Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu"

Átírás

1 Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: Tel.:76/ Fax: 76/ /2014. Jegyzőkönyv Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 30-án tartott rendes üléséről. Jelen vannak: Füredi János polgármester Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna alpolgármester Ártim János, Bagóné Ballun Gyöngyi és Bornemisszáné Varga Ilona képviselők Dr. Fazekas István jegyző Galamb Jánosné gazdálkodási főelőadó Galamb Anikó jegyzőkönyvvezető Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme (Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó). Füredi János polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket. Ezt követően megállapította, hogy a Testület határozatképes mivel 5 képviselő jelen van, és az ülést megnyitotta, majd egyidejűleg javaslatot tett a napirendre vonatkozóan (1. számú melléklet). Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag a napirendet elfogadta. Napirend 1.) A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet tervezet elfogadása Előadó: Polgármester 2.) Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évi parancsnoki beszámolója Előadó: Polgármester 3.) Helvécia Község településrendezési tervének részleges módosítása Előadó: Polgármester 4.) Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás évi költségvetésének elfogadásáról szóló 5/2014. (II. 14.) sz. KTFT. határozat módosítása Előadó: Polgármester 5.) Támogató szolgálat évi feladatmutató igénylése Előadó: Polgármester 6.) Kerekegyházi Bóbita Óvoda és Fülöpházi Tagintézménye 2014/15. évi munkatervének véleményezése Előadó: Polgármester

2 7.) Egyebek 1. Napirendi pont Tárgya: A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet tervezet elfogadása Előadó: Polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (2. sz. melléklet) írásban mindenki megkapta ben, illetve papíralapon is. Ezt követően kérte a képviselőket, mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket. Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a tájékoztatóban foglaltakat: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül, 5 igen szavazattal az alábbiak szerint döntött: 35/2014. (IX. 30.) A szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra pályázat benyújtása Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését és az alábbiak szerint határozott. 1. Ágasegyháza Község Önkormányzata pályázatot nyújt be az önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra, az 46/2014. (IX.25.) BM rendeletben foglaltak alapján. 2. Ágasegyháza Község Önkormányzata forint önerőt biztosít a fenti tárgyú pályázat megvalósításához évi költségvetésében az általános tartalék terhére. 3. Ágasegyháza Község Önkormányzata a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. Határidő: október 6. Felelős: Polgármester Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 5 igen szavazattal elfogadta Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő testületének a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól 8/2014.(IX.30.) számú önkormányzati rendeletét ( Ágasegyháza Község Önkormányzatának az a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól 8/2014.(IX.30.) számú rendeletét, annak mellékleteivel együtt a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.) 2. Napirendi pont Tárgya: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évi parancsnoki beszámolója Előadó: Polgármester

3 Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (3. sz. melléklet) írásban mindenki megkapta ben, illetve papíralapon is. Ezt követően kérte a képviselőket, mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a tájékoztatóban foglaltakat: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül, 5 igen szavazattal az alábbiak szerint döntött: 36/2014. (IX. 30.) Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évi parancsnoki beszámolója Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évi parancsnoki beszámolóját és elfogadta azt. Felelős : Füredi János polgármester Határidő: azonnal 3. Napirendi pont Tárgya: Helvécia Község településrendezési tervének részleges módosítása Előadó: Polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (4. sz. melléklet) írásban mindenki megkapta ben, illetve papíralapon is. Ezt követően kérte a képviselőket, mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a tájékoztatóban foglaltakat: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül, 5 igen szavazattal az alábbiak szerint döntött: 37/2014. (IX.30.) Helvécia Község településrendezési tervének részleges módosítása Határozat Ágasegyháza Község Képviselő-testülete egyetért a Helvécia Község Képviselő-testülete által hatályos településrendezési tervének módosítása céljából tervezett, s a Szabó Sándor telepen meglévő óvoda melletti zöld terület beépítésére irányuló változtatással, s úgy döntött, hogy a véleményezési eljárás további szakaszaiban nem kíván részt venni. Felelős: Polgármester. Határidő: Értelemszerűen 4. Napirendi pont Tárgya: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás évi költségvetésének elfogadásáról szóló 5/2014. (II. 14.) sz. KTFT. határozat módosítása Előadó: Polgármester

4 Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (5. sz. melléklet) írásban mindenki megkapta ben, illetve papíralapon is. Ezt követően kérte a képviselőket, mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket. Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a tájékoztatóban foglaltakat: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül, 5 igen szavazattal az alábbiak szerint döntött: 38/2014. (IX.30.) Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás évi költségvetésének a módosítása Határozat Ágasegyháza Község Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését és elfogadta azt, melynek alapján az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint egyetért a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás évi költségvetésnek módosításával. Felelős : Füredi János polgármester Határidő: azonnal 5. Napirendi pont Tárgya: Támogató szolgálat évi feladatmutató igénylése Előadó: Polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (6. sz. melléklet) írásban mindenki megkapta ben, illetve papíralapon is. Ezt követően kérte a képviselőket, mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a tájékoztatóban foglaltakat: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül, 5 igen szavazattal az alábbiak szerint döntött: 39/2014. (IX.30.) Támogató szolgálat feladatmutató igénylése Határozat Ágasegyháza Község Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését és tudomásul veszi, illetőleg támogatja azt, hogy a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás a támogatószolgálat évi feladatmutató igénylését feladategységben határozza meg. Felelős : Füredi János polgármester Határidő: azonnal

5 6. Napirendi pont Tárgya: Kerekegyházi Bóbita Óvoda és Fülöpházi Tagintézménye 2014/15. évi munkatervének véleményezése Előadó: Polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (7. sz. melléklet) írásban mindenki megkapta ben, illetve papíralapon is. Ezt követően kérte a képviselőket, mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a tájékoztatóban foglaltakat: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül, 5 igen szavazattal az alábbiak szerint döntött: 40/2014. (IX.30.) Kerekegyházi Bóbita Óvodai 2014/2015. évi munkaterve Határozat Ágasegyháza Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Kerekegyházi Bóbita Óvodai 2014/2015. évi munkatervét és elfogadta azt. Felelős: Füredi János polgármester Határidő: azonnal 7. Napirendi pont Egyebek Füredi János polgármester megköszönte a képviselők ciklus alatt végzett munkáját és munkájukhoz erőt egészséget, valamint a évi választáson induló jelölteknek sok sikert kívánt. Az ülés bezárása Füredi János - mivel kérdés, bejelentés nem érkezett az ülést bezárta. Füredi János Polgármester Dr. Fazekas István Jegyző Galamb Anikó jegyzőkönyvvezető

6 1. számú melléklet Ágasegyháza Község Polgármestere 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: Tel.:76/ Fax: 76/ /2014. Kt. ülés MEGHÍVÓ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 30-án 15 órakor rendes ülést tart, melyre ezúton meghívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Napirend 1.) A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet tervezet elfogadása Előadó: Polgármester 2.) Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évi parancsnoki beszámolója Előadó: Polgármester 3.) Helvécia Község településrendezési tervének részleges módosítása Előadó: Polgármester 4.) Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás évi költségvetésének elfogadásáról szóló 5/2014. (II. 14.) sz. KTFT. határozat módosítása Előadó: Polgármester 5.) Támogató szolgálat évi feladatmutató igénylése Előadó: Polgármester 6.) Kerekegyházi Bóbita Óvoda és Fülöpházi Tagintézménye 2014/15. évi munkatervének véleményezése Előadó: Polgármester 7.) Egyebek Ágasegyháza, szeptember 25. Füredi János sk. polgármester

7 2. sz. melléklet Ágasegyháza Község Polgármestere 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: Tel.:76/ Fax: 76/ Szám: 36/2014. (IX.30) Tárgy: A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet-tervezet elfogadása ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 30. napi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A Belügyminiszter 46/2014.(IX.25) BM rendeletben döntött a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról. A Kormányzat az elmúlt három évben is biztosította a szociális tűzifa vásárlásának lehetőségét az települések részére. A program leginkább a hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok részére jelentett nagy segítséget, hiszen a gazdaságilag elmaradott települések lakosainak fűtési kiadásait jelentős mértékben csökkenthette a hozzájárulás. A Kormány az idei évben is segítséget kíván nyújtani a rászorulók részére, ezért kihirdetésre került a Korm. határozat, valamint a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet). Követelmények: Tűzifavásárlás esetén a támogatást az önkormányzat ±5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5-35 cm átmérőjű tűzifának a megvásárlására fordíthatja. Kemény lombos vastag tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a nem kemény lombos fajokból származó fafajta. a Rendelet 2. (1) bekezdés a) pontja alapján a támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a évi igénylés részletes feltételeit legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő rendeletben szabályozza. a Rendelet 4. (4) bekezdése alapján a tűzifa, valamint a szén szállításából ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is származó költségek a települési önkormányzatot terhelik. a Rendelet 7. (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet február 15-éig osztja ki a rászorulók részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb március 31-éig történhet meg. A Rendelet 2. (1) bekezdés b) pontjában foglaltak értelmében (a települési önkormányzat a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér) is bele kell foglalni a képviselő-testületi határozatba.

8 a Rendelet 4. (1) bekezdése alapján a támogatást a települési önkormányzat a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól történő megvásárlására fordíthatja. A jogszabályi rendelkezések folytán a természetbeni juttatás jogosultsági feltételeit az önkormányzat képviselő-testülete rendeletben köteles szabályozni, valamint a vállalt önerő mértékéről határozatban kell dönteni. Előzetes számításaink és a benyújtandó pályázatban szereplő maximális mennyiség (225m 3 ) mellett az önerő mértéke Ft. Ezen összeg biztosítását javaslom a 2014.évi költségvetésünkben szereplő általános tartalék terhére. A támogatás jogosultak részére történő biztosítása érdekében javaslom a rendelet-tervezet sürgősségi tárgyalását, melynek 1. -a a rendelet és hatályát, 2. -a szociális tűzifa támogatásra jogosultak körét, ai a támogatás odaítélésének menetét, ai a támogatás forrásösszetételét, valamint a rendelet hatálybalépését és hatályon kívül helyezését határozza meg. Mivel ez a rendelet, csak az idei évben meghatározott támogatásra érvényes, ezért az elszámolást követően célszerű a rendeletet rögtön hatályon kívül helyezni. A gyors elbírálás érdekében tanácsos a kérelmek elbírálását a polgármester hatáskörébe utalni. A fentiek értelmében kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy az önerő biztosításáról szóló határozat tervezetet, valamint a támogatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjenek. Ágasegyháza, szeptember 26. Határozati javaslat Füredi János Ágasegyháza Község Polgármestere Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését és az alábbiak szerint határozott. 1. Ágasegyháza Község Önkormányzata pályázatot nyújt be az önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra, az 46/2014. (IX.25.) BM rendeletben foglaltak alapján. 2. Ágasegyháza Község Önkormányzata forint önerőt biztosít a fenti tárgyú pályázat megvalósításához évi költségvetésében az általános tartalék terhére. 3. Ágasegyháza Község Önkormányzata a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. Határidő: október 6. Felelős: Polgármester

9 Előzetes hatásvizsgálat a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet-tervezethez 1.Társadalmi hatások A rendelet-tervezet azokat a családokat támogatja, akiknek a téli tüzelő megvásárlása jelentős, akár létfenntartásukat is veszélyeztető anyagi terhet jelent. 2 Gazdasági, költségvetési hatások A rendelet-tervezetben gazdaságélénkítő hatása nincsen. A rendelet végrehajtása előreláthatólag Ft összegű önerőt igényel. 3. Környezeti következmények, hatások A tűzifa elégetése nem okoz akkora légszennyezettséget, mint az esetleg a szegényebb családok által használt anyagok 4. Egészségügyi következmények, hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek. 5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A rendelet végrehajtása átmenetileg nagyobb munkaterhet ró a Polgármesteri Hivatal munkatársaira, ugyanis a napi feladatok ellátása mellett a határozatok meghozatalai is rájuk hárul. Ugyanakkor többlet feladatok jelent azon személy részére, akik a szállítással és a tűzifa átadásával kapcsolatos teendőket intézi. 6 A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014.(IX.25.) BM rendelet alapján Ágasegyháza Község Önkormányzata 225 m 3 szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást igényel. Ennek elosztása, valamint az említett jogszabály előírása alapján helyi rendelet megalkotása vált szükségessé. Amennyiben az önkormányzat a támogatási összeget a fenti célra nem, vagy csak részben tudja felhasználni, annak maradványát köteles visszafizetni a központi költségvetés részére. 7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

10 Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő testületének a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól /2014.(IX.30.) önkormányzati rendelet-tervezete Ágasegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény 143. (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011.évi CLXXXIX törvény 8. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, - tekintettel a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 2. -ában kapott felhatalmazásra - a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014.(IX.25.) BM rendeletének végrehajtására a következőket rendeli el: I. fejezet A támogatásra vonatkozó általános szabályok 1. A rendelet célja, hatálya 1. (1) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014.(IX.25.) BM rendelet alapján a központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított Ágasegyháza Község Önkormányzat számára. (2) E rendelet célja, hogy Ágasegyháza településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, átmeneti segély, egyszeri tűzifa juttatást ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét. (3) E rendelet hatálya kiterjed Ágasegyháza Község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra. 2. A támogatás elbírálásánál előnyben részesítő feltételek 2. (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást legfeljebb 5 q tűzifát biztosíthat annak a személynek, aki a) Lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy b) Rendszeres szociális segélyben részesül, vagy c) Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, vagy d) Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, vagy e) 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy f) Ápolási díjra jogosult, vagy g) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas. (2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

11 (3) Az Önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. (4) A szociális célú tűzifa jogosultak részére történő kiszállításáról az Önkormányzat gondoskodik. 3. (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra függetlenül a 2. -ban meghatározott feltétel teljesülésétől az a személy, akinek ingatlana tűzifával egyáltalán nem fűthető. (2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető. 3. A támogatás igénylésének menete 4. (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelemre indul. (2) A kérelmeket február 10. napjáig lehet a Polgármester Hivatalnál benyújtani. (3) A kérelmek elbírálása átruházott hatáskörben a polgármester hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról a kérelem benyújtását követő 3 munkanapon belül dönt. (4) A döntést követő 3 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról. (5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. számú mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja. 5. A támogatás kizárólagos forrása a BM rendelet szerint az Önkormányzat számára megállapított kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket függetlenül attól, hogy azok a 2. meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. -ban meghatározott határidőre érkeztek-e el kell utasítani. II. fejezet Záró rendelkezések 6 (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és március 1. napján hatályát veszti. Füredi János polgármester Dr. Fazekas István jegyző 1. sz. melléklet a /2014. ( ) számú önkormányzati rendelethez

12 Kérelem... (név) (szül. hely és idő:... Ágasegyháza, u... sz. alatti lakos kérem, hogy részemre Ágasegyháza Község Képviselő-testületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló /2014..) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként m 3 tűzifát biztosítani. A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult mert:* a) lakásfenntartási támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:... b) rendszeres szociális segélyben részesülők, a megállapító határozat száma.... c) foglalk. helyettesítő támogatásban részesülők, a megállapító határozat száma.... d) rendszeres gyermekv. kedvezményben részesülők, a megállapító határozat száma.... e) 3 vagy annál több gyermeket nevelek, gyermekeim adatai: 1. Név.... Szül.idő Név.... Szülidő Név.Szül.idő. 4. Név.Szül. idő. f) 65 éven felüli egyedülélő nyugdíjas vagyok, g) ápolási díjra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma.... *(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.) Ágasegyháza, 201. kérelmező

13 2. sz. melléklet a./2014.( ) önkormányzati rendelethez Átvételi elismervény (név) Ágasegyháza, u. sz. alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló /2014. (.) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként m3 mennyiségű tűzifát átvettem. Ágasegyháza, átadó átvevő

14

15

16

17

18

19

20 4.sz. melléklet Ágasegyháza Község Polgármestere 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Fax: 76/ Web: Telefon: 76/ / / Előterjesztés szám: 32/2014. Tárgy: Helvécia Község településrendezési tervének részleges módosítása ELŐTERJESZTÉS Ágasegyháza Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 30-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Helvécia Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szabó Sándor telepen meglévő óvoda melletti zöld terület egy részének beépítését tervezi, e ennek érdekében módosítani kívánja a jelenleg hatályos településrendezési tervét, amelyet így véleményezés céljából megküldött önkormányzatunkhoz is. Mivel Helvécia Község Polgármestere a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. szerinti véleményezési eljárás keretében azzal kereste meg önkormányzatunkat, hogy a Testület amennyiben jogszabályban meghatározott jogával élni kíván ezt megtehesse, tanulmányoztam a szomszéd település által tervezett változásokat. Ennek során meggyőződtem arról, hogy azok Ágasegyháza Község Önkormányzatának érdekeit nem érintik, illetve befolyásolják, s ezért az alábbi határozattervezet elfogadását javaslom. Ágasegyháza, szeptember 24. Füredi János Ágasegyháza Község Polgármestere HATÁROZATTERVEZET Előterjesztés szám: 32/2014.(IX.30) Kt. Tárgy: Helvécia Község településrendezési tervének részleges módosítása Ágasegyháza Község Képviselő-testülete egyetért a Helvécia Község Képviselőtestülete által hatályos településrendezési tervének módosítása céljából tervezett, s a Szabó Sándor telepen meglévő óvoda melletti zöld terület beépítésére irányuló változtatással, s úgy döntött, hogy a véleményezési eljárás további szakaszaiban nem kíván részt venni. Felelős: Polgármester.

21 Határidő: Értelemszerűen

22 Ágasegyháza Község Polgármestere 5. sz. melléklet 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: Tel.:76/ Fax: 76/ Szám: 33/2014. Tárgya: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás évi ktsg-vetésének a módosítása ELŐTERJESZTÉS Ágasegyháza Önkormányzat Képviselő- testületének szeptember 30. napi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás az államháztartásról szóló évi CXCV számú törvény 34. (5) és (6) bekezdés alapján módosítja költségvetését. A módosítás okait melyeket az év közben bekövetkezett változásában lehet kimutatni a jelen előterjesztésem mellékletét képező előterjesztés pontosan részletezi. Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására és elfogadására. Ágasegyháza, szeptember 24. Füredi János polgármester Határozat javaslat Szám: 33/2014. (IX. 30.) Tárgya: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás évi ktsg-vetésének a módosítása Ágasegyháza Község Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését és elfogadta azt, melynek alapján az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint egyetért a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás évi költségvetésnek módosításával. Felelős : Füredi János polgármester Határidő: azonnal

23 ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa szeptember 24-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás évi költségvetésének elfogadásáról szóló 5/2014. (II. 14.) sz. KTFT. határozat módosítása Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk elnök Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: határozati javaslat Döntési változatok száma: 1 Melléklet:

24 Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa Kerekegyháza ELŐTERJESZTÉS A Társulási Tanács szeptember 24.-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás évi költségvetésének elfogadásáról szóló 5/2014. (II. 14.) sz. KTFT. határozat módosítása Tisztelt Társulási Tanács! Az államháztartásról szóló évi CXCV számú törvény 34. (5) és (6) bekezdés alapján költségvetésünket módosítjuk a bekövetkezett változások függvényében. Költségvetési bevételek: A működési célú támogatások államháztartáson belülről Ft-tal növekedtek a gesztor önkormányzattól átvett támogatással. A feladatfinanszírozás keretén belül az óvodapedagógusok béremelésére Ft többlettámogatást kapott a társulás, júniusi felmérés során mutatószám lemondás miatt, a szociális étkeztetésre kapott támogatás Ft-tal csökkent. A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulást évre a szociális feladatokra: ,- Ft központi támogatás illeti meg az alábbiak szerint: - családsegítés: ,- Ft - szociális étkeztetés: ,- Ft - házi segítségnyújtás: ,- Ft - idősek nappali ellátása: ,- Ft - gyermekjóléti szolgáltatás: ,- Ft. Az óvodai feladatellátásra ,- Ft támogatásban részesültünk. A szociális ágazatban dolgozók ágazati bérpótlékra jogosultak, amelyre ,- Ft támogatást hívott le a gesztor önkormányzat, valamint a bérkompenzációra Ft lett kiutalva összesen (HSZK: ,- Ft, Óvoda: ,- Ft).

25 Kerekegyháza Város Önkormányzata a gyermekjóléti szolgálat feladatra szeptember 1-től gépjárművezetőt nevezett ki a 2014/2015. nevelési évre, a személyi juttatásokra és annak járulékaira Ft lett előirányozva, a kiadásokat a gesztor önkormányzat finanszírozza. A május hónapban zajlott NRSZH helyszíni ellenőrzés során előírásra került 1 fő felvétele a szociális étkeztetési feladatok zavartalan ellátása érdekében (az ellátotti létszámot és a jogszabályi előírást figyelembe véve), ez a kiadás Kerekegyháza és Kunbaracs településeket érinti. A Gyámhatósági ellenőrzés által előírt családgondozó június 1-től lett kinevezve, így a kiadási előirányzatot csökkenteni tudtuk Ft-tal. A fent felsorolt változások következtében a személyi juttatások előirányzata Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata Ft-tal növekedett. A szociális feladatok ellátásával kapcsolatban a Humán Szolgáltató Központnál keletkező hiány finanszírozása átvett pénzeszközként szerepel Kerekegyháza által átadott pénzeszközben, amit a társulási megállapodásban foglaltak szerint az ellátottak, illetve lakosság szám alapján osztottunk fel az előterjesztés 2. számú melléklete szerint. 1. Kerekegyháza: Ft 2. Ágasegyháza: Ft 3. Ladánybene: Ft 4. Fülöpháza: Ft 5. Kunbaracs: Ft Összesen: Ft Óvodai nevelés. A Kerekegyházi Bóbita Óvoda költségvetése a változásokat követően: Ft. Állami támogatás bérkompenzációval együtt: Ft. Működési bevétele az intézménynek: Ft. Hiány összege: Ft. Ezen feladat esetében a hiányt Kerekegyháza és Fülöpháza finanszírozza feladat ellátási helyenként az alábbiak szerint: Kerekegyháza: Ft

26 Fülöpháza: Ft Összesen: Ft A társtelepülések összesített hozzájárulása: 1.Kerekegyháza: Ft 2. Ágasegyháza: Ft 3. Ladánybene: Ft 4. Fülöpháza: Ft 5. Kunbaracs: Ft Összesen: Ft Kerekegyháza hozzájárulási kötelezettsége a hiány finanszírozásához Ft-tal, Fülöpháza hozzájárulási kötelezettsége tal, Kunbaracs hozzájárulási kötelezettsége szintén Ft-tal növekedett, Ágasegyháza hozzájárulási kötelezettsége Ft-tal csökkent, Ladánybene hozzájárulási kötelezettsége nem változott. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Társulás költségvetésének módosítására tett javaslatom elfogadni szíveskedjen. Kerekegyháza, szeptember 18. Dr. Kelemen Márk elnök

27 1. számú melléklet Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer Ft Megnevezés évi eredeti előirányza évi módosított előirányza Megnevezés évi eredeti előirányza évi módosított előirányza A B E G H K I. Működési költségvetés I. Működési költségvetés Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Termékek és szolgáltatások adói 1.2. Egyéb közhatalmi bevételek 2. Működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú támogatások államháztartáson belülről Dologi kiadások Önkormányzatok működési támogatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.2. Elvonások és befizetések bevételei 5. Egyéb működési kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Elvonások és befizetések ebből OEP-től átvett pénzeszköz 4. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 5.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 6. Tartalékok működési célra 0 0 II. Felhalmozási költségvetés 0 0 II. Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek Beruházási kiadások Immateriális javak értékesítése 2. Felújítások 1.2. Ingatlanok értékesítése 1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1.4.Részesedések értékesítése 1.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás

28 2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 3.4.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Tartalékok felhalmozási célra 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3.2.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 0 0 A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 0 Működési költségvetés tárgyévi egyenlege Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 0 0 Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE 0 0 B/ BELSŐ FORRÁSBÓL 0 0 Működési egyenleg összesen Pénzmaradvány igénybevétele működési célra Felhalmozási egyenleg összesen Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL Működési célú finanszírozási bevétel 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

29 2. számú melléklet Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás bevételei és kiadásai Humánszolgáltató Központ 2014.évi költségvetése ezer Ft Id.nappali ellátása 2014 Változás 2014 Ellátott eredeti ei. szept Ágasegyháza Fülöpháza Kerekegyháza Kunbaracs Ladánybene mód.ei mutató 0,9667 0,0333 személyi járulék dologi egyéb összesen műk.bev normatív társulási egyéb összesen finanszírozás Gyermekjólét 2014 Változás 2014 Ágasegyháza Fülöpháza Kerekegyháza Kunbaracs Ladánybene eredeti ei. szept mutató mód.ei. 0,1686 0,0775 0,5532 0,0551 0,1456 személyi járulék dologi egyéb 0 összesen műk.bev normatív társulási egyéb összesen finanszírozás Szociális étkezés 2014 Változás 2014 Ágasegyháza Fülöpháza Kerekegyháza Kunbaracs Ladánybene eredeti ei. szept mutató mód.ei. 0,8722 0,1278 személyi járulék dologi egyéb összesen műk.bev normatív társulási egyéb

30 összesen finanszírozás Házi segíts. Nyújtás 2014 Változás 2014 Ágasegyháza Fülöpháza Kerekegyháza Kunbaracs Ladánybene eredeti ei. szept mutató mód.ei. 0,2 0,5556 0,1111 0,1333 személyi járulék dologi egyéb 0 összesen műk.bev normatív társulási egyéb összesen finanszírozás Jelzőrendszer 2014 Változás 2014 Ágasegyháza Fülöpháza Kerekegyháza Kunbaracs Ladánybene eredeti ei. szept mutató mód.ei. személyi járulék dologi egyéb összesen műk.bev normatív 0 társulási 0 egyéb összesen finanszírozás Családsegítés 2014 Változás 2014 Ágasegyháza Fülöpháza Kerekegyháza Kunbaracs Ladánybene eredeti ei. szept mutató mód.ei. 0,2336 0,7664 személyi járulék dologi egyéb 0 összesen műk.bev. 0 normatív társulási egyéb összesen finanszírozás

31 Támogató szolgálat 2014 Változás 2014 Ágasegyháza Fülöpháza Kerekegyháza Kunbaracs Ladánybene eredeti ei. szept mutató mód.ei. személyi járulék dologi egyéb összesen műk.bev normatív 0 0 társulási 0 0 egyéb összesen finanszírozás Pü.ig Változás 2014 Ágasegyháza Fülöpháza Kerekegyháza Kunbaracs Ladánybene eredeti ei. szept mutató mód.ei. 0,1686 0,0775 0,5532 0,0551 0,1456 személyi járulék dologi egyéb összesen finanszírozás összesen 2014 Változás 2014 Ágasegyháza Fülöpháza Kerekegyháza Kunbaracs Ladánybene eredeti ei. szept mutató mód.ei. személyi járulék dologi egyéb összesen műk.bev normatív társulási egyéb összesen finanszírozás

32 Ágasegyháza Község Polgármestere 6. sz. melléklet 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: Tel.:76/ Fax: 76/ Szám: 34/2014. Tárgya: Támogató szolgálat feladatmutató igénylése ELŐTERJESZTÉS Ágasegyháza Önkormányzat Képviselő- testületének szeptember 30. napi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által fenntartott Humánszolgáltató Központ működteti a támogató szolgálatot a települések közigazgatási területén belül. A finanszírozási szerződés december 31. napjával lejár, azonban lehetőség van a finanszírozási időszak egy évvel december 31-ig történő meghosszabbítására. A támogató szolgáltatás és közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Kormányrendelet 12. (1) bekezdése értelmében a támogató szolgáltatás esetén a fenntartó a finanszírozási időszakon belül minden év szeptember 30-áig köteles bejelenteni a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak a következő évre vállalt feladatmutatót. Az előző évek teljesítését és az igényelt, illetve megkapott feladatmutató adatokat figyelembe Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás elnöke a jelen előterjesztés mellékletében szereplő feladategység igénylési javaslatot terjesztette a Társulási tanács elé. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének mint társult önkormányzatnak, véleményeznie kell az előterjesztést, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltakat véleményezésére, elfogadására. Ágasegyháza, szeptember 24. Füredi János polgármester Határozat javaslat Szám: 34/2014. (IX. 30.) Tárgya: Támogató szolgálat feladatmutató igénylése Ágasegyháza Község Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését és tudomásul veszi, illetőleg támogatja azt, hogy a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás a támogatószolgálat évi feladatmutató igénylését feladategységben határozza meg. Felelős : Füredi János polgármester Határidő: azonnal

33 Határozati javaslat /2014. (IX. 24.) sz. KTFT hat.: Támogató szolgálat évi feladatmutató igénylése Határozat A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa, mint fenntartó nyilatkozik, hogy a Humánszolgáltató Központ által működtetett támogató szolgálat esetében a feladatellátást évre is vállalja azzal, hogy a támogató szolgálattal kapcsolatban felmerülő többletköltségeket Kerekegyháza Város Önkormányzata biztosítja. A Társulási Tanács a évi feladatmutató igénylést feladategységben határozza meg. Egyben felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét az igénybejelentés aláírására, benyújtására. Felelős: Dr. Kelemen Márk elnök Határidő: azonnal A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző - Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal - Humánszolgáltató Központ - NRSZH

34

35 7. sz. melléklet Ágasegyháza Község Polgármestere 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: Tel.:76/ Fax: 76/ Szám: 35/2014. Tárgya: Kerekegyházi Bóbita Óvodai 2014/2015. évi munkaterve ELŐTERJESZTÉS Ágasegyháza Önkormányzat Képviselő- testületének szeptember 30. napi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. (1) bek. alapján az óvodai munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év helyi rendjét. Az óvodai nevelési év helyi rendjében kell meghatározni az óvodai nevelés nélküli munkanapok felhasználását, a szünetek időtartalmát, az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontját, az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontját, az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap tervezett időpontját. Az óvoda vezetése elkészítette a 2014/15. nevelési év munkatervét, a nevelőtestület, a szülői szervezet elfogadta, a továbbiakban Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás elé terjeszti véleményezésre. Ágasegyháza Önkormányzat Képviselő-testületének mint társult önkormányzatnak, véleményeznie kell az előterjesztésben leírtakat. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltakat véleményezni szíveskedjenek. Ágasegyháza, szeptember 24. Füredi János polgármester Határozati javaslat Szám: 35/2014. (IX. 30.) Tárgya: Kerekegyházi Bóbita Óvodai 2014/2015. évi munkaterve Ágasegyháza Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Kerekegyházi Bóbita Óvodai 2014/2015. évi munkatervét és elfogadta azt. Felelős : Füredi János polgármester Határidő: azonnal

36 2014/15. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA 6041 Kerekegyháza Park u. 1. OM: Kezdeményezni, azután hagyni, hogy a gyermek szabadon kibontakoztathassa képességeit. Ez a pedagógus feladata. Maria Montessori OM azonosítója: Intézményvezető. Ph. Legitimációs eljárás A nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői szervezet nevében véleményezte: 2/2014. sz.. név Dokumentum jellege: Nyilvános Megtalálható: Vezetői irodában Iktatószáma: Hatályos: 2014.szeptember augusztus 31. Érvényes: A kihirdetés napjától visszavonásig 2014/15. évi munkaterv Kerekegyházi Bóbita Óvoda Az óvoda nevelőtestülete a munkatervet megismerte és 100%.-os arányban elfogadta. Kerekegyháza, augusztus 27. A nevelőtestület nevében: Az óvoda Szülői Szervezete véleményezte, a munkatervben foglaltakkal egyetértett. Kerekegyháza, augusztus Munkatervünk az alábbi jogszabályok és szempontok alapján készült: v évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről v 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

37 v (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és névhasználatáról v A Kormány 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról v A fenntartó helyi rendeletei v A 2013/14. évi nevelőtestületi határozatok 2. A nevelési munkát meghatározó belső szabályozók v Az óvodai nevelés országos alapprogramja. v Helyi pedagógiai program. v Éves Munkaterv. v SZMSZ. v Gyakornoki szabályzat 2.1.Működési feltételek v Óvónői álláshelyek száma: 24+óvodavezető v Dajka: 12 fő v Óvodatitkár: 1 fő v Fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus: 1 fő v Pedagógiai asszisztens: 4 fő Közmunkások: 8 fő, konyhai kisegítő, udvaros Logopédiai ellátás a Logopédiai szakszolgálat által. SNI-sek logopédiai ellátása megbízási szerződéssel: Mongyi Kornélia és Haraszti Szilárdné által Tárgyi feltételek javítása v A tönkrement játékok javítása v Növények, fák ültetése, sziklakert növényesítése. v Madáretetők készítése (Zöld óvoda elérése) v Komposztáló készítése. v Hifi torony beszerzése. v Mosógép, hűtőgép cseréje Rákóczi utcai óvoda. 3.1.A nevelési év rendje A nevelési év szeptember augusztus 31-ig tart. Az óvoda nyári zárva tartásának tervezett időpontja: 4 hét aug. 3.-aug.30. Nyitás: aug. 31. Iskolai tanítási szünetek, melyek-az óvodahasználó szülők igényeinek megfelelően - hatással lehetnek az intézmény működésére Őszi szünet: Okt.27.-okt. 31. Okt. 22.-nov.3. Okt.18. munkanap Okt. 24. pihenőnap Téli szünet: Dec.22.-jan.2. Dec. 24. pihenőnap Dec. 13. munkanap Jan. 5-én kezdünk. Tavaszi szünet: ápr.2.-ápr. 7. Az utolsó tanítási nap: jún. 15. A nevelőtestület pedagógiai célra öt napot nevelés nélküli munkanapként használ fel.

38 Október 27.- Nevelői értekezlet Okt. 30.-Nevelői szakmai kirándulás Ápr Szakmai nap Dec. 29.-Szakmai nap Jan. 2. Szakmai nap Az óvoda nyitva tartása: hétfőtől péntekig 52 és fél óra. Reggel ½ 7-től 17 óráig, a nyitva tartás napi 10 és fél óra. A nyitástól zárásig óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. A munkarendet az óvodavezető-helyettes és a tagóvoda-vezető készíti el. Minden dolgozó munkaideje: heti 40 óra Az óvodapedagógusok kötelező óraszáma: 32 óra/hét+4 óra elrendelhető 3.2.Nevelőtestületi tanácskozások (Nevelés nélküli munkanapok) Sz. Esemény/Téma Felelős Határidő 1. Anyanyelvi játékok Intézményi önértékelés előkészítése Beszámolók a továbbképzésekről A beszoktatás értékelése. Pedagógus kompetenciák. Anyanyelvi munkaközösségvezető Október vége 2. Tanulmányi kirándulás Gödényné Borbély Edit Október vége 3. Nevelőtestületi értekezlet Hallainé Kis Mária Április 7. aktuális feladatok 3.3. Csoportbeosztások Óvoda Csoport Óvodapedagógusok Dajka Ped. Rákóczi utca Fő utca Andrá ssy Nyuszi Napsugár Mókus Szivárvány Katica Csillag Horváthné Görbe Ágnes Lukácsi Menyhértné Sáriné Bognár Klára Réthy Kitty Borbélyné Papp Éva Feketéné Monostori Melinda Gödényné Borbély Edit Nyikosné Hulicsár Éva Kis Katalin Kövecses Jánosné Palla Tiborné Tugyiné Vörösmarty Szilvia Rozsnyói Zoltánné Szappanos Balázsné Berente Jánosné Simon Andrásné Kovács Emilné Jakab Józsefné Kövecses Gergelyné Beszteriné Kis Tünde asszisztens Altné Pál Szilvia Ádám Henrietta Létszám Hrubos 22 Beatrix Kiss Gáborné 22 Napraforgó Kövecses 21 Teréz Pitypang Tuman Baracskai 22 Lászlóné Anita Csipkebogyó Botosné Lukácsi Oláh Jánosné 22

39 Park utca Fülöpház a Maci Csigabiga Gomba Fülöpházi óvoda Linda Horváth Gáborné Diglicsné Kerekes Rita Nagy Zsófia Bodor Diána Hermánné Végi Julianna Gyulai Lászlóné Kollár Zsoltné Aszódi Gyuláné Juhász Erika Pocsai Kinga Feldman Renáta 26 Nagy Katalin 24 Járomi Brigitta Dorcsákné Ország Ágnes Baracskai Anita Az óvodavezető kötelezően előírt óraszáma heti 8 óra, ennek eloszlása: hétfő: óra Napsugár csoport, délutáni pihenés, játék szerda: 7-11 óra Csigabigacsoport mese-vers, mozgás 3.5.Logopédiai-fejlesztés órarend H K SZ CS P Park u. Borosné Mongyi Kornélia Fő u. Törökné Borosné Borosné Mongyi Borosné Kornélia Rákóczi u. Törökné Harasztiné Borosné 4. A nevelési év kiemelt feladatai: 4.1. a nevelési év kiemelt feladatai nevelési programunk cél és feladatrendszere alapján: v Az egészséges életmódra nevelés fejlesztése, nagyobb odafigyelés a testápolásra, a rendszeres levegőzés, testmozgás biztosítására. Tartásjavító gyakorlatok beépítése a testnevelés foglalkozások és a mindennapos testnevelés anyagába. Határidő: folyamatos Felelős: minden óvodapedagógus v Az anyanyelvi nevelés további fejlesztése, anyanyelvi játékok rendszeres alkalmazása a csoportokban. Határidő: folyamatos Felelős: minden óvodapedagógus v A játékosság elvének érvényesítése az ének-zenei tevékenységekben, nagyobb figyelem fordítása a zenei képességfejlesztésre. Határidő: folyamatos Felelős: minden óvodapedagógus v A finommotorika, kismozgás, a helyes ceruzafogás fejlesztése. Határidő: folyamatos Felelős: minden óvodapedagógus v A természeti és környezetvédelmi feladatok végzése az óvodák helyi adottságai alapján (fák védelme, madárvédelem, hulladék kezelése, felhasználása, az óvodai környezet megóvására való nevelés. Határidő: folyamatos Felelős: minden óvodapedagógus

40 v Az egyéni és egyenlő bánásmód összhangjának fenntartása Határidő: folyamatos Felelős: minden óvodapedagógus 4.2. Törvényességi feladatok: v A pedagógusok felkészítése a minősítési eljárásokra, szakmai ellenőrzésekre, az életpálya modell elvárásaira. Határidő: folyamatos Felelős: minden óvodapedagógus 4.3. Gyermekvédelmi feladatok: v Prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, szükség szerint segítségnyújtás, valamint együttműködés a különböző intézményekkel és szakemberekkel. v A hátrányos és veszélyeztetett gyermekek óvodába járásának szorgalmazása. v A HHH-s gyermekek szüleinek tájékoztatása az óvodáztatási támogatás lehetőségéről Szervezési feladatok: v Az új dolgozók beilleszkedésének segítése v Gyakornokok segítése v Óvodabál szervezése v Minősítő eljárásra való felkészülés segítése 4.5. Minőségirányítási feladatok: v Swot analízis v Vezetői munka értékelése v Klíma-teszt v Önértékelések segítése 4.6. Esélyegyenlőségi tervből adódó feladatok: v Az egyenlő bánásmód érvényesülése az óvoda minden csoportjában v A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartása. v A hátrányok leküzdésének elősegítése. v A veszélyeztetett gyermekek fokozott figyelemmel kísérése. v Az eltérő bánásmódot igénylő gyermekek beilleszkedésének segítése. 5.Belső ellenőrzési terv. Vezetői ellenőrzések kiemelt feladatai: 5.1.Dokumentumok ellenőrzése: v felvételi mulasztási naplók v csoportnaplók v fejlődési naplók v munkaidő nyilvántartások 5.2.A vezetői ellenőrzések szempontjai: v Az óvodapedagógus tervezése naprakész-e? v Tervezésnél figyelembe veszi-e a nevelési program cél és feladatrendszerét, hogyan épülnek be ezek a mindennapi életbe? v Munkája során alkalmazza-e az egyéni bánásmódot? v Milyen módon differenciál a pedagógus? v Hogyan segíti elő az SNI-s, illetve az egyéni problémákkal küzdő gyermekek fejlődését?

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 31-én tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 31-én tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2014. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a szociális tűzelőanyag-támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás

Tárgy: Javaslat a szociális tűzelőanyag-támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. DECEMBER 15-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1321-3/2014./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I I. NAP IR E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 25-i ülésére

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 25-i ülésére 862-1/2015. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetésének

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról Rakamaz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Ülésterem

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa juttatásáról

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa juttatásáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. november 11-i nyilvános ülésére. Szántói Imre polgármester. Dr. Gelencsér Ottó jegyző

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. november 11-i nyilvános ülésére. Szántói Imre polgármester. Dr. Gelencsér Ottó jegyző 3. NAPIREND Ügyiratszám 1/150-44/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. november 11-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Előterjesztést látta: A szociális tűzifa támogatás helyi

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Törvényességi felhívás Szálka Község Önkormányzat Képviselő-testületének működésére, mulasztására E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. július 31 -i

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Iktatószám: /2015. Ügyintéző: dr. Barna Angéla Tárgy: Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséhez

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-29/2015. Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet II. változatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2016. április havi ülésére Tárgy:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 242/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Részletesebben

Iktató szám: 125/2014.

Iktató szám: 125/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 125/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 05-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2012. december 12-i

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Részletesebben

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a közkifolyók használatának rendjére irányuló önkormányzati szabályozás felülvizsgálatára. Rendeletalkotás

Tárgy: Javaslat a közkifolyók használatának rendjére irányuló önkormányzati szabályozás felülvizsgálatára. Rendeletalkotás ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. AUGUSZTUS 29-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 2809-6/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1DB V. NAPIREND Tárgy: Javaslat a közkifolyók

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 215. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Tarnaméra Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tarnaméra a Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester 938 939 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 6-án (hétfőn) 15 00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 3-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 3-ai ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 3-ai ülésére Tárgy: Döntés az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez kapcsolódó többletszolgáltatásért

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2015. szeptember napján 10. napján, 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u.

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a természetben nyújtandó szociális tüzelőanyag támogatási feltételeiről szóló helyi önkormányzati rendelet megalkotására

a Képviselő-testülethez a természetben nyújtandó szociális tüzelőanyag támogatási feltételeiről szóló helyi önkormányzati rendelet megalkotására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5378-4/2014. 1. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a természetben

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 19213/2013. Javaslat Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására A nemzetiségek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének 2/2007.számú JEGYZİKÖNYVE Készült, Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének az ellendi polgármesteri hivatalban 2007.február 14-én 17:00 órakor

Részletesebben

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 23-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 23-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 3/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 23-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Zamárdi Város Önkormányzatának 8/2011. (IV.19.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) 2 I. fejezet* Bevezető rész 1..* *Az Alaptörvény 32. cikk 2.) bekezdése,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1332/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 20-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1332/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 20-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1332/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Szociális és gyermekvédelmi igazgatásról

Részletesebben

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009 e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu Szám: 25/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

Galambok Község Önkormányzata Képviselőtestülete 15/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásról

Galambok Község Önkormányzata Képviselőtestülete 15/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásról Galambok Község Önkormányzata Képviselőtestülete 15/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásról Galambok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 17/2007.

Részletesebben

Kötelező önkormányzati feladatok. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés alapján

Kötelező önkormányzati feladatok. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés alapján Kötelező önkormányzati feladatok 1. sz. melléklet A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés alapján Kötelező feladatok: A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Antal István Lászlóné, Balázs János képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Antal István Lászlóné, Balázs János képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. október 02.-án megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 1-jén (szerda) 8 órára

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 1-jén (szerda) 8 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. január 30-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. január 30-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. 1 Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Kulcs Község Önkormányzatának Szervezeti

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i ülésének 9/2013. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i ülésének 9/2013. számú Jegyzőkönyve 1 Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i ülésének 9/2013. számú Jegyzőkönyve 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. május 28-án (szerda) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29.-én megtartott ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Veres Istvánné alpolgármester Nagyné Jobbágy

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

4. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i soros ülésére

4. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i soros ülésére 4. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról

E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 31-i ülésére Előterjesztő: Dr. Bagó József

Részletesebben

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(XI.30.) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. január 30-i ülésére HIDEGKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Szám: HID/27 1/2014. ELŐTERJESZTÉS Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. január 30-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Tótvázsony és Hidegkút

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 2350-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.380-5/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

12. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK:

12. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK: Oldal 1 / 9 Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69. Szám: 12/2013. 12. Jegyzőkönyv Készült: A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltség (2161 Csomád,

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület! 2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendeletének módosítása Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 30-ai ülésére Nyílt

Részletesebben

Simon Roland képviselő távolmaradása, Valente József képviselő késése okát előzetesen jelezte.

Simon Roland képviselő távolmaradása, Valente József képviselő késése okát előzetesen jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587. Szám: 39-40/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/594/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére. Császár László polgármester

3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/594/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére. Császár László polgármester 3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/594/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: A társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 15/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Határozatok száma: 77-90. Rendelet száma: 16. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Az előterjesztés száma: 4/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A helyi nemzetiségi

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a helyi állattartásról szóló 18/2007. (XI.30.) számú önkormányzati rendelet módosítására

a Képviselő-testülethez a helyi állattartásról szóló 18/2007. (XI.30.) számú önkormányzati rendelet módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 847-9/2011. 9. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a helyi állattartásról

Részletesebben