Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve"

Átírás

1 225-5/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület február 24-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2015.(II.24.) számú határozata Tiszakürt és Nagyrév Községek Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatás Társulás szakmai programjának elfogadásáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 116/2015.(II.24.) számú határozata Polgárőrség beszámolójának elfogadásáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2015. (II.24.) számú határozata az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összege a évekre Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 118/2015. (II.24.) számú határozata Óvónő és dajka álláshelyek betöltéséről Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 25.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (III.01.) rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 119/2015. (II.24.) számú határozata a Közös Hivatal munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2015. (II.24.) számú határozata K&H Biztosító Zrt.-vel kötendő felelősségbiztosításról 1

2 J e g y z ő k ö n y v mely, készült Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 24-én 14,00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Burka István polgármester Gál József, Hisom Traugott Szilárd Kátainé Jónás Erika képviselők Valamennyi napirendi pont tárgyalásán jelen volt: Keresztes Anita jegyző Váradi Zoltánné jkv. Burka István polgármester: Tisztelettel köszönti Képviselő-testületünk mai ülésén megjelent képviselőket és a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 tagjából 4 fő képviselő jelen van, a Képviselő-testület határozatképes és azt megnyitja. A meghívón szereplő napirendek kerülnek megtárgyalásra. A VI. napirendi pont a Tiszakürt és Nagyrév Községek Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatás Társulás szakmai programjának elfogadása. Ezt javaslom az I. napirendnek. Felteszem szavazásra, hogy aki a napirendi sorrendet módosítással elfogadja az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a módosított sorrenddel a napirendeket megtárgyalásra. Burka István: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Gál József és Hisom Traugott Szilárd képviselőket. Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy Gál József és Hisom Traugott Szilárd képviselők legyenek a jegyzőkönyv hitelesítők, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőket. 2

3 I. Napirend: Tiszakürt és Nagyrév Községek Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatás Társulás szakmai programja Előadó: Sinka Andrea családsegítő Burka István: Megkérdezem, Sinka Andreát kívánja-e kiegészíteni a szakmai programot. Sinka Andrea: Mindenki megkapta a szakmai programot, kiegészíteni nem kívánom, ha kérdés van, arra szívesen válaszolok. Néhány kiegészítés történt, családgondozó személyének kijelölésére a Társulás Tanács lett megbízva a szolgáltatás gazdálkodási jogkörét, mivel közös önkormányzati hivatal van, Tiszakürt Pénzügyi Csoport gyakorolja. Feladatok, célokban változás nem történt. Burka István: Van-e kérdés, vélemény? Nincs. Felteszem szavazásra, hogy aki a Tiszakürt és Nagyrév Községek Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatás Társulás szakmai programját elfogadja, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2015.(II.24.) számú határozata Tiszakürt és Nagyrév Községek Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatás Társulás szakmai programjának elfogadásáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Tiszakürt és Nagyrév Községek Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatás Társulás szakmai programját és azt elfogadja. A határozatról értesülnek: 1) Képviselő-testület tagjai helyben, 2) Burka István- polgármester 3) Keresztes Anita jegyző 4) Sinka Andrea - családsegítő 5) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok 6) Könyvtár helyben 7) Irattár 3

4 II. Napirend: Polgárőrség beszámolója Előadó: Faragó László Polgárőrség vezetője Burka István: Megkérem Faragó Lászlót tartsa meg beszámolóját. Faragó László: Bevezetőként. Polgárőrség vezetője én vagyok, úgy hívnak Faragó László. A meghívót úgy kaptam, hogy Tisztelt Uram. Ez egy kicsit sértő számomra. Én mindenkit név szerint szoktam megszólítani. Kaptam egy plakátszerű szórólapot, amin megvagyok hívva erre az ülésre és előzetes egyeztetés nélkül, nekem beszámolót kell tartani. Ezzel nincs is semmi probléma, csak hiányérzetem van ebből. Beszámolóm a polgárőrség munkájáról. Polgárőrség létszáma fő között ugrál. Inkább 16 fő, mivel 2 fő nem csináltatta meg az új típusú hatósági bizonyítványát, és így december 31-től nem lehet polgárőr. Polgárőrök átlag életkora, 62 év, ebből 8 fő folyamatosan beteg. Szolgálati naplóban fel van sorolva, hogy a polgárőrök mennyi órát voltak szolgálatban. Az elmúlt évben összesen 872 órát voltak szolgálatban, ez a postai kíséréssel együtt van számolva. Ez az előző évekhez viszonyítva az 1/3 része, mivel 2100 szolgálati órák voltak. Ez abból is adódik, hogy a tagok öregek. Nem tudom beosztani őket, este 18 óra után. Előző években tartottam tagtoborzót, 5 fő jelentkező volt, abból 2 főt tudtunk felvenni a többi nem felelt meg. Nehéz fiatalokat beszervezni. SZEM mozgalmat Szomszédok Egymásért Mozgalom, sem tudjuk elindítani. Vannak plakátok, de 500.-Ft-al jár, hogy kitegyük a falra. Pénzügyesünk nincs, én intézem a dolgokat, az Önkormányzat segít, mint mindig az adóbevallás elkészítésében évben április 2-án kaptunk 100 ezer forint pályázati támogatást. Megbeszéltük, hogy vásárolunk 2 db kerékpárt, a maradék pénzből láthatósági mellényt. Ez meg is történt és a pályázati pénzzel el is tudtunk számolni. Az Önkormányzattól havi 10 ezer forint üzemanyag támogatást kaptunk, ezt október hónapig vettük fel, mivel nem járunk rendszeresen szolgálatba és ne az legyen, hogy én használom fel a pénzt. Csak saját gépkocsival járunk szolgálatba, erről menetlevelet vezetünk. Sokszor még menetlevelet sem vezetünk, mivel nagyon körülményes az elszámolása inkább magunk álljuk a költséget. Többször igényeltünk szolgálati járművet, egy terepjárót, mivel sok olyan terület van, ahová csak azzal tudunk lejárni. Ilyenek a nyaralók. Valamikor a nyaralósok is támogattak, ma már nem. Pénz nélkül nem tudunk semmit csinálni. A polgárőrök ingyen csinálják a dolgukat. Régen kaptunk szolgálati helyiséget, tudtunk éjszaka melegedni. Most kaptunk egy nagyobb helyiséget, de nincs benne szék. Állva tartjuk a 4

5 gyűlésünket. Hideg a helyiség és még más is bejár, ott nem lehet iratokat tárolni. Mindent interneten kérnek és otthon van internetem, azon csinálom a dolgokat. Saját gépemen dolgozom. Nem mondhatom másnak, hogy saját kocsijával álljon ki és menjen szolgálatba. Településőrökkel az együttműködés működött. Ők nappal vannak szolgálatba. Most azért lett nekik szólva, hogy éjszaka is járjanak. A felnőtt bűnözés megszűnt a fiatalokkal van a probléma. Ez a rendőrségen is téma volt. Tudjuk személy szerint, hogy kik ezek. Fel kell hívni a lakosság figyelmét, hogy jobban figyeljenek oda mindenre. Még nappal is bemennek mindenkihez, annak ellenére, ha valaki otthon van. Segítünk bárkinek, ha szükség van rá. Ha van kérdés, akkor szívesen válaszolok, a beszámolómat röviden ennyiben szerettem volna megtartani. Burka István: Köszönjük a beszámolót. A meghívóért elnézést kérünk. Mindenki a saját szabadidejét áldozza fel, hogy polgárőr legyen és még tagdíjat is fizet. Az átlag életkor nagyon magas és tisztelet, akik vállalják a polgárőrséget. Sajnos gépkocsival nem tudunk segíteni. A régi helyiségbe lehetett volna internetet biztosítani, de most tudjatok róla, hogy a rendőrség átveszi a körzeti megbízotti irodát használatra, ott lesz számítógép és internet is. Fognak fogadóórát tartani. Tartani kell a rendőrséggel a kapcsolatot. Tudunk a fiatalokról, akit említettél, idős emberek is szóltak, hogy félnek. Beszéltem a szülőkkel is, de nincs visszatartó erő. Faragó László: Családsegítőnek is lenne némi szerepe, de Ő sem tud hatni ezekre az emberekre. A szülők nem foglalkoznak a gyerekekkel. Szolgálati óra nem volt közösen a rendőrséggel, a kapcsolatunk a nullával egyenlő. Jó a kapcsolatunk az Önkormányzattal és a postával. Postától sem kapunk pénzt. Kátainé Jónás Erika: Nincs olyan pályázati lehetőség, hogy a fiatalok jelképes, ösztönző díjat kapnának, hogy polgárőrök? Faragó László: Nincs. Polgárőrség teljesen önkéntes. Burka István: Településőrség és a polgárőrség teljesen más. Településőrök közfoglalkoztatásban vannak. Én irányítottam át őket, éjszakai műszakra. Keresztes Anita: Az a határozat, amit a Képviselő-testület hozott, hogy havi 10 ezer forint üzemanyag pénzzel támogatja a polgárőrséget az nincs visszavonva. Burka István: A határozat nincs visszavonva, de lenne egy kérésem. Többször látok olyan magánautót más településen, amelyen szerepel a polgárőrség felírat. Faragó László: Hivatalosan rajta lehet. Bevonatom, és levetetem a feliratot. Burka István: Van-e még kérdés, vélemény? Nincs. Felteszem szavazásra, hogy aki a polgárőrség beszámolóját elfogadja, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. 5

6 Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 116/2015.(II.24.) számú határozata Polgárőrség beszámolójának elfogadásáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgárőrség beszámolóját és azt elfogadja. A határozatról értesülnek: 1) Képviselő-testület tagjai helyben, 2) Burka István - polgármester 3) Keresztes Anita jegyző 4) Faragó László polgárőrség vezetője 5) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok 6) Könyvtár helyben 7) Irattár III. Napirend: Az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének meghatározása a évekre. Előadó: Keresztes Anita jegyző Burka István: Az előterjesztést mindenki megkapta. A Pénzügyi és Szociális Bizottság az ülésén megtárgyalta az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének meghatározása a évekre előterjesztést és javasolta a Képviselő-testületnek az elfogadást. Van-e kérdés, vélemény? Nincs. Felteszem szavazásra, hogy aki az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének meghatározását a évekre elfogadja, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. 6

7 A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2015. (II.24.) számú határozata az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összege a évekre Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására a évekre című előterjesztést és a következő döntést hozta: Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény 29/A. -ában kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat egyes saját bevételeinek évekre várható bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg: Nagyrév Község Önkormányzat jogszabályban* meghatározottak szerinti saját bevételeinek összegei évekre ezer forintban Saját bevétel megnevezése év év év Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel Az Önkormányzati vagyon és az Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel Részvény értékesítéséből származó bevétel Részesedés értékesítéséből származó bevétel Vállalat értékesítéséből származó bevétel Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezességgel kapcsolatos megtérülés Saját bevétel összesen Saját bevétel 50 %-a *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét évekre 0 forintban, azaz nulla forintban állapítja meg. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Értesülnek: 1) Polgármester helyben, 2) Képviselő-testület helyben, 3) Jegyző helyben, 4) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok 5) Könyvtár helyben 6) Irattár helyben 7

8 IV. Napirend: Az Önkormányzat évi költségvetésének megtárgyalása, rendeletalkotás Előadó: Burka István polgármester Burka István: A Pénzügyi és Szociális Bizottság részéről van egy javaslat, hogy az óvónő, dajka álláshelyek költségtakarékosan legyenek betöltve és az álláshelyek szeptember 1-től lehessenek kinevezéssel betölteni. Ennek a megvalósítását kérte a bizottság. Elhangzott a bizottsági ülésen, hogy szeptember 1-ig, 2,2 millió forint költségmegtakarítást kell elérni ezen a területen. Felteszem szavazásra, hogy aki ezt a módosítást elfogadja, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 118/2015. (II.24.) önkormányzati határozata Óvónő és dajka álláshelyek betöltéséről Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szóbeli előterjesztést és úgy határozott, hogy a Nagyrévi Óvodánál az óvónő és a dajka álláshelyek augusztus 31. napjáig alternatív módon, gazdaságosan kerüljenek betöltésre. Az álláshelyek kerüljenek meghirdetésre és szeptember 1 napjától közalkalmazotti jogviszonyban kerüljön kinevezésre óvónő és dajka. Felelős: Burka István polgármester Határidő: Folyamatos A határozatról értesülnek: 1) Képviselő-testület tagjai helyben, 2) Burka István - polgármester 3) Keresztes Anita jegyző 4) Őze Józsefné óvoda vezetője 5) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok 6) Könyvtár helyben 7) Irattár 8

9 Burka István: Felteszem szavazásra, hogy aki a költségvetési rendeletet elfogadja, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 25.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra valamint az Önkormányzat intézményi társulásban ellátott feladataira és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre. Az Önkormányzat évi költségvetése 2. (1)A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét ezer forintban, b.) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. c.) a költségvetés egyenlege ezer forint. (2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására ezer forint költségvetési maradvány igénybevételét határozza meg, melyből a.) ezer forint működési célú, b.) forint felhalmozási célú. 9

10 (3) A Képviselő-testület a Nagyrévi Óvoda, mint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervének évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét ezer forintban, b.) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. c.) a költségvetés egyenlege 0 forint. 3. (1) Az Önkormányzat összevont évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzat bontásban, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1.1. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület. (2) Az Önkormányzat kizárólag az 1.2. melléklet szerinti összevont mérlegben rögzített kötelező feladatokat lát el, önként vállalt feladata nincs, államigazgatási feladatokra nem tervez kiadásokat a Képviselő-testület. (3) Az Önkormányzat évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzat bontásban, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a 9.1. melléklet szerint, kötelező feladat bontásban a melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület. (4) A Nagyrévi Óvoda évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzat bontásban a 9.2. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület. (5) A Nagyrévi Óvoda kizárólag a melléklet szerinti kötelező feladatokat lát el, önként vállalt feladata nincs, államigazgatási feladatokra nem tervez kiadásokat a Képviselő-testület. (6) Az Önkormányzat összevont működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását az 2.1. és 2.2. mellékletek tartalmazzák. (1)Az Önkormányzat működési kiadási előirányzata összesen ezer forint, melyből a) személyi juttatások ezer forint, b) munkaadókat terhelő járulékok ezer forint, c) dologi kiadások ezer forint, d) támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások ezer forint, e) szociálpolitikai ellátások ezer forint. (2) Finanszírozási kiadási előirányzata összesen ezer forint, melyből a) államháztartáson belüli megelőlegezések ezer forint, b) irányítószervi támogatás ezer forint. (3) A Nagyrévi Óvoda működési kiadási előirányzata összesen ezer forint melyből, a) személyi juttatások ezer forint, b) munkaadókat terhelő járulékok ezer forint, c) dologi kiadások 810 ezer forint

11 (4) Az Önkormányzat költségvetési kiadása tartalmazza a (2) bekezdésben meghatározott dologi kiadásokon túl a Nagyrévi Óvoda épület fenntartáshoz kapcsolódó kiadásait 850 ezer forint összegben. (1)Az Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai összesen ezer forint, melyből ezer forint komp felújítása, ezer forint egyéb tárgyi eszközök beszerzése. (2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen ezer forint, melyből 800 ezer forint vagyon bérbeadásból származó bevétel és ezer forint felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétel. 6. (1) Az Önkormányzat a 3. melléklet szerint nem rendelkezik adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel. (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzat az 5. melléklet szerint nem tervez a költségvetési évre olyan fejlesztési célokat, melyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé. (4) Az Önkormányzat nem állapít meg általános tartalékot és céltartalékot évre. (5) Az Önkormányzat a 8. melléklet szerint európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program érdekében bevételt, kiadást valamint európai uniós programhoz hozzájárulást évre nem tervez. (6) Az Önkormányzat tervezett költségvetési maradványa ezer forint. (7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. (8) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint határozza meg (9) A Képviselő-testület az Önkormányzat továbbá az irányítása alá tartozó költségvetési szerv éves (engedélyezett) létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát az és mellékletek szerint határozza meg. (10) Az Önkormányzatnak a évi költségvetés készítésekor nincs többéves kihatással járó döntése

12 A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 7. (1) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik külön képviselő-testületi döntés alapján. (2) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak módosítás jogát 500 ezer forint összeghatárig, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát jogszabályi keretek között teljes körűen a Képviselőtestület a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület az előirányzatok módosításának jogát fenntartja magának. Az átruházott hatáskör december 31-ig gyakorolható. (3) A (2) bekezdésben foglalt hatáskör átruházás jogának gyakorlása során tett intézkedésekről a polgármester a soron következő testületi ülésen beszámol a Képviselő-testület részére és javaslatot tesz a költségvetés módosítására. (4) A Képviselő-testület a kiadási és bevételi előirányzatokat szükség szerint, de legalább negyedévenként, a tárgynegyedévet követő hónap 10. napjáig módosítja, az utolsó negyedévet érintően legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal. 8. (1) Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány finanszírozása Képviselő-testületi döntés szerint működési, likviditási célú hitelfelvétel pénzintézettől. (2) A polgármester negyedévenként összesen 500 ezer forintig dönthet a forrás felhasználásáról, melyről a tárgynegyedévet követő első ülésen beszámol a Képviselő-testület részére. (3) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzatával minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek. (4) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor jogszabályban meghatározott értékhatárt figyelembe véve: a) személyi juttatások, b) dologi kiadások, c) ellátottak pénzbeli juttatásai, d) működési célú támogatások, e) beruházások, f) felújítások, g) felhalmozási célú támogatások, h) elszámolásra adott előlegek, i) foglalkoztatottak részére elszámolási kötelezettséggel adott előlegek. 12

13 Záró és hatályba léptető rendelkezések (1)E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. (2)A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 9. Nagyrév, február 24. Burka István polgármester Keresztes Anita jegyző Kihirdetve: február 25. Keresztes Anita jegyző V. Napirend: Az egyes helyi szociális ellátási formákról szóló rendelet módosítása Előadó: Keresztes Anita jegyző Burka István: A Pénzügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta a rendeletet és javasolta a Képviselő-testületnek az elfogadását. Van-e kérdés, vélemény? Nincs. Felteszem szavazásra, hogy aki a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendeletet elfogadja, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet 13

14 Nagyrév Község Önkormányz at Képviselő-testületének 3/2015. (III.01.) rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Nagyrév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.) kapott felhatalmazás alapján alkotja meg a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendeletét. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő, pénzben, valamint természetben biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed Nagyrév Község Önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező személyekre. (2) Az (1) bekezdés tekintetében alkalmazni kell a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. (1)-(3) bekezdéseit. (3) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező rendelkezéseket és az általános eljárási szabályokat az Szt a határozza meg. (4) Az adott ellátásnál alkalmazandó sajátos eljárási szabályok az adott ellátáshoz kapcsolódva kerülnek meghatározásra. (5) A szociális igazgatási eljárásra vonatkozó eljárási szabályokat az Szt. 5.. (1) bekezdése szerint kell alkalmazni. (6) Az eljárást: a) az önkormányzati hivatalnál szóban vagy írásban előterjesztett kérelemre kell, vagy b) hivatalból lehet megindítani. (7) A kérelmet a jogszabályokban, illetve az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal igazolásokkal, nyilatkozatokkal együtt kell benyújtani. (8) Az e rendeletben meghatározott vagyoni helyzetre vonatkozó feltétel meglétét a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozat benyújtásával kell igazolni. A vagyonnyilatkozat II. részét a nyomtatványon szereplő tájékoztató szövegtől eltekintve az adott ellátásnál meghatározott személyi körre vonatkozóan kell kitölteni. 14

15 (9) A hiányosan előterjesztett kérelmek ügyében a hiánypótlási felhívást a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül meg kell tenni. (10) Ha a szociális ellátás iránti igényt nem a jogosult terjeszti elő az eljárást hivatalból kell megindítani. (11) A kérelmezőnek a kérelemben, illetve az annak mellékleteként benyújtott dokumentumokban feltüntetett jövedelem adatokat az Szt ában meghatározottak szerint kell igazolnia. (12) A pénzbeli ellátások kifizetése házipénztárból történő kifizetéssel, folyószámlára utalással történik. (13) A rendszeres pénzbeli települési támogatásokat utólag, minden hónap 5-ig kell folyósítani. (14) Az eseti pénzbeli települési támogatásokat a határozatban meghatározott időpontig kell folyósítani. (15) A természetbeni települési támogatások biztosításának szabályait, határidejét, formáját a vonatkozó határozat rendezi. (16) A rendszeres települési támogatás a támogatásról rendelkező határozatban megjelölt időponttól illeti meg az érintettet azzal, hogy a jogosultság kezdő hónapjában a havi támogatás teljes összegét kell folyósítani. Értelmező rendelkezések 3. A rendeletben szereplő és alkalmazott fogalmak tartalmára vonatkozóan az Szt. 4. -ában foglaltakat kell alkalmazni. II. fejezet Az ellátások megállapítása 4. (1) A képviselő-testület az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokkal kapcsolatos I. fokú hatáskörét a polgármesterre, valamint a Pénzügyi és Szociális Bizottságára ruházza. A hatáskört gyakorló szerv vagy személy az egyes ellátásoknál kerül megnevezésre. (2) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a képviselő-testület települési támogatást állapít meg. A rendszeres ellátások ellenőrzésének szabályai 5. (1) A rendszeres ellátásokra való jogosultságot - ha e rendelet másként nem rendelkezik - legalább évente egy ízben felül kell vizsgálni. (2) A felülvizsgálat lefolytatása és döntésre történő előterjesztése a szociális ügyintéző feladata. (3) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésével, elengedésével, részletfizetés engedélyezésével kapcsolatban az Szt ában foglaltak figyelembe vételével a hatáskörök gyakorlói döntenek. 15

16 III. fejezet Pénzbeli szociális ellátások 6.. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete e rendelet alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt. (2) A pénzbeli települési támogatás formái: Eseti települési támogatás a) rendkívüli települési támogatás b) eseti temetési támogatás Rendszeres települési támogatás a) lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás Rendkívüli települési támogatás 7.. (1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személy rendkívüli települési támogatásra jogosult. (2) Rendkívüli települési támogatásban kivéve a temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított települési támogatást az a személy részesíthető, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a) családban élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%- át (3) A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból is megállapítható. (4) A települési támogatás pénzbeli vagy természetbeni juttatásként is adható. (5) A települési támogatás pénzbeli folyósítása esetén utólagos elszámolási kötelezettség írható elő. (6) A rendkívüli települési támogatás mértéke - a temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás kivételével esetenként és személyenként nem haladhatja meg az 5.000,- Ft-ot. (7) A havi rendszerességgel nyújtott támogatás összege legfeljebb havi 5.000,- Ft lehet. (8) A rendkívüli települési támogatást egy személy egy évben legfeljebb három alkalommal igényelhet. (9) Az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazása szempontjából létfenntartást veszélyeztető helyzetek a következők: a) krónikus, hosszantartó betegségből eredő jövedelem kiesés, b) nyugdíjazás esetén, ellátatlanság ideje c) elemi károsultság, d) egyedülálló esetén ellátatlanság, e) magas gyógyszerköltség, f) egyéb, rendkívüli ok bekövetkezése. (10) A megítélt támogatás összege évente nem haladhatja meg családonként vagy egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíjminimum kétszeresét. 16

17 (11) Nem adható önkormányzati segély annak a családnak, illetve egyedülálló személynek, aki jelentősebb ingó vagyonnal rendelkezik (pl: értékes személygépkocsi, állatállománnyal üzletszerű értékesítéssel foglalkozik, stb.) (12) A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmet jelen rendelet 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és családja jövedelemigazolását, illetve a havi rendszeres jövedelemmel nem rendelkező és pályakezdő személyek esetében az erre vonatkozó nyilatkozatot. (13) Amennyiben a rászorultsággal, illetve a nyújtott önkormányzati segély céljának megfelelő felhasználásával kapcsolatban kétség merül föl, a kérelmező köteles a hivatal által kezdeményezett környezettanulmány végrehajtásában közreműködni. Ha a közreműködést megtagadja, kérelme elutasítható. Temetési támogatás 8.. (1) Települési támogatás címén temetési költségekhez való hozzájárulás nyújtható az eltemettető részére, amennyiben családjában az egy főre jutó havi jövedelem eléri vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedül élő esetén 200 %-át. (2) A temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás összege ,- Ft. (3) A temetési költségekhez való hozzájárulás iránti kérelmet a halálesetet követő 30 napon belül lehet benyújtani. (4) A temetési költségekre tekintettel igényelt települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla másolatát, halotti anyakönyvi kivonat másolatát, valamint a kérelmező és családja jövedelemigazolását. (5) A temetési támogatás megállapítása iránti kérelmet jelen rendelet 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. Rendszeres települési támogatás Települési lakásfenntartási támogatás 9.. (1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások (villanyáram, víz-, gázfogyasztás, csatornahasználat) viseléséhez havi települési támogatás nyújtható. A megállapított támogatást a közüzemi szolgáltatók részére kell átutalni. Az utalást követően a támogatottak adatait és az átutalt összeget az érintett szolgáltatókkal közölni kell. (2) A képviselő-testület a hatáskörét a polgármesterre ruházza át. (3) Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. (4) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás havi összege a) 2.000,- Ft, ha a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem ,- Ft alatt van, 17

18 b) 1.000,- Ft, ha a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem ,- Ft fölött van. (5) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást egy évre kell megállapítani. (6) A kérelmezőt a lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg a határozatban megjelölt időpontig. (7) A támogatás iránti kérelmet (6) kezdésbe foglalt lejárati idő után, meg kell újítani, a támogatás lejártát követő hónapban. (8) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (9) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás megállapítása iránti kérelmet jelen rendelet 2. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 1. mellékelte szerinti vagyonnyilatkozatot, a háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolása, a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolása, valamint a természetbeni ellátásként nyújtott ellátás esetén a fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi beazonosításához szükséges adatokat tartalmazó irat másolatának csatolása. (10) Meg kell szüntetni a támogatást, ha a támogatás folyósítása alatt a jogosult másik lakásba költözik, vagy a jogosult meghal. IV. fejezet Természetben nyújtott szociális ellátások Köztemetés 10.. (1) A haláleset helye szerinti illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. (2) A képviselő-testület a hatáskörét a polgármesterre ruházza át. (3) A köztemetésnél megállapításánál az Szt ában foglaltakat kell alkalmazni. (4) A köztemetés megállapítása iránti kérelmet a jelen rendelet 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. V. fejezet Szociális szolgáltatások 11.. A Képviselő testület a szociális szolgáltatásokat, azok térítési díját külön rendeletben szabályozza 18

19 VI. fejezet ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK Vegyes és záró rendelkezések 12. (1) A rendeletben nem szabályozott kérdésekre az évi III. törvény, rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes helyi szociális ellátásokról szóló 1/2014.(I.08.) önkormányzati rendelete. (3) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Nagyrév, február 24. Burka István polgármester Keresztes Anita jegyző Kihirdetési záradék: Ez a rendelet március 1. napján lett kihirdetve. Keresztes Anita jegyző A mellékletek a jegyzőkönyv mellékleteit képezik. VI. Napirend: Beszámoló a közös hivatal munkájáról Előadó: Keresztes Anita jegyző Burka István: Átadom a szót Keresztes Anita jegyzőnek. Keresztes Anita: A beszámolóban le van vezetve, hogy milyen változásoknak voltunk kitéve mi köztisztviselők. Kimaradt belőle annyi, hogy úgy döntött Nagyrév és Tiszakürt képviselő-testülete is, hogy a már jól működő Közös Hivatali munkát folytatja. Ennyi kiegészítést kívántam tenni. 19

20 Burka István: Van-e kérdés, vélemény? Nincs. Felteszem szavazásra, hogy aki Közös Hivatal munkájáról szóló beszámolót elfogadja, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 119/2015. (II.24.) számú határozata a Közös Hivatal munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közös Hivatal munkájáról szóló beszámolót és azt elfogadja. A határozatról értesülnek: 1) Képviselő-testület tagjai helyben, 2) Burka István - polgármester 3) Keresztes Anita jegyző 4) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok 5) Könyvtár helyben 6) Irattár VII. Napirend: Egyebek Előadó: Burka István polgármester Burka István: Az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről szeretnék beszámolni. Volt Államkincstári ellenőrzés február 19-én, Belvízelvezető árkok ellenőrzése, február 9-én, komp és a révcsónak szemléje, február 12-én, műszaki engedélyt kapott a révcsónak és a komp is. Azért nem tud még elindulni, mivel még parti szemlét kell tartani és vannak dolgok, amik hiányoznak. Hiányzik egy aggregátor, az el lett adva, pedig nem lehetett volna, mivel pályázatból lett vásárolva. Remélem nem lesz ebből gond, hogy megkapjuk az engedélyeket. - Turisztikai fejlesztés tárgyában február 17-én voltunk Cibakházán egy megbeszélésen. Ugyanebben a témában voltam Lakatos István Vidékfejlesztés és Külügyi Irodavezetőnél. Itt arról beszéltünk, hogy ig turisztikai fejlesztésben Nagyrév egy faluházra pályázott 200 millió forintos értéken, de ezzel igazán turisztikai dolog nem jelentkezik. Ezt az egészet át kell tervezni. - Voltam a Horgász Egyesület gyűlésén, hiányolják a haltelepítést. Holt-Tiszával kapcsolatosan már régen akartuk, hogy az Önkormányzati legyen egy része április 15-i képviselő- 20

21 testületi ülésen született egy határozat, ami alapján Nagyrév község tulajdonában került volna a Holt-Tisza egy része. Azonban nem került átírásra mivel a Tiszazug Tsz. tulajdonában volt, a Földhivatalnál levették ezt a széljegyzetet róla, állami tulajdon lett és így az Önkormányzat megigényelheti, díjmentesen juthat hozzá. - Voltam az óvodánál egy szülői értekezleten. Csak egy konfliktust kellett volna kezelni az óvónőnek. - Sárainál a buszmegállóban szolár lámpát kellene tenni, hogy megoldódjon a közvilágítás. A Pénzügyi és Szociális Bizottság is támogatja ezt az elképzelést. - Konyhán az ebéd mennyiségére volt panasz, ezt meg kell vizsgálni. - Szóbeli felajánlás érkezett az Önkormányzathoz 3 db gyepről. Ezt a felajánlást írásban kellett volna megtenni. Azon is el kell gondolkodni, hogy kell-e egyáltalán nekünk gyep. - Megkeresett bennünket a Trabach János cége, hogy a Belsősápon a 054 hrsz. levő csatornát szeretné megvásárolni. Kérik a támogatásunkat. Forgalomképtelen terület jelenleg. Ahhoz, hogy kijelölhessük eladásra, forgalomképessé kell tenni és majd a következő testületi ülésen megtárgyaljuk és kijelölhetjük eladásra. Ha megvalósul a projekt, munkahelyet is tudnának teremteni. Gondolkodjunk el rajta. - A Pénzügyi és Szociális Bizottság javasolta elfogadásra a K&H Biztosító által ajánlott felelősségbiztosítást, erről kell egy határozat és, hogy a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Hisom Traugott Szilárd: Javaslom az 1 éves díjfizetést, mivel az a legkedvezőbb pénzügyileg az Önkormányzatnak. Burka István: Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért a K&H Biztosítóval kötendő felelősségbiztosítási szerződés megkötésével, és azzal, hogy a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírásával, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2015. (II.24.) számú határozata K&H Biztosító Zrt.-vel kötendő felelősségbiztosításról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a K&H Biztosító Zrt. felelősségbiztosítási ajánlatát és azt elfogadja egyszeri éves díjfizetéssel. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. A határozatról értesülnek: 1) Képviselő-testület tagjai helyben, 2) Burka István - polgármester 3) Keresztes Anita jegyző 4) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok 5) Könyvtár helyben 6) Irattár 21

22 Burka István: Van-e még kérdése, véleménye valakinek? Nincs. Mivel több napirend és hozzászólás nincs, Burka István polgármester megköszöni a részvételt és az ülését bezárja. Kmf. Burka István polgármester Keresztes Anita jegyző Jegyzőkönyv hitelesítők: Hisom Traugott Szilárd képviselő Gál József képviselő 22

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. január 7-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. január 7-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-1/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. január 7-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének _1./2014.( I.8. ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 9-14/2015. (II. 27.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/1/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30. napján 11.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 1/2015.(I.30.)

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének.

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének. 387-6/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 22/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat a 2014. évi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

Hatályos: 2015. november 10-től

Hatályos: 2015. november 10-től Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2015. november 10-től

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 7/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 8/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 9/2013. (IV.30.)

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), 10/2010.

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), a 10/2010.

Részletesebben

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-23/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. december 3-án megtartott üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. október 29-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. október 29-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETE 19/2015. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. október 29-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. augusztus 21-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. augusztus 21-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-10 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. augusztus 21-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 40/2014.(VIII.21.) határozata rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtására

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

25. számú JEGYZŐKÖNYV

25. számú JEGYZŐKÖNYV 25. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. november 20. napján 16 órai kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött Képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula, Borbély Vilmosné, Csávás

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, szolgáltatásokról Helesfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 18-án 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 8/1996. (IV. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS EGYES SZOCÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL A 20/1997. (IV. 15.) 2, A 37/1997. (X. 13.) 3, A 48/1997. (XII.

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének a 13/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelettel, és a 12/2015.(X.28.)önkormányzati rendelettel módosított 1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról. Tárkány Község Önkormányzat

Részletesebben

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg.

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg. Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről Annavölgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T:

T Á R G Y S O R O Z A T: 7-10/2012. NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. május 24-én megtartott rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozata 42/2012.(V.24.) számtól 44/2012.(IV.24.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nagyhajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.27.) és a 9/2015. (XI.25.) rendeletével módosított 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Részletesebben

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról 14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról 6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről 1 Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete A szociális juttatások rendszeréről Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL I. FEJEZET

ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL I. FEJEZET ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Écs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2015. február 26-án az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü l i nyilvános üléséről Jelen voltak: Mészáros

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszaug Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 233/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

2. Hatásköri eljárási rendelkezések

2. Hatásköri eljárási rendelkezések Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Majosháza Község Önkormányzatának

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetbe)

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. november 14-én. megtartott. ülésének JEGYZŐKÖNYVE

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. november 14-én. megtartott. ülésének JEGYZŐKÖNYVE TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. november 14-én megtartott ülésének JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: 9/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete A szociális célú tüzelőanyag támogatás

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Záró rendelkezések 6. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) E rendelet 2016. május 31-én hatályát veszti.

Záró rendelkezések 6. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) E rendelet 2016. május 31-én hatályát veszti. Koppányszántó Község Önkormányzati Képviselő-testület 10/2015. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról Koppányszántó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző, Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd 10/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester,

Részletesebben

Települési támogatás. Az önkormányzat rendelete alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt. A települési támogatás formái:

Települési támogatás. Az önkormányzat rendelete alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt. A települési támogatás formái: Települési támogatás Vonatkozó jogszabályok: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

Részletesebben

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves. BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ÁIWZ.AT/ ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ÁIWZ.AT/ ALPOLGÁRMESTERE h l j l O l J L BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ÁIWZ.AT/ ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 16/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 9/2012.(III.28.) önkormányzati

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 13-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 13-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 13-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 20/2013. (XII. 13.) sz. önkormányzati rendelet 21/2013. (XII. 13.) sz. önkormányzati

Részletesebben

8.. Önkormányzati segély

8.. Önkormányzati segély Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló 4/2010. (II. 16.) önkormányzati

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Koppányszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2012. január 31-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2012. január 31-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 248 / 1 /2012 Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2012. január 31-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 1/2012.(I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat Vagyonnyilatkozatokat kezelő ad-hoc

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL (Módosításokkal egységes

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25. 1 Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.) számú rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én (csütörtök) 15 órai kezdettel Konecsni György

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Újfehértó Város Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. JEGYZŐKÖNYV Készült a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 4. napján 9 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei

A rendelet célja, alapelvei Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (III. 27.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról Tömörd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. HATÁROZATOK SZÁMA: 13, 14, 15/2009. 2 Jegyzőkönyv Bak, Sárhida és Zalatárnok

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

A rendelet hatálya. Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési bevételeinek főösszege

A rendelet hatálya. Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési bevételeinek főösszege Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( II....) önkormányzati rendelete Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/15/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének _46_/2011.(V.09.) képviselő-testületi

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. augusztus 31-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. augusztus 31-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-24/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. augusztus 31-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 234/2015.(VIII.31.) számú határozata Napirend elfogadásáról 235/2015.(VIII.31.)

Részletesebben

KÖMLŐD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006.(VIII.30.) sz. rendelete. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

KÖMLŐD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006.(VIII.30.) sz. rendelete. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról KÖMLŐD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2006.(VIII.30.) sz. rendelete A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 13-án megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/18/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1 Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről A Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testülete

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 14.) KT. számú rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 11/1-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

2. természetben nyújtott ellátások:

2. természetben nyújtott ellátások: Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 11/2011.(IX.19.) számú önkormányzati rendelete Németbánya Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.(VI.2.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról egységes szerkezetben az 1/2009.(III.2.), 24/2009.(IX.28.),

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben