ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK"

Átírás

1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 8/1996. (IV. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS EGYES SZOCÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL A 20/1997. (IV. 15.) 2, A 37/1997. (X. 13.) 3, A 48/1997. (XII. 18.) 4, A 2/1998. (II. 1.) 5, A 18/1998.(VII. 1.) 6, A 23/1998.(X. 5.) 7, A 27/1998. (IX. 29.) 8, A 29/1998. (XII. 3.) 9, A 11/1999. (IV. 12.) 10, A 23/1999. (VII. 21.) 11, A 19/2000. (V. 17.) 12, A 21/2001. (VII. 9.) 13, A 48/2001. (2002. I. 11.) 14, A 25/2003. (IX. 23.) 15, A 32/2003. (IX.8.) 16, A 5/2004. (II. 12.) 17, A 23/2004. (VI. 7.) 18, A 47/2004. (XII. 8.) 19, A 5/2005. (II. 9.) 20, A 21/2005. (V. 12.) 21, A 35/2005. (IX. 14.) 22, A 43/2005. (X. 5.) 23, A 46/2005. (X. 28.) 24, A 12/2006. (III. 13.) 25, A 24/2006. (IV. 13.) 26, A 49/2006. (XI. 6.) 27, A 6/2007. (II. 28.) 28, A 22/2007. (IV. 27.) 29, A 38/2007. (VI. 29.) 30, A 47/2007. (VIII. 31.) 31, AZ 56/2007. (X. 2.) 32, AZ 1/2008. (II. 12.) 33, A 30/2008. (VI. 30.) 34 AZ 53/2008. (IX. 30.) 35, AZ 1/2009. (II. 9.) 36, A 13/2009. (III. 30.) 37, A 34/2009. (VIII. 27.) 38, A 44/2009. (IX. 30.) 39, AZ 5/2010. (II. 15.) 40, A 19/2010. (V. 7.) 41, AZ 55/2010. (XI. 26.) 42, A 2/2011. (I. 31.) 43, A 35/2011. (VII.11.) 44, AZ 57/2011. (XI. 4.) 45, AZ 5/2012. (I. 30.) 46, A 14/2012. (III. 30.) 47 ÉS A 39/2012. (IX. 17.) 48 RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BEVEZETÉS 1 Elfogadva: március 6. 2 Elfogadva: április 3. Hatálybalépésével egyidejűleg a 22/1996. (VI. 10.) rendelet hatályát veszti. 3 Elfogadva: szeptember 18. Hatályos: december 31-éig 4 Elfogadva: december Elfogadva: január Elfogadva: június Elfogadva: szeptember Elfogadva: szeptember 28. Hatályos: december 3-éig 9 Elfogadva: december Elfogadva: március Elfogadva: június Elfogadva: április Elfogadva: június Elfogadva: december Elfogadva: augusztus Elfogadva: augusztus Elfogadva: február Elfogadva: május Elfogadva: november Elfogadva: február Elfogadva: május Elfogadva: augusztus Elfogadva: szeptember Elfogadva: október Elfogadva: március Elfogadva: április Elfogadva: október Elfogadva: február Elfogadva: április Elfogadva: június Elfogadva: augusztus Elfogadva: szeptember Elfogadva: február Elfogadva: június Elfogadva: szeptember Elfogadva: február Elfogadva: március Elfogadva: augusztus Elfogadva: szeptember Elfogadva: február Elfogadva: április 28. Hatályos: május 8-ától 42 Elfogadva: november 25. Hatályos: november 26-ától. Alkalmazására lásd még ugyan e rendelet 3. (2) bekezdését. 43 Elfogadva: január 27. Hatályos: január Elfogadva: június 30. Hatályos: július Elfogadva: október Elfogadva: január 26. Hatályos: február 1-jétől. 46 Elfogadva: január 26. Hatályos: február 1-jétől. 47 Elfogadva: március 29. Hatályos: április 1j-jétől. 48 Elfogadva: szeptember 13. Hatályos: szeptember 18-ától.

2 1. 1 Budapest Főváros Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) alapján az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet célja 2. E rendelet célja a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében egyes szociális ellátások formáinak, az ellátásokra való jogosultság feltételeinek, valamint érvényesítésének helyi szabályozása. A rendelet hatálya 3. 2 Ha jogszabály, vagy e rendelet másként nem rendelkezik, a rendelet hatálya kiterjed a) az Szt. 3. (1)-(3) bekezdése szerint Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel rendelkezőkre, valamint b) az Szt. 6. -a alapján azon hajléktalan személyekre, akik az ellátás igénybevételekor nyilatkozatukban tartózkodási helyként Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat illetékességi területét jelölték meg. Hatásköri és eljárási rendelkezések 4. 3 (1) 4 Az e rendeletben szabályozott önkormányzati szociális feladat- és hatásköröket a Képviselő-testület I. fokon a Polgármesterre, valamint az Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság 5 ra ruházza (I. fokú hatáskör). (2) 6 A szociális ellátás és támogatás iránti igényt Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztályánál 7, valamint a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájánál lehet előterjeszteni az önkormányzat által rendszeresített, az e rendelet 1. sz. függelékében, illetve az egyéb jogszabályban előírt igénylőlapon, az abban felsorolt kötelező mellékletek csatolásával. (3) 8 A szociális ellátás és támogatás iránti kérelmeket érdemi döntés meghozatalára a Szociális Szolgáltató Főosztály 9 készíti elő. (4) 10 A Polgármester és az Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság 11 önkormányzati jogkörben hozott hatósági határozata, illetve végzése ellen a Képviselőtestülethez címzett, de a Polgármesteri Hivatal Szociális és Szolgáltató Főosztályánál 12 benyújtandó illetékmentes fellebbezésnek van helye. (II. fokú eljárás). (5) 13 A Képviselő-testület elvi egyetértése esetén az Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság 14 határozata alapján támogatás adható kérelemre, illetve pályázati eljárás keretében: - tanulók és idősek nyári táboroztatására, idősek szabadidős tevékenységével kapcsolatos rendezvényekhez, - egyéb speciális ellátásokhoz, 1 Módosította: 46/2005. (X. 28.) Ör Módosította: 35/2011. (VII.11.) Ör Új szövegét megállapította: 46/2005. (X. 28.) Ör Módosította: 6/2007. (II. 28.) Ör. 2. (1) bekezdés 5 Módosította: 35/2011. (VII.11.) Ör. 4. (4) 6 Módosította: 49/2006. (XI. 6.) Ör. 19. (2) bekezdés 6. pontja 7 Módosította: 6/2007. (II. 28.) Ör. 12. (3) bekezdés 8 Módosította: 6/2007. (II. 28.) Ör. 12. (2) bekezdés 1. pontja 9 Módosította: 6/2007. (II. 28.) Ör. 12. (3) bekezdés 10 Módosította: 49/2006. (XI. 6.) Ör. 19. (2) bekezdés 6. pontja 11 Módosította: 35/2011. (VII.11.) Ör. 4. (4) 12 Módosította: 6/2007. (II. 28.) Ör. 12. (3) bekezdés 13 Módosította: 6/2007. (II. 28.) Ör. 2. (2) bekezdés 14 Módosította: 35/2011. (VII.11.) Ör. 4. (4) 15 Hatályon kívül helyzete: 30/2008. (VI. 30.) Ör. 2. (3) bekezdés a) pontja 16 Hatályon kívül helyezte: 47/2007. (VIII. 31.) Ör. 2. (2) bekezdés a) pontja 2

3 - egyházi, karitatív és civil szervezetek segítésére. (6) 1 Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, új megállapítás esetén, a rendszeres segély a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg. (7) Indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező szerv a kötelező mellékleteken kívül egyéb, a kérelem elbírálásához szükséges mellékletek bekérését is elrendelheti. (8) Az e rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelmek kizárólag személyesen, vagy postai úton nyújthatók be. A Polgármesteri Hivatalban a szociális igazgatási, valamint a szociális ellátásokhoz kapcsolódó feladatok elvégzése során az elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség. (9) 2 A szociális ellátást igénylő háztartás szociális helyzetéről az érdemi döntést előkészítő hivatali egység környezettanulmány készítése során - pontosan tájékozódhat, szükség szerint az önkormányzati intézmények bevonásával. (10) 3 Az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokra való jogosultság elbírálása során a jövedelemszámításánál az Szt. 10. (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak az irányadók. (11) 4 Az e rendeletben szabályozott havi rendszerességgel folyósított pénzbeli ellátások utólag, minden hónap 5. napjáig kerülnek folyósításra. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése 5. 5 (1) A Ket. 6. -ban szabályozott jóhiszeműség megsértése esetén, illetve az Szt ban szabályozott jogosulatlanul igénybe vett ellátást a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevő köteles visszafizetni. (2) 6 Indokolt esetben az Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság részletfizetést engedélyez, amennyiben az egyösszegű visszafizetés a család, vagy személy létfenntartását veszélyeztetné. (3) Indokolt esetben a Képviselő-testület engedélyezi a visszafizetésre kötelezett összeg elengedését, amennyiben a visszafizetés a család, vagy személy létfenntartását veszélyeztetné. Az ellátások formái 6. (1) 7 A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli, illetve természetbeni szociális ellátás nyújtható. (2) 8 A Képviselő-testület szociális rászorultság esetén a szociális alapellátás keretében a jogosult számára - 9, - az Szt. 43/B. (1) bekezdése szerinti ápolási díjat, - átmeneti segélyt, - temetési segélyt - 10 állapít meg az Szt, valamint e rendeletben (továbbiakban: Szr.) meghatározott feltételek szerint (a továbbiakban: rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások). (3) 11 II. PÉNZBELI ELLÁTÁSOK Lakásfenntartási támogatás (LFT) 1 1 Módosította: 38/2007. (VI. 29.) Ör Beiktatta: 6/2007. (II. 28.) Ör. 2. (3) bekezdés 3 Beiktatta: 1/2008. (II. 12.) Ör Beépítette: 1/2009. (II. 9.) Ör. 1.. Hatályos: július 1. napjától. 5 Új szövegét megállapította: 46/2005. (X. 28.) Ör Módosította: 35/2011. (VII.11.) Ör. 4. (4) 7 Módosította: 46/2005. (X. 28.) Ör Módosította: 6/2007. (II. 28.) Ör A (2) bekezdésből a lakásfenntartási támogatás szövegrészt hatályon kívül helyezte: 5/2012. (I. 30.) Ör. 3. (4) bekezdés a) pontja. Hatálytalan: február 1-jétől. Rendelkezéseit a december 31. napját követően indult eljárások esetében kell alkalmazni. 10 Hatályon kívül helyezte: 5/2010. (II. 15.) Ör. 3. (3) bekezdés a) pontja 11 Hatályon kívül helyezte: 46/2005. (X. 28.) Ör Megállapította: 25/2003. (IX. 23.) Ör Hatályon kívül helyezte: 25/2003. (IX. 23.) Ör. 6. 3

4 Lakásfenntartási támogatás mértéke /B. 5 Lakhatási támogatás 6 12/C. 7 (1) A lakásfenntartás havi költségeinek csökkentése, illetve a lakhatás megőrzése érdekében lakhatási támogatás annak a személynek állapítható meg, aki a kerületben érvényes lakcímmel rendelkezik, továbbá a lakásban vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben az alábbi jogcímek valamelyike szerint életvitelszerűen lakik: a) bérlő, b) bérlőtárs, c) albérlő, d) tulajdonos, e) tulajdonostárs, f) lízingbevevő, g) a lakásba bejelentett jogcím nélküli lakos. (2) Nem jogosult lakhatási támogatásra az a személy, aki vagy akinek a háztartásában élő egyéb személy vagyonnal rendelkezik. (3) A lakhatási támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 12/D. 8 (1) A lakásfenntartás havi költségeinek csökkentése érdekében rendszeres lakhatási támogatás állapítható meg a) annak az előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülékkel (továbbiakban: készülék) rendelkező háztartásnak, amelyben az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, vagy b) annak az egyedül élő személynek, akinek háztartásában a fogyasztási egységre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, és akinek az Szt. 38. (1) bekezdés a) pontja szerinti normatív lakásfenntartási támogatás iránti kérelmét az Szt. 38. (2) bekezdésben meghatározott jövedelmi feltételekre tekintettel elutasították, vagy a jövedelmi feltételek alapján arra nem jogosult. (2) Az egy fogyasztási egység kiszámításánál az Szt. 38. (2a) (2c) bekezdéseiben foglaltakat kell alkalmazni. (3) A rendszeres lakhatási támogatás havi összege 2500 Ft. 12/E. 9 (1) Az Önkormányzat a rendszeres lakhatási támogatást a (2) bekezdésben foglalt kivétellel természetbeni ellátás formájában a lakásfenntartás azon kiadásához nyújtja, amely megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. (2) Amennyiben a kérelmező önkormányzati bérlakásban él, a rendszeres lakhatási támogatás a bérbeadó részére kerül átutalásra. (3) A 12/D. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben, amennyiben a lakásfenntartási támogatás elutasító határozat kézhezvételét követő 30 napon belül a rendszeres lakhatási támogatás iránti kérelem benyújtásra kerül, a kérelem elbírálása során a jogosultság vizsgálata a lakásfenntartási támogatás iránti kérelem elbírálása során számított egy fogyasztási egységre jutó jövedelemmel történik. 1 A rendelet lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezéseit a hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 23/2004. (VI. 7.) Ör. 10. (2) bekezdés 2 Hatályon kívül helyezte: 5/2012. (I. 30.) Ör. 3. (4) bekezdés b) pontja. Hatálytalan: február 1-jétől. Rendelkezéseit a december 31. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 3 Hatályon kívül helyezte: 5/2005. (II. 9.) Ör pontja 4 Hatályon kívül helyezte: 5/2012. (I. 30.) Ör. 3. (4) bekezdés c) pontja. Hatálytalan: február 1-jétől. Rendelkezéseit a december 31. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 5 Hatályon kívül helyezte: 35/2011. (VII.11.) Ör. 4. (3) 6 Beiktatta: 14/2012. (III. 30.) Ör Beiktatta: 14/2012. (III. 30.) Ör Beiktatta: 14/2012. (III. 30.) Ör Beiktatta: 14/2012. (III. 30.) Ör. 1. 4

5 (4) A lakás nagyságát adásvételi-, bérleti-, lízingszerződéssel vagy tulajdoni lappal hitelt érdemlően igazolni kell. Amennyiben kérelmező ezt nem tudja igazolni, úgy a szükséges iratot az illetékes ingatlan- vagy építésügyi hatóság bevonásával a Hivatal szerzi be. (5) A rendszeres lakhatási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától számított 12 hónapra állapítható meg. (6) A rendszeres lakhatási támogatást minden hónap 25-éig kerül folyósításra. (7) Ha a 12/D. (1) bekezdésében meghatározott jogosultság feltételeiben bekövetkező változásra tekintettel a támogatásra való jogosultság megszűnik, az ellátás folyósítását a változás bekövetkezte hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni. 12/F. 1 (1) Az Önkormányzat a lakhatás megőrzése, valamint közüzemi adósság felhalmozásának megelőzése céljából egyszeri lakhatási támogatást nyújt a) a készülék felszerelésének költségéhez, vagy b) 1 havi részletnek a megfizetéséhez abban az esetben, ha a kérelmező a felhalmozott tartozása rendezésének érdekében a szolgáltatóval részletfizetési megállapodást kötött, és a további tartozás felhalmozásának elkerülése érdekében készüléket szereltetett fel. (2) Egyszeri lakhatási támogatás nyújtható annak a háztartásnak vagy egyedül élőnek, aki megfelel a 12/D. (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek. (3) Az egyszeri lakhatási támogatás összege a) az (1) bekezdés a) pont szerinti esetben a készülék felszerelésének költsége készülékenként, b) az (1) bekezdés b) pont szerinti esetben megállapodásonként 1 havi részlet, legfeljebb azonban Ft. 12/G. 2 (1) A 12/F. (1) bekezdés a) pont szerinti esetben a támogatás a készülék felszerelését követően, utólag kerül kifizetésre. (2) Az 12/F. (1) bekezdés b) pont szerinti esetben a támogatás a megállapodás időtartama alatt legfeljebb 1 alkalommal állapítható meg, a szolgáltató felé történő utalással. (3) Az egyszeri lakhatási támogatás iránti kérelemhez a) a készülék felszerelésének tényét igazoló hivatalos irat és a költségét igazoló, befizetett csekkszelvény, vagy b) a megkötött részletfizetési megállapodás másolatát csatolni szükséges /A-14/G. 5 Szociálisan rászoruló energiafogyasztók támogatása 6 14/H. 7 (1) Az Önkormányzat a szociálisan rászoruló energiafogyasztók támogatására pályázato(ka)t nyújt be a HÉRA Alapítványhoz, az Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint. (2) Az (1) bekezdés vonatkozásában szociálisan rászoruló energiafogyasztónak minősül a Szt. 38. (2) bekezdésében 8 foglalt jövedelmi feltételeknek megfelelő olyan háztartás, melynek egyik tagja sem rendelkezik vagyonnal. (3) 9 Energiafogyasztók támogatása iránt egy háztartásból csak egy személy, és évente csak egy alkalommal nyújthat be kérelmet. 10 (4) 1 A kérelemhez minden esetben csatolni szükséges a fűtést biztosító szolgáltató által kibocsátott számlát. A FŐTÁV Zrt. Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság fogyasztói kizárólag e szolgáltató felé történő utalással részesülhetnek a támogatásban. 1 Beiktatta: 14/2012. (III. 30.) Ör Beiktatta: 14/2012. (III. 30.) Ör Hatályon kívül helyezte: 35/2011. (VII.11.) Ör. 4. (3) 4 Hatályon kívül helyezte: 35/2011. (VII.11.) Ör. 4. (3) 5 Hatályon kívül helyezte: 32/2003. (IX. 8.) Ör. 9. (2) bekezdés 6 Beiktatta: 13/2009. (III. 30.) Ör Beiktatta: 13/2009. (III. 30.) Ör Módosította: 5/2012. (I. 30.) Ör. 3. (3) bekezdése. Hatályos: február 1-jétől. Rendelkezéseit december 31. napját követően indult eljárások esetében kell alkalmazni. 9 Módosította: 5/2010. (II. 15.) Ör Módosította: 35/2011. (VII.11.) 4. (3) 5

6 (5) 2 A pályázat eredményéről, a megítélt támogatás összegéről a Szociális Szolgáltató Főosztály a HÉRA Alapítvány értesítése alapján tájékoztatja a kérelmezőt. A jogosultsági feltételek nem teljesülése esetén a támogatás iránti kérelmet a Szociális Szolgáltató Főosztály nem továbbítja a HÉRA Alapítvány felé, és az erről szóló döntésről a kérelmezőt értesíti. (6) 3 A megítélt támogatást a HÉRA Alapítvány közvetlenül átutalja a közüzemi szolgáltató számlájára. Ápolási díj (1) Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. (2) 5 Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Szt. 41. (1) bekezdésében szabályozott eseteken kívül ápolási díjat állapít meg annak a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. b) pontjában meghatározott hozzátartozónak, aki tartósan beteg 18. év feletti személy gondozását, ápolását végzi, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100%-át, egyedülálló esetén annak 150%-át nem haladja meg. (3) A (2) bekezdés szerinti ápolási díjra való jogosultság megállapításánál, illetve megszűntetésénél a Szt ai az irányadók. (4) 6 A (2) bekezdésben meghatározott ápolási díj mértéke megegyezik az éves költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80%-ával. (5) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a külön jogszabályban meghatározott igénylőlapot és annak mellékleteit. (6) Az ápolást végző személynek segítség nyújtható, illetve az ápolt személy átmenetileg, de egybefüggően legfeljebb egy hónapos időtartamban ellátható a házi segítségnyújtás keretében, ha a) az ápolt személy egészségi állapota ezt indokolja, b) az ápolást végző személy akadályoztatása miatt az ápolási tevékenységet nem tudja ellátni. (7) 7 Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit az Önkormányzat az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény bevonásával kétévente legalább egyszer felülvizsgálja. (8) 8 (9) 9 Az ápolást végző személy ápolási kötelezettségének abban az esetben nem tesz eleget, ha az ápolt személy a) közvetlen lakókörnyezete elhanyagolt, nem tiszta b) nincs megfelelő hőmérséklet biztosítva c) nincs megfelelően élelmiszerrel ellátva d) állapotában beállt változásról kezelőorvosát az ápolást végző személy nem tájékoztatja e) a szükséges ápolási feltételeket az ápolást végző személy nem biztosítja, gyógyszereiről és a szükséges ápolási eszközökről nem gondoskodik f) felügyeletét a szükséges mértékben nem látja el, illetve akadályoztatása esetén arról nem gondoskodik. (10) 10 Amennyiben az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény 11 az ápolási kötelezettség elmulasztását észleli, tájékoztatja az Önkormányzatot intézkedés megtétele céljából. Az Önkormányzat jelzéssel fordul az Óbudai Gondozási Központ felé a) az ápolási tevékenység ellenőrzése végett, ha az ápolási kötelezettség elmulasztását valószínűsíti b) környezettanulmány elkészítése céljából az ápolási díjra való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatához. (11) 12 1 Beiktatta: 19/2010. (V. 7.) Ör Számozását módosította: 19/2010. (V. 7.) Ör Számozását módosította: 19/2010. (V. 7.) Ör Szövegét megállapította: 43/2005. (X. 5.) Ör Módosította: 5/2012. (I. 30.) Ör. 1. Hatályos: február 1-jétől. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 6 Módosította: 5/2012. (I. 30.) Ör. 1. (2) bekezdés. Hatályos: február 1-jétől. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 7 Módosította: 5/2012. (I. 30.) Ör. 1. (3) bekezdés. Hatályos: február 1-jétől. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 8 Hatályon kívül helyezte: 6/2007. (II. 28.) Ör. 12. (2) bekezdés 2. pontja 9 Számozását módosította: 12/2006. (III. 13.) Ör. 1. (3) bekezdés 10 Számozását módosította: 12/2006. (III. 13.) Ör. 1. (3) bekezdés 11 Módosította: 55/2010. (XI. 26.) Ör. 1.. Hatályos: január 1-jétől. 12 Hatályon kívül helyezte: 6/2007. (II. 28.) Ör. 12. (2) bekezdés 3. pontja 6

7 (12) 1 Az Önkormányzat az ápolást végző személy ápolási kötelezettségének teljesítését bármikor ellenőrizheti. (13) A (12) bekezdésben szabályozott ellenőrzést követően az Önkormányzat az ápolási díjra való jogosultság megszüntetéséről határozatban dönt, ha a) az ellenőrzés során azt tapasztalja, hogy az ápolást végző személy ápolási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy b) az ápolást végző személy az ellenőrzés lefolytatását nem teszi lehetővé, és ezáltal az ápolási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése nem lehetséges. (14) 2 Kiskorú ápolt esetén a környezettanulmány elkészítésébe Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálata is bevonható. Átmeneti segély (1) Az Önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére e rendeletben meghatározott átmeneti segélyt állapíthat meg. (2) Átmeneti segélynek minősül: a) az esetenként adott átmeneti segély, b) 4 a (9)-(12) bekezdésben szabályozott rendszeresen folyósított átmeneti segély, c) a 17. (1) és (3) bekezdése alapján méltányossági jogkörben adható átmeneti segély, d) 5 az (5)-(7) bekezdés alkalmazása során a (16)-(21) bekezdésben szabályozott rendszeresen folyósított átmeneti segély három hónapot meghaladóan fennálló jogosultság esetén. (2a) 6 (3) a) Átmeneti segély nyújtható annak a családnak, melyben az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át. b) Egyedülálló személy, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén, illetve, ha a családban valamely családtag tartós betegsége áll fenn, indokolt esetben átmeneti segély nyújtható akkor is, ha az egy főre jutó jövedelem az említett mértéket meghaladja, de nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át. c) Egyedülélő személy esetében átmeneti segély nyújtható akkor is, ha jövedelme az említett mértéket meghaladja, de nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 220%-át. (4) Az esetenként adható átmeneti segély egy alkalommal kifizetésre kerülő összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át. (5) 7 Átmeneti segély az (1)-(4) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével négy alkalommal adható a háztartásnak, ha a tárgyévben a) tagjai közül senki nem vett igénybe aa) lakásfenntartási támogatást, rendszeres lakhatási támogatást, ápolási díjat, aktív korúak ellátását, ab) adósságcsökkentési támogatást, vagy b) tagjai közül valakinek az aa) pontban meghatározott ellátási formára való jogosultsága három hónapot meg nem haladóan állt vagy áll fenn. (6) 8 Egy évben legfeljebb három alkalommal nyújtható átmeneti segély, az (1)-(4) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével annak a háztartásnak, melynek tagjai közül valaki részére a tárgyévben adósságcsökkentési támogatást, vagy három hónapot meghaladóan ápolási díjat, aktív korúak ellátását, lakásfenntartási támogatást állapítottak meg. (7) 9 Egy évben két alkalommal részesülhet átmeneti segélyben az a háztartás, melynek tagjai közül valakinek a tárgyévben három hónapot meghaladóan rendszeres lakhatási támogatásra való jogosultsága fennáll vagy fennállt, függetlenül attól, hogy a háztartás tagjai közül valaki a tárgyévben részesül, részesült-e a (6) bekezdésben felsorolt ellátások valamelyikében. 1 Beiktatta: 1/2008. (II. 12.) Ör. 4. (2) bekezdés 2 Beiktatta: 5/2010. (II. 15.) Ör. 2. (2) bekezdés 3 Új szövegét megállapította: 6/2007. (II. 28.) Ör Módosította: 39/2012. (IX. 17.) Ör. 1. (1) bekezdés 5 Módosította: 39/2012. (IX. 17.) Ör. 1. (2) bekezdés 6 Hatályon kívül helyezte: 39/2012. (IX. 17.) Ör. 4. (2) bekezdés 7 Módosította: 39/2012. (IX. 17.) Ör. 1. (3) bekezdés 8 Módosította: 39/2012. (IX. 17.) Ör. 1. (4) bekezdés 9 Módosította: 39/2012. (IX. 17.) Ör. 1. (5) bekezdés 7

8 (8) 1 A (5) (7) bekezdésben foglalt feltételek szerint részesülhet átmeneti segélyben az az öregségi nyugdíjban vagy rokkantsági ellátásban részesülő egyedülélő személy, akinek jövedelme a (3) bekezdés c) pontjában foglalt jövedelemhatárt meghaladja, azonban nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 240%- át. (9) Megállapítható rendszeresen folyósított átmeneti segély adósságcsökkentéshez az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 21/2005.(V.12.) rendelet 4. (3) bekezdése alapján, vagy annak, aki e rendelet december 31-éig hatályos 14/A-14/G. -a alapján vesz részt az adósságkezelési programban, ha a) az adós adóssága rendezésére az adósságkövetelés jogosultjával részletfizetési és b) az adósságkezelési tanácsadást végző szervvel együttműködési megállapodást köt. (10) Az átmeneti segély összege megegyezik a részletfizetés havi összegével, de nem haladhatja meg havonta a megállapítása időpontjában érvényes öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30 %-át, mely összeg az adósságkövetelés jogosultjához kerül átutalásra. (11) 2 Az átmeneti segély folyósításának kezdő időpontja a kérelem benyújtása hónapjának első napja. A folyósítás vége nem haladhatja meg az adósságkezelési tanácsadást végző szervezettel kötött együttműködési megállapodásban, és az adósságkövetelés jogosultjával kötött részletfizetési szerződésben foglalt időtartam hónapjának utolsó napját. A folyósítás jogosultsági feltételeit a Polgármesteri Hivatal évente legalább egyszer felülvizsgálja. (12) Az adósságkezelési tanácsadást folytató szerv köteles haladéktalanul jelezni a Polgármesteri Hivatalnak, amennyiben az adós az együttműködési megállapodásban foglaltaknak nem tesz eleget. Az együttműködési megállapodás adós általi megszegése az átmeneti segély megszüntetését vonja maga után. (13) Az Szt. 45. (5) bekezdése értelmében a hajléktalanok segélyezése a Fővárosi Önkormányzat feladata. (14) 3 Nem állapítható meg átmeneti segély annak a személynek (családnak), amelynek valamely tagja vagyonnal rendelkezik, kivéve az előre nem látható okból kifolyólag létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személyeket (családokat). Nem minősül rendkívüli élethelyzetnek a rendszeresen vagy tartósan fennálló létfenntartást veszélyeztető élethelyzet. (15) 4 Az átmeneti segély összegének megállapítása során a Polgármesteri Hivatal figyelembe veszi a kérelmező háztartásában élők jövedelmi viszonyait. (16) 5 Megállapítható rendszeresen folyósított átmeneti segély szociálisan rászorult személyek részére egészségi állapotuk megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásaik csökkentése érdekében (továbbiakban: gyógyszertámogatás). (17) 6 Gyógyszertámogatásra jogosult az a személy - a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően -, akinek közgyógyellátás iránti kérelmét elutasították, mert havi rendszeres gyógyító ellátásának az egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja (továbbiakban: rendszeres gyógyító ellátás költsége) az e rendelet 23. -ában szabályozott havi gyógyító ellátás költséghatárát nem érte el, azonban elismert havi rendszeres gyógyszerköltsége meghaladta a 2.000,-Ft-ot. (18) 7 A gyógyszertámogatás havi összege az elismert havi rendszeres gyógyszerköltség 70 %-a, de maximum 6.000,- Ft. (19) 8 A gyógyszertámogatás megállapítására irányuló kérelmet a) a közgyógyellátás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozat formájában, illetve b) önállóan, a közgyógyellátás iránti kérelem elutasító határozatának jogerőre emelkedésétől számított 90 napon belül lehet benyújtani. (20) 9 A gyógyszertámogatásra való jogosultság kezdő napja a) a (19) bekezdés a) pontja szerinti esetben a közgyógyellátás iránti kérelem elutasító határozatának jogerőre emelkedését követő nap, b) a (19) bekezdés b) pontja szerinti esetben a kérelem benyújtásának napja, c) amennyiben kérelmező a kérelem benyújtásának időpontjában közgyógyellátásra való jogosultsággal rendelkezik, a közgyógyellátás érvényessége utolsó napját követő nap. 1 Módosította: 39/2012. (IX. 17.) Ör. 1. (6) bekezdés 2 Módosította: 47/2007. (VIII. 31.) Ör. 2. (2) bekezdés b) pontja 3 Beiktatta: 38/2007. (VI. 29.) Ör. 6. (1) bekezdés 4 Beiktatta: 38/2007. (VI. 29.) Ör. 6. (2) bekezdés 5 Beiktatta: 1/2008. (II. 12.) Ör. 5. (2) bekezdés 6 Beiktatta: 1/2008. (II. 12.) Ör. 5. (2) bekezdés 7 Beiktatta: 1/2008. (II. 12.) Ör. 5. (2) bekezdés 8 Beiktatta: 1/2008. (II. 12.) Ör. 5. (2) bekezdés 9 Beiktatta: 1/2008. (II. 12.) Ör. 5. (2) bekezdés 8

9 (21) 1 A gyógyszertámogatásra való jogosultság egy év időtartamra kerül megállapításra azzal, hogy amennyiben a jogosult ezen időtartam alatt jogosultságot szerez közgyógyellátásra, a részére megállapított gyógyszertámogatást e naptól meg kell szüntetni. (22) 2 A gyógyszertámogatásra jogosult személy halála esetén a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 9. (7) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. Dunai árhullám okozta károk enyhítése 3 16/A. 4 Átmeneti gyorssegély (a továbbiakban: gyorssegély) állapítható meg jövedelemre tekintet nélkül a évi dunai árhullám okozta károk enyhítésére azon károsultak részére, akiket az Önkormányzat otthonaikból kiköltöztetett. (2) A gyorssegély összege Ft/fő. (3) A gyorssegély iránti kérelem elbírálásánál nem kell alkalmazni a 16. (1) bekezdés d) pontjában, illetve a 16. (6), (7) és (8) bekezdésében foglaltakat. (4) 5 A gyorssegély iránti kérelmet az erre rendszeresített adatlapon (2. számú melléklet) a Szociális Szolgáltató Főosztályon 6 kell benyújtani, amelyen meg kell jelölni a gyorssegély igénylésének indokát. Méltányossági jogkör 17. (1) 7 Indokolt esetben az Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság 8 jóváhagyásával a 16. (4) 9 bekezdésében meghatározottnál magasabb összegű átmeneti segély állapítható meg annak a személynek, aki létfenntartását veszélyeztető helyzetbe került, vagy elemi kárt szenvedett és a 16. -ban meghatározott feltételeknek megfelel. (2) 10 A támogatás összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét. (3) 11 A Képviselő-testület kérelemre, évente egy alkalommal azon kérelmező családok részére, akiknek átmeneti segély iránti kérelmét mind első-, mind másodfokon érdemi okból elutasították átmeneti segélyt állapíthat meg jövedelemhatártól és vagyoni helyzettől függetlenül. A kérelmeket a fellebbezéssel egyidejűleg, vagy a másodfokú döntés kézhezvételét követő 15 napon belül lehet benyújtani. (4) 12 Amennyiben a kérelmező az (1) bekezdésben meghatározott átmeneti segélyt valamely szolgáltatónál felhalmozott tartozásának megfizetéséhez kérelmezi, továbbá olyan szolgáltatónál is áll fenn hátraléka, melynél lehetőség van előrefizetős mérő készülék működtetésére, a Bizottság dönthet úgy, hogy a megállapított segély folyósítását a készülék felszereltetéséhez köti. 17/A (1) 14 A megállapított átmeneti segély folyósítása postai úton, vagy fizetési számlára 15 utalással történik. (2) Rendkívüli esetben a megállapított átmeneti segély összege készpénzben kifizethető. Temetési segély 1 Beiktatta: 1/2008. (II. 12.) Ör. 5. (2) bekezdés 2 Beiktatta: 34/2009. (VIII. 27.) Ör Beépítette: 24/2006. (IV. 13.) Ör Beépítette: 24/2006. (IV. 13.) Ör Módosította: 49/2006. (XI. 6.) Ör. 19. (2) bekezdés 6. pontja 6 Módosította: 6/2007. (II. 28.) Ör. 12. (3) bekezdés 7 Módosította: 6/2007. (II. 28.) Ör Módosította: 35/2011. (VII.11.) Ör. 4. (4) 9 Módosította: 5/2010. (II. 15.) Ör. 3. (2) bekezdés b) pontja 10 Módosította: 20/1997. (IX. 15.) Ör. 11. (2) bekezdés 11 Módosította: 35/2011. (VII.11.) Ör Módosította: 39/2012. (IX. 17.) Ör Hatályon kívül helyezte: 19/2000. (V. 17.) Ör Módosította: 46/2005. (X. 28.) Ör Módosította: 5/2010. (II. 15.) Ör. 3. (2) bekezdés c) pontja 9

10 19. 1 (1) Az Önkormányzat temetési segélyt nyújt annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti a Sztv ában foglaltak figyelembevételével. (2) 2 A temetési segély összege: a) ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, ,-Ft, b) ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, ,-Ft, c) ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, ,-Ft, d) ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, ,-Ft. MÉLTÁNYOSSÁGI JOGKÖR III. Rendszeres szociális segély Aktív korúak ellátása 5 21/A. 6 (1) 7 Az Szt. 37. (1) bekezdés d) pontja alapján az Szt. 33. (1) bekezdés a)-c) pontján kívül rendszeres szociális segélyben részesülhet az a személy, aki legalább 40%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg a 60%-os mértéket. (1a) 8 Az Szt. 37. (1) bekezdésének b)-d) pontja szerinti esetekben az aktív korúak ellátására jogosult személy (továbbiakban: kötelezett) az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ Családsegítő Szolgálatával (továbbiakban: Szolgálat) köteles együttműködni. (2) A kötelezett a rendszeres szociális segély megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül köteles megjelenni a Szolgálatnál nyilvántartásba vétel céljából. (3) 9 A Szolgálat hetente jelentést küld az Önkormányzatnak azon személyekről, akik a (2) bekezdésben foglalt kötelezettségüknek eleget tettek. Amennyiben a kötelezett nem tesz eleget a megjelenési kötelezettségének, az Önkormányzat írásban, megfelelő határidő megjelölése mellett felszólítja a Szolgálatnál történő személyes megjelenésre, továbbá, hogy hitelt érdemlően igazolja a mulasztása okát. (4) A Szolgálat a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül, a kötelezett bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, és arról a kötelezettel megállapodást köt. (5) A Szolgálat a beilleszkedést segítő program és a megállapodás egy példányát megküldi az Önkormányzat részére. (6) 10 A kötelezett folyamatosan kapcsolatot tart a Szolgálattal. Amennyiben a kötelezett az előírt személyes találkozáson nem jelenik meg, a Szolgálat értesíti az Önkormányzatot, mely a (3) bekezdésben foglaltak szerint jár el. (7) A beilleszkedést segítő program keretében a) a rendszeres szociális segélyben részesülő személy kapcsolattartásra köteles a programban együttműködésre kijelölt szervvel, 1 Módosította: 48/2001. (2002. I. 11.) Ör Módosította: 5/2012. (I. 30.) Ör. 2.. Hatályos: február 1-jétől. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 3 Hatályon kívül helyezte: 48/2001. (2002. I. 11.) Ör Hatályon kívül helyezte: 6/2007. (II. 28.) Ör. 12. (2) bekezdés 4. pontja 5 Módosította: 1/2009. (II. 9.) Ör Módosította: 2/2011. (I. 31.) Ör Módosította: 39/2012. (IX. 17.) Ör. 3. (1) bekezdés 8 Beiktatta: 30/2012. (IX. 17.) Ör. 3. (2) bekezdés 9 Módosította: 39/2012. (IX. 17.) Ör. 3. (3) bekezdés 10 Módosította: 39/2012. (IX. 17.) Ör. 3. (4) bekezdés 10

11 b) a Szolgálat a kötelezett számára életvezetési tanácsadáson, családgondozásban, pályaválasztási tanácsadáson, pályakorrekciós tanácsadáson, munkavállalási tanácsadáson, elhelyezkedést segítő tréningen, álláskereső klubban való részvételt biztosít. (8) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartam alatt a) a (2) bekezdésben foglalt kötelezettségnek a teljesítésére előírt határidőn belül nem tesz eleget; b) kapcsolattartási kötelezettségének egy alkalommal nem tesz eleget, és az Önkormányzat 1 felszólítására sem jelenik meg a megadott időpontban, és a mulasztás vétlenségét valószínűsítő igazolást nem terjeszt elő (továbbiakban: mulasztását nem igazolja); a szolgálat által szervezett és a beilleszkedést segítő program keretében vállalt foglalkozást egy alkalommal elmulasztja, és mulasztását nem igazolja. (9) 2 Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 15. (2) és (6) bekezdéseit, valamint a 17. (2) bekezdését kell megfelelően alkalmazni. Karácsonyi támogatás 3 21/B. 4 (1) A karácsonyi támogatás célja a III. kerület lakosságának támogatása. A karácsonyi támogatás forrása az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott összeg. (2) Karácsonyi támogatás nyújtható a) egyéni támogatás keretében (a továbbiakban: karácsonyi segély); b)-c) 5 21/C. 6 (1) Karácsonyi segélyben részesül: a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, fiatal felnőtt, b) a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyám, c) az időskorúak járadékában részesülő személy, d) a rendszeres szociális segélyben 7 részesülő személy, amennyiben tárgyév november 1. napjáig az a)-d) pontban felsorolt támogatások valamelyike megállapításra került részére. (2) A karácsonyi segély összegét a Képviselő-testület határozza meg. 21/D. 8 A 100. életévüket betöltő kerületi lakosok jubileumi támogatása 9 21/E. 10 (1) Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen is a kerületben élő személyek 100. életévük betöltése alkalmából ,- Ft összegű jubileumi pénzbeli támogatásban részesülnek. A támogatás átadása a polgármester vagy az általa megbízott személy személyes köszöntése alkalmával történik. (2) A támogatás összege és a személyes köszöntéssel együtt járó költségek a 100. életévüket betöltő kerületi lakosok jubileumi támogatása céljára szolgáló külön keretből kerülnek finanszírozásra. (3) Az Igazgatási Főosztály Anyakönyvi és Népességnyilvántartási Csoportja minden év december hónapjában értesíti a Szociális Szolgáltató Főosztályt a következő évben 100. életévüket betöltő személyek adatairól. KISKORÚAK ÉS FIATALKORÚAK EGYES SZOCIÁLIS ELLÁTÁSÁRÓL 1 Módosította: 39/2012. (IX. 17.) Ör. 4. (3) bekezdés 2 Beiktatta: 39/2012. (IX. 17.) Ör. 2. (5) bekezdés 3 Beiktatta: 47/2007. (VIII. 31.) Ör Módosította: 1/2009. (II. 9.) Ör Hatályon kívül helyezte: 1/2009. (II. 9.) Ör. 7. (5) bekezdés a) pontja 6 Beiktatta: 47/2007. (VIII. 31.) Ör Módosította: 55/2010. (XI. 26.) Ör Hatályon kívül helyezte: 1/2009. (II. 9.) Ör. 7. (5) bekezdés b) pontja 9 Beiktatta: 1/2009. (II. 9.) Ör Beiktatta: 1/2009. (II. 9.) Ör

12 Rendszeres nevelési segély /A. 1 TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁS Közgyógyellátás 23. (1) 2 A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy az Szt. 49. (2)-(4) bekezdésében foglaltak szerint jogosult a gyógyító ellátás igénybevételére. (2) 3 Közgyógyellátási jogosultság az Szt. 50. (1)-(2) bekezdésében foglaltakon túl méltányosságból annak a személynek állapítható meg, akinek a) a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének nem egyedül élő személy esetében, 230 %-át 4, egyedül élő személy esetében 280 %-át 5, és b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége a 6.000,-Ft-ot eléri. (3) 6 (4) 7 Közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg annak a 70. életévét betöltött személynek, akinek a) a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének nem egyedül élő személy esetében, 280 %-át 8, egyedül élő személy esetében 330 %-át 9, és b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége a 6.000,-Ft-ot eléri. (5) 10 (6)-(7) 11 (8) 12 Közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg annak a 80. életévét betöltött személynek, akinek a) a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének nem egyedül élő személy esetében, 330 %-át 13, egyedül élő személy esetében a 380 %-át 14, és b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége a 6.000,-Ft-ot eléri. (9) 15 Közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg a (2)-(8) bekezdésben meghatározott - reá irányadó jövedelemhatárt - maximum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-ával 16 meghaladó jövedelemmel rendelkező személy részére, amennyiben az e rendelet 2. sz. függelékében meghatározott betegségben szenved, és kérelméhez mellékeli az erről szóló szakorvosi vélemény alapján kiállított háziorvosi igazolást, feltéve, ha a Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár (REP) által elismert havi rendszeres gyógyító ellátás költsége a 6.000,-Ft-ot meghaladja. (10) 17 23/A. 18 Köztemetés 1 Hatályon kívül helyezte: 48/1997. (XII. 18.) Ör. 7. (1) bekezdés 2 Módosította: 12/2006. (III. 13.) Ör. 4. (1) bekezdés. Hatályos: július 1-jétől 3 Módosította: 1/2008. (II. 12.) Ör. 8. (1) bekezdés 4 Módosította: 34/2009. (VIII. 27.) Ör. 3. (3) bekezdés a) pontja 5 Módosította: 34/2009. (VIII. 27.) Ör. 3. (3) bekezdés b) pontja 6 Hatályon kívül helyezte: 25/2003. (IX. 23.) Ör. 16. (2) bekezdés 7 Módosította: 1/2008. (II. 12.) Ör. 8. (2) bekezdés 8 Módosította: 34/2009. (VIII. 27.) Ör. 3. (3) bekezdés c) pontja 9 Módosította: 34/2009. (VIII. 27.) Ör. 3. (3) bekezdés d) pontja 10 Hatályon kívül helyezte: 1/2008. (II. 12.) Ör. 11. (5) bekezdés d) pontja 11 Hatályon kívül helyezte: 12/2006. (III. 13.) Ör. 8. (2) bekezdés 3. pontja. Hatálytalan: július 1-jétől. 12 Beiktatta: 1/2008. (II. 12.) Ör. 8. (3) bekezdés 13 Módosította: 34/2009. (VIII. 27.) Ör. 3. (3) bekezdés e) pontja 14 Módosította: 34/2009. (VIII. 27.) Ör. 3. (3) bekezdés f) pontja 15 Módosította: 44/2009. (IX. 30.) Ör. 1. (1) bekezdés. Alkalmazására lásd még: ugyan e rendelet 2. (1) bekezdését. 16 Módosította: 5/2010. (II. 15.) Ör. 3. (2) bekezdés d) pontja 17 Hatályon kívül helyezte: 44/2009. (IX. 30.) Ör. 2. (2) bekezdés 18 Hatályon kívül helyezte: 5/2004. (II. 12.) Ör

13 23/B. 1 (1) A Polgármester átruházott hatáskörben eljárva a köztemetés költségeit hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi. (2) Kérelemre, a jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálata alapján az Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság 2 a köztemetés költségeinek megtérítését indokolt esetben részletfizetés formájában engedélyezheti, ha az egyösszegű megtérítés a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti. (3) A Képviselő-testület kérelemre a köztemetés költségeinek megtérítését az Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság 3 javaslatának figyelembe vételével, a jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálata alapján indokolt esetben teljesen vagy részben elengedheti, ha a teljes vagy részbeni megtérítés a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti /A Vizitdíj visszatérítése 5 IV. ÉRTELMEZÕ RENDELKEZÉSEK V. ZÁRÓ RENDELKEZÉS 26. (1) A 8/1996.(IV.1.) rendelet a kihirdetése napján (1996. április 1.) lép hatályba. Kihirdetésével egyidejûleg hatályát veszti a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 6/1993.(VII.1.) ÖK rendelet, valamint az ezt módosító 14/1993.(IX.1.), 22/1993.(XI.2.), a 6/1994.(III.8.), a 6/1995.(IV.11.) ÖK rendeletek, továbbá a rendszeres szociális és rendszeres nevelési segélyrõl szóló 13/1994.(IV.25.) ÖK rendelet, illetve az ezt módosító 5/1995.(IV.6.) ÖK rendelet, továbbá a 114/1993.(IV.15.) határozatot. (2) A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján való kifüggesztéssel, illetve külön kiadvány formájában történik. jegyző polgármester 1 Beiktatta: 38/2007. (VI. 29.) Ör. 8. Alkalmazására lásd még ugyan e rendelet 9. (2) bekezdését. 2 Módosította: 35/2011. (VII.11.) Ör. 4. (4) 3 Módosította: 35/2011. (VII.11.) Ör. 4. (4) 4 Hatályon kívül helyezte: 19/2000. (V. 17.) Ör Beépítette: 6/2007. (II. 28.) Ör Hatályon kívül helyezte: 30/2008. (VI. 30.) Ör. 2. (3) bekezdés b) pontja 7 Hatályon kívül helyezte: 5/2010. (II. 15.) Ör. 3. (3) bekezdés b) pontja 13

14 8/1996. (IV. 1.) rendelet 1. számú melléklete 1 1 Hatályon kívül helyezte: 6/2007. (II. 28.) Ör. 12. (2) bekezdés 8. pontja 14

15 8/1996. (IV. 1.) rendelet 2. számú melléklete 1 Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály Budapest, Fő tér 2. Ügyfélfogadás: Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Postacím: 1300 Budapest, Postafiók 102. Honlap: ADATLAP GYORSSEGÉLY IGÉNYLÉSÉHEZ a évi dunai árhullám okozta károk enyhítésére Kérelmező neve:.... Leánykori neve:. Születetési hely:..... év:.. hó:.. nap:.... Anyja neve:... Állandó lakcím: ( ir.sz.). Bejelentkezés ideje:... Tartózkodási hely:. Postacím:... Családi állapot:.. Telefonszám: TAJ szám:. A gyorssegélyt az alábbi indokai(m) alapján kérem*: Az ideiglenes elhelyezés többletköltségeire, Élelmezés többletköltségeire, Az árvíz miatti útlezárások miatti iskolába, illetve munkába jutással kapcsolatos pluszkiadásokra, Az árvíz levonulását követő fertőtlenítés többletköltségeire, Az árvíz miatt tönkrement ruházat pótlására, Az árvíz miatt tönkrement bútorok és egyéb használati eszközök pótlására. *A megfelelő rész aláhúzandó, egyszerre több indokot is meg lehet jelölni. Nyilatkozat: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Pozitív döntés esetén fellebbezési jogomról lemondok**. **Amennyiben pozitív döntés esetén fellebbezési jogáról nem mond le, úgy kérjük ezt a mondatot áthúzni. Budapest, kérelmező aláírása Fontos! Minden kiköltöztetett személynek saját nevére szóló külön kérelmet kell kitöltenie. A kiskorúak nevében kitöltött kérelmeket a törvényes képviselőnek kell aláírnia. 1 Beiktatta: 24/2006. (IV. 13.) Ör Módosította: 6/2007. (II. 28.) Ör. 12. (3) bekezdés 15

16 8/1996. (IV. 1.) rendelet 1. számú függeléke 16

17 8/1996. (IV. 1.) rendelet 2. számú függeléke 1 Betegségtípusok Vizelet incontinentia, k.m.n Széklet incontinentia KÓD N32H0 R15H0 Cukorbetegség E10 - E14 Rosszindulatú daganatos betegségek C00 - C97 Dializált betegek N17 - N19 Idült obstructiv tüdőbetegség, asthma J44 - J45 Egyéb, nem traumás koponyaűri vérzés következményei Agyi infarctus következményei Stroke nem vérzésként vagy infarctusként jelölt következményei I6920 I6930 I6940 Rheumatoid artritis (szeropozitiv, szeronegatív) M0690 Idült ischaemiás szívbetegség (Ischaemiás cardiomyopathia) I2550 Ütőérszűkület I7710 Krónikus depresszió F F3340 Krónikus gyulladásos bélbetegségek K50 - K51 1 Beiktatta: 1/2008. (II. 12.) Ör

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSBAN VALÓ RÉSZESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2007. (II. 28.) rendelete Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (II. 28.) rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 3/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról Veszprém

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 118-4/2006. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről 1 Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete A szociális juttatások rendszeréről Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról 6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), a 10/2010.

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), 10/2010.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, szolgáltatásokról Helesfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet célja 1. 3. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. 5 A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. 3. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. 5 A rendelet hatálya ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (II.29.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 9/2002.(VII.09.),4/2003.(IV.10.),

Részletesebben

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 30/2007. (VI. 28.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1 Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről A Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testülete

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetbe)

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszaug Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nagyhajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.27.) és a 9/2015. (XI.25.) rendeletével módosított 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011. (III.01.)

Részletesebben

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról 14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének a 13/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelettel, és a 12/2015.(X.28.)önkormányzati rendelettel módosított 1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete TERVEZET a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I.

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I. A KÉPVISELŐTESTÜLET: GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.(VI.2.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról egységes szerkezetben az 1/2009.(III.2.), 24/2009.(IX.28.),

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/579-1/2011/i. Üi.: dr. Nemes A./Szászné Rendelettervezet Tárgy: Szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata Melléklet:

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2010.(II.10.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Szólád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete. a települési támogatások helyi szabályairól

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete. a települési támogatások helyi szabályairól OptiJUS Debrecen Opten Kft. Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(IX.02.), a 2/2011.(II.11.), a 6/2009.(III.06.), a 19/2007.(X.19.) KT. Rendeletekkel)

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

Hatályos: 2015. november 10-től

Hatályos: 2015. november 10-től Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2015. november 10-től

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ÁIWZ.AT/ ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ÁIWZ.AT/ ALPOLGÁRMESTERE h l j l O l J L BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ÁIWZ.AT/ ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 16/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

2. Hatásköri eljárási rendelkezések

2. Hatásköri eljárási rendelkezések Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Majosháza Község Önkormányzatának

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435 TERVEZET Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének /2015.(V...) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról (a SZEB

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei

A rendelet célja, alapelvei Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (III. 27.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25. 1 Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.) számú rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (VI. 5.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Berente

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.19) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM SZABÁLYAIRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. október 26. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 14.) KT. számú rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 1 Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2011.(VII.29.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Az Önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott, valamint

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a kérelmező lakcíme szerint illetékes a) települési önkormányzat jegyzője - időskorúak járadékát,

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a kérelmező lakcíme szerint illetékes a) települési önkormányzat jegyzője - időskorúak járadékát, -104 foglalkoztatást b)106 a III. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint rászorultsági alapon pénzbeli és nem pénzbeli szociális ellátások

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelettervezet. rendelet módosításáról Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Rendelettervezet. rendelet módosításáról Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 1 / 6 Ikt. sz.: I.2-137/2005. Ea.: Szászné Mészáros Éva Rendelettervezet Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosításáról Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 11-54. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 55-90. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg.

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg. Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről Annavölgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet az Őszirózsa Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési díjfizetési kötelezettségéről * 1 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzata 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő - Testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet. a települési támogatásokról

2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet. a települési támogatásokról 1. oldal 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a települési támogatásokról Módosította a 33/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2-9. alcím és V. Fejezet tekintetében

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Módosítások: a) 3/2001. (II. 7.) ör. b) 38/2002. (XI. 22.) ör. c) 13/2004.

Részletesebben

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Pusztaottlaka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.26.) Önkormányzati rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Bajna Község Önkormányzata Képviselő- testületének 7/2012. ( III.29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól

Bajna Község Önkormányzata Képviselő- testületének 7/2012. ( III.29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól Bajna Község Önkormányzata Képviselő- testületének 7/2012. ( III.29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól Bajna Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére

ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló

Részletesebben

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011(XII.1.) Önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény végrehajtásának helyi szabályairól

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (VIII.4.) Ör. az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2011. szeptember 1.-től (Algyő

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1 az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének megállapításáról a 38/2010. (VII. 12.) 2, a 43/2011. (VII.27.) 3,

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

KÖMLŐD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006.(VIII.30.) sz. rendelete. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

KÖMLŐD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006.(VIII.30.) sz. rendelete. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról KÖMLŐD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2006.(VIII.30.) sz. rendelete A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben)

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1.

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzatának 25/2008. (XI.13.) Ör. rendelete * a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról

Oroszlány Város Önkormányzatának 25/2008. (XI.13.) Ör. rendelete * a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról Oroszlány Város Önkormányzatának 25/2008. (XI.13.) Ör. rendelete * a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról - egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben