Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület január 31-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2012. január 31-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve"

Átírás

1 248 / 1 /2012 Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület január 31-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 1/2012.(I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat Vagyonnyilatkozatokat kezelő ad-hoc bizottság létrehozásáról. Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 1./2012.( I.31.) önkormányzati rendelete a a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről és a szervez ett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/2008. (XI.28.) rendelet módosításáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 2./2012.( I.31.) önkormányzati rendelete a Tiszakürt Nagyrév Községek Körjegyzősége Nagyrévi kirendeltségén foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 3./2012.( I.31.) önkormányzati rendelete a A vízdíjak megállapításáról szóló 11/2001.(VI.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2012.( I.31.) határozata A Képviselő-testület évi munkatervéről Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2012.( I.31.) határozata Sej János meghatalmazása járóbeteg ellátás valamint kórházi ellátás ügyben való eljáráshoz. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (I.31.) Képviselő-testületi határozata folyószámla-hitel igényléséről 1

2 J e g y z ő k ö n y v mely készült Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének január 31-én 16,00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Sej János Tóth Gyuláné, Gál József, képviselők Valamennyi napirendi pont tárgyalásán jelen volt: Keresztes Anita körjegyző Sági István Országgyűlési Képviselő Szabó Anita köztisztviselő Erdélyi Zoltánné köztisztviselő Váradi Zoltánné jkv. Sej János :Tisztelettel köszönti Képviselő-testületünk mai ülésén megjelent Sági István Országgyűlési Képviselőt, Keresztes Anita körjegyzőt aki első alkalommal vesz részt a Képviselő-testület munkájában, a megjelent képviselőket és a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 tagjából 3 fő képviselő jelen van, a Képviselőtestület határozatképes és azt megnyitja. Kiss Sándor képviselő nem jelezte távolmaradását. Dari Csaba képviselő jelezte távolmaradását. A meghívón kiadott napirendek kerülnek megtárgyalásra. Az egyéb napirendi pontban kell két határozatot meghozni. Megkérdezi van-e más javaslat a napirendekkel kapcsolatosan?. Kéri a napirend elfogadását. A Képviselő-testület 3 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendeket megtárgyalásra. I. Napirend: Vagyonnyilatkozatokat kezelő ad-hoc bizottság létrehozása, vagyonnyilatkozatok leadása Előadó: Sej János Sej János: Javaslom a vagyonnyilatkozatokat kezelő ad-hoc bizottságba Gál József és Tóth Gyuláné képviselőket. Van-e más javaslat? Nincs. Aki egyetért, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, meghozta a következő határozatot. 2

3 1/2012.(I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat Vagyonnyilatkozatokat kezelő ad-hoc bizottság létrehozásáról. Képviselő-testület megtárgyalva az előterjesztést létrehozza a vagyonnyilatkozatokat átvételének idejére a vagyonnyilatkozatokat kezelő ad-hoc bizottságot. Elnök: Tóth Gyuláné képviselő Tag: Gál József képviselő Határidő: azonnal Felelős: Tóth Gyuláné elnök Erről értesül: Képviselő-testület helyben szünet Testületi ülés folytatódik. II. Napirend: Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységéről és a szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/2008.(XI.28) rendelet módosításáról Előadó: Sej János Sej János: Mindenki megkapta az anyagot, annyival szeretném kiegészíteni, hogy a Parlament december végén hozott egy olyan törvényt, hogy az előző évi december 31- én érvényben levő díjnál magasabb díjat nem állapíthat meg a Képviselő-testület szolgáltatási díjként. Nálunk az emelés mérsékelt 6,1 %-os volt, azt elfogadtuk. Ezt kell most módosítani, hogy ne legyen magasabb mint december 31-én volt. Ehhez a rendelet módosításhoz kaptatok még egy kiegészítést. A módosítás az, hogy eddig csak a 120 literes gyűjtőedény volt, most a 80 literes gyűjtőedényt is belevesszük a rendeletünkbe, addig ameddig a rendeletünkben 120 literes, 240 literes és 1100 literes gyűjtőedény van, addig nem fogunk tudni lépni abban, hogy legalább az egyedülállók, az idősek a kevés hulladékot termelők 80 literes gyűjtőedény utáni díjat fizessenek. Nekünk kell 3

4 az első lépést megtenni, ezért gondoltam, hogy módosítsuk így a rendeletünket, ha már úgy is módosítani kell. Van-e ezzel a rendelettel kapcsolatosan, kérdés vélemény? Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért az előterjesztésben foglaltak változatlan formában való elfogadásával, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletét. 4

5 Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 1./2012.( I.31.) önkormányzati rendelete a a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről és a szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/2008. (XI.28.) rendelet módosításáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testülete A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 23. -ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet 2. (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Szabványos gyűjtőedény: a Szolgáltató által biztosított 80 literes, 120 literes, valamint 240 literes edényzet, 1100 literes gyűjtőkonténer, és szelektív gyűjtésre szolgáló gyűjtőharangok, zöld hulladék elhelyezésére szolgáló konténerek. 2. A rendelet 4. (1) bekezdésébe a következő rendelkezés lép: Az ingatlan tulajdonosa a háztartási hulladékot köteles a Szolgáltató szállító eszközéhez rendszeresített 80 literes, vagy 120 literes, vagy 240 literes vagy 1100 literes szilárdhulladék gyűjtő edényben gyűjteni. A rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 3. (1) E rendelet 2012.január 1-én lép hatályba. 4. (2) Hatályát veszti Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének A települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről és a szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/2008. (XI.28.) rendelet módosításáról szóló 14/2011.(XII.20. ) önkormányzati rendelete. (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Nagyrév, január 31. Sej János Kihirdetve: január 31. Keresztes Anita körjegyző Keresztes Anita körjegyző 5

6 1. számú melléklet a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről és a szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 1./2012.( I.31.) önkormányzati rendelethez A hulladékszállításért fizetendő díj mértéke: Megnevezés Ürítési gyakoriság Egységnyi 27 % ÁFA Fizetendő díj díj összege 80 literes hulladékgyűjtő edény hetente egyszer 975 Ft/hó 263 Ft 1238 Ft/hó 120 literes hulladékgyűjtő edény hetente egyszer 1463 Ft/hó 395 Ft 1858 Ft/hó 240 literes hulladékgyűjtő edény hetente egyszer 2926 Ft/hó 790 Ft 3716 Ft/hó 1100 literes hulladékgyűjtő edény (10 ingatlanra) hetente egyszer Ft/hó Ft Ft/hó 6

7 III. Napirend: Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a Tiszakürt Nagyrév Községek Körjegyzősége Nagyrévi Kirendeltségén foglalkozatott köztisztviselők illetéménykiegészítéséről Előadó: Sej János Sej János: Tudjátok, hogy nagyon spórolunk, ami kötelező azt adjuk, ami nem kötelező azt nem. Mielőtt körjegyzőségbe ment Nagyrév Cibakházával a nagyrévi köztisztviselőknek képzettségi pótlék járt, amikor Cibakháza átvette a köztisztviselőket, ezt megszüntette a körjegyzőség és helyette 10% illetménykiegészítést szabott meg ami a köztisztviselők többségénél alacsonyabb összeg lett, mint amennyi a képzettségi pótlékuk volt. Ha ezt most megszavazzuk, akkor szinten marad a köztisztviselők fizetése, ha nem akkor csökken a fizetésük. Kérem, hogy mérlegeljétek azt, hogy jelenleg a hivatal dolgozóinak létszáma 2 fővel kevesebb mint korábban volt ( nincs műszakisunk, nincs titkárnőnk ). Köztisztviselők egyéb juttatásai jelentősen csökkentek, az elmúlt évben hozott takarékossági intézkedések kapcsán, minden vissza lett véve a törvény által kötelezően előírt összegre, a munkájuk viszont megnőtt. Az 5 fő köztisztviselő feladta lett a hiányzó 2 fő munkája is. Én nem is szeretném pótolni a hiányzó 2 főt. Javaslom, hogy ne sújtsuk őket, hogy még csökkentünk a fizetésükön, még mellette a feladatuk növekedett. Van-e ezzel kapcsolatosan kérdés, vélemény? Nincs. Akkor felteszem szavazásra, hogy aki egyetért az előterjesztésben foglaltak elfogadásával, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletét. 7

8 Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 2./2012.( I.31.) önkormányzati rendelete a Tiszakürt Nagyrév Községek Körjegyzősége Nagyrévi kirendeltségén foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testülete A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. Törvény 44/A. (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. E rendelet hatálya Tiszakürt Nagyrév Községek Körjegyzősége Nagyrévi Kirendeltségén foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki. 2. (1) A Tiszakürt Nagyrév Községek Körjegyzősége Nagyrévi kirendeltségén foglalkoztatott köztisztviselők január 1.napjától a.) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletményük..10 %-ának vagy b.) középiskolai végzettség esetén alapilletményük.10 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosultak. (2) Az (1) bekezdés a.)-b.) pontjaiban meghatározott illetménykiegészítések egymástól függetlenül nem állapíthatók meg. 3. (1) E rendelet kihirdetése napján hatályba. (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Nagyrév, január 31. Sej János Keresztes Anita körjegyző Kihirdetve: január 31. Keresztes Anita körjegyző 8

9 IV. Napirend: Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének A vízdíjak megállapításáról szóló 11/2001.(VI.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről Előadó: Sej János Sej János: Az a helyzet, mint a hulladékszállítással kapcsolatban, a különbség annyi, hogy itt most itt azt sem szabhatjuk meg, hogy ne legyen több a vízdíj mint amennyi volt. Törvény rendezi a vízszolgáltatóknak. A BÁCSVÍZ Zrt. által közölt áremelést jóváhagytuk, ezt kell visszavonni. Innen kezdve az Önkormányzatnak ebbe nincs beleszólása, a törvény szabályozza. Van-e kérdés, vélemény ezzel kapcsolatban? Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért az előterjesztésben foglaltak elfogadásával, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletét. 9

10 Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 3./2012.( I.31.) önkormányzati rendelete a A vízdíjak megállapításáról szóló 11/2001.(VI.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Hatályát veszti Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének A vízdíjak megállapításáról szóló 11/2001.(VI.26.) önkormányzati rendelete. (1) E rendelet 2012.január 1-én lép hatályba. (2) Hatályát veszti Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének A vízdíjak megállapításáról szóló 11/2001.(VI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2011.(XI.29.) önkormányzati rendelete. (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik Nagyrév, január 31. Sej János Keresztes Anita körjegyző Kihirdetve: január 31. Keresztes Anita körjegyző 10

11 V. Napirend: Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkaterve Előadó: Sej János Sej János: Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületén munkatervét már évben jóvá kellett volna hagyni, de a korábbi jegyző nem hívta fel erre a figyelmemet. Mindenki megkapta a tervezetet. A tervezetben szereplőnél több ülést is kell majd tartani, mert mindig közbejöhet váratlan dolog, (például pályázat ) ami képviselő-testületi döntést igényel. Munkatervnek kell lenni, ez a Képviselő-testület munkájának a váza. Van-e ezzel kapcsolatosan valakinek javaslat, hogy mi legyen még a munkatervben? Nincs. Felteszem szavazásra, hogy aki az előterjesztésben foglalt munkatervvel egyetért, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2012.( I.31.) határozata A Képviselő-testület évi munkatervéről Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és a Képviselő-testület évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: január - Vagyonnyilatkozatokat kezelő ad-hoc bizottság létrehozása, vagyonnyilatkozatok leadása - Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről és a szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/2008. (XI.28.) rendelet módosításáról - Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének rendelete a Tiszakürt Nagyrév Községek Körjegyzősége Nagyrévi kirendeltségén foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről - Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének A vízdíjak megállapításáról szóló 11/2001.(VI.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről - Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének évi munkaterve 11

12 2012. február - Az önkormányzat évi költségvetésének megtárgyalása, rendeletalkotás - Tiszakürt - Nagyrév Körjegyzőség költségvetésének elfogadása - SZMSZ módosítás, Körjegyzőség ügyrendje - Egységes Közszolgálati szabályzat jóváhagyása évi köztisztviselői teljesítménykövetelmények elfogadása - Szociális ellátások térítési díjáról szóló rendelet módosítása március - A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása április évi költségvetés módosítása - Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről évi zárszámadási rendelet megtárgyalása - egyes magatartásokat szabálysértéssé nyilvánító helyi rendeletek felülvizsgálata június - falugyűlés szeptember - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről - Beszámoló Tiszakürt - Nagyrév Körjegyzőség gazdálkodásának I. félévi helyzetéről - Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjprogramban való részvétel november - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről - Beszámoló Tiszakürt - Nagyrév körjegyzőség gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről - Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója december - beszámoló a körjegyzőség munkájáról Sej János 12

13 VI. Napirend: Egyéb kérdések Előadó: Sej János Sej János: Bizonyára értesültetek róla, hogy a Semmelweis-terv szerint Nagyrév községet, illetve az egész Kunszentmártoni Kistérséget a Dél-alföldi régióhoz tette a törvény erejénél fogva a Parlament. Nem tartjuk szerencsés döntésnek. Ha megnézzük a térképet, földrajzi elhelyezkedés szerint valóban odatartoznánk. Ez azt jelenti, hogy a betegellátás nagy része Szentesen történne, Szolnok helyett. Ha szentesre kell mennie-e valakinek járóbeteg ellátás tekintetében oda-vissza úton 1,5 órás várakozási idővel és átszállással kell számolnia. Sem a fiatalok, sem az idős betegek nem ismerik Szentest annyira mint Szolnokot. A baráti, családi kötődés is inkább Szolnok felé tendál. Az lenne a javaslatom, hogy a Képviselő-testület hozzon egy határozatot, hogy felkérjük Sági István országgyűlési képviselő Urat, hogy képviselje ezirányú törekvésünket, hogy ne a Dél-alföldi régióhoz tartozzunk, hanem a hagyományos szolnoki utat tudjuk megtartani. Feltehetően ebben partner lesz Tiszainoka, Cibakháza, Tiszaföldvár is, hiszen ők is a kistérségben vannak Tiszainoka kivételével mindegyik település nagyobb lélekszámú mint mi és támogatni fogják ők is ezirányú kéréseinket. Javaslom, hogy képviselő-testületi határozattal adjunk súlyt kéréseinknek. Sági István országgyűlési képviselő Úr szóban megígérte, hogy segít és el fog járni ügyünkben és megtesz mindent azért, hogy ez sikerüljön. Ezt előre is köszönjük. Tóth Gyuláné: Szentesre a tömegközlekedés szinte lehetetlen, nem megoldható. Kocsija meg nincs mindenkinek. Sági István: Sok szeretettel köszöntöm Polgármester Urat, Képviselőket, Körjegyző Asszonyt és a nyilvános ülésen megjelenteket. Ez a kormányrendelet nem a Parlament hagyta jóvá, hanem egy kormányrendelet amiről a Parlament nem döntött december 28-án került kihirdetésre. Amikor ezzel szembesültem, el kezdtem utánajárni, hogy ez mit jelent a gyakorlatban. Ebben gyakorlatilag csak az van benne, hogy a Dél-alföldi körzethez tartozna a kunszentmártoni kistérség. Ez már gyanús volt, hogy Szonokot meg egy másik Dél-pesti körzethez tették. Két eltérő körzet, hogy itt valami nincs rendben. Alapvetően ez a kórházi betegirányításra vonatkozik, ennek voltak azért olyan előzményei, hogy a korábbi ek és politikai vezetők több támogató levelet írtak a járóbeteg szakrendelés és más szakrendelés vonatkozásában, hogy Kunszentmártont mint térségi központot erősítsék. Valószínűleg a hivatali ügyintézők akik ott ülnek a kormánynál és előkészítik ezeket az anyagokat azoknak nem volt rálátásuk arról, hogy egy Kunszentmártoni kistérség azt hitték, hogy Kunszentmárton közel van Szenteshez meg ott Európa Uniós pénzből lobbiztak, hogy fejlesszünk egy járóbeteg szakellátást, hogy megy az egész majd arra. Hetényi Géza Kórház Vezetője Jánosiné Bene Ildikó szintén azt szeretné, ha az Önök településén kialakult eddigi gyakorlatnak megfelelő egészségügyi ellátás zökkenőmentesen továbbfolyna. Tehát ebben Ő is partner. Államtitkárság jelezte, hogy partner ebben az ésszerű 13

14 változtatásokba, módosításokba. Én azt kérem Polgármester Úrtól, Önöktől, hogy ebben a határozatban adjunk arra választ, hogy kórház szempontjából a jelenlegi Dél-alföldi (Szentes, Kecskemét, Szeged takar) hogy a Hetényi Géza Kórház térítésmentes igénybevételét mindenféleképpen jelezzük. Azt az Önök döntésére bízom, hogy utána ezzel együtt a Délpestihez akarnak tartozni, vagy csak egy kaput nyissunk ki, hogy mehetnek a szolnoki kórházba. Ha az esetek 5%-ában előfordulhat súlyos eset, amikor klinikára kell kerülnie a betegnek és komolyabb műtétek kellenek amit Szolnok sem tud megtenni, nyitva hagyjuk-e azt, hogy szolnoki kórház vagy alap esetben a szegedi klinikára menjünk. Aki a szolnoki kórházba továbbküldésre kerül, az Budapest irányába megy. Annak is örülnék, ha ezt megnyitjuk, hogy Szolnok felé is mehetnénk, amit tudnak, ott ellátnak és a többit nyitva hagyjuk Szeged irányába, vagy itt is megyünk ahová Szolnokról küldenek. Azt is szeretném tudni, hogy a járóbeteg szakrendelés igénybevételével megneveznék azt, hogy térítésmentes igénybevételével Szolnok megfelel-e, vagy hagyjuk nyitva, hogy Kunszentmártonba is el tudjanak menni, akik eddig odamentek. Én ezeket a nyitott dolgokat szeretném kinek hol van kapcsolata. Jelenleg befagyasztottuk év végéig, mai azt jelenti, hogy ahová eddig is mentek térítésmenetesen, ezután is mehetnek. Én a Szolnokot és a Kunszentmártont is nyitva hagynám, hogy mindkettőt térítésmentesen lehessen igénybe venni. A többség az Szolnokra jár az Önök településéről. Amennyiben ezt kérik, ezt képviselem február hónap végéig az összes településről összegyűjtöm az igényeket és azt fogom képviselni amit a települések kérnek, függetlenül attól, hogy Tiszainoka, Tiszakürt mit fog lépni. Én azt szeretném, képviselni, amit Önök kérnek, tehát ha ez összhangban és egybe fog csengeni a többi településsel, akkor könnyebb dolgom lesz, ha nem, nehezebb lesz, de nekem az a feladatom, hogy Önöket ezek az aránytalan dolgok ne terheljék. Államtitkárság részéről is észlelték ezt a problémát, fogadó készek. Polgármester Úr is első körben jelezte, hogy itt vannak problémák és mindenképpen élnénk ezzel a lehetőséggel. Tehát a járóbeteg szakrendelés milyen irányba legyen nyitva? A kórházi ellátás az egyértelmű, hogy Szolnok felé szeretnék nyitva hagyni, de kérnék állásfoglalást abban, hogy klinikai vagy egyéb esetekben amit a szolnoki, vagy a szentesi kórház nem tud ellátni az Szeged irányában vagy Szolnokról a Budapesti irányt látja jónak. Tóth Gyuláné: Én azt mondom, hogy a járóbeteg ellátás továbbra is maradjon mint eddig volt, Szolnok és Kunszentmárton. A másikat nem tudom megítélni, mert még eddig nekem nem volt bajom, de azt tudom, hogy Szolnokról Budapestre irányítanak ha ott nem tudják ellátni. Sej János: Maradjunk annyiban, hogy határozattal megerősítjük, hogy a kérje fel Sági István országgyűlési képviselő urat, hogy ami Nagyrév településnek a legjobb ellátás szempontjából az ügyben járjon el. Egy keret határozatot hozunk, amiben megfogalmazzuk a kérelmünket. Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért az előbbiekben elhangzottakkal az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. 14

15 Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2012.( I.31.) határozata Sej János meghatalmazása járóbeteg ellátás valamint kórházi ellátás ügyben való eljáráshoz. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalva a szóbeli előterjesztést, úgy határozott, hogy meghatalmazza Sej János t, hogy írásban kérje fel Sági István országgyűlési képviselőt, hogy Nagyrév község járóbeteg ellátás valamint kórházi ellátás díjmentesen való ellátása ügyében járjon el. Határidő: folyamatos Felelős: Sej János Erről értesül: Sej János Képviselő-testület helyben, Sági István országgyűlési képviselő Keresztes Anita körjegyző, Sej János: A következő dolog amiben határozni kell, február 1-én lejár a folyószámla hitelünk ( 6 millió forint összegű ). Kicsit meg vagyunk vele csúszva, de a bér és segély kifizetéseket meg tudtuk oldani. A számlavezető pénzintézetüknél a kérelem benyújtásához kell képviselő-testületi határozat a hitelfelvételhez. Ez a folyószámla hitel évek óta megvan. Van-e ezzel kapcsolatosan vélemény, kérdés? Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért a kiadott határozati javaslattal, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (I.31.) Képviselő-testületi határozata folyószámla-hitel igényléséről Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szóbeli előterjesztést megtárgyalta és azt a döntést hozta, hogy Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezettől az Önkormányzat forint összegű folyószámla-hitel igényléséhez hozzájárul. A folyószámla-hitelkeret lejárati ideje február. Határidő: azonnal Felelős: Sej János Értesülnek: Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet Kunszentmárton Képviselő-testület helyben Sej János Keresztes Anita körjegyző 15

16 Sej János: A mai ülésünkön más döntésre nincs szükségünk. Szeretném elmondani, hogy az iskola fűtésével kapcsolatban levelezésben állok az iskola igazgatójával, ( Cibakházai Intézmény Vezetővel ). Olyan intézkedést hoztam, hogy az iskola épületében a tantermekben ahol a tanítás folyik 20 Celsius fok körüli hőmérséklet kell tartani. A tornaterem fűtése csak a fagyás elkerülése céljából 2 db radiátorral van. Ennek ellenére a novemberi fűtésszámlánk közel ½ millió forint volt, a decemberi fűtésszámlánk, olyan Ft. volt. Van egy kis időbeni eltolódás, de ha figyelembe vesszük, hogy téli szünet is volt és nagyon kedvező időjárás is volt mellette, akkor is óriási összeg. A fűtésnek a kezelése takarékossági intézkedést igényel. A pedagógusok, felnőttek segítsége kell, hogy a tanórák között, előtt, szünetekben ne legyenek tárva nyitva az ajtók. Ezzel tudunk gázt spórolni. A tornaterem fűtése egy külön kérdés. Tudom, hogy szüksége van sportolásra a gyerekeknek, de azt az óriási tornatermet azzal a magassággal, azzal a légtérrel elkezdem fűteni, az első egy napban csak fent lesz a meleg. Nem értek egyet azzal, hogy fűtve legyen. Visszaellenőriztem az intézkedésem végrehajtását, ennek ellenére a szerdai napokon, amikor fociznak a fiatalok, jelentősen megnő a gázszámla, ezt jelezte a fűtő. A következő történik: elmennek focizni a fiatalok a galéria ablakokat kinyitják, ( erről nem győződtem meg, ezt jelezték nekem ) ajtó, ablak nyitva van, úgy fociznak. Nem hiszem, hogy azalatt a 2 óra alatt, azzal,hogy kinyitják a galéria ablakokat, föntről a meleg felmegy az alsó részből, bekapcsol a gázkazán és fűteni kezd, de nem a tornatermet fűti, hanem a tornatermet közvetve fűti az aula, lépcsőház légteréből és az a meleg ott ahol ők fociznak nem megy le. Jeleztem az Iskola Igazgatónak, hogy Jakab István vezényletével ez a dolog így megy, kértem, hogy segítsen. Azt hiszem, hogy erről tájékoztatnom kellett benneteket. Nem tudom, hogy ember miért nem érti meg azt, hogy nem bírja az Önkormányzat a Ft-os gázszámlát. El kell döntenünk ha meleg tornateremben akarunk focizni, meg plusz költséget akarunk az Önkormányzatnak, akkor vagy el fognak járni a gyerekek másik iskolába, nem tudjuk így az iskolát fenntartani. Érthetetlen, hogy tanult, diplomás emberek részéről nincs megfelelő megértés ebben a dologban és azt hiszem ameddig Cibakházához tartozunk, mert nem az emberben van a hiba, hanem a körülmények adták ezt, így ameddig Cibakházához tartozunk, nem is lesz ebben változás. Gál József: Nekem lenne az előzőekkel kapcsolatosan hozzászólásom. Gyakorlatilag 4 olyan esetben mentem el, amikor a fiatalok részt vettek ezen a futballon, ez azt jelenti, hogy közel gyerek jár erre a sportra. Elmentem és én is meggyőződtem ennek a fűtéséről megkérdeztem az igazgató Urat, hogy megy ez a fűtés. Két radiátor működött. Amikor a csapatok fociznak és a leheletükkel párát termelnek és ebben a hideg helyiségben lecsapódik és körülbelül 1 óra elteltével a pálya el kezd csúszni. Megnéztem, hogy valóban az ajtók, ablakok ki vannak-e nyitva. Azok az ablakok, amit Te említettél nem voltak nyitva, amikor én ott voltam. Valóban ki van nyitva a tornateremnek két ablaka és ezt valaki észrevette és ez valószínűleg egy áskálódási pont. Én azt mondom, ha ebbe az irányban mozgunk, hogy ezeket a fiatalokat még ebből az egy lehetőségből is kizárjuk, úgy mondanám, hogy más Önkormányzat örülne ha lenne egy tornaterme illetve, hogy tudja fűteni ilyen alaphangon. Ha még ezt az egyet is a gyerekektől elvesszük, akkor most kérdezem én: Kocsmában menjenek ami esetleg bezár, vagy lemenjenek a jégre, hogy most beszakadjanak, vagy örüljünk, hogy ezt is megszüntettük a faluban mint más többet? Nem megoldást keresünk rá, hanem abban a pillanatban, most is célegyenesen szüntessük meg. Ezt valahogy mérlegelni kellene, én megértem, hogy sokba kerül a Ft-os fűtésszámla, megértem, hogy az Önkormányzatnak nincs pénze. Ha történetesen nem Cibakházával lenne az iskolatársulás, hanem Tiszakürttel, a hideg akkor is hideg lesz. Most is jönnek a nagyon hidegek, most is a fiatalok jönnek szerdán és el fognak menni. Most vagy kilesznek zárva, vagy az igazgatóval 16

17 lesz konfliktus, vagy a gyerekek fognak az igazgatóra haragudni, vagy az igazgató rátolja az egészet a Képviselő-testületre a Polgármesterre. Gyakorlatilag itt fogunk ülni a tűz között, a fiatalok nem tudnak menni, sportolni. Sej János: Én egy szóval nem mondtam, hogy a fiatalok nem mehetnek be a tornaterembe, egy szóval nem mondtam, hogy menjenek a jégre, hogy menjenek a kocsmába, én arról tájékoztattalak benneteket, hogy milyen intézkedéseket tettem ahhoz, hogy takarékoskodjanak. A sportolás mellett a takarékosság az nem ellentétes, nem összeférhetetlen a sporttal a takarékosság, ha valóban balesetveszélyes ez a dolog, majd meg fogom nézni személyesen is. Ha valóban ott 30 ember van elképzelhető, hogy egy idő után lepárásodik a parketta, törölni kell állandóan, meg fogom nézni. Nem kell abba az irányba vinni ezt a dolgot, hogy én a fiatalokat nem akarom beengedni a tornaterembe, meg olyan irányba sem, hogy ehhez kérem a Képviselő-testület támogatását. Arról volt szó, hogy milyen takarékossági intézkedéseket tettem, tájékoztattalak benneteket. Van-e ezzel kapcsolatban még kérdés? Közfoglalkoztatással kapcsolatban jelenleg letelt a közfoglalkoztatás 3 fő vett benne részt, Gál József képviselő elhagyja az ülést, a Képviselő-testület nem határozatképes, Sej János az ülést bezárja. A tájékoztatót ülésen kívül folytatja. Kmf. Sej János Keresztes Anita körjegyző 17

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. január 7-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. január 7-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-1/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. január 7-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének _1./2014.( I.8. ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. augusztus 21-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. augusztus 21-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-10 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. augusztus 21-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 40/2014.(VIII.21.) határozata rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtására

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-5/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2015.(II.24.) számú határozata

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/15/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének _46_/2011.(V.09.) képviselő-testületi

Részletesebben

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18. napján 8 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő-testülete../2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember hó 15. napján, 14 órakor tartott rendkívüli-testületi

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/7/2015. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Dr. Németh Károly mb. jegyző.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Dr. Németh Károly mb. jegyző. 227 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Barta Miklós Ferenc polgármester, Buhajla János, Fazekas András,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 18/2013. (II.22.) számú képviselőtestületi. a 2013. február 22. (péntek) napján 7:30

JEGYZŐKÖNYV. 18/2013. (II.22.) számú képviselőtestületi. a 2013. február 22. (péntek) napján 7:30 Iktatószám: 364-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 22. napján 7:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 36-47 /2012. (IV. 26.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága 2014. május 28-án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal a kiegészítéssel együtt egyetértett a napirendekre tett javaslatokkal az alábbiak szerint:

A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal a kiegészítéssel együtt egyetértett a napirendekre tett javaslatokkal az alábbiak szerint: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 29-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Sajólászlófalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. június 30-án megtartott üléséről. Kmecz Andrásné képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Sajólászlófalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. június 30-án megtartott üléséről. Kmecz Andrásné képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: Képviselőtestületének 2009. június 30-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Rácz Lajos polgármester Nagy Jánosné alpolgármester Kmecz Andrásné képviselő Szomor Gábor képviselő Pálcza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: CS-0095- /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 17-én 16.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Szám: 1/3/8/2013. JEGYZŐKÖNYV

Szám: 1/3/8/2013. JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/3/8/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 29-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontagh

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 22-én a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről Jelen

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének.

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének. 387-6/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 22/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat a 2014. évi

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 14/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről Határozatok száma: 74-82. Rendeletek száma: 14-16. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Leiter Katalin, Emődi Sándor osztályvezetők, Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részéről:

Jegyzőkönyv. Leiter Katalin, Emődi Sándor osztályvezetők, Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részéről: Jegyzőkönyv Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. május 21-i nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2010. október 15-én tartott alakuló ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme JELEN VANNAK: A

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

Készült: 2 példányban. Példány. a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata

Készült: 2 példányban. Példány. a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata 93 6/2010.sz. Készült: 2 példányban. Példány Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 17-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata Napirend:

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 107/2015.(XII.17.) Horti Szociális Ellátó Intézmény vezetőjének

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 26/2012. (III.29.) kt. határozat: A 2012. március 29-ei ülés napirendjének elfogadása 27/2012. (III.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1./ Előterjesztés a járási hivatalok kialakításához szükséges megállapodás megkötésére.

TÁRGYSOROZAT. 1./ Előterjesztés a járási hivatalok kialakításához szükséges megállapodás megkötésére. Tornyospálca Község Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottsága 2012. október 11-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 23-25/2012. TÁRGYSOROZAT

Részletesebben

1. Napirend Bánk Tó-Strand fejlesztése; megújítási-fejlesztési tervezés, pályázati lehetőség

1. Napirend Bánk Tó-Strand fejlesztése; megújítási-fejlesztési tervezés, pályázati lehetőség Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 3-án 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ Beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ Beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Bököny Község Képviselő-testülete 2007. szeptember 13-án tartott ülésének 8-37/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (87-94/2007;18/2007. R) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/1/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30. napján 11.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 1/2015.(I.30.)

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 60/2011. (VIII.4.) kt. határozat: A 2011. augusztus 4-ei ülés napirendjének elfogadása 61/2011. (VIII.4.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2009. november 23-án 08 15 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 187 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. november 8. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 188 Határozat 84/2012. (XI. 8.) Közös önkormányzati

Részletesebben

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről.

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-20/2011. 20. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve 16/2011. 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. november 17-én 17.00 órakor, az Önkormányzat Hivatalában (3163 Szalmatercs, Kossuth

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. január 31-én megtartott, nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. január 31-én megtartott, nyílt ülésének 200-2/2008. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. január 31-én megtartott, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1/2008. (I.31.) Önkormányzat rendelet Nagyrév Község Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 725-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

NAPIRENDI PONT: 1. Jegyzői munkakör betöltésére beadott pályázatok elbírálása (írásos előterjesztés) Előterjesztő: a polgármester

NAPIRENDI PONT: 1. Jegyzői munkakör betöltésére beadott pályázatok elbírálása (írásos előterjesztés) Előterjesztő: a polgármester Képviselő-testületének 2011. január 10-én megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 5-14/2010. (I. 10.) számú határozatok d. rendeletek: - Ügyiratszám: Határozatok: - 5/2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. február 25-i üléséről 3/2015.

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. február 25-i üléséről 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-i üléséről 3/2015. 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2015. február 25-én megtartott

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2009. szeptember 30-án megtartott, nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2009. szeptember 30-án megtartott, nyílt ülésének 105/25/2009. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. szeptember 30-án megtartott, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 72/2009.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat Név szerinti szavazásról

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Rendeletek: 27/2011.(XII.14.) A települési szilárd-hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen nem vett részt: Juhász József polgármester Tanácskozási joggal részt vett: Fortuna János jegyző

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen nem vett részt: Juhász József polgármester Tanácskozási joggal részt vett: Fortuna János jegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának -testülete 2014. november 19.-én a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 16,00 óra. Jelen vannak:

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. április 7- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 113 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 21-én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Darók Sándor, Gerhát

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: Dr. Homoki-Szabó

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Nyilvános ülés: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 30.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: ülésén 2008. november 26-án. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Kochnyák Sándor, Makovics Zoltán, Mihovné Srutek Gabriella, Nagy Péter, Szivek Péter,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen vannak: Végh Rudolf polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-5/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. augusztus 4-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Tarnaméra Község Önkormányzata Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. május 16-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. május 16-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. május 16-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Elekes Péter,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009. május 27 -én 18 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMER 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMER 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMER 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 17/2012. (XII. 11.) önkormányzati rendelet Határozatok: 113/2012. (XII.10.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2006. március hó 30. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 5. - rendkívüli - ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE i J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. július 22-én (kedden) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. szeptember 23-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. szeptember 23-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt.szám: 172.../2011. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. szeptember 23-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolója

JEGYZŐKÖNYV. 4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolója JEGYZŐKÖNYV Készült: Bajót Község Képviselő-testületének 2011. november 29-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Millenniumi Ház Bajót, Kossuth Lajos utca 149. Jelen vannak:

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 9 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv rendkívüli, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. szeptember 15. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János

Részletesebben

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendeletek: 12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. november 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. november 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. november 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 145/2015.(XI.24.) számú határozata

Részletesebben

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 18-ÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL ÉS NYILVÁNOS

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. október 10-én 17,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. október 10-én 17,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. október 10-én 17,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester,

Részletesebben

6/2013.(IX.26.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 26. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve.

6/2013.(IX.26.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 26. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. 6/2013.(IX.26.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 26. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1./ Beszámoló a két ülés közötti döntésekről,

Részletesebben

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. sz. Jegyzőkönyv Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 5-én a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. május 27-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. május 27-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/12/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. május 27-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-1/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29.-én megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53.

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2011. október 13 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2011. október 13 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről. Képviselőtestület Aszaló Szám: 1-12/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2011. október 13 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú jegyzőkönyv. 2012. április 2. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú jegyzőkönyv. 2012. április 2. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2. számú jegyzőkönyv 2012. április 2. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 50/2012./ IV.2./kt.határozat: - 2012. április 2-i nyilvános ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben