J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének október l-jén megtartott soros ülésén a Riasztási Központ tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi László, Balogh Miklós, Csiszár István, Masa Róbert, Volford Imre, Heller Sz. Tibor, Vass Józsefné, Papdi Istvánné, Oltványi Gyula Babarczi János, Vass Antal képviselők Dr. Szántó Mária jegyző Igazoltan van távol: Varga Ferenc és Ördögné Gárgyán Mária képviselő Tanácskozási joggal jelen vannak: - Üllei Kovácsné dr. Udvardy Gizella aljegyző - Balog László kabinetvezető - Rozsnyainé Hódi Mária Szociális és Igazgatási osztályvezető - Árva Béláné Költségvetési és Adó O. mb. osztályvezető - Nagy Szilvia Jogi és Szervezési osztályvezető - Kosztyú Gyuláné óvodavezető - Börcsök Szilveszterné Móra Ferenc Ált. Isk.képv. - Vastag István Alapfokú Művészeti Isk. igazgatója - Szűcs Julianna Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója - Dobó József MÓRAÉP Kht. ügyv. igazgatója - Vaszkó Elekné diszpolgár - Kovács Mihály r. alezredes, kapitányságvezető - Marton Csaba r. őrnagy mb. őrsparancsnok - Vass László pv. őrnagy, irodavezető - Tanács István Önkéntes Tüzoltó Egyesület vez. - Dobó Rudolf Polgárőrség vez. - Ivánkovics László Mórahalmi Központi Orvosi ügyelet vez. Nógrádi Zoltán polgármester: Köszönti a képviselőket és a meghívottakat. Megállapítja a határozatképességet, a l4 tagú települési Képviselő-testület tagjaiból jelen van 12 fő, igazoltan van távol 2 képviselő. Javaslatot tesz meghívó szerint - a napirendi pontokra. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatot.

2 I. NAPIREND Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról Nógrádi Zoltán polgármester két ülés közti beszámolóját a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza. A napirendi ponttal kapcsolatban kérdést tesz fel Oltványi Gyula, Vass Antal és Heller Sz. Tibor képviselők, melyre a választ Nógrádi Zoltán polgármester megadja. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 300/2003. /X. l./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről, és a lejárt határidejű határozatokról : Mórahalom város Képviselő-testülete a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadja. 1./ Nógrádi Zoltán polgármester - Jelentés a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

3 Nógrádi Zoltán polgármester: Előterjesztő jogán javasolja a 193/2003. /V. 29./, 109/2003. /III. 29./ Kt. sz. határozatok végrehajtási határidejét módosítani a januári kt. ülésre. Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság tagjai örömüket fejezték ki, hogy egyre több határozat került végrehajtásra. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a lejárt határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. Vass Józsefné Művelődési és Közoktatási Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság megvitatta a 231/2003. /VIII. 3l./ és a 171/2003. /V. 29./ Kt. sz. határozatokra adott jelentéseket, melyeket elfogadásra javasol a képviselő-testületnek. - Nógrádi Zoltán polgármester javaslatát a képviselő-testület egyhangúlag elfogadja. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést a módosított határozati javaslattal együtt. 301/2003. /X. l./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Jelentés a képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról Mórahalom város Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott jelentést megvitatta és elfogadja. A Képviselő-testület a 22/2003. (I. 30.) Kt., a 304/2002. (XI. 28.) Kt. sz. határozat 1-2. pont, a 126/2003. (IV. 24.) Kt. sz. hat. 1-3., 6. pontja, 114/2003. (IV. 08.) Kt. sz., 40/2003. (II. 18.) Kt. sz., a 95/2002. (IV. 25.) Kt. sz. határozat 1-2. pontja, 84/2003. (III. 27.) Kt. sz., a 85/2003. (III. 27.) Kt. sz., a 29/2003. (II. 18.) Kt. sz., a 60/2002. (III. 28.) Kt. sz., a 265/2003. (VIII. 28.) Kt. sz., a 266/2003. (VIII. 28.) Kt. sz., a 271/2003. (VIII. 28.), 273/2003. (VIII. 28.) Kt. sz., a 280/2003. (VIII. 28.) Kt. sz., a 281/2003. (VIII. 28.) Kt. sz., a 282/2003. (VIII. 28.) Kt. sz., a 283/2003. (VIII. 28.) Kt. sz., a 287/2003. (VIII. 28.) Kt. sz., a 248/2003. (VIII. 14.) Kt. sz., a 231/2003. (VII. 31.) Kt. sz., a 237/2003. (VII. 31.) Kt. sz., 242/2003. /VII.31./ Kt. sz., 243/2003. /VII.31./ Kt. sz., 244/2003. (III. 27.) Kt. sz., a 245/2003. (VII. 31.) Kt. sz., a 198/2003. (V. 29.) Kt. sz., a 124/2003.

4 (IV. 24.) Kt. sz., az 56/2003. (II. 27.) Kt. sz., a 75/2003. (III. 27.) Kt. sz. határozatok végrehajtásáról további jelentést nem kér. A 108/2003. (III. 27.) Kt. sz., a 284/2003. (III. 27.) Kt. sz., határozat végrehajtásáról a novemberi ülésre kér újabb jelentést. A 150/2003. (V. 14) Kt. sz., a 141/2003. (IV. 24.) Kt. sz., a 253/2003. (VIII. 14.) Kt. sz., a 234/2003. (VII. 31.) Kt. sz. határozat végrehajtásáról a decemberi ülésre kér újabb jelentést. A a 193/2003. (V. 29.) Kt. sz, a 109/2003. (III. 27.) Kt. sz. határozat végrehajtásáról a januári kt. ülésre kér újabb jelentést. A 210/2003. (VI. 26.) Kt. sz., a 171/2003. (V. 29.) Kt. sz. határozat 9. pontja végrehajtásáról a februári ülésre kér újabb jelentést. A 169/2003. (V. 29.) Kt. sz határozat végrehajtásról a márciusi ülésen kér újabb jelentést. 1./ Gyuris Péterné intézményvezető 2./ Kosztyu Gyuláné intézményvezető 3./ Szűcs Julianna intézményvezető - Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Nógrádi Zoltán polgármester: Ismerteti az Egészségügyi és Szociális Bizottság tájékoztatóját. Hozzászólás : nincs - A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. Nógrádi Zoltán polgármester: Javasolja, hogy a polgármesteri saját hatáskörben hozott döntésekről összeállított tájékoztatóját a testület vegye le jelen ülés napirendjéről, mivel a kifizetéseket tartalmazó táblázat nem került kijuttatásra a képviselők részére, így a felhasználások időarányos része nem látható, értelmezhető. Javasolja továbbá, hogy az októberi soros ülésre kerüljön ismételten előterjesztésre a tájékoztató.

5 - A Képviselő-testület az Egészségügyi és Szociális bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. - A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja Nógrádi Zoltán polgármester javaslatát, saját hatáskörében hozott döntésekről szóló tájékoztató elfogadásának októberre történő áttételére vonatkozóan. 302/2003. /X. 1./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 1./ Mórahalom város Képviselő-testülete az Egészségügyi és Szociális Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót az SZMSZ 5. /3/ bekezdése alapján tudomásul veszi. 2./ Mórahalom város Képviselő-testülete a polgármesteri hatáskörben hozott döntésekről összeállított tájékoztatót leveszi jelen ülése napirendjéről, mivel a kifizetéseket tartalmazó táblázat nem került kijuttatásra a képviselők részére, így a felhasználások időarányos része nem látható. Határidő: októberi kt. ülés Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke II. NAPIREND Beszámoló a Riasztási Központ működésének tapasztalatairól

6 Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság is fő napirendi pontként vitatta meg a beszámolót. Örömmel látják, hogy az önkormányzati cél megvalósul, de természetesen akkor lesz teljes, ha a határőrség is helyet kap az épületben. A bizottság tagjai úgy látják, hogy a kezdeti nehézségek ellenére a Mórahalmi Központi Orvosi Ügyelet mára már jól működik. Munkáját a mórahalmi és a térségben lakók megelégedésére végzi. A Rendőrség új épülete ebben az évben került átadásra, így sikerült annak eszközeiben megújulnia. A beszámolóból kitűnik, hogy nemcsak a tárgyi feltételek javultak, hanem a munkavégzés eredményessége is. A Polgárvédelmi Iroda zavartalan működését akadályozza a fax és a telefonkészülék hiánya. Megítélésük szerint a határőrség munkáját hatékonyabbá lehetne tenni, ha a mórahalmi és a nem mórahalmi határőrök jobban segítenék egymás feladat-végrehajtását. Összességében elfogadásra javasolják a beszámolót. Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság a mórahalmi Központi Orvosi Ügyelet vezetője által összeállított anyagot vitatta meg. A beszámolóból kitűnik, hogy az állomás szolgáltatásait elsősorban a mórahalmi, majd az Ásotthalmi és Zákányszéki betegek veszik igénybe. A bizottsági tagok kérik Ivánkovics Lászlót, a mórahalmi Központi Orvosi Ügyelet vezetőjét, hogy indokolja meg miért nem felel meg az ügyeleti hely, illetve az ügyeleti gépjármű a feltételeknek. Ivánkovics László mórahalmi Központi Orvosi Ügyelet vezetője: Válaszában elmondja, hogy jelenleg az épület megfelel az előírásoknak, de az ország Európai Uniós csatlakozását követően, az ottani elvárások szerint a fektetőt és az elkülönítőt külön helyiségben kell elhelyezni. Az új mentőautó már megfelel az igényeknek, elvárásoknak. Nógrádi Zoltán polgármester: Elmondja, hogy a Konzultatív Tanácsadó Testület írásban juttatta el a beszámolóval kapcsolatos észrevételeit. Kéri a Rendőrőrs mb. őrsparancsnokát, hogy fogadja a testület tagjait, hiszen a rendőrőrs anyagával kapcsolatosan számos kérdést vetettek fel. Fentiek alapján javasolja az l. sz. határozati javaslat 3.b. ponttal történő kiegészítését egy személyes megbeszélés összehívására vonatkozóan. H o z z á s z ó l á s:

7 Kovács Mihály r. alezredes, kapitányságvezető: Bemutatja Mucsiné Szabóczky Ágnes irodavezetőt és Zelik Jánost, helyettesét. Kéri a jelenlévőket, hogy távolléte esetén kollegáit keressék kérdéseikkel, bejelentéseikkel, észrevételeikkel, bizalommal forduljanak hozzájuk. Pontosításként elmondja, hogy az anyag 3. oldalán az ismertté vált bűncselekmények alakulása összesen és Mórahalmon táblázat évi adata hibás. A 107-es adat helyesen: 260. Úgy véli kollegái tisztességes munkát végeznek, melyet a számadatok is alátámasztanak. Elmondja, hogy az új épület, amelybe az év elején költöztek megfelel az Európai Uniós elvárásoknak. Az önkormányzat maximálisan biztosította a munkavégzésükhöz szükséges tárgyi feltételeket. Ehhez a kapitányság már a személyi feltételeket adja. Elmondja, hogy október l-jétől l fő nyomozóval bővül az őrs létszáma. Reméli, hogy sikeresen ötvöződnek a tárgyi és személyi feltételek, így még eredményesebb lesz az együttműködés. Nógrádi Zoltán polgármester: Szeretné, ha az elkövetkezendő időben Bordány, Üllés és Forráskút községekre is kiterjedne az őrs illetékességi területe. A statisztikai körzetlehatárolás nem megfelelő Mórahalom városa számára, ezért kérték a módosítást. Kovács Mihály r. alezredes, kapitányságvezető: Ameddig a kistérségekre vonatkozó háttérszabályozás nem jelenik meg, addig nem tud ígéretet tenni a körzet ily módon történő változtatására. Úgy véli, hogy mindenképpen egyeztetésre van még szükség e témakörben. Heller Sz. Tibor képviselő: Elmondja, hogy a lakosság elégedett a rendőrség munkájával. Köztudott, hogy az utóbbi időszakban fokozott ellenőrzések zajlottak. A lakosok kifogásolták, hogy a közúti ellenőrzések során feltárt szabálysértések /pl.: zöldkártya, műszaki vizsga érvényességének lejárta/ alapján hozott határozatok több hónapos késedelemmel érkeznek meg az érintettekhez, így időben jelentősen elhúzódik a gépjármű forgalomba történő visszahelyezése. Kovács Mihály r. alezredes, kapitányságvezető: A képviselői észrevételre reagálva elmondja, hogy a rendőrség 72 órán belül továbbítja a szabálysértés során felvett jegyzőkönyvet a bevont forgalmi engedéllyel együtt az illetékes okmányirodához. A forgalomból történő kivonásról rendelkező határozatot az okmányirodák hozzák meg és küldik ki az érintetteknek. A rendőrség hatáskörébe tartozó szabálysértési határozatokat a rendőrség leterheltségétől függően küldik meg. A határidőket minden esetben igyekeznek betartani. - Nógrádi Zoltán polgármester javaslatát a határozati javaslat 3/b ponttal történő kiegészítésére, a képviselő-testület egyhangúlag elfogadja.

8 - A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést és az l. sz. határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a 2. sz. határozati javaslatot. 303/2003. /X. 1./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a Riasztási Központ müködésének tapasztalatairól 1./ Mórahalom Város Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 8. -ában foglalt feladatai - különös tekintettel a közbiztonság helyi feladatairól való gondoskodás körében kiemelten kezeli városfejlesztési koncepciójában a település és térsége lakossága közbiztonságának fokozását. A képviselő-testület a település Összevont Szabályozási Tervében és a Helyi építési szabályzatról szóló 11/1999. (VII. 1.) Kt. sz. rendelet előírásainak megfelelő területen kialakította a Riasztási Központot, mely továbbfejlesztése érdekében további területek biztosításával újabb funkció betelepítését kiemelkedően fontosnak tartja. A Képviselő-testület szükségesnek és indokoltnak ítéli meg a Határőrizeti ingatlan új helyének kijelölését, létesítését a Riasztási Központhoz tartozó területen, melynek feltételeiről külön döntést hoz. 2./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Mórahalom, Kölcsey u. 2/a. szám alatti Riasztási Központba telepített tevékenységek megfelelően szolgálják a település és a térség lakosságát. 3.a/ A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Belügyminisztériumnak, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság és a Szegedi Rendőrkapitányság vezetőinek a Mórahalmi Rendőrőrs létrehozása és beindítása kapcsán az önkormányzat irányában tanúsított segítő közreműködésért. 3.b/ A Képviselő-testület felkéri a Mórahalmi Rendőrőrs mb. őrsparancsnokát, hogy a Konzultatív Tanácsadó Testület tagjait fogadni szíveskedjen a Rendőrőrs beszámolójával kapcsolatosan felmerült kérdéseik megválaszolása érdekében. 4./ A Képviselő-testület fokozottan együttműködik az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Polgári Védelmi Kirendeltség Mórahalmi Irodája, valamint a Mórahalmi Önvédelmi Egylet (Polgárőrség) vezetőivel a tárgyi feltételek minőségi színvonalának emelése céljából. Ennek érdekében a Képviselőtestület felkéri a fenti szervek vezetőit, illetve központi szervét, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel a pályázati források igénybevételének lehetőségét. 5./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy az OMSZ Mórahalmi Mentőállomása és az ott működő központi orvosi ügyelet tárgyi feltételeinek megteremtése érdekében a jövőben is törekedni kell az önkormányzat és a működtető hatékony együttműködésére, mely az önkormányzat jelentős anyagi áldozatvállalását követően minőségi javulást

9 eredményez a szükséges jogszabályi rendelkezések megjelenése után a szakmai minimumfeltételek teljesítése, az ügyeleti gépjármű működtetése vonatkozásában. Határidő: november 30. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyző 3./ Érintett szervek vezetői 4./ Magyar Köztársaság Belügyminisztere 304/2003. /X. 1./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a Riasztási Központ működésének tapasztalatairól 1./ Mórahalom város Képviselő-testülete felkészülve a település határmenti elhelyezkedéséből adódó határőrizeti feladatok minél hatékonyabb ellátásának elősegítésére tudomásul veszi és elfogadja Mórahalom város Polgármesterének a határozat mellékletét képező, a Ajánlat a Mórahalom városában megvalósítandó határőrközpont kialakítására vonatkozó felterjesztését, mellyel kapcsolatban utasítja a polgármestert, hogy a belügyminisztériummal, illetve annak illetékes szervével az abban foglaltak végrehajtása érdekében a tárgyalásokat haladéktalanul kezdje meg, annak állásáról folyamatosan tájékoztassa a Képviselő-testületet. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyző 3./ Magyar Köztársaság Belügyminisztere A képviselő-testület létszáma 11 főre csökkent Babarczi János képviselő távozásával. III. NAPIREND AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

10 - Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2003. /II. 27./ KT. sz. rendelet módositása Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottsági tagok számszakilag jónak tartják a rendelet-tervezetet és azt az indokolással együtt elfogadásra javasolják. Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagja: A bizottsági tagok megítélése szerint a pénzmozgások átvezetésre kerültek a költségvetési rendeletben. Megnyugtatónak tartják, hogy céltartalék áll rendelkezésre. Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Az elnyert pályázati pénzösszegek kerültek beépítésre a költségvetési rendeletbe, így elfogadásra javasolják a tervezetet. Vass Józsefné Művelődési és Közoktatási Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Nógrádi Zoltán polgármester szavazásra bocsátja az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2003. /II. 27/ KT. sz. rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 18/2003. (X. l.) KT. sz. rendeletét az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2003. /II. 27/ KT. sz. rendelet módosításáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv... sz. melléklete tartalmazza. - Adóügyi dolgozók anyagi érdekeltségének megteremtéséről szóló 4/1993. /III. 5./ KT. sz. rendelet módosítása

11 Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Nógrádi Zoltán polgármester szavazásra bocsátja az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségének megteremtéséről szóló 4/1993. /III. 5./ KT. sz. rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 19/2003. (X. l.) KT. sz. rendeletét az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségének megteremtéséről szóló 4/1993. /III. 5./ KT. sz. rendelet módosításáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv... sz. melléklete tartalmazza. - Alapítványi támogatás átvétele és átadása Nógrádi Zoltán polgármester: Pontosításként elmondja, hogy a Gondozási Központ az Esély Mórahalmi Szociális Magánalapítványtól a tanyagondnoki modell működtetésére Ft támogatást kapott. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:

12 Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést a pontosítással együtt. A napirenddel kapcsolatban kérdést tesz fel Vass Antal képviselő, melyre a választ Nógrádi Zoltán polgármester megadja. - A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést, a pontosítással együtt. 305/2003. /X. 1./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Alapítványi támogatás átvétele és átadása Mórahalom város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv d./ pontja alapján: 1./ Önvédelmi Csoport Közalapítványnak vásárrendezési feladatok ellátására Ft támogatás átadásával egyetért. 2./ Esély Mórahalmi Szociális Magánalapítványnak a hátrányos helyzetben élők életesélyeinek javítására, krízishelyzetbe került személyek életfeltételeinek megteremtésére Ft támogatás átadásával egyetért. 3./ Egészséges Mórahalomért Közalapítványnak működési feladatok ellátására Ft támogatás átadásával egyetért. 4./ Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház a Pro Renovanda Hungariere Alapítványtól Tóth Menyhért születési évfordulójának megünneplésére Ft támogatást elfogadja, és a költségvetésbe beépíti. 5./ Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola a Közoktatásért Közalapítványtól a Ft támogatást elfogadja, melyből Ft-ot személyi és Ft-ot dologi kiadásra fordít, és a költségvetésbe beépíti. Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola a Csongrád Megyei Közalapítványtól kistérségi konferenciák dologi kiadásaira kapott Ft támogatást elfogadja, és a költségvetésbe beépíti. Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola a Közoktatásért Közalapítványtól rendezvények vendéglátásának dologi kiadásaira kapott Ft támogatást elfogadja, és a költségvetésbe beépíti. 6./ Napközi Otthonos Óvoda az Egészséges Életért Alapítványtól játékbeszerzésre kapott Ft támogatást elfogadja, és a költségvetésbe beépíti.

13 7./ Gondozási Központ az Esély Mórahalmi Szociális Magánalapítványtól a tanyagondnoki modell működtetésére kapott Ft támogatást elfogadja, és a költségvetésbe beépíti. 8./ Az Önkormányzat a Biztonságos Magyarországért Közalapítványtól a polgárvédelmi szervezetek beosztott állományának képzésére kapott Ft támogatást elfogadja és a költségvetésbe beépíti. 9./ A felsorolt folyó kiadással járó pénzmozgások a költségvetési rendelet III. negyedévi módosítása során beépítésre kerültek. 1.) Nógrádi Zoltán polgármester 2.) Dr. Szántó Mária jegyző 3.) érintett intézményvezetők - Mórahalom város Képviselő-testülete Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. - A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 306/2003. /X. 1./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Mórahalom város Képviselő-testülete Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 1./ Mórahalom város Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 92/B../1/ bek. c./ pontjában foglalt jogkörében

14 eljárva Gondozási Központ kiegészített Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet szerint jóváhagyja. 2./ Utasítja a Gondozási Központ Vezetőjét, hogy a kiegészített Szervezeti és Működési Szabályzat valamint az 1/2000. /I.7.SzCsM. rendelet 5.. /2/ bekezdésében rögzített szabályzatok összhangjáról gondoskodjon. Határidő: október 30. Felelős: Boldog Krisztina mb. Gondozási Központ vezető 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Boldog Krisztina mb. Gondozási Központ vezető - Lakásépítés, vásárlás helyi önkormányzati támogatása Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. - A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 307/2003. /X. 1./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Lakásépítés, vásárlás helyi önkormányzati támogatása Mórahalom város Képviselőtestülete. a Mórahalmon élő, vagy itt letelepedni szándékozó és arra szociálisan rászoruló, pályakezdő fiatal házasok lakásproblémájának építéssel, vagy vásárlással történő megoldásához a módosított 6/1996./IV.11./ KT. sz. rendelet 1../1/ bekezdése alapján 1./ Mígh Csaba és családja Mórahalom, Füzes u.4. szám alatti lakosok részére a Mórahalom, 918 hrsz-ú Mórahalom, Szegfű u.18. számú lakás építésére 140 ezer Ft támogatást - amelyből 70 ezer Ft vissza nem térítendő támogatás, 70 ezer Ft

15 kamatmentes kölcsön- továbbá 4 éven át évi 50 ezer Ft kamattámogatást biztosít. A kamatmente s kölcsönt 18 hónap alatt havi 3889 Ft-os részletekben kell megfizetni. 2./ Turcsik Ferenc és családja Mórahalom, II. körzet 9. szám alatti lakosok pályázatát elutasítja, mert a pályázat a 6/1996./IV.11./ KT. számú rendeletben foglalt feltételeknek az egy főre jutó jövedelem tekintetében nem felel meg 3./ Szabadosné Magyar Rozina és családja Mórahalom Szántó u.3. szám alatti lakos pályázók részére a Mórahalom, 219 hrsz-ú, Mórahalom, Szántó u.3. számú lakástulajdon felújításához 280 ezer Ft támogatást nyújt, amelyből 140 ezer Ft vissza nem térítendő támogatás, 140 ezer Ft kamatmentes kölcsön, amelyet 24 hónap alatt havi 5833 Ft-os részletekben kell megfizetni. 4./ Ferencné Loj Erika és családja Mórahalom, VI. körzet 77. szám alatti lakosok részére a tulajdonukat képező Mórahalom, 0207/19 hrsz-ú ingatlan felújításához 140 ezer Ft támogatást nyújt, amelyből 70 ezer Ft vissza nem térítendő támogatás, 70 ezer Ft kamatmentes kölcsön, amelyet 18 hónap alatt havi 3889 Ft-os részletekben kell megfizetni. 5./ Berkó Károly és családja Mórahalom, II. körzet 56. szám alatti lakosok részére a tulajdonukat képező 0278/4 hrsz-ú lakás felújítására 280 ezer Ft támogatást nyújt, amelyből 140 ezer Ft vissza nem térítendő támogatás, 140 ezer Ft kamatmentes kölcsön. A kamatmentes kölcsönt 24 hónap alatt havi 5833 Ft-os részletekben kell visszafizetni. A Képviselőtestület felhívja a Polgármestert, az önkormányzati támogatás felhasználására a támogatási szerződéseket kösse meg, valamint a pályázat eredményét a Körkép következő számában tegye közzé. Határidő: október pont estében október 30. Felelős : Nógrádi Zoltán polgármester 1./ pályázók 2./ Mórahalom város Polgármestere - Polgármesteri Hivatalban végzett célellenőrzés megállapítására intézkedési terv készítése Előadó: Pénzügyi Bizottság Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy az írásos anyaggal kapcsolatosan nincs szóbeli kiegészítője.

16 Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. - A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 308/2003. /X. 1./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Polgármesteri Hivatalban végzett célellenőrzés megállapítására intézkedési terv készítése Mórahalom város Képviselőtestülete megtárgyalta a Pénzügyi Ellenőrzési Igazgatási Társulás által a Mórahalom város Képviselőtestülete Polgármesteri Hivatalában végzett az önkormányzatot évben megillető központosított és normatív kötött felhasználású előirányzatok felhasználását megalapozó célellenőrzésről készült jelentés megállapításait és a következő határozatot hozza: 1/ A Pénzügyi Bizottság az ellenőrzésről készült jelentést megtárgyalta és megállapítja, hogy az ellenőrzés által vizsgált elszámolások körültekintőek szabályszerűek. A hivatal költségvetési és szociális osztálya között a szociális ellátások megállapítása, folyósítása és igénylése tekintetében megfelelő színvonalú volt az együttműködés. A költségvetési osztály dolgozói az egyes ellátások igénylését gondosan készítették elő, az ellenőrzésben a dolgozók közreműködése megfelelő színvonalú volt.. 2./ A Polgármesteri Hivatalban rendelkezésre áll a számlarend, számviteli politika, mely jogszabályi változásoknak megfelelő karbantartását el kell végezni. Határidő: október 30 Felelős: Költségvetési és Adóosztály vezetője 3./ A postaköltséget a kiutalandó összegből nem lehet levonni, illetve a meghatalmazásnak minden esetben rendelkezésre kell állnia, ha nem az igénylő veszi fel a támogatást. A közműfejlesztési támogatás után járó 15%-os támogatást a lakosoknak a jogszabályban előírt módon kell igényelni. A néhány esetben elmaradt igénylést pótolni kell. Határidő: azonnal Felelős: Költségvetési és Adóosztály vezetője 4./ A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény előírása szerint a köztisztviselők teljesítményét írásban kell értékelni. Az írásba foglalást pótolni kell. Határidő: október 30. Felelős: Jegyző

17 5./ Az elévülési időn belül lévő visszafizetésre előírt szociális ellátásokról készült határozatokról a Szociális és Igazgatási Osztálynak kimutatást kell készíteni, mely alapján a Költségvetési csoport ellenőrizni köteles a visszafizetést. A hátralékosokat szerepeltetni kell az önkormányzat mérlegében. Határidő: évi beszámoló Felelős: Szociális és Igazgatási osztály vezetője Költségvetési és Adó osztály vezetője 6./ A gyermekvédelmi rendelet felülvizsgálata szükséges a természetbeni rendszeres gyermekvédelmi támogatás miatt. Határidő: október 30. Felelős: Szociális és Igazgatási Osztály vezetője 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyző 3. Szociális és Igazgatási osztály vezetője 4./ Költségvetési és Adó osztály vezetője - Aranyszöm Rendezvényház működtetésére vonatkozó megállapodás módosítása a Móranet Kht-val Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. Vass Józsefné Művelődési és Közoktatási Bizottság tagja: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. - A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 309/2003. /X. 1./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Aranyszöm Rendezvényház működtetésére vonatkozó megállapodás módosítása a Móranet Kht-val

18 1./ Mórahalom város Képviselő-testülete támogatja az Aranyszöm Rendezvényház Móranet Kht. általi működtetését. Az előterjesztés mellékletét képező megállapodásban foglaltakkal egyetért, azt elfogadja, egyúttal a 322/2002. (XI. 28.) Kt. sz. határozattal elfogadott megállapodást hatályon kívül helyezi. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Mórahalom város Önkormányzata és a Móranet Kht közötti Aranyszöm Rendezvényház (Mórahalom, Röszkei út 1. sz. ) működtetésére vonatkozó megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Szécsi Gábor Móranet Kht ügyvezető igazgatója - Szécsi Gábor Móranet Kht. ügyvezető igazgató megbízatásának meghosszabbítása Szécsi Gábor az előterjesztés nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárul. Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagja: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. - A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 310/2003. /X. 1./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Szécsi Gábor Móranet Kht. ügyvezető igazgató megbízatásának meghosszabbítása

19 Mórahalom Város Képviselőtestülete Szécsi Gábor (szül. Szeged, március 27., an. Engi Jolán) Mórahalom, István király u. 2/a sz. alatti lakost október 1-jétől október 31-ig terjedő meghatározott időre megbízza a MÓRANET Mórahalmi Informatikai Szolgáltató Közhasznú Társaság ügyvezető igazgatói teendőinek ellátásával. Személyi alapbérét bruttó Ft-ban, heti munkaidejét 20 órában állapítja meg. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti feltételek figyelembe vételével a munkaszerződést hosszabbítsa meg. 1., Szécsi Gábor Mórahalom, István király u. 2/a 2., Nógrádi Zoltán polgármester - Szabó Zsuzsanna Móranet Kht. ügyvezető igazgatói megbízatása Szabó Zsuzsanna hozzájárul a személyét érintő előterjesztés nyílt ülésen való tárgyalásához. Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagja: Elmondja, hogy Szabó Zsuzsanna a bizottsági tagoknak bemutatkozott, részletesen vázolta elképzeléseit. Az elhangzottak alapján a bizottság bizalmat szavazott részére. - A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 311/2003. /X. 1./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Szabó Zsuzsanna Móranet Kht. ügyvezető igazgatói megbízatása Mórahalom Város Képviselőtestülete Szabó Zsuzsanna (szül. Szeged, augusztus 2., an. Hegyes Erzsébet) 6725 Szeged, Dobó utca 53/A. sz. alatti lakost november 1-jétől október 31-ig terjedő meghatározott időre megbízza a MÓRANET

20 Mórahalmi Informatikai Szolgáltató Közhasznú Társaság ügyvezető igazgatói teendőinek ellátásával. Személyi alapbérét bruttó Ft-ban, heti munkaidejét 40 órában állapítja meg. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti feltételek figyelembe vételével a munkaszerződést kösse meg. 1., Szabó Zsuzsanna Szeged, Dobó u. 53/A 2., Nógrádi Zoltán polgármester Szabó Zsuzsanna ügyvezető igazgató: Megköszöni a testület bizalmát. Bizik abban, hogy a tagok megelégedésére végzi majd munkáját. - Holdfény Kht-ból való kilépés Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal. Megítélésük szerint is a Kft. nem az elvárásoknak megfelelően működik. Elfogadásra javasolják az előterjesztést. A napirenddel kapcsolatban kérdést tesz fel Papdi Istvánné, melyre a választ Nógrádi Zoltán polgármester megadja. - A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 312/2003. /X. 1./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Holdfény Kht-ból való kilépés 1. Mórahalom város Képviselő-testülete a Holdfény Fogyatékosokat Foglalkoztató -, Gondozó-, Szolgáltató és Kereskedelmi Közhasznú Társaság alapítói, tulajdonosi köréből kilép október 1-jével. Az önkormányzat az alapító okirat IV. pontja alapján törzsbetétjét nem követelheti vissza.

21 2. Mórahalom város Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a Kht-ból történő kilépésről jelen testületi határozat megküldésével a társaság alapításában résztvevő tagokat értesítse, és felhatalmazza a kilépéssel kapcsolatos eljárásban szükséges nyilatkozatok megtételére és aláírására. Határidő: azonnal Beszámolásra: októberi Kt. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Holdfény Kht. ügyvezető igazgatója 3./ Holdfény Kht. tagjai - Esély Mórahalmi Szociális Magánalapítvány támogatása Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását. - A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 313/2003. /X. 1./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Esély Mórahalmi Szociális Magánalapítvány támogatása

22 Mórahalom város Képviselő-testület megtárgyalta az Esély Mórahalmi Szociális Magánalapítvány támogatási kérelmét és a következő határozatot hozza. Mórahalom város Képviselő-testülete az Esély Mórahalmi Szociális Magánalapítvány részére ,- Ft azaz Hétszázkilencvenezer-nyolcszáz forint támogatást az alapítvány pályázati programjában vállalt feladatainak végrehajtása érdekében. A támogatás szükségességének indokával egyetért. Határidő: október 15. Felelős: Polgármester 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Esély Mórahalmi Szociális Magánalapítvány - Móra-Vitál Kht. kölcsönkérelme Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását. - A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 314/2003. /X. 1./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Móra-Vitál Kht. kölcsönkérelme Mórahalom város Képviselőtestülete megtárgyalta MÓRA-VITÁL Kht. rövid lejáratú kölcsön kérelmét és a következő határozatot hozza:

23 1./ Mórahalom város Képviselőtestülete a tagi kölcsön szükségességének indokával egyetért és jóváhagyja a MÓRA-VITÁL Kht. részére eft kamatmentes kölcsön átadását október 8-ig történő visszafizetési határidővel. Határidő: október 8. Felelős: Polgármester 1./ MÓRA-VITÁL KHT ügyvezető igazgatója 2./ Mórahalom város Polgármestere 3./ Mórahalom város Jegyzője 4./ Mórahalom város Képviselőtestülete Költségvetési és Adó osztálya - Mórahalom, Kissori út 37. számú lakáspályázat elbírálása Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. - A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 315/2003. /X. 1./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Mórahalom, Kissori út 37. számú lakáspályázat elbírálása Mórahalom város Képviselőtestülete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgálóhelyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló többször

24 módosított 29/1993./XII.31./ KT. számú rendelet 3. és 5. -ai alapján a meghirdetett Mórahalom, Kissori út 37. sz. alatti 1 db önkormányzati piaci alapú lakások bérletére vonatkozó pályázatot elbírálta, és az alábbi határozatokat hozza: Mórahalom város Képviselő-testülete a Mórahalom, Kissori út 37. sz. 2. sz. ajtó alatti 1 szobás, 40 m2 alapterületű piaci bérlakásra bérlőként kijelöli Czibolya Mihály és családja Ásotthalom, IV. körzet 452. szám alatti lakos pályázókat október 1-től a MÓRAÉP KHT-nál fennálló munkaviszonya tartamára, legfeljebb 5 éves időtartamra. Határidő: október 1. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester Erről értesítést kap. 1./ Czibolya Mihály 2./ Nógrádi Zoltán polgármester - Faragó Szilárd bérlőként való kijelölése a Mórahalom, István király út 2. I. 4. szám alatti 57 m2 alapterületű lakás bérleti jogára Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagja: A bizottsági tagok indokoltnak tartják a lakáskiutalást, így elfogadásra javasolják az előterjesztést. - A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 316/2003. /X. 1./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Faragó Szilárd bérlőként való kijelölése a Mórahalom, István király út 2. I. 4. szám alatti 57 m2 alapterületű lakás bérleti jogára

25 1. Mórahalom Város Képviselő testülete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 29/1993. (XII. 31.) KT. sz. rendelet 5 b) pontja alapján bérbe adja a Mórahalom, István király út 2. I.em.4. szám alatti 57 m 2 alapterületű, komfortos piaci alapú, lakás céljára szolgáló helyiséget Faragó Szilárd és családja részére, október 15-től szeptember 30-ig, tartó határozott időtartamra. 2. Mórahalom Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a bérleti szerződés megkötéséhez szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: október 10. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester Errõl értesítést kap: 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Faragó Szilárd és családja Mórahalom, II Járóbeteg-szakellátás normatíván felüli kapacitás lekötése Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. - A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 317/2003. /X. 1./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Járóbeteg-szakellátás normatíván felüli kapacitás lekötése 1./ Mórahalom város Önkormányzata fontos céljának tekinti a járóbeteg-szakellátás helyben történő igénybe vételi lehetőségének kiterjesztését, a meglévő szakrendelések

26 fejlesztését, technikai feltételek javítását. A járóbeteg-szakellátás körének bővítése az egészséghez mint erőforráshoz való hozzájutás esélye egyenlőségét javítja, megfelel a szubszidiaritás elvének, kielégíti az optimális betegút követelményét. 2./ Mórahalom város Önkormányzata a beindított szakrendelések működésének tapasztalatai, a megfogalmazódott igények, és a fejlesztések várható hatásai alapján többletkapacitás soron kívüli befogadásának engedélyezésére irányuló pályázat elkészítésével és benyújtásával egyetért. A többletkapacitás adatai: Meglévő szakrendelések szakorvosi óraszám bővítési igénye: bőrgyógyászat + 4 óra nőgyógyászat + 4 óra szemészet + 4 óra fül-orr-gégészet + 4 óra Új szakrendelés keretében: képalkotó eljárások + 20 óra Meglévő szakellátások nem szakorvosi óraszámának növelése: gyógytorna, fizikoterápia +60 órával történő bővítéssel, Határidő: a pályázat benyújtására: 2003.október 31. Beszámolásra: március Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Vághy Imre Richárd MÓRA-VITÁL KHT. ügyvezető igazgatója - A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz /volt SAPARD Hivatal/ az állatfelvásárló tér infrastrukturális fejlesztése céljából beadott pályázat fedezeteként felajánlott jelzálogjog-ingatlan módosítása Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:

27 Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagja: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. - A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 318/2003. /X. 1./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz /volt SAPARD Hivatal/ az állatfelvásárló tér infrastrukturális fejlesztése céljából beadott pályázat fedezeteként felajánlott jelzálogjog-ingatlan módosítása 1, Mórahalom Város Képviselő-testülete megtárgyalta A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (volt SAPARD Hivatal) az állatfelvásárló tér infrastrukturális fejlesztése céljából beadott pályázat fedezeteként felajánlott jelzálog-ingatlan módosítása című előterjesztést. 2, Mórahalom Város Képviselő-testülete a következőképpen módosítja a 192/2003. (V.29.) KT határozat 3./ pontját, melyben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz benyújtott ( számon befogadott) A mórahalmi regionális állatfelvásárló tér infrastruktúrájának fejlesztése című pályázatának jelzálog-felajánlásáról döntött, és amelyben jelzálogként felajánlotta a Mórahalom 678/2 hrsz-ú (Millenniumi sétány 13. sz. alatt lévő lakóház szolgálati lakás, melléképület, kerítés megnevezésű) ingatlant. A Képviselő-testület a pályázati kiírásnak megfelelően a nyújtott támogatás fedezeteként felajánlja a tulajdonát képező Vásártér (Mórahalom 1726 hrsz-ú, Munkácsy utcában lévő) ingatlant, melynek becsült értéke 83 millió forint, jelzálogjog-bejegyzésre a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal javára a Mórahalom 678/2 hrsz-ú ingatlan helyett. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester 1./ Nógrádi Zoltán polgármester

28 - A Homokhát Térségi Agrár-Ipari Park területének bővítése a Mórahalom, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733 és l734 hrsz-ú területekkel Nógrádi Zoltán polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztést áttekintve látható, hogy a tulajdonosok között szerepel Heller Sz. Tibor képviselő is. Fentiekre tekintettel javasolja képviselő úr szavazásból történő kizárását. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a polgármesteri javaslatot. 319/2003. /XI. 1./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Heller Sz. Tibor képviselő szavazásból történő kizárása Mórahalom város Képviselő-testülete Heller Sz. Tibor képviselőt az Ötv /2/ bekezdésébe alapján a döntéshozatalból kizárja, mivel a tárgyalandó ügy őt személyesen érinti. 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Heller Sz. Tibor képviselő Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. - A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 320/2003. /X. 1./ Képviselő-testületi határozat:

29 Tárgy: A Homokhát Térségi Agrár-Ipari Park területének bővítése a Mórahalom, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733 és l734 hrsz-ú területekkel 1, Mórahalom Város Képviselő-testülete megvitatta A Homokhát Térségi Agrár-Ipari Park területének bővítése a Mórahalom 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733 és 1734 hrsz-ú területekkel című előterjesztést. 2, A Képviselő-testület egyetért azzal a javaslattal, hogy a mórahalmi Homokhát Térségi Agrár-Ipari Parkot bővítsék az önkormányzat tulajdonában lévő a 1732, 1733 és 1734 hrsz-ú ingatlanokkal, valamint a magánszemélyek tulajdonában lévő 1728, 1729, 1730, 1731 hrsz-ú ingatlanokkal minekután a tulajdonosok hozzájáruló nyilatkozatukat adták. 4, A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Mórahalom Város Önkormányzata tulajdonában lévő 1732, 1733 és 1734 hrsz-ú mórahalmi ingatlanokat, jelenlegi funkciójuk megtartása mellett, bevonják a Homokhát Térségi Agrár-Ipari Park területébe. 5, A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti feltételek figyelembe vételével az Ipari Park bővítését kezdeményezze és hajtsa végre. Határidő: november 30. Felelős: Nógrádi Zoltán, polgármester Beszámolásra: januári Kt-ülés 1, Nógrádi Zoltán, polgármester - Mórahalom, Röszkei út l. szám alatt megépült Aranyszöm Rendezvényházból 4 db irodahelyiség üzemeltetésére vonatkozó tájékoztatás Előadó: Szécsi Gábor Móranet Kht. ügyvezető igazgatója Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság tagjai tudomásul vették a tájékoztatást.

30 - A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 321/2003. /X. 1./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Mórahalom, Röszkei út l. szám alatt megépült Aranyszöm Rendezvényházból 4 db irodahelyiség üzemeltetésére vonatkozó tájékoztatás 1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete megtárgyalta az Aranyszöm Rendezvényház, Mórahalom Röszkei út 1. szám alatti épületében 4 db irodahelyiség üzemeltetésére vonatkozó, Móranet Kht. által adott tájékoztatást. 2./ A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy Aranyszöm Rendezvényház rezsiköltségei (ezen belül az irodahelyiségek ilyen irányú költségei is) a MÓRANET Kht. költségvetéséből kerüljenek kiegyenlítésre. Az irodahelyiségek használói a közművelődéshez kapcsolódó szolgáltatásaik mellett üzemeltetési költség megfizetésével kötelesek hozzájárulni a Rendezvényház költségvetéséhez. 3./ Mórahalom Város Képviselőtestülete felhatalmazza a Móranet Kht. ügyvezetőjét 5 évre szóló határozott idejű üzemeltetési szerződések aláírására az alábbi személyekkel és társaságokkal: - Éléshalom Kft. (6782. Mórahalom, István király u. 2/a.) - Dr. Maróti Edit, Bakos László, Takácsné Miklós Zsuzsanna. (6791. Szeged, Törő u.23.) - Katedrális Bt. (6720. Szeged, Oskola u. 27.) - Kanász Tünde (6782. Mórahalom, VII. ker. 210.) Határidő: azonnal Felelős: Móranet Kht. ügyvezető igazgatója Beszámolásra: a határozat végrehajtásáról külön jelentést nem kér a Képviselő-testület, hatályosulásáról a Kht. éves beszámolójában kér tájékoztatást. 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Szécsi Gábor Móranet Kht. ügyvezető igazgató (6782 Mórahalom, Barmos György tér 2.) - Móranet Kht. Alapító Okiratának módosítása Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

31 Vass Józsefné Művelődési és Közoktatási Bizottság tagja: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. - A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 322/2003. /X. 1./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Móranet Kht. Alapító Okiratának módosítása 1./ Mórahalom város Képviselő-testülete 18/1999 (II. 25.) határozatával létrehozott MÓRANET Mórahalmi Informatikai Szolgáltató Közhasznú Társaság alapító okiratát a társaság céljának megfogalmazásával kiegészíti, az alapító okirat I. és II. továbbá VI pontját az alábbiak szerint módosítja: I. A társaság célja, cégneve, székhelye és alapítója 1. A társaság célja: minden olyan - az alapító okirat II. pont hatálya alá tartozó - tevékenység ellátása, illetve az abban való közreműködés, amely a helyi önkormányzatokról szóló évi LXVI. Tv. 8., továbbá Mórahalom város Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 17/1999(10.15.) rendelete alapján az alapító kötelezően ellátandó oktatási vagy kulturális feladata, így különösen: a) az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőségek, megteremtése; b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása; c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása; d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása; e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése; f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése; g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása; h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 2. A társaság cégneve: MÓRANET Mórahalmi Informatikai Szolgáltató Közhasznú Társaság 3. A társaság rövidített cégneve: MÓRANET Kht. 4. A társaság székhelye: 6782 Mórahalom, Röszkei út 1.

32 A társaság alapítója: Mórahalom város Önkormányzata 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2. II. A társaság tevékenységi köre 1. Közhasznú tevékenység A társaság közhasznú főtevékenysége: Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme Egyéb közhasznú tevékenységek Felnőtt- és egyéb oktatás Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység internetes posta internetkávéház internetes hirdetési felület webgazda általi értékesítése internetes hirdetési felület egyéb, máshova nem sorolt értékesítése 2. Üzletszerű gazdasági tevékenységek Kiadói tevékenység (Ezen belül Időszaki kiadvány kiadása Hangfelvétel kiadás Egyéb kiadás) Épület, híd. alagút, közmű, vezeték építése Villanyszerelés Egyéb épületgépészeti szerelés Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme Számítógép, szoftver nagykereskedelme Bárok, hasonló vendéglátás Távközlés (ezen belül rádió- és televízió átjátszás, kábel hálózaton keresztül) ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Irodagép, számítógép kölcsönzése Adatbázis tevékenység, on-line kiadás Hardver-szaktanácsadás Egyéb szoftver-szaktanácsadás, ellátás Hirdetés Egyéb számítástechnikai tevékenység Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás Film-, videogyártás Film-, videoterjesztés Filmvetítés Művészeti kiegészítő tevékenység Máshova nem sorolható egyéb szolgáltatás Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás Hírügynöki tevékenység Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység VI. A társaság szervezete

33 10.1. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. Ennek keretében az ügyvezetőtől és a társaság alkalmazottaitól jelentést, felvilágosítást kérhet, megtekintheti és megvizsgálhatja a társaság könyveit és iratait. Az Alapító Okirat VI. 2. pontja szabályozza a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdéseket. Az e pont alá tartozó ügyekben a taggyűlés döntése alatt az alapító döntését kell érteni. Az alapító a döntéshozatalt megelőzően köteles a Felügyelő Bizottság véleményét megismerni, ennek érdekében indítványozhatja ülése összehívását. A vélemény nyilvánításra a Felügyelő Bizottság tagja, illetve a Felügyelő Bizottság írásban is jogosult. A Felügyelő Bizottság tagja, illetve a Felügyelő Bizottság írásos véleményét a taggyűlésen kötelező ismertetni. A szóban előadandó vélemény nyilvánításra lehetőséget kell adni, s ezeket a taggyűlés jegyzőkönyvében szerepeltetni kell. Nem kell kikérni a Felügyelő Bizottság véleményét - a Felügyelő Bizottság tajgainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, - a Felügyelő Bizottsági tagok elleni kártérítési igények érvényesítése tárgyában. A Felügyelő Bizottság megvizsgálja az alapító elé kerülő fontosabb jelentést és mérleget. A vizsgálat eredményét a Felügyelő Bizottság Elnöke írásban ismerteti, enélkül a kérdésekben és a mérleg elfogadásáról döntés nem hozható. Ha a Felügyelő Bizottság a közhasznú tevékenység folytatására vonatkozó szabályok megszegését észleli, köteles haladéktalanul értesíteni az alapítót. 2./ A Képviselő-testület felhívja a Móranet Kht. ügyvezető igazgatójának figyelmét, hogy a módosítást az Alapító Okiraton vezettesse át és a Csongrád megyei Bíróságnál, mint cégbíróságnál jelentse be. Határidő: azonnal Felelős: Szécsi Gábor ügyvezető igazgató 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Szécsi Gábor ügyvezető igazgató 3. Csongrád Megyei Bíróság - Javaslat Csongrád Megye Sportjáért kitüntetés adományozására Martyin Lászlóné részére Vass Józsefné Művelődési és Közoktatási Bizottság tagja: A bizottsági tagok megítélése szerint Martyin Lászlóné több éve végez kimagasló szakmai munkát. Támogatják az előterjesztés elfogadását.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi László,,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. március 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Oltványi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében megtartott Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi László,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. december 16-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. április 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2002. március 28-án megtartott soros ülésén a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola aulájában. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május l4-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Igazoltan van távol: Csiszár István, Babarczi János, Heller Sz. Tibor képviselők

Igazoltan van távol: Csiszár István, Babarczi János, Heller Sz. Tibor képviselők Jegyzőkönyv Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2000. július 6-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Csányi László,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester,

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester, J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. május 26-án megtartott soros ülésén Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében a Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Szőcsné Dr. Fehér Éva, Vass Antal képviselık

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Szőcsné Dr. Fehér Éva, Vass Antal képviselık JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. október 22-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. I. félévi munkaterve Előadó : Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Képviselő-testülete 2008. január 23-án 9 00 kezdettel megtartott soros nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Képviselő-testülete 2008. január 23-án 9 00 kezdettel megtartott soros nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Képviselő-testülete 2008. január 23-án 9 00 kezdettel megtartott soros nyílt ülésén. órai A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. MÁRCIUS 25-I SOROS, KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉHEZ

TÁRGYMUTATÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. MÁRCIUS 25-I SOROS, KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉHEZ TÁRGYMUTATÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. MÁRCIUS 25-I SOROS, KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉHEZ 48/2010. (III.25.)sz. önk.hat. A Fegyvernek Rendőrőrs 2009. évi

Részletesebben

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban.

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Macsári József polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről.

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Cselényi

Részletesebben

5. Egyebek. HATÁROZATOK RÖVID TARTALMA... oldal

5. Egyebek. HATÁROZATOK RÖVID TARTALMA... oldal Polgármesteri Hivatal Ballószög ------------------------------- Szám: 9/2013. J e g y z ő k ö n y v a Képviselő-testület 2013. augusztus 15-i rendkívüli ülésről N a p i r e n d 1. A Helvécia-Ballószög

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Szám: 15/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Katona Imre polgármester Geredy Péter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Ács Város Képviselő-testületének, 2011. március 24-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti képviselő-testületi

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. január 31-én megtartott, nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. január 31-én megtartott, nyílt ülésének 200-2/2008. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. január 31-én megtartott, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1/2008. (I.31.) Önkormányzat rendelet Nagyrév Község Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TARTALO M M UTAT Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. 2. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. szeptember 23-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. szeptember 23-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt.szám: 172.../2011. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. szeptember 23-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 337 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. augusztus 31. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

1. NAPIREND Domony Község önkormányzat 2014.I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről tájékoztató.

1. NAPIREND Domony Község önkormányzat 2014.I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről tájékoztató. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 08.-án megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-26/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 5. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2010. október 26-án 9,00 órakor megtartott nyílt ülésén. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester Polgármesteri Hivatal Ballószög ----------------------------- Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i üléséről N a p i r e n d 1. A 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 2011. január 21-i ülésén a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében Jelen vannak: Tárgy:

Részletesebben

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 168/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 35/2013.(XII.16.) önk.rendelet Napirendek elfogadásáról Fegyvernek

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-5/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 16-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. január 26-án (kedden) 17 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésről Az ülés helye: Kós Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László Dékányné dr. Balogh Andrea Barna Károly Gyömbér László Juhász

Részletesebben

2004. évi testületi határozatok:

2004. évi testületi határozatok: 2004. évi testületi határozatok: 1/2004./01.19./ sz. önkormányzati határozat: döntött arról, hogy a Gyömrő és Térsége Vízi-közmű Szolgáltató Kft. által a 2004. évi víz- és csatornadíj lakossági kiegészítő

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. április 27-én (szerdán) 09 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem

Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2011. február 16-án 14.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. március 19. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 4 / 2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. DECEMBER 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. DECEMBER 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. DECEMBER 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 17/2014. (XII. 05.) önkormányzati rendelet 18/2014. (XII. 05.) önkormányzati

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. április 27. napján 16.30. órai kezdettel megtartott

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Szám: 02/70/2013. ELŐTERJESZTÉS az Ügyrendi Bizottság 2013. február 14-ei ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. május 14. (kedd) 15:00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Verőce Község i Hivatal Tanácsterme (2621 Verőce, Árpád út 40.) Jelen vannak a Képviselő-testületből:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 10. napján megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, - Radóné Lelkes Erika mb. jegyző, - Zakariás Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-202/14/2004. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2004. augusztus 26-án

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László, Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről JEGYZŐKÖNYV Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Papp János polgármester, Merena Lászlóné, Demeter János

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. március 18-án 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. március 18-án 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Ügyszám: 23-13/2008. JEGYZŐKÖNV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. március 18-án 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2016. február 18-ai üléséről. 072/2016. (02.18.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2016. február 18-ai üléséről. 072/2016. (02.18.)TELB. Határozat a Tárgy: napirend A 072/2016. (02.18.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a 04/2016 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással, hogy a leveszi a zárt ülésen szereplő 18.

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől

Tata Város Polgármesterétől 1 Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Szám: I- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-5/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2010. április 22. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. március 25-én 17,05 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. március 25-én 17,05 órai kezdettel. tartott üléséről 9 / 2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. március 25-én 17,05 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme Jelen vannak: - a képviselő-testület tagjai közül:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. április 16-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. április 23. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 190-24/2014

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 190-24/2014 Ikt.sz.: 190-24/2014 JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14. napján (csütörtök) du. 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. november 13-án megtartott ülésén Jelen vannak: -, - Dr. Illyés Erzsébet mb.jegyző, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza házasságkötő terme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. július 3-ai üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. július 3-ai üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. július 3-ai üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. április 25-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. április 25-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. április 25-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. szeptember 28-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 3-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 2. rendes

Részletesebben

(hangszalagos rögzítéssel)

(hangszalagos rögzítéssel) M á s o l a t! J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. június 11-i rendkívüli n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. december 28-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. november 27-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/9/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

5. sz. JEGYZŐKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (II. számú módosítás)

5. sz. JEGYZŐKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (II. számú módosítás) NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 5. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Közgyűlésének 2014. június 5-én, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay teremben megtartott soron kívüli ülésén. Jelen vannak:,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 27. számú jegyzőkönyve (2013. NOVEMBER 20.) Rendeletek: 12/2013. 13/2013. (XI. 25.) ÖR. Határozatok: 173/2013. 179/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 27. számú jegyzőkönyve (2013. NOVEMBER 20.) Rendeletek: 12/2013. 13/2013. (XI. 25.) ÖR. Határozatok: 173/2013. 179/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 27. számú jegyzőkönyve (2013. NOVEMBER 20.) Rendeletek: 12/2013. 13/2013. (XI. 25.) ÖR. Határozatok: 173/2013. 179/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 8/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 07-én 11.40 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november hó 29-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Krizsán József polgármester, Bíró Tiborné, Csomán István,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án 18 órától megtartott üléséről

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án 18 órától megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án 18 órától megtartott üléséről Helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-5/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú J e g y z ő k ö n y v e Készült: Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 3-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. július 17-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. július 17-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. július 17-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bereczki

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester V./2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselıtestületének 2012. április 23.-án megtartott soros nyílt ülésérıl. I. N A P I R E N D 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. J e l e n v a n n a k

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. J e l e n v a n n a k 1 Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. Az ülés helye: Közösségi Ház Díszterme

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben