MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:"

Átírás

1 Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Ülésterem Napirend: 1. Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetése 2. Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet IV. módosítása 3. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosítása 4. Hunya Község Önkormányzatának hozzájárulása Gyomaendrőd Város Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009.(I. 30.) önkormányzati rendeletének módosításához 5. Megállapodás és Megbízási szerződés módosítása háziorvosi szolgálat működtetésére /4 helyrajzi számú termőföld nyílt pályázati eljárás 7. A Polgármester évi szabadságolási ütemtervének elfogadása 8. A civil szervezeteknek nyújtott évi támogatás elszámolása Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Hunya, február 12. Hegedüs Roland polgármester

2 ELŐTERJESZTÉSEK Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testület február 15. napján tartandó rendes üléséhez

3 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület február 15-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetése Készítette: Kocsisné Takács Gabriella Előterjesztő: Hegedüs Roland polgármester Véleményező bizottság: Ügyrendi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetési rendelet tervezetet Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény figyelembevételével állítottuk össze, mely törvényt az Országgyűlés június 23-i ülésén fogadott el. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (3) bekezdése előírja, hogy a város jegyzője által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek, mivel a Költségvetési törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig elfogadta. Bevételek számbavétele A.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az önkormányzati törvényben meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadásai csökkennek a helyi bevételek meghatározott mértékével és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást. Ezen támogatási kategórián belül külön jogcímenként jelennek meg az alábbiak: 1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása a belterület nagysága alapján illeti meg az önkormányzatot, a évre megállapított támogatás eft. Közvilágítás fenntartásának támogatása településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével került megállapításra. A támogatás összege önkormányzatunknál eft. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása a évi országosan összesített önkormányzati beszámolók, ezen feladathoz kapcsolódó szakfeladatai alapján számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadás figyelembevételével történik. Ezen a bevételi soron 100 eft. illeti meg az önkormányzatot. Közutak fenntartásának támogatása a évi országosan összesített önkormányzati beszámolók, ezen feladathoz kapcsolódó szakfeladatai alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadás figyelembevételével történik a támogatás összegének meghatározása, mely alapján eft. támogatás jár az önkormányzatnak. 2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása a központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. -ában meghatározott egyes feladatok ellátására. A támogatási összeg eft. 3. A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a január 1-jei külterületi lakosok száma alapján. Ezen a bevételi soron 79 eft-ra számíthat önkormányzatunk. Beszámítás összege Az előző jogcímek alapján meghatározott támogatások összegét csökkenteni kell az önkormányzat elvárt bevételének összegével. Az elvárt bevétel legfeljebb a évi iparűzési adóalap 0,55%-át jelenti. A települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő képessége alapján az elvárt bevétel százalékában lehetőség van a beszámítás összegének csökkentésére. Községünk esetében az egy lakosra eső adóerő-képesség Ft, ami Hunya község önkormányzata esetében a Költségvetési törvény kiegészítő szabályai alapján befizetési kötelezettséget jelent. A beszámítás összege a település esetében az elvárt bevétel ( eft ) 105 %-a, melynek teljes összege eft. Az előzőeket figyelembe véve a községi önkormányzat működési támogatása ( állami támogatás ) az alábbiak szerint alakul: Beszámítás összege a költségvetési törvény szerint: eft. Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása: eft. Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás: - 79 eft. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás: eft. Közvilágítással kapcsolatos feladat támogatása: eft. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladat tám.: eft. Közutak fenntartásával kapcsolatos feladat tám.: eft. Támogatás csökkentés összesen: 294 eft. 2

4 4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Ezen a jogcímen a községet megillető támogatás összege eft. Ezt az összeget a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokra kell fordítani. 5. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatására önkormányzatunk 113 eft-ra számíthat. Az előzőek alapján Hunya Község Önkormányzata eft. állami támogatásra jogosult. B.) Önkormányzati saját bevétel Az önkormányzati saját bevételeket a évben ténylegesen realizálódott bevételek alapján állítottuk be a költségvetésbe. Látható, hogy a tavalyi évhez viszonyítva ( a évi eredeti előirányzat eft. ) mintegy 5 %-os saját bevétel emelkedést terveztünk. ( eft). C.) Működési célú támogatás államháztartáson belülről Ezen a soron három feladatellátásból származó bevétel várható. A háziorvosi-, és fogorvosi alapellátáshoz, valamint a közmunkaprogramhoz kapcsolódó állami támogatások bevételei realizálódnak itt. A nagyfokú eltérés az előző évhez képest abból adódik, hogy a évben elfogadott költségvetés nem tartalmazta a közmunkaprogramból adódó bevételeket. Ezen a bevételi soron az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól eft-ra, a közmunkaprogram keretében érkező támogatás esetében eft-ra számítunk. D.) Közhatalmi bevételek A közhatalmi bevételek tervszámainak mintegy 21 %-os növekedése azzal magyarázható, hogy az előző két évben ( 2014.,2015. ) magasabb adóbevételek realizálódtak. A évi költségvetés eredeti előirányzata eft., a évi előirányzat eft. Kiadások számbavétele A kiadások tervezésénél a évben ténylegesen kifizetett összegeket vettük figyelembe. A.) Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok A költségvetési rendelet tervezet létszámadatai alapján kerültek a bérek, és a hozzá kapcsolódó járulékok megtervezésre. A létszámadatokból látható, hogy önkormányzatunk a évre 23,25 fő foglalkoztatását tervezi, az alábbi megbontásban: az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción 1 fő főállású polgármester a háziorvosi alapellátás kormányzati funkción március 1. napjától 1 fő teljes munkaidős ápoló a szociális étkeztetés kormányzati funkción 1 fő élelmezésvezető és 1 fő szakács, mindkét munkavállaló teljes munkaidőben foglalkoztatva a zöldterület kezelés kormányzati funkción 1 fő takarító, részmunkaidőben ( napi 4 órában ) foglalkoztatva a közmunkaprogram kormányzati funkción a létszámadatok időarányosan kerültek meghatározásra, mely azt jelenti, hogy a évről áthúzódó, és a márciusban induló programok esetében 19 fő lesz időarányosan foglalkozatva. Az előirányzat nagyarányú eltérése az előző évhez képest abból adódik, hogy az előző évi költségvetési rendelet nem tartalmazta a közmunkaprogram bérköltségét és a hozzá kapcsolódó járulékokat. A személyi juttatások esetében eft., a járulékoknál eft. költség került megtervezésre. B.) Dologi kiadások A dologi kiadások tervezése, szintén a évi tényadatok alapján történt. Az eltérés az előző költségkategóriához hasonlóan a közmunkaprogram kiadásainak különbözetéből ered. C.) Működési célú támogatásértékű kiadás Ezen a soron több feladatellátásból eredő kiadás jelentkezik. Itt jelenik meg a közös önkormányzati hivatal működési költségeihez történő hozzájárulás. A költségvetési törvény alapján a közös hivatal elismert hivatali létszáma Hunya esetén 1,65 fő, melyre támogatás jár. Hunya esetében a közös hivatal működési költségeinek tervezésekor 3 köztisztviselővel számoltak. Hunya önkormányzatának eft-tal (ebből évhez kapcsolódó hozzájárulás 652 E Ft, évi hozzájárulás összege E Ft). Ezen a soron jelenik meg szociális alapfeladatok ellátásából eredő pénzeszközátadás is. A család és gyermekjóléti központ kormányzati funkción 109 eft., valamint a családi és gyermekjóléti szolgálat kormányzati funkción 111 eft. került betervezésre. D.) Az ellátottak pénzbeli juttatása soron a lakásfenntartási támogatások, valamint a segélyezéssel kapcsolatos feladatok kiadásai kerültek megtervezésre. A fejlesztési célú kiadások a Területfejlesztési Operatív Programokhoz ( TOP ) kapcsolódó lehetséges önerőt mutatják. Az előzetes egyeztetések alapján az alábbi fejlesztéseket tervezi önkormányzatunk: gazdasági jelentőségű belterületi és külterületi utak felújítása belterületi csapadékvíz elvezetés közterületek, zöldterületek, parkolók fejlesztése napelem park kiépítése, Egészségház, Idősek Klubja, Hivatal épületének nyílászáró cseréje, fűtéskorszerűsítés háziorvosi rendelő és lakás felújítása 3

5 helyi közösségi programok megvalósítása A évi költségvetés várható bevételeinek és kiadásainak alakulása adatok ezer forintban A B C Megnevezés eredeti terv 1 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzat működési költségvetésének támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Finanszírozási bevétel összesen Tárgyévi bevételek összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Az önkormányzat költségvetésébe eft. maradvány került beépítésre, melyből eft működési kiadás finanszírozását szolgálja, eft. a fejlesztések közé beépített kiadás önerejét biztosítja. A rendelet előzetes hatásvizsgálata A költségvetési rendelet tervezet társadalmi gazdasági költségvetési hatásai: A tervezet biztosítja az önkormányzat által fenntartott közszolgáltatások működtetéséhez szükséges forrásokat a gazdasági évben. A közszolgáltatások esetében biztosított csekély mértékű karbantartás megakadályozza az állagromlást. A változó szociális ellátórendszer működéséhez a szükséges források megtervezésre kerültek. A rendelet tervezet költségvetési egyensúllyal számol, mely csak következetes, takarékos gazdálkodással tartható fenn. Az önkormányzat kötelező és vállalt feladatainak teljesítéséhez a tervezet a szükséges forrásokat biztosítja. A tervezet elfogadása esetén a költségvetés biztosítja a pályázatok benyújtásához szükséges saját erő szükségletet. Ezek a fejlesztések lehetővé teszik, hogy a település térségi szerepe megmaradjon és fékezze azokat a negatív folyamatokat (elvándorlás, romló szociális körülmények, születések számának csökkenése) melyek jellemzőek térségünkre. Környezeti és egészségi következményei: A rendelet elfogadásának a környezetre és az egészségre negatív hatásai nincsenek. A belvíz rendszer működéséhez, valamint a település-egészségügy működéséhez szükséges források rendelkezésre állnak, a fejlesztéshez szükséges támogatások remélhetőleg a Területfejlesztési Operatív Programokból biztosítottak lesznek. Adminisztrációs terhek: A rendelet tervezet adminisztrációs többlet igénnyel nem számol, a megváltozott szabályzórendszer miatt csökkenéssel sem. A működéshez szükséges informatikai rendszer szinten tartását és csekély mértékű fejlesztését biztosítja a költségvetés. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet megalkotására a költségvetési törvény és az államháztartási törvény kötelezik a Képviselő-testületet, elfogadásának hiányában átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet kell alkotni, ez esetben e rendelet szerint végezheti az önkormányzat a feladatainak ellátását, mely megakadályozza a település gazdasági és társadalmi fejlődése érdekében szükséges fejlesztések elindítását. Továbbá, amennyiben az önkormányzat nem alkotja meg határidőben a rendeletet, az állami támogatás folyósításának felfüggesztésére kerül sor és az adatszolgáltatási 4

6 kötelezettség nem teljesítése pedig bírságot ró az önkormányzatokra. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak. Indoklási kötelezettség a évi költségvetéshez A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 18 -a szerinti indoklási kötelezettséget a beterjesztés szöveges része tartalmazza. A község polgármestere a község évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezetét elfogadás céljából a Képviselő-testület elé beterjeszti. Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetési rendeletének megalkotását. Hunya, február 11. Döntéshozói vélemények Ügyrendi Bizottság Döntési javaslat "Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetése" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: költségvetés A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2016 (..) önkormányzati rendelete Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetéséről Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetésének a) bevételi főösszegét ezer forintban, b) kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint. 2. Az önkormányzat az 1. a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül a) a működési bevételek előirányzataként ezer forintot, b) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként ezer forintot, c) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként ezer forintot állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint. 3. Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. 4. (1) Az 1. b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból: a) személyi juttatás ezer forint, b) munkaadókat terhelő járulék ezer forint, c) dologi kiadás ezer forint, d) működési célú támogatásértékű kiadás ezer forint, e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 540 ezer forint, f) ellátottak pénzbeli juttatása ezer forint a 4. mellékletben részletezettek szerint. 5. Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza. 6. (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból: a) beruházási kiadás ezer forint, (3) A fejlesztési kiadásokat a 6. melléklet részletezi. 7. A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet tartalmazza. 5

7 8. (1) Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza. 9. Hunya Község Önkormányzatának évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 9. melléklet tartalmazza. 10. Hunya Község Önkormányzatának jóváhagyott létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza. 11. Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 11. melléklet tartalmazza. 12. Aközvetett támogatások mérlegét a 12. melléklet tartalmazza. 13. Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hunya, február.. Hegedüs Roland s.k. Polgármester Határidők, felelősök: dr. Uhrin Anna s.k. Jegyző Határidő: azonnal 6

8 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban Hunya Község Önkormányzatának évi mérlege A B C Megnevezés eredeti terv 1 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzat működési költségvetésének támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Finanszírozási bevétel összesen Tárgyévi bevételek összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen

9 2. melléklet a.../2016.(...)önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai évben A B C megnevezés eredeti terv 1 Saját bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzat működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen

10 3. melléklet a.../2016.(...) önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban Hunya Község Önkormányzatának évi bevételeinek részletezése A B C megnevezés eredeti terv 1 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Kamatbevételek Saját bevétel összesen: Önkormányzati hivatal működésének támogatása Zöldterület gazdálkodás támogatása Közvilágítás támogatása Köztemető fenntartás támogatása Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Központosított működési célú támogatás-lakott külterület Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz Falugondnoki szolgáltatás Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támogatása Önkormányzat működési költségvetésének támogatása Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz Magánszemélytől átvett pénzeszköz Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen Igazgatási szolgáltatási díj Iparűzési adó Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Pótlékok, bírságok bevétele Gépjármű adó Különféle bírságok Önkormányzati lakások lakbérbevétele Mezőőri járulék bevétele Közhatalmi bevételek összesen Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Koncesszióból származó bevételek Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről Lakáskölcsön visszafizetés Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 54 Központosított felhalmozási célú támogatás Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen

11 4. melléklet a.../2016.(...) önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban Hunya Község Önkormányzatának évi kiadásai A B C Megnevezés eredeti terv 1 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen

12 5.melléklet a.../2016.(...) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának évi kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban adatok ezer forintban A B C D Kormányzati funk. Megnevezés eredeti terv Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm. 2 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Víztermelés-,kezelés, ellátás 11 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közutak üzemeltetése, fenntartása 21 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása 0 28 Működési kiadás összesen Zöldterület kezelés(parkgondozás) 30 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0

13 37 Működési kiadás összesen Önkormányzatok jogalkotó és ált.ig.tev. 39 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Start közmunkaprogram téli közfoglalkoztatás 48 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közfoglalkoztatási mintaprogram 57 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közvilágítás 66 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Községgazdálkodás 75 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék melléklet a.../2016.(...) önkormányzati rendelethez

14 81 Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Szociális étkeztetés 84 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 93 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 102 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Köznev.int.5-8.évf.tanulók nev.okt.műk.feladatai 111 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Egyéb szoc.pénzbeni ellátások,támogatások 120 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre melléklet a.../2016.(...) önkormányzati rendelethez

15 125 Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása 129 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Betegséggel kapcsolatos pénzbeli kiadások 138 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Ár- és belvízvédelem 147 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Háziorvosi alapellátás 156 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Fogorvosi alapellátás 165 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás melléklet a.../2016.(...) önkormányzati rendelethez

16 169 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 174 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Idősek nappali ellátása 183 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Civil szervezetek működési támogatása 192 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás 201 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Könyvtári szolgáltatások 210 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás melléklet a.../2016.(...) önkormányzati rendelethez

17 213 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása 219 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Köztemető fenntartása és működtetése 228 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése 237 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 246 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Család és gyermekjóléti központ 255 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék melléklet a.../2016.(...) önkormányzati rendelethez

18 257 Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Család és gyermekjóléti szolgálat 264 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek melléklet a.../2016.(...) önkormányzati rendelethez

19 6. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának évi fejlesztési kiadásai adatok ezer forintban A B megnevezés évi terv 1. TOP-os pályázat keretében megvalósuló beruházás önerő biztosítása 10000

20 7. melléklet a.../2016.(...) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának évi működési feladatfinanszírozása A B C D E F G H adatok ezer forintban megnevezés Állami támogatás Pénzmaradvány Saját bevétel Átvett pe. Bevételek össz műk.kiad Műk.hiány"-", többl."+" Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása Település-üzemelt.kapcs.feladatok Zöldterület-gazdálkodás Közvilágítás Köztemető Közutak Településüzemeltetés összesen Egyéb kötelező önkormányzati feladatok Egyéb önkormányzati feladatok Polgármester bér Települési hulladékkezelés Községgazdálkodás Önkormányzati vagyon működtetése Óvoda Iskola Közmunkapályázat Közmunkapályázat Huzamosabb idejű közfogl Víztermelés-, kezelés Ár-, és belvízvédelem Lakott területtel kapcs.felad Fogorvosi alapellátás Háziorvosi alapellátás Idősek nappali ellátása Sportlétesítmények működtetése Család-, és nővédelem Család és gyermekjóléti kp Család és gyermekjólési szolg Étkeztetés Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen: Beszámítás

21 7. melléklet a.../2016.(...) önkormányzati rendelethez Önkormányzati hatáskörű segélyezés Lakásfenntartással, lakhatással kapcs.ell Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári és közművelődési feladatok Közművelődés-hagyományörzés közösségi értékek gondozása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok tám Gyermekétkeztetés támogatása Rászoruló gyermekek szünedei étkeztetése Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Civil szervezetek támogatása Önként vállalt feladatok összesen Működési hiány finanszírozására szolgáló maradvány Közhatalmi bevételek Önkormányzati maradvány és közhatalmi bevételek, melyek a kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál Működési bevétel és kiadás összesen

22 8. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzat évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve adatok ezer forintban A B C D E F G H I J K L M N Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Nyitó ( Maradvány felh.) Bevételek 1. Intézményi működési bevétel Műk.célú tám., átvett peszk Közhatalmi bevételek Önkorm.műk.ktgvetési tám Felhalmozási bevétel Felh.célú tám., átvett peszk Bevételek ( ) Finanszírozási művelet Bevétel mindösszesen (7.+8.) Kiadások: Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Műk.c.tám., pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadás ( ) Működési c. tartalék Műk.kiad.mössz.( ) Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felh. kiadás mindössz Finanszírozási kiadások 0 21.Kiadás mindösszesen ( ) Bevétel,kiadás egyenlege

23 9. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak évi alakulása adatok ezer forintban A B C D E megnevezés terv terv terv terv 1 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás 24 Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás 26 Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen

24 10. melléklet a.../2016.(...) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának létszáma évben A B Feladat megnevezése engedélyezett létszám (fő) 1. Önkormányzati jogalkotás: polgármester ( főállású ) 1 2. Háziorvosi alapellátás: ápoló ( közalkalmazotti jogviszony ) 0,75 3. Szociális étkezetés: élelmezésvezető, szakács (közalkalmazotti jogviszony ) 2 4. Zöldterület kezelés: takarító ( közalkalmazotti jogviszony ) 0,5 5. Közmunkaprogram időarányos létszám ( munka törvénykönyve hatálya alá ) 19 Létszám összesen 23,25

25 11. melléklet a.../2016 (...) rendelethez Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározása év A B Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai Bevétel összege eft. 1 Helyi adóból származó bevétel Az önkormányzat vagyonból származó bevétel Összes saját bevétel Összes saját bevétel 50 %-a Adósságot keletkeztető ügylet

26 12. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzat évi közvetett támogatások kimutatása adatok ezer forintban A B C D Megnevezés Alapadó Költségvetésben tervezett bevétel Közvetett támogatás 1. Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Összesen A évi adóbevételeket az adómérséklések, adóelengedések, kedvezmények módosítják. Így a költségvetésben tervezett helyi adóbevétel a két tétel esetén ezer forint. A közvetett támogatásokat a helyi adórendeletben szabályozott kedvezmények, mentességek jelentik, illetve ide tartozik még a méltányosságból nyújtott adómérséklés, adóelengedés. A magánszemélyek kommunális adója jogcímen kedvezményben részesülnek, akik a tárgyév január 1. napján a 65. életévüket betöltötték és egyedül vannak bejelentve az ingatlanba. A kedvezmény mértéke 3000 Ft/év. Szintén kedvezményben részesül, akinek az adó tárgyát képező ingatlan a település külterületén található, ennek mértéke 4000 Ft/év. Az így megállapított támogatások összege 710 ezer forint. forint. Az iparűzési adónál azoknak biztosít az önkormányzat mentességet, akiknek a vállalkozás szintű adóalapja az 500 ezer forintot nem haladja meg. Az így megállapított közvetett támogatás összege. 55 ezer forint.

27 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület február 15-i ülésére 2. napirendi pont Tárgy: Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet IV. módosítása Készítette: Kocsisné Takács Gabriella Előterjesztő: Hegedüs Roland polgármester Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Ügyrendi Bizottság Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetését a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletével fogadta el, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít. A költségvetés módosítását szükségessé tette: a Képviselő-testület által hozott döntések, önkormányzati saját hatáskörben történt előirányzat módosítások, pályázat útján elnyert támogatások, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai. Főbb előirányzat változások: A költségvetésbe beépítésre került a személyi juttatások esetében 84 eft, a munkáltatói járulékoknál pedig 30 eft. Mivel ez a évet érintő utolsó rendeletmódosítás, ezért a ténylegesen befolyt bevételekhez előirányzatot képeztünk, ami kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növelte meg. Változtatást igényelt az önkormányzatok működési támogatása bevételi kategória 188 eft értékben. Egyéb működési célú támogatásként eft került beépítésre, ami az OEP bevételből és a közmunka program bevételéből tevődik össze. Módosításra kerültek a közhatalmi bevételek előirányzatai is. A kommunális adó esetében1.111 eft, az iparűzési adónál eft, valamint a pótlékok,bírságok esetében 150 eft-tal változott az előirányzat. Az egyéb működési bevételeknél 616 eft módosítás vált szükségessé, mely az előző éveket érintő rezsidíjak jóváírásából, valamint a kamatbevételekből tevődik össze. A működési célra átvett pénzeszközök esetében 40 eft előirányzat változtatásra került. A rendelet előzetes hatásvizsgálata Hunya Község Önkormányzatánál a évi költségvetés módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs, a hangsúly inkább a költségvetési hatásra helyezhető. A évi C. törvény által biztosított állami támogatás településünk részére kiutalt tényleges összegének meg kell jelennie előirányzatként is a költségvetésben. A költségvetési rendelet módosításának szükségessége, valamint a jogalkotás elmaradásának várható következménye az, hogy a község évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség nem biztosított, ez által az önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének. Indoklás a évi költségvetési rendelet módosításához A költségvetési rendelet 1. -ában meghatározott ezer Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásában a évi központi költségvetésről szóló évi C. törvény az irányadó az állami támogatások vonatkozásában. Az államháztartási számvitel szabályai szerint a realizálódott többletbevételek a költségvetési egyensúlyt úgy biztosítják, hogy az összege a kiadási oldalon a működési tartalékba lett helyezve. A költségvetési bevételek és kiadások a költségvetési egyensúlyt biztosítják. A rendelet 2. -ában meghatározott bevételek előirányzott összegeit a évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető tényleges állami támogatás összege, illetve a realizálódott bevételek összege határozza meg. A rendelet ában meghatározott kiadási előirányzatok összegét az önkormányzatok kötelezettségvállalására vonatkozó szabály indokolja, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kiadás. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el. Döntéshozói vélemények Ügyrendi Bizottság Döntési javaslat "Hunya Község Önkormányzata évi költségvetési rendeletének IV. módosítása" 7

28 Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: költségvetés A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. TERVEZET Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2016. ( ) Önkormányzati rendelete Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 2/2015. ( II.13. ) önkormányzati rendelet módosításáról Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Hunya Község Önkormányzat Képviselő testületének az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetésének a.) bevételi főösszegét ezer forintban, b) kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint." 2. (1) Az Ör. 2. helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Az 1. a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül a) működési bevételek előirányzata ezer forint, b) felhalmozási bevételek előirányzata ezer forint, c) működési célú finanszírozási bevételek ezer forint a 2. mellékletben részletezettek szerint." 3. (1) Az Ör. 4. helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) Az 1. b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból: a) személyi juttatás ezer forint, b) munkaadót terhelő járulék ezer forint, c) dologi kiadás ezer forint, d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre ezer forint, e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 220 ezer forint, f) működési céltartalék ezer forint, g) ellátottak pénzbeli juttatása ezer forint, a 4.melléklet szerint. 4. (1) Az Ör. 6. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 6. (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból: a) az önkormányzat felújítási kiadása 24 ezer forint, b) beruházási kiadás ezer forint, c) egyéb felhalmozási kiadás 0 forint." 5. Az Ör 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 6. Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 7. Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 8. Az Ör 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 9. Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 10. Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 11. Az Ör. 13. mellékletként kiegészül a rendelet 7. mellékletével. 12. Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 8

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 7/2014. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu El terjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita El terjeszt : Mez

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2014. február 18.-i ülésére Újszász

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/213, 242 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Ügyiratszám: 369/2015 Ügyintéző: Bauer Georgina Tárgy: Balatonfenyves Község Önkormányzatának

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege. Adatok E Ft-ban A B C D

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege. Adatok E Ft-ban A B C D 1. melléklet a.../2015.(vi...) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege Adatok E Ft-ban A B C D 2015. évi Megnevezés 2014. terv 2015. terv módosított előirányzat

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. augusztus 28.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. augusztus 28. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014. augusztus 28. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30.

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30. 421100 1 Út autópálya építése 552001 4 Üdülői szálláshely szolgáltatás 1. számú melléklet 581400 4 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása Személyi juttatások 1 004 1 004 0 Munkaadókat terhelő járulékok 147

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-29/2015. Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet II. változatának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. március 18-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. március 18-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. június 18-án (szerda) 8 órára

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. június 18-án (szerda) 8 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

2013. december 10-én 14.00 órakor

2013. december 10-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 26-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2016. április havi ülésére Tárgy:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. január 30-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. január 30-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről Rendeletek: 1, 2, 3/2014. (II.07.) Határozatok: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről Szentgotthárd Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítása

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Ügyrendi, Etikai, Közrendvédelmi és Nemzetiségi Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2016. január 28-án tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

[ A Képviselı-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének] a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét. bb) felhalmozási költségvetést

[ A Képviselı-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének] a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét. bb) felhalmozási költségvetést Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2014. (II. 06) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsılajos Község

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. január 28-i ülésére

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

12. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK:

12. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK: Oldal 1 / 9 Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69. Szám: 12/2013. 12. Jegyzőkönyv Készült: A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltség (2161 Csomád,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. október 19-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. 2009. október 19-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

Előterjesztés Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 20-i ülésére

Előterjesztés Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 20-i ülésére 1. számú napirend Cserszegtomaj Község Polgármestere Az előterjesztés ellen törvényességi szempontból kifogást nem emelek. dr. Milus Lajos jegyző Előterjesztés Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 28-án CSÜTÖRTÖKÖN - 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, melyre

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2014. február 05.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2014. február 05. Felsılajos Község Önkormányzata II/59/2/2014. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2014. február 05. Az ülésen hozott rendeletek száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete A KÉPVISELŐ TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 (változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13.

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13. A 2012. szeptember 13-i rendes képviselő-testületi ülés előterjesztései M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7/2010.(X. 28.) számú rendelete (SZMSZ) 8. (1) bekezdésére figyelemmel

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Mellékletek: Költségvetés szöveges indoklása Szöveges indoklás mellékletei Rendelet Rendelet mellékletei /2014. Előkészítésben részt vett: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási

Részletesebben

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 3-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 3-ai ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 3-ai ülésére Tárgy: Döntés az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez kapcsolódó többletszolgáltatásért

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg.) ( Szövege

Részletesebben

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez 1. mell. 1. melléklet az 2/215. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésének egységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei Rovatrend

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének szöveges indoklása

Leányvár Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének szöveges indoklása 2. napirendi pont Leányvár Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének szöveges indoklása Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23-24. -ában, az államháztartásról

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város 2009.

Részletesebben

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETE A 4/2008./V.2./ rendelettel módosított 1/2008/II.5./ R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL /egységes szerkezetben/ 2 Zomba

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának Sorszám: III/5 2010. évi költségvetési koncepciója Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Véleményezı bizottság:

Részletesebben

Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2014.évi költségvetésének végrehajtásáról

Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2014.évi költségvetésének végrehajtásáról Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2014.évi költségvetésének végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A tájékoztató Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata és Intézményeinek 2015. évi december

Részletesebben

a gyermekétkeztetés biztosítására

a gyermekétkeztetés biztosítására E LŐTERJESZTÉS a gyermekétkeztetés biztosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 29-i ülésére. Előterjesztő: Stayer László Tisztelt Képviselő-testület! Az egyes

Részletesebben

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

A rendelet 2. (3) bekezdés e) pontja az alábbiak szerint módosul:

A rendelet 2. (3) bekezdés e) pontja az alábbiak szerint módosul: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015.(IX.24.) számú rendelet-tervezete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 20/2015.(VIII.27.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az államháztartási

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE A 2. napirendi ponthoz Napirend: 2011. évi zárszámadás elfogadása Előzmények: - Előterjesztő: a polgármester Rendelet- tervezet: az előterjesztés melléklete A téma ismertetése: Az államháztartásról szóló

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a közkifolyók használatának rendjére irányuló önkormányzati szabályozás felülvizsgálatára. Rendeletalkotás

Tárgy: Javaslat a közkifolyók használatának rendjére irányuló önkormányzati szabályozás felülvizsgálatára. Rendeletalkotás ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. AUGUSZTUS 29-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 2809-6/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1DB V. NAPIREND Tárgy: Javaslat a közkifolyók

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: A társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 11/2015. (V. 11.), 14/2015. (VII. 30.), 21/2015.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. március 17-én 14:00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. március 17-én 14:00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 9/2012. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. szeptember 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. szeptember 18-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 117. 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárgy: Pápa

Részletesebben

Kötelező önkormányzati feladatok. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés alapján

Kötelező önkormányzati feladatok. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés alapján Kötelező önkormányzati feladatok 1. sz. melléklet A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés alapján Kötelező feladatok: A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.( X.16.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.11.) önkormányzati

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 126/2005. (V. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2005.09.30) Tárgy: Gellai Józsefné

Részletesebben

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Tel: 88/549-191 zskovacs@gov.veszprem.hu

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Tel: 88/549-191 zskovacs@gov.veszprem.hu Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 00 Veszprém, Óváros tér. Tel: /- zskovacs@gov.veszprem.hu HATÁROZATI KIVONAT Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 0. szeptember -ai Társulási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 11 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. február 13-án Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Gerhát Károly, Joó-Kovács

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. március 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. szeptember 18-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. szeptember 18-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 9-i ülésére Tárgy: Előzetes véleményezés Lajosmizse

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŐZTE AZ ORSZÁGGYŐLÉSI KÉPVISELİK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

HIRDETMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŐZTE AZ ORSZÁGGYŐLÉSI KÉPVISELİK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. KISZOMBORI - XIX. évfolyam HÍRADÓ 2010. 1. szám (jan-febr.) K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A HIRDETMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE

Részletesebben