J E G Y Z İ K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének szeptember 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselı Szőcsné Dr. Fehér Éva alpolgármester Mucsi György alpolgármester Balogh Miklós, Csiszár István, Katona János László, Oltványi Gyula, Tanács József, Vass Antal és Volford Imre képviselık Heller Sz. Tibor, Babarczi János, Varga Ferenc tanácsosok Dr. Varga- Nagy Szilvia jegyzı Igazoltan van távol: Masa Róbert tanácsos Tanácskozási joggal jelen vannak: Kosztyu Gyuláné óvodavezetı Berta Gyuláné könyvtárvezetı Pintérné Farkas Ágnes Gond. Közp. tagintézményvezetı Gaál Zsófia Alapfokú Mővészeti Iskola igazgató helyettese Csıke Melinda Móra-Partner Kft. ügyvezetı igazgatója Bobár Gabriella Móra-Vitál kft. ügyvezetıje Pásztor József Móra-Solar Kft. ügyvezetıje Balog László kabinetvezetı Nagypálné Vidács Anikó mb. osztályvezetı Dr. Tóth Krisztián Jogi és Hatósági O. vezetıje Márkiné Bóka Zita HTV Média ügyv. igazgatója Duka Félix Móranet Kft. ügyvezetıje Battancs Erika rendvédelmi csoport vezetıje Berta Zsolt Móra-art Kft. ügyvezetıje Dobó Zoltán Móra-Sport Kft. ügyvezetıje Dr. Szántó Mária Mórahalmi Járási Hivatal hivatalvezetıje Nógrádi Zoltán polgármester úr: Köszönti a képviselı-testületi ülés résztvevıit. Megállapítja a határozatképességet, a 8 tagú települési képviselı-testület tagjai közül jelen van minden képviselı és a polgármester.

2 Javaslatot tesz a napirendi pontokra: 2 1./ Beszámoló a két képviselı-testületi ülés közti tevékenységrıl, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintı fontosabb eseményekrıl 2./ Beszámoló a bizottságokban végzett munkáról és a bizottságok egymás közötti kapcsolat-rendszerérıl Elıadó:Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı 3./A Tájékoztató: - a megyei közgyőlés tagjainak a Közgyőlésben és a bizottságokban kifejtett tevékenységérıl, - a rendszerváltás óta valamennyi önkormányzati ciklusban képviselıként tevékenykedık, illetve tanácsosi megbízatással közfeladatot ellátók munkájáról Elıadók: témakörök szerint 4./ Aktuális kérdések Elıadók: témakörök szerint - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatot. 284/2014. /IX. 30./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Napirend elfogadása Mórahalom Város Képviselıtestülete szeptember 30-ai ülése napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Beszámoló a két képviselı-testületi ülés közti tevékenységrıl, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintı fontosabb eseményekrıl 2./ Beszámoló a bizottságokban végzett munkáról és a bizottságok egymás közötti kapcsolat-rendszerérıl Elıadó:Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı

3 3./A Tájékoztató: - a megyei közgyőlés tagjainak a Közgyőlésben és a bizottságokban kifejtett tevékenységérıl, - a rendszerváltás óta valamennyi önkormányzati ciklusban képviselıként tevékenykedık, illetve tanácsosi megbízatással közfeladatot ellátók munkájáról Elıadók: témakörök szerint 3 4./ Aktuális kérdések Elıadók: témakörök szerint Errıl értesitést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı I. napirend - Javaslat a évi Munkaterv módositására Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést. Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Tájékoztatásként elmondja,hogy a bizottság megvitatta az elıterjesztést, melyet elfogadásra javasol a képviselı-testületnek. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az elıterjesztést. 285/2014. /IX. 30./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Javaslat a évi Munkaterv módositására 1./ Mórahalom város Képviselı-testülete - a polgármester javaslatára - a évi Munkatervét az alábbiak szerint módosítja:

4 4 - Mórahalom város Képviselı-testülete a szeptember 25. napjára tervezett ülésének idıpontját: szeptember 30. napjára ütemezi át. - A Képviselı-testület a Munkaterv 3. napirendi pontjaként szereplı tájékoztatókat külön elıterjesztésként vitatja meg az alábbiak szerint: 3./ Tájékoztató a megyei közgyőlés tagjainak a Közgyőlésben és a bizottságokban kifejtett tevékenységérıl 4./ Tájékoztató a tanácsosi megbízatással közfeladatot ellátók munkájáról 2./ A Képviselı-testület felhívja a Jegyzı figyelmét, hogy a testület szeptember 30-ai soros ülése fenti - idıpont és napirendi pont - módositások figyelembevételével kerüljön lebonyolitásra. Felelıs: Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı Határidı: azonnal A határozat végrehajtásáról a képviselı-testület külön jelentést nem kér. Errıl értesitést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı - Beszámoló a két képviselı-testületi ülés közti tevékenységrıl, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintı fontosabb eseményekrıl 286/2014. /IX. 30./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a két képviselı-testületi ülés közti tevékenységrıl, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintı fontosabb eseményekrıl : I. Mórahalom város Képviselı-testülete a két képviselı-testületi ülés közti tevékenységrıl, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintı fontosabb eseményekrıl szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.

5 5 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı - Jelentés a Képviselı-testület határozatainak végrehajtásáról Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az elıterjesztést. 287/2014. /IX. 30./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Jelentés a Képviselı-testület határozatainak végrehajtásáról I. Mórahalom város Képviselı-testülete megvitatta és elfogadja a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról adott jelentést. II. A 127/2012. /IV. 26./, 56/2013. /I. 3l./, 406/2013. /XI. 28./, 256/2012. /VIII. 30./, 22/2014. /I. 30./, 424/2012. /XII. 28./, 27/2012 /I. 26./, 239/2009. /VIII. 26./, 246/2014. /VIII. 28./, 239/2014. /VII. 3./, 203/2014. /VII. 3./, 196/2014. /VI. l9./, 186/2014. /V. 29./, 171/2014. /V. l5./, 95/2014. /III. 27./, 442/2013. /XII. l9./, 230/2013. /VI. 6./ Kt. sz. határozatok végrehajtásáról további jelentést nem kér. A 35/2014. /I. 30./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról a októberi kt. ülésre kér újabb jelentést. A 71/2014 /II. 27./, 220/2014. /VII. 3./, 219/2014. /VII. 3./, 191/2014. /V. 29./ Kt. sz. határozatok végrehajtásáról a novemberi kt. ülésre kér újabb jelentést. A 122/2013. /III. 28./, 323/2013. /IX. l2./, 357/2013. /IX. 26./, 323/2013. /IX. 12./ 78/2014. /II. 27./, 2/2014. /I. 14./ 78/2013. /II. 28./, 195/2014. /VI. l9./, 151/2014. /IV. 29./Kt. sz. határozatok végrehajtásáról a decemberi kt. ülésre kér újabb jelentést. A 247/2013. /VI. 27./, 159/2014. /IV. 29./, 25/2014. /I. 30./, 288/2011. /X. 27./, Kt. sz. határozatok végrehajtásáról a februári kt. ülésre kér újabb jelentést.

6 A 181/2014. /V. 29./, 30/2012. /I. 26./, 59/2012. /II. 23./, a márciusi kt. ülésre kér újabb jelentést. Kt. pontjának végrehajtásáról 6 A233/2011. /IX. 29./, 272/2012. /IX. l8./, 308/2013. /VIII. 29./, Kt. sz. határozatok végrehajtásáról a áprilisi kt. ülésre kér újabb jelentést. A 40/2011. /II. 24./ Kt. II. 3. pontjának végrehajtásáról a május kt. ülésre kér újabb jelentést. A 359/2012. /XI. 29./, 220/2010. /IX. 3./, 114/2013. /III. 28./, Kt. sz. határozatok végrehajtásáról a szeptemberi kt. ülésre kér újabb jelentést. l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı 3./ intézményvezetık 4./ Kft. igazgatók - Jelentés átruházott hatáskörök gyakorlásáról Nógrádi Zoltán polgármester: Ismerteti a Szociális Bizottság tájékoztatóját. Hozzászólás : nincs - A Képviselı-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. Nógrádi Zoltán polgármester: Ismerteti saját hatáskörében hozott döntéseirıl összeállított tájékoztatót. - A Képviselı-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. 288/2014. /IX. 30./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Jelentés az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

7 7 Mórahalom város Képviselı-testülete a Polgármesterre, a Szociális Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatókat az SZMSZ 5. /3/ bekezdése alapján tudomásul veszi. l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Szociális Bizottság elnöke II. Napirend: - Beszámoló a bizottságban végzett munkáról és a bizottságok egymás közötti kapcsolatrendszerérıl Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az elıterjesztést. Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság is áttekintette az anyagot. A számadatok valós képet nyújtanak arról a munkáról, mely az elmúlt négy esztendıt jellemezte. Elfogadásra javasolják az elıterjesztést. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság tevékenysége is igen szerteágazó volt. Megköszöni a munkájukat segitı apparátus és társszervek, civil szervezetek támogató közremüködését. Varga Ferenc Városfejlesztési Konzultativ Testület elnöke: Úgy véli a Konzultativ Testület müködését is a tagok aktiv közremüködése jellemezte. Reméli, hogy javaslataikkal, véleményeikkel hozzájárultak a körültekintı, konszenzuson alapuló, lakossági igényeket figyelembe vevı döntések meghozatalához. Heller Sz. Tibor Közbiztonsági Ideiglenes Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság évente 4 alkalommal ülésezett. Javaslataik, döntéseik meghozatala során mindig a lakosság élet-és vagyonbiztonságát tartották szem elıtt. Úgy itéli meg, hogy a társszervekkel hatékony együttmüködést ápoltak a beszámolási idıszakban.

8 8 289/2014. /IX. 30./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a bizottságban végzett munkáról és a bizottságok egymás közötti kapcsolatrendszerérıl l./ Mórahalom város Képviselı-testülete megvitatta és elfogadja a bizottságokban végzett munkáról és a bizottságok egymás közötti kapcsolatrendszerérıl szóló beszámolót. 2./ Mórahalom város Képviselı-testülete megállapítja, hogy az önkormányzati ciklus alatt a képviselı-testület a városfejlesztéséhez és a mőködéséhez igazodó bizottsági struktúrát tartott fent. A képviselı-testület a önkormányzati ciklus tapasztalatai alapján ajánlja a ciklus képviselı-testületének hasonló bizottságok fenntartását és mőködtetését, kapcsolatrendszerük fenntartását. 3./ Mórahalom város Képviselı-testülete hasznosnak és szakmailag eredményesnek ítéli meg a bizottsági munkára és döntéselıkésztésre alapozott képviselı-testületi döntéshozatalt. A képviselı-testület fontosnak tartja továbbra is, hogy a bizottsági szinten szülessenek meg mindazon szakmai javaslatok, melyek a város hosszú, közép és rövid távon ható döntéseit megalapozzák. 4./ Mórahalom város Képviselı-testülete köszönetét fejezi ki mindazon bizottsági tagoknak, akik külsı szakértıként vettek részt a képviselı-testület munkájában biztosítva ezzel pártatlan és szakmailag kellıen alátámasztott döntések meghozatalát. Mórahalom város elmúlt 4 esztendejének dinamikus fejlıdése visszaigazolja a képviselı-testület mellett dolgozó szakértık felkészültségét. 5./ Mórahalom város Képviselı-testülete a bizottsági elnökök, képviselı-testületi bizottsági tagok köszönetüket fejezik ki a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıknek, az intézményvezetıknek, a költségvetési szervek és közhasznú szervezetek dolgozóinak, civil szervezetek vezetıinek és tagjainak, akik javaslataikkal, véleményükkel támogatták a bizottságokban folyó munkát. 6./ Mórahalom város Képviselı-testülete a fenti, a bizottságokban végzett munkáról és a bizottságok egymás közötti kapcsolatrendszerérıl szóló beszámolóját ajánlja a következı képviselı-testületnek annak érdekében, hogy a önkormányzati ciklusban a testületek mőködési tapasztalatai hatékonyan hasznosuljanak. 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Bizottságok elnökei

9 9 III. Napirend: - Tájékoztató a megyei közgyőlés tagjainak a Közgyőlésben és a bizottságokban kifejtett tevékenységérıl Csányi László Csongrád Megyei Közgyőlés tagja: Szóbeli kiegészitıjében elmondja, hogy külkapcsolati tevékenysége mellett melyrıl részletes irásbeli tájékoztatást adott - Csongrád megye területfejlesztési koncepciójának összeállitásában is aktivan részt vett. Úgy itéli meg, hogy a helyi, térségi javaslatokat minden esetben sikerült érdemben képviselnie, hiszen azok beépitésre kerültek a következı idıszak megvalósitandó fejlesztései közé. Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság támogatja az elıterjesztés elfogadását. Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az elıterjesztést. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: A bizottság tagjai nevében megköszöni Csányi László közgyőlésben végzett munkáját. Elfogadásra javasolják az elıterjesztést. Varga Ferenc Városfejlesztési Konzultativ Testület elnöke: Elmondja, hogy a testület támogatja az elıterjesztés elfogadását. 290/2014. /IX. 30./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Tájékoztató a megyei közgyőlés tagjainak a Közgyőlésben és a bizottságokban kifejtett tevékenységérıl 1./ Mórahalom város Képviselı-testülete megvitatta és tudomásul veszi Csányi László megyei közgyőlési tagnak, Magyar-magyar és külügyi kapcsolatok tanácsnokának a Közgyőlésben kifejtett tevékenységérıl szóló tájékoztatóját.

10 10 2./ Mórahalom város Képviselı-testülete köszönetét fejezi ki Csányi László úrnak a megyei döntéshozatalban végzett munkájáért, mellyel igyekezett mind a megye, mind a Homokháti Kistérség, mind városunk ügyeit elımozdítani, az itt élı lakosság élet- és munkakörülményeit javítani. l./ Csányi László Mórahalom, József Attila u. 20. IV. napirend: - Tájékoztató a tanácsosi megbizatással közfeladatot ellátók munkájáról Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Tájékoztatásként elmondja, hogy a bizottság áttekintette a tájékoztatót, melyet elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottsági tagok nevében köszöni a tanácsosok elmúlt négy éves munkáját. Elfogadásra javasolják az elıterjesztést. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az elıterjesztést. Varga Ferenc Városfejlesztési Konzultativ Testület elnöke: Elmondja, hogy a testület elfogadásra javasolja az elıterjesztést a Képviselı-testületnek. 291/2014. /IX. 30./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Tájékoztató a tanácsosi megbizatással közfeladatot ellátók munkájáról l./ Mórahalom város Képviselı-testülete megvitatta és tudomásul veszi a tanácsosi megbízatással közfeladatot ellátók munkájáról szóló tájékoztatót.

11 11 2./ Mórahalom város Képviselı-testülete megállapítja, hogy az önkormányzati ciklus alatt a tanácsosi rendszer hasznos és szakmailag eredményes volt a bizottsági, illetve a képviselı-testületi döntések megalapozott elıkészítése és a lakossági észrevételekre épülı intézkedések meghozatala vonatkozásában. 3./ Mórahalom város Képviselı-testülete köszönetét fejezi ki Heller Sz. Tibor, Varga Ferenc, Masa Róbert és Babarczi János tanácsosoknak, hogy külsı szakértıként segítették a képviselıtestület munkáját biztosítva ezzel a lakossági igények és érdekek érvényesülését a testületi döntések meghozatalában. 1./ Nógrádi Zoltán polgármester és általa a tanácsosok V. Napirend Aktuális kérdések - Pénzforgalmi jelentés, vagyon és kötelezettség-vállalások bemutatása Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az elıterjesztést. Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság tagjai kimagaslónak itélték az Önkormányzat vagyongyarapodását. Elfogadásra javasolják az elıterjesztést. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Tájékoztatásként elmondja, hogy a bizottság áttekintette a jelentést, melyet elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek 292/2014. /IX. 30./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Pénzforgalmi jelentés, vagyon és kötelezettség-vállalások bemutatása

12 12 I. Mórahalom város Képviselı-testülete megtárgyalta Mórahalom Városi Önkormányzat a ig terjedı választási ciklusban keletkezett, késıbbi éveket terhelı pénzügyi determinációkról, kötelezettségekrıl, valamint az önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetérıl szóló jelentést, melyet elfogad, azt jóváhagyja. II. Mórahalom város Képviselı-testülete a határozat 1. sz. mellékletében kimutatott, a késıbbi éveket terhelı pénzügyi determinációkat, kötelezettségeket tartja nyilván, melyeket tudomásul vesz és elfogad. Felhívja az intézményvezetık figyelmét, hogy az áthúzódó kötelezettségeket az adott évi költségvetésbe építsék be, a költségvetések módosításai során kísérjék figyelemmel azok ütemezett, szabályos felhasználását. Határidı: február Felelıs: Intézményvezetık III. Mórahalom város Képviselıtestülete megállapítja, hogy az elmúlt választási ciklusban mőködési-finanszírozási gondok nem keletkeztek az önkormányzatnál. A vagyongyarapodás a határozat 2. sz. mellékletében foglalt tájékozatóban részletezetteknek megfelelıen figyelemre méltó, annak megtartása, hasznosítása a következı önkormányzati ciklusban elsıdleges feladat. Felhívja az önkormányzati intézmények vezetıinek figyelmét a saját bevételek beszedésére, a kiadási elıirányzatok takarékos felhasználására. IV. Mórahalom város Képviselıtestülete a határozat 3. sz. mellékletében szereplı nyújtott kölcsönöket, visszatérítendı támogatásokat, kezességvállalásból származó követelések összegét tudomásul veszi és elfogadja. Felhívja a Jegyzı figyelmét a kint levı követelések határidıben történı beszedésére és a költségvetésbe történı beépítésére. Határidı: február Felelıs: Jegyzı V. Mórahalom város Képviselıtestülete a határozat 4. sz. mellékletében szereplı, az önkormányzat által felvett hitelekrıl készült kimutatást tudomásul veszi. Felhívja a Jegyzı figyelmét a hitelek törlesztı részleteinek adott évi költségvetésbe történı beépítésére, és az elıírt határidıben történı megfizetésére. Határidı: február Felelıs: Jegyzı VI. Mórahalom város Képviselıtestülete a határozat 5. sz. mellékletében szereplı, az önkormányzat által vállalt, jelzáloggal terhelt ingatlanokról készült kimutatást tudomásul veszi. 1./ Polgármester 2./ Intézményvezetık, Kft. igazgatók

13 - Javaslat helyi védelem alá helyezésére (Mórahalom belterület 16 hrsz-ú, belterület 9/2 hrsz-ú, belterület 8. hrsz-ú, belterület 24. hrsz-ú, belterület 21/2 hrsz Honvéd u. 9. és Honvéd u. 5/b szám alatti ingatlanok.) 13 Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az elıterjesztést. 293/2014. /IX. 30./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Javaslat helyi védelem alá helyezésére (Mórahalom belterület 16 hrsz-ú, belterület 9/2 hrsz-ú, belterület 8. hrsz-ú, belterület 24. hrsz-ú, belterület 21/2 hrsz Honvéd u. 9. és Honvéd u. 5/b szám alatti ingatlanok.) 1./ Mórahalom város Képviselı-testülete megvitatta és elfogadja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslatát, mely szerint a Képviselı-testület helyezze helyi védelem alá a Mórahalom belterület 16 hrsz-ú, belterület 9/2 hrsz-ú, belterület 8. hrsz-ú, belterület 24. hrsz-ú, belterület 21/2 hrsz alatt felvett jellegzetes lakóházakat. 2./ A Képviselı-testület az elıterjesztés alapján helyi védelemre érdemesnek tartja és helyi védelem alá helyezi az alábbi ingatlant a Honvéd u. 9. szám alatti lakóház, (belterület, 16 hrsz., tulajdonos: Csillag Istvánné) a Honvéd u. 5/b. szám alatti lakóház, (belterület, 9/2 hrsz., tulajdonos: Mórahalom városi Önkormányzat.) a Honvéd u. 3/b. szám alatti lakóház, (belterület, 8. hrsz., tulajdonos: Masa Zoltán, Mányi Istvánné, Masa Lajosné) a Honvéd u. 4/b. szám alatti lakóház, (belterület, 24 hrsz., tulajdonos: Csendes Ferenc, Csendes Ferencné) a Honvéd u. 2/a. szám alatti lakóház, (belterület, 21/2 hrsz., tulajdonos: Ördögh Imréné) 3./ A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy a védetté nyilvánításra vonatkozó rendeletet készítse el. Egyúttal kéri, hogy Mórahalom város Képviselı-testületének az építészeti és természeti értékek helyi védelmének általános szabályairól szóló 11/2000. (III. 30.) önkormányzati rendeletében meghatározott eljárásrendnek megfelelıen az ingatlan tulajdonosát a döntést megelızıen tájékoztassa a döntés hatásáról. Felelıs: 3. pontra: dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı

14 Határidı: 3. pontra azonnal, beszámolásra októberi kt / Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı és általa az érintett ingatlan tulajdonosa - Javaslat helyi védelem alá helyezésre Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint törvényességi szempontból elfogadásra javasolják az elıterjesztést. Nógrádi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja a Mórahalom, belterület 16 hrsz-u, belterület 9/2 hrsz-u, belterület 8. hrsz-ú, belterület 24. hrsz-ú, belterület 21/2 hrsz-ú ingatlanok helyi egyedi védelem alá helyezésérıl szóló rendelet-tervezetet: A Képviselı-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minısített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselı-testületének 25/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendeletét a Mórahalom, belterület 16 hrsz-u, belterület 9/2 hrsz-u, belterület 8. hrsz-ú, belterület 24. hrszú, belterület 21/2 hrsz-ú ingatlanok helyi egyedi védelem alá helyezésérıl A rendelet hiteles szövegét a jegyzıkönyv.. sz. melléklete tartalmazza. - A települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggı tevékenységrıl szóló 19/1999. /XII. 3./ rendelet módositása, valamint a közösségi együttélés alapvetı szabályairól szóló 15/2013. /III. 28./ önkormányzati rendelet módositásához Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja az elıterjesztést és a két rendelet-tervezetet. Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az elıterjesztést.

15 15 Nógrádi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggı tevékenységrıl szóló 19/1999. /XII. 3./ rendelet módositására vonatkozó rendelet-tervezetet: A Képviselı-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minısített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselı-testületének 26/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendeletét a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggı tevékenységrıl szóló 19/1999. /XII. 3./ rendelet módositásáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzıkönyv.. sz. melléklete tartalmazza. Nógrádi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja a közösségi együttélés alapvetı szabályairól szóló 15/2013. /III. 28./ önkormányzati rendelet módositására vonatkozó rendelet-tervezetet: A Képviselı-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minısített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselı-testületének 27/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendeletét a közösségi együttélés alapvetı szabályairól szóló 15/2013. /III. 28./ önkormányzati rendelet módositásáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzıkönyv.. sz. melléklete tartalmazza. - Településrendezési eszközök módositása Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja az elıterjesztést és a rendelet-tervezetet. Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az elıterjesztést és a rendelettervezetet. Varga Ferenc Városfejlesztési Konzultativ Testület elnöke: Tájékoztatásként elmondja, hogy a testület elfogadásra javasolja az elıterjesztést és a rendelettervezetet.

16 16 294/2014. /IX. 30./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Településszerkezeti terv módositása Mórahalom Város Képviselı-testülete megtárgyalta fenti tárgyú írásos elıterjesztésben foglaltakat és az alábbiakat rögzíti: Mórahalom város 338/2009. (XI. 26.) KT számú határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terve a határozat melléklete szerint módosul. Felelıs: Nógrádi Zoltán polgármester Határidı: hatályba lépéstıl folyamatos Határozatról értesítést kap: l./ Mórahalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete Tagjai (Helyben), 2./ Nógrádi Zoltán polgármester, 3./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı, 4./ Balogh Tünde tervezı, 5./ Irattár Nógrádi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja Mórahalom város Helyi Épitési Szabályzatáról szóló 11/1999. /VII. l./ számú rendelet módositására vonatkozó rendelet-tervezetet: A Képviselı-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minısített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselı-testületének 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendeletét Mórahalom város Helyi Épitési Szabályzatáról szóló 11/1999. /VII. l./ számú rendelet módositásáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzıkönyv.. sz. melléklete tartalmazza. - Köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggı ingyenes használatba vételi, illetve vagyonkezelıi szerzıdések módositásának jóváhagyása Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja az elıterjesztést.

17 Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az elıterjesztést /2014. /IX. 30./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggı ingyenes használatba vételi, illetve vagyonkezelıi szerzıdések módositásának jóváhagyása 1. Mórahalom Város Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadja a ingyenes használatba vételi, illetve vagyonkezelıi szerzıdések módosításának jóváhagyása tárgyú elıterjesztést. 2. A Képviselı-testület egyetértve a módosítás indokával elfogadja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelési szerzıdés melléklet szerinti módosítását. 3. A Képviselı-testület egyetértve a módosítás indokával elfogadja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött használati szerzıdés melléklet szerinti módosítását. 4. A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosított ingyenes használatba adási, illetve vagyonkezelési szerzıdéseket aláírja. Határidı: szerzıdések aláírására azonnal beszámolásra: decemberi kt. Felelıs: 6. pontra: Nógrádi Zoltán polgármester 4-5. pontra: dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı 1./Nógrádi Zoltán polgármester 2./ dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı 3./ Ördögné Gárgyán Mária tankerületi igazgató - Tájékoztatás a Startmunka mintaprogram Mezıgazdasági programelem keretei között megtermelt termények értékesítésérıl, felhasználásáról és az ezzel kapcsolatos megállapodás elfogadása Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja az elıterjesztést.

18 18 296/2014. /IX. 30./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Tájékoztatás a Startmunka mintaprogram Mezıgazdasági programelem keretei között megtermelt termények értékesítésérıl, felhasználásáról és az ezzel kapcsolatos megállapodás elfogadása 1/ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a startmunka mintaprogram Mezıgazdasági programelem keretei között megtermelt termények értékesítésérıl, felhasználásáról szóló elıterjesztést megismerte, a tájékoztatást és a megtermelt termények értékesítésével, felhasználásával kapcsolatban készült megállapodást elfogadja. 2./ A Képviselı-testület felhatalmazza az alpolgármestert a megállapodás aláírására. 3./ A Képviselı-testület tudomásul veszi, hogy a Mezıgazdasági programelem keretei között megtermelt termények a Társulás tulajdonát képezik, emiatt azok jogszerő felhasználása a Társulás felelıssége. A Képviselı-testület tudomásul veszi továbbá, hogy a program elsıdleges célja a megtermelt termények hasznosítása a településen, erre tekintettel az önkormányzat vállalja a megvalósítás idıbeli lebonyolítását, és a megtermelt termények megállapodás szerinti felhasználásának biztosítását a Támogató szervezet által adott, jelen határozathoz mellékelt állásfoglalásban szereplı számviteli és egyéb jogszabályok valamint a felek közötti megállapodás elıírásai alapján. Határidı: Felelıs: azonnal, a kt a határozat végrehajtásáról külön jelentést nem kér Csányi László alpolgármester 1./ Csányi László alpolgármester 2./ Varga-Nagy Szilvia jegyzı 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása - Alföldvíz Zrt-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerzıdés módosítási javaslatának megvitatása Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja az elıterjesztést.

19 Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az elıterjesztést /2014. /IX. 30./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Alföldvíz Zrt-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerzıdés módosítási javaslatának megvitatása 1./ Mórahalom Város Képviselı-testülete a Alföldvíz Zrt-vel kötött bérleti- üzemeltetési módosítási javaslata tárgyú elıterjesztést megvitatta, és az alábbi döntést hozza: - a Viziközmő-fejlesztési hozzájárulás megfizetésére, nyilvántartására (bérleti-üzemeltetési szerzıdés 8.6. pontja), továbbá a víziközmő-vagyonnal folytatott víziközmő-szolgáltatáson kívüli vállalkozási tevékenység (bérleti-üzemeltetési szerzıdés pontja) folytatására vonatkozó rendelkezésekre irányuló módosítási javaslatot a Képviselı-testület elfogadja, - A szerzıdés módosítási javaslat hibahárítással összefüggı értéknövelı felújításokra vonatkozó rendelkezései ( pont) kapcsán tett módosítási javaslatot a Képviselı-testület nem fogadja el és felhatalmazza a Polgármestert, hogy ezen módosítási javaslat tekintetében további tárgyalásokat folytasson az Alföldvíz Zrtvel. 2./ A Képviselı-testület felhívja a Polgármester figyelmét, az Alföldvíz Zrt. és Mórahalom Városi Önkormányzat között napján létrejött bérleti-üzemeltetési szerzıdés módosítása érdekében a szükséges lépéseket tegye meg, és az 1. pontban foglalt tárgyalások lefolytatása után a módosított szerzıdést elfogadás céljából terjessze a Képviselı-testület elé. Határidı: Beszámolásra: Felelıs: 2. pontra azonnal, novemberi Képviselı-testületi ülés. 2. pontra Nógrádi Zoltán polgármester 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı 3. Alföldvíz Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi u. 5.) 4. Irattár - Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak megválasztása Elıadó: Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja az elıterjesztést.

20 20 298/2014. /IX. 30./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak megválasztása Mórahalom Város Képviselı-testülete megtárgyalta a szavazatszámláló bizottsági póttagok kiegészítésére szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza: Mórahalom város Képviselı-testülete szavazatszámláló bizottsági póttagként megválasztja: 1. Lázár Emıke Mórahalom, Kapás u. 12. szám alatti lakost, 2. Ábrahámné Gyuris Mónika Mórahalom, Úttörı u. 20. szám alatti lakost, 3. Vıneki Jánosné Mórahalom, Tavasz u. 13. szám alatti lakost, 4. Brunner János Mórahalom, III. körzet 67. szám alatti lakost, Errıl értesitést kap: 1./ Szavazatszámláló bizottság tagjai és póttagjai 2./ Helyi Választási Iroda Vezetıje - 833/1 hrsz, 6782 Mórahalom, Kölcsey utca 1/B szám alatti Garabonciás Diákszálló üzemeltetésre való átadása a Móra-Tourist Nonprofit Kft. részére Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést.

21 21 299/2014. /IX. 30./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: 833/1 hrsz, 6782 Mórahalom, Kölcsey utca 1/B szám alatti Garabonciás Diákszálló üzemeltetésre való átadása a Móra-Tourist Nonprofit Kft. részére Mórahalom város Képviselıtestülete megtárgyalta a 833/1 hrsz, 6782 Mórahalom, Kölcsey utca 1/b szám alatti Garabonciás Diákszálló üzemeltetésre való átadása a Móra-Tourist Nonprofit Kft. részére címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1. Mórahalom Város Képviselı-testülete üzemeltetésre határozatlan idıre, térítési díj mentesen átadja a 6782 Mórahalom, Kölcsey u. 1/b (HRSZ: 833/1) szám alatti Garabonciás Diákszállót a Móra-Tourist Nonprofit Kft. (6782 Mórahalom, Tömörkény utca 3.) részére. 2. Mórahalom város Képviselı-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elıterjesztés mellékletét képezı üzemeltetési szerzıdést aláírja. Határidı: október 1. Felelıs: Nógrádi Zoltán Beszámolásra: november Kt. ülés Értesítést kap: 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Móra-Tourist Nonprofit Közhasznú Kft. 3. Irattár - NAV ügyfélszolgálati iroda bérleti jogviszonyának meghosszabbitása a mórahalmi Városháza épületében Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést. 300/2014. /IX. 30./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: NAV ügyfélszolgálati iroda bérleti jogviszonyának meghosszabbitása a mórahalmi Városháza épületében

22 22 1./ Mórahalom Város Képviselı-testülete Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a NAV ügyfélszolgálati iroda bérleti jogviszonyának meghosszabbítása a mórahalmi Városháza épületében tárgyú elıterjesztést. 2./ Mórahalom Város Képviselı testülete Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítésérıl szóló 29/1993. (XII. 31.) számú rendelet 30. (2) bekezdése szerint meghosszabbítja a Mórahalom, Szentháromság tér 1. szám alatti Városháza épületében lévı, megközelítıleg 17,59 m 2 alapterülető iroda bérleti jogviszonyát a Nemzeti Adó és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Fıigazgatóságának (6721 Szeged, Bocskai u. 14.) részére január 1-tıl december 31-ig tartó határozott idıtartamra kizárólagosan ügyfélszolgálat kialakítása céljából. 3./ A Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a bérleti szerzıdés meghosszabbításához szükséges intézkedést tegye meg. Határidı: január 1. Felelıs: Nógrádi Zoltán polgármester 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Nemzeti Adó és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Fıigazgatóság (6721 Szeged, Bocskai u. 14.) - Mórahalom, Petıfi utca 36. szám alatti ingatlanon lévı melléképület bérbeadása Zsiga Andrea Mariann és családja részére Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést. 301/2014. /IX. 30./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Mórahalom, Petıfi utca 36. szám alatti ingatlanon lévı melléképület bérbeadása Zsiga Andrea Mariann és családja részére

23 23 1./ Mórahalom Város Képviselı-testülete megtárgyalta a Mórahalom, Petıfi utca 36. szám alatti ingatlanon lévı melléképület bérbeadása Zsiga Andrea Mariann és családja részére tárgyú elıterjesztést. 2./ Mórahalom Város Képviselıtestülete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítésérıl szóló 29/1993. (XII. 31.) sz. rendelet 3. és 6. -ai alapján bérbe adja a Mórahalom, Petıfi utca 36. szám alatti 55 m 2 alapterülető lakást szociális alapon Zsiga Andrea Mariann és családja (lakcím: 6782 Mórahalom, Rigó utca 9.) részére október 15-tıl szeptember 30-ig tartó határozott idıtartamra. 3./ A Testület utasítja a Polgármestert, hogy a bérleti szerzıdés megkötésével kapcsolatos szükséges intézkedéseket határidıre tegye meg. Felelıs: Nógrádi Zoltán polgármester Határidı: október 15. Beszámolásra: novemberi KT. 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Zsiga Andrea Mariann és családja (6782 Mórahalom, Rigó utca 9.) - Mórahalom, Malmos rét 8. szám alatti lakás bérlıkijelölése Kiri Anikó és Masa Dániel részére Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést. 302/2014. /IX. 30./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Mórahalom, Malmos rét 8. szám alatti lakás bérlıkijelölése Kiri Anikó és Masa Dániel részére 1./ Mórahalom Város Képviselı-testülete megtárgyalta a Mórahalom, Malmos rét 8. szám alatti lakás bérlıkijelölése Kiri Anikó és Masa Dániel részére tárgyú elıterjesztést.

24 2./ Mórahalom Város Képviselıtestülete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítésérıl szóló 29/1993. (XII. 31.) sz. rendelet 5 és 6 -ai alapján bérbe adja a Mórahalom, Malmos rét 8. szám alatti 48 m 2 alapterülető lakást piaci alapon Kiri Anikó és Masa Dániel (6782 Mórahalom, István király út 8/B II. 6.) részére október 1-tıl szeptember 30-ig tartó határozott idıtartamra azzal a kikötéssel, hogy amennyiben az élettársak bármelyike elköltözik a bérlakásból a másiknak is el kell hagynia a lakást. 3./ A Testület utasítja a Polgármestert, hogy a bérleti szerzıdés megkötésével kapcsolatos szükséges intézkedéseket határidıre tegye meg. Felelıs: Nógrádi Zoltán polgármester Határidı: október 1. Beszámolásra: novemberi Kt. 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Kiri Anikó és Masa Dániel (6782 Mórahalom, István király út 8/B II. 6.) 24 Közérdekő bejelentések: Nógrádi Zoltán polgármester: A város közössége és a Képviselı-testület nevében 85. születésnapja alkalmából tisztelettel köszönti Dohány Lászlóné dr-t. Csányi László alpolgármester: Elmondja, hogy az óvodai nyitvatartással kapcsolatban keresték fel. Az érintett család nagymama szerint az intézmény nem családbarát. Kifogásolták, hogy óra után, minden megkezdett óra után 1.000,-Ft-os dijat számit fel az óvoda a gyermekek felügyeletéért. Sok esetben munkahelyi elfoglaltság, a Szegeden dolgozók vonatkozásában az 55-ös fıközlekedési út felujitása /közlekedési nehézségek / akadályozza a szülıket abban, hogy a megadott idıpontig elhozzák gyermeküket, gyermekeiket az intézménybıl. Kosztyu Gyuláné óvodavezetı: Tájékoztatásként elmondja, hogy soha nem szoktak szankciót alkalmazni abban az esetben, ha a szülık gyermekeiket hivatalos nyitvatartási idın túl /17.00 óra/ tudják csak elvinni az intézménybıl. Valóban az óvoda házirendje tartalmaz rendelkezéseket a gyermekfelügyeleti díj kiszabhatóságáról, de eddig soha nem éltek a lehetıséggel. Mindig szem elıtt tartják a szülık munkahelyi, illetve egyéb rendkivüli elfoglaltságát. Megjegyzi azt is, hogy a szülık sem élnek vissza a lehetıséggel, az elmúlt évben két alkalommal érkeztek nyitvatartási idın túl gyermekeikért. Nógrádi Zoltán polgármester: Úgy itéli meg, hogy felesleges olyan rendelkezést a házirendben szabályozni, amelyet nem tartanak be. Fentiekre figyelemmel kéri az intézmény vezetıjét, hogy a házirendbıl töröljék a gyermekfelügyeleti dij kiszabhatóságáról szóló elıirást.

25 25 - Aktuális kérdések Az Aktuális kérdések napirend alatt szereplı elıterjesztések zárt ülésen történı megvitatását az önkormányzat gazdasági érdekeinek védelme érdekében és az érintettek kérelmére figyelemmel látja indokoltnak. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja a zárt ülés napirendjére tett javaslatot 303/2014. /IX. 30./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Zárt ülés napirendjének elfogadása Mórahalom Város Képviselıtestülete szeptember 30-ai ülésének zárt ülése napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: I./ Aktuális kérdések Errıl értesitést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı Nógrádi Zoltán polgármester: Más bejelentés nem lévén az ülést bezárja. K.m.f. Nógrádi Zoltán polgármester Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı

26 26

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester,

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester, J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. május 26-án megtartott soros ülésén Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében a Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Szőcsné Dr. Fehér Éva, Vass Antal képviselık

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Szőcsné Dr. Fehér Éva, Vass Antal képviselık JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. október 22-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. december 16-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi László,,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. március 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Oltványi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. október l-jén megtartott soros ülésén a Riasztási Központ tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi

Részletesebben

Igazoltan van távol: Csiszár István, Babarczi János, Heller Sz. Tibor képviselők

Igazoltan van távol: Csiszár István, Babarczi János, Heller Sz. Tibor képviselők Jegyzőkönyv Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2000. július 6-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Csányi László,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében megtartott Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi László,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. április 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 105/ÖK/2009.(III.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.1.) rendelet módosítása

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2002. március 28-án megtartott soros ülésén a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola aulájában. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 18. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2011.augusztus. 19.-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Készült:

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XVIII. évfolyam 9. szám 2008. Október 30. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2008.X.22.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester V./2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselıtestületének 2012. április 23.-án megtartott soros nyílt ülésérıl. I. N A P I R E N D 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. szeptember 20-iki rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csányi László alpolgármester, képviselı. Mucsi György társadalmi megbízatású alpolgármester,

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csányi László alpolgármester, képviselı. Mucsi György társadalmi megbízatású alpolgármester, J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésén az Aranyszöm Rendezvényház Tanácskozó Termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. augusztus 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl T a r t a l o m j e g y z é k Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

2013. évi. 15. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 15. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 15. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, és Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2009. november 25-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 1/1993.(I.28.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati

Részletesebben

Szám: 48/12/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Szám: 48/12/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 48/12/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: ülésén, 2009.augusztus 17-én /hétfı/

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2008.

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2008. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének határozatai 2008. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 42/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2009. évi költségvetése (II. forduló) a) 2009. évi ingatlanhasznosítási

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. szeptember 13. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 augusztus 24-én tartott üléséről. 188/2011.(VIII.24.)sz. kt. határozat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 9-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 26-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május l4-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szalai Tünde, Koós Mariann, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetık. Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt.

JEGYZİKÖNYV. Szalai Tünde, Koós Mariann, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetık. Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt. JEGYZİKÖNYV Készült Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Mészáros Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Dr.

Részletesebben

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 1 Pomáz Város Önkormányzata 2/2013.ÖTÜ. J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 150/2012.(IX.18.)sz.Ök.határozat Pomáz Város

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i. nyílt ülésérıl

Jegyzıkönyv. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i. nyílt ülésérıl Jegyzıkönyv Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i nyílt ülésérıl Tartalomjegyzék 134/2013. (XI. 28.) Kt. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 4.o. 2013. október

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 327-7/2012

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 327-7/2012 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 327-7/2012 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2012. március 26-án tartott rendes ülésérıl 7.

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-27 /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-27 /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-27 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. október 24-én tartott rendes ülésérıl

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 337 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. augusztus 31. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31.

7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31. 7/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a jegyzıkönyv hitelesítıt Tóth Csaba képviselı személyében elfogadta. 8/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Az ülést megnyitja.

Jegyzıkönyv. Az ülést megnyitja. Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. november 18-én megtartott ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15. 00 óra.) Jelen vannak: Alattyányi István,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben

2 1025jkv. - Javaslat a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. 2011. üzleti tervének módosítására (268. sz. elıterjesztés) zárt ülés

2 1025jkv. - Javaslat a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. 2011. üzleti tervének módosítására (268. sz. elıterjesztés) zárt ülés SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: III. 79-45/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, valamint Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2008. május 14-én 15.00 órakor megtartott összevont

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1712/2009 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 6/2009. Balatonvilágosi

Részletesebben

372-31/2013. 4. sz. példány

372-31/2013. 4. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban 372-31/2013. 4. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. szeptember 18-án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Dávid Zoltán Derecskei

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-27 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. december 10-én tartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Fejér Megye Közgyőlése az államháztartásról

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-105/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 25-ei ülésérıl KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS 2 VI.1-105/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottságának 2011. január 20-án 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatala (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 22. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat, Bér Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Bér Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 2/2010. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. január 26-án (kedden) 15.00 órai kezdettel a

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. október 17-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-37/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015 május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 7 Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám 12/2015

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 340 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Hercegfalvi Frida Héri Viktor Palsics

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-23/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2006. március 9-én, 15 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának és Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. április 18. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a 1/2005. (I. 26.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel kapcsolatos döntések Az elıterjesztést

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tájékoztató a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. tv. módosítási

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 7-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben