J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 5/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének március 20. napján megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Garai Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme (Gara, Kossuth L. u. 62) Az ülés kezdetekor jelen vannak: Faa Béla polgármester, Dr. Fridrik Pál, Kertész Ferenc, Kubatovics Mátyás, Miklós József, Szabó Károly képviselők (6 fő) Igazoltan távol maradt: Putterer Antal alpolgármester (1 fő) Tanácskozási joggal meghívott: dr. Süke Amália jegyző Meghívott vendégek: Csomorné Polák Márta gazdálkodási főelőadó, Kubatov Márton Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Jegyzőkönyvvezető: Kertészné Molnár Anna Faa Béla: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai nyilvános ülésen. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel 7 képviselőből 6 fő jelen van. Az ülést megnyitom. Kérem, aki a kiküldött napirendi pontokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze! A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadta: 28/2014. (III.20.) Kt. számú határozat Nyilvános ülés napirendje 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2. Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban végzett munkáról, valamint fontosabb eseményekről 3. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről 4. Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről Előterjesztő: Dr. Fridrik Pál Szoc. és Eü-i Biz. Elnöke 5. A Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítása 6. Német Önkormányzat Gara képviselő-testületével kötött együttműködési megállapodás módosítása 1

2 7. Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítása 8. Pályázati kiírás a helyi civil szervezetek, alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásához 9. A helyi hulladékgazdálkodás közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása 10. A Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának jóváhagyása 11. Egyebek 1. Napirend: Napirendi pontok tárgyalása Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (írásbeli előterjesztés) Faa Béla: Az írásbeli előterjesztést minden képviselő megkapta. Kérdezem, hogy hozzászólás, kérdés van-e ezzel kapcsolatosan? Kérdés, hozzászólás nem érkezett. Faa Béla: Kérem, aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot elfogadta: 29/2014. (III.20.) Kt. sz. határozat Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Intézkedést nem igényel. 2. Napirend: Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban végzett munkáról, valamint fontosabb eseményekről (szóbeli előterjesztés) 2

3 Faa Béla: Február 24-én volt Magyarkanizsán a városházán egy tájékoztató, ahol a határ menti települések polgármesterit hívták össze. Ott volt Magyar Levente államtitkár úr, Bányai Gábor megyei elnök úr, Vajdaság részéről Pásztor István úr. A téma az volt, hogy rövid-, illetve középtávon hol fognak határátkelőhelyeket létesíteni Magyarország és Szerbia között. Gyakorlatilag kész tényként hangzott el, hogy a régi röszkei határátkelőt újra megnyitják. A másik, ami szintén tényként hangzott el a Bácsszentgyörgy Rastina közötti határátkelő. Ott többször is elmondták, hogy ez már eldöntött, ez kész tény. Megbíztak egy céget hatástanulmány készítésére, és még aznap este kaptam tőlük a telefont Zomborból, hogy Belgrád nem a rasztinai átkelőt erőlteti, hanem a regőceit. Mert a rasztinai út önkormányzati út, a regőcei pedig állami út, ők azt fogják fejleszteni. Három nap múlva jött az a pesti cég, akik a hatástanulmányt készítik, a bácsszentgyörgyi polgármester úr pont nem volt itthon, ezért én mentem le velük a határhoz. Elképedtek, hogy gyakorlatilag a szerb oldalon még semmi sem történt. Magyar oldalon levitték a nagyfeszültséget, és ennyi. Dr. Fridrik Pál: Ma kezdték el az utat szélesíteni a magyar oldalon. Faa Béla: A gond annyi, hogy mi építjük Bácsszentgyörgyön az átkelőt, a szerbek pedig Regőcénél. Hogy ez hogy fog összejönni, azt nem tudom. Van egy olyan variáció is, hogy Bácsszentgyörgy Regőce átkelő, de hogy ezt hogy gondolták, nem tudom. Én továbbra is küzdök azért, hogy Gara Regőce határátkelő is megvalósuljon. Ha nem is nyílik meg az átkelő, fontosnak tartom, hogy legalább a kimenő út meglegyen, mert ha egyszer Szerbia is uniós tag leszn, ne akkor kelljen építeni. Az IPA pályázatok arra vannak, hogy a határ menti térségeket fejlesszük belőle, és én küzdök érte, hogy rendbe tegyük ezt az utat. Dr. Fridrik Pál: Szabad hozzászólnom? Ha ez sikerül, veszek pezsgőt! Faa Béla: Rendben. A másik, hogy az utolsó ülésen mondtam, hogy ha lesz eredmény a szennyvízberuházásnál, akkor körbetelefonálok. A döntőbizottság még mindig nem döntötte el, hogy jó-e a közbeszerzésünk vagy sem. Hétfőn lesz Nagybaracskán társulási ülésünk, és úgy döntöttünk, hogy mi mindenképp azon vagyunk, hogy a szerződéskötés április hónapban létrejöjjön. Véleményem szerint ideje lenne felülvizsgálni a közbeszerzési törvényt, hogy egyegy közbeszerzési eljárás hogyan tarthat tovább, mint maga a kivitelezés. Tavaly április 7-én bontottuk a csomagokat, közel egy éve egy helyben topogunk, nem történik semmi, azon kívül, hogy különböző hatóságok egymáshoz tologatják a papírokat. Hercegszántón viszont megkezdődtek már a munkálatok. A bölcsőde elkészült, jelenleg folyamatban vannak a használatba vételi engedélyeknek a megszerzése. Kérdése, észrevétele van-e valakinek? Kérdés, hozzászólás nem érkezett. Faa Béla: Kérem, aki a tájékoztatómat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot elfogadta: 30/2014. (III.20.) Kt. sz. határozat Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban végzett munkáról, valamint fontosabb eseményekről Gara Község Önkormányzat képviselő-testülete a polgármester tájékoztatóját az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban végzett munkáról, valamint fontosabb eseményekről elfogadja. 3

4 Intézkedést nem igényel. 3. Napirend: Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről (írásbeli előterjesztés) Faa Béla: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta, mely tartalmazza az esetszámokat és az összeget is. Kérdése, észrevétele van-e valakinek? Kérdés, észrevétel nem érkezett. Faa Béla: Kérem, aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot elfogadta: 31/2014. (III.20.) Kt. sz. határozat Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gara Község Önkormányzat polgármesterének átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről szóló beszámolóját a melléklet szerint elfogadja. Intézkedést nem igényel. 4. Napirend: Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről (írásbeli előterjesztés) Faa Béla: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Az előterjesztésből látható, hogy nem történt átruházott hatáskörben intézkedés az elmúlt időszakban. Kérem, hogy ezt is fogadjátok el kézfelemeléssel. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot elfogadta: 32/2014. (III.20.) Kt. sz. határozat Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gara Község Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről szóló beszámolóját elfogadja. 4

5 Intézkedést nem igényel. 5. Napirend: A Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítása (írásbeli előterjesztés) Faa Béla: Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta. A napirendi pontot tárgyalta a pénzügyi bizottság is. Megkérem az elnök urat, mondja el, hogyan döntöttek a bizottsági ülésen. Szabó Károly: A Pénzügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. Faa Béla: Van-e kérdés, vagy hozzászólás a testületi tagok részéről? Kérdés, hozzászólás nem érkezett. Faa Béla: Kérem, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot elfogadta: 33/2014. (III.20.) Kt. sz. határozat A Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítása 1. Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodást az 1. melléklet szerinti egységes szerkezetben jóváhagyja. 2. Gara Község Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert jelen határozat 1. pontja szerinti együttműködési megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Faa Béla polgármester 6. Napirend: A Német Önkormányzat Gara képviselő-testületével kötött együttműködési megállapodás módosítása (írásbeli előterjesztés) 5

6 Faa Béla: Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta. Ugyanaz vonatkozik gyakorlatilag ide is, mint ez előzőhöz. A pénzügyi bizottság ezt is megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Kérdése, észrevétele van- e valakinek? Kérdés, hozzászólás nem érkezett. Faa Béla: Kérem, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot elfogadta: 34/2014. (III.20.) Kt. sz. határozat A Német Önkormányzat Gara képviselő-testületével kötött együttműködési megállapodás módosítása 1. Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Német Önkormányzat Gara képviselő-testületével megkötött együttműködési megállapodást az 1. melléklet szerinti egységes szerkezetben jóváhagyja. 2. Gara Község Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert jelen határozat 1. pontja szerinti együttműködési megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Putterer Antal alpolgármester 7. Napirend: A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítása (írásbeli előterjesztés) Faa Béla: Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta. A pénzügyi bizottság ezt is ajánlotta elfogadásra. Kérdése, észrevétele van-e valakinek? Kérdés, hozzászólás nem érkezett. Faa Béla: Kérem, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot elfogadta: 35/2014. (III.20.) Kt. sz. határozat A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítása 1. Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodást az 1. melléklet szerinti egységes szerkezetben jóváhagyja. 6

7 2. Gara Község Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert jelen határozat 1. pontja szerinti együttműködési megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Faa Béla polgármester 8. Napirend: Pályázati kiírás a helyi civil szervezetek, alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásához (írásbeli előterjesztés) Faa Béla: Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta. Gyakorlatilag az idei évben alkottunk egy rendeletet, amiben pontosan leszabályoztuk, hogy kik kérhetnek támogatást, mire használhatják fel, és hogyan történik annak az elszámolása. Bármilyen támogatást ad az önkormányzat, az közpénz, amivel igen pontosan el kell számolni. Pénzügyi Bizottság ezt is tárgyalta, át is adnám a szót ez elnök úrnak. Szabó Károly: Van egy formanyomtatvány, amin be tudják adni a pályázatot azok a garai székhelyű, illetve garai telephelyű pályázók, illetve azok, akik Garán fejtik ki működési tevékenységüket. Hivatalos egyesület, alapítvány, illetve egyház tud támogatást igényelni. Pontosan le kell írnia, hogy mire kéri az összeget, azzal pontosan el is kell számolnia a kapott összeggel. Április 30-ig van a pályázatok benyújtásának határideje, majd ezután megtörténik az elbírálás. Összességében a bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Faa Béla: Van-e egyéb kérdés, vagy hozzászólás ezzel kapcsolatosan? Kérdés, hozzászólás nem érkezett. Faa Béla: Kérem, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot elfogadta: 36/2014. (III.20.) Kt. sz. határozat Pályázati kiírás a helyi civil szervezetek, alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásához 1. Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. melléklet szerinti tartalommal pályázatot ír ki a helyi civil szervezetek, alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásához. 2. Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az 1. pont szerinti pályázati kiírás és az előterjesztés 2. melléklete szerinti Pályázati adatlap közzétételét. Határidő: március 31. Felelős: Faa Béla polgármester dr. Süke Amália jegyző 7

8 9. Napirend: A helyi hulladékgazdálkodás közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása (írásbeli előterjesztés) Faa Béla: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. A pénzügyi bizottság ezt is tárgyalta, át is adom a szót az elnök úrnak. Szabó Károly: A rendelet-tervezet megalkotása az első körben megtörtént, amit megküldtünk véleményezésre az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségnek valamint a FBH Nonprofit Kft-nek. Néhány, nem jelentős kifogást emeltek, melyek ki is lettek javítva. Beszéltünk a belső tartalmáról is, az egész település lakosságát érinti ez a rendelet, nem találtunk benne kivetnivalót, elfogadásra javasoljuk. Faa Béla: Van-e kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatosan? Kérdés, hozzászólás nem érkezett. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletét megalkotta: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 35. -ában, 39. (2) és (5) bekezdésében és a 88. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 19.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a környezetvédelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 48. (3) bekezdése alapján az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, továbbá Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011. (V.18.) önkormányzati rendelet 25. (7) bekezdésében, valamint a 3. mellékletben foglaltak alapján a Pénzügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: I. FEJEZET 1. Általános rendelkezések 1. (1) Gara Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez, és hulladékgazdálkodásról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. (2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma kiterjed a hulladék rendszeres gyűjtésére, átvételére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére. (3) A szervezett közszolgáltatást valamennyi ingatlan tulajdonosa köteles igénybe venni, és a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 38. (2) bekezdése szerinti közszolgáltatási díjat megfizetni. 8

9 2. A rendelet hatálya 2. A rendelet hatálya kiterjed: (1) Tárgyi hatálya a hulladék alábbi fajtáira: a) háztartási hulladékra, b) háztartási hulladékhoz hasonló hulladékra, c) lomhulladékra, d) építési-bontási hulladékra, e) közterületen elhagyott hulladékra. (2) Területi hatálya: Gara község közigazgatási területére. (3) Személyi hatálya: a) a község közigazgatási területén lévő valamennyi belterületi ingatlan tulajdonosára, b) a közszolgáltatóval szerződésben álló külterületi ingatlanok tulajdonosaira, c) az Önkormányzattal szerződésben álló közszolgáltatóra. 3. Közszolgáltató 3. A település közigazgatási területén a helyi hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetve kötelezett közszolgáltató a jogutódlással létrejött FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz (a továbbiakban: Közszolgáltató), mely a közszolgáltatást július 1. napjától május 31. napjáig látja el. 4. (1) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása érdekében együttműködik a Felső-Bácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó Önkormányzati Társulással, valamint a ZP Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Konzorciumhoz tartozó települési önkormányzatokkal. (2) Gara Község Önkormányzat a ZP Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Konzorcium tagjai által meghatározott vaskúti ellátási területhez és az e területre szervezett regionális hulladékkezelési közszolgáltatási rendszerhez tartozik. (3) Az Önkormányzat az együttműködés keretében az érintett települések igényeit kielégítő regionális hulladékkezelési létesítmény helyeként a vaskúti hrsz-ú, Regionális Hulladéklerakót jelöli ki. (4) Az önkormányzat szükség esetén gondoskodik a Közszolgáltató javaslata alapján a gyűjtőpontok kijelöléséről, a létesítmények megvalósításáról és a közszolgáltató útján a működtetésükről, valamint biztosítja a közterület térítésmentes használatát az indokolt mennyiségű gyűjtőedény kihelyezéséhez, tárolásához és megközelítéséhez. 4. Személyes adatok kezelése 5. 9

10 (1) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltató kérésére a személyes adatait a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátani. (2) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéshez szükséges személyes adatokat elsődlegesen az ingatlanhasználók adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A személyes adatok szolgáltatása során a Közszolgáltató az információs önrendelkezései jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni. (3) A Közszolgáltató a következő személyes adatok kezelésére jogosult: a természetes személyazonosító, valamint a lakcím. A közszolgáltatással összefüggő személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. (4) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a közszolgáltatást igénybevevő (ingatlantulajdonos, szerződő fél) azonosítására, a közszolgáltatási szerződés teljesítésével, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, kedvezmények érvényesítésére, közüzemi díjhátralékok behajtására használhatja fel. (5) A Közszolgáltató az általa nyilvántartott adatokat a közszolgáltatási szerződés megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti, a jogviszony megszűnését követően a Közszolgáltató az adatokat megsemmisíti. II. FEJEZET Települési hulladékkal kapcsolatos feladatok és kötelezettségek 1. Az Önkormányzat települési hulladékkal kapcsolatos feladatai 6. Az Önkormányzat Ht.-ben meghatározottakon túl a települési hulladékkal kapcsolatos feladatai körében: a.) a Ht. és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: közszolgáltatási szerződés) köt; b.) a Ht. rendelkezései alapján a tulajdonában álló közterületen elhagyott vagy azon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékok elszállításáról és kezeléséről a közszolgáltatási szerződés útján gondoskodik; c.) a közszolgáltatási szerződés az Önkormányzat honlapján történő közzétételéről gondoskodik. 2. Az ingatlantulajdonos kötelezettségei 7. (1) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatást igénybe venni, az ingatlanán keletkezett hulladékot a Közszolgáltató által e célra rendszeresített gyűjtőedényben gyűjteni, továbbá meghatározott időközönként a Közszolgáltatónak átadni. Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy: a.) a hulladékot különös tekintettel a hulladék további kezelésére az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja, 10

11 b.) az ingatlanán keletkező hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek adja át, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse, c.) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, d.) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa. (2) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak 15 napon belül írásban bejelenteni a személyes adataiban és ingatlanhasználatban bekövetkezett változásokat. A tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik; meg kell jelölnie egyben az ingatlanon keletkező rendszeres hulladék mennyiségét, nem rendszeres hulladék esetében pedig a várhatóan keletkező hulladék mennyiségét. A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételi kötelezettség keletkezéséről e rendelet 1. mellékletét képező BEJELENTÉS nyomtatványt kell alkalmazni. (3) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásba bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett hulladéktól elkülönítetten gyűjteni, és arra a közszolgáltatást igénybe venni feltéve, hogy az ingatlanon keletkezett összes hulladékra a helyben szervezett kötelező közszolgáltatást veszi igénybe. (4) Az a gazdálkodó szervezet (Ptk c) pontja) amelyek székhelye, telephelye lakás céljára is használt ingatlanon van és a gazdasági tevékenysége során települési hulladék nem, vagy a közszolgáltatás (110 literes) 10%-át meg nem haladó mértékben keletkezik, részletesen indokolt, a Gara község polgármesteréhez benyújtott kérelemmel kezdeményezhetik a lakással közös gyűjtő edényzet használatának engedélyezését. A kérelmek elbírálása során a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezései szerint kell eljárni. A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni az Önkormányzat Képviselő-testületéhez. (5) Az ingatlantulajdonos legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérheti a Közszolgáltatótól a hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás szüneteltetését távolléte idejére, ha legalább 90 napig megszakítás nélkül nem tartózkodik ingatlanán, az ingatlant más sem használja, és ott hulladék nem keletkezik. (6) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik. III. FEJEZET A közszolgáltatás 1. A közszolgáltatás tartalma 8. (1) A közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki: 11

12 a) az Önkormányzat tulajdonában álló közterületen elhagyott vagy azon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékok e rendeletben meghatározottak szerinti gyűjtésére és e hulladék hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására; b) a természetes személy ingatlantulajdonos által az ingatlanán keletkező nagydarabos, és a lomtalanítás körébe vont lom hulladékának gyűjtésére, és e hulladékok engedéllyel rendelkező hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására; c) a lomtalanítás alkalmával történő hulladék hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására. (2) A Közszolgáltató köteles e rendelet keretein belül a hulladékkezelési közszolgáltatás teljes körűen ellátni. 9. A közszolgáltatás kiterjed a természetes személy ingatlantulajdonosoknál keletkező, és a Közszolgáltató által meghatározottak szerint hulladéklerakón a Közszolgáltató által átvett a.) építési és bontási hulladék, b.) gumiabroncs hulladék, c.) lom hulladék, zöld hulladék gyűjtésére és kezelésére. 2. A közszolgáltatási szerződés 10. (1) A közszolgáltatási szerződés nyilvános, azt a Közszolgáltató saját honlapján, valamint az Önkormányzat a honlapján közzéteszi. (2) A Közszolgáltató jogosult és köteles interneten weblapot üzemeltetni legalább a következő tartalommal: a) a Közszolgáltató bemutatása és elérhetősége, b) a hulladékgazdálkodási szerződés, c) hulladékkezelési közszolgáltatási díjak, d) aktuális információk, e) ügyfélszolgálattal kapcsolatos információk. 11. (1) A közszolgáltatási szerződésnek a Ht-ben meghatározottakon túl az alábbiakat kell tartalmaznia: a) a közszolgáltatási tevékenység végzésének általános szabályait; b) a közszolgáltatás teljesítésére alvállalkozó igénybevételének módját, mértékét és az alvállalkozó(k) által végezhető tevékenységeket; c) a közszolgáltatási tevékenység ellenőrzésére vonatkozó szabályokat; d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási üzletszabályzatot; e) az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetésének módját; f) annak biztosítékait, hogy a Közszolgáltató egyéb tevékenységei a közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatás nyújtását nem veszélyeztethetik; g) a Közszolgáltató üzemeltetésében álló hulladékkezelő létesítmények működtetésének hatósági engedélyben vagy más jogszabályban nem szabályozott szabályait. (2) A helyi kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás keretében jogviszony a Közszolgáltató és az ingatlanhasználó között az alábbi módon jöhet létre: 12

13 a) közszolgáltatás első igénybevételével, vagy b) ha a Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátásra vonatkozó rendelkezésre állási készségét bizonyítja, vagy c) a szerződés írásba foglalásával. (3) Az írásbeli közszolgáltatási szerződés tartalmazza legalább a közszolgáltató adatait, telefonszámát, elérhetőségét, ügyfélszolgálatra vonatkozó adatokat, az ingatlanhasználó nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, a kötelező közszolgáltatással érintett ingatlan címét, a felek jogait és kötelezettségeit, a szerződés tárgyát, a számla kiegyenlítésének módját. (4) Amennyiben nem került sor közszolgáltatás első igénybevételét megelőzően írásbeli szerződés megkötésére, ebben az esetben a Közszolgáltató köteles a közszolgáltatás első igénybevételének időpontját, az igénybevétel során használt hulladék gyűjtőedény űrmértékét dokumentálni, és ennek megfelelően szolgáltatni, az ellenértéket jogosult beszedni. Ű (5) Az ingatlanhasználók kötelesek a tiszta jogi helyzet megteremetése érdekében a Közszolgáltatóval írásbeli szerződést kötni. 12. A Közszolgáltató a közszolgáltatás és egyéb feladatai jogosult alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők igénybevételére az alábbi feltételekkel: a.) A Közszolgáltató által bevont alvállalkozók teljesítéséért Közszolgáltató úgy felel, mintha saját maga teljesített volna. b.) A Közszolgáltató az alvállalkozók által okozott károkért teljes helytállási kötelezettséggel tartozik. 3. A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek 13. (1) Az ingatlantulajdonos a háztartási hulladék gyűjtésére illetve elszállítására a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint a gyűjtő edényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel ellátott más gyűjtőeszközt köteles igénybe venni. Az igénybeveendő gyűjtőedények illetve gyűjtőeszközök felsorolását a jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza. (2) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített szabványos gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a Közszolgáltató az Önkormányzat egyetértésével állapítja meg a keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési/ürítési gyakoriság figyelembevételével. (3) A hulladék ürítésének gyakorisága Gara közigazgatási területén: heti sűrűségű ürítés egész évben, a Közszolgáltató által meghatározott napon óra között., melyről a Közszolgáltató köteles értesíteni a lakosságot. (4) Amennyiben a hulladék begyűjtésére előre nem látható rendkívüli ok miatt az erre kijelölt napon nem kerül sor, a Közszolgáltató köteles az esetlegesen elmaradt szolgáltatás 24 órán belül, vagy az akadály elhárulását követően haladéktalanul elvégezni. 13

14 (5) A települési hulladék elszállítását végző jármű személyzete csak az adott ingatlanon rendszeresített szabványos gyűjtőedényben elhelyezett hulladékot köteles elszállítani. (6) A Közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles a gyűjtőedényben elhelyezhető hulladék mennyiségén felül is korlátlan mennyiségben elszállítani, ha az a Közszolgáltató által rendszeresített zsákban van kihelyezve. 4. A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek 14. (1) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat rendeletében szabályozott közterület-használati hozzájárulás, illetve a vonatkozó szabályok szerinti közterület-használati engedély alapján lehet. (2) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napon lehet kihelyezni a közterületre, és legkésőbb reggel 7 00 óráig, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést ezen időpont után, illetve a késve kihelyezett gyűjtőedény ürítésének és a hulladék elszállításának elmulasztása a Közszolgáltatónak nem róható fel. A szállítást követően az edényeket köteles az ingatlanon belüli területre visszahelyezni (3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének a közterület szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedényből válogatni (guberálni) tilos. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 15. (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról. (2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés takarításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni. (3) A rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. (4) A gyűjtőedényben az ürítés miatt keletkezett kárt a Közszolgáltató köteles megtéríteni. 16. (1) A közszolgáltatást igénybevevők az alábbi típusú szabványos (DIN) gyűjtőedényeket vehetik igénybe, figyelembe véve azok maximális terhelhetőségét: a) 70 literes tárolóedény maximum 2 személyes háztatás esetén 21,0 kg, 14

15 b) 110/120 literes tárolóedény legfeljebb hat személyes háztartás és nem lakossági megrendelő esetén 33,0 kg, c) 1100 literes tárolóedény társasház, gazdálkodó szervezet esetén 275,0 kg, d) a közszolgáltató emblémájával ellátott zsák. (2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni. Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét. 5. A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezések 17. (1) A Közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanokon keletkezett hulladékot e rendeletben foglaltak szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladéklerakó telepre, és annak ártalmatlanításáról a szakmai környezetvédelmi szabályok betartásával gondoskodni. (2) A hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását és hasznosítását a Közszolgáltató kizárólag a települési önkormányzat által az erre a célra kijelölt 0551 hrsz-ú ingatlanon kialakított Regionális Hulladéklerakó létesítményben végezheti. (3) A hulladék ártalmatlanításáról illetve hasznosításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni. (4) A (2) bekezdésében meghatározott hulladékkezelő létesítménybe az ingatlanhasználók az ingatlanukon keletkezett lomtalanításból vagy egyéb építésből származó hulladékot évente 2 alkalommal legfeljebb 350 kg-ig ingyenes elszállíthatják. (5) A hulladékkezelő létesítményben a hulladék átvételére tömegének lemérését követően kerülhet sor. 6. A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási-, lomhulladékra vonatkozó külön rendelkezések 18. (1) A lomhulladékra nézve az évente egy alkalommal történő lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a Közszolgáltató gondoskodik. A lakosságot a helyben szokásos módon a lomtalanításról a Közszolgáltató és az Önkormányzat értesíti. (2) A hulladék elszállítását, ártalmatlanítását illetve hasznosítását a Közszolgáltató végzi. (3) A hulladékot az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljából ingatlana elé, melynek őrzéséről az ingatlan tulajdonosa, használója gondoskodik. 15

16 (4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 7. Elhagyott hulladék elszállítása 19. Ha az Önkormányzat tulajdonában álló közterületen elhagyott, vagy azon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék korábbi birtokosa vagy tulajdonosa a hulladék elszállítására és kezelésére vonatkozó Ht. szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, a hulladék elszállításáról és kezeléséről a Közszolgáltató közszolgáltatási szerződés keretein kívül külön megállapodás alapján gondoskodik. IV. FEJEZET A közszolgáltatás díjmegfizetésének módja 1. A közszolgáltatási díj megfizetése 20. (1) A Közszolgáltató jogosult a számlát negyedévente kiállítani. (2) A közszolgáltatási díj mértékét a Ht a és 91. -a szerint a Magyar Energia Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter állapítja meg. Az ingatlantulajdonos a teljesített közszolgáltatás alapján számított közszolgáltatási díjat utólag a Közszolgáltató vagy az általa megbízott személy (díjbeszedő) által megküldött számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül kell kiegyenlíteni. (3) A Közszolgáltató a számlázási gyakorlatában bekövetkező változásról az ingatlantulajdonosokat a változás bevezetését megelőzően legalább 30 nappal írásban és egyidejűleg honlapján tájékoztatja. (4) A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Közszolgáltató késedelmi kamatot érvényesíthet. (5) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Közszolgáltató válaszát megküldi. (6) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a Közszolgáltató visszafizeti, vagy az ingatlantulajdonos írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja. (7) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, vagy a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll, vagy a teljesítést igazolja. Az ingatlantulajdonos e rendeletben meghatározott kivételekkel akkor is köteles közszolgáltatási díjat fizetni, ha a Közszolgáltató igazolni tudja, hogy felajánlotta az 16

17 ingatlantulajdonosnak a szolgáltatás nyújtását, vagy a szolgáltatás nyújtására rendelkezésre állt. 21. (1) A Képviselő-testület a közszolgáltatás díj megfizetését átvállalhatja attól az ingatlantulajdonostól, aki esetében a következő feltételek együttesen teljesülnek: - a háztartásban egyedül élő, életévét betöltötte, - havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. (2) A közszolgáltatási díj átvállalása a kérelem benyújtását követő hó első napjától állapítható meg egy év időtartamra. A kérelem évente ismételten benyújtható. (3) A kérelemről a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester dönt. Ha a polgármester vagy a képviselő-testület a kérelemnek helyt ad, erről szóló határozata egy példányát közvetlenül a Szolgáltató részére is megküldi. A kérelemnek helyt adó döntés esetén az Önkormányzat számla ellenében megtéríti a közszolgáltatónak az átvállalt közszolgáltatási díjat. (4) Amennyiben a kérelmező a polgármesternek az engedély tárgyában hozott döntését bármely okból sérelmesnek tartja, a döntés közlésétől számított 15 napon belül a képviselőtestülethez fellebbezhet. A képviselő-testület döntése ellen további fellebbezésnek helye nincs. V. FEJEZET 1. A hulladékgazdálkodást érintő közszolgáltatásra vonatkozó külön szabályok 22. (1) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről a) a Ht ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik, vagy b) azon a településen, ahol a gazdálkodó szervezet hulladéka keletkezik a közszolgáltatás keretében nyújtott települési hulladékkezelés a környezetvédelmi felügyelőség által igazoltan környezeti szempontból a Ht ában meghatározottaknál lényegesen kedvezőbb megoldással történik. A környezetvédelmi felügyelőség eljárását az köteles kezdeményezni, aki a közszolgáltatást nem kívánja igénybe venni. Az eljárás jogerős befejezéséig a közszolgáltatás igénybevétele kötelező. (2) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett hulladék ártalmatlanítására alkalmas hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkeznek, a jelen rendelet 7. (1) bekezdése szerinti kötelezettségek alól mentesülnek, ha a tevékenységük során képződött hulladékuk ártalmatlanításáról ezekben a berendezésekben, létesítményekben gondoskodnak. (3) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a kötelező közszolgáltatást nem veszik igénybe, a külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal kötelesek a tevékenységük során keletkező hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, az általuk végzett kezelésről, a kezelt és a kezelés eredményéből származó hulladékokról nyilvántartási, 17

