J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008."

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester, Bényei Péterné, Dr. Erdélyi Béla, Király Bertalan, Fercsákné Tomán Ildikó, Dr. Krámor Katalin, Bede-Tóth Attila, Fedor László képviselők (A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Igazoltan távolmaradt: ifj. Benkő Zoltán, Pappné Kórik Judit, Tomán Ferenc, Cserés Sándorné, Tölgyesi Attiláné Tanácskozási joggal megjelent: Csikósné Juhász Erika aljegyző, Hagymási József pénzügyi irodavezető, Nácsa Balázs és Nácsáné Krizsai Enikő a Nácsa és Nácsa Kft. képviseletében Gömze Sándor: Köszöntöm a mai ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselőtestület határozatképes, a 14 fő képviselőből 9 fő jelen van. A hiányzó öt fő igazoltan hiányzik, jelezték távolmaradásukat. Aki a meghívóban közölt napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta a napirendi pontok tárgyalását. Dr. Krámor Katalin: Javaslom, hogy az 1. napirend a), b) pontját együtt tárgyaljuk, mert ha a b) részénél másként döntünk, és esetleg mégsem kerül eladásra, akkor az a) napirendről hozott döntés nem lesz megfelelő. Tárgy: (1.a.tsp.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 16/2006.(VIII.24.) számú rendelet módosítása. (1.b.tsp.) Az önkormányzat tulajdonában lévő Tiszalök, Kossuth u. 70. szám alatti gyógyszertár épületre adott vételi ajánlat megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Az 1. a és b napirend szorosan összefügg, hiszen a gyógyszertár értékesíthetősége miatt kell módosítanunk a vagyonrendeletünket. A b. pontban a Nácsa és Nácsa Kft. által benyújtott vételi szándékot kellene megfontolnunk, ami által a Mentőállomás bővítését és felújítását tudnánk megoldani. Átadom a szót Csikósné Juhász Erika aljegyzőnek, hogy ismertesse a tennivalókat. Csikósné Juhász Erika: Az első lépés a társasházzá alakítás lenne, ami által három lakrész kerülne kialakításra: - orvosi rendelő - lakás - gyógyszertár 1

2 Amikor ez a Társasházi Alapító Okirat elkészül, benyújtásra kerül a földhivatalhoz, és ez alapján kerül módosításra a vagyonrendeletünk, mivel ez a három lakrész kerül be az Alapító Okiratba, ennek alapján az összevont bizottsági ülés emlékeztetőjében már benne van, hogy ez alapján módosítottuk a vagyonrendeletünket. Megosztva a helyrajzi számok a következők lesznek és még a négyzetméter is megosztásra kerül: - 985/2/A/1-985/2/A/2-985/2/A/3 Ezek után lehet meghozni a döntést az eladásról. Dr. Krámor Katalin: Forgalomképtelenből forgalomképessé kell áttennünk. Gömze Sándor: A forgalomképtelenséget úgy oldjuk fel, hogy az orvosi rendelőt három részre osztjuk, az Aljegyző Asszony által felvázolt módon, és ezután az eladandó részt át kell tenni a forgalomképtelen ingatlanok közül a forgalomképes ingatlanok közé. A tegnapi összevont bizottsági ülésen új javaslatok is születtek: - Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének az volt a véleménye, hogy Ő nem adná el a felső szintet, de a szavazó két bizottság azt az álláspontot képviselte, hogy a gyógyszertárat és a fölötte lévő lakást egyben adjuk el. - A másik javaslat pedig az volt, hogy a szakértő által felvázolt árak - amelyek nettó és bruttósított értékben is fel vannak tüntetve -, az ingatlan elhelyezkedését, funkcióját és állagát illetően is alacsonyak, egy magasabb eladási árjavaslat hangzott el. A két bizottság úgy gondolta, hogy a javasolt ár bruttó értéke legyen a nettó érték + ÁFA. A jelenlegi bérlő is kifejtette a véleményét, ő másként gondolja, de itt az idő, hogy eldöntsük, hogy mit tegyünk, és ha az eladás mellett döntünk, mennyi legyen az eladási ár. Úgy érzem, hogy a jelenlévő képviselők között is van olyan, aki nem ért egyet mindkét szint eladásával. Ha valakinek van kérdése, véleménye, javaslata, kérem, szólaljon fel. Bede-Tóth Attila: Városközponti üzlethelyiségről van szó. A helyi lakásárakat figyelembe véve az üzlethelyiség a városközpontban többet ér. A 18 millió Ft-ot nettóban kell érteni. Így a Mentőállomás felújítása is sikeresebb lehet. Ragaszkodom a 18 millió Ft + ÁFA-hoz, ha minkét szint eladásra kerül. Ha csak a gyógyszertár, akkor 15 millió Ft + ÁFA árat javaslok. Fedor László: A helyi ingatlanárakkal összevetve, fekvését figyelembe véve, korszerűségét nézve is alacsonynak találtuk az árat. Ehhez jön még hozzá, hogy üzlethelyiség is. Véleményem szerint az értékbecslő alul értékelte. Műszaki érték + telekhányad + a bútorzat: 18 millió Ft Dr. Krámor Katalin: Az ajánlattevő ragaszkodik a lakás megvételéhez? A lakás és a nőgyógyászati rendelő egybenyitásával egy korszerű rendelőt alakíthatunk ki, ezért nem értek egyet a lakás értékesítésével. Nácsa Balázs: Nem feltétlen célom a lakás megvásárlása. Dr. Erdélyi Béla: Támogatom, hogy az emelet ne kerüljön eladásra, inkább nyissuk egybe a nőgyógyászattal, így a megegyezés is könnyebb lesz. 2

3 Bede-Tóth Attila: A bizottsági ülésen én ragaszkodtam a blokk eladásához, de már belátom, hogy nincs rá szükség. Egyetértek, hogy csak a pince és a földszinti rész kerüljön eladásra. Fedor László: Ha összeadjuk az értékbecslő által felvázolt területeket és árakat, akkor az elfogadható ár 14 millió Ft + ÁFA az értékbecslő szerint is a földszinti részért. Egyetértek a képviselőtársammal, hogy hiba lenne a lakást is eladni, inkább használjuk fel a nőgyógyászati rendelő kibővítésére. Nácsa Balázs: A célunk fejleszteni és jobb szolgáltatást nyújtani. A számokkal egyetértek. A fűtést le kell választani, kaptam rá egy ajánlatot, Ft értékben. A fűtés leválasztását úgy lehet megoldani, hogy az orvosi rendelő fűtése továbbra is a patikán keresztül fog történni, a szolgalmi jog bejegyzésből az önkormányzatnak mindenképpen előnye származik. Ha ebben kapunk segítséget, akkor megegyezhetünk abban, hogy 14,5 millió Ft vételárért vállaljuk, hogy még a fűtési idény előtt megoldjuk a fűtési rendszer leválasztását is úgy, hogy a szolgalmi jog is bejegyzésre kerül az önkormányzat részére. Dr. Krámor Katalin: Nem egyszerű döntés. Én úgy gondolom, hogy ha meg akarunk tőle válni és ezt nagyon jól gondoljuk meg -, akkor ezt most kellene eldönteni, hogy milyen áron értékesítjük. Ha mégsem adnánk el, akkor nagyon sok dolgot nekünk kell megoldani, az akadálymentesítéstől megkezdve. Bede-Tóth Attila: Ha nem adjuk el az épületrészt, nekünk kell mozgássérült feljárót építenünk, átalakításokat kell eszközölnünk, de ez nem ide tartozik. Most abban kell döntenünk, hogy milyen áron értékesítsük a szóban forgó ingatlant. Én kikerekíteném 15 millió Ft-ra. Dr. Erdélyi Béla: Én az 5 hiányzó képviselő véleményére is kíváncsi lennék. Ez egy komoly döntés, és szeretném tudni, hogy egységesen döntünk az eladás mellett. Gömze Sándor: Nem volna célszerű tovább tolni magunk előtt, csak azért, mert nincs mindenki jelen. Akik nem ülnek itt, inkább hajlanának az engedmények megtételére, mint a jelenlévők, ezért úgy gondolom, hogy értelmetlen lenne elhalasztanunk a döntésünket. Ez akkor is a képviselőtestület együttes döntése, ha vannak hiányzók. Bede-Tóth Attila: Nekem is ez a véleményem. Tegnap 18 millió Ft volt a kiindulás, erre mondtuk még rá az ÁFA-t, de ekkor még a két szintről volt szó. Ha a lakás árát kivesszük, 3,5 millió Ft-ot, akkor ugyanott vagyunk, ahonnan indultunk. Fedor László: Nem szeretném 15 millió Ft alá vinni az árat. 15 millió Ft + ÁFA reális ár, legfeljebb a fűtés vagy az emelet leválasztásában részt vállalhatunk. Zrinszki István: Aki nem mer eljönni, ne jártassa utólag a száját. Én is a 15 millió Ft + ÁFA-val értek egyet, de azt konkrétan határozzuk meg, hogy mennyivel segítünk be az átalakításba, fűtésleválasztásba. Dr. Krámor Katalin: Az a véleményem, hogy merjük felvállalni a döntéseinket. Én is a 15 millió Ft +ÁFA vételárat javaslom elfogadni. Bede-Tóth Attila: Én is egyetértek azzal, hogy merjük felvállalni a döntéseinket. Mindegy hogy itt van vagy nincs itt egy-egy képviselő, ez akkor is a testület döntése lesz. Hoztunk rossz döntéseket, de egy gyógyszertárért a 15 millió Ft + ÁFA összeget nem kifogásolhatja senki. 3

4 Bényei Péterné: Ez már régebbi téma, bizottsági ülésen ott voltak a most hiányzó képviselő társaink, és akkor nem volt kifogásuk az értékesítés ellen. Ami változott, az ár, én is azt javaslom, hogy az eredeti elképzeléshez ragaszkodjunk, és a 15 millió Ft + ÁFA-t javaslom. Fedor László: Öt képviselőtársunk hiányzik, ebből 3 a tegnapi bizottsági ülésen jelen volt, minden elhangzott, ami ma, és nem volt ellenvetésük. A lépcsőházat úgy kell leválasztani, hogy hasznosítani is tudjuk, ne csak üresen álljon, hiszen 16,8 m 2, értelmesen hasznosítható terület. Gömze Sándor: Határozzuk meg, hogy mennyivel szállunk be az átalakításba, számlával leigazolandó segéd és szakmunkával Ft-ot javaslok, és a vételár legyen 15 millió Ft + ÁFA. Nácsa Balázs: Egyezzünk meg 15 millió Ft-ban és hogy Ft-tal besegítenek a fűtés leválasztásába, bár a segéd és szakmunkás dolgot nem igazán értem. Gömze Sándor: Akkor legyen csak a Ft, és így tiszta lesz mindenki számára. Bede-Tóth Attila: A fizetésütemezést is tisztázzuk. Azt javaslom, hogy a fizetés a következő képen alakuljon: december 15-ig 10 millió Ft + ÁFA március 31-ig 5 millió Ft + ÁFA Nácsa Balázs: Nekünk az volna jó, ha a 2009-i dátumot még 2-3 hónappal eltolnánk, mert a 3 hónap nagyon rövid idő, de elfogjuk fogadni a képviselő-testület döntését. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Akkor térjünk vissza a legelső lépéshez. A helyi építési szabályzatunk értelmében egy Társasházi Alapító Okiratot kell létrehoznunk. Aljegyző Asszony ismerteti a határozattervezetet. Csikósné Juhász Erika: társasházzá kívánja alakítani a Tiszalök, Kossuth u. 70. szám alatti 985/2 hrsz-ú 1874 m 2 területű ingatlanát, melyben orvosi rendelő, gyógyszertár kerül kialakításra. Felhatalmazza a polgármestert a Társasházi Alapító Okirat aláírására, valamint a Nyíregyházi Földhivatalhoz való benyújtására. Gömze Sándor: Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 124/2008. (IX.11.) számú A Tiszalök, Kossuth u. 70. szám alatti 985/2 hrsz-ú ingatlan társasházzá alakításáról 4

5 társasházzá kívánja alakítani a Tiszalök, Kossuth u. 70. szám alatti 985/2 hrsz-ú 1874 m 2 területű ingatlanát, melyben orvosi rendelő, gyógyszertár kerül kialakításra. Felhatalmazza a polgármestert a Társasházi Alapító Okirat aláírására, valamint a Nyíregyházi Földhivatalhoz való benyújtására. Gömze Sándor: Most következik a vagyonrendelet módosítása. Aljegyző Asszonynak adom át a szót. Csikósné Juhász Erika: Az orvosi rendelő lesz a 985/A/1 hrsz-ú, a gyógyszertár pedig a 985/A/2 hrsz-ú ingatlan. Az orvosi rendelő a forgalomképtelen ingatlanok között lesz feltüntetve, a gyógyszertár pedig a forgalom képes ingatlanok között. Gömze Sándor: Aki a vagyonrendelet módosításával egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(IX.19.) számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról és vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 16/2006. (VIII. 24.) számú rendelet módosításáról 1.. (1) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 16/2006.(VIII.24.) számú rendelet 1. sz. mellékletétnek Forgalomképtelen ingatlanok Egyéb megnevezés alatt található Orvosi rendelő ingatlan bejegyzést az alábbiak szerint módosítja: 1. Orvosi rendelő 985/2/A/ Kossuth utca 68. (2) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 16/2006.(VIII.24.) számú rendelet 3. sz. mellékletétnek Forgalomképes ingatlanok Egyéb megnevezést a következőkkel egészíti ki: 2. Gyógyszertár 985/2/A/2 191 Kossuth utca 68. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 2. Gömze Sándor: Aki a Tiszalök, Kossuth u. 70. szám alatti 985/2/A/2 hrsz-ú gyógyszertár ingatlan és a hozzá tartozó telekhányad elhangzott vételáron való elidegenítésével egyetért, kérem, jelezze. Névszerinti szavazást kell tartanunk az értékesítés tárgyában. A névszerinti szavazás íve a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 5

6 TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 125/2008. (IX.11.) számú A Tiszalök, Kossuth u. 70. szám alatti 985/2/A/2. hrsz-ú Gyógyszertár ingatlan, valamint az ahhoz tartozó telekhányad értékesítéséről a Gyógyszertár ingatlant, valamint a hozzá tartozó telekhányadot az ingatlan értékbecslés adatai, valamint az adott vételi ajánlat alapján az alábbi kondíciókkal értékesíti a Nácsa és Nácsa Kft. (4450 Tiszalök, Kossuth u. 70.) vevő részére: A vételár összege eft + ÁFA Fizetése: december 15-ig eft + ÁFA március 31-ig eft + ÁFA Az önkormányzat vállalja, hogy a gyógyszertár fűtési rendszerének leválasztásához Ft-tal hozzájárul, számla ellenében. Az értékesítésből befolyt összeget elkülönített számlán kell kezelni, az csak a Mentőállomás felújítására és ott az orvosi ügyelet kialakítására fordítható. Felhatalmazza Gömze Sándor polgármestert a szerződés aláírására. Dr. Krámor Katalin: Ne haragudjatok, de nagyon nagy szükség van egy rendes, tiszta rendelő kialakítására a nőgyógyászaton. Gömze Sándor: Ha már itt tartunk, elmondom, hogy nagyon sok panasz érkezett a nőgyógyászati rendeléssel kapcsolatban. Vagy jön a doktor, vagy nem, ha jön, később jön, de hamarabb megy, hosszú heteket csúsznak a bejegyzett időponthoz képest. Dr. Krámor Katalin: Amikor az aktív orvosok jönnek ki, akkor, ha szülése van, már eleve később jön, vagy ha rátelefonálnak, azonnal indulnia kell. Ha tisztességes körülményeket tudunk teremteni, akkor tudunk majd olyan orvosokat idehozni, aki a rendelési időt is betartja tisztességesen. Gömze Sándor: Felidézek egy lehetőséget, amikor is a Kollár Főorvos Úr megkeresett minket, és mi elutasítottuk, mert nem tudott megegyezni a kórházzal. Érdemes lenne ezt a lehetőséget újra átgondolnunk. Fercsákné Tomán Ildikó: Én személyesen beszéltem a Kollár Főorvos Úrral, és Ő elmondta, hogy tévedés hogy neki kellett volna a kórház felszerelése, neki csak egy üres helyiségre lett volna szüksége, minden felszerelése megvan a rendelés megtartásához. 6

7 Tárgy: (2.tsp.) Előterjesztés az Idősek Gondozó Központja fejlesztésére beadásra kerülő TIOP /1. számú pályázatról. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Ezzel a pályázattal 31 millió Ft-os támogatást nyerhetünk el, az önerő 2 millió Ft. A határidők módosultak, a pályázat beadási határideje szeptember 21-ről október 21-re módosult. A tervek elkészítése Ft + ÁFA, mely a pályázatba beépíthető és elszámolható. Ebben a témában is nagy egyetértés volt a bizottsági ülésen. Dr. Krámor Katalin: Be kell adni ezt a pályázatot, mert hiányoznak bizonyos közösségi helyiségek az intézményben. Jövőre nem biztos, hogy megkapja a működési engedélyt, ha nem lépünk, hiszen ezek a hiányosságok évek óta fennállnak. A terület tulajdonjoga tisztázódott? Mert 25 évig csak egészségügyi intézmény működhet a területen. Gömze Sándor: Igen, tisztázódott a tulajdonjog kérdése, minden rendben van. A Megyei Önkormányzat akkor szólhatna bele, és akkor nem pályázhatnánk, ha nem ilyen célból fejlesztenénk. Benyújthatjuk a pályázatot. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki egyetért a pályázat beadásával az ismertetett feltételekkel, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 126/2008. (IX.11.) számú A TIOP /1 kódszámú pályázat keretén belül az Idősek Gondozó Központja fejlesztésére pályázat beadásáról a TIOP /1 kódszámú Bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázat keretében az Önkormányzat tulajdonában lévő Idősek Gondozó Központja (Tiszalök, Kossuth u. 68.) intézményének fejlesztésére a mellékelt terv és költségvetés alapján benyújtja támogatási igényét. A fejlesztés teljes beruházási költsége: A TIOP-pályázatban igényelt támogatás: A szükséges saját erő összege: Ft Ft Ft A saját erő összegét a Tiszalök jövőjéért kibocsátott kötvényből biztosítja. Felelős: Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző Lakatosné Balogh Edina köztisztviselő Határidő: október 21. 7

8 Tárgy:(3.tsp.) A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola felújítására beadásra kerülő pályázathoz - támogatás igénylése. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: A Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth utcai régi épületének tetőszerkezet korszerűsítése, az új épületrész tetőszerkezet javítása, 4 tanterem hőszigetelése, és az Arany János utcai épület nyílászáró cseréje lenne a cél a pályázati összegből, ami 49,4 millió Ft-ot tesz ki és az 5% saját erő összegét kellene biztosítani. A beadási határidő szeptember 15. Pályázni 2-től 50 millió Ft-ig lehet. Elvileg október közepére eredményt is hirdetnek, és utána 15 napon belül szerződést is kötnek a pályázóval, és még az elnyert támogatás összegét is leutalják. Jó esélyünk van megnyerni a pályázatot. Ha nyerünk a pályázaton, akkor a később kiírásra kerülő pályázatokon is megfelelő eséllyel indulhatunk el. Még hátra van a világítás és a fűtés korszerűsítés is az intézményekben, amire szintén pályázni szeretnénk. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki egyetért a támogatás megigénylésével, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 127/2008. (IX.11.) számú A 206/2008.(VIII.26.) számú Korm. rendelet alapján benyújtható támogatási igényről a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola felújítására a támogatás igényléséről szóló fenti számú kormányrendelet ismeretében a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tetőszerkezetének és a nyílászárók szükség szerinti cseréjének elvégzéséről dönt a mellékelt költségvetés alapján az alábbiak szerint: A felújítás teljes bekerülési költsége: Az igényelt támogatás összege: A felújításhoz szükséges saját erő összege: Ft Ft Ft A Ft saját erő összegét a Tiszalök jövőjéért kibocsátott kötvényből biztosítja. Felelős: Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző Határidő: szeptember 15. 8

9 Tárgy: (4.tsp.) A Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Alapító Okirat módosítása (Büntetés Végrehajtási Intézetben oktatás kiegészítés miatt). Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Az Általános Iskola Alapító Okiratában már módosítottuk ezt a sort, hogy az oktatást megkezdhessék a Büntetés Végrehajtási Intézetben, a gimnáziumét is ezért kell megtennünk. Szükséges lépés az oktatás megkezdéséhez. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Alapító Okirat módosításával egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 128/2008. (IX.11.) számú A Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Alapító Okirat módosításáról a Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Alapító Okiratát a következő tevékenységgel egészíti ki: Az intézmény tevékenységei: Felnőtt tagozaton esti munkarend szerint: érettségi vizsgára történő felkészítés gimnáziumi képzés Szakképzés az alábbi OKJ-s szakmákban: büntetés-végrehajtási felügyelő személy-és vagyonőr Esti tagozatos oktatás a BV Intézetben További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Gömze Sándor polgármester az ülést 14:10-kor bezárta. k.m.f. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző 9

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-8/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 12-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Bede-Tóth Attila,

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 71-4/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 10-én, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-5/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 20-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lőrinci Város Polgármesteri Hivatala tanácskozó termében Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 12-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: - Víg Zoltán

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 27. napján a Baki Körjegyzőség épületében (8945

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott ülésén folytatólagosan.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott ülésén folytatólagosan. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott ülésén folytatólagosan. Jelen vannak: Boros Zoltán polgármester,

Részletesebben

Ferkovics Tibor Polgármester

Ferkovics Tibor Polgármester Iktatószám: 616/19/2015. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 17.-énmegtartott ülésének a.) jegyzőkönyve, b.) tárgysorozata, c.) határozata: 57-58. számig. Határozatok tárgykódjai:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 17.00 órakor kezdődő nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 17.00 órakor kezdődő nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 17.00 órakor kezdődő nyílt üléséről 30-án, Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. május 6-án 16,30 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. május 6-án 16,30 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. május 6-án 16,30 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Az ülés megnyitásakor jelen vannak:

Részletesebben

102/2012.(VIII.24.) Bentlakásos intézmények kiváltása pályázatához bélapátfalvai

102/2012.(VIII.24.) Bentlakásos intézmények kiváltása pályázatához bélapátfalvai Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. augusztus 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 29.-én, az önkormányzat házasságkötő termében 18 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének a. ) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 1-37 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. július 14-én 16:00 órakor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. március 14.-én 16.57 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását: bejelentette: Atkár Általános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2016. március 9-én 19.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Krizsán József polgármester, Bíró Tiborné, Csomán István,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 4-én 16,45 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1. Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 14. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 99/2013. (IX.11.) Az 1750 hrsz. temetőhöz vezető út lezárása 100/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. június 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-i üléséről

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-i üléséről 383 Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-i üléséről Jelen vannak: Balogh Tibor Zoltán Hajzerné Oláh Ildikó Támba Borbála Szitár Emese Buzák Zsolt Lisovszki

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv rendkívüli, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. szeptember 15. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2009. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 13-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-12 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:...../2010. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án 17 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László, Dr.

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8294 Kapolcs,

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 187 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. november 8. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 188 Határozat 84/2012. (XI. 8.) Közös önkormányzati

Részletesebben

Borsod Abaúj Zemplén. megye SZENDRŐLÁD. község

Borsod Abaúj Zemplén. megye SZENDRŐLÁD. község Borsod Abaúj Zemplén megye SZENDRŐLÁD község 15/2013. számú Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyve Az ülés időpontja: 2013. június 12. Hozott határozatok

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. október 25. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E RENDELET száma 16/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 17/2011.(X.26.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. augusztus 27. napján 15:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 17. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 29-én 19:30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 30. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 13-ai rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 13-ai rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 13-ai rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 1-25 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. május 12-én megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2014. június 23. napján 14:50 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 20- án 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő kihelyezett nyilvános üléséről, a Napsugár Óvoda

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2015. október 19-én 14.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi ajánlatára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi ajánlatára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 2012. augusztus 22-én 17:20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 177-180 T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott.

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott. Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öregiskola

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 33-40/2014./ IV.29./ RENDELETEI 4-6/2014./ V.6./ N

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás)

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás) NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. szeptember 15-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-33 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 12-én 8,20 órakor kezdődött nyílt ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 12-én 8,20 órakor kezdődött nyílt ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 16/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 12-én 8,20 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

T á rg ysoroza t. Tisztelettel: Pálosi László polgármester

T á rg ysoroza t. Tisztelettel: Pálosi László polgármester Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (58-59) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a SZIB-ÉP

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013. 18/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. október 28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-5//2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi március hó 28-án, szerdán 13 óra 00 perces kezdettel a Községháza

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 13-án 8:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 13-án 8:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 13-án 8:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozata: 97-99 T á r g y s o r o z a t a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal - Pusztavám Pusztavám Község Önkormányzat

Részletesebben