díjas ( 3 fő ) szerződés alapján 3 fő

10 5.. (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási és finanszírozási kiadások célonkénti részletezését a 2-es, 4.-es 5-ös számú mellékletek tartalmazzák, melynek főösszegei a következők: Beruházások nettó: e/ft ÁFA egyenes fordított,valamint Fejlesztési ÁFA befizetések e/ft Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások e/ft Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 21 e/ft Felhalmozási céltartalék e/ft Befektetett pénzügyi eszközök 390 e/ft Fejlesztési célú hitelek törlesztése e/Ft Fejlesztési célú hitelek kamata 1.022e/Ft Összesen: e/ft Ebből finanszírozási kiadás e/ft Felhalmozási célú kiadások e/Ft 6.. (1) Az önkormányzat költségvetésének feladatonkénti megoszlását az eredeti rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. (2) Az önkormányzat a kiadások között 2012 június 30-ai fordulónappal felhalmozási céltartalékot e/ft összegben állapít meg az 4-es számú melléklet szerint. 7.. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 5. számú táblázat tartalmazza. 8. Az önkormányzat a közösen fenntartott intézményeknek átadott pénzeszköz mértékéről az eredeti költségvetési rendelet 8.-as számú melléklete alapján döntött. ( 2 ) Az önkormányzat évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. számú melléklet alapján állapította meg. 9.. A képviselőtestület megállapítja, hogy a község hitelállománnyal 2012 január 01-i forduló nappal nem rendelkezett. A finanszírozási egyensúly megteremtésére a költségvetés e/ft működési hitelfelvételt határozott meg év-elején, amely részben sikeres ÖNHIKI pályázattal és többletbevételekkel e/ft-ra módosult. A fentieken túl fejlesztési célú átmeneti hitelt tartalmaz e/ft összegben a rendelet, amit a LEADER pályázati támogatás megérkezéséig vesz igénybe a képviselőtestület. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan, a képviselőtestületet illetik meg. A hitelszerződések megkötése a számlavezető bankkal megtörténtek. ( átmeneti fejlesztési hitel 12 millió, hitelkeret szerződés átmeneti működési forráshiányra 3 millió forint összegben. 4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 10.. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a körjegyző, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Képviselőtestület felelős Amennyiben a Körjegyzőség, az Általános Iskola, illetve az Óvoda ( közösen fenntartott intézmények ) 30 napon túli összes tartozásállománya eléri az eredeti éves költségvetési kiadási előirányzat 10 %- át, azt a költségvetési szerv vezetője a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig a polgármester részére köteles bejelenteni, önkormányzati csőd-biztos kinevezése céljából (1) A képviselőtestület a jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. (2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselőtestület a körjegyző által történő előkészítés

11 után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt első alkalommal - a féléves beszámolóval egyidejűleg (1) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a képviselőtestület engedélyével kerülhet sor (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a Körjegyzőség köteles gondoskodni az intézményvezetőkkel egyeztetett pénzellátási terv, ill. az elkészített likviditási terv (elfogadott költségvetési rendelet 8.és 10 sz. melléklet) alapján. (2) A Körjegyzőség, valamint az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. (3) Az önkormányzati költségvetési szervek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért (1) A Képviselő-testület társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatásának keretét 100 e/ft-ban állapította meg. (2) A támogatások folyósításának további feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás. (3) Az önkormányzat a köztisztviselői illetményalapot ,- Ft-ban határozta meg A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 103. (6) bekezdése alapján. (4) Az Önkormányzat a 2011.évi CLXXXVIII. törvény figyelembevételével a köztisztviselők cafetéria-juttatását 2012.évi éves keretösszegét ,-.Ft-ban határozta meg. 5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 15. (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős (1) A költségvetés végrehajtásáról a körjegyzőség köteles ellenőrzést biztosítani, az éves belsőellenőrzési munkatervben foglaltak szerint. A körjegyző a körjegyzőség és az önkormányzat belső ellenőrzéséről a Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulással kötött megállapodás alapján gondoskodik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselőtestületet tájékoztatni A különböző társadalmi szervezetek, alapítványok támogatására a költségvetésben biztosított előirányzat felhasználásáról alkalmanként a benyújtott kérelmek alapján a Képviselőtestület dönt. A támogatásról megállapodást kell kötni. ( 2 ) Az odaítélt támogatás folyósítását az Önkormányzat felfüggeszti amennyiben a támogatottnak esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása van s ennek rendezését nem igazolja,valamint amíg az előző alkalommal részére folyósított támogatás felhasználásáról nem számol el A 2011-ben képződött pénzmaradvánnyal kapcsolatosan a testület megállapítja, hogy felhalmozási pénzmaradványt felhalmozási kiadásokra kívánja felhasználni. 6. Záró rendelkezések 19.. (1) Az átmeneti gazdálkodás szabályaira jelen Önkormányzati Képviselőtestületi rendeletben foglalt szabályok az irányadók, melyek az új költségvetési rendelet hatálybalépéséig érvényben maradnak. (2) E rendelet szeptember. napján lép hatályba. Monoszló, szeptember. S i m o n György polgármester Lukács Ágnes körjegyző

12 Záradék: Kihirdetve: szeptember. Lukács Ágnes körjegyző

1.. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 30.-i nyilvános ülésére

1.. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 30.-i nyilvános ülésére 1.. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 30.-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Monoszló Község Önkormányzatának 2012 évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről

Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Monoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

önkormányzati rendelet módosítására Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző

önkormányzati rendelet módosítására Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának JEGYZŐJE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Részletesebben

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzata

Részletesebben

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/ 2011. (V.3.) önkormányzati rendelete Albertirsa Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Albertirsa Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 166 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2007. szeptember 28-i ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 166 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2007. szeptember 28-i ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 166 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. szeptember 28-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: 2007. évi költségvetésről

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez (Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása) Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztést

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.)

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. Dobó Zoltán polgármester

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. Dobó Zoltán polgármester 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére

Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Tárgy: a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló

Részletesebben

a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról

a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról 1./2009. (.) MeHVM rendelet a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2013(II.15.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól (egységes szerkezetben a 22/2013.(IV.26.),

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y 1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 12- én (szerdán) 15

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 12-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 12-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 12-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015. (III.9.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 84/2/2013. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Módosító

Részletesebben

a) bevételi főösszegét 397.168 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 397.168 ezer forintban

a) bevételi főösszegét 397.168 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 397.168 ezer forintban Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról Somlóvásárhely

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó 1 T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Beszámoló a városrészi Önkormányzatok 2011. évi tevékenységéről. 2. 6/2011.(II.24) sz. ÖKT. Rendelet módosítása. 3. 2012. évi víz- és szennyvízcsatorna szolgáltatási díjak

Részletesebben

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi utca 17. T/Fax:87/550-038

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi utca 17. T/Fax:87/550-038 SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi utca 17. T/Fax:87/550-038 ELŐTERJESZTÉS Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 23 án

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére. E L Ő T E R J E S Z T É S C S A N Á D P A L O T A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E R É S Z É R E Ügyiratszám: 1431/2015. Tárgy: Csanádpalota Térségi Szociális és

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 51. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 51. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ 51. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 7/2010. (VI. 28.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Részletesebben

2011. évi 18. szám 2011. november 25. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 18. szám 2011. november 25. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 18. szám 2011. november 25. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelete Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011.

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2010. (IX. 03.) rendeletével módosított. 1/2010. (III. 01.) rendelete

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2010. (IX. 03.) rendeletével módosított. 1/2010. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (IX. 03.) rendeletével módosított 1/2010. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről (a módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2014. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (. ) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzatának

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Mórahalom Város Polgármesterétől

Mórahalom Város Polgármesterétől Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselőtestülete részére Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester Iktatószám:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 141. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 141. szám MAGYAR KÖZLÖNY 141. szám MAGYARORSZÁG HATALOS LAPJA 2015. szeptember 30., szerda Tartalomjegyzék 26/2015. (IX. 30.) IM rendelet A bíróságokon és az Országos Bírósági Hivatalban foglalkoztatott egyes igazságügyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2012.(IV.25.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: i költségvetés teljesítése Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

6/2012. számú házelnöki rendelkezés az Országgyűlés Hivatala Szervezeti és M űködési Szabályzatána k kiadásáró l

6/2012. számú házelnöki rendelkezés az Országgyűlés Hivatala Szervezeti és M űködési Szabályzatána k kiadásáró l AZ OIKSZÁGGY Ű LÉS 1'I.NOK H 6/2012. számú házelnöki rendelkezés az Országgyűlés Hivatala Szervezeti és M űködési Szabályzatána k kiadásáró l Az Országgy ű lésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről 6/2012 (II.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-28/2010. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2011.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2011.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2011.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló 26/2003. (X. 21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosítására

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

R E N D E L E T E K T A R T A L O M. Rendeletek... 1 Határozatok... 8. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

R E N D E L E T E K T A R T A L O M. Rendeletek... 1 Határozatok... 8. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének R E N D E L E T E K 2012. június Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete Egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül

Részletesebben

14/2012. (III. 29.) ÖR, 2/2012. (I. 30.) ÖR, 4/2011. (I. 26.) ÖR, 6/2010. (II. 24.) ÖR, 47/2008. (XI. 26.) ÖR, 37/2008. (VIII. 29.) ÖR, 14/2008. (IV.

14/2012. (III. 29.) ÖR, 2/2012. (I. 30.) ÖR, 4/2011. (I. 26.) ÖR, 6/2010. (II. 24.) ÖR, 47/2008. (XI. 26.) ÖR, 37/2008. (VIII. 29.) ÖR, 14/2008. (IV. 46. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 14/2012. (III. 29.) ÖR, 2/2012. (I. 30.) ÖR, 4/2011. (I. 26.) ÖR, 6/2010. (II. 24.) ÖR, 47/2008. (XI. 26.) ÖR, 37/2008. (VIII.

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. I. Fejezet Bevezető rendelkezések

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. I. Fejezet Bevezető rendelkezések Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 11/2011. (II.28.), 27/2011. (VI.24.) 29/2011. (VII.29.), 32/2011. (VIII.26.)

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-39 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 144 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2007. június 29-i ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 144 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2007. június 29-i ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 144 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. június 29-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: 2007. évi költségvetésről

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben

Megnevezés 2008 2009

Megnevezés 2008 2009 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

a Képviselő-testület 2016. április 29-i nyilvános ülésére

a Képviselő-testület 2016. április 29-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/318/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. április 29-i nyilvános ülésére Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek elidegenítésének

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 233/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

1/2014. (I. 23.) számú határozat. A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

1/2014. (I. 23.) számú határozat. A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 23-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2014. (I. 23.) számú határozat A i Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1. pályázatot nyújt be a Német Szövetségi Belügyminisztérium

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

1-jétől az utolsó napig, b) havi kétszeri elszámolás esetén a hónap ba) 1-jétől 15-éig, bb) 16-ától az utolsó napig, c) havi négyszeri elszámolás

1-jétől az utolsó napig, b) havi kétszeri elszámolás esetén a hónap ba) 1-jétől 15-éig, bb) 16-ától az utolsó napig, c) havi négyszeri elszámolás 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról A Kormány

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Felhívás!

TARTALOMJEGYZÉK. Felhívás! Budapest, 2012. március 26. Ára: 4935 Ft 3. szám Felhívás! Felhívjuk tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a közlöny szerkesztõségének elérhetõsége megváltozott: telefon: 795-2721, fax: 795-0295 cím: 1051

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Fercsák András képviselő Gál István képviselő

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-30/2016. Tárgy: A 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása Mell.:

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítására. főmunkatárs címzetes főjegyző

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítására. főmunkatárs címzetes főjegyző ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 17-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 2178-3/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I I. NAP IR E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változása

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változása A 2016. évre vonatkozó adóváltozásokat bemutató Adókódex kiadványaink megjelenését követően számos újabb törvénymódosítás elfogadására került sor. Ezek többsége csupán pontosító jellegű rendelkezés, amelyeket

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015.december 2-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015.december 2-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Beszámoló Békés Város 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, és az 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(IV.1.) rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(IV.1.) rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(IV.1.) rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről Változások - 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről 1. oldal 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 56. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. július 9., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 56. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. július 9., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. július 9., péntek 56. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 2/2010. (VII. 9.) NGM utasítás az Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóság

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 9/2011.(II.15.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 2. E rendelet alkalmazásában:

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület 2012. szeptember 20.-i ülésére 9. napirend. Tóth Antal pénzügyi Bizottság elnöke

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület 2012. szeptember 20.-i ülésére 9. napirend. Tóth Antal pénzügyi Bizottság elnöke E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület 2012. szeptember 20.-i ülésére 9. napirend TÁRGY: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

J a v a s l a t. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

J a v a s l a t. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland a Közgyűlés elnöke Készítette: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Bu da pest, Istvá n út 14. /Fa x: 231-3141 /231-315 1 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 23-i ülésére

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jogállása és alapadatai

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jogállása és alapadatai Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. (5) bekezdése alapján, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 127. (1) bekezdésére, 233. (3) bekezdésére, az egyes

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 21094 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 162. szám Az igazságügyi miniszter 29/2015. (X. 30.) IM rendelete a természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában a családi vagyonfelügyelő és a

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Nagymányok Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. E l ő t e r j e s z t é s

1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. E l ő t e r j e s z t é s 1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. Ügyiratszám: 1721/2/ 2. számú előterjesztés E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat évi költségvetését megállapító

Részletesebben

I/A. Az alkalmazottak adatai

I/A. Az alkalmazottak adatai A 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklete alapján I. A felsőoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok I/A. Az alkalmazottak adatai a) név, nem, születési név, születési

Részletesebben

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése A tétel megnevezése Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. 1. Pénzeszközök 19 798 163 488 2. Állampapírok 411 306 73 476 a) forgatási célú 411 325 73 408 b) befektetési célú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Horváth László képviselő,

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben