MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE"

Átírás

1 1 Ikt. szám: /2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: december 3-án megtartott üléséről

2 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: december 3-án megtartott üléséről Az ülés helye: Martonvásár Város Geróts-terme Az ülés kezdési időpontja: órakor Az ülésen megjelentek: Dr. Szabó Tibor Gucsek István Horváth Bálint Farkas Erzsébet Dr. Gyulay Gyula Kuna Ferenc Nemes József Varga Ferenc Szigeti Zoltán polgármester alpolgármester testületi tag testületi tag testületi tag testületi tag testületi tag testületi tag testületi tag Tanácskozási joggal részt vesz: Dr. Szabó-Schmidt Katalin jegyző Meghívottak: Miklósné Pető Rita aljegyző Tóth Zoltán műszaki osztályvezető Bíró László pénzügyi osztályvezető Dohárszky István Martongazda Kft. ügyvezető Pfiffer Zsuzsanna BBKözpont igazgató Nagy Árpád Forum Martini főszerkesztő Dr. Szabó Tibor: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testület határozatképes, 9 fő testületi tag az ülésen megjelent. Javaslatot tett a napirendi pontokra a kiküldött meghívótól eltérően, Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 184/2013. (XII. 3.) határozata Napirendi pontok Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el: Napirendi pontok: 1. Forum Martini főszerkesztői beszámoló 2. Javaslat a Forum Martini főszerkesztője személyének jóváhagyására 3. A Martongazda Kft. III. negyedévi beszámolója

3 3 4. Beszámoló évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről 5. a.) Javaslat évi költségvetési rendeletének módosítására b.) Javaslat Martonvásár Város önkormányzata évi költségvetési rendeletének II. módosítására 6. Javaslat Martonvásár Város Önkormányzatának évi költségvetési koncepciójára 7. Javaslat Martonvásár Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tervére 8. Javaslat a Képviselő-testület évi munkatervére 9. Javaslat a köztemetőkről és temetkezésről szóló 16/2012. (VI.27.) önkormányzati rendelet, a kegyeleti közszolgálati szerződés, és a temetőszabályzat módosítására 10. Javaslat a település rendjének szabályairól szóló 23/2012. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására 11. Javaslat a szociális ellátások felülvizsgálatára 12. Javaslat a közterületek filmforgatási célú használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 13. Javaslat helyi adók, ár-, díjtételek felülvizsgálatára 14. Javaslat a évi iskolatej-programban való részvételre 15. Javaslat a MÁV Zrt-vel támogatási szerződés megkötésére 16. Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára 17. módosított Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 18. Javaslat évi közmeghallgatás tartására 19. Javaslat előterjesztések készítésére vonatkozó szabályzat elfogadására 20. Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásával kapcsolatos intézkedésre 21. Javaslat polgármester munkájának értékelésére 22. Lakásbérleti szerződések 23. Egyebek A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal Dr. Szabó Tibor: javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítőre, Kuna Ferenc személyében. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 185/2013. (XII. 3.) határozata Jegyzőkönyv hitelesítő Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítésére Kuna Ferenc képviselő személyét fogadta el. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásnak határideje: azonnal

4 4 Dr. Szabó Tibor: javaslatot tett a jegyzőkönyvvezetőre Provoda Józsefné személyében. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 186/2013. (XII. 3.) határozata Jegyzőkönyvvezető Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyvvezetésére Provoda Józsefné személyét fogadta el. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásnak határideje: azonnal 1. napirendi pont Forum Martini főszerkesztői beszámoló Pfiffer Zsuzsanna BBKözpont igazgatója: az írásos előterjesztéshez kiegészítést nem tett. Nagy Árpád Forum Martini főszerkesztője: rövid tájékoztatást adott a Forum Martini önkormányzati újság folyamatos megújulásáról, a tartalom bővítéséről, a lapban megjelenő hirdetések számának emelésére tett/teendő szervezésekről, valamint elmondta, hogy milyen változtatásokat szeretne még ahhoz, hogy a lap áttekinthetőbb legyen. Nemes József: az OKIS Bizottság a főszerkesztői beszámolót megtárgyalta, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Dr. Szabó Tibor: a Forum Martini tartalmával kapcsolatban javasolta, hogy ha esetleg némi bizonytalanság merül fel a megjelenő cikkekkel kapcsolatban, beszéljék meg. Összességében úgy látja, hogy jó irányban halad a szerkesztőség munkája, a beszámolót elfogadásra javasolja. Nagy Árpád: a szerkesztőség elve az, hogy olyan cikkek kerüljenek a Forum Martinibe, ami közös pont, összehozza a martonvásáriakat és hosszútávon is tartható a lap iránti érdeklődés. Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

5 5 187/2013. (XII. 3.) határozata A FORUM MARTINI FŐSZERKESZTŐI BESZÁMOLÓJÁNAK ELFOGADÁSA Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Forum Martini főszerkesztőjének beszámolóját. A határozat végrehajtásáért felelős: Pfiffer Zsuzsanna, BBK igazgató A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 2. napirendi pont Javaslat a Forum Martini főszerkesztője személyének jóváhagyására Pfiffer Zsuzsanna: az előterjesztéshez nem tett kiegészítést, kérte a képviselőtestület támogatását a főszerkesztő kinevezéséhez. Nemes József: az OKIS Bizottság az előterjesztést megtárgyalta a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. Dr. Szabó Tibor: tájékoztatásul elmondta, hogy a főszerkesztő bére a BBKözpont költségvetésében szerepel. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 188/2013. (XII. 3.) határozata a Forum Martini főszerkesztője személyének jóváhagyásáról Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes jóváhagyását adja a Forum Martini, az önkormányzat hivatalos lapja főszerkesztői feladatainak ellátására a Brunszvik-Beethoven Központ és Nagy Árpád (2462 Martonvásár, Rákóczi u. 57.) között 30 napos felmondási idő mellett határozatlan időre kötendő szerződéshez a BBK költségvetésében e célra meghatározott keret szerint számított fix összegű díjazás mellett. A határozat végrehajtásáért felelős: Pfiffer Zsuzsanna, BBK igazgató A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos 3. napirendi pont A Martongazda Kft. III. negyedévi beszámolója Dohárszky István: a kiküldött írásos előterjesztéshez kiegészítést nem tett.

6 6 Dr. Szabó Tibor: az érintett bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, elfogadásra javasolták. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 189/2013. (XII. 3.) határozata a Martongazda Kft. III. negyedévi beszámolójáról Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Martongazda Kft III. negyedévi beszámolóját elfogadja. A határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 4. napirendi pont Beszámoló évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Dr. Szabó Tibor: a pénzügyi bizottság ülésén részletesen kifejtette véleményét az önkormányzat évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről. Hozzászólását a bizottság jegyzőkönyve tartalmazza. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 190/2013. (XII. 3.) határozata évi költségvetésének harmadik negyedévi teljesítéséről évi költségvetése harmadik negyedévi teljesítését: E Ft költségvetési pénzforgalmi bevétellel E Ft pénzmaradvány igénybevétellel E Ft likvidhitel igénybevétellel E Ft személyi juttatással, E Ft munkaadót terhelő járulékkal, E E Ft Ft dologi és egyéb folyó kiadással, E Ft támogatás értékű működési kiadással, működési célú pénzeszközátadással és támogatási E Ft kölcsön nyújtásával áht-n kívülre, E Ft felhalmozási célú kiadással, E Ft ellátottak pénzbeli juttatásával E Ft finanszírozási kiadással hagyja jóvá, az mellékletek szerinti tartalommal. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal Jegyzőkönyv 1. sz. melléklete: 190/2013. (XII. 3.) önk. határozat táblázatai

7 7 5. napirendi pont a.) Javaslat Martonvásár város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására Dr. Szabó Tibor: az előterjesztés két részletből áll, az érintett bizottság megtárgyalta, ahol részletesen indokolta az önkormányzat évi költségvetése módosításának szükségességét. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 190/2013. (XII. 3.) határozata Martonvásár Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításának előkészítéséről Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetési rendelet módosításának előkészítéséről szóló előterjesztést és a határozat mellékleteit elfogadja. A határozat végrehajtásáért felelős : Dr. Szabó Tibor Polgármester Dr. Szabó-Schmidt Katalin jegyző A határozat végrehajtásának határideje: azonnal Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete: 191/2013. (XII. 3.) önk. határozat táblázatai Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-estület egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 15/2013. (XII. 4.) önkormányzati rendelete Martonvásár Város Önkormányzatának évi költségvetésről szóló 4/2013. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi költségvetésének módosítására az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Martonvásár Város Önkormányzatának a évi költségvetésről szóló 4/2013. (III.13.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: ÖR) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Az Önkormányzat és intézményei évi bevételeit E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint. 2. Az ÖR 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

8 8 3. Az Önkormányzat és intézményei évi kiadásait E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint. 3. E rendelet 1-9. és 11. mellékletei az ÖR azonos számozású mellékletei helyébe lépnek. 4. E rendelet a december 5-én lép hatályba, rendelkezéseit július 1-től kell alkalmazni. Dr. Szabó Tibor polgármester Dr. Szabó-Schmidt Katalin jegyző Kihirdetve: december 4. Dr. Szabó-Schmidt Katalin jegyző Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete: 15/2013. (XII. 4.) önk. rendelet táblázatai 6. napirendi pont Javaslat évi költségvetési koncepciójára Dr. Szabó Tibor: a évi költségvetési koncepciót a bizottságok megtárgyalták, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolták. Hozzászólását a bizottságok ülésén megtette, azt a jegyzőkönyvet tartalmazzák. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 191/2013. (XII. 1.) határozata a évi költségvetési koncepció megalkotásáról, a évi költségvetési rendelet előkészítésének rendjéről 1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a évi költségvetésének végleges bevételi és kiadási fő keretszámait a Magyarország évi költségvetéséről szóló törvény rendelkezéseinek ismeretében állapítja meg. 2. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a évi költségvetés éven belüli hiányának finanszírozására legfeljebb Ft likviditási célt szolgáló hitelt vehet fel. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a gazdálkodáshoz szükséges hitel mértékig szóló hitelszerződés aláírására, a évben hatályos hitelszerződés mellékkötelezettségeként biztosított ingatlanbiztosíték jóváhagyása mellett.

9 9 3. A Képviselő-testület egyetért az előterjesztésben rögzített költségvetési alapelvekkel, ezért felkéri a jegyzőt, hogy az abban foglaltak szerint állítsa össze a évi költségvetés fő keretszámait, melyet két ütemben kíván tárgyalni. 4. A Képviselő-testület kéri a jegyzőt, hogy a költségvetési törvény megjelenésétől számított 45 napon belül készítse elő a költségvetési rendeletet megalapozó számításokat tartalmazó előterjesztést. 5. A Képviselő-testület kéri a jegyzőt, hogy a évtől hatályos, az adózást szabályozó jogszabályok megjelenésétől számítva 30 napon belül terjessze elő a helyi adórendeletek szükséges módosítását. 6. A Képviselő-testület kéri a Martongazda Kft. ügyvezetőjét, hogy évek alatt végzett helyiség és lakásgazdálkodás tapasztalatairól, a feladattal kapcsolatos bevételek és kiadások alakulásáról ingatlanonként számoljon be. 7. A Képviselő-testület, évben a köztisztviselők illetményének alapjául szolgáló bérelemeket változatlanul hagyja. 8. A Képviselő-testület kéri a jegyzőt, hogy a évtől hatályos, új, eredményszemléletű államháztartási számvitel - a fenti feladatok törvényes, átlátható és elszámolható biztosítása érdekében történő fogadásához és teljesítéséhez a szükséges feltételeket a hivatal költségvetésében biztosítsa. A határozat végrehajtásának határideje: március 31, az 5. pont tekintetében december 31. A határozat végrehajtásáért felelős: Dr. Szabó Tibor Polgármester Dr. Szabó-Schmidt Katalin Jegyző Osztályvezetők Intézményvezetők Ügyvezető Jegyzőkönyv 4. sz. melléklete: 191/2013. (XII. 3.) önk. határozat táblázatai 7. napirendi pont Javaslat évi belső ellenőrzési tervére Dr. Szabó-Schmidt Katalin: a bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, elfogadásra javasolták, a kiküldött előterjesztéshez kiegészítést nem tett. Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

10 10 192/2013. (XII. 3.) határozata Martonvásár Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tervéről Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervét a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. A határozat végrehajtásáért felelős: jegyző A határozat végrehajtásának határideje: folyamatosan, a terv szerint Jegyzőkönyv 5. sz. melléklete: 192/2013. (XII. 3.) önk. határozat évi belső ellenőrési terve 8. napirendi pont Javaslat a Képviselő-testület évi munkatervére Dr. Szabó Tibor: a bizottságok a testület munkatervét megtárgyalták, észrevétel, javaslat nem hangzott el, a munkatervet elfogadásra javasolták. Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 193/2013. (XII. 3.) határozata a Képviselő-testület évi Munkatervéről Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja évi Munkatervét. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: december 31. Jegyzőkönyv 6. sz. melléklete: 193/2013. (XII. 3.) önk. határozata a képviselő-testület évi munkatervéről 9. napirendi pont Javaslat a köztemetőkről és temetkezésről szóló 16/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelet, a kegyeleti közszolgálati szerződés és a temetőszabályzat módosítására Gucsek István: az érintett bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, a képviselőtestületnek elfogadásra javasolták. Dr. Szabó Tibor: kérte, hogy először az előterjesztésben szereplő rendelettervezetről szavazzon a képviselő-testület. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

11 11 16/2013. (XII. 4.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezésről szóló 16/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 41. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIV. törvény 13. (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 40. (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró területileg illetékes fogyasztói érdek-képviseleti szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. a köztemetőkről és a temetkezésről szóló 16/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) az alábbi 7/A. -sal egészül ki: 7/A. Szociális temetések céljára koporsós temetések esetén szociális parcellaként a 6/a parcella, urnás temetések esetén temetkezési hely céljára a számú sírhelyek használhatóak. 2. Az Ör a az alábbi (2a) bekezdéssel egészül ki: (2a) A képviselők egyharmadának javaslatára a Képviselő-testület az egyszemélyes, kétszemélyes sírhely, urnasírhely, urnafülke, urnaoszlop egyszeri megváltása, illetve egyszeri újraváltása díjának megfizetésétől eltekinthet amennyiben az elhunyt, illetve a sírhelyet megváltani szándékozó részére díszsírhelyet nem biztosít, azonban ő valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével települési, illetve országos vagy nemzetközi viszonylatban általános elismerést szerzett, hozzájárult a település jó hírnevének öregbítéséhez, illetve példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll. 2. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. Dr. Szabó Tibor polgármester Dr. Szabó-Schmidt Katalin jegyző Kihirdetve: december 4. Dr. Szabó-Schmidt Katalin jegyző

12 12 Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 194/2013. (XII. 3.) határozata a kegyeleti közszolgáltatási szerződés és a temetőszabályzat módosításáról 1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat 1. mellékletét képező kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetű szövegét, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 2. A Képviselő-testület felkéri a Martongazda Kft. ügyvezetőjét, hogy a kegyeleti közszolgáltatás és a gazdasági tevékenysége számviteli elkülönítésére alkalmazott szabályzatát a következő soros ülésre terjessze a Képviselő-testület elé elfogadásra. 3. A Képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetben jóváhagyja a határozat 2. mellékletét képező temetőszabályzatot január 1-jei hatályba lépéssel. A határozat végrehajtásáért felelős: 1. pont - polgármester 2. pont - Dohárszky István ügyvezető A határozat végrehajtásának határideje: 1. pont - azonnal 2. pont január 1. A 194/2013. (XII. 3.) sz. önk határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz 12. sz. mellékletként csatolva 10. napirendi pont Javaslat a település rendjének szabályairól szóló 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelet megalkotására Dr. Szabó Tibor: az érintett bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, a testületnek elfogadásra javasolták. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 17/2013. (XII. 4.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól szóló 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 54. (5) bekezdésében, valamint a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 37. (1) bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 48. (4) bekezdés b) pontjában, a nemdohányzók védelméről és dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény 2/A. -ában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 94/A. (1) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32.

13 13 cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIV. törvény 13. (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. a település rendjének szabályairól szóló 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) a következő 16/A. -sal egészül ki: 16/A. (1) E rendeletben foglaltak megsértése esetén a jogsértővel szemben forintig terjedő helyszíni bírság, illetve forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye. (2) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskört a képviselőtestület által átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja. Az engedélyezési eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. (3) Nem állapítható meg e rendeletben foglaltak megsértése, ha a tevékenységgel, mulasztással, jogellenes állapot fenntartásával szabálysértés vagy bűncselekmény valósul meg, vagy a tevékenység, mulasztás, jogellenes állapot fenntartása esetére más jogszabály közigazgatási bírság alkalmazását írja elő. (4) Fiatalkorúval szemben helyszíni bírságot kiszabni nem lehet. Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírság kiszabásának akkor van helye, ha a fiatalkorú önként vállalja a közigazgatási bírság megfizetését. (5) A kiszabott helyszíni, illetve közigazgatási bírságot Martonvásár Város Önkormányzata pénzforgalmi számlájára kell befizetni a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. 2. Ez a rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba. Dr. Szabó Tibor polgármester Dr. Szabó-Schmidt Katalin jegyző Kihirdetve: december 4. Dr. Szabó-Schmidt Katalin jegyző 11. napirendi pont Javaslat a szociális ellátások felülvizsgálatára Gucsek István: az érintett bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, elfogadásra javasolták, az írásos előterjesztéshez kiegészítést nem tett. Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

14 14 18/2013. (XII. 4.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 8/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelet, valamint a gyermekvédelmi és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának szabályairól szóló 6/2006. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 1. (2) bekezdésében, 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdésének b) pontjában, 26. -ában, 32. (3) bekezdésében, 37/A. -ának (3) bekezdésében, 43/B. -ának (1) és (2) bekezdésében, 45. -ának (1) bekezdésében, 46. -ának (1) bekezdésében, 48. -ának (4) bekezdésében, 50. -ának (3) bekezdésében, 58. -ának (2) bekezdésében, 62. -ának (2) bekezdésében, 92. (1) bekezdésében, ának (3) bekezdésében, 132. (3) bekezdés g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 18. (1) bekezdés b) pontjában, 18. (2) bekezdésében, 29. (1) és (2) bekezdésében, 131. (l) bekezdésében, (5) bekezdésében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 41. (4) bekezdésében, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 19. (2)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 33. cikk (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában, 23. (5) bekezdés 11. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 25. (2) bekezdés bb) pontjában és a 140/R. -ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 8/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) I. fejezete helyébe a következő fejezet lép: I. Fejezet Eljárási szabályok 1. Az e rendeletben szabályozott ellátások vonatkozásában a Képviselő-testület szociális és gyermekvédelmi feladat- és hatásköreit a) a méltányos közgyógyellátás megállapítása esetén a jegyző, b) az a) pontban nem szabályozott esetekben a polgármester átruházott hatáskörben gyakorolja. 2. (1) A szociális és gyermekvédelmi ellátásra irányuló eljárást a Martonvásári Polgármesteri Hivatalánál (a továbbiakban: Hivatal) írásban előterjesztett kérelemre lehet megindítani. (2) A kérelmet az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal igazolásokkal, nyilatkozatokkal együtt kell benyújtani a rendelet 1. melléklete szerinti kérelem nyomtatványon.

15 15 3. (1) A kérelmezőnek a kérelemben, vagy annak mellékleteként benyújtott dokumentumban feltüntetett jövedelem-adatokat az Szt ában meghatározottak szerint kell igazolnia. (2) A jövedelem számításához felhasználható nyilatkozatok, igazolások: a) havi rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről kiállított igazolás, b) a társadalombiztosítás keretében folyósított rendszeres pénzellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző egy havi igazolószelvény, c) álláskeresési támogatások esetén az azt megállapító határozat, d) egyéb, nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelme esetén az Szt. 10. (2)-(5) bekezdéseinek rendelkezései szerint megállapított jövedelemről szóló nyilatkozat, e) alkalmi munkavállaló esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozata és mellé az illetékes Munkaügyi Központ kirendeltségével történő együttműködésről szóló 30 napnál nem régebbi igazolás. 4. A pénzbeli ellátások kifizetése házipénztárban, illetve igény szerint átutalással történik. 5. (1) A pénzbeli ellátások folyósítása a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint történik. (2) Amennyiben az ápolási díjra való jogosultság megszűnik, akkor az ellátás folyósítását a határozat meghozatala hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni. 6. (1) Amennyiben a kérelmező életkörülményei az azonnali segítséget indokolják, az ellátás bizonyító eljárás nélkül, a rászoruló nyilatkozata alapján is megállapítható. (2) Az Szt ának (6) bekezdésében foglaltakat az ápolási díj kérelmek elbírálásához becsatolt jövedelemnyilatkozatok vitatása esetén alkalmazni kell. 2. Az Ör. II. fejezete helyébe a következő fejezet lép: II. Fejezet Pénzbeli ellátások 7. Az önkormányzat a jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására a következő pénzbeli szociális ellátásokat állapítja meg: a) ápolási díj, b) önkormányzati segély. 1. Ápolási díj 8. Az önkormányzat az Szt. 43/B. (1) bekezdésében meghatározott ápolási díj ellátást (a továbbiakban: helyi ápolási díj) biztosít. 9. Helyi ápolási díjra jogosult az, aki a Polgári Törvénykönyv 685. b) pontja szerinti hozzátartozóként a jegyes kivételével 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, és megfelel a következő feltételeknek:

16 16 a) a háztartásában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár aa) nem egyedülálló kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, ab) egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg, b) a kérelmező az ápolási-gondozási tevékenység ellátására alkalmas, c) az ápoló és az ápolt között tartási, életjáradéki szerződés nem áll fenn. 10. Az ápolást végző személy az Szt. 42. (2) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettségét akkor nem teljesíti, ha nem gondoskodik a) az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről: aa) a megfelelő legalább napi egyszeri meleg étel biztosításáról, ab) a gyógyszerhez való hozzájutásról, ac) egyéb alap ápolási feladatok ellátásáról, b) az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiéniás körülményének biztosításáról, különösen: ba) a fürdetésről, mosdatásról, bb) a lakás takarításáról és tisztántartásáról, c) az esetleges vészhelyzetek kialakulásának megelőzéséről. 11. Az ápolást végző személy ápolási kötelezettségének teljesítését a házi segítségnyújtást végző rendszeres időközönként ellenőrzi, és az ellenőrzési tapasztalatairól évente vagy nem megfelelő kötelezettségteljesítés esetében az ellenőrzést követően haladéktalanul értesíti a jegyzőt. 12. A helyi ápolási díj havi összege az ápolási díjra az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a. 2. Önkormányzati segély 13. (1) Az önkormányzati segély adható a) eseti jelleggel évente legfeljebb 6 alkalommal, b) meghatározott időszakra havi rendszerességgel, c) kamatmentes kölcsön formájában. (2) Önkormányzati segély adható a ban megállapított feltételek mellett a) az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti formában azon személyek részére, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudnak, b) az (1) bekezdés szerinti formában azon személyek részére, akik alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások miatt különösen ba) haláleset, bb) betegség, elemi kár bekövetkezése, bc) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, gyermek fogadásának előkészítése, iskoláztatás biztosítása, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése miatt segítségre szorulnak,

17 17 c) az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti formában azon személyek részére, akik a családban nevelkedő gyermek(ek) hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. 14. Önkormányzati segélyben az a személy részesíthető, ahol az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg a) a családban élők, a családdal egy lakásban élő egyedülálló, valamint az egy lakásban együtt élő egyedülállók esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, b) gyermekét (gyermekeit) egyedül nevelő szülő, továbbá olyan család esetén, ahol fogyatékos vagy tartósan és súlyosan beteg személy él az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, c) egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 225%-át. 15. (1) A 14. -ban foglaltakon túl önkormányzati segélyben részesíthető a 13. (2) bekezdés b) pont a) ba) pontja esetén az, aki aa) a haláleset bekövetkezésétől számított 3 hónapon belül közeli hozzátartozója eltemettetéséről maga gondoskodik és ab) a temetés költségei nem haladják meg a helyben szokásos legolcsóbb temetés 150 %-át és ac) az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át, b) bb) pontja esetén a kérelmező jövedelemhatárra tekintet nélkül. (2) A 13. (2) bekezdés b) pont bb) alpontja szempontjából nem minősül elemi kárnak, ha annak bekövetkezése rendszeres karbantartással megelőzhető lett volna, vagy gondatlanság állapítható meg. 16. (1) A támogatás összege a) a 13. (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300%-áig terjedő összeg, b) a 13. (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetben legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 400%-áig terjedő összeg, b) de legfeljebb évente a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 500%- áig terjedő összeg. (2) A 13. (2) bekezdés b) pont ba) alpont szerinti segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 10%-ának megfelelő összeg. A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség Ft. (3) Méltányosságból a helyben szokásos temetési költség 20%-ának megfelelő segély állapítható meg a temettető részére, ha családjában az egy főre jutó havi családi jövedelemhatár nem éri el az öregségi nyugdíjminimum összegét és a temetés költsége nem haladja meg a helyben szokásos legolcsóbb temetési költséget. (4) Nem állapítható meg 13. (2) bekezdés b) pont ba) alpont szerinti segély, ha az igénylő és az elhunyt között tartási, életjáradéki szerződés áll fenn, és a szerződésben az igénylő a temetés költségeit vállalta, vagy a korábban elhalt személy újratemetésének költségeihez kérnek támogatást, valamint szociális temetés igénybevétele esetén. 17. (1) Kamatmentes kölcsön évente egy alkalommal állapítható meg háztartásonként.

18 18 (2) A kölcsön összegét havi egyenlő részletekben kell visszafizetni a kölcsön folyósításának évén belül. (3) Az önkormányzat éves költségvetésében a szociális ellátásokra meghatározott előirányzat legfeljebb 10 %-a nyújtható kamatmentes kölcsön formájában. 18. (1) Az a személy, a) aki az adott évben maximálisan meghatározott alkalommal vagy összegben már részesült önkormányzati segélyben, b) akinek az egy főre számított havi családi jövedelme a rendeletben meghatározott mértéket meghaladja és létfenntartását veszélyeztető vagy rendkívüli élethelyzetbe került, kárának enyhítésére, évente legfeljebb egy alkalommal kérheti önkormányzati segély eseti jelleggel történő megállapítását. 19. (1) A segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a) az illetékes szakhatóság és/vagy a Szent László Völgye Segítő Szolgálat (a továbbiakban: Segítő Szolgálat) véleményét, továbbá szükség esetén az orvosi szakvéleményt, melyet a Hivatal szerez be, b) a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számla másolati példányát, a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, c) a jövedelmi helyzetet igazoló dokumentumokat, d) a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 65. (1) bekezdésében foglalt nyilatkozatot és igazolásokat a kérelem nyomtatványon meghatározott esetekben és módon. (2) A jövedelemszámításnál a kérelem benyújtását megelőző hónapot kell figyelembe venni. 3. Aktív korúak ellátása 20. (1) Az Szt. 37. (1) bekezdés d) pontja alapján az Szt. 37. (1) bekezdés a) c) pontján túl rendszeres szociális segélyre jogosult, akinek az aktív korúak ellátásán belül foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultsága fennáll, de a foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálat során a munkavégzésre alkalmatlannak minősítették állapotának fennállásáig. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott személy munkavégzésre alkalmatlan állapotának fennállását köteles félévente háziorvosi igazolás bemutatásával igazolni. 21. Az önkormányzat képviselő-testülete a Segítő Szolgálatot jelöli ki az Szt. 37/A. (1) bekezdése szerinti együttműködésre. 22. (1) Kérelmezőt a kérelem benyújtásakor tájékoztatni kell a) a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeiről, valamint b) az együttműködésre kijelölt szerv megnevezéséről, elérhetőségéről. (2) Az együttműködésre kijelölt szerv számára a rendszeres szociális segély megítéléséről szóló határozatot azonnal meg kell küldeni. (3) A segélyezett köteles a rendszeres szociális segély megítéléséről szóló határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül személyesen megkeresni az együttműködésre kijelölt szervet azért, hogy ott nyilvántartásba vetesse magát.

19 19 (4) Az együttműködésre kijelölt szerv ellenőrzi, hogy a hivatal által megküldött, rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogosultja a (3) bekezdésben meghatározott határidőre nyilvántartásba vetette-e magát. (5) Ha a segélyezett a (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, és akadályoztatása indokául hiteles szerv igazolását bemutatni nem tudja, az együttműködésre kijelölt szerv tájékoztatja a Hivatalt arról, hogy a segélyezett az együttműködési kötelezettségének nem tett eleget. 23. (1) Az együttműködésre kijelölt szerv a) a megjelent kérelmezőt nyilvántartásba veszi, b) a kérelmezőt nyilvántartásba vételt követően tájékoztatja ba) a beilleszkedést segítő program előkészítésének menetéről, bb) a beilleszkedést segítő programok típusairól, bc) az együttműködési szabályokról való megállapodási kötelezettségről, c) kidolgozza a segélyben részesülő személy szociális helyzetének és mentális állapotának megismeréséhez szükséges megbeszélés, tájékozódás alapján az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, d) a beilleszkedési programról a segélyben részesülő személlyel írásban a nyilvántartásba vételt követően megállapodást köt, e) folyamatosan kapcsolatot tart a nem foglalkoztatott személlyel, és legalább 3 havonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést elősegítő programban foglaltak betartását, f) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges a nem foglalkoztatott személy bevonásával módosítja a programot. (2) Az együttműködésre kijelölt szerv köteles a) jelezni a jegyzőnek, ha a nem foglalkoztatott személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, b) megküldeni a jegyzőnek a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról szóló értékelését, ezzel tájékoztatva a program végrehajtásáról. 24. A beilleszkedést segítő programok típusai a következők: a) kapcsolattartás az együttműködésre kijelölt szervvel és a munkába állást segítő szervezetekkel az álláskeresők klubja, b) az egyéni képességeket fejlesztő foglalkozásokon való részvétel, c) az életmódformáló foglalkozásokon való részvétel, ezen belül ca) az életvezetési képesség megőrzését, javítását célzó az egyént és családját érintő személyes megbeszélések, csoportos foglalkozások, cb) a különböző problémák kezelésére, feltárására megoldást bemutató előadások, cc) az alapvető személyi higiénia kialakítására irányuló előadások, cd) a segélyben részesülő lakókörnyezetének rendben tartását célzó előadások, d) a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelő oktatásban, képzésben történő részvétel, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzése, e) a munkavégzésre történő felkészülési programban való részvétel, f) munkalehetőség felajánlása,

20 20 g) az állami foglalkoztatási szervnél álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel, és az elhelyezkedés érdekében az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködés, h) a munkavállalási esélyek növelése érdekében a munkaadónál történő rendszeres érdeklődés, jelentkezés. 25. (1) A beilleszkedést segítő programról kötött megállapodásnak tartalmaznia kell a) a program tartalmát, b) a programban meghatározott tevékenységek, magatartások teljesítésének olyan leírását, amelyből egyértelmű, hogy a kötelezettség teljesítése mikor valósul meg, ennek érdekében célszerű meghatározni a kötelezettség rendjét, időtartamát és mértékét, c) azokat az eseteket, körülményeket, melyek miatt a megállapodás nem teljesítése az együttműködési kötelezettség megszegését jelenti. (2) A segélyezett megszegi az együttműködési kötelezettségét akkor, ha a) a 28. (6) bekezdésében meghatározott eset áll fenn, b) nem működik közre a 29. (1) bekezdésében meghatározott és a segélyezett közreműködésével ellátható feladatok végrehajtásában, c) a segélyezett a beilleszkedést segítő programról kötött megállapodásban a számára előírt kötelezettségeket nem, vagy nem az előírt módon teljesíti. 4. Aktív korúak ellátására és normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltételei 26. (1) A normatív lakásfenntartási támogatás iránti kérelem az év bármely hónapjában benyújtható. (2) A normatív lakásfenntartási támogatásra és aktív korúak ellátásra való jogosultság feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja az általa lakott lakást vagy házat és annak udvarát, kertjét, a kerítéssel körülhatárolt területét, valamint a ház előtti járdát tisztán tartsa, az ingatlana állagát és rendeltetésszerű használhatóságát fenntartsa, valamint higiénikus állapotot biztosítson. 3. Az Ör. III. fejezete helyébe a következő fejezet lép: III. Fejezet Természetben nyújtott szociális ellátások 5. A természetben nyújtott ellátások fajtái 27. Az önkormányzat az alábbi, szociális rászorultságtól függő természetben nyújtott ellátásokat biztosítja: a) köztemetés b) méltányos közgyógyellátás c) önkormányzati segély.

21 21 6. Köztemetés 28. (1) A köztemetés költségét nem lehet a helyben szokásos legolcsóbb temetési költségnél magasabb összegben megállapítani. (2) Köztemetés helye Martonvásár köztemető. (3) Nem rendelhető el köztemetés, ha tartási, életjáradéki szerződés alapján mások eltartásában lévő személy eltemettetéséről az eltartást vállaló személy köteles gondoskodni. (4) A polgármester az eltemettetésre köteles személyt az Szt. 48. (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti. 7. Méltányos közgyógyellátás 29. Az Szt. 50. (1) (2) bekezdésében foglaltakon kívül közgyógyellátásra jogosult az a szociálisan rászorult személy a) aki esetében az egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 200 %-át nem éri el, és b) akinek a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át eléri vagy meghaladja. 8. Önkormányzati segély 30. (1) Önkormányzati segély nyújtható természetbeni ellátásként különösen a) gyógyszertámogatásként, b) egészségügyi szolgáltatás díjaként, c) élelmiszertámogatásként, d) tüzelő segélyként, e) Erzsébet-utalványként, f) szolgáltatást vagy terméket nyújtó szervezet, intézmény számlájára történő közvetlen átutalással. (2) A természetbeni ellátásként adható önkormányzati segélyt egy személy egy évben mindösszesen Ft összeghatárig veheti igénybe. (3) A természetbeni ellátás esetén a Segítő Szolgálat közreműködik az a) ellátási forma meghatározásában, b) az ellátások ellátotthoz történő eljuttatásában, c) az ellátások és ellátottak körének meghatározásában.

22 22 4. Az Ör. kiegészül 1. melléklettel e rendelet 1. melléklete szerint. 5. Hatályát vesztik Képviselőtestületének a gyermekvédelmi és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának szabályairól szóló 6/2006. (II.13.) önkormányzati rendeletének ai. 6. (1) Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépését megelőzően jogerős határozattal megállapított rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, átmeneti segély és temetési segély ellátásokra, valamint a rendelet hatályba lépésekor rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, átmeneti segély és temetési segély iránt folyamatban lévő ügyekre a december 31- én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy január 1-jétől jogszabály alkalmazásában a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, az átmeneti segély és a temetési segély az Szt a szerinti önkormányzati segély ellátásnak minősül. Dr. Szabó Tibor polgármester Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Martonvásár, December 4. Dr. Szabó-Schmidt Katalin jegyző Jegyzőkönyv 7. sz. melléklete: 18/2013. (XII. 4.) önk. rendelet mellékletei Dr. Szabó-Schmidt Katalin Jegyző 12. napirendi pont Javaslat a közterületek filmforgatási célú használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Dr. Szabó Tibor: az előterjesztéshez kiegészítést nem tett, az érintett bizottságok megtárgyalták, elfogadásra javasolták. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

23 23 19/2013. (XII. 4.) önkormányzati rendelete a közterület filmforgatási célú használatáról Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozgóképről szóló évi II. törvény 37. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképről szóló évi II. törvény 34. (5) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Martonvásár Város Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületeknek a mozgóképről szóló évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő igénybevételére (a továbbiakban: filmforgatás) a közterület-használat rendjét meghatározó önkormányzati rendeletet e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 2. A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mgtv-ben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja. 3. (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek filmforgatási célú használatának díja megegyezik az Mgtv. 3. mellékeltében foglalt legmagasabb díjtételek mindenkori mértékével. (2) Mentes a közterület-használati díj megfizetése alól a kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az önkormányzat által vagy érdekében végzett, valamint az oktatási, tudományos és ismeretterjesztő célok érdekében végzett filmforgatások. 3. (1) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a 10 nap időtartamot. (2) Ünnepnapokon filmforgatás célú közterület-használat nem engedélyezhető. A közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat. (3) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterülethasználatot engedélyezni az akadályozó tényező megszűnését követő 10 munkanapon belül, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. (4) A közterület-használatot a (3) bekezdés szerinti esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell. 4. (1) A rendelet alkalmazásában turisztikailag kiemelt központi területnek számít a) a belváros: a Szent László út-dózsa György út kereszteződésétől az Emlékezés tere Szent László sétány Sporttelep övezete, b) a köztemető és a bejáratától számított 50 méteres körzet, c) az önkormányzati intézmények bejáratától számított 100 méteres körzet.

24 24 (2) Az Mgtv. szerinti hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a következő feltételek teljesítését vállalja a hatósági szerződésben: a) a filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő folyamatos megközelítését, b) az eredeti állapot helyreállítását, b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztántartását, c) a keletkezett hulladék elszállítását, d) a filmforgatással érintettek tájékoztatását a vonatkozó lényeges információkkal, e) az esetleges forgalomkorlátozásokról szóló tájékoztató médiában történő megjelentetését, f) a filmforgatás miatt vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, beleértve a harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is. (3) Ha az Mgtv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterülethasználati szerződés van, az az elbírálás során elsőbbséget élvez. 5. (1) Ez a rendelet január 1. napján lép hatályba. (2) a település rendjének szabályairól szóló 23/2012. (IX.26.) önkormányzati rendeletének 1. -a a következők szerint módosul: 1. (1) A rendelet hatálya nem terjed ki a) a közút nem közlekedési célú igénybevételének magasabb szintű jogszabályok által szabályozott kérdéseire, b) a választási eljárásról szóló törvényben szabályozott plakát, hirdetmény kihelyezésre, c) a környezeti zajvédelem szabályaira. (2) A rendeletben foglaltakat, a mozgóképről szóló évi II. törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő igénybevétel esetén, a közterület filmforgatási célú használatáról szóló önkormányzati rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Dr. Szabó Tibor polgármester Záradék: A rendelet kihirdetve: december 4. Dr. Szabó-Schmidt Katalin jegyző Dr. Szabó-Schmidt Katalin jegyző

25 napirendi pont Javaslat a helyi adók, ár-, díjtételek felülvizsgálatára Varga Ferenc: a PGB az előterjesztést megtárgyalta, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta. Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott, kérte a képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben szerepelő döntésekről sorrendben, külön-külön döntsenek. Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 195/2013. (XII. 3.) határozata a helyi adók felülvizsgálatáról Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jelenleg nem vezet be új adónemet, illetőleg évre vonatkozóan a helyi adók mértékét nem módosítja. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: december 31. Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta 196/2013. (XII. 3.) határozata ár- és díjtételek felülvizsgálatáról Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a) a köztemetőkről és a temetkezésről szóló 16/2012. (VI.27.) önkormányzati rendeletében meghatározott sírhely megváltási, újra megváltási díjak, temető fenntartási hozzájárulás és egyéb szolgáltatási díjak fajtáját és mértékét, b) a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól szóló 19/2011. (IX.28.) önkormányzati rendeletében meghatározott lakásbérleti alapdíjak fajtáját és mértékét, c) a település rendjének szabályairól szóló 23/2012. (IX.26.) önkormányzati rendeletében meghatározott helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő és közterület használati díjak fajtáját és mértékét, d) a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 21/2011 (IX.28.) önkormányzati rendeletében meghatározott mezőőri járulék mértékét, e) az önkormányzat tulajdonában álló beépítetlen építési telkek minimum árát, f) az önkormányzat fenntartásában működő intézmények terembérleti díjait,

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-24/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 24. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. december 18-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Készült: 2012. december 18-án

Részletesebben

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 18-án 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-11/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. május 29-én megtartott üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 19. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember 27-én J e g y z ő k ö n y v megtartott

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2011. november 9-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 9-14/2015. (II. 27.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg.

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg. Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről Annavölgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL (Módosításokkal egységes

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008.

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról Tömörd

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-5/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2015.(II.24.) számú határozata

Részletesebben

2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet. a települési támogatásokról

2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet. a települési támogatásokról 1. oldal 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a települési támogatásokról Módosította a 33/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2-9. alcím és V. Fejezet tekintetében

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T:

T Á R G Y S O R O Z A T: 7-10/2012. NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. május 24-én megtartott rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozata 42/2012.(V.24.) számtól 44/2012.(IV.24.)

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 14.) KT. számú rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

25. számú JEGYZŐKÖNYV

25. számú JEGYZŐKÖNYV 25. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. november 20. napján 16 órai kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött Képviselő-testületi

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nagyhajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.27.) és a 9/2015. (XI.25.) rendeletével módosított 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottként jelen van: dr. Szokol Ildikó közszolgálati tisztviselő, jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottként jelen van: dr. Szokol Ildikó közszolgálati tisztviselő, jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 26-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségének a Folyás Község Önkormányzata Képviselőtestületének du. 17.00

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. 5/2012. számú. j e g y z ő k ö n y v e

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. 5/2012. számú. j e g y z ő k ö n y v e Ikt. szám: Ph/511-5/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2012. március 29-én megtartott ülésének 5/2012. számú j e g y z ő k ö n y

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszaug Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula, Borbély Vilmosné, Csávás

Részletesebben

Hatályos: 2015. november 10-től

Hatályos: 2015. november 10-től Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2015. november 10-től

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetbe)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én (csütörtök) 15 órai kezdettel Konecsni György

Részletesebben

4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 Ikt. szám: 511-4/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA 2013. április 30 megtartott ülésének 4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J e g y

Részletesebben

Települési támogatás. Az önkormányzat rendelete alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt. A települési támogatás formái:

Települési támogatás. Az önkormányzat rendelete alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt. A települési támogatás formái: Települési támogatás Vonatkozó jogszabályok: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

A rendelet célja 1. 3. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. 5 A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. 3. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. 5 A rendelet hatálya ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (II.29.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 9/2002.(VII.09.),4/2003.(IV.10.),

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1 Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről A Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-15/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. július 9-én megtartott rendkívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011(XII.1.) Önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény végrehajtásának helyi szabályairól

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. október 29-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. október 29-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETE 19/2015. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. október 29-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról. Tárkány Község Önkormányzat

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 118-4/2006. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 233/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

1. Pénzbeli, természetbeni támogatások. Rendkívüli települési támogatás

1. Pénzbeli, természetbeni támogatások. Rendkívüli települési támogatás Tát Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól, valamint a szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a szociális tűzelőanyag-támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás

Tárgy: Javaslat a szociális tűzelőanyag-támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. DECEMBER 15-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1321-3/2014./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I I. NAP IR E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről 1 Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete A szociális juttatások rendszeréről Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 8/1996. (IV. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS EGYES SZOCÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL A 20/1997. (IV. 15.) 2, A 37/1997. (X. 13.) 3, A 48/1997. (XII.

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete TERVEZET a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzata 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő - Testülete (továbbiakban:

Részletesebben

8.. Önkormányzati segély

8.. Önkormányzati segély Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló 4/2010. (II. 16.) önkormányzati

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 3/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról Veszprém

Részletesebben

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Báta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális biztonság megteremtése

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

"18. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat

18. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Részletesebben

Általános rendelkezés

Általános rendelkezés Bodrogkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013 (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. DECEMBER 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. DECEMBER 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. DECEMBER 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 17/2014. (XII. 05.) önkormányzati rendelet 18/2014. (XII. 05.) önkormányzati

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének a 13/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelettel, és a 12/2015.(X.28.)önkormányzati rendelettel módosított 1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére. E L Ő T E R J E S Z T É S C S A N Á D P A L O T A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E R É S Z É R E Ügyiratszám: 1431/2015. Tárgy: Csanádpalota Térségi Szociális és

Részletesebben

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves. BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KÖMLŐD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006.(VIII.30.) sz. rendelete. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

KÖMLŐD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006.(VIII.30.) sz. rendelete. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról KÖMLŐD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2006.(VIII.30.) sz. rendelete A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Részletesebben

ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL I. FEJEZET

ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL I. FEJEZET ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Écs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25. 1 Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.) számú rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (VI. 5.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Berente

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete 1 az egyes helyi Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 33/2013.(XII.20.)

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.19) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM SZABÁLYAIRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

2. Hatásköri eljárási rendelkezések

2. Hatásköri eljárási rendelkezések Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Majosháza Község Önkormányzatának

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata, rendelet alkotása

TÁRGYSOROZAT. 1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata, rendelet alkotása Bököny Község Képviselő-testülete 2009. március 27-én tartott rendes üléséről 132-12/2009. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (47-59/2009., 6-11/2009. R) TÁRGYSOROZAT 1) A szociális igazgatásról

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága. Elnökétől

Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága. Elnökétől Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága Elnökétől és Hajdúhadház Város Önkormányzata Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottsága Elnökétől 4242 Hajdúhadház,

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL, GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKÉTKEZTETÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA MÉRTÉKÉRŐL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL, GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKÉTKEZTETÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA MÉRTÉKÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete./2013. (...) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL, GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKÉTKEZTETÉS

Részletesebben

K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 6/2009. (II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 6/2009. (II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 6/2009. (II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú önkormányzati

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben