J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 2/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének február 11. napján megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Garai Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme (Gara, Kossuth L. u. 62) Az ülés kezdetekor jelen vannak: Faa Béla polgármester, Putterer Antal alpolgármester, Kertész Ferenc, Kubatovics Mátyás, Miklós József, Szabó Károly képviselők (6 fő) Igazoltan távol maradt: Dr. Fridrik Pál képviselő (1 fő) Tanácskozási joggal meghívott: dr. Süke Amália jegyző Meghívott vendégek: Vidáné Illés Krisztina intézményvezető, Kubatov Márton Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, id. Kis István Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Jegyzőkönyvvezető: Kertészné Molnár Anna Faa Béla: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai nyilvános ülésen. Megállapítom, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel 7 főből 6 fő jelen van. Az ülést megnyitom. Kérem, aki a kiküldött napirendi pontokkal egyetért, kézfeltartással jelezze! A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadta: 6/2014. (II.11.) Kt. számú határozat Nyilvános ülés napirendje 1. Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban végzett munkáról, valamint fontosabb eseményekről 2. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről 3. Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről Előterjesztő: Dr. Fridrik Pál Szociális és Eü-i Bizottság elnöke 4. Kolping Alapszolgáltatási Központ és Támogató Szolgálat Felsőbácskai Kisrégió Szakmai beszámolója évről 5. A Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítása 1

2 6. Német Önkormányzat Gara képviselő-testületével kötött együttműködési megállapodás módosítása 7. Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítása 8. Az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló rendelet-tervezet jóváhagyása 9. Helyi civil szervezetek, alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet-tervezet jóváhagyása 10. Gara Község Önkormányzat évi középtávú terve 11. Gara Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása 12. Gara Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása 13. A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatást szabályozó rendelet felülvizsgálata 14. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatói költségelemzésen alapuló közszolgáltatás díjának kalkulációjáról Előterjesztő: dr. Süke Amália jegyző 15. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásáról szóló rendelet megalkotása 16. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és szállítására vonatkozó helyi közszolgáltatáshoz kapcsolódó önkormányzati feladatok ellátásáról: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződésekről Előterjesztő: dr. Süke Amália jegyző 17. Gara Község Önkormányzat évi rendezvényterve 18. Egyebek 2

3 Napirendi pontok tárgyalása 1. Napirend: Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban végzett munkáról, valamint fontosabb eseményekről (szóbeli előterjesztés) Faa Béla: Január 2-án társulási ülésen vettem részt Nagybaracskán, ahol a pályázókról döntött a szekszárdi Deák ügyvédi iroda. Gara esetében a Strabag illetve Pannon Nívó adott be győztes pályázatot. Január 15-ére volt meghirdetve a sajtó-nyilvános szerződés-aláírás. 14- én kaptuk a hírt, hogy ez elmarad, mivel a vesztes vállalkozó megtámadta a döntést. Hercegszántó esetében már megtörtént a terület átadása, ahogy az időjárás engedi, kezdik is a munkálatokat. Annyit kérek minden képviselőtől, hogy korrekten tájékoztassátok a lakosságot, amikor személyesen beszélgettek az emberekkel. Mondjátok el, hogy a közbeszerzési törvény miatt ilyen hosszadalmas az eljárás. Mivel óriási beruházásról van szó 3,2 milliárdos nyilvánvaló, hogy nagyon körültekintően járnak el az ügyvédek ebben az esetben. Tehát, amikor szóba kerül a szennyvízberuházás, mondjátok el, hogy a törvényt be kell tartanunk, mert ha rosszul döntünk és az unió ellenőrzésekor derül ki, hogy jogosulatlanul történt a pénzfelhasználás, akkor ezer év sem lesz elég, hogy ezt a pénzt visszafizessük. A szennyvízberuházás megvalósításának időpontja Gara és Nagybaracska esetében december 31. és Hercegszántó esetében pedig december 31. Január 13-án beüzemelésre került a művelődési házon a napelem, ami villamos energiát állít elő. Ezt azért mondom, mert néhányan jelezték még decemberben az egyik képviselőnek, hogy nem sokat ér a beruházás, mert fáztak művelődési házban. Amit még el szeretnék mondani, hogy Balogh Rézi néni többször járt nálam és az alpolgármester úrnál is és lehet, hogy benneteket is felkeresett és kérte, hogy a tanya előtt újra legyen közvilágítás. Ez a lámpa visszakötésre- a csátaljai úton az utolsó lámpa pedig kikötésre került. A fenti szelektívgyűjtőt a múlt héten kicserélték, mivel az üveges gyűjtő törött volt. Február 11-én helyszíni szemle volt a szennyvíztelepen az építésügyi hatóság részéről, mivel árpilis 30-án lejár az építési engedély határideje. Amennyiben a beruházás nem kezdődik el ez időpontig, akkor új engedélyezési eljárásra lesz szükség. Felmerült problémaként a glóbus öblítővízének leengedése is. Az üzemeltető tájékoztatása szerint április környékén indul az ivóvízminőség-javító projekt, 1186 m vezetéket cserélnek, új kutat fúrnak, és annak keretében megoldást találnak a felmerült problémára is. Kérdése, észrevétele van-e valakinek? Kérdés, hozzászólás nem érkezett. Faa Béla: Kérem, aki a tájékoztatómat elfogadja, kézfeltartással jelezze! A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot elfogadta: 7/2014. (II.11.) Kt. sz. határozat Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban végzett munkáról, valamint fontosabb eseményekről 3

4 Gara Község Önkormányzat képviselő-testülete a polgármester tájékoztatóját az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban végzett munkáról, valamint fontosabb eseményekről elfogadja. Intézkedést nem igényel. 2. Napirend: Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről (írásbeli előterjesztés) Faa Béla: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta, mely tartalmazza az esetszámokat és az összeget is. Kérdése, észrevétele van-e valakinek? Kérdés, észrevétel nem érkezett. Faa Béla: Kérem, aki a beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze! A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot elfogadta: 8/2014. (II.11.) Kt. sz. határozat Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gara Község Önkormányzat polgármesterének átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről szóló beszámolóját a melléklet szerint elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Faa Béla polgármester 3. Napirend: Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről (írásbeli előterjesztés) Faa Béla: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Az előterjesztésből látható, hogy nem történt átruházott hatáskörben intézkedés az elmúlt időszakban. A Szociális és Egészségügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Kérdése, észrevétele van-e valakinek? Kérdés, észrevétel nem érkezett. Faa Béla: Kérem, aki a beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze! 4

5 A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot elfogadta: 9/2014. (II.11.) Kt. sz. határozat Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gara Község Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről szóló beszámolóját elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Faa Béla polgármester 4. Napirend: Kolping Alapszolgáltatási Központ és Támogató Szolgálat Felsőbácskai Kisrégió Szakmai beszámolója évről (írásbeli előterjesztés) Faa Béla: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Igen alapos beszámolót kaptunk az intézményvezető asszonytól és külön köszönöm, hogy megjelent a mai testületi ülésen. A Szociális és Egészségügyi Bizottság szintén tárgyalta és elfogadásra javasolta a szakmai beszámolót. Akinek kérdése vagy hozzászólása van, kérem, tegye meg az intézményvezető felé. Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy úgy tapasztaljuk, Garán jól működik a Kolping, amit ezúton is megköszönünk. Vidáné Illés Krisztina: Igen, folyamatos az ellátotti létszámbővülés, így a dolgozói létszámot is bővíteni tudtuk. Véleményem szerint is jól működik a garai telephelyünk. Kérdés, hozzászólás nem érkezett. Faa Béla: Kérem, hogy aki a szakmai beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze! A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot elfogadta: 10/2014. (II.11.) Kt. sz. határozat Kolping Alapszolgáltatási Központ és Támogató Szolgálat Felsőbácskai Kisrégió Szakmai beszámolója évről Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kolping Alapszolgáltatási Központ és Támogató Szolgálat Felsőbácskai Kisrégió évről szóló szakmai beszámolóját. Határidő: azonnal Felelős: Képviselő-testület 5

6 5. Napirend: A Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítása (írásbeli előterjesztés) Faa Béla: Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta. A kormányhivatal december 4-én felhívta a figyelmet, hogy pontosabb, részletesebb megfogalmazásokat kérnek, gyakorlatilag ennek tettünk eleget. Jegyző asszony kiegészítenéd-e ezt valamivel? dr. Süke Amália: Annyival, hogy a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat január 31-én megtartott ülésén ez is napirenden szerepelt és elfogadásra is került. Faa Béla: Kérem, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze! A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot elfogadta: 11/2014. (II.11.) Kt. sz. határozat A Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítása 1. Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodást az 1. melléklet szerinti egységes szerkezetben jóváhagyja. 2. Gara Község Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert jelen határozat 1. pontja szerinti együttműködési megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Faa Béla polgármester 6. Napirend: A Német Önkormányzat Gara képviselő-testületével kötött együttműködési megállapodás módosítása (írásbeli előterjesztés) Faa Béla: Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta. Az előzőekben elmondottak miatt volt szükséges itt is a módosítás. Kérdése, észrevétele van- e valakinek? Kérdés, hozzászólás nem érkezett. Faa Béla: Kérem, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze! 6

7 A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot elfogadta: 12/2014. (II.11.) Kt. sz. határozat A Német Önkormányzat Gara képviselő-testületével kötött együttműködési megállapodás módosítása 1. Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Német Önkormányzat Gara képviselő-testületével megkötött együttműködési megállapodást az 1. melléklet szerinti egységes szerkezetben jóváhagyja. 2. Gara Község Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert jelen határozat 1. pontja szerinti együttműködési megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Putterer Antal alpolgármester 7. Napirend: A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítása (írásbeli előterjesztés) Faa Béla: Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta. Kérdése, észrevétele van-e valakinek? Kérdés, hozzászólás nem érkezett. Faa Béla: Kérem, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze! A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot elfogadta: 13/2014. (II.11.) Kt. sz. határozat A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítása 1. Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodást az 1. melléklet szerinti egységes szerkezetben jóváhagyja. 2. Gara Község Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert jelen határozat 1. pontja szerinti együttműködési megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Faa Béla polgármester 7

8 8. Napirend: Az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló rendelet-tervezet jóváhagyása (írásbeli előterjesztés) Faa Béla: Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta. A közpénzekkel való gazdálkodást szigorították, ezért szükséges ennek a rendeletnek a megalkotása. A Pénzügyi, Oktatási Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Kérdése, észrevétele van-e valakinek? Kérdés, hozzászólás nem érkezett. Faa Béla: Kérem, hogy aki a rendelet-tervezetet elfogadja, kézfeltartással jelezze! A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletét megalkotta: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 41.. (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívüli forrás átvételére és a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott pénzbeli támogatásra. (2) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki: a.) a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, b.) a Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének a mindenkori költségvetési rendeletének célelőirányzatai terhére nyújtandó támogatásokra, c.) a külön önkormányzati döntéseken alapuló pályázati programok alapján megítélt támogatásokra, d.) munkáltatói támogatásokra. 2. Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok 2. (1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési előirányzatait, amelyek terhére felhalmozási vagy működési célú támogatás nyújtható. 8

9 (2) Önkormányzati támogatásban az részesülhet, aki, vagy amely szervezet a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot, vagy írásbeli kérelmet nyújt be és valamennyi szükséges mellékletet csatol. 3. (1) A pályázatot a kiíróhoz, a kérelmet a polgármesternek címezve kell benyújtani. (2) A támogatottal szerződést kell kötni, melyben a pályázatban vagy a döntéshozó által meghatározottak szerint a támogatás célját, vissza nem térítendő támogatás esetén az elszámolás határidejét és formáját, visszatérítendő támogatásnál a visszafizetés ütemezését rögzíteni kell. (3) Az elszámolást elmulasztó támogatott részére az elszámolási határidő lejártát következő 2 évig önkormányzati támogatás nem folyósítható. 4. (1) A támogatásokkal kapcsolatos feladatokat a Garai Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) végzi. (2) A Hivatal a polgármesterhez benyújtott támogatási kérelmet melynek elbírálására nem a polgármester jogosult a hatáskörrel rendelkező testület soron következő ülésére előkészíti. (3) A támogatási szerződést a polgármester írja alá az elbírálást követő 30 napon belül. (4) A támogatási szerződés aláírásának feltétele, hogy a támogatásban részesülő valamennyi jelen rendelet megfelelő melléklete szerinti nyilatkozatot, igazolást, dokumentumot a (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül a Hivatalnak benyújtson. (5) Az elszámolás a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történik a Hivatal közreműködésével. (6) Amennyiben az elszámolás során a támogatási céltól eltérő felhasználás állapítható meg vagy valószínűsíthető, a Hivatal köteles azt a helyszínen ellenőrizni és bizonyított eltérésnél a támogatás visszafizetéséről intézkedni. 5. Az államháztartásról szóló törvény rendelkezései alapján kötelezettséget vállalni írásban lehet. Az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatással összefüggő kötelezettségvállalás alapdokumentuma a jelen rendelet 1. melléklete szerinti szerződés. 6. (1) A támogatási szerződés módosítására a felhasználás célja és az elszámolási határidő vonatkozásában kerülhet sor, egy alkalommal, a támogatott elszámolási határidő lejárta előtt benyújtott írásbeli kérelmére. (2) A módosításról, feltéve, hogy ezt a pályázati kiírás lehetővé teszi, a képviselő-testület dönt. 7. (1) A támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb a támogatás évét követő év január hó 31. napjáig el kell számolnia a 2. melléklet szerinti elszámoló lap kitöltésével és az elszámolásra alkalmas számlák, vagy számlát helyettesítő bizonylatok csatolásával. (2) Elszámolásra az a számla alkalmas, amely megfelel az általános forgalmi adózásról szóló évi CXXVII. törvény a előírásainak. 9

10 (3) A támogatott a nevére kiállított számlát, vagy a számlát helyettesítő bizonylatot a következő záradékkal látja el: Gara Község Önkormányzat támogatása terhére elszámolva. (4) Záradékolni szükséges a számlát, bankszámla kivonatot, kiadási pénztárbizonylatot, csekkcsonkot (feladóvevényt), menetlevelet, útnyilvántartást, amely a támogatáshoz kapcsolódik. (5) A támogatott a záradékolt bizonylatok másolatát hitelesíti azzal, hogy az iraton a másolat az eredetivel mindenben megegyezik megjegyzést tünteti fel. (6) Amennyiben a civil szervezet a támogatás összegét vagy annak egy részét a támogatási szerződésben meghatározott határidőig nem használta fel, a fel nem használt részt az elszámolást követő 15 napon belül vissza kell fizetni. 3. Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok 8. (1) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről a képviselő-testület dönt. (2) Átvételre felajánlott ingó vagy ingatlan vagyon esetében a képviselő-testület döntés meghozatalához be kell mutatni annak forgalmi értékét, a vagyon működtetésével, fenntartásával kapcsolatos költségeket és egyéb kötelezettségeket legalább 3 évre vonatkozóan, továbbá javaslatot kell tenni a hasznosítás mikéntjére és a vagyontárgy besorolására. (3) A forgalmi érték meghatározásához ingatlan esetében ingatlanforgalmi szakértői véleményt vagy adó és értékbizonyítványt, ingó estében tárgyszakértői véleményt kell beszerezni. 4. Záró és átmeneti rendelkezések 9. (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően a.) benyújtott támogatási kérelmekre, b.) kiírt pályázatokra, c.) kezdeményezett támogatási szerződés módosítására. d.) felajánlott államháztartáson kívüli forrás átvételére kell alkalmazni. Gara, február 11. Faa Béla polgármester dr. Süke Amália jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet február 12. napján került kihirdetésre. dr. Süke Amália jegyző 10

11 9. Napirend: Helyi civil szervezetek, alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelettervezet jóváhagyása (írásbeli előterjesztés) Faa Béla: Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta. Gyakorlatilag az előző napirendi ponthoz kapcsolódik. A helyi civil szervezetek, alapítványok, egyesületek, egyházak támogatását szabályozza a rendelet-tervezet. A Pénzügyi, Oktatási Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Kérdése, észrevétele van-e valakinek? Kérdés, hozzászólás nem érkezett. Faa Béla: Kérem, hogy aki a rendelet-tervezetet elfogadja, kézfeltartással jelezze! A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletét megalkotta: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek, alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. (1) A képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében támogatási keretet állapíthat meg a Gara községben működő civil szervezetek, alapítványok, egyházak részére. (2) A támogatást pályázati úton lehet elnyerni, vagy pályázati eljárás nélkül egyedi kérelemmel. (3) Pályázat vagy kérelem benyújtására jogosult azon civil szervezet, alapítvány, amelyet a évi CLXXXI. törvény alapján, egyház esetén a évi CCVI. törvény alapján nyilvántartásba vettek, és székhelye Gara községben van, illetve azon civil szervezet, alapítvány, egyház, amelynek a székhelye nem Gara községben van, de tevékenységét Gara községben fejti ki. (4) Támogatási igényt nem nyújthatnak be pártok és szervezeteik, az önkormányzati, és állami fenntartású intézmények. 2. (1) A pályázattal, kérelemmel támogatott célok különösen: a) az önkormányzati feladatok ellátását segítő civil szervezetek megalakulásának segítése, hozzájárulás a működésükhöz, b) rendezvények támogatása, c) nemzetközi együttműködés támogatása, d) civil szervezet, alapítvány, egyház által benyújtandó pályázat önerejének biztosítása. 11

12 2. A pályázat, a támogatás iránti kérelem benyújtásának szabályai 3. (1) A képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének elfogadását követő 60 napon belül dönthet a pályázati kiírásáról az 1. melléklet szerinti tartalommal. (2) A pályázat kiírását követően pályázati felhívást az önkormányzat honlapján, a Garai Közös Önkormányzati Hivatal (Hivatal) hirdetőtábláján meg kell jelentetni. 4. (1) A pályázat kizárólag a 2. melléklet szerinti pályázati adatlapon nyújtható be. A pályázat benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő. (2) Hiánypótlásra egy alkalommal, a hiánypótlásra felhívó levélben meghatározott időpontig van lehetőség. (3) A pályázat elbírálásakor az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: a) a civil szervezet, alapítvány, egyház tevékenysége megfelel-e a rendelet céljainak, b) a pályázott tevékenység mennyiben közérdekű, c) a pályázati cél a támogatással együtt megvalósítható-e, a pályázó rendelkezik-e a szükséges pénzügyi és egyéb feltételekkel, d) a cél megvalósításához szüksége-e önkormányzati támogatás, e) a pályázati cél a támogatás helyett más módon megvalósítható-e, f) a pályázó elszámolt-e az előző évi támogatással. 5. Pályázati eljárás nélkül egyedi támogatás iránti kérelem akkor nyújtható be a 3. melléklet szerinti adatlapon, ha a pályázati eljárás határideje alatt nem látható okból nem volt benyújtható a pályázat támogatásra. 3. Döntés a pályázatról 6. (1) A pályázatokról a képviselő-testület dönt a pályázat benyújtására megállapított határidőt követő harminc napon belül. (2) Az egyedi támogatási kérelmekről a képviselő-testület dönt a beérkezést követő 60 napon belül. (3) Nem részesíthető tárgyévben támogatásban az a civil szervezet, alapítvány, egyház, amely a) az előző évben kapott támogatással nem vagy nem megfelelően számolt el, b) az előző évben kapott támogatást előzetes hozzájárulás nélkül a támogatási céltól eltérően használta fel, c) a támogatást kérő tekintetében a évi CLXXXI. törvény 6. -ában meghatározott összeférhetetlenség áll fenn. d) az a civil szervezet, amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 30. (1) bekezdése szerinti beszámoló, valamint a közhasznú szervezet esetén a közhasznúsági jelentés, kötelező könyvvizsgálat esetén könyvvizsgálói záradék letétbe helyezésére és közzétételére irányuló kötelezettségének nem tett eleget. 7. A képviselő-testület a támogatásit a kérelemben vagy a pályázatban megjelöltnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja. 12

13 4. A támogatás felhasználása 8. (1) A megítélt támogatás felhasználásáról a támogatott civil szervezettel, alapítvánnyal, egyházzal szerződést kell kötni a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal. (2) A támogatás beruházási célra, reprezentációra nem használható fel. (3) A támogatás a támogatási szerződéstől eltérő célra csak akkor használható fel, ha ahhoz a képviselő-testület hozzájárult. 5. A pénzügyi elszámolás részletes szabályai 9. (1) A támogatott civil szervezetnek, alapítványnak, egyháznak a támogatás felhasználásáról legkésőbb a támogatás évét követő év január hó 31. napjáig el kell számolnia az 5. melléklet szerinti elszámoló lap kitöltésével. (2) Elszámolásra az a számla alkalmas, amely megfelel az általános forgalmi adózásról szóló évi CXXVII. törvény a előírásainak. (3) A támogatott a nevére kiállított számlát, vagy a számlát helyettesítő bizonylatot a következő záradékkal látja el: Gara Község Önkormányzat támogatása terhére elszámolva. (4) Záradékolni szükséges a számlát, bankszámla kivonatot, kiadási pénztárbizonylatot, csekkcsonkot (feladóvevényt), menetlevelet, útnyilvántartást, amely a támogatáshoz kapcsolódik. (5) A támogatott a záradékolt bizonylatok másolatát hitelesíti azzal, hogy az iraton a másolat az eredetivel mindenben megegyezik megjegyzést tünteti fel. (6) Amennyiben a civil szervezet a támogatás összegét vagy annak egy részét a támogatási szerződésben meghatározott határidőig nem használta fel, a fel nem használt részt az elszámolást követő 15 napon belül köteles visszafizetni. 6. A nyilvánosság biztosítása 10. (1) A civil szervezetek részére biztosított támogatásokról a jegyző évente összesített tájékoztatót készít, melyet közzé kell tenni az önkormányzat honlapján. (2) A tájékoztatónak tartalmaznia kell: a. a támogatott szervezet megnevezését, b. a támogatás célját, c. a támogatás összegét. 7. Záró rendelkezések 11. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Gara, február 11. Faa Béla polgármester Kihirdetési záradék: A rendelet február 12. napján került kihirdetésre. dr. Süke Amália jegyző dr. Süke Amália jegyző 13

14 10. Napirend: Gara Község Önkormányzat évi középtávú terve (írásbeli előterjesztés) Faa Béla: Minden képviselő megkapta az írásos előterjesztést. Jogszabályi kötelezettség a középtávú terv elfogadása. Az önkormányzatnak nem lehet hitele, illetve, ha hitel felvételére szorul, csak engedéllyel teheti meg. Az önkormányzatunknak jelenleg nincs ilyen ügylete, illetve nem is tervezünk adósságot keletkeztető ügyletet. Kérdés vagy hozzászólás van-e a napirendi ponthoz? Szabó Károly: Nehéz előre látni ilyen hosszú időre, de úgy kell tervezni, hogy adósságot nem lehet keletkeztetni. A Pénzügyi, Oktatási Kulturális és Sport Bizottság a középtávú tervet elfogadásra javasolja. Faa Béla: Egyéb hozzászólás van-e ehhez a napirendi ponthoz? Kérdés, hozzászólás nem érkezett. Faa Béla: Kérem, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze! A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot elfogadta: 14/2014. (II.11.) Kt. sz. határozat Gara Község Önkormányzat évi középtávú terve Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény 29. (3) bekezdése, illetve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése alapján adósságot keletkeztető ügyletet, valamint a 45. (1) bekezdése alapján az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. (1) bekezdésben meghatározott saját bevételekkel mint az adósság fedezetét jelentő bevételt a következő három évben nem tervez. Határidő: azonnal Felelős: Faa Béla polgármester 11. Napirend: Gara Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelettervezet jóváhagyása (írásbeli előterjesztés) 14

15 Faa Béla: Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta. Átadom a szót a pénzügyi bizottság elnökének. Szabó Károly: A bizottság ezt is megtárgyalta. Nagyon jól áttekinthető, újszerű táblázatokat kaptunk a kezünkbe, amiből igen jól látható, hogy ez egyes tevékenységi körökben mi az, amit az állam finanszíroz, és mi az, amit hozzá kell tennünk. A létszámok tekintetében azt mutatják a számok, hogy nem keletkezik hiány. A bölcsőde üzemeltetésére majd oda kell figyelnünk, ott még nem látunk számokat. Gyakorlatilag továbbra is egy takarékos gazdálkodással előreláthatólag kijövünk. A számok alapján a Pénzügyi, Oktatási Kulturális és Sport Bizottság a évi költségvetési rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. Faa Béla: Egyéb hozzászólás van-e ehhez a napirendi ponthoz? Kérdés, hozzászólás nem érkezett. Faa Béla: Kérem, hogy aki az önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezetét elfogadja, kézfeltartással jelezze! A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletét megalkotta: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (2) és (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország évi központi költségvetéséről szóló törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendeletben foglaltak figyelembe vételével a évi költségvetését az alábbiak szerint rendeli el: 1. Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1. (1) Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének (továbbiakban: Rendelet ) hatálya kiterjed az önkormányzatra, mint törzskönyvi jogi személyre, az önkormányzat feladat-és hatáskörét gyakorló képviselő-testületre és bizottságaira, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre, az önkormányzat és szervei költségvetési kapcsolataira, támogatásaira, átadott pénzeszközeire. (2) A Rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre. (3) Ahol e rendelet e/ft kifejezést használ, azon ezer forint kifejezést kell érteni. 15

16 (4) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv: Garai Közös Önkormányzati Hivatal (5)A költségvetési szervek gazdálkodási szabályai szerint gazdálkodó törzskönyvi jogi személyek, költségvetési szervek adatai nem épülnek be az Önkormányzat költségvetésébe. II. Az önkormányzat évi költségvetése 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szervét évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: Tárgyévi bevételek : e Ft Ebből: működési bevételek: e Ft Felhalmozási bevételek: e Ft Finanszírozási bevételek: e Ft Tárgyévi kiadások: Működési kiadás: Ebből: Személyi juttatás Járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési kiadás Felhalmozási kiadás e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft A költségvetés összevont mérlege a Rendelet 1. és 2. melléklete. (2) Az önkormányzat és költségvetési szerve évi költségvetését részletesen a rendelet melléklete tartalmazza az alábbiak szerint: a) Konszolidált éves költségvetési mérleg 1. melléklet b) Konszolidált éves költségvetési mérleg kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban: 2. melléklet c) Az önkormányzat bevételei: 3. melléklet d) Az önkormányzat kiadásai feladatonként: 4. melléklet e) Garai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése: 5. melléklet f) Önkormányzati feladatok finanszírozásának bemutatása: 6. melléklet g) Közfoglalkoztatás költségvetése: 7. melléklet h) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve: 8. melléklet i) Garai Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat felhasználási ütemterve: 8.1 melléklet j) Felhalmozási kiadások célonként: 9. melléklet k) Működési célú támogatások célonként: 10. melléklet l) Folyó és tervezett pályázatok: 11. melléklet m) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások: 12. melléklet n) Többéves kihatással járó döntések: 13. melléklet o) Saját bevétel évben 14. melléklet 16

17 (3) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv Garai Közös Önkormányzati Hivatal - Tárgyévi bevételi és kiadási főösszege: eft Költségvetése a Rendelet 5. melléklete. (4) A képviselő-testület az éves engedélyezett létszámot az alábbiakban állapítja meg összesen önkormányzat közös hivatal köztisztviselő közalkalmazott Egyéb foglalkoztatási 1 1 Jogv.( prémium éves) Mt. Hatálya alá tart (közfogl.) összesen: 61 A létszámokat feladatonkénti bontásban a 4. melléklet tartalmazza. Bevételek 3. (1) Az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek forrásonként és előirányzat csoportonként a 3. melléklet tartalmazza. II. A költségvetési kiadások 4. (1) Az önkormányzat összevont évi kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzat szerinti bontásban a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. (2) A beruházási, felújítási kiadásokat a 4. és a 9. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat által lakosságnak nyújtott támogatásokat (ellátottak pénzbeli juttatásait) a 4. melléklet összevontan tartalmazza. (4) A közfoglalkoztatás költségvetését a 7. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza. (6) Az egyéb működési célú támogatás jellegű kiadásokat a 10. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat évi általános és céltartaléka együttesen: eft ebből: a) működési célú tartalék: eft b) Felhalmozási célú tartalék: 0 eft (8) Az Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja az Önkormányzatnak nincs, a még le nem zárt és tervezett programokat a Rendelet 11. melléklete tartalmazza. (9) Az előirányzat felhasználási ütemterv önkormányzati összevont táblát a 8. melléklet, a Garai Közös Önkormányzati Hivatalt a 8.1 melléklet tartalmazza. 17

18 A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 5. (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. (2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. 6. (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben jogszabályban előírtak szerint előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzatmódosításról a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzatváltozásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) módosítja. (2) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv finanszírozása finanszírozás terv szerinti történik, teljesítéséről a polgármester gondoskodik. A finanszírozási terv az előirányzat - felhasználási ütemtervhez igazodik, a nettósítás figyelembe vételével. (3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervét - s ennek érdekében e költségvetési rendeletben a költségvetési szerv eredeti költségvetésében előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra. 7. (1) A költségvetési szervek a házipénztárból a következő készpénzes kifizetéseket teljesíthetik: a) a készlet és kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 200 e Ft egyedi értékig b) kiküldetési és reprezentációs kiadások c) kisösszegű szolgáltatási kiadás 100 e Ft egyedi értékig d) ellátottak pénzbeli juttatása e) társadalom és szociálpolitikai juttatás f) felújítási és beruházási kiadás 200 e Ft egyedi értékig g) személyi juttatás körébe tartozó nettó kifizetés illetmény kifizetés kivételével 150 e Ft összegig. 8. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött átmeneti működési hiány finanszírozási módja éven belüli lejáratú hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. (2) Az önkormányzat gazdálkodásához szükséges hitel működési hitel felvételéhez a számlavezető pénzintézettől a képviselő-testület minősített többségű döntése szükséges. 18

19 9. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszköz értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A pénzeszközt lekötni csak biztonságos, tőkegarantált konstrukció útján lehet, a lekötés nem veszélyeztetheti a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásának biztonságát. (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladóan a képviselő-testület dönt. 10. (1) A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előre nem tervezhető többletfeladatok megoldására az általános tartalék terhére 100 ezer forint összeghatárig bármely céllal, önkormányzati feladat ellátása érdekében 500 ezer Ft összeghatárig kötelezettséget vállalhat, melyről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. (2) A képviselő-testület vis major helyzetek megoldására felhatalmazza a Pénzügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságot, hogy a polgármester javaslatára az általános tartalék terhére kötelezettséget vállaljon. Záró rendelkezések 11. (1) E Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Faa Béla polgármester dr. Süke Amália jegyző Záradék: Jelen rendelet február 12. napján kihirdetésre került. dr. Süke Amália jegyző 12. Napirend: Gara Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása (írásbeli előterjesztés) 19

20 Faa Béla: Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta. Átadom a szót a pénzügyi bizottság elnökének. Szabó Károly: A bizottság az előterjesztést megvitatta, és a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. Faa Béla: Kérdés, észrevétel van-e a tárggyal kapcsolatban? Kérdés, hozzászólás nem érkezett. Faa Béla: Kérem, aki a rendelet-tervezettel egyetért, kézfeltartással jelezze! A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletét megalkotta: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 109. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. (1) Az önkormányzati rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. Az Önkormányzat évi költségvetésének főösszege e Ft költségvetési kiadása e Ft költségvetési bevétele e Ft a) Költségvetési működési hiány költségvetési többlet e Ft Költségvetési felhalmozási hiány 0 Ft b) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek e Ft A évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele e Ft (2) Az önkormányzati rendelet 6. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6. (1) Az Önkormányzat működési, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Működési kiadások előirányzata összesen e Ft Ebből: - személyi jellegű kiadás e Ft - munkaadót terh. járulék e Ft - dologi kiadás e Ft - működési célú pénzeszközátadás e Ft - tám.értékű működési kiadás áht.kívül e Ft - társ. és szoc.pol juttatás e Ft 20

21 (3) Az önkormányzati rendelet 7. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 7. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása összesen ezer Ft - felújítás e Ft - beruházás e Ft - kölcsön nyújtása e Ft (4) Az önkormányzati rendelet 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép. Záró rendelkezések 2. Az önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet tartalma megfelel az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet előírásainak. 3. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Gara, február 11. Faa Béla polgármester dr. Süke Amália jegyző Záradék: Jelen rendelet február 12. napján kihirdetve. 13. Napirend: dr. Süke Amália jegyző A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatást szabályozó rendelet felülvizsgálata (írásbeli előterjesztés) Faa Béla: Az írásos előterjesztést minden képviselő-testület megkapta. A vaskúti jegyző jelezte, hogy hamarosan elkészítenek egy rendelet-tervezetet, melyet megküldenek minden településnek igény szerint. dr. Süke Amália: Ez egy kétfordulós rendelet-alkotás. Első körben azt szerettem volna, ha a képviselő-testület megteszi az észrevételeit, és ha szükségesnek látja adott szakaszokhoz a javaslatait, módosításait. Ezek beépítésre kerülnének, illetve, ha ilyen nincs és ez így elfogadható, akkor ezt a tervezetet az FBH-NP Közhasznú Nonprofit Kft-nek megküldenénk véleményezésre, illetve az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Hatóságnak. Amikor megérkezik az Ő véleményezésük, akkor lehet behozni a képviselő-testület elé egy végleges rendelet-tervezetet rendeletalkotásra. A jelenlegi települési szilárdhulladékkal kapcsolatos rendelet évi, mely minden településen egységes volt, amit anno a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. készített. Volt most is ígéret arra, hogy az FBH elkészít egy mintát, de mivel ez még ezidáig 21

22 nem készült el, és a kormányhivataltól törvényességi felhívás érkezezett a rendelet megalkotására, elkészítettem a rendelet-tervezetet. Azt gondolom, hogy a törvényességi felhívásban foglaltakkal mindenképpen egyet kell érteni. Azért készült el ez a rendelettervezet, hogy a határidőig eleget tudjunk tenni a felszólításnak. Faa Béla: A kormányhivatal azt is észrevételezte, hogy túl egységesek voltak az előző rendeletek, és nem vették figyelembe a helyi sajátosságokat. Kérdés, észrevétel van-e a tárggyal kapcsolatban? Kérdés, hozzászólás nem érkezett. Faa Béla: Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze! A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot elfogadta: 15/2014. (II.11.) Kt. sz. határozat A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet I. fordulós tárgyalása 1. Gara Község Önkormányzata a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BKB/001/7094-1/2013. számú mulasztásra történő törvényességi felhívásban foglaltakat elfogadja. 2. Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet az előterjesztés szerinti szövegszerkezetben további tárgyalásra alkalmasnak ítéli. 3. A képviselő-testület felkéri a Gara község jegyzőjét, hogy a rendelet- tervezetet véleményezés céljából küldje meg a FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft, valamint az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Hatóságnak, mely véleményezést követően a végleges szöveget terjessze a képviselő-testület elé elfogadásra. Határidő: március 11. Felelős: dr. Süke Amália jegyző 14. Napirend: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatói költségelemzésen alapuló közszolgáltatás díjának kalkulációjáról Előterjesztő: dr. Süke Amália jegyző (írásbeli előterjesztés) dr. Süke Amália: Díjkalkulációt kértünk a FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft-től, valamint két egyéni vállalkozótól telefonon. A vaskúti FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit küldött írásos díjkalkulációt részünkre. Miklós József: Pénzügyi Bizottságon elfelejtettem kérni, hogy erről a döntésről tájékoztatni kellene majd a lakosságot. 22

23 dr. Süke Amália: Természetes, amint megvan a rendelet, készíteni fogunk egy felhívást, melyet közzé fogunk tenni. Ez a rendelet március 1-jén lépne hatályba. Miklós József: Ami miatt elfelejtettem megkérdezni az az, hogy mi van akkor, ha sürgős eset van? dr. Süke Amália: Elméletileg van ügyelet, de közszolgáltatási szerződésbe csak 48 órát lehet beírni, de azt gondolom, hogy ilyen esetekben vis major helyzet van, ami felülírja ezt a szabályozást, viszont abban az esetben igazolni kell, hogy vis major helyzet volt. Alapvetően nem az a legtipikusabb, hogy váratlan helyzet áll fenn. Putterer Antal: Előfordulhat egy csőtörés az udvarban, vagy nagy mennyiségű csapadék lezúdulása, és akkor már a 48 óra problémás lehet. Miklós József: Erre gondoltam én is. Kubatovics Mátyás: A vaskúti magánvállalkozó szállíthat? dr. Süke Amália: Március 1. napjától már nem. A tarifa nem változott az idei évben, ugyanannyi, mint előzőleg volt. Vis major eset, amikor kármegelőzés van. Központi szabályozással is igyekeznek abba az irányba terelni az embereket, hogy a központi csatornára csatlakozzanak rá. Miklós József: Hát igen, ez egy épületes vita volt akkor is. Beszámoltak nekünk, hogy ha van egy kikalkulált ár a bekötésre egy családnak, és ha nem köti be, olyan zárt területet kell kialakítania, hogy az jóval többe kerül, és annak akkora költsége van, hogy egyszerűbb bekötni a szennyvízhálózatra. Faa Béla: A Pénzügyi, Oktatási Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze! A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot elfogadta: 16/2014. (II.11.) Kt. sz. határozat A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatói költségelemzésen alapuló közszolgáltatás díjának kalkulációjáról Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. (Cg , székhelye: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.) által beterjesztett díjkalkulációt és a március 1. napjától érvényes települési folyékony hulladékszállítási díj legmagasabb mértékére tett nettó Ft/m3 összegű javaslatot. Határidő: azonnal Felelős: képviselő-testület 23

24 15. Napirend: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásáról szóló rendelet megalkotása (írásbeli előterjesztés) Faa Béla: Ebben a rendelet szólna arról, hogy a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft-vel kötnénk szerződést ezzel a díjjal, amit ez előző pontnál elfogadtunk. dr. Süke Amália: Igen, és egyelőre október 31-ig szólna ez a szerződés. Kubatovics Mátyás: Lesz addigra szennyvizünk? dr. Süke Amália: Van egy kormányrendelet, ami nevesíti az ország összes települését, hogy meddig kötelező megvalósítania a szennyvízcsatorna-hálózatát. Gara esetében december 31-e szerepel ebben a kormányrendeletben. Ez egy 2012-es kormányrendelet. Ez azt jelenti, hogy legkésőbb 2015 novemberében már egy próbaüzemet kell végrehajtani, és ez egy új helyzetet fog már teremteni. Ez azt jelenti, hogy 2015 őszén újra elő kell venni ezt, és az akkori helyzethez képest meg kell vizsgálni. Egyébként tíz évre lehetne kötni a szerződést, de ezen okok miatt én nem javaslom most hosszabb távra megkötni, hiszen azok a körülmények még nem ismertek ténylegesen számunkra, csak az elképzelések. Faa Béla: Van-e egyéb kérdés, vagy hozzászólás ehhez a napirendi ponthoz? Kérdés, hozzászólás nem érkezett. Faa Béla: Akkor kérem, hogy aki a rendelet-tervezetet elfogadja, kézfeltartással jelezze! A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletét megalkotta: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 45. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 4. (2) bekezdés d) pontjában és 44/C. (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 48. (3) bekezdésében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. (1) Jelen rendelet célja Gara község földtani közegének és a felszín alatti vizeinek védelme. Ennek érdekében valamennyi Gara község közigazgatási területén lévő ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű, a környezetet nem veszélyeztető, a közegészségügyi és környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével történő elhelyezéséről. 24

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 5/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 20. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 4/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. február 15-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2013. április 29-én tartott üléséről Jelen vannak: 7 települési képviselő: Dr. Harikné

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2014. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. DECEMBER 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. DECEMBER 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. DECEMBER 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 17/2014. (XII. 05.) önkormányzati rendelet 18/2014. (XII. 05.) önkormányzati

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10 Érdi VI. évfolyam. 3. 201. Február 19. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 5/201. (II.19.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 201. évi költségvetéséről...2

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 33-40/2014./ IV.29./ RENDELETEI 4-6/2014./ V.6./ N

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 9-14/2015. (II. 27.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. JEGYZŐKÖNYV Készült a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 4. napján 9 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Gölle Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. november 5-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. november 5-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. november 5-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 119/2015.(XI.05.) Kt. Hat. A napirendi pontra tett javaslatról 120/2015.(XI.05.)

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.hu Szám: 91-3 /2011. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról-

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról- Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám: 101/.. -../2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én, 15:00 órai

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 1/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. január 13-án megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015 (IX. 15.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról Jászkisér Város Önkormányzatának

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 04- én 14 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 04- én 14 00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 04- én 14 00 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 20-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 1/2012. (I. 21.) 2012. évi költségvetési rendelet Az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/6/5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 27-én 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Eplény Közösségi Ház

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester Távolmaradását bejelentette: Csendes Ferenc,

Részletesebben

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-i együttes üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. december 16-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. december 16-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. december 16-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 16/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet 17/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet 18/2015.(XII.17.)

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én 16.00 órai kezdettel megtartott alakuló testületi üléséről. Az ülés helye: Magtár Közösségi Ház Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Felvéve: Az ülés helye: Jelen vannak: Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 15. napján 14:00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. Kőröshegyi

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-5/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2015.(II.24.) számú határozata

Részletesebben

Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 14-én de. 09 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: Svh/62-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester.

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. augusztus 7én 10 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 9 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6456 Madaras, Báthori u. 1. Tel: 79/458-144 Fax: 79/458-084 phmadaras@enternet.hu 13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Madaras község Önkormányzatának

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 494-8/2015. iktatószám 8. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme (2473. Vál, Vajda János u. 2.) Bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6./2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.április 30.-án (kedd) 15 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Tarnaméra Község Önkormányzata Határozat száma

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről JEGYZŐKÖNYV Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Papp János polgármester, Merena Lászlóné, Demeter János

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 18. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2011.augusztus. 19.-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Készült:

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. március 29-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. március 29-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. március 29-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek: Nyílt ülésen:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. szeptember 11-én 18 órától megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. 2013. szeptember 11-én 18 órától megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember 11-én 18 órától megtartott üléséről Helye:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 3/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület 2009. március 17-én tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 3/2014. Készült, 2014. április 30-án, 18 órakor a tápi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. március 5-i üléséről 9-21/2009. (03. 05.) ÖK. sz. határozat 3-6/2009. (III. 18.) ÖK. sz. rendelet 1 Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 233-11/2015. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 27. napján 9 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

1.) HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges tervezési szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Faa Béla polgármester

1.) HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges tervezési szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Faa Béla polgármester Gara Község Képviselő-testülete 5/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara község képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőségi Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

K i v o n a t. A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8181 Berhida, Kossuth u. 18. Jelen lévők száma: 4 fő Igennel szavazók száma: 4 fő Nemmel szavazók száma: - fő Tartózkodók száma: - fő K i v o

Részletesebben

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK A../ tárgysorozata B./ jegyzőkönyve C./ határozatai: Ópályi 9/2011.(II.07.)

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. janauár-iülésére Előterjesztés címe és tárgya:a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-39 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(III.01.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(III.01.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(III.01.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 20/2012. J E G Y Z

Részletesebben

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester Polgármesteri Hivatal Ballószög ----------------------------- Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i üléséről N a p i r e n d 1. A 2013.

Részletesebben

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 1/2013.(I.31.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január hó 31. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 19-i rendkívüli üléséről.

Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 19-i rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 19-i rendkívüli üléséről. Jelen vannak:, Dr. Koczok Sándorné, Kalmárné Nagy Erzsébet, Postás Imre,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről 170/20/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről Határozatok: 167/2014. (XII.4.)

Részletesebben

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(IV.1.) rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(IV.1.) rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(IV.1.) rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. január 30-án megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. január 30-án megtartott nyilvános üléséről FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. január 30-án megtartott nyilvános üléséről Rendelet: 1/2012. (II. 1.) a helyi adókról Határozatok:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet. az államháztartáson kívüli forrás átadásáról átvételéről

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet. az államháztartáson kívüli forrás átadásáról átvételéről Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet az államháztartáson kívüli forrás átadásáról átvételéről Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Szám: 15/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Katona Imre polgármester Geredy Péter

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 11-én tartott. rendkívüli. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 11-én tartott. rendkívüli. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 11-én tartott rendkívüli n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 12/2015. (XI. 12.) Szociális célú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29-én megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18/1/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről Határozatok száma: 150-154. Rendeletek száma: 14-15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben