Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Naszvadi Sándorné és Blahó Sándor képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Naszvadi Sándorné és Blahó Sándor képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek."

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Község Polgármesteri Hivatal Dísztermében szeptember 22-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint. Mocsáry Balázs polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen került összehívásra, határozatképes, mivel a megválasztott 7 képviselőből jelen van 7 fő. Mocsáry Balázs polgármester Naszvadi Sándorné és Blahó Sándor képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítőket 7 igen egyhangú szavazattal elfogadja. Manulek József képviselő: Elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottság napirendi pont módosítást terjeszt elő. Az 5. napirendi pont tárgyalását a következő ülésre át kell tenni, mivel összeférhetetlenségi probléma merült fel a kuratórium elnökének megválasztásával kapcsolatban. Jegyző asszony a következő ülésre utána néz a jogszabályi háttérnek. Mocsáry Balázs polgármester: Annak anyagi vonzata is van, ha most a kuratórium elnöke nem kerül megválasztásra, mivel az alapítvány áfát visszaigényelni nem tud az elnök aláírása nélkül. Az 1%-ok igénylésénél is hétfőn nem lesz, aki aláírjon, így az alapítvány elesik ettől a támogatástól is. Manulek József képviselő: A kuratóriumi tagok közül lehet választani elnököt, aki nem önkormányzati képviselő. Nem érti a polgármester visszatérő javaslatát, amikor egy személyről a testület már nemmel szavazatott, miért terjeszti újból elő. Mocsáry Balázs polgármester: Az előző ülésen az volt a kifogás, hogy nem ment ki írásos előterjesztés, csak az ülés előtt került kiosztásra. Cseszlai Sándor alpolgármester: Akkor Sári Lajosné nem jogosan volt elnök, vagy most miért lett összeférhetetlen? Bárányné Billinger Erzsébet jegyző: Természetesen eddig nem volt összeférhetetlenség évi önkormányzati választásokkal lépett hatályba a módosított a jogszabály, csak nem egyértelmű, hogy csak a most, újonnan alakult alapítványra vonatkozik vagy a törvény hatályba lépése előttire is. Ahhoz, hogy érdemi döntés legyen állásfoglalást szeretne kérni. A képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal a módosító indítványt elfogadta. Napirend: évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.11.) számú rendelet módosítása Előadó: Mocsáry Balázs polgármester

2 2 2. A szociális ellátásokról szóló 7/2011.(V.27.) számú rendelet módosítása Előadó:Mocsáry Balázs polgármester 3. Tájékoztató a háziorvosi körzetek munkájáról Előadó: Mocsáry Balázs, Vargáné dr. Pétervári Mónika, dr. Honti János 4. Tájékoztató a CSÉFE munkájáról és pótigény-kérelme a nyári táborra Előadó: Anka Béláné, az egyesület elnöke, Mocsáry Balázs polgármester 5. Mikrotérségi társulási megállapodás módosítása Előadó: Mocsáry Balázs polgármester 6.Egyebek Előadó: Mocsáry Balázs polgármester A képviselők a kiküldött napirendi pontokat 6 igen és 1 nem szavazattal elfogadták. 1.napirendi pont tárgyalása: évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.11.) számú rendelet módosítása Előadó: Mocsáry Balázs polgármester Mocsáry Balázs polgármester: Az előző üléshez képest a szöveges rész pontosításra került, érthetőbbé lett téve. Azok a szakfeladatok kerültek a kimutatásba, ahol a módosítások történtek. A saját jogcímen való módosítást az előző ülésen már megszavazta a testület. Naszvadi Sándorné pü,.biz. elnöke: A bizottság véleménye, hogy nagyon részletes, érthető a beszámoló. Sajnálja, hogy a karbantartásból kikerült a Haranglábnál a vízelvezetés. A pénzügyi bizottság javaslata, hogy a polgármester kérjen árajánlatot a vízelvezető árokra a Haranglábnál, orvosi rendelőnél. Az iskolai pergolával kapcsolatban elmondja, hogy ha rendszeresen karban lett volna tartva, nem ment volna tönkre. A karbantartása nem került volna annyiba, mint most a csere. A pénzügyi bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a évi költségvetésről szóló rendelet módosítását. Cseszlai Sándor alpolgármester: A civil szervezeteknek plusz 1 millió forintot van betervezve, abból az orvosi rendelő előtti vízelvezetést el lehetne végezni. Prioritást kellene módosítani. Mocsáry Balázs polgármester: Pontosításként elmondja, hogy ez az 1 millió forint nem új támogatás, hanem az április testületi döntés került átvezetésre. Ami az árajánlatot illeti, több ajánlatot fog kérni és majd a testület dönt az árok készítéséről. Tóthné Rakusz Julianna képviselő: A többi buszmegállónál is kellene egy árajánlatot kérni a vízelvezetésre, hiszen ott is megáll a víz. A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét:

3 3 Csévharaszt Község Önkormányzat 8/2011.(IX.23.) számú rendelete a évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.11.) sz. r. módosításáról /Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./ 2.napirendi pont tárgyalása: A szociális ellátásokról szóló 7/2011.(V.27.) számú ÖR módosítása. Előadó: Mocsáry Balázs polgármester Mocsáry Balázs polgármester: szeptember 01-i hatállyal módosult a szociális törvény, ezért szükséges a helyi rendeleten átvezetni a jogszabályi változásokat. Az általános rendelkezések, illetve az általános eljárási szabályok lényegében nem változtak. A bérpótló juttatás helyét a foglalkoztatást helyettesítő támogatás váltotta fel, melyet a jegyző továbbra is a szociális rászorultság alapján állapít meg január 1-től a törvény lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzat rendeletében a rendszeres szociális segélyre való jogosultság egyéb feltételeként a lakókörnyezete rendben tartására vonatkozó előírásokat szabályozza. Lényeges változás, hogy augusztus 31-ével megszűnt a szociális gázár és távhő-ár támogatás és beépült a lakásfenntartási támogatásba. Az új támogatást a helyi önkormányzatnál kell igényelni. Az új támogatási rendszer jelentősen megemeli a jogosultsági jövedelemhatárt, amelyet a törvény Ft-ban, az öregségi nyugdíjminimum 250%-ában határoz meg (a korábbi 150% helyett). Új elem a fogyasztási egység, valamint a vagyonvizsgálat. Manulek József ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság megtárgyalta a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló rendelet módosítását. A bizottság a 12. (4) pontját kiegészíteni javasolja, mégpedig úgy, hogy A képviselő-testület által megállapított támogatás és a fűtési támogatás legkisebb havi összege 2500,-Ft, a legmagasabb havi összege pedig 5000,-Ft január 1-től minden rendszeres szociális ellátásban részesülőre vonatkozik a lakókörnyezet rendezettsége. Bárányné Billinger Erzsébet jegyző: A módosított rendelet 5. (2) bekezdésébe kerül a módosítási javaslat. Mocsáry Balázs polgármester: Az ügyrendi bizottság módosító indítványát szavazásra teszi fel: A képviselő- testület 7 igen szavazattal elfogadta a módosító indítványt. A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét: Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IX.23.) számú rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló 7/2011.(V.27.) sz. rendelet módosításáról /Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

4 3.napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató a háziorvosi körzetek munkájáról Előadó: Mocsáry Balázs polgármester, Vargáné dr. Pétervári Mónika, dr. Honti János. 4 Mocsáry Balázs polgármester: Az I. számú háziorvosi körzet illetve a II. sz. háziorvosi körzet beszámolója főleg megelégedettséget tartalmaz. A nap döntő részében bármelyik háziorvoshoz lehet menni, kevés község mondhatja ezt el. A két orvos szakmai kapcsolata folyamatosan javul. Egymást próbálják helyettesíteni, a betegek nem panaszkodnak, hogy sokat kell várakozni. Vargáné dr. Pétervári Mónika: A kiküldött beszámolót nem kívánja szóban kiegészíteni, a feltett kérdésekre kíván válaszolni. dr. Honti János: Örül, hogy közösen lehetnek itt a doktornővel. Csak pozitív dolgokat tud elmondani. A tárgyi feltételek hosszú évekre megoldottak. Ez már egy egészségház, mivel több egység is van benne. A személyi feltételek is megfelelőek. A finanszírozással vannak problémák, de az nem az önkormányzat hibája. A doktornővel a viszony jó, nem törekednek a betegeket befolyásolni. Nem tesznek egymás ellátására bíráló megjegyzést a betegek előtt. Ha családi vagy szakmai szempontból el kell menni, egy telefon és helyettesítik egymást. Ha esetleg ütközik a program, akkor is megoldott a helyettesítés. Tóthné Rakusz Julianna képviselő: Megköszöni mindkét orvos munkáját. Ha az iskolában valamelyik gyerekkel probléma van, azonnal lehet vinni az orvoshoz, függetlenül hogy hol van a kártya leadva. A víz elvezetést sürgősen meg kell oldani az egészségház előtt, mivel a betegek nagy esőzések idején csak a vízben járva tudják megközelíteni. Hőségriadó esetén meg kellene oldani a nyitva tartást, hogy az emberek be tudjanak menni a légkondicionált váróterembe. Naszvadi Sándorné képviselő: A községben a lakosság részéről sem lehet panaszt hallani. A kisebb problémák megoldhatók, nem jelenthetnek gondot. Manulek József képviselő: Szeretné kiemelni, hogy az együttműködés nagyon jó. A doktor úrnál mi az, azaz eszköz ami a közeljövőben lecserélésre kell, hogy kerüljön? A doktornőnek egy lézernyomtatót kell venni, ami hosszú távon jó. A doktor úrnál van-e a receptek nyomtatásával probléma? Dr. Honti János: Tárgyi eszközök közül a szükséges eszközök megvannak. A nyomtató kicserélésre került már. Egyetlen, hogy a gépkocsiját feltörték és az EKG készüléket elvitték. A finanszírozásból most nem tudja megvásárolni a e Ft-os eszközt. A doktornővel azonos számítógépes programot használnak, így a helyettesítés sem okoz problémát. Vargáné dr. Pétervári Mónika: Új nyomtatóra azért van szüksége, mert a sok recept miatt nagy igénybevételnek van kitéve és hamar tönkremennek. Később az új program konvertálására lesz még szükség. Cseszlai Sándor alpolgármester. Van-e a községben defibrillátor? Ha nincs, akkor jó lenne beszerezni egyet, igaz nem tudja, hogy mekkora összeget jelentene?

5 5 Vargáné dr. Pétervári Mónika: Ez a kérdés már felmerült bennük, hogy miért nincs az orvosi rendelő falán egy ilyen készülék. Sajnos elég drága kb:1,5 millió forint. Tóthé Rakusz Julianna képviselő: A hivatalban lehetne egyet elhelyezni és egy dolgozót kiképezni a használatára. Vargáné dr. Pétervári Mónika: Ki lehetne képezni mindenkit, de indokolatlanul nem lehet használni. Költséges is a felesleges használat, mivel egy tappancs 30 e Ft, és csak egyszer lehet használni. dr. Honti János: Az orvosiban lenne a legcélszerűbb elhelyezni, de úgy, hogy más is hozzá férjen szükség esetén. A képviselő-testület 7 igen szavazattal a háziorvosi beszámolót elfogadta. 4.napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató a CSÉFE munkájáról és pótigény-kérelme a nyári táborra. Előadó: Anka Béláné az egyesület elnöke, Mocsáry Balázs polgármester Anka Béláné, a CSÉFE elnöke: A pénzügyi bizottság az előző nap megtárgyalta a beszámolót. A felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. Cseszlai Sándor alpolgármester: A beszámoló terjedelmes, mindenre kiterjedő. Örül, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen sok rendezvényt meg tudtak szervezni és a többi rendezvényen is aktívan részt vettek. Az egyesület célja között megakadt a szeme azon, hogy a választások esetén a polgármester, a képviselőket támogatja az egyesület. Milyen célkitűzést ért ezen? Anka Béláné: Ez benne volt az alapszabályban, ezt örökölte. Nem is érdekli ez a része, fő célja a rendezvényszervezés és hagyományőrzés. Naszvadi Sándorné képviselő: Örül, hogy a CSÉFE vezetését átvette Anka Béláné. Programokat, rendezvényeket szervez. Évszakokhoz kapcsolódó hagyományőrzést feleleveníti. Javasolja, hogy a CSÉFE nyisson a falu felé, ne csak a tagok vegyenek részt egyegy rendezvényen, mint például augusztus 20-i kenyérsütésen. Ezt lehetett volna egy közterületen is csinálni, nem egy magán területen. A tábor is nagyon jó ötlet, de negatív visszhangja volt, hogy baráti társasági tábor volt. Blahó Sándor képviselő: Minden civil szervezetnek van egy magán szférája, akik csak a baráti társaságnak szervez bulit. A CSÉFE elég nyitott, a többi civil szervezeteket is ki lehet kezdeni, hogy milyen. A nyugdíjas klubnak is van magán bulija. Tóthné Rakusz Julianna képviselő: Nem ért egyet Naszvadi Sándorné képviselővel, hogy eddig nem voltak a faluban rendezvények. Eddig is minden ünnepet megünnepeltek. Örül, hogy van a CSÉFE és segítik egymást. Fodor Imre képviselő: Az augusztus 20-i kenyérsütés egy próbálkozás volt. Nem gondolták, hogy települési szintű legyen. Jövőre természetesen lehet településszintű rendezvény.

6 6 Manulek József képviselő: Megköszöni a CSÉFE munkáját. Életet lehelnek a községbe. A rendezvények nyitottak mindenki számára. Meg kell köszönni az elnök asszony munkáját, az egyesület munkáját és Fodor Imre képviselőét, mivel a saját területét a tábor rendelkezésére bocsájtotta és az eszközöket valamint a munkáját. A falu életében vannak ünnepségek, rendezvények, csak kevesen vesznek részt rajta, kevés az érdeklődő. Az újságra is ezért is szükség van, hogy tájékoztatva legyenek az emberek az ünnepi rendezvények időpontjáról, helyéről. Tóthné Rakusz Julianna képviselő: A tábor helyszínéül a természetvédelmi területet nem engedélyezték? ÁNTSZ és egyéb engedélyek a táborhoz el lettek intézve? Anka Béláné: nem kellettek engedélyek, mivel magánterületen volt a tábor. Cseszlai Sándor alpolgármester: Mi igaz abból, hogy a CSÉFE-nek jelentős szerepe van abban, hogy sok gyerek elment az iskolából? Anka Béláné: öt unokája van, ők valóban másik iskolába mentek. A többihez köze nincs és felháborítónak tartja már a feltételezést is. Malik Károly iskolaigazgató: Az igaz, hogy 13 gyerek ment el az iskolából. Ebből van, aki külföldre ment, vannak, akik elköltöztek. Csak azt furcsállja, hogy munkahelynek jó a kolléganőnek a helyi iskola, de a gyerekének nem jó. CSÉFE pótigény Naszvadi Sándorné képviselő: A pénzügyi bizottság alaposan átnézte és összehasonlította a két tábort. A Cséfének alapdolgokat is meg kellett venni. Azt viszont nem hiszi, hogy szükséges volt a sör és az egyen póló. Ezeket ki kell venni a pótigényből és a csökkentett összeget kapják meg, ha már a pénzügyi keret túl lett lépve. A 26. oldalon Ft van pólóra számlázva, nem biztos, hogy ez feltétlenül kellett. A 7-8. oldalon nem igen látszik, hogy mi szerepel a számlán. Tóthné Rakusz Julianna képviselő: A számlákat szintén megnézte és nem érti, hogy 2 levelet is írt a CSÉFE és más összeggel találkozik mind kettőnél. Anka Béláné: A beszámoló írásakor kiderült, hogy a könyvelőnél van még számla. Cseszlai Sándor alpolgármester: A tábor július 1-15 között volt. Mit keres a 24. oldalon július 23-i számla? A 25. oldalon augusztusi számla szerepel. Anka Béláné: Utólag ért rá kiállítani a számlát a boltos. Naszvadi Sándorné képviselő: Abban nem talál kivetnivalót, hogy a számlát utólag állították ki.

7 7 Manulek József képviselő: Helyesnek tartja, hogy a képviselőknek volt egy döntése, hogy a következő ülésre a pénzkezelési javaslat kerül előterjesztésre. Kristálytisztán, számlával igazolva van, hogy mit, mire költöttek. Mit jelent a saját forrás? Bárányné Billinger Erzsébet jegyző: A rendeletünk szerint az egyesületnek a cél szerinti saját bevételeit is be kell számítania pályázathoz. Az életben valóban lehet olyan, hogy előre elhozzák az árút és utólag számlázzák ki. A rendelet szerint 30 napon belüli számlát el lehet fogadni. Mocsáry Balázs polgármester: Az intézményekre vonatkozó pénzkezelési szabályzat van és működik. A CSÉFE civil szervezet, más szabályok vonatkoznak rá, amit a könyvelőjük jól tud. A pénzügyi bizottság javaslatára csökkenti a képviselő-testület vagy a teljes igényelt összeget megadja? Naszvadi Sándorné képviselő véleménye, hogy az újságban megjelent cikkben azt is meg kellett volna említeni, hogy a tábor az önkormányzat támogatásával indult. Manulek József képviselő: Nem az önkormányzat, hanem az adófizetők pénzéből. A képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatát: Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselőtestületének 47/2011.(IX.22.) számú határozata Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csévharasztért Független Egyesület részére nyári gyermektáborhoz utólag még Ft, azaz Egyszázezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt. Megbízza a polgármestert, hogy a kiutalásról gondoskodjon. Határidő: 15 nap. Felelős: polgármester képviselő-testület 5, Napirendi pont tárgyalása: Mikrotérségi társulási megállapodás módosítása Előadó: Mocsáry Balázs polgármester Mocsáry Balázs polgármester: A módosítás értelmében a térítési díjakat Üllő állapítja meg. A pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése került szabályozásra. A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

8 8 Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2011.(IX.22.) számú határozata Csévharaszt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Üllő és Környéke egyes szociális alapszolgáltatási, gyermekjóléti és pedagógiai szakszolgálat feladat ellátására létrehozott Mikrotérségi Intézményi Társulásról szóló Megállapodást az alábbiak szerint módosítja: 1. A megállapodás 7. pontja A társulás vagyona és a költségviselés szövegrész új bekezdéssel kiegészül az alábbiak szerint: 7.1. A pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás menete: Amennyiben bármely tag-önkormányzat az arra megszabott eljárás alapján elfogadott vagy általa vállalt pénzügyi hozzájárulást különös tekintettel a 7. pontban meghatározott fizetési kötelezettségre, vagy bármely más, a tagok részére meghatározott kötelezettségből származó fizetési kötelezettség az arra megállapított határidőben nem teljesíti, úgy a fizetésre kötelezett önkormányzat polgármestere köteles erről az intézmény vezetőjét és ezzel egyidejűleg Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testületét a határidő lejártát követő három munkanapon belül tájékoztatni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell, hogy a fizetési mulasztásba esett önkormányzat várhatóan mely időponttól lesz fizetőképes. A tájékoztatás elmulasztása esetén a fizetési határidő lejártát követő nyolc munkanapon belül az intézmény igazgatója fizetési felszólítást küld a fizetési kötelezettségét nem teljesítő önkormányzat részére. A felszólítás kézhezvételétől számított három munkanapon belül a felszólított önkormányzat polgármestere tájékoztatja az intézmény igazgatóját valamint ezzel egyidejűleg Üllő Város Önkormányzatának polgármesterét, hogy az önkormányzat várhatóan mely időponttól lesz fizetőképes. A halasztási, részletfizetési kérelmet Üllő Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a soron következő ülésén elbírálja és javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a kérelem teljesítésére vagy elutasítására. Az eljárás eredménytelensége, illetve halasztás, részletfizetés nem teljesítése esetén Üllő Város Önkormányzatának a Képviselő-testülete határozatban dönt további lépések megtételének lehetőségéről - végső esetben - a fizetési kötelezettséget nem teljesítő önkormányzat ellen felhatalmazással történő beszedési megbízás alkalmazásáról. 2. A megállapodás 2. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybe vételéről, valamint a fi zetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására kijelölt önkormányzat: Üllő Város Önkormányzata, székhelye: 2225 Üllő, Templom tér A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Megállapodás aláírására. Határidő: december 31 Felelős: polgármester

9 9 6. Napirendi pont tárgyalása: Egyebek Előterjesztő: Mocsáry Balázs polgármester: A.) Közalapítvány elnökének megválasztása Mocsáry Balázs polgármester: Sári Lajosné lemondását a képviselő-testület márciusban elfogadta. Azt a határozatot a képviselő-testület úgy módosíthatná, hogy a lemondását akkor fogadja el, amikor az új elnök megválasztása megtörténik. Októberben már a jogszabályoknak megfelelő elnököt tudnak választani. Manulek József képviselő: Számszerű összeget lehet tudni, amitől elesne az alapítvány? Mocsáry Balázs polgármester: e Ft közötti összeg lenne. Fodor Imre képviselő: Ha jól tudja, a Kuratórium tagjai közül kell választani elnököt. Mocsáry Balázs polgármester: Az elnök-választás lekerült a napirendről, most a működés feltételeit kell megteremteni. A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2011.(IX.22.) számú határozata Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 11/2011.(III.24.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja. Sári Lajosné lemondását tudomásul veszi az új elnök megválasztásával egyidejűleg. Megbízza a polgármestert, hogy a következő ülésre tegyen javaslatot az elnök személyére. Határidő: 30 nap Felelős: polgármester B.) Rendezési terv Mocsáry Balázs polgármester: A rendezési terv készül ill. koncepció. Névvel, név nélkül érkeztek be a kérdőívek. A Völgyzugoly tervezőivel egy beszélgetésre lettek összehívva. Ez a beszélgetés folytatódik szeptember 27-én, amire a képviselő-testületi tagokat is szeretettel meghívja. Jelen lesz a főépítész is. Előtte a cégek vezetőivel, képviselőivel fog beszélgetni a tervező cég szakembere. A képviselő-testület fogja a koncepciót elfogadni. Szeretné, ha a képviselők is részt vennének ebben a munkában. Anka Béláné: Nem tud olyan embereket meghívni erre a beszélgetésre a polgármester, akik érdemben is hozzá tudnak szólni? Mocsáry Balázs polgármester: Elgondolkodik ezen a felvetésen.

10 10 C.) Ritmikus sportgimnasztika támogatása Mocsáry Balázs polgármester: Ilgné Kasa Éva a Monori SE nevében kérelemmel fordult a testület felé. Támogatást kér a terem bérleti díjára. Jelenleg 16 helyi gyermek jár a szakosztályba. Az előző támogatási döntésnél nem tudtak ezzel az összeggel számolni. Tóthné Rakusz Julianna képviselő: A tavaszi támogatásból kimaradtak? Mocsáry Balázs polgármester: Nem maradtak ki, csak az őszi versenyt felejtették ki a kérelem benyújtásakor. Szerencsésebb lett volna, ha tavasszal kért volna több támogatást. Bárányné Billinger Erzsébet jegyző: A helyi rendelet nem zárja ki a pótigény benyújtását. Cseszlai Sándor alpolgármester: Van rá pénz? Mocsáry Balázs polgármester: A tartalék 10 millió forintra lett emelve, ez egy nem rossz összeg. A céltartalékba betervezett összeget most már fel lehet szabadítani. Javasol 100 e Ft támogatás megállapítását. Manulek József képviselő: Ft-ot javasol. Tóthné Rakusz Julianna képviselő: Jó lenne, ha ilyen esetben jelen lenne a kérelmező és lehetne a felmerülő kérdéseket tisztázni. A képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatát: Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselőtestületének 50/2011.(IX.22.) számú határozata Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Monori Sportegyesület Ritmikus Sportgimnasztikai Szakosztály részére Ft, azaz Egyszázezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt. Megbízza a polgármestert, hogy a jegyző ellenjegyzése mellett a szerződést kösse meg. Határidő: 15 nap Felelős: polgármester képviselő-testület Cseszlai Sándor alpolgármester: A Kossuth L. u. 62. szám alatti ingatlan nagyon gazos, fel kellene szólítani a tulajdonost. A buszmegállók hirdető táblái borzasztó állapotban vannak. Blahó Sándor képviselő: A decemberi ülésen kaptak egy ígéretet, hogy tavasszal az utcák, de főleg az Ady Endre utca házszám rendezése meg fog történni.

11 11 Mocsáry Balázs polgármester: Erre a célra szánt összeg céltartalékba lett téve. November 1- től a házszám rendezést meg lehet csinálni az Ady utcában. Szeptember végén, október elején kimennek a lakosoknak az erről szóló határozatok. Bárányné Billinger Erzsébet jegyző: Javasolja, hogy a népszámlálás után kerüljenek ki a határozatok. Blahó Sándor képviselő: Javasolja, hogy az Iskola és Rákóczi úton 1-2 szeméttároló edény kerüljön kihelyezésre, mivel az iskolások, óvodások igen sok szemetet szórnak el az út mellett. Naszvadi Sándorné képviselő: Jogos kérelem, legalább a központi területen legyen kint szemetes. Tóthné Rakusz Julianna képviselő: Az önkormányzat nyárfa erdejét mikor termelik ki? Mocsáry Balázs polgármester: Az erdőgazdálkodónak be kell jelenteni, hogy ilyen munkavégzést szeretnénk folytatni, ez már megtörtént. Ha ellenkezőleg nem reagálnak vissza, akkor októbertől megkezdődhet a kitermelés. Addig árajánlatokat kér fakitermelésre, ill. pótlásra. Blahó Sándor képviselő: Kanadai nyárfát milyen messzire lehet telepíteni a lakókörnyezettől, hogy lehet ezt szabályozni? Mocsáry Balázs polgármester: Az erdőigazgatóság írja elő, hogy milyen fát lehet ültetni. Fodor Imre képviselő: Szilágyi Attila helyi lakos kereste meg azzal, hogy építkezni szerettek volna a Balla közben. Írtak egy levelet az önkormányzatnak, de még választ nem kaptak. Cseszlai Sándor alpolgármester: Petőfi-Kossuth L. utca kereszteződésében, nagy kátyú található, meg kell csináltatni. Naszvadi Sándorné képviselő: Miért lépett vissza a CSÉFE a szolgálati lakás felújításától? Milyen akadályokba ütköztek? Az önkormányzatnak is érdeke lenne, akkor a Nyeste miért nem felügyelheti? Egy a cél, akkor miért nem lehet megoldani? Bárányné Billinger Erzsébet jegyző: A CSÉFE tagok közül kellett volna egy megfelelő műszaki felelős vezetőt állítani, egyszerű megállapodás kellett volna kötni. Számlát az önkormányzat nevére kell kérni. Nyeste önkormányzati dolgozó, nem lehet a kivitelezői oldal felelőse, hiszen ő az önkormányzat részéről végzi az ellenőrzést. Manulek József képviselő: Társadalmi munkában végezték volna. Naszvadi Sándorné képviselő: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a szüreti felvonulás szervezés alatt van. Kb 200 e Ft-ba kerül. A zenekar összesen 140 e Ft-ért vállalta. Aki beöltözik 500 Ft fizet a ruháért. Csak csizmák lesznek kölcsönözve illetve a bíró, bíróné ruhája.

12 Mocsáry Balázs polgármester felhívja a szervezők figyelmét a nyugtaadás kötelezettségére. 12 A képviselőknek több közérdekű kérdése, bejelentése nem volt, az ülés a továbbiakban zárt ülésként folytatódott. k.m.f. Mocsáry Balázs polgármester Bárányné Billinger Erzsébet jegyző Hitelesítők: Naszvadi Sándorné Blahó Sándor

13 13

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Tóthné Rakusz Julianna és Fodor Imre képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Tóthné Rakusz Julianna és Fodor Imre képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. 1 Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Község Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2011. augusztus 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A kiküldött napirendi pontokat a módosítással a képviselők egyhangúan elfogadták.

Jegyzőkönyv. A kiküldött napirendi pontokat a módosítással a képviselők egyhangúan elfogadták. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2013. november 14-én megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. szeptember 25-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. szeptember 25-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. szeptember 25-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. május 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. május 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. május 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Bárányné Billinger

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 18-ÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL ÉS NYILVÁNOS

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint Mocsáry

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés) Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 112-123 / 2011. (IX. 13.) számú határozatok d. rendeletek: 13/2011. (IX. 14.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/1/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30. napján 11.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 1/2015.(I.30.)

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház tetőterében, a Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. szeptember 27-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs, Antal Erzsébet aljegyző,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 22-én a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről Jelen

Részletesebben

Murony Község Önkormányzat 5672 Murony, Földvári u. 1

Murony Község Önkormányzat 5672 Murony, Földvári u. 1 Ikt. sz.: 72-21/2010. JEGYZŐKÖNYV Murony község Önkormányzat Képviselő - testületének megtartott ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Fekete Ferenc Zoltán polgármester Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. október 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én 17.00

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. 2. Tsp. Előterjesztés az önkormányzat által kiadandó újsággal kapcsolatban

T á r g y s o r o z a t a. 2. Tsp. Előterjesztés az önkormányzat által kiadandó újsággal kapcsolatban 2009. szeptember 10-én 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 195-198 T á r g y s o r o z a t a 1. Tsp. Előterjesztés a közbeszerzési szakértő

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. november 25-én megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2009. május 13-án megtartott rendkívüli testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2009. május 13-án megtartott rendkívüli testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2009. május 13-án megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Chrompota

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 6/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28. napján megtartott rendes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Alap község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

Szám: 123-22/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-22/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-22/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án 17,00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-14/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Mezősas Községi Önkormányzat Tanácsterme (Mezősas, Nagy S. u. 49.

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 24/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2008. október 29-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Faragó József, Ballér József Lajosné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8482 Doba, Kossuth u. 10. Szám: D- 17-3 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 8-án 17 órai kezdettel

Részletesebben

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2007.

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2007. 1 LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2007. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. március 26-án tartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyv Tartalma: Napirend előtt:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 162/2012.(XII.17.) Döntés az érvénytelen jegyzői pályázatokról 163/2012.(XII.17.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése JEGYZŐKÖNYV Készült Tök község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 28-án (pénteken) 18 óra 30 perckor a Művelődési Házban (2073 Tök, Kútvölgy 14.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2011. június 27-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2011. június 27-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Piliscsév község 2011. június 27-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme Jelen vannak: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester Dimitrov László

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 108/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

1) Pályázat benyújtása háziorvosi rendelőknek és központi alapellátási ügyeletnek helyet biztosító egészségház kialakítása céljából a KDOP keretében

1) Pályázat benyújtása háziorvosi rendelőknek és központi alapellátási ügyeletnek helyet biztosító egészségház kialakítása céljából a KDOP keretében Iktatószám: P- 2702-1/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2010. évi január hó 14-i nyílt ülésén. Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester Csép Györgyné alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. március 19-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Dávid Lajosné, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

15/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 67/2013. (X.24.) számú képviselő-testületi határozat Házi segítségnyújtás szakmai programjának az elfogadásáról

15/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 67/2013. (X.24.) számú képviselő-testületi határozat Házi segítségnyújtás szakmai programjának az elfogadásáról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tartalmazza: 66/2013. (X.24.) számú képviselő-testületi határozat Napirendről 67/2013. (X.24.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen.

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. 17. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Dr. Katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-4/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat

Részletesebben

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE 34/2015. (VI.23.) határozat A Bánhorváti Szivárvány Óvoda intézményhez való

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. március 14-én 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő testületi üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 2007. szeptember 03-án megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 2007. szeptember 03-án megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 2007. szeptember 03-án megtartott üléséről 56-60/2007. (09. 03.) ÖK. sz. határozat 13/2007. (IX. 14.) ÖK. sz. rendelet Készült:

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 187 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. november 8. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 188 Határozat 84/2012. (XI. 8.) Közös önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 109 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő. Jegyzőkönyv Amely készült Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-án 7,30 órai kezdettel a Városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 8-án 17,00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. április 6-án megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. október 15-én tartott ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. október 15-én tartott ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. október 15-én tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, Elkészült: 2009. október 20.

Részletesebben

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18. napján 8 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

Iktatószám: 5701-15 /2015.

Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

Készült: Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 19-én (kedden) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 19-én (kedden) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8493 ISZKÁZ Szám: 24-14/2014/Iszk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 19-én (kedden) 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-9/2008./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester. Fodorné Szabó Erika képviselő Nyeste József képviselő Pogány Sándor képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester. Fodorné Szabó Erika képviselő Nyeste József képviselő Pogány Sándor képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. január 31-én a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 9,00 óra. Jelen vannak:

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 10:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 10:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 10:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 157-161 T á r g y s o r o

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 27. napján a Baki Körjegyzőség épületében (8945

Részletesebben

1. s z á m ú. Készült a 2011. január 13-án megtartott Jobbágyi Község Önkormányzata képviselőtestülete rendkívüli üléséről.

1. s z á m ú. Készült a 2011. január 13-án megtartott Jobbágyi Község Önkormányzata képviselőtestülete rendkívüli üléséről. 1. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. január 13-án megtartott Jobbágyi Község Önkormányzata képviselőtestülete rendkívüli üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Jobbágyi Művelődési Ház

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 1-25 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. május 12-én megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők

Részletesebben

1.) HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges tervezési szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Faa Béla polgármester

1.) HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges tervezési szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Faa Béla polgármester Gara Község Képviselő-testülete 5/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara község képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőségi Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. január 28-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Németh Lajos Dr. Bánkúty József al Bódis Józsefné, Dávid

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május hó 15-én (szerdán)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. január 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye:községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben