1.. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 30.-i nyilvános ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 30.-i nyilvános ülésére"

Átírás

1 1.. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 30.-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Monoszló Község Önkormányzatának 2012 évi költségvetési rendeletének módosítása Simon György polgármester Kárpáti Zsolt pénzügyi ügyintéző Lukács Ágnes körjegyző Tisztelt Képviselő-testület! Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati rendszer megalakulásától kezdve nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy a pénzügyi gazdálkodás egyensúlyát biztosítsa. Ennek érdekében 2012 ben is ÖNHIKI pályázatok ( első és második ütemben is ) kerültek benyújtásra, amik közül az első forduló sikeres volt 2047 e/ft-ot nyert el a község, míg a második ütem elbírálása még nem történt meg. A település 2011-ben elkezdte a faluszépítése programját, azon belül a kisbolt felújítását. A pályázati program megvalósult, és 2012 tavaszán a műszaki átadás is megtörtént. Harmadik negyedévben a művelődési tevékenységgel kapcsolatos pályázat elindítása is megtörtént, (falukemence építése vizesblokkal ) ami céltartalék felhasználási előirányzat módosítással járt. A három-negyedéves INFO beszámoló beküldése a Magyar Államkincstár felé 2012, október 20-ig megtörtént. Az egyeztetések eredményeként előirányzat átcsoportosításokat kellett végrehajtani, valamint a polgármester a képviselőkkel egyeztetve néhány III.n. évben felmerült feladattal kapcsolatosan előirányzatmódosítást hajtott végre szeptember 28-tól a kisbolt bérbeadása megtörtént,ami bevételi és kiadási előirányzat módosításokat eredményezett. Összefoglalva: A sikeres pályázatokat (például szociális kifizetések leigénylése), a Magyar Államkincstárnak leadott háromnegyed éves beszámolóhoz kapcsolódó előirányzat-egyeztetéseket, a végrehajtott kisbolt felújítást (III. n. év-re a járda felújítása esett), a Falukemence építési pályázat megkezdését, a kisbolt bérbeadását, valamint a III.n. évben keletkezett előre előirányzatilag nem tervezett feladatok előirányzat-módosításait tartalmazza az alábbi rendelet-tervezet. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot megvitatni és a rendelet-tervezetet jóváhagyni szíveskedjen. Monoszló, november 28. HATÁROZATI JAVASLAT Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a évi költségvetés módosításáról előterjesztett rendelet-tervezetet elfogadja 2012 szeptember 30-i fordulónappal és /2012. ( ) számon rendeletei közé iktatja. Simon György polgármester 1

2 I. Monoszló Község Önkormányzata Bevételei 1. Bolt bérbeadás miatti bevételi előirányzat kivezetés áru készleteladás : e/ft ÁFA 484 e/ft 2. Közérdekű kuratóriumtól átmenetileg átvett pénzeszköz Intézményi bevételek Pénzügyi finanszírozási műveletek 3. Leltárhiány megtérítés +17 Intézményi bevételek 4. Bevétel fűnyírási szolgáltatásból +4 Intézményi bevételek 5. Fordított ÁFA bevételi előirányzat módosítási oldala Intézményi Bevételek ( ÁFA ) 6. Leigényelt szociális kifizetések +102 Kapott állami támogatás 7. Többletbevétel helyi adó, pótlék, +18 Közhatalmi bevételek bírság, szabálysértési díjból. 8., Bérkompenzáció megtérítés +15 Kapott állami támogatások 9. Bevételi előirányzat módosulás 2012 III.n. évben I. Monoszló Község Önkormányzata Kiadásai 1. Falukemence építése +595 Beruházások 2. Bolt előtti járda felújítása Beruházások 3. Bolt bérbeadás miatti kiadási -324 Személyi juttatások előirányzat kivezetés 4. Bolt bérbeadás miatti kiadási előirányzat kivezetés -46 Munkaadókat terhelő járulékok 5. Bolt bérbeadás miatti kiadási előirányzat kivezetés -958 Dologi kiadások ( árukészlet beszerzés ) 6. Falugondnok kiküldetési +155 Dologi kiadások előirányzat emelés 7. Kölcsönök nyújtása előirányzat +94 Kölcsönök kiadásai emelés 8. Szociális előirányzat átcsoportosítás lakásfenntartási támogatás, gyermekvédelmi támogatás 9. Szociális előirányzat átcsoportosítás normatív lakásfenntartási támogatás, időkórúak járadéka +415 Ellátottak juttatásai szociális kiadások -415 Ellátottak juttatásai szociális kiadások 10. Fordított ÁFA kiadási előirányzat Beruházások ( ÁFA ) módosítási oldala 11. Tartalék előirányzat változás Tartalékok 12. Kiadási előirányzat módosulás 2012 III.n. évben

3 II. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Bevételei e/ft 1. Központilag megtérített +365 Intézményfinanszírozás bérkompenzáció Zánka gesztor önkormányzattól 2. Homokozóban homok cseréjének +163 Intézményfinanszírozás bevételi oldala intézményfinanszírozásból 3., Nemzetiségi működési pályázaton Intézményfinanszírozás elnyert támogatás átvezetése 4., Gesztor saját forrás felhasználási Intézményfinanszírozás előirányzata 5. Konyhai ventillátor +43 Intézményfinanszírozás tekercselésének bevételi oldala intézményfinanszírozásból 6. Többletbevételi előirányzat +356 Intézményi bevételek szociális étkeztetésből 7. Többletbevétel bölcsődések étkeztetéséből +31 Intézményi bevételek 8. Bevételi előirányzat módosulás 2012 III.n. év +958 II. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda - Bölcsőde Kiadásai e/ft 1. Központilag megtérített +365 Személyi juttatások bérkompenzáció kiadási oldala 2.A Homokozóban homok cseréjének +89 Dologi kiadások kiadási oldala szállítási szolgáltatás 2.B Homokozóban homok cseréjének +39 Dologi kiadások kiadási oldala gépi óradíj 2.C Homokozóban homok cseréjének +35 Dologi kiadások kiadási oldala ÁFA 3.A Konyhai ventilátor tekercselésének +25 Dologi kiadások kiadási oldala karbantartási szolgáltatási díj 3.B Konyhai ventilátor tekercselésének +14 Dologi kiadások kiadási oldala készletbeszerzés ( mágnes kapcsoló ) 3.C Konyhai ventilátor tekercselésének +4 Dologi kiadások kiadási oldala ÁFA 4.A. Étkezési többletbevételi előirányzat +304 Dologi kiadások kiadási oldala élelmiszer nyersanyagok beszerzése 4.B. Étkezési többletbevételi előirányzat kiadási oldala élelmiszer nyersanyagok beszerzések utáni ÁFA kiadások +83 Dologi kiadások 3

4 5.A. 5.B. Továbbképzésre előirányzat átcsoportosítás Továbbképzésre átcsoportosított előirányzat +114 Különféle dologi kiadások -114 Dologi kiadások 3. Kiadási előirányzat módosulás 2012 III.n.év +958 V. Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató Általános Iskola Bevételei 1. Központilag megtérített bérkompenzáció Zánka gesztor önkormányzattól második félév 2. Iskolások tankönyvdíjainak megtérítése ( befizetések) 3., Nemzetiségi működési pályázaton elnyert támogatás átvezetése működtetés 4., Gesztor saját forrás felhasználási előirányzata 5., Nemzetiségi működési pályázaton elnyert támogatás átvezetése szakértő 6., Gesztor saját forrás felhasználási előirányzata +590 Intézményfinanszírozás Intézményi bevételek Intézményfinanszírozás Intézményfinanszírozás +98 Intézményfinanszírozás -98 Intézményfinanszírozás 7. Bevételi előirányzat módosulás 2012 III.n.év V. Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató Általános Iskola Kiadásai 1. Bérkompenzáció kiadási oldala +590 Személyi juttatások 2. Tankönyvdíj befizetések kiadási oldala könyvbeszerzések Dologi kiadások 2. Kiadási előirányzat módosulás 2012 III.n.év VI. Zánka-Monoszló-Balatonszepezd Községek Körjegyzősége Bevételei 1. Központilag megtérített bérkompenzáció Zánka gesztor önkormányzattól 2. Bevételi előirányzat módosulás Intézményfinanszírozás 4

5 2012 III.n.év I. Zánka-Monoszló-Balatonszepezd Községek Körjegyzősége Kiadásai 1. Központilag megtérített +218 Személyi juttatások bérkompenzáció kiadási oldala 2. Kiadási előirányzat módosulás 2012 III.n.év

6 Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2012. (XI ) önkormányzati rendelete (tervezet) a évi költségvetésről Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. törvény 23. (2) bekezdésében valamint a 368/2011 (XII.3l.) államháztartási törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet 24. -ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya Monoszló Község Önkormányzatára terjed ki. 2. A költségvetés címrendje 2.. (1) Az Államháztartási törvényben foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg. Mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, önálló címet alkot: - Monoszló Község Önkormányzata - Zánka Monoszló Balatonszepezd Községek Körjegyzősége Mint önállóan működő, de nem önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, ( továbbiakban ÖM )ahol Zánka illetve Köveskál gesztor önkormányzatok által működtetett társulásokban részt vesz a község. - Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató Általános Iskola - Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde, mely intézmény az iskolások, óvodások, bölcsődések, szociális étkezők, dolgozók közétkeztetését is ellátja - Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás : Egészségügyi intézmények Fogszakorvos - Köveskál és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás : Egészségügyi intézmények - Háziorvos - Védőnő 3. A költségvetés bevételei és kiadásai összevontan 3.. (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat költségvetési előirányzat változását szeptember 30-i fordulónappal az sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően az alábbiakban határozza meg : a.,bevételi Főösszegét e/ft aa.)költségvetési Bevételi főösszegét e/ft-ban ab.)finanszírozási bevételi főösszegét e/ft-ban ebből aba.) Hiány belső finanszírozási főösszegét 611e/Ft-ban abb.) Hiány külső finanszírozási főösszegét e/Ft-ban b.)kiadási főösszegét e/ft ba.) Költségvetési kiadási főösszegét e/ft-ban baa.)költségvetési működési célú kiadási főösszegét e/ft-ban bab.)költségvetési felhalmozási célú kiadási főösszegét e/ft-ban bb.)finanszírozási kiadások főösszegét e/ft-ban állapítja meg. 6

7 c.,)a Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési bevételi előirányzatát 2012 szeptember 30-i fordulónappal e/ft-ban, költségvetési kiadási előirányzatát e/ft-ban,határozza meg. Költségvetési hiányának tervezett összegét ( finanszírozási bevételekből fedezve ) e/ft-ban határozza meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti a kiadások jogcímenkénti megoszlását az 1-2. számú mellékletek, alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A rendelet a kapott állami hozzájárulásokat és személyi jövedelemadó bevételeket jogcímenként a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően tartalmazza. (4) A főbb bevételi és kiadási jogcímcsoportokat a költségvetési rendelet 2. mellékletek szerinti bontásban- a következők szerint állapítja meg: Monoszló Község Önkormányzatának bevételei: a.) Kapott Támogatások : e/ft aa.) Önkormányzatok kapott támogatásai e/ft b.) Támogatásértékű bevételek e/Ft ba.) Támogatásértékű működési célú bevételek e/ft baa.) ebből Társadalombiztosítási alaptól átvett - bb.) Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek e/ft bba.) uniós forrásból kapott támogatások -- bbab.) egyéb pályázati forrásból kapott támogatások LEADER e/ft c.) Közhatalmi bevételek e/ft ca.) működési célú közhatalmi bevételek e/ft cb.) felhalmozási célú közhatalmi bevételek e/ft ( felhalmozási jellegű bevétel) caa.) működési célú helyi adók e/ft cba.) felhalmozási célú helyi adó bevételek e/ft cab.) átengedett központi adók ( SZJA ) e/ft cac.) átengedett központi adók ( gépjárműadó ) 650 e/ft cad.) bírságok pótlékok egyéb sajátos bevételek ( lakbérek) 233 e/ft cae.) közhatalmi igazgatási szolgáltatási díjbevételek 20 e/ft d.) Intézményi működési bevételek: e/ft da.) működési célú intézményi működési bevételek e/ft db.) felhalmozási célú intézményi működési bevételek 7.705e/Ft ( építési telekeladás ÁFÁ-ja, felhalmozási ÁFA visszatérülés ) e.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 2.800e/Ft ea.) tárgyi-eszközök értékesítése ( építési telek ingatlan ) e/ft f.) Véglegesen átvett pénzeszközök --- e/ft fa.) Működési célú pénzeszközátvétel fb.) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ----e/ft g.) támogatási kölcsönök igénybevétele visszatérülése 50 e/ft ga.) működési célú 50 e/ft gb.) felhalmozási célú Költségvetési bevételek összesen: e/Ft h.) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek ha.)pénzforgalom nélküli bevételek 611 e/ft haa.) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 611 e/ft haaa.) Működési célra -----e/ft haab.) Felhalmozási célra 611 e/ft hb.) Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele ---- Hiány belső finanszírozása összesen: 611 e/ft i.) Értékpapírok értékesítésének bevételei -----e/ft 7

8 ia.) Működési célra ( működtetés fenntartásához ) - iaa.) Forgatási célú értékpapírok bevételei - iab.)befektetési célú értékpapírok bevételei ib.)felhalmozási célú iba.)forgatási célú értékpapírok bevételei ibb.)befektetési célú értékpapírok bevételei j. Kötvények kibocsátásának bevételei k., Pénzügyi befektetések bevételei ( gáz részesedés értékesítése ) 915 e/ft l. Hitelek e/ft la.) Működési célú hitel felvétele e/ft lb.) Felhalmozási célú likvid hitel felvétele e/ft m. Kamatmentes kölcsönök bevételei ( kúratóriumtól ) 1.500e/Ft Hiány külső finanszírozása összesen: e/ft Finanszírozási bevételek mindösszesen: e/ft Bevételek összesen: e/ft (5) Monoszló Község Önkormányzatának kiadásai: Kiadási főösszegek: e/ft a.) Költségvetési működési kiadások előirányzata: e/ft aa.) Személyi jellegű kiadások: e / Ft ab.) Munkaadókat terhelő járulékokat: e/ft ac.) Dologi és egyéb folyó kiadásokat: e/ft ad.) Szociális támogatások e/ft ae.) Pénzeszközátadásokat és támogatásértékű kiadások: e/ft af.) kölcsönök nyújtásának kiadásai 234 e/ft b.) Működési célú tartalékok: - c.) Felhalmozási célú kiadásokat: e/ft ca.) Beruházások felújítások kiadásai: e/ft cb.) Felhalmozási célú tartalékokat: 716 e/ft cc.) Felhalmozási célú pénzeszközátadások -- cd.) ÁFA fizetési kiadásai, fordított ÁFA e/ft ce.) Felhalmozási célú pénzeszközátadások 21 e/ft d.) Finanszírozási kiadások előirányzatát: e/ft da.) Működési célú hitel törlesztést: --- db.) Felhalmozási célú hitel törlesztést: e/ft dc.) Felhalmozási célú hitel kamat előirányzatát: e/ft dd.) Érték papírvásárlás kiadásai: 390 e/ft összegben állapítja meg. ( 2 ) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti feladatonkénti megoszlását a rendelet 2. számú melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület. ( 3 ) A kapott támogatásokként megjelenő normatív állami hozzájárulásokat és SZJA bevételek jogcímenként a 10. számú melléklet tartalmazza. ( 4 ) A kiemelt bevételi és kiadási működési és felhalmozási előirányzatokat mérlegszerűen a 12 számú melléklet szerint állapítjuk meg. 4.. Monoszló község önkormányzatának költségvetési engedélyezett létszámát 2012 szeptember 30-i állapot alapján a következők szerint határozzuk meg. Közalkalmazottak átlagos statisztikai állományi létszáma : 1 fő ( kerekített átlag ) Köztisztviselők átlagos statisztikai állományi létszáma : ---- fő Munka törvénykönyve alá tartozók átlagos statisztikai állományi létszáma : 1 fő (kerekített átlag ) Teljes és részmunkaidősök átlagos statisztikai 8

9 állományi létszáma összesen: 2 fő Állományba nem tartozók tiszteletdíjasok 1 fő ( társadalmi megbízatású polgármester ) Megbízási díjas ( 3 fő ) szerződés alapján 3 fő 5.. (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási és finanszírozási kiadások célonkénti részletezését a 13-as számú melléklet tartalmazza, melynek főösszegei a következők: Beruházások nettó: e/ft ÁFA egyenes fordított,valamint Fejlesztési ÁFA befizetések e/ft Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 21 e/ft Felhalmozási céltartalék 716 e/ft Befektetett pénzügyi eszközök 390 e/ft Fejlesztési célú hitelek törlesztése e/Ft Fejlesztési célú hitelek kamata 1.022e/Ft Összesen: e/ft Ebből finanszírozási kiadás e/ft Felhalmozási célú kiadások e/Ft 6.. (1) Az önkormányzat költségvetésének feladatonkénti megoszlását az eredeti rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. (2) Az önkormányzat a kiadások között 2012 szeptember 30-ai fordulónappal felhalmozási céltartalékot 716 e/ft összegben állapít meg a 11-es számú melléklet szerint. 7.. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 12. számú táblázat tartalmazza. 8. Az önkormányzat a közösen fenntartott intézményeknek átadott pénzeszköz mértékéről az eredeti költségvetési rendelet 8.-as számú melléklete alapján döntött. A közös fenntartású intézmények 2012 szeptember 30-i fordulónapi előirányzatát a 3,4,5,6,7,8,9-es mellékletek tartalmazzák. ( 2 ) Az önkormányzat évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a az eredeti költségvetési rendelet 10. számú melléklete alapján állapította meg. 9.. A képviselőtestület megállapítja, hogy a község hitelállománnyal 2012 január 01-i forduló nappal nem rendelkezett. A finanszírozási egyensúly megteremtésére a költségvetés e/ft működési hitelfelvételt határozott meg év-elején, amely részben sikeres ÖNHIKI pályázattal és többletbevételekkel e/ft-ra módosult. A fentieken túl fejlesztési célú átmeneti hitelt tartalmaz e/ft összegben a rendelet, amit a LEADER pályázati támogatás megérkezéséig vesz igénybe a képviselőtestület. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan, a képviselőtestületet illetik meg. A hitelszerződések megkötése a számlavezető bankkal megtörténtek. ( átmeneti fejlesztési hitel 12 millió, hitelkeret szerződés átmeneti működési forráshiányra 3 millió forint összegben.) 4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 10.. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a körjegyző, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Képviselőtestület felelős Amennyiben a Körjegyzőség, az Általános Iskola, illetve az Óvoda ( közösen fenntartott intézmények ) 30 napon túli összes tartozásállománya eléri az eredeti éves költségvetési kiadási előirányzat 10 %- át, azt a költségvetési szerv vezetője a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig a polgármester részére köteles bejelenteni, önkormányzati csőd-biztos kinevezése 9

10 céljából (1) A képviselőtestület a jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. (2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselőtestület a körjegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt első alkalommal - a féléves beszámolóval egyidejűleg (1) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a képviselőtestület engedélyével kerülhet sor (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a Körjegyzőség köteles gondoskodni az intézményvezetőkkel egyeztetett pénzellátási terv, ill. az elkészített likviditási terv (elfogadott költségvetési rendelet 8.és 10 sz. melléklet) alapján. (2) A Körjegyzőség, valamint az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. (3) Az önkormányzati költségvetési szervek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért (1) A Képviselő-testület társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatásának keretét 100 e/ft-ban állapította meg. (2) A támogatások folyósításának további feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás. (3) Az önkormányzat a köztisztviselői illetményalapot ,- Ft-ban határozta meg A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 103. (6) bekezdése alapján. (4) Az Önkormányzat a 2011.évi CLXXXVIII. törvény figyelembevételével a köztisztviselők cafetéria-juttatását 2012.évi éves keretösszegét ,-.Ft-ban határozta meg. 5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 15. (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős (1) A költségvetés végrehajtásáról a körjegyzőség köteles ellenőrzést biztosítani, az éves belsőellenőrzési munkatervben foglaltak szerint. A körjegyző a körjegyzőség és az önkormányzat belső ellenőrzéséről a Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulással kötött megállapodás alapján gondoskodik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselőtestületet tájékoztatni A különböző társadalmi szervezetek, alapítványok támogatására a költségvetésben biztosított előirányzat felhasználásáról alkalmanként a benyújtott kérelmek alapján a Képviselőtestület dönt. A támogatásról megállapodást kell kötni. ( 2 ) Az odaítélt támogatás folyósítását az Önkormányzat felfüggeszti amennyiben a támogatottnak esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása van s ennek rendezését nem igazolja,valamint amíg az előző alkalommal részére folyósított támogatás felhasználásáról nem számol el A 2011-ben képződött pénzmaradvánnyal kapcsolatosan a testület megállapítja, hogy felhalmozási pénzmaradványt felhalmozási kiadásokra kívánja felhasználni. 6. Záró rendelkezések 19.. E rendelet december. napján lép hatályba. Monoszló, november. 10

11 S i m o n György polgármester Lukács Ágnes körjegyző Záradék: Kihirdetve: december. Lukács Ágnes körjegyző 11

. NAPIREND Ügyiratszám: /2012.

. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. . NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. szeptemberi 12-i nyilvános ülésére Tárgy:Monoszló Község Önkormányzatának 2012 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő:

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (. ) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzatának

Részletesebben

2011. évi 18. szám 2011. november 25. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 18. szám 2011. november 25. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 18. szám 2011. november 25. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelete Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011.

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület! 2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendeletének módosítása Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2 Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013.

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

14/2012. (III. 29.) ÖR, 2/2012. (I. 30.) ÖR, 4/2011. (I. 26.) ÖR, 6/2010. (II. 24.) ÖR, 47/2008. (XI. 26.) ÖR, 37/2008. (VIII. 29.) ÖR, 14/2008. (IV.

14/2012. (III. 29.) ÖR, 2/2012. (I. 30.) ÖR, 4/2011. (I. 26.) ÖR, 6/2010. (II. 24.) ÖR, 47/2008. (XI. 26.) ÖR, 37/2008. (VIII. 29.) ÖR, 14/2008. (IV. 46. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 14/2012. (III. 29.) ÖR, 2/2012. (I. 30.) ÖR, 4/2011. (I. 26.) ÖR, 6/2010. (II. 24.) ÖR, 47/2008. (XI. 26.) ÖR, 37/2008. (VIII.

Részletesebben

Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről

Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Monoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése A tétel megnevezése Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. 1. Pénzeszközök 19 798 163 488 2. Állampapírok 411 306 73 476 a) forgatási célú 411 325 73 408 b) befektetési célú

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 138. Internet: www.fegyvernektksz.hu Cg.: 16-02-001554 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet...

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2016. évi összevont

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-49/2013. Tárgy: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

KIVONAT. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete

KIVONAT. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete megtartott soros testületi ülésének könyvéből: Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2013 (X. 30.) sz. határozata a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről szóló beszámolóról

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Állami Számvevőszék

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Tarnaméra Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tarnaméra a Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről Változások - 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről 1. oldal 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete Sződ Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Sződ Község Önkormányzata képviselő-testülete 1/2011.(II.24. ) Ökt rendelete az

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az államháztartási

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/594/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére. Császár László polgármester

3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/594/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére. Császár László polgármester 3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/594/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETE A 4/2008./V.2./ rendelettel módosított 1/2008/II.5./ R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL /egységes szerkezetben/ 2 Zomba

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890)

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890) Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, a természetes személyek adósságrendezéséről

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE A 2. napirendi ponthoz Napirend: 2011. évi zárszámadás elfogadása Előzmények: - Előterjesztő: a polgármester Rendelet- tervezet: az előterjesztés melléklete A téma ismertetése: Az államháztartásról szóló

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről Szentgotthárd Város Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 14/269/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére

10. NAPIREND Ügyiratszám: 14/269/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 14/269/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A közterület használatáról szóló

Részletesebben

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról [Figyelem! Az itt elérhető módosításokkal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2014. május 5. VI. évfolyam 4. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2014. május 5. VI. évfolyam 4. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. május 5. VI. évfolyam 4. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 30-án megtartott munkaterv szerinti

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 8. melléklet a 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 1 A megnevezést módosította

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban: Tszt.) 60.

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KVTÖKT Társulási. Belső Ellenőrzési Csoport

KVTÖKT Társulási. Belső Ellenőrzési Csoport ELŐTERJESZTÉS SAJÓGALGÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 17-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 2179-6/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I. N API R E N D Tárgy: 2012. évi

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2015. december 31. K&H BANK ZRT. ÉVES JELENTÉS 2015. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Éves Beszámoló Független

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-i rendkívüli ülésére 11. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Ügyiratszám: 369/2015 Ügyintéző: Bauer Georgina Tárgy: Balatonfenyves Község Önkormányzatának

Részletesebben

JELENTÉS. Kisköre Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről. 13057 2013. július

JELENTÉS. Kisköre Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről. 13057 2013. július JELENTÉS Kisköre Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről 13057 2013. július Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0030-341-017/2013. Témaszám: 1069 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/ 2011. (V.3.) önkormányzati rendelete Albertirsa Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Albertirsa Város Önkormányzatának

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS Iktatószám: / 2013 A program azonosítószáma: TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS amely létrejött egyrészről a Hajléktalanokért Közalapítvány (székhelye: 1067 Budapest, Szobi u 3.; képviseli: Varga Péter igazgató) a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

önkormányzati rendelet módosítására Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző

önkormányzati rendelet módosítására Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának JEGYZŐJE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2010. (IX. 03.) rendeletével módosított. 1/2010. (III. 01.) rendelete

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2010. (IX. 03.) rendeletével módosított. 1/2010. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (IX. 03.) rendeletével módosított 1/2010. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről (a módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE MEGÁLLAPÍTOTTA: ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 11/2014.(III.07.) SZÁMÚ RENDELETE - 1 - Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva

ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2014. május 26-tól Az 1. sz. módosítása jóváhagyásra benyújtva: 2016. január 15.

Részletesebben

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról A Kormány az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 28-án CSÜTÖRTÖKÖN - 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, melyre

Részletesebben

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester.

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. AUGUSZTUS 23-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ:1177-4 /2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 5 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések 667 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának, hasznosításának és vagyonkezelésbe

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. )

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KANCELLÁRIA JOGI IGAZGATÓSÁG

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KANCELLÁRIA JOGI IGAZGATÓSÁG BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KANCELLÁRIA JOGI IGAZGATÓSÁG Jogi Igazgatóság ÜGYRENDJE PREAMBULUM A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének 44. (2)

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testületi

Részletesebben

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31.

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. 18084874-6920-599-01 Statisztikai számjel 01-09-920128 Cégjegyzék száma Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 1071 Budapest Damjanich u 11-15. Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13.

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13. A 2012. szeptember 13-i rendes képviselő-testületi ülés előterjesztései M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7/2010.(X. 28.) számú rendelete (SZMSZ) 8. (1) bekezdésére figyelemmel

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 7/2014. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 4. sz. melléklet Gazdasági Ellátó Szolgálat (a továbbiakban: GESZ) 1126 Budapest, Királyhágó u. 18. Szervezeti és Működési Szabályzat (Módosításokkal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Tárgy: A városi főépítészi státusz létesítése, az állás betöltésére pályázat kiírása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN, MAKROÖKONÓMIA Dr. Nagy Gabriella Mária 2016.

KÖZGAZDASÁGTAN, MAKROÖKONÓMIA Dr. Nagy Gabriella Mária 2016. KÖZGAZDASÁGTAN, MAKROÖKONÓMIA Dr. Nagy Gabriella Mária 2016. » Infláció vs. Defláció» Típusai: Keresleti Kínálati Bér + Ár bér spirál (reálbér béralku) » Típusai: Kúszó Vágtató Hiperinfláció általánosan

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról

a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról 1./2009. (.) MeHVM rendelet a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi

Részletesebben