Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv"

Átírás

1 Szám: 235-4/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

2 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8581 Bakonyjákó J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. Az ülés helye: Bakonyjákó Önkormányzat tanácsterem Az ülés típusa: Rendes. Jelen voltak: A./ Képviselő-testület tagjai: Takácsné Tompos Rita polgármester, Svasticsné Hegedüs Henriett alpolgármester, Gerdenics Gábor, Gulyás Dávid és ifj. Szilvási Zoltán képviselők. B./ Tanácskozási joggal résztvevők: - Kelemen László jegyző - Diós Nikoletta jkv. vezető A lakosság részéről nem jelent meg állampolgár. Takácsné Tompos Rita polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van. A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja Bakonyjákó Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása napirendi ponttal kiegészíteni. N a p i r e n d : T á r g y : E l ő a d ó : 1./ A települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segít- Kelemen László ségnyújtásról szóló önkormányzati rendelet módosítása jegyző 2./ Bakonyjákó Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Kelemen László Szabályzata módosítása jegyző 3./ Bakonyjákó, Úttörő utca elnevezésének megváltoztatása Takácsné Tompos Rita polgármester 4./ Rendőrkapitányság Pápa támogatása Takácsné Tompos Rita polgármester 5./ Vegyes ügyek Takácsné Tompos Rita polgármester Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a napirendre tett javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta és meghozta következő határozatát:

3 3 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az előterjesztésben szereplő napirendi pontok tárgyalását. Takácsné Tompos Rita polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a beszámolót. Javasolja a testületnek, hogy a beszámolót vegyék tudomásul. Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a jelentést a 62, 63, 64, 65, 66 és 67/2015.(II.12.) számú, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Takácsné Tompos Rita polgármester előterjesztésében elmondja, hogy átruházott hatáskörben nem született polgármesteri döntés. Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok tárgyalására. N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A : 1./ N a p i r e n d : A települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról szóló önkormányzati rendelet módosítása E l ő a d ó : Kelemen László jegyző (Írásbeli előterjesztés.) Kelemen László jegyző előterjesztésében részletesen ismerteti a rendelet-tervezethez készített előterjesztését és a rendelet-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. Takácsné Tompos Rita polgármester hozzászólásában elmondja, hogy a költségvetésben szociális célra 2 millió 623 ezer Ft került tervezésre, amit a MÁK előirányzott. Ezzel kapcsolatban teljesen őszintén el kell, hogy mondja, hogy nem lát most tisztán, mert nincs arról egy állásfoglalás, illetve nincs egy egységes kép, sem a jegyzők, sem a polgármesterek, illetve a pénzügyesek fejében arról, hogy ezt a pénzt hogyan és milyen típusú támogatásokra lehet majd felhasználni, és azt követően elszámolni. Jegyző úr szerint kell rendszeres támogatási lehetőséget biztosítani. Pápai önkormányzattól is ilyen információt kaptak. Csak a rendszeres támogatásokra, vagy azon kívül még bele tartozhat a temetési, illetve a szülési támogatás, vagy egyebek, amiket az önkormányzat meghatároz. Nem tudni, hogy a beiskolázási támogatás csak akkor számít, ha rendszeres formát adnak neki, családtámogatási jelleggel. Délután beszélt az egyik jegyző asszonnyal, s azt a tájékoztatást kapta, hogy az államkincstárral, illetve a törvényességgel egyeztetve, azt az információt kapták, hogy nem szükségesek a rendszeres támogatások. Mivel ellentétes információkat kaptak, többen különbözően értelmezik az elszámolható lehetőségeket, azt gondolja, hogy az államkincstárral és a nemzetgazdasági mi-

4 4 nisztériummal még egyeztetni kell majd, nehogy az történjen, hogy nem használják fel az erre nyújtott előirányzatot, és jövőre vissza kell majd fizetni. Azt javasolja, hogy azt a rendeletmódosítási formát fogadják el, amit a jegyző úr a pápai önkormányzattal egyeztetett információk alapján dolgozott ki. Más településekkel lehet egyeztetni és az ott elfogadott rendelet tartalmat figyelembe venni. Valószínű, hogy ez a mostani még nem a végleges forma lesz, így vissza kell rá majd térni. Meg kell nézni, hogy lakásfenntartási támogatásban eddig hányan részesültek, milyen összegben, és próbálni kalkulálni a további igényeket. Ez az év átmeneti, hiszen az előző határozatokban meghatározott időpontok folyamatosan futnak ki. Az erre kifizetett összegek állam által biztosított támogatásait az eddigieknek megfelelően kell visszaigényelni. Akik addig igénybe vették a lakásfenntartási támogatást, várhatóan új igényeket fognak benyújtani. Alaposan utána kell nézni, mi könyvelhető le a szociális támogatásokra nyújtott normatíva terhére. Például a nem rendszeres kifizetések bele fognak-e számítani és el fogják-e tudni őket számolni a zárszámadásnál. Svasticsné Hegedüs Henriett alpolgármester elmondja, hogy egyébként ebbe az összegbe a nyugdíjasok támogatása nem férhet bele? Válasz: Takácsné Tompos Rita polgármester válaszában elmondja, hogy ma kapott egy olyan tájékoztatást, hogy van, aki a nyugdíjasoknak is úgy ad támogatást, hogy beleveszi a rendeletbe, hogy természetbeni juttatást biztosít a nyugdíjasoknak évi egy alkalommal, akár utalvány formájában. A lényeg, hogy a rendeletben legyen szabályozva. Svasticsné Hegedüs Henriett alpolgármester elmondja, hogy a nyugdíjas est az év vége felé van, akkor már látni lehet, hogy mennyi szociális előirányzat maradt meg a keretből, mert akkor az önkormányzat talán többet tudna adni. Például a házi gondozáshoz is hozzájárulhatnának. Takácsné Tompos Rita polgármester hozzászólásában elmondja, hogy ezeket a kérdéseket tisztázni fogják. Vannak olyan kiadások, amik minden évben jelentkeznek, például a beiskolázási segély, nyugdíjasok részére csomag, házi segítségnyújtásnál a költségek és bevételek közötti hiány finanszírozása. Kérdés, beletartozhat-e például a közmunkások bérének finanszírozásánál az önkormányzat által vállalandó önrész, vagy az óvodai étkezési támogatás. Figyelni kell a könyvelést és visszatérni néhány hónap múlva, és ha szükséges, módosítani kell a rendeletet. Svasticsné Hegedüs Henriett alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy a közmunkánál se lehet tudni, hogy a munkaügy miként fogja majd finanszírozni, és hogy mekkora lesz az önrész, amit az önkormányzatnak kell majd bevállalni. Takácsné Tompos Rita polgármester elmondja, hogy így igaz, ezt pontosan nem tudják előre kalkulálni. Ez mindig a konkrét időszakban dől el, hogy a munkaügy hány embert enged foglalkoztatni, és annak mennyi a költsége. Javasolja, hogy részletesen nézzék át rendeletet. Gerdenics Gábor képviselő kérdezi, hogy ezt a ezer forint szociális előirányzatot eddig is így kapta az önkormányzat? Válasz:

5 5 Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy évre több előirányzatot kapott erre az ellátásra az önkormányzat, mert az állam a szociális ellátások szabályozását az önkormányzatokra bízta. Takácsné Tompos Rita polgármester elmondja, hogy míg eddig utólag igényelte vissza az önkormányzat az államtól a megvalósulás alapján a támogatást, most ez átalakult és az előirányzattal a zárszámadáskor kell elszámolni. Az újonnan megállapított ellátásokat pedig teljesen az önkormányzat fizeti. Gerdenics Gábor képviselő elmondja, hogy az önkormányzat bevétele nem nő, de kiadásokat sem kellene növelni, próbálják meg úgy megcsinálni, hogy az eddigi kiadások is beleférjenek. Takácsné Tompos Rita polgármester elmondja, ő is erre gondolt, hogy meg kell próbálni kiszámolni, hogy az eddigi kérelmezők közül várhatóan kik fognak beleférni az új rendeletben megadott támogatási feltételeknek. Gerdenics Gábor képviselő elmondja, hogy akkor nem egyértelmű, hogy belefér-e az önkormányzat a lebontott összegbe. Takácsné Tompos Rita polgármester elmondja, hogy ez a legnagyobb probléma, mert nem tudják, hogy milyen típusú támogatás az, amit elszámolhatnak, és mi az, amit nem. Ifj. Szilvási Zoltán képviselő elmondja, hogy így elég nehéz dönteni, mert úgyis változtatniuk kell majd. Takácsné Tompos Rita polgármester elmondja, hogy próbáljanak megszabni feltételeket és összegeket, az ő munkáját megkönnyítendő, és támadási felületet csökkentő szándékkal, hogy milyen összegekről fog ő átruházott hatáskörben dönteni. Gondol itt pl. a közgyógyellátásra, vagy lakhatási támogatásra. Érkezett olyan információ, hogy van olyan önkormányzat, ahol egységesen meg van adva, ki mennyit kap, jövedelemhatártól függetlenül, vagy sávokat állítottak fel. Ifj. Szilvási Zoltán képviselő elmondja, hogy ha jól érti, ezek a támogatások az önkormányzat hatáskörébe átkerültek és kaptak rá pénzt is. Svasticsné Hegedüs Henriett alpolgármester elmondja, hogy igen, de még nem világos teljesen, hogy mi az, ami elszámolható lesz. Ifj. Szilvási Zoltán képviselő kérdezi, hogy az elmúlt évben adott szociális támogatások a ,- forint alatt vannak, vagy felette? Válasz: Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy a rendszeres juttatások bőven alatta vannak.

6 6 Ifj. Szilvási Zoltán képviselő elmondja, hogy ő beépíthetőnek tartaná a nyugdíjas est alkalmával adott támogatást is, ha később szükséges. Ő nem változtatna a rendelet-tervezeten. Takácsné Tompos Rita polgármester kérdezi, hogy a jövedelem határokon? Válasz: Ifj. Szilvási Zoltán képviselő válaszában elmondja, hogy igen, mert szerinte kevesebb igénylő nem lesz, csak több. Takácsné Tompos Rita polgármester elmondja, hogy átlagosan fő lakásfenntartási támogatással számol. Kelemen László jegyző elmondja, hogy lépjenek vissza a rendelet-tervezet elejére. Csak az kaphat települési támogatást, akinek nincs igazolt jövedelme, aki regisztrált munkanélküli, és hozza a munkaügyi központtól az igazolást. Takácsné Tompos Rita polgármester elmondja, hogy regisztrált munkanélkülinek kell lennie, legyen benne a rendszerben. A rendkívüli települési támogatásnál olyan gondja van, hogy mit fog jelentős gyógyszer kiadásnak megítélni, vagy a kórházi kezelés mi lehet, itt jövedelmet nem figyelhetnek. Kelemen László jegyző elmondja, hogy rendkívüli települési támogatást jövedelemre tekintett nélkül biztosítani kell. Takácsné Tompos Rita polgármester elmondja, hogy differenciálni kell. Ifj. Szilvási Zoltán képviselő elmondja, hogy lehetne úgyis, ha jövedelme 20%-át gyógyszerre költi. Kelemen László jegyző elmondja, hogy minden feltételen végig lehetne menni. Svasticsné Hegedüs Henriett alpolgármester elmondja, hogy attól, hogy nincs jövedelme a kérelmezőnek, de vagyona lehet, akkor máshogy kell dönteni. Ifj. Szilvási Zoltán képviselő elmondja, hogy bíznak a polgármester asszony döntésében. Nem fognak tudni pontos összegeket előre meghatározni. Gerdenics Gábor képviselő elmondja, hogy akinek nincs jövedelme, az kap munkanélküli járadékot. Svasticsné Hegedüs Henriett alpolgármester elmondja, hogy nem minden esetben, csak egy év biztosított nap után jár a munkanélküli járadék. Takácsné Tompos Rita polgármester elmondja, hogy túl sok a nyitott kérdés, mi alapján tudja majd eldönteni, hogy a kritériumoknak ki felel meg. Mi számítson rendkívüli élethelyzetnek? Svasticsné Hegedüs Henriett alpolgármester elmondja, szerinte ezek a dolgok összefüggnek. Akinek nincs jövedelme, annak az élelmezése is veszélybe kerül, mert nem tudja, hogy meddig nem lesz mondjuk jövedelme. Maga a probléma, amit hoz magával, miből adódik.

7 7 Ifj. Szilvási Zoltán képviselő elmondja, hogy mivel kis faluban élnek, tudják a körülményeket, nem kell nagyon megbonyolítani. Gerdenics Gábor képviselő elmondja, hogy a kettes bekezdésnél lehetne egy például szót betenni. Ifj. Szilvási Zoltán képviselő elmondja, hogy a polgármesternél lesz a hatáskör, de a testület véleményét kikérheti. Kelemen László jegyző elmondja, hogy ha beteszik a például szót, akkor bármi lehet még ezen kívül, ez meghatározhatatlan lenne. Takácsné Tompos Rita polgármester elmondja, hogy azt szeretné, hogy el tudja dönteni, mire hivatkozzon a döntésében. Svasticsné Hegedüs Henriett alpolgármester elmondja, hogy ezt így folyamatában kell majd nézni. Takácsné Tompos Rita polgármester kérdezi, hogy tegyenek-e be maximumot a támogatás összegénél, vagy maradjon úgy, ahogy a tervezetben van? Válasz: Ifj. Szilvási Zoltán képviselő válaszában elmondja, azt javasolja, hagyják meg a rendelettervezetben szereplő szabályozást. Takácsné Tompos Rita polgármester elmondja, hogy eddig sem határozták meg az összegeket, ezek általában 10 ezer forint alatti összegek, betegségnél szoktak több támogatást adni. Svasticsné Hegedüs Henriett alpolgármester elmondja, hogy a szociális tűzifa önrészt is be lehetne építeni a rendeletbe. Gerdenics Gábor képviselő elmondja, hogy ha több pénz van szociális célra, - a falut, mint tudják, főleg idősek lakják - lehetne egy olyan támogatás is, ami a fiatalok letelepedését segíti elő, hogy többen vállaljanak gyereket. Nem biztos, hogy a közgyógyellátási támogatást emelné meg, hanem akár a felsőoktatásban tanulókat támogatná még. Szülési támogatásba sem tenne összeghatárt. Lehetne havonta is akár, akkor rendszeressé válna, s elszámolható lesz rögtön. Takácsné Tompos Rita polgármester elmondja, hogy a szülési és temetési támogatás eddigi feltételein nem változtattak. Ha lesz információ arról, hogy mi számolható el a ezer forint terhére, akkor átdolgozhatják, amit kell. Kelemen László jegyző elmondja, hogy temetési települési támogatásnál, a 8. (2) bekezdésénél van egy hiba a tervezetben, amit a polgármester asszony vett észre: a de elérheti ennek 100 %-át kifejezés nem kell, mivel az alpontokban behatárolódnak az összegek. A 8/A. - ban a tilalom is belekerült a rendelet-tervezetbe. Takácsné Tompos Rita polgármester kérdezi, hogy közgyógyellátásnál határoznak-e meg maximum összeget, vagy nem?

8 8 Svasticsné Hegedüs Henriett alpolgármester elmondja, hogy úgy emlékszik, hogy 7.000,- Ft-ra volt maximalizálva. Kelemen László jegyző elmondja, hogy az egészségbiztosítási pénztár által elismert gyógyszerekre nyújt közgyógyellátást az állam, az önkormányzati rendelet mindegyik gyógyszerre vonatkozik, ami vényköteles. Takácsné Tompos Rita polgármester kérdezi, milyen támpontokat határozzanak meg, hogy kinek mennyi támogatás ítélhető meg? Válasz: Svasticsné Hegedüs Henriett alpolgármester válaszában elmondja, hogy meg kell nézni a kérelmező jövedelmét, és azt, hogy mennyi a gyógyszerköltsége egy hónapra. A vagyon és jövedelem nyilatkozat alapján kell eldönteni. Az idősek nagy részének elég magas a gyógyszerköltsége. Kelemen László jegyző elmondja, hogy korábban csak jogosultságot állapítottunk meg, magasabb szinten volt szabályozva, és egy évre kapott igazolványt a kérelmező, az önkormányzat pedig visszaigényelte az államtól a költség 70 %-át. Svasticsné Hegedüs Henriett alpolgármester kérdezi, hogy nem is volt összeg megállapítva? Válasz: Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy felsőbb szinten szabályozták, hogy mennyit kell fizetni a közgyógyellátási igazolványért. Havonta kiválthatta rá a beteg a megengedett gyógyszereit, és egy éves gyógyszerkeretet, ami általában 6.000,-Ft volt. Most az önkormányzatnak azt kellene támogatnia, ami az alanyi és normatív ellátásba nem fér bele. Takácsné Tompos Rita polgármester elmondja, hogy a tervezetben leírt 2.850,-Ft havi gyógyszerköltsége szerinte nagyon sok embernek van. Két meghatározó dolog kerül szabályozásra a rendelet tervezetben: az egy főre eső jövedelem, és a havi gyógyszerköltség, amit az előbb említett. Akinél ezek a feltételek fennállnak, annak megállapíthatja a támogatást. Svasticsné Hegedüs Henriett alpolgármester elmondja, hogy egy évre kerül megállapításra a támogatás, az orvos fog igazolást kiadni arról, hogy rendszeresen kell a betegnek gyógyszert szednie. Ifj. Szilvási Zoltán képviselő elmondja, hogy szerinte jó a rendelet-tervezetben a szabályozás, ne változtassanak rajta. Svasticsné Hegedűs Henriett alpolgármester kérdezi, hogy hányan vették ezt az ellátást igénybe? Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy nem sokan, mert magas volt a jövedelem korlát.

9 9 Takácsné Tompos Rita polgármester elmondja, hogy az az igazság, hogy akinek erre szüksége van, az az idősebb korosztály, valószínű, hogy a jövedelmük magasabb lesz, mint amit a rendeletben meghatároznak. Ifj. Szilvási Zoltán képviselő szerint nincs ezzel semmi gond, mert aki jövedelmét tekintve nem fér bele, az a rendkívüli települési támogatásra be tudja adni a kérelmét. Takácsné Tompos Rita polgármester javasolja, hogy maradjon 2 ezer forint a legkisebb összeg, de maximumot ne határozzanak meg. Szerinte térjenek rá a lakhatási települési támogatás feltételeire. Kérdezi, hogy itt legyen-e egységes jövedelemkorlát, esetleg sávos besorolást alkalmazzanak, vagy emeljenek az egy főre eső jövedelem korláton? Véleménye szerint a 130 % ,-Ft, illetve a 160 % Ft jövedelemkorlát nagyon alacsony. Akik eddig igényeltek, azok közül többen nagyobb jövedelemmel rendelkeznek. Sokan lesznek, akik ki fognak így esni az ellátásból, mert a törvényi jövedelemkorlát ,-Ft volt, ami az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-a. Kelemen László jegyző elmondja, hogy a 130 % nagyon alacsony egy családos kérelmezőnek. Ifj. Szilvási Zoltán képviselő véleménye szerint ne legyen meghatározva a támogatás felső határa. Ha nem 250 % marad a jövedelemkorlát, akkor sokan kiesnek a támogatásból. Takácsné Tompos Rita polgármester elmondja, hogy a jövedelemkorlát akár egységesen az ÖNYLÖ 250 % -a is lehetne. Svasticsné Hegedüs Henriett alpolgármester javasolja, hogy maradjanak a 250 %-nál egységesen, akkor mindenki bent maradhat az ellátásban. Kelemen László jegyző elmondja, hogy a kérelmezőknek meg kell felelni egy 20 %-os rezsi költség feltételnek is. Gerdenics Gábor képviselő elmondja, hogy annyi rezsije mindenkinek van. Takácsné Tompos Rita polgármester elmondja, hogy szerinte nem mindenkinek könnyű bizonyítani számlákkal, hogy az összjövedelem 20% át rezsire fordította, például fatüzeléses ingatlannál. Eddig is kellettek a számlák és a 20%? Válasz: Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy eddig a törvényben meghatározott képlet alapján kapták a lakhatási támogatást a kérelmezők, de számlákat akkor is kellett kérelmükhöz csatolni. Svasticsné Hegedűs Henriett alpolgármester elmondja, hogy ha kiveszik a számlákat, akkor lényeg elveszik. Kelemen László jegyző elmondja, hogy a lakástörlesztő részlet is beleszámít a rezsiköltségbe.

10 10 Svasticsné Hegedüs Henriett alpolgármester elmondja, hogy akkor mindenki tudja produkálni a 20 % rezsiköltséget. Gulyás Dávid képviselő javasolja, hogy amíg nem látják a végét, maradjon így. Takácsné Tompos Rita polgármester elmondja, hogy vannak olyan kérelmezők, akik be sem tudják adni a kérelmüket, amíg a régi ki nem fut, így nem tudják megtapasztalni, hogy jó e ez a szabályozás így. Később vissza kell majd térni erre. Gerdenics Gábor képviselő elmondja, hogy emeljék fel 250 %-ra egységesen a jövedelem korlátot, és ha látják, hogy még van pénz, akkor módosítanak, és többet adnak. Javasolja, hogy december 31-ig legyen az ellátás megállapítva. Így jobban tudnának tervezni. Kelemen László jegyző elmondja, hogy az nem jó, mert a kérelmezők nem egyenlő számú hónapra kapnák a támogatást. Svasticsné Hegedüs Henriett alpolgármester elmondja, hogy egy évre kell megállapítani. Ifj. Szilvási Zoltán képviselő elmondja, hogy maradjon így, és ki kell deríteni, hogy mire lehet még a normatívát fordítani. Takácsné Tompos Rita polgármester javasolja a testületnek, hogy az elhangzott módosításokkal fogadják el a rendelet-tervezetet. Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 4/2015.(III.27.) Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete, a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról szóló, 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról: A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 2./ N a p i r e n d : Bakonyjákó Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása E l ő a d ó : Kelemen László jegyző (Írásbeli előterjesztés.) Kelemen László jegyző előterjesztésében részletesen ismerteti a rendelet-tervezethez készített előterjesztését és a rendelet-tervezetet, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak. Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét:

11 11 5/2015.(III.27.) Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete, Bakonyjákó Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata módosításáról: A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 3./ N a p i r e n d : Bakonyjákó, Úttörő utca elnevezésének megváltoztatása E l ő a d ó : Takácsné Tompos Rita polgármester (Szóbeli előterjesztés.) Takácsné Tompos Rita polgármester részletesen ismerteti a törvényességi felhívást. Elmondja, hogy a Képviselő-testület a házszámozásról, a házszám, a helyrajzi szám megjelölésének módjáról, valamint az utcaelnevezés szabályairól szóló 6/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelete 3. (3) bekezdése szerint Az utcanév felvételéről, illetve megváltoztatásáról a Képviselő-testület határozattal dönt. Az MTA állásfoglalása, ami a honlapon hozzáférhető, egyértelműen fogalmaz, hogy mit takar maga az Úttörő utca elnevezés. Kérdés az, hogy utca nevét illetően ők döntsenek-e ma. Szerinte szerencsés lenne a lakosokkal egyeztetni, milyen javaslatuk van. Korábban elhangzott, hogy a testület nem ért egyet azzal, hogy ez az elnevezés az önkényuralmi rendszerhez köthető, hanem egy témában végzett úttörő tevékenységhez. A felhívás szerint március 15-ig dönteni kell. Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. Svasticsné Hegedüs Henriett alpolgármester elmondja, hogy az állásfoglalás egyértelműen fogalmaz közterület elnevezés esetén. Ifj. Szilvási Zoltán képviselő elmondja, hogy szerinte nincs értelme húzni, halasztani, új nevet kell adni az utcának. Takácsné Tompos Rita polgármester kérdezi, hogy van esetleg ötlet is? Ifj. Szilvási Zoltán képviselő elmondja, hogy egy hónap múlva sem lesz olyan ötlet, amivel mindenki egyetért. Svasticsné Hegedüs Henriett alpolgármester elmondja, hogy ő készült, azt a javaslatot szeretné tenni, hogy nevezzék el Sport utcának, mert a sport az mindig sportot jelent majd. Sportpályára vezet az út amúgy is. Ha kell nevet adni, akkor meg kell tenni. Gulyás Dávid képviselő elmondja, hogy az érintettségét bejelenti. Az Úttörő utcában lakik, ő nem szeretne most dönteni. Takácsné Tompos Rita polgármester elmondja, hogy a lakosokkal egyeztetve azt látja, hogy nem csak az eddigi névhez ragaszkodnak, hanem a felmerülő költségeket is megemlítették. Ez attól függ, kinek milyen okmánya van. Lehet, hogy csak a lakcímkártyát kell megváltoztatni, vagy a tulajdoni lapon is át kell vezettetni? Válasz: Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy a hivatal megküldi a testületi döntést a földhivatalnak, és az okmányirodának is.

12 12 Ifj. Szilvási Zoltán képviselő elmondja, hogy lakosoknak is ki kell küldeni, hogy a névváltoztatás törvényességi felhívásra történt. Svasticsné Hegedüs Henriett alpolgármester elmondja, hogy az okmányiroda információja szerint csak akkor kell a cseréért fizetni, ha az illető elveszti a kártyát. Takácsné Tompos Rita polgármester elmondja, hogy a térkép szerint a régi neve az utcának Sarok utca volt. Voltak más régi utca elnevezések is a faluban, Somogyi utca, Hőgyész utca, de a Sport utca elnevezés tetszik neki. Érkezett lakosoktól Malom utca, vagy Jókai utca elnevezési javaslat is. Svasticsné Hegedüs Henriett alpolgármester elmondja, hogy lehetne Fenyves utca, vagy Fenyves köz is. Javasolja, hogy a döntés megszületését követően, a határozat alapján fogják össze az ügyintézést az okmányirodában. Takácsné Tompos Rita polgármester elmondja, hogy az utca névtáblát majd ki kell cserélni, az nem lesz nagy költség. Gerdenics Gábor képviselő kérdezi, hogy lehet esetleg erről valami okirat a levéltárban, hogy régen kiről nevezték el az utcát? Meg kell írni a lakosoknak, hogy miért történt az utca átnevezése. Takácsné Tompos Rita polgármester elmondja, hogy levélben értesítik a lakosokat a döntésről, tájékoztatatást adnak az átnevezés szükségességéről, illetve arról, hogy a hivatal segít az új lakcímkártya elintézésében, hogy ne a lakosoknak kelljen szaladgálni. Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 68/2015.(III.12.) Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bek. 3. pontjában, valamint a házszámozásról, a házszám, a helyrajzi szám megjelölésének módjáról, valamint az utcaelnevezés szabályairól szóló 6/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelete 3. (3) bekezdése felhatalmazása alapján, a Bakonyjákó Úttörő utca nevét Sport utcára változtatja meg. Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s az utcanév-változás lakcímnyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjanak. Határidő: április 15. Felelős: Takácsné Tompos Rita polgármester Kelemen László jegyző 4./ N a p i r e n d : Rendőrkapitányság Pápa támogatása E l ő a d ó : Takácsné Tompos Rita polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

13 13 Takácsné Tompos Rita polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a kérelmet, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A tavalyi támogatást a körzeti megbízottak szolgálati gépjárműve normán felüli üzemanyag finanszírozására használták fel. A költségvetésbe betervezésre kerül minden évben a támogatás, 60 ezer forinttal szokták támogatni a rendőrkapitányságot. A döntés meghozatala után a megállapodást aláírják. Mivel ezzel az összeggel számoltak a költségvetés tervezéskor, javasolja, hogy az idei évben is támogassák őket. Felhatalmazást kér a támogatási megállapodás aláírására Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 69/2015.(III.12.) Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rendőrkapitányság Pápa részére, költségvetése terhére, - a körzeti megbízottak szolgálati gépjárműve normán felüli üzemanyag finanszírozására ,-Ft támogatást állapít meg. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására. Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. Határidő: április 15. Felelős: Takácsné Tompos Rita polgármester Kelemen László jegyző 5./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek E l ő a d ó : Takácsné Tompos Rita polgármester (Írásbeli előterjesztés.) a) A Medicopter Alapítvány támogatási kérelme Takácsné Tompos Rita polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Medicopter Alapítvány kérelmét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy az alapítvány szinte minden évben megkeresi az önkormányzatot, s minden évben szoktak támogatást adni 5 ezer forint összegben. Javasolja az önkormányzat forrásátadás rendeletének és a kérelemnek megfelelően meghatározni a következőket: - A forrás felhasználásának célja: a Lifepack defibrillátor monitor rendszer beszerzése támogatása - A forrás felhasználásának feltétele: a célnak való megfelelés. - A forrás felhasználásának határideje: december A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással. - A pénzügyi elszámolás módját, határidejét: számlamásolattal és szöveges beszámolóval, december 15-ig. - A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást december 31- ig Bakonyjákó Község Önkormányzat költségvetési számlájára visszafizetni. Kéri a jelen lévőket, hogy mondják el véleményüket. Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja.

14 14 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 70/2015.(III.12.) Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Medicopter Alapítvány (1113 Budapest, Karolina út 65.) részére költségvetése terhére 5.000,-Ft támogatást állapít meg. - A forrás felhasználásának célja: a Lifepack defibrillátor monitor rendszer beszerzése támogatása - A forrás felhasználásának feltétele: a célnak való megfelelés. - A forrás felhasználásának határideje: december A támogatás pénzügyi teljesítése: átutalással. - A pénzügyi elszámolás módját, határidejét: számlamásolattal és szöveges beszámolóval, december 15-ig. - A nem cél szerinti felhasználás, vagy a támogatási megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének esetén a támogatott köteles a támogatást december 31-ig Bakonyjákó Község Önkormányzat költségvetési számlájára visszafizetni. Utasítja a tisztségviselőket, hogy a támogatási megállapodás megkötéséről, és a határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. Határidő: április 15. Felelős: Takácsné Tompos Rita polgármester Kelemen László jegyző b) Megállapodás módosítási kérelem Takácsné Tompos Rita polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Bakonyjákó Ifjúsági Tánccsoport vezetője kérelmét, melynek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. A tánccsoportnak tavaly megállapított az önkormányzat 20 ezer Ft támogatást, és meghatározták ennek az összegnek a felhasználási és elszámolási határidejét. Mivel a megállapodás aláírása az év vége felé történt, és különösebb kiadásai, illetve fellépése nem volt a csoportnak az év végén, ezért kérték a felhasználási és elszámolási határidő módosítását, hogy év végig elszámolhassanak róla. Kéri a jelen lévőket, hogy mondják el véleményüket. Ifj. Szilvási Zoltán képviselő hozzászólásában elmondja, hogy célszerűbb lenne a civil szervezetek támogatását a jövőben az év elején megállapítani, hogy ne legyenek ilyen elszámolási gondjaik. Takácsné Tompos Rita polgármester egyetért az előtte szóló képviselő véleményével. Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 71/2015.(III.12.) Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonyjákó Ifjúsági Tánccsoporttal (8581 Bakonyjákó, Rákóczi tér 9.) kötött, november 13.

15 15 napján kelt megállapodás 4.) pontja b) és d) alpontjaiba és 5.) pontjába foglalt határidőket december 31. -re módosítja. Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. Határidő: március 31. Felelős: Takácsné Tompos Rita polgármester Kelemen László jegyző c) Iskola épület fenntartásának elszámolása Takácsné Tompos Rita polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti az iskolaépület bevételeinek és kiadásainak elszámolását. Elmondja, hogy minden évben leülnek a többi tulajdonos önkormányzat polgármestereivel az iskolaépület kapcsán egy elszámolást készíteni, hiszen a számlák Bakonyjákó községhez érkeznek be, illetve a tavalyi évben még a bérbe adott iskola részre vonatkozó bérleti díj is Bakonyjákó Község Önkormányzatához futott be. Ezeket az összegeket részletesen feltüntette mindegyik közmű szolgáltatatóra vonatkozóan az elszámolásban. Úgy szokták csinálni, hogy az elszámolást minden érintett testület átnézi és elfogadja. Ha elfogadta, akkor pedig átteszi Bakonyjákó Község Önkormányzatához a megfelelő összeget, vagy a különbözetet, vagy ha Bakonyjákónak van visszafizetési kötelezettsége, akkor annak az önkormányzat is eleget tesz. Várhatóan ez az összeg a gáz költség vonalon majd csökkeni fog, egyeztet az EON-nal kapacitáscsökkentés miatt, így az alapdíj lényegesen csökkenne. Mindhárom tulajdonos nyilatkozata kell arról, hogy kapacitáscsökkentést kérnek. Hétfőn ülnek le a polgármester kollégákkal, hogy esetleg van e valami ötletük az iskolaépület hasznosításával kapcsolatban. A bevételek és költségek a tulajdonjog arányában vannak felosztva. Javasolja az elszámolás elfogadását. Kéri a jelen lévőket, hogy mondják el véleményüket. Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 72/2015.(III.12.) Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a volt Bakonyjákó Általános Iskola épületének évi bevételei és kiadásai elszámolását elfogadja. Az elszámolás a határozat mellékletét képezi. Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. Határidő: március 31. Felelős: Takácsné Tompos Rita polgármester Kelemen László jegyző d) Könyvtári nyitva tartás Takácsné Tompos Rita polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a Veszprém Megyei Eötvös Károly Megyei Könyvtár 13/72/2015. számú levelét. Elmondja, hogy a kulturális feladatokra kapott normatívát csak akkor tudják jogszerűen felhasználni, ha az előírások szerint legalább egy nap szombaton, vagy vasárnap van nyitva a könyvtár, egy alkalommal egy héten. Az ,- Ft-os támogatás 15 %-át infrastruktúra-fejlesztésre kell felhasználni. Nem csak a könyvtárra, hanem közművelődési feladatokra kell majd fordítani. Meg kell határozni egy új nyitva tartást. Javasolja, hogy csütörtökön óráig, szombaton pedig óráig legyen nyitva a könyvtár.

16 16 Kéri a jelen lévőket, hogy mondják el véleményüket. Ifj. Szilvási Zoltán képviselő hozzászólásában elmondja, hogy infrastruktúra fejlesztést már tavaly is hajtott végre az önkormányzat. Takácsné Tompos Rita polgármester a hozzászólásra reagálva elmondja, hogy igen, csak nem a évi előirányzatból. Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 73/2015.(III.12.) Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bakonyjákó Községi Könyvtár nyitva tartását március 15-től a következő szerint határozza meg: csütörtök: óráig, szombat: óráig. Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. Határidő: Azonnal. Felelős: Takácsné Tompos Rita polgármester Kelemen László jegyző e) Közvilágítási lámpa felszerelése Takácsné Tompos Rita polgármester előterjesztésében elmondja, érkezett egy kérelem a Fűzfa utcából, hogy szeretne az egyik lakos egy lámpát felszereltetni a legutolsó ház előtti oszlopra. Volt kint a helyszínen, Gerdenics Gábor képviselő társa is megnézte. Az utca eleje elég világos, két lámpa van még az utcában. Nyilván minden ház elé nem tudnak lámpát feltenni és nem is ez a cél, csak oda, ahol indokolt, például a közlekedés biztonsága szempontjából. Ő nem tartja indokoltnak a kérelmet. Az utca végét valamelyest megvilágítja az előző oszlopra szerelt lámpa. Egy ilyen lámpatest költsége nagyjából bruttó ezer Ft lenne. Kéri a jelen lévőket, hogy mondják el véleményüket. Gerdenics Gábor képviselő úgy gondolja, hogy másik utcákban is vannak ugyanolyan sötét részek. Sok helyen minden második oszlopon van lámpatest. Takácsné Tompos Rita polgármester elmondja, hogy valószínűleg biztonsági okokból kérte ezt a kérelmező az önkormányzattól. Gerdenics Gábor képviselő elmondja, hogy nem tartja indokoltnak a lámpa felszerelését. Ifj. Szilvási Zoltán képviselő javasolja a határozatba foglalni, hogy amennyiben az utca bővítésre kerül, akkor a testület a közvilágítás bővítést újra tárgyalja. Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:

17 17 74/2015.(III.12.) Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Klespitz Tímea Bakonyjákó, Fűzfa u. 5. szám előtti villanyoszlopra, közvilágítási lámpa felszerelésére vonatkozó kérelmét nem tartja indokoltnak. A Fűzfa utcában újabb lakóépületek építését követően a Képviselő-testület újból megvizsgálja a közvilágítás bővítésének szükségességét. Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. Határidő: március 31. Felelős: Takácsné Tompos Rita polgármester Kelemen László jegyző f) Polgármesteri tájékoztató Takácsné Tompos Rita polgármester részletesen ismerteti Pápa Város Polgármestere Bírósági ülnökök választása tárgyában kiküldött levelét. A tájékoztatót kihelyezik majd a hirdetőtáblára. Elmondja, hogy Óvoda épület fejlesztésével kapcsolatban már említette, az elnyert pályázattal kapcsolatban az merült fel, hogy az Adászteveli Önkormányzatnak kell e közbeszerzést lefolytatnia, mert ő a nyertes pályázó. Többek között ellentmondásos információk érkeztek, ezért a jegyző úr két helyről kért állásfoglalást, a Miniszterelnökségtől és a Közbeszerzési Hatóságtól. Kéri a jegyző urat, ismertesse a válaszokat. Kelemen László jegyző ismerteti a Miniszterelnökség és a Közbeszerzési Hatóság válaszleveleit. Takácsné Tompos Rita polgármester elmondja, hogy fenntartásai vannak a válaszokkal kapcsolatban. Az egyik levél szerint van olyan szempont, ami miatt szükséges a közbeszerzés lefolytatása, majd utána másik szempont szerint nem. A közbeszerzési hatóság szerint nem kell közbeszerzést lefolytatni, mivel műszakilag nem tekinthetők az épületek egy egységnek, kivéve, ha nincs egyéb szerződés. A levelek leírják, hogy mégis a kedvezményezett felelőssége, hogy ezt eldöntse. A közbeszerzési szakember, akivel ő beszélt, azt mondta, nem csak a tárgyi, hanem alanyi vonalon is meg kell vizsgálni a körülményeket, vagyis ha egy kedvezményezett van, aki elszámol az összeggel, jelen esetben Adásztevel, akkor szükséges közbeszerzést lebonyolítani. Egyeztetve a polgármester kollégákkal, a közbeszerzési hatóság állásfoglalására alapoznak, így minden érintett önkormányzat kezdheti az ajánlatokat beszerezni. Kéri a jelen lévőket, hogy mondják el véleményüket. Kelemen László jegyző elmondja, hogy BM a Miniszterelnökséghez irányította a hivatalt a közbeszerzéssel kapcsolatos állásfoglalás vonatkozásában, s ezzel párhuzamosan a Közbeszerzési hatóság véleményét is megkérték. Homokbödöge Község Önkormányzata már elkezdte az eszközbeszerzése ajánlatainak megkérését. Takácsné Tompos Rita polgármester elmondja, hogy akkor bele fognak férni a 3 hónapos projekt elindítási határidőbe. Az egész bakonyjákói munkára egy cégtől volt árajánlatuk a pályázat beadásakor, de külön fog kérni árajánlatokat, a különböző munkákra.

18 18 Takácsné Tompos Rita polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése, vagy bejelentése? Takácsné Tompos Rita polgármester - mivel hozzászólás nem volt - megköszöni a jelenlévőknek az aktív közreműködést, s a nyílt testületi ülést 19 óra 53 perckor bezárja. Kmf. Takácsné Tompos Rita polgármester Kelemen László jegyző

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160-13/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. április 27-én (szerdán) 09 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 9 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel

Részletesebben

Szám: 234/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 20. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Adásztevel Község Önkormányzat

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 113-2/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. február 15- én /hétfőn/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan.

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. J E GYZŐ KÖNYV Készült Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 26-án 14.00 órakor, a hivatalban tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Fekete Csaba alpolgármester Havanecz

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/5/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án délután

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 197/2011. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-9/2008./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. 1 Ikt. szám: 1/1240-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Balogh Balázs Markó Péter

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 10. napján

Részletesebben

Apaj Község Polgármesteri Hivatal 2345. Apaj, Fő tér 2. Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott rendkívüli üléséről 115/2007.(VIII.30.) 116/2007.(VIII.30.)

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 108/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám:D/ 20-7 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 28 -án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 233-11/2015. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 27. napján 9 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18. napján 8 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8. napján (hétfő) 14,30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv rendkívüli, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. szeptember 15. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:...../2010. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án 17 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

Szám: 110-6/2015. UGOD. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 110-6/2015. UGOD. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 110-6/2015. UGOD Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8564 Ugod, Kossuth u. 32. Szám:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. dr. Papp Botond Eörs Vidáné Wéber Adrienn

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. dr. Papp Botond Eörs Vidáné Wéber Adrienn J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2010. november 29-i rendkívüli üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

Szám: 334-3/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-3/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-3/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 12. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 14 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. 7/2010. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak: Jelen volt továbbá:

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-15/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 5-én a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/51/7/2015.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 39/2015. (V.27.) sz. Képviselőtestületi Határozat 40/2015.

Részletesebben

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 6/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28. napján megtartott rendes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága

Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Készült: Jelen vannak: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2011. március 16-i ülésén a Polgármesteri tárgyaló hivatali helyiségében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 24/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-68 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét 2011. október 27-i ülése 317 KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2011. T A R T A L M A Z Z A Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 2016. május 27. napján megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Tóthné Rakusz Julianna és Fodor Imre képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Tóthné Rakusz Julianna és Fodor Imre képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. 1 Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Község Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2011. augusztus 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. augusztus 9-én tartott nyílt ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Vámosszabadi Község Önkormányzat Jegyzőkönyv Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20145. május 21-én (csütörtök) 17.00 órakor tartott üléséről Az ülés helye: Vámosszabadi Faluház

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő-testülete../2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember hó 15. napján, 14 órakor tartott rendkívüli-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 26-án (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Naszvadi Sándorné és Blahó Sándor képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Naszvadi Sándorné és Blahó Sándor képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Község Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2011. szeptember 22-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Békás Község Képviselő-testülete 2013. június 27-i nyilvános üléséről, mely 18 órakor kezdődött.

Jegyzőkönyv. Készült: Békás Község Képviselő-testülete 2013. június 27-i nyilvános üléséről, mely 18 órakor kezdődött. Békás Község Önkormányzata 8515 Békás, Rákóczi. u. 17. Ügyszám: 2-10/2013. Jegyzőkönyv Készült: Békás Község Képviselő-testülete 2013. június 27-i nyilvános üléséről, mely 18 órakor kezdődött. Az ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2000. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2000. szeptember 4- én /hétfő/ du. 16 órai kezdettel

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. december 20-án 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2011. október 13 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2011. október 13 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről. Képviselőtestület Aszaló Szám: 1-12/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2011. október 13 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Nyilvános ülés: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 30.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült:

Részletesebben

P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülés. 2 0 1 4. a u g u s z t u s 12.

P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülés. 2 0 1 4. a u g u s z t u s 12. Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülés 2 0 1 4. a u g u s z t u s 12. Készült: Veresegyház Város Polgármesteri

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 13. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 60/2011. (VIII.4.) kt. határozat: A 2011. augusztus 4-ei ülés napirendjének elfogadása 61/2011. (VIII.4.)

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága 2014. május 28-án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2013. március 26-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2013. március 26-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. március 26-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 10/2014. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről Határozatok száma: 58-66. TARTALOMJEGYZÉK 58/2014.(XII.1.)

Részletesebben

Győrzámoly Község Önkormányzata

Győrzámoly Község Önkormányzata Győrzámoly Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Készült: 2015. január 13. napján a 16.15 órakor kezdődő ülésen Helye: Győrzámoly Község Önkormányzat Hivatalának tanácsterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 17-én 16.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben