Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület január 31-én megtartott, nyílt ülésének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. január 31-én megtartott, nyílt ülésének"

Átírás

1 200-2/2008. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület január 31-én megtartott, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1/2008. (I.31.) Önkormányzat rendelet Nagyrév Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2007.(III.13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 22/2008.(I.31.) Képviselő-testületi határozat A Szociális és Ügyrendi Bizottság tagjai számának módosításáról 23/2008.(I.31.) Képviselő-testületi határozat Személyes érintettség miatt Kiss Sándor képviselő döntéshozatalból való kizárásának elutasításáról 24/2008.(I.31.) Képviselő-testületi határozat Szociális és Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztásáról 25/2008.(I.31.) Képviselő-testületi határozat Képviselők szavazásból való kizárásának elutasításáról 26/2008.(I.31.) Képviselő-testületi határozat A Szociális és Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztásáról 2/2008.(I.31.) Önkormányzati rendelet A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 27/2008.(I.31.) Képviselő-testületi határozat Burka István polgármester illetményének meghatározására tett előterjesztés elutasítása 28/2008.(I.31.) Képviselő-testületi határozat Szendrei Imréné döntéshozatalból való kizárásának elutasításáról 29/2008.(I.31.) Képviselő-testületi határozat Szendrei Imréné társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 30/2008.(I.31.) Képviselő-testületi határozat Alpolgármester költségtérítésről való lemondásának elfogadása 3/2008. (I.31.) Önkormányzati rendelet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének évi költségvetéséről 1

2 31/2008.(I.31.) Képviselő-testületi határozat Burka István döntéshozatalból való kizárásának elutasításáról 32/2008.(I.31.) Képviselő-testületi határozat Burka István polgármester illetményének meghatározásáról 33/2008.(I.31.) Képviselő-testületi határozat A Nevelési és Oktatási Intézmények Társulása Alapító okiratának és SZMSZ-ének módosításához való hozzájárulás 34/2008.(I.31.) Képviselő-testületi határozat Szándéknyilatkozat előkészítésére tárgyalás folytatása Cibakháza Nagyközség Önkormányzattal iskola-társulás létrehozására 35/2008.(I.31.) Képviselő-testületi határozat Turisztikai kínáló ajánlatának elutasítása 36/2008.(I.31.) Képviselő-testületi határozat Fehér Etelka használt számítógép vásárlási kérelmének elutasítása 2

3 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének január 31-én órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Burka István polgármester, Szendrei Imréné alpolgármester, Dr. Albrecht Sándor jegyző, Gál József, Fehér Balázs, Kiss Istvánné, Kiss Sándor, Matekovics Jánosné, Tóth Gyuláné képviselők Valamennyi napirendi pont tárgyalásán jelen volt: Erdélyi Zoltánné pénzügyi főtanácsos, Váradi Enikő jkv. Burka István polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület mind a 8 tagja jelen van, így az határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti a napirendi pontokat, javasolja elfogadásra. Gál József: Testületi határozat van róla, hogy a Polgármester minden testületi ülésen beszámol az addig végzett munkájáról, illetve lenne napirend előtti felszólalásom is. A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal elfogadja a meghívón szereplő napirendi pontokat megtárgyalásra, hozzájárul Gál József képviselő napirend előtti felszólalásához. Gál József: Fölvettem a kapcsolatot a Közigazgatási Hivatallal, a körjegyzőségi szavazással kapcsolatban. A jegyzőnk hibázott, hiszen összeférhetetlenség van a tiszainokai polgármester és Kiss Sándor képviselő között. Ő sem jelentette be a személyes érintettségét, de a jegyző sem hívta fel rá. Ha ez megtörténik, akkor nincs meg a szavazás. Azt mondta a Közigazgatási Hivatal, kérjünk állásfoglalást ezzel kapcsolatban. A segélyezéssel kapcsolatban. Nem volt egész januárban testületi ülés, akik beadták a kérelmüket már január elején, még mindig nem kaptak rá választ. Ezen változtatni kell, mert mindenkinek szükség van a segítségre, és nem hónapok múlva. A jegyző fegyelmijével kapcsolatban kérdezem, hogy áll az ügy. Burka István: Azt levettétek napirendről. Gál József: Nem, dehogy lett levéve. A Közigazgatási Hivataltól az jött vissza, hogy le kell folytatni. Burka István: Több határozat is született ezzel kapcsolatban be tudom hozni őket és végül lekerült napirendről. Határozat van róla. 3

4 Gál József: Nem vettük le napirendről. Ezzel kapcsolatban, 2 álláshely, illetve most már 3 álláshely üres, ha jól tudom. Meg lesz-e pályáztatva, vagy úgy lesz, mint a konyhai dolgozónál? Külön testületi ülésen tárgyaljátok meg, mert mi a mai napig nem tudjuk, hogy ki, és hogyan döntötte el. Jelen pillanatban bizottságokat akartok létrehozni, kérdezem, akkor hol van a takarékosság? Dr. Albrecht Sándor: Válaszában elmondja, a körjegyzőségi feladatellátásra megkötött megállapodás egy hosszú folyamat eredménye. Már januárban elkezdődtek az ezzel kapcsolatos tárgyalások, mégis december 27-én került sor a három község Képviselőtestületeinek együttes ülése keretében a megállapodás elfogadására. Cibakháza és Tiszainoka testületei egyhangú szavazással döntöttek, Nagyrév Képviselő-testülete 5:3-as arányban szavazta meg, így megvolt a minősített többség. A szavazás szerintem rendben volt, mert nem személyi kérdésben döntöttünk, hanem egy társulási megállapodásról. Várom a Közigazgatási Hivatal erre vonatkozó állásfoglalását. A jegyző fegyelmi ügye véleménye szerint okafogyottá vált, hiszen a jegyző a felmentését tölti. Az üres álláshelyekkel kapcsolatban, természetesen azokat meg kell hirdetni. A bizottságok működésével kapcsolatban elmondja, hogy vannak nélkülözhetetlen bizottságok. Kis önkormányzatnál persze kevesebb, minél kevésbé legyen terhelve a Képviselő-testület. 1.) Napirend: Előterjesztés Nagyrév Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2007.(III.13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Burka István polgármester Burka István: Az előterjesztést mindenki megkapta, hozzászólást, javaslatot kér. Gál József: A két perces hozzászólással nem értek egyet. Lehetett volna együtt dolgozni, csak minden törvénytelen. Fehér Balázs: Kéri, hogy a módosítások legyenek ismertetve. Dr. Albrecht Sándor: Ismerteti az előterjesztés szerinti módosításokat. Véleménye, a bizottság működése még ha nincs is konszenzus meggyorsítaná a Képviselő-testület munkáját. Javasolja továbbá, hogy a normatív lakásfenntartási támogatás elbírálását ruházza át a testület polgármesteri hatáskörbe. Gál József: Javaslom, vegyük le napirendről, mert tavaly év végén javaslatot tettünk az SZMSZ módosítására, de azokat nem látom benne. Dr. Albrecht Sándor: Szerintem ez egy jó rendelet, bármikor lehet módosítani, partner vagyok benne. Gál József: A két perces hozzászólás Fehér Balázs: Ki fog megakadályozni, hogy elmondj még egy mondatot? Dr. Albrecht Sándor: A testületi ülést a Polgármester vezeti, ez a rendelkezés eddig is benne volt. 4

5 Gál József: Ameddig nincs elfogadva az SZMSZ, javaslom, adjuk meg a szót Sej Jánosnak. Burka István: Aki egyetért azzal, hogy megadjuk a szót Sej Jánosnak, kérem, kézfelnyújtással jelezze. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében nem járul hozzá Sej János hozzászólásához. Burka István: Amennyiben nincs több javaslat, fölteszem szavazásra az SZMSZ módosítását. Aki elfogadja, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett megalkotja Nagyrév Község Önkormányzat 1/2008.(I.31.) számú önkormányzati rendeletét a Nagyrév Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2007.(III.13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról. Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2008. (I.31.) rendelete Nagyrév Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2007.(III.13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 18. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján szervezetéről és működésének rendjéről szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet 4. (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei: a) a polgármester b) képviselő-testület bizottságai c) a képviselő-testület hivatala látják el. A rendelet 6 (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A polgármesterre átruházott hatásköröket a szabályzat 3. számú melléklete, a Szociális és Ügyrendi Bizottságra átruházott hatásköröket a szabályzat 4. számú melléklete tartalmazza. 3. A rendelet 17 (4) bekezdés c. pontját hatályon kívül helyezi. A rendelet 35. (1) (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. 5

6 (1) A képviselő-testület és bizottságok üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. (2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: a megjelent képviselők és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, illetve azok előterjesztőjét, előterjesztőit, vagy előadóját, a tanácskozás lényegét a hozzászólásokat, a szavazás számszerű eredményét és a hozott döntéseket. 5. A rendelet mondata helyébe a következő rendelkezés lép: Az összeférhetetlenség megállapítását bárki kezdeményezheti a polgármesternél. A polgármester a kezdeményezést A Szociális és Ügyrendi bizottságnak adja át kivizsgálásra. (1) A rendelet 40. (2) bekezdés 1. mondatát hatályon kívül helyezi. (2) A rendelet 41. helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) Állandó bizottságok: a) Szociális és Ügyrendi Bizottság (2) A bizottságok mellérendeltségi viszonyban állnak egymással. ( 3) A bizottság elnökét és tagjainak több mint felét a települési képviselők közül kell választani. A polgármester, az alpolgármester, a képviselő-testület hivatalának dolgozója nem lehet a bizottság tagja, elnöke. (4)A bizottságba indokolt beválasztani a feladatköre szerinti területen: a) szolgáltatást nyújtó jelentősebb szervezet képviselőjét, b) jelentősebb társadalmi szervezet küldöttjét, c) a szolgáltatást igénybe vevő más választópolgárt. (5) A Szociális és ügyrendi Bizottság létszáma 5 fő. (6) Az (1) bekezdésben felsorolt bizottságok feladatait, hatáskörét a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. (7) A bizottságok tagjainak névsorát a rendelet 3. számú függeléke tartalmazza. 7. A rendelet 43. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A bizottságok működése (1) A bizottságok szükség szerint üléseznek. (2) A bizottsági üléseket az elnök hívja össze, de a polgármester indítványára is össze kell hívni. (3) Az üléseket a bizottság elnöke, akadályoztatása esetén az általa megbízott bizottsági tag vezeti. (4) A bizottság ülése fő szabályként nyilvános, a zárt ülésre vonatkozó szabályok a képviselő-testületi zárt ülésekre vonatkozó szabályokkal egyeznek meg. (5) A bizottság a döntéseit egyszerű és minősített többséggel hozza. (6) A bizottság határozatképességére és határozathozatalára a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 6

7 (7) A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A kizárásról az elnök esetén a polgármester, bizottsági tag esetén a bizottság dönt. (8) A bizottság üléséről készült jegyzőkönyvre a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a bizottságok jegyzőkönyveit a bizottság elnöke írja alá. (9) A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül a jegyző köteles megküldeni az Északalföldi Regionális Közigazgatási Hivatalnak. (10)A bizottságok működésének ügyviteli feladatait Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Nagyrévi Irodája látja el. 8. A rendelet 44. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A bizottság feladatai (1) A bizottság a következő feladatokat látja el: a) feladatkörében előkészíti a képviselő-testület döntéseit, b) szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását, de ez nem terjedhet ki a hivatal államigazgatási ügyeivel kapcsolatos feladatokra c) benyújtja az előterjesztéseket, d) előterjesztésekhez állásfoglalást készít, e) gyakorolja a testület által rá átruházott hatósági hatáskört, f) -ha a hivatal tevékenységében a képviselő-testület álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek sérelmet, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a polgármester intézkedését kezdeményezheti. 9. A rendelet 45. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület és a polgármester bizottságokkal kapcsolatos jogosítványai (1) A képviselő-testület bizottságokkal kapcsolatos jogosítványai: a) meghatározza a bizottsági szervezetét és megválasztja bizottságait, b) meghatározza azokat az előterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be a képviselőtestületnek, c) meghatározza azokat az előterjesztéseket, amelyek a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testülethez, d) döntési jogot adhat bizottságainak, e) a bizottság által hozott döntést felülvizsgálhatja, f) önkormányzati rendeletében hatósági hatáskört állapíthat meg a bizottságnak, g) határoz a polgármester által felfüggesztett bizottsági döntések tárgyában (a felfüggesztést követő ülésen). (2) A polgármester bizottságokkal kapcsolatos jogosítványai: - indítványára össze kell hívni a bizottságot, - felfüggeszti a bizottság döntésének a végrehajtását, ha az ellentétes a képviselőtestület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit, - dönt a bizottság elnökének (személyes érintettsége miatt történő) döntéshozatalból való kizárásáról. 7

8 10. A rendelet 47. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A polgármester főállású tisztségviselő. A polgármester felett a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat, illetményét jogszabály keretei között a Szociális és Ügyrendi Bizottság javaslatára összegszerűen állapítja meg. (2) Munkaidejét a képviselő-testület munkarendjéhez igazítva szabadon osztja be. (3) Éves szabadságának kivételét javaslatait figyelembe véve a Szociális és Ügyrendi bizottság határozattal adja ki. 11. A rendelet 52. -a helyébe a következő rendelkezés lép: VII. fejezet A képviselő-testület hivatala (1) A körjegyzői feladatokat Cibakháza Nagyközség Önkormányzat jegyzője Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala bevonásával látja el. (2) A képviselő-testület az önkormányzat működésével, valamint államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására megállapodást kötött az Ötv. 38. (3) bekezdése alapján Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületével az (1) bekezdés szerinti tartalommal. (3) A rendelet 52. (2)-(6 ) bekezdését hatályon kívül helyezi 12. (1) A rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. 13. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Burka István Polgármester Dr. Albrecht Sándor jegyző Kihirdetve: január 31. Dr. Albrecht Sándor Jegyző 8

9 1. számú melléklet: A település fontosabb adatai A településsel határos más települések: Cibakháza nagyközség Tiszainoka község Kunszentmárton-Kungyalu Tiszakécske-Tiszabög Tiszajenő A településen a főbb munkáltatók: Nagyrév Község Önkormányzat.költségvetési intézményei Cibakert Kft. Az oktatás, művelődés intézményei: Nevelési Oktatási Intézmények Társulása Tiszakürt Községi Klubkönyvtár Községi Művelődési ház Az egészségügyi, szociális ellátás intézményei: Orvosi Rendelő Védőnői Szolgálat Gondozási Központ Tanyagondnoki szolgálat Sziget Családsegítő és Gyermekjóléti társulás Az Önkormányzat társulásai: - Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása - Nevelési-Oktatási Intézmények Társulása Tiszakürt - Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás Vallási élet színterei: Református Egyházközség Az infrastruktúra főbb jellemzői: A vízellátás: A vezetékes ivóvízhálózat lakások aránya 98 %-os Telefonhálózat: A bekötött lakások aránya 40 %-os. Földgáz: A bekötött lakások aránya: 60 %-os. Elektromos energia: A bekötött lakások aránya 100 %-os Idegenforgalmi látványosságok, kulturális rendezvények, turisztika: A település legnagyobb látványossága és természeti értéke a Cibakházai Holt-Tisza, amely Magyarország egyedülálló, legnagyobb Tiszai Holtága. Hossza: 16,7 km. A község ékessége az 1833-ban épült, 2000-ben felújított templom, és az egyedi tervezésű, 1996-ban épült általános iskola épülete. 9

10 Szociális és Ügyrendi Bizottság feladatai és hatáskörei Településfejlesztési feladatkörével kapcsolatban: 2. számú melléklet Feladat- és hatásköre: Az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos döntések előkészítésében ajánlásokkal, véleményezéssel való közreműködés, az önkormányzat költségvetését rövid és hosszabb távon, illetve éves szinten érintő, befolyásoló előterjesztések véleményezése. Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak és vagyoni értékű jogok - különös tekintettel a törzsvagyoni körbe tartozó vagyonra - megóvása, fenntartása, működtetése, fejlesztése, használata, hasznosítása, megterhelése, más célú hasznosítása, az önkormányzati vagyont működtető szervezeti formák meghatározása; a forgalomképes vagyon elidegenítése, vállalkozásba való bevitele, valamint vagyontárgy, vagy vagyonrész megszerzése, az önkormányzati vagyon gyarapodását, és csökkenését befolyásoló, a tulajdonost megillető joggyakorlás körében - a testületet megillető - döntéstervezetek, javaslatok véleményezése, a döntések végrehajtásának segítése és ellenőrzése. A településfejlesztés, településrendezés, a környezetvédelem, vízrendezés, szennyvízkezelés ivóvízellátás, köztemető-fenntartás, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a helyi tömegközlekedés, köztisztaság és a településtisztaság biztosítása, energiaszolgáltatás közszolgáltatások körében az önkormányzat részére törvény által kötelezően előírt, valamint a testület által felvállalt mértékben és módon ellátandó feladatokban a helyi érdekű közügyek megoldásában való részvétel. E körben a testület döntéseinek előkészítése, a döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, döntés a testület által hatáskörébe utalt kérdésekben, I. Dönt: A testület munkatervéhez igazodóan saját munkaterve elfogadásáról A képviselő testület hatáskörébe tartozó, de a bizottságra átruházott alábbi kérdésekben: A településrendezési tervek figyelembevételével a helyi közutak osztályába sorolásáról. A képviselő-testület hatáskörébe tartozó, de a képviselő-testület által a bizottságra helyi önkormányzati rendeletben átruházott kérdésekben. A polgármester szabadságának kiadásáról Kivizsgálja az összeférhetetlenségi ügyeket II. Előkészíti: Feladatkörében az önkormányzati rendeletek koncepcióját, illetőleg rendelettervezeteket; II. Véleményezi: Az önkormányzat költségvetési koncepciójának tervezetét; Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályait meghatározó előterjesztés tervezetét; A költségvetési rendelet-tervezetet; 10

11 A pályázatokhoz állami támogatások igénylésével, saját forrás biztosításával kapcsolatos előterjesztéseket; a tervezett beruházási koncepciókat A hitelfelvétellel és nyújtással ; alapítvány létrehozásával és közérdekű kötelezettségvállalással kapcsolatos előterjesztések tervezeteit; Az önkormányzati intézmény, gazdasági társaság, közhasznú társaság alapításával, átszervezésével, megszüntetésével kapcsolatos előterjesztések tervezeteit, az alapító okirat módosítására vonatkozó előterjesztéseket vezetőik bérezésével kapcsolatos előterjesztéseket A helyi adók bevezetésére, mértékének megállapítására (módosítására), hatályon kívül helyezésére irányuló rendelet-tervezeteket; Az önkormányzati gazdálkodást érintő fejlesztési, működtetési, átszervezési koncepciókat, tervezeteket; Az évközi gazdasági, pénzügyi tájékoztatókat, év végi költségvetési beszámolót; Az önkormányzat ügykörébe tartozó helyi adók hatékony végrehajtásának, illetőleg alkalmazásának elősegítése érdekében az anyagi érdekeltség feltételeit szabályozó rendelet (szabályzat) tervezetét; A polgármester, a jegyző által a bizottság elé terjesztett - az önkormányzat költségvetését érintő - javaslatokat, tervezeteket; Önkormányzati intézmények vezetői állásaira kiírt pályázatokat, amelyben előzetes meghallgatást tart Az önkormányzat tulajdonában, résztulajdonában lévő gazdasági társaság, közhasznú társaság mérlegét, illetve mérlegbeszámolóját; A közterület-használati díj mértékének, fizetési módjának megállapítására irányuló tervezetet; Az önkormányzat törzsvagyonának részét képező közutak és műtárgyaik fenntartására és működtetésére vonatkozó tervezeteket; Az értékpapír vásárlással és értékesítéssel kapcsolatos előterjesztéseket; Az önkormányzati árhatósági hatáskörbe tartozó előterjesztéseket; Az önkormányzati vagyont működtető szervezeti formák, intézmények, gazdálkodó szervek létesítésével, alapításával, megszüntetésével, átszervezésével kapcsolatos előterjesztések tervezeteit; Az önkormányzat vagyonát képező egyes vagyontárgyak forgalomképessé minősítését; Azon önkormányzati rendelet tervezetét, határozat tervezetét, amely meghatározza azt az értékhatárt ami fölött vagyonát értékesíteni, használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni - ha törvény kivételt nem tesz - csak nyilvános - indokolt esetben zártkörű - versenytárgyalás útján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet; Azon önkormányzati rendelet tervezetét, amely meghatározza azokat a módokat és eseteket, amikor az önkormányzati vagyont ingyenesen átruházni, illetve követeléseiről lemondani lehet; Az önkormányzat javára történő vagyon felajánlás elfogadására, vagy szerzésére irányuló javaslatot, melyre az önkormányzat jogosult, ha képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére; Adósságrendezési, fizetési kötelezettség rendezési eljárás kezdeményezésére irányuló előterjesztést; Fizetési kötelezettségek rendezésére vonatkozó határozati javaslatot; A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szól évi XXV. tv. 14. (2) d./. pontja hatálya alá tartozó esetben az adósságrendezéssel kapcsolatos előterjesztést. Gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználásának korlátozására vonatkozó előterjesztést; 11

12 A képviselő-testület munkatervének tervezetét; A polgármester, és a jegyző által a bizottság elé terjesztett - szakmai körbe tartozó - tervezeteket, javaslatokat. Az önkormányzat illetékességi területén földrajzi nevek megállapítására, megváltoztatására irányuló javaslatokat, tervezeteket A ár-és belvízrendezési, építésügyi szabályzat tervezeteit; Az építésügyi igazgatás körébe tartozó helyi társadalmi viszonyok rendezésére alkotandó rendelet-tervezetet Gázvezeték-hálózat önkormányzati hozzájárulással történő fejlesztésére vonatkozó előterjesztést Helyi jelentőségű természeti érték védetté nyilvánításáról, óvásáról, őrzéséről, fenntartásáról, bemutatásáról, valamint helyreállításáról való gondoskodás körében készült előterjesztések tervezeteit A területek zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánítására, csendes övezet kialakításának elrendelésére, helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítására vonatkozó tervezeteket Avar- és kerti hulladék égetése, továbbá a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok tervezetét A környezetvédelmi feladatok megoldására kibocsátandó önkormányzati rendelet, határozati javaslat tervezetét Az önkormányzat illetékességi területére önkormányzati rendeletben, jogszabályokban előírtaknál nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi előírásokat meghatározó szabályok tervezetét Az önkormányzat illetékességi területén a környezet állapotának értékelésére vonatkozó elemzéseket; A közút forgalmi rendjének a község közlekedésében jelentősebb változást eredményező változtatására, módosítására vonatkozó intézkedések tervezeteit Köztemető fenntartással kapcsolatos előterjesztéseket Feladatkörét érintő fejlesztések megvalósításához, cél- és címzett, valamint egyéb támogatások benyújtására vonatkozó előterjesztések tervezetét A helyi vízi közművek működtetésére vonatkozó előterjesztéseket. A közterület-használati díj mértékének, fizetési módjának megállapítására irányuló tervezetet ivóvíz díját.a települési hulladék kezelésére vonatkozó rendelet-tervezetet, szerződés-tervezetet, azok módosításait Komp és révcsónak bérbeadását Komp viteldíjak megállapítását III. Ellenőrzi: A bizottság feladatkörébe tartozó testületi döntések előkészítésére, illetve végrehajtására, valamint a bizottság által átruházott hatáskörben hozott döntések előkészítésére, illetve végrehajtására irányuló munkát, A feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeletek hatályosulását, és a javaslatot tesz azok módosítására, karbantartására. a vagyongazdálkodás, tulajdonosi joggyakorlás körébe tartozó testületi döntések előkészítésére és végrehajtására irányuló munkát; 12

13 Az önkormányzat ellenőrzési tervében történő ütemezés szerint - évenként egy alkalommal - átfogó beszámolót kérhet az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények vezetőitől az intézmény tevékenységéről; IV. Kapcsolatot tart: A községben működő közmű-üzemeltető szervekkel, A bizottság feladatkörét érintő területen működő önszervező közösségekkel Az önkormányzat tulajdonában álló vagyon hasznosítását, kezelését végző szervekkel, az önkormányzati érdekeltségű gazdasági, közhasznú társaságok felügyelő bizottságaival, IV. Javaslatot tesz: A polgármester illetményének megállapítására. VII. Nyilvántartja: A képviselő-testület tagjainak vagyonnyilatkozatait. Pénzügyi feladatkörével kapcsolatos területen: Feladat- és hatásköre: Az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos döntések előkészítésében ajánlásokkal, véleményezéssel való közreműködés, az önkormányzat költségvetését rövid és hosszabb távon, illetve éves szinten érintő, befolyásoló előterjesztések véleményezése. Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak és vagyoni értékű jogok - különös tekintettel a törzsvagyoni körbe tartozó vagyonra - megóvása, fenntartása, működtetése, fejlesztése, használata, hasznosítása, megterhelése, más célú hasznosítása, az önkormányzati vagyont működtető szervezeti formák meghatározása; a forgalomképes vagyon elidegenítése, vállalkozásba való bevitele, valamint vagyontárgy, vagy vagyonrész megszerzése, az önkormányzati vagyon gyarapodását, és csökkenését befolyásoló, a tulajdonost megillető joggyakorlás körében - a testületet megillető - döntéstervezetek, javaslatok véleményezése, a döntések végrehajtásának segítése és ellenőrzése. II. Véleményezi: Az önkormányzat költségvetési koncepciójának tervezetét; Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályait meghatározó előterjesztés tervezetét; A költségvetési rendelet-tervezetet; A pályázatokhoz állami támogatások igénylésével, saját forrás biztosításával kapcsolatos előterjesztéseket; a tervezett beruházási koncepciókat A hitelfelvétellel és nyújtással; alapítvány létrehozásával és közérdekű kötelezettségvállalással kapcsolatos előterjesztések tervezeteit; Az önkormányzati intézmény, gazdasági társaság, közhasznú társaság alapításával, átszervezésével, megszüntetésével kapcsolatos előterjesztések tervezeteit, az alapító okirat módosítására vonatkozó előterjesztéseket vezetőik bérezésével kapcsolatos előterjesztéseket 13

14 A helyi adók bevezetésére, mértékének megállapítására (módosítására), hatályon kívül helyezésére irányuló rendelet-tervezeteket; Az önkormányzati gazdálkodást érintő fejlesztési, működtetési, átszervezési koncepciókat, tervezeteket; Az évközi gazdasági, pénzügyi tájékoztatókat, év végi költségvetési beszámolót; Az önkormányzat ügykörébe tartozó helyi adók hatékony végrehajtásának, illetőleg alkalmazásának elősegítése érdekében az anyagi érdekeltség feltételeit szabályozó rendelet (szabályzat) tervezetét; A polgármester, a jegyző által a bizottság elé terjesztett - az önkormányzat költségvetését érintő - javaslatokat, tervezeteket; Önkormányzati intézmények vezetői állásaira kiírt pályázatokat, amelyben előzetes meghallgatást tart Az önkormányzat tulajdonában, résztulajdonában lévő gazdasági társaság, közhasznú társaság mérlegét, illetve mérlegbeszámolóját; Az önkormányzat törzsvagyonának részét képező közutak és műtárgyaik fenntartására és működtetésére vonatkozó tervezeteket; Az értékpapír vásárlással és értékesítéssel kapcsolatos előterjesztéseket; Az önkormányzati árhatósági hatáskörbe tartozó előterjesztéseket; Az önkormányzati vagyont működtető szervezeti formák, intézmények, gazdálkodó szervek létesítésével, alapításával, megszüntetésével, átszervezésével kapcsolatos előterjesztések tervezeteit; Az önkormányzat vagyonát képező egyes vagyontárgyak forgalomképessé minősítését; Azon önkormányzati rendelet tervezetét, határozat tervezetét, amely meghatározza azt az értékhatárt ami fölött vagyonát értékesíteni, használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni - ha törvény kivételt nem tesz - csak nyilvános - indokolt esetben zártkörű - versenytárgyalás útján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet; Azon önkormányzati rendelet tervezetét, amely meghatározza azokat a módokat és eseteket, amikor az önkormányzati vagyont ingyenesen átruházni, illetve követeléseiről lemondani lehet; Az önkormányzat javára történő vagyon felajánlás elfogadására, vagy szerzésére irányuló javaslatot, melyre az önkormányzat jogosult, ha képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére; Adósságrendezési, fizetési kötelezettség rendezési eljárás kezdeményezésére irányuló előterjesztést; Fizetési kötelezettségek rendezésére vonatkozó határozati javaslatot; A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szól évi XXV. tv. 14. (2) d./. pontja hatálya alá tartozó esetben az adósságrendezéssel kapcsolatos előterjesztést. Gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználásának korlátozására vonatkozó előterjesztést; A képviselő-testület munkatervének tervezetét; A polgármester, és a jegyző által a bizottság elé terjesztett - szakmai körbe tartozó - tervezeteket, javaslatokat. Feladatkörét érintő fejlesztések megvalósításához, cél- és címzett, valamint egyéb támogatások benyújtására vonatkozó előterjesztések tervezetét ivóvíz díját Komp és révcsónak bérbeadását Komp viteldíjak megállapítását 14

15 III. Ellenőrzi: A képviselő-testület tagjainak vagyonnyilatkozatait. A testület által az éves ellenőrzési tervben jóváhagyott - feladatkörébe tartozó - önkormányzati feladatok ellátását. Az önkormányzat ellenőrzési tervében történő ütemezés szerint - évenként egy alkalommal - átfogó beszámolót kérhet az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények vezetőitől az intézmény tevékenységéről; IV. Kapcsolatot tart: Az önkormányzat tulajdonában álló vagyon hasznosítását, kezelését végző szervekkel, az önkormányzati érdekeltségű gazdasági, közhasznú társaságok felügyelő bizottságaival, szociális feladatkörében: Feladatköre: Az egészségügyi ellátásról való gondoskodás körében előkészíti a képviselő-testület döntéseit, valamint szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását. Dönt a testület által hatáskörébe utalt ügyekben; illetve véleményezi a testület által meghatározott, továbbá a polgármester hatáskörébe utalt ügyeket, a polgármester által igényelt körben. Részt vesz az egészségüggyel, és a helyi szociálpolitikával kapcsolatos helyi irányítási, ellenőrzési feladatok ellátásában. A szociális ellátásról, a családvédelemről való gondoskodás, továbbá a lakásfenntartás támogatása, a foglalkoztatás és munkanélküliség kezelése körében a testület döntéseinek előkészítése, döntések végrehajtásának ellenőrzése, döntés a testület által hatáskörébe utalt ügyekben. Az oktatásról, a közművelődésről, közgyűjteményekről, a könyvtárakról, valamint a sportról szóló törvényekben meghatározott helyi önkormányzati feladatellátás körében a testület döntéseinek előkészítése, a döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése. Döntés a testület által hatáskörébe utalt ügyekben; illetve véleményezés a testület által meghatározott, továbbá a feladatkörében a polgármester által igényelt körben. Részvétel az oktatással, kulturális és sport tevékenységgel, valamint a testneveléssel kapcsolatos helyi irányítási, ellenőrzési feladatok ellátásában. Az óvodáról az alapfokú oktatásról és nevelésről való gondoskodás körében valamint a közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység támogatása körében, a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás körében a képviselő-testület döntéseinek előkészítése, e döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, döntés a testület által hatáskörébe utalt kérdésekben; illetve véleményezés a polgármesterre átruházott önkormányzati hatáskörben hozott döntésekben a testület által meghatározott, továbbá a polgármester által igényelt körben. Részvétel a közművelődési, közgyűjteményi és művészeti tevékenységekkel kapcsolatos helyi irányítási és ellenőrzési feladatok ellátásában. I. Dönt: A képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatósági ügyekről eseti segélyekről 15

16 térítési díj mérsékléséről, elengedéséről lakásfenntartási támogatásról születési támogatásról eseti gyógyszerköltség támogatásokról II. Előkészíti: Feladatkörében az önkormányzati rendeletek koncepcióját, illetőleg rendelet-tervezeteket; III. Véleményezi: A területi egészségügyi alapellátásról (háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi-, ) és védőnői ellátásról való gondoskodás körébe tartozó koncepciókat, előterjesztéseket; Az önkormányzat szociális és egészségügyi vezetői állásaira benyújtott pályázatok elbírálásra javaslatot tesz a testületnek a pályázók előzetes meghallgatása után; Egészségügyi intézmény, háziorvosi magángyakorlatot folytató orvos, illetve háziorvosi ellátást nyújtó egészségügyi vállalkozás közvetlen társadalombiztosítási finanszírozásához való hozzájárulás megadásával kapcsolatos javaslatot; Az egészségügyi ellátó intézményrendszer fejlesztésével, átszervezésével kapcsolatos koncepciókat, tervezeteket; Feladatkörét érintő területen az önkormányzat intézményrendszerének kialakítására, változtatására irányuló tervezetet; Feladatkörét érintő területen szolgáltatást ellátó intézmény alapításával, megszüntetésével, átszervezésével kapcsolatos koncepciókat, előterjesztéseket; feladatkörében a költségvetés koncepciójának tervezetét; feladatkörében az éves költségvetés tervezetét és a végrehajtásról szóló tájékoztatókat és beszámolót; A szociális ellátó intézményrendszer fejlesztésével, átszervezésével kapcsolatos koncepciókat, tervezeteket. A szociális ellátással, gondoskodással kapcsolatos koncepciókat, tervezeteket; A lakáscélú támogatási javaslatokat; A szociális intézmények intézményi térítési díjai megállapítására vonatkozó előterjesztéseket; A foglalkoztatáspolitikával, munkanélküliség kezelésével kapcsolatos koncepciókat, tervezeteket; A szociális törvényben, valamint annak végrehajtására született önkormányzati rendeletben megállapított, azonban jogtalanul felvett, illetve a tartás elmulasztása miatt kifizetett segély és más szociális ellátás visszafizetési kötelezettség alóli mentesítés indokoltságát; Polgármester hatáskörébe átadott, a jegyző hatáskörébe utalt, de általuk a bizottság elé terjesztett javaslatokat, tervezeteket; Az oktatási-, kulturális-, és sportintézmény-rendszer fejlesztésével, átszervezésével kapcsolatos koncepciókat, tervezeteket; A helyi testnevelési és sportfeladatok meghatározására, valamint az önkormányzati sportintézmény fejlesztésére, átszervezésére, megszüntetésére irányuló koncepciókat, tervezeteket, előterjesztéseket ; Feladatkörét érintő területen az önkormányzat intézményrendszerének kialakítására, változtatására irányuló tervezetet; Az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények fenntartásával, működtetésével kapcsolatos előterjesztést 16

17 feladatkörét érintően az éves költségvetés tervezetét és a végrehajtásról szóló tájékoztatókat és beszámolót; Az önkormányzat által fenntartott művelődési intézmények tevékenységét, illetve az intézmény nem kulturális célú igénybevételéhez való hozzájáruló megadására irányuló előterjesztést; III. Ellenőrzi: A feladatkörébe tartozó intézmények tevékenységét a testület, vagy a polgármester felhatalmazása alapján; Az önkormányzat ellenőrzési tervében történő ütemezés szerint - évenként egy alkalommal - átfogó beszámolót kérhet az önkormányzat fenntartásában lévő oktatási és kulturális szociális intézmények vezetőitől az intézmény tevékenységéről; Az önkormányzat ellenőrzési tervében történő ütemezés alapján értékelheti az önkormányzat fenntartásában lévő oktatási intézményben a nevelési, illetve pedagógiai program végrehajtását, szociális intézményekben a szakmai szabályok betartását továbbá az intézményben folyó szakmai munka eredményességét. A bizottság az értékelése eredményéről köteles tájékoztatni a testületet, indokolt esetben javaslatot tehet az önkormányzat által fenntartott szociális intézményben végzett munka színvonalának szakmai ellenőrzésére A polgármesteri hivatalnál a bizottság feladatkörébe tartozó testületi döntések, valamint a bizottság által átruházott hatáskörben hozott döntések előkészítésére, illetőleg végrehajtását A feladatkörébe tartozó rendeletek hatályosulását. A feladatkörébe tartozó intézmények tevékenységét a képviselő-testület felhatalmazása alapján az önkormányzat ellenőrzési tervében történő ütemezés alapján értékelheti az önkormányzat fenntartásában lévő szociális és egészségügyi intézményekben folyó szakmai munka eredményességét. A bizottság az értékelése eredményéről köteles tájékoztatni a testületet, indokolt esetben javaslatot tehet az önkormányzat által fenntartott szociális és egészségügyi intézményekben végzett szakmai munka színvonalának ellenőrzésére IV. Kapcsolatot tart: A feladatkörébe tartozó területen működő civil, egyházi, alapítványi, karitatív és egyéb segítő szervezetekkel, valamint a foglalkoztatás elősegítése, a munkanélküliség enyhítése érdekében a munkaadókkal, a munkavállalókkal, illetve az utóbbiak érdekvédelmi szervezeteivel; a Munkaügyi Központtal. Az önkormányzat egészségügyi és szociális intézményeivel; Az önkormányzat oktatási, nevelési, közművelődési intézményeivel; A kulturális hagyományok és értékek ápolása érdekében a művelődésre, társas életre szerveződő közösségekkel; kulturális intézményekkel A lakosság művészeti kezdeményezéseinek önszerveződő közösségeivel. 17

18 ...S Z Ü N E T... Burka István: Javaslom a napirend módosítását, mivel az SZMSZ elfogadásra került, ez alapján döntsünk a bizottság elnökének és tagjainak személyéről. A Képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy dönt, hogy napirendre tűzi az Ügyrendi és Szociális Bizottság elnökének és tagjainak megválasztását. Burka István: Én háromtagú bizottságot javaslok. Elnöknek Kiss Sándort, tagoknak Tóth Gyulánét és Kiss Istvánnét javaslom. Gál József: Én Tóth Gyulánét és Fehér Balázst javaslom tagoknak. Tóth Gyuláné: Én Gál Józsefet javaslom tagnak. Kiss Sándor: Én 3 fős bizottságra gondoltam, nem kell több. Tóth Gyuláné: Ha így marad, nem kívánok részt venni benne. Gál József: Mivel a polgármester és az alpolgármester kizáró ok, javaslom 6 fős legyen a bizottság, és akkor elég évente a 6 testületi ülés egy évben. Dr. Albrecht Sándor: Az SZMSZ-t elfogadtuk, 5 fő van benne. Gál József: Azt mondta, bármikor lehet módosítani, és partner a módosításban. Fehér Balázs: Ha nem lehetünk benne mindannyian, akkor én sem szavazom meg. Dr. Albrecht Sándor: Javaslom, vegyük újra az SZMSZ-t. Módosító javaslat. A bizottsági tagok száma 6 fő legyen. Burka István: Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. 22/2008.(I.31.) Képviselő-testületi határozat A Szociális és Ügyrendi Bizottság tagjai számának módosításáról A Képviselő-testület - megtárgyalva az előterjesztést - úgy dönt, hogy a Szociális és Ügyrendi Bizottság tagjai létszámának módosítására tett javaslatot nem fogadja el, mivel a képviselői javaslat nem kapta meg a minősített többséghez szükséges 5 igen szavazatot. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Albrecht Sándor jegyző 18

19 Dr. Albrecht Sándor: Marad az 5 fő. Javaslom mivel egybeesnek a javaslatok szavazzon a Képviselő-testület először az elnök személyéről, majd a bizottsági tagok személyéről. A javaslatok alapján Kiss Sándor elnök, Fehér Balázs, Gál József, Kiss Istvánné és Tóth Gyuláné tagok. Kiss Sándor: Bejelenti személyes érintettségét. Burka István: Felteszem szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy Kiss Sándort kizárja a szavazásból, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. 23/2008.(I.31.) Képviselő-testületi határozat Személyes érintettség miatt Kiss Sándor képviselő döntéshozatalból való kizárásának elutasításáról A Képviselő-testület úgy dönt, hogy személyes érintettség miatt nem zárja ki Kiss Sándor képviselőt a Szociális és Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztásáról való döntéshozatalból. Határidő: azonnal Felelős: Burka István polgármester Burka István: Fölteszem szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy Kiss Sándor legyen a Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot. 24/2008.(I.31.) Képviselő-testületi határozat Szociális és Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztásáról A Képviselő-testület - megtárgyalva az előterjesztést - úgy dönt, hogy a Szociális és Ügyrendi Bizottság elnökének Kiss Sándor képviselőt választja. Az SZMSZ függelékét ennek megfelelően kell módosítani. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Albrecht Sándor jegyző Erről értesül: Képviselő-testület helyben Kiss Sándor képviselő helyben Pénzügy helyben Gál József: Akkor nekünk is be kell jelenteni a személyes érintettségünket. Javaslom egyben szavazzuk meg, ne tagonként a kizárást. Burka István: Fölteszem szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy a Gál József, Fehér Balázs, Kiss Istvánné és Tóth Gyuláné képviselők ne legyenek kizárva a szavazásból, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 19

20 A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. 25/2008.(I.31.) Képviselő-testületi határozat Képviselők szavazásból való kizárásának elutasításáról A Képviselő-testület egyhangúlag úgy dönt, hogy az érintett képviselőket (Gál József, Fehér Balázs, Kiss Istvánné és Tóth Gyuláné) nem zárja ki a Szociális és Ügyrendi Bizottság tagjai megválasztásáról való döntéshozatalból. Határidő: azonnal Felelős: Burka István polgármester Burka István: Fölteszem szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy a Szociális és Ügyrendi Bizottság tagjai a javaslat szerinti képviselők legyenek, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. 26/2008.(I.31.) Képviselő-testületi határozat A Szociális és Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztásáról A Képviselő-testület - megtárgyalva az előterjesztést - úgy dönt, hogy a Szociális és Ügyrendi Bizottság tagjai a következő képviselők legyenek: Gál József, Fehér Balázs, Kiss Istvánné és Tóth Gyuláné. Az SZMSZ függelékét ennek megfelelően kell módosítani. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Albrecht Sándor jegyző Erről értesül: Képviselő-testület helyben Pénzügy helyben 2.) Napirend: Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról Előadó: Burka István polgármester Burka István: Az előterjesztést mindenki megkapta, javaslatot kér. Dr. Albrecht Sándor: A Magyar Köztársaság évi költségvetése megváltoztatta a köztisztviselői illetményalapot. A tervezetben nem szerepelt illetmény-emelés, aztán később, az egyeztetések során mégis megtörtént az emelés. Az évi LXIV. Törvény szabályozza a polgármester, alpolgármester és a képviselők tiszteletdíját, természetesen településnagyságtól függően tesz különbséget a törvény. Az 5 % emelés beépül a tiszteletdíjakba. A polgármester sajátos jogállású köztisztviselő, illetve követi a képviselők tiszteletdíja és költségtérítése is. Javaslom elfogadásra, a polgármesterét a korelnök terjeszti elő. Burka István: Javaslat? 20

21 Fehér Balázs: Legyen a pénzünk elkülönítve, ezt akartuk tavaly is. Nem lett volna probléma, ha úgy csináljátok. Úgy is indultunk, hogy lemondunk róla. Dr. Albrecht Sándor: Valószínűleg elment működésre, én azt javaslom, vegyék föl a tiszteletdíjat. Burka István: Fölteszem szavazásra. Aki egyetért az előterjesztéssel, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül megalkotta a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 2/2008.(I.31.) számú önkormányzati rendeletét. 21

22 Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2008.(I.31.) számú rendelete a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 20. -ában, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény 17. (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az önkormányzati képviselők és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról a következő rendeletet alkotja: (1) A rendelet hatálya kiterjed a települési képviselőkre, a bizottságok elnökeire és tagjaira, tanácsnokra. (2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre, alpolgármesterre, akiknek járandóságairól a képviselő-testület határozatban dönt. (1) A települési képviselő munkájáért a köztisztviselői illetményalap 100 %-ának megfelelő tiszteletdíjra jogosult havonta.(alapdíj) (2) A képviselő bizottsági tagok bizottsági munkájukért több bizottsági tagság esetén is - az alapdíjon felül a köztisztviselői illetményalap 0 %-ával növelt tsizteletdíjra jogosultak. (3) A bizottságok elnökeit, a tanácsnokokat az alapdíjon felül több tisztség, bizottsági tagság esetén is - a képviselői alapdíj 20% -ának megfelelő összeggel növelt tiszteletdíj illeti meg. (4) A nem képviselő bizottsági tagok a bizottsági munkáért a képviselői alapdíj 45%-ának megfelelő összegű tiszteletdíjra jogosultak havonta. (5) A képviselőt, bizottsági tagokat a képviselő-testület természetbeni juttatásban nem részesíti. Az évi LXIV. törvény 18. -(1) szerinti költségek megtérítése részükre a végrehajtásáról történő beszámolást követően akkor teljesíthető, ha a költség a képviselő-testülettől kapott eseti megbízás teljesítése során merült fel. 3. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. (3) A rendelet hatálybalépésével egyidőben Nagyrév Község Önkormányzat képviselőtestületének a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 24/2003.(XII.15.) számú rendeletét hatályon kívül helyezi Burka István Polgármester Dr. Albrecht Sándor jegyző Kihirdetve: január 31. Dr. Albrecht Sándor Jegyző 22

23 3.) Napirend: Előterjesztés a polgármester illetményéről Előadó: Kiss Sándor korelnök Burka István: Személyes érintettség miatt az ülés vezetését átadom Szendrei Imréné alpolgármesternek, a napirend előterjesztője Kiss Sándor korelnök. Szendrei Imréné: Felkérem Kiss Sándor korelnököt, terjessze elő a polgármester illetményéről szóló előterjesztést. Kiss Sándor: Fölolvassa az előterjesztést. Dr. Albrecht Sándor: Képviselő-testületi tagok emlékeznek az alakuló ülésre. Polgármester illetménye nem lehet kevesebb, mint az előzőé. Kérem, támogassák a javaslatot. Szendrei Imréné: Fölteszem szavazásra. Aki egyetért az előterjesztéssel, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot. 27/2008.(I.31.) Képviselő-testületi határozat Burka István polgármester illetményének meghatározására tett előterjesztés elutasítása A Képviselő-testület a fenti szavazati arányban nem fogadta el a polgármester illetményének megemelésére tett javaslatot, mivel az előterjesztés nem kapta meg a minősített többséghez szükséges 5 igen szavazatot. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Albrecht Sándor jegyző Erről értesül: Képviselő-testület helyben Burka István polgármester helyben Pénzügy helyben 4.) Napirend: Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről Előadó: Burka István polgármester Burka István: Visszaveszem az ülés vezetését. Az előterjesztést és az alpolgármester lemondó nyilatkozatát mindenki megkapta. Fehér Balázs: Nem lett megállapítva, így nem is tud lemondani róla. Javaslom, amit a törvény enged, azt szavazzuk meg, aztán ő, ha lemond, az az ő dolga. Dr. Albrecht Sándor: Tiszteletdíjjal kapcsolatban, mindenképp meg kell állapítani, és figyelembe kell venni a nyilatkozat-tételt. Burka István: Régen 100 eft volt a tiszteletdíja. Azt mondták a képviselők, hogy addig nem szavazzák meg, míg nem mond le róla. 23

24 Dr. Albrecht Sándor: Tehát akkor, nem lehet kevesebb 100 eft-nál, és lemondott x összegről. Ez alapján kell döntsön a Testület. Fehér Balázs: Ez nem fair. Maradjon az eredeti 100 eft. Burka István: Akkor fölteszem szavazásra az előterjesztést. Szendrei Imréné: Bejelenti személyes érintettségét. Burka István: Fölteszem szavazásra, aki egyetért azzal, hogy Szendrei Imrénét ne zárjuk ki a szavazásból, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot. 28/2008.(I.31.) Képviselő-testületi határozat Szendrei Imréné döntéshozatalból való kizárásának elutasításáról A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására vonatkozó döntéshozatalból nem zárja ki személyes érintettség miatt Szendrei Imréné alpolgármestert. Határidő: azonnal Felelős: Burka István polgármester Burka István: Akkor fölteszem szavazásra az előterjesztést. Aki egyetért azzal, hogy az alpolgármester tiszteletdíja 100 eft legyen, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot. 29/2008.(I.31.) Képviselő-testületi határozat Szendrei Imréné társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 1.) Nagyrév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi LXIV tv. 4.. /2/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, Szendrei Imréné alpolgármester tiszteletdíját január 1. napjától ,- Ft-ban, azaz százezer forintban állapítja meg. 2.) Nagyrév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának folyósításához szükséges adminisztrációs feladatot lássa el. Felelős: Burka István polgármester Határidő: azonnal Erről: Burka István polgármester Szendrei Imréné alpolgármester Dr. Albrecht Sándor jegyző Képviselő-testület tagjai helyben Észak Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szolnok Magyar Államkincstár Észak Alföldi Regionális Igazgatósága- Szolnok Szijártó Zoltánné köztisztviselő helyben Irattár értesülnek. 24

t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1..

t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról t e r v e z e t Somoskőújfalu Község Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Áporka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(X.30.) önkormányzati rendeletével, 4/2013.(IV.05.) számú ÖK rendeletével, 22/2011.(XII.16.) számú ÖK rendeletével, 12/2010.(XII.16.) számú rendeletével;

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 31/2011. (XII.15.) és a 19/2012. (VII.05.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 31/2011. (XII.15.) és a 19/2012. (VII.05.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Egységes szerkezetben a 31/2011. (XII.15.) és a 19/2012. (VII.05.)

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Szalkszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2006./X.15./rendelete. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2006./X.15./rendelete. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2006./X.15./rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. H e g y e s d község Önkormányzati Képviselőtestülete a Helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-39 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá

Részletesebben

2. A Képviselő-testület ülései, azok előkészítése

2. A Képviselő-testület ülései, azok előkészítése Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (V. 3.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról Kincsesbánya Községi Önkormányzat

Részletesebben

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

6/2004. (III. 10.) sz.

6/2004. (III. 10.) sz. M I S K O L C M E G Y E I JOGÚ VÁROS Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K 6/2004. (III. 10.) sz. R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 49/2006. (XI. 6.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 49/2006. (XI. 6.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2006. (XI. 6.) rendelete 1 az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (VI. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2014. (XII. 19.) 1 önkormányzati rendelettel módosított 10/2014.(XI. 21.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2.

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2. 1 ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2011.(III.31.) ÖK. számú rendelete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról I. fejezet Bevezető rész 1.. (1)

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete az Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hajdúbagos Község Önkormányzat

Részletesebben

NAGYKŐRÖS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NAGYKŐRÖS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NAGYKŐRÖS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nagykőrös Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nj.

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL* (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT 2 0 1 3. 2 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület

Részletesebben

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 ELŐTERJESZTÉS A Pusztavacs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Drávaszabolcs Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat).

I. fejezet Általános rendelkezések. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Drávaszabolcs Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat). Önkormányzat képviselő testületének 2/2015.(II.23.) önkormányzati rendelete a képviselő testület szervezeti és működési szabályzatáról Drávaszabolcs Község Önkormányzatának Képviselő testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2009. szeptember 30-án megtartott, nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2009. szeptember 30-án megtartott, nyílt ülésének 105/25/2009. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. szeptember 30-án megtartott, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 72/2009.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat Név szerinti szavazásról

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának 7/1999.(05.12.)sz. rendelete egységes szerkezetben a módosítására kiadott 8/2003. (04.26.), 16/2003.(11.03.), 13/2006. (X. 18.), 4/2007. (III. 08.), 4/2008. (III.

Részletesebben

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(IV.1.) rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(IV.1.) rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(IV.1.) rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat.

tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 18..

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat. 2. Az önkormányzat székhelye: 1145 Budapest XIV., Pétervárad utca 2.

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat. 2. Az önkormányzat székhelye: 1145 Budapest XIV., Pétervárad utca 2. Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról /egységes szerkezetben a 21/2010.

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/1999./VII.10./ rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/1999./VII.10./ rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/999./VII.0./ rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról PREAMBULUM A gazdag történelmi múltra visszatekintő város mindenkori

Részletesebben

J A V A S L A T J A V A S L A T

J A V A S L A T J A V A S L A T Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: 1-26/2011. J A V A S L A T az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. AUGUSZTUS 12-ÁN TARTOTT

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. AUGUSZTUS 12-ÁN TARTOTT a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. AUGUSZTUS 12-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, a Szentesi

Részletesebben

RENDELETTERVEZET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

RENDELETTERVEZET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Az SZMSZ Munkacsoport elnöke RENDELETTERVEZET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: SZMSZ Munkacsoport

Részletesebben

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE 13/2008. (XII. 30.) SZÁMÚ RENDELETE Hangony Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete és szerveinek Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról alkotott 9/2001.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. május 30-án a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei RENDELETTERVEZET Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról Szécsény Város Önkormányzatának

Részletesebben

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról . sz. melléklet Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Magyarszerdahely Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2011. november 9-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2013. (III. 29.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 34/2013. (V. 31.)

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2013. (III. 29.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 34/2013. (V. 31.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 11-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 11-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 11-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/1/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30. napján 11.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 1/2015.(I.30.)

Részletesebben

Nagyvisnyó községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007.(XII.11.) számú Rendelete a szervezeti és működési szabályzatról. I.

Nagyvisnyó községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007.(XII.11.) számú Rendelete a szervezeti és működési szabályzatról. I. Nagyvisnyó községi Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2007.(XII.11.) számú Rendelete a szervezeti és működési szabályzatról (egységes szerkezetben a 11/2009.(IX.23.) számú rendelettel) Nagyvisnyó Község

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község önkormányzatának képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 13/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Heréd község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének.

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének. 387-6/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 22/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat a 2014. évi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011.(IV.28.) számú Önkormányzati rendelete a. Szervezeti és Működési Szabályzatról

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011.(IV.28.) számú Önkormányzati rendelete a. Szervezeti és Működési Szabályzatról Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/0.(IV..) számú Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Egységes szerkezetben Módosította Sződ Község Képviselő-testülete /0.(IV..)

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat Levél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 30.) rendelete az önkormányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Bevezető A Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010. (X. 28.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról I.

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010. (X. 28.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról I. Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (X. 28.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 17/2007.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője

Jegyzőkönyv. PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János,

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a : 68/2015.(V.21.)

Részletesebben

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a törzskönyvi nyilvántartás adatai

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a törzskönyvi nyilvántartás adatai Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (XI.29.) önkormányzati rendelete Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról Oroszlány Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1635/4/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. március 25. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 20/2015.(III.25.)

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/15/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének _46_/2011.(V.09.) képviselő-testületi

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2009. április 21-én megtartott, nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2009. április 21-én megtartott, nyílt ülésének 105/14/2009. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. április 21-én megtartott, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 31/2009.(IV.21.) Képviselő-testületi határozat Az önhibájukon kívül hátrányos

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (III.30.) R E N D E L E T E (egységes szerkezetben a 18/2012.(VI.15.), a 25/2012.(XI.26.), az 5/2013.(IV.11.) és a 9/2013.(IV.30.) számú önkormányzati

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságának 2010. február 10-én tartott ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságának 2010. február 10-én tartott ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságának 2010. február 10-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2010. (II. 10.) Költségvetési rendelet-tervezet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. október l-jén megtartott soros ülésén a Riasztási Központ tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi

Részletesebben

5. sz. JEGYZŐKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (II. számú módosítás)

5. sz. JEGYZŐKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (II. számú módosítás) NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 5. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Közgyűlésének 2014. június 5-én, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay teremben megtartott soron kívüli ülésén. Jelen vannak:,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2011/SzJO. JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről Jelen vannak: Koncz Ferenc, dr.

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 60/2011. (VIII.4.) kt. határozat: A 2011. augusztus 4-ei ülés napirendjének elfogadása 61/2011. (VIII.4.)

Részletesebben

SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007. (04.03.) RENDELETE (a 17/2007.(09.05.) rendelettel egységes szerkezetben) a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007. (04.03.) RENDELETE (a 17/2007.(09.05.) rendelettel egységes szerkezetben) a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007. (04.03.) RENDELETE (a 17/2007.(09.05.) rendelettel egységes szerkezetben) a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BEVEZETŐ Sirok Község Önkormányzata az Országgyűlés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2013. december 17-i ülésén, Kazincbarcika Fő tér 4. szám alatt. Jelen vannak:, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália

Részletesebben

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének 24/2014. (XI.24.) határozata a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének 24/2014. (XI.24.) határozata a Szervezeti és Működési Szabályzatról Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének 24/2014. (XI.24.) határozata a Szervezeti és Működési Szabályzatról A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011.

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 15-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Okány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007 ( II. 1. ) ÖK. sz RENDELETE a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. augusztus 02-án megtartott rendkívüli testületi ülésnek a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1 Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 9/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 21-én tartott nyilvános üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma: Napirend:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én 16.00 órai kezdettel megtartott alakuló testületi üléséről. Az ülés helye: Magtár Közösségi Ház Jelen

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Rohod Község Önkormányzata.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Rohod Község Önkormányzata. Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2014. (X.29.) önkormányzati rendelete A Képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Rohod Község Önkormányzata önállóan, demokratikus

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: Svh/62-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló 9/1995. (III. 30.) ÖKT. rendelet módosításáról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szatymaz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (X.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési S z a b á l y z a t á r ó l Szatymaz Község Önkormányzatának

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Önkormányzat megnevezése, működési területe

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Önkormányzat megnevezése, működési területe Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013 (II. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Ságvár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 107/2015.(XII.17.) Horti Szociális Ellátó Intézmény vezetőjének

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 22. szám 2010. október 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETE 38/2010. (X. 18.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. B o r d á n y

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. B o r d á n y XVI./2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. november 24.-én közmeghallgatás keretében megtartott soros nyílt üléséről. I. N A P I R E N D 1./ Jelentés a lejárt

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról Módosítások: a) 3/2004. (I. 26.) ör. b) 4/2004. (I. 26.) ör. c) 16/2004

Részletesebben

Rendelet kihirdetésének napja: 2011. április 1. Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. április 1.

Rendelet kihirdetésének napja: 2011. április 1. Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. április 1. Karakószörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV. 01.) sz. rendelete az Önkormányzat- és Szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Rendelet száma: 3/2011(IV.01.) Rendelet kihirdetésének

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. január 7-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. január 7-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-1/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. január 7-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének _1./2014.( I.8. ) önkormányzati rendelete

Részletesebben