Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről."

Átírás

1 1 Jegyzőkönyv rendkívüli, nyilvános üléséről. Időpont: szeptember 15. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester Lakatos János képviselő Szatzker Csaba képviselő Vadkerti Ferencné képviselő Zsobrákné Balogh Mária képviselő Tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Edit Csepiné Kelemen Mária körjegyző pénzügyi főelőadó Távol: 2 fő szavazati joggal 2 fő tanácskozási joggal

2 2 TARTALOMJEGYZÉK Az ülés megnyitása 1) Beszámoló Kincsesbánya Községi Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról 80/2011. (IX.15.) Kt. sz. határozat 2) A évi költségvetésről és gazdasági programról szóló 2/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása 14/2011. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet a évi költségvetésről és a gazdasági programról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 3) Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2007. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása 4) A Zengő Óvoda Egységes Óvoda-bölcsőde Napraforgó Tagóvoda tagintézmény-vezetőjének megbízása 81/2011. (IX.15.) Kt. sz. határozat 5) Területcsere a 445. hrsz-ú út kialakítása érdekében 82/2011. (IX.15.) Kt. sz. határozat 6) Schweighardt István és Dr. Schweighardt Zsanett elbirtoklási ügye 83/2011. (IX.15.) Kt. sz. határozat 7) Egei Tamás ingatlanvásárlási kérelme 84/2011. (IX.15.) Kt. sz. határozat 8) Egei Tamás kérelme Rendezési Terv módosítására 85/2011. (IX.15.) Kt. sz. határozat 9) Szatzker Csaba kérelme 10) Egyebek 86/2011. (IX.15.) Kt. sz. határozat

3 3 Az ülés megnyitása Bajkai János polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy a testület az ülést megtarthatja, határozatképes, mivel a szavazásra jogosult 7 képviselő közül a testületi ülés kezdetekor 5 fő megjelent. A jegyzőkönyvet Lakatos János képviselő hitelesíti. A polgármester kéri a testületet, foglaljon állást az előterjesztett napirendi javaslattal, valamint a hitelesítő személyével kapcsolatban. A képviselő-testület határozathozatal nélkül, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztett napirendet és a hitelesítő személyét. 1) Beszámoló Kincsesbánya Községi Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról Bajkai János polgármester: A beszámolót mindenki megkapta. Van-e hozzászólás? Lakatos János képviselő: A Pénzügyi Bizottság jónak találta, elfogadásra javasolja. Szatzker Csaba képviselő: A lakbérek nem csordogálnak. Négy bérlőből kettő fizet. Egy zárt ülésen elhangzott, hogy az egyik bérlő rendezi a tartozását. Ez nem történt meg. Tudom, hogy volt közben két lépés. Bajkai János polgármester: Háromszor fel kell szólítanunk Őket, csak akkor tud a testület hozni egy határozatot, hogy felbontja a bérleti szerződést, majd ezzel kell mennünk a végrehajtóhoz, hogy a kintlevőségünket is megkapjuk. Két felszólítás már kiment ebből, hamarosan küldjük a harmadikat is, mert ha nem veszik át, a harmadik értesítő után kell kikézbesítettnek tekinteni. Azt javaslom, ezt várjuk meg, utána léphetünk. Szatzker Csaba képviselő: Az adóból milyen kintlevőségeink vannak? Csepiné Kelemen Mária: Az nem túl sok. Amióta a végrehajtónak átadjuk az ügyeket, sokat javult a helyzet. Bajkai János polgármester: Leginkább a kommunális adóban és a különböző büntetésekből gyorshajtás stb.- van tartozás. Ha több hozzászólás nincs, akkor javaslom, szavazzunk. alábbi határozatot hozta:

4 4 80/2011. (IX.15.) Kt. számú az önkormányzat évi I. félévi gazdálkodásáról Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a az önkormányzat évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót e Ft bevétellel és e Ft kiadással a csatolt előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. Határidő: szeptember 15. 2) A évi költségvetésről és gazdasági programról szóló 2/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Bajkai János polgármester: A beszámolóhoz kell igazítani a költségvetési rendeletet. Kéri a hozzászólásokat. Lakatos János képviselő: A Pénzügyi Bizottság javasolja. jónak találta, elfogadásra alábbi rendeletet alkotta: 14/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről és a gazdasági programról szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve 3) Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2007. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása Kovács Edit körjegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy szeptember 1-től megszűnt a korábbi gázártámogatás, beleépült a lakásfenntartási támogatásba. Tájékoztatja a testületet az adatokról. A helyi rendelet-tervezetben szerepelnek a változtatások.

5 Bajkai János polgármester: Mennyit ad vissza az állam? 5 Kovács Edit körjegyző: A helyi rendelet alapján megállapított támogatásból semmit, a normatív támogatás esetén 90 %-ot. Bajkai János polgármester: Ezt miből fogjuk fizetni, ez nagyon sok pénz. Erre nincs forrásunk. Ezt jobban át kell gondolni, ezt a pénzt ki kell fizetnünk. Nem javaslom, hogy a normatíva felett adjunk. Tisztességtelennek tartom, hogy forrás nélkül iderakták. Kovács Edit körjegyző: Az eddigi szociális rendelet alapján határoztuk meg a feltételeket, mert az egyedülállóak kiesnek a lakásnagyság miatt. Csepiné Kelemen Mária: Megemelték az egy főre jutó jövedelem felső határát. Bajkai János polgármester: Az összeget kell akkor megváltoztatni. Kovács Edit körjegyző: Sem az egy főre jutó jövedelem határát sem az összeget nem lehet lefelé változtatni. A normatívánál kedvezőtlenebb feltétel nem állapítható meg. Zsobrákné Balogh Mária képviselő: Az egyedülállókon szerettünk volna segíteni, aki tényleg rászorul. A gázártámogatás megszűnésével mindenki bele fog esni, aki nem gázzal fűt az is. Bajkai János polgármester: A korábbi tapasztalatok alapján nézzük meg, hogy hány embert érint. Mindenkinek nem adhatunk. A kormány ránk ruházta mindenféle pénz nélkül. Kellemetlen helyzetbe kerülünk, mindenki ránk fog haragudni. Javaslom, a következő ülésre napoljuk el. Nézzük meg a finanszírozási hátteret. A képviselő-testület 5 igen szavazattal úgy döntött, hogy a rendelet elfogadását elnapolja, arról a Szociális Bizottság pénzügyi számításainak ismeretében dönt. 4) A Zengő Óvoda Egységes Óvoda-bölcsőde Napraforgó Tagóvoda tagintézmény-vezetőjének megbízása Bajkai János polgármester: Takácsné Guti Zsuzsannának lejárt a megbízatása. Az álláshelyet nem kell megpályáztatni. Az óvodavezető újra kinevezheti. A testületnek meg kell erősíteni a meghosszabbítást. Támogatja az 5 évre szóló kinevezést, kéri a képviselők hozzászólását. Kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

6 6 81/2011. (IX.15.) Kt. számú Takácsné Guti Zsuzsanna tagintézmény-vezetői megbízásának támogatásáról Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Takácsné Guti Zsuzsanna tagintézmény-vezetői megbízását a Zengő Óvoda Egységes Óvodabölcsőde Napraforgó Tagóvodánál további 5 évre, augusztus 31-ig. Határidő: azonnal 5) Területcsere a 445. hrsz-ú út kialakítása érdekében Bajkai János polgármester: Ahhoz, hogy az építésügyi hatóságnak ne kelljen bevonni a KÖFÉ-t az eljárásba, mivel még a régi vízbázis-védelmi szabályok vannak, csak 7 ingatlant érinthetünk. Ki kell alakítani ezt a közutat, amelybe Pinke László formátlan telke belelóg. Ahhoz hogy ezt az utat szabályozni tudjuk, ezt a területcserét véghez kell vinnünk. Ez neki sem rossz, mert nagyobb lesz az ingatlana. Ez a mi érdekünk, ezért nem illik pénzt kérni tőle a nagyobb területrészért. Szatzker Csaba képviselő: Ez teljesen rendben van így, de korábban a László Sanyiéknak volt gondja, amelyre az önkormányzat nem reagált érdemben. Mi van, ha mi akarunk tőlük szolgalmi jogot szerezni, és a későbbiekben Ők nem támogatnak minket? Beszélgetni kellene a tulajdonosokkal, össze kéne őket hívni, szinte mindenkit pozitívan érint az út. Bajkai János polgármester: A törvény a kisajátításra egy dolgot hagyott szabadon, a közút nyitását. De ezt nem mi intézzük, hanem az Kormányhivatal. Erre talán nem lesz szükség, mert az a területrész annyiban más, mert ez egy zsákutca is lehet. Csak az 1. és 2. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa jár előnytelenül. Ha az út kettészeli a telküket, csak egy kicsi területrészük marad. A többieknek akkora a telke, hogy akkor két önálló ingatlanuk lesz. A lépéseket meg kell tenni, hogy a kiosztás meg tudjon történni, építeni lehessen. Hogy az első blokk megnyitható legyen, a közutat ki kell alakítani. Ha ez megvalósul, ebben blokkban még kialakul 14 telek. De ez két lépcsőben történhet meg. Bajkai János polgármester: Először javasolja elfogadni a területcserét. A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a területcserét.

7 7 Bajkai János polgármester: Másodszor szavazzunk arról, hogy a csereingatlanok egyforma értéket képviselnek, tehát nem kerülnek pénzbe egyik félnek sem. A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot. alábbi határozatot hozta: 82/2011. (IX.15.) Kt. számú Területcsere a Kincsesbánya, 11. hrsz-ú ingatlan tulajdonosával Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az önkormányzat tulajdonát képező 438. hrsz-ú, 6636 m2 területű ingatlan egy részének, valamint a 11. hrsz-ú, 1028 m2 területű ingatlan tulajdonosa közötti területcserét oly módon, hogy a 11. hrsz-ú ingatlan átalakul 448. hrsz-ú, 1676 m2 területű ingatlanná a Geomontan Kft (8007 Székesfehérvár, Pf. 57.) 44/2011. sz. változási vázrajzának megfelelően. A képviselő-testület megállapítja, hogy a területcsere az önkormányzat érdekeit szolgálja, arra a 445. hrsz-ú út kialakítása miatt van szükség, ezért a 11. hrsz-ú ingatlan tulajdonosának átadásra kerülő 648 m2 többletterületért ellenszolgáltatásra nem tart igényt. A képviselő-testület a csereszerződés elkészítésével megbízza dr. Mráz Zoltán ügyvédet, és felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt a dokumentumok aláírására és a Földhivatalhoz történő benyújtására. Határidő: október 31. 6) Schweighardt István és Dr. Schweighardt Zsanett elbirtoklási ügye Bajkai János polgármester: Schweighardt István és dr. Schweighardt Zsanett egy elbirtoklási indítványt tettek. A kiküldött anyagban a változási vázrajzon és kivonatos térképen be van jelölve az elbirtokolni kívánt rész. Ez csak akkor jöhet létre, ha a testület ezt elismeri és elfogadja. Dr. Schweighardt Zsanett: Látjuk, hogy a jogszabályi környezet állandóan változik. Fenntartjuk ezt a szándékot, hogy majd megvásároljuk a fennmaradt területet. Részünkről már nem is elbirtoklásról van szó, mivel a jogelődünk már elbirtokolta ezt a részt ben bejegyezték az önkormányzat tulajdonjogát. Már 15 éve, július 22-én a mama elbirtokolta, tehát mi már a mama jogán öröklés jogcímén

8 8 szereztük az elbirtoklást. Tehát megtörtént az elbirtoklás, ezt legalizálni kell ügyvéd előtt. Elkészíttettük a változási vázrajzot, be is nyújtottuk. És majd meglátjuk, milyen ütemben kerül kialakításra a telek. Bajkai János polgármester: Két ütemben tudjuk meglépni. Először az elbirtoklás történik meg, be kell nyújtani egy kérelmet, hogy ha majd kialakításra kerül a terület, akkor megvásárolhatják a fennmaradó háromszögletű részt. Beszéltem az ügyvéddel, megcsinálja a papírokat. Javaslom, hogy az elbirtoklást a testület támogassa. Schweighardték pedig szándéknyilatkozattal erősítsék meg a területvételt. Dr. Schweighardt Zsanett: Mi telekkönyvön kívüli tulajdonosnak számítunk. hogy erre hivatkozni tudjunk, harmadik személy részére elidegeníteni tudjuk, átvezetésre kell kerülni az ingatlan-nyilvántartásban. A földhivatal csak deklarálja hogy megtörtént a tulajdonosváltozás. Szatzker Csaba képviselő: Idéz a levélből. A fiktív szabályozási terv mit jelent? Ez alapján adják ki az engedélyeket. Kovács Edit körjegyző: A tényleges telekalakítást külön terveztetni, engedélyeztetni szükséges. Bajkai János polgármester: Ez nem telekalakítási rajz. A telekalakítási terv az egy opció, hogy ezt végig kívánjuk vinni. A telekalakítás a földhivatalnál nincs átvezetve. Akkor lesz kialakított telek, ha a földmérő felméri, elkészíti a változási vázrajzot, a változási vázrajz alapján történik a telekkialakítás. Javaslom az elbirtoklás megállapítását. alábbi határozatot hozta: 83/2011. (IX.15.) Kt. számú a Kincsesbánya, belterület 439. hrsz-ú ingatlanból 477 m2 terület elbirtoklásáról Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Schweighardt István és Schweighardt Zsanett 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 26. sz. alatti lakosok által benyújtott kérelemben és a Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala Móri Körzeti Földhivatal által kiadott /2011. sz. telekalakítási engedélyben foglaltaknak megfelelően elismeri, hogy az önkormányzat tulajdonát képező, 439. hrsz-ú ingatlanból 477 m2 terület tulajdonjogára elbirtoklás jogcímén igényt tarthatnak. A tulajdonjog bejegyzéséhez szükséges okirat kiállításával a képviselő-testület dr. Mráz Zoltán ügyvédet bízza meg.

9 9 Határidő: szeptember 30. 7) Egei Tamás ingatlanvásárlási kérelme Bajkai János polgármester: Annyit tudunk a kérelmezőnek válaszolni, hogy eladható telek jelen pillanatban nincs, folyamatban van a telkek kialakítása, értesíteni fogjuk. Meg fogjuk hirdetni a telkeket. Hogy Ő akarja kiválasztani nem értem, mert szerintem úgy tud működni, hogy sorban adjuk el őket, hogy a közműveket ki tudja mindenki úgy alakítani, hogy a következő telektulajdonos rá tudjon kötni. Szatzker Csaba képviselő: Az Ács Ferenc telekeladásával kapcsolatban, nem úgy kell eljárnunk, mint akkor, egy koncepciót kell kialakítani. Csak úgy működhet. Ács Feri áron alul kapta meg mindenféle magyarázat nélkül. Jogsértés volt. Bajkai János polgármester: Nem áron alul adtuk el. A közművek kiépítése sokba kerül. Több érdeklődő volt, de vissza se jött, ahogy megtudta, hogy a közműveket neki kell kiépíteni. Szatzker Csaba képviselő: Kincsesieknek meg kell hirdetni. Kovács Edit körjegyző: Azt nem lehet megtenni, hogy csak kincsesieknek lehessen eladni. Lakatos János képviselő: Ne adjuk túl drágán. Építse ki a közműveket. Szatzker Csaba képviselő: Ha van koncepció, olcsón is lehet adni. Ácséknak drágábban kellett volna eladni. Az önkormányzatot anyagi kár érte. Zsobrákné Balogh Mária képviselő: Akkor ezeket a telkeket is olyan drágán adjuk el? Kovács Edit körjegyző: Dolgozzatok ki egy koncepciót! A következő ülésen külön téma lesz, amire célzol, a felmerült szabálytalanságokról. Akkorra várom a javaslatokat. Bajkai János polgármester: Ez a terület speciális előkészítést igényel, speciális alapozás szükséges. Nincs itt semmi, nem építünk ki semmit, nekik kell mindent megcsinálni. Szívem szerint egy forintot se kérnék érte. Szatzker Csaba képviselő: Nem azt mondtam, hogy milliókért kell eladni, hanem hogy az önkormányzatnak teljes nyilvánosság előtt kell működni, nyilvánosságra kell hozni a telekeladásokat. Az Ácséknak a területeladás titokban történt. A képviselő úgy kezdi a működését, hogy a törvényt betartja és betartatja, nem kellett volna megsértődni, hogy ezt a Kormányhivatal felé jeleztem. Ennek sem kellett volna

10 10 megtörténnie, ha mindenre válaszoltok nekem. A törvényességet be kell tartani. 0 forintért is el lehet adni a telkeket, csak legyenek tiszták a feltételek. Bajkai János polgármester: Most Egei Tamás kérelmét bíráljuk el, annyit teszünk, hogy értesítjük döntésünkről alábbi határozatot hozta: 84/2011. (IX.15.) Kt. számú Egei Tamás ingatlanvásárlási kérelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Egei Tamás ingatlanvásárlási kérelmét, és úgy dönt, hogy a telekalakítási vázrajzok elkészítését követően tér vissza annak tárgyalására. A változási vázrajz elkészítésével a Geomontan Kft-t (8007 Székesfehérvár, Pf. 57.) bízza meg. Határidő: folyamatos 8) Egei Tamás kérelme Rendezési Terv módosítására Bajkai János polgármester: Egy éve még lakossági aláírást gyűjtött tiltakozásként a szélmalom ellen, most Ő akar építeni. Akkor át kellett módosítani a rendezési tervet. A Fehérvár Építész Kft. rendszeresen módosítja a Rendezési Tervünket, amikor szükséges. Azt javaslom, mint a Platánnál. Először kérjünk egy árajánlatot, ha a Tamás ezt elfogadja írásban, akkor kötjük meg. Zsobrákné Balogh Mária képviselő: Milyen feltételek kellenek ehhez? Bajkai János polgármester: Ez egy szélerőmű park, kicsi szélmalmok, az önkormányzatnak nem kell engedélyezni. Vannak szakhatóságok. Ha nincs több hozzászólás, szavazzunk. alábbi határozatot hozta: 85/2011. (IX.15.) Kt. számú

11 11 Egei Tamás Rendezési Terv módosítási kérelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Egei Tamás kérelmét a rendezési terv módosítására vonatkozóan, melyben a tulajdonát képező, Kincsesbánya 3444, 3084, 3083, hrsz-ú ingatlanok mezőgazdasági területté (Má) átminősítését kéri. A képviselő-testület a kérelemben foglaltakat azzal a feltétellel támogatja, amennyiben kérelmező az átminősítés költségeit magára vállalja. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy kérjen árajánlatot a Fehérvár Építész Kft-től a rendezési terv módosítás elvégzésére vonatkozóan, az árajánlat birtokában szerezze be Egyei Tamás írásos nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a költségeket magára vállalja. Ezt követően dönt a munka megrendeléséről. Határidő: folyamatos 9) Szatzker Csaba kérelme Bajkai János polgármester: Szatkzer Csaba lemondott május 1. és julius 31. közötti tiszteletdíjáról, és kéri a Kincs, Kultúra Sport Egyesület támogatására átcsoportosítani az összeget. alábbi határozatot hozta: 86/2011. (IX.15.) Kt. számú a Kincs Kultúra Sport Szabadidős Egyesület támogatásáról Kincsesbánya Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Kincs Kultúra Sport Egyesület évi támogatását ,- forinttal megemeli a képviselői tiszteletdíjak és járulékai előirányzata terhére. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetés soron következő módosításának előterjesztése során vegye figyelembe. Határidő: folyamatos

12 12 10) Egyebek: Rideg László: Július hónapban bejelentettem, hogy a szomszédban az Alessio területén alumínium forgácsot olvasztanak, az egész területet belepi a füst. Targoncákkal randalíroznak éjszaka, dübörög a kazán, olyan hangosak, hogy nem lehet aludni. Telefonáltam a rendőrségre, azt mondták, a polgármesteri hivatalba jelentsem be. A jegyző asszony levele alapján kijöttek a móri önkormányzattól. Kiderült, hogy illegális a tevékenység. Többen megnézték, a rendőr, az önkormányzat, mégsem történt semmi változás. Szatzker Csaba képviselő: Azt gondolom, az önkormányzat is léphetne. Légszennyezés történik, a falu irányába száll a füst, minket is érint. Bajkai János polgármester: Már intézkedtünk. Bejelentettem, kijött a környezetvédelmi hatóság. Odamentünk, nem volt ott senki. Írásban közölték, hogy nem jutottak be a telephelyre, ezért lezárják az ügyet. Kéri a tájékoztatás elfogadását, amit természetesen nem fogadunk el. Amúgy bárki bejelentést tehet. Mi is megtesszük, természetesen. A rendőrnek is kötelessége kijönni a bejelentés alapján. Az a probléma, hogy mindenki lerázza az ügyet. Nagy Irén: Délelőtt elvagyunk, de délután 5-6 óra körül indul el a füstölés, dübörgés, kb. hajnali 3-ig tart. De még hétvégén is. Nem tudok kiteregetni, marja a füst a szemem és a torkom. Nem tudom, milyen összetételű a füst. Ha Ő egy illegális tevékenységet folytat, akkor még iparűzési adót sem fizet. Ha nyilvánosságra kerül az öntöde működése, akkor közmeghallgatás kell. Rideg László: Ha kijönnek a hatóságok, akkor a porfestő üzemet mutatják meg nekik, ami rendben van. De fel kell tüntetni az öntödének a helyrajzi számát, hogy azt nézzék meg! A Bartusné a móri jegyző képviselője azt mondta, hogy összekapcsolja a két ügyet, addig nem lesz engedély a porfestő üzemre, amíg nincs tisztázva, hogy a hulladékkal mi lesz, az öntöde nincs rendbe téve. Lakatos János képviselő: Milyen lehetősége van az önkormányzatnak, a jegyzőnek? Bajkai János polgármester: Semmilyen. Feljelentés tehetünk. A KÖFE elismerte, hogy övé a hatáskör, de mégsem tesznek semmit. Véleményünk szerint illegális tevékenység folyik. Írjuk meg a rendőrségnek, hogy intézkedjen, és értesítsék a KÖFÉT. Lakatos János képviselő: Ha nem lesz intézkedés, el kell menni a TV-hez. Rideg László: Nem akartuk kikerülni az önkormányzatot, de feljebb kell mennünk. Bajkai János polgármester: Nekünk se az olaszhoz, se hozzátok nincs közünk, az az érdekünk, hogy rendeződjön az ügy. Szatzker Csaba képviselő: A pénzügyi bizottsággal azt javasoljuk, hogy vonjuk vissza az Alessio Kft-től a környezetvédelmi díjat.

13 13 Bajkai János polgármester: Ezt majd a következő ülésen megtárgyaljuk. Most szavazzunk, hogy a levelet megírjuk a rendőrségnek. A képviselő-testület 5 igen szavazattal támogatta a feljelentést megtételét. Vadkerti Ferencné képviselő: Olyan kérdés merült fel, hogy mivel sok gyerek játszik az iskola játszóterén, padokat lehetne-e oda kitenni? Bajkai János polgármester: Minden pénz kérdése. Következő ülésre kérjetek árajánlatokat! Szatzker Csaba képviselő: Az óvodával szembeni telekről kirakták a kerítés mellett felvezető útra a köveket, ramatyot. Nem lehet felmenni a futópályára. Kovács Edit körjegyző: Tudunk róla, de a bizottság nem javasolt intézkedést. Szatker Csaba képviselő: Több terület van, amit rendbe kell tenni járdát a DRV nem csinálta meg, parlagfüves terület, óvodánál kidőlt kerítésoszlop, bányavágat. Megmutatja a fényképeket az ominózus területekről. Bajkai János polgármester: Megnézzük a területeket, a szeméttelepnél folyó rekultivációs munka folyamatáról tájékoztatást kérünk. Mivel több bejelentés és napirendi pont nem volt, a polgármester megköszöni a jelenlévők részvételét és bezárja a testületi ülést. kmf. Bajkai János polgármester Kovács Edit körjegyző Hitelesíti: Lakatos János képviselő

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2012. október 25. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről. Időpont: 2012. június 25. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv soros, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. október 24. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv nyilvános üléséről. Időpont: 2010. szeptember 13. Helyszín: Községi Önkormányzat 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester Báthory

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. november 29. Helyszín: Községi Önkormányzat 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/7/2015. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

Készült: 2 példányban. Példány. a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata

Készült: 2 példányban. Példány. a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata 93 6/2010.sz. Készült: 2 példányban. Példány Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 17-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata Napirend:

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 31-én 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 83/2012. (X. 31.) Nyugdíjas

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás)

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás) NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. szeptember 15-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N YV

J E G Y Z Ő K Ö N YV J E G Y Z Ő K Ö N YV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 7-én (hétfőn) 15.30 órai kezdettel tartott üléséről. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011. Iktatószám: 1011-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 31. napján 17:00 órakor, a Művelődési Ház kis tanácstermében (8123 Soponya, Petőfi S. u.

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-4/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-12 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2015. április 28-án 10 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről

Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) Az ülés időpontja: 2013. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. augusztus 29-én 15.00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott.

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott. Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öregiskola

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György polgármester Csonka Csaba képviselő Dr.Jaskó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 27. napján a Baki Körjegyzőség épületében (8945

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 725-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről 1-7/2007. (01. 29.) ÖK. sz. határozat 1/2007. (II. 9.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 16-án megtartott nyilvános testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 16-án megtartott nyilvános testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 16-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

J E G Y Z K Ö N Y V E

J E G Y Z K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL-TESTÜLET 2012. március 27. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 36/2012. (III.27.) önkormányzati határozat 37/2012. (III.27.) önkormányzati

Részletesebben

Határozatok: - 45/2014. (VIII. 31.) számú határozat: Monostorpályi, Domb utca 4. szám alatti ingatlan megvásárlása

Határozatok: - 45/2014. (VIII. 31.) számú határozat: Monostorpályi, Domb utca 4. szám alatti ingatlan megvásárlása Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 31-én megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 5-én a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 26-án megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. november 27-i üléséről Jelen vannak: 1./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Kárpáti Hajnalka képviselő 4./ dr. Milvius Lóránt képviselő

Részletesebben

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve 16/2011. 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. november 17-én 17.00 órakor, az Önkormányzat Hivatalában (3163 Szalmatercs, Kossuth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29-én megtartott üléséről.

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2013. 07. 10. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-27/2013. Jegyzőkönyv Inárcs

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szentiványi Jánosné óvodavezető

JEGYZŐKÖNYV. Szentiványi Jánosné óvodavezető JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. október 19-én a Latinovits Zoltán Művelődési Ház tanácskozó termében 16 órakor kezdődő nyilvános üléséről. Jelen vannak: Takács József polgármester Boór Miklós alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Rendeletek: 27/2011.(XII.14.) A települési szilárd-hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Gazdag

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 18/2013. (II.22.) számú képviselőtestületi. a 2013. február 22. (péntek) napján 7:30

JEGYZŐKÖNYV. 18/2013. (II.22.) számú képviselőtestületi. a 2013. február 22. (péntek) napján 7:30 Iktatószám: 364-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 22. napján 7:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Meghívottként van jelen: 1./ dr. Kiss Tamás jegyző 2./ Krúdy Péter iskola igazgató 3./ Zelena Zsolt közalk.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Meghívottként van jelen: 1./ dr. Kiss Tamás jegyző 2./ Krúdy Péter iskola igazgató 3./ Zelena Zsolt közalk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. január 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás Zsolt képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 29-én 19:30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. január 26-án (kedden) 17 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésről Az ülés helye: Kós Károly

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének.

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének. 387-6/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 22/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat a 2014. évi

Részletesebben

Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv

Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 19-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. augusztus 21-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. augusztus 21-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-10 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. augusztus 21-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 40/2014.(VIII.21.) határozata rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 06-án 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: CS-0095- /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt üléséről.

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 2016. május 27. napján megtartott

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2011. 04. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 70-18/2011. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendeletek: 12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat

Részletesebben

J E G Y Z K Ö N Y V. Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testületének 2005. január 31-én megtartott ülésérl.

J E G Y Z K Ö N Y V. Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testületének 2005. január 31-én megtartott ülésérl. J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testületének 2005. január 31-én megtartott ülésérl. Jelen vannak: A polgármester, a jegyz, a települési képviselk a mellékelt jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: ülésén 2008. november 26-án. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Kochnyák Sándor, Makovics Zoltán, Mihovné Srutek Gabriella, Nagy Péter, Szivek Péter,

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6456 Madaras, Báthori u. 1. Tel: 79/458-144 Fax: 79/458-084 phmadaras@enternet.hu 13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Madaras község Önkormányzatának

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2008. október 29-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Faragó József, Ballér József Lajosné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. 11/2007. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Gombkötő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. november 21-i rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Artai Balázs

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: M. /2013. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő-testülete../2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember hó 15. napján, 14 órakor tartott rendkívüli-testületi

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV HATÁROZATOK MUTATÓJA. 15/2015.(II.09.) számú határozat Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadása

2. sz. JEGYZŐKÖNYV HATÁROZATOK MUTATÓJA. 15/2015.(II.09.) számú határozat Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadása 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én megtartott soron kívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZATOK MUTATÓJA 15/2015.(II.09.) számú

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 23-án (Péntek) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 23-án (Péntek) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 23-án (Péntek) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának

Részletesebben

Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről.

Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Községi Képviselő-testület Egeralja Szám: 231-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház tetőterében, a Képviselő-testület

Részletesebben

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án 18 órától megtartott üléséről

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án 18 órától megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án 18 órától megtartott üléséről Helye: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Csontos Máté Zöldág János al Deli Jánosné képviselő

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről Tartalmazza: 193-204/2013.(IX.11.) számú határozatokat 17/2013.(IX.23.) rendeletet JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 22. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 658-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve Készült: 2009. november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán

Részletesebben

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről.

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Cselényi

Részletesebben

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester Polgármesteri Hivatal Ballószög ----------------------------- Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i üléséről N a p i r e n d 1. A 2013.

Részletesebben