J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének március 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Oltványi Gyula, Némethné dr. Engi Etelka, Fazekas K. Imre, Szűcsné dr. Fehér Éva, Vass Antal, Varga Ferenc, Volford Imre, Csiszár István, Babarczi János Heller Sz. Tibor, Csányi László képviselők Igazoltan van távol: Ördögné Gárgyán Mária képviselő Tanácskozási joggal jelen vannak: - Balog László kabinetvezető - Rozsnyainé Hódi Mária Szociális, Gyámügyi és Igazgatási osztályvezető - Árva Béláné Költségvetési és Adó O. mb. osztályvezető - Nagy Szilvia Jogi és Szervezési osztályvezető - Kosztyu Gyuláné óvodavezető - Gyuris Péterné iskolaigazgató - Zemankó Gyöngyi könyvtárvezető h. - Vastag István Alapfokú Művészeti Isk. igazgatója - Dobó József MÓRAÉP Kht. ügyv. igazgatója - Hódi Pál Mórakert Szövetkezet elnöke - Takácsné Szőke Ildikó OTP Mórahalmi Fiókja igazgatója Lakossági megjelenés: 3 fő Nógrádi Zoltán polgármester: Köszönti a képviselő-testületi ülés résztvevőit. Megállapítja a határozatképességet, a 14 tagú települési képviselő-testület tagjai közül jelen 13 fő, igazoltan van távol 1 fő. Javaslatot tesz a meghívó szerint a napirendi pontokra. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatot. Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke: - Javaslat a évi Munkaterv módosítására Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet egyhangúlag elfogadásra javasol a képviselő-testületnek.

2 Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják a évi munkaterv módosítására vonatkozó javaslatot. Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. Szűcsné dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottsági tagok megtárgyalták az előterjesztést és azt egyhangúlag elfogadásra javasolják. Szűcsné dr. Fehér Éva Művelődési és Közoktatási Bizottság képviseletében: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 36/2001. /III. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Javaslat a évi Munkaterv módosítására. H a t á r o z a t 1./ Mórahalom város Képviselő-testülete - a polgármester javaslatára évi Munkatervét az alábbiak szerint módosítja: A április 26-ára tervezett Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról tárgyú napirendet a március 29-én megtartandó képviselő-testületi ülésre ütemezi át. 2./ A Képviselő-testület felhívja a Jegyző figyelmét a módosításnak a Képviselő-testület évi Munkatervén történő átvezetésére. Felelős: Üllei-Kovácsné dr. Udvardy Gizella aljegyző Határidő: március 29-i kt. ülés Erről értesítést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Üllei-Kovácsné dr. Udvardy Gizella aljegyző I. NAPIREND Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról Nógrádi Zoltán polgármester két ülés közötti beszámolója a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi.

3 A napirenddel kapcsolatban kérdést tesz fel Bubori Károly, Varga Ferenc képviselők, melyre a választ Nógrádi Zoltán polgármester megadja. - A képviselőtestület egyhangúlag elfogadja a beszámolót. 37/2001. /III. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről, és a lejárt határidejű határozatokról. H a t á r o z a t: Mórahalom város Képviselő-testülete a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadja. Erről értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán polgármester - Jelentés a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Szűcsné dr. Fehér Éva Művelődési és Közoktatási Bizottság képviseletében: Elmondja, hogy a bizottság megvitatta a 220/1999. /VII. 6./ Kt. sz. határozat 3. és 4. pontjára adott jelentést. Elmondja továbbá azt is, hogy minden egyes tanszakon egyhangúlag kedvezően fogadták a javaslatokat, jónak tartották a tanszakok közötti egyensúly megteremtésére irányuló törekvést. A bizottság tagjai bíznak abban, hogy a változtatások eredményeként megáll, illetve nő a - következő tanévekre beiratkozó - tanulók létszáma. A bizottság elfogadásra javasol a képviselő-testületnek a jelentést. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott jelentést. 38/2001. /III. 29. / Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Jelentés a képviselő-testület határozatinak végrehajtásáról H a t á r o z a t l./ Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta és elfogadja a lejárt határidejű határozatokra adott jelentéseket.

4 2./ Mórahalom város Képviselő-testülete a 12/2000. /II. l6./ 2. pont, 86/2000. /IV. 27./ Kt. 5. pont, 117/2000. /V. 25./, 118/2000. /V. 25./, 119/2000. /V. 25./, 60/2000. /III. 30./, 80/2000. /IV. 27./, 82/2000. /IV. 27./, 92/2000. /IV. 27./, 103/2000. /IV. 27./, 104/2000. /IV. 27./, 108/2000. /IV. 27./, 120/2000. /V. 25./, 126/2000. /V. 25./, 128/2000. /V. 25./, 129/2000. /V. 25./, 130/2000. /V. 25./, 134/2000. /VII. 6./, III/l,2 pont, 138/2000. /VII. 6./ II/4 pont, 148/2000. /VII. 6./, 155/2000. /VII. 6./, 167/2000. /VII. 6./, 180/2000. /VII. 26./ 2. pont, 181/2000. /VII. 6./ 3. pont, 182/2000. /VII. 26./, 184/2000. /VII. 26./ 2. pont, 187/2000. /VII. 26./ 4 pont, 220/2000. /VII. 26./ 3., 4. pont, 239/2000. /X. l2./ 2. pont, 252/2000. /X. 27./ pont, 258/2000. /X. 27./ 3 pont, 265/2000. /XI. 30./ 2. pont, 266/2000. /XI. 30./ 2. pont, 272/2000. /XI. 30./ 2. pont, 273/2000. /XI. 30./ 2. pont, 276/2000. /XI. 30./, 279/2000. /XI. 30./, 280/2000. /XI. 30./ l. pont, 223/2000. /X. 12./ 2. pont, 229/2000. /X. l2./, 310/2000. /XII. 2l./, 309/2000. /XII. 2l./, 307/2000. /XII. 2l./, 306/2000. /XII. 2l./, 305/2000. /XII. 2l./, 304/2000. /XII. 2l./, 303/2000. /XII. 2l./ l., 2. pont, 302/2000. /XI. 2l./, l., 2. pont, 297/2000. /XII. 2l./ l., 2. pont, 283/2000. /XI. 30./ 3., 4 pont határozatok végrehajtásáról további jelentést nem kér. 3./ A Képviselő-testület a 141/2000. /VII. 6./ Kt. sz. határozat 4. pontjának végrehajtásáról az áprilisi kt. ülésre kér újabb jelentést. 4./ A Képviselő-testület a 280/2000. /XI. 30./ Kt. sz. határozat 2. pontjának végrehajtásáról az májusi kt. ülésre kér újabb jelentést. 5./ A Képviselő-testület a 54/2000. /III. 30./, 253/2000. /X. 27./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról az október kt. ülésre kér újabb jelentést. 6./ Mórahalom város Képviselő-testülete a 278/2000. /XI. 30./ Kt., 252/2000. /X. 27./ 7. pontjának végrehajtásáról a júniusi kt. ülésre kér újabb jelentést. 7./ Mórahalom város Képviselő-testülete a 290/2000. /XI. 30./ Kt. sz. határozatát hatályon kívül helyezi. Erről értesítést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Üllei Kovácsné dr. Udvardy Gizella aljegyző 3./ Szécsi Gábor MÓRANET Kht. ügyv. igazgatója 4./ Dobó József MÓRAÉP Kht. ügyv. igazgatója - Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Nógrádi Zoltán polgármester: Ismerteti az Egészségügyi és Szociális Bizottság tájékoztatóját. Hozzászólás : nincs - A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi.

5 Nógrádi Zoltán polgármester: Ismerteti saját hatáskörében hozott döntéseiről összeállított tájékoztatót. - A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. 39/2001. /III. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról H a t á r o z at Mórahalom város Képviselő-testülete az Egészségügyi és Szociális Bizottságra, valamint a Polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatókat az SZMSZ 5. /3/ bekezdése alapján tudomásul veszi. Erről értesítést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke Nógrádi Zoltán polgármester: II. NAPIREND - Beszámoló a évi pénzügyi terv végrehajtásáról Felhívja az önálló és részben önálló intézmények vezetőinek figyelmét arra, hogy a jövőben is takarékos gazdálkodást folytassanak. Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet egyhangúlag elfogadásra javasol a képviselő-testületnek. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják a beszámolót. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a beszámolót.

6 40/2001. /III. 2l./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a évi pénzügyi terv végrehajtásáról H a t á ro z a t Mórahalom város Képviselőtestülete megtárgyalta a évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolót és a következő határozatot hozza: 1. A Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola a személyi juttatások előirányzatát a tervezettet meghaladóan teljesítette. Felhívja az intézmény Igazgatójának a figyelmét, hogy a tervezett kiemelt előirányzatokat be kell tartani, azokat módosítani csak a Képviselőtestület hozzájárulásával lehet. A kiemelt előirányzatok túllépése az elkövetkezendő időben fegyelmi felelősséget von maga után. 2. A Képviselőtestület ismételten felhívja valamennyi intézmény vezetőjének a figyelmét a tervezett előirányzatok folyamatos nyomon követésére, valamint arra, hogy negyedévenként terjesszék a Képviselő-testület elé rendeletmódosító javaslatukkal együtt a pénzforgalmi jelentésüket is. Határidő: 1. pontra 2001.decemberi KT ülés Felelős: Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola Igazgatója Határidő: 2. pontra évi költségvetési rendelet módosítással együtt. Felelős: Valamennyi önálló és részben önálló intézmény vezetője Erről értesítést kap: 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Üllei Kovácsné Dr. Udvardy Gizella aljegyző 3. Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola Igazgatója 4. Napközi otthonos Óvoda Vezetője 5. Alapfokú Művészeti Iskola Igazgatója 6. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház Igazgatója 7. Gondozási Központ Vezetője - Az Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, melyet törvényességi szempontból elfogadásra javasol a képviselő-testületnek.

7 Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják a rendelettervezetet. Nógrádi Zoltán polgármester szavazásra bocsátja az Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására vonatkozó rendelet-tervezetet. - A Képviselő-testület - egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 7/2001. (III. 30.) KT. sz. rendeletét az Önkormányzat évi zárszámadásáról. A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza. - Javaslat az önkormányzati vagyon gazdálkodási szabályairól szóló 9/1992. /IV. 5./ KT. sz. rendelet módosítására Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, melyet törvényességi szempontból elfogadásra javasol a képviselő-testületnek. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják a rendelettervezetet. Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet. Nógrádi Zoltán polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzati vagyon gazdálkodási szabályairól szóló 9/1992. /IV. 5./ KT. sz. rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezetet. - A Képviselő-testület - egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 8/2001. (III. 30.) KT. sz. rendeletét az önkormányzati vagyon gazdálkodási szabályairól szóló 9/1992. /IV. 5./ KT. sz. rendelet módosításáról.

8 A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete tartalmazza. - Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: igénybevétele Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. 41/2001. /III. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának igénybevétele H a t á r o z at I. Mórahalom város Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság és évi költségvetéséről szóló évi CXXXIII. törvény 20.. (1) bekezdése és a 6. számú mellékletének 1. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatására. II. Mórahalom város Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 1. Az Önkormányzat lakosságszáma január 1-jén 500 fő feletti. 2. Az Önkormányzat a polgármesteri hivatalon túl intézményeket tart fenn. 3. Az Önkormányzat január 1-jei lakosságszáma 3000 fő feletti és intézményeinek intézményenkénti kihasználtsága a 70%-ot eléri. (70%, vagy e feletti). 4. Az Önkormányzat 3 hónapra lekötött tartós bankbetéttel-intézményeit is beleértverendelkezik, de ennek összege nem haladja meg a fenti törvény 6.sz. melléklete pontja szerint figyelembe vett felhalmozási célú bevételeknél átmenetileg fel nem használt forrásokat. 5. Az Önkormányzat építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó, iparűzési adó, helyi adó bevezetéséről döntött, és költségvetésében ilyen bevételt tervez.

9 A Képviselő-testület felhívja a Polgármester figyelmét, hogy a támogatás igénybevételéhez a kérelmet nyújtsa be. Határidő: április 20. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester Erről értesítést kap: 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Csongrád Megyei Területi Államháztartási Hivatal (6701 Szeged, Széchenyi tér 9.) - Létszámcsökkentéssel járó többletkiadások fedezetére egyszeri hozzájárulás igénylése Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. Szűcsné dr. Fehér Éva Művelődési és Közoktatási Bizottság képviseletében: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. - A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 42/2001. /III. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Létszámcsökkentéssel járó többletkiadások fedezetére egyszeri hozzájárulás igénylése H a t á r o z at I. Mórahalom város Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság és évi költségvetéséről szóló évi CXXIII. törvény 5.sz mellékletének 12. pontjában foglaltak alapján egyszeri hozzájárulási igényt nyújt be a helyi önkormányzatoknak feladataik racionálisabb ellátása érdekében hozott, a szükségtelenné vált foglalkoztatás megszüntetéséhez kapcsolódó -önkormányzati szintű álláshely megszüntetéssel együtt járó - létszámcsökkentést eredményező döntéseik miatt pénzügyi kötelezettségeik teljesítéséhez.

10 II. Mórahalom város Képviselőtestülete a létszámcsökkentéshez kapcsolódó egyszeri hozzájárulás igénybevételéhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 1. Mórahalom város Képviselőtestülete a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola Napközi Konyháján az 1/2001.(II.15.) Kt. sz. határozatával 1 fő konyhalány álláshelyet megszüntetett. 2. Mórahalom város képviselőtestülete a Költségvetési rendeletben elfogadott döntésének megfelelően úgy hajtott végre létszámcsökkentést - figyelemmel a 217/1998.(XII.30.) Korm. r (1) bek. a.) pontjára - hogy a tevékenységi körébe tartozó feladatok változatlansága mellett azok változatlan színvonalú ellátását a tárgyévben és az azt követő években is biztosítani tudja. 3. Mórahalom város önkormányzata megvizsgálta, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállaló - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatására nincs lehetőség. A Képviselőtestület felhívja a Polgármester figyelmét, hogy a támogatás igénybevételéhez a kérelmet nyújtsa be. Határidő: április 10. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester Erről értesítést kap: 1.Nógrádi Zoltán polgármester 2.Csongrád megyei Területi Államháztartási Hivatal Szeged, Széchenyi tér 9. - A gyermekvédelmi ellátásokról szóló 18/1997. /XI. l2./ KT. sz. rendelet módosítása Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság tagjai megvitatták a rendelet-tervezetet. A bizottság javasolja a tervezet 1. -ában meghatározott fizetési határidőnél kedvezőbb fizetési határidő megállapítását. Tolmácsolja továbbá a bizottsági ülésen elhangzott észrevételt, mely szerint egy gyermeket felállítottak ebéd közben a Napköziotthonos Konyhán, mivel szülei nem fizették ki a diák ebédjét.

11 Szűcsné dr. Fehér Éva Művelődési és Közoktatási Bizottság képviseletében: Közli, hogy az intézmény igazgatója is részt vett a bizottsági ülésen. Az igazgató asszony elmondta, hogy a szülőket rendkívüli szülői értekezlet keretében tájékoztatták a létszámleépítéssel kapcsolatos lehetséges változásokról. A tájékoztatón elhangzott szülői észrevételeket figyelembe véve alakították ki az étkezési térítési díj befizetésének határidejét, és tették meg javaslatukat a T. Képviselő-testület felé. A bizottság javasolja a rendelet-tervezet l. -ának módosítását az alábbiak szerint: (4) a (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola tekintetében az étkezési, térítési díj előlegét havonként a mindenkori tárgyhónapot megelőző hónap utolsó 5 munkanapján kell befizetni az ellátást nyújtó intézmény pénztárába. A napirenddel kapcsolatban kérdést tesz fel Bubori Károly képviselő, melyre a választ Nógrádi Zoltán polgármester megadja. H o z z á s z ó l á s : Gyuris Péterné Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola igazgató asszonya: Az észrevételekre reagálva elmondja, hogy az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata A térítési díj befizetésével kapcsolatos fejezetének rendelkezései lehetőséget adnak az intézmény igazgatójának arra, hogy a szülő írásbeli kérését figyelembe véve pótbefizetési napot engedélyezzen. Tájékoztatásként elmondja azt is, hogy szülői kérésre minden nap 7 órától nyitva tart az intézmény pénztára. A felső tagozatos gyermekek már önállóan szokták teljesíteni befizetési kötelezettségeiket. Az Ügyrendi Bizottság ülésén elhangzott jelzéssel kapcsolatban elmondja, hogy gyermeket még nem állítottak fel étkezés közben amiatt, mert nem volt befizetve ebédjének térítési díja, minden esetben levest kaptak a diákok. Meglátása szerint a környező települések intézményeivel szemben sokkal lojálisabb az intézmény befizetési rendszer-javaslata. Tájékoztatásként elmondja, hogy az étkeztetés zavartalan lebonyolítása érdekében a mindenkori tárgyhónapot megelőző néhány napban már tudniuk kell az étkezést igénybevevők létszámát, hiszen így tudják csak a következő havi élelmiszer nyersanyagot beszerezni. Elmondja, hogy az intézmény működése szempontjából a Művelődési és Közoktatási Bizottság javaslata a kedvezőbb. Nógrádi Zoltán polgármester: Elmondja, hogy a szabályozást az tette szükségessé, hogy az intézmény pénztárában nem áll rendelkezésre annyi készpénz, amely a be nem fizetett étkezési térítési díjak meghitelezésére szolgálna. Azon esetekben, amikor a szülőknek fizetési hátralékai vannak az Önkormányzat az intézményhez utalja - napközi térítési díjra - a rendszeres kiegészítő családi pótlékot.

12 Úgy véli az Ügyrendi Bizottság észrevételével kapcsolatban -, hogy a rendelet-tervezetben szereplő befizetési határidőnél már nem lehet lojálisabbat megfogalmazni, hiszen az a mindenkori tárgyhónapot megelőző hónap bármelyik napján lehetővé teszi a térítési díj befizetését. Megítélése szerint a Művelődési és Közoktatási Bizottság javaslata sokkal szigorúbb rendelkezés bevezetését szorgalmazza. Elmondja, hogy tudomása van a bizottsági ülésen felvetődött incidensről, de cáfolja annak igazságtartalmát. Nógrádi Zoltán polgármester megszavaztatja a javaslatot: - A Képviselő-testület a Művelődési és Közoktatási Bizottság javaslatát 12 igen szavazattal és l tartózkodással elfogadja. Nógrádi Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a gyermekvédelmi ellátásokról szóló l8/l997. /XI. l2./ KT. sz. rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet. - A Képviselő-testület /a módosítással együtt/ - egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 9/2001. (III. 30.) KT. sz. rendeletét a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 18/1997. /XI. l2./ KT. sz. rendeletének módosításáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv 12. sz. melléklete tartalmazza. - A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek, ügykezelőinek és fizikai alkalmazottainak illetményéről, munka- és pihenőidejéről és egyéb juttatásairól szóló 18/1992. /X. 9./ KT. sz. rendeletének módosítása Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, melyet törvényességi szempontból elfogadásra javasol a képviselő-testületnek. Nógrádi Zoltán polgármester szavazásra bocsátja: a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek, ügykezelőinek és fizikai alkalmazottainak illetményéről, munka- és pihenőidejéről és egyéb juttatásairól szóló 18/1992. /X. 9./ KT. sz. rendeletének módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselő-testület - egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 10/2001. (III. 30.) KT. sz. rendeletét a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek, ügykezelőinek és fizikai alkalmazottainak illetményéről, munka- és pihenőidejéről és egyéb juttatásairól szóló 18/1992. /X. 9./ KT. sz. rendeletének módosításáról

13 A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv 14. sz. melléklete tartalmazza. - Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 29/1995. /XII. 28./ KT. sz. rendelet módosítására Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, melyet törvényességi szempontból elfogadásra javasol a képviselő-testületnek. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják a rendelettervezetet. Nógrádi Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a helyi iparűzési adóról szóló 29/1995. /XII. 28./ KT. sz. rendeletének módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselő-testület - egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 11/2001. (III. 30.) KT. sz. rendeletét a helyi iparűzési adóról szóló 29/1995. /XII. 28./ KT. sz. rendeletének módosításáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv 16. sz. melléklete tartalmazza. - Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola Alapító Okiratának, valamint a Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet törvényességi szempontból elfogadásra javasol a képviselő-testületnek. Szücsné dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottsági tagok megtárgyalták az előterjesztést és azt egyhangúlag elfogadásra javasolják. Szűcsné dr. Fehér Éva Művelődési és Közoktatási Bizottság képviseletében:

14 Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést, hiszen az ellátandó feladat jellegét tekintve a Gondozási Központ családsegítő szolgálatának tevékenységéhez illeszkedik. - A képviselő-testület egyhangulag elfogadja az előterjesztést. 43/2001. /III. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola Alapító Okiratának, valamint a Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása H a t á r o z at 1. Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta és elfogadta a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal által tett törvényességi észrevételt, melynek értelmében a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola keretein belül nem működhet a gyermekjóléti szolgálat. 2. A Képviselő-testület a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola valamint a Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítását a melléklet szerint elfogadja. 3. A Képviselő-testület felhívja az aljegyzőt és az érintett intézmények vezetőit, hogy az Alapító Okirat módosításával kapcsolatban Szervezeti és Működési Szabályzatukat módosítani szíveskedjenek. Erről értesítést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Üllei Kovácsné dr. Udvardy Gizella aljegyző 3./ Csm-i Közigazgatási Hivatal 4./ Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola Mórahalom 5./ Gondozási Központ Mórahalom Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: - Művelődési Ház címzett támogatási igény Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:

15 Elmondja, hogy a testület már több ízben döntött a pályázat benyújtásáról. A bizottság tagjai bíznak annak ez évi sikerességében, így elfogadásra javasolják az előterjesztést. Szűcsné dr. Fehér Éva Művelődési és Közoktatási Bizottság képviseletében: Tájékoztatásként elmondja, hogy a bizottság tagjai szakmai szempontból örvendetesnek tartják a pályázat benyújtását és bíznak annak támogatottságában. Úgy vélik így megvalósulhat egy, a városhoz méltó közösségi, kulturális létesítmény. - A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 44/2001. /III. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Művelődési Ház címzett támogatási igény H a t á r o z at 1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete egyetért a Mórahalom, Felszabadulás u. 30. szám alatti Művelődési Otthon rekonstrukciójával és bővítésével - Közösségi és Rendezvényházzá történő átalakításával. -, a címzett támogatással megvalósuló e Ft összköltségű önkormányzati beruházással. 2./ A Képviselő-testület saját forrásként e Ft-ot a - Beruházási adatlap szerinti ütemezésben - az éves költségvetési rendeleteiben biztosítja. 3./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy az 1. pontban tervezett fejlesztés illeszkedik Mórahalom város településfejlesztési koncepciójába, a Művelődési Ház rekonstrukciója és bővítése azt a célt szolgálja, hogy a közművelődési feladatok település és térségi ellátását hosszú távon biztosítsa. 4./ A Képviselő-testület a 3. pontban foglalt célok megvalósítását a beruházási koncepció A/ változatában foglaltak szerint támogatja. 5./ A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az 1. pontban tervezett fejlesztés a településrendezési tervvel összhangban lévő önkormányzati feladat hatékony ellátásához szükséges beruházás megvalósítását szolgálná. 6./ Mórahalom város Képviselő-testülete garanciát vállal arra, hogy a Művelődési Házat funkciójának megfelelően üzemelteti, vállalja annak fenntartási költségeit, amelyet normatív állami támogatásból és saját forrásból finanszíroz. 7./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat tegye meg. Utasítja továbbá a Polgármestert, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról gondoskodjék. Határidő: a pályázat benyújtására május 05.

16 Beszámolásra: szeptemberi kt. ülés Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester Erről értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán polgármester - Pályázat benyújtása a Széchenyi Terv Turizmusfejlesztési Programja keretében termálfürdők fejlesztésére, illetve kialakításának támogatására meghirdetett pályázatra /Pályázat jele: SZT-TU-l/ Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják a pályázat benyújtását, hiszen a beruházás önerős anyagi háttere biztosított. Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést, hiszen a pályázati cél megvalósítása kitörési pontot jelenthet a Városi Fürdő kapacitásainak bővítése terén. - A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 45/2001. /III. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Pályázat benyújtása a Széchenyi Terv Turizmusfejlesztési Programja keretében termálfürdők fejlesztésére, illetve kialakításának támogatására meghirdetett pályázatra /Pályázat jele: SZT-TU-l/ H a t á r o z at 1./ Mórahalom város Képviselőtestülete egyetért a Széchenyi Terv Turizmusfejlesztési Programja keretében meghirdetett, a termálfürdők fejlesztése, illetve kialakításának támogatása, valamint a kapcsolódó infrastrukturális és környezeti fejlesztés (Pályázat jele: SZT-TU-1) című pályázaton történő részvétellel. A pályázat keretében az önkormányzat a Mórahalom, Városi Fürdő gyógy- fittness- és wellnes turisztikai kapacitásainak bővítése révén egészségturisztikai központot kíván kialakítani ,- e Ft-os összköltséggel. 2./ A Képviselőtestület az 1. pontban foglalt program megvalósításához ,- e Ft saját forrást biztosít a évi költségvetési rendeletében, e Ft-ot biztosít egyéb forrásból, továbbá a Gazdasági Minisztérium részéről ,- e Ft-ot kíván pályázati úton biztosítani.

17 3./ A Képviselőtestület felhívja a Polgármestert a pályázat elkészítésére és a szükséges nyilatkozatok megtételére, beleértve az azonnali beszedési megbízásokra vonatkozó nyilatkozatokat is. 4./ A Képviselőtestület felkéri a Jegyzőt, hogy a sikeres pályázat esetén építse be az önkormányzat évi költségvetési rendeletébe az elnyert támogatást. Felelős: 3./pont: Nógrádi Zoltán polgármester 4./ pont: Dr. Szántó Mária jegyző Határidő: 2-3./pont: április 15. Beszámolásra: szeptemberi kt. ülés Erről értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyző - Gazdasági Minisztérium a Széchenyi Terv Turizmusfejlesztési Programja keretében meghirdetett "Dél- alföldi turisztikai régióban megvalósuló rendezvények támogatása" pályázaton való részvétel Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. - A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 46/2001. /III. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Gazdasági Minisztérium a Széchenyi Terv Turizmusfejlesztési Programja keretében meghirdetett "Dél- alföldi turisztikai régióban megvalósuló rendezvények támogatása" pályázaton való részvétel H a t á r o z at

18 1. Mórahalom város Képviselő-testülete a Gazdasági Minisztérium a Széchenyi Terv Turizmusfejlesztési Programja keretében meghirdetett "Dél- alföldi turisztikai régióban megvalósuló rendezvények támogatása" pályázat meghirdetett pályázati felhívására pályázatot nyújt be. A Térségi Fogathajó verseny megrendezésére benyújtandó pályázat összköltsége ,-Ft, melyhez a szükséges ,- Ft önrészt a Képviselő-testület biztosítja. 2. A Képviselőtestület utasítja Nógrádi Zoltán polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére és a pályázat benyújtására. 3. Felkéri a jegyzőt, hogy a sikeres pályázat esetén, az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításakor az elnyert támogatást építse be. Felelős: 1-2. pontra Nógrádi Zoltán polgármester 3. pontra Dr. Szántó Mária jegyző Határidő: A pályázat benyújtására: március 31. Beszámolásra: augusztusi Kt. ülés. Erről értesítést kap: 1-2 pontra Nógrádi Zoltán polgármester 3. pontra Dr. Szántó Mária jegyző - Mórakert Beszerző és Szolgáltató Szövetkezet a Gazdasági Minisztériumhoz a Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatainak támogatása Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A polgármester úr által használatos szlogent, mely szerint egy várost építünk egészíti ki azzal, hogy ennek a városnak a gazdaságát is építjük. Hatalmas erőfeszítésnek tartja, hogy a város Önkormányzata anyagilag is támogatja a szövetkezet működését, mely a térség és Mórahalom város jövőjének záloga. Úgy véli a szövetkezet eddigi működése során már

19 bebizonyította, hogy megállja a helyét a piacon. Az 1 milliárd 200 e Ft-os mérleg szerinti eredmény óriási mennyiségű árut jelent, mely a térségből elvándorol, ezzel is a mórahalmi családok egzisztenciáját erősíti. Megítélése szerint elmondható, hogy hiába építenénk egy várost, ha az ott élő lakosoknak egy gazdasági hátteret nem tudnának felépíteni. Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. - A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 47/2001. /III. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Mórakert Beszerző és Szolgáltató Szövetkezet a Gazdasági Minisztériumhoz a Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatainak támogatása H a t á r o z at 1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete hosszú távú gazdaságfejlesztési terveinek megvalósítása, illetve a kis- és középvállalkozások beszállítói képességének valamint a vállalatközi kooperáció javítása érdekében szükségesnek tartja a Mórakert Beszerző és Szolgáltató Szövetkezet fejlesztési célú beruházásának megvalósítását: a hálózatfejlesztés keretei között megvalósuló hűtéstechnológia telepítést, valamint a Dél-Alföldi Regionális Agrár-Logisztikai Centrum kialakítását. 2./ A megvalósuló fejlesztések számos térségi vállalkozó számára nyújtanak kedvező beszállítói környezetet, ezáltal segítik megerősödésüket és együttműködésüket, növelik versenyképességüket. E célok megvalósulásában elengedhetetlen tényező az olyan jellegű beruházások támogatása, melyek a térségi vállalkozások termékeinek megfelelő szintű és minőségű felvásárlását, értékesítését és tárolását végzik. A beruházások az integráció elősegítésén túl a szállítási és logisztikai szerepkör erősítését is támogatják; mindemellett a megnövekedő tárolókapacitás révén a vállalkozások legnagyobb részének számára a korábbinál kedvezőbb piaci környezet teremthető, amely versenyképességükét és megerősödésüket is szolgálja. A Képviselő-testület a fentiek alapján egyetért a Mórakert Beszerző és Szolgáltató Szövetkezet tervezett beruházásának céljaival, és támogatja a Gazdasági Minisztériumhoz a Széchenyi Terv keretében összesen eft összegű támogatásra benyújtott pályázatait. 3. A Képviselő-testület a fentiek alapján egyetért a Mórakert Beszerző és Szolgáltató Szövetkezet tervezett beruházásának céljaival, és támogatja a Fölművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz az Agrárgazdasági célok évi támogatása keretében agrárgazdasági beruházások támogatásra benyújtott pályázatát. 4./ Mórahalom Város Képviselőtestülete nyilatkozik arról, hogy a Mórakert Beszerző és Szolgáltató Szövetkezet tervezett beruházása illeszkedik a település hatályos Rendezési Tervében foglaltakhoz.

20 5./ Mórahalom Város Képviselőtestülete utólagosan jóváhagyja a mellékelt Megállapodást a készfizetőkezesség-vállalásról valamint a Keretbiztosítéki jelzálogszerződés ingatlanra vonatkozó szerződést és utólagosan felhatalmazza a Polgármestert azok aláírására. Felelős: 5. pont: Nógrádi Zoltán polgármester Határidő: 5. pontra azonnal Beszámolásra: szeptemberi Kt. ülés Erről értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Mórakert Beszerző és Szolgáltató Szövetkezet elnöke - Mórahalom, 4 hrsz-ú, és az 5/1 hrsz-ú telkek területből a gyógyfürdő területének bővítése Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok véleményét, mely szerint a Városi Fürdő régóta küszködik területi problémákkal. Mindenki számára ismeretes az Idősek Otthona területéből történő területszerzés problémája. A Fürdő területének bővítése elengedhetetlenül fontos a nagy volumenű fejlesztések megvalósításához, melyeket az Önkormányzat eltervezett. A bizottság örömmel vette a lehetőséget, mindenképpen támogatja annak az előterjesztésben ismertetett elfogadását. H o z z á s z ó l á s : Oltványi Gyula képviselő: Tájékoztatásként elmondja, hogy Szűcs Tibor úr a megyei közgyűlés tagja felajánlotta segítségét a Városi Fürdőnek a Csongrád Megyei Közgyűlés Idősek Otthona területén történő bővítésével kapcsolatos tárgyalások lefolytatásához arra az esetre, ha az Önkormányzat saját területéből is áldoz a terület bővítésére. Mint látszik a hivatal megtette a szükséges lépéseket, így a testület nevében emlékeztetni szerette volna Szűcs Tibor urat ígérete betartására. - A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 48/2001. /III. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Mórahalom, 4 hrsz-ú, és az 5/1 hrsz-ú telkek területből a gyógyfürdő területének bővítése

21 H a t á r o z at 1. Mórahalom Város Képviselő testülete, egyetért a fürdő területének bővítésével, amely során 1648 m 2 ingatlanrész kerülne át a Mórahalom Városi Fürdő területéhez. 2. Mórahalom város Képviselő-testülete hangot ad azon véleményének, mely szerint megtett intézkedései és jövőbeni tervei teljes összhangban állnak a testület által elfogadott Helyi Építési Szabályzattal és a Településrendezési Tervvel. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy az Idősek Otthona ingatlanrészből átcsatolandó terület megszerzése érdekében tegyen intézkedéseket. 3. Mórahalom város Képviselő-testülete, a város polgármestere által tett ajánlatnak megfelelően utasítja a MÓRAÉP Kht. igazgatóját, hogy a fürdőterület melletti 4 hrsz-ú ingatlanon lévő önkormányzati raktár és műhelyépületek bontását végezze el. Határidõ: azonnal. Felelõs: Nógrádi Zoltán polgármester Beszámolásra: júniusi Kt. ülés Errõl értesítést kap: 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Dobó József a MÓRAÉP Kht. igazgatója - Csatlakozás a Vállalkozói Inkubátorok Szövetségéhez Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet egyhangúlag elfogadásra javasol a képviselő-testületnek. Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. - A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 49/2001. /III. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Csatlakozás a Vállalkozói Inkubátorok Szövetségéhez

22 H a t á r o z at 1. Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta és elfogadja a Vállalkozói Inkubátorok Szövetségéhez pártoló tagként való csatlakozására vonatkozó előterjesztést. A Képviselőtestület egyetért a Szövetség céljaival, és ahhoz pártoló tagként történő csatlakozással. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a belépési nyilatkozat aláírására. Felelős: Polgármester Határidő: Azonnal Erről értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Ülleiné Dr. Udvardy Gizella aljegyző - Együttműködési megállapodás a szociális területre Szücsné dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottsági tagok megvitatták az előterjesztést. Megállapították, hogy már eddig is végzett tevékenység folytatásáról van szó. Fentiek alapján a bizottság egyetért a polgármester úr felhatalmazásával, az előterjesztés és határozati javaslat elfogadásával. - A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 50/2001. /III. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Együttműködési megállapodás a szociális területre H a t á r o z at 1./ Mórahalom város Képviselőtestülete egyetért és elfogadja a Csongrád megyei Önkormányzattal, mint a tartós bentlakásos intézmények fenntartójával a tartós bentlakásos intézményi elhelyezési igények zökkenőmentes kielégítése érdekében kötendő együttműködési megállapodást, a melléklet szerint. 2./ A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester

23 Határidő:_2001. április 15. Erről értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2,/ Csongrád megyeri Közgyűlés Elnöke Szeged - Társadalmi szervezetek támogatása / Egy-Másért Mórahalmon Szociális Egyesület / Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. Szücsné dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottsági tagok hasznosnak és folytatandónak tartották a pályázati tevékenységet, így támogatják az előterjesztés elfogadását. Szűcsné dr. Fehér Éva Művelődési és Közoktatási Bizottság képviseletében: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. - A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 51/2001. /III. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Társadalmi szervezetek támogatása / Egy-Másért Mórahalmon Szociális Egyesület / H a t á r o z at 1.) Mórahalom Város Képviselőtestülete egyetért az Egy-Másért Mórahalmon Szociális Egyesület által a Szociális és Családügyi Minisztérium felhívására társadalmi szervezetek számára képzés, tanácsadó szolgálat megszervezésével és fenntartásával kapcsolatos, ,-Ft összegű pályázat benyújtásával, amelyhez az egyesület 133 e Ft támogatást igényel a Képviselőtestülettől. 2.) A Képviselőtestület a 133 e Ft önrészt a pályázat megvalósításához biztosítja. A Képviselőtestület szükségesnek, indokoltnak tartja a pályázatban szereplő cél megvalósulását,

24 célkitűzései között a jelenleg pályázati forrásból biztosított szolgáltatások folyamatos elérhetőségének, fenntartásának és finanszírozottá tételének a megvalósítása szerepel. 3.) A Képviselőtestület felhívja a jegyző figyelmét, hogy sikeres pályázat esetén a támogatást a évi költségvetésbe építse be. Határidő: a pályázat benyújtására április 2. Beszámolásra: augusztusi kt. ülés Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester. Szántó Mária jegyző Erről értesítést kap: 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Dr. Szántó Mária jegyző 3. Egy-Másért Mórahalom Szociális Egyesület Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: - Társadalmi szervezetek támogatása / Esély Szociális Magánalapítvány / Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. Szücsné dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottsági tagok megtárgyalták az előterjesztést és azt elfogadásra javasolják. Szűcsné dr. Fehér Éva Művelődési és Közoktatási Bizottság képviseletében: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. - A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 52/2001. /III. 29./ Képviselő-testületi határozat:

25 Tárgy: Társadalmi szervezetek támogatása / Esély Szociális Magánalapítvány / H a t á r o z at l./ Mórahalom Város Képviselőtestülete egyetért az Esély Szociális Magánalapítvány által a Szociális és Családügyi Minisztérium felhívására társadalmi szervezetek számára óvodáskorú gyermekek és szüleik részére képzés, tanácsadó szolgálat megszervezésével és fenntartásával kapcsolatos, ,-Ft összegű pályázat benyújtásával, amelyhez az alapítvány 100 e Ft támogatást igényel a Képviselőtestülettől. 2./ A Képviselőtestület a 100 e Ft önrészt a pályázat megvalósításához biztosítja. 3./ A Képviselőtestület felhívja a jegyző figyelmét, hogy sikeres pályázat esetén a támogatást a évi költségvetésbe építse be. Határidő: a pályázat benyújtására április 2. Beszámolásra: augusztusi kt. ülés Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester. Szántó Mária jegyző Erről értesítést kap: 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Dr. Szántó Mária jegyző 3. Esély Szociális Magánalapítvány Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: - Családi közösségépítő programok Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják előterjesztést. az Szücsné dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottsági tagok megtárgyalták az előterjesztést és azt egyhangúlag elfogadásra javasolják.

26 - A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 53/2001. /III. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Családi közösségépítő programok H a t á r o z at 1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete egyetért a Gondozási Központ Családsegítő Szolgálata által a Szociális és Családügyi Minisztérium felhívására családi közösségépítő programok megvalósítására készített ,-Ft összértékű pályázat benyújtásával. A pályázott összeg Ft, az önrész mértéke ,- Ft. 2./ A Képviselőtestület a 62 ezer Ft önrészt a pályázat megvalósításához biztosítja. 3./ A Képviselőtestület felhívja a jegyző figyelmét, hogy sikeres pályázat esetén az elnyert támogatást a évi költségvetésbe építse be. Határidő: a pályázat benyújtására 2001.április 9. Beszámolásra: augusztusi kt. ülés Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester. Szántó Mária jegyző Erről értesítést kap: 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Dr. Szántó Mária jegyző 3. Gondozási Központ Családsegítő Szolgálat - Családi közösségépítő programok generációk együttműködése Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják Szücsné dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottsági tagok megtárgyalták az előterjesztést és azt egyhangúlag elfogadásra javasolják.

27 - A képviselő-testület egyhangulag elfogadja az előterjesztést. 54/2001. /III. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Családi közösségépitő programok generációk együttmüködése H a t á r o z at 1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete egyetért a Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány által a Szociális és Családügyi Minisztérium felhívására generációk együttműködésének támogatására készített ,-Ft összértékű pályázat benyújtásával. A pályázott összeg Ft, az önrész mértéke ,- Ft. 2./ A Képviselőtestület a Ft önrészt a pályázat megvalósításához biztosítja. 3./ A Képviselőtestület felhívja a jegyző figyelmét, hogy sikeres pályázat esetén a támogatást a évi költségvetésbe építse be. Határidő: a pályázat benyújtására 2001.április 9. Beszámolásra: augusztusi kt. ülés Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester. Szántó Mária jegyző Erről értesítést kap: 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Dr. Szántó Mária jegyző 3. Mórahalom Közoktatásért Közalapítvány - Családi közösségépitő programok egészséges táplálkozás Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. Szücsné dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottsági tagok megítélése szerint egyre több gyermeket érint a probléma, így támogatják a pályázati cél megvalósítását, az előterjesztés elfogadását.

28 - A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 55/2001. /III. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Családi közösségépítő programok egészséges táplálkozás H a t á r o z at 1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete az Egészséges Mórahalomért Közalapítvány pályázati elképzeléseivel egyetért, az az önkormányzati törekvésekhez igazodik, lakossági igényt elégít ki. A program beindítását követően továbbfolytatás a meglévő intézményi és szakmai háttérrel biztosított, a közösség céljait szolgálja, ezért a Képviselőtestület: a a Szociális és Családügyi Minisztérium kiírására az Egészséges Mórahalomért Közalapítvány által a családi közösséget erősítő egészséges táplálkozás érdekében történő egészségfejlesztési programok témában elkészített pályázat benyújtását támogatja, azt fontosnak, indokoltnak tartja. Erről értesítést kap: 1./ Egészséges Mórahalomért Közalapítvány 2./ az Alapítványon keresztül a Szociális és Családügyi Minisztérium - Családi kohéziót erősítő szolgáltatások, alkalmi rendezvények Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. Szűcsné dr. Fehér Éva Művelődési és Közoktatási Bizottság képviseletében: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. - A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

29 56/2001. /III. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Családi kohéziót erősítő szolgáltatások, alkalmi rendezvények H a t á r o z at 1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete egyetért a Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány által a Szociális és Családügyi Minisztérium felhívására a családi kohéziót erősítő alkalmi rendezvények szervezésére készített ,-Ft összegű pályázat benyújtásával. 2./ A Képviselőtestület a 140 e Ft önrészt a pályázat megvalósításához biztosítja. 3./ A Képviselőtestület felhívja a jegyző figyelmét, hogy sikeres pályázat esetén a támogatást a évi költségvetésbe építse be. Határidő: a pályázat benyújtására április 9. Beszámolásra: augusztusi kt. ülés Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester. Szántó Mária jegyző Erről értesítést kap: Nógrádi Zoltán polgármester Dr. Szántó Mária jegyző Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány - Családokat segítő programok és szolgáltatások Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. Szűcsné dr. Fehér Éva Művelődési és Közoktatási Bizottság képviseletében: Elmondja, hogy a lakosság részéről igényként felmerült programok megvalósítását szolgálja a pályázat, így elfogadásra javasolják az előterjesztést. - A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

30 57/2001. /III. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Családokat segítő programok és szolgáltatások H a t á r o z at 1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete egyetért a Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány által a Szociális és Családügyi Minisztérium felhívására a nehéz helyzetben lévő családokat segítő programok támogatására vonatkozó, felzárkóztató csoport indítását célzó ,-Ft összegű pályázat benyújtásával. 2./ A Képviselőtestület a 150 e Ft önrészt a pályázat megvalósításához biztosítja. A Képviselőtestület szükségesnek, indokoltnak tartja a pályázatban szereplő cél megvalósulását, amely a tanulási, szocializációs nehézségekkel küzdő gyerekek részére lakóhelyükön nyújt lehetőséget kortársaikkal való tanulásra. 3./ A Képviselőtestület felhívja a jegyző figyelmét, hogy sikeres pályázat esetén a támogatást a évi költségvetésbe építse be. Határidő: a pályázat benyújtására április 9. beszámolásra: augusztus Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester. Szántó Mária jegyző Erről értesítést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyző 3./ Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: - Jelzőrendszeres idősgondozási modell Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. Szücsné dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy az eddigi kedvező tapasztalatok alapján a bizottsági tagok támogatandónak tartják a program továbbfolytatását, így elfogadásra javasolják az előterjesztést.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. október l-jén megtartott soros ülésén a Riasztási Központ tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi

Részletesebben

Igazoltan van távol: Csiszár István, Babarczi János, Heller Sz. Tibor képviselők

Igazoltan van távol: Csiszár István, Babarczi János, Heller Sz. Tibor képviselők Jegyzőkönyv Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2000. július 6-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Csányi László,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi László,,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében megtartott Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi László,

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. április 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2002. március 28-án megtartott soros ülésén a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola aulájában. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május l4-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. december 16-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester,

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester, J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. május 26-án megtartott soros ülésén Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében a Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Szőcsné Dr. Fehér Éva, Vass Antal képviselık

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Szőcsné Dr. Fehér Éva, Vass Antal képviselık JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. október 22-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 13/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. április 29. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-5/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 16-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám:D/ 20-7 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 28 -án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 1/2013.(I.31.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január hó 31. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 11-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 11-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 11-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. november 27-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Képviselő-testülete 2008. január 23-án 9 00 kezdettel megtartott soros nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Képviselő-testülete 2008. január 23-án 9 00 kezdettel megtartott soros nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Képviselő-testülete 2008. január 23-án 9 00 kezdettel megtartott soros nyílt ülésén. órai A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 4/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. február 15-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 4 / 2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A TARTALOMBÓL. XIII. évf. 11. szám 2004. november. Önkormányzati hírek. Népszavazás.

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A TARTALOMBÓL. XIII. évf. 11. szám 2004. november. Önkormányzati hírek. Népszavazás. PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIII. évf. 11. szám 2004. november A TARTALOMBÓL Önkormányzati hírek Népszavazás Talentis sajtó Mûvelõdési ház mûsora Keksz helyett Egyházi hírek Anyakönyv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel. 24 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. december 20-án 17,10 órai kezdettel.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. december 20-án 17,10 órai kezdettel. 25 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20-án 17,10 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 13/2016. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 26-án (kedd) a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Apaj Község Polgármesteri Hivatal 2345. Apaj, Fő tér 2. Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott rendkívüli üléséről 115/2007.(VIII.30.) 116/2007.(VIII.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-29/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28. napján megtartott -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma Tárgy Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 26/2013. (III.

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Krizsán József polgármester, Bíró Tiborné, Csomán István,

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza házasságkötő terme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete I/1-17/2014. J e g y z ő k ö n y v 2014. december 15-én 18:00 órakor a Községházán tartott rendes, nyilvános üléséről. Jelen vannak: Babos Attila polgármester

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 21/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 17-i soros nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 17-i soros nyílt üléséről Ikt. sz.: 13-16/2015 Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Je gyz őkönyv Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.február 5-én tartott soros, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.február 5-én tartott soros, nyilvános üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.február 5-én tartott soros, nyilvános üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án, 17.00 órakor kezdődő rendkívüli nyílt üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a : 68/2015.(V.21.)

Részletesebben

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban.

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Macsári József polgármester,

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 15-én 18 órakor Képviselő-testületének üléséről. kezdődő Csetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. május 6-án 16,30 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. május 6-án 16,30 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. május 6-án 16,30 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Az ülés megnyitásakor jelen vannak:

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. szeptember 28-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén Hozott határozatok: 28-40/2016.(03.10.) Hozott rendeletek: 6-7/2016. (III.16.) 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester,

Részletesebben

14/2009. m u t a t ó j a.

14/2009. m u t a t ó j a. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 14/2009 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27- én megtartott ülésen felvett, hangfelvétellel rögzített jegyzőkönyv

Részletesebben

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú J e g y z ő k ö n y v e Készült: Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 3-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én, 8:00 kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza, Sajógalgóc

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. január 28-án 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 20- án 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő kihelyezett nyilvános üléséről, a Napsugár Óvoda

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. április 27. napján 16.30. órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. január 31-én megtartott, nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. január 31-én megtartott, nyílt ülésének 200-2/2008. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. január 31-én megtartott, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1/2008. (I.31.) Önkormányzat rendelet Nagyrév Község Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

Szám: 1/3/8/2013. JEGYZŐKÖNYV

Szám: 1/3/8/2013. JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/3/8/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 29-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontagh

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 3/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. február 13. napján megtartott RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT 2007. január 11 ei rendes képviselõ-testületi ülés nyílt jegyzõkönyvébõl.

HATÁROZAT KIVONAT 2007. január 11 ei rendes képviselõ-testületi ülés nyílt jegyzõkönyvébõl. Iktatószám: T-4/2007. 01/2007. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2007. január 11 ei rendes képviselõ-testületi ülés nyílt jegyzõkönyvébõl. 1/2007. (I.11.) B-L.Ö.h. elfogadta tárgyalásra a T-1/2007. sz. alatt kiküldött,

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. október 10-én 17,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. október 10-én 17,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. október 10-én 17,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 337 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. augusztus 31. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 18. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2011.augusztus. 19.-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyve. 2.) A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB Elnöke és Kató Pálné jegyző

Jegyzőkönyve. 2.) A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB Elnöke és Kató Pálné jegyző 1/2014. Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 27.-én (hétfőn) du. 15. 30 órai kezdettel megtartott alakuló nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: 1.) A Helyi Választási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 10. napján

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben