Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete február 16.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16."

Átírás

1 Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete február 16. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számra - rögzítésre kerül, az a felvételről visszahallgatható. A Képviselő-testületi ülések hanganyaga a honlapon közzétételre kerül. Készült: Helyszín: Jelen vannak: február 16-án Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén Petőfi Sándor Művelődési Ház- és Könyvtár (2335 Taksony, Fő út 89.) Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester Széll Attila jegyző Települési képviselő: 3. Galambos András 4. Györke Erzsébet (18 óra 20 perckor érkezik) 5. Halász János (18 óra 12 perckor érkezik) 6. Kátai Ferenc 7. Krausz András 8. Kreisz Ferenc 9. Kreisz János 10. Szalai János 11. Török István 12. Végh Gábor 13. Wamberszky Péter szeretettel köszönt minden megjelentet a Képviselő-testület ülésén és azt 18 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 tagjából összesen 11 fő van jelen, így a Képviselőtestület a mai ülésén határozatképes. 1

2 Javaslatot tesz arra, hogy a Képviselő-testület jegyzőkönyvének hitelesítésével a települési képviselők közül Kátai Ferenc és Végh Gábor települési képviselőt bízzák meg. Ismerteti határozati javaslatát és várja a jelenlévők szavazását. 10/2010. (II. 16.) KT határozat Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a február 16-i Képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Kátai Ferenc és Végh Gábor települési képviselőt bízza meg. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester, Jegyző Száma: /0/0/A/KT Ideje: 2010 február 16 18:09 Határozat; Elfogadva Igen Nem Tartózkodik Szavazott Távol Javasolja a Meghívó napirendi pontjai közül a 6-os pont 1. pontként történő tárgyalását, a 15-ös napirendi pontot javasolja az ülés végén tárgyalni. Végh Gábor képviselő Ügyrendi javaslattal él és javasolja a zárt ülés első napirendi pontként történő tárgyalását. Várja a települési képviselők szavazását a napirendi pontok módosításra vonatkozó ügyrendi javaslatról. 11/2010. (II. 16.) KT határozat Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Végh Gábor települési képviselő napirendi pontok módosítására vonatkozó ügyrendi javaslatát, mely a zárt ülés első pontként történő megtárgyalásáról szól, elfogadja. 2

3 Határidő: azonnal Felelős: Polgármester, Jegyző Száma: /0/0/A/KT Ideje: 2010 február 16 18:12 Határozat; Elfogadva Igen Nem Tartózkodik Szavazott Távol Miután több javaslat nem érkezett, ismerteti az alábbi határozati javaslatot és várja a jelenlévő települési képviselők szavazását a nyilvános ülés napirendjének elfogadására. 12/2010. (II. 16.) KT határozat Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület február 16-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint hagyja jóvá: Zárt ülés Nyilvános ülés 1. Előterjesztés a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztására 2. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 3. Tájékoztató a Képviselő-testület hozott határozataival kapcsolatos intézkedések megvalósulásáról 4. Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotására 5. Előterjesztés a évi költségvetésről szóló 2/2009. (II. 26.) rendelet módosítására 6. Beszámoló a Védőnői Szolgálat évi munkájáról 7. Előterjesztés pályázat kiírására a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola vezetői álláshelyére 8. Előterjesztés pályázat kiírására a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár vezetői álláshelyére 9. Előterjesztés a köztisztviselők évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok meghatározására 3

4 10. Előterjesztés az útfelújítás műszaki ellenőrének kiválasztására 11. Előterjesztés a Szőlőhegy utcai szennyvízhálózat fejlesztésére kötött megállapodás elfogadására 12. Előterjesztés a Taksony, zártkert 3852, 3855, belterület 6037 hrsz.-ú ingatlanrészek felajánlásával kapcsolatosan 13. Előterjesztés urnasírkert kijelölésére 14. Előterjesztés az Óvoda Baross téri épületének hasznosítására 15. Előterjesztés a Szigethalom és Környéke Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítására 16. Előterjesztés a Taksony Településüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft évi költségvetésének elfogadására 17. Előterjesztés a évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázathoz 18. Egyebek Határidő: azonnal Felelős: Polgármester, Jegyző Száma: /0/0/A/KT Ideje: 2010 február 16 18:12 Határozat; Elfogadva Igen Nem Tartózkodik Szavazott Távol A Képviselő-testület az elfogadott napirend alapján a továbbiakban zárt ülésen folytatja munkáját. A zárt ülés napirendi pontjainak megtárgyalása után folytatja a nyilvános ülést a meghívottak jelenlétében az alábbiak szerint. 1) ELŐTERJESZTÉS A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGOK TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRA Széll Attila jegyző Megköszöni a Szavazatszámláló Bizottsági tagoknak a megjelenést. Ismerteti részleteiben a napirendi ponttal kapcsolatos írásos előterjesztést, mely a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak 4

5 megválasztásáról és a törvényi előírásokról szól. A tagoknak április 11-ig le kell tenni az esküt a Polgármester előtt. Kéri, hogy fogadják el határozatot és válasszák meg a Szavazatszámláló Bizottság tagjait. Ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslatot és elfogadásra javasolja a települési képviselők számára. 13/2010. (II. 16.) KT határozat Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a választásoknál közreműködő szavazatszámláló bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg: Sorszám Név Lakcím 1. Bognár Katalin Állomás u Csete Lajosné Fő út 63/A. 3. Dömény Vica Zrínyi M Ernszt Erzsébet Vezér u Fodor Gyuláné Csokonai u Gayerhosz Jánosné Andrássy u Gergőné Kreisz Ágnes Zrínyi M.u. 50/A. 8. Gremen Pálné Könyves K.u Hevesi Istvánné Szent Imre út Kapuiné Wágner Katalin Fő út Kiss Frigyesné Hunyadi J.u Kreisz Mátyásné Szent Imre út Kreisz Viktória Szent Anna u Krell Pálné Zrínyi M.u Muzsai Istvánné Fő út Nagy Jánosné Rákóczi u Olasz Erika Széchenyi út Pártlné Villányi Mária Zrínyi M.u. 16/A. 19. Pásztor Judit Akácfa u Pillmayer Annamária Zrínyi M. u. 16/A 21. Romsics Jánosné Állomás u Rötzer Sándorné Dózsa Gy.u Schivampl Ildikó Virág u Schmidtné Vizi Zsuzsanna Zrínyi M.u Solymosiné Kreisz Edit Fő út 41/A. 26 Szappanos Gáborné Szent Imre út Szenczi Zoltánné Fő út Tiefenbeck Andrásné Vezér u Tóth-Szuszogó Kálmánné Dózsa Gy.u Varga Lászlóné Széchenyi út 45/A. 31 Varga Rita Fő út Wágner Józsefné Szent Mihály u

6 33 Zalán Györgyné Attila u. 6. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Száma: /0/0/A/KT Ideje: 2010 február 16 18:20 Határozat; Elfogadva Igen Nem Tartózkodik Szavazott ) TÁJÉKOZTATÓ A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNT FONTOSABB ESEMÉNYEKRŐL Az írásos tájékoztató kiosztásra került a települési képviselők részére, szívesen válaszol a továbbiakban feltett kérdésekre. Végh Gábor képviselő Az iparterület fejlesztésével kapcsolatos egyeztetés konkrétan mi volt? RSD-vel kapcsolatban kérdezi, hogy látni olyan körülményt, ami ennek a beruházásnak a megvalósítását gátolnák, esetleg a zagytározók hiánya? Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester A Kistérségi Ifjúsági Központ létrehozására szóló kezdeményezésről szeretne bővebb tájékoztatást Galambos András képviselő Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium RSD projekt egyeztetéséről szeretne bővebb tájékoztatást Kreisz János képviselő PR-Telecom egyeztetésén volt-e előrehaladás a Révész utca közvilágításával kapcsolatban? 6

7 - befektetők érkeztek és részletes tájékoztatót kértek az iparterületről. Az akcióterv kivonatos anyaga került részükre átadásra. - A Kistérségi Ifjúsági Központ létrehozására kezdeményezés érkezett, első körben a CSÖSZ nem támogatta, a települések részéről információ gyűjtést tartanak még szükségesnek az igényről - Az RSD projekt része az üdülőterületekről a szennyvízelvezetés. A pályázati dokumentáció ellenőrzésre került. Pályázat beadása előtt állnak, fontos feladat, hogy a 8500 ingatlantulajdonostól a szándéknyilatkozat beérkezzen, mely melléklete a beadandó pályázatnak. - az oszlopok használatához 250 eft + áfát kérnek, 10 nap múlva egyeztetést tartanak itt Taksonyban. A PR-Telecom úgy ítéli meg, hogy az oszlopok stabilitása nem megfelelő. - A kotrás tekintetében a pályázatot benyújtották, Taksonynak az élőhely pályázat keretében van egy 1 ha-os területe, ahová a Holtágból kitermelt zagyot fogják elhelyezni. A nagy RSD projektbe egyik taksonyi holtág sem került be, olyan tényező, ami a pályázat sikerességét megakadályozná, nincs. Ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos határozati javaslatot és várja a jelenlévő települési képviselők szavazását. 14/2010. (II. 16.) KT határozat Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló írásban előterjesztett és szóban kiegészített Polgármesteri tájékoztatót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester, Jegyző Száma: /0/0/A/KT Ideje: 2010 február 16 18:28 Határozat; Elfogadva Igen Nem Tartózkodik Szavazott

8 3. TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET HOZOTT HATÁROZATAIVAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK MEGVALÓSULÁSÁRÓL A napirendi pontról szóló írásos anyag a Képviselő-testület hozott határozatainak megvalósulását foglalja össze, mely anyagot a települési képviselők részére tájékoztatásra javasol. Ismerteti határozati javaslatát és várja a jelenlévő települési képviselők szavazását. 15/2010. (II. 16.) KT határozat Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület hozott határozataival kapcsolatos intézkedések megvalósulásról szóló írásos tájékoztató anyagot elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Száma: /2/0/A/KT Ideje: 2010 február 16 18:29 Határozat; Elfogadva Igen Nem Tartózkodik Szavazott ELŐTERJESZTÉS TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MEGALKOTÁSÁRA Széll Attila jegyző Ismerteti részleteiben a napirendi ponttal kapcsolatos írásos előterjesztő anyagot. Elmondja, hogy a Bizottsági ülésen elhangzottakat átvezették az anyagban. Kiemeli, hogy a központi költségvetésben elvonások történtek, mely összességében 35 milliót tesz ki a normatívák esetében, valamint további 30 milliós a pályázati hiány, mely a kp. költségvetés elvonását jelenti. A települési képviselők számára a könyvvizsgálói jelentés elektronikus és nyomtatott formában is átadásra került. Az intézményvezetőkkel folyamatosan egyeztettek az anyag összeállítása során, melynek kapcsán az alábbi észrevételeket teszi: - Jelentősen csökkent a bevételi oldal a központi költségvetés elvonásának következtében. 8

9 Elmondható, hogy közel 70 milliós az a kiesés, melyet a központi költségvetés nem finanszíroz ebben a költségvetési évben. 28,6 millió forintos normatíva elvonás történt az óvoda és az iskolai közoktatás finanszírozása területén. - Az anyag tervez az adóemeléssel, ami 197 millió forintot jelent két adónemben, mely a korábbi évekhez képest 23 milliós növekmény lehet. A lakosság fizetési morálja valamelyest javult, megpróbálták és közben végigvinni az adóvégrehajtást. - Az étkezési térítési díjak esetében elmondja, hogy nem jelenik meg a szöveges anyagban az a 25 milliós bevétel, melyből az élelmezési kiadásokat biztosítják. Az étkezőknek mintegy 40 %-a az, aki tényleges összeget fizet, a többi rászoruló. Ennek következménye, hogy az élelmiszerfinanszírozásban is lehetnek problémák. - Elég jelentős áldozatot vállalt az önkormányzat, amikor valamennyi dolgozójának egységes cafetéria rendszerre tesz javaslatot. Személyi juttatások tekintetében elmondja, hogy egy jelentős tétel jelenik meg, mely a cafetéria juttatásokról szól. A január 1- től életbelépő törvény a köztisztviselők részére kötelezővé teszi a Ft x 5-el legalább adható juttatást, mely Ft összeget jelent, ezzel szemben a közalkalmazottak részére az ilyen jellegű kedvezményt eltörölte és az önkormányzat döntésére bízza azt. Az intézményvezetőkkel egyeztettek és így itt e Ft-os kiadás került megtervezésre önkormányzati szinten. - A dologi kiadásoknál újragondolásra javasolják a karbantartások, felújítások kérdését. Az itt szereplő tételek 5 millió Ft-ban kerülnek betervezésre. - Fontos, hogy a szociális keret esetében időarányos felhasználást vegyen figyelembe a Népjóléti Bizottság, a méltányossági alapú támogatásnál vegyék figyelembe az önkormányzat helyzetét és azt, hogy az ilyen segélyek kifizetése hitelből történik. - Javasolják a Hírharang esetében az oldalszámának 28 oldalra történő csökkentését, és 9 számban történő módosítását, melynek a bekerülési költsége 4 121e Ft. - A civil szervezetek támogatásáról elmondja, hogy nem javasolják újabb pályázatok befogadását ebben az évben. A támogatási forma újragondolását javasolják a civil szervezetekkel a céltartalékba helyezett keretösszegen belül, így javasolják elfogadásra az anyagot. - A Polgárőrség esetében javasolják, hogy üzemanyagkártyát biztosítsanak a számukra a korábban elfogadott lakosság szám x 200.-Ft értékben. - NNÖ támogatására javasolják a feladat alapú támogatást e Ft-ban meghatározni. Az önkormányzat a közel 600 e Ft-os éves tiszteletdíjról lemondott. - A CKÖ részére javasolnak 100 e Ft-os támogatást biztosítani a rendezvényükre. Az önkormányzattal nem tudtak egyeztetni, nem tudtak összehívni határozatképes ülést és nem döntöttek a tiszteletdíjak csökkentésének mértékéről sem. - A Rendőrség finanszírozása esetében javasolják, hogy a túl szolgálattal kapcsolatos hatályban lévő szerződést most ne módosítsa a Képviselő-testület, április 1-től azonban javasolják ennek 50 %-os mértékű csökkentését. A mobiltelefon használat kapcsán szintén 50 %-os elvonást javasolnak, mely módosítások éves szinten közel 918 e Ft-os elvonást jelentenek. - Kiemeli a szerződéseket, melyeknek nem teljesítése a fejlesztések között finanszírozási problémát jelenthet. - Kiadások tekintetében probléma, hogy az anyag nem tartalmaz általános tartalékot, ezért javasolják, ha bármelyik soron maradvány keletkezik, az kerüljön át az általános tartalékba, hogy legyen előirányzat, melynek az átcsoportosítása biztosított. 9

10 - 15 milliós ingatlanértékesítést javasolnak, melynek muszáj teljesülni ahhoz, hogy a tételek egyensúlyba kerüljenek. - Fontosnak tartja az előirányzat felhasználás betartását minden egyes esetben. A kifizetéseket úgy kell ütemezni, hogy a biztonságos működés fenntartható legyen. Ezekkel a kiegészítésekkel együtt javasolják a évi Költségvetés elfogadását. Wamberszky Péter a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság elnöke Hosszú vita volt az anyaggal kapcsolatban. Megköszöni a Hivatal munkatársainak, az intézményvezetőknek a munkáját, szoros év lesz, de úgy gondolják, hogy ez tartható. Az anyagot elfogadásra javasolják a Képviselő-testület felé. Galambos András képviselő A 2009-ben tervezett iparűzési adó milyen mértékben realizálódott, miért terveztek most nagyobb összeget 2010-ben? Rendeletmódosítás történt egy korábbi ülésen, mely szerint 1,9 %-ra módosult az iparűzési adó, ezért az eltérés, ezért várnak több bevételt. Széll Attila jegyző évben nagyságrendileg 103 millió körül van az iparűzési adó bevétel a hátralékok nélkül, a zárszámadási rendelet tartalmazza a pontos adatokat. 15 napon belül erről írásos tájékoztatót adnak a képviselők részére. Végh Gábor képviselő Úgy gondolja, hogy ez a költségvetés nem lesz tartható, még ezekkel a spórolásokkal sem. Hiányolja, hogy általános tartalékuk nincs. Át kell gondolni a költségvetést, és sokkal több olyan lehetőséget kell preferálni, mely bevételeket növeli. Egészében kell nézi a dolgokat és optimistán, de úgy gondolja, hogy reálisan is. Wamberszky Péter képviselő Elmondja, hogy a Bizottságon is felmerült sok kérdés, de rábólintottak a cafetéria rendszerre, mely 28 milliós tételt jelent. Ennek biztosítása 28 fő köztisztviselő részére kötelező, a 120 közalkalmazott részére ez nem kötelező. A bevételeket lehet növelni ingatlanértékesítéssel, de az ingatlanok esetében jelzálog van rajtuk, értékesíteni ezért nem lehet, de az ingatlanok bérbeadása megoldás lehet a bevétel szerzésére. Az iparűzési adó nagyobb mértékű emelését korábban nem támogatta a Képviselő-testület. A fejlesztések mellé hozzátették az önrészeket, vannak olyan beruházások, melyet átnyúlnak a évre. Amit most esetleg el lehetne venni, az a 23 millió forint közalkalmazotti cafetéria, de úgy gondolják, hogy a jelen helyzetben ez nem szerencsés. Azt gondolja, hogy ez elfogadható költségvetésnek bizonyul, várja a javaslatokat a képviselő részéről is az egyéb bevétel elérése érdekében. Széll Attila jegyző Az általános tartalékról elmondja, hogy 50. oldal táblázatában 13,9 e Ft tartalék került megtervezésre, átcsoportosításra kerültek a tételek. 10

11 A költségvetéssel kapcsolatos vitát lezárja és várja a települési képviselők szavazását az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet elfogadására. TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2010. (II. 18.) rendelete TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdése és a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX törvény alapján Taksony Nagyközség Önkormányzata évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet A rendelet hatálya A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint költségvetési szerveire. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: l. 2. a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala b) önállóan működő közintézmények valamint közintézet a Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolva: - Taksony Nagyközségi Önkormányzat Bölcsőde - Német Nemzetiségi Óvoda - Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola - Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár c) önállóan működő közintézet a Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolva: - Taksony és Környéke Önkormányzati, Fejlesztési- és Szennyvíztársulás. (2) Az (1) bekezdésben felsorolt (önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő) intézmények az R/I. számú melléklet szerint külön-külön címet alkotnak. II. fejezet Költségvetési bevételek forrásonként, kiadások kiemelt előirányzatonként 3. (1) Taksony Nagyközség Önkormányzata évi költségvetésének Költségvetési bevételi összegét Finanszírozási bevételei összegét BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGÉT Költségvetési kiadási összegét Finanszírozási kiadási összegét KIADÁSINAK FŐÖSSZEGÉT ezer forintban ezer forintban ezer forintban, ezer forintban ezer forintban ezer forintban, költségvetési többletét ezer forintban finanszírozási hiányát ezer forintban állapítja meg. (2) A hiány finanszírozása külső forrásból felhalmozási célú hitel felvételével, a likviditás biztosítása érdekében a működési kiadások finanszírozása e Ft folyószámlahitel, valamint a e Ft munkabérhitel igénybevételével történik. 11

12 (3) Az (1) bekezdés szerinti főösszeget bevételi forrásonkénti és kiadási kiemelt előirányzatonként a rendelet II.1. számú melléklete tartalmazza. (4) Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal évi bevételi főösszegét e Ft-ban, kiadási főösszegét e Ft-ban állapítja meg, melyet a rendelet II.1.1. számú melléklete tartalmazza bevételi forrásonkénti és kiadási kiemelt előirányzatonként. A Polgármesteri Hivatal évi felhalmozási kiadásainak megoszlását a rendelet II.4. számú melléklete, a felújítási kiadásokat célonként a rendelet II.4.1. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a rendelet II.4.2. számú melléklete, működési kiadásait címenként és alcímenként a rendelet II.5. számú melléklete állapítja meg. (5) A kisebbségi önkormányzatok bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegei: a.) Német Nemzetiségi Önkormányzat b.) Cigány Kisebbségi Önkormányzat e Ft. 666 e Ft. c.) A kisebbségi önkormányzatok döntésének megfelelően, változatlan formában a rendelet II.1.2. számú melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat az intézmények évi összesített saját bevételi főösszegét e Ft-ban, kiadási főösszegét e Ft-ban állapítja meg a rendelet II.1.3. számú melléklete szerint. Az intézmények évi bevételei és kiadásai címenkénti és alcímenkénti megoszlását a rendelet II.8. számú melléklet szerint állapítja meg. (7) Az önkormányzat évben e Ft általános tartalékot és e Ft céltartalékot képez a rendelet II.6. számú melléklet szerint részletezett feladatokra. (8) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a rendelet II.9. számú melléklete mutatja meg. (9) Az Önkormányzat létszámadatait a rendelet II.10. számú melléklete tartalmazza. (10) Az önkormányzat évi költségvetését e Ft hiteltörlesztés terheli, melyet a rendelet II.11. számú melléklete részletezi. (11) Az Önkormányzat évi előirányzat-felhasználási ütemtervét kiemelt előirányzatonként a rendelet II.15. számú melléklet tartalmazza. III. fejezet A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 4. (1) Az önkormányzat szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős. (2) A Polgármester felhatalmazása a likvid hitelkeret megnyitására, és a felhalmozási hitel közbeszerzésére. (3) A Polgármesteri Hivatal, mint önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv és az önállóan működő közintézmények, valamint közintézet a költségvetésben meghatározott személyi juttatások, munkáltatói járulékok, dologi kiadások, egyéb támogatás, beruházási és felújítási előirányzatait nem léphetik túl. (4) Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejövő költségvetési többletbevétel felhasználásról a Képviselőtestület dönt, melyet a céljellegű, illetve kötött felhasználású bevételek kivételével a évi személyi juttatás és járulékai fedezetének biztosítására és ezen túl a költségvetési forráshiány csökkentésére fordítja. (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert-, a Jegyzőt- és az intézmény vezetőket az előírt bevételek beszedésére. (6) A Képviselő-testület működési célú pénzeszköz átadások, egyéb szervek támogatás főösszegét e Ft-ban állapítja meg. A tartalék soron tervezett támogatási (5 272 e Ft) és sport alap (3 425 e Ft) felosztásáról a Képviselő-testület márciusi rendes ülésén dönt. Nem nyújtható támogatás azon szervek részére, akik a évi támogatás összegének felhasználásával a megállapodás szerint, illetve legkésőbb június 10-ig nem számoltak el. (7) A támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára az önkormányzat számadási kötelezettséget ír elő a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. 12

13 A támogatás több ütemben történő folyósítása esetén a támogatott részszámadásra és végszámadásra köteles. A következő ütem folyósítása csak az előző ütem céljellegű felhasználását igazoló részszámadás teljesítését követően történhet. A támogatás csak a támogatási szerződés megkötését követően nyújtható. A támogatási szerződésben meg kell határozni a támogatás célját, összegét, a folyósítás ütemét és a számadási kötelezettség rész- és véghatáridejét. (8) A sportszervezetek számára ingatlan karbantartásra nyújtott céljellegű támogatás ütemezésénél figyelembe kell venni, hogy a támogatás utólag - az elvégzett ingatlan karbantartási munkavégzésről kiállított számla bemutatását követően nyújtható. (9) A támogatott szervezetek a támogatási döntésben meghatározott határidőig, az egyéb szervek a támogatási szerződésben, de legkésőbb június 10-ig kötelesek a végszámadási kötelezettségüknek eleget tenni. (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. 5. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. (3) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. (4) A Képviselő-testület tekintettel az Áht (4) bekezdésére az Áht. 90. (4) bekezdésében foglalt megvalósítási terv elkészítésétől a években eltekint. 6. (1) Az önkormányzat fejlesztési, felújítási feladatok előirányzatainak főösszege: e Ft. (2) Fejlesztési feladatok a források biztosításáig nem indíthatók, kötelezettségek nem vállalhatók. (3) Az önkormányzat elrendeli, hogy mindazok a feladatok, amelyek 2010-ban, vagy az azt követő években akár eseti, akár további kötelezettséget jelentenek, a források egyértelmű biztosításáig nem indíthatók. (4) A forrás meglétét a Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság vizsgálja, minősíti és igazolja. Ezen igazolás - a nem tervezett feladatoknál - feltétele az önkormányzat elé terjesztésnek. (5) Az önkormányzat által benyújtott pályázatok önerő része sikertelen pályázat esetén kerüljön céljellegű tartalékba. 7. (1) A 2010/2011-es tanévben az általános iskola költségvetésében 3 db első osztály indítása szerepel. A nem taksonyi lakóhellyel rendelkező tanulók beíratása miatt további tanulócsoport nem indítható. (2) A szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra központosított előirányzatból igénybe vehető támogatásról az önkormányzat a költségvetési törvény hivatkozott szakaszában jelzett oktatási miniszteri rendelet megjelenését követő testületi ülésén dönt. (3) Az önkormányzat a 2010/2011-es tanévben indítható gyermek-, tanuló-, napközis csoportok számáról e költségvetési rendeletében hozott döntéseit az intézményi beíratásokat követően, a májusi soros ülésén felülvizsgálja. (4) A 2010/2011-es tanévben a költségvetési törvény szerint állami támogatás csak az ingyenes tankönyvellátásban részesítendő tanulók számára jár. Az ingyenesség biztosításához szükséges kiegészítéseket a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola e Ft összeggel tervezte. E célra ezen túl az önkormányzat szociális alapú támogatás biztosítása érdekében további 625 e Ft forrást irányoz elő eseti pénzbeli ellátások szakfeladat terhére. (5) Az önkormányzat a közoktatási intézményekben indítható gyermek- és tanulócsoportok, napközis csoportok számát a rendeletben szabályozza. (6) Az intézményvezetők munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet költségvetési támogatást igényelnének évre, illetve a következő évekre. (7) A feladatelmaradásból származó megtakarítást az intézmény nem használhatja fel. A Képviselő-testület a végleges feladatelmaradást követően, de legkésőbb a pénzmaradvány jóváhagyásakor dönt az intézmény költségvetési előirányzatának csökkentéséről, illetve a pénzmaradvány elvonásáról. 13

14 A Polgármesteri Hivatal és az intézmények a zárszámadási rendelet hatálybalépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettséget nem vállalhatnak, kivéve céljellegű pénzmaradványt. (8) A Képviselő-testület a likviditás tervezhető biztosítása érdekében a Polgármesteri Hivatalban és az intézményekben központi beszerzés bonyolítását irányozza elő a Polgármesteri Hivatal közreműködésével. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. IV. fejezet Záró rendelkezések 8. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az átmeneti gazdálkodásról szóló 18/2009. (XI.26.) rendelete hatályát veszti. Taksony, február 16. /: Kreisz László:/ /: Széll Attila :/ polgármester jegyző A rendelet kihirdetése február 18-án megtörtént. /: Széll Attila:/ jegyző 14

15 I. számú melléklet Címrend az 1/2010. (II. 18.) számú Költségvetési rendelethez I. Önállóan működő és gazdálkodó szerv Polgármesteri Hivatal Alaptevékenység: Út, autópálya építése Út, autópálya építése Tűzvédelem Tűz-, polgári- és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása Általános közigazgatás Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek EP képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Vízügy területi igazgatása és szabályozása Közvilágítás Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Köztemető-fenntartás és működtetés Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 15

16 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Általános járóbeteg-ellátás Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi járóbeteg-ellátás Fogorvosi alapellátás Egyéb humán egészségügyi Család- és nővédelmi ellátás egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyigondozás Idősek, fogyatékosok szociális Idősek nappali ellátása ellátása, bentlakás nélkül Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Szennyvíz gyűjtése, kezelése Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Kiegészítő tevékenység: Egyéb vendéglátás Egyéb vendéglátás Ingatlankezelés Ingatlankezelés Építmény-üzemeltetés Építmény-üzemeltetés Kisegítő tevékenység: Saját tulajdonú, bérelt Lakóingatlan bérbeadása, ingatlan bérbeadása üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése II. Önállóan működő közintézmények 1. Német Nemzetiségi Óvoda Alaptevékenység: Iskolai előkészítő oktatás Óvodai nevelés, ellátás (iskolai életre való felkészítés) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Egyéb vendéglátás Óvodai intézményi étkeztetés Kiegészítő tevékenység: Egyéb vendéglátás Munkahelyi étkeztetés Kisegítő tevékenység: Ingatlankezelés Ingatlankezelés 2. Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola Alaptevékenység: 16

17 Alapfokú oktatás Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam) M.n.s. egyéb oktatás Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Egyéb vendéglátás Iskolai intézményi étkeztetés Kiegészítő tevékenység: Egyéb vendéglátás Munkahelyi étkeztetés Sportlétesítmények működtetése Iskolai-, diáksport-tevékenység és támogatása Kisegítő tevékenység: Ingatlankezelés Ingatlankezelés 3. Bölcsőde Alaptevékenység: Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás Kisegítő tevékenység: Ingatlankezelés Ingatlankezelés 4. Művelődési Ház és Könyvtár Alaptevékenység: 17

18 M.n.s. egyéb szórakoztatás, M.n.s. egyéb szórakoztatási szabadidős tevékenység tevékenység Könyvtári tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Múzeumi tevékenység Múzeumi gyűjteményi tevékenység Múzeumi kiállítási tevékenység Kisegítő tevékenység: Ingatlankezelés Ingatlankezelés II. Önállóan működő közintézet Taksony és Környéke Önkormányzati Fejlesztési-, és Szennyvíztársulás Alaptevékenység: Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Egyéb m.n.s. építés Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Egyéb műszaki vizsgálat, elemzés Piac- és közvélemény-kutatás M.n.s. szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása Vízügy területi igazgatása és szabályozása Lakáspolitika területi igazgatása és szabályozása Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, kisebbségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és szabályozása Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai A rendelet táblázatai a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Száma: /4/0/A/KT Ideje: 2010 február 16 19:11 Rendelet; Elfogadva Minősített szavazás 18

19 Igen Nem Tartózkodik Szavazott ELŐTERJESZTÉS A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 2/2009. (II. 26.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA Wamberszky Péter a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság elnöke A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. Várja a települési képviselők szavazását az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet elfogadására. TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2010. (II. 18.) rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2009. (II.26.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvényben, az államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésben és az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) kormányrendeletben (a továbbiakban: Ámr.) meghatározott jogkörben eljárva a Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.26.) rendelet (továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: A Költségvetési rendelet 3. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat a bevételek - kiadások főösszegét e Ft-ban állapítja meg. A Költségvetési rendelet 3. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: l. 2. Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal bevételi főösszegét e Ft-ban, kiadási főösszegét e Ft-ban állapítja meg. 3. A Költségvetési rendelet 3. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A kisebbségi önkormányzatok bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegei: d.) Német Nemzetiségi Önkormányzat e Ft. e.) Cigány Kisebbségi Önkormányzat e Ft. 19

20 A Költségvetési rendelet 3. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 4. Az önkormányzat az intézmények összesített bevételi főösszegét e Ft-ban, kiadási főösszegét e Ftban állapítja meg. Záró rendelkezések Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 5. Taksony, február 16. /: Kreisz László:/ /: Széll Attila :/ polgármester jegyző A rendelet kihirdetése február 18. napján megtörtént. A rendelet táblázatai a jegyzőkönyv mellékletét képezik. /: Széll Attila:/ jegyző Száma: /5/0/A/KT Ideje: 2010 február 16 19:12 Rendelet; Elfogadva Minősített szavazás Igen Nem Tartózkodik Szavazott BESZÁMOLÓ A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT ÉVI MUNKÁJÁRÓL Széll Attila jegyző Tájékoztat, hogy a III. körzetre kiírt védőnői pályázat eredményes volt. 6 órás új státusz kerül betöltésre március 1-től. Javasolják elfogadásra az anyagot. Kérdezi a jelenlévő védőnőktől, hogy a Bizottsági ülésen elhangzott kérdésekre, mely a szaklátogatásokra vonatkozik, adjanak tájékoztatást. Darányiné Kőhegyi Andrea védőnő A szaklátogatásokról elmondja, hogy egy újszülött látogatása egyben gyermekágyas látogatásnak 20

21 is számít, illetve egy családban több gyermek is lehet, mely szintén több szaklátogatást jelent egyes esetekben. Galambos András a Népjóléti- és Szociális Bizottság elnöke A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. Ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos határozati javaslatot és várja a jelenlévő települési képviselők szavazását. 16/2010. (II. 16.) KT határozat Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Száma: /6/0/A/KT Ideje: 2010 február 16 19:15 Határozat; Elfogadva Igen Nem Tartózkodik Szavazott ELŐTERJESZTÉS PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁRA A TAKSONY VEZÉR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETŐI ÁLLÁSHELYÉRE Török István a Kulturális-, Oktatási-, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke A Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolták a pályázati kiírást néhány kiegészítéssel, melyet Jegyző úr megtett, elfogadásra javasolják az anyagot. Széll Attila jegyző A pályázati kiírásnál az előnyt jelentből javasolja törlésre a középfokú német nyelvtudást, hiszen ez a törvényi előírás a két tannyelvi iskolákban, a nemzetiségi végzettség már eleve szigorú pályázati feltétel. A jogszabály a pedagógus szakvizsga kötelezettséget is előírja, mely az első 21

22 megválasztáskor szükséges. A kinevezés időtartamát is javasolják meghagyni a kiírásnak megfelelően, augusztus 15-től kell megbízni az új vezetőt. Javasolja a kiegészítéssel elfogadásra a pályázati kiírást. Györke Erzsébet képviselő Javasolja, hogy az oklevelek bekérése kapcsán a közjegyző által hitelesített másolatot fogadjanak el. Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester Magas a szakmai munka az iskolában, a település legnagyobb létszámmal bíró intézménye és úgy gondolja, hogy nem elég a szakmai munka, hanem itt egy komoly menedzselési munkára is szükség van, ezért javasolja az 5 éves vezetői gyakorlatot is tegyék be pályázati feltételként. Kreisz János képviselő Ezzel a feltétellel kizárnák azokat a jelentkezőket, akik jelenleg az iskolában dolgoznak, hiszen nincs ilyen vezetői gyakorlatuk. Javasolja az előnyt jelent kategóriába beletenni a vezetői gyakorlatot, és a Képviselő-testület döntése, hogy ezt figyelembe veszi vagy sem. Széll Attila jegyző Az intézmény dolgozói közül az igazgatóhelyettesek megbízatása tekinthető szakmai gyakorlatnak, de más esetben nem. Az előnyt jelent esetében történő vezetői gyakorlat azt jelenti, hogy két azonos jelölt esetében azt kell választani, akinek már van ilyen vezetői gyakorlata. Kreisz Ferenc képviselő Most így kizárják azt a pedagógust, aki itt van a nevelőtestületben, hogy ne kelljen kívülről hozni személyt, helyi nem lehetett vezető, hiszen nem lehetett gyakorlata, ha helyi erőkben gondolkodnak. Széll Attila jegyző Kérdése az Alpolgármesterhez szól, hogy a magasabb vezetői gyakorlat meglétére szólt az előbbi javaslata? Wágnerné Bartha Zsuzsanna Igen, a vezetői gyakorlatot mindenképpen fontosnak tartja, hogy a színvonalat tartani tudja és előnyként javasolja a pályázati kiírásban meghatározni Wamberszky Péter képviselő Javasolja az előnyt jelent kategóriába betenni feltételként a magasabb vezetői beosztás meglétét és erről szavazzanak. Török István képviselő Ezzel a feltétellel minden kollégát kizárnának, szeretnének maguk közül igazgatót választani és 22

23 nem javasolja az előny jelent kategóriába ezt betenni. Györke Erzsébet képviselő Nem javasolja ezt a kitételt betenni, ezzel nem teszik magasabbra a mércét. Javasolja az előbbi kiegészítésekkel elfogadni az előterjesztést. Wamberszky Péter képviselő Javasolja, hogy ne tegyék be a magasabb vezetői gyakorlat meglétét egyik feltétel közé sem, hagyják meg az iskola összes dolgozójának azt a lehetőséget, hogy pályázhassanak. A napirendi ponttal kapcsolatos vitát lezárja. Javasolja az írásos anyagban szereplő középfokú német nyelvtudás feltételként történő törlésére, valamint a bizonyítványok esetében javasolják a közjegyző általi hiteles másolatok elfogadását. 17/2010. (II. 16.) KT határozat Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgatói (magasabb vezető) munkakör betöltésére az alábbi pályázati kiírást teszi közzé: PÁLYÁZATI KIÍRÁS Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére Pályázati feltételek: - magyar állampolgárság, - büntetlen előélet és cselekvőképesség, - a közoktatásról szóló évi LXXIX törvény 17. -ban meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, - a közoktatásról szóló évi LXXIX törvény 18. -ban meghatározott legalább 5 év szakmai gyakorlat, - pedagógus szakvizsga, - vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása Előnyt jelent: - számítógép felhasználói szintű ismerete; A pályázathoz csatolni kell: - Fényképpel ellátott, legalább 5 év szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz; - Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (eredeti); - A végzettséget igazoló oklevelek közjegyző által hitelesített másolata; - Nyilatkozat a pályázati anyag kezeléséről az adatvédelmi törvény figyelembe vételével (pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek megismerjék személyes adatait, zárt, vagy nyílt ülésen kéri pályázatának tárgyalását); - Szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel; Bérezés: - A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint; A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: - Az iskola szakszerű és törvényes működtetése; takarékos gazdálkodás; munkáltatói jogok gyakorlása; döntés az intézmény működésével kapcsolatban minden ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe. A vezetői megbízás időtartama: - A vezetői megbízás határozott időre, augusztus 15-től augusztus 15-ig szól. A pályázat benyújtásának határideje: 23

24 A pályázatot, a pályázati kiírásnak a KSZK. honlapján történő megjelenéstől számított 30 napon belül lehet személyesen vagy postai úton benyújtani. A pályázat elbírálásának ideje: A KSZK. honlapján történő megjelenéstől számított 60 nap határidő lejártát követő képviselő-testületi ülésen kerül sor. A pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni postai úton, vagy személyesen: Taksony Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere Kreisz László 2335 Taksony, Fő út 85. A lezárt borítékon kérjük feltüntetni: Iskola igazgató jeligét. A Pályázat kiírója az pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázatokkal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a 06-24/ as telefonszámon Széll Attila jegyzőtől. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Száma: /7/0/A/KT Ideje: 2010 február 16 19:31 Határozat; Elfogadva Igen Nem Tartózkodik Szavazott ELŐTERJESZTÉS PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁRA A PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR VEZETŐI ÁLLÁSHELYÉRE Széll Attila jegyző Ismerteti részleteiben az írásos előterjesztést, mely tartalmazza a pályázati kiírást és azt elfogadásra javasolja. Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester Szintén javasolja a vezetői gyakorlat előnyökhöz történő felvételét. Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester javaslatára vonatkozóan várja a települési képviselők szavazását, mely szerint az előnyt jelent kategóriába bekerül a magasabb vezetői gyakorlat. 18/2010. (II. 16.) KT határozat 24

25 Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester javaslatát, mely a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár vezetői álláshelyére vonatkozó pályázati kiírás előnyt jelent feltételei közé javasolja a magasabb vezetői gyakorlat meglétét, nem támogatja. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Száma: /8/0/A/KT Ideje: 2010 február 16 19:34 Határozat; Elutasítva Igen Nem Tartózkodik Szavazott Várja a települési képviselők szavazását a napirendi ponttal kapcsolatos pályázati kiírás elfogadására vonatkozóan. 19/2010. (II. 16.) KT határozat Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár (2335 Taksony, Fő út 89.) intézményvezetői munkakörének betöltésére az alábbi pályázati kiírást teszi közzé: PÁLYÁZATI KIÍRÁS Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár (2335 Taksony, Fő út 89.) intézményvezető munkakörének betöltésére Pályázati feltételek: - magyar állampolgárság, - cselekvőképesség - büntetlen előélet, - a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendeletben, valamint az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről szóló a 2/1993. (I. 30.) MKM rendeletben foglalt képzettségi és gyakorlati feltételek megléte Előnyt jelent: - számítógép felhasználói szintű ismerete 25

26 - középfokú német nyelvvizsga - könyvtárosi végzettség A pályázathoz csatolni kell: - fényképpel ellátott, szakmai önéletrajzot, - vezetési programot, - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt - iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok közjegyző által hitelesített másolatát - igazolást a szakmai gyakorlat meglétéről - A pályázó nyilatkozatát, hogy a bírálati eljárás nyilvános képviselő-testületi ülésen történő lefolytatásához hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait a bírálatban résztvevők megismerhetik Alkalmazás, illetmény és egyéb juttatások: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, illetve a képviselő-testület rendelkezési alapján A pályázat benyújtásának határideje: A Művelődési Közlönyben történő megjelenéstől számított 30 nap. A pályázat elbírálásának ideje: A Művelődési Közlönyben történő megjelenéstől számított 60 nap. A vezetői megbízás 5 évre szól, időtartama: június 1-től május 31-ig A pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni: Taksony Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere, Kreisz László 2335 Taksony, Fő út 85. A borítékra kérjük ráírni az Művelődési Ház vezetői pályázat jeligét. A pályázatokkal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a 06-24/ es telefonszámon. Kiíró fenntartja a pályázatok eredménytelenné nyilvánítási jogát. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Száma: /8/0/A/KT Ideje: 2010 február 16 19:35 Határozat; Elfogadva Igen Nem Tartózkodik Szavazott

27 Széll Attila jegyző A napirendi ponttal kapcsolatban tájékoztat, hogy a tavalyi esztendőben a Könyvtár jelenlegi dolgozóját bízta meg átmeneti időre az intézményvezetői teendők ellátásával. Javasolja, hogy Maróti Ágnes vezetői megbízatását a Képviselő-testület most vonja vissza és helyette az elkövetkezendő pályázati elbírálásig, de legfeljebb egy évig Börcsök Rolandot bízzák meg az intézmény vezetésével. Elmondja, hogy a belső ellenőrzésnek az eredménye még egyeztetés alatt áll, de nevezett személy rendelkezik azokkal az iskolai végzettségekkel, melyek alapján őt felelősen meg lehet bízni a belső ellenőrzésben meghatározott szabályzatok átdolgozásával, közművelődési rendelet előkészítésével stb., mely feladatokat április 30-ig el kell végezni. Ismerteti a tájékoztatásnak megfelelően a megbízott vezető megbízásának megszűntetéséről szóló határozati javaslatot és várja a települési képviselők szavazását. 20/2010. (II. 16.) KT határozat Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 56/2009. (II. 24.) KT határozatát, melyben a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár (2335 Taksony, Fő út 89.) intézményvezetői feladatok ellátására határozott idejű vezetői megbízatását adott Maróti Ágnes részére február 16-i hatállyal visszavonja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a vezetői megbízás visszavonásával kapcsolatos okiratok elkészítésére és aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Száma: /8/0/A/KT Ideje: 2010 február 16 19:39 Határozat; Elfogadva Igen Nem Tartózkodik Szavazott Ismerteti a tájékoztatásnak megfelelően az új megbízott vezető megbízatásáról szóló határozati javaslatot és várja a települési képviselők szavazását. 27

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. augusztus 23.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. augusztus 23. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. augusztus 23. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 7 23. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29.-én megtartott ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Veres Istvánné alpolgármester Nagyné Jobbágy

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6./2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.április 30.-án (kedd) 15 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

KIVONAT. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete

KIVONAT. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete megtartott soros testületi ülésének könyvéből: Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2013 (X. 30.) sz. határozata a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről szóló beszámolóról

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu El terjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita El terjeszt : Mez

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én (kedd) 19,oo órakor a Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2014. február 05.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2014. február 05. Felsılajos Község Önkormányzata II/59/2/2014. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2014. február 05. Az ülésen hozott rendeletek száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. május 6-án 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. február 11. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 27-ei rendes közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 25. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. december 23-án (szerda) 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 5/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 20. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. augusztus 17.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. augusztus 17. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. augusztus 17. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai: 425-439, 446/2012. d./ rendelete: --- TÁRGYSOROZAT Megnyitó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve 12/2010. számú jegyzőkönyve Készült: 2010. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: dr. Antal Ida Boriszov Zoltán polgármester Badics Csaba Cseh József Dörömbözi András dr. Mayer András

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013~ NOVEMBER 04-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013~ NOVEMBER 04-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSRŐL Törtel Község Önkormányzata 2747w Törtel, Szent István tér L JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013~ NOVEMBER 04-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSRŐL Rendeletek száma: Határozatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. június 21-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 10. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Rendelet száma Megnevezése 9/2013. (IX.11.) A,z önkormányzat 2013.

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 2350-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

[ A Képviselı-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének] a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét. bb) felhalmozási költségvetést

[ A Képviselı-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének] a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét. bb) felhalmozási költségvetést Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2014. (II. 06) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsılajos Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület 8 fővel

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Ülésterem

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága ESZ.267.155-19/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2012. szeptember 19. napján 14 óra 5 perckor

Részletesebben

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.110-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. február 20-án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 2012. április 26-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 73-96 Rendeletei: 7-8 T á r g y s o r o z a t a Interpellációk, kérdések Tájékoztató a

Részletesebben

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 27. napján 16 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen van: Kiss Gábor alpolgármester, Pfliegler Péter alpolgármester

Tanácskozási joggal jelen van: Kiss Gábor alpolgármester, Pfliegler Péter alpolgármester MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSE VIII-4234-14/2013. JEGYZİKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2013. szeptember 26. napján 09.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Közgyőlési

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 759 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 24-én - pénteken - de. 8.00 órakor megtartott ülésérıl. A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 2-2/2014. F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu J e

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

2005. június hó 24. 8. szám. Tartalomjegyzék. 66/2005. (VI. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája,

2005. június hó 24. 8. szám. Tartalomjegyzék. 66/2005. (VI. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, 2005. június hó 24. 8. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 65/2005. (VI. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta.

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta. Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 23. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XVII. évfolyam 6. szám 2007. december 20. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. SZEMÉLYI RÉSZ Z-2/2007.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej határozatokról Melléklet: E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE EL TERJESZT : AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: VÉLEMÉNYEZÉSRE

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. március 27-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete ------------------------------------ J E G Y Z Ő K Ö N Y V a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Szigethalom Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. június 28- án megtartott nyilvános üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Fegyvernek Nagyközség Pol gár mester e Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Részletesebben

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1 Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 1828 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 13. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 3/2014. (I. 31.) BM rendelete a 2007 2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a 2010. május és

Részletesebben