18 a kezelőlétesítmények működéséről üzemnaplót vezetni, és ezekről a hatóságoknak bejelentést tenni. A gazdálkodó szervezetek a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékuk mennyiségéről, összetételéről, keletkezésének forrásáról és kezelésének módjáról kötelesek az Önkormányzatot tájékoztatni. VI. FEJEZET 1. A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó előírások 23. (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenység, valamint a közintézmények működése során keletkezett hulladékra nem terjed ki. Ezen hulladékfajták esetében az ingatlantulajdonosnak a Ht. 31. (1) bekezdésében megjelölt, a hulladék termelőjére és birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia. (2) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, vagy más módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá az ártalmatlanításáról vagy a hasznosításáról gondoskodni. (3) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék termelője, birtokosa a.) jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy hasznosító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy b.) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti. (4) Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot az Önkormányzat által kijelölt, továbbá egyéb, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező ártalmatlanító helyre vagy hasznosító helyre a hulladék termelője, birtokosa külön engedély nélkül maga is elszállíthatja. Amennyiben a hulladékot jellege vagy összetétele miatt az egyéb ártalmatlanító hely nem veheti át, annak elhelyezésére a kijelölt ártalmatlanító helyet kell igénybe venni. (5) A hulladék elszállításához egyebekben hulladékszállítási tevékenységre a Közszolgáltatón kívüli, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetet is igénybe lehet venni. (6) A hulladék elszállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a szállítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon, és más környezetterhelést ne idézzen elő. Szállításból eredő szennyeződés esetén a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés-mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a szállító köteles gondoskodni. (7) Gazdálkodó szervezet igénybevétele mellett történő szállítás esetén a gazdálkodó szervezet, saját szállítás esetén pedig a hulladék termelője, birtokosa illetőleg az ingatlantulajdonos az átvett illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét - a külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal - köteles fajtánként nyilvántartani, és erről a hatóságoknak bejelentést tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012.(XII.29.) Kormányrendelet szerint. 18

19 (8) A (7) bekezdésben előírt kötelezettség a külön jogszabályokban meghatározottak szerint mind a kijelölt ártalmatlanító hely üzemeltetőjét, mind pedig az egyéb ártalmatlanító hely tulajdonosát (üzemeltetőjét, használóját) is terheli. (9) Ha a hulladék termelője, birtokosa a hulladékot saját maga a kijelölt ártalmatlanító helyre szállítja, a hulladék átadásával egyidejűleg, számla ellenében díjat köteles fizetni az üzemeltető részére. 24. Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a Közszolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő megállapodásuk alapján a Közszolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű és összetételű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi, és gondoskodik a kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről. Az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató részére a megállapodásban kikötött díjat köteles megfizetni. 25. (1) A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék szállítása esetében a hulladék termelője,birtokosa, illetőleg az általa szállításra igénybevett gazdálkodó szervezet köteles a közterület tisztántartására vonatkozó jogszabályok szerint eljárni. (2) A hulladék termelője, birtokosa köteles gondoskodni a közterület-használati hozzájárulás illetve engedély megszerzéséről, ha a hulladék összegyűjtésére szolgáló konténer a közterületen 24 órát meghaladó időtartamra kerül kihelyezésre. Köteles gondoskodni továbbá a konténer környezetének folyamatos tisztántartásáról, a konténer telítődése esetén annak haladéktalan elszállíttatásáról. (3) A szállítást végző gazdálkodó szervezet konténert közterületen a közúti és a gyalogosforgalom biztonságát nem veszélyeztető módon az alábbi előírások megtartásával helyezhet ki: a.) főútvonalon konténer kizárólag folyamatos rakodás idejére helyezhető ki, a szállítójármű helyszínen tartásával annak érdekében, hogy az elszállítás a telítődéskor haladéktalanul megtörténhessen; b.) tömegközlekedési útvonalon, amennyiben a konténer kihelyezése csak a közúti forgalom zavarásával oldható meg, az a.) pontban foglaltak szerint kell eljárni; c.) egyéb útvonalakon a konténert a telítődést követő 8 órán belül el kell szállítani. (4) Közterületre kihelyezett konténeren el nem távolítható módon, jól láthatóan fel kell tüntetni a hulladék termelőjének, birtokosának illetőleg a szállításra igénybevett gazdálkodó szervezetnek nevét, cégnevét, címét, telefonszámát és a konténer azonosítószámát. VII. FEJEZET 1. Záró rendelkezések 26. (1) E rendelet április 1. napján lép hatályba. 19

20 (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 5/2002. (VII.19.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. (3) E rendelet megfelel a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvében foglaltaknak. Gara, március 20. Faa Béla polgármester dr. Süke Amália jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet március 28. napján került kihirdetésre. 10. Napirend: dr. Süke Amália jegyző A Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának jóváhagyása (írásbeli előterjesztés) Faa Béla: Átadnám a szót a jegyző asszonynak. dr. Süke Amália: 2013 év végén már a képviselő-testület e tartalmú módosításról egyszer döntött. Beadtuk a Magyar Államkincstárhoz a változást bejegyzésre. Időközben jogszabálymódosítások történtek a folyamatba lévő ügyben. Egy új NGM rendelettel kormányzati funkciók helyettesítik az alaptevékenységet, illetve a szakfeladatot. Továbbá olyan elemek törlésre kerülnek az alapító okiratban, amelyek már nem kötelező elemek, tehát egy teljesen új formátumú alapító okiratra van szükség. Ennek megfelelően történt most meg a módosítás, úgy ahogy az előterjesztésben is látszik. 18-án a Társulási Tanács, mint fenntartó a tagönkormányzatok részére, mint alapítóknak elfogadásra javasolta. Faa Béla: Ilyenkor minden tagönkormányzatnak el kell fogadnia ezt. A pénzügyi bizottság ezt is tárgyalta, és elfogadásra javasolta. Egyéb kérdés, hozzászólás van-e ezzel kapcsolatban? Kérdés, hozzászólás nem érkezett. Faa Béla: Akkor kérem, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze! A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot elfogadta: 20

21 37/2014. (III.20.) Kt. sz. határozat A Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítása 1. Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okirat módosító okiratát és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a mellékletek szerinti tartalommal elfogadja és jóváhagyja. 2. Az alapító okiratot módosító okirat és az egységes szerkezetű Alapító Okirat a Társulás tagönkormányzatai képviselő-testületeinek minősített többségű határozataival együtt érvényes. 3. Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a módosító Okirat és az egységes szerkezetű Alapító Okirat aláírására. Határidő: március 30. Felelős: Faa Béla polgármester 11. Napirend: Egyebek Miklós József: Szeretnék elmondani három mondatot. Egyszer jó lenne egy falugyűlést tartani, gyakorlatilag a nyolc év alatt talán egyszer volt. A másik a jegyző asszony felé, hogy lehetne megoldani, hogy a zajongó embereket valahogy lecsendesítsük, mert sok felháborodás van. Mit lehetne az ellen tenni, hogy lehetne szólni? Itt járkálnak a rendőrök, de bármikor kell, akkor nem találkozik az ember vele. Hogy ebből mit lehetne csinálni? Nem mostanra kérem, esetleg áprilisban. Én felfele jeleztem, egy olyan helyre. Jogi szempontból azt kérdezték, hogy helyi rendelet hogy foglalkozik ezekkel a dolgokkal. Faa Béla: Van erről helyi rendelet. Miklós József: Ezt nem tudtam megmondani. A harmadik, hogy van egy áldásos játszóterünk itt a falu végén. Annak idején, amikor arról volt szó, hogy ezt a pályázatot meg kell csinálni jónak tűnő dolog volt. Jó is, nagyon is jó, csak egyetlen egy baj van, hogy nagyon sok gyerek megy ott úgy, hogy nincs a játszótér összekötve a járdával. Irdatlan forgalom van ott. Valamit létre kellene ott hozni, mert járda nincs. Kinek, milyen ötlete van? Ha kicsit esik az eső, nem tudják átvinni őket, mert vannak olyan akadályok, amivel nem tudnak megküzdeni. Még a motorosok is ott mennek, lehet, hogy számukra jó az a kis buktató ottan, de a gyerekek szempontjából az is veszélyes. Valahogy meg kellene oldani, hogy biztonságosan lehessen megközelíteni a játszóteret. Arról is volt szó, hogy kamerákat teszünk fel, rettentően felbosszantott ez a 10 órai betörés, hogy nem tudták elkapni őket. Ha lett volna kamera, legalább a csátaljai szintű, lehet, hogy sikerül megfogni őket. Faa Béla: Azért nem tudtunk kamerára pályázni, mert Gara nem hátrányos település, Csátalja viszont az, és Nagybaracska is az. Ki mennyire pályázott, annyit kapott rá. Gara nem hátrányos helyzetű. Nem tudom, mitől vagyunk jobbak, mint ők! 21

22 Miklós József: Hát azt nem tudom. Tisztán bosszantó volt, hogy már nem csak éjjel, hanem nappal is betörnek. Kubatovics Mátyás: Nappal könnyebb. Miklós József: Ez általában úgy van, mikor a TSZ-ek összeházasodtak és a hatból egy lett, akkor azt mondta a gyűlésen az elnök úr, most egy isten, egy párt, egy akarat, megszűnik a lopás, mert amit most viszel, azt egyből a tiedből viszed. De ez nem úgy működik! Itt annyi gyereket látok, akit nem ismerek. Nem tudom, hogy hova azonosítsam be. Arafat féle származékok. Egyszer volt, még a Gyöngyi még amikor volt, hogy ide jártak, kapták a segélyt és közbe még iskolába sem jártak. Furcsa módon, mert ekkora gyerekekről van szó, ezek nem most születtek, csak ott vannak a közbe bent. Ezeket akkor is furcsálltam, de most is furcsállom, ezek nem ide valósiak. Gondolom, iskolába nem járnak. Ne, én csak ezeket most megemlítettem. Az első háromra kérek majd választ, a jegyző asszonytól azt, hogy hogyan lehetne emberi módon, vagy legalább ezeket a határőröket, vagy néha ha van rendőr, mikor baj van egy sincs. Kubatovics Mátyás: Nekem is lenne kérdésem a jegyző asszony fele. Kb. másfél hónapja voltam bent azzal a földüggyel. Mire jutottak? dr. Süke Amália: A képviselő úrral abban maradtunk, hogy behozza az iratait, amik rendelkezésre állnak, mivel abban maradtunk, hogy vannak földmérő papírjai, illetve vázrajzok. Kubatovics Mátyás: De itt is megvan, bent. Annak idején a Radován kereste ki, fénymásolta le. Van valami térkép itt bent. Faa Béla: A vízműről, meg a földekről valóban vannak térképeink. dr. Süke Amália: Arról volt szó, hogy a képviselő úr, konkrétan kimérette, és akkor ezt mi még egyszer ne méressük ki. Kubatovics Mátyás: Nekem rajzom nincsen. A Fekete Tibi kimérte akkor. dr. Süke Amália: Nem vetette ezt akkor papírra? Bennem az maradt meg, hogy a képviselő úr azt mondta, hogy kimérette a földjét. Ezt vázrajzba le szokták fektetni. Kubatovics Mátyás: Valahogy véget kellene vetni ennek az egész ügynek, hogy végre le legyen papírozva. Én egyszer mérettem, egyszer fizettem, én többet nem akarok fizetni, sem méretni. Faa Béla: Az a baj, hogy a vízmű a kerítést nem tudja beljebb vinni, mivel van ott egy medencéjük. Feri, te jobban ismered a terepet! Kertész Ferenc: Akkor úgy volt, hogy valami cseredarabot kapsz helyette! Kubatovics Mátyás: Az már megvan, azt itt kikeresték. Azt le kellene onnan venni, azt meg át kellene írni, és meg van oldódva. Ez volt az akkori ajánlat. Kertész Ferenc: Akkor neked az kell, hogy a nevedre kerüljön a cseredarab? 22

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 1/2014.(I.15.)

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1. Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.30.) önkormányzati RENDELETE A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Szenna Község Önkormányzat Képviselő - testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.

Részletesebben

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014 (II.21.) önkormányzati rendelete A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Imola község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.( IX..) önkormányzati rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról, valamint a közterületek tisztántartásának szabályairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki.

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki. Pusztazámor Község Önkormányzatának 8/2004.(VII. 09.) számú rendelete a közterületek tisztántartásáról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (VIII..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól, valamint a közterület tisztán

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni. Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-19 -tól Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013.(II.05.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás

Részletesebben

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a településtisztaság biztosításáról Ordacsehi Községi Önkormányzat

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének... sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének... sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének.. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (IV.4.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl Mogyorósbánya Község Önkormányzatának képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról

Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának meghatározásáról Egységes

Részletesebben

Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete

Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete Hatályos:2014-01-01 -tól Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Szemétszállítás igénybevételéről

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló. 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének

Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló. 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének a 19/2014.(XII. 11.) önkormányzati rendelettel, valamint az 5/2016.(II.16.)

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/143-3/2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. június 30-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. június 30-ai ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. június 30-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Döntés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 31/2013. (XII.17.) számú rendelete

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 31/2013. (XII.17.) számú rendelete ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 31/2013. (XII.17.) számú rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a településtisztaság egyes kérdéseiről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat

Részletesebben

1. A helyi közszolgáltatás tartalma 1.

1. A helyi közszolgáltatás tartalma 1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2011. (XII.14.) önkormányzati rendelete a települési szilád hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról és a közszolgáltatás díjáról

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2003. /VIII.27./ önkormányzati rendelete A köztisztaságról, és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról a módosításokkal egységes szerkezetben Szendrő

Részletesebben

BEJELENTŐ ÉS MEGRENDELŐ LAP

BEJELENTŐ ÉS MEGRENDELŐ LAP Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(V.4.)önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2014.(V.5.)önkormányzati rendelet módosításáról Dunafalva

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezés 1.

I. Fejezet. Bevezető rendelkezés 1. Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) sz. önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (X. 4.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről EGYSÉGES SZERKEZETBEN az azt módosító 16/2012. (V. 22.) és (12/2013.

Részletesebben

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-31 -tól Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2013.(XI. 12.) önkormányzati rendelete

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2013.(XI. 12.) önkormányzati rendelete Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(XI. 12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek

Részletesebben

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 37/2014. (XII.16.)

Részletesebben

Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015. (V. 30.) rendelete

Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015. (V. 30.) rendelete Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (V. 30.) rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezősas községi Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület 8 fővel

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések. 1. (1) E rendelet alkalmazásában:

1. Értelmező rendelkezések. 1. (1) E rendelet alkalmazásában: Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Csabacsűd Nagyközség

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hatályos:2016-02-01-tól Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Balatonberény Község Önkormányzat

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések Mád község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról Mád Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról

Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről

TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról 1 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. (1) bekezdésében

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről egységes szerkezetben a 25/2002. (XII. 17.) számú rendelettel

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. (1) A R. hatálya Nyalka község egész közigazgatási területére kiterjed.

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. (1) A R. hatálya Nyalka község egész közigazgatási területére kiterjed. Nyalka község Önkormányzatának /2010. (06. 11.) rendelete A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás megszervezéséről és kötelező igénybevételéről, valamint a közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 15/2013. (VII. 29.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodási közszolgáltatásáról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 2/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. február 11. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2014. június 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2014. június 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2014. június 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tőzoltóparancsnokság 2013. évi tevékenységérıl

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Püspökladány

Részletesebben

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez 1 Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (XI.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2007. (XII. 14.) Ökt rendelete A KÖTELEZŐ HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Pereszteg Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(I.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (.) önkormányzati rendelete

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (.) önkormányzati rendelete Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról (tervezet) Tüskevár

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez 1 Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának rendjéről

Részletesebben

M Á S O L A T 56/2013. (XI.

M Á S O L A T 56/2013. (XI. M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 56/2013. (XI. 22.) rendelete a kötelező települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben!) Vác Város Önkormányzat

Részletesebben

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. I. Fejezet. Általános rendelkezések Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Abony Város Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete a települési hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Adásztevel Község közigazgatási területére- bel-és külterületére - terjed ki.

A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Adásztevel Község közigazgatási területére- bel-és külterületére - terjed ki. Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./XII.30./ rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezéséről 1 Adásztevel Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1 Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete 1 Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról és a településtisztaságról Előszállás Nagyközség

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátásáról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2. A közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére.

2. A közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére. MHK Jogszab>ly szolg>ltat>s 1. oldal, összesen: 8 oldal Csatka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2005 (II.15.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról. Csatka Község

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2009 (VIII.28.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Lócs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.22.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Lócs Község

Részletesebben

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2003. (II. 1.) rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a hulladékgazdálkodásról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határai

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határai PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 446-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szalkszentmárton Jókai utca 2. szám

Részletesebben

72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről

72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről 72 J e g y z ő k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól Egységes szerkezetben! Dunaharaszti

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(XI.04.) rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízszállítási közszolgáltatásról Nyékládháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről Badacsonytomaj Város

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló szerzıdéssel

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (III.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési hulladékkezelési közszolgáltatásokról

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (III.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési hulladékkezelési közszolgáltatásokról RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (III.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési hulladékkezelési közszolgáltatásokról Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.6.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.6.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.6.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Homokbödöge Község Önkormányzatának

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év december 15.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2009.(XII.10.) rendelete a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó, szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. december 13.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. december 13. Felsılajos Község Önkormányzata II/33/26/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. december 13. Az ülésen hozott rendelet és határozat száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata

Részletesebben